Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz. 7< W Yazgan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz. 7< W Yazgan"

Transkript

1 Kalkın m ada\ Doç.Dr, r.; Mehmet Eroz 7< W Yazgan

2 AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den 2 CEVAPLAR 5 Her türlü P. K. 211 haberleşme adresi : Kızılay Ankara Arif Nihat Asya'nın Son Nüktesi Son Endişesi YAVUZ BÜLENT BAKİLER 8 Havale : numaralı posta çeki Şairin Ölümü : Arif Nihat Asya İçin ACLAN SAYILGAN 14 Türkler Arasında Dinlerin Tarihçesi Prof. Dr. HİKMET TANYU 16 İnsan Unsuru Doç. Dr. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU 23 Bir Japon Bankasında Maneviyat Eğitimi Thömas P. ROHLEN Çeviren : Doç. Dr. TURAN YAZGAN 29 Yurt içi yıllık Yurt dışı yıllık Abone Şartları Genel Dağıtım : GAMEDA 60 TL 120 TL Rus İhtilâli Tarihinde «Proletkult» Prof. Dr. ABDÜLKADİR İNAN 54 Gökalp ve Fmdıkoğlu Doç. Dr. MEHMET ERÖZ 5; Doç. Dr. Mehmet Eröz'ün Yeni Bir Kitabı «Marxizm - Leninizm ve Tenkidi» hakkında Prof. Dr. ÂMİRAN KURTKAN 62 Desen : ALİ DÜZGÜN 28 Kurucusu : HALİDE NUSHET ZORLU- TUNA, Sahibi : EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ Umumî Neşriyat Müdürü : GALİP ERDEM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : MERİÇ COŞKUN Ankara Temsilcisi: Şevket BÜLENT YAHNİ Cİ Tel: İstanbul Şubesi : Mithatpaşa Caddesi Küçük Hayrettin Efendi Sokağı No. 4, Beyazıt İstanbul Temsilcisi : YAŞAR OKUYAN İstanbul Şube Sekreteri : RUHİ ÖZKANLI Erzurum Temsilcisi : DENİZ ŞAHİN Basıldığı yer : Yeni Işık Matbaası, Ankara Tel. : İlân : Özel şartlara tabidir Dergimizdeki yazılar, dergimizin ismi, yazının çıktığı sayı ve sayfa belirtilmeden iktibas edilemez. YIL : 7 SAYI : 45 ŞUBAT : 1975

3 'DEN TRT MESELESİ TRT, Kurumu Ocak ayında Türkiye'nin üzerinde en çok durulan meselesi haline geldi. Siyasi münakaşaların bir kitle haberleşme aracı üzerinde toplanması Türk fikir hayatı açısından çok müsbet bir gelişmedir; en azından, milliyetçilerin ısrarla tekrarladıkları bir gerçeğin açığa çıkması olayıdır. Asırlardır içinde bulunduğumuz çağ, milletler mücadelesi çağıdır. Asırlardır tarihe birinci derecede milletlerarası rekabet ve mücadeleler yön vermektedir. Ancak ikinci dünya harbi sonrası, mücadele vasıtalarında büyük bir değişme getirdi. Cihan harbine kadar ateşli muharebe son sözü söylüyor, propoganda, veya adlî haklılık silâhlı müdahalenin yardımcıları durumunda bulunuyorlardı. Fakat atom bombası kafalara, artık ateşli harbin galibe de mağlup kadar zarar verebileceği korkusunu yerleştirdi. Soğuk harp. propoganda harbi denilen mücadele usulü aniden birinci plâna geçti. Şimdi artık propoganda ateşli harbin yardımcısı olarak değil, en azından ona eş kıymette görülmekte hatta bazan, eski anlayışın tam tersine, asıl savaş propoganda harbi, ateşli harp ise onun bir yardımcısı olarak düşünülmek tedir. Günümüzde, Kıbrıs'a çıkartma yapan birliklerimizin muharebe gücü kadar bu çıkartmanın haklılığını savunan propogandacılarımızm diplomatlarımızın ikna gücü de önemlidir. Gelişen propoganda, ve beyin yıkama metodlanyla günümüzde bir devleti tek kurşun atmadan mağlup edip çökertmek imkân dahiline girmiştir. Türkiye. 12 Mart öncesine kadar bu yeni harbin en kızgın savaş alanlarından oiri halindeydi. Gerçi komünist ülkeler Türkiye'ye askerî güç sevketmemişlerdi; fakat Türkiye, onların propoganda taaruzuna yenilen Türkiyeli komünistlerle harb etmek mecburiyetinde kaldı. Bu harbi Türk silâhlı kuvvetleri kazandı ve komünist saldırı def edii di. Ancak 1973 seçimleriyle ve özellikle Ece vit iktidanmn Türk ordusunun saf dışı ettiği komünist militanları yeniden salıverme siyle propoganda savaşı derhal yemden alevlendi. Şu anda da devam etmektedir. Propoganda harbi dağlarda, ovalarda değil, üniversitelerde, sendikalarda, sokaklarda dövüşülür. Cephanesi mermi, bomba değil, yazı ve sözdür. Tüfek, top yerine gazete, dergi, radyo ve televizyon kullanılır. Bu gerçekler karşısında radyonun ve televizyonun çağımızdaki önemi açıktır. Üstelik radyo ve televizyon, Türkiye'de olduğu gibi tek ise, bu tek müessesenin niteliği çok büyük önem taşır. Çünkü tekel durumundaki bir TRT, yayımlarında cemiyet teki fikirlerden belli birinin propogandasını yapıyorsa bu demokrasiye, fikir hürriyetine en ağır darbelerden biridir. Üstelik bu tek yönlü propoganda devletin milli felsefesini değil de tam aksine, bazı rakip milletlerin yaymağa, çalıştıkları bir felsefeyi avantajlı kılacak yönde 2

4 işe bu vakıa ancak iki dünya harbinin «be sinsi kobuyla mukayese edilebilir. TRT, tek yönlü bir propoganda vasıtası haline gelmiş midir? Milletimizin çoğunluğunu teşkil eden siyasî partilerimiz bu soruya geçen ay içinde «Evet!» cevabını verdiler. «TRT, Türk cemiyeti içinde bir tek görüşün - sosyalizmin; bir tek siyasî parnüı - CHP'nin - propoganda aracı olmuştur» dediler. Bu kadar büyük bir kesimin bu fikri öne sürmesi, aslında, demokrasiye inanan bir TRT Genel Müdürü'nün istifası için kâfi sebeptir. Çünkü kendisi haklı bile olsa millet çoğunluğunun temsilcileri böyle düşünmediklerine göre o sandalyeyi işgal etmesi ve tekel TRT'yi çoğunluğa rağmen yönet meye devam etmesi demokrasi kavramı ile bağdaşamaz. Kaldı ki, TRT'nin tarafsızlığı, artık, ancak son derece cahil veya son derece yalancı kimselerin savunabileceği bir görüştür. Bir kaç misali birlikte inceleyelim : 1) İstanbul'da sağcıların öldürdüğü iddia edilen Kerim Yaman'la ilgili haberler cenaza töreni, fevkalade teferruatlı bir şekil de ara haberler de dahil olmak üzere dört gün süreyle TRT mikrofon ve ekranlarından duyurulmuş, gösterilmiştir. İzmir'de bir ay önce solcular tarafından öldürülen Sezai Küçükmaltepe'ye aynı ilginin gösterilmemesi acaba bir tesadüf müdür? 2) Ecevil iktidarı sırasında CHP'nin ve Mustafa Üstündağ'm Türk milliyetçiliğinin sembolü bozkurta karşı açtıkları kampan yanın acı neticelerinden biri, Tokat'da Necati Kaya adlı bir ilkokul öğrencisinin başına demir çubukla vurularak ö'dürülmesidir. Acaba Kerim Yaman'la Necati Kaya'nın ölümlerinin TRT'den verilişi arasın daki büyük fark bir tesadüf müdür? 3) CHP Gençlik Kolları, Ocak ayında, bir bildiri yayımladı. Savcılıklar, bildiride Türk Ordusu'na ve devletimizin güvenlik kuvvetlerine hakerette bulunduğu iddiası ile kovuşturmaya başladılar. Milliyetçilerle ilgili olayları savcılıklardan çok «özel» şekilde öğrenerek yayımlayan TRT'nin bu haberi vermemesi acaba bir tesadüf eseri midir? 4) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılan bir törende. Sayın Başbakan'ın hazır bulunanlara «Aziz Türk Gençleri» şeklinde hitabı. kendisini dinleyen solcu talebelerin şiddetli protestosu ile karşılanmış, Sayın Irmak yuhalanmış, konuşturulmamış ve güvenlik kuvvetlerinin himayesinde okulu terk etmek zorunda kalmıştır. Bu son derece vahim olayın TRT'ce aksettirilmemesi acaba bir tesadüf eseri midir? 5) Son aylarda solcuların İzmir, İstanbul. Bursa ve Eskişehir'de yaptıkları gös terilerde.«kahrolsun Türkiye!» sloganını kullandıkları acaba bir tesadüf eseri olarak mı TRT tarafından Türk Kamu oyuna aksettirilmemektedir? 6) TRT, kendisine yöneltilen tenkid ve ithamlara karşı Adana, İçel. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Niğde valilerinin Çukurova televizyonunun birinci yıldönü mü münasebetiyle Genel Müdürlük'e gönde rilen tebrik telgraflarını bir ' müdafaa malzemesi olarak kullanmıştır. Hemen ertesi gün, altı vali sözlerinin eksik ve maksatlı bir şekilde yayımladığını bir demeçle açıklamışlar ve üzüntülerini bildirmişler dir. Bu skandal, basit bir tesadüfün sonucu mudur? Tekzibin TRT'den aksetmemesi de bu tesadüfün bir devamı mıdır? 7) Nihayet TRT tenkid edilirken müdafi lerin hep CHP ve sol taraflısı dernekler ve sendikalar olması bir tesadüf müdür? TRT genel müdürü bütün ciddi tenkidleri «Halka dönüklük», «ilericilik» gibi âfâkî sözlerle karşılamağa çalışmaktadır. Tenkidlerin yoğunlaşması üzerine verdiği heyecanlı bir demeçte ancak gerçekleri aksettirdiğini, bunun suçu varsa, suçlunun kendisi olduğunu söylemiştir. Hemen arkasından, (yine bir tesadüf olacak) Ecevit, tenkitçilerin TRT'nin ekranından korktuğunu, çünkü bu ekranın gerçekleri aksettirdiğini söylemiş, olayları aksettirmenin ise TRT'nin vazifesi olduğunu, aksettirmeme- 3

5 sinin suç olacağını söylemiştir. TRT'nin özellikle haber programlarında gerçekleri aksettirdiğini görüşüne biz de katılıyoruz. Her ne kadar mümkünse, de İsmail İpekçi ve Mehmet Barlas'ın olmamış hadiseleri sinema hilelerini kullanarak olmuş gibi göstermeğe henüz cesaret edeceklerini san mıyoruz. Ancak şunu haykırarak söylemek gerekir : Gerçeğin küçük bir kısmını söylerken geri kalanını gizlemek en büyük yalancılıktır. Eğer Ecevit haklıysa, TRT'nin gerçekleri aksettirmeğe mecbur olduğu ve bunu yapmamasının suç olduğu doğru ise yukarda saydığımız altı ört - bas etme fiili nin derhal cezasının verilmesini taleb ediyoruz. Türk Milliyetçileri'ni asıl üzen nokta İsmail İpekçi'nin veya Ecevit'in samimiyet dereceleri değil, onlarla hiçbir menfaat bağı olmadığına inandığımız bazı kişilerinde beyin yıkama furyasının kurbanı olduklarını görmemizdir. Sayın Irmak iktidarının yayınladığı bir tebliğde, Adana ve istanbul'da öldürülen iki solcu vatandaş üzerinde durulurken sanki TRT'nin verdiği ölümler yegâne ölümlermiş gibi, sanki kendileri TRT imişler gibi Sezaî Küçükmaltepe'den hiç bahsetmemeleri bu kanaatimizi kuvvetlendiren bir olaydır. Önemli mevkilerdeki kimselerin, Türkiye'ye bakan gözlerinin birkaç gazete, Türkiye'yi dinleyen kulaklarının da TRT ile kapatılması memleketimizi acı neticelere sürükleyebilir. «SANAT DERNEĞİ» Ocak ayında, Ankara'da yeni bir dernek, kuruluşunu haber veriyordu. «Sanat Derneği», sesini kamu oyuna ilk defa, metnini aşağıda verdiğimiz «Sanat Derneği Müteşebbis Heyeti» imzalı bildiri ile duyurdu: «Sanat Derneği kuruldu. Kurucuları arasında Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, Bahattin Karakoç, Emine Işmsu, Ahmet Ali Garipkafkaslı gibi sanatçılarımızın bulunduğu derneğin müteşebbis he yet şöyle teşekkül etmiştir : Başkan : Yavuz Bülent Bakiler (şâir) İkinci başkan : İlhan Geçer (şâir ve yazar) Umumî Kâtip : Erdal Sargutan (tiyatro tenkitçisi) Muhasip : Coşkun Karakaya (ressam, karikatürist) Üye : Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu (şâir ve yazar) Üye : Ahmet Bican Ercilasın (edebiyat doktoru, yazar) Üye : Sadık K. Tural (edebiyat asistanı, yazar) Derneğin gayesi, millî san'at değerlerimi zi ortaya çıkarmak, yerli - yabancı çevrelerde tanıtmak ve korumaktır. Bunun için önce san'at hayatımıza bir aydınlık ve açıklık getirilmesi düşünülmektedir. San'- atı bir «üst yapı kurumu», yâni bir gölge hâdise saydıkları halde, idoelojileri için vasıta olarak kullananların elinden bu vasıta alınacaktır. San'at geçmişimizi tanımayanların san'- attan bahsetmelerine; k Ahbap toplantılarında alman «yılın san'- atçısı» kabilinden kararlara; Anadolu'nun bir köşesinde gün ışığı bekleyen san'atçılarımızın hazin haline; Türkçeyi bilmeyenlerin san'atla uğraşmalarına; Ve bütün kısır san'at anlayışlarına bir son verilecek, San'at haysiyetine ve hürriyetine kavuş turulaeaktır. Devlet kuruluşları ve TRT, üzerinde yü rümek zorunda bulundukları Milli san'at çizgisine getirilecektir. Basta san'atçılarımız ve basınımız olmak üzere bütün Türk aydınlarını bu gayeler için çalışmaya davet ediyoruz.» Sanat Derneği, kuruluş haber - bildirisinde açıkladığı görüşleri bilahare yayımladığı bir basın bildirisinde daha teferruatlı bir şekilde açıkladı. (TRT bu haberi ver di mi dersiniz?). 4

6 CEVAPLAR Dr. Ahmet Bican Ercılasm, TORE'nin 43 sayısında Alpay Kabacalı'nın Milliyet Sanat Dergisi'nin 81. sayısında bir anket açarak, «Üniversitelerde halk edebiyatı kür süsü kurulmasını gerekli buluyor musunuz?» sorusunu ele almış, Kabacalı'nın ha len iki üniversitede halk edebiyatı kürsüsü bulunduğundan habersiz olduğunu, sol'un yobazlığına bir misal olarak vermişti. Kaba cali aynı derginin 116. sayısında, Ercılasın'ı cevaplandırdı. Cevabı ve cevabın cevabını aynen yayımlıyoruz : «YOBAZLIKLAR» (Yazının Başlığı) - «Daha önceki bir yazımızda, kendilerine «ilerici, çağdaş» gibi sıfatlar yakıştıran sos yalistlerin gözlerinin önünü dahi görmekten nasıl aciz olduklarını müşahhas bir örnekle anlatmıştık. Bu örneğin kahramanı Bay Kabacalı Milliyet Sanat Dergisinde halk edebiyatıyla ilgili bir soruşturma açmış ve seçtiği kimselere «Türkiye'de halk edebiya ti kürsüleri kurulmalı mıdır?» diye sormuş tu. Oysa memleketimizde Hacettepe ve Atatürk Üniversitlerinde birer halk edebiyatı kürsüsü vardı. Gözlerini dünyanın yarı sına kapayan bu ilerici ve sanatsever (!) yazarları takip ettikçe insan daha nelere şahit oluyor! (...)» Töre» dergisinden BUNA DA YOBAZLIK BELGESİ DİYE LİM - «Yalnızca M. Kaplan, gereken para devletçe verildiği takdirde, şimdiki kürsülerin ve kuruluşların yeterli olacağı kanısında.» A. Kabacalı, Sanat Dergisi, 81. sayı VE EN İLERİ (GÖRÜŞ) «Ey Türk! Üstte Gök Çökmedikçe Altta Yer Delinmedikçe Senin İlini ve Töreni Kim Bozabilir?» «Töre» dergisi, arka kapak...ve Dr. Ahmet Bican Ercılasm'm cevabı! İşte sualiniz : «Üniversitelerde halk edebiyatı kürsüsü kurulmasını gerekli buluyor musunuz?» Bu sualin başka hiçbir mânâsı yoktur. Söylemek istediğiniz şey gayet açıktır. Eğer bu sualden üniversitelerimizde halk edebiyatı kürsülerinin mevcut olduğu mânâsını çıkaran varsa beri gelsin! «Memleketimizde şeker fabrikası kurulmalı mıdır? diye sorarsanız, bununla ülkemizde şeker fabrikası mevcut olmadığını ifade etmiş olursunuz. 5

7 «İçişleri Bakanlığı kurulsun mu?» diye sorarsanız, bu sualle böyle bir bakanlığın bulunmadığını söylemiş olursunuz. «Liselerin açılmasını gerekli bulur musunuz?» suali de liselerin mevcut olmadığı mânâsını taşır. Sualinizin tevil kaldıracak tarafı yoktur. Çünkü, zırva tevil götürmez. Akimiz normal çalışıyor ve türkçeyi biliyorsanız, halk edebiyatı kürsülerinin mevcudiyetini inkâr etmediğinizi ima eder cevaplar vermeye yeltenmeyin. Nitekim bu suali, soruşturmaya katılan kimseler de «halk edebiyatı kürsülerinin mevcut olmadığı» şeklinde anlamışlar ve ona göre cevap vermişlerdir. İşte Yaşar Kemal'in cevabı : «Üniversitelerimizde Halk Edebiyatı kürsülerinin hemen kurulması gerek.» Siz de Milliyet Sanat Dergisinin 81. sayısında çıkardığınız sonuçta üniversitelerimizde halk edebiyatı kürsüsü kurulmasını isteyenler çoğunlukta.» hükmüne vararak bu kürsülerin mevcut olmadığı tekrar ediyorsunuz. Atatürk ve Hacettepe Üniversitelerinde bu kürsülerin bulunduğunu Prof. Kaplan'ın hatırlatmasına rağmen. Düştüğünüz durumu farkediyor musunuz? İsterseniz bir diyalogla biz size fark ettirelim : «Bir sosyalist - Türkiye'de şeker fabrikası açılması gerekli midir? Bir başka sosyalist - Evet gereklidir. Bir diğer sosyalist - Tabii gereklidir kar deşim. Bir başkası - Mutlak açılmalıdır. Antüsosyalist bir ilim adamı - Kardeşim, Türkiye'de Erzurum, Kavseri, Turhal gibi merkezlerde şeker fabrikası vardır. Birinci sosyalist - Türkiye'de şeker fabrikası açılmasını isteyenler çoğunlukta.» İşte en ciddi dergide yaptığınız en ciddi iş! Hâlinize bakmadan bir de alay etmeye kalkışıyorsunuz. Töre'nin arka kapağındaki Bilge Kağan'ın sözünü «ve en ileri görüş» diye alaylı bir şekilde veriyorsunuz. Bilge Kağan 1240 sene kadar önce bu sözüyle Türk Milletinin zeval bulmayacağını söylemişti. Milletimiz hâlâ var olduğuna göre de yüzde yüz isabetli bir söz demektir sene sonrasını teşhis eden bir görüş ileri değilse, hangi görüş ileridir? Kari Marks'ın sanayileşmiş ülkelerde olacağını haber verdiği halde bir tarım ülkesi olan Rusya'da patlak veren sosyalist ihtilâl teorisi mi? Yoksa siz Bilge Ka ğan'm teşhisinin doğru olmadığına ve Türk milletinin - halk edebiyatı kürsüleri gibi - mevcut bulunmadığına mı kanisiniz? Gözlerinizi dünyanın yarısına kapadığınız şeklindeki iddiamızı tekrarlıyor, üstelik açmamakta inat ettiğinizi de ilâve ediyoruz. Bu kapalı gözlerle, daha çok tökez lemeye mahkûmsunuz Bay Kabacalı! TÖRE'nin notu : Eskiler boşuna söylememişler, «Mücade le-i efkârdan barikayı hakikat doğar» diye... Şimdi, Bay Kabacalı önce Prof. Kaplan'ın, sonra da Dr. Ercılasm'm sayesinde Türkiye'de Halk Edebiyatı Kürsüleri'nin bulunduğunu eyice öğrenmiştir. Yalnız bir nokta boşta kaldı : Acaba Bay Kabacalı, TÖRE'nin arkasındaki Bilge Ka ğan'a ait cümleyi hangi maksatla iktibas etti? «Görüş» demiş, Dr. Ercılasm da görüş olarak cevap vermiş. Fakat Ey Türk! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?» bir görüş olduğu kadar bir sorudur da. Mümkündür ki Bay Kabacalı görüşe takıldığı kadar sorunun cevabını da merak etmiş olsun. Cevap : Hiç kimsedir. Ama başaramasalar da çok yaklaşanları öğrenmek istiyorsa söyleyelim : TRT. Milliyet ve diğer sol sempatizanı yayınlar... ** Aydın'dan yazan ve ismininin açıklanma sim istemeyen ülküdasımız, Adana'dan Sayın Sıtkı Onur, Çayıralan, Çandır'dan Hay reddin Eroğlu. Elâzığ'dan Enis Turan Ankara'dan Nevzat Mıhçıokur; yer darlığından mektuplarınızı bu sayıda cevaplandıra mıyoruz. Sorularınızın cevaplarını gelecek sayılarımızda bulacaksınız. 6

8 (7 Şubat Ocak 1975) Yelkenlerimizle süsledik deryayı, Sahilde hakikat eyledik hülyayı. Gün doldu, emir geldi; icabet demidir.. Lâkin kime teslim edelim dünyayı? ARİF NİHAT ASYA

9 ARİF NİHAT ASYA'nın Son Nüktesi Son Endişesi (ASYA Küçüklüğünde) 5 Ocak Numune Hastahanesi'nin 318 numaralı odası. Aydınlık, temiz ve sade.. Karyolasına uzanmak tan ziyade refakat yatağında oturmayı tercih ediyor. Üstünde beyaz, kısa kollu bir fanila ve pijama altı. Saçları herzamanki gibi taralı değil. Ve herzaman ki gibi elinde antika bir teşbih! İs mail Hakkı Yılanlıoğlu. eczacı Sevim Senli kızım Aybala Tuğba da onun ziyaretçileri arasında. Odada, yalnız Onun sesi. Tane tane konuşuyor. Kalbinin birkaç saat sonra artık vurmayacağını bilmiyoruz.? Birkaç ay- 8 YAVUZ BÜLENT BAKİLER dan beri. hatıralarını bana not ettirdiği için hep gözlerimin içine bakarak anlatıyor: Kayınbiraderimi de bu hastahaneye yatırmıştık. Doktorlar «Nesi var?» diye sormuşlardı. «Ne yok ki!» demiştik. Her tarafından şikâyetçiydi. Doktorlar kendisini iyice dinlemişlerdi. Tahliller birbirini kovalamıştı Sonra ilk ihtar yapılmıştı. «Sigarayı bırakacaksın! Yoksa ölüm mukadder!» Sigarayı bıraksa iyi. Bir de bu münasebetle bacağındaki bir damarın boydanboya alınması var. Ameliyat YAVUZ BÜLENT BAKİLER

10 masası görülünce itiraz etmişti: «Ben bu sigaradan ölmeğe kafi olarak karar verdim Arif!» demişti. Kararını tatbik etti. iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Şimdi doktorlar, bana da kesinlikle sigarayı yasaklıyorlar. «Sigarayı kayıt sız şartsız bırakacaksın!» diyorlar. Ama ben kayınbiraderim gibi henüz bir karar vermedim, veremedim!» Sigara konusunda gerçekten has sasiyeti vardı. «İçmeyin» diyenlere kızıyor, elini paketine uzatıyor, ağızlığına bir yarım sigara daha takıyordu. Bir şiirinde : Dolup taşar camekânlarda her çe şit sigara: O eskidir, bu yeni.. «En az zararlı olan hangi cinstir?» dersen Derim «içilmeyeni» mısralarını o yazmıştı. Ama yine de içmeye devam etmişti. Şu mısralar Ona aittir : Ağızlığın Dailardan Dumanın Tüllerden Tütünün Tellerden Düşme Ellerden Akrabayız Yıllardan Kurtar beni Ellerden Kimin haddine seni hor görmek Ki seninle ben istesek Yakabilirdik bu şehri Akardı bir alev nehri Yollardan.. Ve yine şu acı gerçeği Onun mısralarında yakalıyoruz: Bilirim duman savurmakta da Bir hayli eskidir o... Ben deyim «on!» sen de «yirmi yıl lık Tiryakidir O!» Şimdi arkasında «Bafra»yla döşeli bir cadde vardır. Bir de kibrit kutularından Abide vardır!» O, tane tane konuşurken, içimde hep bu mısralar savruluyor. Masanın üzerinde, ilâçlarının arasında bulunan sigara paketini göstererek devam ediyor : «Bunu içmesem duramıyorum! İçsem artık rahatsız oluyorum. Dü sunuyorum kayınbiraderim gibi bir karar versem mi vermesem mi?» Daha önce ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirip yine hastahaneye yatmış ti. Şimdi de kalp yetersizliğinden şikâyetçiydi. Ayak bilekleri ve dudakla rı hafifçe şişmişti. Yalvarırcasına sözünü kesiyorum Sizin böyle bir karar vermeğe hakkınız var mı hocam? Siz artık mi! letin malısınız! Kibrit kutularından kurduğunuz abide yeterinden fazla yükselmedi mi? Birden yüzüme doğru uzayan sağ e!i havada yarım daireler çizmeye ARİF NİHAT ASYA 9

11 başiıyor ve yarı şaka, yarı ciddi bir ifade tarzıyla beni susturuyor : «Senin de bana böyle bir soru sormaya hakkın var mı? Benim de bu hastahane odasını bir mahkeme salonu haline getirmeye hakkım var mı? Milletin malı olmuşum! Ben milletin malı değil, nalı bile olamadım!..» Dirsekleri dizlerinin üzerinde. Avuç (arını açarak, sanki havayı tartmaya çalışıyor. Çıkmaz sokaklarda bir çaresizlik ifadesi... Başını göğsüne düşürüp bir süre susuyor. Odada hüzün yüklü bir sessizlik!.. Bu esnada ince, uzun ve zarif bir hemşire, derecesine bakmak ve nabzını saymak için odaya girip iznini rica ediyor. Bileği. hemşirenin ovucunda! Ve gözleri, bu genç kız güzelliğinin üzerinde dolaşıyor. Nihayet hocanın keskin zekalı son nüktesini ifade ediyor : «İnanmayın kızım inanmayın! Bu nabzın sizin avuçlarınızda atışına inanmayın! Nabzım normal atmıyor sa, kalbimde hastalık var sanmayın!-) Tebessümler, yüzlerimizi güzelleştirip kayboluyor. Odada yine Onun sesi : «Doktorlar çıkmama izin veriyorlar. Hastahanede kalmamda bir fayda görmüyorlar. Zaten birşeyim yok. Yarın pazartesi Muamelelerimi tamamlayıp çıkmak istiyorum. Bu iş uzun sürer mi dersiniz?» Hemşirenin cevabı çok dikkat çekici ve çarpıcı : Yatmanızda ben de bir fayda görmüyorum. Çünkü biz, gereken tıb 10 bı müdahetelerle sizi hergün bir adım ileri götürüyoruz. Ama siz, doktorların tavsiyelerini çiğnediğiniz ve şu sigarayı bırakmadığınız için hergün iki adım geri gidiyorsunuz. Bu durum karşısında hastahanede yatmanızın ne faydası var? Doğru söylüyorsunuz! diyor. Doğru söylüyorsunuz! Bir şeyim yok zaten. Pazartesi çıkayım bari!.. Hemşire, süzülürcesine odadan çı kıp gidiyor. Yine bizbize kalıyoruz. Arif Hoca'nın o seven, o duyan, o ince kalbinin atışlarına daha bir dikkat kesiliyorum. Sanki 100 basamaklı bir merdiveni koşarak gelmiş gibi, nefes nefese.. Hocam kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Odanın havası biraz sıcak. Pencereyi aralasak iyi olacak herha! de? «İyiyim! iyiyim! Demek terledi niz! Sevim kızım, açıver biraz pencereyi!.. bana dokunmaz, bana dokunmaz!..» Kalkmak istiyoruz. Herzamanki gib : yine gitmemizi istemiyor. Bu defa ben Onu yormamak için konuşmaya ça lışıyorurn. Öğünlerde, Ankara'da en önemli konu ve çalışma. Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan : «Milli Harp Sanayii semineri» Seminer münasebetiyle Ankara'ya gelen Ahmet Kabaklı. Ergün Göze, N. Hacıeminoğlu Hoca'nın hastahanede yattığını benden öğreniyorlar ve O'nu mutlaka ziyaret etmek isti YAVUZ BÜLENT BAKİLER

12 yorlar. Kendileri seminer çalışmalarında oldukları için benim vasıtamla O'na selâmlarını, saygılarını sevgi lerini ve geçmiş olsun, dileklerini gönderiyorlar, mutlaka görmek iste diklerini söylüyorlar. Kendisine duyuruyorum. Aleykümselâam! Aleykümse lâaam! Gelmişler gibi oldum! Gelmiş ler gibi oldum! Neler konuşuldu «Mis li harp Sanayii seminerinde? Kurşuna karşı, atoma karşı üzüm çekirdeği atacak değiliz tabii. Anlat bakalım dinlediklerini. Kimler tebliğ verdiler? Prof. Ahmet Kılıçbay, Albay Suat Söylerkaya Prof. Fahir Armaoğlu, Zeki Yücetürk, Prof. Tarık Somer, Prof. Cumhur Ferman ve Dr. Agâh Oktay Güner'in tebliğlerini dinledim. Çok önemli konular, iimi bir ciddiyet içerisinde incelendi. Fevkalâde faydalı olduğu kanaatindeyim. Yalnız ben, silahlı kuvvetlerin, siyasi partilerin, gençlik teşkilâtlarının, TRT kurumunun, basının, hatta özel tiyatro mensuplarıyla Devlet Tiyatroları mensuplarının ve Diyanet İşleri Teşki latının bu semineri kalabalık heyetler halinde takib etmelerini çok isterdim. Meselâ Prof. Fahir Armaoğlu'nun teb iiğ konusu : «Orta Doğu'da Silah Den gesi ve Turkiyenin Yeri» idi. Fevkalâde ciddi, uyarıcı, düşündürücü bir üslupla mesele ortaya konuldu. Prof. Armaoğlu. bütün Ortc Doğu ülkelerinin silahlı kuvvetlerini, deniz, hava ve kara kuvvetlerinin vurucu güçlerini, silahlarını, şahıs başına düşen millî savunma giderlerini ve her askerin savunma mecburiyetinde olduğu vatan toprağının milkare ola rak yüz ölçümünü rakamlara dayanarak açıkladı. Görüldü ki Türkiye Orta Doğu ülkeleri arasında maalesef sonlarda yer alıyor... İki milyon nüfus lu İsrailin ordusuna sağladığı tank sayısı, 40 milyonluk Türkiye'nin tank larından geri değil. İran bile tank konusunda bizimle başabaş gidiyor. Ha va kuvvetleri için yeniden satmaldığı en modern uçaklar heryıl bir misli daha artıyor. Bir Orta Doğu mütehassısının ifadesine göre, İsrail, Arap âlemine olduğu kadar ileride Türkiye için de ciddi bir mesele meydana getirecek. Beri yanda İran'ın bize bakışı da düşündürücü!.. Orta Doğu ülkeleri içerisinde biz, mora! güç bakımından öndeyiz Kıbrıs çıkarması münasebetiyle, bu gücümüzü bir kere daha kabul ettirmişiz. Moral güç elbette çok önemli ama, etrafımızı çepeçevre kuşatan Ordularını bizden daha fazla silah Orta Doğu ve Balkan Devletleri landırmışlarsa, konuya gerçekten Prof. Armaoğlu'nun hassasiyetiyle bakmanız lâzım. Ben, Armaoğlü'nu dinledikten sonra : «Yunanistanlp silahlanma yarışına girmiyelim! Silah sızlanalım!» diye nefes tüketen siyasilerin beyanlarını ürpererek hatırla dım. Çok fena! çok fena! Sonra? İsrail atom bombası çalışmalarına başlamış. Biz de atom bombası yapabilirmişiz. Ancak bu işe bugün başlasak, beş yıl sonra neticeye ula şabilirmişiz. Çünkü atom bombası ARİF NİHAT ASYA 11

13 yapımında kullanılan kimyevi bir madde veya gaz, bu münasebetle kurulan reaktörlerin, santrallerin beş yıl durmadan çalışmalarıyla elde edi iiyormuş. Bizim Batı Anadoiu da Amerikalılarla birlikte kurduğumuz böyle bir santra! varmış. Ancak, taraflar arasında yapılan bir anlaşma gereğince, şimdi ismini unuttuğum o kimyevi bileşim, tarafımızdan Ame rikaya veriliyormuş. Bunu hiç bilmiyordum. Çok fena! çok fena! Daha anlat! Daha aniat! Bildiğiniz gibi, Batı'nın bize bakışı da iç açıcı değil. Orta Doğu Tek nik Üniversitesinde eğitim ingilizce yapılıyor. Bu mecburiyetin altında Batı'nın hem kültür emperyalizmi yatıyor hem de Türkiye'de yetişmiş taze beyinleri çalma ihtirası!.. Milli ülküden nasibini almamış, özüne, köküne bağlanmamış, ruhunun kumaşını Türk'ün ve İslâmın na kışlarıyla süslememiş gençler, bu üniversitelerden mezun olduktan sonra, dışarıya gitmek için can atıyorlar. Günün birinde bu gençlere, İngiltere'den Amerika'dan, Fransa' dan vs. bir burs sağlanıyor veya ken dilerine cazip çalışma yerleri gösteriliyor. Bir de bakıyorsunuz binbir ümitle okuttuğumuz, kendilerine diploma verdiğimiz genç beyinler, tam Türke Türk miletine faydalı olacakları bir çağda kendilerini Batı Dünyasfnda buluyorlar. Anadolu yine sahipsiz, yine çaresiz, yine öz çocukları tarafından terk edilmiş.. 12 İşte bu «Beyin göçü»nün de önüne geçmek gerektiği, hatta bunda çok geç bile kalındığı seminerde ele alman konulardan bir diğeriydi. Çok fena! çok fena! Şimdi bütün bu acı gerçeklerden sonra, insan endişe etmeden nasıl rahat rahat uyuyabilir? Yaz bunları, heryerde anlat bunları. Biz Orta Doğu'nun lider devleti olabilirdik Orta Doğu'yu ihmal eden bizim idarecilerimizdir. Ah nasırlaşmış beyinler! Ah görmeyen gözler! Duyamayan kulaklar! Ah haritasını yırttığımın dünyası! Batılı olmak sevdasına tutulduk. Batı bizi bir türlü kabul etmedi. Batının katılığı, taassubu, peşin fikirli oluşu 50 yıl sonra gözlerimizi açar gibi oldu. Geriye dönüp baktığımızda arkamızda Orta Doğu ülkelerini de bulamadık. Şimdi gerek Kıbrıs olayı, gerekse Orta Doğu'da ve Dünya politikasın da meydana gelen yeni gelişmeler, bizi yine Orta Doğu'da lider devlet olmaya zorluyor. Libya ile iyi münasebetler içerisindeyiz.. Biz, saraylarımızdaki Mukaddes Emanetleri bile Orta Doğu ülkelerine duyurabilsek, gösterebilsek, sayısız faydalar elde edebiliriz. Orta Doğu bizim için açık pazardır. Biz Orta Doğu'ya, bırakın şunu - bunu, maden suyu bile satarak gelir sağlıyabilriz. Suudi ülkesi ve diğerleri Türkiye dururken niçin İtalya'dan Fransa'dan maden suyu satın olsıniar. Yarın millî harp sanayi kurmakta kesin bir başarıya ulaşırsak yaptı- YAVUZ BÜLENT BAKİLER

14 ğımız silahları nerede pazarlıyacağız? Orta Doğu'da. Türkiye'nin ve bütün Orta Doğu İslâm ülkelerinin milli menfaatleri, Türkiye'nin yine Orta Doğu'da lider devlet olmasına bağlı!» Susuyor. Gözlerini yumuyor ve bir kaç defa tekrarladığı endişesini hasta kalbini unutarak bir kere daha mırıldanıyor:. «Çok fena! çok fena! Bütün bunlardan sonra insan rahat uyuyamaz ki!» 5 Ocak Saat suları.. Numune Hastahanesinin 318 numaralı odasında, Onu daha fazla yormamak için izin istiyoruz ve elini öpe rek ayrılıyoruz. Bir gün sonra evinde tekrar buluşacağız. Sohbetlerimize devam edeceğiz. Önce bizim aruz çalışmalarımızı dinliyecek açıklamalarda, ikazlarda bulunacak, sonra yeni kalıplar vere çekti. Arta kalan zaman içerisinde de bana hatıralarını yazdıracaktı. Verdiği sözde ilk defa durmadı. Beni dinlerken, birkaç defa içini çe kerek «çok fena! çok fena! Bütün bunlardan sonra, insan rahat uyuyamaz ki!» diye hayıflanmıştı. o gece gerçekten rahat ve endişesiz bir uykuya uzanamadı. Ayrılışımızdan birkaç saat sonra ebedi uykusuna daldı. Bir sohbetimizde bana anlatmıştı: 1S30'ların bir 5 Ocak gününde, Adana'nın kurtuluş Bayramı münasebetiyle, Türkocağı mahallesindeki ahşap evinde, bir petrol lâmbası altında ARİF NİHAT ASYA sabaha kadar oturarak ve kendi tabiriyle «Bayrağa sığınarak» meşhur BAYRAK şiirini yazmıştı. O gecenin sabahında ancak izci tarafından taşınabilecek büyüklükte muhteşem ve mübarek bir Bayrak Ulucami Minaresi ile saat kulesi arasına çekilirken öğrencilerinden Aydın Gün mahşeri bir kalabalık önünde ilk defa BAYRAK şiirini okumuştu. BAY RAK şiiri bir 5 Ocak günü doğmuştu. Ne büyük, ne uygun, ne ürpertici bir tesadüftür yılının yine bir 5 Ocak gününde de Arif Nihat Asya, dünyanın engüzel Bayrağına sarı larak, birkere daha bayraklaşarak, ruhlcr âleminin mahşerine karışıyor. Mezarında mehter çalınmasını iste misti. Onun bu arzusunu maalesef yerine getiremedik. Bir çiçek yağmuru altında güzelleşen mezarının başucunda İsmail Hakkı Yılanlıoglu'nun o ihatalı konuş masından sonra BAYRAK şiirini hıçkıra hıçkıra okuduğuma ruhunun kızdığını biliyorum. Çünkü O, mükemmel bir şair mükemmel bir naşir olduğu kadar, mükemmel bir Mevlevi şeyhi idi. Mevlâna hazretleri gibi ölümü sevmiş ve ölümle, yeni bir dünyaya doğacağına büyük sevgiliye kavuşacağına inanmıştı. Kendisini toprağa verdiğimiz gece, evinde aziz hatırası ve mübarek ruhu için çok, pek çok sevdiği kudümler vuruldu, neyler üflendi, ilâhiler söylendi. Aziz hatırası ve mübarek ruhu için «Hu» diyelim : Huuuuuu! 13

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK

AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK OZAN Kırık Çiçekler DR. TUNCER GÜLENSOY Eski Türk ve

Detaylı

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr.

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2 Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. EROL GÜNGÖR 12 Güneşi Seyreden Adam NEVZAT YALÇIN 17 Her türlü haberleşme

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU -

MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU - MUSTAFA YUNUS A. BİCAN ERCİLASUN H. NUSRET ZORLUTU- NA VEHBİ ECER - AYŞE İNCE - NECATİ SAVAŞ RIFKI YAZICI - A. NAİLİ ERDEM - NEJAT SEFERCİOĞLU - İKLİL KURBAN FETHİ GÖZLER - COŞKUN ERTEPINAR - YUNUS KÜRŞAD

Detaylı

Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ

Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ I V i~k r Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ YAHYA KEMÂL BEYATLI, ARİF NİHAT ASYA, MEHMET AKİF ERSOY, MİTHAD CEMÂL Töre, T. C. Millî Eğitim Bakanlığınca Tebliğler Dergisi 1 nin 8 Kasım 1976 târih ve 1906

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973 A Y L I K F İ K İ R VE SANAT D E R G İ S İ DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Çeşitli İdeolojiler Karşısında, Türk Milliyetçiliği ve İslâmiyet DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Üniversitelerimizde Kadro Meselesi DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Omuzlarımız hisar, başlarımız burç yurda, Can vermeye and içtik hepimiz bu uğurda!.. 2 İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz.

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Selam ile Merhaba Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Geçen zaman içerisinde söylenen asılsız sözler, şanlı bir milletin inkârına varan boş laflar üzerine sessiz

Detaylı

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER Gençlik DÜNDAR TAŞER Havale: 10071978

Detaylı

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m DEVLET * 7/TEMMUZ/1969 * SAYFA: 2 BİR BESLEME paftanın yazısı Genellikle, memlekette yaratılan karışıklığın «baş sorumlusu» olarak iktidar suçlanırken;

Detaylı

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT * Yrd. Doç.Dr. Durmuş Tatlılıoğlu GİRİŞ Türkmenistan'da sosyo-ekonomik yapı ve dini hayat konusu, din sosyolojisi açısından ele alınıp incelenecektir.

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

Usulle Yönelilemeı!»

Usulle Yönelilemeı!» EY TÜRK KENDİNE DÖN MÎLLÎYBTÇÎ SİYASI HAF TALIK GAZETE PAZAR TESt GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı: 250 Kuruş 19 MART 1973 TÜRKEŞ : ÇAĞIMIZ "MİLLİYETÇİLİK ÇAĞM'DIR «Millî Eğitim Usulle Yönelilemeı!» > Kudretli ve Müreffeh

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-..

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-.. ;., - - - -........ 5/ -... ; - - 6 - ; :..... >,. ". n -. I BAŞKAN İDARE KURULU 1 6 BAKANLAR KURULU 8 I SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ... " " ". ".. ".... -.,.......... :.. 7 I j! -?? :;..;:., -.....:-.»

Detaylı

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu MİLLİYETÇ. SİYASİ HAFTALK GAZETE m Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu 6 Ölü «45 Y a r a 11 2 Büyük Soygun 13 Sabotaj Çok Sayıda Tabanca, Dinamit ve komünist yayın Gerilla mücadelesiyle

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

Yarım ^sırdır içiıtlçin çürüyetvyara. başladı... Türk toplumu yanlış teşhisin, yanlış, tedavinin kurbanı olmak durumuna. meseleleri, halledecek diye

Yarım ^sırdır içiıtlçin çürüyetvyara. başladı... Türk toplumu yanlış teşhisin, yanlış, tedavinin kurbanı olmak durumuna. meseleleri, halledecek diye SAVI ; «Ni; J 2 MİLLİ HAREKET i t ie t ir i î İr i f ir î $ î t t ir $ ir ir î î î $ I 1 $ -tt^-k-k-k-k-iı-k-k-k-k-k-k-y I PINM I D ffm İS l AhmM Sahibi l, KARABACAK Sorumlu Müdürü rel KILIÇ Toknik Sekreter

Detaylı

TÖRE den. TÖRE nin Töresi A. Yağmur TUNALI / 06. Der Beyân-ı Mecelle-i TÖRE Seyyâh-ı Fâkir Evliyâ Çelebi / 12

TÖRE den. TÖRE nin Töresi A. Yağmur TUNALI / 06. Der Beyân-ı Mecelle-i TÖRE Seyyâh-ı Fâkir Evliyâ Çelebi / 12 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Yıl: 1 Sayı: 1 Şubat 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın Danışmanı A. Yağmur TUNALI Sanat Koordinatörü

Detaylı

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR.

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. YIL: 7 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi İÇİNDEKİLER GÖZ GÖRE GÖRE

Detaylı

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Yıl: 1 Sayı: 1 Mayıs 2015 Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İlim ve Kültür Dergisi Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Ayna dan Yansıyanlar OSMANGAZİ

Detaylı