Aylık Bülten KASIM 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylık Bülten KASIM 2008"

Transkript

1 Aylık Bülten KASIM 2008 İÇİNDEKİLER Makaleler Fresco nun Sözleri, Kriz ve Fırsat Üzerine (Adnan Nas) Varlık barışı/vergi sigortası mı? (Zeki Gündüz) Enerjide Hollanda ile İşbirliği Platformu (Faruk Sabuncu) Vergi borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlandı (Dr. Ahmet Kavak) Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Konularında Getirdiği Yenilikler (Fikret Sebilcioğlu) Sigorta şirketlerinin iç sistemleri hazır mı? (Okan Gün) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Prime Esas Kazançlar (Mehmet Müstehlik) Söyleşi: Küresel Mali Kriz ve Türkiye ye Etkileri / Prof. Dr. Korkut Boratav PwC Kasım Ayı Bültenleri PwC Aralık 2008 Eğitimleri Aralık Ayı Mali Takvimi Pratik Bilgiler ve Ekonomik Veriler Haberler, Duyuru ve Etkinlikler

2 MAKALELER Fresco nunn Sözleri, Kriz ve Fırsat Üzerinee Adnan Nas PwC Türkiye Yönetici Ortağı Bazıları nız haberdardır, ünlü yazar ve fütürist Jacque Fresco bir konferans için geldiği İstanbul da, yeni şekillenmekte olan dünya düzeninde Türkiye yi geleceğin lider ülkeleri arasında saymamış. Ona göre bunun en önemli nedeni bilimsel araştırma ve katma değer üretimi yönünden geri oluşumuz. Aslında biz yabancıların sadece boğaz ve balık gibi zararsız konular üzerinde konuşup Türkiye ye hayran kaldıklarını söyleyenlerini sevdiğimiz için ömrünün sonuna gelmiş ve kimseye müdanaası kalmamış bir adamın bu sözleri pek yankı yapmadı. Zaten kriz ile moraller bozulmuşken bir de böyle kaba gerçekçilik ile yaraya tuz ekmenin alemi yok da denmiş olabilir. Oysa pek çoğumuz ve bu köşenin okuyucuları için bu tespit yeni de değil, çarpıcı da. Hatta moral bozucu da sayılmamalı: Bunun farkında olmak ve her türlü strateji tasarımında dikkate almak yeterli. Arge deki gecikme Daha önce ayrıntılarıylaa işledik, Türkiye onyıllar boyunca milli gelirinin yüzde yarımına bile varmayan kaynağı araştırma geliştirmeye ayırabilmiş. Ancak son yıllarda bu alanda bir odaklanma ve hızlanmaa ile bu oranı yüzde 0.8 e ulaştırabilmişiz. Üç yıllık orta vadeli program sonu için de, dünyadaki başarılı ülke örneklerine göre yetersiz de olsa, yüzde 2 gibi bir hedefimiz var. Oysa ABD ve Japonya gibi büyük ekonomilerde öteden beri gerçekleştirilen, AB de ise şimdi hedeflenen oran yüzde 3. Hızlı Kalkınma gerçekleştiren Asya kaplanlarında ise bu oran zaman zaman yüzde 10 lara yaklaşmış. Bu yetersizlik, hem kamu kesimi hem de özel kesim için geçerli. Sorunun önemli bir boyutu da, eğitim sistemimizin de temel zaaflarından birini teşkil eden, üniversite-sanayi işbirliğinin hiçbir zaman gerçekleşmemesi. Bu, hem yurtiçi katma değer üretiminin ve verimliliğin itici gücü olacak arge ve yaratıcılık potansiyelininn kısırlaşmasına, hem de ekonomiye nitelikli işgücü yetiştirilmesine sektee vuruyor. Son iki yılda artan odaklanma ve yeni ar-ge teşvik yasasının yürürlüğe girmesi artık bir uyanışın belirtisi gibi algılandı. Şimdi de kriz gündeminin etkisi ile bu odaklanmanın kaybolacağından, Faruk Eczacıbaşı gibi sorununn önemini bilen ve gelişme için büyük gönüllü katkı veren pek çok kişi kaygı duyuyor. Unutmamak gerekir ki her kriz gibi bu da şu veya bu şekilde bitecek, ancak yurtiçi katma değer üretiminde ve dolayısıyla içsel büyüme dinamiklerinde yetersizlik aşmamız gereken temel sorunlardan biri olarak ortada duracak. Bu nedenle kamuda da özel kesimde de krizde bile en son kısılacak harcamalar arasına ar-ge ile ilgili olanların konmasındaa zorunluluk var. Tabii büyüme ve rekabet yarışından çekilmek istemiyorsak!.. Krizin ve risklerin yönetimi Dönelim ezeli derdimiz olan kısa vadeli gündemimize. Gecikerek te olsa hükümetin kriz konusunda ciddi ve yoğun bir çaba içine girdiği ve maliye politikası ile para politikası alanında bir bölümü uygulamaya sokulan çok sayıda tedbirin netleşmeye başladığı anlaşılıyor. Ancak merkez değil çevre ekonomilerden birii olduğumuz ve daha güvenli bankacılık sistemi/yüksek faiz kalkanlarına sahip bulunduğumuz için geç girdiğimiz krizden mümkün olduğu kadar erken çıkmak, bir başkaa değişle krizin hasarını asgaride tutmak için alışkın olduğumuz tek aşamalı düşünce formatını biraz değiştirmemiz ve sayısı yüze varan tedbirin hem sistemin tümüyle ve birbiriyle tutarlılığını, hem birden fazla aşamadaki sonuçlarını gözetmeliyiz. Arge konusunda yakın zamana kadar gösterdiğimiz düşünce ve eylem tembelliğine böyle bir zamandaa hiç tahammülümüz yok. Doğrusunu

3 isterseniz, sık sık seslendirdiğimiz iddialarımızda samimiysek, genel olarak da böyle bir lüksümüz olmamak gerekir. Yaşadığımız krizin büyüklüğü, niteliğinden çok, sistemin sözgelişi 1929 büyük buhranına göre çok daha gelişmiş ve karmaşık olmasından kaynaklanıyor. Türkiye de 2001 krizine göre daha sağlam bir durumda olmasının yanında, 2006 daki döviz krizi ve 2007 deki belirsizlik ortamı gibi farklı nedenlerin bileşik etkisiyle iyimser beklentilerde yaptığı iskonto yönünden de şanslı. Ayrıca emtia ve petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık darboğazı yönünden kısmi bir koruma da sağladı. Böyle bir tabloda kamunun, özel kesimin ve bankacılık sisteminin başta kur ve bilanço riskleri olmak üzere karşıkarşıya bulundukları risklerin yönetimi, düşünülen yada önerilen tedbirler arasından optimal tercihlerin yapılmasını ve bu tercihlerin sadece ilk aşamada değil, sonraki aşamalarda da birbirleriyle çelişmemesini ve daha önemlisi nihai amaca yani ülkenin yeniden kalıcı büyüme yörüngesine oturmasına sekte vurmamasını gerektiriyor. uzun bir süredir batı ülkelerinde hangi karmaşık yapılanma ve enstrümanlar üzerinde yoğunlaştığını, hangi vergi avantajlarından yararlandıklarını, kurumsal yatırımcı topluluğuna nasıl bütünleştiklerini bilmek ve benzer bir ortamı nasıl kuracağımız üzerinde kafa yormak gerekir. Aksi takdirde bu konuda da yol almamız zorlaşır ve neden Arap kardeşlerimizin paralarını Türkiye ye getirmediklerini merak eder dururuz. Bu alanda kamuya da, özel kesime de düşen çok şey var. Unutmayalım, finans sistemimizin basitliği krize geç girmemizi sağladı ama krizden fırsat çıkarmak gelişmiş ve karmaşık bir sistem ve mevzuat gerektiriyor. (Dünya, ) Fırsat yaratmak farklı Bu arada ekonominin yeniden güvenli bir dengeye kavuşturulması ile krizden fırsat çıkarma amaçlarının arasında hassas bir mesafenin korunmasında yarar var. Kuşkusuz fırsat üretebilirsek iyi olur ama karmaşık faktörlere bağlı olan bu işi başaramasak ta ilk amacı yani güveni ve sistemin işleyişini başarmak zorundayız. Zaten çabaların amacı da, nasılsa oluşacak dengenin mümkün olduğu kadar yüksekte kurulmasında. Sözgelişi yapısal zaaflarımızı düzeltme gereği sadece fırsat yaratmak isteğinden değil, belki daha çok böyle bir dengenin yakalanması ihtiyacından doğuyor. Kaldı ki bu zaaflar giderilmeden ülkenin tam anlamıyla güvenli bir limana dönüşmesi ve fırsat üretmesi de kolay olmayacak. Nasıl finans merkezi olmak için finansal enstrümanları arttırmak ve sermaye piyasasını geliştirmek gerekiyorsa, varlığını ve önemini yeni fark ettiğimiz ülke servet fonlarını çekmek için de sadece dinsel ve kültürel yakınlığımıza ve 11 Eylül sendromuna güvenmek yetmez. Örneğin bu fonların 3 Tanıtım videosunu izlemek için yukarıdaki resme tıklayınız.

4 Varlık barışı/vergi sigortası mı? Zeki Gündüz Banka veya aracı kurumlara bildirim de PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı,YMM bulunularak, Bu yazım mda Cumartesi günü Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5811 sayılı, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un yurtdışında bulunan varlıklara ilişkin hükümlerini özetleme gayretinde olacağım. 1. Yurtdışından bulunan hangi varlıklar için bu kanundann yararlanılır? tarihi itibariyle sahip olunan ve yurtdışından bulunan: Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet, Diğer sermaye piyasası araçları, Varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazlar için bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 2. Kimler yararlanabilecekler? Hem gerçek, hem de tüzel kişiler (şirketler, vakıflar, dernekler, kooperatifler) bu yeni düzenlemeden yararlanabilecektir. 3. Ne zaman başvurulabilecek? akşamına kadar başvuruda bulunmak gerekiyor. 4. Nereye başvurulacak? Banka veya aracı kurumlara, Vergi dairelerine başvurulabilecek. 5. Nasıl başvurulacak? Vergi dairelerine beyan da bulunmak suretiyle başvurulabilecek. 6. Ne bildirilecek? Yurtdışındann bulunan varlıkların Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedellerinin bildirilmesi veya beyan edilmesi gerekmektedir. Rayiç bedelden kasıt beyan/bildirim tarihindeki piyasa değeridir. Muhtemelen tebliğ ile bu konuda ilave açıklama yapılacaktır. 7. Mükellef kayıtları nasıl olacak? a) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde kayıtlar; Beyan tarihi itibari ile kanuni defterlere kaydedilecektir. Varlığın cinsine göre aktif hesaplar kullanılacak, pasifte ise özel bir fon hesabına kayıt yapılacaktır. Bu hesap sermayenin bir parçası sayılır. Sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz. İşletmeninn tasfiyesi halinde vergilendirilmez. Dönem kazancının tespitindee dikkate alınmaz. b) Serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin kayıtları; Yurtdışında bulunan varlıkların defterde ayrıcaa gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bu varlıkların elden çıkarılması aşamasında doğan kazançların vergilenmesi gerekecektir. c) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtları; Yukarıda 7/b bölümünde yaptığımız açıklamalar aynen geçerlidir. 8. Vergi dairesi ne yapacak? (Vergi oranı?) Vergi daireleri beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi hesaplayar ak mükellef adına tarh edecektir (ödenecek safhaya 4

5 getirip kendi hesaplarında mükellef adına borç kaydedecektir). 9. Vergi ne zaman ödenecek? Vergi dairesince tarhedilen vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı takip eden ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. 10. Bu vergi gider midir? Ödenecek olan bu vergi hiçbir suretle gider yazılamayacaktır. 11. Ödenen bu verginin bir başka vergiden mahsubu mümkün mü? Ödenecek bu vergi başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. 12. Banka ve aracı kurumlar ne yapacak? Kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak hesapladıkları yüzde 2 oranındaki vergiyi, bildirimi izleyen 15. günün akşamına kadar, vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. Banka ve aracı kurumların kendilerine yapılacak bildirimde dikkatli olmaları gerekmekte. Vergi sorumlusu sıfatı nedeniyle, bildirimi kabul ettikleri anda yüzde 2 lik vergiyi güvence altına almış olmalarında fayda bulunmaktadır. Aksi takdirde, bildirimde bulunan yüzde 2 yi 15 gün içinde ödemezse, banka ve aracı kurumlar ödemek zorunda kalacak, sonrasında tahsil için müşterilerini takip kendi yükümlülükleri olacaktır. 13. Vergi sigortası sağlıyor Bildirilen varlıklar nedeniyle; 2007 sonuna kadarki dönemlere ilişkin hiçbir vergi incelemesi yapılmayacaktır. Kanun bu varlıklarla ilgili tarihi öncesin de başlamış olan vergi incelemeleri nedeniyle koruma sağlamamaktadır. Kanun tarihi öncesinde başlamış olan vergi incelemeleri neticesinde tarih edilecek gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu kanun kapsamında beyan edilen vergilerden mahsubuna da imkan vermemektedir. 14. Vergi sigortasının kapsamı tarihinden sonra, kanun kapsamında beyan edilen varlıklarla ilgili vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır tarihinden sonra başlamış diğer incelemeler neticesinde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi matrah farkı tespit edilirse, bu matrah farkından, bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar (varlıkların toplam değeri) mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır. 15. Amortisman ayrılabilecek mi? Bu kanun kapsamında beyan edilecek varlıklar üzerinden amortisman ayrılamayacaktır. 16. Varlıkların satışında zarar oluşursa Bu kanun kapsamında beyan edilerek kayda alınacak varlıkların satışında oluşacak zararlar gelir ve kurumlar vergisi uygulaması açısından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 17. Varlık satışından kar elde edilirse beyan edilecek mi? Bu kanun kapsamında kayda alınan varlıkların satışında oluşacak gelirler vergiye tabi olacaktır. 18. Kanaat verici vesikayla ispat zorunluluğu var mı? Yurtdışında bulunduğu kanaat verici vesikayla ispat edilemeyen varlıklar için yeni düzenleme hükümlerinden yararlanılamayacaktır ile beyan dönemi arasında elde edilen gelirler ne olacak? Bu kanun kapsamında beyan edilen/bildirimde bulunulan varlıklarla ilgili olarak den itibaren beyan tarihine (dolayısıyla mükelleflerin defterlerine kayıt tarihine) kadar elde edilecek faiz, kur farkı, kira vb. gelirlerin (varlığın cinsine, elde eden mükellefin mükellefiyet çeşidine göre farklı farklı değerlendirilmesi gerekiyor) 2008 yılında gelir olarak beyanı gerekmektedir. 20. Yurda getirme zorunluluğu var mı? Bildirim veya beyan sonrası bir ay içerisinde yurda getirilmeyen varlıklar için (doğal olarak gayrimenkul dışındaki) bu kanunun sağladığı koruma hükümlerinden yararlanmak mümkün olmayacaktır. (Dünya, ) 5

6 Enerjide Hollanda ile İşbirliği Platformu Faruk Sabuncu PwC Türkiye Enerji Sektörü Lideri, YMM Türkiye ile H Hollanda arasındaki ekonomik ilişkiler Cumhuriyet öncesine kadar uzanmakta olup, Hollanda ekonomisinde bile önemli yeri bulunan Royal Dutch-Shell in Türkiye yatırımlarının başlangıcının Cumhuriyet in kuruluş yılı olan 1923 lere uzandığını görmekteyiz. Her ne kadar Hollanda şirketlerinin Türkiye ye olan yatırım kararları bu kadar eskiyee uzanmış olsa da söz konusu yatırımlar Türkiye nin ekonomisininn dışa açılmaya başladığı 1980 lere kadar sınırlı kalmıştır. Karşılıklı imzalanan; Dostluk Anlaşması (2 Ağustos 1925) Ticaret ve Ödeme Anlaşması (1949) Havacılık Anlaşması (21 Mayıs 1971) Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Ortak Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi (1985) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (27 Mart 1986) (Anlaşmaların yenilenmesi amacıyla taslak teatileri tamamlanmıştır) Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1986) Enerji Konusunda Türkiye ile Hollanda Arasında GAP Alanında İkilii İşbirliğinin Geliştirilmesini Amaçlayan Mutabakat Zaptı (3 Ekim 2000) Türkiye-Hollandaa Tarım ve Kırsal Politikalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (21 Eylül 2000) KOSGEB ile NMCP (Netherlands Management Cooperation Programme) arasında imzalanan Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü (5 Aralık 1996) o Gümrükler alanındaa Karşılıklı İdari Yardımaa İlişkin Anlaşma (31 Ekim 2000 de parafe edilmiştir) o Türkiye-Hollanda İş Konseyi nin Kuruluşu (Şubat 1993) (Son toplantısı Kasım 2001 tarihlerinde, Hollandaa Ticaret Bakanının ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaa İstanbul da yapılmıştır.) o Bilimsel işbirliği alanında TUBİTAK MAM ile Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kuruluşu-Beslenme ve Gıda Araştırma Enstitüsü-TNO arasında İkili İşbirliği Anlaşması (7 Ekim 1996) anlaşma ve protokoller r ile ticari ilişkilerin hızlanması ve sağlam temellere oturtulması sağlanmıştır. Hollanda ile ticaretimiz Hollanda, yıllardır Türkiye nin ilk 10 ihraç pazarı arasında yer almakta olup, hem 2006, hem de 2007 yıllarında Hollanda Türkiye nin toplam ihracatıı içerisinde 9. sıraya yükselmiştir. Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya Federasyonu, İspanya, ABD ve Romanya dan sonra Türkiye nin en fazla ihracat yaptığı ülkedir. Toplam 107,1 milyar dolarlık 2007 yılı ihracatımız içerisinde, yaklaşık 3 milyar dolar ile Hollanda''ya yapılan ihracatın payı % 3 tür yılı toplam ithalatımız içerisinde Hollanda dan yapılan 2.7 milyar dolarlık ithalat ile Hollanda 18. sırada yer almaktadır. Hollandalı şirketler Türkiye ye yatırımda ilk sırada Ülkeler arasında ikili ticaretin arttırılması amacıyla imzalanan anlaşmalar zaman içerisinde meyvelerini vermiş olup, Türkiye de kayıtlı Hollanda şirketlerinin sayısı Almanya ve İngiltere nin ardından üçüncü sıraya yükselmiştir. Söz konusu şirketler ülkemizee getirmiş olduğu sermaye açısındann incelendiğinde ise Hollandaa ilk sırayı almaktadır. Globalleşen dünyada artık sermayenin vatanından ya da ait olduğu ülkeden söz etmek mümkün değildir. Hollanda nın sağlamış olduğu cazip yatırım 6

7 atmosferi ve vergisel avantajlar yatırımların bu ülkeye yönelmesine ve buradan tüm dünyaya yayılmasına imkan vermektedir. Nitekim Hollanda nın Türkiye ye yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırayı alması da sermaye yatırımlarını çekmiş olmasının doğal bir sonucudur. Bu Şirketler gerçekten Hollandalı mı? Birçok yatırımcı Hollanda nın sağlamış olduğu vergi avantajları neticesinde holding merkezi olarak bu ülkeyi tercih etmekte gerçekleştirdiği uluslararası yatırımlarda da Hollanda yı bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktadır. Bu sebepten, Hollanda kaynaklı gözüken yatırımların milliyetinin Hollanda olarak isimlendirilmesi aslında çok doğru değildir. Hollanda uluslararası sermayeyi ülkesine çekmeyi ve tüm dünyaya sermaye ihraç etmesini başarmıştır. Hollanda nın çekiciliği Hollanda nın bürokrasiden arınmış istikrarlı bir ekonomiye sahip olmasının, girişimci, birçok dili konuşabilen yetişmiş kaliteli eleman ihtiyacına diğer AB ülkeleri ile kıyaslandığında daha ucuza cevap vermesi, yüksek hayat standardı sunması, uluslararası Schiphol havaalanı ile tüm dünyaya anında ulaşım imkanı sağlamasının yanı sıra birçok avantaj sunan bir vergi sisteminin olması çok uluslu şirketlerin Hollanda yı yatırım merkezi olarak seçmesinin başlıca nedenidir. Vergi yükü yatırım kararlarında her zaman önemli bir unsur olmuştur, dolayısıyla vergi avantajı yani doğrudan nakit etkisi olan bu unsur aslında diğer sosyo-kültürel sebeplerin önünde yer almaktadır. Peki, nedir bu avantajlar? Geniş bir ikili anlaşma ağı; Hollanda nın yaklaşık 80 ülke ile imzalamış olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar ile gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin önlenmesinde önemli avantajlar sağlanmakta, özellikle kar payı üzerinden yapılan tevkifatlar sınırlanmaktadır. Bu anlaşmaların birçoğunda da bu oran 0 (sıfır)a kadar indirilmiştir. Diğer taraftan, dünyanın en büyük ekonomik gücü ABD ile imzalanmış anlaşma ülkeye birçok avantaj sağlaması ise Avrupa-ABD yapılanmasında bu ülkeyi öncelikli sıraya taşımaktadır. Vergilendirilme konusunda peşin anlaşma sağlanması; Hollanda vergi otoritesi mükellefler ile güvenilir, sürpriz değişimler içermeyen, kolay ulaşılabilir bir iletişim ortamı sağlamaktadır. İletişimi imkanı yüksek vergi otoritesine ayrıca mükellefler ile peşin anlaşma imkanı getirilmiştir. Bunun neticesinde mükelleflerin sınır ötesi işlemlerindeki vergisel durumlarını önceden net olarak görmesi sağlanmaktadır. Peşin anlaşmalar mükelleflere hangi gelirlerin, ne şekilde vergilendirileceği konusunda kesin bir durum sağlarken, gelecek yıllardaki vergi pozisyonlarını ayarlamalarına da imkan vermektedir. İştirak Kazançları İstisnası; Hollanda mukimi şirketlerin elde ettiği iştirak kazançlarının -nakdi temettü, ayni temettü, bedelsiz hisse ve diğer sermaye iratlarıistisna kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmaktadır. Zaten ikili anlaşmaları ile düşük oranda vergilendirilen iştirak kazançları Hollanda tarafından da vergi dışı bırakılması ile daha da avantajlı bir hale gelebilmektedir. Yabancı çalışanlara sağlanan vergi avantajları; Hollanda belirli uzmanlık alanlarında yabancı çalışanların ücretlerinin %30 unu vergiden istisna etmiş durumdadır. Dolayısı ile işgücü tedarikinde de avantajlar sağlamaktadır. Faaliyet Zararlarının Taşınması; Faaliyet zararlarının geriye dönük bir yıl ileriye dönük dokuz yıl oluşan faaliyet karlarından indirim imkanı sağlanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımcılar için geliştirilmiş kurumlar vergisi ortamı (Working on Profit) 2007 başında yürürlüğe giren yeni kurumlar vergisi düzenlemeleri ile orta ve büyük ölçekli şirketlerin yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlanmış, yapılan yeni düzenlemelerde %25,5 olan yeni kurumlar vergisi oranı yürürlüğe girmiştir. Bu oran AB ortalamasının hayli altındadır. Söz konusu düzenleme ile küçük ölçekli firmalar için daha da düşük oranlı bir oran uygulanmaya başlanmıştır. Şöyle ki; ilk 25,000 için %20, 25,000-60,000 arasındaki vergilendirilebilir kazançlar için 7

8 %23,5 kurumlar vergisi oranı öngörülmüştür. Diğer taraftan, yeni düzenleme ile %25 olan kar dağıtım üzerindeki gelir vergisi yükünü %15 e çekilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca buluşlar üzerinden elde edilen gelirlerin %10, her ne kadar Avrupa Komisyonu ndan onay beklese de grup içi finansmandan elde edilen gelirlerin %5 oranında vergilendirilmesine imkan vermektedir. Hollanda nın sunmuş olduğu bu avantajlar 2006 yılında yapılan Kurumlar Vergisi düzenlemelerinde de örnek teşkil etmiş, holding merkezinin Türkiye olarak seçilmesi durumunda yurtdışı kurumlardan elde edilen iştirak kazançları istisnası ile yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu gibi belli şartların sağlaması durumunda hak kazanılan avantajlar Hollanda mevzuatından yararlanılarak düzenlenmiştir. güven unsuru ve manevra yeteneği kazandırmaktadır. Hollanda Türkiye arasındaki yatırım ve ticaretin artan bir seyir göstermesi ticaretin ve yatırımların finansmanını önemli bir hale getirmekte bu durum da Hollanda bankalarının Türkiye ye yatırım yapma isteğini arttırmaktadır. Tabii, yatırım sadece Hollanda bankalarından gelmemekte, Hollanda nın gelişmiş finansal piyasaları ve cazip yatırım ortamı Türk finans oyuncularının da Hollanda da yatırım yapmalarına sebep olmaktadır. Akbank, Anadolubank, DemirHalkBank, Finansbank, Garanti Bankası, İşbank, TEB ve Yapı Kredi Hollanda da yatırım yapan Türk bankaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji de Hollanda Gelişmiş Finansal Sektör Vergisel avantajlar, yetişmiş insan profili gibi özelliklerinin yanı sıra Hollanda nın finansal sistemde gelmiş olduğu nokta ise gözden kaçırılmaması gereken uluslararası yatırımların organizasyonunda olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesidir. Hollanda bankaları global krizden tüm gelişmiş ülke bankaları gibi olumsuz etkilenseler de dünya finans sektöründe saygın bir noktadadır. Hizmet çeşitliliği ve yaygın şube ağları bu bankaların kullanımını cazip hale getirdiği gibi, dünya finans çevrelerinde de söz sahibi yapmaktadır. ABN-Amro, Rabobank, ING Bank ve Fortis N.V.dünyanın en büyük 60 bankası arasında yer almaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin geldiği boyutu belki de en iyi, Hollanda nın dört büyük bankasından ikisinin son 3 yıl içerisinde doğrudan yatırım yapmak suretiyle Türkiye pazarında yer kapma arzusu net bir şekilde göstermektedir. Bu bankalardan Fortis 2005 te Dışbank ı, ING ise 2007 de Oyak Bank ı almıştır. ABN- Amro nun yıllardır Türkiye de şubesi bulunmaktadır. Rabobank Türkiye şubesini kapatmış olsa da yine Türkiye ye dönme isteği bulunmaktadır. Hollandalı bankaların finansal piyasalardaki bu yatırımları Türkiye piyasasına girecek Hollandalı şirketlerin de ilgisinin kanıtıdır. Finansman sağlayıcıların ülkede olması yatırımcılar için de bir Hollanda finans sektöründeki gibi enerji konusunda da dünyanın sayılı ekonomileri arasındadır, önemli doğal gaz rezervlerinin sahibi olan ülke, Avrupa nın petrol ve gaz antreposu konumundadır. Avrupa nın hemen hemen tamamının enerji sağlayıcısı konumunda olan ülke bu işlevini kurduğu 17 pompalama istasyonu ile yerine getirmektedir. Shell, Esso, Nerefco (BB ile Texaco ortak yatırımı), Kuwait Petroleum ve Total gibi dünya petrol devlerinin Rotterdam liman alanında rafinerileri bulunmaktadır. Petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, çevre duyarlılığı sebebi ile giderek daha büyük ilgi gören sürdürülebilir enerji ve dönüştürülebilir yakıtlar gibi 8

9 alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma-geliştirmelere de ülke önemli katkılar sağlamaktadır. Enerji de Türkiye Bugün uluslararası politikada enerji arz güvenliği en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. Türkiye, Ortadoğu ve Hazar petrol ve doğalgaz rezervleri ile AB ülkeleri arasındaki konumu ile enerji arz güvenliği tartışmalarının da önemli bir unsuru konumundadır. sağlayamadığı arz güvenliğini özelleştirme sonrası özel sektör vasıtası ile sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut enerji kapasitesi ile enerji ihtiyacını karşılayamayacak olan Türkiye nükleer ve yenilenebilir enerji yatırımlarını da gündemine almıştır. Bir taraftan koridor olma noktasından terminal olma noktasına geçiş çabaları ve enerji arz güvenliği sorunun çözümlenmesi, diğer taraftan enerji kapasite yetersizliği Türkiye yi nükleer, yenilenebilir enerji ve altyapı konusunda yatırım yapmaya zorunlu bir hale getirmektedir. Bu yatırımların da finansmanına ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye deki enerji sektörü yatırımcıları yasal düzenlemelerin karmaşıklığı, istikrarsızlığı ve mali yüklerin ağırlığına dikkat çekmektedir. Türkiye global krizi fırsata çevirebilmek için mutlaka bu konuya dönerek çözümler geliştirmesi gerekmektedir. Finansman sağlayacak bir yatırımcı için tabi olacağı mali rejimi önceden kestirebilmesi ve projeksiyonlarını istikrarlı bir mevzuat çerçevesinde yapabilmesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye nin; Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı, Türkiye-Yunanistan ve 2012 de İtalya ya kadar uzanacak doğal gaz boru hattı, Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı, NABUCCO doğal gaz boru hattı (Türkiye den Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya ya gaz iletmesi planlanmaktadır), Mavi Akım Hattı, Boğazlara daha fazla petrol tankeri yönelmesi riskini azaltmayı hedefleyen Ünye- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, mevcut ve planlanan enerji hatları olup, Türkiye nin enerji koridoru olmasını sağlamıştır. Petrol ve doğalgaz konusunda önemli bir noktaya gelen Türkiye, elektrik piyasasında devlet eliyle Türkiye nin sunmuş olduğu ekonomik potansiyel cazip bir ortam sunmuş olsa da, istikrarlı ve bugünden yarına değişmeyeceğini bildiği yasal düzenlemeler de yatırım kararında önemli bir rol oynamaktadır. Enerji arz güvenliği finansmana, finansmanda istikrarlı ve tutarlı ve uzun vadeli projeksiyonlara cevap verecek yasal düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Türkiye-Hollanda ortak platformu Türkiye enerjide artan öneminin farkındadır. Ceyhan ın, gerçekleştirilecek rafineri yatırımları sonrası dünya petrol piyasası fiyatlarına dahi etki eden bir noktaya gelmesi beklenmekte, bu noktada Rotterdam rol model olarak kabul edilmektedir. Rotterdam, enerji terminali olarak Hollanda ya yıllardır çok önemli know-how sağlamıştır. Nitekim Avrupa Birliği (AB), Hollanda nın bu konuda en tecrübeli isimlerinden dışişleri ve tarım bakanlığı tecrübesi olan Sayın Jozias Van Aartsen i Avrupa Birliği (AB) Güney Avrupa Doğal Gaz Projeleri Koordinatörü olarak atamıştır. 9

10 Avrupa nın doğalgaz sağlayıcısı konumundaki Hollanda, Türkiye enerji arz güvenliği konusunda önemli bir rol üstlenebileceği gibi; finansman, yasal düzenlemeler ve donanım konusundaki bilgi birikimi ile Türkiye önemli destekler sağlayacak potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin realize edilmesi, ortak bir platformun kurulması ile mümkün olacaktır. Bu aşamada Türk ve Hollandalı yetkililerin (Türk Hollanda bankaları, Eximbank ı, enerji bakanları) bir araya gelerek enerji arz güvenliği konusunda bir çalışma platformu oluşturmaları çok faydalı olacaktır. Enerji Şirketlerinin Sorunları Global mali kriz öncesinde gündemimizi en çok meşgul eden konu petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki hareketlilik ve enerji arz güvenliği konusundaki endişelerdir. Enerji arzındaki düşüşler ve fiyatlarda oluşan pikler tüm dünyanın dikkatlerini bu piyasa üzerinde toplamasına sebep olmuştur. Hükümetler enerji arz güvenliği ve iklim değişikliğine etkileri konusundaki endişeleri taşırken, sektördeki şirketler değişen jeopolitik yapı, sıkılaşan yasal düzenlemeler, yüksek rekabet, artan maliyetler, yetişmiş mühendis ve teknik kadro eksikliği, doyumsuz hissedar talepleri gibi, çözümleri birbiri ile çakışan sorunlar ile boğuşmaktadır. Finansal piyasalardaki sorunlar da sektörün eskiyen rafineri ve boru hatları yatırımları için ihtiyaç duyulan önemli sermaye yatırımlarına ilişkin sorunlarının katlanmasına sebep olmuştur. Ortadoğu ve Kafkaslarda artan jeopolitik belirsizlik ve yasal düzenlemelerdeki değişkenliklerin ortasında yatırım kararlarının alınması ise daha da zor hale gelmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve fosil yakıtların çevreye olan etkilerinin azaltılması konusundaki baskılar ise giderek artmaktadır. Günümüz enerji CEO ları tüm bu sorunlar ile mücadele ederken bir taraftan da yatırımcıların beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. yatırımcılara sağlanan değerin, yatırımın çekiciliğinin ve operasyonel etkinliğin arttırılması konusunda sektördeki müşterilerimize destek vermekteyiz. Yatırımın her bir aşamasına yönelik olarak risk yönetimi, yasal uygunluk, yapılandırma ile birleşme ve satınalma konularında kapsamlı hizmet sağlamaktayız. Amacımız bilgimiz ve tecrübemiz ile müşterimizin ihtiyaçlarını anlamak ve değer katmak için kendimizi onun yerine koymaktır. Bugüne kadar sektördeki büyük satın-almalarda, özelleştirmelerde ve pazar yapılandırmalarında önemli roller üstlenen PwC, enerji sektör liderliğini, endüstri liderleri ile işbirliği içerisinde yaptığı çalışmalarla ( PwC Global Enerji Konferansı) da yansıtmaktadır. Türkiye enerji konusunda PricewaterhouseCoopers un özel önem verdiği ülkeler arasındadır. Her yıl sektör için önemli ve özel bir noktanın seçildiği PwC Global Enerji Konferansı nın da 2009 yılı Kasım ayında Türkiye de yapılması kararlaştırılmıştır. PricewaterhouseCoopers olarak enerji şirketlerine ve yatırımcılarına dünyanın herhangi bir yerinde donanımlı uzmanları ile güçlü ve güvenilir bir bilgi ağı sunmaktadır. Amacımız müşterilerimizin ulusal ve uluslararası operasyonlarında değer yaratmak, değer zincirinde rekabet avantajı geliştirmek, çok değişken rekabetçi ortamda yatırımcıların beklentilerini karşılamaktır. PricewaterhouseCoopers ın Global Enerji Grubu sektörün her alanında ve her büyüklükteki müşterilerine profesyonel hizmet sağlamaya odaklanmıştır. Vergi, bağımsız denetim, birleşmeler, performans geliştirilmesi ve kriz yönetimi konularında şirketlerin ve yatırımcıların endüstriye özgü çözümler üretmektedir. (Dünya Gazetesi Hollanda Eki, Kasım 2008) PricewaterhouseCoopers olarak enerji sektörüne yönelik hizmet yaklaşımımız PricewaterhouseCoopers arama, üretim, dağıtım ve hizmet alanlarında enerji sektörüne özgü çözümler sağlayan dünyanın lider danışmanlık firması olup, 10

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız finansal hizmetler yayınlarımız Vergi gündemi VERGİ GÜNDEMİNDE NELER ÖNE ÇIKIYOR? Gündemde yine vergi ve sosyal sigorta prim borçları var. E-deftere geçiş süreci de gelecek 3 ayın konuları arasında yer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık.

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak Sinem Cantürk Sosyal Medyada Bankacılık Cihan Doğrayan Yatırım Fonları ve Finansal Piyasalarla Etkileşim Solvency II ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Detaylı

Aylık Bülten ARALIK 2008

Aylık Bülten ARALIK 2008 Aylık Bülten ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER.: Makaleler Yatırıma ve Ölçeğe Teşvik (Adnan Nas) Malın değerinin düşmesi ile oluşan zararlar nasıl gider yazılabilir? (Zeki Gündüz) Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk.

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. Vergi gündemi VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. GÜMRÜKTE YAPILAN 9 KRİTİK HATA Denetimlerde gümrük işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan

Detaylı

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum K P M G 08 G ü n d e m Sayı 8 / Ekim - Aralık 2011 Ocak-Mart 2010 G ü n d e m d e k i l e r : Nisan-Haziran 2010 Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri Çok uluslu vergi anlaşmalarında

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası

Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası Vergi Düzenlemeleri Özel Dosyası Finans Sektörüne Yönelik Güncel Vergi Düzenlemeleri Abdulkadir Kahraman Yeni Teşvik Sisteminin Yatırımcılara Sunduğu Fırsatlar Ferrah Sefer Kurdoğlu Yabancı Fon Kazançlarının

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu İçindekiler Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 1 1960 dan Bugüne: Aksigorta da Sürdürülebilir Büyümenin Kilometre Taşları 2 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Aksigorta Ortaklık Yapısı

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR!

FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hissedar promosyonlar Herkese kazand ran bir formül. Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! 001 KAPAK 7 12/20/11 8:51 AM Page 1 Vedat Akgiray STANBUL F NANS MERKEZ GERÇEK OLACAK Turgay Durak fieffaflik DNA MIZDA VAR! Ali Saydam 10 SORUDA YATIRIMCI L fik LER Hissedar 2012/1 YATIRIMCI L fik LER

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Yeni yıla yeni bir Sermaye Piyasası Kanunu ile girdik. Yeni Kanunu, gerek sektörümüzün sağlıklı büyümesi uluslararası rekabette güçlenmesi, gerekse sermaye piyasalarımız için

Detaylı

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri Euler Hermes Alacak Sigortasında Dünya Lideri Faaliyet Raporu 2013 2 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2013 Bölüm I Sunuş 3 İçindekiler Bölüm I Sunuş 06 Euler Hermes e Bakış 07 Kilometre Taşları 08 Kurumsal

Detaylı

Yılın son çeyreğine girerken vergi

Yılın son çeyreğine girerken vergi takvim Timur Çakmak Vergi, Şirket Ortağı E: tcakmak@kpmg.com T: +90 216 681 90 00 M: +90 530 954 64 09 GELECEK ÜÇ AYDA NELER VAR? Önümüzdeki üç ayın en önemli konusu e-fatura ya geçiş ve bunun yaratacağı

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı