BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 60150, TOKAT * Ali Karaipekli: Gaziosmanpaşa Üniversitesi,, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 60150,TOKAT e-posta adresi: ÖZET Bu çalışmada, ısıl enerji depolama için yağ asidi ötektik karışımları ve genişletilmiş vermikülit (VMT) den oluşan kompozit faz değişimli enerji depolama maddelerinin hazırlanması, karakterizasyonu, ısıl özellikleri ve ısıl güvenilirliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapıca kararlı kompozit faz değişim maddeleri (FDM) vakum emdirme metodu kullanılarak VMT içerisine yağ asidi ötektik karışımlarının emdirilmesiyle hazırlandı ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve fourier transform infrared (FTIR) teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Yapısal kararlı bu kompozit FDM lerin ısıl özellikleri diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) tekniği kullanılarak belirlendi. DSC sonuçları hazırlanan kompozit FDM lerin erime sıcaklıklarının C, erime gizli ısılarının J/g aralığında olduğunu göstermiştir. Kompozit karışımların ısıl güvenilirliğini belirlemek için 5000 kez erime-katılaşma işlemi uygulanmış ve söz konusu kompozit FDM lerin iyi bir enerji depolama güvenilirliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hazırlanan yapıca kararlı bu kompozit FDM lerin bir gizli ısı enerji depolama sisteminde daha verimli kullanılabilmeleri için içerilerine %10 oranında genişletilmiş grafit (GG) ilave edilerek ısıl iletkenlikleri önemli derecede arttırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yağ asidi, Vermikülit, Kompozit FDM, Isıl özellikler. GİRİŞ Isıl enerji depolama önemli bir mühendislik uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle binalarda enerji muhafazası ve enerji verimliliğinin attırılması için ısıl enerjinin depolanması ümit verici ısıl enerji depolama uygulamalarından biridir. Isıl enerji depolama için duyulur, gizli ve termokimyasal depolama gibi çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlar içerisinde faz değişim maddesi (FDM) kullanan gizli ısı depolama metodu yüksek depolama yoğunluğuna sahip olması ve küçük sıcaklık değişimlerinde enerjinin depolanmasına olanak sağlamasından dolayı en ilgi çekici metotlardan biridir[1,2]. FDM ler belirli sıcaklık aralıklarında faz değiştirerek büyük miktarda enerji depolama yeteneğine sahip maddelerdir. Bu nedenle onlar güneş enerjisinin depolanması, atık ısının geri kazanılması, binaların ısıtma ve soğutulmaları ve oda içi sıcaklığın kontrol edilmesi gibi birçok uygulamada kullanım potansiyeline sahiptirler[3]. Son yıllarda, bina yapı malzemelerinin ısıl enerji depolama kapasitesini arttırmak için FDM lerin kullanılması ısıl enerji mühendisliği ve bina endüstrisi alanlarında en ilgi çekici konulardan biri

2 olmuştur[4]. FDM ler alçı sıva, gözenekli dolgu maddeleri, sıva ve diğer duvar kaplama malzemeleri gibi binayı oluşturan bileşenlere katılabilirler. Yapı malzemelerine FDM nin katılması enerji depolama kapasitesi arttırılmış yeni bir kompozit yapı malzemesi oluşturulmasını sağlamaktadır. Fakat FDM içeren yapı malzemelerinin geliştirilmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklardan biride yapı malzemelerine FDM lerin katılmasıdır. FDM ler yapı malzemelerinde genellikle metalik ya da polimerik kapsüller içerisinde hapsedilerek kullanılırlar. Bu durumda katı faz ve kapsül maddesinin ısıl direncinden dolayı ısı depolama ve boşaltma işlemi uzun zaman almaktadır. Bu nedenle, FDM ve ısıtma ortamı arasında daha yüksek ısı değişimi sağlamak amacıyla doğrudan ısı transferinin gerçekleştirilmesi gerekir. Gözenekli yapı malzemeleri ve FDM lerden oluşan kompozit FDM ler korozyona neden olmama ve hızlı ısı transferi sağlama avantajlarından dolayı ümit verici maddelerdir. Bu kompozit maddeleri hazırlamak için iki genel metot önerilmiştir: erimiş FDM nin gözenekli yapı malzemesine emdirilmesi ve FDM nin doğrudan yapı malzemesine katılması[5,6]. Emdirme metodu üretim için en basit ve en ucuz metottur. Fakat yapı malzemesi içerisine emdirilen FDM miktarı düşüktür. Bu miktar kompozit malzemenin hazırlanması süresince vakum uygulanarak arttırılabilir[7,8]. Yapı malzemelerine FDM nin katılması enerji depolama kapasitesi arttırılmış yeni bir kompozit yapı malzemesi oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu açıdan, binalarda kullanılan yapı malzemeleri içerisine FDM lerin katılması bina içi sıcaklık dalgalanmalarını azaltmak ve ısıl rahatlığı arttırmak için oda içi sıcaklığın değişmeksizin yüksek miktarda enerji depolanmasını sağlayan önemli bir teknolojidir. Gözenekli yapı malzemeleri genellikle binalarda dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Vermikülit (VMT); gözenekli, ucuz, çevreye karşı zararsız, zehirli olmayan ve yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında normal hacminin 8-30 katı kadar genişleyen hafif yapılı bir maddedir. Bu nedenle binalarda yapı ve yalıtım gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Dahası VMT yağ asitleri, yağ asidi türevleri ve alkanlar gibi organik FDM ler ile iyi kimyasal uygunluğa sahiptir. Bu özellikler VMT yi binalarda ısıl enerji depolama amacıyla kompozit FDM lerin hazırlanması için en uygun adaylardan biri yapmaktadır. Organik FDM ler olarak yağ asitleri ve onların karışımları diğer FDM lere kıyasla oldukça üstün özelliklere sahiptirler. Önceki çalışmalar kaprik asit, laurik asit, palmitik asit ve stearik asidin istenilen ısıl ve ısı transfer karakteristiklerine sahip olduğunu fakat onların erime sıcaklıklarının düşük sıcaklık ısıl enerji depolama uygulamaları için oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Bu maddelerin erime sıcaklıkları ötektik karışımları hazırlanarak uygun bir değere ayarlanabilir. Böylece elde edilen yağ asidi ötektik karışımı düşük sıcaklık ısıl enerji depolama uygulamaları için uygun bir FDM haline getirilebilir[9,10]. Bu çalışmanın amacı, yapıca kararlı yeni kompozit FDM ler olarak yağ asidi ötektik karışımı/vmt kompozitlerinin hazırlanması, enerji depolama özellikleri, ısıl güvenilirliklerinin belirlenmesi ve ısıl iletkenliklerinin arttırılmasıdır. DENEYSEL Ötektik karışımların hazırlanmasında Merck ve Fluka şirketlerinden temin edilen kaprik asit (KA, e.n:32.14 o C), laurik asit (LA, e.n: o C), palmitik asit (PA, e.n: o C ) ve stearik asit (SA, e.n: o C ) kullanıldı. Vermikülit (VMT) Agrekal (Antalya) şirketinden temin edildi ve VMT nin kimyasal bileşimi Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 den görülebileceği gibi VMT başlıca SiO 2, Al 2 O 3 and MgO den oluşmaktadır. Deneysel çalışmalarda kullanılmadan önce VMT 800

3 o C de 15 dakika ısıtılarak genleşmesi sağlandı. Daha sonra 105 o C de 24 saat boyunca kurutulan VMT örnekleri 150μm-mesh lik elekten elendi. Kompozitlerin ısıl iletkenlikleri kütlece %10 oranında genişletilmiş grafit (GG; Merck) ilave edilerek arttırıldı. Tablo 1. Vermikülitin kimyasal bileşimi Bileşen SiO 2 Al 2 O 3 MgO CaO K 2 O Fe 2 O 3 H 2 O Oran(%) Yağ asidi ötektik karışımları literatürdeki deneysel prosedür kullanılarak hazırlandı[11]. İkili karışımların erime sıcaklıkları DSC analizleri ile belirlendi ve elde edilen erime sıcaklık dataları kütle bileşimine karşı grafiğe geçirilerek ötektik oranları belirlendi(şekil 1). Ötektik karışım oranları ve ötektik erime sıcaklıkları, sıcaklık eğrilerinin kesim noktasından belirlendi. Ötektik FDM lerin bileşim oranları KA-LA için 64.0wt% KA ve 36.0wt% LA, KA-PA için 76.5wt% KA ve 23.5wt% PA ve KA-SA için 83.0wt% KA ve 17.0wt% SA olarak bulundu. Hiçbir FDM sızıntısının gözlenmediği maksimum absorpsiyon oranını bulmak için kütlece %20, 30, 40, 50 ve 60 ötektik FDM bileşimlerine sahip kompozit karışımlar hazırlandı. Her bir kompozit karışım içerdiği ötektik karışımın erime sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtıldı ve erimiş halde herhangi bir FDM (KA-LA, KA-PA ve KA-SA) sızıntısının olup olmadığı test edildi. Akma davranışının gözlenmediği bileşim oranı kütlece % 40 oranında ötektik karışım içeren kompozitler olduğu belirlendi. Hazırlanan kompozit FDM lerin ısıl iletkenliklerini arttırmak için içerisine kütlece %10 oranında genişletilmiş grafit (GG) ilave edildi. Yapıca kararlı kompozitlerin ısıl iletkenlikleri KD2 ısıl özellik analizörü ile ölçüldü Şekil 1. Bileşenlerin kütlece yüzdelerine karşılık yağ asidi ikili karışımlarının erime sıcaklıkları

4 Yağ asidi ötektik karışımları ve hazırlanan kompozit FDM lerin erime ve katılaşma sıcaklıkları ve gizli ısıları gibi ısıl özellikleri DSC cihazı (Perkin Elmer Jade, DSC) kullanılarak ölçüldü. Ayrıca, VMT ve yağ asidi ötektik karışımları arasındaki kimyasal ve fiziksel etkileşimleri değerlendirmek amacıyla FTIR spektrumları JASCO 430 model FTIR spektrofotometresi kullanılarak alındı. Yapıca kararlı KA-LA/VMT, KA-PA/VMT ve KA-SA/VMT kompozit FDM lerin ısıl güvenilirliğini belirlemek için söz konusu kompozitler 5000 kez ısıl dönüşüme (erime-katılaşma) maruz bırakıldı. Isıl dönüşümlerden sonra yapısal kararlı kompozit FDM lerin ısıl ve kimyasal kararlılıkları DSC ve FTIR analizleri uygulanarak belirlendi. SONUÇLAR VE TARTIŞMA KA-LA ötektik karışımı emdirilmeden önce ve sonra genişletilmiş VMT nin fotoğraf görüntüsü ve SEM görüntüsü Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2(a) ve (b) de görüldüğü gibi FDM emdirilmeden önce ve sonra genişletilmiş VMT nin fotoğraf görüntüleri benzerdir. Buna rağmen, Şekil 2(c) ve (d) den görülebileceği gibi genişletilmiş VMT nin mikro yapısı değişmiştir. Yani genişletilmiş VMT nin gözenekleri emdirilme işleminden sonra CA-LA ötektik karışımı ile tamamen dolmuştur. Diğer kompozitler içinde benzer fotoğraf ve SEM görüntüleri elde edilmiştir. Şekil 2. KA-LA yüklemesinden önce ve sonra VMT nin fotoğraf ve SEM görüntüleri Ötektik karışımlar ve genişletilmiş VMT arasındaki kimyasal uygunluk kompozitlerin bileşenleri arasındaki etkileşimlerin FT-IR spektroskopi tekniği kullanılarak değerlendirilmesiyle belirlendi. Şekil 3(a) ötektik karışımlar ve kompozit FDM lerin FTIR spektrumlarını göstermektedir. Kompozit FDM lerin FTIR spektrumları saf KA-LA, KA-PA ve KA-SA ötektik karışımlarının FTIR spektrumları ile mukayese edildi ve karakteristik piklerin biraz kaydığı belirlendi. Karbonil

5 grubunun absorpsiyon pikleri KA-LA için 1710 cm -1 den 1713 cm -1 e, KA-PA için 1700 cm -1 den 1702 cm -1 e ve KA-PA için 1698 cm -1 den 1700 cm -1 e kaymıştır. Fonksiyonel OH grubunun düzlem dışı bükülme titreşimi ve düzlem içi sallanma titreşiminin neden olduğu absorpsiyon pikleri KA-LA için 937 ve 723 cm -1 de, KA-PA için 935 ve 723 cm -1 de ve KA-SA için 935 ve 742 cm - 1 de gözlenmiştir. Hazırlanan yapıca kararlı kompozit karışımlarda söz konusu bu piklerin KA-LA için 932 cm -1 ve 738 cm -1 e, KA-PA için 928 cm -1 ve 715 cm -1 e ve KA-PA için 933 cm -1 ve 741 cm - 1 e kaydığı belirlenmiştir. Söz konusu bu frekans kaymaları yağ asidi ötektik karışımlarının -COOH grubu ile genişletilmiş VMT deki alkali bölge (K 2 O, MgO ve CaO) arasında etkileşimlerin olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu etkileşimler faz değişimi süresince genişletilmiş VMT nin gözeneklerinden erimiş ötektik karışımların sızmasını önler[12]. Faz değişim sıcaklığı ve gizli ısı gibi özellikler enerji depolama sistemlerinde önemli özelliklerdendir. Şekil 3(b) ötektik karışımlar ve kompozit FDM lerin DSC eğrilerini göstermektedir. DSC eğrilerinden elde edilen erime ve katılaşma sıcaklıkları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 den görülebileceği gibi yağ asidi molekülleri ve VMT nin gözenek duvarları arasındaki etkileşimlerden dolayı kompozitler içerisindeki ötektik karışımların faz değişim sıcaklıkları azalmasına rağmen, kompozitlerin faz değişim sıcaklıkları saf haldeki ötektik karışımların faz değişim sıcaklıklarına çok yakındır. Bu sonuçlar Zhang ve ark., [7]; Karaipekli ve Sarı[12]; Radhakrishnan ve Gubbins[13] ve Radhakrishnan ve ark., [14] tarafından rapor edilen sonuçlarla uyum içindedir. Onların yaptıkları çalışmalarda kompozitin bileşenleri arasındaki etkileşimlerin erime ve katılaşma noktalarının kayma yönünü belirlemede önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. FDM ve gözenekli malzemenin iç duvar yüzeyleri arasındaki zayıf çekim kuvvetleri faz değişim sıcaklığını azaltacaktır. Şekil 3. Hazırlanan kompozit FDM lerin (a) FTIR spektrumları (b) DSC eğrileri.

6 Diğer taraftan, kompozit FDM lerin erime ve katılaşma gizli ısılarının kompozitler içerisindeki ötektik karışımların kütle kesirleri kullanılarak hesaplanan gizli ısı değerlerinden biraz düşük olduğu bulundu. Bu azalmanın FDM ler ile genişletilmiş VMT nin iç yüzeyi arasındaki anormal etkileşimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir[15]. Yapıca kararlı kompozit FDM lerin ısıl özelliklerinin binalarda enerji tüketimini azaltmak ve ısıl konforu arttırmak için oldukça uygun olduğu söylenebilir. Tablo 2. Yağ asidi ötektik karışımları ve hazırlanan kompozit FDM lerin ısıl özellikleri Isıl özellikler T m, ( C) ΔH m, (J/g) T f, ( C) ΔH f, (J/g) KA-LA KA-LA/VMT KA-PA KA-PA/VMT KA-SA KA-SA/VMT Kompozit FDM çok sayıda erime ve katılaşma işleminden sonra ısıl ve kimyasal olarak kararlı olmalıdır. Bu nedenle, uzun süreli kullanım periyodundan sonra ısıl özellikleri ve kimyasal yapısında değişim olmaması gerekir. Hazırlanan kompozit FDM lerin çok sayıda tekrarlanan erime ve katılaşma işlemleri sonrasında faz değişim sıcaklıklarında ve gizli ısılarındaki değişimleri incelemek için ısıl dönüşüm testleri yapılmıştır kez tekrarlanan ısıl dönüşüm sonrasında hazırlanan kompozitlerin faz değişim sıcaklıkları ve gizli ısıları DSC analizleri ile belirlendi. Isıl dönüşüm sonrasında kompozit FDM ler için elde edilen DSC eğrileri Şekil 4 de gösterilmiştir. Bu şekilden elde edilen ısıl özellikler Tablo 3 de verilmiştir. Şekil 4. Isıl dönüşüm sonrasında kompozit FDM lerin DSC eğrileri

7 Tablo ısıl dönüşüm sonrası kompozit FDM lerin ısıl özellikleri Isıl özellikler T m, ( C) ΔH m, (J/g) T f, ( C) ΔH f, (J/g) KA-LA/VMT KA-PA/VMT KA-SA/VMT Bu sonuçlar kompozitlerin faz değişim sıcaklıklarının çok az değiştiğini göstermektedir. Bu nedenle, hazırlanan kompozitlerin faz değişim sıcaklıklarındaki değişimler bakımından iyi bir ısıl güvenilirliğe sahip oldukları söylenebilir. Diğer taraftan, 5000 kez tekrarlanan ısıl dönüşüm sonrasında kompozit FDM lerin gizli ısı değerleri azalmıştır fakat bu azalmalar ısıl enerji depolama uygulamaları için kabul edilebilir düzeydedir. Tekrarlanan ısıl dönüşümler sonrasında kompozit FDM lerin ısıl kararlılıkları FTIR analizleriyle de incelenmiştir. Isıl dönüşüme maruz bırakılmış kompozit FDM ler ve ısıl dönüşüme uğramamış kompozit FDM lerin FTIR spektrumları Şekil 5 de gösterilmiştir. Bu şekilden görülebileceği gibi pik konumları ve şekilleri ısıl dönüşüm öncesi ve sonrası benzerdir. Bu benzerlik tekrarlanan erime ve katılaşma işlemlerinden sonra kompozit içindeki yağ asidi ötektik karışımlarının kimyasal yapısında hiçbir değişimin olmadığı anlamına gelmektedir. Şekil 5. Isıl dönüşüm sonrasında kompozit FDM lerin FTIR spektrumları

8 Ayrıca, ısıl dönüşüm sonrasında kompozitlerin kararlı karakterini doğrulamak için SEM analizleri yapılmıştır. Şekil 6 dan görülebildiği gibi KA-LA/VMT nin SEM görüntüsü ısıl dönüşümden sonra elde edilen görüntüye çok benzerdir. Bu durum tekrarlanan erime ve katılaşma işlemlerinden sonra kompozitin yapısında hiçbir bozunma olmadığını göstermektedir. Diğer kompozit FDM ler içinde benzer SEM görüntüleri elde edilmiştir. Bu nedenle, 5000 ısıl dönüşüm sonrasında hazırlanan kompozit FDM lerin kimyasal ve yapısal olarak kararlı oldukları söylenebilir. Şekil 6. KA-LA/VMT nin (a) ısıl dönüşüm öncesi (b) ısıl dönüşüm sonrası SEM görüntüleri Kompozit FDM ler ısıl enerji depolama için depolama ortamı olarak kullanılmaktadırlar. Enerji depolama ve boşaltma hızları kullanılan kompozit FDM nin ısıl iletkenliğine bağlıdır. Hazırlanan kompozit FDM ler genişletilmiş VMT nin düşük ısıl iletkenliğinden dolayı (0.065 Wm 1 K 1 ) düşük ısıl iletkenlik değerine (KA-LA/VMT için 0.18 Wm 1 K 1, KA-PA/VMT için 0.20 Wm 1 K 1, KA- SA/VMT için 0.23 Wm 1 K 1 ) sahiptir. Isıl iletkenliği arttırmak için hazırlanan kompozitlere kütlece %10 oranında GG ilave edilmiştir. GG ilave edilen kompozitlerin ısıl iletkenlikleri oda sıcaklığında sırasıyla KA-LA/VMT için 0.46 Wm 1 K 1, KA-PA/VMT için 0.42 Wm 1 K 1, KA-SA/VMT için 0.47 Wm 1 K 1 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar kompozit FDM lerin ısıl iletkenliklerinin KA- LA/VMT için %150, KA-PA/VMT için %110 ve KA-SA/VMT için %104 oranında arttırıldığını göstermektedir. SONUÇLAR Binalarda enerji muhafazası için ısıl enerji depolama potansiyeline sahip yapıca kararlı KA- LA/VMT, KA-PA/VMT ve KA-SA/VMT kompozit FDM leri hazırlandı. Enerji depolayıcı olarak VMT içerisine hapsedilebilen yağ asidi ötektik karışımları oranının kompozit içerisinden herhangi akma davranışı gözlenmeksizin maksimum % 40 (ağırlıkça) olduğu belirlendi. SEM görüntüleri söz konusu yağ asidi ötektik karışımlarının VMT içerisine başarılı bir şekilde hapsediliğini, FTIR analiz sonuçları ise yapıca kararlı kompozit karışımların bileşenleri arasında iyi bir kimyasal uygunluğun olduğunu göstermiştir. DSC analizleri kompozit FDM lerin erime sıcaklıkları ve gizli ısıları sırasıyla; KA-LA/VMT için o C ve J/g, KA-PA/VMT için o C ve J/g ve KA- SA/VMT için o C ve J/g olarak belirlendi kez tekrarlanan erime-katılaşma işlemlerinin ardından yapıca kararlı kompozit FDM lerin ısıl ve kimyasal yönden kararlı oldukları belirlendi. Yapıca kararlı kompozit FDM lerin ısıl iletkenlikleri GG ilavesiyle (10 wt%) % oranında arttırıldı.

9 Yapıca kararlı kompozit FDM ler olarak KA-LA/VMT, KA-PA/VMT ve KA-SA/VMT nin ısıl konforu arttırabilecek, oda içi sıcaklık dalgalanmalarını azaltabilecek, fonksiyonel ve etkili yapı malzemesi olabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca, hazırlanan bu kompozit karışımlar, istenilen boyutlarda kolaylıkla hazırlanabilmeleri, uygun faz değişim sıcaklıkları, yüksek gizli ısı depolama kapasiteleri, iyi ısıl güvenirlik ve iyileştirilmiş ısıl iletkenliklerinden dolayı yaygın bir kullanım potansiyeline sahiptirler. Kaynaklar [1] Abhat A. Low temperature latent thermal energy storage system: Heat storage materials, Solar Energy, 30, , [2] Dincer, I., Rosen, M. A. Thermal Energy Storage, Systems and Applications, Wiley: New York, [3] Zalba, B., Marin, J.M., Cabeza L. F. Mehling H. Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications, Applied Thermal Engineering, Cilt 23, , [4] Zhang, D., Li, J., Zhou, J., Wu, K. Development of thermal energy storage concrete, Cement and Concrete Research, 34, , [5] Feldman, D., Banu, D., Hawes, D., et al. Obtaining an energy storing building material by direct incorporation of an organic phase change material in gypsum wallboard, Solar Energy Materials, 22, , [6] Feldman, D., Banu, D., Hawes, D.W. Development and application of organic phase change mixtures in thermal storage gypsum wallboard, Solar Energy Materials and Solar Cells, 36, , [7] Zhang, D., Zhou, J., Wu, K., et al. Phase change composites for thermal energy storage Solar Energy, 78, , [8] Karaipekli, A., Sarı, A., Capric myristic acid/vermiculite composite as form-stable phase change material for thermal energy storage, Solar Energy, 83, , [9] Hasan, A., Sayigh, A. A. M. Some fatty acids as phase change thermal energy storage materials, Renewable Energy, 4, 69 76, [10] Rozanna, D., Chuah, T.G., Salmiah A., et al. Fatty acids as phase change materials (PCMs) for thermal energy storage: A Review, Int J Green Energy, 1, 1-19, [11] Sarı, A., Sarı, H., Onal, A. Thermal properties and thermal reliability of eutectic mixtures of some fatty acids as latent heat storage materials, Energy Conversion and Management, 45, , [12] Karaipekli, A., Sarı, A. Capric myristic acid/expanded perlite composite as form-stable phase change material for latent heat thermal energy storage, Renewable Energy, 33, , [13] Radhakrishnan, R., Gubbins, K. E. Free energy studies of freezing in slit pores: an orderparameter approach using Monte Carlo simulation, Molecular Physics, 96, , [14] Radhakrishnan, R., Gubbins, K. Watanabe, K.; et al. Freezing of simple fluids in microporous activated carbon fibers: Comparison of simulation and experiment, J. Chem. Phy. 111, , [15] Zhang, D., Wu, K., Li, Z. Tunning effect of porous media s structure on the phase changing behavior of organic phase changing matters, Journal of Tongji University, 32, , 2004.

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Kimya-2 (Çalıştay 2011) 20-28 Temmuz 2011 - Çanakkale BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No:2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MUHSİN MAZMAN GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİZLİ ISI DEPOLAMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİSPERS MAVİ BYA VE KARBN NANTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYNU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Nihan KAYA a, Fatih AKKURT b, Ahmet ALICILAR a a Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 71-80, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi PREPARATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)/CLAY NANOCOMPOSITES

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi

Enkapsülasyon Maddesi Olarak Lipozom ve Gıdalarda Kullanımı: Yapısı, Karakterizasyonu, Üretimi ve Stabilitesi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 41-57 Derleme Makale / Review Paper Enkapsülasyon Maddesi Olarak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan Abdullah ÇALIŞKAN

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı