T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı : /235 20/01/2014 : Makale Talebi GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Yerel Yönetimler Bölümü) Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20'inci maddesine göre belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kurulan ve bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine haiz tek yerel yönetim birliğidir. Birliğimizin görevleri arasında; belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak, belediye personeline yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek, onlara rehberlik etmek ve belediyelerle ilgili kitap, dergi vb. basılı materyal yayınlamak yer almaktadır. Birliğimiz tarafından yayınlanan, belediyecilik yayınları arasında en uzun soluklu yayın olan "İller ve Belediyeler Dergisi", belediyeler arasındaki iş birliğinin artırılması ve deneyim paylaşımına katkı sağlanması amacıyla, belediyeleri ilgilendiren farklı temalar ile belediyecilik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Her ay adet basılarak ücretsiz olarak dağıtılan dergimizde; zengin li makaleler, belediyelerden haberler ve güncel mevzuat bölümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitelerimizin öğretim elemanlarının tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanmak, yayımlanacak olan makalelere akademik bir bakış açısı kazandırmak ve teori ile uygulamayı buluşturmak amaçlanmaktadır. Siz değerli akademisyenlerimizin, ekteki konu başlıkları göz önüne alınarak belediyecilik alanındaki görüş ve değerlendirmelerinizi içeren, İller ve Belediyeler Dergisi Yazım ve Yayın İlkelerine riayet edilerek kaleme alınacak olan kitap ve makalelerinizi yayınlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. TBB Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek yayınlanması uygun görülen makaleler için Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri gereğince telif ödemesi yapılacaktır. Göstereceğiniz alakaya şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım. EK: Başlıkları (12 sayfa) Başkan a. Genel Sekreter Tunus Cad. No: 12 Kavaklıdere ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.CEBECİ BEŞER Ekonomist Telefon : (0312) Faks: (0312) e-posta: Elektronik Ağ:

2 İLLER VE BELEDİYELER DERGİSİ YAYIM VE YAZIM İLKELERİ İller ve Belediyeler Dergisi Türkiye Belediyeler Birliğinin aylık süreli yayın organıdır. Dergide, yerel yönetimleri ilgilendiren her türlü çalışmaya ve Birlik faaliyetleriqe ilişkin haberlere yer verilmektedir. 1. Derginin yazı dili Türkçe'dir. YAYIM İLKELERİ 2. Dergiye gönderilen makale ve diğer çalışmalar, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması tercih sebebidir. 3. Makalenin başka bir yayın organında daha önceden yayımlanmış olması halinde doğabilecek ihtilaflardan eser sahibi sorumludur. 4. Yayın kurulu tarafından şekil,, yayım ve yazım kuralları yönünden değerlendirilen çalışmalar sonucunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir Bu karar yazara bildirilir, düzeltme için yazara en az 3 takvim günü süre tanınır. 5. Makalelerde, makalenin özünü bozmayacak şekilde yapılacak değişiklikler yazara bildirilmeksizin yayın kurulunca yapılır. 6. Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmaların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Dergiye aittir. 7. Dergide yayımlanan yazıların her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeksizin, alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. 8. Dergide yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve görüşler tamamıyla yazara ait olup, Dergiyi bağlamaz. 9. Her makalenin başına konu edilen çalışmanın amacının açıklandığı spot olarak kullanılmak üzere kısa bir özet eklenmelidir. 10. Mevzuat ve yargı kararlarının kullanılması halinde, bunlara aynen yer verilmemeli, kısa ve özet bir biçimde yazarın da görüşünü kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. 11. Dergide yayımlanacak eserlerde, belli bir kurum, kuruluş veya şahısa olumlu ya da olumsuz bir şekilde işaret edilmemesine özen gösterilmelidir. YAZIM İLKELERİ 1. Makaleler ve diğer çalışmalara ilişkin fotoğraf, şekil, tablo vb. dokümanlarını ve yazara ait fotoğrafın yüksek çözünürlükte jpg formatında adresine veya Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere Ankara adresine CD ile gönderilmelidir. 2. Yazarın adı, soyadı, unvanı, görevi, e-posta adresi, çalıştığı kurum/kuruluş bilgisi yazının ilk sayfasında, başlığın altında yer alacak biçimde gönderilmelidir. 3. Yazılar; Microsoft Windows Word ortamında; A4 boyutunda, kenar boşlukları iki buçuk (2,5) cm. ve satır aralığı bir buçuk (1,5) cm, Times New Roman karakterinde, 12 punto, dipnotlar 10 punto ile ve toplam 6 sayfayı geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. 4. Makalenin ana başlığı mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve net, anlaşılır olmalıdır. 5. Makalelerde kullanılacak bölüm başlıkları büyük harf ve bold yazı karakteri ile yazılmalıdır. Bölüm başlıklarının altında en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. İlk alt başlık küçük harf ve bold, ikinci alt başlık küçük harf, bold ve italik yazı karakteri ile ve tüm başlıklar sayısal sistem ile yazılmalıdır. 6. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmelidir. Tablolardaki bilgilere yapılan atıflar, tablo numarası da belirtilerek belirgin hale getirilmelidir. Mevzuattan ve başka kaynaklardan doğrudan yapılan alıntılar, tırnak işareti ("...") içinde ve yatık (italik) yazılmalıdır. 7. Tırnak içinde verilen metinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için şeklinde tek tırnak kullanılmalıdır.

3 8. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme İşareti ve ek yazılmalı ayrıca nokta konmamalıdır. Örneğin; 5'lnci, 7 'nci 9. Belli bir Kanun ve Yönetmelik adından söz edildiği durumlarda ekler kesme işareti ile ayrılmalıdır. Örneğin;... Kanunu'nun,... Kanun'a,... Yönetmeliği'nin vb. 10. Dipnotlar ilgili sayfan m altında gösterilecektir. Dipnot gösterimi: - Kitaplar için: Yazar adı, yayın adı, yer adı, yayınevi adı, yayın yılı, s... - Dergiler için: Yazar adı, makale adı, dergi adı, ciltno..., yayın yılı, s... - Yazarsız yayın gösterim: Kurum adı, yayın adı, yer adı, yayın yılı, s Kaynaklara çalışmanın sonunda yer verilmelidir. Kaynakça gösterimi: - Kitaplar için: Yazar soyadı-adı, yayın adı, yer adı, yayınevi adı, yayın yılı. - Dergiler için: Yazar soyadı-adı, makale adı, dergi adı, ciltno..., yayın yılı. - Yazarsız yayın gösterim: Kurum adı, yayın adı, yer adı, yayın yılı. - Internet erişim gösterim: www, erişim tarihi. DİĞER HUSUSLAR 1. Dergide yayımlanan makale ve diğer çalışmalara, çalışmanın dergide yayımından sonra telif ücreti ödenir. Telif ücreti ödemesinde, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri dikkate alınır. 2. Telif ücretinin havale edileceği banka ile IBAN numarası ve derginin gönderileceği posta adresi yazının en sonunda belirtilmelidir. 3. Yazısı yayımlanan yazarın posta adresine, ilgili dergi sayısından iki adet gönderilir. TBB Kayıt No / Makale Adı (Ksyıi numarası TBB tarafından verilcccktir.) Yazarı/Yazarları İmza Eserimin yukarıda belirtilen yayım ve yazım ilkelerine uygunluğunu beyan ederim. TC Kimlik No Banka Adı/IBAN No Adres/Tefefon

4 KONU BASLIKLARI Türkiye'nin idari Yapısı İdari Vesayet ve Yerel Yönetim Özerkliği Temel Belediyecilik Bilgisi Belediyelerin Görev ve Yetkileri Belediyenin Organları İhtisas Komisyonları Denetim Komisyonu Belediye Başkam Belediye Encümeni Belediye Meclisi Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Belediyelerde Etik Davranış İlkeleri Belediyelerin Sosyal, Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Evlendirme ve Nikâh Hizmetleri Defin ve Mezarlık Hizmeti Mezbaha ve Veterinerlik Hizmetleri Hayvan Pazarı ve Kurban Hizmetleri Belediyelerde Şirket ve BELEDİYE MEVZUATI Anayasa ve Devlet teşkilatı hakkında genel bilgi. idari vesayet kavramı, kapsamı ve türleri, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel yönetimlerin özerkliği ve uygulama sorunları ile bu konudaki yargı kararlan. Belediyenin tanımı, idari niteliği, kuruluşu, organları, teşkilatı, görevleri, yetkileri, gelirleri, giderleri ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazları. Belediye başkanı, belediye meclisi ve encümenin oluşumu, görevleri, organlar arası ilişkiler, başkanlığın sona ermesi, başkanlığın boşalması halinde yapılacak işlemler, belediye başkanı görevlendirilmesi, görevden uzaklaştırma, meclis üyeliğinin sona ermesi, boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi, meclisin feshi. ihtisas Komisyonlarının oluşumu, çalışması, görevleri, kararları ve huzur hakkı. Denetim komisyonunun oluşumu, toplantı ve denetimi, uzman kişilerden yararlanması, denetimin kapsam ve sının, rapor oluşturulması, rapor sonucu yapılacak işlemler, komisyon huzur hakkı. Belediye başkanı, başkan vekili, başkan yardımcısı, başkan danışmanları, görev, yetki ve sorumlulukları, yetki devri, harcama ve ihale işlemlerindeki sorumlulukları, görevden alınmaları, yargılanmaları, mali ve sosyal haklan. Belediye encümeninin oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklan, çalışma usul ve esasları, gündemi, toplanması, kararları ve kesinleşmesi, yapamayacağı işler, diğer organlarla İlişkileri, huzur haklan. Belediye meclisinin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslan, gündemi, toplanması, kararları ve kesinleşmesi, üyelerin yapamayacağı işler, diğer organlarla ilişkileri, huzur haklan. Denetim komisyonu, faaliyet raporu ve görüşülmesi, soru, genel görüşme, gensoru, kesin hesabın görüşülmesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve bu kanun gereğince yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre belediyelerde etik komisyonu kurulması, etik davranış ilkeleri, etik sözlesmesi imzalanması. Yoksul, yaşlı, kimsesiz ve muhtaçlara yardım, öğrencilere burs verilmesi ve diğer yardım, yoksul ve muhtaçlara arsa ve konut verilmesi, meslek ve beceri kazandırma kurslan, gıda bankacılığı, yardım marketçiliği, başanh sporculann ve öğrencilerin ödüllendirilmesi, amatör spor kulüpleri ile diğer dernek ve vakıflara yardım, çocuk ve kadın koruma evleri, toplu nikâh ve sünnet, taziye çadın ve evi. Belediye başkanlannın nikâh kıyma yetkisi, evlendirme memurluğu, Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri, nikâh salonu işletilmesi ve tahsisi, nikâh salonu dışında nikâh kıyılması, nikâh hizmetinin ücreti en dirilmesi. Cenaze, cenaze arabası, gasilhane, mezarlık ve defîn, yoksul ve kimsesizlerin defni, mezarlık yeri seçimi, yapım, bakım ve onarımı, hizmetlerin ücreti endirilmesi. Mezbaha kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, hayvan kesimi ve atığı ile ilgili denetim ve cezalar, veteriner çalıştınlması, hayvan bannakları kurulması ve diğer veterinerlik hizmetleri ile bu hizmetlerin ücretlendirilmesi. Hayvan pazarının kurulması, işletilmesi, tahsisi, denetimi, ücretlendirilmesi, hayvan sağlığı ve hayvan zabıtası, tanm müdürlükleri ve belediyeler arası görev aynmı, hayvan kimlik belgesi, kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hayvan kesimindeki usul ve esaslar, kesim hizmetinin belediyece sunulması ve ücretlendirilmesi, hayvan kesimi ve atığı ile ilgili denetim ve cezalar. Belediyelerde işletme ve şirket kurulması, şirket ortaklığı, sermaye artırımı, işletme ve şirketlerin yönetim ve denetimi.

5 isletme Kurulması Hal Terminal Yapım ve İşletmeciliği Otopark Yapım ve İşletmeciliği Kültür, Turizm ve Sanat Hizmetleri Alternatif Hizmet Modelleri Diğer Kurumlarla Ortak Iş ve Proje Yapma Belediyeler Arası Iş Birliği Mahalli İdare Birlikleri Belediyelerin Denetimi Belediye Hizmetlerinde Örnek Uygulamalar Yerel Demokrasi ve Katılım Mahalle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Belediyeler Yerel Ekonomik Kalkınma ve Marka Şehirler ) Yaş sebze ve meyve hallerinin yönetimi, hal rüsumları, rüsumların dağıtımı, denetim, belediye ve hal zabıtasının yetkileri, Bakanlığın yetkileri, özelleştirme ve özel hal işletmeleri, pazar yerleri, hal iş yerlerinin kiralanması, tahsisi. Belediyelerin görev ve yetkileri, yer seçimi, arazi temini, çevresel etki değerlemesi, planlaması, yapımı ve işletilmesi. Açık ve kapalı otoparklar, arazi temini, ticari otoparklar, otopark yönetmeliği, idarenin görev ve sorumlulukları, engellilerle ilgili otopark standartları ve zorunlu hükümler, otopark işletmeciliği, yediemin otoparkları. Festival, fuar, panayır, turizm ve tanıtım faaliyetleri. Yap işlet, yap işlet devret, yapı ortaklığı, imtiyaz devri, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi. Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi ile diğer kanunlarda belirtilen ortak hizmet projeleri ve diğer işbirlikleri. Belediyeler arası yurtiçi iş birliği, kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ortak hizmet projeleri. Birliklerin kurulması, organları, görev ve yetkileri, üyelik, diğer kurumlarla ilişkileri. Denetimin amacı ve kapsamı, iç ve dış denetim, denetim yapmaya yetkili kurumlar, denetim raporları ve raporların kamuoyuna açıklanması, meclise sunulması ve bu raporlar üzerine yapılacak işlemler. Yurt içinde ve yurtdışında İyi belediyecilik uygulamalarının paylaşılması. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kentsel Şart, Yerel Demokrasi Haftası, Türkiye'de mevcut durum, kentsel karar alma süreçlerine katılıma ilişkin araçlar, kent konseyleri, stratejik plan, hemşehri hukuku. Mahallenin kurulması, yönetimi, mahalle muhtarı, mahallenin belediye ile İlişki si. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, Türkiye'de mevcut durum, kadın sığınma evleri, kadın meclisleri, 3R yöntemi. Belediyelerin kent ekonomisinin ve ticaretinin geliştirilmesi için yapacakları girişim ve faaliyetler, kentin öne çıkarılacak, yurt içi ve yurt dışına tanıtılacak özelliklerinin neler olduğunun tespit edilmesi. Koııu İnsan Kaynakları Personel İstihdam Yöntemleri Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması Personel Giderlerinin Yasal Sınırı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ insan kaynakları yönetiminin amacı ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, temel İnsan kaynaklan süreçleri, kamu sektöründe insan kaynaklan yönetimi. Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi istihdamı, zabıta ve itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden personel görevlendirilmesi, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, danışman ve özel kalem müdürü çalıştırılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yeniden, açıktan ve naklen atanmaları, vekâlet ve ikinci görev. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro ilke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine istinaden personel giderlerinin yasal sınırının hesaplanması, yeni personel alımı kısıtı ve uygulaması sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi kapsamında tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması usul ve esasları.

6 Memurların Genel Haklan, Ödev ve Sorumlulukl an Memurların Mali ve Sosyal Haklan Harcırah Kanunu Memurlann Görevde Yükselmesi Disiplin Uygulamalan Belediye Personelinin Yargılanması Uygulamayı isteme, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı, sendika kurma, izin, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi ve demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi, toplu eylem ve hareketlerde bulunma, grev, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma, hediye alma ve menfaat sağlama, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama, gizli bilgileri açıklama ve ikinci görev konularına ilişkin yasak ve sorumlulukları. Aylık, ödenek, yolluk ve gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulaması, fazla çalışma, emeklilik, doğum-aile-tedavi yardımları, giyecek ve yiyecek yardımları, ikramiye, memurlarla yapılan toplu sözleşmelere istinaden ek Ödeme yapılması, yıllık, mazeret, hastalık, sağlık izinleri, aylıksız izin, idari izin, öğrenim izni sayılı Harcırah Kanunu'na göre harcırahın unsurları ile belediye başkanı, meclis üyeleri, memur, işçi ve sözleşmeli personele ödenecek yurtiçi ve yurt dışı harcırahlar. Belediye memurlarının görevde yükselmesi, unvan değişikliği, kademe ve derece ilerlemesi, görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolar. Disiplin cezalan, ceza uygulanacak fiiller, karar süresi, zamanaşımı, savunma hakkı, itiraz, görevden uzaklaştırmaya ilişkin usul ve esaslar, memurun göreve tekrar başlatılması. Görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı belediye memurları, sözleşmeli personel ve işçilerin 4483 ve 3628 sayılı Kanunlar ile genel hükümlere göre yargılanması. Kamu Mali Yönetim Sistemi Stratejik Plan ve Performans Programı Belediyelerde Harcama Süreci ve Yetkilileri Belediye Bütçesi Temel Muhasebe Belediye Muhasebesi Kesin Hesap Harcama Belgeleri Taşınır ve Taşınmaz Faaliyet Raporu Iç kontrol ve On Mali Kontrol Kamu Zaran Vergi Mevzuatı ve Belediyeler MALI YÖNETİM Genel olarak kamu mali yönetimi, bütçe çeşitleri ve hazırlama ilkeleri, harcama birimi, mali hizmetler ve muhasebe birimi, iç kontrol, iç ve dış denetim kavramlan, ödenek üstü harcama, hesap verme sorumluluğu. Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans programı hazırlanması, stratejik planlamaya ilişkin dikkat edilecek hususlar, idarece hazırlanacak performans programlan hakkında genel bilgi. Ust yönetici, harcama ve ihale yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi mutemedi, gerçekleştirme görevlisi, taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile bu kişilerin görev yetki ve sorumluluklan. Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, bütçenin kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik sınıflandırması, açığın finansmanının kodlanması, bütçenin görüşülmesi ve kesinleşmesi, ek ve yedek ödenek, aktarma. Muhasebe kavramı, muhasebenin temel ilkeleri, temel mali tablolar, muhasebe sistemleri, hesap kavramı ve Devlet muhasebesi. Belediye muhasebesine giriş, hesaplann tanımı, kayıtlan, işleyişi, mizan, bilanço, diğer mali tablolann hazırlanması, konsolide edilmesi. Yıl sonu işlemleri, bütçe gelir gider kesin hesabının çıkan İması, görüşülmesi, kabul veya reddedilmesi ve sonuçlan. Mahalli idareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve harcamanın çeşidine göre düzenlenecek belgeler. Taşınır ve taşınmaz mal edinimi, yönetimi, satışı, devri, kirası, trampası, kamulaştırması, tahsisi, tahliyesi vs. Birim ve kurum faaliyet raporunun hazırlanması, değerlendirilmesi, mecliste görüşülmesi, kabul ve reddi halinde yapılacak işlemler, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay'a gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması. İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin usul ve esaslar, iç kontrol standartları, iç kontrol eylem planı. Kamu zarannm tanımı, kamu zararına neden olan işlemler, tespiti ve kaydı, adına kamu zaran çıkanlacak kişiler, kamu zarannın takip ve tahsili. Belediyelerin kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi yükümlülükleri ve muafiyetleri.

7 Belediye Gelirleri Belediye Vergileri Belediye Harçları Belediye Katılım Payları Hizmet Karşılığı Ücretler Özelleştirilme Uygulamaları Kamu Haznedarlığı Belediye Borç Borç ve Alacakların Takibi Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Belediye Mallarının Haczi Vergi, harç, katılma payı, ücret ve kira, faiz ve cezalar, genel bütçe paylan, bağış ve yardımlar. Emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve diğer vergiler, tahakkuk, tarh, tahsil işlemleri sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan inşaat harçlan, çeşitli ruhsat harçları, işgaliye ve diğer harçlar. Yol, kanalizasyon ve alt yapı yatınmlanna katılım paylan. Su ve atık su, katı atık, araç ve iş makinesi, otobüs, düğün salonu ücreti, asfalt bozma bedelleri, mezarlık ücretleri ve diğer ücretler. Toplu taşıma, içme suyu, katı atık hizmetleri ile mezarlık, hal, otogar, mezbaha, işletme, şirket ve park bahçe işletmesinin özelleştirilmesi. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile ilgili genel esaslar, uygulama, kullanılabilecek araçlar, nemalandırma, raporlama, sorumluluk, yaptınm. Yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlanndan borçlanma, tahvil ihracı suretiyle borçlanma, borçlanmalarda sınır, izin alınacak kurumlar, iç ve dış borç stok tutan, mevzuata aykırı borçlanma ve yaptırımlan. Borç ve alacaklann takip ve tahsili, özel, kamu borç ve alacakları, uzlaşma, feragat, 6183 sayılı Kanun uygulaması, kamu ve özel haciz uygulamaları, tahsilât yöntemleri, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi ile diğer kurum ve kuruluşlann yardımlan. Belediye bütçesinden yapılacak temsil ve tören giderleri, harcama usul ve esasları, doğrudan temin ve avans yöntemleri. Belediyelerin haczedilen ve edilemeyen taşınır ve taşınmaz mal varlıklan, banka hesaplan, gelirleri, kamu hizmetine tahsisli mallan, hacze itiraz ve şikâyet, kamulaştırmasız el atma kararlan ile haciz uygulaması. Kamu Hıale Mevzuatına Giriş ihale Yöntem ve Süreçleri İhale İlanları ve EKAP Doğrudan Temin Yöntemi Mal Alımı İhalesi Hizmet Alımı İhalesi Yapım İşi İhaleleri ve Hak ediş Uygulamaları Danışmanlık Hizmeti İhalesi Çerçeve Anlaşma İhalesi İHALE MEVZUATI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı, temel ilkeleri, istisnaları ile ihalelere katılamayacak olanlar sayılı Kanuna göre açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ile ihale süreçleri sayılı Kanuna göre İlanlarda bulunması zorunlu hususlar, ilanın uygun olmaması, düzeltme ilanı ve zeyilname, EKAP süreci sayılı Kanuna göre doğrudan teminle mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve taşınmaz kiralanması, idarelerce uyulması gereken kurallar, doğrudan teminde yasaklama sayılı Kanuna göre mal alımı ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ihalenin sonuçlandınlması sayılı Kanuna göre hizmet alımı ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve İhalenin sonuçl andırılması sayılı Kanuna göre yapım işi ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ihalenin sonuçlandınlması sayılı Kanuna göre danışmanlık hizmeti ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine yönelik düzenlemeler, ön yeterlik değerlendirmesi, ihaleye davet ve ihalenin sonuçlandırılması sayılı Kanuna göre Çerçeve Anlaşma İhalesi Yönetmeliğinin genel hükümleri, ihale hazırlık işlemleri, ihale ilan süre ve kuralları, ihale katılımında

8 Tasarım Yarışmaları İhalelerde Fiyat Farkı İhalelerde Şikâyet ve Yasaklama İhale ve Bütçe İlişkisi Şartname Hazırlama Sözleşme Hazırlanması ve Uygulanması Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması Taşıt Edinimi ve yeterlilik, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi, sonuçların açıklanması sayılı Kanunun 23'üncü maddesine göre yarışmanın yürütülmesi ile ilgili yönetmelikler, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri yarışmaları yönetmeliği ve usulleri sayılı Kanuna göre ihalelerde fiyat farkı ile ilgili genel hükümler, uyulacak hususlar, uygulama esasları, fiyat farkı hesabı sayılı Kanuna göre Şikâyet, itirâzen şikâyet, idari yargıda iptal davası ve sonuçlan, yasak fiil ve davranışlar, ihalelerden yasaklanma, kararlar aleyhine yargı yolu sayılı Kanuna göre ihale-bütçe ilişkisi, ertesi yıla geçen yüklenme, yıllara yaygın yüklenmeler sayılı Kanuna göre idari ve teknik şartname hazırlama usul ve esaslan sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türleri, sözleşmede yer alacak zorunlu ve ihtiyari hususlar, iş artışı, iş eksilişi, süre uzatımı, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi, sözleşme sonrası sorumluluklar sayılı Devlet İhale Kanunu'nun kapsamı, temel ilkeler, istisnalar, ihalelere katılamayacak olanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık ihale, kapalı teklif usulü, pazarlık usulü, satım, kiraya verme, trampa, takas, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Kanunun 71 'inci maddesine göre ihale yapılması, imtiyaz, ecrimisil ve tahliye. 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre belediyelerin taşıt alımı, kullanımı, taşıtlann zorunlu trafik ve kasko işlemleri, satımı, takası, bağışı, hurdaya aynlması, taşıt kiralanması, ayrıca Taşıt Kanunu dışında iş makinesi satın alması ve teşvik uygulanması, kiralanması, kullanımı, leasing, yurt dışından taşıt getirilmesi. Iş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş İş Sözleşmeleri Ücret ve Fazla Mesai İş Sağlığı ve Güvenliği Sendika Hukuku Toplu İş Hukuku Sigortalı Bildirim İşlemleri Yabancı Uyrukluların İstihdamı Kısa Vadeli Sigorta Kollan Uygulamaları Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Primlendirme ve Belge Düzeni Sosyal Güvenlik Borçlarının Takip ve Tahsili Genel Sağlık Sigortası işsizlik Sigortası IŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İş hukukunun temel kavramları, iş hukukunun ilkeleri, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigorta riskleri, sosyal güvenlik hukukunun temel kavranılan. Iş sözleşmesinin tanımı, kurulması ve türleri, iş sözleşmelerinin feshi, işe iade davalan ve sonuçlan, İhbar ve kıdem tazminatı. Ücret kavramı, ücret ödeme usul ve esaslan, ücret tediye bordrosu ve ücret hesap pusulası düzenlenmesi, fazla çalışma, yıllık İzin ücreti. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, önemi, kapsamı, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, denetim ve yükümlülükler. Sendika ve konfederasyon kavranılan, ilkeler, iş kolu belirlenmesi, sendika üyeliği, sendika faaliyetleri ve denetim. Toplu iş sözleşmesi kavramı, muhtevası ve oluşumu, grev ve lokavt, karar alma süreçleri ve sonuçlan, toplu hak uyuşmazlığı ve mahkemeye başvurma. Belediye çalışanlannın sigortalılık durumları, sigortalılık başlangıcı, sigortalılığın sona ermesi, bildirim işlemleri, belediyelerin kayıt dışı istihdam konusundaki yükümlülükleri sayılı Yabancılann Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun gereğince çalışma izni alınması usul ve esaslan sayılı Kanunda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası, tanımı, bildirilmesi, soruşturulması, sağlanan haklar, kısa vadeli sigorta kollannda rücu ve tazminat. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası, vazife malullüğü, fiili hizmet süresi zammı, hizmet borçlanmalan. Prime esas kazanç matrahının hesaplanması, prim oranlan, prim belgelerinin düzenlenmesi, gönderilmesi, prim ve keseneklerin ödenmesi. Belediyelerin SGK' ye olan borçlannm 6183 sayılı Kanuna göre tahsili, SGK borçlarının hak edişlerden mahsubu ile kesin teminatlann iadesi. Genel sağlık sigortasının tanımı, sağlanan sağlık hizmetleri, yararlanma şartlan, katılım paylan, yol ve gündelik giderleri, sağlık uygulama tebliği sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik sigortasının tanımı,

9 Iş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İdari Para Cezalan kapsamı, işsizlik sigortası priminin ödenmesi, idari para cezalan ve 5510 sayılı Kanunlarda idari para cezaları, tebliği, ödenmesi, itiraz ve dava yollan. imar Planlannın Yapımı ve Uygulaması Büyükşehirlerde İmar İmar Planlan ve Koruma Kıyılarda İmar Planlan ve Yapılaşma Orman, Toprak ve Meralarda Yapılaşma ve Arazi Kullanımı imar Denetimi ve Cezalar Arsa ve Arazi Düzenlemesi Arsa ve t Üretimi Kentsel Alan Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanlan Maden Alanlannın Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Servis Alanlan imar Hukukuna Giriş İMAR VE PLANLAMA Planlann hazırlanması ve yürürlüğe konulması, plan yapımına ait esaslar, diğer kurumlann yetkileri, onay süreçleri, arşivlenmesi, müelliflik, aleniyet, imar planı değişikliklerine ait esaslar, parselasyon planlan ile ilişkisi, turizm planlaması, koruma amaçlı imar planlan, KUDEB ve Bakanlığın görev ve yetki dağılımı. Büyükşehir belediyelerinin sınırlan, kapsamı, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri, merkezi yönetim ile ilişkileri, imar planlan onay süreçleri, meclis kararlan, imar komisyonlan ve raporları, teknik açıklama raporlan leri, denetim yetkileri, idari yaptınmlan. Kültür ve tabiat varlıklannın tespit ve tescili, koruma amaçlı imar plânı, yapılaşma esaslan, 2863 sayılı Kanun'daki istisna ve muafiyetler, yapılaşma, denetim, kamulaştırma, takas, trampa, önemli yasaklar, finansman kaynaklan (hibe ve yardımlar), yetki, görev dağılımı, ruhsatsız yapı yasağı, yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklann yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetki dağılımı. Sahil, kıyı kenar çizgisinin tespiti ve onay süreçleri, kıyının korunması, yapı yasağı ve kıyıda yapılacak yapılar, arazi kazanma, kazanılan arazilerde inşaat ruhsatı, sahil şeridinde planlama ve yapılanma ilkeleri, işyeri ruhsatlan, belediyelerin işyerlerine ilişkin diğer kanunlardan gelen denetim ve ceza uygulamalan ile yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetki dağılımı. Orman çeşitleri, yapılaşma usul ve esaslan, toprak koruma ve mera kanununda yasak filler ve yapılaşma ilkeleri, yetkili idareler ve İzin süreçleri ile idari ve cezai yaptınmlar, İmar Kammu'ndan gelen yaptınmlar ve İstisnalar, yerleşime açılabilme ilkeleri, yaylak ve kışlaklarda yapılaşma Sayılı İmar Kanunu'na göre uyulacak kurallar, imara aykın olan yapılara verilecek cezalar ve yapılann yıkımı, imar para cezalan. imar plânlarında 18'incİ madde uygulamaları, ifraz ve tevhit, düzenleme sının, düzenleme ortaklık payı, kamu tesisleri arsalarına tahsis (KOP), kapanan kadastro ve imar yollan, DSİ kanallan, kamuya ait taşınmazlar, imar düzenlemesine alman mera, yaylak ve kışlaklar, ormanlar, mezarlıklar, eski eserler, kadastro görmeyen yerlere ilişkin kurallar, düzenlenecek cetveller, teknik kontrol ve tescil işlemleri. Belediyelerin konut üretme yetkisi, TOKI ve merkezi idare ortak proje üretimi, katkı ve muafiyetler, dar gelirli ve yoksullara konut, konut inşâsı, satışı, lüks konut üretimi, Belediyelerin gayrimenkul yatmm ortaklığı kurması, konut üretmek amacıyla arsa ve arazi edinme biçimleri. İmar planlannın tanımlan ve ölçek kademelenmesi, kentsel alan ve kırsal alan kavramlanna giriş, yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetkileri. t, sanayi, ticaret, gecekondu, doğal tabiatı koruma bölgelerinde, sit alanlarında, tarihi alanlarda, geleneksel ve kültürel alanlarda, kamu hizmet alanlannda, deprem bölgelerinde, taşkın alanlannda, kamu mülkiyetinde kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanlarının yönetimi, yasal süreç ve uygulama araçlan, ulusal ve uluslar arası örnekler. Madencilik faaliyetlerinde genel esaslar ve izinler, faaliyetlerin denetimi, cezalar ve yaptınmlar, ilk müracaat ve ruhsatlandırma, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi, üretim yapılmayan işletme alanlarının ıslahına ilişkin uygulamalar. Akaryakıt LPG, LNG, CNG istasyonlannın şehir içi ve şehirlerarası yer seçimi, kuruluş ilkeleri, planlama süreçleri ve çalıştırma izni verilmesine ilişkin temel kurallar. İmar mevzuatı ve belediye ilişkisi ile merkezi yönetimin görev ve yetkileri, belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesi, sınır ihtilafları, belediyelerin imara ilişkin

10 İmar Hukukunda Yapı Yapı Denetimi Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Kat Mülkiyeti işyeri ve imar İliskisi Kaçak Yapı Gecekondu ve Yıkım Haberleşme İstasyonları Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi görev ve yetkileri, belediye meclisi ve encümeninin imara ilişkin karar alma süreçleri, yargıya taşınan imara ilişkin meclis ve encümen kararlarının uygulanabilirliği. Parsel, yapı düzeni, parsel büyüklükleri, derinlikleri, bahçe mesafeleri, birden fazla yapı yapabilme, yapı malzemeleri ve sistemleri, TAKS, KAKS, cephe hattı, bina derinliği, bina yüksekliği, kotlandınlması, saçak, çatı ve dış görünüm, çıkma, ışıklıklar, iç yükseklikler, asansör ihtiyacı ve kapıcı dairesi, müştemilatlar, bahçe duvarları ile planlı alanlarda yapılaşmanın yasal dayanakları. Belediyelerin yapı sahibinin ve yapı denetim kuruluşlarının görev ve yetkileri, yeni binalarda, mevcut binalarda, ruhsatlı ve ruhsatsız binalarda yapı denetim uygulamaları, bakanlık genelgeleri, uygulamalar ile idari ve cezai yaptınmlar. Ruhsat alma şartlan, mimari ve mühendislik projeleri, fenni mesuliyet hizmetleri ve sicil işlemleri, kamuya ait yapılarda ruhsat verme işlemleri, yeniden yapı ruhsatını almayı gerektirecek iş ve işlemler, yapı ruhsatı belgesi doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, ruhsat süreleri, binalarda verimli enerji kullanım uygulamaları, yapı kullanma izni alınmamış yapılara yaptınmlar, yapı kullanma izin belgesi sorumluluğu, yükümlüler, uygulamalar ve yasal dayanaklan, imar kirliliğine neden olmanın cezai sorumluluğu. Kat mülkiyeti kurulması, ortak giderlere katılma, sorumluluklar, yargı yolu, tescil, işyerleri, ortak alanlardan yararlanma, kat mülkiyeti kanunu özelinde yapı denetimi ve cezalar. İmar planlarında farklı nitelikte görülen yapılann ruhsatlandırma aşamalanndaki durumlan, yapı kullanma imi almamış binalarda işyeri ruhsatı uygulamaları. Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci madde uygulaması, para cezaları, Kabahatler Kanunu ile ilişkisi, yıkılacak derecede tehlikeli yapı ve yapıların yıkım işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42'nci madde uygulamasının açıklanması, yargı yolu ve mahkeme kararlannın uygulanması. Gecekondu kavramı, alınması gereken tedbirler, mücadele yöntemleri, gecekonduların tespiti, yıkım karan alınması, gecekondu kanununun uygulanması konulannda belediyelerin görev ve yetkileri. Çevre ve halk sağlığının İyonlaştıncı olmayan radyasyon ve olumsuz etkilerinden korunması, kurumlarca alınması gereken önlemler, tüm vericilerin kuruluş yeri seçimi, işletmecilerin yükümlülükleri, çevrenin korunması ve diğer altyapılarla ilişkileri, kamulaştırma, telsiz kurma ve kullanma ilkeleri, meskûn mahallerde güvenlik mesafeleri ilkeleri, idari yaptınmlar ve cezalar. Kent Bilgi Sistemi'nin (KBS) yasal dayanaklan, görevli kurumlar, sistemin altlığını oluşturan elemanlann temini, gerekliliği, KBS veri değişim programının geliştirilmesi, mekânsal veri tabanı uygulama şemalarının birlikteliği, KBS/CBS kurulumu, işletimi ve uygulama örnekleri. Su ve Kanalizasyon İdareleri Su Havzalarının Korunması Su Temini ve Kullanımı Kanalizasyon Tesisleri içme Suyu Şebekelerinin Yapımı ve İsletilmesi Atık Su Arıtma Tesisleri ve SU VE KANALİZASYON İçerik 2560 sayılı İSKİ Kanunu, teşkilatı, genel kurul ve yönetim kurulu, görev ve yetkileri, gelir ve giderleri, bağlı olduğu belediye ile ilişkileri. Su kirliliği kontrolü ve havzalarda özel hüküm belirleme, özel hüküm belirlemede ön koşullar, özel hükümlerin uygulanması, başlangıç raporu, gelişme raporu ve son rapor oluşturma kriterleri. içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sulann kalitesi, İçme suyu kalite standartlan ve uygun antma yöntemleri, örnekleme ve ölçüm, izleme ve raporlama, sulama suyu, endüstriyel su vb. Kanalizasyon tesislerinin bakımı, onanmı ve arıza sebepleri, yağmur suyunun uzaklaştınlması. İsale hatlan çeşitleri, bakımı ve elemanlan, içme suyu depolannda yalıtım, şebekelerin işletilmesi, su kayıp ve kaçaklannın tespiti ile önleme yöntemleri, doğal olmayan kayıplarla ilgili idari ve cezai yaptınmlar. Atık su antma tesisi ve tasanma ait esaslar, yer seçimi, projelendirme, arıtılmış atık suların deşaıj kriterleri, teknik esaslar ve özel atık su toplama sistemi bulunan, atık su toplama sistemi bulunmayan alanlarda uygulama, derin deniz deşaıjı sistemleri,

11 isletilmesi Jeotermal Kaynak Suların İşletilmesi Su Takip Sistemleri (SCADA) Motopomp Sistemleri İçme Suyu Ücret Tarifesi ve Abone İşleri Atık Su ve Diğer Atıkların Ücret Tarifeleri Atık Su Arıtma Çamuru çamur arıtımı ve bertarafi esaslan. Madencilik faaliyetlerinin denetimi, cezalar ve yaptınmlar, ilk müracaat ve ruhsatlandırma, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi, üretim yapılmayan işletme alanlarına ilişkin uygulama, mülkiyet ve ruhsat zorunluluğu, arama ve işletme ruhsatı, idari yaptınmlar. Atık su ve içme suyu SCADA sisteminin tanımı, faydalan, SCADA sisteminin temel özellikleri ve uygulama yöntemleri. Elektrik motorlarının montaj, işletme ve bakımı, testleri, pompalann anza sebepleri ve bakımı. Abonelik işlemleri, kaçakla mücadele yönetimi, tutanak oluşturma, borçlu abone yönetimi, sayaç değişim işlemleri, ücretlendirme işlemleri, su hizmeti kesim işlemleri, tahsilat işlemleri, tahakkuk itiraz değerlendirme işlemleri, ihale işlemleri, halkla ilişkiler, yazılım uygulamalan güvenlik yönetimi, donanım uygulamalan, sistem destek. Görev yetki ve sorumluluklar, tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesi, atık su, evsel katı atık bileşenleri, atık su hizmetlerinin ücretlendirilmesi, tarife türleri, evsel katı atık hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve tarife türleri, muhasebeleştirme ve faturalandırma. Ham çamur ve stabilize antma çamurunun kullanma sınırlamalan ve yasakları, stabilize antma çamuru üreticilerinin ve kullanıcılannın yükümlülükleri, denetim, yaptmm, raporlama. Koııu Belediyeler ve Çevre Çevresel Etki Değerlendirme Gürültü Kirliliği ve Yenilenebilir Eneıji Atık Tehlikeli Atıkların Kontrolü Hafriyat ve inşaat Atıklarının Kontrolü Çevrenin Korunması ve Cezalar Haşerelerle Mücadele ÇEVRE Belediyelerin ve merkezi idarenin çevre sorumluluklan, izin alma, antma ve bertaraf etme yükümlülüğü, Çevresel Etki Değerlendirme kavramı ve uygulamalan, denetim, genel idari yaptınmlar ve cezalar. Genel ilkeler ve tanımlar, ÇED gerektiren projeler, ÇED karan kriterleri, halkın katılımı, uzlaşma yöntemleri, ÇED raporuna aykın uygulamalann sonuçlan ÇED ve işyeri mevzuatı ilişkisi. Gürültü yönetiminde sorumluluk, yetki dağılımı, gürültüye sebep olan hususlar, gürültüye hassas alanlar, gürültü haritalannın oluşumu ve esaslan, gürültü eylem planı hazırlama ilkeleri, denetim ve idari yaptınmlar. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması, kullanılması, dünya ve ülkemizde yenilenebilir enerji uygulama örnekleri, eneıji kaynaklannın etkin ve verimli kullanılması (İç ve dış aydınlatma), kamu kesiminin görev ve sorumlulukları, yenilenebilir enerji konusunda yasal düzenlemeler. Atık yönetimi genel esaslan, katı atıklann kontrol usul ve esaslan, katı atık bertaraf yöntemleri, düzenli depolama, yakma, kompostlaştırma, geri kazanım vb. uygulamalan, usul ve esaslan. Katı atık işleme tesisleri, kuruluşu, yönetimi, atık kabulü, atık geri kazanımı. Ambalaj atıklarının ve atık yağların toplanması, geri kazanımı, uygulanan yasal hükümler. Tehlikeli Atıklar (tıbbi, kimyasal ve biyolojik) Kontrol Yönetmeliği, belediyelerin, mülki amirlerin ve diğer kurumlann görev ve yetkileri. Tehlikeli atık yönetimi, sınıflandırma (tıbbi atık, akümülatör ve piller vb.), taşıma, sterilizasyon, geçici depolama, düzenli depolama, geri kazanım ve bertaraf İlkeleri, denetim ve ceza hükümleri. ilgili yönetmelik esasları, genel kavramlar, doğal afet atıklarının yönetimi, kriz merkezi kurulması, yıkım faaliyetleri ve izin yükümlülüğü, toz ve gürültü emisyonu, hafriyat toprağının, inşaat, asfalt ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı, kullanım alanlan ile depolama sahalannın yer seçimi ilkeleri. Çevrenin ve çevre sağlığının korunmasına yönelik cezalar ve uygulama yöntemleri, görev ve sorumluluk dağılımı. Sivrisinek, haşere ve zararlı hayvan türleri ile mücadelede etkin yöntemler, yeni teknikler, etkili ilaçlama, büyükşehir ve diğer belediyeler arası görev yetki ve sorumluluklar.

12 Taşınmaz Mülkiyeti Taşınmaz Değerleme İlkeleri Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma TAŞINMAZ VE KAMULAŞTIRMA Mülkiyet kavramı, taşınmaz, sınırlı ayni haklar, kadastro, tapulama, orman kadastrosu, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, mülkiyet ve imar ilişkisi ile imar hakkı ve transferi. Arsa, arazi, bina, müştemilat, ağaç ve bitki değerlemeleri. Kamulaştırmayı gerektiren iş ve işlemler, onay süreçleri, şerhler, satın alma usulü, kamulaştırma bedeli tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili, kısmen kamulaştırma, dava hakkı, taşınmaz malın boşaltılması, kamulaştırmadan vazgeçme ve geri alma, kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar, trampa, acele kamulaştırma, yasak işler ve eylemler. Kamulaştırmasız el atma kavramı, yargı kararlan, yargılama safhası, kıyasen uygulanacak hükümler, imar planlanndaki kısıtlı alanlar ve hukuki el atma, uzlaşma, mahkeme kararlannın uygulanması, ödeme ve bütçe ödeneği, haciz yasağı, tescil. Belediyeler ve Trafik Hizmeti Ulaşım Master Planı Kent İçi Ulaşım Şehir içi Toplu Taşıma Taşıt Yolu Kaplamaları Yaya Yollan Park, Bahçe ve Oyun Alanı Düzenlemesi Kent Mobilyaları Ulaşımda Destek Sistemleri UKOME ULAŞIM VE KENTSEL ALT YAPI Karayolu trafik kanunu ve belediye içi ulaşımla ilişkisi, trafik zabıtası ve genel zabıta görev dağılımı, orman ve köy yollannda görev ve yetkiler, mahalli trafik birimleri ile işbirliği, trafik işaretleri, yapı ve tesisler, karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması, belediye sınırlan içinde bulunan karayolu kenanndaki yapı ve tesisler, trafik para cezalanndan belediyelerin pay alması. Genel ilkeler, yapım ve uygulama süreçleri, bağlayıcılık ilkeleri ve kent içi ulaşıma giriş. Yaya ve bisiklet yollan, aktif kentsel açık alan ulaşılabilirliği, otobüs duraklan ve otoparklar, işaretleme, aydınlatma kriterleri, güvenlik, kent lojistiği, özel otomobili temel alan politikalar, engelliler için ulaşılabilirlik standartları. Toplu taşımada yatınm önceliğinin belirlenmesi, finansman/kaynak modelleri, işletme ve verimlilik, kurumsallaşma, karar süreçleri, ölçütleri ve yasal yapı, kent kart kullanımı, duraklar, otobüs, dolmuş ve taksi hatlarının kiraya verilmesi, satışı, imtiyaz devri, çevreci yakıt türlerinin kullanımı, toplu taşıma uygulamalannda engellilerin ulaşımının sağlanması İçin gerekli standartlar ve uygulamalar. Asfalt üretimi, uygulaması, yol malzemeleri, asfalt kanşımlan tasanmı, işaretlenmesi, aydınlatılması, refüjler ve kavşaklann bitkilendirilmesi, drenaj hatları ve teknik altyapı sistemleri ile birlikte tasanmı, asfaltta bozulma nedenleri, asfaltın bakımı ve düzeltme yöntemleri, taşıt yolu ve yaya yolu kaplamalannın bütünleştirilmesi ve engellilere yönelik alınması gereken tedbirler. Yaya yolu kavramı, İmar planlan ile İlişkisi, yaya yollan tasanm standartlan, peyzaj bütünleşmesi, malzeme seçimi, serimi, ulaşılabilirlik açısından dikkat edilmesi gereken hususlar, aydınlatılması, kullanım ilkeleri, kentsel tasanm kavramı, gerekliliği ve uygulama örnekleri. Park, bahçe ve oyun alanı düzenlemesinde dikkat edilmesi gereken standartlar, çocuk oyun malzemeleri seçimi, kurulum standartlan, aydınlatma, mobilyalandırma, yerleşim alanları, yaya ve taşıt yolu ile bütünleştirilmesi, farklı tasanm örnekleri. Ulaşım ve kentsel açık alanlarda kent mobilyalannın (bank, çöp kovası, totem, tabela, reklam panolan) yer seçimi ilkeleri, kiralanması, kullanılma yöntemleri. Trafik ve talep yönetimi, ulaşım veri tabanı ve CBS uygulamalan, farklı sistemlerin bir arada çalışması, GPS takip sistemleri, denetim, sinyalizasyon, MOBESE. Ulaşım koordinasyon merkezi kurulması, yetki ve görevleri, çalışma usul ve esaslan, uygulama örnekleri.

13 Yerel Yönetimler Dünya ve Bölge Teşkilatlan Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Uluslararası İs > Birlikleri ve Kardeş Şehir İlişkileri Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Sistemleri DIS İLİŞKİLER Uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile yerel yönetim ağlan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (MEWA), Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Eurocities, Sağlıklı Kentler, Dünya Miras Şehirleri ve diğer ağlar. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLARE) genel yapı, işleyiş, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Kentsel Şart, Yerel Demokrasi Haftası. AB Tarihçesi, AB Yapısı ve Kurumlan, Yerel Yönetimlerin AB Kararlannı Etkileme Süreçleri, Bölgeler Komitesi (COR), Avrupa Birliğinin yerel yönetimlere etkileri, AB-Türkiye İlişkileri ve Müzakere Süreci. Genel bilgi, tanımlar, Türkiye'de mevcut durum, mevzuat, uygulamalar, engeller & sorunlar, TBB Kardeş Şehir Stratejisi, iyi uygulamalar, proje örnekleri, yurtdışı temaslar ve çalışma ziyaretleri, kent diplomasisi. Dünyada ve AB üyesi ülkelerde yerel yönetim sistemleri ve uygulamalar. PROJE HAZIRLAMA VE BAŞVURU SURECİ Projeye Dayalı Hibe Veren Kuruluşlar Proje Genel Bilgi Proje Döngüsü Mantıksal Çerçeve Matrisi Hibe Başvuru Formu Bütçe AB, Kalkınma Ajanslan, Birleşmiş Milletler vb., AB Mali Yardımlan, Katılım öncesi mali yardım aracı. Proje kavramı, projelerin temel unsurlan, proje ortaklıkları, 10 altın kural. Mevcut durum analizi, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizi sunumlan ve uygulamalı çalışma. Müdahale mantığı, varsayımlar, göstergeler, doğrulama kaynakları, faaliyet planlaması, sunumlar ve uygulamalı çalışma. İlgili web siteleri, hibe rehberi, başvuru formunun doldurulması. Faaliyetlerin maliyet hesabı, bütçe kalemleri, insan kaynaklan, eş finansman, ayni katkı. itfaiyenin Görev ve Yetkileri İtfaiye Teşkilatı ve Personel İstihdamı itfaiye Personelinin İş Güvenliği Yanma ve Yangın Bilgisi Yangın Söndürme ve Müdahale Teknikleri İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ Belediye itfaiye teşkilatı, görev ve sorumluluklan, itfaiye personelinin görev ve sorumluluklan. itfaiye teşkilatının kurulması, personelinin alınması, çalıştınlması, görevde yükselmesi, başka görevlere atanması, diğer personelinin itfaiye teşkilatında çalıştırılması, fazla çalışma, giyecek ve yiyecek yardımı, fiili hizmet süresi zammı, gönüllü itfaiyecilik. Kazalara neden olan faktörler, sağlık ve güvenlik denetimleri, temel ihtiyaçlann karşılanması, malzeme ve ekipman eğitimi. Yanma ve yangın bilgisi, yangının yayılması ve evreleri. Müdahale şekilleri, su temin yerleri ve yöntemleri, su ve köpük ile müdahale yöntemleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, flashover simülatörü ve kapı açma teknikleri.

14 itfaiye Personeli Koruyucu Malzemeleri ve Kullanımı Afet ve Acil Durum Afet Durumunda Belediyeler Arası Yardımlaşma İtfaiye yönetmeliğine göre ekipman standartları, doğru ekipman seçimi (standartları), koruyucu ekipmanın koruyuculuk limitleri. Yangın, sanayi kazaları, deprem, iklim değişiklikleri ve kentin savunmasına ilişkin planlama stratejileri ile kentin boşaltılması, yeniden iskân, afet ve acil durum ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler. Afet hallerinde belediyeler arası yardımlaşma yapılması, araç, gereç temini, birlikte hareket etme çalışmaları. Koııu Belediye Zabıtası Zabıtanın Görev ve Yetkileri Belediye Denetimi ve Cezalar Kabahatler ve Yaptınmlar Zabıtanın imar Kirliliğiyle İlgili Görevleri Gıda Denetimi ve Cezalar Tüketici Haklan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Genel Sağlığın Korunması Tebligat Uygulamalan işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlan ZABITA MEVZUATI Zabıtanın tanımı, zabıta teşkilatı, genel-özel kolluk ayrımı, bir kolluk gücü olarak zabıta, zabıtanın belediye ve toplum içerisindeki konumu, zabıta memurluğuna atanma, başka kadrolardan zabıta memurluğuna geçiş, görevde yükselme, giyecek ve yiyecek haklan, izin haklan, maktu mesai ücretleri. Güvenlik, esenlik, sağlık, imar ve çevre görevleri, zabıtanın ceza verme yetkisi, zabıtanın diğer birimlere katkı sağlama görevi sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine idari para cezası verilmesi. Kabahatlerin tanımı, genel ilkeleri,, uygulaması, tahsil ve itiraz usulü, başlıca kabahat türleri, Kabahatler Kanununa göre belediyenin ceza verme yetkisi, encümenin yetkisi, zabıtanın yapması gereken iş ve işlemleri. Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesinde tanımlanan imar kirliliğine neden olma ile ilgili görev ve sorumluluğu. Belediye zabıtasının gıda denetimi ile ilgili ceza verme yetkisi sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, etiket, satıştan kaçınma, taksitli satış. Hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği uyannca belediye zabıtasının görevleri, yetkileri ve uygulamalan. Umumi Hıfcıssıhha Kanunu, mezarlıklar, sular, salgın hastalıklar sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat uyannca, tebligat tutanaklannın hazırlanması, ceza tutanaklarının tebliği usulleri, tebligatın kesinleşmesi, tebliğden sonra yapılacak işlemler vb. Ruhsatlandırma işlemleri, işyeri açma ruhsatlannı denetlemek, kapatma cezalanm uygulamak, sıhhi ve gayrisıhhî işyerleri ve müesseseler. RESMİ YAZIŞMA, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 1 İçerik Yerel yönetimlerde yazışma ve belge örnekleri ile mevzuat uygulamaları, yerel Resmi Yazışma yönetimlerde haberleşme kodlan uygulamaları, belge ve bilgi güvenliği, belge Kurall an sayısallaştırma çalışmaları ve e-belediyecilik uygulamaları. Kurumsal Kimlik Kurumsal kimlik ve kurum kültürü oluşturma, logo, amblem, flama, şapka, tişört. ve Kurum Kültürü Arşiv ve Belge Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik ve belediyelerde uygulanması, yerel yönetimlerde birim-kurum arşiv mekânları, standartları ve belge muhafaza ortamları, ayıklama-imha işlemleri, belge yönetimi ve arşiv terimleri, kavramlar, olgular ve 11

15 Dosya Planı Raporlama Teknikleri algılar, 3473 sayılı Kanun. Yerel yönetimlerde saklama süreli standart dosya planı uygulaması. Belediyelerde yıllık faaliyet raporu hazırlanması, özel ve genel rapor hazırlanma teknikleri. Etkili iletişim ve Güzel şma Adabı Muaşeret Kuralları Beden Dili ve Kişisel İmaj Protokol Kuralları Stres Zaman ve Verimli Çalışma Liderlik ve Takım Çalışması Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler * KÎSÎSEL VE KURUMSAL GELÎSÎM! Topluluk önünde sunum yapma, konuşma ahengi, düzgün nefes alıp verme, ses tonunu ayarlama, karşıdakini etkileme. İş yeri adabı, toplantılarda uyulması gereken kurallar, yaşam alanlarına dikkat etme, sınırların çizilmesi, konuşma adabı, giyimin dili, sofra adabı. Bedeni etkili kullanma, duruş, daha iyi ifade tarzı oluşturma, karşıdakileri hareketlerine göre tanıma ve analiz etme, daha kontrollü hareket etme, karakter tahlili. Protokol sıralaması (oturma düzeni, konuşma sıralan, karşılama ve uğurlama) ve protokole hitap etme sanatı, yönetsel davranışlar, geçişlerde öncelik, araçlarda öncelik, resmi ziyaretler, makamdaki davranışlar. Stres yönetiminin genel hükümleri, stres kaynaklan, stres yönetimi çeşitleri, bireysel ve örgütsel başa çıkma yöntemleri. İdari işlerde ve resmi yazışmalarda zaman yönetimi ve çalışmaları verimli bir şekilde yürütme teknikleri. Liderliği anlamak (farklı yaklaşımlar, yerel yönetimlerde eğilimler), kurumsallaşma (kurum kültürü, vizyon, iletişim), liderlik becerileri, tavn ve uygulamalannın geliştirilmesi, yönetim becerileri, İletişim, delegasyon, motivasyon, karar verme, mülakat, motive etme, vaka çalışması. İletişim süreç ve unsurları, farkındalık ve bilinirlik, kurum içi iletişim, medya ile ilişkilerde pratik uygulamalar ( basın toplantısı, haber bülteni, kriz yönetimi), etkinlik yönetimi, sponsorluk yönetimi, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk bilinci, interaktif pazarlama, pazarlama iletişimi, marka yönetimi. 12

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

İçindekiler SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 15

İçindekiler SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 15 İçindekiler 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU... 1 BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Hükümler... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Belediyenin Kuruluşu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI İDARÎ YARGI 30 Mayıs 02 Haziran 2013 / İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 1. 4483 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan 2. İlk ve Orta

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER)

YENi YAYIN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) 1995 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği (KONT-DER) YENi YAYIN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR tarafından yazılan Belediyenin Organları Meclis, Encümen

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı