T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR"

Transkript

1 ALT FONLAR (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu) (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu) 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu Kurulu na, 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı ( Fon ), B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu ve B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu nun (hepsi beraber Alt Fonlar ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoları, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tabloları ve aynı tarihte sona eren dönemlere ait gelir tabloları ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Kurucu nun Sorumluluğu 2. Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak yukarıda birinci paragrafta belirtilen finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Fon un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu ve B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu nun portföylerinin değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerlerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tablolar, Alt Fonlar ın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal durumlarını ve aynı tarihte sona eren dönemlerine ait finansal performanslarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde (bakınız Dipnot 3) doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 20 Mart 2013

4 İÇİNDEKİLER SAYFA A. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLARI BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU... 3 FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR BİLANÇO DİPNOTLARI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI B. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BEŞİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLARI BİLANÇO GELİR TABLOSU FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR BİLANÇO DİPNOTLARI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI... 22

5 DÖRDÜNCÜ ALT FONU BİLANÇO 31 Aralık 2012 Varlıklar I- Hazır değerler 691 A. Kasa - B. Bankalar 691 C. Diğer hazır değerler - II- Menkul kıymetler A. Hisse senetleri - B. Özel kesim borçlanma senetleri - C. Kamu kesimi borçlanma senetleri D. Diğer menkul kıymetler III- Alacaklar - IV- Diğer varlıklar - Varlıklar toplamı Borçlar V- Borçlar A. Banka avansları - B. Banka kredileri - C. Diğer borçlar Fon yönetim ücreti Denetim ücreti Kurul kayıt ücreti Aracılık komisyonları 67 Borçlar toplamı Net varlıklar toplamı VI- Fon toplam değeri A. Katılma belgeleri B. Katılma belgeleri değer artış/azalışı C. Fon gelir gider farkı ( ) - Cari yıl fon gelir gider farkı ( ) - Geçmiş yıllar fon gelir gider farkı - Fon toplam değeri Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 DÖRDÜNCÜ ALT FONU GELİR TABLOSU 6 Şubat - 31 Aralık 2012 I- Fon gelirleri A. Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları - 1. Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları - - Hisse senetleri kar payları - - Borçlanma senetleri faizleri - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları - 3. Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları - B. Menkul kıymet satış karları Özel kesim menkul kıymetleri satış karları - - Hisse senetleri satış karları - - Borçlanma senetleri satış karları - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri satış karları Diğer menkul kıymetler satış karları C. Gerçekleşen değer artışları D. Diğer gelirler II- Fon giderleri A. Menkul kıymet satış zararları Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları - - Hisse senetleri satış zararları - - Borçlanma senetleri satış zararları - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri satış zararları Diğer menkul kıymetler satış zararları B. Gerçekleşen değer azalışları C. Faiz giderleri - 1. Banka avans faizleri - 2. Banka kredi faizleri - D. Diğer giderler İhraç izni ücretleri İlan giderleri - 3. Sigorta ücretleri - 4. Aracılık komisyonu giderleri Noter harç ve tasdik ücretleri Fon yönetim ücretleri Denetim ücretleri Katılma belgesi basım giderleri - 9. Vergi, resim, harç vb. giderler Saklama ücretleri III- Fon gelir gider farkı ( ) Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 31 ARALIK 2012 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2012 Nominal Rayiç Değer Değer % Devlet tahvili ,64 Ters repo ,26 Borsa dışı opsiyon sözleşmeleri ,10 Fon portföy değeri ,00 (*) Borsa dışı opsiyon sözleşmesine ilişkin detaylar dipnot 5.d ve 6.d de açıklanmıştır. Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 31 ARALIK 2012 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2012 Tutar Grup Toplam TL % % Fon portföy değeri ,57 Hazır değerler Kasa Bankalar ,00 - Diğer hazır değerler Alacaklar Diğer varlıklar Borçlar ( ) - (1,57) Banka avansları Banka kredileri Fon yönetim ücretleri ( ) 99,30 - Denetim ücreti (2.670) 0,37 - Kurul kayıt ücreti (2.338) 0,32 - Aracılık komisyonları (67) 0,01 - Fon toplam değeri ,00 Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu ( Alt Fon ), B tipi fondur. Alt Fon, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 11 Ağustos 2010 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1148 sicil numarası altında kaydedilen 13 Ağustos 2010 tarih ve 7628 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Şemsiye Fon içtüzüğü ve Alt Fon izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun 9 Ağustos 2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuştur. Alt Fon a iştirak sağlayan ve Alt Fon varlığına katılım oranını gösteren, Şemsiye Fon un birinci tertip (Üçyüzmilyar) adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu nca 25 Ağustos 2010 tarih ve KB.538/642 sayı ile kayda alınmıştır. Alt Fon un paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Ocak 2012 tarih ve sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Dördüncü Alt Fon un Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Kurucu: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ulus / Ankara Yönetici: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanağa Mh. Rıhtım Cad. No:4 Kat: Kadıköy/ İstanbul Saklayıcı Kurum: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: Şişli / İstanbul 2. FON UN YÖNETİM STRATEJİSİ Dördüncü Alt Fon un portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun düzenlemelerine, Şemsiye Alt Fon içtüzüğüne ve Alt Fon un izahnamesine uygun olarak seçilir ve Alt Fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve SPK nın Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt Fon un yatırım stratejisi Dördüncü Alt Fon izahnamesinde belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altının Amerikan Doları cinsi fiyatında oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerden belirli bir oranda, getiri olarak yararlanmayı sağlamaktır. Alt Fon portföyünde bulunan, dayanak varlığı altın olan opsiyonun cinsi Quanto opsiyon dur. Quanto opsiyonun getirisi temel alınan kur (TL) üzerinden hesaplanır ve aynı kur üzerinden ödeme yapılır. Dolayısıyla Alt Fon portföyü yatırımcı için kur riski taşımamaktadır. Yatırım yapılacak T.C. Hazinesi borçlanma senetlerinin veya ters reponun vadesi, opsiyon sözleşmesinin vade sonu ve Alt Fon un yatırım dönemi sonu tarihleri ile aynı olacağından herhangi bir vade uyumsuzluğu olmayacaktır. 5

10 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 3.1. Uygulanan Muhasebe Standartları SPK nın 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, XI Seri 6 numaralı tebliği ve bu tebliği değiştiren 19 Aralık 1996 tarihli VII seri 10 numaralı tebliğ ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile menkul kıymetler yatırım fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları, (bundan sonra menkul kıymet yatırım fonları için SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) 12 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SPK nın X seri 22 numaralı tebliğle de mali tabloların bağımsız denetlenmesine ilişkin ilke ve kurallar belirlenmiştir. Dördüncü Alt Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, SPK nın yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazırlamaktadır. Bu finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların menkul kıymet yatırım fonları için SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Dördüncü Alt Fon un yatırım döneminin yaklaşık bir yıl olması sebebiyle karşılaştırmalı bilgilere yer verilmemektedir Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Fon payı Alt Fon un payı, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının yatırım fonu hesabına aktarılır. Bir payın değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki fon paylarının kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Gerçekleşen değer artışları / azalışları Alt Fon un menkul kıymetlerinin her gün itibarıyla bağlı olduğu Şemsiye Fonu içtüzüğü hükümlerine göre değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, bilançodaki fon toplam değerinin içinde yer alan Katılma belgeleri değer artış/azalış hesabında muhasebeleştirilmektedir. Bu suretle, değerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkarılarak gerçekleşmesi halinde gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmektedir. 6

11 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Gelir / giderin tanınması Alt Fon portföylerinde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, fon paylarının alım ve satımı, fonun gelir ve giderleri ile fonun diğer işlemleri yapıldıkları gün itibariyle muhasebeleştirilir. Alt Fon dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden Menkul kıymetler hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; Menkul kıymetler hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark Menkul kıymet satış karları hesabına veya Menkul kıymet satış zararları hesabına kaydolunur. Satılan menkul kıymete ilişkin Katılma belgeleri değer artış/azalış hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak Gerçekleşen değer artışları / azalışları hesaplarına aktarılır. Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları alım ve satım bedelinden ayrı olarak Aracılık komisyonu gideri hesabında izlenir. Vergi karşılığı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı değişiklik tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir. GVK da yapılan yukarıda bahsedilen düzenleme çerçevesinde, yatırım döneminde portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olduğundan, finansal tablolarda vergi karşılığı bulunmamaktadır Uygulanan Değerleme İlkeleri Uygulanan değerleme ilkeleri aşağıdaki gibidir: - Alt Fon için değerleme, her ayın 7. ve 21. günü (İstanbul ve Londra tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere yapılacak ve aynı günlerde Fon fiyatı ilan edilecektir. Fon un yatırım dönemi sonunda bu günlere bağlı olmaksızın değerleme yapılacak ve fiyat ilan edilecektir. Fon fiyatı, sürekli bilgilendirme formu aracılığıyla duyurulur. - Fon Portföy Değeri, portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. - Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir. 1) Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Eğer yabancı ürünlerin fiyatlaması TL cinsinden yapılıyorsa, yukarıdaki hesaplamaya gerek bulunmamaktadır. 7

12 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. 3) İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. 4) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. 5) Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde Alt Fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir. 6) Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 7) Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No: 10 sayılı Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde yapılır. 8) Borsa dışı türev araçların değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen kriterlere uyulur. Bu çerçevede, portföye borsa dışından alınan türev araçların değerlemesine ilişkin olarak, portföye dahil edilen opsiyonun satın alındığı kurumdan temin edilecek opsiyonun alış fiyatı, Kurucu bünyesindeki Risk Yönetim Birimi tarafından doğrulandıktan sonra değerlemede kullanılacaktır. Opsiyon sözleşmesinin karşı tarafının bildirdiği fiyat; Bloomberg veya Reuters gibi bağımsız ve güvenilir üçüncü bir kuruluş terminalinde yer alan fiyatlama modeli vasıtasıyla ya da Monte Carlo simülasyonu, Black&Scholes modeli ya da opsiyonun türüne göre uygun görülecek diğer metotlar kullanılarak doğrulanacaktır. Black&Scholes modeli; opsiyonun türü (call/put), opsiyonun vade günü, değerleme günü, vadeye kalan gün sayısı, dayanak varlık/varlıkların implied standard sapması (volatilite), uygun faiz oranı/oranları, değerleme günü dayanak varlık/varlıklar spot değeri/değerleri ile opsiyonun kullanım fiyatı gibi değişkenler kullanılarak bir formülasyon çerçevesinde oluşturulan fiyatlama yöntemidir. Bu şekilde değerlenemeyen opsiyon sözleşmeleri ise değerleme esasları piyasa fiyatını en iyi yansıtacak ve fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenecektir. 8

13 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 4. BİLANÇO DİPNOTLARI a) Birim pay değeri: 31 Aralık 2012 Fon toplam değeri (TL) Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) Birim pay değeri (TL) 0, b) Fon payları hareketleri: 31 Aralık 2012 Adet Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı - Dönem içinde satılan fon payları sayısı Dönem içinde geri alınan fon payları sayısı ( ) Dönem sonunda dolaşımdaki pay sayısı c) Dördüncü Alt Fon, süresiz olmakla birlikte, belirli bir yatırım dönemine sahiptir. Bu yatırım dönemi 6 Şubat Şubat 2013 tarihleri arasıdır. d) Dördüncü Alt Fon a ait menkul kıymetler İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ( Takasbank ) nezdinde saklamada tutulmaktadır. Fon a ait olan katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. de ( MKK ) saklanmaktadır. Yapılan saklama sözleşmesine istinaden menkul kıymetler Takasbank ve MKK güvencesi altındadır. e) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar: Fon un yatırım dönemi 20 Şubat 2013 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, katılma payı sahiplerine ödeme yapılmak suretiyle Fon sonlandırılmıştır. f) Değerlemede uygulanan döviz kurları: Alt Fon portföyünde dövizli menkul kıymet bulunmamaktadır. g) Değerlemede esas alınan gelir ortaklığı senetleri fiyatları: Alt Fon portföyünde gelir ortaklığı senetleri bulunmamaktadır. h) Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar: Bulunmamaktadır. 5. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a) Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları: Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü bulunmamaktadır. b) Yönetici bankadan alınan avans ve kredi faiz oranları: Dönem içinde Fon kurucusundan avans veya kredi alınmamıştır. c) Gelir ve gider kalemlerindeki % 25 in üzerindeki değişiklikler: Alt Fon un yatırım döneminin yaklaşık bir yıl olması sebebiyle karşılaştırmalı bilgilere yer verilmemektedir. 9

14 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 5. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Devamı) d) Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar: Alt Fon yönetim ücreti Alt Fon un halka arz fiyatı ile fiyat ilan günü dolaşımdaki pay adedi çarpılarak bulunan toplam Alt Fon büyüklüğü üzerinden yıllık % 1,5 i oranında yönetim ücreti, toplam pay fiyatı açıklama gün sayısına bölünerek, pay fiyatı açıklama günlerinde tahakkuk ettirilir ve karşılığı ayrılmış Alt Fon yönetim ücreti Alt Fon un yatırım dönemi sonunu takip eden bir hafta içinde portföy yönetim sözleşmesindeki paylaşım oranı çerçevesinde Kurucuya ve Yöneticiye ödenir. Bir finans kuruluşu ve Dördüncü Alt Fon arasında 20 Şubat 2012 tarihinde TL nominal değer üzerinden altının ABD/ons cinsiden fiyatına dayalı, borsa dışı opsiyon sözleşmesi düzenlenmiş olup, sözleşme ile ilgili olarak TL prim ödenmiştir. Dördüncü Alt Fon un yatırım dönemi içinde Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından Alt Fon a geri satımı nedeniyle, TL nominal tutarında opsiyon sözleşmesi yatırım dönemi içinde erken itfa olmuş olmuştur. Opsiyon sözleşmesinin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla rayiç değeri TL ve nominal değeri TL dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bu opsiyon sözleşmesi ile ilgili gelir TL satış karı Diğer menkul kıymet satış karları hesabına, TL satış zararı Diğer menkul kıymet satış zararları hesabına TL tutarında değer azalışı Gerçekleşen değer azalışları hesabına, kayıt edilmiştir. Yatırım dönemi sona ermeden yatırımcıların fon paylarını satmaları durumunda %1 (yüzdebir) oranında erken çıkış komisyonu alınmaktadır. Söz konusu yatırım dönemi içerisinde alınan TL tutarındaki erken çıkış komisyon geliri Diğer gelirler hesabına yansıtılmış bulunmaktadır. 6. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a. İmtiyazlı hisse senetleri: İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. b. Fon portföyünde bedelsiz hisse senedi ve temettü tahsilatı bulunmamaktadır. c. İhraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının % 10'unu aşan kısmı: Fon da, bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmış fon varlıklarının %10 undan fazlasını aşan kısmı bulunmamaktadır. d. Menkul Kıymet Borsası na kote edilmemiş menkul kıymetlerin detayı aşağıdaki verilmiştir: Bir finans kuruluşu ve Dördüncü Alt Fon arasında 20 Şubat 2012 tarihinde TL nominal değer üzerinden altının ABD/ons cinsiden fiyatına dayalı, borsa dışı opsiyon sözleşmesi düzenlenmiş olup, sözleşme ile ilgili olarak TL prim ödenmiştir. Dördüncü Alt Fon un yatırım dönemi içinde Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından Alt Fon a geri satımı nedeniyle, TL nominal tutarında opsiyon sözleşmesi yatırım dönemi içinde erken itfa olmuş olmuştur. Opsiyon sözleşmesinin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla rayiç değeri TL ve nominal değeri TL dir. 10

15 DÖRDÜNCÜ ALT FONU 6. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI (Devamı) e. Vadeli döviz satış sözleşmeleri bulunmamaktadır. f. Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar: Dördüncü Alt Fon portföyü içerisinde bulunan varlıklar 3.4 dipnotta detaylı olarak açıklanan uygulanan değerleme ilkelerine göre, her ayın 7 inci ve 21 inci gününde değerlenmektedir. Bununla birlikte, Dördüncü Alt Fon portföyü içerisinde bulunan borçlanma senetleri ve ters repolar, bu finansal tabloların raporlama dönemi olan 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, rayiç değerleri ile muhasebeleştirilmiştir. Dördüncü Alt Fon portföyü içerisinde menkul kıymetlerin tekrar geri satılmalarını öngören anlaşmalar çerçevesinde alınan menkul kıymetler mevcuttur. Bu tür anlaşmaların 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla piyasa değeri TL ve alınan menkul kıymetlerin nominal değeri TL dir. 7. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a. Şüpheli alacakların tutarı: Alt Fon un şüpheli alacağı bulunmamaktadır. b. Fon toplam değerinin % 5'inden fazla tutardaki diğer varlıkların detayı: Net varlık değeri tablosunda açıklananlar dışında Alt Fon toplam değerinin %5 inden fazla tutarda diğer varlık bulunmamaktadır. c. Açıklanması gerekli görülen diğer hususlar: Alt Fon için açıklanması gereken diğer hususlar bulunmamaktadır. 11

16 BEŞİNCİ ALT FONU BİLANÇO 31 Aralık 2012 Varlıklar I- Hazır değerler 548 A. Kasa - B. Bankalar 548 C. Diğer hazır değerler - II- Menkul kıymetler A. Hisse senetleri - B. Özel kesim borçlanma senetleri - C. Kamu kesimi borçlanma senetleri D. Diğer menkul kıymetler III- Alacaklar - IV- Diğer varlıklar - Varlıklar toplamı Borçlar V- Borçlar A. Banka avansları - B. Banka kredileri - C. Diğer borçlar Fon yönetim ücreti Kurul kayıt ücreti Aracılık komisyonları Denetim ücreti Borçlar toplamı Net varlıklar toplamı VI- Fon toplam değeri A. Katılma belgeleri B. Katılma belgeleri değer artış/azalışı ( ) C. Fon gelir gider farkı (91.476) - Cari yıl fon gelir gider farkı (91.476) - Geçmiş yıllar fon gelir gider farkı - Fon toplam değeri Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 12

17 BEŞİNCİ ALT FONU GELİR TABLOSU 19 Kasım - 31 Aralık 2012 I- Fon gelirleri A. Menkul kıymetler portföyünden alınan faiz ve kar payları - 1. Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları - - Hisse senetleri kar payları - - Borçlanma senetleri faizleri - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları - 3. Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları - B. Menkul kıymet satış karları Özel kesim menkul kıymetleri satış karları - - Hisse senetleri satış karları - - Borçlanma senetleri satış karları - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri satış karları Diğer menkul kıymetler satış karları - C. Gerçekleşen değer artışları D. Diğer gelirler II- Fon giderleri A. Menkul kıymet satış zararları Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları - - Hisse senetleri satış zararları - - Borçlanma senetleri satış zararları - 2. Kamu kesimi menkul kıymetleri satış zararları Diğer menkul kıymetler satış zararları B. Gerçekleşen değer azalışları C. Faiz giderleri - 1. Banka avans faizleri - 2. Banka kredi faizleri - D. Diğer giderler İhraç izni ücretleri İlan giderleri - 3. Sigorta ücretleri - 4. Aracılık komisyonu giderleri Noter harç ve tasdik ücretleri Fon yönetim ücretleri Denetim ücretleri Katılma belgesi basım giderleri - 9. Vergi, resim, harç vb. giderler Saklama ücretleri 234 III- Fon gelir gider farkı (91.476) Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 13

18 BEŞİNCİ ALT FONU 31 ARALIK 2012 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2012 Nominal Rayiç Değer Değer % Devlet tahvili ,44 Borsa dışı opsiyon sözleşmesi (*) ,37 Ters repo ,19 Fon portföy değeri ,00 (*) Borsa dışı opsiyon sözleşmesine ilişkin detaylar dipnot 5.d ve 6.d de açıklanmıştır. Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 14

19 BEŞİNCİ ALT FONU 31 ARALIK 2012 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2012 Tutar Grup Toplam TL % % Fon portföy değeri ,14 Hazır değerler ,00 - Kasa Bankalar Diğer hazır değerler Alacaklar Diğer varlıklar Borçlar (65.139) - (0,14) Banka avansları Banka kredileri Fon yönetim ücreti (60.571) 92,99 - Kurul kayıt ücreti (1.127) 1,73 - Aracılık komisyonları (137) 0,21 - Denetim ücreti (3.304) 5,07 - Fon toplam değeri ,00 Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 15

20 BEŞİNCİ ALT FONU 1. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu ( Fon ), B tipi fondur. Beşinci Alt Fon, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak, 11 Ağustos 2010 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1148 sicil numarası altında kaydedilen 13 Ağustos 2010 tarih ve 7628 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Şemsiye Fon içtüzüğü ve Alt Fon izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun 9 Ağustos 2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuştur. Alt Fon a iştirak sağlayan ve Alt Fon varlığına katılım oranını gösteren, Şemsiye Fon un 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu nca 25 Ağustos 2010 tarih ve K.B. 538/642 sayı ile kayda alınmıştır. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 19 Ekim 2012 tarih ve sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Beşinci Alt Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Kurucu: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ulus / Ankara Yönetici: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanağa Mh. Rıhtım Cad. No:4 Kat: Kadıköy/ İstanbul Saklayıcı Kurum: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: Şişli / İstanbul 2. FON UN YÖNETİM STRATEJİSİ Beşinci Alt Fon un portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun düzenlemelerine, Şemsiye Alt Fon içtüzüğüne ve Alt Fon un izahnamesine uygun olarak seçilir ve Alt Fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve SPK nın Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Beşinci Alt Fon un yatırım stratejisi Alt Fon un yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin başlangıç yatırımının (anaparalarının) tamamının korunması ve altının ABD Doları/ons cinsiden fiyatına dayalı bir borsa dışı opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altın fiyatında oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerden belirli bir oranda, getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktadır. 16

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU 17 HAZİRAN 2011-8 AĞUSTOS 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI 27 MAYIS 2013-11 HAZİRAN 2014 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 27 MAYIS 2013-11 HAZİRAN 2014 YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 13 Ağustos 2010 Bu rapor 3 sayfa sınırlı denetim raporu ile 11 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Para Piyasası Likit

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Kurulu na Giriş TEB Yatırım Menkul

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) 25 Ekim - 31 Araıık 2013 hesap dönemine ait finansaı tabıoıar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON 01.01.2009

Detaylı