Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n i 2 0 n + 6 =?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?"

Transkript

1 KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve i i 2 = 1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z saısına karmaşık (kompleks) saı denir. Karmaşık saılar kümesi C ile temsil edilir. Başka bir deişle C ={z: z=a+bi, a,b R ve i 2 = 1 } dir. z = a + bi karmaşık saısında a a karmaşık saının reel (gerçel) kısmı, b e karmaşık saının imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) a, Im(z) = b şeklinde gösterilir. Alıştırma Karmaşık saıların reel ve sanal kısımlarını a zınız. Re (z) Im (z) 1) z=3+8i 2) z=4i 2 3) z=4i 4) z= 3 5 Alıştırma Sa ıları sanal birim ( i) kullanarak a zınız. 1) z= 4 2) z= SANAL BİRİMİN (İ NİN) KUVVETLERİ i 0 =1, i 1 =i, i 2 = 1, i 3 = i, i 4 =1, i 5 =i,... Buna göre, n N olmak üzere, i nin k uvveti 4 ile bölündüğünde; kalan 0 ise i n =1 kalan 1 ise i n =i 1 =i kalan 2 ise i n =i 2 = 1 kalan 3 ise i n =i 3 = i olur. Örnek...3 : Saıları hesaplaınız. a) i 1 0 b) i c) i d) i Örnek...4 : P(x 2)=(x 3 6x 2 +12x 8) 7 ise P(i)=? 3) z= ( 3) Örnek...1 : x 2 2x + 5 = 0 denkleminin köklerini bulalım. Örnek...5 : n bir pozitif tamsaı ise i 4 n + 2 +i 8 n i 2 0 n + 6 =? 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

2 BİR KARMAŞIK SAYININ GÖRÜNTÜSÜ İki boutlu analitik düzlemdeki x ekseninin reel eksen, ekseninin imajiner eksen alınmasıla oluşturulan düzleme karmaşık düzlem denir. Karmaşık saılar ile analitik düzlemin noktaları bire bir eşlenebilir. Bu eşlemede x + i saısına (x, ) noktası karşıl ık gelir. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık saı eşittir. Örnek...7 : z 1=a+2+3i bi ve z 2=2a b+5i karmaşık saıları için z 1=z 2 ise a.b kaçtır? Şekile göre B noktası 3+i saısına (a da 3+i saısına karşılık B noktası ) C noktası 3+2i saısına, K noktası 2i saısına karşılık gelmektedir. H C x 1 E D Örnek...6 : Saıları karmaşık düzlemde gösteriniz. z=3+6i w =4i q=6i K G Sanal (İmajiner) Eksen A B F Z x Reel (Gerçel) Eksen Örnek...8 : x<0< olmak üzere, x + 512= 16 x 3 eşitliğine göre, ( x, ) ikilisini bulunu z? KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ z = a + bi karmaşık saı ise a bi saısına z karmaşık saısının eşleniği denir ve z şeklinde gösterilir. İm (z) 6 Sanal (İmajiner) Eksen bi z=a+bi a Re (z) 2 1 bi z=a bi x Reel (Gerçel) Eksen Alıştırma 1) z = 4 + 3i saısının eşleniği z = 4 3i dir. 2) Karmaşık saıların eşleneğini azınız. z=3+9i w=4i 7 m=i 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

3 KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM 1. TOPLAMA ÇIKARMA Karmaşık saılar toplanırken (ada çıkarılırken) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır (a da çıkarılır.) Yani, z 1=a+ib ve z 2=c+id verilsin Örnek...11 : z 1=2+5i ve z 2=6 3i saıları için işlemleri apınız a) z 1.z 2= z 1+ z 2=(a+c)+i(b+d) z 1 z 2=(a c)+i(b d) olarak tan ım lanm ıştır. b) z 1 2 = TOPLAMA VE ÇIKARMANIN GEOMETRİK YORUMU 0 w z z+w x w 0 w z w z x c)z 1. z 1 = d) z 2. z 2 = Yukarıdaki şekillerde 0, z, (z+ w), w noktalarının ve 0, w, z, (z w) noktalarının paralelkenarın köşeleri olduğuna dikkat ediniz. Örnek...9 : z 1=5+7i ve z 2=8 9i olmak üzere, z 1+ z 2 z 1 z 2 değerlerini bulunuz? ve UYARI z. z = [Re(z)] 2 +[Im(z)] 2 Örnek...12 : z=x+ i olmak üzere, 3z 1=4 i ise x+ =? Örnek...10 : i sanal saı birimi olmak üzere, i+i 2 +i 3...+i 111 toplam ın ın eşitini bulunuz? Örnek...13 : 2.z+i= 4i z eşitliğini sağlaan z karmaşık saısını bulunuz? 2. ÇARPMA Çarpma işlemi apılırken bir karmaşık saı diğeri üzerine dağıtılır. z 1=a+ib ve z 2=c+id verilsin z 1. z 2= (a+ib)(c+id) = ac bd +i(ad+bc) 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

4 Örnek...14 : ( 2) işleminin sonucu kaçtır? UYARI a, b, c reel saılar olmak üzere, ax 2 +bx + c = 0 ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri m+ni ise diğeri de m ni dir. UYARI Örnek...18 : a ve c reel saılar olmak üzere, x 2 ax + c = 0 ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri 3 i olduğuna göre, a + c i bulunuz? Özdeşlik lerden a rarlanarak, (1+i) 2 =2i (1 i) 2 = 2i olduğu bulunur. Örnek...15 : (1+i) 2 =? Örnek...16 : (1+i) (1 i) 7 8 =? 3. BÖLME z 1=a+ib ve z 2=c+id verilsin. z 1 : z 2= (a+ib) : (c+id) = a+ib c+id işlemi apılırken pa ve pada padanın eşleniği ile genişletilir. Örnek...19 : 8+6i 1+2i =? Örnek...17 : (2+2i) 6 9 =? Örnek...20 : Re( 8i 2 3 i )=? 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

5 Örnek...21 : 3 7i karmaşık saısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner (sanal) kısmını bulunuz Örnek...22 : 4+i 1+2i + 3i 1 1 2i =? Örnek...23 : ( 1 i) 1+i 100 =? Örnek...24 : z = 3 + 2i olduğuna göre, ( z+z z z) =? 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

6 EŞLENİĞİN ÖZELLİKLERİ : 1) Bir karmaşık saının eşleniğinin eşleniği k endisidir. z=z Örnek...25 : z= 2+i 2 i 2 i 2+i karmaşık saısı için, z hesapla ın ız? ( z) farkını 2)İki karmaşık saının toplamının a da farkının eşleniği, karmaşık saıların eşlenikleri toplamı a da eşlenikleri farkına eşittir. z 1 ±z 2 =z 1 ±z 2 3)İki karmaşık saının çarpım ının eşleniği, karmaşık saıların eşlenikleri çarpım ına eşittir. z 1.z 2 =z 1.z 2 4)İki karmaşık saının bölümünün eşleniği, karmaşık saıların eşlenikleri bölüm üne eşittir. ( z 1 z 2 )= z 1 z 2 5)Bir karmaşık saının n inci kuvvetinin eşleniği, eşleniğinin n inci kuvvetine eşittir. (z n )=(z) n Örnek...26 : z 2.( z)+ ( z)=4i olduğuna göre, İm( z) kaçtır? Örnek...27 : 6)Sıfırdan farklı bir karmaşık saının çarpımsal tersinin eşleniği, eşleniğinin çarpım sal tersine eşittir. z ve w karmaşık saılar olmak üzere, oranı kaçtır? z w z w 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

7 DEĞERLENDİRME 1 1) x 2 +6x+12=0 denkleminin köklerini bulunuz. 4) z=2+4i saısı için z. z saısı z+ z nin kaç katıdır? 2) i 2 +i 4 +i i 66 =? 5) z karmaşık saısı için z+3 z 2=12 8i ise z karmşık saısınına düzlemde karşılık gelen noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir? 3) a<0<b olmak üzere, ab 4a=a ise a+b kaçtır? 6) Kökerinden biri 3+2i olan reel katsaılı 2. derece bir P(x) polinomunun başkatsaısı 4 ise bu polinomun katsaılar toplamı kaçtır? 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

8 DEĞERLENDİRME 2 1) Tamsaı katsaılı p(x)=0 polinom denkleminin köklerinden bazıları 2 i, 4+5i, 3, 1+i ise polinomun derecesi en az kaçtır? 5) Re( 3 i) 1 ( 3+i) Im 1 =? 2) Başkatsaısı 2 ve bir kökü 1 i olan reel katsaılı ikinci dereceden denklemi azınız? 6) (x, ) C 2 olmak üzere, (a,b)o(c,d)=(ac bd,ad+bc) işlemine göre (2,1) elemanının tersi nedir? 3) z C, z. z+2. z 3=13+2i ise z nin reel eksene uzaklığı kaç birimdir? 7) z 3 8z 2 +20z=0 denkleminin köklerini köşe noktaları kabul eden ABC üçgeninin, a) Alanı kaç birim karedir? 4) i 2 = 1 olmak üzere, z 1 =1+i+i i 1071 ve z 2 =i 65 +i 72 +i 80 +i 90 +i i 1990 ise Im(z 1).Re(z 2)=? b) Çevresi kaç birimdir? 11. Sınıf Matematik Konu Anlatımı /8

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ

Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ Bölüm 9 KÖK-YER EĞRİLERİ YÖNTEMİ Kapalı-döngü denetim sisteminin geçici-durum davranışının temel özellikleri kapalı-döngü kutuplarından belirlenir. Dolayısıyla problemlerin çözümlenmesinde, kapalı-döngü

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı