8. sınıf ders notları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com"

Transkript

1 III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel terimi vey temsilcisi deir. Geel terim şeklide gösterilir. Örek: Geel terimi = ++3 ol bir syı örütüsüü 5. terimii buluuz. Bizde 5. terim istediği içi, gördüğümüz yere 5 yzcğız; = ++3 ise =5 içi, 5 = = =38 Fibocci Syı Dizisi: İlk iki terimi, diğer terimleri de kediside heme öceki iki terimi toplmı ol,,,, 3, 5, 8, 3,, 34, 55, syı dizisie Fibocci Syı Dizisi deir. Bu dizii terimleri ol syılr d Fibocci Syılrı deir ve doğd sıkç krşımız çıkr. Öreği bir ğçtki dl syılrı Fibocci Syılrıdır vey bir çiçeği tç yprk syısı d, bu syılrd biridir. (Dört yprklı yoc bulmk bu yüzde zordur.) Soru: Geel terimi = -3+ ol bir syı örütüsüü 5. terimii buluuz. Soru: Aşğıdki syı diziside? yerie gelmesi gereke terimi buluuz.,,, 3, 5, 8, 3,, 34,? Ardışık iki Fibocci Syısıı orı terimler büyüdükçe bir syıy yklşır. Bu or ltı or deir ve yklşık olrk,68 dir. Bu or klsik stt is gözüe e uygu or olrk düşüülmüştür. Eski Yu ve Mısır mimrileride ltı or göz öüde buludurulmuştur. - -

2 Bulrı e ülüsü ise Ati dki Prtheo Tpığı ve Mısır dki Keops Pirmidi dir. Dh sorki döemlerde ülü İtly bilim dmı ve stçı Leordo d Vici de Mo Lis d olduğu gibi birçok eseride ltı ord yrrlmıştır. Soru: x 0 y Yukrıdki syı örütüsüe göre x-y frkı kçtır? Pscl Üçgei: Yukrıdki örekte olduğu gibi, her stırd e sğ ve e soldki syılrı dışıd bütü syılr, üst stırdki çprzıdki iki syıı toplmsıyl elde edilmiş syı örütüsüdür. Pscl Üçgei, bir kümedeki elem syısı göre ltküme syısı hkkıd bilgiler verir. Kombisyolrd koly toplm yötemlerii görmemizi sğlr. - -

3 Soru: Aşğıdki syı diziside? yerie gelmesi gereke terimi buluuz., 3, 6, 0, 5,, 8, 36,? Soru:, 4, 9, 6, 5, 36, 49 Syı örütüsüü ) geel kurlıı buluuz. b) 0. terimii buluuz. Üçgesel Syılr: Kresel Syılr:, 3, 6, 0, 5, syı örütüsü, üçgesel syı dizisi olrk biliir. Üçgesel syı dizisii geel terimi: ( + ). = dir. Bu kurl yı zmd, de ye kdr ol sym syılrıı toplmıı vere kurldır. Yi; = ( ). +, 4, 9, 6, 5, 36, syı örütüsü, kresel syı dizisi olrk biliir. Kresel syılrı geel terimi: = dir. Soru: Geel terimi = 8 + ol bir syı örütüsüü ilk 5 terimii buluuz. Örek: =? İlk sym syısıı toplmıı vere kurlı. ( + ) = olduğuu biliyoruz. Bizde istee slıd 0. terimdir. = 0. terimi gösterir ve kurld yerie 0 0 yzılrk buluur. 0. ( 0 + ) 0. 0 = = = 0 Aritmetik Dizi: Ardışık iki terimi rsıdki frkı yı sbit syıy eşit ol syı dizilerie ritmetik dizi deir. Aritmetik dizilerde, rdışık iki terim rsıdki rtış miktrı ortk frk deir

4 Örek: İlk terimi 0, ortk frkı 8 ol bir ritmetik dizii ilk beş terimii yzıız. = 0, =0+8=8, 3 =8+8=6, 4 =6+8=34, 5 =34+8=4 0, 8, 6, 34, 4 Soru: İlk terimi 3, ortk frkı -7 ol bir ritmetik dizii ilk beş terimii yzıız. Örek: 5, 9, 3, 7,, ritmetik dizisii geel kurlıı ve. terimii buluuz. ortk frk=r=9-5=-6 =5 olduğud, = 5-6.(-) = 5-6.(-) =5 6.0 =5-0 =-95 Soru: -8, -, 6, 3, ritmetik dizisi içi ) geel kurlıı buluuz. b) 5. terimii buluuz. Örek: 8, 3, 36, 40, 44 ritmetik dizisi içi ) ortk frkı buluuz. b) ilk terimi buluuz. c) geel terimi ilk terim ciside yzmy çlışıız. ) ortk frk, rdışık iki terim rsıdki rtış miktrıydı. 3-8 = 36-3 = = 4 b) ilk terim 8 dir. ( =8) c) 3=8+4 ( = ) 36=3+4=8+4+4 ( 3 = ) 40=36+4=8+3.4 ( 4 = ) = (-) Soru: İlk terimi 3, ortk frkı 7 ol bir ritmetik dizii kçıcı terimi 43 tür? Soru: Ortk frkı 5 ol bir ritmetik dizii 0. terimi 43 ise. terimi kçtır? Soru: Beşici terimi 9, ortk frkı 5 ol bir ritmetik dizii 5. terimi kçtır? = + (ortk frk). (-) NOT: Bir ritmetik dizide, = ilk terim, r = ortk frk, olmk üzere: ritmetik dizii geel kurlı; = + r.(-) şeklidedir

5 Soru: Geel terimi = (-) ol bir ritmetik dizi içi, ) 0 =? 9 + b) =? c) =? Soru: Bir ritmetik dizi içi, 5 =8 ve 5 =45 ise 35 =? Soru: 5, x, 3x+8 ritmetik dizii rdışık üç terimi ise x kçtır? Aritmetik dizilerde üç terimde birisi diğer ikisii tm ortsıd ise, ortdki syı; diğer iki syıı toplmıı yrısı yi ritmetik ortlmsıdır. Öreği; bir ritmetik dizii 0,, rdışık üç terimi içi: 0 + = Y d 0, 30, 40 terimleri içi: = Örek: 0, x, 8 bir ritmetik dizii rdışık üç terimi ise x kçtır? x = = = 4 Soru: Bir ritmetik dizii, 3. terimi 36 ve 5. terimi 74 ise 9. terimi kçtır? Örek: 35, x, x+5 bir ritmetik dizii, ilk üç terimi ise; ) x kçtır? b) ortk frkı buluuz. c) geel kurlı buluuz. d) dizii. terimi kçtır? ( 35 + x + 5) ) x = ise 4x=35+x+5 3x=60 yi x=0 b) Artık ilk üç terimi biliyoruz: 35,.0, 0+5 yi 35, 40, 45 Burd ortk frk= r=5 c) = + r( ) = ( ) d) = ( ) = =

6 Soru: İlk üç terimi sırsıyl, 9, x, x- ol bir ritmetik dizii. terimii buluuz. Soru: Bir geometrik dizii ilk beş terimi: 50, 50, 50, 0, ise bu syı dizisii ortk çrpı kçtır? Soru: Bir ritmetik dizi içi, 7 =0 ve 5 =40 ise 9 =? Örek: İlk terimi 0, ortk çrpı ol bir geometrik dizii ilk beş terimii yzıız. = 0, =0.=0, 3 =0.=40, 4 =40.=80, 5 =80.=60 0, 0, 40, 80, 60 Soru: İlk terimi -, ortk çrpı -3 ol bir geometrik dizii ilk beş terimii yzıız. Geometrik Dizi: Ardışık iki terimi orı yı sbit syıy eşit ol syı dizilerie, geometrik dizi deir. Geometrik dizilerde rdışık iki terimi orı ortk çrp deir. Örek: Bir geometrik dizii ilk beş terimi:, 6, 8, 54, 6 ise bu syı dizisii ortk çrpı kçtır? Ardışık iki terimi orı ortk çrpı verir = = = = Soru: Bir geometrik dizii ilk beş terimi: 3, -6,, -4, 48 ise bu syı dizisii ortk çrpı kçtır? Örek: 3, 5, 75, 375, 875 geometrik dizisi içi ) ortk çrpı buluuz. b) ilk terimi buluuz. c) geel terimi ilk terim ciside yzmy çlışıız. ) ortk çrp, rdışık iki terim rsıdki ordı = = = = b) ilk terim 3 dir. ( =3) c) 5=3.5 ( = 3. 5 ) 75=5.3=3.5.5 ( 3 = 3. 5 ) 75=75.5=8+3.4 ( 4 = ) = 3. 5 (-).( ) = ortk çrp ( ) - 6 -

7 NOT: Bir geometrik dizide, = ilk terim, r = ortk çrp, olmk üzere: geometrik dizii geel kurlı; Soru: Ortk çrpı 3 ol bir geometrik dizii 35. terimi 48 ise, ) 36 =? b) 34 =? =. r (-) şeklidedir. Örek:, 6, 8, 54, 6, geometrik dizisii, geel kurlıı ve 0. terimii buluuz. Geel kurl: = r. ( ) = ve r=3 olduğud, ( ).3 = 0 = =.3 (0 ) Soru: Geel terimi = 3. (-) ol bir geometrik dizi içi, ) ( 5 ) =? b) 4. 6 =? Soru: 8, 4, 7, geometrik dizisii, 6. terimii buluuz. Bir geometrik dizii rdışık üç terimide, ortdkii kresi; diğer ikisii çrpımı eşittir. Soru: 5, -0, 0, -40, 80, geometrik dizisii,. terimii buluuz. Örek:, x, 8 pozitif elemlı bir geometrik dizii rdışık üç terimi ise x kçtır? x =.8 x = 36 x = 6-7 -

8 Soru: 3, x, 9 pozitif elemlı bir geometrik dizii rdışık üç terimi ise x kçtır? Soru:, x, 6 pozitif elemlı bir geometrik dizii rdışık üç terimi ise bu dizii 9. terimii buluuz. Soru: 8, 3x, 8 pozitif elemlı bir geometrik dizii rdışık üç terimi ise ) x kçtır? b) ortk çrp kçtır? Örek: İlk terimi 3, ortk çrpı ol geometrik dizii kçıcı terimi 48 dir? = r. 48 = 3. 6 = = 4 = 5 Soru: İlk terimi, ortk çrpı 3 ol geometrik dizii kçıcı terimi 6 dir? Örek: 3, x, 48 pozitif elmlı bir geometrik dizii ilk üç terimi ise ) x kçtır? b) ortk çrpı buluuz. c) geel kurlı buluuz. d). terim kçtır? ) x = 48.3 x = 44 ise x = b) c) 48 r = = 4 = r. ( ) = 3.4 ( ) Soru: 48, 48, 48, 48, syı dizisi içi şğıdkilerde hgileri doğrudur? I- İlk terimi 48 dir. II- Bir ritmetik dizidir. III- Bir geometrik dizidir. d) = 3.4 ( ) = 3.4 = A) Ylız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

9 Bütü terimleri yı ol bir syı dizisi; hem ritmetik dizi, hem de geometrik dizidir. Soru: Geel kurlı =3+5 syı dizisi içi şğıdkilerde hgileri doğrudur? I- İlk terimi 8 dir. II- Bir ritmetik dizidir. III- Bir geometrik dizidir. Soru: (8. sııf SBS 0) Yukrıd verile örütü, yı kurl göre devm ettirildiğide 9. dımdki çemberi içie çizile çokgei ker syısı kçtır? A) 4 B) 33 C) 39 D) 4 A) Ylız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III Soru: Geel kurlı =3 +5 syı dizisi içi şğıdkilerde hgileri doğrudur? I- İlk terimi 8 dir. II- Bir ritmetik dizidir. III- Bir geometrik dizidir. A) Ylız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III Soru: (8. sııf SBS 00) x= x= x=3 x=343 : : : : Yukrıdki örütüye göre, x işlemii soucu kç bsmklı bir syıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6-9 -

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere:

BEKLENEN DEĞER. 6. Ders. Tanım: X, bir rasgele değişken ve g : R R, B B R için x : g x B B R özelliğine sahip bir fonksiyon olmak üzere: 6. Ders BEKLENEN DEĞER Taım: X, bir rasgele değişke ve g : R R, B BR içi x : gx B BR özelliğie sahip bir foksiyo olmak üzere: i) X kesikli ve ii) X sürekli ve gx fx olduğuda, x EgX gxfx gx fxdx olduğuda,

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı