Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları. Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇETİNKAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları. Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇETİNKAYA"

Transkript

1 Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇETİNKAYA

2 İçerik Teknoloji İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi Yeni İletişim Teknolojileri Yeni Medya

3 Teknoloji Techne (sanat, el yapımı, zanaat) ve logia (bir şeyi bilmek ve üzerine çalışmak) kelimelerin birleşimi İnsan yapımı, doğal olmayan her türlü nesne Tüm üretim aşamaları ve kullanımını da içeren süreç Doğa bilimleri, bilim ve mühendisliğin ürünü Endüstri devrimine kadar mucitler Endüstri devrimi ile yeni teknoloji geliştirilmesi, üretilmesi ve işletilmesi için büyük çaplı örgütlenmeler Bilim ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemez. İnovasyon bir ürün ve hizmete katma değer kazandıran fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin hayata geçirilerek uygulanması Bir fikrin pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni veya geliştirilmiş bir üretim süreci veya dağıtım yöntemine dönüşümü

4 Teknoloji Yaklaşımlar Teknolojik Determinizm (Belirlenimcilik) Teknolojinin toplumsal değişime yol açtığı, ve toplumsal etkilerden bağımsız olduğuna dayalı görüş. İyimser yaklaşım teknolojinin toplumun önüne zorunlu bir değişim hattı çizdiğini, bu değişim hattı izlendiğinde her zaman belirgin bir ilerlemenin gerçekleşeceğini, bu ilerlemenin maddi, toplumsal, kültürel yaşamın iyileşmesine katkıda bulunacağını iddia etmektedir. Teknolojinin her şeyi belirlediği ve tek tipleştirdiği yolundaki görüş ise, geleceğe dair kötümser beklentiler, eleştirel ögeler içermekte ve teknoloji karşıtı bir konuma yerleşmektedir. Her iki görüş de, teknolojinin belirleyiciliğini öne sürmektedir.

5 Teknoloji Yaklaşımlar Toplumsal ya da Ekonomik Determinizm (Belirlenimcilik) Teknolojinin bir değişim sürecinin ürünü olarak erişilebilir olduğunu, ancak bu sürecin toplum ya da ekonomi tarafından belirlendiğini iddia etmektedir. Toplumsal değişimin teknolojik gelişmeye değil, başka nedensel faktörlere dayandığı, teknolojinin bu belirlenmiş toplumsal sürecin yan ürünü olduğu vurgulanmaktadır. Semptomatik Teknoloji: Yeni teknoloji toplumsal gelişmenin belli bir aşamasında gerekli hale gelmektedir.

6 Teknoloji Yaklaşımlar Teknolojinin Sosyal İnşası (Social Construction of Technology - SCOT) Teknolojik determinist yaklaşıma karşı geliştirilmeye çalışılan bir yaklaşım.3 aşamadan söz eder. Birincisi yorumsamacı esneklik (interpretive flexibility) aşamasıdır. Bu aşama doğal dünyaya dahil olan bilimsel buluşları sosyal dünyaya taşır. İkinci aşamada ortaya çıkan bilimsel bulgu ve buluşlar sosyal mekanizmalar aracılığıyla işlenir ve sınırsız gibi görünen yorumsamacı esnekliği azaltır. Üçüncü aşamada ise sosyal mekanizmalar bilimsel bulgu ve buluşları belli bir biçimde kapatarak (closure mechanisms) toplumsal ihtiyaçlara uyarlar. Örnek: Bisikletin 19. yüzyılın son çeyreğinde bugünkü yapısına yakın biçimde ortaya çıktığında farklı sosyal gruplar için estetik, teknik vb. anlamda farklı-alternatif anlamları ve yapısı olduğunu vurgular. Bu alternatif yorumlar zaman içinde çözümlenecek problemler olarak ortaya çıktılar. Kullanıcı ve üreticilerin kendi aralarındaki ilişkilerle zaman içinde yorum esnekliği azaldı ve bisikletin yapım ve kullanımına dair belli bir yaygın yapıya ulaşıldı, yani yorumlar üzerinde kapanma oldu.

7 Teknoloji Yaklaşımlar Teknolojinin Sosyal Şekillenmesi (Social Shaping of Technology - SST) Teknoloji belirlenen bir fenomen değilse o zaman bir yenilik ortaya çıktığında onun uygulanmasına ilişkin farklı yollar vardır. Bu farklı uygulama yollarından hangisinin veya hangilerinin hayata geçeceği öncelikle teknolojinin müzakere edilebilirliği (negotiability of technology) ile ilgilidir. Yani teknolojiyi şekillendirme gücüne sahip farklı gruplar arasındaki müzakere çok önemlidir. Ayrıca, müzakere edilebilirliğin sınırlarını belirleyen geri çevrilemezlik (irreversibility) de önemli bir unsurdur. Buna göre teknolojik yeniliğin yapısı ve o teknolojik yenilikle ilgili daha önce yapılan seçimler müzakere edilebilirlik de bir sınırlılık yaratır. Belli bir noktada da müzakere süreci sonucunda teknolojide bir stabilite (sabitlik) ortaya çıkar. Buna esnekliğin kapanması (closure) da denebilir.

8 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Maraton koşuları Birbirini gören yerlerde Kol işaretleri Meşale sinyalleri Uzak Mesafelerde Davul telgraf Duman Sonuç sinyal kaybı ve yanlış mesaj iletilebilmesi

9 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Anlık enformasyon iletimi William Sturgeon elektro mıknatıs Morse alfabesi Samuel Morse Telgraf ve Morse Alfabesi 1861 Demiryolu boyunca telgraf hattı 1867 Atlantik deniz altı kablosu ile Amerika ve Avrupa kıtaları birleşti 1913 Western Union - Aynı hat üzerinden çoklu iletim Sonuç uzak mesafelere noktadan-noktaya anlık enformasyon iletimi enformasyon erişimi önündeki zamansal ve uzamsal engelleri kaldırmıştır. Demiryolu ve telgraf sayesinde uzak pazarlara erişim Ulusal devlet yapısının güçlenmesi.

10 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi 1839 Fotoğrafın icadı tüm bir imajlar dünyamızı sabitlemeyip kaydederek, gazete ve diğer tüm basılı ortamlarda yazı ile birlikte tüketilebilir hale getirdi Alexander Graham Bell telefon bu teknolojinin evlere müzik ve haber başta olmak üzere kamusal önemi olan enformasyonun taşınmasında kullanılabileceğini düşünmüştü 1877 Fonograf insan sesini ve müziği sabitleyen bir cihaz 1890 Hareketli görüntü sunumu

11 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi 1920 İlk düzenli radyo yayını telsiz telgrafın doğal bir sonucudur. hem kültürel bir araç hem de siyasi bir araçtır Televizyon yayın denemeleri 1950 Televizyonun yaygınlaşması Yayıncılık doğrudan ülkelerin siyasal kültürleri ve ekonomik politikalarına bağlı olarak düzenlenir. Kamusal yayıncılık Özel yayıncılık

12 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi İnternetin gelişimi 1940 IBM Model 1 Bilgisayarlar arası iletişimi mümkün kılan ilk çalışma 1945 Web fikri Vanneur Bush İnsanlığa ait tüm bilginin (knowledge) ulaşılabileceği içinde araştırma yapılabilecek bir makine sisteminden bahsetmekteydi. Bu sistem dosyalar arasından insan beynine benzer şekilde çağrışımsal biçimde ilişki kurabilecek bir girift sistem olacaktır

13 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi 1969 ARPANET (İleri Araştırma Projeleri Ajansı) Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından kuruldu. Amacı özellikle üniversitelerde yürütülen araştırmaları askeri ihtiyaçların karşılanması için harekete geçirmekti. Olası bir nükleer savaşta ayakta kalabilecek bir iletişim sistemi kurmak üzere bir fikir geliştirildi da çeşitli üniversite ve araştırma kuruluşları arasında ilk bilgisayar ağı kuruldu ve bu ağ çok geçmeden genişlemeye başladı de uluslararası bir konferansta bu ağ tanıtıldı ve geçen zaman için birçok kuruluşun katkısı ile gerekli altyapı ve bilgisayarlar arasındaki iletişim sağlayan protokoller geliştirildi.

14 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi 1975 MILNET (Askeri Bilgisayar Ağı) ARPANET doğrudan Savunma İletişim Ajansına bağlanarak bu adı aldı. Bu dönemde daha çok askeri amaçla araştırmalar yürütülmüştür NFSNET (Ulusal Bilim Kurumu) ARPANET kullanımdan kaldırıldı HTML 1993 Mosaic 1994 Netscape 1995 NFSNET kapatıldı. İnternet devlet kontrolünden çıktı ve ticarileşti Internet Explorer Yahoo 1998 Google

15 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi İnternetin kararlılığının sağlanabilmesi için tüm İnternet kullanıcılarının geçerli adresler bulabilmelerini sağlamak üzere evrensel çözülebilirlikten emin olunması için DNS'in teknik unsurlarının yönetiminin koordinasyonundan sorumlu kuruluşlar. IANA (İnternet Tahsisli Numaralar Otoritesi) ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İzinler Kurumu)

16 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Dial-up (Çevirmeli ağ), bir ağa (özel ağ veya internet) erişmek için bir modem ve telefon hattının kullanıldığı, telefon numarası çevirilerek erişimin sağlandığı, bir bilgisayar ağı biçimidir. DSL (Sayısal Abone Hattı), sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir.

17 İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Web 1.0 Bildiri panoları Statik web sayfaları Web 2.0 İçeriğe katkıda bulunma Etkileşim Wikiler Bloglar Sosyal ağlar

18 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi Niceliksel dönüşümler Sayısallaşma Uydu Fiber optik Kapasite artımı Maliyetin düşmesi Niteliksel dönüşümler Telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin yakınsaması

19 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yakınsama (Yöndeşme) Yöndeşme kavramı ilk olarak 1963 yılında Rosenberg in yayınladığı makalesinde yakınsak teknolojiler kavramını kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yöndeşme; bilgisayar, görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler meydana getirmesi, farklı iletişim platformlarının temel olarak benzer türde hizmetleri taşıyabilmesi olarak tanımlanabilir. Bu kavramı ortaya çıkaran en önemli unsur ise telekomünikasyon alt yapısının dijitalleşmesi, optik teknolojilerin ve mikro işlemcilerin kullanılmasıyla çok büyük boyutlardaki verinin bir yerden başka bir yere çok hızlı bir şekilde iletilerek işlenebilmesidir.

20 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yakınsama (Yöndeşme) Teknolojik yöndeşme; mikro işlemcilerin veri işleme kapasitesini ve uydu ve fiber optik kablo teknolojilerinin veri taşıma kapasitesini arttırması sayesinde sayısallaşan içeriklerin (metin, görüntü, ses, video) telekomünikasyon ağları üzerinden taşınması sonucunda ortaya çıkmıştır. Sayısal uydular ve kablolu ağlarla birleşen sayısal ve etkileşimli televizyon, sayısal teknolojiyle radyo frekansını birleştiren sayısal karasal televizyon yayıncılığı, internet üzerinden yayın yapan internet radyoları ve internet protokol televizyonu (IPTV) ve hücresel mobil iletişim sayesinde internete kesintisiz ulaşım yeni medyanın sayısal kitle iletişim araçları olmuştur ve kullanıcılar her an, her yerde tüm sayısal dünyaya ulaşabilmektedir.

21 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yakınsama (Yöndeşme) Endüstriyel yöndeşme; bilgisayar ve bilgi işlem endüstrileri, telekomünikasyon şirketleri ve medya sektörü arasındaki anlaşmalar, birleşmeler ve devralmalardır. Dünyanın en büyük internet hizmet sağlayıcısı AOL nin (America OnLine) yaklaşık 182 milyar dolar karşılığında geleneksel medya devi Time-Warner ın bir kısmını satın alması, endüstriyel alandaki yöndeşmenin önemli örneklerindendir. Bu örnekte yer alan endüstriyel yöndeşme, AOL nin telekomünikasyon altyapısı ile Time-Warner in kablo şebekeleri, film stüdyoları, geniş müzik, film ve televizyon programı arşivlerinin birleştirilmesidir.

22 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yakınsama (Yöndeşme) İçerik Hizmet yöndeşmesi; teknolojik ve endüstriyel yöndeşme sonucunda artık kullanıcıların daha iyi analiz edilebilmesi sonucunda oluşturulacak içeriğin kullanıcı eğilimleri dikkate alınarak hatta kullanıcı isteği ile şekillenmeye başlaması sonucunda ortaya çıkan enformasyon ve medya içeriği biçimleridir. İletişim araçlarının sayısallaşma ve yöndeşme sonucunda ortaya çıkan ağlar ile birbirine bağlanması zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırmış bu durum toplumsal yapının yatay ve dikey bütün geçişlerinin yönünü değiştirerek, yeni toplumsal ve bireysel ilişki biçimlerinin, yeni kimlik ve kültürel ortamların oluşumuna olanak sağlamıştır. Manuel Castells in de ifade ettiği gibi bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, birbirleriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde yaşamlarını sürdürmektedir.

23 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yeni İletişim Teknolojilerinin Belirleyici Özellikleri Sayısallaşma Bütün bir iletişim içeriğinin ikili sayı sistemi halinde kodlanması Küçük parçalara bölünebilir Sıkıştırılabilir Üzerinde işlem yapılabilir Kısa sürede iletilebilir Doğrusal olmayan biçimde erişilebilir Etkileşimlilik Alıcının kaynak, kaynağın da alıcı olması, bu sürecin aynı zamanda alıcıyı iletişim sürecinde etkin kılması ve bu işlemlerin tek kanal üzerinde gerçekleşmesi.

24 Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi: Yeni İletişim Teknolojileri Geleneksel medya etkin bir denetim aracı Egemenler Muhalifler (ezilen ve sömürülenler) Tüketimi yönlendirme etkileşim Dijital uçurum Sansür

25 Yeni Medya Kavram Yeni ile'şim teknolojilerinin tümünü bünyesinde barındıran yeni medya; genel olarak var olan medyayı, etkileşimli olarak, sayısal veriye dönüştürmeye yönlendiren ve bilgisayar aracılığıyla üre'm, dağı>m ve paylaşım sağlayan ortamlar şeklinde tanımlanabilmektedir. Kapsam Her şeyden önce yeni medya saf bir teknoloji değildir. Günümüzde geleneksel ile'şim araçlarından ayrı olarak gelişim gösteren sayısal televizyon, internet, GSM, WAP, GPRS, CD, VCD, DVD, etkileşimli CD, çip taraflı CD (bir yüzü CD, diğer yüzü DVD) v.b. yeni ile'şim teknolojileri, niceliksel bağlamda sayısal sistemlerden üre'lmişlerdir. Ayrıca sayısal ağlara bağlanabilme ve çoklu ortam özelliklerini kullanıcılara sunabilme gibi unsurlar da yeni medyanın kapsama alanına girmektedir.

26 Yeni Medya Kapsam Ses, görüntü, veri ve bilgi dolaşımı, internet ve sayısal teknolojilerle birlikte giderek hızlanmış>r. Yeni medya çağının oluşumunu sağlayan siber ile'şim araçları yaşamsal nitelikleri de değiş'rmeye başlamış>r. Hemen hemen herkesin kabul evği en önemli nokta yaşamın her alanının ile'şimle biçimlenmesidir li yılların yeni medya çağı adını almasının en önemli nedeni teknolojik gelişmelerin kitleleri yönlendiriyor olmasıdır. Küreselleşmenin etkisi ve büyük ölçekli uluslararası şirketlerin güç kazanması yeni medya çağının oluşumunu hızlandıran diğer önemli faktörlerdir. Yeni medya internet zeminine oturmakla birlikte, sayısal teknolojilerle birlikte bütünleşmektedir. Günlük haya[a yeni medyanın kullanımını birkaç örnekle açıklamak mümkündür. Bireylerin cep ya da tablet bilgisayarları ile gazete okumaları, cep telefonlarından okudukları haberlere yorum yapmaları, çek'kleri fotoğrafları saniyesinde sosyal ağlar aracılığıyla paylaşabilmeleri yeni medya çağının bazı özellikleri arasında yer almaktadır.

27 Yeni Medya nın Ana Özellikleri Etkileşim (Interac0on): Yeni medya araçlarının tümü etkileşimli bir boyuta sahip'r. Tek yönlü bir veri, bilgi akışı söz konusu değildir. Kaynak alıcı, alıcı da kaynak durumuna geçebilmektedir. Etkileşim unsuru yeni medyanın olmazsa olmazıdır. Kitlesizleş0rme (Demassifica0on): Yeni medya her ne kadar kitlelere yönelik olsa da bir o kadar da özele inebilmektedir yani kitlesizleş'ricidir. Bir kaynaktan birden çok alıcıya veri, bilgi ya da haber akışı sağlanabileceği gibi bir alıcıya özel bilgi, veri akışı da gerçekleşebilmektedir. Böylelikle her kullanıcıya farklı içerik sunulabilmektedir. Eşzamansızlık (Asekronizasyon): Yeni medya, bireylerin kontrol al>na alamadığı zaman olgusuna da çözümler sunmaktadır. Bireyler birbirilerine istedikleri an mesaj gönderebilmekte ve karşılıklı ile'şime geçebilmektedir. Alıcı ise bu mesajı uygun olduğu an (genellikle çevrimiçi olduğu durumlarda) alabilmektedir. Böylelikle eş zamanlılık şar> ortadan kalkmakta ve zaman olgusu sorun olmamaktadır.

28 Yeni Medya Ortamları Bilgisayar Oyunları Mobil Medya Bloglar Multimedya (Çoklu ortam) Sanal Gerçeklik Yazılım (Software) Web Siteleri Kurumsal Web Siteleri E-Posta (Elektronik Posta) Podcast (Oynatıcı Yayın Aboneliği) Etkileşimli Televizyon Sayısal Kiosklar

Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Sunu 1 Dökümanı

Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Sunu 1 Dökümanı Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları Sunu 1 Dökümanı Teknoloji Teknoloji (technology) kelimesi Yunanca sanat, el yapımı, zanaat anlamındaki techne kelimesi ile bir şeyi bilmek ve üzerine çalışmak anlamındaki

Detaylı

GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: YÖNDEŞEN ORTAM VE YÖNDEŞİK GAZETECİLİK Besim Yıldırım *

GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: YÖNDEŞEN ORTAM VE YÖNDEŞİK GAZETECİLİK Besim Yıldırım * GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: YÖNDEŞEN ORTAM VE YÖNDEŞİK GAZETECİLİK Besim Yıldırım * ÖZET Bu makalenin konusunu sayısal iletişim teknolojilerinin ve yöndeşmenin gazetecilik alanında yol açtığı dönüşümler oluşturmaktadır.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia. www.erciyes-akademia.com

ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia. www.erciyes-akademia.com ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ 17 www.erciyes-.com Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2014 Cilt (Volume): 3, Sayı (Number): 4, (18-24)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2877 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1834 SOSYAL MEDYA Yazarlar A. Selim TUNCER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. F. Zeynep ÖZATA (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Erkan AKAR (Ünite 3, 4)

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm

Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm Gülşah Başlar 1 1 Marmara Üniversitesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü, İstanbul gulsahbaslar@marmara.edu.tr Özet: Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2.

TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. DAİRE GÖRÜŞÜ Ankara, 10 Ağustos 2007 İÇİNDEKİLER 1. KONU...

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 3 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 3 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 3 NUMARALI EYLEM RAPORU İnternet Altyapısı ve Kullanımı ile Geniş Bant Erişimini de İçerecek Şekilde Ülke Genelinde Yaygınlaştırılması Yönünde Alınması Gereken Tedbirler Mart

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ 1 Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011 Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 2, (54-66) Sedat Özel (Arş. Gör. Dr.) Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi

Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi Mobil, Hücre ve Şebeke İletişimi Mobil İletişim Teknolojileri Ödevi Seda Arslan 070807010 GİT-3 29.03.2011 Mobil İletişim nedir? Kablosuz cihazlarla kurulabilen iletişim türüdür. Bunun için gereken alt

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2830 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1788 MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa ÖZER (Ünite 1) Doç.Dr. Erdal DAĞTAŞ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Senem

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI

ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI 225 ALTINCI BÖLÜM İNTERNET VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI 6.1. İNTERNETİN TANIMI VE TEKNİK YAPISI Üniversite araştırma projesi olarak 1969 yılında akademik çevrelerce kullanılmaya başlayan internet bugünkü anlamını

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI MOBİL İLETİŞİM, ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIK ve TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Osman KÖROĞLU

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı