BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI"

Transkript

1 BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

2 Ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü. (Birleşmiş Milletler Brundtland raporu 1987 ) Üç Kar Tanesi 2

3 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ: 21 MART 1994 TÜRKİYE NİN SÖZLEŞMEYE TARAF OLDUĞU TARİH: 24 MAYIS 2004 İnsan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslar arası alanda atılan ilk ve en önemli adım 1992 yılında Brezilya nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dir (UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change). 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye göre taraflar; -İklim sistemini korumak -İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak -Sera gazı ulusal envanteri oluşturmak -Azaltım ve uyum tedbirleri geliştirmek -Sera gazı azaltım teknolojilerini geliştirmek, geliştirilmesini desteklemek -Sera gazı yutak alanlarını korumak konularında ortak mutabakata varmışlardır. Ayrıca bu doğrultuda ülkelere kalkınma öncelikleri, amaçları ve özel koşulları göz önüne alınarak ortak fakat farklı sorumluluklar yüklenmiştir. 3

4 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin hedefe ulaşmakta yetersiz kalabileceği endişesiyle, 1997 yılında yapılan COP 3 toplantısında Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. Kyoto Protokolünün hedefi; gelişmiş ülkeler ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkelerden kaynaklanan emisyon oranının yılları arasında (1. Taahhüt Dönemi) 1990 yılı seviyesinin % 5.2 altına indirilmesidir. 16 Şubat 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 4

5 Küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarında azalma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi tüm sektörlerde verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkarmıştır. İçilebilir su tüketimi Atık oluşumu Hammadde kullanımı CO₂ emisyonu Enerji kullanımı Elektrik tüketimi %16 ü %30 u %40 ı %38 i %24 - %50 i %72 si Binalar ve Kaynak Kullanımı 5

6 Bina tasarımında alınacak önlemler, kullanılan malzemelerin ve cihazların niteliği ve bina işletimi binanın verimliliğini artırır. ENERJİ TÜKETİMİ %25-%50 CO2 EMİSYON TÜKETİMİ %30-40 SU TÜKETİMİ %40 KATI ATIK OLUŞUMU %70 6

7 Sürdürülebilir bina: Doğayla uyumlu, yapının arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan bina Malzeme kullanımı Arazi planlama Atık azaltımı Sürdürül ebilir Bina İç hava kalitesi Enerji verimliliği Su yönetimi Bütünleşik Tasarım 7

8 1990 yılından itibaren, sürdürülebilir kalkınma kapsamında dünyada birçok ülkede daha az enerji tüketen, daha az doğal kaynakları kullanan, çevreyi daha az kirleten binaların yapımını desteklemek üzere çeşitli sürdürülebilir bina sertifikasyon programları oluşturulmuştur. LEED Tüm sertifika programları bütünleşik bina tasarım yaklaşımını baz alır. Enerji verimli binalar Yüksek Performanslı Binalar Bütünleşik bina tasarım yaklaşımı BREEAM Passive House 0 Enerjili Binalar 8

9 Çevreye en az zarar verme Kaynak tüketimi Çevreye verilen zararın önleyecek sürdürülebilir inşaat teknikleri Yaşam döngüsü maliyeti Binanın ve bileşenlerinin yaşamı süresince İç Hava Kalitesi ve Konfor Kullanıcı memnuniyeti Yaşam kalitesinin yükselmesi Binaya bağlı hastalıklar 9

10 Bütünleşik bina tasarımı, binanın enerji ve çevresel performansını artırmaya yönelik süreç ilişkili bir metodtur. Bu metod, tasarım başlangıcından itibaren profesyonel ekip üyelerinin disiplinler arası işbirliği ile çalışması ile elde edilir. Mal sahibi Müteahhit Mimar İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi İşletmeci Geleneksel Doğrusal Tasarım Süreci 10

11 Mal sahibi BIM uzmanı Müteahhit Elektrik Mühendisi Bütünle şik Tasarım Mimar Makine Mühendisi İnşaat Mühendisi Disiplinler arası Bütünleşik Tasarım Süreci Bütünleşik tasarım metodu ile enerji verimli teknolojiler ve stratejiler yaşam döngüsü anlayışı ile bina tasarımına entegre edilir. Bütünleşik tasarım, yaşam döngüsü boyunca binanın çevresi, teknik bileşenleri ve teknolojileri ile tüm bina sisteminin ilişkisinin sağlanmasıdır. 11

12 1. Disiplinlerarası etkileşimli yaklaşım Tasarım başlangıcında tüm disiplinlerin etkin olarak sürece dahil olacağı ekibin oluşturulması Ekibin performans hedefleri belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için işbirliği içinde çalışması 2. Yaşam Döngüsü esaslı karar verme Tasarım sürecinde kararlar oryantasyon, tasarım özellikleri, bina malzemeleri, strüktürel sistemler, mekanik ve elektrik sistemler- yaşam döngüsüne bağlı olarak alınmalı Değerlendirme ürünlerin veya sistemlerin gömülü enerjisi, performansı, yaşam boyu maliyeti, yaşam süresi ve bina ömrünü dikkate almalı 3. Bilgisayar destekli tasarım araçları Bilgisayar destekli tasarım araçları bina çevresel performansının simulasyonunu güneş yönü, gölgeleme, gün ışığı gibi etkenleri dikkate alarak yapıyor ve ısıtma ve soğutma için gerekli enerjiyi, CO₂ emisyonunu, yaşam döngüsünü hesaplıyor. Simulasyonlar tasarım süreci için geri besleme sağlar ve farklı tasarım seçenekleri için karşılaştırma imkanı sunar. 12

13 Geleneksel Tasarım Bütünleşik Tasarım Mal sahibi Doğrusal Bütünleşik yaklaşım BIM uzmanı Müteah hit Mal sahibi Müteahhit Mimar İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Ekip elemanları gerektiğinde sürece dahil olur İşletmeci Ekip elemanları tüm süreçte yer alır Elektrik Mühend isi Makine Mühend isi İnşaat Mühend isi Mimar Karar verici sayısı azdır Kararlar tüm ekipçe alınır İlk yatırım maliyeti önemlidir Yaşam döngüsü maliyeti ve maliyet etkinlik önemlidir Sistemler birbirinden bağımsız tek başına incelenir Sistemler birbirleriyle ilişkili bir bütünün parçası olarak ele alınır 13

14 14

15 Proje amacı Kamu sektörü için örnek oluşturacak sürdürülebilir binanın, bütünleşik bina tasarımı metodolojisi ile tasarlanması Sürdürülebilir, yeşil bir binanın ortaya çıkması için tasarımda rol alacak mimar, mühendis ve ilgili uzmanların sürecin tamamında rol alması Bina tasarımının ilk aşamalarından itibaren, binanın enerji performansı ve iyileştirmelerin modellenerek en uygun tasarımın gerçekleştirilmesi 15

16 Bina özelliği Arsa alanı: m², Kapalı alanı: metrekare (3.051 m² otopark, teknik hacimler ve labirent alanı) Mimari ve Yapısal Özellikler Farklı hizmet birimlerine ayrılmış ofis katları Birbirinden tamamen ayrıştırılmış personel ve vatandaş dolaşımı Tüm ofis ve toplantı mahallerinde doğal havalandırma imkanı, geçiş dönemlerinde (baharlarda) doğal havalandırma ile iklimlendirme Etkili doğal aydınlanma Güneş kırıcıların aktif kullanımı Pasif ısı depolama özellikleri 16

17 17

18 Bina enerji modellemesi: Binanın konumu ve güneşle ilişkisi, 18

19 19

20 20

21 Yapının Genel Görünümü Üst Görünüş

22 Yapının Genel Görünümü Ana Giriş Cephesi

23 Yapının Genel Görünümü Ana Giriş (Doğu) Cephesi

24 Yapının Genel Görünümü Güney Cephe

25 Yapının Genel Görünümü Güney Cephe

26 Yapının Genel Görünümü Güneybatı Cephe

27 Yapının Genel Görünümü Personel Girişi / Kuzeybatı Cephe

28 Yapının Genel Görünümü Kuzey Cephe

29 29

30 Labirent tasarımı: yazın ön soğutma kışın ön ısıtma sağlanması 30

31 Solar Wall Sistemi Faydaları Mevcut ısıtma sisteminin ömrünü uzatacaktır. Genel olarak yakıt maliyetlerinden dolayı sağlanamayan konfor şartlarının iyileştirilmesi Sıcaklık katmanlaşmasının önlenmesi ile homojen bir sıcaklık dağılımının elde edilmesi Büyük miktarlarda CO2 salınımının önlenmesi Yazın pasif soğutma ile güney duvarının aşırı ısınmasının önlenmesi (Soğutma yükünde azalma) Güneş enerjisi ile çok önemli miktarlarda aktif ısıtma Bina ısısının korunumunun sağlanması Hafta sonları güneş olduğunda bedava ısıtma imkanı ve böylece hafta başında aşırı soğumayan bir bina ortam koşullarının elde edilmesi Solar ön-ısıtma, giriş hava sıcaklığını 6 C'den daha fazla yükseltebilecektir, bu da güneşli bir kış günüde yaklaşık olarak 50 kw ısı kazancına denk gelmektedir (1 güneş duvarı ve 4 güneş bacası). 31

32 32

33 33

34 Doğal Aydınlanma Özellikleri

35 Beklenen yıllık Enerji Maliyetleri 35

36 Beklenen Yıllık Toplam Enerji İhtiyacı 36

37 Ankara Sincan daki Tapu Kadastro Binası'nın ilk yatırım ve onarım maliyetlerinin standart binaya oranla %16 daha fazla olmasına rağmen, enerji etkinliği nedeniyle ömür boyu maliyet analizinde daha ekonomik, çevre dostu ve sürdürülebilir olduğu görülmüştür. Binanın enerji maliyeti standart binaya göre 5/1 oranında azalmaktadır.

38

39 BEP-TR Enerji Kimlik Belgesi

40

41 Esra Turan Tombak Mimar, LEED GA Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı Enerji Verimliliği Şube Müdürü e-posta: Tel:(0312)

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ Dr. Cem BEYGO1, Ton DAMEN2, Ulaş AKIN3, Serkan YILMAZ4 1 Y.Mimar-Şehir Plancısı, İTÜ Mimarlık Fakültesi nde Araştırma Görevlisi 2 Y.İnşaat Mühendisi, PRC-Boucentrum Hollanda

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 İçindekiler 1 Binalarda Enerji Tüketimi Uyarı Çağrısı 2 Güvence Grubu Başkanı nın Açıklaması

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI Selma USLUSOY ŞENYURT 1 Müjde ALTIN 2 Konu Başlık No: 4 (Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri) ÖZET Sürdürülebilirlik, enerji etkinliği kavramları

Detaylı

YEŞĐL BĐNALARDA LEED SERTĐFĐKASI

YEŞĐL BĐNALARDA LEED SERTĐFĐKASI YEŞĐL BĐNALARDA LEED SERTĐFĐKASI V. BÖLÜM L E E D Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük (The Leadership in Energy and Environmental Design- LEED) Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi, çevresel sürdürülebilir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 EYLÜL 2013 İçindekiler TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TERİMLER DİZİNİ... 5 DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR... 6 KILAVUZ KULLANIMI...

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı