T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği Kocaeli ODAK Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon 2. Faz En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. - M. K. Atatürk T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ortaöğretim Kurumları Değerleme ve Akreditasyon Projesi 2. Faz

2

3 Yirminci yüzyılın ortalarında başlayan paradigmatik değişmeler, eğitim sistemini de değişmeye zorlamaktadır. Eğitimin amacına, öğrenmenin doğasına, bilimsel bilginin değerine, okulların yapı ve işleyişine ilişkin bu değişimlerin doğru yorumlanması ve eğitimin çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bilgi Toplumu olma çabası; modern kurumlar oluşturmayı, modern öğretim araç ve gereçlerin sağlanmasını, öğretmenlerin kişisel ve mesleki bilgi beceri düzeylerinin yükseltilmesini ve okul yönetiminde yeni yaklaşımlarla öğretmeöğrenme sürecinin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini kapsamaktadır. Günümüzde, eğitim sisteminde uygulamaya konulan politika ve projelerin temelinde yatan anlayış; eğitim ortamlarında, serbest düşünen, tartışan, araştıran ve bulduklarını değerlendirebilen bir toplum yapısı oluşturmak ve süreci modernize etmektir. Toplumun kültür mirasının aktarılması, öğrencilerin sosyalleşmesi, topluma birlik ve dayanışma ruhu verme, yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı insan yetiştirme gibi işlevleri olan okulların rolleri, çevrede yaşanan değişimlerle birlikte farklılaşmıştır. Günümüz eğitim kurumları bu rollerin yanı sıra sürekli yeniliğe açık, bilginin üretildiği, kullanıldığı ve geliştirildiği, toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrencide özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çok işlevli bir yapıya sahip olmak durumundadır. Yaşanan değişim sürecinin doğru yönetilmesi, eğitim kurumlarının kapasitelerinin artırılması ve kendisinden beklenen nitelikli insan yetiştirme görevini eksiksiz biçimde yerine getirmesine bağlıdır. Bu kapsamda ilimizde, ortaöğretim kurumlarının mevcut durumlarının saptanması ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak amacıyla Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon projesi hayata geçirilmiştir. Projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hasan Basri Güzeloğlu Kocaeli Valisi

4

5 Eğitim kurumları, baş döndürücü hızla değişen günümüz dünyasında topluma yön ve şekil verme görevini üstlenmişlerdir. Bu sebeple okullar, belirli bilgi ve becerilerin verildiği kurumlar olmanın yanı sıra, sürekli öğrenmeyi, bilgi üretmeyi ve bilgi ile yaşamayı benimsemiş toplumsal yapıyı sağlamak durumundadırlar. Eğitimin toplumsal bir yatırım aracı olduğu ve toplumun gerçeklerinden soyutlanmadan, dünyanın değişen ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirme misyonunu üstlendiği düşünüldüğünde, sistemin tüm unsurlarına yönelik analiz ve iyileştirmelerin zamanında ve etkin yapılması önem arzetmektedir. Bu bağlamda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen amaçlar doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarımızın öğrencilerimizi mesleğe ve yükseköğretime hazırlama görevlerini etkili biçimde gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon projesini başlatmış bulunmaktayız. Üç yıllık bir dönemi kapsayacak ODAK projesi ile ilimiz ortaöğretim kurumlarının durum analizleri neticesinde ortaya çıkan sorun alanlarının iyileştirilmesi ve kaydedilen ilerlemenin sürekli takibinin yapılması amaçlanmaktadır. Okullarımızın akademik ve sosyal anlamda hedefledikleri başarıya ulaşmalarında önemli bir yer tutacağına inandığım ODAK projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Fehmi Rasim ÇELİK İl Müdürü

6 KOCAELİ ODAK; ORTAÖĞRETİMİ DEĞERLEME VE AKREDİTASYON PROJESİ DİR Kocaeli Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile İlimiz eğitim kalitesini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış bir çalışmadır.

7 Program Kısa Künyesi Hibe Sağlayan Kurum TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Program 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Proje Adı Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon - 2. Faz Proje No TR42/15/DFD/0064 Proje Süresi 3 Ay Proje Toplam Bütçesi Proje Koordinatörü ,60 Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İştirakçi Kocaeli Üniversitesi Ana Faaliyet Alanı Yararlanıcı Proje Kapsamı Eğitim Orta Öğretim Kurumlarındaki tüm personeller Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları - Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalarını kapsar

8 Neden Kocaeli ODAK Projesi? Kocaeli ODAK projesinin çıkışı 5 ana temele dayanmaktadır. Bunlar; 1.Uzun yıllardır sınav odaklı ortaöğretim anlayışı ülkemiz okullarında özellikle sınavda soru çıkan derslerin öğretimini ön plana çıkarırken okulları gerçek amaçları olan insan eğitmek görevinden uzaklaştırmıştır. 2.Bu nedenle sınavlarda başarılı olsalar da insan ilişkilerinde, iletişimde, yaşam ve düşünme becerilerinde başarısız, karar alma ve insiyatif kullanma açısından yetersiz, duygusal anlamda inişleri çıkışları normal sınırların dışında nesiller yetişmiştir. 3.Toplumsal sınıflar arasında bağlar kopmuş ve farklı nesiller arasındaki uçurum açılmıştır. 4.Sosyal analizlerde az üreten, çok tüketen ve mutsuz bir toplum olduğumuz gözükmektedir. Toplumsal sorunlarımız çok boyutludur ve sebe- bi yetersiz eğitim olarak ifade edilebilir. 5.Bu nedenle eğitimde acil ve nitelikli bir dönüşüm tüm ülkemizin en önemli hedefi olmalıdır.

9 Hedeflerimiz... K ısa vadeli hedefimiz, mevcut durumu tespit etmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yürüterek tüm verileri sistematik bir hiyerarşi içerisinden bir veri tabanında toplamak ve bu veri tabanını internet ortamında yıl yıl geliştirerek sürece dayalı gelişimi görünür hale getirmektir. Okulları dinamik işleyen sistemler haline getirmek, bunu başarabilmek için sürekli değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yürütmek, uluslararası akredite olabilecek nitelikte bir ortaöğretim yaratmakta amaçlanmaktadır. O rta vadede hedefimiz, sürekli değerlendirmeler aracılığıyla elde ettiğimiz veriler ışığında okullara 4 yıl boyun- ca ihtiyaç duydukları eğitim, kaynak ve insan gücü desteği sağlayarak gelişimi kurumsallaştırmak ve uluslararası akreditasyona hazır okullar yaratmaktır. Tüm bu sürecin sonunda okul merkezli bir gelişim modeli aracılıyla Kocaeli nde üreten, paylaşan, iletişim kuran, sanata ve spora değer veren, düşünen, hoşgörü gösteren, hisseden insanların birlikte ve mutlu yaşadığı bir kentsel dönüşüm hedeflenmektedir. U zun vadede hedefimiz, eğitim süreçleri güçlendirilmiş bir ortaöğretimle üreten, paylaşan, iletişim kuran, sana- ta ve spora değer veren, düşünen, hoşgörü gösteren, hisseden insanların birlikte ve mutlu yaşadığı bir kentsel dönüşümü başarmaktır. Özetle amacımız okullar için başarı ölçütlerini açık ve net belirlemek, okulları bu konuda bilgilendirmek, onlara zaman tanıyıp bu ölçütler doğrultusunda iyileşmelerini sağlamak ve sonuçları değerlendirerek eksiklikleri gidermektir.

10 Çalışmanın Temel Yaklaşımı ve İyileştirmeler Kocaeli ODAK Projesi ile Kocaeli ndeki tüm ortaöğretim kurumları eğitim öğretim yılında durum tespiti yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda okullara eksiklikleri hakkında bilgi edinilerek ve bu eksiklikleri gidermeleri için zaman, eğitim, kaynak ve destek sağlanmasını içermektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından edinilen fon ile Kocaeli ODAK 2. faz uygulaması ile birinci yıl sonunda iyi- leştirmeye açık alanlarda eğitimler verilecektir. Kurumlardan alınan veriler doğrultusunda okullar branş bazında bilgilendirilerek yeni hedefler belirlenecektir. Yine eğitimler, kaynaklar ve destekler sağlayarak iyileştirmeler yapmaları beklenecektir. İkinci ve üçüncü yıllar içerisinde aynı çalışmalar tekrarlanarak 4 yıllık süre sonunda projenin nihai hedefine ulaşması için çabalar devam edecektir. Kocaeli ODAK projesinin he fazı okulları değerleme sürece dayalı bir anlayış güdülecektir. Durum tespitleri ve sonraki dönemlerde gelişim ve değişim miktarını esas alan bir değerleme ve ödüllendirme anlayışı güdülecektir. Her değerlendirme sonrası elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaca dönük hizmetiçi eğitimler, gerekli kaynak ve araç gereç temini ve desteği, yönlendirmeler ve destekler sağlanacaktır. Dört yıl sonunda ki nihai hedefte en az gelişme ve değişme sağlayan okullar üzerinde yoğunlaşılarak çalışma tamamlanacaktır.

11 Kocaeli ODAK ın Faydaları... Okul için; Başarı ölçütleri sağlayacak, Gelişime destek olacak, Gözleniyor olma durumu, Çok Yönlü Gelişim sağlayacak, Hizmet içi Eğitim yaratacak, Öğrenciler ve Veliler için; Çok yönlü gelişim, Süreçlere katılım sağlayacak, Okulu Sahiplenecekler, İletişim güçlenecek, İlimiz için; Örnek İl olacak, Gerçek eğitim alacak, Yaşayan okulları olacak, Bu çalışma sadece kâğıt üzerinde yürütülen ve katkı sağlamanın dışında zaman ve enerji israfına yol açan bir çalışma olmayacaktır. Aksine sinerji yaratacak, işbirliğine ve değişime yol açacaktır.

12 Çalışmanın Temel Yaklaşımı ve İyileştirmeler Kocaeli ODAK Projesi ile Kocaeli ndeki tüm ortaöğretim kurumları eğitim öğretim yılında durum tespiti yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda okullara eksiklikleri hakkında bilgi edinilerek ve bu eksiklikleri gidermeleri için zaman, eğitim, kaynak ve destek sağlanmasını içermektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından edinilen fon ile Kocaeli ODAK 2. faz uygulaması ile birinci yıl sonunda iyi- leştirmeye açık alanlarda eğitimler verilecektir. Kurumlardan alınan veriler doğrultusunda okullar branş bazında bilgilendirilerek yeni hedefler belirlenecektir. Yine eğitimler, kaynaklar ve destekler sağlayarak iyileştirmeler yapmaları beklenecektir. İkinci ve üçüncü yıllar içerisinde aynı çalışmalar tekrarlanarak 4 yıllık süre sonunda projenin nihai hedefine ulaşması için çabalar devam edecektir. Kocaeli ODAK projesinin he fazı okulları değerleme sürece dayalı bir anlayış güdülecektir. Durum tespitleri ve sonraki dönemlerde gelişim ve değişim miktarını esas alan bir değerleme ve ödüllendirme anlayışı güdülecektir. Her değerlendirme sonrası elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaca dönük hizmetiçi eğitimler, gerekli kaynak ve araç gereç temini ve desteği, yönlendirmeler ve destekler sağlanacaktır. Dört yıl sonunda ki nihai hedefte en az gelişme ve değişme sağlayan okullar üzerinde yoğunlaşılarak çalışma tamamlanacaktır.

13 Fizibilite Çalışmaları Eğitim öğretim yılı içerisinde Kocaeli ODAK Projesinin birinci saha uygulaması 170 ortaöğretim kurumunda yapıldı. Müdürlüğümüz yöneticileri, Rehber Öğretmenler ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Öğrencilerinden oluşan 101 kişilik ekip ile kurumlarımızda; nuniyet mem- anketleri, okul gözlem formları doldurularak 463 okul farklı görüşme yapıldı. idareci- si ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sırasında kurumlarımızda görev yapan öğretmene, öğrenci velisine ve öğrenciye erişim sağlanarak anketler yapıldı. Kurumların fiziksel yapısından eğitim kalitesine kadar bir çok konuda yapılan gözlem çalışmaları ile Kocaeli Milli Eğitimi Müdürlüğü ne bağlı ortaöğretim kurumlarının mevcut durum analizi yapılarak veri tabanı oluşturularak iyileştirmeye açık alanla-

14 Fizibilite Çalışmaları... rın tespiti gerçekleştirildi. İyileştirmeye açık alan olarak tespit edilen Ortaöğretim kurumlarımızda ki 11 branş farklı tespit edilerek Kocaeli ODAK - Değerleme & Akreditasyon 2. Faz projesi faaliyetleri ile ilgili branşları da kurumlarımızda görev eğitmene hizmet içi eğitim planlaması planlanmıştır.

15 Değerleme Yapılan Ortaöğretim Kurumları... Başiskele Anadolu İmam Hatip Başiskele Anadolu Başiskele Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Başiskele Karşıyaka Tüpraş Çok Programlı Anadolu Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Başiskele Kocaeli Anadolu Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Çayırova GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu L Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Çayırova Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Çayırova Şehit Davut Ali Karadağ Mesl.ve Tek.A.L. Çayırova Şehit Er Mücahit Okur And. İHL Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Çayırova Yapı ve Kredi Bankası Mesleki ve Teknik Anadolu L. Darıca Anadolu İmam Hatip Darıca Anadolu Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Darıca Fen Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Darıca İMKB Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Darıca Neşet Yalçın Anadolu Darıca Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. Darıca TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Derince 19 Mayis Anadolu Derince Anadolu İmam Hatip Derince Anadolu Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Derince Merkez Bankası Derince Anadolu Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Derince Necip Fazıl Anadolu Derince Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Derince Yenikent Anadolu Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu L. Dilovası Çok Programlı Anadolu Dilovası Şehit İlimdar Atasoy And. İHL Dilovası Tavşancıl Marshal Boya TML Dilovası TOKİ Şehit Can Duyar Mesleki ve Teknik Anadolu L. Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Gebze Anadolu İmam Hatip Gebze Anadolu Gebze Anibal Anadolu Gebze Atatürk Anadolu Gebze Cumhuriyet Anadolu Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Gebze İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Sarkuysan Anadolu Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Süleyman Demirel Anadolu Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Gebze Yücel Boru Fen Gebze Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Gölcük Anad.Kalk. Vak.Mesleki ve Teknik Anadolu Gölcük Anadolu İmam Hatip Gölcük Anadolu Gölcük Atatürk Anadolu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Gölcük Çakabey Anadolu Gölcük Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Gölcük Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Gölcük Fen Gölcük İhsaniye Anadolu Gölcük İhsaniye Mesleki ve Teknik A.L. Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit 24 Kasım Anadolu İzmit Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Anadolu İmam Hatip İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Atılım Anadolu İzmit Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Cahit Elginkan Anadolu İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip İzmit Gazi Anadolu İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Kocaeli Fen İzmit İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Mimar Sinan Anadolu İzmit Muallim Naci Anadolu İzmit Muammer Dereli Fen İzmit Namık Kemal Anadolu İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik And. L. İzmit Şehit Özcan Kan Anadolu İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu İzmit Yahya Kaptan Anadolu İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu İzmit Yunus Emre Kız And. İHL İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Kandıra Akçakoca Anadolu Kandıra Anadolu İmam Hatip Kandıra Anadolu Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Kandıra Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Karamürsel Alp Anadolu Karamürsel Anadolu İmam Hatip Karamürsel Anadolu Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Tek.AL. Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Kartepe Anadolu İmam Hatip Kartepe Anadolu Kartepe Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Kartepe Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Kartepe Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Kartepe Maşukiye Anadolu Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Kartepe Pirelli Anadolu Kartepe Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Atatürk Anadolu Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Emlak Konut And. İHL Körfez Fen Körfez Hereke Anadolu Körfez Hereke Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Körfez Orhangazi Anadolu Körfez Oruç Reis Anadolu Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Körfez Yarımca Mesleki ve Teknik Anadolu Mehmet Akif Ersoy Kız And. İHL ÖZEL ADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL AFŞİNBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ATAFEN ANADOLU LİSESİ ÖZEL BİLGE ANADOLU LİSESİ ÖZEL BİLGE ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖZEL CEBİR ANADOLU LİSESİ ÖZEL CEBİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ÇAYIROVA FATİH FEN LİSESİ ÖZEL DARICA FATİH ANADOLU LİSESİ ÖZEL DARICA FATİH FEN LİSESİ ÖZEL ENKA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ ÖZEL FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE DEVA ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE DEVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE HİSAR ANADOLU LİSESİ ÖZEL HAFİZE OKAN FATİH ANADOLU LİSESİ ÖZEL KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL KERVAN KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L. ÖZEL KERVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ DOĞA ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ MURAT YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK AND. L. ÖZEL MURAT YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ÖZEL SEYMEN ANADOLU LİSESİ ÖZEL SEYMEN DARICA ANADOLU LİSESİ TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ

16 Çalışma Detayları Kocaeli ODAK Projesi fizibilite çalışmaları kapsamında Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında bir rehber öğretmen ve Kocaeli Üniversitesinden 2 öğrenciden oluşan Yürütme Birimleri oluşturuldu. Nisan Mayıs 2015 aylarında gerçekleştirilen Kocaeli ODA projesinin 1. fazı olan fizibilite çalışmasında gözlem formları dolduruldu. Yapılan her bir görüşmede okulun bahçe girişinden okul binasını görecek şekilde ön ve yan cephelerden varsa diğer binalarında gözükeceği yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekilerek veri tabanına aktarıldı. Okul binasına öğrenci giriş kapısından başlayarak sınıfların bulunduğu koridorlara kadar olan ortak alanların 15 sn lik videolar çekilerek veri tabanına aktarıldı. Öğrenci, Öğretmen, Veli, İdareci olarak 4 farklı kategoride gözlem formaları ve anketler dolduruldu. Kurumlarımızda görev yapan öğretmene, öğrenci velisine ve öğrenciye erişim sağlanarak anketler yapıldı. Tüm bu anket uygulamaları bilgisayar ortamında analizleri gerçekleştirilerek ilçe, okul, branş bazında hizmet içi eğitim planlamaları Kocaeli ODAK ın tespit ettiği iyileştirmeye açık alanlarına öğretim program geliştirici akademisyenlerden oluşan grup ile hizmetiçi eğitim planlamaları ilçe ve branş bazınla organizasyonu yapıldı. Bu kapsamda 7-11 Eylül 2015 tarihlerinde bölgemizde bulunan; Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi, Sabancı Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi, İzmit Halk Eğitim Merkezi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi salonlarında eğitimler gerçekleştirilecektir.

17 Tanıtım konferansları İl Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim Çelik in Açılış Konuşması Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Yard. Doç Dr. İsmet Şahin nin bilgilendirme konuşması

18 Saha Çalışmalarından Örnekler İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Kocaeli Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi (Kocaeli ODAK) çalışmaları eğitim öğretim yılı mayıs ayı itibari ile başladı ve Kocaeli ndeki tüm ortaöğretim kurumları ilk yıl durum tespiti yapmak amacıyla değerlendirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin başkanlığında oluşturulan Proje Yürütme Ekipleri okul ziyaretlerine başladı. Velilerle birebir görüşerek, öğrenci ve Öğretmenlerle WEB üzerinden yapılan anketlerle memnuniyetler ortaya çıkarılmıştır.

19 İl Değerlendirme Sonuçları... Kurumlarımızda yapılan anket ve gözlem formlarının analiz sonuçlarına göre öncelikli olarak 5 farklı konuda iyileştirme yapılabileceği sonucu ortaya çıkarıldı. Bunlar; 1. Sosyal Değerler, (%63,70) 2. Destekleyici Liderlik, (%78,25) 3. Demokratik Okul Ortamı, (%56,62) 4. Fiziksel Ortam, (%61,03) 5. Rehberlik, (%70,45) Öğrenci, Veli ve Okul çalışanları ile yapılan görüşmelerde; I. Liderlik ve Okul Yönetimi II. Okul Mali fiziki ve insan Kaynaklarının Yönetimi III. Okul, Çevre ve Toplum İlişkileri ile Okul Paydaşlarının Okula İlişkin Algıları IV. Okulun Eğitim Öğretim Süreci ve Ortamı V. Sürekli Örgütsel Gelişim konularında en düşük %56,62 lik memnuniyet değeri ile Olumlu Okul Ortamı yüzdesi, iyileştirmeye açık olan alanların başında tespit edilmiştir.

20 Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Körfez Mh. Ankara Karayolu Cd. No 129 Pk41040 İzmit/KOCAELİ Tel: Faks: Resmi Deklarasyon Bu kitapçık T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Kocaeli ODAK - Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon / 2.Faz projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ne aittir ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TRABZON-2015 iv Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KÜTAHYA NIN NABZI EĞİTİM İÇİN ATIYOR

KÜTAHYA NIN NABZI EĞİTİM İÇİN ATIYOR KÜTAHYA NIN NABZI EĞİTİM İÇİN ATIYOR 2 3 İçindekiler 6 8 10 20 Geleceği İnşa Ederken Değişimi Yönetmek Coşkun ESEN Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Eğitimin rotası Eğitimde Yeni Arayışlar çalıştayında tartışıldı

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

VAN 18-19 HAZİRAN 2012 İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

VAN 18-19 HAZİRAN 2012 İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI VAN İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 18-19 HAZİRAN 2012 EDİTÖRLER Yrd.Doç.Dr. Fuat TANHAN (YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Yrd.Doç.Dr. Celal ASLAN (YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3 T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Sayı: 3 TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 RENK Projesi... 2 Akademik Başarı... 3 Okuma Etkinlikleri... 3 Deneme Sınavları... 4 Değerler

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI & ÇEŞİTLİ DİĞER KAMU KURUM- KURULUŞLARI ve STÖ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı