ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş"

Transkript

1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet Konusu Sermaye Piyasası Aracılık Faaliyetleri Faaliyet Belgeleri Alım-Satıma Aracılık Yetki Belgesi 998- ARK/ASA-293 Şirket Sermayesi Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi 1998-ARK/HAA-216 Repo-Ters Repo Yetki Belgesi 1998-ARK/RP-200 Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi 998- ARK/YD-157 Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ARK/PY-183 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Belgesi 1998-ARK/KRD-163 Türev Araçların Alım-Satım Aracılık Yetki Belgesi Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş ARK/TAASA-51 15,000,000.-YTL Adres Telefon Đnönü Cad. Tümşah Han. NO:36 Gümüşsuyu/ĐST (212) (pbx) Fax (212) Web Adresi E-Posta Adresi

2 ŞĐRKET YÖNETĐMĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKAN Dr.Hasan Basri GÖKTAN Şekerbank T.A.Ş.Yön.Kurul Bşk. BAŞKAN YRD. Meriç ULUŞAHĐN Şekerbank T.A.Ş.Genel Müdür ÜYE Ramazan KARADEMĐR Şekerbank T.A.Ş.Genel Mdr.Yrd. ÜYE Mesut ÖZDĐNÇ (*) Şekerbank T.A.Ş.Genel Mdr.Yrd ÜYE Osman GÖKTAN Şeker Ytr.Mnk.Değ.A.Ş.Genel Mdr. ÜYE Ramazan ÖZNACAR Şeker Ytr.Mnk.Değ.A.Ş.Gnl.Mdr.Yrd. DENETĐM KURULU ÜYE Hasan Ali ŞEN Şekerbank T.A.Ş.Teftiş Krl.Bşk.Yrd. ÜYE Lütfiye ACAR (*) Şekerbank T.A.Ş.Y.K.Özel Kalem Md. (*) 14/03/2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Üyeliğine ; Đsmail Öncel yerine Mesut Özdinç, Denetim Kurulu Üyeliğine Abdurrahman Özciğer yerine Lütfiye Acar atanmıştır. SERMAYE YAPISI ORTAK ADI Şekerbank T.A.Ş. SERMAYE 14,855,995 SERMAYE Dr. Hasan Basri 72, , TOPLAM ĐŞTĐRAKLER ĐŞTĐRAK ADI SERMAYE ĐŞTĐRAK PAYI % TUTAR Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 35,000, ,487,500

3 EKONOMĐK VE SEKTÖREL GELĐŞMELER Cari Đşlemler Açığı TÜĐK in açıkladığı verilere göre 2008 yılının Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %33.1 artışla milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı %42.9 oranında yükselişle milyar dolara ulaşırken, ithalat %39.5 artışla milyar dolar düzeyine yükseldi Mart ayında %67.7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Mart ayında %68.1 olarak gerçekleşti Ocak-Mart döneminde; 2007 yılının aynı dönemine göre ihracat %42.9 artarak 33,113 milyon dolar, ithalat ise %39.5 artarak 49,124 milyon dolar olarak gerçekleşti Ocak-Mart döneminde 12,031 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2008 yılı Ocak-Mart döneminde %33.1 oranında artarak 16,011 milyon dolara yükselmiştir. Bu verilerin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ın yaptığı açıklamalara göre 2008 yılında cari açığın 50 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ali Babacan ayrıca özelleştirme gelirlerinin bu yıl gerek global likidite krizi gerek ise iç siyasi tansiyonun artması nedeniyle 2007 yılındaki 22 milyar dolar seviyesine göre daha düşük düzeyde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etmiştir. Enflasyon TÜĐK verilerine göre 2008 Mart sonu itibariyle TÜFE yıllık bazda %9.15 düzeyine yükselirken ÜFE de yıllık bazda %10.50 seviyesine çıktı. Fiyat artışlarında global bazda artan gıda ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu gelişmelerin ışığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2008 yılı sonunda enflasyonun yaklaşık %9,3 düzeyinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtmektedir. Yılmaz, gıda fiyat enflasyonunda kademeli bir düzelme olacağı varsayımı altında, enflasyonunun 2010 yılı sonunda %4,9 düzeyine, 2011 yılının ortalarında ise %4 seviyesine düşmesinin beklendiğini de söylemektedir. TCMB başkanı, enflasyonun orta vadede %4 olan hedefe doğru yaklaşmasının 2 yıldan daha uzun bir süre alabileceğine işaret ederken temkinli bir para politikası uygulamaya devam edileceğini açıklamaktadır yılı ilk çeyreğinde enflasyonda yaşanan artış eğilimi benchmark faiz oranlarında da yukarıya doğru bir harekete neden olarak Mart sonu itibariyle en aktif bono faizinin %18.50 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden olmuştur.

4 Büyüme Büyüme hızı, geçen yılın son çeyreğinde %3.4, 2007 yılı itibariyle de %4.5 artış gösterirken Türkiye nin %4,5'lik 2007 yılı büyümesi, %5'lik hedef ve beklentilerin altında kalmıştır. Türkiye Đstatistik Kurumu verilerine göre, üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2007 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %9.9'luk artışla 221 milyar 230 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla ise %3.4'lük artışla 25 milyar 872 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 12 bin 132 YTL, ABD doları cinsinden 9 bin 333 dolar olarak hesaplandı. Büyümeye sektörel bazda baktığımızda ise 2007 yılında en yüksek büyümenin, sabit fiyatlarla %13,7 ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yaşandığını görmekteyiz. Öte yandan 2007 yılında tarım sektörü %7,3 gerilerken, balıkçılık %8,3, madencilik ve taşocakçılığı %8,1, imalat sanayi %5,4, elektrik, gaz, sıcak su üretimi ve dağıtımı %6,3, inşaat %5 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu verilerin ışığında 2008 yılında büyümeye ilişkin tahminler %3.5 ile %4 aralığına gerilerken işsizlik oranındaki yükseliş eğiliminin de bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Hisse Senetleri Piyasası Faaliyetleri 2008 yılının ilk çeyreğinde ĐMKB nin toplam işlem hacmi milyar YTL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %10.42 artış göstermiştir. Đşlem Hacmi (Milyon YTL) ĐMKB Şeker Yatırım Değişim Değişim Ocak 27,837 34, % % Şubat 30,812 32, % % Mart 28,882 29, % % Toplam 87,531 96, % 1,575 1, % Şeker Yatırım ın ĐMKB işlem hacmi ise 2008 yılının ilk çeyreğinde 1.53 milyar YTL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yıla göre %2.79 seviyesinde azalış kaydetmiştir.

5 Hisse Senetleri Pazar Payı Aylık Kümülatif Pazar Payı 1.30% 1.20% 1.10% 1.00% 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 1.24% 1.23% 1.20% 1.20% 1.17% 1.15% 1.13% 1.10% 1.09% 1.07% 0.90% 0.90% 0.92% 0.91% 0.89% 0.88% 0.90% 0.85% 0.81% 0.79% 0.75% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 0.90% 0.89% 2006 Kümülatif 2007 Kümülatif 2008 Kümülatif Eylül 2005 ve 2006 yılını %1.05 kümülatif pazar payı ile tamamlayan Şeker Yatırım ın 2008 yılının ilk çeyreğinde kümülatif pazar payı %0.79 Ekim seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörde faaliyet gösteren Aracı Kurumlar ile karşılaştırıldığımızda ise Şeker Yatırım 2008 yılının ilk çeyreğinde 1.53 milyar YTL işlem hacmi ve %0.79 pazar payı ile 104 Aracı Kurum arasında 41. sırada yer almıştır. Sıra Aracı Kurum Đşlem Hacmi (1Ç08) (Mn YTL) Küm.Pazar Payı 1 Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12, % 2 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10, % 3 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8, % 4 Raymond James Yatırım Menkul Kıy. A.Ş. 8, % 5 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş 7, % 6 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7, % 7 Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6, % 8 Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6, % 9 Global Menkul Değerler A.Ş. 6, % 10 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. 5, % 41 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1, % TOPLAM 193,304

6 Sabit Getirili Menkul Kıymet Piyasası Faaliyetleri 2008 yılının ilk çeyreğinde Bankalar, yaklaşık 273,3 milyar YTL lik iç borçlanma senedi (DĐBS) kesin alım-satım ve 1.13 trilyon YTL üzerinde repo-ters repo işlem hacmi gerçekleştirirken, Aracı Kurumlar ise milyar YTL DĐBS kesin alım-satım işlem hacmi ve milyar YTL repo-ters repo işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Merkez Bankası nın DĐBS repo-ters repo işlem hacmi ise 31 milyar YTL düzeyinde olmuştur. Tablodan da görüleceği üzere Bankalar hem kesin alım-satım, hem de repo-ters repo işlemlerinde ağırlıktadır. Bankalar toplam kesin alım-satım işlem hacminde %88 paya sahip olurken, repo-ters repo işlem hacminde payı %79 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aracı Kurum ve Bankaların SGMK Đşlem Hacmi (1Ç08) (Milyon YTL) Kesin Alım- Satım Repo-Ters Repo Hacim Pay Hacim Pay Bankalar 273, % 1,132, % Merkez Bankası - 31, % Aracı Kurumlar 35, % 272, % Toplam 309,146 1,436,372 Aracı kurumların toplam SGMK işlem hacmi 2008 yılının ilk üç ayında yaklaşık milyar YTL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %17,6 artış göstermiştir. Aynı dönemler içerisinde Şeker Yatırım ın toplam SGMK işlem hacmi ise %47.8 artarak milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Aracı Kurumların SGMK Đşlem Hacimleri (Milyon YTL) 1Ç07 1Ç08 Değişim Kesin Alım-Satım 34,536 35, % Repo Ters Repo 227, , % Toplam 262, , % Şeker Yatırım Kesin Alım-Satım 1,299 1, % Repo Ters Repo 6,152 9, % Toplam 7,451 11, % Pazar Payı 2.84% 3.57% 2008 yılının ilk çeyreği itibariyle Şeker Yatırım, toplam 11,01 milyar YTL işlem hacmi ile 104 Aracı Kurum arasında %3.57 pazar payı ile 7.sırada yer almıştır.

7 Sıra Aracı Kurum SGMK Đşlem Hacmi (1Ç08) (Mn YTL) Pazar Payı 1 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 119, % 2 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26, % 3 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23, % 4 Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18, % 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15, % 6 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14, % 7 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11, % 8 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9, % 9 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9, % 10 Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9, % TOPLAM 308,341 Vadeli Đşlemler ve Opsiyon Borsası Faaliyetleri Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası nın işlem hacmi 2008 yılının ilk üç ayı itibariyle 2007 yılının aynı dönemine göre %303 artarak milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemler içerisinde Endeks sözleşmeleri %355.4 aratarak milyar YTL seviyesine yükselirken, döviz işlem hacmi ise %47.1 lik artışla 7.3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. VOB Đşlem Hacmi (Milyon YTL) Ocak-Mart 2007 Ocak-Mart 2008 % Endeks Sözleşmeleri 24, , % Döviz Đşlem Hacmi 4,959 7, % Toplam 29, , % Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Endeks Sözleşmeleri % Döviz Đşlem Hacmi % Toplam % Şeker Yatırım ın VOB işlem hacmi ise 2008 yılının ilk üç ayı itibariyle 2007 yılının aynı dönemine göre %687 lik artışla 711 milyon YTL seviyesine yükselmiştir. Şeker Yatırım 711 milyon YTL VOB işlem hacminin 621 milyon YTL lik kısmını endeks sözleşmelerinden, geri kalan 90 milyon YTL lik kısmını ise döviz VOB işlem hacminden kaydetmiştir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VOB Pazar Payları (%) Ocak-Mart 2007 Ocak-Mart 2008 Endeks Sözleşmeleri 0.24% 0.56% Döviz Đşlem Hacmi 0.64% 1.24% Toplam 0.31% 0.60% Aracı Kurumlar arasında Şeker Yatırım, 2007 yılının ilk üç ayı itibariyle %0,31 seviyesinde gerçekleşen VOB işlem hacmi pazar payını 2008 in ilk üç ayı sonunda %0,60 seviyesine yükseltmiştir.

8 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU 2008/1 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU Şirketimizin 2008 yılı 1.çeyrek dönemine ilişkin Faaliyet Raporunu incelemelerinize sunuyoruz. Raporun ilk bölümünde şirket ile ilgili genel bilgiler, hedefler ve ilgili dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nun açıklanmasını öngördüğü diğer bilgiler yer almaktadır. Bu raporda sunulan mali veriler Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda hazırlanmıştır. 2008/1. Ara Döneme ilişkin Genel Değerlendirmeler Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 2008 yılında büyümeye ve performanslarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Ankara ve Đzmir de olmak üzere iki şubemizin yanında, Şekerbank T.A.Ş. ile tesis edilmiş bulunan acentelik sözleşmesi ile Bankanın bütün şubeleri Şekeryatırım ın acentesi statüsüne sahip olup; borsa seans salonu mevcut acente saysı 67 ye ulaşmıştır. Şirketimiz 2007/1. dönem ve 2008/1. dönem işlem hacimleri ve piyasa Pazar payı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur. HĐSSE SENETLERĐ PĐYASASI: HĐSSE SENETLERĐ 2007/1.dönem 2008/1.dönem Değişim % işlem hacmi 1,575,200,954 1,531,314, komisyon geliri 1,813,050 1,745, IMKB Pazar payı TAHVĐL-BONO PĐYASASI: 2007/1.dönem 2008/1.dönem DEĞĐŞĐM SKY 1,299,090, ,629,710, % BONO PĐYASA 338,223,678, ,160,266, % PAZAR PAYI 0.38% 0.53% 2007/1.dönem 2008/1.dönem DEĞĐŞĐM SKY 6,152,119,398 9,383,415, % REPO PĐYASA 1,302,452,841,221 1,436,905,993, % PAZAR PAYI 0.47% 0.65%

9 YATIRIM FONLARI: FON ADI FON BÜYÜKLÜĞÜ PĐYASA TOPLAM DEĞERĐ PĐYASA ORANI ŞEKERBANK T.A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FON 304, ,768, % ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FON 283,379 1,363,156, % ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ TAHVĐL VE BONO FONU 115,198 1,772,167, % ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ LĐKĐT FON 51,939,132 18,318,033, % TOPLAM 52,642,060 21,638,125, % FON ADI FON BÜYÜKLÜĞÜ PĐYASA TOPLAM DEĞERĐ ŞEKERBANK T.A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FON 1,234, ,734,290 PĐYASA ORANI 0.74% ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TĐPĐ DEĞĐŞKEN FON 2,023,239 1,738,403, % ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ TAHVĐL VE BONO FONU 2,220,442 2,036,856, % ŞEKERBANK T.A.Ş. B TĐPĐ LĐKĐT FON 103,086,985 22,126,645, % TOPLAM 108,564,830 26,069,640, % Yönetimini yapmış olduğumuz yatırım fonları portföy büyüklüğü 2007/1. dönem sonunda 52,6 milyon YTL iken, 2008/1.dönem sonunda % 106,23 artarak 108,6 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. V.O.B. 2007/1.dönem 2008/1.dönem Değişim % Đşlem hacmi 90,436, ,356, komisyon geliri 73, , Pazar payı 0.62% %1, Şirketimizin 2007/1.döneminde gerçekleşen işlem hacmi bin YTL seviyesinde iken 2008/1.döneminde bin YTL ye ulaşmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % lik artış göstermiştir

10 PORTFÖY YÖNETĐMĐ 2007/1.dönem 2008/1.dönem Değişim % Yönetimi yapılan portföy büyüklüğü 16,864, ,180,888 1, *Yatırım Fonları hariç Şirketimizde yönetimi yapılan portföy büyüklüğü (yatırım fonları hariç) 2007/1.döneminde bin YTL iken, 2008/1.döneminde bin YTL ye ulaşmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1.098,87 lik artış göstermiştir PERSONEL BĐLGĐLERĐ PERSONEL DAĞILIMI Bayan Personel PERSONEL SAYISI 40 Erkek 48 PERSONEL EĞĐTĐM DURUMU Lisans/ Üstü Lisans PERSONEL SAYISI sonunda 91 olan personel sayısı, tarihi itibariyle 88 dir. Personelimizden üçü istifa, biri emeklilik nedeni ile işinden ayrılmış olup, önem içerisinde bir yeni personel şirketimizde göreve başlamıştır.

11 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ 31/03/2008 TARĐHLĐ GELĐR TABLOSU Dipnot Ref. Cari Dönem Geçmiş Dönem Değişim % SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 35 1,302,391,049 2,280,846,513 Satışların Maliyeti (-) 35-1,298,754,950-2,277,304,018 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar(Zarar) 3,636,099 3,542,495 Faiz,ücret,prim,komisyon ve diğer gelirler Faiz,ücret,prim,komisyon ve diğer giderler(-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar(Zarar) BRÜT KAR / ZARAR 3,636,099 3,542, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , ,603 Genel Yönetim Giderleri (-) 37-3,102,205-2,327,165 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri 38 55,468 73,764 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 39-5,118-5,224 FAALİYET KARI / ZARARI -3,452,130-2,540, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zaralarındaki paylar (Esas faaliyet dışı) Finansal Gelirler 41 53,269 3,330 (Esas faaliyet dışı) Finansal Giderler(-) 42-8,172-8, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI 229, , Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri -178, ,595 Ertelenmiş vergi gelir/gideri ,736 14,301 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR / ZARARI 164, , KAR DAĞITIM Şirketin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nce hazırlanan ve Elit Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak hazırlanan ve onaylanan Kar dağıtım tablosunda; Türk Ticaret Kanunu uyarınca %5 1.tertip yasal yedek tutarı ,36 YTL düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak ,93 YTL Net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtımı uygun görülmüştür ,00 YTL Ortaklara birinci temettü ,00 YTL Yönetim Kuruluna temettü YTL Đkinci tertip yasal yedek ve kalan tutar YTL olağanüstü yedek olarak ayrılmıştır.

12 FĐNANSMAN KAYNAKLARI VE POLĐTĐKASI Bulunduğu sektör itibariyle; Şirketin, güçlü bir finansal bünyeye sahip olması, faaliyetlerin güven içersinde sürdürülmesi ve portföy yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Şirket; faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli asgari öz sermayenin oldukça üstünde bir öz sermeye büyüklüğüne sahiptir. Bu çerçeveden bakıldığında yeni bir sermeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Şirketin temel finansman politikası ise; gerekli kaynağı oto finansman yoluyla bünyeden sağlamak ve gerektiğinde ortaklardan sağlamak olarak belirtilmektedir. Bu politika doğrultusunda üretilen net karın büyük oranda şirket bünyesinde bırakıldığı görülmektedir. Dış finansmana başvurulması ise genellikle istisnai durum olup, kısa vadelerde borçlanılmaktadır. RĐSK YÖNETĐM POLĐTĐKALARI Sektör ve ülke özellikleri itibariyle fırsat ve risklerin çok sıklıkla değiştiği piyasa şartları içersinde faaliyetlerini sürdüren şirket; muhafazakâr düzeyde bir risk algılaması olduğu belirtilmekle birlikte, ölçülebilir riskler çerçevesinde fırsatları değerlendirmekte tereddüt göstermeyen bir yönetim politikası uygulamaktadır. Portföy yatırım tercih ve stratejileri de temelde yukarıda belirtilen politika çerçevesinde ama günün koşullarına göre hızlı kararlar alınarak sık sık güncellenmektedir. Şirket müşterilerine Menkul Kıymet Alım Kredisi kullandırırken de yine belirtilen ana politika çerçevesinde kredi kullandırma şartlarını, ilgili mevzuat çerçevesinde, günün getirdiği piyasa şartlara uygun olarak belirlemektedir.

13 SERMAYE PĐYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ Şirketimiz; Kurulun 04/07/2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Đlkelerinde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine önem vermektedir. Kurumsal Yönetimin dört temel öğesi olan adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uyum konusunda şirketimizin durumu aşağıdaki gibidir. Adalet ilkesi, hissedarların haklarının korunması ve yönetimin bu hissedarlara adilane davranmasıdır. Şirketimizde Yönetim Kurulu, Pay Sahipleri ile sürekli iletişim halinde olup, ilgili konulardaki bilgilendirmeler zamanında yapılmaktadır. Önemli kararlar daima Genel Kurul da alınarak, Genel Kurul un etkinliği her zaman ön planda tutulmaktadır. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık; Kurumsal mali performansa dair yeterli, net ve karşılaştırılabilir bilginin ortaya konmasıdır. Bu bağlamda SPK mevzuatında yer alan şekilde kamunun aydınlatılmasına önem verilmektedir. Menfaat Sahipleri-Hesap Verebilirlik; Yönetimin faaliyetini ve kurumsal varlıkları verimli ve rekabetçi bir şekilde değerlendirmesini sağlaması ve sermayedarlara karşı sorumlu olmasını sağlamaktadır. Menfaat sahipleri; pay sahipleri ile birlikte personelimizi, alacaklıları, müşterilerimizi ve hatta Şirkete yatırım yapmayı planlayan potansiyel tasarruf sahiplerini içerir. Şirketimiz menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın maximum fayda sağlayacağı bilinciyle hareket eder. Faaliyetlerini Yönetim Kurulunca hazırlanan ve çalışanlarına imzalatılan Etik Kurallar çerçevesinde yürütür. Şirket çalışanlarının görev tanımı ve sorumlulukları belirlenmiş, çalışma ortamları, koşulları ve özlük hakları için de Personel Yönetmeliği düzenlenmiştir. Sorumluluk; Tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktadır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip,nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir.buna ilişkin esaslar şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine, ücretlerinin belli bir oranını aşmayacak şekilde yapılan Huzur Hakkı ödemeleri, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

14 SEKTÖRDE ŞEKER YATIRIM Şekeryatırım 2007 / 12 verilerine göre 98 aracı kurum sıralamasında; Satış Gelirlerine Göre 4. SGMK Đşlem Hacmine Göre 7. Sermayeye Göre 14. Esas Faaliyet Karına Göre 16. Toplam Varlıklara Göre 18. Aracılık Komisyon Gelirlerine Göre 20. Net Kara Göre 21. Net Aracılık Komisyonuna Göre 24. Özsermayeye Göre 24. Hisse Senedi Đşlem Hacmine Göre 31. Peronel Başına Karlılığa Göre 34. Varlık Karlılığına Göre 36. Özsermaye Karlılığına Göre 45. KAYNAK: TSPAKB web sitesi ' Karşılaştırmalı Aracı Kurum Verileri'

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010 30.09.2010 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.09.2012 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

l Çxà Å 9 büztç étáçéç

l Çxà Å 9 büztç étáçéç 2011 Faaliyet Raporu \ Çwx~ ÄxÜ Şeker Yatırım Menkul Değ.A.Ş 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Genel Müdür Mesajı Yönetim ve Denetim Kurulu Genel Müdürlük 2011 e Genel Bakış Organizasyon

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2013 31.06.2013 dönemine ait faaliyet

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.09.2013

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.09.2013 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.09.2013 1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2013 31.09.2013 dönemine ait faaliyet

Detaylı

1997 yılında faaliyetine başlayan Şeker Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu nun BİST ve VİOP için verdiği tüm

1997 yılında faaliyetine başlayan Şeker Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu nun BİST ve VİOP için verdiği tüm 1 2 3 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER. 5 1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 5 1.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri 5 1.c. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu.. 6 1.d. Şirketin

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 1-Genel Bilgiler A-Rapor Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 B-Şirketin Unvanı : Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3794 Sayılı Kanunla değişik

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2011 1 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-30/09/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER GÖSTERGEYAZ 2015 ARACI KURUMLAR 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE ORTAK BİR PİYASA - MILA YATIRIM

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-30 / 09 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-30/09/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-31/03/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU İçindekiler Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu - Gündem...2 Bizim Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemine Ait Faaliyet Raporu...3 A. Giriş...3 1. Bizim Menkul

Detaylı