T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti. ,1 1 Sayl : 4229~~ /T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti. ,1 1 Sayl : 4229~~05.480.03/T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2."

Transkript

1 T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti Bo1tim : Bilgi i~lem ve Egitim Tekno1ojileri,1 1 Sayl : 4229~~ /T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2. Donem Smavl..._ MUDURLUGUNE SiNCAN ilgi: Milli Egitim Mtidtirltigtintin 19/04/2013 tarihli yazlsl. 11 Mayls 2013 Cumartesi giinii (1. oturum saat 10:00-2. oturum saat 14:00) ve 12 Mayls 2013 Pazar giinii (3. oturum saat oturum saat 14.00) yapi1acak olan Aylk Ogretim Lisesi 2. Donem Smavl i1e i1gi1i bina kullalllm 1iste1eri ekte gonderilmi~tir. Bi1gi1erinizi ve bina kullalllm liste1erine gore; sa1on1anlllzm be1irlenerek gerek1i dtizen1emenin yapl1masml rica ederim. / EKLERi: l-ilgi Yazl (1 Adet) 2-Liste (8 Sayfa) DAGITIM- I-Sincan Lisesi 2-Layika Akbilek K1Z Teknik Ve Meslek Lisesi 3-Sincan tmkb Ticaret Meslek Lisesi 4-Nefise Andiyen Anadolu Saghk Meslek Lisesi 5-Sincan Teknik Ve Endtistri Meslek Lisesi 6-Stileyman Demirel Anadolu Lisesi 7-Sincan Fatih Anadolu Lisesi 8-0zcan Sabanci KIZ Teknik Ve Meslek Lisesi 9-Fatih Teknik ve Endtistri Meslek Lisesi 1O-Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi ll-ahmet Andiyen Ticaret Meslek Lisesi 12-Sincan Anadolu imam Hatip Lisesi 13-tbni Sina Anadolu Lisesi 14-Torekent K1Z Teknik Ve Meslek Lisesi 15-Ptnarba~I K1Z Teknik ve Meslek Lisesi Yll ilkokulu YII Ortaokulu YI] imam Hatip Oortaokulu 19-5emiha isen ilkokulu ~.)oe4/2013 VHKi ~OI//2013 Sef. 2-~ f : B. c;:ellk7'"'... : E. ALPASLAN 9'\

2 I - Fwd: TARiHLi A<;IK OGRETiM LiSESi 2... https://mail.google.conv'mail/?ui=2&ik= a08&view=pt&sea. Sincan Bilgi i~lem Fwd: TARiHLi ACIK OGRETiM LisESi 2.00NEM SINAVI'NOA KULLANAN SiNALAR 1 mesaj Sincan ih;e MEM 19 Nisan :55 Kime: Sincan Bilgi i$lem Ybnlendirilmi$ ileti Kimden: ibrahim ACAR Tarih: 18 Nisan201317:25 Konu: TARIHLI Ac;lK OGRETiM L1SEsi 2.00NEIVl SINAVI'NOA KULLANAN LAR Kime: 9,)\/.tl, qc\tr, Yenilik ve Egitim Teknoloji Bbumu Slnav Hizmetleri Birimi gov tr>, d(:eelq)rre~t) Sayrn Yetkili; tarihlerinde dart oturum halinde yapliacak olan AC;lk Ogretim Lisesi 2.Dbnem Smavl'nda kullanilacak binalar ektedir. iyi c;all$malar... Not: tarihinde OSYM'nin de TOrkiye Genelinde SlnaVI oldugundan binalarln cakl~mamasl icin itten kontrol ediniz... A. Ibrahim ACAR Olc;me-Degerlendirme ve Yerle$tirme Grup Ba$kanllgl Sincan ilc;e Milli Egitim Mudurlugu 4 eklenti -> ?On Oq /()

3 ye TARiHLi (SAAT=10:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.00NEM SINAVI1.0TURUMU'NOA KULLANACAK SiNALAR VE CEZAEVLERi ye SiNCAN (MERKEZ) 104 Sincan Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 1033 Ankara \:ocuk Egitimevi SiNCAN (MERKEZ) 1041 Ankara 1 Nolu F Tipi Yuksek Guvenlikli C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1042 Ankara 2 Nolu F Tipi Yuksek GOvenlikli C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1043 Ankara 1 Nolu L Tipi Kapail C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1044 Ankara 2 Nolu L Tipi Kapall C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1045 Sincan A~lk C.i.K

4 TARiHLi (SAAT=10:00) ACIK OGRETiM LiSESi 2.00NEM SINAVI1.0TURUMU'NOA KULLANACAK SiNALAR VE CEZAEVLERi <;E <;E 1046 Ankara <;ocuk ve Genc;:lik Kapali C.l.K Ankara Kadrn Kapali C.i.K Layika Akbilek Klz Teknik ve Meslek Lisesi Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi Nefise Andic;:en Anadolu Sagllk Meslek Lisesi Sincan Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Suleyman Demirel Anadolu Lisesi Sincan Fatih Anadolu Lisesi Fatih Ozcan Sabanci Klz Teknik ve Meslek Lisesi Fatih Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi Sincan Ahmet Andic;:en Ticaret Meslek Lisesi Sincan Anadolu imam Hatip Lisesi ibni Sina Anadolu Lisesi T6rekent Klz Teknik ve Meslek Lisesi Plnarba~1 K,z Teknik ve Meslek Lisesi YII ilkokulu YII Ortaokulu YII imam Hatip Ortaokulu Semiha isen ilkokulu \j 2/2

5 GE TARiHLi (SAAT=14:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.DONEM SINAVI 2.0TURUMU'NDA KULLANACAK BiNALAR VE CEZAEVLERi GE 104 Sincan Lisesi Ankara yocuk Egitimevi Ankara 1 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.iK Ankara 2 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.i.K Ankara 1 Nolu L Tipi Kapali C.i.K Ankara 2 Nolu L Tipi Kapall C.i.K ~ 1/2

6 " CE TARiHLi (SAAT=14:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.00NEM SINAVI2.0TURUMU'NOA KULLANACAK BiNALAR VE CEZAEVLERi CE SiNCAN (MERKEZ) 1045 Sincan AC;:lk C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1046 Ankara <;ocuk ve Genc;:lik Kapall C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1047 Ankara Kadln Kapall C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 122 Layika Akbilek Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 125 Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 143 Nefise Andic;:en Anadolu Sagllk Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 121 Sincan Teknik ve Endustri Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 123 Suleyman Demirel Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 131 Sincan Fatih Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 120 Fatih Ozcan Sabanci Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 119 Fatih Teknik ve Endustri Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 132 Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 117 Sincan Ahmet Andic;:en Ticaret Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 124 Sincan Anadolu imam Hatip Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 133 ibni Sina Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 135 Tbrekent Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 142 Plnarba~1 Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) YII i1kokulu SiNCAN (MERKEZ) YII Ortaokulu SiNCAN (MERKEZ) YII imam Hatip Ortaokulu SiNCAN (MERKEZ) 136 Semiha isen ilkokulu ~, '~ ')f')

7 TARiHLi (SAAT=14:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.00NEM SINAVI4.0TURUMU' KULLANACAK SiNALAR VE CEZAEVLERi c;e c;e 1045 Sincan A~lk c.i.k Ankara C;ocuk ve Gen~lik Kapall C.i.K Ankara Kadln Kapall C.i.K. 122 Layika Akbilek Klz Teknik ve Meslek Lisesi 125 Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi 143 Nefise Andi~en Anadolu Sagllk Meslek Lisesi 121 Sincan Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi 123 SOleyman Demirel Anadolu Lisesi 131 Sincan Fatih Anadolu Lisesi 120 Fatih Ozcan Sabanci Klz Teknik ve Meslek Lisesi 119 Fatih Teknik ve EndOstri Meslek Lisesi 132 Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi 117 Sincan Ahmet Andi~en Ticaret Meslek Lisesi 124 Sincan Anadolu imam Hatip Lisesi 133 ibni Sina Anadolu Lisesi 135 Tbrekent Klz Teknik ve Meslek Lisesi 142 PlOarba~1 Klz Teknik ve Meslek Lisesi YII ilkokulu Yli Ortaokulu YII imam Hatip Ortaokulu SiNCAN (MERKEZ) 136 Semiha isen ilkokulu (0j 2/2

8 CE TARiHLi (SAAT=14:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.00NEM SINAVI4.0TURUMU' KULLANACAK BiNALAR VE CEZAEVLERi CE SiNCAN (MERKEZ) 104 Sincan Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 1033 Ankara <;ocuk Egitimevi SiNCAN (MERKEZ) 1041 Ankara 1 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.i.K. SiNCAN (MERKEZ) 1042 Ankara 2 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.i.K. SiNCAN (MERKEZ) 1043 Ankara 1 Nolu L Tipi Kapall C.i.K. SiNCAN (MERKEZ) 1044 Ankara 2 Nolu L Tipi Kapall C.i.K. /" ~ 1n

9 C;E TARiHLi (SAAT=10:00) ACIK OGRETiM LiSESi 2.DONEM SINAVI 3.0TURUMU'NDA KULLANACAK SiNALAR VE CEZAEVLERi C;E 104 Sincan Lisesi Ankara <;ocuk Egitimevi Ankara 1 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.i.K Ankara 2 Nolu F Tipi YOksek GOvenlikli C.i.K Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalr C.i.K Ankara 2 Nolu L Tipi Kapall C.i.K (2)

10 TARiHLi (SAAT=10:00) ACIK OGRETiM LisESi 2.DONEM SINAVI3.0TURUMU'NDA KULLANACAK SiNALAR VE CEZAEVLERi IU;E <;E SiNCAN (MERKEZ) 1045 Sincan A91k C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1046 Ankara <;ocuk ve Gen91ik Kapali C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 1047 Ankara Kadln Kapall C.i.K SiNCAN (MERKEZ) 122 Layika Akbilek Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 125 Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 143 Nefise Andigen Anadolu Sagllk Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 121 Sincan Teknik ve Endustri Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 123 Suleyman Demirel Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 131 Sincan Fatih Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 120 Fatih Ozcan Sabanci Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 119 Fatih Teknik ve Endustri Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 132 Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 117 Sincan Ahmet Andigen Ticaret Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 124 Sincan Anadolu imam Hatip Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 133 ibni Sina Anadolu Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 135 Torekent Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) 142 Plnarba~1 Klz Teknik ve Meslek Lisesi SiNCAN (MERKEZ) YII ilkokulu SiNCAN (MERKEZ) YII Ortaokulu SiNCAN (MERKEZ) YII imam Hatip Ortaokulu SiNCAN (MERKEZ) 136 Semiha isen ilkokulu

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI Seviye Yayınları Rehberlik Yayını ISBN: 978-605 - 340-001 - 1 Yayıncı

Detaylı

MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KURS NO FAALİYETİN ADI YERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRESİ (SAAT) OCAK 2015 FAALİYETLERİ 2015440001 Bilgisayar Network (CCNA

Detaylı

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Sayı Konu : Web Tasarım Yarışması T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN 2!J /04/2013 İlgi :Ankara iı Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 HAZİRAN 2015 SAYI: 2693 Karar Sayısı : 26 Karar Tarihi : 30/04/2015

Detaylı

SBS HAZIRLIK REHBERL K K TAPLARI TERC HLER KILAVUZU 2013 RD00-10.01RH04

SBS HAZIRLIK REHBERL K K TAPLARI TERC HLER KILAVUZU 2013 RD00-10.01RH04 SBS HAZIRLIK REHBERL K K TAPLARI TERC HLER KILAVUZU 2013 RD00-10.01RH04 Ürün Kodu RD00-10.01RH04 Yayın Editörü İsmail BURHAN Rehberlik Uzmanı Mehmet Hakan ALŞAN Dizgi - Mizanpaj eksendizgi Yayın Yönetmeni

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 SAYI: 2652-2663 2012 YILI 75. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

2013 SINAVA DAYALI MÜDÜR YARDIMCISI(NİHAİ OLMAYAN) ATAMA SONUÇLARI

2013 SINAVA DAYALI MÜDÜR YARDIMCISI(NİHAİ OLMAYAN) ATAMA SONUÇLARI 1 FATİH KARAMAN Müdür Yardımcısı Din Kült. ve Ahl.Bil. 115,17 ANKARA/YENİMAHALLE (123264) TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2 KENAN ATA Müdür Yardımcısı Din Kült. ve Ahl.Bil. 115,05 ANKARA/YENİMAHALLE

Detaylı

T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI

T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI Bölüm: Kültür 1. i/ '). ct ci T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 34203882-821 1 1,/ D ~..I0712oı3 Konu : Öğretmenlik Uygulaması İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN İlgi : Ankara Valiliği

Detaylı

Atandığı Kurum Kodu. Ad Soyad Puan Branş Atandığı İlçe. Atandığı Kurum Adı

Atandığı Kurum Kodu. Ad Soyad Puan Branş Atandığı İlçe. Atandığı Kurum Adı 1 SUZAN SERTEL 62 Bilişim Teknolojileri Altındağ 711877 Karapürçek Ortaokulu 2 HÜDA ASLIHAN ÖZOĞLU 71 Bilişim Teknolojileri Altındağ 870808 Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi 3 ELİF BAL 53 Bilişim

Detaylı

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in K 12 Online Egitim Platformlanna

Detaylı

BİNALARDA YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ DENETİM YAPILAN BİNALAR

BİNALARDA YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ DENETİM YAPILAN BİNALAR BİNALARDA YANGIN YÖNETMELİĞİ GEREĞİ DENETİM YAPILAN BİNALAR BİRİNCİ DENETİM Sıra No Tarih Denetim Yapılan Bina 1 30.06.2009 Çekirge Devlet Hastanesi 2 03.07.2009 Muradiye Devlet Hastanesi 3 03.07.2009

Detaylı

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR B.DİĞER ALANLAR A.MEB İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI [KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI]

Detaylı

B. KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

B. KAPSAM Çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin uygulanması için görevli birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU A. AMAÇ Resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin

Detaylı

Mersin Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı

Mersin Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı Mersin Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı Mersin ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik.

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi Yıl: 3 Sayı: 8 Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi 52 62 2 DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ 3 4 Saygıdeğer Sultangazililer!

Detaylı

2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kuru m açma izn i ile iş yeri açma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI KIZ TEKNIK OGRETIM GENEL MUDURLUGU

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI KIZ TEKNIK OGRETIM GENEL MUDURLUGU T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI KIZ TEKNIK OGRETIM GENEL MUDURLUGU EGiTiM FAALi SIRA FAALiiNiN SURE KATILIMCI YERi TARiHi (Giin) SAYISI 1 35 Pansiyon Y6netimi Hizmeti

Detaylı