ĐÇĐNDEKĐLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 4 ŞUBE VE ACENTALAR 5 FAALĐYETLERĐMĐZ 5 HĐSSE SENETLERĐ 5 KURUMSAL FĐNANSMAN 7 FON YÖNETĐMĐ VE SABĐT GETĐRĐLĐ MENKUL KIYMETLER 8 TÜREV PĐYASALAR(VADELĐ ĐŞLEMLER) 9 PERSONEL YAPIMIZ 11 ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ 12 VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş. 12 VAKIF PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 12 VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI A.Ş. 13 ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. 13 KONSOLĐDE MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 15 1

2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU DÖNEM ĐÇĐNDE GÖREV ALAN YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ Ahmet Müfit CENGĐZ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar SATOĞLU Yönetim Kur.Bşk.Vek./Genel Müdür M. Zeki AKILLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan KUMBUL Yönetim Kurulu Bşk. Vek Aslan YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Sadık TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü KARATEPE Yönetim Kurulu Üyesi DENETĐM KURULU ÜYELERĐ Şeref YAROĞLU Denetçi Đsmail ÖZBAYRAKTAR Denetçi

3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ Serdar SATOĞLU Genel Müdür N. Nazim ADĐLOĞLU Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet AKYOL Kurumsal Finansman Müdürü Đsmail TAVLI Borsa Đşlemleri Müdürü Taner ERSAN Fon Yönetimi Müdürü Mehtap BĐLGE Yatırım Fonu Đşl. Müdürü Uğurhan ÖZZEYBEK Yurtiçi Đşlemler Müdürü Mehmet ĐNAM Takas Operasyon ve Saklama Müdürü Tijen BÜYÜKBAŞ Muhasebe Müdürü Mürsel YILDIZ Ankara Şube Müdürü 3

4 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ile alım-satımı, Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı, Menkul Kıymetler Borsası nda üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği yapmak,türev araçlarının alım-satımına aracılık etmek amacıyla 1996 Kasım ayında kurulmuştur. Vakıf Vatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi YTL dir. Türk Bankacılık Sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun iştiraki güçlü sermaye ve ortaklık yapısı, konusunda deneyimli ve lisans yetki belgesi sahibi personeli, yüksek teknolojik altyapısı ile sektörün önemli aracı kurumları arasında yer almaktadır. Vakıf Yatırım 1 şube, 10 acentası,74 personeli ve Vakıfbank ile yapılan acentalık sözleşmesi ile Vakıflar Bankası nın tüm şubeleri kanalıyla hizmetlerini Türkiye çapında vermektedir. Şirketin Sahip olduğu yetki belgeleri; - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi - Halka Arz Aracılık Yetki Belgesi - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi. - Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Đzin Belgesi - Vadeli Đşlem Sözleşmelerine Aracılık, - Portföy işletmeciliği. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI nin tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi YTL olup, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Ünvanı Tertip Grubu Türü Pay Adedi Pay Tutarı (YTL) % T.Vakıflar Bankası TAO 1 A Nama T.Vakıflar Bankası TAO 1 B Nama Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vkf 1 B Nama Güneş Sigorta AŞ 1 B Nama Vakıf Finansal Kiralama AŞ 1 B Nama Vakıf Deniz Fin. Kiralm. AŞ 1 B Nama Toplam ;

5 ŞUBE VE ACENTALAR ŞUBE VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANKARA ŞUBESĐ ACENTALAR T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ile Ankara Menkul Kıymetler Merkezi Şirketimizin acentasıdır. Hisse Senedi Seans Salonları bulunan acentalarımız; ADANA ACENTASI ANTALYA ACENTASI BEYOĞLU ACENTASI BURSA ACENTASI ERZURUM ACENTASI ĐZMĐR ACENTASI KADIKÖY ACENTASI KONYA ACENTASI SAMSUN ACENTASI KIZILAY ACENTASI HĐSSE SENETLERĐ FAALĐYETLERĐMĐZ 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam aktif müşterisi mevcut olup hisse senedi alım satım işlemleri Şirketimiz merkez adresi dışında 2 adedi Đstanbul da (Beyoğlu, Kadıköy Finans Market) diğerleri Atakule Şubesi (Ankara), Đzmir, Bursa, Kızılay, Samsun, Konya, Antalya, Erzurum, ve Adana da yapılmaktadır yılına puandan başlayan ĐMKB 100 endeksi seneyi %1,66 oranında düşüşle puandan kapatmıştır. Şirketimiz 2006 yılında ĐMKB hisse senetleri piyasasında yaklaşık 4 milyar YTL işlem hacmi gerçekleştirmiş olup YTL komisyon geliri elde etmiştir. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 endeksinin 2006 yılındaki seyri ve işlem hacmi rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 5

6 IM K B Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık HĐS S E S E N E T L E RĐ PĐYAS AS I ĐŞ L E M H AC MĐ (YT L ) VAK IF YATIR IM ĐŞLEM H AC MĐ (Y TL) 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,

7 HĐS S E S E N E DĐ K O MĐS YO N G E LĐRĐ (YT L ) KURUMSAL FĐNANSMAN 2006 yılsonu itibarıyla Türk ekonomisinin son 19 çeyreklik dönemde aralıksız pozitif büyümesi ve ortalama yıllık büyümenin %5 in üstünde oluşması yabancı yatırımcıların da 2006 yılında Türkiye ye olan ilgisini önemli derecede artırmıştır. Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya ile birlikte Uluslararası Finans Kuruluşlarının en önem verdikleri ve yatırım yaptıkları ülkelerden biri olmuştur yılındaki diğer önemli bir gelişme ise Sermaye Piyasasındaki Menkul Kıymetlerin 2005/Kasım ayında AB Normları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi olmuştur. Halka açık tüm hisse senetleri 2005 Kasım ayında, ortakların kapalı paylarının önemli bir kısmı ve yatırım fonları da 2006 yılı içersinde kaydileştirilerek fiziken ortadan kaldırılmıştır. Yukarıda açıklanan bu iki gelişme sonucunda 2006 yılında 2005 yılına oranla iş hacmimiz %50 artarak 2005 te 10 şirkete vermiş olduğumuz halka arz, sermaye artırımı ve karpayı ödemeleri işlemlerine ilişkin aracılık hizmetlerimiz 2006 da 15 şirkete verilmiştir. 8 şirketin sermaye artırımı ve karpayı hizmetlerine aracılık edilmiş olup, MKK nezdinde senetlerin kaydileştirilmesi nedeniyle ihraççı kuruluş olarak toplam 6 şirketten şirket başına almış olduğumuz Euro dan toplam Euro Şirketimiz gelirlerine katılmış, ancak Kurumsal Finansman gelirlerinden çıkmıştır. Bunun yanısıra 2005 yılında asgari YTL aldığımız sermaye artırım ve karpayı işlemleri ihraççı sözleşmesine dahil edildiğinden dolayı binde bire indirilmiştir. Bu nedenle toplam Kurumsal Finansman gelirlerinde %80 lik bir düşüş meydana gelmiştir. Halka arzlarda ise, 2005 yılındaki en büyük halka arz olan Vakıfbank halka arzında en büyük satışı tüm aracı kuruluşlar arasında birinci olarak gerçekleştiren bu halka arzdan YTL komisyon geliri elde etmiş olup toplam komisyon gelirleri YTL. olmuştur. 7

8 2006 yılında ise halka arzlara gelen büyük talepler doğrultusunda topladığımız toplam talebin ortalama karşılama oranı %13-16 aralığında karşılanmıştır. Topladığımız toplam talep YTL civarında olup, ortalama satış komisyonları % aralığından toplamda YTL gelir elde edilmesi gerekirken, gelen yüksek talebin arzı karşılamada yetersiz kalması nedeniyle topladığımız talebin ancak % 13 lük kısmı YTL.lik kısmı gerçekleşmiş olup, bunun karşılığında da YTL gelir elde edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında piyasalardaki güvenin çok artması ve arzın talebi karşılayamaması aracı kurumları olumsuz etkilemiş olup, satış komisyon gelirlerinin beklenenin çok altında gerçekleşmesine yolaçmıştır yılı itibarıyla Şirketimizde toplam satış komisyon gelir kaybı %80 civarında YTL olmuştur. FON YÖNETĐMĐ VE SABĐT GETĐRĐLĐ MENKUL KIYMETLER 2006 yılı başında o/n faiz oranların % ve kamu borçlanma senetleri faiz oranları ise % 14 seviyelerinde iken mayıs ayın da yaşanan dalgalanma ve merkez bankasının kotasyon artırımı ile o/n oranları %17.50 kamu borçlanma araçları oranları ise % sevilelerine yükseldi. Yıl sonunda o/n oranları % seviyelerini korurken kamu borçlanma araçları oranları % 21 seviyelerıne geriledi. Şirketimizin yöneticisi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy değeri mevduat oranlarının yüksek olması nedeniyle genel olarak yatım fonu talebin gerilemesi sonucunda YTL seviyelerine gelmiştir. Şirketimiz Vakıf Emeklilik A.Ş. nin kurucusu olduğu YTL portföy değerli on adet emeklilik fonunun tüm aracılık hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirketimiz ; Vakıf Yatırım Ortaklığı A.Ş. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin işlemlerinede aracılık yapmaktadir. Tahvil ve Bono Piyasası toplam işlem hacmimiz: (YTL) Kesin Alım-Satım Pazarı Repo-Ters repo pazarı

9 Fon Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Đşlem Hacimleri; 2005 (YTL) 2006 (YTL) HAZĐNE BONOSU ALIŞ SATIŞ ĐŞLEM HACMĐ HAZĐNE BONOSU REPO A/S ĐŞLEM HACMĐ DEVLET TAHVĐLĐ A/S ĐŞLEM HACMĐ DEVLET TAHVĐLĐ REPO A/S ĐŞLEM HACMĐ YATIRIM FONLARI A/S ĐŞLEM HACMĐ BORSA PARA PĐYASASI A/S ĐŞLEM HACMĐ TOPLAM Şirketimiz Komisyon Gelirleri; ŞĐRKETĐMĐZ KOMĐSYON GELĐRLERĐ 2005 (YTL) 2006 (YTL) FON YÖNETĐMĐ H/B DEVLET TAHVĐLĐ KOMĐSYONU MUHTELĐF HĐZMETLER KOMĐSYONU DEVLET TAHVĐLĐ A/S KARI HAZĐNE BONOSU A/S KARI 693 D.T- H.B REVERSE REPO A/S KARI YATIRIM FONLARI A/S KARI DEVLET TAHVĐLĐ FAĐZ GELĐRĐ H/B FAĐZ GELĐRĐ 85 BORSA PARA PĐYASASI FAĐZ GELĐRĐ MEVDUAT FAĐZ REESKONTU MEVDUAT FAiZ GELiRi DEVLET TAHVĐLĐ REESKONT GELĐRĐ TOPLAM TÜREV PĐYASALAR (VADELĐ ĐŞLEMLER), benzerleri gelişmiş ülkelerde yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren, ancak ülkemizde yeni kurulmuş ve gelişmekte olan VOB(Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası) ta müşterilerinin işlemlerine aracılık etmektedir. Vakıf Yatırım, aynı zamanda %6 oranında iştirak ettiği VOB A.Ş. de müşterilerinin gerek etkin risk yönetimi, gerekse korunma amaçlı alım-satım işlemlerine uzman kadrosuyla yön vermektedir. 9

10 Vakıf Yatırım VOB-Đşlem Hacmi(2006 Aylık) Đşlem Hacmi(YTL) 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS Aylar EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK Gelişmiş ülkelerde benzerlerinin spot piyasaların kat kat üstünde işlem hacmi bulunan VOB, mevcut spot piyasada bulunmayan işlem türlerini ve yatırım araçlarını da alternatif olarak yatırımcılara sunmaktadır. Mevcut özelliğiyle ve eklenecek yeni ürünlerle, gelişmesini hızla sürdüren VOB un gelişiminde Vakıf Yatırım da etkin bir oyuncu olarak yer almaya devam edecektir. Aracı Kurum Đşlem Hacmi(YTL) 1- ĐŞ YATIRIM 9,043,516, GARANTĐ BANKASI 3,564,093, DENĐZ TÜREV 2,709,715, GEDĐK YATIRIM 2,566,302, DEUTSCHE SECURITIES 2,088,970, SANKO 1,595,265, RAYMOND JAMES 1,151,349, OYAK YATIRIM 925,628, AKBANK 804,231, OYAK BANK 777,259, VAKIF YATIRIM 755,261,

11 2006 Yılı VOB-Đşlem Hacmi Sıralaması(Đlk 11 Aracı Kurum) Đşlem Hacmi(YTL) 10,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ĐŞ YATIRIM GARANTĐ BANKASI DENĐZ TÜREV GEDĐK YATIRIM DEUTSCHE SECURITIES SANKO RAYMOND JAMES OYAK YATIRIM AKBANK OYAK BANK VAKIF YATIRIM Aracı Kurum PERSONEL YAPIMIZ Şirketimizde toplam 76 adet personel bulunmakta olup, bunlardan 30 adedi bankamız kaynaklı personel, 46 adedi ise SSK lı personelidir. Şirketimiz Genel Müdürlüğü bünyesinde 45, ĐMKB nezdinde 5 ve şubelerimizde ise 30 personel bulunmaktadır. Toplam Personel Genel Müdürlük 41 Đ.M.K.B. (Broker) 5 Şubeler 30 Toplam 76 Toplam personelin 60 ı yüksek öğrenimli olup % 75 e karşılık gelmektedir. Lise ve dengi okul mezunu sayısı ise 20 olup % 25 e denk gelmektedir. Şirket te çalışan SSK lı personel herhangi bir sendikaya üye değildir. Şirket çalışanlarına sağlık sigortası, işe gidiş gelişlerini teminen her iki yakada ulaşım servisi ve öğle yemekleri Şirketimiz tarafından sağlanan sosyal haklardır. 11

12 Şirketimizde 2006 yılında ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 436, YTL dir. ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ tarafından aşağıdaki şirketlere iştirak edilmiş olup iştirak tablosu aşağıda yer almaktadır. ĐŞTĐRAKĐN ÜNVANI ÖDENMĐŞ SERMAYE(YTL) ŞĐRKETĐMĐZĐN PAYI HĐSSE MĐKTARI(YTL) VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş. 26,500,000 %8 2,120,000 VAKIF PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. 1,500,000 % ,499,994 VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI 9,000,000 %6 540,000 A.Ş. ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. 6,000,000 %0.12 7,200 A- VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş YTL sermayeli Vakıf Emeklilik A.Ş. güçlü bir sermaye ve ortaklık yapısına sahip olup sektörde altıncı büyük Bireysel Emeklilik şirketi konumundadır tarihi itibarıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Ortaklık Yapısı; Ortağın Pay Tutarı ( YTL) Payı T. Vakiflar Bankasi 14,283,500 % 53.9 Günes Sigorta 9,805,000 % 37.0 Vakif Yatirim Menkul 2,120,000 % 8.0 Vakifbank Per. Özel. Sos. Güv. 265,000 % 1.0 Günes Turizm Oto End. 26,500 % 0.1 Toplam 26,500,000 % B- VAKIF PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. Vakıf Yatırım ın Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. de payı % 99,99 oranındadır. Kuruluşunda YTL ödenmiş sermayesi olan Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin tarihi itibarıyla sermayesi YTL olup, ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Ortak Adı Sermayedeki Payı Oranı YTL % 99,99 Diğer ( Gerçek Kişiler ) 6 YTL % 0,0004 Toplam YTL %

13 Vakıf Portföy Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Türk Lirası ve Yabancı Para üzerinden düzenlenmiş sermaye piyasası araçlarından oluşan yatırım fonlarına, yatırım ortaklıklarına, emekli sandıklarına, sigorta şirketlerine, bireysel emeklilik sigorta şirketlerine, vakıflara ve diğer gerçek ve tüzel kişilere ait portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaktır. Vakıf Portföy ; Müşteri nam ve hesabına portföy oluşturmak Portföy çeşitlemesi yaparak yatırım riskini minimize etmek. Portföy değerini koruma ve artırımaya yönelik araştırma yapmak. Menkul Kıymetlere mali piyasa ve kurumlara ilişkin piyasaları izlemek. Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının portföylerini yönetmek. faaliyetlerinde bulunmaktadır. C- VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI A.Ş. Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası, tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bu tescil 09/07/2002 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (YTL) Payı (%) %6.00 Türkiye Tic. San. Den. Tic. Odaları TBB %25.00 Đzmir Ticaret Borsası %17.00 Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş %6.00 Koçbank A.Ş %6.00 Akbank T.A.Ş %6.00 T.Garanti Bankası A.Ş %6.00 IMKB %18.00 Takasbank A.Ş %3.00 TSPAKB %6.00 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş %1.00 TOPLAM % D- ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. Đstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %0,12'sine tekabül eden hisseleri tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dan satın alınmak suretiyle devralınarak Şirketimiz iştirak portföyüne katılmıştır. 13

14 Đstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında ödenmiş sermayesi YTL'ye yükseltilmiş ve Şirketimiz de sermaye arttırımına iştirak etmiştir. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ortak Pay Tutarı( YTL) Payı 7.200,00 %0.1 Ömer HALAÇ ,00 %35 Şahin Kıymetli Madenler Tic. A.Ş ,00 %0.1 Özkan HALAÇ ,00 %30 Özcan HALAÇ ,00 %30 Fazlı HALAÇ ,00 %4.7 Diğer 2.800,00 %0.1 Toplam ,00 %100 14

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-30 / 09 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-30/09/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.09.2012 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-30/09/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2006-31/12/2006 2. Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-31/03/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ

YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ Yatırım Kuruluşlarının Faaliyetleri Sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi almış olan banka ve aracı kurumlar yeni Sermaye Piyasası Kanununda yatırım

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-31 / 03 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/20110-31/03/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2011 1 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU A.GENEL BİLGİLER ı Kurumun Ticaret Unvanı : YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluş Tarihi : 08.09.1989 Ticaret Siciline Tescil Edildiği

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 2.9.1997 tarihinde kurulan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Ana Sözleşmesi nde belirlenen faaliyetlerini

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇERİK BÖLÜM SAYFA NO VAKIFBANK HAKKINDA 3 VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ 4 ÜST YÖNETİM 5 BAŞLICA FİNANSAL

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu TANITICI BĐLGĐLER 02.11.2012 tarihinde kurulan Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Esas

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2013 31.06.2013 dönemine ait faaliyet

Detaylı

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 131 TEMMUZ 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Faaliyet Verileri (sayfa 8) Aracı Kurumların 2013/03 Dönemi Finansal Verileri (sayfa 22) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 1-Genel Bilgiler A-Rapor Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 B-Şirketin Unvanı : Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3794 Sayılı Kanunla değişik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı