Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Nisan 2015 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. Yener Coşkun

2

3 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. Yener Coşkun Yay n No: 310 İstanbul, 2015

4 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat: Etiler-İSTANBUL Tel. : Faks : İnternet sitesi: Baskı-Yapım G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cadde No: Bağcılar - İSTANBUL Tel. : (pbx) Fax : İnternet sitesi: Kitapta yer alan görüşler eser sahiplerine aittir. Türkiye Bankalar Birlği nin görüşlerini yans tmaz. Türkiye Bankalar Birliği bu kitab n hatas z olarak bas lmas nda gerekli özeni göstermekle birlikte kitaptaki olabilecek hatalardan dolay herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmemektedir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) Sertifika No: Y Bask Tarihi: Nisan 2015

5 ÖZDEN E

6 Türkiye Bankalar Birliği Teşekkür 2013 Aralık ayında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı nda doktora tezi olarak kabul edilen araştırmamızın kısaltılmış hali olan bu çalışma tez ve basım aşamasında çeşitli kişi ve kurumların destekleriyle tamamlanmıştır. Tez aşamasındaki katkıları nedeniyle, danışman hocam Prof. Dr. Kürşat Yalçıner başta olmak üzere, jüri üyelerine ve 2011, 2012, 2013 yıllarında ampirik analiz ve araştırmanın belli bölümlerinin tartışıldığı American Real Estate Society (ARES) ve European Real Estate Society (ERES) yıllık konferanslarındaki ilgili oturumların tartışmacılarına teşekkür ederim. Ayrıca tez kapsamındaki bildirilerin özellikle uluslararası konferanslarda sunulmasını finansal olarak destekleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), American Real Estate Society (ARES) ve Royal Institution of Chartered Surveyors a (RICS) teşekkür etmeyi borç bilirim. Çalışmanın kitap olarak yayımlanmasını sağlayan Türkiye Bankalar Birliği ne ve en önemlisi tüm bu süreçlerde en büyük destekçim olan, sevgili kızlarım Ece ve Ekin başta, ailemin bütün fertlerine teşekkür ederim. Çalışmanın okuyucuya yararlı olması dileklerimle. Dr. Yener Coşkun Ankara, Nisan 2015 ii

7 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İçindekiler Teşekkür... ii İçindekiler... iii Kısaltmalar Dizini... xi Şekiller Dizini... xiii Çizelgeler Dizini... xiv Birinci Bölüm 1. Giriş Amaç, Önem ve Yöntem Önermeler, Bölüm İçerikleri, Bulgular ve Katkı... 1 İkinci Bölüm 2. Konut Piyasası Gözlemleri ve Konut Finansmanı Taşınmaz ve İnşaat Piyasasına İlişkin Veri ve Eğilimler Taşınmazların Mülkiyet ve Kadastrosu İnşaat Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri İnşaat Ruhsatname/Yapı Kullanım İzinleri ve Tapu Harçları Yabancıların Taşınmaz Yatırımları Taşınmaz Sektörüne Yönelik Yurt Dışı Uzun Vadeli Krediler İstikrarsız Arz Yapısı Sabit Yatırımlar İçinde Konutun Payı Demografik Yapı ve Konut Piyasasına İlişkin Veri ve Eğilimler Demografik Yapı Nüfus Değişimi ve Kentleşme Hane Halkı Sayısı ve Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü İç Göç İstihdam Verileri Demografik Öngörüler Gelir ve Bölüşüm Verileri Hane Halkı Kullanılabilir Gelirinin Dağılımı Yoksulluk Oranları Bölüşüm Verileri ve Konutta Fiyata Erişebilirlik İçin Bir Analiz Bina ve Konut İçin Fiziki Veriler Konut Sahiplik Oranı ve Kiracılık Oranı Konut Satışları ve Tüketicilerin Konut Satın Alma Davranışları Arsa-Konut Üretimi Maliyetleri ve Fiyata Erişebilirlik Arsa Maliyeti ve Taşınmaz Geliştirme iii

8 Türkiye Bankalar Birliği Arsa Maliyeti ve Konutta Fiyata Erişebilirlik Konut Üretim Süreçleri Konut Fiyatları ve Konut Büyüklükleri Hane Halkı Gelir, Gider, Borç Akımları ve Konut Kira Giderleri Konut Kullanımı Giderleri Kentsel Alanda Konut Giderleri ve Giderlerin Artış Eğilimi Konut Kredileri Taşınmaz Kira Gelirleri İpotekli Konut Kredileri Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde İpotekli Konut Kredileri Türkiye de Konut Finansmanının Kaynakları Türkiye de İpotekli Konut Kredileri ABD ve AB Üyesi Ülkelerde Ipotekli Konut Kredileri İpotekli Konut Kredilerinin Vade ve Faiz Yapısı Konutta Fiyata Erişebilirlik ve Konut Kredisinin Vade/Faiz Yapısı Krizi Sonrası Türk Konut Piyasasındaki Kredi Hacmi/Faiz Yapısı Gelişmiş İKFS ndeki ve Türkiye deki Vade/Faiz Yapısının Karşılaştırılması İpotekli Konut Kredileri Ürün Çeşitliliği: Örnek Olay Analizi İpotekli Konut Finansmanı ve Sigortacılık Ürünleri Sigortacılık Ürünleri ve İKFS Sigortacılık Sektöründeki Ürün Çeşitliliği: Örnek Olay Analizi Konut Sorununun Mahiyetinin ve Unsurlarının Belirlenmesi Konut Sorununun Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Siyasi Boyutları Konut Sorunu ve Konut Politikası Konut Arz, Talep ve Açığına İlişkin Veriler Nitelikli Konut İhtiyacına Yönelik Bazı Göstergeler Konut Finansmanı, Fiyata Erişebilirlik ve Konut Satın Alma Gücü Endeksi Konut Sorununun Yansıması: Gecekondu Olgusu Gecekondu Olgusu ve Sosyo-Ekonomik/Politik Çerçeve Gecekondu Olgusu ve Konut Sorunu/Finansmanı Konut Sorunu, Arsa Politikaları ve Arazi-Arsa Düzenlemesi iv

9 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Arsa Politikası Araçları Arazi ve Arsa Düzenlemesi ve Konut Sorunu Üçüncü Bölüm 3. İpotekli Konut Finansmanı Sistemi Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Finansman Kavramları Kurumsal olmayan finansman türleri olarak öz ve doğrudan finansman Kurumsal olmayan finansman türü olarak taksitli satışlar ve ön satışlar Kurumsal finansmanın gelişmesinin önemi Piyasa Bazlı Konut Finansmanı Yöntemleri ve Finansal Aracılar Piyasa mekanizmasına dayalı konut finansmanı yöntemleri ve aracılık Uzman finansman kurumları: yapı birlikleri ve tasarruf kredi kurumları Gelişme süreci ve nitelikleri ABD ve diğer ülkelerde tasarruf ve kredi kurumları Sözleşmeye dayalı tasarruf sistemi ve tasarruf kurumları Gelişme süreci ve nitelikleri Almanya, Fransa ve diğer ülke örnekleri Olumlu/olumsuz yönleri ve Türkiye için uygulanabilirliği Kredi kurumlarının konut kredisi kullandırması İKFS ve ipotek bankacılığı Gelişme süreci ve nitelikleri Alman Pfandbriefe modeli Danimarka ipotek bankaları modeli Türkiye de banka dışı konut finansmanı ve ipotek bankacılığı İKFS ve ikincil piyasa kurumlarına dayalı konut finansmanı İpotek merkezi ve ipotekli konut finansmanı şirketleri Finansman araçları: kredi portföyünün toptan satışı ve menkulleştirme Menkulleştirme: olumlu/olumsuz yönleri ve uygulanabilirliği Kamu bankalarının ipotekli konut kredisi vermesi İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (İKFS) İKFS ve mortgage kavramları İKFS ön koşulları ve piyasa yapısı v

10 Türkiye Bankalar Birliği İpotekli konut finansmanı birincil piyasası İpotekli konut finansmanı ikincil piyasası Sigortacılık sektörü Kamu sektörünün İKFS deki konumu İpotekli konut finansmanının olumlu ve olumsuz yönleri İpotekli Konut Finansmanı Sistemindeki Riskler Konut üreticilerinin riskleri Tüketicilerin riskleri Hukuksal riskler Finansal riskler Finansal okuryazarlık ve riskler Kredi tahsis süreci ve kredi analizi ölçütleri Borç değer oranı Ödemenin gelire oranı Kredi skoru İKFS birincil ve ikincil piyasa riskleri İKFS birincil piyasa riskleri Hazırlık riski Erken ödeme riski Kredi (temerrüt) riski İKFS ikincil piyasa riskleri Risk yönetimi Kamunun karşılaşabileceği riskler Menkul kıymet yatırımcılarının riskleri İhraçcının temerrüt riski Erken ödeme riski Konut Finansmanında Fiyata Erişebilirlik Ölçütleri Fiyata erişebilirlik kavramı Fiyata erişebilirlik ölçütleri ve konut değerinin gelire oranı ölçütü Konut değeri/gelir ölçütü için özel durumlar Konutta fiyata erişebilirliğin istatistikî olarak takip edilmesi Konutta fiyata erişebilirlik ve İKFS riskleri İpotekli Konut Finansmanında ABD Modeli Amerikan rüyası ve konut piyasaları Konut piyasasına ilişkin temel veriler Mevduat ve piyasa odaklı konut finansmanı sistemleri İpotekli konut finansmanı birincil piyasa yapısı vi

11 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Federal Konut Kredisi Banka Sistemi (FHLBS) Federal Konut Yönetimi (FHA) Vergisel teşvikler ve sübvansiyonlar Vade ve faiz yapısı Erken ödeme cezası İkincil piyasa kurumları ve yönlendirici politikalar ABD İKFS nde finansal aracılık: Conduit ve KDK KDK sisteminin faydaları Fannie Mae Freddie Mac Ginnie Mae ABD İKFS nde kamusal rolün etkinliğine ilişkin tartışmalar Küresel kriz öncesinde Fannie Mae ve Freddie Mac e yönelik eleştiriler Fannie Mae ve Freddie Mac in iflası ve devletleştirilmesi Örnek Olay Analizi: İngiltere, Almanya ve Hollanda da Konut Finansmanı İngiltere Almanya Hollanda Örnek Olay İncelemesi: İKFS İkincil Piyasasında Diğer Ülke Uygulamaları GOÜ de İKFS ikincil piyasası kurumlarının faaliyet biçimleri Kolombiya Arjantin Meksika Malezya Cagamas örneği ve etkileri Türkiye de Piyasa Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı Araçları Konut sertifikası Arsa sertifikası Gayrimenkul sertifikası Kira sertifikası Gayrimenkul yatırım ortaklıkları Gayrimenkul yatırım fonu Menkulleştirme Piyasa mekanizmasına dayalı konut finansmanı araçlarının etkinliği vii

12 Türkiye Bankalar Birliği Dördüncü Bölüm 4. Türkiye deki İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatındaki İKFS ne Yönelik Düzenlemeler İKFS düzenlemelerine yönelik beklentiler Finansal serbestleşme, konut piyasaları ve İKFS düzenlemeleri Konut finansmanı kapsamındaki kredi türleri İKFS Birincil Piyasası Kurumları ve Tamamlanmışlık Derecesi sayılı SPKn öncesi İKFS birincil piyasasında risk yönetim araçları TCMB verileri KKB verileri Kefil ve hayat sigortası uygulamaları BDDK nın risk yönetim standartları sayılı Kanunda öngörülen ilave risk yönetim araçları Borç/değer oranı Taşınmaz değerlemesi Değişken oranlı krediler Erken ödeme ücreti İcra süreçlerinin hızlandırılması Taşınmaz hukukuna ve mülkiyet işlemlerine yönelik teknik/hukuksal altyapının önemi sayılı Kanun un İİKn da yaptığı değişiklikler Yasal süreçler açısından Türkiye ve diğer ülkeler İcra süreçlerinin hızlandırılması ve İKFS nin tamamlanmışlık derecesi Risk yönetimi ve tüketicinin korunması İKFS mevzuatı ve İKFS ndeki finansal araç çeşitliliği Diğer hususlar: İKFS ve taşınmaz bilgi sistemlerinin ilişkilendirilmesi Birincil piyasa tamamlanmışlığına yönelik karşılaştırmalı bir analiz İpotek Finansmanı Kuruluşları ve İKFS İkincil Piyasasında Tamamlanmışlık İFK nın 6362 sayılı Kanun öncesindeki geçmişi sayılı Kanun kapsamında İFK nın tanımı ve nitelikleri İFK düzenlemeleri ve İKFS nin tamamlanmışlık derecesi İpotekli Araçlar ve İKFS İkincil Piyasasında Tamamlanmışlık viii

13 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İKFS mevzuatının tamamlanmışlık derecesine katkısı VTMK/İTMK düzenlemeleri KFF/İDMK-VFF/VDMK düzenlemeleri sayılı Kanun ve tamamlanmışlık derecesinin geliştirilmesi İKFS Düzenlemeleri ve Konut Finansmanı Tüketicileri Tüketici aleyhine olan düzenlemeler Tüketici yararına olan düzenlemeler sayılı Kanundaki Teşvik Sistemi ve Fiyata Erişebilirlik sayılı Kanun da öngörülen vergisel teşvikler Teşviklerin fiyata erişebilirliğe etkisi İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Belirlenmesi Tamamlanmışlık derecesi kavramı Tamamlanmışlık derecesinin artmasının faydaları Türk İKFS nin tamamlanmışlık derecesinin belirlenmesi İKFS mevzuatı ve tamamlanmışlık derecesine ilişkin değerlendirmeler İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesi Gelir/servet yetersizliği ve tamamlanmışlık derecesi Makroekonomik istikrar ve tamamlanmışlık derecesi İKFS birincil piyasasının geliştirilmesi ve tamamlanmışlık derecesi İKFS birincil piyasa düzenlemeleri Kredi kullanımı kültürü ve bankaların kredi tahsisindeki risk iştahı Birincil piyasa işlem maliyetleri ve piyasa etkinliğinin gelişmesi Birincil piyasa gelişiminde teşvikler ve BKFS/TOKİBANK önerileri İKFS ikincil piyasasının geliştirilmesi ve tamamlanmışlık derecesi İKFS ikincil piyasa düzenlemeleri Özel sektör borçlanma araçları piyasasındaki sorunlar İkincil piyasa gelişiminde teşvikler ve BKFS/TOKİBANK önerileri Teşvik sistemi, fiyata erişebilirlik ve tamamlanmışlık derecesi Fiyata erişebilirliğin desteklenmesine yönelik politikaların amacı ix

14 Türkiye Bankalar Birliği Gelir/servet yetersizliğine yönelik teşvikler sayılı Kanundaki teşvik sistemi ve küreselleşme Teşvik sistemine ilişkin görüşler Olumlu görüşler Olumsuz görüşler Konut (finansmanı) sorunu için İKFS kapsamında olan/olmayan teşvikler Türkiye de uygulanabilecek teşvikler ve teşviklerin finansmanı İKFS dışı konut finansmanına/üretimine ilişkin teşvik önerileri İKFS ne yönelik teşvik önerileri Teşviklerin finansmanı İKFS nin geliştirilmesi için öncelikli teşvik sistemleri İpotek sigortası Ön ödemeye yönelik politikalar ve fiyata erişebilirliğin geliştirilmesi Konut piyasasındaki sorunlar ve tamamlanmışlık derecesi Taşınmaz/konut piyasalarına yönelik kamusal politikaların geliştirilmesi Etkin konut piyasası ve yeterli fiyat erişilebilir konut arzının bulunması Tüketicilerin korunması ve konut finansmanı okuryazarlığı Coşkun (2013d) de Yeralan Ampirik Analizler ve Politika Önerileri Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi: BKFS Konut piyasasında sektörler arası karmaşık etkileşimler Alternatif konut finansman sistemleri ve TOKİBANK Önerisi Beşinci Bölüm 5. Tartışma Sonuç ve Öneriler EKLER EK 1 TOKİ İçin Alternatif Model Kurum Önerileri EK 2 TOKİBANK: TOKİ nin Konut Sorununa ve Kurumsal Konut Finansmanının/İKFS nin Geliştirilmesine Yönelik Etkinliğinin Geliştirilmesi İçin Bir Öneri Kaynaklar x

15 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kısaltmalar Dizini AB ADF ARM ATO AVM BDDK BKFS CEO CIBRASEC CPF DPT DTI ECB EVDS FAMC Fannie Mae FED FHA FHLBS Freddie Mac FRM Ginnie Mae GOÜ GSEs GSMH GSYİH GYO GYODER HDB HDFC IFC ISMI İDMK İFK İİKn İKFS İMKB İNTES İTMK JMRC KDK KFF KFK Avrupa Birliği Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi Adjustable Rate Mortgage (değişken oranlı konut kredisi) Ankara Ticaret Odası Alışveriş Merkezi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bütünleşik Konut Finansman Sistemi Chief Executive Officer Companhia Brasileira Securitização Central Provident Fund Devlet Planlama Teşkilatı Ödemenin Gelire Oranı (Debt-to-Income) European Central Bank Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB) Federal Agricultural Mortgage Corporation Federal National Mortgage Association (FNMA) The Federal Reserve Federal Housing Agency Federal Home Loan Bank System Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) Fixed Rate Mortgages Government National Mortgage Association (GNMA) Gelişmekte Olan Ülkeler Government Sponsored Enterprise (bkz. KDK) Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Housing Development Board (Singapur) The Housing Development Finance Corporation International Finance Corporation Income Support for Mortgage Interest İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet İpotek Finansman Kuruluşu İcra ve İflas Kanunu İpotekli Konut Finansmanı Sistemi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Ürdün İpotekli Kredi Yeniden Finansmanı Şirketi Kamu Destekli İpotek Şirketleri (bkz.gses) Konut Finansman Fonu Konut Finansman Kuruluşu xi

16 Türkiye Bankalar Birliği KKB LTCM LTV MPPI NAMK Nytimes ODPM OFHEO OYAK ÖAMK PPP RHOSP SDTS SEC SGMK SHF SPK SPKn TAKBİS TBB TCMB TDUB TKFB TKGM TMKn TOBB TOKİ TTKn TÜFE UCITS UNECE UN-Habitat VAR VDMK VECM VFF VTMK Y.N. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Long Term Capital Management Borç Değer Oranı (Loan-to-Value Ratio) Mortgage Payment Protection Insurance Nakit Akımlı Menkul Kıymetler (pay-through asset securitization) The New York Times The Office of the Deputy Prime Minister Office of Federal Housing Enterprise Institute Ordu Yardımlaşma Kurumu Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (pass through securities) Kamu-Özel Sektör İşbirliği Registered Home Ownership Savings Plan Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Sistemi Securities and Exchange Commission Sabit Getirili Menkul Kıymet Sociedad Hipotecaria Federal Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistem Projesi Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Türkiye Konut Finansman Bankası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türk Medeni Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türk Ticaret Kanunu Tüketici Fiyatları Endeksi Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities United Nations Economic Commission for Europe United Nations Human Settlements Programme Vektör Otoregresyon modeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vektör Hata Düzeltme Modeli Varlık Finansman Fonu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Yazarın notu xii

17 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Şekiller Dizini Şekil 2.1 İnşaat sektörünün katma değer gelişmeleri ( /Eylül) Şekil 2.2 Türkiye'de inşaatı biten yapılar ( ) Şekil 2.3 Bin nüfusa düşen konut birimi üretimi ( ) Şekil 2.4 Şekil 2.5 TÜİK inşaat sektörü ciro ve üretim endeksleri (2005/Q1-2010/Q2) TCMB Konut Satın Alma ya da İnşa Ettirme İhtimali Endeksi ( /3) Şekil 2.6 Bir metrekare konut inşaatının maliyeti ( ) Şekil 2.7 Konut inşaat maliyet endeksi ( ) Şekil 2.8 Şekil 2.9 Türkiye kompozit satılık konut fiyat endeksi (2008/Nisan- 2012/Nisan) Türkiye kompozit kiralık konut fiyat endeksi (2008/Nisan- 2012/Nisan) Şekil 2.10 Tüketici kredileri ve konut kredileri (2007/ /9) Şekil 2.11 Konut alım planında kredi kullanmama nedenleri Şekil 2.12 Konut kredisi faiz oranları ( /1) Şekil yıl vadeli konut kredisi için konut satın alma gücü endeksi ( ) Şekil 2.14 Türkiye deki temel konut üretim ve finansman biçimleri Şekil 3.1 Mevduat ve doğrudan kredi mekanizması Şekil 3.2 İpotek bankası sistemi Şekil 3.3 Danimarka ödeme aktarmalı İTMK ihraç sistemi Şekil 3.4 İpotekli konut finansmanı sistemi ve finansal sistem Şekil 3.5 İpotek sigortacılığı fonksiyonu Şekil 4.1 Konut piyasasında sektörler arası etkileşimler xiii

18 Türkiye Bankalar Birliği Çizelgeler Dizini Çizelge 2.1 Çizelge 2.2 Taşınmazların mülkiyet ve kadastrosuna ilişkin bilgiler (2009)... 8 İnşaat sektörünün büyümesi ve GSMH daki payı ( ) Çizelge 2.3 İnşaat sektörü kredilerine ilişkin bilgiler (2002/ /12) Çizelge 2.4 Çizelge 2.5 Çizelge 2.6 Çizelge 2.7 Çizelge 2.8 Çizelge 2.9 Çizelge 2.10 İnşaat sektörü ve gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerine ilişkin temel göstergeler ( ) Taşınmaz toplam işlem, değer ve harç miktarları ( ) İnşaat ruhsatnamelerine göre bir ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar ( /6) Yapı kullanım izin kâğıtlarına göre bir ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar ( /6) Gayrimenkul sektörüne uluslararası doğrudan yatırımlar ( ) Yurt dışı yerleşiklerin doğrudan gayrimenkul yatırımları ( ) Taşınmaz sektörüne yönelik yurt dışı uzun vadeli krediler ( ) Çizelge 2.11 Sabit yatırımların bileşimi ( ) Çizelge 2.12 Çizelge 2.13 Çizelge 2.14 Seçilmiş ülkelerde kentleşme, kentsel nüfus gelişmeleri ve öngörüler ( ) Türkiye de kır-kent nüfusu ve nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ( ) Hane halkı sayısı ve ortalama hane halkı büyüklüğü ( ) Çizelge 2.15 Konutun oda sayısına göre hane halkı sayısı (2000) Çizelge 2.16 Yerleşim yerleri ve iller arası göç eden nüfus ( ) xiv

19 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çizelge 2.17 Göç hızına göre iller ( ) Çizelge 2.18 Çizelge 2.19 İşgücü durumuna göre kurumsal olmayan toplam nüfus ( ) İşgücü durumuna göre kurumsal olmayan kentsel nüfus ( ) Çizelge 2.20 Türkiye de yıllık nüfus artış hızı ( ) Çizelge 2.21 Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ( ) Çizelge 2.22 Demografik öngörüler ( ) Çizelge 2.23 Demografik öngörüler ( ) Çizelge 2.24 Çizelge 2.25 Çizelge 2.26 Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı ilk ve son yüzde 20'lik gruplar ( ) Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre Türkiye de yoksul fert sayısı ve yoksulluk oranları ( ) Seçilmiş yurt içi bankalarda konut kredisi tahsis koşulları ( ) Çizelge 2.27 Gelire göre sıralı % 20 lik ve % 5 lik gelir dağılımı (2005) Çizelge 2.28 Çizelge 2.29 Çizelge 2.30 Çizelge 2.31 Bölüşüm verileri ve gelir yeterliliği açısından konutta fiyata erişebilirlik (2005) Hane halkı yıllık kullanılabilir gelirine göre sıralı % 20'lik gruplar için gelir dağılımı (2009) Kullanma amacına göre tamamen/kısmen biten yeni/ilave yapılar ( ) İkamet amaçlı binaların sayı, ortalama yüz ölçüm ve daire sayıları ( ) Çizelge 2.32 Türkiye de kiracılık oranı ( ) Çizelge 2.33 Kurumsal olmayan nüfus ve gelir gruplarına göre konuta mülkiyet durumu (2010) Çizelge 2.34 Ülkeler arası konut sahiplik oranı xv

20 Türkiye Bankalar Birliği Çizelge 2.35 Satılan konut sayısı ( ) Çizelge 2.36 ABD de ikamet amaçlı varlıklarda arazi ve yapı değerleri ( ) Çizelge 2.37 İkamet amaçlı binalarda maliyet ve yüzölçümü ( ) Çizelge 2.38 Çizelge 2.39 Hanehalkı tüketim harcamaları içinde konut ve kira harcamaları (2010) Gelir kaynaklarından konut ve kira harcamalarına aktarılan pay ( ) Çizelge 2.40 Konut masrafları ve ısınma sorunu (2010) Çizelge 2.41 Tüketici fiyat endeksi ve konuta yönelik harcamalar ( ) Çizelge 2.42 İngiltere de kredi/gelir oranı ( ) Çizelge 2.43 Konuta sahip olma şekline göre hane halkı sayısı (1999) Çizelge 2.44 Türkiye de konut kredisi kullanımı ( /9) Çizelge 2.45 Türkiye geneli konut ipoteği işlem, değer ve harç miktarları ( ) Çizelge 2.46 Seçilmiş ülkelerde konut finansmanının derinliği Çizelge 2.47 AB ülkeleri ve Türkiye de konut kredileri ( ) Çizelge 2.48 Çizelge 2.49 AB üyesi ülkelerde ve ABD de ipotekli konut kredisi sektörü ( ) Seçilmiş AB üyesi ülkelerde temsili ipotek kredisi faiz oranları (2006/4-2010/1) Çizelge 2.50 Seçilmiş ülkelerde ipoteğe dayalı ürünlerin nitelikleri Çizelge 2.51 Çizelge 2.52 Mevduat bankaları konut kredilerinin vade-faiz yapısı ( ) Seçilmiş bankalarda ipotekli konut kredileri ürünleri ( ) xvi

21 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çizelge 2.53 Çizelge 2.54 Seçilmiş banka ve sigorta şirketlerinde ipotekli konut kredilerine yönelik sigortacılık ürünleri ( ) Türkiye deki konut arzı gelişmelerinin seçilmiş AB ülkeleri ile kıyaslanması ( ) Çizelge 2.55 Planlı dönemde konut gereksinimi ve konut açığı Çizelge 2.56 Konut ihtiyacı, inşaat izni ve yapı kullanma izni alan konut sayıları ( ) Çizelge 2.57 Kentlerdeki toplam konut ihtiyacı ( ) Çizelge 2.58 Çizelge 2.59 Çizelge 2.60 Çizelge 3.1 Kullanma amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılar ( ) Türkiye genelinde binaların ve konutların bitiş yılları ( ) Konut/çevre sorunları yaşam göstergelerine göre fertlerin dağılımı (2010) ABD ipotekli konut finansmanı piyasasında kredi arz/talep eden kurumlar için seçilmiş veriler ( ) Çizelge 3.2 Dolaşımdaki İTMK Hacmi ve İTMK Sınıfları ( ) Çizelge 3.3 Seçilmiş ülkelerde dolaşımdaki İTMK hacmi ve sınıfları (2010) Çizelge 3.4 Seçilmiş sistemlerde sözleşme ve fonlama koşulları Çizelge 3.5 İşlevsel konut piyasasında konut tüketicileri, üreticileri ve finansman kurumları Çizelge 3.6 Çeşitli ülkelerde erken ödeme cezaları Çizelge 3.7 Çizelge 3.8 Seçilmiş ülkelerde hane halkı ipotek kredisi ve faiz yükü verileri ( ) National Association of Realtors Housing Affordability Index ( /10) Çizelge 3.9 Konut finansmanı ABD özet verileri ( ) Çizelge 3.10 Konut finansmanı İngiltere özet verileri ( ) xvii

22 Türkiye Bankalar Birliği Çizelge 3.11 Seçilmiş Avrupa ülkelerinde dolaşımdaki İTMK büyüklüğü (2006) Çizelge 3.12 GOÜ İKFS lerinde sermaye piyasası finansmanı Çizelge 3.13 Hong Kong, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Malezya da konut finansman kurumları Çizelge 3.14 İMKB de VDMK ihraçları ( ) Çizelge 3.15 SPK kaydına alınan menkul kıymet ihraçları ( ) Çizelge 4.1 Çizelge 4.2 Seçilmiş ülkelerde kredi piyasasındaki yasal haklar endeksleri ( ) Seçilmiş ülkelerde haciz süreçlerine ilişkin veriler (2011/ Haziran) Çizelge 4.3 Gelişmiş ülkelerde İKFS nin özellikleri (2008) Çizelge 4.4 Çizelge 4.5 Çizelge 4.6 İKFS nin tamamlanmışlık derecesini belirleyen etkenlerin Türk İKFS ndeki durumu İKFS birincil piyasasının gelişiminde sistem sübvansiyonları örnekleri Gelişen ve yeni sanayileşmiş ülkelerin İKFS ndeki kamusal destekler (2008) Çizelge 4.7 Çeşitli ülkelerde konuta yönelik kamusal harcamalar (2004) Çizelge 4.8 Seçilmiş ülkelerde ipotek sigortası programları Çizelge 4.9 ABD ve İngiltere de kamusal ve özel ipotek sigortaları xviii

23 1. Giriş 1.1 Amaç, Önem ve Yöntem Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Birinci Bölüm Konut toplumsal, ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasal boyutları bulunan çok yönlü bir olgudur. Toplumun önemli bir kesimi için, konut mülkiyetine sahip olunmasındaki finansal zorluklar, konutun önemli bir sosyo-ekonomik/politik sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda, Türkiye deki konut sorununun çözülmesinde önemli bir işlev üstlenebileceği düşünülen, ipotekli konut finansmanı sisteminin (İKFS) nitelikleri ve geliştirilmesine yönelik koşullar incelenmiştir. Çalışmada yer alan nitel analizlerde; yazın incelemesi, karşılaştırmalı veri analizi ve çeşitli ülkelerin konut finansmanı sistemlerinin incelendiği örnek olay analizlerine yer verilmiştir. Nitel analizlerde yanıtı aranan soruların başında; ülke uygulamaları ve ülkemize özgü koşullar ışığında İKFS nin nitelikleri, konut finansmanı sisteminin gelişme ön koşulları, Türkiye deki İKFS nin özellikleri ve ne ölçüde başarılı olabildiği gelmektedir.öte yandan, Türkiye deki konut arzı ağırlıklı olarak piyasa mekanizması tarafından sağlanmakla birlikte, TOKİ nin konut arzındaki payının ve konut piyasalarındaki etkinliğinin giderek arttığı gözlenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, TOKİ sisteminin ve piyasa mekanizmasına dayalı konut üretim/finansman sisteminin daha etkin bir tasarımda faaliyet göstermesine yönelik bir model önerisine (TOKİBANK) de yer verilmiştir. 1.2 Önermeler, Bölüm İçerikleri, Bulgular ve Katkı Araştırma Türkiye deki İKFS nin yetersizliklerinin belirlenerek, politika önerileri geliştirilmesini amaçlamaktadır. Temel araştırma konularına yönelik çalışmalar; İKFS nin karşılaştırmalı ve eleştirel bir gözle incelenmesini, bu süreçteki yetersizliklerin belirlenmesini ve mevcut politikaların gözden geçirilmesine yönelik önerileri içermektedir. Asli araştırma konularına yönelik temel ve alt önermeler ile önerme gruplarına ilişkin gözlemler aşağıda yer almaktadır. Genel olarak Türkiye deki konut piyasalarına ve TOKİ nin rolüne odaklanan, ilk önerme grubu bir temel ve üç alt önermeyi içermektedir. Birinci Önerme: Türkiye deki konut finansmanı sistemi etkin değildir. Birinci önermenin birinci alt önermesi: Konut finansmanı sisteminin etkin olmaması; konut sorununun büyümesine neden olmaktadır. Birinci önermenin ikinci alt önermesi: Konut edinimi ve finansmanının etkin olmaması, sosyal konut üretiminin artması ve kamu 1

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ I Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ II Yayın No : 3090 İşletme-Ekonomi Dizisi : 653 1. Baskı Nisan 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-117 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşen

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşen Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış Doç. Dr. Ali Hepşen EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER Yıllık Değişimler Nominal

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Ajanda Borsa da sektörün görünümü Menkul kıymetleştirme ve alternatif finansman yöntemleri

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Meral ARSLAN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2013 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010 TEMMUZ 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Konut Kredileri Raporu Mart 2013

Konut Kredileri Raporu Mart 2013 Konut Kredileri Raporu Mart 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık %7 sini

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010 HAZİRAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 17 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ TEMMUZ 2007-8 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

KONUT PİYASASINDA TÜRKİYE DEKİ SON DURUM BİLGİ RAPORU Emre YILMAZ

KONUT PİYASASINDA TÜRKİYE DEKİ SON DURUM BİLGİ RAPORU Emre YILMAZ 1. TÜRKİYE DE KONUT PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ Türkiye de son yılların en hızlı büyüyen sektörlerinden bir tanesi inşaat sektörü olmuştur. Bu büyümenin temel nedeni de Türkiye ekonomisinin her geçen yıl

Detaylı

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012 REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 OCAK AYI SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2012 REIDIN.com EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2012 OCAK AYI SONUÇLARI Sayı: 38 YÖNETİCİ ÖZETİ Ocak ayında 2007 Haziran=100

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2012 27 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

Tu rkiye de Iİnşaat Sekto ru. Aylık Bülten

Tu rkiye de Iİnşaat Sekto ru. Aylık Bülten Tu rkiye de Iİnşaat Sekto ru Aylık Bülten Kasım 2013 Genel Ekonomi Büyüme Hızları Tarım İmalat Sanayi İnşaat Toptancılık ve Perakendecilik Turizm Ulaştırma ve Haberleşme Konut Sahipliği Gayrimenkul ve

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015

2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015 2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015 Eylül ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 28 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Ağustos

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2010 18 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı