R ISM 1 ISM 2. nl Installatiehandleiding 2 tr Montaj K lavuzu 10 da Installationsvejledning (2007/01) OSW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 720 612 405-00.1R ISM 1 ISM 2. nl Installatiehandleiding 2 tr Montaj K lavuzu 10 da Installationsvejledning 18 6 720 613 558 (2007/01) OSW"

Transkript

1 R ISM 1 ISM 2 OSW nl Installatiehandleiding 2 tr Montaj K lavuzu 10 da Installationsvejledning 18

2 2 Inhoudsomgave nl Inhoudsomgave 1 Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen Voor uw veiligheid Verklaring symbolen 3 2 Gegevens over het toebehoren Gebruik volgens de voorschriften Leveringsomvang Combinatieoverzicht Technische gegevens Aanvullend toebehoren 5 3 Installatie Montage Montage op de muur Montage op de montagerail Demontage van de montagerail Elektrische aansluiting Aansluiting laagspanningsdeel met busverbinding Aansluiting 230 V AC Aansluitschema s met installatievoorbeelden Montage van het aanvullende toebehoren 8 Informatie over de documentatie De installateur dient alle bijgevoegde documentatie aan de gebruiker over te dragen. Aanvullende documentatie voor de vakman (niet meegeleverd) Naast deze meegeleverde handleiding is de volgende documentatie verkrijgbaar: Onderdelenlijst Serviceboekje (voor het opsporen van fouten en de functiecontrole) Deze documentatie kunt u bij de osch informatiedienst aanvragen. Het contactadres vindt u op de achterkant van deze handleiding. 4 Inbedrijfname 9 5 Storingen 9 Aanhangsel 26

3 nl Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen 3 1 Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen 1.1 Voor uw veiligheid Neem de gebruiksaanwijzing in acht voor een juiste werking. Monteer het verwarmingstoestel en het overige toebehoren en stel het in werking overeenkomstig de aanwijzingen in de bijbehorende handleidingen. Laat het toebehoren alleen door een erkend installateur monteren. Deze toebehoren alleen in combinatie met de aangegeven verwarmingstoestellen aansluiten. Neem aansluitschema in acht! Gebruik dit toebehoren uitsluitend in combinatie met de vermelde regelaars en verwarmingstoestellen. Neem het aansluitschema in acht. Het toebehoren heeft verschillende spanningen nodig. Sluit de laagspanningszijde niet aan op het 230-V-stroomnet en de netzijde niet op de laagspanning. Voor montage van de toebehoren: onderbreek de stroomverzorging (230 VAC) naar het verwarmingstoestel en andere usdeelnemers. ij montage op de muur: Monteer dit toebehoren niet in een vochtige ruimte. 1.2 Verklaring symbolen Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden door middel van een grijs vlak en een gevaren driehoek aangeduid. Signaalwoorden geven de ernst aan van het gevaar dat kan optreden als de voorschriften niet worden opgevolgd. Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiële schade kan optreden. Waarschuwing betekent dat er licht persoonlijk letsel of ernstige materiële schade kan optreden. Gevaar betekent dat er ernstig persoonlijk letsel kan optreden. In bijzonder ernstige gevallen bestaat er levensgevaar. Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aangegeven symbool worden begrensd met een lijn boven en onder de tekst. Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie welke in die gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert.

4 4 Gegevens over het toebehoren nl 2 Gegevens over het toebehoren 2.1 Gebruik volgens de voorschriften De modules ISM 1 en ISM 2 dienen voor de aansturing van de componenten van een solarinstallatie binnen een verwarmingsinstallatie met de regelaars FW 100, FW 200 resp. FR 10, FR 100, FR 110, FR 110 F. 2.2 Leveringsomvang Afbeelding 1 op pagina 26 en 10 op pagina 29: 1 ISM 1 of ISM 2 2 Schroeven ter bevestiging van het bovenstuk 3 rug in plaats van aansluiting van een temperatuurbewaker T 1 4 Trekontlastingen 5 oilertemperatuurvoeler 6 Collectortemperatuurvoeler 7 Aanvoertemperatuurvoeler 2.3 Combinatieoverzicht Combinatieoverzicht ISM 1 ISM 2 Verwarmingstoestel Weersafhankelijke regelaar Ruimtetemperatuurregelaar Alle verwarmingstoestellen met buscompatibele Heatronic 3 FW 100 / FW 200 FW 100 / FW 200 FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 110 F Alle verwarmingstoestellen met buscompatibele Heatronic 3 FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 110 F Afstandsbediening F 10 / F 100 F 10 / F 100 Mogelijke aansturing Systeem 1 (standaardsysteem): Solarinstallatie voor Systeem 1 (standaardsysteem): Solarinstallatie voor drinkwaterverwarming 1) drinkwaterverwarming Systeem 2: Solarinstallatie voor drinkwaterverwarming en verwarmingsondersteuning Complexe solarinstallaties met meer dan zes actoren (pomp of omstuurventiel) en/of meer dan zes temperatuurvoelers 1) Toegestaan aantal ISM s Max. 1 x ISM 1 en 1 x ISM 2 in een solarinstallatie 1) De systemen 1, 2 kunnen worden uitgebreid. eschikbare systeemuitbreidingen: Optie A: 2. collectorveld (bijv. oost/west-afstelling) Optie : Opwarmsysteem met twee monovalente boilers Optie C: Systeem voorrang/geen voorrang met twee verbruikers Optie D: Externe warmteoverdrager in solarcircuit Optie E: Thermische desinfectie zonneboilers

5 nl Gegevens over het toebehoren Technische gegevens Meetwaarden aanvoertemperatuurvoeler en boilertemperatuurvoeler Afmetingen - ISM 1 Afbeelding 2, C Ω MF C Ω MF pagina 26 - ISM 2 Afbeelding 11, pagina 29 Nominale spanningen - us - ISM - Regelaar - Pompen en mengers Max. stroomopname 15 V DC 230 V AC V DC 230 V AC 4 A Regelingsuitgang Tweedraads bus Max. afgegeven vermogen - Per aansluiting (R 1, R 6 ) 120 W Meetbereik aanvoertemperatuurvoeler C Meetbereik boilertemperatuurvoeler C Meetbereik collectortemperatuurvoeler C Toeg. omgevingstemperatuur - ISM - Aanvoertemperatuurvoeler - oilertemperatuurvoeler - Collectortemperatuurvoeler eschermingstype C C C C IP Meetwaarden collectortemperatuurvoeler C Ω MF C Ω MF Aanvullend toebehoren Zie ook de prijslijst. DWU1: Ventiel retourverhoging UL...: Pomp S...: oiler.

6 6 Installatie nl 3 Installatie 3.1 Montage Gevaar: Gevaar voor stroomschok! Onderbreek voorafgaand aan het elektrisch aansluiten de voedingsspanning naar het cvtoestel en naar alle andere US-deelnemers Aansluiting laagspanningsdeel met busverbinding Toegestane leidinglengten van de buscompatibele Heatronic 3 naar de ISM...: Leidinglengte Diameter 80 m 0,40 mm m 0,50 mm Montage op de muur ISM 1 Afbeelding 2 t/m 5 vanaf pagina 26 ISM 2 Afbeelding 11 t/m 14 vanaf pagina Montage op de montagerail ISM 1 Afbeelding 6 op pagina 27 ISM 2 Afbeelding 15 op pagina Demontage van de montagerail ISM 1 Afbeelding 7 op pagina 27 ISM 2 Afbeelding 16 op pagina Elektrische aansluiting Voorzichtig: Als de achterwand voor de demontage van de montagerail wordt opengebroken, wordt de veiligheidsklasse verlaagd tot IP20. Gebruik met inachtneming van de geldende voorschriften voor de aansluiting minstens een elektrische kabel van type H05VV-... (NYM-...). Geleid leidingen vanwege de bescherming tegen spatwater altijd door de reeds voorgemonteerde tules en monteer de meegeleverde trekontlastingen. 150 m 0,75 mm m 1,00 mm m 1,50 mm 2 Om inductieve beïnvloeding te voorkomen: Installeer alle laagspanningsleidingen gescheiden van leidingen met een spanning van 230 V (Minimumafstand 100 mm). Als er inductieve externe invloeden zijn, moeten de leidingen worden afgeschermd. Daardoor worden de leidingen beschermd tegen externe invloeden zoals sterkstroomkabels, voeringsleidingen, transformatorstations, radio- en televisietoestellen, amateurzendstations, magnetrons en dergelijke. ij verlenging van de bedrading van de voeler moeten de volgende draaddiameters worden gebruikt: Leidinglengte Diameter 20 m 0,75 mm ,50 mm 2 30 m 1,00 mm ,50 mm 2 30 m 1,50 mm 2 Voor spatwaterbescherming (IP): Leidingen zodanig installeren dat de kabelmantel minstens 20 mm in de kabeldoorvoer steekt ( afbeelding 8 op pagina 27 en afbeelding 17 op pagina 30).

7 nl Installatie Aansluiting 230 V AC Gebruik alleen elektrische kabels van dezelfde kwaliteit. Sluit op de uitgangen geen extra besturingen aan die overige installatiedelen besturen. ij aansluiting van meer dan één verbruiker (verwarmingstoestel, enz.): De maximale vermogensopname van de installatiedelen mag niet groter zijn dan de aangegeven vermogensopname ( hoofdstuk 2.4 op pagina 5). Wanneer de maximale stroomopname groter is dan de waarde van de in de schakeling opgenomen scheidingsvoorziening met een contactafstand van minstens 3 mm (bijvoorbeeld zekering, aardlekschakelaar, moeten de gebruikers apart van zekeringen worden voorzien Aansluitschema s met installatievoorbeelden De getoonde installatievoorbeelden zijn maximale uitbreidingen van de solarsystemen 1, 2. Door het achterwege laten van systeemopties (bijv. 2e collectorveld of systeem met/zonder voorrang) zijn andere installatieconfiguraties mogelijk. ISM 1 in solarinstallatie met zonneboiler voor drinkwaterverwarming en thermische desinfectie van de zonneboiler (systeem 1-E): Afbeelding 9 op pagina 28 ISM 2 in solarinstallatie met combizonneboiler voor drinkwaterverwarming en verwarmingsondersteuning (systeem 2): Afbeelding 18 op pagina 31 ISM 2 in solarinstallatie met twee collectorvelden, met voorrangzonneboiler en via warmtewisselaar aangesloten opwarmsysteem met twee boilers voor drinkwaterverwarming en thermische desinfectie van alle boilers (systeem 1-ACDE): Afbeelding 19 op pagina 32 ISM 2 en ISM 1 in solarinstallatie met twee collectorvelden, met zonneboiler voor drinkwaterverwarming met thermische desinfectie en via warmtewisselaar aangesloten bufferzonneboiler voor verwarmingsondersteuning (systeem 2-ACDE): Afbeelding 20 op pagina 33

8 8 Installatie nl Legenda bij afbeelding 9 t/m 20 vanaf pagina 28: DWU1 Ventiel retourverhoging DWUC Ventiel met/zonder voorrang (optie C) FK Zonnecollector HK Verwarmingscircuit HKRL Retour verwarmingscircuit HKVL Aanvoer verwarmingscircuit ISM 1 Module voor standaardsolarinstallaties ISM 2 Modul voor uitgebreide solarinstallaties HP Verwarmingspomp KW Koudwateraansluiting NTC Aansluiting voor temperatuurvoeler PA Solarcirculatiepomp voor 2e collectorveld P Circulatiepomp voor drinkwateropwarmsysteem (optie ) PD Secundaire circulatiepomp voor solarinstallaties met externe WT (optie D) PE Circulatiepomp voor thermische desinfectie (optie E) R Aansluiting voor pomp of omstuurventiel S..solar Warmwaterzonneboiler S..solar 2e boiler (boiler ) voor drinkwateropwarmsysteem S..solar C oiler met/zonder voorrang (boiler C) SF oilertemperatuurvoeler (verwarmingstoestel) SP Solarcirculatiepomp voor 1e collectorveld T 1 Collectortemperatuurvoeler 1e veld T 2 oilertemperatuurvoeler heetwaterzijde onder (zonneboiler) T 3 oilertemperatuurvoeler heetwaterzijde midden (zonneboiler) T 4 Temperatuurvoeler verwarmingsnetretour TA Collectortemperatuurvoeler voor 2e collectorveld T oilertemperatuurvoeler voor 2e boiler in opwarmsysteem T Temperatuurbewaker TC oilertemperatuurvoeler aan boiler met/zonder voorrang (boiler C) TD Temperatuurvoeler aan externe warmteoverdrager solarcircuit WW Warmwateraansluiting 1) rug alleen bij optie E vereist 3.3 Montage van het aanvullende toebehoren Monteer het aanvullende toebehoren volgens de geldende voorschriften en de meegeleverde installatiehandleiding.

9 nl Inbedrijfname 9 4 Inbedrijfname Voorzichtig: Gestoorde functie door uitgestelde inbedrijfstelling. Sluit alle busdeelnemers op de bus aan voordat u de bus van spanning voorziet. 5 Storingen De functie-indicatie geeft de functietoestand van het toebehoren aan. Storingen worden in het display van de regelaar of van de desbetreffende afstandsbediening weergegeven. Functie-indicatie Reacite van de ISM Storing/oplossing Continu uit Schakel de voedingsspanning in. Vervang de zekering ( afbeelding 21 op pagina 34). Knippert Regelnoodbedrijf: De ISM probeert om met een alternatieve regelingsstrategie op de fout te reageren. Het rendement van de installatie blijft vrijwel geheel bewaard. Toch moet de fout uiterlijk bij het volgende onderhoud worden verholpen. Continu aan Normale functie Geen fout

10 10 İçindekiler tr İçindekiler 1 Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar Emniyetle İlgili ilgiler Sembol Aç klamalar 11 2 Aksesuar ilgileri Amac na Uygun Kullan m Teslimat Kapsam Kombinasyon İmkanlar Teknik Veriler Tamamlay c Opsiyonel Aksesuar 13 3 Montaj Montaj Duvara Montaj Montaj Ray Üzerine Montaj Montaj Ray ndan Sökülmesi Elektrik ağlant s Düşük Gerilim Aksesuar n n US ağlant s na ağlanmas V AC ağlant s Tesisat Örnekleri ağlant Şemas İlave Aksesuarlar n Montaj 16 K lavuzla İlgili Aç klay c ilgiler Cihazla birlikte verilen tüm dokümanlar kullan c ya teslim edilmelidir. Servis teknisyeni için tamamlay c dokümanlar (aks. ile birlikte verilmemektedir) u k lavuza ilaveten, talep halinde aşağ daki dokümanlar edinilebilir: Yedek parça kataloğu/listesi Hata bulma k lavuzu (hata arama ve fonksiyon testi için) u dokümanlar ilgili sat ş veya servis birimimizden talep edilebilir. İrtibat adresleri bu k lavuzun arka sayfas ndad r. 4 İlk Çal şt rma 17 5 Ar zalar 17 Ek 26

11 tr Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar 11 1 Emniyetle İlgili ilgiler ve Sembol Aç klamalar 1.1 Emniyetle İlgili ilgiler Cihaz n kusursuz fonksiyonu için bu k lavuza uyulmal d r. Is tma cihaz ve buna bağl diğer tüm aksesuarlar, ilgili k lavuzlara uygun olarak monte edilmeli ve çal şt r lmal d r. Aksesuar, sadece yetkili servis taraf ndan monte edilmelidir. u aksesuar yaln zca, bu k lavuzda ad geçen s tma cihazlar yla bağlant l olarak kullan lmal ve bağlant şemas na dikkat edilmelidir! u aksesuar yaln zca, bu k lavuzda ad geçen termostatlar ve s tma cihazlar yla bağlant l olarak kullan lmal ve bağlant şemas na dikkat edilmelidir! u aksesuar parças n n çal şmas nda hem düşük gerilim hem de yüksek gerilim kullan lmaktad r. Düşük gerilim taraf na 230 V şebeke gerilimi bağlanmamal d r veya tam tersi şeklinde bir bağlant yap lmamal d r. Montaj işlemine başlanmadan önce: Is tma cihaz na ve diğer tüm US üyelerine olan gerilim beslemesi (230 V AC) kesilmelidir. Duvar montaj : u aks. rutubetli odalara monte edilmemelidir. 1.2 Sembol Aç klamalar K lavuz metni içindeki emniyetle ilgili aç klamalar, gri renk fon üzerinde bir uyar üçgeniyle belirtilmiştir. Aşağ daki sinyal kelimeler, önleyici tedbir al nmamas halinde ortaya ç kabilecek tehlike durumunun derecesini ifade etmektedir. Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Uyar : Hafif ferdi zarar veya ağ r maddi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Tehlike: Ağ r ferdi zarar ortaya ç kabilir anlam ndad r. Ağ r yaralanmalarda hayati tehlike oluşabilir. Metin içindeki aç klamalar, yandaki sembolle gösterilmiştir. u aç klamalar, ayr ca yatay çizgiler içine al nm şt r. u aç klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir.

12 12 Aksesuar ilgileri tr 2 Aksesuar ilgileri 2.1 Amac na Uygun Kullan m ISM 1 ve ISM 2 modülleri, bir s tma sisteminin parças olan güneş enerjisi sistemine ait bileşenlerin çal şmas n FW 100, FW 200 veya FR 10, FR 100, FR 110, FR 110 F tipi termostatlarla birlikte kontrol etmeye yarayan cihazlard r. 2.2 Teslimat Kapsam Resim 1, Sayfa 26 ve Resim 10, Sayfa 29: 1 ISM 1 veya ISM 2 2 Üst parça için tespit vidalar 3 Köprü; T 1 s cakl k sensörü/limitörü bağlant yeri 4 Kablo sabitleme eleman /yuvas 5 oyler s cakl k sensörü 6 Kollektör s cakl k sensörü 7 Gidiş suyu s cakl k sensörü 2.3 Kombinasyon İmkanlar Kombinasyon İmkanlar ISM 1 ISM 2 Is tma cihaz US özellikli Heatronic 3 e sahip tüm s tma cihazlar US özellikli Heatronic 3 e sahip tüm s tma cihazlar D ş hava termostat FW 100 / FW 200 FW 100 / FW 200 Oda termostat FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 110 F FR 110 F Uzaktan kumanda F 10 / F 100 F 10 / F 100 kontrol edilmesi mümkün olan sistemler Sistem 1 (standart sistem): Kullan m suyu s tmak için güneş enerjisi sistemi 1) Sistem 1 ve sistem 2 yi geliştirmek mümkündür. olan sistem opsiyonlar aşağ daki gibidir: Opsiyon A: 2. kollektör grubu (örn. doğu/bat yönünde) Opsiyon : 2 tek devreli kullan m suyu boyleri şarj sistemi Opsiyon C: İki tüketicili tesisatlar için öncelik ayarlama sistemi Opsiyon D: Solar devre için harici eşanjör (serpantin) Opsiyon E: Solar boyler için termik dezinfeksiyon Sistem 1 (standart sistem): Kullan m suyu s tmaya yönelik güneş enerjisi sistemi 1) Mevcut Sistem 2: Kullan m suyu s tmas ve s tma sistemi desteği için güneş enerjisi sistemi 1) 6 dan fazla komponent (pompa veya 3 yollu vana) bulunan ve/veya 6 dan fazla s cakl k sensörü bulunan kompleks güneş enerjisi sistemleri 1) bir güneş enerjisi sistemi maks. 1 x ISM 1 ve 1 x ISM 2 için izin verilen ISM say s

13 tr Aksesuar ilgileri Teknik Veriler Gidiş Suyu S cakl k Sensörü ve oyler S cakl k Sensörü Ölçüm Değerleri Ölçüler - ISM 1 Resim 2, C Ω MF C Ω MF Sayfa ISM 2 Resim 11, Sayfa Anma gerilimi - US - ISM - Termostat - Pompalar ve Kar şt r c / Mikser 15 V DC 230 V AC V DC 230 V AC Kollektör S cakl k Sensörü Ölçüm Değerleri Maks. Ak m Çekimi Termostat ç k ş 4 A Maks. Güç Tüketimi - bağlant baş na (R 1 - R 6 ) 120 W Gidiş Suyu S cakl k Sensörü S cakl k Ölçüm Aral ğ 2 kablolu US C oyler S cakl k Sensörü S cakl k Ölçüm Aral ğ C Kollektör S cakl k Sensörü S cakl k Ölçüm Aral ğ C İzin Verilen Ortam S cakl k Aral ğ - ISM - Gidiş Suyu S cakl k Sensörü - oyler S cakl k Sensörü - Kollektör S cakl k Sensörü Koruma S n f C C C C IP44 C Ω MF C Ω MF Tamamlay c Opsiyonel Aksesuar ak n z aksesuar listesi! DWU1: Geri dönüş s cakl ğ n art rma valf UL...: Pompa S...: oyler.

14 14 Montaj tr 3 Montaj 3.1 Montaj Tehlike: Elektrik çarpma tehlikesi Elektrik bağlant s yap lmadan önce s tma cihaz n n ve diğer tüm US üyelerinin gerilim beslemesi kesilmelidir Duvara Montaj ISM 1 Resim 2-5, Sayfa 26 ISM 2 Resim 11-14, Sayfa Düşük Gerilim Aksesuar n n US ağlant s na ağlanmas US özellikli Heatronic 3 ten ISM e yap lacak olan bağlant lar için izin verilen kablo uzunluklar : Kablo Uzunluğu Kablo Kesiti 80 m 0,40 mm m 0,50 mm m 0,75 mm m 1,00 mm m 1,50 mm Montaj Ray Üzerine Montaj ISM 1 Resim 6, Sayfa 27 ISM 2 Resim 15, Sayfa Montaj Ray ndan Sökülmesi Dikkat: Montaj ray ndan sökülürken arka kapağ n n k r lmas, cihaz n koruma s n f n IP20 ye düşürür. ISM 1 Resim 7, Sayfa 27 ISM 2 Resim 16, Sayfa 30 İndüktif etkilerin oluşmas n önlemek için: Tüm alçak gerilim kablolar, 230 V veya 400 V ak m taş yan kablolardan ayr olarak döşenmelidir (asgari mesafe 100 mm). İndüktif d ş etkilerin bulunduğu ortamlarda izolasyonlu kablolar kullan lmal d r. u sayede kablolar d ş etkilere karş izole edilmiş olmaktad r (örn. yüksek ak m hatlar, tramvay kablolar, trafo istasyonlar, radyo ve TV cihazlar, amatör telsiz istasyonlar, mikrodalga cihazlar, vs...). Sensör kablolar n n uzat lmas halinde, aşağ daki kablo çaplar kullan lmal d r: 3.2 Elektrik ağlant s Elektrik bağlant s yap l rken kullan lacak olan kablonun asgari H05 VV-... (NYM-I...) tipi kablo özelliklerine eşdeğer olmas gerekmektedir. Kablolar mutlak suretle su damlamas na karş korumal olacak şekilde önceden monte edilmiş olan kablo k l flar n n içersinden döşenmeli ve teslimat kapsam nda bulunan kablo sabitleme elemanlar kullan lmal d r. Kablo Uzunluğu Kablo Kesiti 20 m 0,75 mm ,50 mm 2 30 m 1,00 mm ,50 mm 2 30 m 1,50 mm 2 Su S çrama Emniyeti (IP): Su s çrama emniyeti (IP) aç s ndan kabloyu, daima, kablo çap na uygun 20 mm içeride olacak şekilde kablo yuvas ndan geçirerek döşeyin ( Resim 8, Sayfa 27 veya Resim 17, Sayfa 30).

15 tr Montaj V AC ağlant s Ayn kalitede elektrik kablosu kullan n. Cihaz n ç k şlar na, sisteme ait başka cihazlar kontrol eden ek kumanda cihazlar bağlamay n. irden fazla s tma cihaz n n bağlanmas halinde ( s tma cihaz, boyler vs.): Sisteme bağl elemanlar n güç çekimi izin verilen değerleri aş lmamal d r (ölüm 2.4, Sayfa 13). Elektrik bağlant s, min 3 mm kontakt aral ğ olan bir ay r c donan m üzerinden yap lmal d r (örn. sigorta, LS Şalteri) Tesisat Örnekleri ağlant Şemas Gösterilen tesisat örnekleri, güneş enerjisi sistemi 1 veya 2 için mümkün olan en üst yap land rma seçeneklerini bar nd rmaktad r. Sistem seçenekleri dahil edilmeyerek (örn. 2. kollektör grubu veya öncelik ayarlama sistemi), birçok farkl sistem yap land rma seçeneği elde edilebilir. ISM 1: S cak kullan m suyu boylerli solar tesisat için: (System 1-E): Resim 9, Sayfa 28 ISM 2: Kombi boylerli ve s tma destekli solar tesisat için (Sistem 2): Resim 18, Sayfa 31 ISM 2 li solar tesisat: 2 solar kollektörlü, solar boylerli (öncelikli), 2 s cak kullan m suyu boylerli vede bir eşanjör üzerinden bağl olan şarj sistemli solar, tesisat için (Sistem 1- ACDE): Resim 19, Sayfa 32 ISM 2 ve ISM 1 li solar tesisat: 2 solar kollektörlü, solar boylerli (s cak kullan m suyu için), bir eşanjör üzerinden bağl olan boyler ( s tma desteği için) sistemli solar tesisat için (Sistem 2-ACDE): Resim 20, Sayfa 33

16 16 Montaj tr 28 sayfadan itibaren yer alan 9 20 no.lu resimlere yönelik aç klamalar: DWU1 Geri dönüş s cakl ğ n art rma valf DWUC Öncelik ayarlama valf (Opsiyon C) FK Güneş enerjisi kollektörü HK Is tma devresi HKRL Is tma devresi dönüş HKVL Is tma devresi gidiş ISM 1 asit solar tesisatlar için solar modül ISM 2 Kompleks/gelişmiş solar tesisatlar için solar modül HP Is tma pompas KW Soğuk su bağlant s NTC S cakl k sensörü bağlant s PA 2. kollektör grubu için solar devre pompas P Kullan m suyu şarj sistemi için sirkülasyon pompas (Opsiyon ) PD Harici eşanjöre sahip güneş enerjisi sistemleri için ikincil devre pompas (Opsiyon D) PE Termik dezenfeksiyon için sirkülasyon pompas (Opsiyon E) R Pompa veya yönlendirme valf bağlant s S..solar Solar s cak su boyleri S..solar Kullan m suyu şarj sistemi için 2. boyler (oyler ) S..solar C Öncelik ayarlama özellikli boyler (oyler C) SF oyler s cakl k sensörü (Is tma cihaz ) SP 1. kollektör grubu için solar devre pompas T 1 Kollektör s cakl k sensörü 1. grup T 2 Is tma suyu taraf nda altta bulunan boyler s cakl k sensörü (solar boyler) T 3 Is tma suyu taraf nda ortada bulunan boyler s cakl k sensörü (solar boyler) T 4 Is tma tesisat geri dönüş s cakl k sensörü TA 2. kollektör grubu için kollektör s cakl k sensörü T Şarj sisteminde bulunan 2. boyler için boyler s cakl k sensörü T Termostat TC Önceliği ayarlanabilir boylerdeki boyler s cakl k sensörü (oyler C) TD Harici solar devre eşanjörü (serpantini) s cakl k sensörü WW S cak su bağlant s 1) Köprü; sadece Opsiyon E için gereklidir. 3.3 İlave Aksesuarlar n Montaj Tamamlay c ilave aksesuar, yasal yönetmelikler ve birlikte verilen montaj talimatlar na uygun olarak monte edilmelidir.

17 tr İlk Çal şt rma 17 4 İlk Çal şt rma Dikkat: İlk çal şt rman n yanl ş bir zamanlamayla gerçekleştirilmesinden kaynaklanan hatal fonksiyon. us sistemi gerilim beslemesi aç lmadan önce diğer tüm us üyeleri sisteme bağlanm ş durumda olmal d r. 5 Ar zalar İşletme göstergesi, aksesuar n çal şma durumunu göstermektedir. Ar zalar, termostat veya ilgili uzaktan kumanda cihaz nda da gösterilmektedir. İşletme Göstergesi ISM nin Reaksiyonu Ar za/ar zan n Giderilmesi sürekli kapal Gerilim beslemesini aç n. Sigortay değiştirin ( Resim 21, Sayfa 34). yan p sönüyor Regülatör acil durum çal şma modu: ISM, alternatif bir regülasyon stratejisi ile ar zaya karş bir reaksiyon göstermeye çal ş yor. Sistem çal şmaya devam eder. Ancak söz konusu ar zan n en geç bir sonraki bak m nda giderilmesi gerekmektedir. sürekli aç k Normal işletme modu Ar za yok

18 18 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Yderligere info 1 Sikkerhedsanvisninger og forklaring til symboler Sikkerhedsforskrifter Symbolforklaringer 19 2 Information om tilbehør Anvendelse Leveringsomfang Kombinationsoversigt Tekniske data Supplerende tilbehør 21 3 Installation Montage Montering på væggen Montering på monteringsskinne Demontering fra monteringsskinnen El-tilslutning Tilslutning lavspændingsdel med US-forbindelse Tilslutning 230 V AC Tilslutningsskemaer med anlægseksempler Montering af det supplerende tilbehør 24 Alle vedlagte bilag skal udleveres til brugeren. Supplerende bilag til fagmanden (ikke del af leveringsomfanget) Ud over den vedlagte vejledning kan følgende bilag fås: Liste over reservedele Service- og fejlfindingshæfte Disse bilag kan bestilles på osch telefon: Opstart 25 5 Fejl 25 Tillæg 26

19 da Sikkerhedsanvisninger og forklaring til symboler 19 1 Sikkerhedsanvisninger og forklaring til symboler 1.1 Sikkerhedsforskrifter Læs og overhold denne vejledning for at sikre en korrekt funktion. Gaskedlen og andet tilbehør skal monteres og anvendes i henhold til de tilhørende vejledninger. Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør. Denne styring må kun bruges til nævnte kedler. Læg mærk til tillægsplan! Dette modul må udelukkende anvendes i forbindelse med de angivne styringer og gaskedler. Overhold tilslutningsskemaet! Dette tilbehør skal tilsluttes forskellige spændinger. Tilslut ikke lavspændingssiden til 230- V-nettet eller omvendt. Før montering: afbryd spændingsforsyning (230 V AC) til kedlen og alle andre busenheder. Ved vægmontering: Dette tilbehør må ikke monteres i vådrum. 1.2 Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel.

20 20 Information om tilbehør da 2 Information om tilbehør 2.1 Anvendelse Modulerne ISM 1 og ISM 2 bruges til aktivering af komponenterne i solfangeranlæg og varmeanlæg forsynet med styringerne FW 100, FW 200 eller FR 10, FR 100, FR 110, FR 110 F. 2.2 Leveringsomfang illed 1 på side 26 og 10 på side 29: 1 ISM1 eller ISM2 2 Skruer til fastgøring af overdelen 3 ro; i stedet for tilslutning af temperaturkontrol T 1 4 Trækaflastninger 5 eholderføler 6 Solfangertemperaturføler 7 Fremløbsføler 2.3 Kombinationsoversigt Kombinationsoversigt ISM 1 ISM 2 Gaskedel alle gaskedler med Heatronic 3, som kan anvende US alle gaskedler med Heatronic 3, som kan anvende US Klimastyringer FW 100 / FW 200 FW 100 / FW 200 Rumtermostater FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 10 / FR 100 / FR 110 / FR 110 F FR 110 F Fjernbetjening F 10 / F 100 F 10 / F 100 Mulig aktivering System 1 (standardsystem): solvarmeanlæg til opvarmning System 1 (standardsystem): solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand 1) af varmt brugsvand System 2: solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand og understøtning af opvarmning 1) Komplekse solvarmeanlæg med mere end 6 aktorer (pumper eller styreventiler) og/eller mere end 6 temperaturfølere 1) tilladt antal ISM i solvarmeanlægget maks. 1 x ISM 1 og 1 x ISM 2 1) Systemerne 1, 2 kan udvides. Systemudvidelser til levering: Mulighed A: 2. solfanger (f.eks. øst/vest-placering) Mulighed : omladesystem med to varmtvandsbeholdere Mulighed C: For-/efterrangssystem med 2 forbrugere Mulighed D: ekstern varmeoverførsel i solvarmekredsen Mulighed E: termisk desinfektion af solvarmebeholderen

21 da Information om tilbehør Tekniske data Måleværdier fremløbsføler og beholderføler Mål - ISM 1 - ISM 2 Nominelle spændinger - US - ISM - regulator - pumpe og motorventil maks. strømforbrug Reguleringsudgang illed 2, side 26 illed 11, side V DC 230 V AC V DC 230 V AC 4 A 2-tråds US maks. afgivet effekt - pr. tilslutning (R 1 - R6) 120 W Måleområde fremløbstemperaturføler C Måleområde temperaturføler til beholder C Måleområde solfangertemperaturføler C C Ω MF C Ω MF Måleværdier solfangertemperaturføler C Ω MF C Ω MF till. temp. for omgivelser - ISM - fremløbsføler - temperaturføler til beholder - solfangerføler eskyttelsesart C C C C IP Supplerende tilbehør Se også prislisten! DWU1: ventil til øgning af returløbet UL...: pumpe S...: beholder.

22 22 Installation da 3 Installation 3.1 Montage Montering på væggen ISM 1 illed 2 til 5 fra side 26 ISM 2 illed 11 til 14 fra side Montering på monteringsskinne ISM 1 illed 6 på side 27 ISM 2 illed 15 på side Demontering fra monteringsskinnen ISM 1 illed 7 på side 27 ISM 2 illed 16 på side El-tilslutning Fare: Fare for elektrisk stød! Afbryd el-forsyningen til kedlen og alle andre busenheder for elektrisk tilslutning. Forsigtig: Ved demontering fra bagvæggen og ved demontering fra monteringsskinnen reduceres beskyttelsesklassen til IP20. Anvend min. elektrokabel H05VV-... (NYM-...) under hensyntagen til de gældende forskrifter for tilslutning. Træk altid ledningerne gennem de formonterede tyller, så ledningerne beskyttes mod drypvand, og monter de mefølgende trækaflastninger Tilslutning lavspændingsdel med USforbindelse Tilladte kabellængder fra Heatronic 3 med USegenskaber, til ISM...: Ledningslængde Tværsnit 80 m 0,40 mm m 0,50 mm m 0,75 mm m 1,00 mm m 1,50 mm 2 For at undgå induktive påvirkninger: Alle lavspændingsledninger skal lægges adskilt fra ledninger, som fører 230 V eller 400 V (mindsteafstand 100 mm). Ved udefra kommende induktive indvirkninger, skal ledningerne skærmes. Derved er ledningerne afskærmet mod ydre påvirkninger som f.eks. stærkstrømskabel, køreledninger, transformatorstationer, radioog fjernsynsapparater, amatør radiostationer, mikroovne eller lignende. Hvis følerledningen skal forlænges skal følgende ledningsdiametre anvendes: Ledningslængde Tværsnit 20 m 0,75 mm ,50 mm 2 30 m 1,00 mm ,50 mm 2 30 m 1,50 mm 2 Til sprøjtevandsbeskyttelse (IP): Læg ledningerne, så kabelkappen mindst stikker 20 mm ind i kabelgennemføringen ( billed 8 på side 27 eller billed 17 på side 30).

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamatic SC40 Kumanda Panelli Güneş Enerjisi Sistemi. Güneş Enerjisi Kumanda Paneli. Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Logamatic SC40 Kumanda Panelli Güneş Enerjisi Sistemi. Güneş Enerjisi Kumanda Paneli. Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Güneş Enerjisi Kumanda Paneli 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Kumanda Panelli Güneş Enerjisi Sistemi Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 7 747 008 510 TR (03/2007) OSW

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR)

6 720 644 062-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kullanma Kılavuzu 6 720 641 169 (2010/04) TR) 6 720 644 062-00.1O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Condens 2000 W ZWB 24-1 AR (2010/04) TR) Kullanma Kılavuzu 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler.......... 4 1.1 Sembol

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12)

Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12) 70 3 303-00.O Comfort Condense Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWBR 35-3A (B RDC 35 4) ZBR 4-3A (B RDC 4 5) Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun.

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB012-25K. Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Kullanıcı içindir. Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720 641 105 (11/2010) TR İçindekiler İçindekiler

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21

comfort / exclusive Gazlı Kombi ZWC 24-3 MFA P / B1 RDW 24 21 ZWC 24-3 MFK P / B1 RDW 24 22 ZWC 28-3 MFA P / B1 RDW 28 21 70 3 303-00.O comfort / exclusive Gazlı Kombi TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWC 4-3 MFA P / B RDW 4 ZWC 4-3 MFK P / B RDW 4 ZWC 8-3 MFA P / B RDW 8 ZWC 4-3 MFA / B RDW 4 8 ZWC 8-3 MFA / B RDW 8 8 ZWC

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw ve 13,5-30 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı