E Ninınnı ıur ir ı. uncııuuuuı HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY CIUT ; , MAYIS 1989

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E Ninınnı ıur ir ı. uncııuuuuı HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY CIUT ; , MAYIS 1989"

Transkript

1 2ı ÇT9IYIÇTİY YE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI CIUT ;, MAYIS 989 E Ninınnı ıur ir ı uncııuuuuı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır MAYIS M AY HOTEL ALMIRA BURSA-TURKEY tmmob makina mühendisleri odası

2 koltuk: emniyet... ergonomi... estetik... Koltuk, aracın sürücü ile bütünleştiği, güvenliğin estetiğin bir simgesidir. Komple Oto Koltuğu Teknik Malzeme'de gelişen teknolojiye uygun olarak ve her kademede uygulanan kalite kontrol ile üretilir. Teknik Malzeme kendi bünyesinde sünger, karkas ve kılıf üreten entegre bir kuruluştur. Teknik Malzeme Fıransız Bertrand Faure ile Komple Oto koltuğu, sünger, kılıf ve karkası; İngiliz Hymann ileblok Sünger üretimi konusunda Lisans Anlaşması, Amerikan General Motors ile ihraç edilmek amacı ile Oto Koltuk Kılıfı konusunda ortaklık yaparak kendini yurt dışına taşıyabilen tek firmadır. Döşemelik kumaş gruba dahil SÜNPA'da üretilmekte ve Teknik Malzeme her geçen gün otomotiv sektörü ile bütünleşmektedir. Amaç, en iyiye hergün biraz daha yaklaşmaktır. uluslararası kalite ve standartlarda ileri bir teknolojiyle üretim... * t TEKNİK MALZEME Geçit Köyü Girişi, Tel: ( 24) (4 Hat) Telex : snup - tr Fax : ( 24) BURSA / TURKEY 3

3 LASTİK TEKERLEK GÜRÜLTÜSÜ ÜSÜ VE OLUŞUM Nusret Sefa KURALAY Dokuz Eylül Üniversitesi Müh.Mim.Fak. İZMİR NEDENLERİ. GİRİŞ Lastik ve yol arasındaki değişken etkileşme sonucu yuvarlanma sırasında gürültü oluşur. Bu, tahrik ve aracın aerodinamik yapısından dolayı oluşan gürültülerle birlikte toplam araç gürültüsünü meydana getirmektedir. Gerek artan çevre gürültüsü ile mücadele ve gerekse ilerleyen teknoloji ile birlikte aracın tahrik ve aerodinamik yapısı sonucu ortaya çıkan gürültünün azaltılması, lastik ve yol arasındaki gürültüyü ön plana çıkarmıştır. Lastik - yol teması, binek otomobillerde 5-6 km/h hızların üzerinde baskın bir gürültü kaynağı oluştururken, kamyonlarda bu değer 9 km/h hızın üzerinde ulaşılmaktadır. Her ikisinde de tahrik ve yol-lastik teması esnasında eşit ses basınç seviyeleri (pegelleri) ortaya çıkmaktadır [4,5]. Lastikten sayısız kullanma özelliklerine sahip olmasının beklendiği bilinmektedir. Günümüz lastiklerinde bu kullanım özellikleri, birbirleriyle iyi bir uyum teşkil edecek şekilde optimize edilmiştir. Lastik gürültüsünü azaltma çabaları hiçbir zaman emniyeti (örneğin ıslak yolda kayma direncini) ve ekonomikliğini (örneğin aşınma sağlamlığını) negatif yönde etkilememelidir. 2. LASTİK GÜRÜLTÜSÜNÜN MUHTEMEL KAYNAKLARI Yıllardır süren büyük çabalara rağmen, henüz bugüne kadar lastik gürültüsünün ortaya çıkışı tam olarak saptanamamıştır. Günümüz bilgi seviyesine göre kuru asfalt yolda gürültünün ortaya çıkışına esas olarak üç mezanizma sayılabilir: - Lastik titreşimleri, - Havanın rezonansı, - Havanın sıkıştırılması (airpumping). Lastik yuvarlanma sathı, lastik-yol gürültüsünün ana kaynağı olarak kabul edilmektedir. Uyarı genelde yol pürüzlülüğü ve düzgünsüzlüğü ile olmaktadır. Ayrıca lastik yuvarlanma sathı profilinin geometrik dağılımı ve bunun sonucu gürültünün ortaya çıkmasıda önemlidir. Süratli yuvarlanma esnasında lastik bir bütün olarak ve yuvarlanma sathı profili kısmi olarak radyal, teğetsel ve çok az miktarda da eksenel titreşimlere uyartılır. Bunlar ses enerjisini yansıtırlar (Şekil.) [,3]. Herbir profil parçasının periyodik hareketi profil ara boşluklarındaki havayı titreşmeye zorlar. Dalgalanan hava sütunu tıpkı bir düdük gibi yüksek frekanslı bir gürültü yayar. Bu olay hava rezonansı yayılımı olarak ifade edilmektedir. Hava sütununun boyu ton yüksekliğinden sorumlu olduğu için, oluşturulan sesin spektrumu lastik profilinin şekline bağlıdır (Şekil-.2). Yuvarlanma sathı profili" sj\ Vtıvarlanma sathı profili Yuvarlanma sathı profili Hareket yönü Hareket yönü ^ mfm^mm^ Şekil. Lastik Yol Gürültüsünün Oluşumu.. Lastik titreşimiyle oluşan gürültü. Profilin temas yüzeyini terkederken radyal ve teğetsel olarak uyartılması..2.hava rezonansı. Profil boşluklarında titreşen hava sütunları.3.air pumping. Literatürde 'airpumping" olarak bilinen havanın sıkıştırılması olayı, lastik yuvarlanma sathı profilinin lastik-yol temas yüzeyinden geçerken havanın süratli olarak sıkıştırılması, dışarı atılması ve tekrar emilmesine dayanmaktadır. Yuvarlanma sathı profilinin geometrik olarak düzenlenmesinin yanında bu olay yol sathının özelliklerine de büyük ölçüde bağlıdır, örneğin pütürlü yol sathında gürültü oluşumu için airpumping alt seviyelerde önem taşımaktadır, çünkü hava yoldaki pütürlü yapı ve boşluklar nedeniyle kaçabilmektedir (Şekil-.3). 3. LASTİK-YOL GÜRÜLTÜSÜNÜN ÖLÇÜLMESİ Lastik - Yol gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesi için hem objektif hem de sübjektif metodlar kullanılmaktadır. Özellikle araç iç gürültüsünde, gürültünün tahammül edilmesi açısından sadece ses basınç seviyesinin ölçülmesinin yeterli olmadığı görülmüştür [4,5]. Bu yüzden ilave olarak oktav, tonun 3. kademesinin ve inceband frekans analizleri- ENDÛSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI 55

4 nin de kaydedilip, değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır [5,6]. Dış gürültünün elde edilmesinde önden geçen bir aracın oluşturduğu max. ses basınç seviyesi kaydedilir. Diğer gürültü ölçüm metodlarında araçtaki mikrofon tekerleğin yakınında tutulur ve araçla birlikte hareket ettirilir. Mamafih bu yakın ölçümden elde edilen sonuçların uzak mesafeler için geçerli olup olmayacağı henüz tartışma konusudur. Yol ölçümleri şosenin tesirini içermesi açısından önemlidir fakat hava şartlarına bağımlıdır. Bu dezavantaj sese izoleliodalar içindeki tanburlu deneme standardlarındaki ölçümlerle ortadan kaldırabilmektedir. Bu tür deneme standartlarının tanburları gerçek yol kaplamasına benzer kaplamalarla örtülebilmesine rağmen, gerçek yoldaki makro pürüzler ve düzgünsüzlükler yeterince dikkate alınmamaktadır [2,3]. 4. LASTİK GÜRÜLTÜSÜNDE ETKEN FAKTÖRLER Bugün artık m x> 4> Seviy ısınç $ on _ yu iangı unsurların gürültü oluşumunda ro KX) Araç hızı km/h A A A Beton, aşırı aşınmış Dnkmp ncfnlt ncınrnıc U vnl İv ^H3 \JLII. Uyll II II^> Asfalt beton Aracın iç kısmındaki gürültüler sürücünün veya yanındakinin baş yüksekliği hizasından ölçülür. Burada sadece ses basınç seviyesinin ölçümü araç içindekiler açısından lastikyol gürültüsünün değerlendirilmesi için yeterli olmamaktadır. Ses basınç seviyesi yönünden gürültülü olan lastik-yol kombinasyonu daha düşük basınç seviyeli bir kombinasyondan çoğu kez sübjektif olarak daha az rahatsız edici hissedilebilmektedir ri555- oy- nadığı bilinmektedir, fakat henüz hangi faktörün ne ölçüde etken olduğu toplam gürültü açısından bilinmemektedir. - Son yıllarda yapılan ölçümlerde yolun gürültü oluşumunda büyük tesirinin olduğu şüphe götürmemektedir. Her otomobil sürücüsü belirli bir yoldan giderkenki ve yol kaplamasının değişimi esnasındaki ses farkını tanıyabilmektedir. Bazı durumlarda 2 db (A) lık farklar ortaya çıkabilmektedir [4,6]. Bu farklar sübjektif olarak algılanan gürültü şiddetinin iki katına denk gelmektedir. Buna göre fazla aşınmış beton kaplama geniş bir hız bölgesinde asfalt-beton kaplamada yaklaşık 2 db(a) daha gürültülüdür. Fazla kullanılmış dökme asfalt yol dahi asfalt-beton kaplamalı yoldan ortalama olarak 5 db(a) daha yüksek sesbasınç seviyesine sahiptir. Yol-lastik gürültüsünü takriben 5 db(a) kadar azalmasına izin veren yeni yol kaplamaları mevcuttur, fakat bu kaplamaların yapım masrafları henüz oldukça yüksek ve dayanım süreleri ise oldukça kısadır. Şekil-2 yol kaplamasının etkisini göstermektedir. Gürültü Çevresel artısı doğrultu Şekil 3. Enine Kanalların Artmasıyla Gürültünün Fazlalaşması. Enine Kanallar Islak Yollarda İyi Bir Drenaj İmkanı Sağlarken, Fazla Gürültüye Sebep Olmaktadır. -Lastik imalatçı firmalar az gürültü oluşturan lastiklerin yapımı için araştırmalar yapmaktadırlar. Gürültüsü az lastik imalatı yolundaki ilk adım "lastik yuvarlanma sathı profilidir." Bunun geometrik dizaynı özellikle aracın iç gürültüsünün tahammül edilebilirliğinde etken olmaktadır. Önemli tesir büyüklüklerinden birisi de lastiğin çevresi boyunca devam etmeyen profil kanallarıdır. Islak ve kış şartlarında bulunan yollarda emniyet açısından kaçınılmaz olan lastik profilinin bu enine olukları gürültünün az olması için dar olmalıdır. Aynı zamanda lastik-yol temas yüzeyine gelen profil kanallarının kısa olması ve lastiğin yuvarlanma doğrultusu ile küçük açı yapmaları ayrıca bir avantaj oluşturmaktadır []. Lastiğin hareket yönü ile diyagonal daha doğrusu enine yönde devam eden kanallar arasındaki açı nekadar küçük olursa lastik o Ses hunisi / x ( Lastik teması)/ / /"} Hareket yönü s \ Ses hunisi \\\ (Lastik temas biimi) Şekil 2.Yol kaplamışının ses basınç seviyesine tesiri. ISO R Şekil 4. Ses konisi efektinin oluşumu. Lastik temas yüzeyine 362'e göre yol kaplamasının tesiri ölçülebilir. Araç stop edilen motor giriş ve çıkıştaki ses konileri, profilin orta kısmında oluşan gürültüyü ile mikrofon önünden 7.5 m. yakın mesafeden geçmektedir. akustik birleştirme ile arttırmaktadır. 56 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI

5 Şekil 5. Farklı uzunluktaki profil elemanları ile gürültünün optimize edilmesi. nisbette sessiz olmaktadır (Şekil-3). Burada belirgin bir tezatlı k ortaya çıkmaktadır: Çevresel yönle küçük açı yapan ince kanallar lastiğin gürültü davranışı açısından uygun olurken, aquaplaning olayının (lastiğin ıslak, su birikintisi olan yolda kızaklaması) engellenmesi için uygun olmamaktadır. - Yeni araştırmalara göre lastik yuvarlanma sathı profilinin orta kısmında oluşan gürültüler huni efekti ile iyi bir şekilde yansıtılır (Şekil-4). Gürültü yayılımını akustik birleştirme ile kuvvetlendiren koni, yol-lastik yuvarlanma sathınca oluşturulmaktadır. Burada bu huninin yan duvarları eksik olduğu için, yuvarlanma sathı ortasındaki güçlendirme efekti en iyi şekilde ortaya çıkar (Şekil-4). Bu yüzden gürültü uyaran profil kanallarını mümkün olduğunda lastik profilinin o- muz bölgesinden uzağa koymak en uygun olanıdır. Böylece huni efekti artık pek etkili olamaz. - Şayet yuvarlanma sathı profili tek tip profil elemanlarından olursa, yuvarlanma sırasında frekansları profil elemanları sayısının tek ve çok katlarının devir sayısı ile çarpımı sonucu elde edilen rezonanslar ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda gürültü spektrumu belirli frekanslarda yüksek amplitütler (tonlar) göstermektedir. Bu tip top insan kulağı tarafından rahatsız edici olarak algılanır, çünkü yansıtılan enerjinin büyük bir kısmı dar bir frekans bölgesinde yoğunlaştırılmıştır ve kulak tarafından açık olarak tek bir ton şeklinde algılanır. Rezonans yerlerinden kaçınmak için farklı uzunlukta profil elemanları kullanılır (Şekil -5). Bu profil elemanlarının lastik çevresine dağılım düzeni matematiksel ve fiziksel hesap metodları aracılığı ile oluşacak ses enerjisinin mümkün olduğunca geniş frekans spektrumuna eşit tarzda dağılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. - Yuvarlanma sathı profili yanında lastik dış ölçülerinde gürültü davranışında etken olmaktadır. Lastik temas yüzeyinin artan genişliği ile (geniş tabanlı lastiklerde) lastikyol gürültüsü artarken, büyüyen lastik çevresi ile orantılı o- larak gürültü azalmaktadır. - Buna karşın konstrüksiyon ve materyal tekniği yönünden yapılacak tasarımların farklılaşması yalnız çok az bir etkiye sahip oldukları günümüzde kullanılan lastiklerde ortaya konmuştur. - Lastik yükü ve iç basıncın etkisi gürültü oluşumuna binek otomobil lastiklerinde ihmal edilebilir seviyede olurken, kam- ENDÛSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ Şekil 6. Araç hızının lastik/yol gürültüsü ses basınç seviyesine tesiri yon ve otobüs lastiklerinde artan yükün etkisinin ölçülebilir seviyede olduğu belirlenmiştir. - Lastik-Yol gürültüsü büyük ölçüde hareket hızına bağımlıdır. Örneğin hızın 4 km/h'e, yani iki katına çıkartılmasıyla ses basınç seviyesindeki artış yaklaşık 9 db(a) kadardır [6]. Bu da sübjektif olarak algılanan ses şiddetinin iki katına denktir (Şekil-6). - Hava şartlarının tesiri özellikle ıslak yolların etkisi fazladır. Islak yollarda yapılan lastik-yol gürültüsü denemeleri, oluşan ses basınç seviyesinin kuru yollara oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Özellikle yüksek frekans bölgesinde (> Hz) ıslak ve kuru yol arasındaki farklar /5 db (A) kadar olmaktadır [2]. - Araçta farklı yansıma özellikleri nedeniyle dış gürültüde aracın şeklinin çok az etkili olduğu, buna karşın iç gürültüde, farklı araçlarda farklı sönümleme özellikleri nedeniyle belirgin bir etkisi görülmemektedir ve ihmal edilebilecek seviyededir. - Lastik- Yol gürültüsünün oluşum ve bağımlılığı için tüm tek- İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI 57

6 Şekil 7. Küçük ivmemetreler yardımıyla lastik profillerinin radyal, teğetsel ve enine yöndeki titreşimlerinin ölçülmesi. nik açıklamaların (nedenlerin) yanında, araç sürücüsünün gereksiz gürültüden kaçınmak için yapılabileceklerininde unutulmaması gerekir. Virajlara aşırı hızla girmek, aracın sportif bir kalkış ile ivmelendirilmesi ve aşırı ani frenleme sonucu olan yol - lastik gürültüleri yoğun araştırmalara gerek duyulmadan sürücünün anlayışı ile bertaraf edilebilir. 5. SONUÇ Motorlu araçların hareketi esnasında yol sathının pürüzlülüğü ve düzgünsüzlüğü sonucu uyartıları yol-lastik gürültülerinin - Lastik titreşimleri - havanın rezonansı ve - profiller arasındaki havanın sıkıştırılmasının periyodik tekrarı neticesinde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalarda gürültünün oluşumuna ve şiddetine lastik sırt profilinin, geometrik ölçülerinin, hava şartlarının, yol kaplamasının, araç hızının ve sürücünün aracı kullanış şeklinin büyük etkisi olurken, araç geometrisinin, lastik yükü ve iç basıncının tesirlerinin ihmal edilebilecek seviyede olduğu saptanmıştır. basıncının tesirlerinin ihmal edilebilecek seviyede olduğu saptanmıştır. KAYNAKÇA [] BERGMANN, M. : Geraeuschentstehung beim Rollen auf benetzten Oberflaechen, Dissertation, TU Berlin 969. [2] ESSERS, U., LİEDL, W. ve diğerleri: Luftschall -, Körperschall und Laseroptische Messungen zur Untersuchungen der Entstehungsmechanismen von Reifenabrollgeraueuschen bei Trockenheit bzw. Naesse. 8. BMFT Statusseminer 98. Entwicklungslinien in Kraftfahrzeugtechnik und Strassenverkehr, Forschungsbilanz 98 Verlag TÜV Rheinland. [3] HAGENDORN,P.,SCHRAMM, W.: Schvvingungsuntersuchungen an Gürtelreifen, ein Beitrag zur Erklaerung des Abrollgeraeusches. 8. BMFT Status Seminar 98. [4] MAUK.G.: Viel Laerm um Reifen.Mot.Die Auto-Zeitschrift 984 heft9. [5] RONNEBERGER.D., FLÖTKE, H. ve diğerleri: Ortung von Schallquellen an rollenden Reifen. 8. BMFT Status Seminar 98. [6) VVOLFA, BSCHORR.O.: Theoretische und Experimentelle Untersuchungen Zur Laermmınderung von Reifen. Messerschmitt- Bölkow-GmbH, München. Entwicklungslinien in Kraftfahrzugtechnik und Strassenverkehr Forschungsbilanz 98, Verlag ' TÜV-Rheinland. NUSRET SEFA KURALAY 953 Afyon doğumlu, 974'de Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini 976'da aynı ' üniversitede doktora çalışmasını 985'de Hannover üniversitesinde tamamladı. 986'dan bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimari ık Fakültesinde öğretim f üyeliği görevini sürdürmekte olup, 988) yılında aynı üniversiteden Doçentlik unvanını aldı. 58 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI

7 OTOMOTİV SANAYİİNDE METAL YAPIŞTIRMA VE KOMBİNE BAĞLANTILAR Selahattin ANIK I.T.Ü.Makina Fakültesi İSTANBUL - METAL YAPIŞTIRMA Metallerde yapıştırma bağlantısı, iki parçanın yapıştırma görevini yapan sentetik esaslı bir malzeme ile (yapıştırıcı) ile çözülmeyecek bir şekilde birleştirilmesi ile sağlanır. Yapıştırıcı genellikle kimyasal reaksiyonlar sonucu makromoleküllerin oluşumu ile sertleşir ve gerek kendi iç mukavemeti gerekse parça yüzeylerine yapışması ile (kohezyon ve adhezyon kuvvetleri) dış kuvvetlerin karşılanmasını sağlar... Yapıştırmanın Avantajları Yapıştırmanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: Birleşme süreklidir (homojen yük dağılımı) Şekil, Sürekli birleşme burkulma özelliğini azaltıcı etki yapar Şekil 2, Yüzeyler ve görünüş düzgündür. Somun ve perçinbaşı gibi pürüzler yoktur. Yorulmaya karşı dava dayanıklıdır. Zedelenen kısımlarda çatlak ilerleme hızı düşüktür. Yüksek sıcaklık gerektirmediğinden, iç gerilme ve distorsyonlar oluşmaz Kompozit sandoviç yapılar gibi, kompleks birleştirmeler gerçekleştirilebilir. Birbirinden farklı malzemelerin birleştirilmesi mümkündür. Yapıya esneklik sağlar. Sızdırna bağlantılar oluşturur. Elektriksel yalıtkanlık sağlar. Ses titreşimleri sönümler. Hafiftir. Ekonomiktir. Yatırım ve işletme giderleri daha azdır. Servis ömrü uzundur..2 Yapıştırmanın Dezavantajları Yapıştırmanın dezavantajlarını da aşağıdaki şekilde vermek mümkündür: Bağlantıdan bir metal kadar mukavemet beklenemez. Yüksek sıcaklıklarda kullanılması mümkün değildir. Yapıştırmanın uygulamada kullanıldığı çeşitli konstrüksiyonlar Şekil 3-a ve 3-b de bir araya toplanmıştır. Şekil. Perçinleme ve yapıştırmada burkulmanın etkisi. Esas mukavemet sertleşme sonucu ortaya çıkacağın-dan, Şekil 2. Perçinleme ve yapıştırmada burkulmanın etkisi yapıştırmadan hemen sonra, kaynak ve perçinlemede 2. KOMBİNE BAĞLANTILAR olduğu gibi maksimum mukavemete erişilemez. Kombine bağlantıların hangi teknik problemlerin çözümünde Yapıştırılacak yüzeylerin iyice temizlenmiş ve ön işlemlerin geçerli olduğunu belirlemek için, yalnız yapıştırma ve yalnız tamamlanmış olması gereklidir. nokta kaynağı bağlantılarının başlıca avantaj ve dezavantajlarını iyice bilmek gerekir. Böylece iki bağlantı türünün kom- Yanlış bir yapıştırma bazan düzeltilemez. Yenileme ve onarım acısından zorluk bahis konusudur. bine olarak uygulanması halinde, birbirlerine karşılıklı etkile- ENDÛSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI 59

8 ŞekH 3-3. Yapıştırmanın kullanıldığı çeşitli konstrüksiyonları. rini tespit etmek ve bunu o teknik problemin çözümüne uygulamak mümkün olmaktadır. Nokta kaynağı yapılan bağlantılarda daima sızdırmazlık ve korozyon problemi mevcuttur. Ayrıca noktasal yük taşıma özelliği yüzünden, sürekli mukavemet oldukça düşüktür. Nokta kaynağının yapıştırma ile kombinasyonu sonucu, olumsuz özellikler ortadan kalkar. Aşağıda, kombine yapıştırma-nokta kaynağı uygulamasının sağladığı avantajlar verilmiştir: Dinamik mukavemet, ilave yapıştırıcının sağladığı düzgün gerilme sonucu, yalnız nokta kaynağına nazaran zorlama türüne bağlı olarak 3 misline kadar yükselebilir. Bu husus özellikle sac konstrüksiyonlarda çok önemlidir. Yorulma ve yaşlanma zorlamalarına karşı bağlantının ömrü uzar. Sıvı ve gazların bindirme aralığına sızması önlenir. Böylece korozyona karşı korunma sağlanır. Bu nokta bizzat yüzeyi kaplı çelik saclarda önemlidir. Konstrüksiyonun stabilitesi ve statik mukavemeti iyileşir. Kaynak noktaları arasında bir eğilme ve burkulma etkisi olmaz. Yalnız yapıştırma ve nokta kaynağına nazaran kombine bağlantı, en büyük darbe işine sahiptir. Yapıştırıcının sürünmeye (cmgp) maruz kalması, katı kaynak noktasının etkisiyle önlenir. Metal yapıştırma tekniği açısından, kaynak noktaları yapıştırmadaki tespit ve sertleşme donanımlarının yerini alır. Böylece ekonomi sağlanır. Bağlantının mukavemet özelliklerini düşürmeden, kaynak noktaları aralığını arttırmak mümkün olur. Konstrüksiyonun rijitliği arttığından, dinamik zorlamalarda bağlantının öz frekansı değişir, bu da sönümieyici bağlantı özelliklerine yol açar. Kombine usulün, nokta kaynağına nazaran en önemli dezavantajı, yapıştırma ilavesinin üretim maliyetini önemli ölçüde arttırmasıdır. iyi bir yapıştırma bağlantısının sağlanması için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. İyi bir adhezyon, da olyüzeylerin uygun şekilde hazırlanmasıyla gerçekleştirebilir (yağ giderme, asitleme, fırçalama, kumlama). Yeni geliştirilen ve yağı absorbe eden yapıştırıcılar imalatta kolaylık sağlamaktadır. Bu tip yapıştırıcılar, ısıyla sertleşen tek bileşenli ürünlerdir. Bunlar hatalı karışım oranı veya hazırlama süresinin aşılması gibi problemlere sahip olmadıklarından seri üretime uygundur. 3. YAPIŞTIRMA OLAYININ ESASLARI Yapıştırma olayına etki eden faktörler bugün dahi tüm ayrıntılarıyla açıklık kazanmamıştır. Buna mukabil, bu konu 6 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİS ' İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI

9 Şekil 3 ~b. Yapıştırmanın kullanıldığı çeşitli konstrüksiyonları. da oldukça sağlıklı yaklaşımlar mevcuttur. Yapılan mukavemet deneyleri sonucu, yapıştırmanın kopmasında, ayrılmanın yapıştırıcı içerisinde oluştuğu ve yapıştırıcı- metal sınır yüzeyindeki açık bir kırılmanın oluşmadığı gözlenmiştir. Böylece adhezyon olayının daha fazla ağırlık kazandığı söylenebilir. Teorik olarak yüzeyler pürüzsüz kabul edildiğinden, Şekil 4' den de görüldüğü üzere, adhezyon kuvvetleri yüzey ile yapıştırıcı arasında muntazam bir şekilde dağılmıştır. Fakat uygulamada yüzeyler bu kadar düz olmayıp, pürüzlü bulunduğundan temas uçlar arasında olacak ve dolayısiyla da adhezyon kuvvetleri azalacaktır. Adhezyon olayı, mekanik adhezyon ve spesifik adhezyon olarak iki aşamada yorumlanabilir. Mekanik adhezyon, katı yapıştırıcı tabakanın katı metal yüzeylerinin derinlerine ve gözeneklerine nüfuz ederek mekanik bir tutunma sağlamasıdır. Bu tür bağlantı, gözenekli maddelerin birleştirilmesinde söz konusudur. Yapıştırıcı-metal bağının yapıştırıcı-yapıştırıcı iç bağından daha kuvvetli olabilmesi spesifik adhezyon kavramı ile açıklanabilir. Bunda kısmen fiziksel kuvvetler (moleküller) kısmende kimyasal yüzey bağlantıları (kemisorpsiyon) rol oynamaktadır. Kemisorpsiyon, katıların temasta oldukları sıvı veya gaz moleküllerini kendilerine doğru çekerek yüzey enerjilerini kimyasal yoldan azaltmalarıdır. Ancak kemisorpsiyonun yapıştırma bağlantısındaki rolü üzerinde yazarlar henüz bir birlik sağlayamamıştır. iyi bir yapıştırma bağlantısı çekme makaslama deneyinde kohezyonlu kopmaya uğramalı, yani yapıtına kendi içerisinden kopmalıdır. Bu halde daha iyi mukavemet değerleri daha üstün özellikli bir yapıştırıcı ile sağlanabilir. Yapıştırıcı, çekme-makaslama deneyinde iş parçasından ayrılırsa, adhezyonlu kopma söz konusudur. Bu halde de yüzeyi, düzgün olmayan zorlama etkileri hatıra gelir ve yapıştırma değerleri istenilen düzeyin altında kalır. 4. YAPIŞTIRMA VE KOMBİNE BAĞLANTILARIN UYGULAMA ALANLARI Kombine bağlantı ilk olarak Sovyetler birliğinde AN 22 ve AN 24 gibi büyük nakliye uçaklarında gövde yapımında anodik oksidasyonun etkisinin önlemek ve eloksal işlemini mümkün kılmak amacıyla 958' de kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde de kombine bağlantı yine bu sıralarda askeri amaçlı uçaklarda, uzay taşıtlarında yakıt tankları ve oluklu sac bindirmelerinin üretilmesinde ağırlıktan ekonomi ve korozyona karşı korunma amacı ile kullanılmıştır. S.S.C.B ve A.B.D bugünde bu yöntemi askeri amaçlı uçaklarda kullanmaktadır. Ayrıca karayolu ve demiryolu taşıtlarının üretimi de kombine yapıştırma-nokta kaynağı bağlantısının önemli bir uygulama alanıdır. Taşıt yapımında çelik karoserilerin kombine yöntemle birleştirilmesinin avantajları tartışma götürmese de ekonomik ve üretime bağlı nedenlerden ötürü az kul- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI 6

10 Metali Adhesion > Adhesion Kohesion / Adhesion Metal 2 Yapıştırxox F 4- F Şekil 4. Bir yapıştırma bağlantısında adhezyon ve kohezyon kuvvetleri. Uçak endüstrisi yapısal metal yapıştırıcıların geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncülük etmiştir ve en önemli kullanıcısı olmuştur. Boegin 747, Lockheed C - SA, F - ve diğer birçok uçaklarda gövde ve kanat panellerinde yapıştırıcı kullanılmaktadır. Ayrıca uçağın burun kullahı, yakıt tankları, kuyruk konisi gibi birçok yerinde yapıştırıcı kullanılmaktadır. Yapılardaki metal-metal kombinasyonu için yüksek sıyrılma mukavemetine ve sıcaklık özelliklerine sahip nitrilekauçuk fenolik yapışıtırıcılar; alüminyum petek konstrüksiyonu için ise, epoxy fenolik yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Ayrıca helikopterler de rotor kanatları tamamıyla yapıştırıcılarla imal edilmektedir. Otomotiv endüstrisinde yapıştırıcı kullanımı uçak endüstrisine kjyasla daha yavaş artmasına rağmen, gelecekte bu endüstride de yapıştırıcıların kullanılması önemli oranda artacaktır. Şu anda büyük çapta uygulamanın olmamasının nedenleri gereken yüzey hazırlığının, yapıştırıcı uygulamasının ve sertleşme ortamının kütle üretimine uygulanabilmesinden doğacak masraflardır. Fakat son yıllarda bisiklet konstrüksiyonu, askeri araç üretimi, ticari araç üretimi, araba gövde montajı ve tren konstrüksiyonu gibi alanlarda yapıştırma teknolojisine olan ilgi artmaktadır. Bu ilgide şu faktörler rol oynamaktadır. Yaklaşık bütün nakliye araçlarında ağırlık azalması önemli bir gaye olmaya başlamıştır ve bu da köpükler, kompozitler, kompozit/metal kombinasyonları ve hafif alaşımlar gibi yeni malzemelerin kullanılmasına yol açmıştır. Bu yeni malzemeler konvensiyonel kaynak işlemleri ile birleştirilememektedir. Yapıştırıcılardaki son gelişmeler yapıştırma tekniklerinin i- malatta basit olarak uygulanabilmesine yol açmaktadır. Çoğu yeni yapıştırıcılar yağ toleranslıdır. Yüksek mukavemetli bağlantı oluşturabilmek için oda sıcaklığında çabuk sertleşirler ve robotlarla uygulanabilirler. Yapıştırılan bağlantıların yük dağılımı, yüzey düzgünlüğünün devam ettirilmesine ve yorulma direnci gibi teknik avantajları genel araç konstrüksiyonunda da istenmektedir. kullanılması ve imalat aşamalarının bu malzemeye göre oldukça iyi hazırlanmış bulunması, ayrıca gövde imalinde nokta kaynağının robotlarla yapılması ve bunun için büyük yatırımların yatırılmış bulunması, yapıtına kullanılmasının otomotiv endüstrisinde artmasına engel oluşturmasına rağmen, yukarıda bahsedilen avantajlarından ötürü bu endüstrideki yorini alması kaçınılmazdır. Buna rağmen çelik yerine plastik matrisli kompozit malzemelerin kullanıldığı ve dolayısıyla kaynak işleminin uygulanmadığı yerlerde yapıştırıcı tercih edilmektedir. Örneğin Lotus araba gövdelerini alt ve üst olmak üzere iki parça yapmakta ve sonra bunları yapıştırarak oldukça dayanıklı bir iskelet oluşturmaktadır. Diğer taraftan Citroen BX üzerinde uygun dizayn değişikliği ile yapıştırıcı kullanabilecek kesitler geliştirmiştir. Volksvvagen firması da Passat, Santana ve Scirocco ve Station Wagon tipi arabalarının aynı yerleri için benzer yapıştırıcılar kullanmaktadır. Bunun bir çok avantajı bulunmaktadır. Özellikle nokta kaynağı için kullanılan daha kalın saclar yerine daha ince saclar kullanılabilmekte, bu da ağırlıktan ve dolayısıyla da yakıttan ekonomi sağlamaktadır. Audi, 9 ve 8' nin motor kapakları, kapılar ve bagaj kapaklarının kıvrım yerleri Araldite esaslı yapıştırıcılarla yapıştırılmaktadır. Bütün Audi arabaları altı yıl korozyon garantisi vermektedir. Bu da, sıvı, düşük-chtorine araldite epoxy sistemleri ile formüle edilmiş primerlerin elektro kaplama metodu ile kaplamasıyla sağlanmaktadır. Benzer Araldite esaslı elektro kaplama primerleri Mercedes, Opel, Ford ve Volvo arabalarını da korumada kullanılmaktadır. Araba gövdelerinin cotophoretic dip kaplaması epoxy reçineler için dünyaca yaygın bir uygulamadır. TVR Mühendislik (Blackpool) Amerika'ya ihraç edilmek üzere spor tip araba tamponları imal ederken Bostik yapıştırıcı kullanmaktadır. Bu tamponlar cam fiber konsolu, sert köpük ve cam lifleri dış kabuğu olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. Bu katlar Bostik M 894 kullanılarak yapıştırılmaktadır. Bu tamponlar 2,5 mil/saat hızdaki bir çarpılmaya dayanıklıdır. Şu anda otomotiv sanayiinde gövde malzemesi olarak çelik Taşıt üretiminde gövde kısmına ilaveten motor kısmında da 62 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ «İNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI

11 yapıştırıcı kullanılmaktadır. Anaerobic yapıştırıcılar titreşime maruz, sıcaklığı devamlı değişen ve değişik alışkanların bulunduğu bu kısımlarda özellikle uygundurlar. Karbüratör, yakıt ve yağ pompaları, su pompaları, yağ filtreleri, giriş manifoldları gibi kısımlarda bağlantı yerlerinde yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Otomobil endüstrisinde kombine bağlantıların, bu endüstride kullanılacak yeni yüksek mukavemetli StE 34 ve StE 42 çelikleri üzerinde yapıştırılması maksadiyle Prof.S.Anık (İ.T.Ü) ve Prof.LDom (Berlin T.Ü.) tarafından yapılan ve Alman Volksvvagen Vakfı tarafından finanse edilen araştırmada, yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların gerek statik gerek dinamik mukavemet açısından en yüksek değerlere eriştiği tespit edilmiştir. Kombine bağlantı yalnız metal yapıştırma ve yalnız nokta kaynağının bir üretim yöntemi olarak kullanıldığı her alanda işletme ihtiyaçlarına bağlı olarak gündeme gelebilir. Kombine bağlantı iyi statik ve dinamik mukavemet, korozyon dayanımı ve sessiz çalışma isteyen alanlarda çok çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi ve ekonomik sonucu, yeni kullanma alanları bulmaya adaydır. KAYNAKÇA [) ANIK, S.- DORN,L-OGUR,A., Yapıştırılmış ve nokta kaynağı yapılmış kombine birleştirmelerde mukavemet özellikleri IV.Ulusal Metalürji Kongresi Ekim 986, Metalürji Mühendisleri Odası Ankara, Cilt II. [2] ANIK,S.~DORN,L.-OGUR,A.,Uçak endüstrisinde yapıştırma tekniği ve gelişmesi Segem, Sayı, Kasım 987 [3] ANIK.S.Yapıştırma ve nokta kaynağının kombinasyonu Mühendis ve Makina,Sayı 36, Mayıs 986 [4] ANIK, S.-DORN,LTrageverhalten kombinierter Verbindung durch Punktschweissen und Kleben an hochfesten Staehlen unter statischer und dynamischer Belastung Technische Üniversitaet Berlin und Technische Üniversitaet İstanbul, 986 [5] ANIK.S.-OGUR.A.-DİKİCİOĞLU.A. Metal yapıştırma ve kombine bağlantılar Erciyes Üniversitesi II.Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Haziran. 988, Kayseri [6] ANIK.S. ÇAPAN,L-OGUR,A. Yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların çeşitli ortamlardaki statik davranışları Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Nisan.988 [7] ANIK.S.-ÇAPAN.L-OGUR.A.Yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların dinamik yük altındaki davranışları 3. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ Ankara, Eylül. 988 [8] BEEVERS.A., Adhesives in Land Transport Int.J.Adhesion and Adhesives, January 984 [9] DANIEL.J. Design implication of adhesive bonding in carbody constrüction Inst.J.Adhesion and Adhesives, Vol.4.January 984 [] ENDUCH,W.KIeben eine Modeme Fugetechnik im Maschinen un Farhrzeugbau Adhaesion, 975, H.5 []STEPANSKI,H.,Punkschweisskleben von Karoserieblechen aus Stahl und Amüminium Dissertation TL-Aachen, 98 SELAHATTİN ANIK 927 Urfa doğumlu, 95 yılında İTÜ Makina Fakültesini bitirdi. 955'de Almanya'da doktorasını tamamladı. İTÜ Makina Fakültesinde 956'da Doçentlik 963'de Profesörlük unvanlarını aldı yıllan arasında çeşitli üniversitelerde görev yaptı. 7 adedi telif olmak üzere 9 adet kitabı vardır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış 35 adet makalesi, Kongre ve Sempozyumlara verilmiş 5 adet Tebliği, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Flamanca dillerinde olmak üzere yayınlanmış 5 adet yayını bulunmaktadır. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YİL. İKİNCİ OTOMOTİV VE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU. ÖZEL SAYISI 63

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği Programı : Uçak Mühendisliği

Detaylı

makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır

makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır makina tmmob makina mühendisleri odası yayın organıdır ŞUAT 1985 İÇİNDEKİLER ŞUAT 1985-SAYI : 307 CİLT: 26 SUNUŞ 2 LASER KAYNAĞI VE UYGULAMALARI 3 Hüseyin Ulvi AY KOL HASSAS KESME 11 A. Turan GÜNEŞ MAKİNA

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI

ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ESNEK ÜSTYAPILARDA İMALAT VE UYGULAMA KUSURLARI Yüksek Lisans Tezi Salih AYÇİÇEK İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

5. Uçak Gürültüsünün Azaltımına ilişkin Önlemler

5. Uçak Gürültüsünün Azaltımına ilişkin Önlemler 5. Uçak Gürültüsünün Azaltımına ilişkin Önlemler Bir hava taşıtı ile ilgili başlıca gürültü kaynakları açıklandıktan sonra gürültü azaltımına ilişkin imkanlar ortaya konacaktır. Kaynağında alınacak gürültü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EPOKSİNİN DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI VE HASTANE YAPILARINDAKİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Atilla YILMAZ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ Hüseyin Cem BAYRAKTAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı