TÜRKÇE TESTİ İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ. Bu testte 40 soru vardır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTİ İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ. Bu testte 40 soru vardır."

Transkript

1 KÇ u testte 40 soru vardır. 1. Gazetelerimizin birinde kitap eleştirileri yazan bir eleştirmen, uzaffer Uyguner in eşat uri Güntekin hakkında yazdığı kitaba adamakıllı yüklenmiş. Yüklenebilir, kitabın eksiklerini, yanlışlarını ortaya koyabilir. izim garibimize giden, yazarın uzaffer Uyguner e en bir hukukçusun, hukuk kitapları yaz, edebiyata karışma! demesidir. u türlü bir anlayış beni korkuttu. debiyatımızda simler özlüğü ne şöyle bir göz attım. ğer edebiyatı debiyat Fakültesi mezunlarıyla, yazar gibi ğitim nstitülerinin debiyat bölümünü bitirenlere bıraksaydık bu sözlüğün herhalde en az onda bire inmesi gerekirdi. u parçanın bütününde yazarın karşı çıktığı tutum, aşağıdakilerden hangisidir? debiyatçıları edebiyat eğitimi almamış kişilerin değerlendirmesi ) debiyatçı olmayan kişilerin edebiyat hakkında görüşler ortaya koyması d e b i y a t l a s a d e c e e d e b i y a t ç ı l a r ı n uğraşması gerektiğinin ileri sürülmesi leştirmenlerin eleştirilerinde tarafsız olamamaları ) debiyatçıların çoğunluğunu edebiyat eğitimi almamış kişilerin oluşturması. Her romancı gönlünce yazar romanını, kendine uygun yöntemi kendi seçer. ir diyeceğim yok buna. Ama romanında ortaya koyduğu kişi için enim istemim dışında böyle oldu. demek, yapılması zorunlu çalışmaların yapılmadığını göstermiyor mu? Halide dip, Yakup Kadri oman kişileri gelir, bize hâkim olur, biz sadece bu kişilerin söylediklerini kaleme alırız. diyorlardı. Artık bu anlayışın epey geride kaldığını düşünüyorum. u parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3. Felaketlerin başkalarıyla paylaşılması insanı teselli eder. ) azı atasözlerimiz, yanlış yargılar içermektedir. Uğradığımız felakete başkalarının da uğraması bizi sevindirmez. Herkesin uğradığı bir felaketin sevinilecek bir yönü yoktur. ) ir felâkete uğradığımızda bunu başkalarının da yaşamasını dilememeliyiz. Parçadaki soru cümlesi, bir görüşü onaylatma amacı taşımaktadır. ) etimleyici anlatım ögelerine ağırlık verilmiştir. Öznel değerlendirmeler vardır. Düşünceyi somutlaştırmak için örneklemeden yararlanılmıştır. ) oman yazma yöntemiyle ilgili bir görüşe karşı çıkılmaktadır. lle gelen düğün bayram. sözü kanımca bizim atasözlerimizin en saçması, en zararlısıdır. lle birlikte deprem gelir, savaş gelir, yokluk, kıtlık gelir, tutsaklık gelir, en hafifi enflasyon gelir. unların hangisi düğüne, bayrama benzer. en atasözünün tersine olarak, en büyük felaketlerin elle birlikte gelen felaketler olduğunu düşünüyorum. Yıkılan yalnız benim evim olsa, komşuma sığınırım, yalnız benim şehrim olsa öteki şehirler yardıma gelir. Ya bütün milletim, ya bütün insanlık böyle bir felakete uğrarsa?... u parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 4. en şahsen düzyazıda Alain in düşüncesini beğenirim. Alain yi düzyazı, kendisini unutturarak okuyucuyu doğrudan doğruya düşünceye ya da olguya götürmelidir. der. Düzyazıda dikkati düşünceden ayıran her şey kötüdür. ana yeni bir düşünce kazandırmayan cümle, biçim bakımından ne kadar güzel olursa olsun boştur. öyle diyen kişiye göre düzyazının temel niteliği nedir? Okuyucuyu yaşadığı dünyadan başka dünyalara götürebilmesi ) ürükleyici bir anlatıma sahip olması Okuyucunun hayal dünyasını zenginleştirmesi Düşündürmeyi öncelikli amaç olarak görmesi ) Okurken insana her şeyi unutturabilmesi 1

2 5. şlemecilik, insanların süsleme arzusundan doğan çok eski sanatlardan biridir. emleketimizde işlemeciliğe yüzyıllardan beri önem verildiği bilinmektedir. şleme, saraylarda, kaftanlardan pabuçlara kadar her eşyaya uygulanmıştır. skiden, gelin olacak kızların en kıymetli çeyizlerini el işlemeleri oluştururdu; bunlar bazı şehirlerimizde, düğün günü, bir köşede sergilenirdi. şlemeyi yapan genç kızın modeli doğadır. af ruhlu sanatkâr kızımız, çevresindeki her şeyi, elindeki kumaş üstüne, hissettiği, dilediği gibi işler. u hissediş ve işleyiş sonucunda her biri bir değer olan olağanüstü çok çeşitli, motifler ortaya çıkar. u parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? ) ) 7. Davranışlarımızı şaşılacak bir doğrulukla yöneten bir bedensel düşünce vardır. Ancak etkinlik alanı pek büyük değildir. ir pilot, iniş sırasında kendisini yönetecek ve uçağın tehlikesizce yere konmasını sağlayacak yanlışsız reflekslere sahiptir. Fakat hiç kuşkusuz, uçağı icat eden, pilotun elleri olmamıştır. u parçada asıl vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? efleks haline gelmiş davranışlar, pek çok işi beynimizi çalıştırmadan başarmamızı sağlar. ) efleks halindeki davranışlarımız, düşünerek vakit kaybetmememizi sağlar. efleksler insanları yönetir ve onların tehlikelerden korunmasını sağlar. efleks halindeki davranışlar, bedensel düşüncenin en ileri aşamasıdır. ) nsanlığın ilerlemesini refleksler değil, beynimizin çalışması sağlamıştır. 6. Gençken gösteriş olsun diye okurdum; sonradan, biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım. Şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi. undan çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, beni baştan çıkartan aşırı bir sevgi vardı. Yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi. Parçada anlatılanlardan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Kitap insanı eğitir, yüceltir. ) Okumanın kişiye olduğu kadar, geleceğine de yararı vardır. Kitap, boş zamanları değerlendiren en güzel uğraştır. nsan kişisel çıkarını sağlamak için de okumalıdır. ) Kitap bulunduğu yeri ve çevresini doldurur, güzelleştirir. 8. Halen Anadolu nun bazı şehirlerinde, düğün günü sergilenen el işlemelerini görebilirsiniz. l işlemeleri yaşamımızdaki çeşitli nesneleri süsler. l işlemeciliği için en güzel model doğadır. l işlemeciliğinde, iğne, fırça, renkli iplikler ve boya kullanılır. şleme motifleri, baş döndürücü bir çeşitliliğe sahiptir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? ir toplumun çağdaşlığa açık olması, ilerlemenin ön koşuludur. ) öyle bir kültürün biçimlendirdiği kişilik modelinde temel karakter çekingenliktir. Dışa kapalı toplumlar, yaratıcılıktan ve üreticilikten yoksun kalır. Doğada ve dünyada durağanlık yoktur. ) Kültürler, toplumun temel gereksinimlerine bağlı olarak, kişilik modelleri oluşturur.

3 Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? 10. elirli bir spor dalı için gereken eğitimin niteliği, yarışma kuralları ve eğitiminden yönetimine kadar her bilgi, spor zekâsının durumu için temel ihtiyaçlardır. elirttiğimiz bu faktörle ilgili olarak, sporcuların sadece ilgili spor dalında değil, aynı zamanda kendi vücutları, teknik kurallar, becerileri şekillendirme metotları ve antrenman prensipleri, organizasyonu ve performans hakkında da bilgiye ihtiyaçları vardır. Yapılan sporun kendine özgü bilgisi yanında diğer spor dalları ve özellikle benzer sporlar hakkında bir şeyler öğrenmek de gereklidir. u, sporcuyu, ilgili olduğu sporu ve zekâsının yaratıcılık etkinliğini daha iyi öğrenmeye iten temel öğedir. 11. debiyatta sınır yoktur. Önemli olan yazarın her eserinde yeni bir aşamaya ulaşmasıdır. u aşamanın olup olmadığına okur ve eleştirmen karar verir. anatçı eserinde yeni bir ses, yeni bir söyleyiş meydan getirmişse mutlaka birileri bunu fark eder. u yöndeki uğraşları boşa gitmez. u parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur? 9. Çok çalışmak beni yormaz da sonuç yorar. Ulaştığımı beğenmediğim için yorulurum. azen de çalıştığım için dinlenirim. lde ettiğimden duyduğum hazdan dolayı. Her ikisi de güzel. Yorgunluk, dinlenmek için beni zorlar. Dinlenince de daha çok çalışmak isteği duyarım. onuçta... yorgunluk beni emrine alır, istediği gibi kullanır. ) hiçbirinden zevk alamadığımı anlarım. ne yaptığımı bilmez hale gelirim. tüm çalışma isteğimi iyice yitiririm. ) yorgunluğa yenilmeden çalışmaya devam ederim. debiyatçıların sürekli yenilik peşinde koştuğu ) debiyatın amacının ne olduğu debiyatta başarının somut ölçüsünün olmadığı debiyatta gerçeğe nasıl bakıldığı ) debiyatta şekil özelliklerinin önemi 1. avaş zamanıydı. abaannem bir sabah ekmeğin üzerine belli belirsiz tereyağı sürmüştü. O zamana kadar ekmeğime hep bol tereyağı sürerdim. Ama o günkü ekmeğin tadını hiç unutamadım. Yukarıdaki satırları yazan yazarda hangi duygu hâkimdir? Özlem Kaygı ) evinç urukluk ) Kırgınlık 13. anatın en güç dalının şiir olduğuna inananlardanım. Çünkü şiir yazmak için yetenekten başka mutlaka duyarlılık, heyecan, heves, kültür ve çaba da gerekir. Fakat bunlardan hiçbiri yeterli değildir. Çünkü Paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? u parçada aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir? porcu, kendi spor dalı ile ilgili her türlü bilgiyle donatılmalıdır. ) porcu, teknik kurallar hakkında bilgiye sahip olmalıdır. porcu, seçtiği spor dalının gerektirdiği eğitimden geçirilmelidir. porcu, aynı zamanda yaratıcı bir zekâya sahip olmalıdır. ) porcu, kendi antrenörünün seçiminde etkili olmalıdır. ) ) 3 şiir yazmak kolay değildir. şiir bir bileşimdir. herkes şair olamaz. birinin olmadığı yerde diğeri de yoktur. en güçlü sanat dalı şiirdir.

4 14. Çok bilinen bir yazarın vefatından on beş yıl sonra çelişen bilgiler bu kadar çok olursa bir de yüzyıl öncesini düşünün. en oldum olası edebiyat tarihçilerinin bir dediğine inanmadım. Şimdi bu kanım daha da güçlendi. aşkalarının söylediklerine, yazdıklarına bakmamalı. 15. Hayatlarında en başarılı olmuş kişiler kendilerini en iyi tanıyan kişilerdir. öyle insanlar tutarlıdır. eyi yapıp neyi yapamayacaklarını çok iyi bilirler. Güçlerinin üstüne çıkmak istemezler. Fakat devamlı kendilerini aşmak hırsı içindedirler. Pek çok insanın maceraya atılırcasına yaptığı girişimler sonrasında hayal kırıklıklarına uğraması sanırım kendilerini iyi tanıyamamalarından kaynaklanıyor. u parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 16. azı genç kalemleri veya başarısız yazarları araştırırken ne zorluklar, ne acılar yaşadığımı anlatamam. Gerçi tedirginliğimi hafifletmek ve eleştirdiğim yazarları kırmamak için çok uğraşırım. u amaçla hiç olmazsa yargılarımın üslubunu yumuşatıp tatlılaştırmaya çalışırım. Fakat onların özünü gizlemek ya da değiştirmek istemem. Kendisini böyle tanıtan bir eleştirmen hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? u parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? unun içindir ki edebiyat tarihçilerine olan güven artmaktadır. ) anıdık yazarlar hakkındaki değerlendirmelerin doğal olması gerekir. ski yazarlar hakkındaki tanıtım çalışmaları amacına uygun yürütülmelidir. debiyat tarihçileri çalışmalarıyla önemli bir boşluğu doldurmaktadır. ) Öykülerini, romanlarını okursunuz; işte o zaman tanırsınız o sanatçıyı. Olayları iyi değerlendiren ve mantık yürüten kişiler başarılı olur. ) Özelliklerini bilen kişiler daha başarı olabilir. aşarılı kişiler kendileri için macera olabilecek işlere kalkışmazlar. aşarılı olmanın en önemli koşulu tutarlı olmaktır. ) lde ettikleriyle yetinmeyi bilen kişiler hayatta daha başarılı olur. ) ) 17. Akşamüstü gidin Ayder Yaylası na. Güneş keskinliğini kaybedip güzelliğine büründüğünde bir başkadır Ayder. Oraya giden yolda sizi kollayan dağlar, sağınızda ve solunuzda yer alır. Gelin ülü Şelalesi kayaların göğsüne yaslanmış akarken yemyeşil bir vadi sizi ana sıcaklığıyla kucaklayıverir. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? ) ) 4 leştirdiklerini incitmekten kaçındığı leştirdiklerinde nesnel olmaya çalıştığı leştirilerini büyük bir özenle yazdığı Olumsuz düşüncelerini dolaylıca belirttiği leştirilerinde yanlı davrandığı Kişileştirmeye zlenimleri belirtmeye Duygulara yer vermeye esnel bir anlatıma enzetme yapmaya

5 18. Ödemiş, zmir in küçük bir ilçesidir. Heybetli duruşuyla ozdağ ve güzelliğiyle büyüleyen Gölcük, Ödemiş e ayrı bir renk verir. Özellikle parkları cıvıl cıvıldır. Ödemiş meydanında küçük bir lokanta vardır. Çınar ağaçlarının altındaki bu lokantada kuş cıvıltıları iştahınızı açar. Çınar ağaçları yemek zevkinize eşlik eder. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? ) ) etimleyici anlatıma Farklı duyulara seslenmeye iteleyici sözcükler kullanmaya Kişileştirmeye Örneklerden yararlanmaya 19. htiyar, kanepeye oturmuş sarı siperli lambanın ışığında gazete okuyordu. asanın üstünde ufak saatin gizli tıkırtısı, köşede yanan sobanın derin çıtırtısı bu odaya sakin bir hava katıyordu. Usulca kapı açıldı. çeriye kuyruğunu kaldırarak yürüyen kedisiyle bir bayan girdi. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) ) anık gösterme - öyküleme Örnek verme - açıklama anımlama - tartışma Karşılaştırma - betimleme Öyküleme- betimleme ) III. I.. 1. Genç öğretmenin sesi ders anlatırken kısılınca sınıfta komik duruma düştü. u cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? amlama yanlışı ) esne eksikliği Çatı uyuşmazlığı Özne eksikliği ) k eylem eksikliği 0. (I) Gençlik günlerinden ayrıldığınız zaman hayatınızın kalan kısmı gurbettir. (II) Artık gençlik günlerinizi özler durursunuz. (III) u nedenledir sanatçıların çoğu gençlik duygularını anlatmıştır eserlerinde. (I) Aslına bakacak olursanız gençlik dönemi kişiliğin oluştuğu bir dönemdir. () u yüzden gençliğin insan hayatındaki en mutlu dönem olduğu fikrine pek katılmam. (I) u dönemde yapılan hatalar silinmeyecek izler bırakabilir. u parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? II.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ankara dan gelen dostlarını özenle ağırladı. ) Artvinliler kitap düşkünüdür; onları takip etmek gerekir. Kurtuluş avaşını anlatan bir roman yazmayı tasarlıyormuş. oğaz Köprümüzün güzelliği ömre bedel. ) stanbul daki arkadaşından haber gelmişti. 3. Atatürk ün idrak gücünde olağanüstü bir yön I vardı. ilinç altının etkileyici yanı belki de II III şuurlu amacının bir başka parçasıydı. Uzatılan dostluk elini tutmuş ve sarf edilen çabalar I sonucunda ülkeler arası barışın sağlanmasına her zaman destek vermiştir. u parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? I. ) I. 5 ) II. III. I. ).

6 4. Dünya tarihinde silinmez izler bırakan, kendine I özgü çağdaş bir düşünce sistemi oluşturan, asıl II unsurların insan ve insanlığa, kişi için özgürlük III ve bağımsızlığa bağlı olduğuna inanan Atatürk, I dünyanın sürekli bir barışa kavuşması gerektiğine inanarak Yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunmuştur. u parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? I. ) II. III. I. ). 5. ski çiftlik evini restore etmek için tuttuğu marangoz, işteki ilk günü zorlukla tamamlamıştı. u cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ) Yüklem, çatısı bakımından etkendir. esne, sıfat tamlamasından oluşmaktadır. simden isim yapma eki almış sözcük vardır. elirtme durumu eki almış sözcük vardır. yelik eki alan sözcük yoktur. 7. (I) O zamanlar benim de üstümde eski bir elbise vardı. (II) Fazla yırtık ve söküklerimi alıç ağaçlarının diplerine oturup kendim dikerdim. (III) Yüzümse stepin yakıcı güneşi altında gün boyu çalışmaktan çok fazla yanmış ve çatlamıştı. (I) Akşamlara doğru bütün yüzüm acı içinde sızlar, kimi zaman çatlaklardan ince ince kan sızardı. () Yıllar sonra bile bu sızıyı, burnumun ucunda zaman zaman duyarım. u parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 6. abiata hayran kalıyorum memleketimin her köşesinde. Uyanır uyanmaz sabahın o taptaze kokusunu çekiveriyorum içime. Diyorum ki anlayayım yaşamakla memleket sevgisinin bağını. emleket sevgim içimde tabiat sevgisi, toprak sevgisi halinde gittikçe derinleşiyor, şekilleniyor. u parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) ) I. cümle, öznesi sıfat tamlaması olan bir ad cümlesidir. ) II. cümle, içinde zincirleme isim tamlaması olan girişik birleşik bir cümledir. III. cümle, içinde nicelik zarfı bulunan yüklemi bileşik zamanlı bir eylem cümlesidir. I. cümle, sıfatı ikilemeden oluşan, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. ). cümle, dolaylı tümleci belirtili ad tamlamasından oluşan geçişli bir eylem cümlesidir. 8. Köyün evleri fakir, toprak evlerdi. Ama içimden bir yakınlık geliyordu. Onları unutmayı kafam almıyordu. Oralarda ileri ve güzel hayata dayanılmaz bir susuzluk keşfediyordum. u parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? ) ) ezlik fiili arf-fiil ıfat-fiil stek kipiyle çekimlenmiş fiil Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil 6 nlü düşmesi nsüz yumuşaması nsüz benzeşmesi Ulama nlü daralması

7 9. (I)Yüksek surlar geride kalıyor. Uzaktan, (II)yemyeşil bir orman, (III)yeşile çalan masmavi bir deniz görünüyor. (I)Denizin mavisinin yansıması, Halikarnas alıkçısı ndan ödünç alınmışçasına sevdalı. u sevda ()her ayrılışı anlatıyor. anki surlar denize sevdalı, hem de kara sevda. u parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır? I. ) II. III. I. Hiç acele etmeden küçük küçük adımlarla yürüdü. ) ınava girmeden önce derin derin nefes aldı. ve doğru hızlı hızlı yürümeye başladı. Kardeşimin düğününe eş dost herkes gelmişti. ) en, yalan dolan sözlerle bizi asla kandıramazsın. 31. (I) Hayatı boyunca az sayıda roman yayımlamış bir sanatçıdır. (II) u yüzden bazen, tembel bir yazar olduğu bile söylenmiştir. (III) Oysa tembellik gibi görünen durum aslında başka bir şeydir. (I) azen bir kahramanının karakteri üzerinde iki, üç yıl süren titiz bir çalışma () a ki kahramanında aksayan bir yön kalmayıncaya ve kendisi, kahramanı karşısında huzur buluncaya kadar ir romancı ve romanının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 3. (I) ser, ünlü tarihçinin dostları, öğrencileri ve arkadaşlarıyla paylaştığı anılarından oluşuyor. (II) Yazılara ek olarak fotoğraflara da yer verilmiş. (III) u kitap yazara bir saygı duruşu niteliğinde. (I) arih bilimini genç kuşaklara eğlenceli üslubuyla anlatan yazar, bir eğitimci aynı zamanda. () Onun bu yapıtı, okuyanların, yazarı her yönüyle tanımalarına olanak sağlıyor. ir kitap ve yazarına ilişkin bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? ). 30. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler, türce ikişerli eşleştirilse hangisi dışta kalır? I. cümlede, içeriğiyle ilgili bilgi veriliyor. ) II. cümlede, kapsamındaki çeşitliliğe değiniliyor. III. cümlede, taşıdığı anlam açıklanıyor. I. cümlede, özel hayatıyla ilgili bilgi veriliyor. ). cümlede, okuyucuya sağladığı olanak açıklanıyor. 33. (I) Alçak tavanlı bir koca han, solda iki büyük pencere, yokuşa ve girişe bakıyor. (II) Anadolu elçuklularından kalma bir yapı. (III) Kapının hemen yanında üç tane masa, içeride iki hanım bir çocuk var. (I) iri kısaca boylu, tıknaz, yanında sarı saçlı bir çocuk. () Diğerinin üzerinde koyu yeşil tayyör, arkası dönük, ortadaki masada oturuyor, sanki durgun bir deniz u parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir? I. ) II. III. I. ). 34. Hava buz gibi. Yaşlı kadının üzerindeki uzunca yeldirmesi omuzlarından sarkıyor, kadın incecik basma entarisi içerisinde tit tir titriyordu, ancak u cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? I. cümlede, roman sayısı üzerine saptama yapılmıştır. ) II. cümlede, I. cümlede belirtilenle ilgili yoruma yer verilmiştir. III. cümlede, bir yanılgıdan söz edilmiştir. I. cümlede, sabırsızlık dile getirilmiştir. ). cümlede, önceki cümleyle ilgili bir açıklama yapılmıştır. kadın, bunu hiç önemsemiyordu. ) kadın, buna karşın yürüyordu. kadın, bunların farkında değilmiş gibi davranıyordu. kadın, yine de yoluna devam ediyordu. ) kadın, çevresine çok önem veriyordu. 7

8 u parça tümüyle aşağıda verilen sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? ) nsanoğlunu korkutan şeyler nelerdir? nsanlar bedel ödemekten mi korkarlar? nsanları yaralayan şeyler nelerdir? ) nsanların vazgeçemediği alışkanlıkları nelerdir? 36. Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır. 37. Polis filminin hemen başında Kurt o n n e g u t u n n s a n l a r ı n g e r ç e k l e r l e yetinmesine şaşırıyorum. sözü geçiyor. Aslında tüm film bu söz üzerine kurulmuş diyebiliriz. Çünkü yaşanan tüm olaylar biraz gerçek dışı olarak aktarılıyor. Filmi diğer ürk filmlerinden ayıran bir özellik de bu. Aslında bunu yapmak cesaret isteyen bir iş çünkü çoğu kişiye ağır gelebilir. una rağmen bu cesareti kendinde bulan senaristleri ve yönetmeni tebrik ediyorum. onuç olarak gidilip izlenilmesi gereken bir ürk filmi. u cümleden söz konusu filmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 35. Çünkü ezbere yaşıyoruz dünyayı. zberimizin dışındaki şeyler, geçmişte öğrendiklerimiz, hafızamıza kazıdıklarımızdan ayrılmak acayip korkutuyor bizi. u yüzden farklı şeyler yapan insanlardan da korkuyoruz. çimizdeki kuytularda saklanıyoruz. Oradan çıkarsak yara almaktan ürküyoruz. Konumumuzu kaybetmekten, döndüğümüzde bıraktıklarımızı yerinde bulamamaktan, hâlihazırdaki durumumuzdan daha fazla yorulmaktan, daha fazla kafa yormaktan, düşünmekten, bedel ödemekten korkuyoruz. nsanoğlu neden geçmişe mıhlanmış olarak yaşıyor? Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Kitap, hayal dünyasıyla gerçek arasında kurulan köprüde ilerlemek için bir araçtır. ) Kitap, insanın hayatı anlamasını kolaylaştırır. Kitap, yürekten yazılmışsa diğer insanlara ulaşabilir. elirli bir seyirci kitlesini hedef almıştır. ) enzerlerinden farklı bir niteliği olduğu görülmektedir. Filmdeki olaylar hayalî kurgulara dayanar. Konu seçiminde titiz davranılmıştır. ) Geniş bir oyuncu kadrosu vardır. 38. Annelerin, babaların, öğretmenlerin ilk amacı, çocuğu sadece okul sıralarında değil, ömrü boyunca okumaktan zevk alacak, kitaplarla I yoğrulacak bir kişi olarak yetiştirmek olmalıdır. II Yalnızca güzel okumanın yeterli olmayacağı, okumanın yaşamın vazgeçilmez, verimli bir uğraşı olduğu bilinci çocuklara aşılanmalıdır. III öylesi bir özendirmeyle çocuklara koskoca bir kitap ve bilgi dünyasının kapıları açılmış olur. I u parçada numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Kitap, insanların bilgi edinmesini sağlar. ) Kitap, sizi geliştirip iç dünyanızı zenginleştirirse usta bir yazar elinden çıkmış demektir. I. 8 ) II. III. I. ).

9 39. Hadi Öldürsene Canikom u yöneten Haldun Dormen sahne eylemini, sahne olanaklarının gereklerine uygun olarak dar sınırlar içinde tasarlamış. iyen, Diha, Havagazı emuru karakterlerinin gerçeğe uygunluğunu, heyecanların anlatımını, metnin isteklerini, olayların mantığını, sahne üzerindeki durumları, oyuncuların doğallığını, grup simetrisini de gözünün önünden hiç ayırmamış. ulanık olmayan bir oyun elde etmiş. yi çizilmiş hareketler, değişik ritim, sürekli uyum elde etme çabası. u cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Açık ve anlaşılır bir dille yazılmış bir oyun olduğu ) ahne olanaklarının en iyi şekilde kullanıldığı bir oyun olduğu Olayların mantık çerçevesinde verildiği doğal ve uyum içinde bir oyun olduğu Çok izlenen bir oyun olduğu ) Gerçekçi karakterlerin olduğu bir oyun olduğu 40. hakespeare insanoğlunun kendi koyduğu kurallara ne denli uymak zorunda kaldığını, kendi doğal varlığıyla ne denli uyum içinde olduğunu mizahı öne çekerek, seyircinin bilinçaltını hedef alarak anlatmıştı. öylece tam bir illüzyon sağlamış, oyuncuların karakterleri canlandırmalarının bir bütünlük içinde seyirciye ulaşmasını başarmıştı. u cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 9 z l e y e n i n b i l i n ç a l t ı n d a y a n ı l s a m a oluşturması ) Anlatımının doğal olması eyircinin empati kurmasını sağlaması eyirciyi oyunun içine katması ) eyirciye olayları yaşatması

10 OYAL LL u bölümde sırasıyla, arih (1-15), Coğrafya (16-7), Felsefe (8-35), Din Kültürü 36-40, Felsefe (41-45) osyal ilimler Alanı ile ilgili 45 soru vardır. 1. ) ). 4. Atatürk diyor ki; ürk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki, bir milletin insanlık ve medeniyet aleminde yükselmesi ve muvaffak olması, yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak hürriyet ve bağımsızlığının korunmasıyla mümkün olabilir. ustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözüyle aşağıda verilen milli güç unsurlarından hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? Coğrafi güç Psiko-osyal Güç Askeri güç iyasi güç konomik güç zmir ktisat Kongresi'nde "konomik gelişmemiz ve kalkınmamız ulusal bağımsızlığımızın bir parçasıdır." görüşüne yer verilmiştir. una göre aşağıdakilerden hangisinden ödün verilmemesi ilkesi benimsenmiştir? ) ) oğazlardan geçişten Kapitülasyonlardan Yabancı okullardan Azınlık haklarından ge kıta sahanlığından 3. Lozan Konferansı'nda tilaf Devletleri'nin siyasi oyunlarına engel olmak ve ürk milletini güçlü bir şekilde temsil etmek için Hükümeti'nin aldığı tedbir, aşağıdakilerden hangisidir? I. Asker kaçaklarının sayısı azalmıştır. II. eşkilat-ı sasiye kabul edilmiştir. III. Londra Konferansı toplanmıştır. I. oskova Antlaşması imzalanmıştır. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. nönü avaşı'nın başarısının iç politikaya yansıyan sonuçlarındandır? Yalnız II I ve II ) Yalnız III I ve I ) II ve III isak-ı illi'den taviz verilmeyeceğini açıklamıştır. ) stanbul hükümeti ile konferans öncesinde anlaşmıştır. udanya'da başarılı olan smet Paşa'yı konferansa göndermiştir. altanatı kaldırarak ikiliği önlemiştir. ) auf ey'in konferansa katılmasına karşı çıkmıştır. 5. "ugünü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. u olayı Ankara'ya müjdeledim. 3 Aralıkta Gümrü Antlaşması'nı imzaladık Antlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi bin tüfek, 3 batarya, 1 dağ topu, 40 makineli tüfeği rmenilerden aldım." Kazım Karabekir Paşa'nın bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Doğu Cephesi'nde savaşın kazanıldığına ) evr Antlaşması'nın geçersiz kılındığına Hükümeti'nin askeri malzeme ihtiyacı olduğuna Askeri zaferin siyasi zafer kazandırdığına ) Doğu sınırının kesin olarak çizildiğine 6. Amasya Genelgesi`nde, - "illetin geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. rzurum Kongresi`nde - "Kuvay-i illiye`yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. `de - "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." kararları alınmıştır. una göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? ) ) 10 Ulus egemenliğinin esas alındığı Cumhuriyet rejimine ortam hazırlandığı utlak monarşinin reddedildiği Kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı eclisin gücüne güven duyulduğu

11 7. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin ulusal mücadele döneminde mandater yönetimi savunduğu söylenebilir? ) ) Wilson Prensipleri'nde yer alan "Osmanlı mparatorluğu'nun ürk olan bölgelerinde ürklere hakimiyet hakkı verilecek,ancak ürklerin hakimiyeti altında yaşayan azınlıklara da varlıklarını geliştirme imkanı sağlanacaktır." maddesinin temelinde yatan gerçek nedir? lkçağ'da Fenike, Ortaçağ'da enedik ve Ceneviz, Yeniçağ'da spanya, Yakınçağ'da da ngiltere en çok hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır? ) ) Güzel sanatlar Devlet yönetimi Deniz ticareti lmi çalışmalar avaş sanatı 11. I.üleyman Dönemi'ni araştıran 10.sınıf öğrencisi Yusuf, Osmanlının ran üzerine dört büyük sefer düzenlediğini bu seferler sonucunda ran'la ilk resmi antlaşmanın imzalandığını öğrendi. una göre sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? erav Ferhat Paşa ) Kasrışirin asuh Paşa ) Amasya yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan alas avaşı sırasında bazı ürk boyları Araplar'ın yanında yer alarak, Araplar'ın savaşı kazanmalarında etkili olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisinde, yukarıda sözü edilen ürk boyları birlikte verilmiştir? ) ) ürgişler ve Uygurlar Kırgızlar ve Yakutlar Karluk ve Yağma ürkleri Hunlar ve Peçenekler acarlar ve Kıpçaklar 13. Aşağıdakilerden hangisi edir avaşı'nın sonuçlarından biridir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Avusturya'dan aldığı topraklarla sınırlarını kuzeye doğru genişletirken, gizli antlaşmalarla Anadolu'da payına düşen yerleri Yunanistan'a kaptırmıştır? talya ulgaristan 10. slam eali Cemiyeti illi Kongre Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti avri ira Cemiyeti ngiliz uhipleri Cemiyeti Azınlıklara rahat bir yaşam imkanı sağlama isteği ) ürklerin azınlıklara baskı yaptığını açıklama düşüncesi Azınlıkları kışkırtarak imparatorluğu parçalama düşüncesi illiyetçilik esasına göre Osmanlı mparatorluğu'nun bağımsız devletlere ayrılması gerektiği ) Wilson'un kendisini barış yanlısı olarak göstermek istemesi 9. ekkeliler'in müslümanların hukuki varlığını tanımak zorunda kalmaları ) slâm savaş hukukunun temelleri atılmıştır. ekke'nin fethinin kolaylaşması ekkeli müşriklerin müslümanlarla anlaşmak istemeleri ) Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması ) Fransa Yugoslavya ) omanya 11

12 14. ürklerin eski yurdunun coğrafi sınırlarını az çok bilmek mümkün olmakla birlikte, kesin olarak bir bölgenin belirlenmesi oldukça zor olur. u durumun nedenleri arasında en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir? akas usulü ticaretin başlaması anaatkarların ortaya çıkması Yukarıda belirtilen durumların gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? arih öncesi devirlerde büyük devletlerin olmayışı ) arih öncesi devirlerde yerleşik hayata geçilememiş olması Yazılı belgelerin olmayışı arih öncesi devirlerin çok uzun sürmesi ) arih devirlerinde daha önemli olayların olması 16. ) ezolitik Çağ Kalkolitik Çağ 18. I. Doktor II. Konserve fabrikasında işçi III. aden şçisi Yukarıdaki meslek gruplarının hangi ekonomik faaliyet içinde yer aldığı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I _ II _ III _ irincil kincil çüncül ) çüncül irincil kincil çüncül kincil irincil kincil irincil çüncül ) çüncül kincil irincil 19. Kalker, Jips, Kaya uzu gibi kayaçların yoğun olarak bulunduğu bir arazide aşağıdaki aşınım şekillerinden hangisinin görülme olasılığı yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi göçlere neden olan osyal nedenlerdendir? Kuraklık sunami Paleolitik Çağ eolitik Çağ ) Orta Çağ arih devirleriyle ilgili yeterli inceleme yapılabilirken, tarih öncesi devirler hakkında yeterli incelemeler yapılamamıştır. u durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 17. Yerleşik Hayata geçilmesi Atı evcilleştirip atlı arabayı bulmaları ) irbirleriyle sürekli savaş halinde bulunmaları oylar halinde hayatlarını sürdürmeleri Komşularıyla sürekli savaş halinde olmaları ) azı ürklerin göçebe, bazı ürklerin de yerleşik hayata geçmeleri 15. ) olkanizma Dini nançlar raverten ) Irmak Adası Lapya irikinti Konisi ) Dikit ) Heyelan 1

13 0. ) Kaliforniya enguela Gulf tream ı atı Avrupa kıyılarının aynı enlemlerdeki Kanada'nın doğu kıyılarına göre C daha sıcak olmasını sağlayan okyanus akıntısı aşağıdakilerden hangisidir? Labrador ı ı ı GŞ IŞILAI 90 ) Oyoşivo Yer Kürenin güneş karşısındaki konumu yukarıda bulunan şekildeki gibiyken, Dünya'da aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez? 1. Aşağıdaki boğazlardan hangisi Petrol evkiyatında önemli bir yere sahiptir? Kiel ) Dover alakka Korint ) Hürmüz. Aşağıdaki oprak itki Örtüsü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Podzol ğne Yapraklı Orman ) Laterit kvatoral Yağmur Ormanları Çernezyom Çayır Kahverengi Ormanlar ozkır oprağı Karışık ) undra undra 3. Kuzey Kutup Dairesinde 4 saat gündüz yaşanır. ) Öğlen vakti Yengeç Dönencesi üzerindeki bir cismin gölgesi oluşmaz. Güney Yarım Kürede Kış gündönümüdür. u tarihte kvatordan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süreleri uzar. ) u tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin Kuzey Yarım Kürede bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez? I. aki Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi II. avan III. undra ) Güneyden Kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi I. Garig Yukarıda verilen bitkilerden hangisi veya hangileri çalı formasyonu içerisinde yer alır? Dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesi emmuz ayında yaz mevsimi yaşanması I ve II ) I ve III I ve I ) Dağların güneye bakan yamaçlarında kar erimelerinin erken başlaması II ve III ) II ve I 13

14 6. zohipslerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 9. Aşağıdakilerden hangisi, siyaset felsefesinin temel problemleri arasında yer alır? ık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı dardır. ) küidistans ve zohips sayısı ölçeğe bağlıdır. z o h i p s l e r i n s ı k g e ç t i ğ i y e r l e r d e menderesler yaygındır. irbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır. ) Aynı izohips eğrisi üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır. deal toplumsal düzen mümkün müdür? 7. Dış Püskürük kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir arazide aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu daha kolaydır? raverten or opoğrafyası ) Dolin Kırgıbayır ) Peribacaları 8. asavvuf felsefesinin özü, anrı-evren birliği ne dayanır. anrı, evrenin dışında, ondan bağımsız bir olgu değil, evrenle özdeş, onunla bir bütündür. una göre, tasavvuf felsefesinin anlayışını hangi kavram çifti ile dile getirmek mümkündür? ) ilgilerimizin kaynağı nedir? arlık durağan mıdır, dinamik midir? vrensel ahlak ilkesi olabilir mi? ) ilimin sonuçları ne kadar güvenilirdir? 30. Demokratik sistem, bir ülkede çoğunluğun desteklediği düşüncelerin örgütlendiği partinin iktidarda olmasına fırsat veren sistemdir. una göre, demokratik siyasal sistemlerde, doğruluğun ölçütlerinden hangisinin temel ilke olarak kabul edildiği söylenebilir? Apaçıklık ) Yarar Uygunluk ümel uzlaşım ) utarlılık 31. Pozitivizme göre felsefe yalnız olguları, somut dünyayı konu edinmeli, metafizik problemleri tartışma konusu yapmamalıdır. Olgusal dünya, üzerinde deney ve gözlem yapılabilir nesne ve olayları kapsar. iz sadece duyusal dünya hakkında bilgi değeri taşıyan önermeler üretebiliriz. Doğru bilgi sadece deneyin ve gözlemin konusu olan alanda elde edilebilir. Pozitivistlerin bu yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ) ) Agnostisizm-Politeizm eizm-panteizm Politeizm-Ateizm Deizm-Agnostisizm onoteizm-ateizm ) Doğrular keşfedilmez, icat edilir. şe yarayan bilgi doğru bilgidir. ilgimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz. ) nsan her şeyin ölçüsüdür. 14

15 3. arlık ve yaşam, sürekli bir akış ve oluş halindedir. Durağan hiçbir şey yoktur. u durumu bir filozof, Değişmeyen tek şey, değişme olduğu gerçeğidir. sözüyle dile getirtmektedir. u parçada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir? ) ) 33. ) ) 34. Dogmatizm-eptisizm asyonalizm-mpirizm eizm-ateizm Determinizm-ndeterminizm ihilizm-ealizm Obje, bilinç sahibi varlık olarak insanın bilmek üzere yöneldiği şeydir. emellendirme, ileri sürülen bir sava deneysel ve/veya mantıksal gerekçeler ileri sürme işlemidir. Hakikat, bir obje hakkında dile getirilen yargının o objeyle tam uygunluğudur. Yukardaki kavramlar hangi felsefe disiplinin içinde yer almaktadır? ) ) 35. Felsefe, düzenli kainat karşısında insanın saygılı şaşkınlığıdır. Aristoteles Felsefe, doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır. Platon Aristoteles ve Platon'un bu yaklaşımlarına dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Diyalektik idealizm Oluşçuluk aiv realizm Diyalektik materyalizm ensualizm Felsefede ele alınan temel problemlerden biri de, varlığın gerçekten var olup olmadığıdır. u kapsamda kimi filozoflar mutlak bir varlıktan söz edilemeyeceğini savunurken kimileri, zihinden bağımsız bir varlık dünyasının mevcudiyetini kabul etmektedir. urada, hangi yaklaşımlar arasındaki görüş farlılıkları üzerinde durulmaktadır? Filozof hiçbir zaman mutlak doğruya ulaşamaz. ) arlık, felsefenin temel konusudur. ilim felsefesi Ahlak felsefesi Din felsefesi arlık felsefesi ilgi felsefesi 15 Felsefe insandaki merak ve araştırma dürtüsünün ürünüdür. Yaşam, düşünsel çözümlemelerle anlaşılamaz. ) Felsefe kümülatif bir süreç içinde kendini yeniler.

16 36. Kur an-ı Kerim de sra uresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur: Yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz sen ne yeri yarabilir. ede dağlara erişebilirsin. Yukarıdaki ayette bize emredilen ahlaki davranış aşağıdakilerden hangisidir? Adaletli olmayı Alçak gönüllü olmayı amimi olmayı Cesaretli olmayı Doğru olmayı 37. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Kuran a verilen önemi göstermez? ) badetlerin Arapça yapılması. Her evde Kur an bulunması Çocuklara Kur an eğitiminin verilmesi Kur an ın evde veya kitaplıkta yüksekte bulundurulması. ) aman zaman çocuklara Kur an da geçen isimlerin verilmesi 39. y iman edenler! amaza kalktığınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. aşınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız.(aide.6) Yukarıda verilen ayet mealinde hangi temizlik türü tarif edilir? soruları Din Kültürü ve Ahlâk ilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve mam Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır. ) ) ) ) eyemmüm eden temizliği Çevre temizliği Abdest oy abdesti 38. Aşağıda ibadetlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şartları uygun olanın ömründe bir kere hacca gitmesi farzdır. ) amaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Kurban insanlar arasında dayanışma ve paylaşmayı sağlar. ekat ibadeti yardımlaşmaya katkı sağlar. ) nsanlar hasta olsa bile oruç tutmalıdırlar Dua eden kişi, Allah'ın yardımının kendisiyle olduğunu düşünür ve manevi bir güç kazanır. una göre inanarak Allah'a dua eden bir üslüman ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? ) ) orluklara karşı daha iyi mücadele eder. anevi hazzı daha güçlü olur. orumlulukları azalır. Allah'a yakınlaşır Kendine güveni artar.

17 44. Hellenistik felsefenin üçüncü ve son dönemi olan sistematik felsefe dönemi, sentezden meydana gelmiştir. Örneğin, Platon, Atomcular ve ofistleri bir kenara bırakacak olursak, başta Pythagorras, Parmenides ve hocası okrates olmak üzere, kendisinden önceki tüm filozoflardan etkilenmiş ve oldukça özgün metafizik sisteminde, etkilendiği tüm filozofların görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Parçadan hareketle felsefe için aşağıdaki yagrılardan hangisi söylenemez? soruları Din Kültürü ve Ahlâk ilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır. 41. ir düşünüre göre, bir yargı ve o yargının çelişiği aynı doğruluk değerine sahip olabilir. Dolayısıyla hiçbir konuda hüküm vermemelidir. u parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Doğru bilgi yoktur. ) ilim kesin doğrulara ulaştırabilir. Hiçbir konuda yargı vermemelidir. irden fazla doğru vardır. ) vrendeki her bilgiden kuşku duyulmalıdır. 4. W. James'e göre, bir inanç eğer yararlı ise doğrudur. Filozof bu görüşüne, yeterli nesnel kanıtı bulunmayan dini inancı örnek gösterir. nsan doğası anrı'ya inanma veya kendisini mutlu kılacak başka şeylere inanma arasında bir seçim yapar. ir dinsel inanç birisi için doğru, bir başkası için çelişik veya yanlış olabilir. James, nesnel doğruluğun varlığını yadsıyarak bir tür bilişsel göreceliği savunur. ğer kişinin dinsel inancı onun mutlu ve başarılı olmasını sağlıyorsa doğrudur. u parçaya göre W.James'in doğruluk hakkındaki yorumu aşağıdakilerden hangisidir? Doğruluk, bilginin sağladığı pratik başarıyla eşdeğerdir. ) Doğruluk deneysel verilerle belirlenir. Akılla temellendirilmiş yargılar doğrudur. Olgulardan edinilmiş, olgularla temellendirilen yargılar doğrudur. ) Doğru yargılara bilginin eleştirisi yapılarak ulaşılabilir. 43. Felsefe, gelişmenin bilgi yoluyla sağlanabileceğine inanan, farklı düşünceleri yok etmek yerine, onları ilerlemenin temel koşulu olarak gören, insan aklına saygı duyan toplumlarda gelişebilir. u parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Filozofların üstün nitelikli ve yaratıcı bireyler olduğu ) Felsefi düşüncelerin, içe dönük bir düşünme etkinliğinin ürünü olduğu Filozofların aynı konuda farklı görüşlere yönelebildiği Felsefi anlayışların evrensel olduğu ) Felsefenin özgür ve hoşgörülü bir toplumsal ortama gereksinim duyduğu Felsefi bilgi, yığılan bir nitelik taşır. ) ir filozofun görüşleri kendisinden sonra yaşayan başka bir düşünüre kaynaklık edebilir. istematik dönem filozofları kendinden önceki dönemlerin insan ve bilgi konularından yararlanmışlardır. Filozoflar, düşüncelerinde hiç kimseden etkilenmeden özgün görüşler ortaya koymak zorundadır. ) Felsefi düşüncede sentez yapabilme çok önemli bir yer tutar. 45. Çeşitli düşünürlerin ortaya koyduğu ürünler tüm insanlığa aittir. Felsefi görüşler, evreni ve varlığı bütünüyle açıklamaya çalışır. nsan yaşamına giren her şey felsefenin konusu olabilir. Felsefenin konu alanına giren varlık, bilgi ve değer problemleri, yüzyıllardan beri düşünürlerin üzerinde çalıştığı problemlerdir. Düşünürler bu problemleri açıklar ve tüm insanlığa sunar. u görüşleri kabul ya da reddetme ve tartışma noktasında insanlar özgürce seçim yapabilir. u parçada felsefenin hangi özellikleri üzerinde durulmaktadır? Konulara objektif yaklaşma - açıklamaları subjektif temele dayandırma ) Kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturma toplumsal yaşama yön verme vrensel nitelikli konuları ele alma - düşünce ve ifade özgürlüğünün önünü açma ilimlerin doğuşuna kaynaklık etme - insana eleştirel bir bakış açısı kazandırma ) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olma - olup bitenleri anlama ve açıklama çabası içinde olma 17

18 L AAK u testte 40 soru vardır. 1. Kürşat ile urak ın yaşları toplamı 41'dir. urak Kürşat ın yaşında iken, Kürşat ın doğmasına yıl vardı. una göre, urak ın bugünkü yaşı kaçtır? 36. ) ) 6 Çınar ve oprak bir işi beraber çalışırlarsa 4 günde bitirebilecektir. şin yarısını Çınar bitirdikten sonra diğer yarısını da oprak bitirirse iş 9 günde bitecektir. Hızlı çalışan Çınar olduğuna göre, Çınar bu işi yalnız başına kaç günde bitirir? 1 ) ) 6 Yıllık % 1'den beş aylığına bankaya yatırılan bir para, beş ayın sonunda faiziyle birlikte yıllık % 10'dan yıllığına tekrar bankaya yatırılıyor. ade sonunda bu para yüzde kaç artar? 5. ) ) 70 x x 9, 1, 14 13,5 x 4 40 ) 30 Yandaki tablodaki işlemler; 1'den 9'a kadar rakamlar birer kez kullanıla4 rak yapıldığında, tablonun dışında yazılı olan sonuç49 lara ulaşılmaktadır. 7 atırlarda ve sütunlarda yapılacak işlemlerde matematiksel işlem öncelikleri geçerli olduğuna göre, işaretli köşegen üzerindeki rakam grubu aşağıdakilerden hangisidir? % 10'u tuz olan tuzlu su karışımının % 5'i dökülüp, yerine dökülen miktarda tuz ekleniyor. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? ) 14,5 ) ir manav 3 tanesini 17 kuruştan aldığı limonların, 4 tanesini 5 kuruşa satmıştır. anav bütün limonların satışından 175 kuruş kâr ettiğine göre, kaç tane limon satmıştır? 3. 6 ) 1,5 18 ) 7, 3, 8 4, 7, 1 6, 8, 5 ) 3, 5, 8

19 b.c >0 eşitsizliklerini sağlayan a, b, c reel sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? ) b. c > 0 b c > ) ) 1 4 ) 415 ) A = {, 3, 4, 6, 8, 9} kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde iki asal sayı yan yana bulunmaz? ) ) A = (-) olduğuna göre, A sayısının birler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 0 ) 4 6 ) x - 16 x 4 x = 5 x - 6 x - 6 A = {1,, 3, 4,..., 50} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlar çarpımı 5'in katıdır? ) b a > 0 adeni bir para ard arda üç kez atılıyor. Atışlarda, sadece bir kez tura veya üç kez tura gelmesi olasılığı kaçtır? 5 16 a b.c < 0 88 ) Dört tane 8 rakamı, altı tane 5 rakamı ile dokuz basamaklı, birbirinden farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? a.b.c <0 a < 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ) 450 Æ 19 ) {3} {4} {5} ) I

20 14. a = b b = c de tanımlı Õ işlemi veriliyor. a Õ b = a 3b - 3(b Õ a) olduğuna göre, 1 Õ 4 kaçtır? 3a b - c = 34 1 ) 3 4 ) 5 olduğuna göre, a c ifadesinin değeri kaçtır? 84 ) ) A = {a, b, c, d} olmak üzere, A dan A ya tanımlı 4 elemanlı bağıntıların kaç tanesinde (a,a) elemanı bulunur? ile bölündüğünde 5 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? ı [p Ş ) 53 ı (q Ş ) 56 ı p)] Ú q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? 0 ) 1 p q ) p ı 17. A = {x x < 150, x = k, k Î } 455 ) ) abc üç basamaklı bir doğalsayı olmak üzere, 3 x = abc ise kaç farklı abc sayısı yazılabilir? 4 ) ) 8. x-6-4 = 8 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? = {x x < 50, x = 5k, k Î } -6 olduğuna göre s(aè) kaçtır? 74 ) ) 6 3. a < a ve 3a - b = 0 ise b nin alabileceği f(5x 3) = 7x - 5 ise f(x - ) kaça eşittir? ) 6 0 ) f birim fonksiyon olmak üzere, 8 ) -3 kaç farklı tam sayı değeri vardır? ) ) 3 4 ) 5

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 40 soru vardır. İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ

TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 40 soru vardır. İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ KÇ Bu testte 40 soru vardır. 1. hakespeare insanoğlunun kendi koyduğu kurallara ne denli uymak zorunda kaldığını, kendi doğal varlığıyla ne denli uyum içinde olduğunu mizahı öne çekerek, seyircinin bilinçaltını

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Hepiniz gelecekte kurmak istediğiniz hayat için yakın bir zamanda ( yaklaşık bir yıl ) önemli bir sınav ile karşılaşacaksınız.

Hepiniz gelecekte kurmak istediğiniz hayat için yakın bir zamanda ( yaklaşık bir yıl ) önemli bir sınav ile karşılaşacaksınız. Sevgili Öğrencilerimiz, Hepiniz gelecekte kurmak istediğiniz hayat için yakın bir zamanda ( yaklaşık bir yıl ) önemli bir sınav ile karşılaşacaksınız. Bu sınavda başarılı olmak için pek tabi ki ilk koşul

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ

EBRU ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu TARIK ÖLMEZ 1) Mitoz bölünmede gerçekleşen evreler aşağıda karışık olarak verilmiştir. 3) Periyodik cetveldeki I, II, III ve IV ile gösterilen yerlerde bulunan elementler için aşağıda verilen hangi bilgi doğrudur?

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK İki değerli mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir.

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir. 1. KÜMELER 5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A B nin alt cümleleri sayısı 63 olduğuna göre, A B cümlesinin alt cümleleri sayısı kaçtır? (51)

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Bucal Rehberlik Servisi

Bucal Rehberlik Servisi BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 12. SINIFLAR YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI ( TM) SIRA TARİH KONULAR KONULAR KONULAR 1 12.06.2017 2 13.06.2017 3 14.06.2017 4 15.06.2017 5 16.06.2017 6 17.06.2017 7 18.06.2017

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 KE0-SS.DS KE0-SS.DS Ürün Detaylar 0-0 Üniversite Haz rl k Program - Türkçe Deneme Sınavı 0 0 0 0 0 TGS KE0-SS.DS KE0-SS.DS TÜRKÇE TEST TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 0 İletişim, Dil ve Kültür

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

2012 YGS Soru Değerlendirmesi

2012 YGS Soru Değerlendirmesi 2012 YGS Soru Değerlendirmesi Unutulmamalı YGS yi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 4 0141- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hakan BAKIRCI

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler,

ÖN SÖZ. Sevgili Öğrenciler, ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Bu kitaptaki denemelerde yer alan sorular, üniversite giriş sınavları göz önünde bulundurularak azırlanmıştır. Daa önce içbir yerde yayımlanmamış olan bu sorular, size gerçek

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı