İSTANBUL DA SU TÜKETİM BİLİNCİ ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL DA SU TÜKETİM BİLİNCİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL DA SU TÜKETİM BİLİNCİ ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMACI YRD.DOÇ.DR. İ.ESEN YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. 9-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Kalitatif Kısım 5 Kantitatif Kısım 37 Frekans Tabloları 39 Çapraz Tablo Analizleri 87 Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerle Analizler 93 Sonuç 95 EK-1: Focus Grup Soru Akışı 98 EK-2: Anket Formu 2 Kaynaklar 7 1

3 ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI GİRİŞ Bilindiği gibi, küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliklerinin, yer altı ve yer üstü kaynakları kurutması, toprağın kuraklaşması gibi coğrafi sebepler ile tarımsal faaliyetlerin doğru yönetilmemesi, orman arazilerinin katledilmesi, endüstriyel üretimde suyun israf edilmesi gibi uygulama hataları su kaynaklarını azaltan başlıca sebepler arasındadır. Bu temel nedenlerin yanı sıra; bireylerin su israfına yol açacak faaliyetleri, su kullanımı konusundaki duyarsız ve bilinçsiz yaklaşımları sorunun ciddiyetini arttırmaktadır. Kirli suyu arıtarak kullanılabilir hale getirmek, deniz suyundan içme suyu elde etmek gibi projeler, suyun etkin kullanımı ile elde edilebilecek tasarrufla kıyaslandığında acil önlem olarak değerlendirilebilecek yüksek bütçeli projelerdir. İstanbul, Türkiye nin en fazla nüfusa sahip ili olması nedeniyle, sahip olduğu su kaynaklarının yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılaması yönünden ileride ciddi su kıtlığı tehlikesiyle karşılaşma riski olan illerin başında gelmektedir. Bu araştırma kapsamında, İstanbul halkının su tüketim alışkanlıkları, su sorunu konusundaki bilgi düzeyi, su kaynaklarının korunması hakkındaki duyarlılığı, tasarruf önlemleri ve önerileri tespit edilmek üzere bir saha araştırması yapılması planlanmıştır. Veri seti hem kalitatif hem de kantitatif tekniklerden yararlanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın Türkiye nin en fazla nüfusa sahip ve su kıtlığıyla karşılaşma olasılığı en yüksek şehirlerinden biri olan İstanbul u baz alması; bununla birlikte şu ana kadar İstanbul da vatandaşların su tüketim bilincini konu alan bilimsel bir araştırmanın yapılmamış olması projenin önemini ortaya koyan başlıca unsurlardır. Kuraklığın afet yasası kapsamına alınmasının tartışıldığı bu dönemde, kriz yönetiminden risk yönetimine geçilerek afetlere müdahale ve iyileştirmeden çok; tahmin ve erken uyarı konularına önem verilmesinin gerekliliği açıktır. Araştırma sonuçlarının, İstanbul da su tüketim bilincini arttırmak amacıyla yapılacak ilgili kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Araştırma çerçevesi içinde, bireylerin evlerindeki su tüketim alışkanlıkları ve tasarruf önlemleri incelenmiştir. Hane dışındaki su kullanım alışkanlıkları bu çalışma kapsamında ele alınmamıştır. 2

4 İstatistiksel açıdan bakıldığında, bu çalışma kapsamında sadece kantitatif araştırma tekniklerinden anket tekniği kullanılmamış; öncelikle, anket tekniğine dayalı incelemelerde güvenilir ve geçerli veriler elde edilmesini sağlayan kalitatif araştırma tekniklerine de başvurulmuştur. Veri toplama süreci kalitatif ve kantitatif araştırma olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle çalışmada elde edilen bulguların kapsamlı, çok boyutlu ve güvenilir olduğu vurgulanmalıdır. ARAŞTIRMANIN ANAKÜTLESİ VE ÖRNEKLEM YAPISI İstanbul da su tüketim bilincinin konu edildiği bu çalışmada anakütle, İstanbul da ikamet eden 18 ve üzeri yaş gruplarındaki bireyler olarak tanımlanmıştır. Bu anakütleyi temsil etmek üzere, %95 güven düzeyi ve ±%1 tahmin hatası için örneklem hacmi 2 olarak belirlenmiştir. Örneklem birimlerinin seçiminde, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden Tabakalı Örnekleme kullanılmıştı. Örneklem planı, cinsiyet, eğitim, yaş ve ilçe nüfusu kriterlerine göre, İstanbul genelindeki dağılımı yansıtacak şekilde yapılmıştır. 2 birimlik örneklem için bazı ilçelere düşen denek sayısı 3 ün altında çıktığından bu ilçelerden seçilecek denek sayısının birkaç kişi arttırılması ile anket çalışması 22 denekle gerçekleştirilmiştir. ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI Bu çalışma 19 Ocak-29 Mayıs 9 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecine adımsal olarak aşağıda verilmiştir: 1. Literatür taramasına dayalı olarak kalitatif kısımda gerçekleştirilecek focus grup çalışmalarında yol gösterici olacak soru akışının hazırlanması 2. Focus gruplara katılacak kişilerde baz alınacak demografik kriterlerin ve focus grup sayısının belirlenmesi 3. Focus grupların gerçekleştirileceği stüdyonun organize edilmesi 4. Focus grupların gerçekleştirilmesi 5. Focus gruplara ilişkin ses kayıtlarının deşifre edilmesi 6. Deşifrelerin analiz edilmesi 7. Kalitatif raporun hazırlanması 8. Kalitatif rapordaki bulgulara dayalı olarak kantitatif kısımda gerçekleştirilecek anket çalışması için soru formunun tasarlanması 3

5 9. Soru formunun İBB uzmanlarınca değerlendirilip onaylanması. Pilot çalışmanın gerçekleştirilmesi 11. Soru formunun revizyonu 12. Anket çalışmasının gerçekleştirilmesi 13. Veri kontrolü ve bilgisayara kayıt edilmesi 14. Kantitatif verilerin analizi 15. Araştırma raporunun hazırlanması ARAŞTIRMADA KULLANILAN İSTATİSTİK TEKNİKLER Araştırmanın ilk aşamasında kalitatif tekniklerden focus grup(odak grup)tartışmaları tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte, birbirine benzer profildeki denekler görüntü ve ses kaydı yapılabilen bir stüdyoda, bir moderatör eşliğinde ortalama 6-9dk. süre ile araştırma konusunu derinlemesine tartışmaktadır. Bu grup tartışmaları sonucunda konunun ele alınması gereken boyutları açığa çıkar, yönlendirme yapılmaksızın ve çoğu açık uçlu nitelikte sorular yöneltilerek katılımcıların kendi orijinal ifadeleri ile konuya yaklaşımları tespit edilebilir. Ses kayıtlarının deşifre edilerek yazılı ortama dönüştürülmesi sonrasında da kalitatif rapor hazırlanır. Bu rapor başlı başına araştırma bulgusu olduğu gibi, daha sonra yapılması muhtemel bir anket çalışması için de yol gösterici niteliğe sahiptir. Anket soruları rapordaki bulgular ışığında eksiksiz ve doğru formatta hazırlanabilmektedir. Araştırmanın ikinci aşamasında kamuoyu araştırmalarında yaygın olarak kullanılan kantitatif tekniklerden anket tekniği kullanılmıştır. 22 deneğe yüzyüze uygulanan anket sonucunda nicel analizler için gerekli veri seti elde edilmiştir. 4

6 KALİTATİF KISIM 5

7 KALİTATİF RAPOR AMAÇ Araştırmanın kalitatif kısmında, İstanbul da yaşayan vatandaşların su tüketimi konusunda yaklaşımlarına, su tüketimi ve tasarrufu konusundaki bilinç düzeylerine ve su sorununun çözümüne ilişkin çözüm önerilerine dayalı olarak, araştırmanın kapsam ve içeriğinin belirlenmesini sağlayacak bulguların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 64 katılımcı ile 12 adet focus grup gerçekleştirilmiştir. Focus gruplardan elde edilen kalitatif bulgular, araştırmanın boyutları, kapsam ve sınırlılıkları hakkında ve aynı zamanda, kantitatif aşamada kullanılacak anket formunda yer alması gereken soruları ve bu soruların mümkün şıklarını belirlemede yol gösterici olmuştur. Gerçekleştirilen focus gruplarda katılımcılara yöneltilen temel sorular aşağıda verilmiştir. Tasarlanan görüşme formu EK 1 de verilmiştir. Su size neyi çağrıştırıyor? Hayatınızda su olmasa ne olurdu? Su içiyorum. Çünkü, bana. faydaları olduğuna inanıyorum? Su belirttiğiniz bu faydaları nasıl sağlıyor? Günde ne kadar su içiyorsunuz? İçme suyu olarak ne kullanıyorsunuz? (Şebeke suyunu içmeyenlere) Neden şebeke suyu içmiyorsunuz? Hangi şartlarda şebeke suyunu içersiniz? Şebeke suyu içmeniz için ne yapılması gerekir? Evinizde hangi alanda ne kadar su sarf ediliyor? Evinizde su sarf edilen alan ya da faaliyetlerde(banyo, mutfak, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, yemek yapma, temizlik vb.) su tasarrufu yapıyor musunuz? Ne gibi tasarruf tedbirleri uyguluyorsunuz? Evinizde kim tasarrufa daha çok dikkat ediyor? (Temizlikçi hanımlara) Temizliğe gittikleri evlerde neler gözlüyorsunuz? Evin hanımının uyguladığı tasarruf alışkanlıkları var mı? Toplumumuzun su tüketim bilinci nasıl? Hangi kesimler daha bilinçli? Bilinçli kesimin duyarlılığı nasıl oluştu? Hangi etkenler alışkanlıklarımızda değişiklik yarattı? Su sorunu ne kadar ciddi? Türkiye ve İstanbul bağlamında gelecekte su sorunu konusundaki beklentiniz nedir? Su sorununun çözümü için neler yapılabilir? Su tasarrufunu yaygınlaştırmak için neler yapılabilir? ZAMANLAMA Focus grup uygulamaları 14 Şubat-21 Şubat 9 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 6

8 YER Focus grup çalışmaları için PLUSREM Pazar Araştırma Şirketi nin stüdyolarından yararlanılmıştır. İstenilen nitelikteki katılımcıların temini, stüdyo düzeni, tartışmanın video ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi, kayıtların deşifre edilmesi aşamaları, PLUSREM tarafından gerçekleştirilmiştir. MODERASYON Focus grupların moderasyonu Yrd.Doç.Dr. İ. Esen Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir. KATILIMCI PROFİLİ Kalitatif araştırma aşaması için yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü kriterleri dikkate alınarak 12 focus grup yapılması planlanmıştır. Katılımcılar, İstanbul un farklı ilçelerinde ikamet etmek üzere 18 ve üzeri yaş gruplarından, A, B, C1, C2 VE D sosyekonomik statülerinden kadın ve erkekler arasından seçilmiştir. Konunun su tüketimi ile ilgili olması nedeniyle bir grubun temizlikçi hanımlara ayrılması uygun bulunmuştur. Gruplara göre katılımcı profili aşağıda verilmiştir. Her bir focus grup minimum 4 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Grup No YAŞ SES CİNSİYET TARİH ABC1 KADIN/ERKEK 14 ŞUBAT C2D KADIN 14 ŞUBAT C2D ERKEK 16 ŞUBAT C2D KADIN 17 ŞUBAT C2D KADIN 17 ŞUBAT C2D KADIN 18 ŞUBAT ABC1 KADIN/ERKEK 18 ŞUBAT ABC1 KADIN/ERKEK 19 ŞUBAT C2D TEMİZLİKÇİLER ŞUBAT ABC1 KADIN/ERKEK ŞUBAT C2D ERKEK 21 ŞUBAT C2D ERKEK 21 ŞUBAT 9 7

9 BULGULAR Gerçekleştirilen 12 focus grubun ses kayıtlarının deşifreleri İçerik Analizi ile değerlendirilmiştir. Konu başlıklarına göre düzenlenen temel bulgular, katılımcıların kendi özgün ifadeleri ile aşağıda verilmiştir. SU SİZE NEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR? İlk soru olarak yöneltilen suyun katılımcılara nasıl bir çağrışım yaptığı soruna katılımcılar, suyun hayati önemine, vazgeçilmezliğine vurgu yapan, tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve ticari işlevlerini ortaya çıkaran yanıtlar vermişlerdir. Kaydedilen görüşler, aşağıda sunulmuştur. Su hayattır, susuz hayat düşünülemez En büyük ihtiyacımız! Açlığa dayanabiliyoruz ama susuzluğa dayanamıyoruz,oruç tuttuğumuzda bile ilk suyu içiyoruz Mutluluk hissettiriyor, özellikle soğuk içiyorum rahatlıyorum Ferahlık Berraklık Susuzluğu gidermek Temizlik Tasarruf Sağlık Soğukluk, buz gibi olması Çöl Yaşam Canlılık Tatil Eğlence Büyük bir olgu, yüce bir şey Hijyen Akıcılık, devamlılık Huzur 8

10 Denge Yüzme İletkenlik Taşıma gücü, kaldırma kuvveti Geçim kaynağı, bir araç, ticaret Doğa Kalite Saydamlık HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, HAYATIMIZDA SU OLMASA NE OLUR? SUYUN BİR GÜN TÜKENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE NE HİSSEDİYORSUNUZ? Soruya verilen cevapların tamamı olumsuz yargılar içermektedir. Suyun hayatımızda olmayabileceği hissi, katılımcılara gerilim ve panik duygusu yaşatmış; korku ve endişe yaşatmıştır. Kıtlık başlar Mikroplar ürer Hastalıklar artar Kuraklık baş gösterir Sosyal yaşam sefalete dönüşür, düzen bozulur Olmazdı herhalde, ben susuz bir hayat düşünemiyorum Dünya olmazdı Kirlilik Hayalini bile kuramam Hayatın durduğu nokta Ekonomi çöker. Su olmayınca, enerji olmayınca ekonomi çöker. Karanlıkta kalırız. Vücudumuzu yüzde kaçı sudan oluşuyor, o yüzden susuz dayanamayız ve en fazla 3 günü yemek yiyerek yaşayabiliriz su olmazsa hayat duruyor Su olmazsa strese giriyorum evde. Suyun olmadığını düşünmek çok ürkütücü Su, toprak bunlar ana şeyler, bunlar olmazsa yok oluruz 9

11 Bana ölüm gibi geliyor En basiti, iki gün banyo yapmasak kendimizi kötü hissediyoruz Çok acı veriyor bana Allah korusun dedirtiyor Ölüm Su savaşları olacağını düşünüyorum Çaresizlik Panik Korkutuyor Tedbir almaya teşvik ediyor, değişik kaynaklara yönlendiriyor Daha çevreci olmamızı sağlıyor, çevre bilincini arttırıyor. Sanki kıyamet gibi Ölüme adım adım gitmeyi düşündürüyor. Peygamber efendimiz buyuruyor ki dere kenarında bile olsanız suyu gerektiği kadar kullanacaksınız. O zamandan beri bizim kitabımızda geçen bir söz. Suyu ömrümüzün sonuna kadar çok tasarruflu kullanmamız şart. SU İÇİYORUM. ÇÜNKÜ, SU İÇMEK BANA.SAĞLIYOR, SUYUN. FAYDALARI OLDUĞUNA İNANIYORUM. Suyun katılımcılar tarafından dile getirilen faydaları, çoğunlukla sağlık çerçevesinde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, psikolojik yararları, bir çok iktisadi faaliyet kolu için hammadde ya da yardımcı madde olarak yararları da dile getirilmiştir. Rahatlatır Zindelik, refahlık verir Hazmettirir. Mutluluk verir Sabaha aç karna mutlaka su içerim. Kendimi iyi hissediyorum, içmediğim zaman huzursuz oluyorum Sağlık verir.

12 Zekayı çalıştırır Zayıflatır Bağırsaklarımı çalıştırır Bütün vücudumdaki toksinleri temizlediğini düşünüyorum Kanı temizler Vücudumuzun su kaybını önler Böbrekleri çalıştırır Cildimizi güzelleştirir Her türlü organımızı faydalı Yazın su kaybı vücutta fazla olunca onu telafi etmek için Vücuttaki iltihabı atıyor Zevk veriyor Doktordan duymuştum, çok su içen çabuk yaşlanmıyormuş Doktorlar suyu tavsiye ediyorlar, bol tüketin diyorlar Metabolizmayı yeniliyor Dirilik, canlılık veriyor Direnç verdiğini düşünüyorum Vücuttaki mikroorganizmaların ter yoluyla atılmasını sağlıyor ve katkısız olduğu için o daha faydalı ve zararsız Doyuruyor Fit olmamı sağlıyor Ödem attırıyor Bazı sular şifalı mesela, şifa veriyor. Evet, maden suyu var mide şişkinliği için Su akciğerleri temizler. Taş oluşumunu engeller. Üreyi düşürür. 11

13 Su aslında yüksek tansiyonu da ayarlıyor. Yüksek tansiyonu olana doktorlar sürekli su için derler. Baygınlık halinde bizi kendimize getiriyor. SU BU FAYDALARI NASIL SAĞLIYOR? Bu soruya çoğunluk tarafından suda mineraller var cevabı verilmiştir. Fakat, suyun içeriğinde hangi mineraller olduğu sorulduğunda, katılımcılar arasında yeterli bilgiye sahip olanların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Suyun içinde mineraller var Hiç aklımıza gelmedi tüketiyoruz ama hiç düşünmedik yani Sebzeleri biliyoruz da nedense suyun içeriği hiç aklımıza gelmedi Hazır aldığım suyun çok fazla işlenmemiş olmasına dikkat ediyorum, içindeki minerallerin alınıp katkı maddesi konulmamış olanını tercih ediyorum Çözünürlük özelliği yağları söküyor Psikolojik tarafı da var Bir de Ph denilen bir standart var. PH 7 ise su tam kıvamında demekmiş. Hangi Mineraller Var? Yazıyor üstünde ama okumadım hiç Mineral olduğunu biliyorum ama. Klor suyun temizlenmesi için sonradan ekleniyor H2O İyot Şeker Klor Alüminyum Çinko Sodyum Amonyum klorür sülfat Demir 12

14 Her suyun içinde bunlar olmayabiliyor, şebeke suyundaki klorürler bunları öldürüyor zaten Çocuklara çeşme suyu verin deniliyor. Ama çayınızı falan hepsini içme suyu ile yapmayın çünkü vücudumuzun kirece de ihtiyacı var derler Fosfor olabilir içinde Kükürt var sanıyorum Onlara nazaran mikroplar da var tabi ki GÜNDE NE KADAR SU İÇİYORSUNUZ? Tüketilen günlük su miktarı yönünden, hemen hemen hiç içmeyenden bağımlılık derecesinde su tüketene kadar farklı düzeylerde su tükete katılımcılar olduğu tespit edilmiştir. Susadıkça Aklıma geldikçe Günde 1-2lt Yemekten yemeğe Sigara içince Masadaki sürahide sürekli su bulunur Günde 3 litreden fazla içiyorum. Çok seviyorum bağımlısıyım diyebilirim. Ben yazın 4 litre içiyorum. Kışın en az 3 litre Benim annem de az içer. Öğürüyorum diyor Ben 6-7 bardağı geçemiyorum 1 günde. Bir gün önce çok alkol aldıysam ertesi gün 1 litreyi geçebiliyorum. Ramazanda benim iftarım 1 litre su ile başlar. Ben minimum 2 litre içerim günde. Altına düşmez Biz de bayağı içiyoruz. Yemekte içiyoruz, arasında içiyoruz, sonrasında da içiyoruz. Yalnız suyu birden içmeyeceksin, 3-4 yudumda içeceksin. Birden içtiğin zaman mideni rahatsız edebiliyor. Su içme şeklide önemlidir yani. İÇME SUYU OLARAK NE TÜKETİYORSUNUZ? Katılımcılar içinde içme suyu olarak şebeke suyunu kullanan, 2-3 katılımcı olduğu belirlenmiştir. Çoğunluk damacana su almakla birlikte, suyu litrelik/yarım litrelik pet şişelik ambalajlarda satın alan, biri ucuz diğeri pahalı olmak üzere iki ayrı 13

15 marka su alan(ucuz suyu yemek ve çay yapımına, pahalı olanı içme ihtiyacı için), arıtma cihazı kullanan katılımcılara da rastlanmıştır. Bizde borular demir olduğu için şebeke suyu içemiyoruz. Çocuklar şebeke suyu içmeye başladı. Sonra baktık çocuklarda biraz hastalık gördük, acaba sudan mıdır dedik. Türkiye zaten % insan sağlıklı ve temiz su içebiliyor. Hatta bu senelerde kulağıma geldi, denizin suyundan veriyorlar Terkos a diye. Onun için damacana alıyoruz artık. O da ne kadar hijyenik nereden doldurulmuş bilemiyoruz. Damacana su kullanıyorum. Bazen çok zor oluyor trafik yüzünden ulaştırmaları. Ona rağmen yine de bekliyorum. İçinde neler olduğunu çok merak edip okudum. Diğer sularla kıyasladığımız zaman renkte bulanık yazıyor vs ama acaba dedim bağımlılık yapıcı bir şey mi var dedim, çünkü başka hiçbir marka içemiyorum senelerdir. Damacana su kullanıyorum içme suyu olarak. Musluk suyunu çaya ve yemeğe bile koymuyorum. Çünkü kokuyor. Hazır su alıyorum. Çayımı kahvemi onunla yapıyorum ama yemeklerde kullanmıyorum. Yemeklerde çeşme suyu kullanıyorum. Çünkü klor kokusu geliyor. Temizlik açısından tamam ama acaba çok steril midir diye düşünüyorum. Damacana suyu kullanıyorum, kahvede ve çayda da bunu kullanıyorum. Yemeklerde de çeşme suyunu kullanıyorum. Mesela X marka içiyoruz. Ama yok dağlardan geliyor bilmem ne, hiçbir şey bilmiyoruz, görmüyoruz. Gerçekten oralardan geliyor mu bunları bilmiyoruz. Damacanalar temiz yıkanıyor mu? Arıtma makinemiz var. Oradan içiyoruz. Ama arıtılırken mineralleri ölüyor diye biliyorum Makineden makineye çok fark ediyor. Şahsi görüşüm belki haklısınız ama iyi su da alıyoruz ama arıtma hem kolay hem iyi ben memnunum 4 filtreden geçiyor. Her 6 aya bir değişime geliyorlar, test ediyorlar, damacanadan daha iyi çıkıyor Ben her şey de çeşme suyu kullanıyorum, içme suyu olarak da akşamdan kaynatıyorum, sabah soğuyunca içiyorum ŞEBEKE SUYUNU İÇMİYORSUNUZ. NEDEN? Katılımcılardan alınan cevaplar, şebeke suyunun bulanıklığı, tadı, kokusu, klor barındırması, temizliğine güvenilmemesi, hastalığa yol açması nedenleriyle içme suyu olarak kullanılmadığını ortaya çıkarmıştır. Onlar(BELEDİYE), ilk arıtma tesislerinden çıktıktan sonra içilebilir diyorlar. Bizim binalardaki paslı borular yüzünden içilemiyor. Televizyonlardan duyduğumuza göre bunlar söyleniyor. Ama ne zaman ki çocuklara damacana suyu içirmeye başladık hastalık kalkmış oldu. 14

16 Ben çeşme suyundan yemek bile yapmıyorum oğlum karın ağrısıyla kalkıyor, çocuklarda hissediliyor İnsana tiksinti geliyor. İçmek istemiyor. Ben sabahları dişlerimi bile fırçalamak istemiyorum. Kokuyor Çok kireçli, çaydanlıklar ve ketıllar kireçleniyor Çocuklarımı yıkarken kovaya su doldurarak yıkıyorum ve kovanın dibinde sapsarı bir tortu görüyorum, Bununla saç bile yıkanmazken nasıl içilebilir Ben mesela içtiğim anda direkt ishal oluyorum. Beni rahatsız eden şeyi zaten çocuğuma içiremem Tadı güzel değil, arıtıyorlar ama ben onu da beğenmiyorum İçme suyu daha lezzetli, çeşme suyu daha sert Tadı toprak gibi, kötü Rengi bulanık, beklettikten sonra kendine geliyor Daha sarı gibi Çok steril olamayacağını düşünüyorum. Diyeceksiniz ki acaba aldığımız ambalajlı sular çok mu steril. Ama yine de gönlümüz daha rahat İçmiyorum, sterilliğine güvenmediğim için içmiyorum. Yemeklerde neden kullanmıyorum, bütçem el vermiyor. Bütçem olsa yemeklerde de kullanırım. Benim ablam İzmir de oturuyor. İzmir dekiler hep çeşme suyu içiyorlar. Biz de oraya gittiğimizde çeşme suyu içmek zorunda kalıyoruz. Ben oraya gittiğim zaman bünyem bozuluyor. Çok apayrı bir tadı var. Fakat İzmir dekiler alışmış, bana dokunuyor. Ben marketlerden su alıyorum. Ben Antalya ya gidiyorum, orada da herkes çeşmeden içiyor Deniz kokusu geldi bana ve kaynatıyordum Mesela bazen uzun zaman kullanılmadığında, çeşmeyi bir açıyorsunuz ilk gelen resmen çamur oluyor, nasıl güvenilir bu durumda Çeşme suyunu kardeşim pompalı kaba doldurmuş, su 3 gün bekleyince pompada yeşillikler görülmüş ve de korkmuştu Arkadaşımda araştırmaya gelmişler, ne kadar doğru bilemiyorum tabi de, çeşme suyuyla damacana suyunu kıyaslamışlar, çeşme suyu daha sağlıklı denilmiş 15

17 Ben gözümle gördüm çeşme suyunun ölçümünü, suyun nasıl sarıya döndüğünü, zararlı olduğunu gördüm Şebeke suyundan daha pis olan damacana suları var, suculukta şofördüm, yeni doğum yapan hanıma su verdik, damacana ağzına kadar klor doluymuş bebek ishal oldu, kadın mahkemeye vermedi, iyi niyetliymiş Kemerburgaz ın suları %9 pis Tat var, şebeke suyunu dişlerimi fırçalarken sert olduğunu ve tuhaf tadını fark ediyorsun, ama damacana suyu tatlı keyif alıyorsun Damacanada da tat değişiyor, ama bazıları da var içince içesin gelir, bazıları da seni tıkar yutkunamazsın bile Renk olayı da var, damacanadaki daha berrak çeşmedeki bulanık, koyu. İstanbul daki suyla memleketimin arasında çok fark var Çeşme suyunda bardaklarda kabarcıklar oluyor damacanada bardakta o kabarcıklar olmuyor mesela Bazıları klordan rakı gibi oluyor Binamızda su depolanarak bize geliyor, bize gelene kadar ki bekleme süresinde su tortulanabiliyor Boruların temizliğine güvenmiyoruz Kloru öyle bir geliyor ki temizlikte kullanılır nerdeyse Barajların nasıl olduğunu görmedik mi çöplerin olduğunu hayvanların barajdan su içtiğini görmedik mi? Aynı markaları kullanmak bile risk yani arada bir değiştirmek gerekir İlaçlı oluyor Eşim bak ne içmişiz bu zamana kadar deyip gösterdiğinde şok olmuştum, asla da kullanmam yani Evde yoksunuz mesela tatilden geliyorsunuz suyu bir açıyorsunuz çamur akıyor resmen pas kokusu oluyor Arıtma cihazlarının duşa takılanını kullanıyoruz biz çok memnunuz Makineleri bile bozuyor çeşme suyu. Calgon kullanıyorum 89 da sular bozuldu. Oğlum askerdi. Ama 89 da İSKİ nin vermis olduğu neticeleri alın, o dönemin kalitesiyle şimdiki suyun kalitesini bir değil, iyileşti. Fakat, o psikoloji var ya iste, sular bozuldu hala devam ediyordur psikolojisi insanı damacanaya yönlendiriyor ama yemek- temizlik vs. gibi isleri oradan yapıyorum iyi yani Ben damacana sudan zehirlenmiştim. Doktora gittiğim zaman damacana sudan zehirlendiğimi katkı maddesinden dolayı zehirlendiğimi söylemişti. 16

18 Ben ütüye çeşme suyu kullanıyorum o kadar sıcakta kullanıyoruz ona rağmen buhar delikleri kireçten tıkanıyor ben şimdi bu çeşme suyunu nasıl kullanayım güveneyim yemek yapayım SİZCE İYİ SU NASIL OLMALI? BANA İYİ SUYUN TANIMINI YAPABİLİR MİSİNİZ? İçimi yumuşak olmalı Saf olmalı Yağ gibi kaymalı Kokusuz olmalı Berrak olmalı Mineralli olmalı Steril olmalı İyi su kişiden kişiye değişir, başkasına iyi gelen bir su bana sert gelebiliyor Bazı sular sanki metal tadı veriyor, iyi su böyle olmaz İyi fiyatı olan su, daha iyi sudur Kaynağının temiz olması gerekir Bir de suyu fazla beklettiğiniz zaman bayatlar, fazla bekletmeden tüketmek lazım HANGİ MARKA İÇME SUYU KULLANACAĞINIZA NASIL KARAR VERİYORSUNUZ? İYİ MARKALARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Katılımcıların içme suyu tercihlerinde marka imajının ve fiyatın belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Marka imajı güçlü firmaların ürettiği sular ve ucuz olmayan sular tercih edilmektedir. Reklamlardan, broşürlerden falan. Ama mesela bir hata gördüğümde, bidonda bir leke gördüğümde kapağının ufak bir deformasyon olduğunda geri iade edip suyumu değiştiriyorum. Mesela Nestle bildiğimiz bir marka, köklü bir marka. Güveniyoruz aldık içtik. Evet bütün ürünleri güzel bu da güzeldir diye aldık Ucuz olan su da iyi olabiliyor, ama fiyatı yüksek olanları tercih ediyoruz. Nestle nin damacana fiyatı 6 küsur lira, ambalajlı poşetli geldiği için biraz da ona güveniyorum. O da beni etkilemiş olabilir Duyulmamış markalar daha ucuz oluyor 17

19 Mesela bir yere gittiniz, evde fazla bulunamadınız, tortulaşıp yeşile dönmemesi çok önemli. Damacananın ucundaki o basma yerindeki hortum bir bakıyorsunuz yemyeşil çıkıyor Ben suyumu mahallemizdeki sucudan alıyordum. O hortum sapsarı oldu. Ondan bıraktım zaten suyumu Neden herkesin kendine ait damacanası yok Kaçak su dolumu yapanlar var, kuyudan çıkartıyorlar. Üstüne de basıyor markayı oldu bitti. Ben alkol almayı çok severim mesela. Bir gün su aldık mecburiyetten dolayı dandik bir markadan ve 3 liraya falan getirmişlerdi. Onu rakıya koydum rakıyı döktüm içemedim. Kimyasal bir ortamda mı artık tadı ortaya çıktı bilemiyorum ama inanın resmen lağım kokuyordu. Normal paketlenmiş bir su bu. Normal su olarak tadı çıkmadı ama rakının içinde gerçek tadı ortaya çıktı. Bizde marka düşkünlüğü var, bir marka başını almış gidiyor. Mercedes iyi araba yada Mavi Jeans iyi diye alıyorlar ama aslında isim yaptığı için öyle. Suda da böyle bir markalaşma var. İLÇE BAZINDA ŞEBEKE SUYUNU KIYASLADIĞINIZDA, İSTANBUL UN İLÇELERİ ARASINDA FARKLILIK SÖZKONUSU MU? BU KONUDA GÖZLEMLERİNİZ VAR MI? Katılımcıların hemen hepsi şebeke suyunun ilçeden ilçeye değiştiğini belirtmiştir. Olabilir. Mesela benim ailem Bayrampaşa da oturuyor. Orada şebeke suyu sanki daha sarı gibi geliyor bana. Kendim Küçükçekmece de oturuyorum ama bizim orada daha berrak olmasına rağmen içemiyorum. Farklılıklar var, biz Küçükçekmece de oturuyoruz, halamlar Fatih te, onların suyu içiliyor bizim çeşme suyu içilmiyor, ondan damacanaya başladık zaten biz Ben de semt olarak bile suyun değiştiğine inanıyorum, kendi evimde çeşme suyu kireç yapıyor sanırdım, Avcılar da daha çok kireç yapıyor Evet, ben fark ettim mecbur kalıp kayınvalidemin musluğunda içtim onun suyu daha temizdi, bazı semtler daha temiz Esimin saçında kepek yoktu, bize tasındık, 3 ay içinde saçı kepeklendi ve bu sudan oldu Depodan kaynaklanıyor. Borular plastik değil de metalse, bulanık akıyor. Taksim, Şişli civarı eski olduğu için bulanık akıyor Tabi ki Anadolu yakası Avrupa yakasının suyundan daha iyidir. Çünkü Alibeyköy barajı Büyükçekmece barajı biraz kirli, ama Anadolu yakasının suyu Ömerli barajından geldiği için ağaçlar falan daha temiz. 18

20 NE YAPILIRSA YENİDEN ŞEBEKE SUYUNU YENİDEN İÇMEYE BAŞLARSINIZ? İçme suyu olarak şebeke suyu kullanmayan katılımcılar, şekilsel telkinleri inandırıcı bulmamakta, güvenilir kişi ya da kurumlar tarafından içilebilirliği ispatlanırsa şebeke suyunu içebileceklerini belirmişlerdir. Bazen belediye başkanları televizyona çıkıyorlar bir bardak alıp içiyorlar. Evlerinde kullandıklarını görsem ya da ikna olsam belki ben de kullanırım. Ama bana inandırıcı gelmiyor İstediği kadar onlar beni ikna etmeye çalışsın, o su kokuyorsa ben zaten onu içmem ki yani en önemlisi bence kokusu. En az 4 maddeyi içermesi lazım, yumuşak, kokusuz, saf, mineralli, berrak ve steril olursa neden kullanmayalım. Ama şu var damacana markalı sularda da yaşanabiliyor, çok steril olmazsa A dan B ye geçiyoruz. Ama şehir suyuna benim güvenim yok. Ondan damacana suya geçtim. Şehir suyunda duyuyoruz bazen işte İzmir in Antalya nın şunun bunun şehir suyuna lağım karıştı yada kanserojen bir madde karıştı. Benim bu şehir suyunu değiştirme şansım bulunmuyor. O yüzden güvenemiyorum. Bir de içildikten sonra duyuluyor bunlar Hükümete güvenmediğim için, belki de ondan, belediyesine de güvenim yok. Kendi ailelerin de kullanmayacaklarını ve halkı kandıracaklarını düşünüyorum. Belediyenin barajdan eve gelinceye kadar gelen aşamayı film olarak tek tek göstermeleri lazım. Suyu kullanıyoruz ama hiçbir bilgimiz yok Barajların nasıl olduğunu görmedik mi çöplerin olduğunu hayvanların barajdan su içtiğini görmedik mi? Hafızada kaldığı için böyle şeyler önce onları yok etmeliler beyinlerimizden Artıma tesisleri kurulması lazım. Belediye bu işlemi yaptıktan sonra, şebeke suyunu Sağlık Bakanlığı onaylarsa kullanılır. Ya da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ndan onaylanırsa güvenilir ve içilir Amerika da içilecek su yok diye arıtılmış suyu içiyorlar deniz suyunu arıtıp. Bizde de susuzken proje olarak ortaya attılar, pahalı olduğu için vazgeçtiler Belediye başkanları, kendisinin ve ailesinin içtiğini kanıtlamalı İçme suyu üreten fabrikaların % arıtma sistemi olduğunu garantilemeli, birkaç TV kanalında aynı haber verilmeli, halktan bir grup oluşturularak tesisiler gezdirilmeli Grup olarak gidilir, şahit olunur, teminat verilir, ancak bu şekilde halk tarafından kontroller olacak o şekilde içebiliriz Ben kiracıyım, boruların belli yıllar içerisinde değiştirilmesi ev sahiplerine zoraki kılınması lazım Belli bir su kanalının temizliği hepsinin temiz olacağını ispatlamaz ki. Şöyle inandırıcı gelmiyor İstanbul un nüfusu çok fazla, sanayileşme çok, o yüzden çevre bitti. 19

21 Laboratuarlarımız var. Oralarda ciddi araştırmalar yapılabilir. O sudaki kokunun ortadan kalkması için gerekli çalışmalar yapılabilir. Bu sistemin daha farklı olarak mesela dinlendirilmesi onun haricinde hijyenik yerlerde korunup ondan sonra halka ulaşması sağlanabilir. Sonra borularımız pis mi değil mi onlara bakılabilir. Öncelikle sistemin oturtulması lazım Hangi laboratuar. Artık Adli Tıp bile güvenilir değil Paket su da aldığım tadın aynısını alırsam, başka hiçbir şey beni inandıramaz, çünkü bir kere güvenimiz kalmamış Ben belediyeye inanmam. Ancak laboratuarlara gönderir suları, çıkartır televizyona ikna eder bilim adamlarıyla beraber, o zaman içerim. Ben siyasete güvenmiyorum. Bilime güveniyorum. Üniversiteler kurulu oluşturulur ve büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu suya olur raporu verirlerse o suyu içerim. Bağımsız özel üniversiteler kurulu olacak. Üniversiteler öyle bir oluşum içine girip bilimsel bir açıklama yaparlarsa o zaman içerim. Millet yokluktan çeşme suyu içiyor, paraları olsa içmezler. İçilebilir suyu tek bir şekilde yapabilir. Semt semt sular özelleştirilip her şirket kendi arıtma sistemini kurduktan sonra belki suyu biraz daha pahalıya içebiliriz ama ancak böyle olur. Ben zaten su faturası olarak 5 TL den aşağı ödemiyorum. Keşke TL gelse de içilebilir su verseler bana. Ben bu fikre katılmıyorum. Karadeniz de içiliyor burada niye içilmiyor. Bu yüzden ben suya ekstra para vermem. 8 bin kişiye verilen hizmet ile 15milyon kişiye verilen hizmet aynı olamaz ki. Bizim en büyük sorunumuz altyapımız yok. İstanbul için çok geç kalınmış. Şu anda bunu tek bir şekilde çözebilirsiniz. Devlet İstanbul un hepsinin üstünden kalkamaz ama özelleştirilirse çözülebilir. Bir çözüm daha bulunabilir. Evin oradaki su saatlerine bir arıtma cihazı konabilir. ŞEBEKE SUYUNUN İÇİLEBİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARDAN HATIRLADIKLARINIZ VAR MI? Bazen yöneticiler söylüyor. Bir bardağa koyup içiyorlar. Belediye başkanları içmişlerdi reklam amaçlı Bir ara duydum temizleme çalışmaları klor falan daha fazla oluyormuş Arıtma sistemleri ile ilgili reklamların daha fazla verilmesi gerekiyor. İstanbul da tüm boruları değiştirmek falan mümkün değil. Ben tek bir borunun değiştiğini görmedim. İnandırıcı değil Başbakan da kalktı radyasyonlu çay içti, Tayyip Erdoğan da kalktı kuş gribi varken tavuk yedi. Bunlar şov amaçlı inandırıcı değil

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil Tarih 0 Mart 009 Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ Kurumsal İletişim Yöneticisi Tel: +90 68 07 00 Fax: +90 68 07 99 E-mail: handeakdag@gfkturkiye.com GfK Türkiye Sıracevizler Cad. Çiftecevizler Deresi

Detaylı

SU VE SU TÜKETİMİ. Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1000 mm olup, Türkiye'nin yıllık yağış ortalaması ise 643 mm. dir.

SU VE SU TÜKETİMİ. Dünyanın yıllık yağış ortalaması 1000 mm olup, Türkiye'nin yıllık yağış ortalaması ise 643 mm. dir. SU VE SU TÜKETİMİ Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın

Detaylı

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi?

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi? Alkollü İçecek: 18.12.2011 Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? -Akşam yemeğinden sonra saat 20:00 civarında. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? -Kendim satın almadım. Kız

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

anaokulumuzda kullandığımız içme suyu arıtılmış sağlıklı güvenli çeşme suyu dur http://www.anaokul.biz

anaokulumuzda kullandığımız içme suyu arıtılmış sağlıklı güvenli çeşme suyu dur http://www.anaokul.biz anaokulumuzda kullandığımız içme suyu arıtılmış sağlıklı güvenli çeşme suyu dur http://www.anaokul.biz anaokulumuzda kullandığımız içme suyu arıtılmış sağlıklı güvenli çeşme suyu dur * Şişe ya da damacana

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Ilko g retim Yemek Memnuniyet Anketi (Veli ) ANKETE KATILAN: 933 Müdürlüğümüzce 25/03/2013 13/04/2013 tarihleri arasında taşımalı eğitimden

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile Metodoloji Araştırma Şirketi Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki 1.334 tüketici ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın görüşmeleri 04 Eylül / 31 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Devamı4. - portakal,mandalina vb.. narenciye çeşitlerinin gece

Devamı4. - portakal,mandalina vb.. narenciye çeşitlerinin gece - portakal,mandalina vb.. narenciye çeşitlerinin gece tüketilmemesi tafsiye ediliyor. Sebebi gece tüketildiği zaman dişleri sararttığı yönünde,eğer yiyecekseniz üzerinden bir elma yemenizi tafsiye ediyorum.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar.

Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Biyolog Bahattin Karlankuş 1 Gıda işletmeleri diğer işletmelerden farklıdır. Bu nedenle belli kurallara uymak ve bu kuralları sürekli işletmek zorundadırlar. Bu eğitimde hjyen olarak tanımlanan sağlık

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 4. YAPILARDA SU TASSARUFU SAĞLAYAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER Evinizde hergün ne kadar su tükettiğinizi biliyor musunuz? Evinizde su israfına son vermek için öncelikle nerede ne kadar su tükettiğinizi bilmelisiniz.

Detaylı

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu TEMEL SU KİMYASI HAVA MİNERALLER TOPRAK Kalsiyum Magnezyum Sodyum

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Artan Küresel ısınma bilinci..

Artan Küresel ısınma bilinci.. ENVER Artan Küresel ısınma bilinci.. Enerji ve yiyecek krizinin Türkiye yansımaları.. Hangisi Enerji Tasarruflu ampul? Evinizde 10 adet Ampulünüzü enerji tasarruflu ampul ile değiştirseniz? Yılda 200 YTL

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi

2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi 2014 «Su Gelecektir» Sosyal Sorumluluk Projesi Geberit Hakkında 1874 yılında Albert Geberit tarafından İsviçre de kurulan Geberit; rezervuar, boru gibi duvar arkasındaki teknolojiler konusuna odaklanmış

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği Nedir? Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır.böylece güneş ışınları dünyaya daha fazla

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Blue. 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER

Blue. 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER Blue 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı ARITAN VE KORUYAN TEKNOLOJİLER 6738 Aquawell Blue Tezgah Altı RO Su Arıtma Cihazı Su insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe... Yemek

Detaylı

SUDAN TASARRUF EDİN PARADAN TASARRUF EDİN VE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIMCI OLUN TÜRKÇE

SUDAN TASARRUF EDİN PARADAN TASARRUF EDİN VE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIMCI OLUN TÜRKÇE SUDAN TASARRUF EDİN PARADAN TASARRUF EDİN VE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIMCI OLUN TÜRKÇE 1 DAHA MUTLU BİR CÜZDAN VE ÇEVRE İÇİN SUYU AKILLICA KULLANIN Musluğu açtığımızda, çamaşır yıkadığımızda veya duş aldığımızda,

Detaylı

Bunlara Dikkat - 1 Şişeleri Çöpe Atmayın

Bunlara Dikkat - 1 Şişeleri Çöpe Atmayın Eşek Şakası Hayatını Mahvetti Karlı, Buzlu, Yağışlı Havalar Parmaklara Dikkat Kapılara Dikkat Durakların En Önlerindeki Tehlike Yiyecek ve İçeceklerde Arılar Yüksek Sesle Müzik Dinlemek Plastik Kaplar

Detaylı

Okullarda Su Tüketimi %40 Azaltılabilir

Okullarda Su Tüketimi %40 Azaltılabilir Okullarda Su Tüketimi %40 Azaltılabilir Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Su en temel ihtiyaç maddelerimizden biridir. Susuz hayat olmaz. Küresel ısınmanın, sanayileşmenin ve

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler Dr. Akgün İlhan www.suhakki.org Küresel su krizi Dünya nüfusunun dörtte biri temiz suya erişemiyor. 8 saniyede 1 çocuk kirli su içtiği

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI n=1002 Hazırlayan: Lipa Consultancy Temmuz 2015 Genel Tüketim Alışkanlıkları 1-Alışveriş yaparken

Detaylı

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor İKLİM VİDEO 8 İklim değişikliği hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor. Üf, son model telefon istiyorum! Yazın serin, kışın sıcak bir evde oturmak istiyorum. Uzak yerlere seyahat etmek istiyorum. Yeni

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu 2016 1 KALİTE POLİTİKAMIZ Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Palmiye Hotels yönetimi olarak; Turizm sektöründeki

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011 Araştırmanın amacı, tekniği ve örneklemi Ne kadar yeşil tüketiciyiz? Bu konudaki çalışmalar nasıl algılanıyor? 15 yaş ve üstü yetişkin kentli nüfus temsili 18 Ağustos 16 Eylül 1 487 tüketici Hanelerde

Detaylı

ŞİŞEDEKİ SUYUN BİLİNMEYENLERİ. Dr. Halit Yerebakan New York Presbiteryan Hastanesi Kalp ve Göğüs Cerrahisi drhalid@gmail.com

ŞİŞEDEKİ SUYUN BİLİNMEYENLERİ. Dr. Halit Yerebakan New York Presbiteryan Hastanesi Kalp ve Göğüs Cerrahisi drhalid@gmail.com ŞİŞEDEKİ SUYUN BİLİNMEYENLERİ Dr. Halit Yerebakan New York Presbiteryan Hastanesi Kalp ve Göğüs Cerrahisi drhalid@gmail.com Şişelenmiş sular artık her yerde. Hatta bazılarımız, bunu sağlıklı yaşamın zorunlu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Evlerde Daha Az Enerji ve Su Tüketmek İçin Yararlı Bilgiler

Evlerde Daha Az Enerji ve Su Tüketmek İçin Yararlı Bilgiler Evlerde Daha Az Enerji ve Su Tüketmek İçin Yararlı Bilgiler Evlerde Daha Az Enerji ve Su Tüketmek İçin Yararlı Bilgiler Evlerimizde elektrik ve suyu verimli olarak kullanmamız mümkündür. Elektrik ve sularımızı

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE

KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE KİRLENMEK GÜZELDİR EKOLOJİK DETERJAN İLE Hazırlayan Öğrenciler Arzum KARAHAN (6B) İpek AKYOL (6B) Danışman Öğretmen Pınar ÇALIK ÖZBAY İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir. HİPERTANSİYON Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir? Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava SUNUM İÇERİĞİ Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler Kendimi Nasıl Korurum? Sigara İçmemenin Faydaları 2 3 4 5 Bağımlılık Nedir? Bağımlılık

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Kadınların Çalışma Deneyimleri

Kadınların Çalışma Deneyimleri Belkıs Kümbetoğlu: Kadınların Çalışma Deneyimleri Herhangi bir mağazanın, atıyorum işte, özellikle şey, markaların mağazalarına... Gece gidip, işte elimizde cihazla şeyleri, ürünleri sayıyoruz.bunu yapıyoruz

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ

HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Gemeinsam Verantwortung tragen für ein generationenund kulturenübergreifendes Zukunftskonzept HASTA BAKIM VE YARDIM GÜNLÜĞÜ Stand Juni 2013 Bakım ve yardım işlemlerinin anlaşılır bir dille anlatımı! ÖNEMLİ

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com

2. SINIF TÜRKÇE. Muhammed DURDUBAŞ. www.ilkogretimkalbi.com 2. SINIF TÜRKÇE Muhammed DURDUBAŞ www.ilkogretimkalbi.com Kutunun içinde ne var? Zihinsel Hazırlık * Her sabah aksatmadan yaptığınız neler var? * Gün içerisinde dişlerinizi ne zaman fırçalarsınız? * Vücut

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

KENDİ İŞİNİZİ YAPARKEN KİMSE YANLIŞLARINIZI DÜZELTECEK CESARETE SAHİP OLAMIYOR.

KENDİ İŞİNİZİ YAPARKEN KİMSE YANLIŞLARINIZI DÜZELTECEK CESARETE SAHİP OLAMIYOR. Osman Serin, Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün 2007 mezunu. Kendisi, aynı zamanda, Üniversitemizin MBA dalında yüksek lisans öğrencisi Osman Serin ile Üniversitemiz ve otomotiv sektörü hakkında keyifli

Detaylı

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi Asuman Beksarı J. Keth Moorhead Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. sözünü Asuman Beksarı için

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir?

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir? KSS Nasıl Ölçümlenir? Tümden Gelim- Genel Olarak KSS nin Etkisi 2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketlere Ne Katıyor? Reklam 35% Çalışan Bağlılığı 59% Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati 65% Marka Değeri İtibar

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION Ankara da Yetişkinlerde Sigara İçme Davranışının İncelenmesi Lütfen her soruda sizin için doğru olan yanıtı

Detaylı

Hotel Römerhof / Erlensee

Hotel Römerhof / Erlensee Hotel Römerhof / Erlensee 1. Genel anlamda AB Eğitim Projeleri kapsamında kabul ettiğmiz grupları şirket olarak Frankfurt un 30 kilometre doğusunda bulunan Erlensee de Hotel Römerhof da ağırlamaktayız.

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

GÜNEŞ C C GÜNEŞ ENERJİSİ NÜKLEER ENERJİ

GÜNEŞ C C GÜNEŞ ENERJİSİ NÜKLEER ENERJİ GÜNEŞ DÜNYA Evrendeki 100.000.000 Galaksiden biri Samanyolu.. Samanyolu ndaki 500.000.000 yıldızdan, yani Evrendeki 50.000.000.000.000.000 (katrilyon) yıldızdan sadece biri ise, bizim dünyamız.. GÜNEŞ

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

OKUL SAĞLINDA SU. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Halk Sağlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 12.11.2015 16:08 1

OKUL SAĞLINDA SU. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Halk Sağlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 12.11.2015 16:08 1 OKUL SAĞLINDA SU Tacettin İnandı, Prof. Dr. Halk Sağlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 12.11.2015 16:08 1 Sunum İçeriği 1. Okul Sağlığı, Su ve Güncel Konular 2. Okul Sağlığında Suyun Önemi

Detaylı

Iron Butt Reports - 09 July 2011

Iron Butt Reports - 09 July 2011 İstanbul (Kağıthane) Bolu Çankırı Yozgat Sivas Erzincan Bayburt Artvin Rize Trabzon 1.767 Km Henüz yola çıkmadan önce Kağıthane deki evin önünde sanırım saat 02:20 civarı. Yola çıkmanın heyecanı ile yanlızca

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ARKOM Kombinize Değer Katar

ARKOM Kombinize Değer Katar Kombinize Değer Katar içinizi ısıtan öneriler! %30 a varan Değerli müşterilerimiz; Doğalgazı daha verimli, daha tasarruflu ve daha güvenli kullanmaya yönelik öneri ve uyarılarımızı dikkate alınız. Sağlıklı,

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı