Sağlık Sektöründe Yalıtım Amaçlı Camlama Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründe Yalıtım Amaçlı Camlama Çözümleri"

Transkript

1 Sağlık Sektöründe Yalıtım Amaçlı Camlama Çözümleri Halit GÜRAL / Projeli Satışlar Müdürü Trakya Cam Sanayii A.Ş. Sağlık Sektörü, gerek sigortacılık sektöründeki gelişmeler gerekse devletin bu alandaki hizmet alımları kapsamında giderek büyümektedir. Bu gelişmeye sağlık alanındaki hizmetlerin göreceli olarak Batı Avrupa ülkelerinden daha ekonomik olması ve hekimlerimizin yetkinlikleri de katılınca sağlık turizmi olgusu da eklenmekte, birbirinden modern cihaz ve ekipmanlarla donatılan özel hastaneler giderek artmaktadır. Modern tıbbın gereklilikleri, binanın projelendirme sürecine katkıda bulunan mimar, makine ve elektrik mühendislerini bambaşka bir uzmanlaşma alanına taşımakta ve çeşit çeşit cihaz ve bunların hizmet alanları ile ilgili çok geniş bilgiyi özümseme zorunluluğu gerektirmektedir. Köroğlu Devlet Hastanesi (SSK Düzce)/Bolu Yalıtım Camı Ünitesi: Dış cam : 6 mm, temperli, renksiz üzeri gümüş (ISS 114) Ara boşluk : 12 mm Đç cam : 6 mm, renksiz düzcam Ancak hepimizin kolayca gözlemleyebileceği gibi yurt dışından getirtilen onlarca modern cihaza ve ortaya konan bütçelerin büyüklüğüne rağmen yapılar ülkemizin genel ortalaması içinde yer alan düzeydedir. Sağlık Sektöründe yalıtım yaklaşımlarının camlama çözümleri açısından yeter düzeyde olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Verilen sağlık hizmetindeki modernliğe gönderme yaparak binanın imajı ile kurum imajı arasında bağlantı kuran giydirme cepheli çözümler ülkemizdeki genel yapı klişeleri içinde değerlendirilebilir. Bu konunun derinliklerine inmek için sağlık sektöründe yalıtım amaçlı kullanılabilecek yalıtım camı çözümlerini ısı, ısı ve güneş, gürültü ve yangın ana başlıkları altında irdelemek uygun olacaktır.

2 Isı kontrolü : Ülkemizde yaygınlıkla tedarik edilebilecek cam çözümleri, ısı kontrol (Low-E) kaplamalı yalıtım camları ile ısı geçirgenlik katsayısını 1,3 W/m²K düzeyine indirmiş durumdadır. Cam kalınlığından bağımsız olarak 16 mm ara boşluk ve çeşitli gazların bu ara boşluğa doldurulması ile yukarıda bahsedilen değer sağlanabilmektedir. Daha iyi yalıtım için 3 cam ve 2 ara boşluk ile oluşturulan ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları ile (6 mm Low-E kaplamalı cam + 12 mm araboşluk, argon dolgulu+ 4 mm, renksiz düzcam+ 12 mm araboşluk, argon dolgulu + 6 mm Low-E kaplamalı cam) 0,8 W/ m²k değerine inmek mümkündür. Bu değerler, binalarda kullanılan enerjinin %30 unun pencere alanlarından yitirildiği dikkate alınırsa, daha az ısıtma enerjisi ve buna bağlı olarak kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer bileşenlerindeki gerekliliklerin azaltılmasını sağlamaktadır. Đşletme maliyetleri ile birlikte ele alındığında; yapacağımız yalıtım yatırımı, bina ömrüne kıyasla çok kısa bir sürede kendisini ödeyecektir. Yalıtımın yapı maliyetini artıran bir yanı olduğu yadsınamaz, ancak zaten bir iklimlendirme projesi maliyetine katlanan yatırımcı pek fazla külfete katlanmadan yapılacak bir çalışma ile yalıtım masrafını ilk yatırım ve işletme maliyetleri açısından irdelemelidir. Sağlık hizmetine yönelik binalarda, ısı yalıtımının önemi büyüktür. Ortamda bulunan su buharının sıcaktan soğuğa ısı akımı ile paralel hareket ederek yapı elemanlarının gözeneklerinden geçmeye çalışması ve geçiş sırasında düşük sıcaklıklı bir yüzeyle karşılaşması sonucu yoğuşma oluşur. Yeterli yalıtım yeteneklerine sahip olmayan bir pencerede; bağıl nem, iç ve dış mekan sıcaklıklarına bağlı olarak yoğuşma olması kaçınılmazdır. Yoğuşma sonucu mantar ve küf sorunu ortaya çıkar, söz konusu oluşumlar bu tür binalarda hiç istenmeyecek mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam yaratır. Binanın dış çeperinde alınacak yalıtım önlemleri camlama açısından ihmal edilirse; yoğuşma, ısı transferinin en yoğun olduğu alanlarda pencere camlarında oluşacak, pencere kenarlarında yukarıda bahsedilen mantar ve küf oluşumları ile mikroorganizmaların üremesine neden olacaktır. Bir başka husus ise ısının mekan içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi ile pencere önlerinde oluşan soğuk bölgelerdir. Isı kontrol kaplamalı yalıtım camları, gerekli konfor şartlarının oluşmasına katkıda bulunarak mekanın her bölgesinin eşdeğer sıcaklık düzeyine sahip olmasını sağlar. Böylelikle pencereye yakın yatakta yatan hasta üşümez, mekanın camlamaya uzak bölgesindeki hasta ise sıcaktan bunalmaz. Mekanın gerekli konfor düzeyine sahip olması zaten sağlık sorunları olan hastaların ek sağlık problemi yaşamasını engeller. Yukarıda bahsedilen ısı kontrol kaplamalı ürünler geleneksel doğrama düzenindeki camlamalarda yer aldığı gibi giydirme cephe camlamalarında da iç cam olarak kullanılabilmektedir. Isı kontrol (Low-E) kaplamalı camlar giydirme cepheli çözümlerde ısı ve güneş kontrolü konusunda değineceğimiz renkli veya reflektif camlarla birlikte kullanıldığı takdirde hem güneş kontrolüne azımsanmayacak bir katkı sağlanır, hem de ısı yalıtımı açısından oldukça iyi performans elde edilir.

3 Isı ve güneş kontrolü : Isı ve güneş kontrol (Solar Low-E) kaplamalı yalıtım camları; ısı kontrol (Low-E) kaplamalı yalıtım camlarının yukarıda açıklanan performansları ve bunlara bağlı olanaklara ek olarak güneş kontrol performansları artırılmış ünitelerdir. Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları; gün ışığından taviz vermeksizin standart yalıtım camı ve ısı kontrol kaplamalı yalıtım camlarına göre daha düşük toplam güneş enerjisi geçirgenliği elde edilmesini sağlar. Mesa Hastanesi Söğütözü / Ankara Yalıtım Camı Ünitesi: Dış cam : 6 mm, temperli, yeşil üzeri ısı ve güneş kontrol kaplamalı (MF 270) Ara boşluk : 12 mm Đç cam : 6 mm, renksiz düzcam Camlama tercihleri en az görsel beklentiler kadar; iklim koşulları ve binanın konumuna göre oluşturulmalıdır. Örneğin kuzey cephelerinde ışık geçirgenliği önemli bir parametre iken güneye bakan cephelerde güneş kontrolü daha ön plana çıkmaktadır. Binalarda her cepheyi başka bir cam kombinasyonu ile oluşturmak gerçekçi olmamakla beraber mimar bu konudaki seçimini salt estetik kaygılarla oluşturmamalı mutlaka iklimlendirme açısından görüş almalıdır. Renksiz camlarla oluşturulan ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı çözümlerinin yeterli düzeyde çözüm oluşturamadığı güney ve batı konumlu binalarda harmandan renkli camların ısı kontrol kaplamalı camlarla kombine edilmesi ile çeşitli ara değerler sağlanabilir. Isı kontrol kaplamalı camlar yalıtım camı ünitesi bütününde ısı yalıtımının yanı sıra güneş kontrolüne de katkı sağlar. Örneğin, dış camı mavi düzcam olan bir yalıtım camı ünitesinin, iç camının standart düzcam olması halinde toplam güneş enerjisi geçirgenliği 0,44 iken, iç camda ısı kontrol (Low-E) kaplamalı cam kullanılması halinde bu değer 0,36 olacaktır. (1) Reflektif camlamalar; güneş kontrol gerekliliği oluşan yerlerde veya cephelerde, harmandan renkli düzcamlarla oluşturulan yalıtım camı kombinasyonlarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilir. Reflektif camlamaların aynamsı özelliğinin ışığın yoğun olduğu alanlarda algılandığı unutulmamalı, geceleri iç mekan-dış mekan arasında ışık yoğunluğu farkı iç mekanda endirekt aydınlatma ile giderilmelidir. Reflektif camlarla düzenlenen yalıtım camı çözümlerinde iç camda standart düzcam yerine ısı kontrol kaplamalı cam kullanılması tıpkı harmandan renkli düzcamlarda olduğu gibi güneş kontrol yeteneklerini artıracaktır. Örneğin dış camı mavi reflektif düzcam ile oluşturulan bir yalıtım camı kombinasyonunda iç camın standart düzcam olması halinde toplam güneş enerjisi geçirgenliği 0,29 iken, iç camda ısı kontrol kaplamalı cam kullanılması halinde bu değer 0,23 olacaktır. (2)

4 Yüksek ışık geçirgenlikli pirolitik kaplamalı reflektif camlar gün ışığından taviz vermeksizin güneş kontrolü oluşturmak isteyenler için çözüm sağlamaktadır. Reflektif cam ile oluşturulan bir yalıtım camına kıyasla yüksek ışık geçirgenlikli pirolitik kaplamalı reflektif cam ile oluşturulan bir yalıtım camı gün ışığı geçirgenliğindeki açık farka rağmen, toplam güneş enerjisi geçirgenliğinde reflektif cam ile oluşturulan kombinasyona yakın değerler elde edilmesini sağlayacaktır. Đç camlarda, ısı kontrol kaplamalı cam kullanımı; ısı yalıtım katkısı dışında güneş kontrolünü de destekleyen bir unsur olarak mutlaka değerlendirilmelidir. Isı kontrol (Low-E) kaplamalı camlar bu kapsamda bakıldığında güneş kontrolünün doğal bir bileşenidir. Cam kombinasyonları mimar ve mekanikçinin paylaşımı ile tasarlanmalı, ısıl riskler, statik girdiler, güvenlik ve benzeri hususlarda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır. Genel prensip olarak tüm renkli ve reflektif camlamalar temperleme işlemine tabi tutulmuş olmalıdır. Gürültü Kontrolü : Avrupa Birliği ne uyum sürecinde ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkısı ve çabasıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sağlık hizmetine yönelik iç mekanda kabul edilebilir gürültü düzeylerini belirlemiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre yataklı tedavi kurumları, dispanser ve polikliniklerde 35 db, dinlenme ve tedavi odalarında 25 db gürültü düzeyi sınır değerleri olarak tariflenmiştir. Gürültü kontrolü konusunda camlama çözümlerinin darbe kaynaklı gürültünün azaltılmasına katkı sağlamamasına rağmen hava oluşumlu gürültü konusunda yapının dış cidarını oluşturan duvar, prekast cephe elemanı, doğrama gibi bileşenler kadar camlama açısından da önlem almak gereklidir. Bu konuda yapılacak ilk şey tasarlanan yapının çevresinde oluşan gürültü düzeyini ölçümlemektir. Ana trafik arterleri, işlek caddeler, otoyol, demiryolu ya da havaalanı gibi gürültü kaynakları civarındaki binalar için oluşan gürültü düzeyine göre çeşitli camlama çözümleri oluşturmak mümkündür. Sürekli gürültü kirliliğine maruz kalmanın ruhsal gerginlik yarattığı bilinmektedir; bu bağlamda, sağlık sorunları nedeniyle depresif ruh hali oluşması kaçınılmaz olan insanların yoğun olduğu sağlık hizmetine yönelik binalarda gürültü kirliliği için önlem almak kaçınılmazdır. Yukarıda açıklanan kapsamda binanın yer aldığı bölgedeki gürültü düzeyi ile iç mekanda talep edilen gürültü düzeyi sınır değeri arasındaki fark gürültü yalıtımının ne kapsamda yapılması gerektiğini tarifleyecektir. Bu konuda camlama açısından oluşturulacak çözümlere geçmeden yalıtım görevinin duvar, doğrama ve yalıtım camı bütünü kapsamında yerine getirildiği ve hatta bu konuda perdelere bile görev düştüğünü unutmamak gereklidir. Yalıtım, bir malzemenin diğerine tercih edildiği bir yaklaşımdan çok bütüncül bakış açısı ile değerlendirilen bir kavram olmalıdır. Gürültü konusunda üstün yeteneklere sahip bir yalıtım camı ünitesi eğer doğru doğrama ya da duvar ile bütünleşmez ise beklenen düzeyde yalıtım sağlamayacaktır. Çeşitli kalınlıklardaki standart düzcamlarla oluşturulan dış camlar ve iç camların akustik lamine cam olarak düzenlenmesi ile oluşturulacak yalıtım camı üniteleri gürültü kontrolünün yanı sıra güvenlik ihtiyacını da karşılayacaktır. Akustik lamine camlar akustik yetenekleri artırılmış birleştirici ara katmanların (akustik PVB) kullanılmasıyla üretilmektedir.

5 Yukarıda açıklanan kapsamda yalıtım düzeyinin yeterli olmadığı yerlerde ise çift doğramalı cephe elemanları ile dış doğramada standart düzcam veya lamine camdan oluşan tek cam, iç doğramada ise yukarıdaki yalıtım camı kombinasyonlarından birini kullanarak çözüm üretilebilir. Bu tarz çözümler proje bazında oluşturulmalı, cam ve doğrama bütününden oluşan pencere gerekli testlere tabi tutularak istenen gürültü kontrol düzeyine ulaşıp ulaşmadığı araştırılmalıdır. Giydirme cepheli çözümlerde ise gürültü kontrol konusunda en başta bahsedilen cam kombinasyonlarından hiç biri yeter düzeyi sağlamaz ise çift cidarlı bir cephe oluşturarak gürültü yalıtımı yapılabilir. Đklimlendirme ve gürültü kontrolü amaçlı çift cidarlı cepheler ülkemizde henüz gerçek anlamda gerçekleştirilmemiştir ve mimarlık dergilerinde yer verilen yurtdışındaki uygulamalar ile aynı kapsamda değildir. Ana cepheye entegre taşıyıcı unsurlara bağlanacak renksiz kalın düzcam ya da temperli lamine camlardan oluşan dış kabuğun belli bir mesafe gerisindeki ana cephe ile basit bir çift cidarlı cephe oluşturmak mümkündür. Gürültü kaynağından yayılan ses dalgalarının geçişi; önce dıştaki cam, daha sonra arkasındaki yalıtım camı tarafından azaltılacak ve iç mekanda istenen sınır değer elde edilebilecektir. Bu tarz çözümler çift doğramalı çözümlerde olduğu gibi 1/1 ölçekli modellerle test edilmeli, ve proje bazında yalıtım değerleri tespit edilmelidir. Isı, ısı ve güneş, gürültü kontrolü yeteneklerinin hepsine birden sahip camlamalar tasarlamak mümkündür, yukarıda değinilen yeteneklerden birini seçmek diğerinden fedakarlık yapmak anlamına gelmemektedir. Ülkemiz cam çözümleri açısından batı ülkelerini aratmayacak düzeyde alternatifler üretebilen bir cam sektörüne sahiptir. Kısaca örnekleyerek anlatmak gerekirse mavi reflektif dış cam, ısı kontrol kaplamalı (Low-E) akustik lamine iç cam ile toplam güneş enerjisi geçirgenliği 0,23, ısı geçirgenlik katsayısı 1,3 W/m²K, gürültü kontrol yeteneği 40 db Rw olan bir yalıtım camı oluşturmak mümkündür. (3) Söz konusu çözüm için yurtdışından tedariğe gerek kalmaksızın ve dış kaynaklara göre çok daha uygun bütçelerle ülkemizde bu ürünlere ulaşmak mümkündür. Yangın Yalıtımı : Yangın açısından cam tutuşmayan, kömürleşmeyen, yanmayan ve yangına katkıda bulunmayan malzemelerin yer aldığı A1 sınıfında yer almaktadır. Yangın yalıtımı konusunda camdan beklenenler alev, duman ve ısı geçişini engellemektir. Buradaki amaç yangına maruz kalan binada korunumlu koridor ve holleri yangın etkisinden kaçış için gereken süre boyunca korumaktır. Yangın kaçış yolları üzerindeki tüm camlı bölme, kapı veya pencereler kaçış için yeterli zamanı sağlayacak kadar yangına dayanıklı olmalı, alev, duman ve ısı geçişini engellemelidir. Üç ana sınıfta yer alan camlama çözümleri, yangın alev ve dumanının geçişini engelleyen, yangın esnasında şeffaflığını koruyan, yangın alev ve dumanının geçişini engellerken yangının oluştuğu alandaki yüksek ısının geçişini kısıtlayan, yangın esnasında şeffaflığını koruyan,

6 yangın alev ve dumanının geçişini engellerken yangının oluştuğu alandaki yüksek ısının geçişini kısıtlayan, yangın esnasında kırılmakla beraber camlar arasında bulunan ara katmanın genleşerek opaklaşması sonucu şeffaflığını yitiren özellikler sergiler. Yukarıdaki özelliklere sahip ürünlerin dakika cinsinden dayanım süreleri de kullanım yeri ve amacına göre (30,60,90,120 dakika gibi) ayrıca belirlenmektedir. Yangın yalıtımı konusunda, camlama açısından mutlaka uzman görüşü alınması, camlamanın yer aldığı doğrama ve bunların montajı için gerekli yan malzemelerin de mutlaka yeterli kalitede ürünler arasından seçilmesi uygun olacaktır. (1) Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin 6 mm, Harmandan Renkli Mavi Düzcam + 6 mm, Renksiz Düzcam kombinasyonlu Yalıtım Camı Ünitesi ve 6 mm, Harmandan Renkli Mavi Düzcam + 6 mm, Low- E kombinasyonlu Yalıtım Camı Ünitesi ürünlerine ait performans değerleridir. (2) Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin 6 mm, Hat üstü Pirolitik Kaplamalı Mavi Reflektif Cam + 6mm, Renksiz Düzcam kombinasyonlu Yalıtım Camı Ünitesi ve 6 mm, Hat üstü Pirolitik Kaplamalı Mavi Reflektif Cam + 6 mm, Low-E kombinasyonlu Yalıtım Camı Ünitesi ürünlerine ait performans değerleridir. (3) Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin 6 mm, Hat üstü Pirolitik Kaplamalı Mavi Reflektif Cam + 16 mm, argon + 4/0,76/4 Akustik Lamine Cam üzeri Low-E kombinasyonlu Yalıtım Camı Ünitesi ürününe ait performans değerleridir.

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLER. Konu-9: YAPILARDA YALITIM-3 (Ses-Yangın ve Tesisat Yalıtımı)

YAPI TEKNOLOJİLER. Konu-9: YAPILARDA YALITIM-3 (Ses-Yangın ve Tesisat Yalıtımı) YAPI TEKNOLOJİLER LERİ-II Konu-9: YAPILARDA YALITIM-3 (Ses-Yangın ve Tesisat Yalıtımı) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 2 Mayıs 2008 İnsan yaşamı için sesin çok önemli olduğu bilinmektedir. Yüksek

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

Farkımız Çözüm Ortaklığımız

Farkımız Çözüm Ortaklığımız Farkımız Çözüm Ortaklığımız Hakkımızda 2 Eren Yapı 2002 yılında pvc kapı-pencere sistemleri imalatı ve montajı yapmak üzere Eskişehir de kurulmuş bir firmadır. 2006 Yılında inşaat taahhüt, 2008 yılında

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:8 Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Detaylı

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

hakkımızda 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 12-13... vasistas pencereler

hakkımızda 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 12-13... vasistas pencereler içindekiler 02... hakkımızda 03... neden ahşap 04-05... neden verdura ahşap pencere 06-07... çift açılımlı standart pencereler 08-09... fransız pencereler 10-11... hbsb pencereler 12-13... vasistas pencereler

Detaylı

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 D1 Deprem Sigortası dır: % 70 hafiftir. D2 Karlı dır: % 60-80 e kadar ısı izolasyonu sağlar ve küresel ısınmayı azaltır. D3 Akustik

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİMARİ CAMLAR. Isıcam Sinerji 3+ Isıcam Konfor. Isıcam Sinerji. Isıcam Konfor 3+ Isıcam Klasik TRC Lameks. TRC Lameks extra clear TRC Tentesol T

MİMARİ CAMLAR. Isıcam Sinerji 3+ Isıcam Konfor. Isıcam Sinerji. Isıcam Konfor 3+ Isıcam Klasik TRC Lameks. TRC Lameks extra clear TRC Tentesol T MİMARİ CAMLAR Isıcam Sinerji 3+ Isıcam Sinerji Isıcam Konfor Isıcam Konfor 3+ Isıcam Klasik TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Tentesol T TRC Acoustic Lameks TRC Flotal TRC Tentesol TRC Flotal extra

Detaylı

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 113-133 HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK Hale GEZER 1 Geliş: 19.12.2013 Kabul: 12.03.2014 ÖZET Hastaneler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ilkeli olmak gerekir...

ilkeli olmak gerekir... Tiritoğlu Mimarlık Mühendislik Tic. A.Ş. Tipor Kalitesi Tescillendi En yükseğe çıkmak için durmadan çalışmak, en yüksekte kalabilmek için de ilkeli olmak gerekir... www.tiritoglu.com.tr www.tipor.com.tr

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

Yapı güvenliği için temelden çatıya yalıtım ve denetim. kaçınılmazdır. İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan

Yapı güvenliği için temelden çatıya yalıtım ve denetim. kaçınılmazdır. İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Yapı güvenliği için temelden çatıya yalıtım ve denetim kaçınılmazdır İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Deprem bölgeleri haritasına göre, ülkemizin %92'sinin deprem

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı