TÜRKÇE TESTİ İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ. Bu testte 40 soru vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTİ İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ. Bu testte 40 soru vardır."

Transkript

1 KÇ u testte 40 soru vardır. 1. Gazetelerimizin birinde kitap eleştirileri yazan bir eleştirmen, uzaffer Uyguner in eşat uri Güntekin hakkında yazdığı kitaba adamakıllı yüklenmiş. Yüklenebilir, kitabın eksiklerini, yanlışlarını ortaya koyabilir. izim garibimize giden, yazarın uzaffer Uyguner e en bir hukukçusun, hukuk kitapları yaz, edebiyata karışma! demesidir. u türlü bir anlayış beni korkuttu. debiyatımızda simler özlüğü ne şöyle bir göz attım. ğer edebiyatı debiyat Fakültesi mezunlarıyla, yazar gibi ğitim nstitülerinin debiyat bölümünü bitirenlere bıraksaydık bu sözlüğün herhalde en az onda bire inmesi gerekirdi. u parçanın bütününde yazarın karşı çıktığı tutum, aşağıdakilerden hangisidir? debiyatçıları edebiyat eğitimi almamış kişilerin değerlendirmesi ) debiyatçı olmayan kişilerin edebiyat hakkında görüşler ortaya koyması d e b i y a t l a s a d e c e e d e b i y a t ç ı l a r ı n uğraşması gerektiğinin ileri sürülmesi leştirmenlerin eleştirilerinde tarafsız olamamaları ) debiyatçıların çoğunluğunu edebiyat eğitimi almamış kişilerin oluşturması. Her romancı gönlünce yazar romanını, kendine uygun yöntemi kendi seçer. ir diyeceğim yok buna. Ama romanında ortaya koyduğu kişi için enim istemim dışında böyle oldu. demek, yapılması zorunlu çalışmaların yapılmadığını göstermiyor mu? Halide dip, Yakup Kadri oman kişileri gelir, bize hâkim olur, biz sadece bu kişilerin söylediklerini kaleme alırız. diyorlardı. Artık bu anlayışın epey geride kaldığını düşünüyorum. u parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3. Felaketlerin başkalarıyla paylaşılması insanı teselli eder. ) azı atasözlerimiz, yanlış yargılar içermektedir. Uğradığımız felakete başkalarının da uğraması bizi sevindirmez. Herkesin uğradığı bir felaketin sevinilecek bir yönü yoktur. ) ir felâkete uğradığımızda bunu başkalarının da yaşamasını dilememeliyiz. Parçadaki soru cümlesi, bir görüşü onaylatma amacı taşımaktadır. ) etimleyici anlatım ögelerine ağırlık verilmiştir. Öznel değerlendirmeler vardır. Düşünceyi somutlaştırmak için örneklemeden yararlanılmıştır. ) oman yazma yöntemiyle ilgili bir görüşe karşı çıkılmaktadır. lle gelen düğün bayram. sözü kanımca bizim atasözlerimizin en saçması, en zararlısıdır. lle birlikte deprem gelir, savaş gelir, yokluk, kıtlık gelir, tutsaklık gelir, en hafifi enflasyon gelir. unların hangisi düğüne, bayrama benzer. en atasözünün tersine olarak, en büyük felaketlerin elle birlikte gelen felaketler olduğunu düşünüyorum. Yıkılan yalnız benim evim olsa, komşuma sığınırım, yalnız benim şehrim olsa öteki şehirler yardıma gelir. Ya bütün milletim, ya bütün insanlık böyle bir felakete uğrarsa?... u parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 4. en şahsen düzyazıda Alain in düşüncesini beğenirim. Alain yi düzyazı, kendisini unutturarak okuyucuyu doğrudan doğruya düşünceye ya da olguya götürmelidir. der. Düzyazıda dikkati düşünceden ayıran her şey kötüdür. ana yeni bir düşünce kazandırmayan cümle, biçim bakımından ne kadar güzel olursa olsun boştur. öyle diyen kişiye göre düzyazının temel niteliği nedir? Okuyucuyu yaşadığı dünyadan başka dünyalara götürebilmesi ) ürükleyici bir anlatıma sahip olması Okuyucunun hayal dünyasını zenginleştirmesi Düşündürmeyi öncelikli amaç olarak görmesi ) Okurken insana her şeyi unutturabilmesi 1

2 5. şlemecilik, insanların süsleme arzusundan doğan çok eski sanatlardan biridir. emleketimizde işlemeciliğe yüzyıllardan beri önem verildiği bilinmektedir. şleme, saraylarda, kaftanlardan pabuçlara kadar her eşyaya uygulanmıştır. skiden, gelin olacak kızların en kıymetli çeyizlerini el işlemeleri oluştururdu; bunlar bazı şehirlerimizde, düğün günü, bir köşede sergilenirdi. şlemeyi yapan genç kızın modeli doğadır. af ruhlu sanatkâr kızımız, çevresindeki her şeyi, elindeki kumaş üstüne, hissettiği, dilediği gibi işler. u hissediş ve işleyiş sonucunda her biri bir değer olan olağanüstü çok çeşitli, motifler ortaya çıkar. u parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? ) ) 7. Davranışlarımızı şaşılacak bir doğrulukla yöneten bir bedensel düşünce vardır. Ancak etkinlik alanı pek büyük değildir. ir pilot, iniş sırasında kendisini yönetecek ve uçağın tehlikesizce yere konmasını sağlayacak yanlışsız reflekslere sahiptir. Fakat hiç kuşkusuz, uçağı icat eden, pilotun elleri olmamıştır. u parçada asıl vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? efleks haline gelmiş davranışlar, pek çok işi beynimizi çalıştırmadan başarmamızı sağlar. ) efleks halindeki davranışlarımız, düşünerek vakit kaybetmememizi sağlar. efleksler insanları yönetir ve onların tehlikelerden korunmasını sağlar. efleks halindeki davranışlar, bedensel düşüncenin en ileri aşamasıdır. ) nsanlığın ilerlemesini refleksler değil, beynimizin çalışması sağlamıştır. 6. Gençken gösteriş olsun diye okurdum; sonradan, biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım. Şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi. undan çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, beni baştan çıkartan aşırı bir sevgi vardı. Yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi. Parçada anlatılanlardan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Kitap insanı eğitir, yüceltir. ) Okumanın kişiye olduğu kadar, geleceğine de yararı vardır. Kitap, boş zamanları değerlendiren en güzel uğraştır. nsan kişisel çıkarını sağlamak için de okumalıdır. ) Kitap bulunduğu yeri ve çevresini doldurur, güzelleştirir. 8. Halen Anadolu nun bazı şehirlerinde, düğün günü sergilenen el işlemelerini görebilirsiniz. l işlemeleri yaşamımızdaki çeşitli nesneleri süsler. l işlemeciliği için en güzel model doğadır. l işlemeciliğinde, iğne, fırça, renkli iplikler ve boya kullanılır. şleme motifleri, baş döndürücü bir çeşitliliğe sahiptir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? ir toplumun çağdaşlığa açık olması, ilerlemenin ön koşuludur. ) öyle bir kültürün biçimlendirdiği kişilik modelinde temel karakter çekingenliktir. Dışa kapalı toplumlar, yaratıcılıktan ve üreticilikten yoksun kalır. Doğada ve dünyada durağanlık yoktur. ) Kültürler, toplumun temel gereksinimlerine bağlı olarak, kişilik modelleri oluşturur.

3 Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? 10. elirli bir spor dalı için gereken eğitimin niteliği, yarışma kuralları ve eğitiminden yönetimine kadar her bilgi, spor zekâsının durumu için temel ihtiyaçlardır. elirttiğimiz bu faktörle ilgili olarak, sporcuların sadece ilgili spor dalında değil, aynı zamanda kendi vücutları, teknik kurallar, becerileri şekillendirme metotları ve antrenman prensipleri, organizasyonu ve performans hakkında da bilgiye ihtiyaçları vardır. Yapılan sporun kendine özgü bilgisi yanında diğer spor dalları ve özellikle benzer sporlar hakkında bir şeyler öğrenmek de gereklidir. u, sporcuyu, ilgili olduğu sporu ve zekâsının yaratıcılık etkinliğini daha iyi öğrenmeye iten temel öğedir. 11. debiyatta sınır yoktur. Önemli olan yazarın her eserinde yeni bir aşamaya ulaşmasıdır. u aşamanın olup olmadığına okur ve eleştirmen karar verir. anatçı eserinde yeni bir ses, yeni bir söyleyiş meydan getirmişse mutlaka birileri bunu fark eder. u yöndeki uğraşları boşa gitmez. u parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur? 9. Çok çalışmak beni yormaz da sonuç yorar. Ulaştığımı beğenmediğim için yorulurum. azen de çalıştığım için dinlenirim. lde ettiğimden duyduğum hazdan dolayı. Her ikisi de güzel. Yorgunluk, dinlenmek için beni zorlar. Dinlenince de daha çok çalışmak isteği duyarım. onuçta... yorgunluk beni emrine alır, istediği gibi kullanır. ) hiçbirinden zevk alamadığımı anlarım. ne yaptığımı bilmez hale gelirim. tüm çalışma isteğimi iyice yitiririm. ) yorgunluğa yenilmeden çalışmaya devam ederim. debiyatçıların sürekli yenilik peşinde koştuğu ) debiyatın amacının ne olduğu debiyatta başarının somut ölçüsünün olmadığı debiyatta gerçeğe nasıl bakıldığı ) debiyatta şekil özelliklerinin önemi 1. avaş zamanıydı. abaannem bir sabah ekmeğin üzerine belli belirsiz tereyağı sürmüştü. O zamana kadar ekmeğime hep bol tereyağı sürerdim. Ama o günkü ekmeğin tadını hiç unutamadım. Yukarıdaki satırları yazan yazarda hangi duygu hâkimdir? Özlem Kaygı ) evinç urukluk ) Kırgınlık 13. anatın en güç dalının şiir olduğuna inananlardanım. Çünkü şiir yazmak için yetenekten başka mutlaka duyarlılık, heyecan, heves, kültür ve çaba da gerekir. Fakat bunlardan hiçbiri yeterli değildir. Çünkü Paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? u parçada aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir? porcu, kendi spor dalı ile ilgili her türlü bilgiyle donatılmalıdır. ) porcu, teknik kurallar hakkında bilgiye sahip olmalıdır. porcu, seçtiği spor dalının gerektirdiği eğitimden geçirilmelidir. porcu, aynı zamanda yaratıcı bir zekâya sahip olmalıdır. ) porcu, kendi antrenörünün seçiminde etkili olmalıdır. ) ) 3 şiir yazmak kolay değildir. şiir bir bileşimdir. herkes şair olamaz. birinin olmadığı yerde diğeri de yoktur. en güçlü sanat dalı şiirdir.

4 14. Çok bilinen bir yazarın vefatından on beş yıl sonra çelişen bilgiler bu kadar çok olursa bir de yüzyıl öncesini düşünün. en oldum olası edebiyat tarihçilerinin bir dediğine inanmadım. Şimdi bu kanım daha da güçlendi. aşkalarının söylediklerine, yazdıklarına bakmamalı. 15. Hayatlarında en başarılı olmuş kişiler kendilerini en iyi tanıyan kişilerdir. öyle insanlar tutarlıdır. eyi yapıp neyi yapamayacaklarını çok iyi bilirler. Güçlerinin üstüne çıkmak istemezler. Fakat devamlı kendilerini aşmak hırsı içindedirler. Pek çok insanın maceraya atılırcasına yaptığı girişimler sonrasında hayal kırıklıklarına uğraması sanırım kendilerini iyi tanıyamamalarından kaynaklanıyor. u parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 16. azı genç kalemleri veya başarısız yazarları araştırırken ne zorluklar, ne acılar yaşadığımı anlatamam. Gerçi tedirginliğimi hafifletmek ve eleştirdiğim yazarları kırmamak için çok uğraşırım. u amaçla hiç olmazsa yargılarımın üslubunu yumuşatıp tatlılaştırmaya çalışırım. Fakat onların özünü gizlemek ya da değiştirmek istemem. Kendisini böyle tanıtan bir eleştirmen hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? u parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? unun içindir ki edebiyat tarihçilerine olan güven artmaktadır. ) anıdık yazarlar hakkındaki değerlendirmelerin doğal olması gerekir. ski yazarlar hakkındaki tanıtım çalışmaları amacına uygun yürütülmelidir. debiyat tarihçileri çalışmalarıyla önemli bir boşluğu doldurmaktadır. ) Öykülerini, romanlarını okursunuz; işte o zaman tanırsınız o sanatçıyı. Olayları iyi değerlendiren ve mantık yürüten kişiler başarılı olur. ) Özelliklerini bilen kişiler daha başarı olabilir. aşarılı kişiler kendileri için macera olabilecek işlere kalkışmazlar. aşarılı olmanın en önemli koşulu tutarlı olmaktır. ) lde ettikleriyle yetinmeyi bilen kişiler hayatta daha başarılı olur. ) ) 17. Akşamüstü gidin Ayder Yaylası na. Güneş keskinliğini kaybedip güzelliğine büründüğünde bir başkadır Ayder. Oraya giden yolda sizi kollayan dağlar, sağınızda ve solunuzda yer alır. Gelin ülü Şelalesi kayaların göğsüne yaslanmış akarken yemyeşil bir vadi sizi ana sıcaklığıyla kucaklayıverir. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? ) ) 4 leştirdiklerini incitmekten kaçındığı leştirdiklerinde nesnel olmaya çalıştığı leştirilerini büyük bir özenle yazdığı Olumsuz düşüncelerini dolaylıca belirttiği leştirilerinde yanlı davrandığı Kişileştirmeye zlenimleri belirtmeye Duygulara yer vermeye esnel bir anlatıma enzetme yapmaya

5 18. Ödemiş, zmir in küçük bir ilçesidir. Heybetli duruşuyla ozdağ ve güzelliğiyle büyüleyen Gölcük, Ödemiş e ayrı bir renk verir. Özellikle parkları cıvıl cıvıldır. Ödemiş meydanında küçük bir lokanta vardır. Çınar ağaçlarının altındaki bu lokantada kuş cıvıltıları iştahınızı açar. Çınar ağaçları yemek zevkinize eşlik eder. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? ) ) etimleyici anlatıma Farklı duyulara seslenmeye iteleyici sözcükler kullanmaya Kişileştirmeye Örneklerden yararlanmaya 19. htiyar, kanepeye oturmuş sarı siperli lambanın ışığında gazete okuyordu. asanın üstünde ufak saatin gizli tıkırtısı, köşede yanan sobanın derin çıtırtısı bu odaya sakin bir hava katıyordu. Usulca kapı açıldı. çeriye kuyruğunu kaldırarak yürüyen kedisiyle bir bayan girdi. u parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangilerinden yararlanılmıştır? ) ) anık gösterme - öyküleme Örnek verme - açıklama anımlama - tartışma Karşılaştırma - betimleme Öyküleme- betimleme ) III. I.. 1. Genç öğretmenin sesi ders anlatırken kısılınca sınıfta komik duruma düştü. u cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? amlama yanlışı ) esne eksikliği Çatı uyuşmazlığı Özne eksikliği ) k eylem eksikliği 0. (I) Gençlik günlerinden ayrıldığınız zaman hayatınızın kalan kısmı gurbettir. (II) Artık gençlik günlerinizi özler durursunuz. (III) u nedenledir sanatçıların çoğu gençlik duygularını anlatmıştır eserlerinde. (I) Aslına bakacak olursanız gençlik dönemi kişiliğin oluştuğu bir dönemdir. () u yüzden gençliğin insan hayatındaki en mutlu dönem olduğu fikrine pek katılmam. (I) u dönemde yapılan hatalar silinmeyecek izler bırakabilir. u parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? II.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ankara dan gelen dostlarını özenle ağırladı. ) Artvinliler kitap düşkünüdür; onları takip etmek gerekir. Kurtuluş avaşını anlatan bir roman yazmayı tasarlıyormuş. oğaz Köprümüzün güzelliği ömre bedel. ) stanbul daki arkadaşından haber gelmişti. 3. Atatürk ün idrak gücünde olağanüstü bir yön I vardı. ilinç altının etkileyici yanı belki de II III şuurlu amacının bir başka parçasıydı. Uzatılan dostluk elini tutmuş ve sarf edilen çabalar I sonucunda ülkeler arası barışın sağlanmasına her zaman destek vermiştir. u parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? I. ) I. 5 ) II. III. I. ).

6 4. Dünya tarihinde silinmez izler bırakan, kendine I özgü çağdaş bir düşünce sistemi oluşturan, asıl II unsurların insan ve insanlığa, kişi için özgürlük III ve bağımsızlığa bağlı olduğuna inanan Atatürk, I dünyanın sürekli bir barışa kavuşması gerektiğine inanarak Yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunmuştur. u parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? I. ) II. III. I. ). 5. ski çiftlik evini restore etmek için tuttuğu marangoz, işteki ilk günü zorlukla tamamlamıştı. u cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ) Yüklem, çatısı bakımından etkendir. esne, sıfat tamlamasından oluşmaktadır. simden isim yapma eki almış sözcük vardır. elirtme durumu eki almış sözcük vardır. yelik eki alan sözcük yoktur. 7. (I) O zamanlar benim de üstümde eski bir elbise vardı. (II) Fazla yırtık ve söküklerimi alıç ağaçlarının diplerine oturup kendim dikerdim. (III) Yüzümse stepin yakıcı güneşi altında gün boyu çalışmaktan çok fazla yanmış ve çatlamıştı. (I) Akşamlara doğru bütün yüzüm acı içinde sızlar, kimi zaman çatlaklardan ince ince kan sızardı. () Yıllar sonra bile bu sızıyı, burnumun ucunda zaman zaman duyarım. u parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 6. abiata hayran kalıyorum memleketimin her köşesinde. Uyanır uyanmaz sabahın o taptaze kokusunu çekiveriyorum içime. Diyorum ki anlayayım yaşamakla memleket sevgisinin bağını. emleket sevgim içimde tabiat sevgisi, toprak sevgisi halinde gittikçe derinleşiyor, şekilleniyor. u parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) ) I. cümle, öznesi sıfat tamlaması olan bir ad cümlesidir. ) II. cümle, içinde zincirleme isim tamlaması olan girişik birleşik bir cümledir. III. cümle, içinde nicelik zarfı bulunan yüklemi bileşik zamanlı bir eylem cümlesidir. I. cümle, sıfatı ikilemeden oluşan, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. ). cümle, dolaylı tümleci belirtili ad tamlamasından oluşan geçişli bir eylem cümlesidir. 8. Köyün evleri fakir, toprak evlerdi. Ama içimden bir yakınlık geliyordu. Onları unutmayı kafam almıyordu. Oralarda ileri ve güzel hayata dayanılmaz bir susuzluk keşfediyordum. u parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? ) ) ezlik fiili arf-fiil ıfat-fiil stek kipiyle çekimlenmiş fiil Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil 6 nlü düşmesi nsüz yumuşaması nsüz benzeşmesi Ulama nlü daralması

7 9. (I)Yüksek surlar geride kalıyor. Uzaktan, (II)yemyeşil bir orman, (III)yeşile çalan masmavi bir deniz görünüyor. (I)Denizin mavisinin yansıması, Halikarnas alıkçısı ndan ödünç alınmışçasına sevdalı. u sevda ()her ayrılışı anlatıyor. anki surlar denize sevdalı, hem de kara sevda. u parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır? I. ) II. III. I. Hiç acele etmeden küçük küçük adımlarla yürüdü. ) ınava girmeden önce derin derin nefes aldı. ve doğru hızlı hızlı yürümeye başladı. Kardeşimin düğününe eş dost herkes gelmişti. ) en, yalan dolan sözlerle bizi asla kandıramazsın. 31. (I) Hayatı boyunca az sayıda roman yayımlamış bir sanatçıdır. (II) u yüzden bazen, tembel bir yazar olduğu bile söylenmiştir. (III) Oysa tembellik gibi görünen durum aslında başka bir şeydir. (I) azen bir kahramanının karakteri üzerinde iki, üç yıl süren titiz bir çalışma () a ki kahramanında aksayan bir yön kalmayıncaya ve kendisi, kahramanı karşısında huzur buluncaya kadar ir romancı ve romanının anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 3. (I) ser, ünlü tarihçinin dostları, öğrencileri ve arkadaşlarıyla paylaştığı anılarından oluşuyor. (II) Yazılara ek olarak fotoğraflara da yer verilmiş. (III) u kitap yazara bir saygı duruşu niteliğinde. (I) arih bilimini genç kuşaklara eğlenceli üslubuyla anlatan yazar, bir eğitimci aynı zamanda. () Onun bu yapıtı, okuyanların, yazarı her yönüyle tanımalarına olanak sağlıyor. ir kitap ve yazarına ilişkin bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? ). 30. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler, türce ikişerli eşleştirilse hangisi dışta kalır? I. cümlede, içeriğiyle ilgili bilgi veriliyor. ) II. cümlede, kapsamındaki çeşitliliğe değiniliyor. III. cümlede, taşıdığı anlam açıklanıyor. I. cümlede, özel hayatıyla ilgili bilgi veriliyor. ). cümlede, okuyucuya sağladığı olanak açıklanıyor. 33. (I) Alçak tavanlı bir koca han, solda iki büyük pencere, yokuşa ve girişe bakıyor. (II) Anadolu elçuklularından kalma bir yapı. (III) Kapının hemen yanında üç tane masa, içeride iki hanım bir çocuk var. (I) iri kısaca boylu, tıknaz, yanında sarı saçlı bir çocuk. () Diğerinin üzerinde koyu yeşil tayyör, arkası dönük, ortadaki masada oturuyor, sanki durgun bir deniz u parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir? I. ) II. III. I. ). 34. Hava buz gibi. Yaşlı kadının üzerindeki uzunca yeldirmesi omuzlarından sarkıyor, kadın incecik basma entarisi içerisinde tit tir titriyordu, ancak u cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? I. cümlede, roman sayısı üzerine saptama yapılmıştır. ) II. cümlede, I. cümlede belirtilenle ilgili yoruma yer verilmiştir. III. cümlede, bir yanılgıdan söz edilmiştir. I. cümlede, sabırsızlık dile getirilmiştir. ). cümlede, önceki cümleyle ilgili bir açıklama yapılmıştır. kadın, bunu hiç önemsemiyordu. ) kadın, buna karşın yürüyordu. kadın, bunların farkında değilmiş gibi davranıyordu. kadın, yine de yoluna devam ediyordu. ) kadın, çevresine çok önem veriyordu. 7

8 u parça tümüyle aşağıda verilen sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? ) nsanoğlunu korkutan şeyler nelerdir? nsanlar bedel ödemekten mi korkarlar? nsanları yaralayan şeyler nelerdir? ) nsanların vazgeçemediği alışkanlıkları nelerdir? 36. Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır. 37. Polis filminin hemen başında Kurt o n n e g u t u n n s a n l a r ı n g e r ç e k l e r l e yetinmesine şaşırıyorum. sözü geçiyor. Aslında tüm film bu söz üzerine kurulmuş diyebiliriz. Çünkü yaşanan tüm olaylar biraz gerçek dışı olarak aktarılıyor. Filmi diğer ürk filmlerinden ayıran bir özellik de bu. Aslında bunu yapmak cesaret isteyen bir iş çünkü çoğu kişiye ağır gelebilir. una rağmen bu cesareti kendinde bulan senaristleri ve yönetmeni tebrik ediyorum. onuç olarak gidilip izlenilmesi gereken bir ürk filmi. u cümleden söz konusu filmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 35. Çünkü ezbere yaşıyoruz dünyayı. zberimizin dışındaki şeyler, geçmişte öğrendiklerimiz, hafızamıza kazıdıklarımızdan ayrılmak acayip korkutuyor bizi. u yüzden farklı şeyler yapan insanlardan da korkuyoruz. çimizdeki kuytularda saklanıyoruz. Oradan çıkarsak yara almaktan ürküyoruz. Konumumuzu kaybetmekten, döndüğümüzde bıraktıklarımızı yerinde bulamamaktan, hâlihazırdaki durumumuzdan daha fazla yorulmaktan, daha fazla kafa yormaktan, düşünmekten, bedel ödemekten korkuyoruz. nsanoğlu neden geçmişe mıhlanmış olarak yaşıyor? Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Kitap, hayal dünyasıyla gerçek arasında kurulan köprüde ilerlemek için bir araçtır. ) Kitap, insanın hayatı anlamasını kolaylaştırır. Kitap, yürekten yazılmışsa diğer insanlara ulaşabilir. elirli bir seyirci kitlesini hedef almıştır. ) enzerlerinden farklı bir niteliği olduğu görülmektedir. Filmdeki olaylar hayalî kurgulara dayanar. Konu seçiminde titiz davranılmıştır. ) Geniş bir oyuncu kadrosu vardır. 38. Annelerin, babaların, öğretmenlerin ilk amacı, çocuğu sadece okul sıralarında değil, ömrü boyunca okumaktan zevk alacak, kitaplarla I yoğrulacak bir kişi olarak yetiştirmek olmalıdır. II Yalnızca güzel okumanın yeterli olmayacağı, okumanın yaşamın vazgeçilmez, verimli bir uğraşı olduğu bilinci çocuklara aşılanmalıdır. III öylesi bir özendirmeyle çocuklara koskoca bir kitap ve bilgi dünyasının kapıları açılmış olur. I u parçada numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Kitap, insanların bilgi edinmesini sağlar. ) Kitap, sizi geliştirip iç dünyanızı zenginleştirirse usta bir yazar elinden çıkmış demektir. I. 8 ) II. III. I. ).

9 39. Hadi Öldürsene Canikom u yöneten Haldun Dormen sahne eylemini, sahne olanaklarının gereklerine uygun olarak dar sınırlar içinde tasarlamış. iyen, Diha, Havagazı emuru karakterlerinin gerçeğe uygunluğunu, heyecanların anlatımını, metnin isteklerini, olayların mantığını, sahne üzerindeki durumları, oyuncuların doğallığını, grup simetrisini de gözünün önünden hiç ayırmamış. ulanık olmayan bir oyun elde etmiş. yi çizilmiş hareketler, değişik ritim, sürekli uyum elde etme çabası. u cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Açık ve anlaşılır bir dille yazılmış bir oyun olduğu ) ahne olanaklarının en iyi şekilde kullanıldığı bir oyun olduğu Olayların mantık çerçevesinde verildiği doğal ve uyum içinde bir oyun olduğu Çok izlenen bir oyun olduğu ) Gerçekçi karakterlerin olduğu bir oyun olduğu 40. hakespeare insanoğlunun kendi koyduğu kurallara ne denli uymak zorunda kaldığını, kendi doğal varlığıyla ne denli uyum içinde olduğunu mizahı öne çekerek, seyircinin bilinçaltını hedef alarak anlatmıştı. öylece tam bir illüzyon sağlamış, oyuncuların karakterleri canlandırmalarının bir bütünlük içinde seyirciye ulaşmasını başarmıştı. u cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 9 z l e y e n i n b i l i n ç a l t ı n d a y a n ı l s a m a oluşturması ) Anlatımının doğal olması eyircinin empati kurmasını sağlaması eyirciyi oyunun içine katması ) eyirciye olayları yaşatması

10 OYAL LL u bölümde sırasıyla, arih (1-15), Coğrafya (16-7), Felsefe (8-35), Din Kültürü 36-40, Felsefe (41-45) osyal ilimler Alanı ile ilgili 45 soru vardır. 1. ) ). 4. Atatürk diyor ki; ürk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki, bir milletin insanlık ve medeniyet aleminde yükselmesi ve muvaffak olması, yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak hürriyet ve bağımsızlığının korunmasıyla mümkün olabilir. ustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözüyle aşağıda verilen milli güç unsurlarından hangisinin gerekliliğini vurgulamaktadır? Coğrafi güç Psiko-osyal Güç Askeri güç iyasi güç konomik güç zmir ktisat Kongresi'nde "konomik gelişmemiz ve kalkınmamız ulusal bağımsızlığımızın bir parçasıdır." görüşüne yer verilmiştir. una göre aşağıdakilerden hangisinden ödün verilmemesi ilkesi benimsenmiştir? ) ) oğazlardan geçişten Kapitülasyonlardan Yabancı okullardan Azınlık haklarından ge kıta sahanlığından 3. Lozan Konferansı'nda tilaf Devletleri'nin siyasi oyunlarına engel olmak ve ürk milletini güçlü bir şekilde temsil etmek için Hükümeti'nin aldığı tedbir, aşağıdakilerden hangisidir? I. Asker kaçaklarının sayısı azalmıştır. II. eşkilat-ı sasiye kabul edilmiştir. III. Londra Konferansı toplanmıştır. I. oskova Antlaşması imzalanmıştır. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. nönü avaşı'nın başarısının iç politikaya yansıyan sonuçlarındandır? Yalnız II I ve II ) Yalnız III I ve I ) II ve III isak-ı illi'den taviz verilmeyeceğini açıklamıştır. ) stanbul hükümeti ile konferans öncesinde anlaşmıştır. udanya'da başarılı olan smet Paşa'yı konferansa göndermiştir. altanatı kaldırarak ikiliği önlemiştir. ) auf ey'in konferansa katılmasına karşı çıkmıştır. 5. "ugünü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. u olayı Ankara'ya müjdeledim. 3 Aralıkta Gümrü Antlaşması'nı imzaladık Antlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi bin tüfek, 3 batarya, 1 dağ topu, 40 makineli tüfeği rmenilerden aldım." Kazım Karabekir Paşa'nın bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Doğu Cephesi'nde savaşın kazanıldığına ) evr Antlaşması'nın geçersiz kılındığına Hükümeti'nin askeri malzeme ihtiyacı olduğuna Askeri zaferin siyasi zafer kazandırdığına ) Doğu sınırının kesin olarak çizildiğine 6. Amasya Genelgesi`nde, - "illetin geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. rzurum Kongresi`nde - "Kuvay-i illiye`yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. `de - "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." kararları alınmıştır. una göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? ) ) 10 Ulus egemenliğinin esas alındığı Cumhuriyet rejimine ortam hazırlandığı utlak monarşinin reddedildiği Kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı eclisin gücüne güven duyulduğu

11 7. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin ulusal mücadele döneminde mandater yönetimi savunduğu söylenebilir? ) ) Wilson Prensipleri'nde yer alan "Osmanlı mparatorluğu'nun ürk olan bölgelerinde ürklere hakimiyet hakkı verilecek,ancak ürklerin hakimiyeti altında yaşayan azınlıklara da varlıklarını geliştirme imkanı sağlanacaktır." maddesinin temelinde yatan gerçek nedir? lkçağ'da Fenike, Ortaçağ'da enedik ve Ceneviz, Yeniçağ'da spanya, Yakınçağ'da da ngiltere en çok hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır? ) ) Güzel sanatlar Devlet yönetimi Deniz ticareti lmi çalışmalar avaş sanatı 11. I.üleyman Dönemi'ni araştıran 10.sınıf öğrencisi Yusuf, Osmanlının ran üzerine dört büyük sefer düzenlediğini bu seferler sonucunda ran'la ilk resmi antlaşmanın imzalandığını öğrendi. una göre sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? erav Ferhat Paşa ) Kasrışirin asuh Paşa ) Amasya yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan alas avaşı sırasında bazı ürk boyları Araplar'ın yanında yer alarak, Araplar'ın savaşı kazanmalarında etkili olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisinde, yukarıda sözü edilen ürk boyları birlikte verilmiştir? ) ) ürgişler ve Uygurlar Kırgızlar ve Yakutlar Karluk ve Yağma ürkleri Hunlar ve Peçenekler acarlar ve Kıpçaklar 13. Aşağıdakilerden hangisi edir avaşı'nın sonuçlarından biridir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Avusturya'dan aldığı topraklarla sınırlarını kuzeye doğru genişletirken, gizli antlaşmalarla Anadolu'da payına düşen yerleri Yunanistan'a kaptırmıştır? talya ulgaristan 10. slam eali Cemiyeti illi Kongre Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti avri ira Cemiyeti ngiliz uhipleri Cemiyeti Azınlıklara rahat bir yaşam imkanı sağlama isteği ) ürklerin azınlıklara baskı yaptığını açıklama düşüncesi Azınlıkları kışkırtarak imparatorluğu parçalama düşüncesi illiyetçilik esasına göre Osmanlı mparatorluğu'nun bağımsız devletlere ayrılması gerektiği ) Wilson'un kendisini barış yanlısı olarak göstermek istemesi 9. ekkeliler'in müslümanların hukuki varlığını tanımak zorunda kalmaları ) slâm savaş hukukunun temelleri atılmıştır. ekke'nin fethinin kolaylaşması ekkeli müşriklerin müslümanlarla anlaşmak istemeleri ) Şam ticaret yolunun kontrol altına alınması ) Fransa Yugoslavya ) omanya 11

12 14. ürklerin eski yurdunun coğrafi sınırlarını az çok bilmek mümkün olmakla birlikte, kesin olarak bir bölgenin belirlenmesi oldukça zor olur. u durumun nedenleri arasında en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir? akas usulü ticaretin başlaması anaatkarların ortaya çıkması Yukarıda belirtilen durumların gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? arih öncesi devirlerde büyük devletlerin olmayışı ) arih öncesi devirlerde yerleşik hayata geçilememiş olması Yazılı belgelerin olmayışı arih öncesi devirlerin çok uzun sürmesi ) arih devirlerinde daha önemli olayların olması 16. ) ezolitik Çağ Kalkolitik Çağ 18. I. Doktor II. Konserve fabrikasında işçi III. aden şçisi Yukarıdaki meslek gruplarının hangi ekonomik faaliyet içinde yer aldığı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I _ II _ III _ irincil kincil çüncül ) çüncül irincil kincil çüncül kincil irincil kincil irincil çüncül ) çüncül kincil irincil 19. Kalker, Jips, Kaya uzu gibi kayaçların yoğun olarak bulunduğu bir arazide aşağıdaki aşınım şekillerinden hangisinin görülme olasılığı yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi göçlere neden olan osyal nedenlerdendir? Kuraklık sunami Paleolitik Çağ eolitik Çağ ) Orta Çağ arih devirleriyle ilgili yeterli inceleme yapılabilirken, tarih öncesi devirler hakkında yeterli incelemeler yapılamamıştır. u durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 17. Yerleşik Hayata geçilmesi Atı evcilleştirip atlı arabayı bulmaları ) irbirleriyle sürekli savaş halinde bulunmaları oylar halinde hayatlarını sürdürmeleri Komşularıyla sürekli savaş halinde olmaları ) azı ürklerin göçebe, bazı ürklerin de yerleşik hayata geçmeleri 15. ) olkanizma Dini nançlar raverten ) Irmak Adası Lapya irikinti Konisi ) Dikit ) Heyelan 1

13 0. ) Kaliforniya enguela Gulf tream ı atı Avrupa kıyılarının aynı enlemlerdeki Kanada'nın doğu kıyılarına göre C daha sıcak olmasını sağlayan okyanus akıntısı aşağıdakilerden hangisidir? Labrador ı ı ı GŞ IŞILAI 90 ) Oyoşivo Yer Kürenin güneş karşısındaki konumu yukarıda bulunan şekildeki gibiyken, Dünya'da aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez? 1. Aşağıdaki boğazlardan hangisi Petrol evkiyatında önemli bir yere sahiptir? Kiel ) Dover alakka Korint ) Hürmüz. Aşağıdaki oprak itki Örtüsü eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Podzol ğne Yapraklı Orman ) Laterit kvatoral Yağmur Ormanları Çernezyom Çayır Kahverengi Ormanlar ozkır oprağı Karışık ) undra undra 3. Kuzey Kutup Dairesinde 4 saat gündüz yaşanır. ) Öğlen vakti Yengeç Dönencesi üzerindeki bir cismin gölgesi oluşmaz. Güney Yarım Kürede Kış gündönümüdür. u tarihte kvatordan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süreleri uzar. ) u tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin Kuzey Yarım Kürede bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez? I. aki Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi II. avan III. undra ) Güneyden Kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi I. Garig Yukarıda verilen bitkilerden hangisi veya hangileri çalı formasyonu içerisinde yer alır? Dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesi emmuz ayında yaz mevsimi yaşanması I ve II ) I ve III I ve I ) Dağların güneye bakan yamaçlarında kar erimelerinin erken başlaması II ve III ) II ve I 13

14 6. zohipslerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 9. Aşağıdakilerden hangisi, siyaset felsefesinin temel problemleri arasında yer alır? ık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı dardır. ) küidistans ve zohips sayısı ölçeğe bağlıdır. z o h i p s l e r i n s ı k g e ç t i ğ i y e r l e r d e menderesler yaygındır. irbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır. ) Aynı izohips eğrisi üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır. deal toplumsal düzen mümkün müdür? 7. Dış Püskürük kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir arazide aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu daha kolaydır? raverten or opoğrafyası ) Dolin Kırgıbayır ) Peribacaları 8. asavvuf felsefesinin özü, anrı-evren birliği ne dayanır. anrı, evrenin dışında, ondan bağımsız bir olgu değil, evrenle özdeş, onunla bir bütündür. una göre, tasavvuf felsefesinin anlayışını hangi kavram çifti ile dile getirmek mümkündür? ) ilgilerimizin kaynağı nedir? arlık durağan mıdır, dinamik midir? vrensel ahlak ilkesi olabilir mi? ) ilimin sonuçları ne kadar güvenilirdir? 30. Demokratik sistem, bir ülkede çoğunluğun desteklediği düşüncelerin örgütlendiği partinin iktidarda olmasına fırsat veren sistemdir. una göre, demokratik siyasal sistemlerde, doğruluğun ölçütlerinden hangisinin temel ilke olarak kabul edildiği söylenebilir? Apaçıklık ) Yarar Uygunluk ümel uzlaşım ) utarlılık 31. Pozitivizme göre felsefe yalnız olguları, somut dünyayı konu edinmeli, metafizik problemleri tartışma konusu yapmamalıdır. Olgusal dünya, üzerinde deney ve gözlem yapılabilir nesne ve olayları kapsar. iz sadece duyusal dünya hakkında bilgi değeri taşıyan önermeler üretebiliriz. Doğru bilgi sadece deneyin ve gözlemin konusu olan alanda elde edilebilir. Pozitivistlerin bu yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ) ) Agnostisizm-Politeizm eizm-panteizm Politeizm-Ateizm Deizm-Agnostisizm onoteizm-ateizm ) Doğrular keşfedilmez, icat edilir. şe yarayan bilgi doğru bilgidir. ilgimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz. ) nsan her şeyin ölçüsüdür. 14

15 3. arlık ve yaşam, sürekli bir akış ve oluş halindedir. Durağan hiçbir şey yoktur. u durumu bir filozof, Değişmeyen tek şey, değişme olduğu gerçeğidir. sözüyle dile getirtmektedir. u parçada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir? ) ) 33. ) ) 34. Dogmatizm-eptisizm asyonalizm-mpirizm eizm-ateizm Determinizm-ndeterminizm ihilizm-ealizm Obje, bilinç sahibi varlık olarak insanın bilmek üzere yöneldiği şeydir. emellendirme, ileri sürülen bir sava deneysel ve/veya mantıksal gerekçeler ileri sürme işlemidir. Hakikat, bir obje hakkında dile getirilen yargının o objeyle tam uygunluğudur. Yukardaki kavramlar hangi felsefe disiplinin içinde yer almaktadır? ) ) 35. Felsefe, düzenli kainat karşısında insanın saygılı şaşkınlığıdır. Aristoteles Felsefe, doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır. Platon Aristoteles ve Platon'un bu yaklaşımlarına dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Diyalektik idealizm Oluşçuluk aiv realizm Diyalektik materyalizm ensualizm Felsefede ele alınan temel problemlerden biri de, varlığın gerçekten var olup olmadığıdır. u kapsamda kimi filozoflar mutlak bir varlıktan söz edilemeyeceğini savunurken kimileri, zihinden bağımsız bir varlık dünyasının mevcudiyetini kabul etmektedir. urada, hangi yaklaşımlar arasındaki görüş farlılıkları üzerinde durulmaktadır? Filozof hiçbir zaman mutlak doğruya ulaşamaz. ) arlık, felsefenin temel konusudur. ilim felsefesi Ahlak felsefesi Din felsefesi arlık felsefesi ilgi felsefesi 15 Felsefe insandaki merak ve araştırma dürtüsünün ürünüdür. Yaşam, düşünsel çözümlemelerle anlaşılamaz. ) Felsefe kümülatif bir süreç içinde kendini yeniler.

16 36. Kur an-ı Kerim de sra uresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur: Yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz sen ne yeri yarabilir. ede dağlara erişebilirsin. Yukarıdaki ayette bize emredilen ahlaki davranış aşağıdakilerden hangisidir? Adaletli olmayı Alçak gönüllü olmayı amimi olmayı Cesaretli olmayı Doğru olmayı 37. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Kuran a verilen önemi göstermez? ) badetlerin Arapça yapılması. Her evde Kur an bulunması Çocuklara Kur an eğitiminin verilmesi Kur an ın evde veya kitaplıkta yüksekte bulundurulması. ) aman zaman çocuklara Kur an da geçen isimlerin verilmesi 39. y iman edenler! amaza kalktığınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. aşınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız.(aide.6) Yukarıda verilen ayet mealinde hangi temizlik türü tarif edilir? soruları Din Kültürü ve Ahlâk ilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve mam Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır. ) ) ) ) eyemmüm eden temizliği Çevre temizliği Abdest oy abdesti 38. Aşağıda ibadetlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şartları uygun olanın ömründe bir kere hacca gitmesi farzdır. ) amaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Kurban insanlar arasında dayanışma ve paylaşmayı sağlar. ekat ibadeti yardımlaşmaya katkı sağlar. ) nsanlar hasta olsa bile oruç tutmalıdırlar Dua eden kişi, Allah'ın yardımının kendisiyle olduğunu düşünür ve manevi bir güç kazanır. una göre inanarak Allah'a dua eden bir üslüman ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? ) ) orluklara karşı daha iyi mücadele eder. anevi hazzı daha güçlü olur. orumlulukları azalır. Allah'a yakınlaşır Kendine güveni artar.

17 44. Hellenistik felsefenin üçüncü ve son dönemi olan sistematik felsefe dönemi, sentezden meydana gelmiştir. Örneğin, Platon, Atomcular ve ofistleri bir kenara bırakacak olursak, başta Pythagorras, Parmenides ve hocası okrates olmak üzere, kendisinden önceki tüm filozoflardan etkilenmiş ve oldukça özgün metafizik sisteminde, etkilendiği tüm filozofların görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Parçadan hareketle felsefe için aşağıdaki yagrılardan hangisi söylenemez? soruları Din Kültürü ve Ahlâk ilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır. 41. ir düşünüre göre, bir yargı ve o yargının çelişiği aynı doğruluk değerine sahip olabilir. Dolayısıyla hiçbir konuda hüküm vermemelidir. u parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Doğru bilgi yoktur. ) ilim kesin doğrulara ulaştırabilir. Hiçbir konuda yargı vermemelidir. irden fazla doğru vardır. ) vrendeki her bilgiden kuşku duyulmalıdır. 4. W. James'e göre, bir inanç eğer yararlı ise doğrudur. Filozof bu görüşüne, yeterli nesnel kanıtı bulunmayan dini inancı örnek gösterir. nsan doğası anrı'ya inanma veya kendisini mutlu kılacak başka şeylere inanma arasında bir seçim yapar. ir dinsel inanç birisi için doğru, bir başkası için çelişik veya yanlış olabilir. James, nesnel doğruluğun varlığını yadsıyarak bir tür bilişsel göreceliği savunur. ğer kişinin dinsel inancı onun mutlu ve başarılı olmasını sağlıyorsa doğrudur. u parçaya göre W.James'in doğruluk hakkındaki yorumu aşağıdakilerden hangisidir? Doğruluk, bilginin sağladığı pratik başarıyla eşdeğerdir. ) Doğruluk deneysel verilerle belirlenir. Akılla temellendirilmiş yargılar doğrudur. Olgulardan edinilmiş, olgularla temellendirilen yargılar doğrudur. ) Doğru yargılara bilginin eleştirisi yapılarak ulaşılabilir. 43. Felsefe, gelişmenin bilgi yoluyla sağlanabileceğine inanan, farklı düşünceleri yok etmek yerine, onları ilerlemenin temel koşulu olarak gören, insan aklına saygı duyan toplumlarda gelişebilir. u parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Filozofların üstün nitelikli ve yaratıcı bireyler olduğu ) Felsefi düşüncelerin, içe dönük bir düşünme etkinliğinin ürünü olduğu Filozofların aynı konuda farklı görüşlere yönelebildiği Felsefi anlayışların evrensel olduğu ) Felsefenin özgür ve hoşgörülü bir toplumsal ortama gereksinim duyduğu Felsefi bilgi, yığılan bir nitelik taşır. ) ir filozofun görüşleri kendisinden sonra yaşayan başka bir düşünüre kaynaklık edebilir. istematik dönem filozofları kendinden önceki dönemlerin insan ve bilgi konularından yararlanmışlardır. Filozoflar, düşüncelerinde hiç kimseden etkilenmeden özgün görüşler ortaya koymak zorundadır. ) Felsefi düşüncede sentez yapabilme çok önemli bir yer tutar. 45. Çeşitli düşünürlerin ortaya koyduğu ürünler tüm insanlığa aittir. Felsefi görüşler, evreni ve varlığı bütünüyle açıklamaya çalışır. nsan yaşamına giren her şey felsefenin konusu olabilir. Felsefenin konu alanına giren varlık, bilgi ve değer problemleri, yüzyıllardan beri düşünürlerin üzerinde çalıştığı problemlerdir. Düşünürler bu problemleri açıklar ve tüm insanlığa sunar. u görüşleri kabul ya da reddetme ve tartışma noktasında insanlar özgürce seçim yapabilir. u parçada felsefenin hangi özellikleri üzerinde durulmaktadır? Konulara objektif yaklaşma - açıklamaları subjektif temele dayandırma ) Kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturma toplumsal yaşama yön verme vrensel nitelikli konuları ele alma - düşünce ve ifade özgürlüğünün önünü açma ilimlerin doğuşuna kaynaklık etme - insana eleştirel bir bakış açısı kazandırma ) Akıl ve mantık ilkelerine uygun olma - olup bitenleri anlama ve açıklama çabası içinde olma 17

18 L AAK u testte 40 soru vardır. 1. Kürşat ile urak ın yaşları toplamı 41'dir. urak Kürşat ın yaşında iken, Kürşat ın doğmasına yıl vardı. una göre, urak ın bugünkü yaşı kaçtır? 36. ) ) 6 Çınar ve oprak bir işi beraber çalışırlarsa 4 günde bitirebilecektir. şin yarısını Çınar bitirdikten sonra diğer yarısını da oprak bitirirse iş 9 günde bitecektir. Hızlı çalışan Çınar olduğuna göre, Çınar bu işi yalnız başına kaç günde bitirir? 1 ) ) 6 Yıllık % 1'den beş aylığına bankaya yatırılan bir para, beş ayın sonunda faiziyle birlikte yıllık % 10'dan yıllığına tekrar bankaya yatırılıyor. ade sonunda bu para yüzde kaç artar? 5. ) ) 70 x x 9, 1, 14 13,5 x 4 40 ) 30 Yandaki tablodaki işlemler; 1'den 9'a kadar rakamlar birer kez kullanıla4 rak yapıldığında, tablonun dışında yazılı olan sonuç49 lara ulaşılmaktadır. 7 atırlarda ve sütunlarda yapılacak işlemlerde matematiksel işlem öncelikleri geçerli olduğuna göre, işaretli köşegen üzerindeki rakam grubu aşağıdakilerden hangisidir? % 10'u tuz olan tuzlu su karışımının % 5'i dökülüp, yerine dökülen miktarda tuz ekleniyor. Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? ) 14,5 ) ir manav 3 tanesini 17 kuruştan aldığı limonların, 4 tanesini 5 kuruşa satmıştır. anav bütün limonların satışından 175 kuruş kâr ettiğine göre, kaç tane limon satmıştır? 3. 6 ) 1,5 18 ) 7, 3, 8 4, 7, 1 6, 8, 5 ) 3, 5, 8

19 b.c >0 eşitsizliklerini sağlayan a, b, c reel sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? ) b. c > 0 b c > ) ) 1 4 ) 415 ) A = {, 3, 4, 6, 8, 9} kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde iki asal sayı yan yana bulunmaz? ) ) A = (-) olduğuna göre, A sayısının birler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır? 0 ) 4 6 ) x - 16 x 4 x = 5 x - 6 x - 6 A = {1,, 3, 4,..., 50} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlar çarpımı 5'in katıdır? ) b a > 0 adeni bir para ard arda üç kez atılıyor. Atışlarda, sadece bir kez tura veya üç kez tura gelmesi olasılığı kaçtır? 5 16 a b.c < 0 88 ) Dört tane 8 rakamı, altı tane 5 rakamı ile dokuz basamaklı, birbirinden farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? a.b.c <0 a < 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ) 450 Æ 19 ) {3} {4} {5} ) I

20 14. a = b b = c de tanımlı Õ işlemi veriliyor. a Õ b = a 3b - 3(b Õ a) olduğuna göre, 1 Õ 4 kaçtır? 3a b - c = 34 1 ) 3 4 ) 5 olduğuna göre, a c ifadesinin değeri kaçtır? 84 ) ) A = {a, b, c, d} olmak üzere, A dan A ya tanımlı 4 elemanlı bağıntıların kaç tanesinde (a,a) elemanı bulunur? ile bölündüğünde 5 kalanını veren iki basamaklı doğal sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? ı [p Ş ) 53 ı (q Ş ) 56 ı p)] Ú q bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? 0 ) 1 p q ) p ı 17. A = {x x < 150, x = k, k Î } 455 ) ) abc üç basamaklı bir doğalsayı olmak üzere, 3 x = abc ise kaç farklı abc sayısı yazılabilir? 4 ) ) 8. x-6-4 = 8 denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? = {x x < 50, x = 5k, k Î } -6 olduğuna göre s(aè) kaçtır? 74 ) ) 6 3. a < a ve 3a - b = 0 ise b nin alabileceği f(5x 3) = 7x - 5 ise f(x - ) kaça eşittir? ) 6 0 ) f birim fonksiyon olmak üzere, 8 ) -3 kaç farklı tam sayı değeri vardır? ) ) 3 4 ) 5

TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 40 soru vardır. İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ

TÜRKÇE TESTİ. Bu testte 40 soru vardır. İ Z M İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ KÇ Bu testte 40 soru vardır. 1. hakespeare insanoğlunun kendi koyduğu kurallara ne denli uymak zorunda kaldığını, kendi doğal varlığıyla ne denli uyum içinde olduğunu mizahı öne çekerek, seyircinin bilinçaltını

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ -A- EMFO

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ -A- EMFO 0 0 0 MATEMATİK Bu bölümde 0 adet soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı optik formdaki MATEMATİK bölümüne işaretleyiniz. ) b, m 0, n 0 m n a m b ise n a nin b cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS SBS YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS de 6,7 ve 8. sınıf konularının tümünden sorumlu olan öğrenciler, yenilenen sistemde yalnızca 8. sınıf konularından sorumlular, ancak Ülkemizde

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı