2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ"

Transkript

1 T.C. BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : DAİRESİ : PLAN VE BÜTÇE KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARİHİ : 19/11/2012 BİRİMİ : EVRAK NO : KONUSU : PLAN VE BÜTÇE KOM.RAPORU GELİŞ TARİHİ : 16/11/2012 SAAT : KARAR ÖZEERİ : Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre Kasım/2012 Ayı mutad toplantılarının ikinci birleşimi için 19/11/2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da, Gündemde yazılı konuları görüşmek üzere Belediye ve Meclis Başkanı Abdullah HACI Başkanlığında toplandı. Gündemin 5. Maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2013 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Raifesinin teklif olunduğu anlaşılmakla, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2013 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin görüşülmesi sonucunda; 2013 YILI ÜCRETE TABĐ ĐŞLER TARĐFESĐ ĐLAN ÜCREERĐ (YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) Belediye'ye ait ilan ses yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan 1- Ticari maksatla resmi ve özel olarak halk ve ticaret erbabının resmi dairelerin 1 kelimeden 25 kelimeye kadar olan ilanlardan 28, kelimeden fazla beher kelime için 0,95 3- Đcra mahkemelerinde yapılan gayrimenkul satış ilanları (3 kez) 131,00 4- Đcra mahkemelerinde yapılan menkul mal satış ilanı (3 kez) 97,00 Resmi daire ve derneklerden, amme için gelen ilanlardan, fakirlere ait kayıp ilanlarından, kan anonslarından ve ölüm ilanlarından ücret alınmaz. (Peşin ödenir. KDV Hariç)

2 SU ÜCREERĐ (MALĐ HĐZMEER MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Meskenlerden, hastanelerden ve turizm yatırım Belgeli kuruluşlardan, kullanılacak suyun m3'ü için; a- 25 m3'e kadar suyun m3'ü için 2,40 b- 25 m3'ten - 50 m3'e kadar suyun m3'ü için 3,00 c- 51 m3'ten sonrası suyun m3'ü için 3,65 (Resmi Daireler ve Resmi Okullara %50 tenzilat uygulanır.) 2- Şehit, Gazi ve Özürlüler m³'ü için 1,20 3- Ticarethaneler, özel dersaneler, yurtlar ve konuk evlerinden a- 30 m3'e kadar m3 için. 4,70 b- 30 m3'ten sonra. m3 için.. 5,45 4- Resmi dairelerden 4,50 5- Büyük sanayide suyun m3'ü için (Fabrikalardan) 7,70 6- Đnşaatlarda suyun m3'ü için 7,70 7- Diğer su ücretleri a- Şehir Hamamı 1 m3 su ücreti 2,15 b- Bahçe suyu 1 m3 su ücreti 5,15 c- Umumi WC 1 m3 su ücreti 1,45 d- Pasaj WC 1 m3 su ücreti 2,25 e- Yeşil alan sulama 1 m3 su ücreti (Kooperatiflere ait ) 1,80 8- Cezaevinden 9- Akıllı Kartlı Su Sayacı Kullananlardan a- A.K.S. Meskenlerden 2,15 b- A.K.S. Ticarethane, özel dershaneler, yurtlar ve konuk evlerinden 4,25 c- A.K.S. Bahçe Suyu 4,65 d- A.K.S. Đnşaat Suyu 6,95 e- A.K.S. Resmi Daireler 4,05 f- A.K.S. Büyük Sanayi (Fabrikalardan) 6,95 g- A.K.S. Şehit, Gazi ve Özürlüler 1, Depozite

3 a- Meskenlerde (ilk defa abone olacaklara uygulanmak üzere) Mal Sahibinden 25,00 Kiracıdan 50,00 b- Ticarethanelerden 75,00 c- Đnşaat Depozite Ücreti * 8 Daireye kadar olan daire başına 20,00 * 8 Daireden fazla olanlardan 25,00 * Koop. vemütahhit inşaatlarından 350,00 d- Büyük Sanayide depozite ücreti 500, Yeni abone kaydı a- Meskenlerde 30,00 b- Ticarethanelerde 50,00 c- Đnşaatlarda 60,00 d- Büyük Sanayilerde 500, Eski abone kaydı a- Meskenlerde 20,00 b- Ticarethanelerde 25,00 c- Đnşaatlarda 35,00 d- Büyük Sanayilerde 300, Sayaç okuma ücreti 1 Aylık 1, Borçtan dolayı kesme ve açma ücreti 15, Yeni binalara su verirken işletmenin hizmet karşılığı ve şebekeye iştirak bedeli; a- Meskenlerde 50,00 b- Ticarethanelerde 60,00 c- Đnşaatlardan 60,00 d- Büyük Sanayide 1.000,00 27 Ekim 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 16- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmeliğe Đstinaden Atık Su Ücreti m3 Başına 0,40

4 16- SU ÜCREERĐ UYGULAMA TALĐMATI a- Su tahakkukları ve tahsilatı 1 aylık yapılır. Tahakkukun aboneye tebliği veya yetkili memur tarafından bırakıldığı tarihten itibaren 15 gün içersinde ödemeyen abonelere 6183 Sayılı Kanuna b- göre gecikme zammı uygulanır. Endeks ödemelerinde evde bulunmayan abonelerin, su tahakkuk memuru tarafından bırakılan tebligata sayacın son durumunu işletmeye c- getirmediği takdirde, bir dönem evvel harcadığı su kadar sayacı ilerletilerek tahakkuk yapılır. *Sayacı arızalı abonelerin su bedeli 4 aylık ortalamanın miktarı kadar tahakkuk ettirilir. Arızalı su sayacı kullanmak yasaktır. Sayaç, kelepçe ve aparatlar abone sahiplerine aittir. Zorunlu halde takılan malzeme aboneden alınır. *Kişi abone olmaksızın, belediyemize ait içme suyu şebeke hattından, sayaçlı veya sayaçsız su kullanmak, kişi abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir yolla su kullanma gibi bir yola girilmesi, su aboneliği olupta borcunu ödemediği veya suç sayılabilecek bir durum meydana gelmesi sebebiyle saati sökülen ve mühürlenen hatlardan direk veya sayaçlı su kullanmak, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Güneş enerjilerini saate bağlatmayan aboneler, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Su sayacının mühürünü bozmak, sayaçla oynamak, işarını düşürmek ve sayacı ters bağlamak kaçak su kullanımı olup yasaktır. d- *Su borcundan dolayı sayacı mühürlenen ya da sökülen hattan su kullanmak, kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Belediyenin haberi olmadan su saatini sökmek değiştirmek başka bir aboneye nakletmek ve bağlamak kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Sökülen saati yok etmek ve yerine sayaç bağlamadan su kullanmak kaçak su kullanımı olup yasaktır. *Kartlı sayacı söküp normal sayaç takmak yasaktır. *Su abonesi olupta kaçak su kullananlara belediye meclisinin kabul ettiği bütçe tarifesinden 1.000,00 'lik para cezası, 100 m3'lükte inşaat su ücreti alınır. Yasal dayanak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b bendi. *Su abonesi olmayıp kaçak su kullananlardan 2.000,00 para cezası alınır.yasal dayanak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. mad. b bendi. e- Üst üste 2 endeks faturasını son ödeme tarihinde ödemeyen abone sahiplerinin suları kesilir f- Aparat, su sayacı ve kör tapa söküldüğünde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce eksikleri konusunda uyarılan aboneler belirtilen aksaklıkları 1 ay içinde düzeltilmediği takdirde ikinci bir tebligat g- yapılmadan suları kesilir. ğ- Abone değişikliklerinde, geçmiş borçlar kapanmadıkça aynı yere abone kaydı yapılmaz. Ancak eski borcun kapanması ya da ön ödemeli kartlı su sayacı takılması şartıyla abone olunabilir. Su abonesini kiracı adına yaptırmayan, mülk sahibi su borcundan kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kiracının su borcunun ödenmemesi durumunda mülk sahibi dilekçe ile belediyemize başvurması durumunda, söz konusu adreste su kullanımına müsaade edilmeyecektir. Adına su abonesi bulunan kişiler mahallerini terk ettiklerinde su borçlarını ödemek zorundadırlar. Ödemedikleri taktirde adına kayıtlı olan tüm su aboneliklerinin suyu kesilir ve yasal işlem yapılır. h- Hayır kurumları (Mezarlık Çeşmesi) ve camilerden su ücreti alınmaz. Abone sahibinin vefatı halinde (mevcut abonenin borcu bulunuyorsa borç devri yapılarak) yasal varislerinden herhangi birinin üzerine ücretsiz olarak ı- devir işlemi yapılır.

5 i- Yeni inşaat ve iskan ruhsatlarında akıllı sayaç uygulaması zorunludur. (Yeni abone kaydı yaptıranlar.) j- Akıllı kartlı sayaç bağlanacak abonelerden depozit ücreti alınmayacaktır. k- Akıllı kartlı sayaç sistemine geçen abonelere, su ücreti %10 indirimli olacaktır. Su yüklemesinde metreküp sınırı uygulanmayacaktır. l- Kazan daireleri, inşaatlar, resmi daireler ve hayır kurumlarının akıllı sayaç kullanma zorunlulukları yoktur. m Maddeler KDV Hariç Maddeler Vergisizdir. n- Resmi Dairelere ait lojman binalarında oturan abonelere normal mesken tarifesi uygulanır. o- Şehit ve gazi ailelerinden su bedelinin %50'si alınır. Engelli abonelerin özürleri %40 ve daha yukarı olanlardan %50 alınır. Engelli kişi abone sahibi olacaktır. ö- Resmi Kurumlardan gecikme zammı alınmaz. p tarih ve 78 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan su abone sözleşmesindeki tüm hükümlerde aynı zamanda geçerlidir. TĐCARĐ ARAÇ REKLAM ÜCRETĐ (MALĐ HĐZMEER MÜDÜRLÜĞÜ) tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmasına Đlişkin Yönetmelik gereğince; Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti; Ticari araçlarda reklam 1) uygulanabilmesi için reklamcı tarafından alınacak ticari araç yetki belgesi ücreti (yıllık) 250,00 2) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti; (Ticari araçlarda reklamın mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere) a) Taksi, kiralık otomobil 100,00 b) Minibüs, kamyon, kamyonet 250,00 c) Otobüs 500,00 ZABITA HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Đşyeri Açma Kontrol Ücreti m2 kadar m2 den 1, m2 kadar m2 den 1, m2 den büyük m2 den 1,00 4- Küçük Sanayi ve Fabrika Alanlarının m2 sinden 1,00 5- Gayri Sıhhi Müesseselerden

6 a) Fırınlardan m2 sinden 3,10 b) Benzinliklerden m2 sinden 3,60 c) Đmalathanelerden m2sinden(börek,pasta,dondurma, tatlıvs.) 2,40 d) Simit Fırınlarından 2,40 2- Umuma Açık Đstirahat ve Eğlence Yerleri Kontrol Ücreti 1- Đnternet cafe m2 sinden 1,20 2- Kahvehane m2 sinden 1,60 3- Đçkisiz Lokanta-Köfteci m2 sinden 1,85 4- Đçkili yer m2 sinden 2,10 5- Düğün Salonu m2 sinden 3,10 6- Sinema m2 sinden 3,10 7- Otel m2 sinden 3,10 8- Pansiyon m2 sinden 2,60 9- Çay Bahçesi m2 sinden 3, Lunapark m2 sinden 3,10 11-Hamam m2 sinden 2,60 12-Mesul Müdürlük Ücreti 125,00 13-Bankalardan m2 sinden 3,50 14-Oyun Salonu (playstation) m2 sinden 1,20 3- a-pazar Yeri Açma Belgesi Ücreti 30,00 b-pazar Yeri Tezgah Tahsisi Depozito Bedeli (1 tezgah yeri) 1.300,00 4- a-pazar Yerinde Tezgah Kurma Tesis Ücreti Metretülü 3,20 1)4 hafta üst üste zabıta Müdürlüğüne mazeret bildirilmemesi halinde tezgah açmayan esnafın yeri iptal edilecektir. 2) Kanuni mirasçıları dışında Pazar yerleri devredilemez.bu işlemleri Belediyeden izinsiz yapanların tezgah yerleri alınır. Hak iddia edilemez. Belediye tezgah yerlerini uygun gördüğü başka bir esnafa verir. Depozitosu irat kaydedilir. b-pazar Yeri Ortak Giderler 10,00 5- Seyyar Esnaf Đçin Verilen Đzin Belgesi Ücreti 45, Mad.Peşin Ödenir. KDV hariç 6- Terminal Ücret Tarifesi Terminalden Kalkan Otobüs Çıkış Ücreti (1 Yolcu Ücretinin %75 i Minibüs çıkış ücreti Đl ve Đlçelere giden Günde 1 sefere mahsusu 4,00

7 Dolmuş ve Taksi Çıkış Ücreti (Aylık) 15,00 Đstanbul ve Çanakkale dışına taşıyan Otobüslerden 15,00 Minibüs Çıkış Ücreti Köylere 1 Sefer 3,00 7- Belediye Otoparklarında Bırakılan Araçların Otopark Ücreti a-taksilerden (Günlük) 2,00 b-minibüslerden 2,00 c-otobüslerden 5,00 d-kamyonlardan 5,00 e-kamyonetlerden 3,00 f-tırlardan 5,00 1 saatten az park eden araçlar %50 az ücret alınır. g-fatih Cad.FevziyeCad.Adil Onat Cad.30 dakikalık 0, Mad. Peşin Ödenir. KDV dahil 8- a-canlı Hayvan Nakli (Menşe Belgesi) Büyük Baş adedi 6,00 b-canlı Hayvan Nakli Küçük Baş adedi 4,00 c-arı nakillerinde kovan başına 1,00 d-büyükbaş hayvan derisi deri başına 0,10 Peşin ödenir. KDV. Hariç 9- Öğrenci güzergah izin belgesi ücreti 300,00 Đzinsiz çalışanlara 250,00 ceza verilir ve taşımacılıktan men edilir. Taksi Duraklarına ilk defa Ruhsat Alma Harcı KDV hariç peşin 10- ödenir. 500, Taksi Duraklarının Yıllık Çalışma Đzni Ücreti a-yıllık Çalışma Đzin Ücreti 50,00 b-yıllık Çalışma Đşçi Ücreti 30,00 c-devir Temlik Ücreti 500,00 Peşin Ödenir. KDV Hariç. 12- Terazi Beyannamelerinde Alınacak Damgalama Ücreti a-tartı ağırlıklarından her birinden 1,25 b-uzunluk ölçülerinin her birinden 1,25 c-akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerini her birinden 2,25 d-el terazilerinden 4,25

8 e-normal masa terazilerinden 6,25 f-otomatik (ibrali) terazilerden 8,25 g)elektronik terazilerden 10,00 h)kantar ve basküllerden 20, Otogarda Ücretsiz Yolcu Servisi Taşımacılığı Yapan Yazıhanelerden Taşıma Đzin Belgesi Ücreti (Peşin Ödenir KDV Hariç) 100, Đşyerleri Đçin Canlı Müzik Đzin Belgesi Ücreti 150,00 TEMĐZLĐK HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Belediye Çöp Kamyonu ile Özel Đşyerlerinden alınacak Kamyon başına 150,00 Belediye toplama alanına çöp dökümü kendi kamyonuyla dökülmesi halinde 75,00 Çöp toplama saatleri dışında çöpü veya külü çıkaranlara 2- a-1'inci dökümde para cezası 100,00 b-2'nci dökümde para cezası 250,00 c-3'ncü ve daha sonrası için 500,00 ceza uygulanır. 3- Fabrika curuflarının taşınması ücreti kamyon başına 85,00 4- Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti a)babaeski Devlet Hastanesi (Yıllık Ücret) 850,00 b)tıbbi Tahlil Laboratuarları, Cerrahi Poliklinikler, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri 150,00 c)sağlık Ocakları, Dispanser, Halk Sağlığı Laboratuarı, AÇSAP'ler 150,00 Peşin Ödenir. 1.,3.,4. mad. KDV Hariç - 2. mad. Vergisizdir.

9 1- Mezarlık Hasılatı Aile Mezarı Olarak Ayrılan Yerlerden a-eski Mezarlıktan Mezar Başına(önceden ayrılan ve boş yerler iç. b-yeni Mezarlıktan Yer Tercihi Yapanlardan Mezar Başına c-yeni Mezarlıkta Belediyenin Sıra Defin Đşlemi Yapılan Yerlerden mezar başına PARK VE BAHÇE HĐZMEERĐ (FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) 600,00 350,00 100,00 NOT: Muhtardan fakir ilmuhaberi getirenlerden ücret alınmayacak olup, ölen kişilerin Defin işlemleri Belediyenin gösterdiği yere yapılır. 2- Cenaze Aracı Ücreti a-evden veya hastaneden camiye ücretsiz. b-camiden mezarlığa ücretsiz. c- Şehir dışına cenaze nakli gidiş-dönüş km. başına 1,60 Muhtaç olduğu zabıta tahkikatı ile tespit edilen vatandaşlardan ücret alınmaz. (15 gün içinde ödenir. KDV Hariç) 3- Gasilhane Ücreti a-babaeski sınırları içinden gelen cenazeler için 25,00 b-babaeski dışından gelen cenazeler için 35,00 (Tahakkukun Tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 4- Çim Biçme Makinesi Ücreti (Saatlik) 30,00 5- Rulo Çim Kesme ( 1 m2 si ) (Nakliye hariç) 11,00 6- Ağaç Budama ve Kesme Ücreti 1 saati ( Đtfaiye merdiveni gerektiği hallerde itfaiye ücreti ayrıca ödenir.) 30,00 1.Mad. 2 Taksit Yapılabilir. KDV Hariç Maddeler Peşin Ödenir. KDV. Hariç 7- Kapalı Yerlerin Đlaçlanması a-200 m2 ye kadar 50,00 b-201'den 500 m2'ye kadar 100,00 c-500 m2'den sonrası 120,00 Peşin Ödenir, Vergisizdir.

10 FEN ĐŞLERĐ HĐZMEERĐ (FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Belediye Đş Makinalarının Kiraya Verilmesi Ücreti a-büyük Tonajlı damperli kamyonlar saat başına 150,00 b-büyük Grayder, Loder saat ücretleri 230,00 c-ekskavatör kepçe saat ücreti 250,00 d-küçük Grayder ve Beko Loder garajdan çıkış ve dönüş saati 200,00 e-silindir (toprak silindiri) garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat üc. 300,00 f-silindir (asfalt yama silindiri) garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat üc. 200,00 g-kompresör garajdan çıkış ve dönüş saati hesaplanmak üzere saat ücreti 150,00 h-betoniyer ücreti (Günlük) 120,00 ı-asfalt Distürübütörü saat ücreti 200,00 i-çekicinin garajdan çıkış ücreti 250,00 Km başına + KDV 2,50 (Aracın arızalanması halinde saat ücreti nazara alınmaz.) j-asfalf Beton Kesme saat ücreti + KDV 50,00 k-sulama Tankeri 50,00 (Peşin Ödenir. KDV Hariç) 2- Bank Ücreti a-belediyemize ait bankların günlük şehir içine günlük 1 adedinin kiralanması 1,50 Not: Muhtardan Fakir Đlmuhaberi getirenlerden ücret alınmaz. b-babaeski dışına bankın 1 adedinin kiralanması (bankların 3 gün içinde iade edilmemesi halinde günlük tarife uygulanır.) 15,00 Peşin Ödenir. KDV. Hariç 3- Stablize Malzeme Ocak Çıkış Ücreti m3 olarak 14,00 (Peşin ödenir. KDV hariç) 4- Ana Kanala Abone Kanalı Bağlanması (Kazı ve işçilik dahil ) (büz-boru hariç) mt. Ücreti 10,00

11 5- Asfalt onarımı, satih kaplama yapılması m2 olarak 20,00 6- Asfalt onarımı, beton asfalt m2 olarak 30,00 7- Asfalt onarımı, beton asfalt, beton parke m2 olarak 30,00 8- Abone kanalın ekiplerimiz tarafından açılması 40,00 (Peşin ödenir. KDV hariç) ĐTFAĐYE HĐZMEERĐ (ĐTFAĐYE MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Vidanjör Ücreti a-şehir içi WC çukuru, su kuyusu, bodrum temizlemesi ve arazöz ile su sıkılması b-mücavir saha dışı merkez köylerde çekim c-şehir dışına çıkan temizlemelerden her km. gidiş dönüş için d-vasıta temizlik için gittiğinde her ne suretle olursa olsun takibinden sarfınazar edenlerden veya vasıtanın giremediği ve çıkamadığı kesimlerden masraf karşılığı e-su vurma f-đnşaatlara Su Verme Araç Başı Not:Belediyemizin kanal hizmeti götürmediği yerden ücret alınmaz. Peşin ödenir. KDV. Hariç 2- Su Taşıma Ücreti a-şehir merkezindeki evlere su götürme b-şehir merkezindeki ticarethanelere su götürme c-şehir dışı su nakillerinde her km. gidiş dönüş ücreti Peşin ödenir. KDV. Hariç 3- Đtfaiye Merdiveninin Kiralanması a-đtfaiye merdiveninin kiralanması 1 sefer için saat başına(pankart asma dahil) b-đtfaiye aracı ile kapı açma Peşin Ödenir. KDV. Hariç 50,00 76,70 20,00 50,00 100,00 150,00 50,00 70,00 20,00 250,00 94,40

12 4- Ruhsatlandırma Aşamasında Verilecek Yangın Raporu Hizmeti a-otel ve Motel Đşletmeciliği b-hipermarketler c-marketler d-fabrikalar (1 Defaya Mahsus) e-şirketler f-nakliye, Otobüs Şirketlerinden g-lokantalar ğ-köfteci Dükkanları h-diğer Đş Yerleri i-đnternet Kafeler j-kafeteryalar k-akaryakıt Đstasyonları l-simit Fırınları m-giyim Mağazaları n-ayakkabı Mağazaları o-konfeksiyon Atölyeleri ö-öğrenci Yurtları p-öğrenci Pansiyonları r-köy Kahvehaneleri s-sinema Salonları ş-ekmek Fırınları t-kahvehaneler u-beyaz Eşya Mağazaları ü-yufka v.b. Satanlar v-oto v.b.yedek Parça Satıcıları y-oto v.b. Tamirhaneler x-mobilya Mağazaları q-mobilya Đmalatçıları ç-yüzme Havuzu Đşletmecileri -Düğün Salonları ß-Bankalar 1.000, ,00 750, , ,00 750,00 500,00 300,00 300,00 750,00 800, ,00 500, ,00 400, , , ,00 200, , ,00 300, ,00 400, ,00 400, ,00 750, , , ,00

13 æ-sürücü Kursları ~-Yağ ve Un Fabrikaları <-Muhtelif ve Temel Gıda Mağazaları Peşin ödenir. KDV. Hariç 1.000, ,00 500,00 ULAŞTIRMA HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) 1- BelediyeOtobüsleri a-şehirler Arası Otobüs Kiralama Ücreti Büyük Otobüs km. başına 2,50 20 km.ye kadar olan yerlerden (gidiş-geliş) km.si 3, km.ye kadar olan mesafelerde ayrıca saat başına bekleme üc. 5,00 b-đlk orta dereceli öğrenciler için okullar tarafından düzenlenen seyahatlerde %25 indirim uygulanır. Peşin ödenir. KDV. Dahil BANDO HĐZMEERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) Resmi Tören Niteliğinde Olmayan Şehiriçi Resmi Kurum ve Şahıslara Saat Başına; a- Şehiriçi Törenlerden Saat Başına 30,00 b- Şehirdışı Törenlerden Saat Başına 45,00 Đş bitiminde Peşin Ödenir. KDV. Hariç

14 NĐKAH HĐZMEERĐ (YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ) a- Mesai içinde Belediye Binasında Nikah Cüzdanı Ücreti 70,00 b- Mesai dışında Belediye Binasında + Nikah Cüzdanı 180,00 c- Mesai içinde Belediye Dışında + Nikah Cüzdanı 190,00 d- Mesai dışında Belediye Dışında + Nikah Cüzdanı 220,00 ( Peşin ödenir. KDV. Hariç) MĐSAFĐRHANE ÜCRETĐ (ÖZEL KALEM) 1) nolu odalar Tek kişi kaldığında 20,00 Çift kişi kaldığında 35,00 2) 4-5 nolu odalar 45,00 Not: Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Üst Düzey Bürokratlardan Ücret Alınmaz. Bu konuda Belediye Başkanı yetkilidir. Peşin ödenir. KDV. Hariç BABAESKĐ TARIM FESTĐVALĐ (ÖZEL KALEM) 1- Festival Sergi Yeri Kirası(m2 başına) 50,00 2- Otomotiv Sektörü Sergi Yeri Kirası 3.000,00 3- Tarım Aletleri Sergi Yeri Kirası ve Bankalar 3.000,00 Peşin Ödenir. KDV Hariç.

15 ĐMAR HĐZMEERĐ (ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ) 1- Đmar Belge Ücretleri, Jeolojik Etüt Raporu Ücreti a- T.U.S. Taahhüt Belgesi Ücreti (tane) 50,00 b-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) konutlardan 60,00 b-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) küçük sanayi ve ticarethanelerden 60,00 c-yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, aplikasyon belgesi ücreti (belge başına) büyük sanayi ve depolama alanı 150,00 d- Jeolojik etüt raporu ücreti (bir takım) 10,00 e- Zemin emniyet gerilmesi, bildirim ücreti (parsel başına) 100,00 2- Đmar Planlama Ücreti a- Đmar planlaması dolayısıyla Belediyece yeni planlanan ve parsellenen parsellerden emlak değeri 2% b- Şahıslar tarafından yaptırılan parsellerden emlak değerinin 1% 3- Đşgaliye Ücreti a- Bağımsız bölüm başına 150,00 b-dubleks ve Trıpleksv.b.lerden kat başına 150,00 c-dubleks ve Tripleks vb.lerde birden fazla daire olması halinde bağımsız bölüm başına 150,00 4- Đmar ve Mevzuat Gereğince Alınacak Ücretler a-kat irtifakı ve kat mülkiyeti bağımsız bölüm başına tasdik ücreti (Mimari proje onayı ve Yapı Kullanma Aslı Gibidir Onayı dahil) 75,00 b-đmar Planı dışı ifraz ve tevhit öncesi ve sonrası ifraz, tevhit tenzil ilave vs. kontrol ücreti (parsel adedi-son oluşum) 150,00 5- Yapı Kullanma Đzni Bina Đnceleme ve Konrtollük Ücreti a- Konut (m²) için m² arası 2, m² arası 4, m² arası 6, m² arası 8,00

16 200 m²'den fazla 10,00 b- Küçük Sanayi ve Ticarethane m2 sinden 4,00 c-büyük Sanayi m2 sinden 5, Đmar Durumu (Çapı) Ücreti (Proje Tanzimi Đçin Çizilenlerden) a- Bina Taban Alanı / Kat Adedi / m2 (Proje tanzimi için) 0,70 b- Plan dışı alanlarda imar durumu ücreti (proje tanzimi için) 0,70 2- Đmar durumu ücreti (Bilgi için çizilenlerden) a- 3 kata kadar olan yerlerden (parsel başına) 60,00 b- 4 kat ve üzeri (parsel başına) 70,00 c- Küçük Sanayi Sitesi ve ticarethanelerden (parsel başına) 70,00 d- Büyük Sanayi Sitesi ve depolama alanı (parsel başına) 150,00 e- Plan Dışı Alanlar (parsel başına) 120,00 f-banka vs. bilgi için imar durumu başına 70,00 7- Cins Değişikliği Kontrolü Belge Ücreti 50,00 8- Enkaz Kaldırma Yıkım, Đnşaat ve Kanal Harcama Kontrollük Üc. a- Zemin Aplikasyon Ücreti 120,00 b- Subasman Kontrollük Ücreti (Temel Üstü Vizesi) 120,00 c- Enkaz Kaldırma ve Yıkım Đzni Belgesi Ücreti 100,00 9- Hafriyat ve Nakil Raporu Belge Ücreti 100,00 a-150 m³'e kadar 300,00 b-151 m³-300 m³'e kadar 600,00 c-301 m³-500 m³'e kadar 1.200,00 d-501 m³-750 m³'e kadar 2.400,00 e-751 m³ ve yukarı 3.500, Ekspertislik Ücreti 120, Đş Bitirme Belgesi (Belge veya Yazı) Ücreti 300, Müştemilat Đzinlerinde Ücret a-çatı, kömürlük, garaj, bahçe duvarı, bahçe aletleri deposu vs. 100,00 b-dükkan, işyeri, depo vb. gibi yerlerin tamir, tadilat, onarım, boya, badana vb. gibi işlerin yapım ve bakım ücreti 100,00 c-konutlarda tamir, tadilat, onarım, boya, badana vb. gibi işlerin yapım ve bakım ücreti 40,00

17 d-mevcut bahçe duvarlarının kısmi olarak tamir, tadilat ve onarımı 40, Dijital Đmar Planı veya Halihazır Harita Ücreti ( Cd başına ) 320, Enerji Talepleri Kuruluş Yeri Belge Ücreti (TredaşMakdu Evrak) (Fabrikalardan belge başına) 1.200, Asansör Đşletme Ruhsatı Ücreti 175, Bankalardan gelen ipoteğe ve krediye esas teşkil eden evrak tanzim ve onay ücreti; a-đmar Durumu yazısı + Proje + Yapı Kullanma Onayı 55,00 b-digital fotoğraf çekimi (Proje+imarplanı+yapı ruhsatı+ yapı kullanma vs.) 65, Karayolları Geçiş Đzin Belgesi Ücreti 220, Verilecek Her Türlü Belgelerden Alınacak Ücret 1- Verilecek her türlü belgelerin adedinden (fotokopi) 5,00 2- Aslı gibidir onayı (belge başına) 5,00 3- Pafta Ozalit çekim ücreti 20, Teknik Uygulama Sorumlusu T.U.S. (Fenni Mesuliyet) Ücreti 1-Teknik Eleman Kayıt Ücreti a-đlçemiz vergi dairelerine kayıtlı olanlar 200,00 b-đlçe dışı vergi dairelerine kayıtlı olanlar 330,00 2-Takip eden yıllarda kayıt yenileme a-đlçemiz vergi dairelerine kayıtlı olanlar 130,00 b-đlçe dışı vergi dairelerine kayıtlı olanlar 180,00 Takvim yılı sonunda yeni yılda kayıt yenilemeyenlerden yeni kayıt ücreti alınır. 20- Numarataj Levhası Ücreti a-dış Kapı numarasının zayiinden (1 adet) 20,00 b-cadde-meydan ve Sokak Levhalarının tahribatı, yerinden sökülmesiv.s. 40, Babaeski Şehir Planı Ücreti (Yeni Hazırlanan Harita) 5,00 Tüm maddeler peşin ödenir. KDV Hariçtir.

18 KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCREERĐ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) a) Mesken 5,00 b) Ticarethane 7,50 c) Fabrika 100,00 d) Market m2' ye Kadar 200, m2 Arası 250, m2'den Büyük 300,00 e) AVM 500,00 f) Resmi Daire 5,00 g) Akaryakıt Đstasyonu 100,00 h) Dersane-Kreş-Yurt-Pansiyon 50 Öğrenciye Kadar 50 Öğrenciden Sonrası 50,00 100,00 ı) Banka 100,00 i) Otel 200,00 j) Kafe-Bar-Birahane 25,00 k) Fırın 50,00 l) Atölye-imalathane 50,00 m) Diğer Đşyerleri 10,00 n) Özel Okul 50 Öğrenciye Kadar 50 Öğrenciden Sonrası 50,00 100,00

19 o) Restaurant 100 m2'ye Kadar 75, m2'den Büyük 100,00 Su Parasıyla Birlikte Alınır. Ücrete KDV Eklenecektir. Belediyemizde su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinin mükellefiyetlerinin ayrıca tespit edilerek emlak vergisi ve/veya çevre temizlik vergisi sicillerine tahakkukları yapılacaktır. 27 Ekim 2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atıksu Altyapı ve Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmeliğe Đstinaden Hazırlanmıştır. Kamyonet vb. araçlar Kamyon ve Tırlar Peşin ödenir. KDV. Hariç KANTAR TARTI ÜCRETĐ (HAL MÜDÜRLÜĞÜ) 5,00 10,00 İş bu tarife 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer, 31/12/2013 tarihinde sona erer. Şekli ile, Meclisin, 2012 Yılı Kasım Ayı, 19/11/2012 tarihli toplantısında mevcudun ittifakı ile karar verildi. ABDULLAH HACI ALİ İHSAN FİLİZ SİNAN HATİPOĞLU BEL.VE MEC.BŞK. MECLİS KATİBİ MECLİS KATİBİ

2015 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ

2015 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ T.C. BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : 014000199 DAİRESİ : PLAN VE BÜTÇE KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARİHİ : 21/11/2014 BİRİMİ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜTÇE KOM.RAPORU GELİŞ

Detaylı

2016 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ

2016 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ T.C. BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : 015000213 DAİRESİ : PLAN VE BÜTÇE KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARİHİ : 12/11/2015 BİRİMİ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜTÇE KOM.RAPORU GELİŞ

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 01.11.2016 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen konular üzerinde yaptığımız görüşme ve incelemeler neticesinde;

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Mali Ödemeler - Maliye borcu yoktur yazısı - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Vekaletname TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

MALKARA BELEDİYESİ 2017 YILI TARİFE CETVELİ Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveline İlişkin Tablo

MALKARA BELEDİYESİ 2017 YILI TARİFE CETVELİ Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveline İlişkin Tablo e Tabi İşler Tarife Cetveline İlişkin Tablo 1 e Tabi İşler Tarife Cetveline İlişkin Tablo Harç, ) 5393 S.K. 18. F Bd. / 2464 S.K. 97. 5393 S.K. 18. F Bd. / 2464 S.K. 97. A-Tahsis i DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 40.122.980 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 13.243.500 2 Özel Tüketim Vergisi 6.500.500 51 Haberleşme

Detaylı

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ YUNUSEMRE BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü ATIKSUALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı