Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Nisan 2015 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. Yener Coşkun

2

3 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. Yener Coşkun Yay n No: 310 İstanbul, 2015

4 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat: Etiler-İSTANBUL Tel. : Faks : İnternet sitesi: Baskı-Yapım G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cadde No: Bağcılar - İSTANBUL Tel. : (pbx) Fax : İnternet sitesi: Kitapta yer alan görüşler eser sahiplerine aittir. Türkiye Bankalar Birlği nin görüşlerini yans tmaz. Türkiye Bankalar Birliği bu kitab n hatas z olarak bas lmas nda gerekli özeni göstermekle birlikte kitaptaki olabilecek hatalardan dolay herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmemektedir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) Sertifika No: Y Bask Tarihi: Nisan 2015

5 ÖZDEN E

6 Türkiye Bankalar Birliği Teşekkür 2013 Aralık ayında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı nda doktora tezi olarak kabul edilen araştırmamızın kısaltılmış hali olan bu çalışma tez ve basım aşamasında çeşitli kişi ve kurumların destekleriyle tamamlanmıştır. Tez aşamasındaki katkıları nedeniyle, danışman hocam Prof. Dr. Kürşat Yalçıner başta olmak üzere, jüri üyelerine ve 2011, 2012, 2013 yıllarında ampirik analiz ve araştırmanın belli bölümlerinin tartışıldığı American Real Estate Society (ARES) ve European Real Estate Society (ERES) yıllık konferanslarındaki ilgili oturumların tartışmacılarına teşekkür ederim. Ayrıca tez kapsamındaki bildirilerin özellikle uluslararası konferanslarda sunulmasını finansal olarak destekleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), American Real Estate Society (ARES) ve Royal Institution of Chartered Surveyors a (RICS) teşekkür etmeyi borç bilirim. Çalışmanın kitap olarak yayımlanmasını sağlayan Türkiye Bankalar Birliği ne ve en önemlisi tüm bu süreçlerde en büyük destekçim olan, sevgili kızlarım Ece ve Ekin başta, ailemin bütün fertlerine teşekkür ederim. Çalışmanın okuyucuya yararlı olması dileklerimle. Dr. Yener Coşkun Ankara, Nisan 2015 ii

7 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İçindekiler Teşekkür... ii İçindekiler... iii Kısaltmalar Dizini... xi Şekiller Dizini... xiii Çizelgeler Dizini... xiv Birinci Bölüm 1. Giriş Amaç, Önem ve Yöntem Önermeler, Bölüm İçerikleri, Bulgular ve Katkı... 1 İkinci Bölüm 2. Konut Piyasası Gözlemleri ve Konut Finansmanı Taşınmaz ve İnşaat Piyasasına İlişkin Veri ve Eğilimler Taşınmazların Mülkiyet ve Kadastrosu İnşaat Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri İnşaat Ruhsatname/Yapı Kullanım İzinleri ve Tapu Harçları Yabancıların Taşınmaz Yatırımları Taşınmaz Sektörüne Yönelik Yurt Dışı Uzun Vadeli Krediler İstikrarsız Arz Yapısı Sabit Yatırımlar İçinde Konutun Payı Demografik Yapı ve Konut Piyasasına İlişkin Veri ve Eğilimler Demografik Yapı Nüfus Değişimi ve Kentleşme Hane Halkı Sayısı ve Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü İç Göç İstihdam Verileri Demografik Öngörüler Gelir ve Bölüşüm Verileri Hane Halkı Kullanılabilir Gelirinin Dağılımı Yoksulluk Oranları Bölüşüm Verileri ve Konutta Fiyata Erişebilirlik İçin Bir Analiz Bina ve Konut İçin Fiziki Veriler Konut Sahiplik Oranı ve Kiracılık Oranı Konut Satışları ve Tüketicilerin Konut Satın Alma Davranışları Arsa-Konut Üretimi Maliyetleri ve Fiyata Erişebilirlik Arsa Maliyeti ve Taşınmaz Geliştirme iii

8 Türkiye Bankalar Birliği Arsa Maliyeti ve Konutta Fiyata Erişebilirlik Konut Üretim Süreçleri Konut Fiyatları ve Konut Büyüklükleri Hane Halkı Gelir, Gider, Borç Akımları ve Konut Kira Giderleri Konut Kullanımı Giderleri Kentsel Alanda Konut Giderleri ve Giderlerin Artış Eğilimi Konut Kredileri Taşınmaz Kira Gelirleri İpotekli Konut Kredileri Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde İpotekli Konut Kredileri Türkiye de Konut Finansmanının Kaynakları Türkiye de İpotekli Konut Kredileri ABD ve AB Üyesi Ülkelerde Ipotekli Konut Kredileri İpotekli Konut Kredilerinin Vade ve Faiz Yapısı Konutta Fiyata Erişebilirlik ve Konut Kredisinin Vade/Faiz Yapısı Krizi Sonrası Türk Konut Piyasasındaki Kredi Hacmi/Faiz Yapısı Gelişmiş İKFS ndeki ve Türkiye deki Vade/Faiz Yapısının Karşılaştırılması İpotekli Konut Kredileri Ürün Çeşitliliği: Örnek Olay Analizi İpotekli Konut Finansmanı ve Sigortacılık Ürünleri Sigortacılık Ürünleri ve İKFS Sigortacılık Sektöründeki Ürün Çeşitliliği: Örnek Olay Analizi Konut Sorununun Mahiyetinin ve Unsurlarının Belirlenmesi Konut Sorununun Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Siyasi Boyutları Konut Sorunu ve Konut Politikası Konut Arz, Talep ve Açığına İlişkin Veriler Nitelikli Konut İhtiyacına Yönelik Bazı Göstergeler Konut Finansmanı, Fiyata Erişebilirlik ve Konut Satın Alma Gücü Endeksi Konut Sorununun Yansıması: Gecekondu Olgusu Gecekondu Olgusu ve Sosyo-Ekonomik/Politik Çerçeve Gecekondu Olgusu ve Konut Sorunu/Finansmanı Konut Sorunu, Arsa Politikaları ve Arazi-Arsa Düzenlemesi iv

9 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Arsa Politikası Araçları Arazi ve Arsa Düzenlemesi ve Konut Sorunu Üçüncü Bölüm 3. İpotekli Konut Finansmanı Sistemi Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Finansman Kavramları Kurumsal olmayan finansman türleri olarak öz ve doğrudan finansman Kurumsal olmayan finansman türü olarak taksitli satışlar ve ön satışlar Kurumsal finansmanın gelişmesinin önemi Piyasa Bazlı Konut Finansmanı Yöntemleri ve Finansal Aracılar Piyasa mekanizmasına dayalı konut finansmanı yöntemleri ve aracılık Uzman finansman kurumları: yapı birlikleri ve tasarruf kredi kurumları Gelişme süreci ve nitelikleri ABD ve diğer ülkelerde tasarruf ve kredi kurumları Sözleşmeye dayalı tasarruf sistemi ve tasarruf kurumları Gelişme süreci ve nitelikleri Almanya, Fransa ve diğer ülke örnekleri Olumlu/olumsuz yönleri ve Türkiye için uygulanabilirliği Kredi kurumlarının konut kredisi kullandırması İKFS ve ipotek bankacılığı Gelişme süreci ve nitelikleri Alman Pfandbriefe modeli Danimarka ipotek bankaları modeli Türkiye de banka dışı konut finansmanı ve ipotek bankacılığı İKFS ve ikincil piyasa kurumlarına dayalı konut finansmanı İpotek merkezi ve ipotekli konut finansmanı şirketleri Finansman araçları: kredi portföyünün toptan satışı ve menkulleştirme Menkulleştirme: olumlu/olumsuz yönleri ve uygulanabilirliği Kamu bankalarının ipotekli konut kredisi vermesi İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (İKFS) İKFS ve mortgage kavramları İKFS ön koşulları ve piyasa yapısı v

10 Türkiye Bankalar Birliği İpotekli konut finansmanı birincil piyasası İpotekli konut finansmanı ikincil piyasası Sigortacılık sektörü Kamu sektörünün İKFS deki konumu İpotekli konut finansmanının olumlu ve olumsuz yönleri İpotekli Konut Finansmanı Sistemindeki Riskler Konut üreticilerinin riskleri Tüketicilerin riskleri Hukuksal riskler Finansal riskler Finansal okuryazarlık ve riskler Kredi tahsis süreci ve kredi analizi ölçütleri Borç değer oranı Ödemenin gelire oranı Kredi skoru İKFS birincil ve ikincil piyasa riskleri İKFS birincil piyasa riskleri Hazırlık riski Erken ödeme riski Kredi (temerrüt) riski İKFS ikincil piyasa riskleri Risk yönetimi Kamunun karşılaşabileceği riskler Menkul kıymet yatırımcılarının riskleri İhraçcının temerrüt riski Erken ödeme riski Konut Finansmanında Fiyata Erişebilirlik Ölçütleri Fiyata erişebilirlik kavramı Fiyata erişebilirlik ölçütleri ve konut değerinin gelire oranı ölçütü Konut değeri/gelir ölçütü için özel durumlar Konutta fiyata erişebilirliğin istatistikî olarak takip edilmesi Konutta fiyata erişebilirlik ve İKFS riskleri İpotekli Konut Finansmanında ABD Modeli Amerikan rüyası ve konut piyasaları Konut piyasasına ilişkin temel veriler Mevduat ve piyasa odaklı konut finansmanı sistemleri İpotekli konut finansmanı birincil piyasa yapısı vi

11 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Federal Konut Kredisi Banka Sistemi (FHLBS) Federal Konut Yönetimi (FHA) Vergisel teşvikler ve sübvansiyonlar Vade ve faiz yapısı Erken ödeme cezası İkincil piyasa kurumları ve yönlendirici politikalar ABD İKFS nde finansal aracılık: Conduit ve KDK KDK sisteminin faydaları Fannie Mae Freddie Mac Ginnie Mae ABD İKFS nde kamusal rolün etkinliğine ilişkin tartışmalar Küresel kriz öncesinde Fannie Mae ve Freddie Mac e yönelik eleştiriler Fannie Mae ve Freddie Mac in iflası ve devletleştirilmesi Örnek Olay Analizi: İngiltere, Almanya ve Hollanda da Konut Finansmanı İngiltere Almanya Hollanda Örnek Olay İncelemesi: İKFS İkincil Piyasasında Diğer Ülke Uygulamaları GOÜ de İKFS ikincil piyasası kurumlarının faaliyet biçimleri Kolombiya Arjantin Meksika Malezya Cagamas örneği ve etkileri Türkiye de Piyasa Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı Araçları Konut sertifikası Arsa sertifikası Gayrimenkul sertifikası Kira sertifikası Gayrimenkul yatırım ortaklıkları Gayrimenkul yatırım fonu Menkulleştirme Piyasa mekanizmasına dayalı konut finansmanı araçlarının etkinliği vii

12 Türkiye Bankalar Birliği Dördüncü Bölüm 4. Türkiye deki İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatındaki İKFS ne Yönelik Düzenlemeler İKFS düzenlemelerine yönelik beklentiler Finansal serbestleşme, konut piyasaları ve İKFS düzenlemeleri Konut finansmanı kapsamındaki kredi türleri İKFS Birincil Piyasası Kurumları ve Tamamlanmışlık Derecesi sayılı SPKn öncesi İKFS birincil piyasasında risk yönetim araçları TCMB verileri KKB verileri Kefil ve hayat sigortası uygulamaları BDDK nın risk yönetim standartları sayılı Kanunda öngörülen ilave risk yönetim araçları Borç/değer oranı Taşınmaz değerlemesi Değişken oranlı krediler Erken ödeme ücreti İcra süreçlerinin hızlandırılması Taşınmaz hukukuna ve mülkiyet işlemlerine yönelik teknik/hukuksal altyapının önemi sayılı Kanun un İİKn da yaptığı değişiklikler Yasal süreçler açısından Türkiye ve diğer ülkeler İcra süreçlerinin hızlandırılması ve İKFS nin tamamlanmışlık derecesi Risk yönetimi ve tüketicinin korunması İKFS mevzuatı ve İKFS ndeki finansal araç çeşitliliği Diğer hususlar: İKFS ve taşınmaz bilgi sistemlerinin ilişkilendirilmesi Birincil piyasa tamamlanmışlığına yönelik karşılaştırmalı bir analiz İpotek Finansmanı Kuruluşları ve İKFS İkincil Piyasasında Tamamlanmışlık İFK nın 6362 sayılı Kanun öncesindeki geçmişi sayılı Kanun kapsamında İFK nın tanımı ve nitelikleri İFK düzenlemeleri ve İKFS nin tamamlanmışlık derecesi İpotekli Araçlar ve İKFS İkincil Piyasasında Tamamlanmışlık viii

13 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İKFS mevzuatının tamamlanmışlık derecesine katkısı VTMK/İTMK düzenlemeleri KFF/İDMK-VFF/VDMK düzenlemeleri sayılı Kanun ve tamamlanmışlık derecesinin geliştirilmesi İKFS Düzenlemeleri ve Konut Finansmanı Tüketicileri Tüketici aleyhine olan düzenlemeler Tüketici yararına olan düzenlemeler sayılı Kanundaki Teşvik Sistemi ve Fiyata Erişebilirlik sayılı Kanun da öngörülen vergisel teşvikler Teşviklerin fiyata erişebilirliğe etkisi İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Belirlenmesi Tamamlanmışlık derecesi kavramı Tamamlanmışlık derecesinin artmasının faydaları Türk İKFS nin tamamlanmışlık derecesinin belirlenmesi İKFS mevzuatı ve tamamlanmışlık derecesine ilişkin değerlendirmeler İKFS nin Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesi Gelir/servet yetersizliği ve tamamlanmışlık derecesi Makroekonomik istikrar ve tamamlanmışlık derecesi İKFS birincil piyasasının geliştirilmesi ve tamamlanmışlık derecesi İKFS birincil piyasa düzenlemeleri Kredi kullanımı kültürü ve bankaların kredi tahsisindeki risk iştahı Birincil piyasa işlem maliyetleri ve piyasa etkinliğinin gelişmesi Birincil piyasa gelişiminde teşvikler ve BKFS/TOKİBANK önerileri İKFS ikincil piyasasının geliştirilmesi ve tamamlanmışlık derecesi İKFS ikincil piyasa düzenlemeleri Özel sektör borçlanma araçları piyasasındaki sorunlar İkincil piyasa gelişiminde teşvikler ve BKFS/TOKİBANK önerileri Teşvik sistemi, fiyata erişebilirlik ve tamamlanmışlık derecesi Fiyata erişebilirliğin desteklenmesine yönelik politikaların amacı ix

14 Türkiye Bankalar Birliği Gelir/servet yetersizliğine yönelik teşvikler sayılı Kanundaki teşvik sistemi ve küreselleşme Teşvik sistemine ilişkin görüşler Olumlu görüşler Olumsuz görüşler Konut (finansmanı) sorunu için İKFS kapsamında olan/olmayan teşvikler Türkiye de uygulanabilecek teşvikler ve teşviklerin finansmanı İKFS dışı konut finansmanına/üretimine ilişkin teşvik önerileri İKFS ne yönelik teşvik önerileri Teşviklerin finansmanı İKFS nin geliştirilmesi için öncelikli teşvik sistemleri İpotek sigortası Ön ödemeye yönelik politikalar ve fiyata erişebilirliğin geliştirilmesi Konut piyasasındaki sorunlar ve tamamlanmışlık derecesi Taşınmaz/konut piyasalarına yönelik kamusal politikaların geliştirilmesi Etkin konut piyasası ve yeterli fiyat erişilebilir konut arzının bulunması Tüketicilerin korunması ve konut finansmanı okuryazarlığı Coşkun (2013d) de Yeralan Ampirik Analizler ve Politika Önerileri Tamamlanmışlık Derecesinin Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi: BKFS Konut piyasasında sektörler arası karmaşık etkileşimler Alternatif konut finansman sistemleri ve TOKİBANK Önerisi Beşinci Bölüm 5. Tartışma Sonuç ve Öneriler EKLER EK 1 TOKİ İçin Alternatif Model Kurum Önerileri EK 2 TOKİBANK: TOKİ nin Konut Sorununa ve Kurumsal Konut Finansmanının/İKFS nin Geliştirilmesine Yönelik Etkinliğinin Geliştirilmesi İçin Bir Öneri Kaynaklar x

15 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kısaltmalar Dizini AB ADF ARM ATO AVM BDDK BKFS CEO CIBRASEC CPF DPT DTI ECB EVDS FAMC Fannie Mae FED FHA FHLBS Freddie Mac FRM Ginnie Mae GOÜ GSEs GSMH GSYİH GYO GYODER HDB HDFC IFC ISMI İDMK İFK İİKn İKFS İMKB İNTES İTMK JMRC KDK KFF KFK Avrupa Birliği Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi Adjustable Rate Mortgage (değişken oranlı konut kredisi) Ankara Ticaret Odası Alışveriş Merkezi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bütünleşik Konut Finansman Sistemi Chief Executive Officer Companhia Brasileira Securitização Central Provident Fund Devlet Planlama Teşkilatı Ödemenin Gelire Oranı (Debt-to-Income) European Central Bank Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB) Federal Agricultural Mortgage Corporation Federal National Mortgage Association (FNMA) The Federal Reserve Federal Housing Agency Federal Home Loan Bank System Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) Fixed Rate Mortgages Government National Mortgage Association (GNMA) Gelişmekte Olan Ülkeler Government Sponsored Enterprise (bkz. KDK) Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Housing Development Board (Singapur) The Housing Development Finance Corporation International Finance Corporation Income Support for Mortgage Interest İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet İpotek Finansman Kuruluşu İcra ve İflas Kanunu İpotekli Konut Finansmanı Sistemi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Ürdün İpotekli Kredi Yeniden Finansmanı Şirketi Kamu Destekli İpotek Şirketleri (bkz.gses) Konut Finansman Fonu Konut Finansman Kuruluşu xi

16 Türkiye Bankalar Birliği KKB LTCM LTV MPPI NAMK Nytimes ODPM OFHEO OYAK ÖAMK PPP RHOSP SDTS SEC SGMK SHF SPK SPKn TAKBİS TBB TCMB TDUB TKFB TKGM TMKn TOBB TOKİ TTKn TÜFE UCITS UNECE UN-Habitat VAR VDMK VECM VFF VTMK Y.N. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Long Term Capital Management Borç Değer Oranı (Loan-to-Value Ratio) Mortgage Payment Protection Insurance Nakit Akımlı Menkul Kıymetler (pay-through asset securitization) The New York Times The Office of the Deputy Prime Minister Office of Federal Housing Enterprise Institute Ordu Yardımlaşma Kurumu Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (pass through securities) Kamu-Özel Sektör İşbirliği Registered Home Ownership Savings Plan Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Sistemi Securities and Exchange Commission Sabit Getirili Menkul Kıymet Sociedad Hipotecaria Federal Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistem Projesi Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Türkiye Konut Finansman Bankası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türk Medeni Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türk Ticaret Kanunu Tüketici Fiyatları Endeksi Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities United Nations Economic Commission for Europe United Nations Human Settlements Programme Vektör Otoregresyon modeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vektör Hata Düzeltme Modeli Varlık Finansman Fonu Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Yazarın notu xii

17 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Şekiller Dizini Şekil 2.1 İnşaat sektörünün katma değer gelişmeleri ( /Eylül) Şekil 2.2 Türkiye'de inşaatı biten yapılar ( ) Şekil 2.3 Bin nüfusa düşen konut birimi üretimi ( ) Şekil 2.4 Şekil 2.5 TÜİK inşaat sektörü ciro ve üretim endeksleri (2005/Q1-2010/Q2) TCMB Konut Satın Alma ya da İnşa Ettirme İhtimali Endeksi ( /3) Şekil 2.6 Bir metrekare konut inşaatının maliyeti ( ) Şekil 2.7 Konut inşaat maliyet endeksi ( ) Şekil 2.8 Şekil 2.9 Türkiye kompozit satılık konut fiyat endeksi (2008/Nisan- 2012/Nisan) Türkiye kompozit kiralık konut fiyat endeksi (2008/Nisan- 2012/Nisan) Şekil 2.10 Tüketici kredileri ve konut kredileri (2007/ /9) Şekil 2.11 Konut alım planında kredi kullanmama nedenleri Şekil 2.12 Konut kredisi faiz oranları ( /1) Şekil yıl vadeli konut kredisi için konut satın alma gücü endeksi ( ) Şekil 2.14 Türkiye deki temel konut üretim ve finansman biçimleri Şekil 3.1 Mevduat ve doğrudan kredi mekanizması Şekil 3.2 İpotek bankası sistemi Şekil 3.3 Danimarka ödeme aktarmalı İTMK ihraç sistemi Şekil 3.4 İpotekli konut finansmanı sistemi ve finansal sistem Şekil 3.5 İpotek sigortacılığı fonksiyonu Şekil 4.1 Konut piyasasında sektörler arası etkileşimler xiii

18 Türkiye Bankalar Birliği Çizelgeler Dizini Çizelge 2.1 Çizelge 2.2 Taşınmazların mülkiyet ve kadastrosuna ilişkin bilgiler (2009)... 8 İnşaat sektörünün büyümesi ve GSMH daki payı ( ) Çizelge 2.3 İnşaat sektörü kredilerine ilişkin bilgiler (2002/ /12) Çizelge 2.4 Çizelge 2.5 Çizelge 2.6 Çizelge 2.7 Çizelge 2.8 Çizelge 2.9 Çizelge 2.10 İnşaat sektörü ve gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerine ilişkin temel göstergeler ( ) Taşınmaz toplam işlem, değer ve harç miktarları ( ) İnşaat ruhsatnamelerine göre bir ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar ( /6) Yapı kullanım izin kâğıtlarına göre bir ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar ( /6) Gayrimenkul sektörüne uluslararası doğrudan yatırımlar ( ) Yurt dışı yerleşiklerin doğrudan gayrimenkul yatırımları ( ) Taşınmaz sektörüne yönelik yurt dışı uzun vadeli krediler ( ) Çizelge 2.11 Sabit yatırımların bileşimi ( ) Çizelge 2.12 Çizelge 2.13 Çizelge 2.14 Seçilmiş ülkelerde kentleşme, kentsel nüfus gelişmeleri ve öngörüler ( ) Türkiye de kır-kent nüfusu ve nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ( ) Hane halkı sayısı ve ortalama hane halkı büyüklüğü ( ) Çizelge 2.15 Konutun oda sayısına göre hane halkı sayısı (2000) Çizelge 2.16 Yerleşim yerleri ve iller arası göç eden nüfus ( ) xiv

19 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çizelge 2.17 Göç hızına göre iller ( ) Çizelge 2.18 Çizelge 2.19 İşgücü durumuna göre kurumsal olmayan toplam nüfus ( ) İşgücü durumuna göre kurumsal olmayan kentsel nüfus ( ) Çizelge 2.20 Türkiye de yıllık nüfus artış hızı ( ) Çizelge 2.21 Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ( ) Çizelge 2.22 Demografik öngörüler ( ) Çizelge 2.23 Demografik öngörüler ( ) Çizelge 2.24 Çizelge 2.25 Çizelge 2.26 Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı ilk ve son yüzde 20'lik gruplar ( ) Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre Türkiye de yoksul fert sayısı ve yoksulluk oranları ( ) Seçilmiş yurt içi bankalarda konut kredisi tahsis koşulları ( ) Çizelge 2.27 Gelire göre sıralı % 20 lik ve % 5 lik gelir dağılımı (2005) Çizelge 2.28 Çizelge 2.29 Çizelge 2.30 Çizelge 2.31 Bölüşüm verileri ve gelir yeterliliği açısından konutta fiyata erişebilirlik (2005) Hane halkı yıllık kullanılabilir gelirine göre sıralı % 20'lik gruplar için gelir dağılımı (2009) Kullanma amacına göre tamamen/kısmen biten yeni/ilave yapılar ( ) İkamet amaçlı binaların sayı, ortalama yüz ölçüm ve daire sayıları ( ) Çizelge 2.32 Türkiye de kiracılık oranı ( ) Çizelge 2.33 Kurumsal olmayan nüfus ve gelir gruplarına göre konuta mülkiyet durumu (2010) Çizelge 2.34 Ülkeler arası konut sahiplik oranı xv

20 Türkiye Bankalar Birliği Çizelge 2.35 Satılan konut sayısı ( ) Çizelge 2.36 ABD de ikamet amaçlı varlıklarda arazi ve yapı değerleri ( ) Çizelge 2.37 İkamet amaçlı binalarda maliyet ve yüzölçümü ( ) Çizelge 2.38 Çizelge 2.39 Hanehalkı tüketim harcamaları içinde konut ve kira harcamaları (2010) Gelir kaynaklarından konut ve kira harcamalarına aktarılan pay ( ) Çizelge 2.40 Konut masrafları ve ısınma sorunu (2010) Çizelge 2.41 Tüketici fiyat endeksi ve konuta yönelik harcamalar ( ) Çizelge 2.42 İngiltere de kredi/gelir oranı ( ) Çizelge 2.43 Konuta sahip olma şekline göre hane halkı sayısı (1999) Çizelge 2.44 Türkiye de konut kredisi kullanımı ( /9) Çizelge 2.45 Türkiye geneli konut ipoteği işlem, değer ve harç miktarları ( ) Çizelge 2.46 Seçilmiş ülkelerde konut finansmanının derinliği Çizelge 2.47 AB ülkeleri ve Türkiye de konut kredileri ( ) Çizelge 2.48 Çizelge 2.49 AB üyesi ülkelerde ve ABD de ipotekli konut kredisi sektörü ( ) Seçilmiş AB üyesi ülkelerde temsili ipotek kredisi faiz oranları (2006/4-2010/1) Çizelge 2.50 Seçilmiş ülkelerde ipoteğe dayalı ürünlerin nitelikleri Çizelge 2.51 Çizelge 2.52 Mevduat bankaları konut kredilerinin vade-faiz yapısı ( ) Seçilmiş bankalarda ipotekli konut kredileri ürünleri ( ) xvi

21 Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çizelge 2.53 Çizelge 2.54 Seçilmiş banka ve sigorta şirketlerinde ipotekli konut kredilerine yönelik sigortacılık ürünleri ( ) Türkiye deki konut arzı gelişmelerinin seçilmiş AB ülkeleri ile kıyaslanması ( ) Çizelge 2.55 Planlı dönemde konut gereksinimi ve konut açığı Çizelge 2.56 Konut ihtiyacı, inşaat izni ve yapı kullanma izni alan konut sayıları ( ) Çizelge 2.57 Kentlerdeki toplam konut ihtiyacı ( ) Çizelge 2.58 Çizelge 2.59 Çizelge 2.60 Çizelge 3.1 Kullanma amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılar ( ) Türkiye genelinde binaların ve konutların bitiş yılları ( ) Konut/çevre sorunları yaşam göstergelerine göre fertlerin dağılımı (2010) ABD ipotekli konut finansmanı piyasasında kredi arz/talep eden kurumlar için seçilmiş veriler ( ) Çizelge 3.2 Dolaşımdaki İTMK Hacmi ve İTMK Sınıfları ( ) Çizelge 3.3 Seçilmiş ülkelerde dolaşımdaki İTMK hacmi ve sınıfları (2010) Çizelge 3.4 Seçilmiş sistemlerde sözleşme ve fonlama koşulları Çizelge 3.5 İşlevsel konut piyasasında konut tüketicileri, üreticileri ve finansman kurumları Çizelge 3.6 Çeşitli ülkelerde erken ödeme cezaları Çizelge 3.7 Çizelge 3.8 Seçilmiş ülkelerde hane halkı ipotek kredisi ve faiz yükü verileri ( ) National Association of Realtors Housing Affordability Index ( /10) Çizelge 3.9 Konut finansmanı ABD özet verileri ( ) Çizelge 3.10 Konut finansmanı İngiltere özet verileri ( ) xvii

22 Türkiye Bankalar Birliği Çizelge 3.11 Seçilmiş Avrupa ülkelerinde dolaşımdaki İTMK büyüklüğü (2006) Çizelge 3.12 GOÜ İKFS lerinde sermaye piyasası finansmanı Çizelge 3.13 Hong Kong, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Malezya da konut finansman kurumları Çizelge 3.14 İMKB de VDMK ihraçları ( ) Çizelge 3.15 SPK kaydına alınan menkul kıymet ihraçları ( ) Çizelge 4.1 Çizelge 4.2 Seçilmiş ülkelerde kredi piyasasındaki yasal haklar endeksleri ( ) Seçilmiş ülkelerde haciz süreçlerine ilişkin veriler (2011/ Haziran) Çizelge 4.3 Gelişmiş ülkelerde İKFS nin özellikleri (2008) Çizelge 4.4 Çizelge 4.5 Çizelge 4.6 İKFS nin tamamlanmışlık derecesini belirleyen etkenlerin Türk İKFS ndeki durumu İKFS birincil piyasasının gelişiminde sistem sübvansiyonları örnekleri Gelişen ve yeni sanayileşmiş ülkelerin İKFS ndeki kamusal destekler (2008) Çizelge 4.7 Çeşitli ülkelerde konuta yönelik kamusal harcamalar (2004) Çizelge 4.8 Seçilmiş ülkelerde ipotek sigortası programları Çizelge 4.9 ABD ve İngiltere de kamusal ve özel ipotek sigortaları xviii

23 1. Giriş 1.1 Amaç, Önem ve Yöntem Türkiye de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Birinci Bölüm Konut toplumsal, ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasal boyutları bulunan çok yönlü bir olgudur. Toplumun önemli bir kesimi için, konut mülkiyetine sahip olunmasındaki finansal zorluklar, konutun önemli bir sosyo-ekonomik/politik sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda, Türkiye deki konut sorununun çözülmesinde önemli bir işlev üstlenebileceği düşünülen, ipotekli konut finansmanı sisteminin (İKFS) nitelikleri ve geliştirilmesine yönelik koşullar incelenmiştir. Çalışmada yer alan nitel analizlerde; yazın incelemesi, karşılaştırmalı veri analizi ve çeşitli ülkelerin konut finansmanı sistemlerinin incelendiği örnek olay analizlerine yer verilmiştir. Nitel analizlerde yanıtı aranan soruların başında; ülke uygulamaları ve ülkemize özgü koşullar ışığında İKFS nin nitelikleri, konut finansmanı sisteminin gelişme ön koşulları, Türkiye deki İKFS nin özellikleri ve ne ölçüde başarılı olabildiği gelmektedir.öte yandan, Türkiye deki konut arzı ağırlıklı olarak piyasa mekanizması tarafından sağlanmakla birlikte, TOKİ nin konut arzındaki payının ve konut piyasalarındaki etkinliğinin giderek arttığı gözlenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, TOKİ sisteminin ve piyasa mekanizmasına dayalı konut üretim/finansman sisteminin daha etkin bir tasarımda faaliyet göstermesine yönelik bir model önerisine (TOKİBANK) de yer verilmiştir. 1.2 Önermeler, Bölüm İçerikleri, Bulgular ve Katkı Araştırma Türkiye deki İKFS nin yetersizliklerinin belirlenerek, politika önerileri geliştirilmesini amaçlamaktadır. Temel araştırma konularına yönelik çalışmalar; İKFS nin karşılaştırmalı ve eleştirel bir gözle incelenmesini, bu süreçteki yetersizliklerin belirlenmesini ve mevcut politikaların gözden geçirilmesine yönelik önerileri içermektedir. Asli araştırma konularına yönelik temel ve alt önermeler ile önerme gruplarına ilişkin gözlemler aşağıda yer almaktadır. Genel olarak Türkiye deki konut piyasalarına ve TOKİ nin rolüne odaklanan, ilk önerme grubu bir temel ve üç alt önermeyi içermektedir. Birinci Önerme: Türkiye deki konut finansmanı sistemi etkin değildir. Birinci önermenin birinci alt önermesi: Konut finansmanı sisteminin etkin olmaması; konut sorununun büyümesine neden olmaktadır. Birinci önermenin ikinci alt önermesi: Konut edinimi ve finansmanının etkin olmaması, sosyal konut üretiminin artması ve kamu 1

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN (MORTGAGE) TÜKETİCİLERİN KONUT TALEBİNE OLASI ETKİLERİ ÖĞRENCİNİN ADI

Detaylı

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ

İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ ve SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİN TÜRKİYE DE İŞLEYİŞİ Yücel AYRIÇAY 1 Uğur YILDIRIM Abstract Hausing as being one of the most important necessities of human beings,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASININ GELİŞMESİNDE DÜZENLEMELERİN ETKİSİ Yener Coşkun Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başuzman Özet Sermaye piyasaları özel ve kamu

Detaylı

KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONUT FİNANSMANINDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE'DE KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK KAYNAK OLUŞTURMA MODEL YAKLAŞIMLARI

TÜRKİYE'DE KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK KAYNAK OLUŞTURMA MODEL YAKLAŞIMLARI YTÜ Arch. Fac. E-Journal Volume 2, Issue 2, 2007 TÜRKİYE'DE KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK KAYNAK OLUŞTURMA MODEL YAKLAŞIMLARI Rüveyda KÖMÜRLÜ a *, Hakkı ÖNEL b a Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-61-1 YAYIN NO: KB: 2865 - ÖİK: 715 Bu çalışma

Detaylı

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE)

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ Danışman Doç. Dr. İbrahim

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 212 SAYI 27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu Rapor, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER OCAK 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA/ETİMESGUT/ERYAMAN MAH. 48147 Ada 1 Numaralı Parsel Üzerindeki Göksu AVM de 38 Adet Dükkan Temmuz 2014 2014_400_095_2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACATIN GELİŞİMİ: ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEKLİSANS TEZİ Hazırlayan Ayfer YAVUZ Tez

Detaylı