ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma GÖZÜKARA TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİRLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİLİRLİĞİ Fatma GÖZÜKARA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI Bu Tez 06 / 08 / 2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza Prof. Dr. Burhan ARIKAN DANIŞMAN İmza Prof.Dr. Mustafa CANLI ÜYE İmza Doç.Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ ÜYE Bu Tez Enstitümüz Biyoteknoloji Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Ç. Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: FEF2008YL27 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TERMOFİL Bacillus sp. BAKTERİSİNDEN LICHENAZ (β-1,3 VE 1,4 GLUCANASE) ENZİMİ ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOTEKNOLOJİK KULLANILABİRLİĞİ Fatma GÖZÜKARA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof.Dr. Burhan ARIKAN Yıl : 2009, Sayfa : 91 Jüri : Prof.Dr. Burhan ARIKAN Prof.Dr. Mustafa CANLI Doç.Dr. Hatice KORMAZ GÜVENMEZ Bu çalışmada, değişik ortamlardan izole edilen termofil Bacillus sp. suşlarından likenaz enzimi izolasyonu ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla bakterilerin farklı sıcaklık ve ph değerlerinde katı besiyerinde üreme ve enzim üretme yetenekleri araştırılmıştır. İzole edilen enzimin karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bacillus sp. L-12 suşundan üretilen likenazın nativ-page analizinde ve 54.4 kda moleküler ağırlıklarına sahip iki band elde edilmiştir. Enzimin optimum aktivite gösterdiği sıcaklık 100ºC bulunmuştur. Enzim ºC aralığında ortalama %66.5 aktivitesini korumuştur. Enzim, optimum aktivitesini ph 6.0 da gösterirken, 24 saat süreyle 55 ºC de ph aralığında ortalama %88 stabilite göstermiştir. L- 12 enzimi %7.5 NaCl konsantrasyonunda %67 lik optimum aktivite göstermiştir. Enzim aktivitesi 5 mm EDTA (%97), 5 mm CaCl 2 (%95), 3 mm PMSF (%56), %1 v/v triton X-100 (%101), %1 w/v SDS (%38) ve 5mM ZnCl 2 ile (%36) korunmuştur. Bu sonuçlara göre L-12 likenaz enzimi, hipertermofil, termostabil, asidik ve asidostabil, halotolerant, surfaktanlardan etkilenmeyen ve kükürtlü amino asitlerce zengin enzim özelliği göstermektedir. Enzim optimum aktivitesini asidik ph da gösteren termostabil ve asidik ph stabil özellikte olduğu için, özellikle tavuk yemi hazırlama alanında öncelikle kullanılabilecek özelliktedir. Anahtar Kelimeler: Bacillus, likenaz, termofil, asidostabil, halotolerant I

4 ABSTRACT M.Sc. THESIS ISOLATION OF THERMOPILIC Bacillus sp., PRODUCTION, CHARACTERIZATION AND DETERMINATION OF BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION OF LICHENASE (β-1,3 AND 1,4 GLUCANASE) Fatma GÖZÜKARA DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor : Prof.Dr. Burhan ARIKAN Year : 2009, Page : 91 Jury : Prof.Dr. Burhan ARIKAN Prof.Dr. Mustafa CANLI Assoc.Prof.Dr. Hatice KORMAZ GÜVENMEZ In this study, the lichenase enzymes from Bacillus sp. strains isolated from different environments were produced and characterized. For this purpose, different temperatures and ph values of bacteria in solid plate and enzymes to produce reproductive capabilities were investigated. Characterization of the enzyme has been isolated. Molecular weight of the lichenase from Bacillus sp. LB-12 was estimated as and 54.4 kda on native-page. The temperature of the enzyme shows optimum activity was found 100 ºC. The enzyme was retained it`s activity around %66.5 at the end of 24 hours between ºC. The optimum activity was obtained at ph 6.0 the enzyme also presented the enzyme was 88% stable at 55 ºC between ph for 24 hours. The optimum activity of L-12 lichenase has shown 67'lik% in the 7.5% NaCl concentration. The activity of enzyme was protected by 5 mm EDTA (%97), 5 mm CaCl 2 (%95), 3 mm PMSF (%56), %1 v/v triton X-100 (%101), %1 w/v SDS (%38) and 5mM ZnCl 2 ile (%36). According to these result, L-12 lichenase is hiperthermophile, thermostable, acidic and asidostable, halotolerant, sulfur-rich amino acids and not affected by surfactants. For the optimum activity of enzyme is indicating that acidic ph stable and acidic ph thermostable are stable properties, preparation of chicken feed, especially in the first available properties. Key Words: Bacillus, lichenase, thermostable, acidostable, halotolerant II

5 TEŞEKKÜR Çalışmalarım sırasında ve tez konumun belirlenmesinde bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Burhan ARIKAN a teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında ve tezimin çalışmalarında bana yardım eden İnci Suna HÜRTAŞ a teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında, iş hayatımda ve manevi hayatta desteğini ve yardımını esirgemeyen Sayın Uzm. Dr. Hilal ONAÇ a teşekkür ederim. Tez aşamasında iyi günde, kötü günde her zaman benim yanımda olan ve tezimin yazımındaki katkılarından dolayı Murat TAPANYİĞİT ve Mehmet COŞKUN a teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan ve benden maddi manevi desteklerini esirgemeyen değerli aileme özellikle annem Hülya GÖZÜKARA ya ne kadar teşekkür etsem azdır. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ......I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR...III İÇİNDEKİLER....IV ÇİZELGELER DİZİNİ.....VII ŞEKİLLER DİZİNİ VIII SİMGE VE KISALTMALAR.....X 1.GİRİŞ Proteazlar Ksilanazlar Amilazlar Selülaz (Glukanaz) Glukanaz ların Uygulama Alanları Gıda Endüstrisinde Glukanazlar İçecek ve Şarap Endüstrisinde Selülazlar Hayvan Yemi Endüstrisinde Glukanazlar Tekstil Endüstrisinde Glukanazlar β-(1,3)-(1,4)- Glukanaz (Likenaz) ların Uygulama Alanları Ekstremofilik Enzimler (Ekstremezimler) Elektroforez Uygulamaları Jel Elektroforezleri Doğal (Native) Jel Elektroforezi ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Kullanılan Çözeltiler NaOH Çözeltisi Etanol.. 22 IV

7 Kongo Kırmızısı (%0.1) NaCl Çözeltisi (1M) Sodyum Fosfat Tamponu (0.1 M) Sitrat Tamponu Sodyum-Fosfat Tamponu Glisin-NaOH Tamponu DNS (Dinitro Salisilik Asit) Bakteri İzolasyonunda ve Teşhisinde Kullanılan Besiyerleri LB Agar Likenanlı Besiyeri Likenaz Enzimi Üretimi Besiyeri Elektroforez İşleminde Kullanılan Çözeltiler Solüsyon A (Akrilamid Solüsyonu) Solüsyon B (4X) Solüsyon C (4X) Amonyum Persülfat (AMPS) % Elektroforez Tamponu Örnek Yükleme Tamponu (5X) Jel Boyama (Staining) Solüsyonu Jelden Boyayı Geri Alma (Destaining) Solüsyonu Metod Bakteri İzolasyonu ve Teşhisi Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu Bakterilerin İdentifikasyonu Katı Besiyerinde Likenaz Aktivitesinin Saptanması Bakterinin Ürediği ve Enzim Sentezinin Gerçekleştiği ph Aralığının Saptanması Bakterinin Ürediği ve Enzim Sentezinin Gerçekleştiği Sıcaklık ve ph Aralığının Saptanması Enzim Üretimi ve Kısmi Saflaştırma. 30 V

8 Enzimin ph Optimumunun Saptanması Enzimin Optimum Sıcaklık Aktivitesinin Saptanması Enzimin Sıcaklık Stabilitesinin Saptanması Likenaz Enziminin ph Stabilitesinin Saptanması NaCl ün Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Enzim Aktivitesine İnhibitör, Şelatör, Deterjan ve Metal İyonlarının Etkisi Nativ (Doğal) Jel Elektroforezinde Moleküler Ağırlık ve Zimogram Analizi Nativ Jel Sisteminin Hazırlanması Ayırıcı Jel in Hazırlanması (%10 luk) Dengeleme Jel inin Hazırlanması Enzim Örneklerinin Jele Yüklenmesi ve Yürütülmesi Nativ (Doğal) Jelinin Boyanması ve Zimogram Analizi BULGULAR VE TARTIŞMA Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu L-12 Suşunun Katı Besiyerinde Üreme ve Enzim Üretme Sonuçları Enziminin Optimum ph Aralığına Ait Bulgular L 12 Likenaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği Sıcaklık Değerine Ait Sonuçlar L-12 Likenaz Enziminin ph Stabilitesine Ait Sonuçlar L 12 Likenaz Enziminin Termal Stabilite Analizlerine Ait Sonuçlar L-12 Likenaz Enzim Aktivitesi ve Stabilitesi Üzerine NaCl ün Etkisine Ait Sonuçlar L-12 Likenaz Enzimi Üzerine İhibitör, Şelatör, Deterjan ve Metal İyonlarının Etkisine Ait Sonuçlar L-12 Likenaz Enziminin Native-PAGE ve Zimogram Analizi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 4.1. Çizelge 4.2. Çizelge 4.3. Çizelge 4.4. Çizelge 4.5. Çizelge 4.6. Çizelge 4.7 Çizelge 4.8. Çizelge 4.9. Çizelge Çizelge C ve Farklı ph Değerlerindeki İnkübe Edilen Bacillus sp. Bakterilerinin Katı Besiyerindeki Likenaz Aktivitesi C ve Farklı ph Değerlerindeki İnkübe Edilen Bacillus sp. Bakterilerinin Katı Besiyerindeki Likenaz Aktivitesi C ve Farklı ph Değerlerindeki İnkübe Edilen Bacillus sp. Bakterilerinin Katı Besiyerindeki Likenaz Aktivitesi C ve Farklı ph Değerlerindeki İnkübe Edilen Bacillus sp. Bakterilerinin Katı Besiyerindeki Likenaz Aktivitesi C ve Farklı ph Değerlerindeki İnkübe Edilen Bacillus sp. Bakterilerinin Katı Besiyerindeki Likenaz Aktivitesi...45 L-12 Likenaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği ph Değerine Ait Bulgular L-12 Likenaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği Sıcaklık Değerine Ait Bulgular L-12 Likenaz Enzimine Ait ph Stabilite Sonuçları L-12 Likenaz Enzimine Ait Termal Stabilite Sonuçları...60 Farklı NaCl Konsantrasyonlarının L-12 Likenaz Enzimin Aktivitesine Etkisi L-12 Likenaz Enzimi Üzerine Şelatör, Metal İyonları, Deterjanlar ve İnhibitörlerin Etkisi VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 4.1. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 20 C, ph 5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0 de gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm Şekil 4.2. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 20 C, ph 9.0 ve 10.0 da gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm Şekil 4.3. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 30 C, ph 5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0 de gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm...48 Şekil 4.4. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 30 C, ph 9.0 ve 10.0 da gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm Şekil 4.5. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 40 C, ph 5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0 de gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm Şekil 4.6. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 40 C, ph 9.0 ve 10.0 da gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm 49 Şekil 4.7. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 50 C, ph 5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0 de gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm. 50 Şekil 4.8. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 50 C, ph 9.0 ve 10.0 da gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm 50 Şekil 4.9. L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 60 C, ph 5.0, 6.0, 7.0 ve 8.0 de gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm.51 Şekil L-12 suşunun katı besiyerinde üremesi 60 C, ph 9.0 ve 10.0 da gerçekleşen enzim sentezine ait görünüm 51 Şekil L-12 Likenaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği ph Değerine Ait Sonuçlar Şekil L-12 Likenaz Enziminin Optimum Aktivite Gösterdiği Sıcaklık Değerine Ait Sonuçlar Şekil L-12 Likenaz Enziminin ph Stabilite Grafiği Şekil L 12 Likenaz Enziminin Termal Stabilite Grafiği..61 VIII

11 Şekil Şekil Şekil L-12 Likenaz Enzim Aktivitesi Üzerine Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Etkisi L12 Likenaz Enzimine Metal İyonu, Şelatör, İnhibitör ve Deterjanların Etkisi..66 L-12 Likenaz Enziminin Molekül Büyüklüğü ve Zimogram Analizi IX

12 SİMGELER VE KISALTMALAR AMPS : Amonyum persülfat DNS : Dinitrosalisilikasit EDTA : Etilendiaminotetraasetik asit L : Litre LB : Luria Bertani M : Molar ml : Mililitre mm : Milimolar mg : Miligram µg : Mikrogram µl : Mikrolitre SDS : Sodyum dodesil Sülfat α : Alfa β : Beta rpm : dakikada devir sayısı Tris : 2-Amino-2-Hidroksimetilpropan-1,3-diol TEMED : N,N,N,N-Tetrametil etilendiamin TAE :Tris-Asetik Asit-Edta X

13 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA 1.GİRİŞ Biyoteknoloji, çok çeşitli alanlarda gelişme gösteren ve günümüzde moleküler biyolojik yöntemlerinde yaygın şekilde kullanımıyla birlikte, giderek moleküler biyoteknoloji şeklinde transformasyona uğrayan ve çağımıza damgasını vuran bir alandır. Dünyada, yılları arasında sadece 300 küçük biyoteknoloji şirketi çalışma gerçekleştirirken, bu sayı 1985 yılında sadece Amerika Birleşik Devletlerinde (A.B.D) 400 düzeyine ulaşmıştır. Günümüzde A.B.D de 900, bütün dünyada ise yaklaşık 1200 biyoteknoloji şirketi çalışmalarını çeşitli alanlarda sürdürmektedirler. Örneğin sadece farmasötik alanında 2000 li yıllarda kullanılacak biyoteknolojik ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 60 milyar dolar/yıl düzeyinde olacağı düşünülmektedir. Biyoteknoloji kaynaklı çalışmalar A.B.D. de odaklanmış olmakla birlikte, günümüzde, Japonya ve Kanada, biyoteknolojiyi (özellikle moleküler biyoteknolojiyi) stratejik alan kategorisinde değerlendirerek, özel şirketlerin yanı sıra, hükümetler düzeyinde destekleme ve geliştirme kararı almışlardır (Glick ve Pasternak, 1994). Enzim teknolojisinin giderek gelişmesi, ürünlerin kullanım alanlarının çeşitliliği ve ekonomik değerinin çok yüksek olması nedeniyle, biyoteknolojinin endüstriyel enzimlerle ilgili alanında yapılan çeşitli araştırmalar, daha da önem kazanmaktadır. Özellikle birkaç ülke dışında diğer ülkelerin bu konuda tamamen dışa bağımlı durumdadırlar. Enzimler, doğal olarak canlılar tarafından sentezlenen protein yapısında ya da bir kısmı protein olan biyo-moleküllerdir. Enzimler, binlerce yıldır içecek, ekmek ve peynir yapımı gibi işlemlerde varlığı ve görevi bilinmeden kullanılmıştır. İlk bulgular eski Mısıra kadar dayanmaktadır. Yakın tarihte ise Doğu ülkelerinde birçok gıda fermentasyonu için ipliksi mantarlar enzim kaynağı olarak kullanılmaktadır. Batıda 1896 da gerçek modern mikrobiyal enzim teknolojisi takadiastase ın ticareti ile başlamıştır. Bu Doğudan Batı toplumuna önemli bir teknolojik transferdir (Uhlig, 1998). 1

14 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA Dericilikte, derinin yumuşatılması köpek ya da güvercin dışkıları ile muamele edilerek yapılırken, bu yüzyıl başlarında Alman kimyacı Otto Röhm köpek dışkılarındaki aktif bileşenlerin proteinleri parçalayan proteaz enzimi olduğunu ve hayvansal organlardan bu enzimin elde edilebileceğini ve bu işlemlerde köpek dışkısı yerine kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Böylece 1905 den itibaren domuz ve sığır pankreasları sosyal açıdan ve güvenilir bir enzim kaynağı olarak ön plana çıkmıştır (Smith, 1996). Bitkisel kaynaklı enzimlerden bira üretiminde kullanılan malt amilazı içecek endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır (John, 1987). Tarihsel gelişim açısından bakıldığında enzimlerin çok farklı kaynaklardan elde edildiği görülmektedir. Bunlar bitkisel, hayvansal ya da endüstriyel anlamda ihtiyacı karşılayabilen mikrobiyal kaynaklı enzimlerdir. Bugüne kadar yaklaşık 2500 farklı enzim tanımlanmış ve bunların ancak %10 u ticari alanda kullanım için kendilerine yer bulmuşlardır. Bunlardan ise ancak 25 tanesi nişasta sanayi ile deterjan katkı maddesi olarak kullanılmış olup, ticari alanda yararlanılan bütün enzimlerin %80 ini oluşturmaktadırlar (Rao ve ark., 1998). Bitkisel ve hayvansal enzimlerin endüstriyel ihtiyacı karşılayamaması, bu alandaki ilginin giderek artan bir şekilde mikrobiyal enzimlere yönelmesini sağlamıştır. Mikroorganizmalar, biyokimyasal çeşitlilikleri ve genetik manipülasyonlara uygunluğu gibi sebeplerden dolayı mükemmel bir enzim kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Rao ve ark., 1998). Günümüzde endüstride kullanılan enzimlerin yaklaşık %90 ı mikroorganizmalardan üretilmektedir (Wolfgang, 2004). Mikrobiyal enzimlerin dünya genelinde yıllık kullanım değerlerine bakıldığı zaman, alkaline proteaz %25, diğer proteazlar %21, Amilaz %18, Renin %10, Trypsin %3, Lipaz %3, diğer karbonhidrat parçalayan enzimler (selülaz ve ksilanaz gibi) %10, analitik ve farmasötik enzimler %10 şeklinde bir dağılımla karşılaşılmaktadır (Rao ve ark., 1998). Endüstriyel alanda kullanılan enzimler bitkisel, hayvansal ve mikroorganizma kökenli olmakla birlikte ağırlıklı olarak mikroorganizmalardan izole edilmektedirler. Bunun nedeni, mikroorganizma kaynaklı enzimlerin katalitik aktivitelerinin yüksek olması, istenmeyen yan ürün oluşturmamaları, daha stabil ve 2

15 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA daha ucuz olmaları, büyük boyutlarda ve yüksek saflıkta elde edilmesi gibi avantajlara sahip olmasıdır. Örneğin mikrobiyal enzimler ekstrem sıcaklık ve ph değerlerinde çok yüksek düzeyde aktivite gösterirler (Wiseman, 1987; Horikoshi, 1999). Endüstride faydalı olan ve ticari olarak kullanılan enzimlerin, bir ürünün üretilmesinde bazı avantajlara sahip olması gerekmektedir. Buna göre, bir enzimin herhangi bir endüstri alanında kullanılabilmesi maliyet bakımından ucuz olması, çok farklı alanlarda kullanılabilme özelliğinde olması ve en önemlisi de enzimin alerjik ya da toksik etkiye sahip olmaması, yani güvenilir olmasına bağlıdır (Wiseman, 1987; Sarıkaya, 1995). Endüstride kullanılan enzimlerin yaklaşık %75 ini hidrolitik enzimler oluşturmaktadır. Proteaz grubundaki enzimler kullanımda ilk sırayı alırken, karbonhidratları parçalayanlar ikinci sırada yer almaktadırlar (Hamilton ve ark., 1999; Bhat, 2000). Karbonhidrat parçalayan enzimlerden amilazlar, enzim piyasasında yaklaşık %25 lik bir paya sahiptir (Sindhu ve ark.,1997; Rao ve ark.,1998). Son zamanlardaki en etkin uygulamaları kağıt hamuru beyazlatılması olan ksilanazların endüstride kullanılması hızlı bir yükselişe geçmiştir (Wainq ve Ingworsen, 2003). Hidrolazlardan selülazlar ise selülozik materyalleri şekerlere dönüştürerek özellikle biyo-etanol gibi biyolojik temelli yakıt katkı maddelerinin üretiminde önemli bir yer tutmaya başlamışlardır. Bu nedenle selülaz ların (glukanaz) enzim piyasasındaki paylarının ciddi bir şekilde artması beklenmektedir. Sadece bitkisel atıkların hidrolizinde kullanılması durumunda bile, selülaz enzimlerinin Amerika Birleşik Devletleri nde yıllık 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yaratacağı öngörülmektedir (Boyce ve Walsh, 2007). Dünya geneli incelendiğinde endüstriyel enzimlerin ticari pazar payının yaklaşık 1.6 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu enzimlerin kullanım alanlarına göre dağılımına bakıldığında ise, %29 unun gıda endüstrisi, %15 inin hayvan yemi sektörü ve %56 sının genel amaçlı teknik alanlar şeklinde dağıldığı görülmektedir (Uhlig, 1998). 3

16 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA Endüstride yaygın şekilde kullanılan enzimler arasında Bacillus cinsine ait tür ve alttürleri tarafından sentezlenen ondan fazla enzim vardır. Örneğin ticari olarak üretilen ve kullanılan termostabil amilaz enzimlerinin üretilmelerinde Bacillus amyloliquefaciens ve Bacillus licheniformis en çok kullanılan iki Bacillus türüdür (Horikoshi, 1996; Lin ve ark., 1998; Horikoshi, 1999; Kumar ve Takagi, 1999). Bacillus cinsi bakteriler toprak, hayvan dışkıları ve bitkisel atıklar üzerinde yaygın olarak bulunurlar. Bu cinsin bireylerinin çoğu zararsız, izolasyonu ve teşhisi kolay, hızlı büyüme oranı ile fermentasyon süresi kısadır. Genel olarak güvenli olmaları, sentezledikleri proteinleri dış ortama salgılama kapasiteleri gibi birçok nedenden dolayı cazip endüstriyel organizmalardır. Çünkü, gram negatif bakteriler ürettikleri proteinleri protoplazmalarında yada periplazmik boşluklarında biriktirirler ve bu da üretilen ürünün izolasyonunu güçleştirerek suştan birden fazla kez yararlanılmasını engeller. Ayrıca sentezlenen ürünlerin organizmaya karşı toksik etki oluşturması söz konusudur. İntrasellüler ortamda sentez ürünlerinin biriktirilmesi çözünmeyen protein oluşumu, yanlış protein katlanmaları ve etkin olmayan disülfit bağ formasyonu gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca gram negatif bakteriler, insanlara toksik olan endotoksin ve intrasellüler protein üretmeleri nedeniyle, proteinlerin izolasyonu ve saflaştırılmasında ekstra maliyet oluşturmaktadırlar (Boyce ve Walsh, 2007). Mantarlardaki aflatoksin gibi toksik yada alerjen bileşik üretimi de göz önünde bulundurulduğunda, gram pozitif bakteriler, özellikle Bacillus türleri endüstriyel enzim üretiminde öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Bacillus sp. suşları, proteolitik enzimler ve karbonhidratazların en önemli kaynağını oluşturmaktadırlar. Örneğin α-amilaz enzimi Bacillus sp. grubunda oldukça yaygın şekilde bulunur ve başlıca, gıda endüstrisinde nişastanın maltoza hidroliz edilmesi, maltoz şuruplarının hazırlanması, ekmek ve bira üretiminde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, gıdalarda tatlandırıcı ve kaliteyi arttırıcı olarak (Anonymous, 1988a), tekstil endüstrisinde haşıl alma işlemlerinde (Tarakçıoğlu, 1979) ve alkol fermantasyonunda yaygın bir kullanım alanı vardır (Bhat, 2000). Özellikle termofilik alkali amilazlar, ph 9 un üzerinde yüksek düzeyde aktif olup, 4

17 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA deterjan endüstrisinin en önemli katkı maddesini oluşturmaktadırlar. Bunların dışında kağıt ve tekstil endüstrisi, çeşitli içeceklerin saflaştırılması ve berraklaştırılması gibi geniş bir kullanım alanına sahiptirler (Rao ve ark., 1998). Bacillus türleri çeşitli kompleks substratlara karşı aktivite gösteren çok sayıda ve çeşitli hidrolitik enzimler üretmekte ve salgılamaktadırlar. Bu nedenle Bacillus cinsindeki organizmalar, endüstriyel alanda α-amilaz, proteaz, glukanaz, glukoz izomeraz ve endonükleaz gibi enzimlerin üretiminde yaygın şekilde kullanılmaktadırlar (Uhlig, 1998). Bu enzimler arasında endo β-(1,3)-(1,4)- glukanazlar (likenazlar), endosperm hücrelerinin nişastasına α-amilazların ulaşımını kolaylaştırdığından dolayı içki mayalama endüstrisinde spesifik uygulamalara sahiptirler (Beckmann ve ark., 2006). β -1,3-1,4 glukanlar, yüksek yapılı bitkilerin hücre duvarlarının yapısında bulunan hem β-1,3 hemde β-1,4 bağlı D-glukoz içeren lineer polisakkaritlerdir. Likenazların, β-glukanları diğer glukanazlara göre daha yüksek düzeyde hidroliz etmeleri nedeniyle, kümes hayvanları ve domuz yemlerinin hazırlanmasında giderek ön plana çıkmaktadırlar (Beckmann ve ark., 2006) Proteazlar Proteazlar, doğada bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal kalıntıların dekompozisyonunda önemli rol oynayarak besin döngüsününün sürekliliğini sağlayarak bitkilerin besinlerini alabilmelerini sağlamaktadır (Aoki, 1995). Mikrobiyal proteazlar geniş ph aralıklarında aktivite gösterdikleri için asidik, nötral ve alkali olmak üzere 3 gruba ayrılmışlardır. Proteaz enzimi üretimi birçok bakteri ve mantar türünde oldukça yaygındır. Bununla birlikte Bacillus cinsinde yer alan çeşitli suşlar enzim endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptirler (Fogarty ve Kelly, 1979; Aunstrup, 1981). 5

18 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA 1.2. Ksilanazlar Ksilan, yüksek bitkilerin hücre duvarının hemiselülozik kısmının temel bileşeni olup kullanılırlığı dikkate alındığında doğada en fazla bulunan ikinci kaynaktır (Christov ve ark.,1996; Gessesse, 1997). Pek çok bakteri ve mantar suşu ksilanı parçalayabilmek için ksilanaz enzimine gereksinim duyarlar (Gamerith ve ark., 1992; Gessesse ve Gashe, 1997). Son on yıldır, ksilan ve ksilenaz enzimlerinin endüstriyel uygulamaları araştırıcıların giderek ilgisini çekmektedir. Enzimin kullanım alanlarına örnek olarak kağıt hamuru hazırlama sistemleri ve kağıt endüstrileri, gıda ve hayvan yemi endüstrileri verilebilir (Kulkarni ve ark., 1999) Amilazlar Karbohidratazların en önemli kaynağını Bacillus cinsindeki organizmalar oluşturmaktadır. Bir karbohidraz olan α-amilaz enzimi, ticari olarak kullanılan ilk enzimdir (Radley, 1976). Amilazlar, nişasta ve glikojen moleküllerini hidrolize ederek glikoz, maltoz, maltotrioz ve α-limit dekstrinlerin oluşmasını sağlayan ekstraselüler enzimlerdir. Bu enzimler hayvanlar ve bitkiler tarafından sentezlenmesine rağmen, uygun koşullarda kısa sürede elde edilmesinden dolayı asıl kaynağı mikroorganizmalar oluşturmaktadır. Fungal α-amilazların termostabiliteleri bakteriyel α-amilazlardan daha düşüktür. Araştırmalar daha çok bakteriyel özellikle de Bacillus amilazları üzerinde yoğunlaşmıştır (Wiseman, 1987). Bacillus cinsine ait 8 suştan izole edilen α-amilaz enzimi çeşitli araştırıcılar tarafından tanımlanmış ve bütün özellikleri karakterize edilmiştir. Bu suşlar B. subtilis (Coleman ve Elliott, 1962.; Pazur, 1965.; Matsuzaki ve ark., 1974), B.amyloliquefaciens (Borgia ve Campbell, 1978), B. caldolytcus (Grootegoed ve ark,.,1973), B.coagulans (Bliesmer ve Hartman., 1973), B. licheniformis (Meer, 1972., Saito, 1973), B. macerans (Lane ve Pirt, 1973), B. stearothermophilus (Ogasahara ve ark., 1970) ve B. subtilis var. amylosacchariticus (Matsuzaki ve ark., 1974) dur. Amilolitik enzimler bakteri ve mantarlarda oldukça yaygındır. Eskiden amilaz 6

19 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA terimi amilaz ve amilopektinin α-1,4-glukozidik bağlarını hidrolize eden endoamilaz enzimler için kullanılırdı. Günümüzde amilazlar 3 grup altında sınıflandırılmaktadırlar. Bunlar ekzoamilaz, endo-amilaz ve dallanma göstermeyen amilaz enzimleridir (John, 1987). Sıradışı bakteriyel amilazlar asidofilik, alkalifilik ve termoasidofilik bakterilerde bulunmuştur (Boyer ve ark., 1972). Termoasidofilik ve alkalifilik bakterilerden elde edilen enzimler ekstrem ph ve sıcaklık koşullarında kullanıma uygundur (Kindle, 1983). Çok yüksek sıcaklıklarda (80-90 C) optimal aktiviteye sahip olan α-amilaz enzimi termofil ortamda üreyen B.licheniformis tarafından üretilmektedir (John, 1987) Selülaz (Glukanaz) Selüloz, doğada en bol bulunan yenilenebilir bir biyopolimer olup yaygın olarak bitki hücre duvarlarında bulunur. Glikoz birimlerinin β-1,4 glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan polimerlerdir. Nişastadan farklı olarak düz bir zincir şeklinde olup herhangi bir sarmal yapı göstermez. Selüloz zincirleri hidrojen bağları ile bağlanarak bir arada tutulurlar. Bazı durumlarda selüloz neredeyse saf olarak bulunur. Birçok durumda ise selüloz lifleri hemiselüloz ve lignin gibi diğer yapısal biyopolimerler arasına katılabilmektedir. Selülozun önemli bir özelliği, diğer polisakkaritlerden farklı olarak kristal yapı oluşturabilmeleridir. Doğada glikoz birimleri bir zincir halinde sentezlenirken biyosentez bölgesinde kendiliğinden birleşerek elementer fibril olarak adlandırılan yaklaşık 30 selüloz zincirinden oluşan birimlere dönüşür. Bunlar da daha geniş üniteler halinde paketlenerek mikrofibril denen yapıları oluştururlar. Mikrofibriller ise selüloz fibrillerini oluştururlar. Hidrojen bağları, zincirleri zincir içi ve zincirler arası bağlarla birbirlerine bağlar ve sert bir yapı oluşmasını sağlar. Selüloz, β-1,4 bağlarıyla birbirine bağlanmış glikoz moleküllerinden oluşmuş bir homopolimerdir (Bath, 2000). Selülozun bakteriyel parçalanmasında hem aerobik hem de anaerobik mikroorganizmalar görev yapmaktadır. Bu proses sırasında selüloz glikoza kadar parçalanır. Bakterilerin selülolitik enzimleri ekzo-β- 7

20 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA 1,4 ve endo-β-1,4 glukanazlar şeklinde tanımlanmışlardır (Bath, 2000). Glukanazlar endo ve ekzo glukanazlar şeklinde ya β-1,3 veya β-1,4 bağlarına etki göstererek glukan molekülünü parçalarken, likenaz enzimi β-1,3 ve β-1,4 bağlarını tek başına parçalayarak etki göstermektedir. Endoglukanazlar selüloz molekülünde zincirin iç bölgelerinde rastgele hidroliz yaparlar ve değişik uzunluklarda oligosakkaritler meydana getirirler. Ekzoglukanazlar ise selüloz molekülünde zincirin indirgenen ve indirgenmeyen ucundan itibaren hidroliz yaparak glukoz (glukanohidrolaz) yada sellobiozu (Sellobiohidrolaz) ana ürün olarak açığa çıkarır. Ekzoglukanazlar aynı zamanda mikrokristal selüloz üzerine de etki gösterirler. β-glukozidazlar sellodekstrin ve sellobiyozu glukoza parçalarlar. Genellikle bir selülaz sistemi birden fazla farklı enzimden oluşmaktadır. Üç ana enzimatik aktivite tipi bulunmaktadır. 1.Endoglukanazlar (endo-β-1,4-glukanazlar, veya β-1,4-d-glukan-4- glukanohidrolazlar, EC ). 2.Ekzoglukanazlar (Sellodekstrinazlar, β-1,4-d-glukan glukanohidrolazlar) (EC ) ve Sellobiyohidrolazlar (ekzo-β-1,4-glukanazlar, veya β-1,4-dglukan sellobiyohidrolazlar, EC ). 3.Sellobiyazlar (β-glukosidazlar, veya β-d-glukozid glukohidrolazlar, EC ). Endo-(1,3-1,4)- β- glukanaz enzimi, arpa ve yulaf gibi tahılların endosperm hücre duvarlarının büyük kısmını oluşturan karma bağlı (1,3-1,4)-β-glukanları hidrolize edebilme özelliğindedir. β- glukanaz üretme yeteneği B. subtilis, B. amyloliquefaciens, B. macerans ve B. licheniformis te oldukça yaygın olup, sentezden sorumlu genler diğer organizmalarda klonlanmışlardır (Liming ve Xueliang, 2004). Endo-(1,3-1,4)- β- glukanaz enzimi bira üretimi sırasında malt enzimlerinin daha iyi çalışmasını sağlamak için yoğun şekilde kullanılmaktadır. Termostabl β- glukanazlar, maltın kurutulması sırasında inaktive olmadıkları için özellikle tercih edilirler. Maltlanmış arpada bulunan β-1,3-1,4-glukanaza benzer özgüllük gösteren bakteriyel β-1,3-1,4-glukanaz önemli bir endüstriyel enzimdir ve çoğunlukla ezme 8

21 1. GİRİŞ Fatma GÖZÜKARA işlemi esnasında akışkanlığı azaltmak için kullanılır. Hayvan yeminde, özellikle ızgaralık piliç ve küçük domuzlarda, bakteriyel β-1,3-1,4-glukanazlar içeren enzimatik preparatlar ilavesi arpa kökenli beslenmenin sindirilebilirliğini geliştirebilir ve sağlıksal sorunları azaltabilir (Zhang ve ark., 2006). Gelecekte termofil özellik gösteren extremophile mikroorganizmaların enzim üretim alanında mikrobiyal fabrikalar şeklinde kullanılacakları ve bu şekilde adlandırılacakları belirtilmektedir (Niehaus ve ark., 1999) Glukanaz ların Uygulama Alanları Hayvan yemlerine enzim katılması ile ilgili ilk uygulama 1980 yılında Finlandiya da yapılmıştır. β glukanaz enziminin arpadan üretilen tavuk yemlerine karıştırılması ile birlikte, özellikle tavukçuluk sektöründe enzim kullanımı önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu uygulamayı domuz yemleri izlemiştir. Ruminantlar uygulamanın nispeten daha az gerçekleştirildiği sektör olmuştur. Hayvan yemi üretiminin boyutları düşünüldüğü zaman enzimler için çok büyük bir potansiyel ortaya çıkmaktadır. Tek mideli hayvanların besinlerinde şuan yaklaşık %10 luk bir uygulama söz konusudur (Wolfgang, 2004). Özellikle hayvan yemi üretiminde tavukçuluk sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak yem gereksinimi önemli boyutlara ulaşmıştır. Tavuk yemi üretiminde ana hammadde olarak mısırdan yararlanılmakla birlikte buğday, arpa ve çavdar da kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknolojik çalışmalarda çok hızlı ivme kazanan diğer bir çalışma alanını biyoetanol oluşturmaktadır. Etanol üretiminde hammadde olarak mısırın daha çok tercih edilmesi mısır fiyatlarının artmasına, dolayısı ile yem fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Mısır yerine alternatif yem hammaddesi olarak arpa ön plana çıkmaktadır. Tavuklarda arpada bulunan β-glukanı parçalayacak enzim sistemi yeterince gelişmediği için yem üretiminde enzim kullanımı zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle glukanaz ve xylanase enzimi bu konuda ön plana çıkmaktadır (Wolfgang, 2004). 9

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ

FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI FARKLI RUMEN FUNGUSLARINA AİT SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİMLERİNİN ANALİZİ TANER YILDIZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDEN TERMOSTABİL ALFA AMİLAZ ÜRETEN Bacillus sp. TÜRLERİNİN İZOLASYONU KARAKTERİZASYONU VE ALFA AMİLAZ GENİNİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DETERJAN KATKI MADDESİ OLARAK MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI Banu Şükran ŞENGEL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÜLKEMİZDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN CRAMBE SPP. NİN KİMYASAL İÇERİĞİNİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAMETES VERSİCOLOR VE PHANEROCHAETE CHRYSOSPORİUM BKM-F 1767 LAKKAZLARININ; İNDÜKLEYİCİYE BAĞLI VERİMLİ SALGILANMA KOŞULLARININ VE İNDİGO BOYALAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GLUTENSİZ TARHANA ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMININ KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ YUSUF DURMUŞ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GLUTENSİZ TARHANA ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMININ KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ YUSUF DURMUŞ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GLUTENSİZ TARHANA ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMININ KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ YUSUF DURMUŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2015 TEZ ONAY Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 03 Sayfa: 1-30 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060301.pdf Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlkan Ali OLGUNOĞLU MARİNE EDİLMİŞ HAMSİDE (Engraulis engrasicholus L., 1758) DUYUSAL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİMLER SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Bülent SARI METAL SANAYİ ATIK ÇAMURLARINDAN AĞIR METAL GİDERİMİNDE BİYOLİÇ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

Detaylı

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATIKSULARDAN BAKIR (II), NİKEL (II), KROM (VI) VE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİNDE Aspergillus sp. KULLANIMI Burcu ERTİT TAŞTAN BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ali Aytaç AKGÜN Temmuz 2006 DENİZLİ FARKLI KAPLAMA FORMULASYONLARI İLE KAPLANMIŞ

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tamer AKKAN İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ GR (-) BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL DİRENÇLİLİK DÜZEYLERİ VE PLAZMİD PROFİLLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

Biyoplastik: Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) 1

Biyoplastik: Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 09 Sayfa:1-33 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030901.pdf Biyoplastik: Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) 1 Miraç Yılmaz 2,Yavuz Beyatlı 3 Biyoplastik

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER Ülkü DALMIŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAPSAİSİN VE TARÇININ (CINNAMON) YÜKSEK GLUKOZ KONSANTRASYONLARINA MARUZ BIRAKILAN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE (in vitro)

Detaylı

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ 1 BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ Yılmaz ATEŞ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih YAŞAR Şubat 2014 1 2 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

α-amylase PRODUCTION FROM Bacillus subtilis ATCC 6051 WITH SOLID STATE FERMENTATION (SSF)

α-amylase PRODUCTION FROM Bacillus subtilis ATCC 6051 WITH SOLID STATE FERMENTATION (SSF) Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 KATI FAZ FERMENTASYONU (KSF) TEKNİĞİ ile

Detaylı