2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ"

Transkript

1 T.C. BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : DAİRESİ : PLAN VE BÜTÇE KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARİHİ : 19/11/2012 BİRİMİ : EVRAK NO : KONUSU : PLAN VE BÜTÇE KOM.RAPORU GELİŞ TARİHİ : 16/11/2012 SAAT : KARAR ÖZEERİ : Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre Kasım/2012 Ayı mutad toplantılarının ikinci birleşimi için 19/11/2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da, Gündemde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye ve Meclis Başkanı Abdullah HACI Başkanlığında toplandı. Gündemin 5. Maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2013 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Raifesinin teklif olunduğu anlaşılmakla, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2013 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin görüşülmesi sonucunda; 2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ ĐLAN ÜCREERĐ (YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) Belediye'ye ait ilan ses yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan 1- Ticari maksatla resmi ve özel olarak halk ve ticaret erbabının resmi dairelerin 1 kelimeden 25 kelimeye kadar olan ilanlardan 28, kelimeden fazla beher kelime için 0,95 3- Đcra mahkemelerinde yapılan gayrimenkul satış ilanları (3 kez) 131,00 4- Đcra mahkemelerinde yapılan menkul mal satış ilanı (3 kez) 97,00 Resmi daire ve derneklerden, amme için gelen ilanlardan, fakirlere ait kayıp ilanlarından, kan anonslarından ve ölüm ilanlarından ücret alınmaz. (Peşin ödenir. KDV Hariç)

2 SU ÜCREERĐ (MALĐ HĐZMEER MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Meskenlerden, hastanelerden ve turizm yatırım Belgeli kuruluşlardan, kullanılacak suyun m3'ü için; a- 25 m3'e kadar suyun m3'ü için 2,40 b- 25 m3'ten - 50 m3'e kadar suyun m3'ü için 3,00 c- 51 m3'ten sonrası suyun m3'ü için 3,65 (Resmi Daireler ve Resmi Okullara %50 tenzilat uygulanır.) 2- Şehit, Gazi ve Özürlüler m³'ü için 1,20 3- Ticarethaneler, özel dersaneler, yurtlar ve konuk evlerinden a- 30 m3'e kadar m3 için. 4,70 b- 30 m3'ten sonra. m3 için.. 5,45 4- Resmi dairelerden 4,50 5- Büyük sanayide suyun m3'ü için (Fabrikalardan) 7,70 6- Đnşaatlarda suyun m3'ü için 7,70 7- Diğer su ücretleri a- Şehir Hamamı 1 m3 su ücreti 2,15 b- Bahçe suyu 1 m3 su ücreti 5,15 c- Umumi WC 1 m3 su ücreti 1,45 d- Pasaj WC 1 m3 su ücreti 2,25 e- Yeşil alan sulama 1 m3 su ücreti (Kooperatiflere ait ) 1,80 8- Cezaevinden 9- Akıllı Kartlı Su Sayacı Kullananlardan a- A.K.S. Meskenlerden 2,15 b- A.K.S. Ticarethane, özel dershaneler, yurtlar ve konuk evlerinden 4,25 c- A.K.S. Bahçe Suyu 4,65 d- A.K.S. Đnşaat Suyu 6,95 e- A.K.S. Resmi Daireler 4,05 f- A.K.S. Büyük Sanayi (Fabrikalardan) 6,95 g- A.K.S. Şehit, Gazi ve Özürlüler 1, Depozite

3 a- Meskenlerde (ilk defa abone olacaklara uygulanmak üzere) Mal Sahibinden 25,00 Kiracıdan 50,00 b- Ticarethanelerden 75,00 c- Đnşaat Depozite Ücreti * 8 Daireye kadar olan daire başına 20,00 * 8 Daireden fazla olanlardan 25,00 * Koop. vemütahhit inşaatlarından 350,00 d- Büyük Sanayide depozite ücreti 500, Yeni abone kaydı a- Meskenlerde 30,00 b- Ticarethanelerde 50,00 c- Đnşaatlarda 60,00 d- Büyük Sanayilerde 500, Eski abone kaydı a- Meskenlerde 20,00 b- Ticarethanelerde 25,00 c- Đnşaatlarda 35,00 d- Büyük Sanayilerde 300, Sayaç okuma ücreti 1 Aylık 1, Borçtan dolayı kesme ve açma ücreti 15, Yeni binalara su verirken işletmenin hizmet karşılığı ve şebekeye iştirak bedeli; a- Meskenlerde 50,00 b- Ticarethanelerde 60,00 c- Đnşaatlardan 60,00 d- Büyük Sanayide 1.000,00 27 Ekim 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 16- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmeliğe Đstinaden Atık Su Ücreti m3 Başına 0,40

4 16- SU ÜCREERĐ UYGULAMA TALĐMATI a- Su tahakkukları ve tahsilatı 1 aylık yapılır. Tahakkukun aboneye tebliği veya yetkili memur tarafından bırakıldığı tarihten itibaren 15 gün içersinde ödemeyen abonelere 6183 Sayılı Kanuna b- göre gecikme zammı uygulanır. Endeks ödemelerinde evde bulunmayan abonelerin, su tahakkuk memuru tarafından bırakılan tebligata sayacın son durumunu işletmeye c- getirmediği takdirde, bir dönem evvel harcadığı su kadar sayacı ilerletilerek tahakkuk yapılır. *Sayacı arızalı abonelerin su bedeli 4 aylık ortalamanın miktarı kadar tahakkuk ettirilir. Arızalı su sayacı kullanmak yasaktır. Sayaç, kelepçe ve aparatlar abone sahiplerine aittir. Zorunlu halde takılan malzeme aboneden alınır. *Kişi abone olmaksızın, belediyemize ait içme suyu şebeke hattından, sayaçlı veya sayaçsız su kullanmak, kişi abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir yolla su kullanma gibi bir yola girilmesi, su aboneliği olupta borcunu ödemediği veya suç sayılabilecek bir durum meydana gelmesi sebebiyle saati sökülen ve mühürlenen hatlardan direk veya sayaçlı su kullanmak, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Güneş enerjilerini saate bağlatmayan aboneler, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Su sayacının mühürünü bozmak, sayaçla oynamak, işarını düşürmek ve sayacı ters bağlamak kaçak su kullanımı olup yasaktır. d- *Su borcundan dolayı sayacı mühürlenen ya da sökülen hattan su kullanmak, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Belediyenin haberi olmadan su saatini sökmek değiştirmek başka bir aboneye nakletmek ve bağlamak kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Sökülen saati yok etmek ve yerine sayaç bağlamadan su kullanmak kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Kartlı sayacı söküp normal sayaç takmak yasaktır. *Su abonesi olupta kaçak su kullananlara belediye meclisinin kabul ettiği bütçe tarifesinden 1.000,00 'lik para cezası, 100 m3'lükte inşaat su ücreti alınır. Yasal dayanak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi. *Su abonesi olmayıp kaçak su kullananlardan 2.000,00 para cezası alınır.yasal dayanak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. mad. b bendi. e- Üst üste 2 endeks faturasını son ödeme tarihinde ödemeyen abone sahiplerinin suları kesilir f- Aparat, su sayacı ve kör tapa söküldüğünde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce eksikleri konusunda uyarılan aboneler belirtilen aksaklıkları 1 ay içinde düzeltilmediği takdirde ikinci bir tebligat g- yapılmadan suları kesilir. ğ- Abone değişikliklerinde, geçmiş borçlar kapanmadıkça aynı yere abone kaydı yapılmaz. Ancak eski borcun kapanması ya da ön ödemeli kartlı su sayacı takılması şartıyla abone olunabilir. Su abonesini kiracı adına yaptırmayan, mülk sahibi su borcundan kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kiracının su borcunun ödenmemesi durumunda mülk sahibi dilekçe ile belediyemize başvurması durumunda, söz konusu adreste su kullanımına müsaade edilmeyecektir. Adına su abonesi bulunan kişiler mahallerini terk ettiklerinde su borçlarını ödemek zorundadırlar. Ödemedikleri taktirde adına kayıtlı olan tüm su aboneliklerinin suyu kesilir ve yasal işlem yapılır. h- Hayır kurumları (Mezarlık Çeşmesi) ve camilerden su ücreti alınmaz. Abone sahibinin vefatı halinde (mevcut abonenin borcu bulunuyorsa borç devri yapılarak) yasal varislerinden herhangi birinin üzerine ücretsiz olarak ı- devir işlemi yapılır.

5 i- Yeni inşaat ve iskan ruhsatlarında akıllı sayaç uygulaması zorunludur. (Yeni abone kaydı yaptıranlar.) j- Akıllı kartlı sayaç bağlanacak abonelerden depozit ücreti alınmayacaktır. k- Akıllı kartlı sayaç sistemine geçen abonelere, su ücreti %10 indirimli olacaktır. Su yüklemesinde metreküp sınırı uygulanmayacaktır. l- Kazan daireleri, inşaatlar, resmi daireler ve hayır kurumlarının akıllı sayaç kullanma zorunlulukları yoktur. m Maddeler KDV Hariç Maddeler Vergisizdir. n- Resmi Dairelere ait lojman binalarında oturan abonelere normal mesken tarifesi uygulanır. o- Şehit ve gazi ailelerinden su bedelinin %50'si alınır. Engelli abonelerin özürleri %40 ve daha yukarı olanlardan %50 alınır. Engelli kişi abone sahibi olacaktır. ö- Resmi Kurumlardan gecikme zammı alınmaz. p tarih ve 78 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan su abone sözleşmesindeki tüm hükümlerde aynı zamanda geçerlidir. TĐCARĐ ARAÇ REKLAM ÜCRETĐ (MALĐ HĐZMEER MÜDÜRLÜĞÜ) tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmasına Đlişkin Yönetmelik gereğince; Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti; Ticari araçlarda reklam 1) uygulanabilmesi için reklamcı tarafından alınacak ticari araç yetki belgesi ücreti (yıllık) 250,00 2) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti; (Ticari araçlarda reklamın mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere) a) Taksi, kiralık otomobil 100,00 b) Minibüs, kamyon, kamyonet 250,00 c) Otobüs 500,00 ZABITA HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Đşyeri Açma Kontrol Ücreti m2 kadar m2 den 1, m2 kadar m2 den 1, m2 den büyük m2 den 1,00 4- Küçük Sanayi ve Fabrika Alanlarının m2 sinden 1,00 5- Gayri Sıhhi Müesseselerden

6 a) Fırınlardan m2 sinden 3,10 b) Benzinliklerden m2 sinden 3,60 c) Đmalathanelerden m2sinden(börek,pasta,dondurma, tatlıvs.) 2,40 d) Simit Fırınlarından 2,40 2- Umuma Açık Đstirahat ve Eğlence Yerleri Kontrol Ücreti 1- Đnternet cafe m2 sinden 1,20 2- Kahvehane m2 sinden 1,60 3- Đçkisiz Lokanta-Köfteci m2 sinden 1,85 4- Đçkili yer m2 sinden 2,10 5- Düğün Salonu m2 sinden 3,10 6- Sinema m2 sinden 3,10 7- Otel m2 sinden 3,10 8- Pansiyon m2 sinden 2,60 9- Çay Bahçesi m2 sinden 3, Lunapark m2 sinden 3,10 11-Hamam m2 sinden 2,60 12-Mesul Müdürlük Ücreti 125,00 13-Bankalardan m2 sinden 3,50 14-Oyun Salonu (playstation) m2 sinden 1,20 3- a-pazar Yeri Açma Belgesi Ücreti 30,00 b-pazar Yeri Tezgah Tahsisi Depozito Bedeli (1 tezgah yeri) 1.300,00 4- a-pazar Yerinde Tezgah Kurma Tesis Ücreti Metretülü 3,20 1)4 hafta üst üste zabıta Müdürlüğüne mazeret bildirilmemesi halinde tezgah açmayan esnafın yeri iptal edilecektir. 2) Kanuni mirasçıları dışında Pazar yerleri devredilemez.bu işlemleri Belediyeden izinsiz yapanların tezgah yerleri alınır. Hak iddia edilemez. Belediye tezgah yerlerini uygun gördüğü başka bir esnafa verir. Depozitosu irat kaydedilir. b-pazar Yeri Ortak Giderler 10,00 5- Seyyar Esnaf Đçin Verilen Đzin Belgesi Ücreti 45, Mad.Peşin Ödenir. KDV hariç 6- Terminal Ücret Tarifesi Terminalden Kalkan Otobüs Çıkış Ücreti (1 Yolcu Ücretinin %75 i Minibüs çıkış ücreti Đl ve Đlçelere giden Günde 1 sefere mahsusu 4,00

7 Dolmuş ve Taksi Çıkış Ücreti (Aylık) 15,00 Đstanbul ve Çanakkale dışına taşıyan Otobüslerden 15,00 Minibüs Çıkış Ücreti Köylere 1 Sefer 3,00 7- Belediye Otoparklarında Bırakılan Araçların Otopark Ücreti a-taksilerden (Günlük) 2,00 b-minibüslerden 2,00 c-otobüslerden 5,00 d-kamyonlardan 5,00 e-kamyonetlerden 3,00 f-tırlardan 5,00 1 saatten az park eden araçlar %50 az ücret alınır. g-fatih Cad.FevziyeCad.Adil Onat Cad.30 dakikalık 0, Mad. Peşin Ödenir. KDV dahil 8- a-canlı Hayvan Nakli (Menşe Belgesi) Büyük Baş adedi 6,00 b-canlı Hayvan Nakli Küçük Baş adedi 4,00 c-arı nakillerinde kovan başına 1,00 d-büyükbaş hayvan derisi deri başına 0,10 Peşin ödenir. KDV. Hariç 9- Öğrenci güzergah izin belgesi ücreti 300,00 Đzinsiz çalışanlara 250,00 ceza verilir ve taşımacılıktan men edilir. Taksi Duraklarına ilk defa Ruhsat Alma Harcı KDV hariç peşin 10- ödenir. 500, Taksi Duraklarının Yıllık Çalışma Đzni Ücreti a-yıllık Çalışma Đzin Ücreti 50,00 b-yıllık Çalışma Đşçi Ücreti 30,00 c-devir Temlik Ücreti 500,00 Peşin Ödenir. KDV Hariç. 12- Terazi Beyannamelerinde Alınacak Damgalama Ücreti a-tartı ağırlıklarından her birinden 1,25 b-uzunluk ölçülerinin her birinden 1,25 c-akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerini her birinden 2,25 d-el terazilerinden 4,25

8 e-normal masa terazilerinden 6,25 f-otomatik (ibrali) terazilerden 8,25 g)elektronik terazilerden 10,00 h)kantar ve basküllerden 20, Otogarda Ücretsiz Yolcu Servisi Taşımacılığı Yapan Yazıhanelerden Taşıma Đzin Belgesi Ücreti (Peşin Ödenir KDV Hariç) 100, Đşyerleri Đçin Canlı Müzik Đzin Belgesi Ücreti 150,00 TEMĐZLĐK HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Belediye Çöp Kamyonu ile Özel Đşyerlerinden alınacak Kamyon başına 150,00 Belediye toplama alanına çöp dökümü kendi kamyonuyla dökülmesi halinde 75,00 Çöp toplama saatleri dışında çöpü veya külü çıkaranlara 2- a-1'inci dökümde para cezası 100,00 b-2'nci dökümde para cezası 250,00 c-3'ncü ve daha sonrası için 500,00 ceza uygulanır. 3- Fabrika curuflarının taşınması ücreti kamyon başına 85,00 4- Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti a)babaeski Devlet Hastanesi (Yıllık Ücret) 850,00 b)tıbbi Tahlil Laboratuarları, Cerrahi Poliklinikler, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri 150,00 c)sağlık Ocakları, Dispanser, Halk Sağlığı Laboratuarı, AÇSAP'ler 150,00 Peşin Ödenir. 1.,3.,4. mad. KDV Hariç - 2. mad. Vergisizdir.

9 1- Mezarlık Hasılatı Aile Mezarı Olarak Ayrılan Yerlerden a-eski Mezarlıktan Mezar Başına(önceden ayrılan ve boş yerler iç. b-yeni Mezarlıktan Yer Tercihi Yapanlardan Mezar Başına c-yeni Mezarlıkta Belediyenin Sıra Defin Đşlemi Yapılan Yerlerden mezar başına PARK VE BAHÇE HĐZMEERĐ (FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) 600,00 350,00 100,00 NOT: Muhtardan fakir ilmuhaberi getirenlerden ücret alınmayacak olup, ölen kişilerin Defin işlemleri Belediyenin gösterdiği yere yapılır. 2- Cenaze Aracı Ücreti a-evden veya hastaneden camiye ücretsiz. b-camiden mezarlığa ücretsiz. c- Şehir dışına cenaze nakli gidiş-dönüş km. başına 1,60 Muhtaç olduğu zabıta tahkikatı ile tespit edilen vatandaşlardan ücret alınmaz. (15 gün içinde ödenir. KDV Hariç) 3- Gasilhane Ücreti a-babaeski sınırları içinden gelen cenazeler için 25,00 b-babaeski dışından gelen cenazeler için 35,00 (Tahakkukun Tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 4- Çim Biçme Makinesi Ücreti (Saatlik) 30,00 5- Rulo Çim Kesme ( 1 m2 si ) (Nakliye hariç) 11,00 6- Ağaç Budama ve Kesme Ücreti 1 saati ( Đtfaiye merdiveni gerektiği hallerde itfaiye ücreti ayrıca ödenir.) 30,00 1.Mad. 2 Taksit Yapılabilir. KDV Hariç Maddeler Peşin Ödenir. KDV. Hariç 7- Kapalı Yerlerin Đlaçlanması a-200 m2 ye kadar 50,00 b-201'den 500 m2'ye kadar 100,00 c-500 m2'den sonrası 120,00 Peşin Ödenir, Vergisizdir.

10 FEN ĐŞLERĐ HĐZMEERĐ (FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Belediye Đş Makinalarının Kiraya Verilmesi Ücreti a-büyük Tonajlı damperli kamyonlar saat başına 150,00 b-büyük Grayder, Loder saat ücretleri 230,00 c-ekskavatör kepçe saat ücreti 250,00 d-küçük Grayder ve Beko Loder garajdan çıkış ve dönüş saati 200,00 e-silindir (toprak silindiri) garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat üc. 300,00 f-silindir (asfalt yama silindiri) garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat üc. 200,00 g-kompresör garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat ücreti 150,00 h-betoniyer ücreti (Günlük) 120,00 ı-asfalt Distürübütörü saat ücreti 200,00 i-çekicinin garajdan çıkış ücreti 250,00 Km başına + KDV 2,50 (Aracın arızalanması halinde saat ücreti nazara alınmaz.) j-asfalf Beton Kesme saat ücreti + KDV 50,00 k-sulama Tankeri 50,00 (Peşin Ödenir. KDV Hariç) 2- Bank Ücreti a-belediyemize ait bankların günlük şehir içine günlük 1 adedinin kiralanması 1,50 Not: Muhtardan Fakir Đlmuhaberi getirenlerden ücret alınmaz. b-babaeski dışına bankın 1 adedinin kiralanması (bankların 3 gün içinde iade edilmemesi halinde günlük tarife uygulanır.) 15,00 Peşin Ödenir. KDV. Hariç 3- Stablize Malzeme Ocak Çıkış Ücreti m3 olarak 14,00 (Peşin ödenir. KDV hariç) 4- Ana Kanala Abone Kanalı Bağlanması (Kazı ve işçilik dahil ) (büz-boru hariç) mt. Ücreti 10,00

11 5- Asfalt onarımı, satih kaplama yapılması m2 olarak 20,00 6- Asfalt onarımı, beton asfalt m2 olarak 30,00 7- Asfalt onarımı, beton asfalt, beton parke m2 olarak 30,00 8- Abone kanalın ekiplerimiz tarafından açılması 40,00 (Peşin ödenir. KDV hariç) ĐTFAĐYE HĐZMEERĐ (ĐTFAĐYE MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Vidanjör Ücreti a-şehir içi WC çukuru, su kuyusu, bodrum temizlemesi ve arazöz ile su sıkılması b-mücavir saha dışı merkez köylerde çekim c-şehir dışına çıkan temizlemelerden her km. gidiş dönüş için d-vasıta temizlik için gittiğinde her ne suretle olursa olsun takibinden sarfınazar edenlerden veya vasıtanın giremediği ve çıkamadığı kesimlerden masraf karşılığı e-su vurma f-đnşaatlara Su Verme Araç Başı Not:Belediyemizin kanal hizmeti götürmediği yerden ücret alınmaz. Peşin ödenir. KDV. Hariç 2- Su Taşıma Ücreti a-şehir merkezindeki evlere su götürme b-şehir merkezindeki ticarethanelere su götürme c-şehir dışı su nakillerinde her km. gidiş dönüş ücreti Peşin ödenir. KDV. Hariç 3- Đtfaiye Merdiveninin Kiralanması a-đtfaiye merdiveninin kiralanması 1 sefer için saat başına(pankart asma dahil) b-đtfaiye aracı ile kapı açma Peşin Ödenir. KDV. Hariç 50,00 76,70 20,00 50,00 100,00 150,00 50,00 70,00 20,00 250,00 94,40

12 4- Ruhsatlandırma Aşamasında Verilecek Yangın Raporu Hizmeti a-otel ve Motel Đşletmeciliği b-hipermarketler c-marketler d-fabrikalar (1 Defaya Mahsus) e-şirketler f-nakliye, Otobüs Şirketlerinden g-lokantalar ğ-köfteci Dükkanları h-diğer Đş Yerleri i-đnternet Kafeler j-kafeteryalar k-akaryakıt Đstasyonları l-simit Fırınları m-giyim Mağazaları n-ayakkabı Mağazaları o-konfeksiyon Atölyeleri ö-öğrenci Yurtları p-öğrenci Pansiyonları r-köy Kahvehaneleri s-sinema Salonları ş-ekmek Fırınları t-kahvehaneler u-beyaz Eşya Mağazaları ü-yufka v.b. Satanlar v-oto v.b.yedek Parça Satıcıları y-oto v.b. Tamirhaneler x-mobilya Mağazaları q-mobilya Đmalatçıları ç-yüzme Havuzu Đşletmecileri -Düğün Salonları ß-Bankalar 1.000, ,00 750, , ,00 750,00 500,00 300,00 300,00 750,00 800, ,00 500, ,00 400, , , ,00 200, , ,00 300, ,00 400, ,00 400, ,00 750, , , ,00

13 æ-sürücü Kursları ~-Yağ ve Un Fabrikaları <-Muhtelif ve Temel Gıda Mağazaları Peşin ödenir. KDV. Hariç 1.000, ,00 500,00 ULAŞTIRMA HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- BelediyeOtobüsleri a-şehirler Arası Otobüs Kiralama Ücreti Büyük Otobüs km. başına 2,50 20 km.ye kadar olan yerlerden (gidiş-geliş) km.si 3, km.ye kadar olan mesafelerde ayrıca saat başına bekleme üc. 5,00 b-đlk orta dereceli öğrenciler için okullar tarafından düzenlenen seyahatlerde %25 indirim uygulanır. Peşin ödenir. KDV. Dahil BANDO HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) Resmi Tören Niteliğinde Olmayan Şehiriçi Resmi Kurum ve Şahıslara Saat Başına; a- Şehiriçi Törenlerden Saat Başına 30,00 b- Şehirdışı Törenlerden Saat Başına 45,00 Đş bitiminde Peşin Ödenir. KDV. Hariç

14 NĐKAH HĐZMEERĐ (YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) a- Mesai içinde Belediye Binasında Nikah Cüzdanı Ücreti 70,00 b- Mesai dışında Belediye Binasında + Nikah Cüzdanı 180,00 c- Mesai içinde Belediye Dışında + Nikah Cüzdanı 190,00 d- Mesai dışında Belediye Dışında + Nikah Cüzdanı 220,00 ( Peşin ödenir. KDV. Hariç) MĐSAFĐRHANE ÜCRETĐ (ÖZEL KALEM) 1) nolu odalar Tek kişi kaldığında 20,00 Çift kişi kaldığında 35,00 2) 4-5 nolu odalar 45,00 Not: Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Üst Düzey Bürokratlardan Ücret Alınmaz. Bu konuda Belediye Başkanı yetkilidir. Peşin ödenir. KDV. Hariç BABAESKĐ TARIM FESTĐVALĐ (ÖZEL KALEM) 1- Festival Sergi Yeri Kirası(m2 başına) 50,00 2- Otomotiv Sektörü Sergi Yeri Kirası 3.000,00 3- Tarım Aletleri Sergi Yeri Kirası ve Bankalar 3.000,00 Peşin Ödenir. KDV Hariç.

15 ĐMAR HĐZMEERĐ (ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Đmar Belge Ücretleri, Jeolojik Etüt Raporu Ücreti a- T.U.S. Taahhüt Belgesi Ücreti (tane) 50,00 b-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) konutlardan 60,00 b-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) küçük sanayi ve ticarethanelerden 60,00 c-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) büyük sanayi ve depolama alanı 150,00 d- Jeolojik etüt raporu ücreti (bir takım) 10,00 e- Zemin emniyet gerilmesi, bildirim ücreti (parsel başına) 100,00 2- Đmar Planlama Ücreti a- Đmar planlaması dolayısıyla Belediyece yeni planlanan ve parsellenen parsellerden emlak değeri 2% b- Şahıslar tarafından yaptırılan parsellerden emlak değerinin 1% 3- Đşgaliye Ücreti a- Bağımsız bölüm başına 150,00 b-dubleks ve Trıpleksv.b.lerden kat başına 150,00 c-dubleks ve Tripleks vb.lerde birden fazla daire olması halinde bağımsız bölüm başına 150,00 4- Đmar ve Mevzuat Gereğince Alınacak Ücretler a-kat irtifakı ve kat mülkiyeti bağımsız bölüm başına tasdik ücreti (Mimari proje onayı ve Yapı Kullanma Aslı Gibidir Onayı dahil) 75,00 b-đmar Planı dışı ifraz ve tevhit öncesi ve sonrası ifraz, tevhit tenzil ilave vs. kontrol ücreti (parsel adedi-son oluşum) 150,00 5- Yapı Kullanma Đzni Bina Đnceleme ve Konrtollük Ücreti a- Konut (m²) için m² arası 2, m² arası 4, m² arası 6, m² arası 8,00

16 200 m²'den fazla 10,00 b- Küçük Sanayi ve Ticarethane m2 sinden 4,00 c-büyük Sanayi m2 sinden 5, Đmar Durumu (Çapı) Ücreti (Proje Tanzimi Đçin Çizilenlerden) a- Bina Taban Alanı / Kat Adedi / m2 (Proje tanzimi için) 0,70 b- Plan dışı alanlarda imar durumu ücreti (proje tanzimi için) 0,70 2- Đmar durumu ücreti (Bilgi için çizilenlerden) a- 3 kata kadar olan yerlerden (parsel başına) 60,00 b- 4 kat ve üzeri (parsel başına) 70,00 c- Küçük Sanayi Sitesi ve ticarethanelerden (parsel başına) 70,00 d- Büyük Sanayi Sitesi ve depolama alanı (parsel başına) 150,00 e- Plan Dışı Alanlar (parsel başına) 120,00 f-banka vs. bilgi için imar durumu başına 70,00 7- Cins Değişikliği Kontrolü Belge Ücreti 50,00 8- Enkaz Kaldırma Yıkım, Đnşaat ve Kanal Harcama Kontrollük Üc. a- Zemin Aplikasyon Ücreti 120,00 b- Subasman Kontrollük Ücreti (Temel Üstü Vizesi) 120,00 c- Enkaz Kaldırma ve Yıkım Đzni Belgesi Ücreti 100,00 9- Hafriyat ve Nakil Raporu Belge Ücreti 100,00 a-150 m³'e kadar 300,00 b-151 m³-300 m³'e kadar 600,00 c-301 m³-500 m³'e kadar 1.200,00 d-501 m³-750 m³'e kadar 2.400,00 e-751 m³ ve yukarı 3.500, Ekspertislik Ücreti 120, Đş Bitirme Belgesi (Belge veya Yazı) Ücreti 300, Müştemilat Đzinlerinde Ücret a-çatı, kömürlük, garaj, bahçe duvarı, bahçe aletleri deposu vs. 100,00 b-dükkan, işyeri, depo vb. gibi yerlerin tamir, tadilat, onarım, boya, badana vb. gibi işlerin yapım ve bakım ücreti 100,00 c-konutlarda tamir, tadilat, onarım, boya, badana vb. gibi işlerin yapım ve bakım ücreti 40,00

17 d-mevcut bahçe duvarlarının kısmi olarak tamir, tadilat ve onarımı 40, Dijital Đmar Planı veya Halihazır Harita Ücreti ( Cd başına ) 320, Enerji Talepleri Kuruluş Yeri Belge Ücreti (TredaşMakdu Evrak) (Fabrikalardan belge başına) 1.200, Asansör Đşletme Ruhsatı Ücreti 175, Bankalardan gelen ipoteğe ve krediye esas teşkil eden evrak tanzim ve onay ücreti; a-đmar Durumu yazısı + Proje + Yapı Kullanma Onayı 55,00 b-digital fotoğraf çekimi (Proje+imarplanı+yapı ruhsatı+ yapı kullanma vs.) 65, Karayolları Geçiş Đzin Belgesi Ücreti 220, Verilecek Her Türlü Belgelerden Alınacak Ücret 1- Verilecek her türlü belgelerin adedinden (fotokopi) 5,00 2- Aslı gibidir onayı (belge başına) 5,00 3- Pafta Ozalit çekim ücreti 20, Teknik Uygulama Sorumlusu T.U.S. (Fenni Mesuliyet) Ücreti 1-Teknik Eleman Kayıt Ücreti a-đlçemiz vergi dairelerine kayıtlı olanlar 200,00 b-đlçe dışı vergi dairelerine kayıtlı olanlar 330,00 2-Takip eden yıllarda kayıt yenileme a-đlçemiz vergi dairelerine kayıtlı olanlar 130,00 b-đlçe dışı vergi dairelerine kayıtlı olanlar 180,00 Takvim yılı sonunda yeni yılda kayıt yenilemeyenlerden yeni kayıt ücreti alınır. 20- Numarataj Levhası Ücreti a-dış Kapı numarasının zayiinden (1 adet) 20,00 b-cadde-meydan ve Sokak Levhalarının tahribatı, yerinden sökülmesiv.s. 40, Babaeski Şehir Planı Ücreti (Yeni Hazırlanan Harita) 5,00 Tüm maddeler peşin ödenir. KDV Hariçtir.

18 KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCREERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) a) Mesken 5,00 b) Ticarethane 7,50 c) Fabrika 100,00 d) Market m2' ye Kadar 200, m2 Arası 250, m2'den Büyük 300,00 e) AVM 500,00 f) Resmi Daire 5,00 g) Akaryakıt Đstasyonu 100,00 h) Dersane-Kreş-Yurt-Pansiyon 50 Öğrenciye Kadar 50 Öğrenciden Sonrası 50,00 100,00 ı) Banka 100,00 i) Otel 200,00 j) Kafe-Bar-Birahane 25,00 k) Fırın 50,00 l) Atölye-imalathane 50,00 m) Diğer Đşyerleri 10,00 n) Özel Okul 50 Öğrenciye Kadar 50 Öğrenciden Sonrası 50,00 100,00

19 o) Restaurant 100 m2'ye Kadar 75, m2'den Büyük 100,00 Su Parasıyla Birlikte Alınır. Ücrete KDV Eklenecektir. Belediyemizde su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinin mükellefiyetlerinin ayrıca tespit edilerek emlak vergisi ve/veya çevre temizlik vergisi sicillerine tahakkukları yapılacaktır. 27 Ekim 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atıksu Altyapı ve Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmeliğe Đstinaden Hazırlanmıştır. Kamyonet vb. araçlar Kamyon ve Tırlar Peşin ödenir. KDV. Hariç KANTAR TARTI ÜCRETĐ (HAL MÜDÜRLÜĞÜ) 5,00 10,00 İş bu tarife 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer, 31/12/2013 tarihinde sona erer. Şekli ile, Meclisin, 2012 Yılı Kasım Ayı, 19/11/2012 tarihli toplantısında mevcudun ittifakı ile karar verildi. ABDULLAH HACI ALİ İHSAN FİLİZ SİNAN HATİPOĞLU BEL.VE MEC.BŞK. MECLİS KATİBİ MECLİS KATİBİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 12-13-14-15-16. maddeleri gereğince belediye sınırları

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR)

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) SIRA NO GELİR TÜRÜ 464 SAYILI KANUN 014 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN ÜCRET(TL) İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO 1 VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ 1-6 2 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ

Detaylı

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ MADDE T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ 03.01.02.99 KARA TAŞITLARI ÜCRETLERİ Dayanak : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi gereğince durak yerleri ile

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı