BELİRLENMESİ. Suna TİMUR. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELİRLENMESİ. Suna TİMUR. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir. suna.timur@ege.edu.tr"

Transkript

1 PROTEİNLERİN İ İ ALTBİRİM SAYI VE STÖKİOMETRİSİNİN BELİRLENMESİ Suna TİMUR Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir.

2 Proteinler Amino asitlerin kopolimerleri AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 20 farklı amino asit: birçok kombinasyon Bir veya daha fazla polipeptid zinciri; Bir polipeptid zinciri i i - monomerik protein Birden fazla - multimerik protein Homomultimer tek tip zincir Heteromultimer iki veya daha fazla farklı zincir.

3 Proteinler Amino asit Polipeptid Protein Aminoasitlerin birinin α-karboksil grubu ile diğer aminoasidin α-amino grubu arasında 1 mol su ayrılmasıyla oluşan kovalent bağa peptid bağı denir. Bu bağ amid bağı karakterindedir. Karboksil Amino grubu grubu Peptid Bağı AA 1 AA 2 Dipeptid

4 Yapıya giren aminoasit sayılarına göre; 2 aminoasit : dipeptid <10 aminoasit : Oligopeptid 3 aminoasit : tripeptid 4 aminoasit : tetrapeptid <100 aminoasit : Polipeptid 5 aminoasit : pentapeptid >100 aminoasit : Proteinler

5 Proteinler Sınıflandırma * Farklı tipteki proteinlerin karakteri * tam olarak doğru tek bir sistem yok Fiziksel; çözünürlük (tuz çözeltilerinde) Kimyasal Yapılarına Göre; -Basit proteinler sadece amino asitleri içeren -Konjuge proteinler protein olmayan kısımlar içeren; proteid

6 Konjüge Proteinler Proteinler Sınıflandırma Eğer protein olmayan kısım protein fonksiyonunda önemli ise prostetik grup olarak tanımlanır. Glikoprotein, lipoprotein, nükleoprotein, fosfoprotein, metalloprotein, hemoprotein, flavoprotein. Fonksiyonel Proteinler Biyolojik aktivite a) Pasif Yapısal Proteinler b) Dinamik - enzimler (katalizörler), reseptörler, membran kanalları, transkripsiyon faktörleri, aktivite

7 Proteinler; Şekillerine Göre 1. Skleroproteinler: Fibriler proteinler; Suda çözünmezler, ipliksi ve lifsi yapıdadırlar. Destek ve iskelet materyalidirler. (örn: keratin (tırnak, saçvb vb.) 2. Globüler proteinler: Nötral tuz çözeltisinde çözünürler, küresel yapılıdırlar. Hücrelerdeki kimyasal işin(sentez, transport ve metabolizma) çoğunu küresel yapılı globüler proteinler gerçekleştirir. Genellikle proteine kovalent veya nonkovalent olarak bağlanan bir prostetik grup taşırlar.

8 Organizasyon.. Primer Yapı (1º) Amino asitlerin dizilimi Sekonder Yapı (2º) R-grupları dikkate alınmaksızın zincirin uzaydaki yönelimi Tersiyer Yapı (3º) R-grupları da dikkate alınarak zincirin uzaydaki üç boyutlu yapısı Kuarter Yapı (4º) Birden fazla polipeptid zincirinin bir arada bulunmasıyla oluşan yapı; (alt birim / subunit)

9 Primer Sekonder Tersiyer Kuarter Yapı Yapı Yapı Yapı Amino asitler α Helix Polipeptid zinciri Altbirimlerin biraraya gelmesi

10 Primer Yapı.. Protein Dizileri 20 farklı amino asit: bir çok kombinasyonon n sayıda AA içeren bir protein; 20 n mümkün olan dizi! 100 AA lik protein; olasılık = 1.3 X ! İnsan genomu yaklaşık 30,000-40,000 dizi Farklı kurallar olmalı! l

11 Protein Dizileri.. Dizi, her bir protein için karakteristiktir. Amino terminalden başlayarak karboksi terminale doğru ğ okunur. Dizi ve kompozisyon; protein fonksiyonu hakkında bilgi verir. Farklı organizmalardaki homolog proteinler homolog dizilere sahiptir.

12 Sekonder Yapı Sekonder yapıda başlıca iki tip tekrarlayan yapı vardır. α-heliks ve β-tabaka. İskelet atomları arasındaki hidrojen bağları sekonder yapıdan birincil derecede sorumludur. Hidrofobik etkileşimler de sekonder yapının oluşumunda etkindir. Tek bir zincirde: α-heliks İki zincir arasında: β-tabaka o paralel o antiparalel

13 Sekonder Yapı Tipleri Heliks α-heliks( ) 3 10 heliks Beta Tabaka Paralel Anti-paralel Düzensiz sarmal Beta Döngü α-heliks β-tabaka β-döngü Düzensiz Sarmal

14 Süper sekonder Yapı (2 ve 3 Yapı Arası) Protein Motifleri ve Domainleri Protein motifleri α-helikslerin ve/veya β zincirlerin tekrar organize olmaları ile oluşan yapılardır; genelde sekonder yapıların olası agregatları, (Helix-loophelix, Coiled coil, Helix bundle, βαβ unit, Hairpin, β Meander, Greek key, β Sandwich) Protein domainleri büyük proteinlerdeki farklanan bölgelerdir ve birbirlerinden bağımsız olarak katlanırlar(yapıdan bağımsız üniteler)

15 Tersiyer Yapı R-grupları da dikkate alınarak zincirin uzaydaki üç boyutlu yapısı Sekonder yapıların/ motiflerin/domainlerin organizasyonu (Sekonder yapıların katlanması ve paketlenmesi: genelde globular şekil) AA lerin R grupları arasındaki etkileşimler ş ve bağlar ğ ile stabilitesini korur.

16 Proteinlerin Tersiyer Yapısı Kararlılığı etkileyen faktörler Hidrojen bağları İyonik etkileşimler; İyon çifti / tuz köprüleri Van der Waals etkileşimleri: fiks veya indüklenmiş dipoller arasındaki zayıf, geçici elektrostatik etkileşimler. Hidrofobik etkileşimler: non-polar R- gruplarının, molekülün iç kısımlarına yönlenmesi ile su entropisinin artması Disülfit bağları: kovalent etkileşimlerdönüşümlü

17 Amino Asitler Arasındaki Etkileşim Tipleri

18 Proteinlerin Kuarter Yapısı Çoklu tersiyer yapıların tek bir fonksiyonel kompleks oluşturmak için düzenlenmeleri Birden fazla polipeptid zincirinin tersiyer yapıyı kararlı kılan etkileşimler (iyonik etkileşimler, hidrojen bağları, van der Waals etkileşimleri, hidrofobik etkileşimler ve disülfit bağları) ğ ) ile bir arada bulunması ile kuarter yapılı proteinler oluşur. Böyle proteinlerdeki her bir peptid zincirine alt birim(subunit) denir.

19 Kuarter Yapı Protein-protein etkileşimleri Multimerler Homomultimerler/ heteromultimerler Alt birimler arasındaki etkileşimler kooperatif çalışmaya olanak sağlar (domino etkisi)

20 Kuarter Yapı: MultimerikYapılar Bir çok farklı olasılık mümkün. homotetramer α 4 hekzamer α 3 β 3 ; (αβαβαβ) hekzamer α β γ hekzamer α 2 β 2 γ 2 Homodimerlerin trimeri Heterodimerlerin trimeri (αβ) 3

21 Kuarter yapı: Düşük yüzey/hacim oranı, yüksek stabilite (Agregasyona eğilim daha az) Daha büyük komplekslerin oluşumunu ş kolaylaştıran ş etki Katalitik aktiviteyi kolaylaştıran yapıların oluşumu Geniş yüzey alanlarında küçük substratların aktif merkeze ulaşması!! Problem Küçük moleküllerde kataliz için Küçük moleküllerde kataliz için farklı yapılara gereksinim!!

22 Proteinler; Fonksiyon Biyolojik bir kompartımanda bulunan proteinlerin sayısı, fonksiyonların kompleksliği ile orantılıdır. Canlı yaşamını ilgilendiren hemen hemen her konuda proteinlerin önemli olması nedeni ile yapılarının ve biyokimyasal özelliklerinin i i araştırılması zorunludur.

23 Bir proteinin amino asit kompozisyonu ve dizisinin aydınlatılması öncelikle ilgili proteinin saf olarak eldesini gerektirir.

24 Protein Saflaştırılması; Planlama- Strateji Protein Kaynağı Protein Üretimi Genel Yaklaşım Protein Kazanımı (Ekstraksiyon) k Ön Saflaştırma Konsantrasyon Kaba Fraksiyonlama İleri Düzeyde Ayırma Yüksek Rezolüsyon Kromatografik ve Elektroforetik Teknikler Saflık Kontrolü Karakterizasyon

25 Karakterizasyon

26 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Kimyasal analiz (Kompozisyon analizi i vb) Molekülün bir kuvvet karşısında transportu Işık saçılımı SEÇİM KRİTERİ?? Protein miktarı, saflık düzeyi, çözgen gereksinimi, protein yapısının seçilen yöntem ile uygunluğu YÖNTEMLERİN KOMBİNASYONU: Kimyasal kompozisyon+ SDS jel elektroforezi

27 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Kimyasal analiz (Kompozisyon analizi i vb) Molekülün bir kuvvet karşısında transportu Işık saçılımı PROTEİN AGREGASYONU??? Nörodejeneratif hastalıklar yada terapatik proteinlerin üretimi.. PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞİMLERİ?? Ş MOLEKÜLER KÜTLE + STOKİOMETRİ = KARAKTERİZASYON +..

28 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Kimyasal Metodlar Kompozisyon analizi: Sadece Minimum i kütle!!!

29 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Kimyasal l Metodlar Kompozisyon analizi A.A lerin ve/veya spesifik prostetik grupların molar kuantifikasyonu İyi bir analiz için; A.A analizi, N- yada C- terminal analizi, prostetik grupların kantitatif analizi Kullanılan yöntemin sensitivitesi: nano-pikomol düzeyinde analiz Farklı yöntemlerin kullanımıyla sonuçların desteklenmesi, Kütle ve kompozisyon analizinin birbirini doğrulaması gerekir Kompozisyon analizi; Minimum moleküler kütle hakkında bilgi verir. Protein kütlesinin analizi ile mutlaka desteklenmelidir.

30 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Kimyasal l Metodlar Kompozisyon analizi: Sadece Minimum kütle!!! KOMBİNASYON!!! A.A A analizi+ i SDS Jel Elektroforezi METOD Kuru kütle analizi-amonyum bikarbonat tamponu vb ya da?? Protein tayini-refraktometrik, spektrofotometrik Standardizasyon?? Gliko-, lipo-proteinler için güç

31 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Transport Metodları Sedimentasyon dengesi!! Jel filtrasyon Işık saçılımına dayalı metodlar DLS, SLS Mikroskobik teknikler Elektron mikroskobu AFM

32 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Transport Metodları Sedimentasyon dengesi!! KUARTER YAPI HAKKINDA BİLGİ

33 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) Çözelti fazında; Proteinin moleküler ağırlığı Protein-protein etkileşimlerinin belirlenmesinde

34 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) Bir proteinin alt birim sayısının (monomer, dimer vb) Protein assosiasyonun dolayısıyla self-assosiasyon sonucunda oligomerlerin tersinir olarak bir araya gelmesini ifade eden denge sabiti (Kd) nin Kompleks protein (iki yada daha fazla sayıda farklı protein, reseptör ligand, antikor-antijen) yada protein ligand yapılarına ve etkileşimlerine ilişkin stökiometrinin belirlenmesine ilişkin kullanımları söz konusudur

35 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) Temel olarak, dengenin assosiasyon yada dissasiasyona kaydığı durumdaki molekül boyutunu belirleyen bir yaklaşımdır. Analitik bir ultrasantrüfüj sisteminde, protein örneğinin UV yada refraktif indeks duyarlı sistemin kombinasyonuyla y optik olarak belirlenebilmesi Uygulanan santrüfüj kuvvetinin sonucu olarak oluşan rotasyon profil eksenine karşı örnek konsantrasyonu arasında ilişki kurulabilinir.

36 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon t (AUC-SE) Bu yaklaşım ile hem sedimentasyon hızı hemde sedimentasyon dengesini temel alan cihazlar geliştirilmiş olup, sedimentasyon dengesi durumunda deneme sonucunda konsantrasyon gradientine karşı difüzyon ile oluşan sedimentasyon dengesi söz konusudur ve zamandan bağımsız bir konsantrasyon profili oluşmaktadır.

37 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) Sedimentasyon denge dağılımı bir santrüfüj alanında Boltzmann dağılımları ile karakterize edilmektedir. Makromolekülün şeklinden bağımsız bilgi verip mol kütlesi ve kimyasal reaksiyona giren karışımlar için ise kimyasal dengenin direkt belirlenme yöntemi olarak ifade edilmektedir.

38 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) TASARIM: Optik Sistemler ile İntegrasyon nm arasında ölçüm Güçlü kromofor içeren makromoleküllerin belirlenebilmesi Dezavantaj: Kromofor içermiyor ise, örnek hazırlığında girişim yapan maddeleri içeren tamponlar kullanılırsa??

39 AUC AUC = preparatif US+ optik dedektör Örnek konsantrasyonunun santrüfüj hücresinde sedimentasyon süresince yada sonrasında ölçümü Santrüfüj parametreleri ve veri toplanmasında bilgisayar kontrollü sistem Deneme süreleri uzun!!

40 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar

41 AUC-SE Daha düşük rotor hızları sedimentasyon ve difüzyon kuvvetleri arasında denge net transport yok molekül şeklinden bağımsız Determination of M: In ntensity Diffusion Sedimentation c(r) = c 0 e 2 M(1 v ρ0 ) ϖ0 r 2 R T 2 0 Cell radius

42 AUC-SE Termodinamik sabitlere ilişkin bilgi Deneysel olarak belirlenen parametreler: Moleküler kütle: M Denge sabiti: K Assosiasyon dengesine ilişkin serbest enerji Ve diğer termodinamik parametreler

43 Grafiğer bağlı veri analizleri için ln(c) ve r 2 eğim M ile orantılı: c(r) = c 0 e 2 M(1 v ρ0 ) ϖ 0 r 2 R T 2 0 dln(c) = 2 dr 2 M (1 v ρ0) ϖ 2 R T Daha kompleks sistemler için alternatif: Sedimentasyon denge konsantrasyon gradientlerinin matematiksel fonksiyonlara uyarlanması

44 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon dengesi- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SE) Stökiometrinin belirlenebilmesi eğer protein aynı Stökiometrinin belirlenebilmesi, eğer protein aynı moleküler kütleye sahip alt birimlerden oluşuyor ise denatüre haldeki moleküler kütlenin non denatüre koşullara elde edilen kütleye oranıyla olasıdır ancak her iki koşulu kapsayan farklı yöntemlerden elde edilen verilerin kıyaslanması gerekmektedir.

45 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon hızı- analitik ultrasantrüfügasyon t (AUC-SV) Heterolog protein-protein etkileşimlerinin belirlenmesinde sedimentasyon hızı (SV), sedimentasyon dengesi (SE), kullanılabilmekte olup, SE daha çok moleküler kütle, assasiasyon sabitleri ve stökiometri hakkına bilgi verirken SV molekül boyutu ve şekli hakkında bilgi sunmaktadır.

46 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Sedimentasyon hızı- analitik ultrasantrüfügasyon (AUC-SV) AUC-SV ile özellikle dimerden heptamere kadar küçük miktarlarda protein agregatlarının ve altbirimlerinin analizi mümkün olabilmektedir. Denemeler süresince sıcaklık, rotor hızı ve sabit geometri kullanılmalı, kontrollu, tanımlanmış koşullar altında çalışılmalıdır. Uygun dedektörlerin kullanımları, girişimlerden uzak analizi olanaklı kılması açısından önemlidir.

47 SE Daha düşük hızlarda sedimentasyon kuvveti ve difüzyon arasındaki denge durumunda sadece molekül kütlesine bağlı bir dağılım mevcut. SV Maksimum hızda, protein hücre dibine çökelecek k buda protein in şekliyle l ayrıca orantılı olacaktır.

48 AUC-SV of solute ntration o Meniscus of solution Plateau conc. Conce Meniscus of solvent Sedimentation front Cell radius Modified from

49

50 AUC-UYGULAMALARUYGULAMALAR SV Biomolecular Shape Biomolecular l Conformational Changes Assembly and Disassembly of Biomolecular Complexes Molecular Mass and Subunit Stoichiometry Equilibrium Constants for Self-Associating Systems SE Molecular Mass and Subunit Stoichiometry Equilibrium Constants for Hetero-associating Systems Equilibrium Constants for Self-Associating System

51 Molekül Boyutu/Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Transport Metodları Jel filtrasyon!!!

52 Jel Filtrasyon Kromatografisi Geçirgenlik / Moleküler Elek Kromatografisi Proteinlerin Boyutlarına Göre Ayrılması:

53 Jel Filtrasyon Kromatografisinin Uygulamaları Ekstraktın deriştirilmesi Grup ayırmaları(desalting) Fraksiyonlama(analitik, preparatif) p Moleküler kütle tayini Protein bağlanması ve kompleks k oluşumu için i denge sabitlerinin hesaplanması Agregat oluşumu, proteinlerin ve denatürasyonunun analizi

54 Jel Filtrasyon Kromatografisi Protein agregatlarının ve moleküler boyutlarının belirlenmesinde en sık kullanılan analitik yöntemdir. Farklı özellikteki kolon dolgu materyallerinin HPLC ile kombinasyonu sonucunda makromoleküllerin kda aralığında şekil ve boyutuna göre selektif ve hızlı bir ayrımını mümkün kılar. Bu tip fraksiyonlama oligomer yapıların matriks porlarından penetre olamayacak kadar büyüklükte olup yapıdan dışlanarak elue olmalarıyla gerçekleşmektedir. Agregat yada alt birimlerin boyut analizi moleküler boyutun büyüklüğüne ğ göre farklı SEC metodları ile analizlenebilir.

55 Jel Filtrasyon Kromatografisi Çözünmeyen agregatlar için örnek hazırlığı aşamasında ön işlem uygulaması gerekmektedir. Öncelikle sistemin iyi tanımlanmış, ş suda çözünen globüler proteinlerden oluşan standartlar ile kalibre edilmesi elzemdir. SEC kullanımı sadece UV yada floresans dedektörlerd ile sınırlı olmayıp, LS gibi farklı dedektörlerinde başarıyla kullanımları olasıdır. Sonuç olarak jel filtrasyon ile elde edilen non-denatüre koşullardaki protein ağırlığı, SDS jel elektroforeziyle denatüre koşullarda elde edilen sonuçlar ile kıyaslandığında assosiasyon ve dissasiasyon durumundakid totalt kütlenin belirlenerek, l stökiometri t i hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

56 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Işık saçılımına dayalı metodlar

57 Molekül Ağırlığı Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Statik ışık saçılımı (Static light scattering; SLS) Light scattering (LS) nm aralığında değişen çözünür agregatların karakterizasyonu ve belirlenmesinde kullanılan bir teknik olup kinetik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Statik LS (SLS), aynı zamanda quasielastik LS (QELS) yada foton korelasyon spektroskopi (PCS) olarak da adlandırılan Dinamik LS (DLS), ve lazer difraksiyonu (LD) olarak tanımlanan farklı tiplerde LS uygulamaları mevcuttur.

58 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Statik ışık saçılımı (Static light scattering; SLS) Temel prensip partiküllerin oluşturduğu saçılımın ve ışık absorbsiyonunun belirlenmesi şeklinde özetlenebilir. Bu durumda saçılan ışığın şiddeti partikül boyutu ve gelen ışıgın dalga boyu arasındakı oran ile ilişkilidir. Bu tekniğin başarıyla uygulanabilmesindeki en önemli husus girişim yapabilecek kontaminantların uzaklaştırılması olup, filtrasyon yada santrüfüj adımı örnek hazırlığına eklenmelidir.

59 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Statik ışık saçılımı (Static light scattering; SLS) Protein agregatları yada altbirimler ve benzer biyolojik moleküllerin boyutu hakkında fikir veren klasik teknik SLS dir. Bu teknikde makromolekülleri içeren bir çözeltiden yüksek şiddetli monokromik bir ışık geçirilerek farklı dedektörler ile bir yada daha fazla noktadan saçılımın şiddeti tespit edilir. Sonuç olarak LS analizi özellikle proteinin kendi assasiasyonunun belirlenebilmesinde önemli bir araç olmaktadır.

60 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Dinamik ışık saçılımı (Dynamic light scattering; DLS) Bir süspansiyon içerisindeki partikül, emülsiyon yada moleküller Brownian hareketleri sergilemektedirler. Bu hareket solvent molekülleriyle indüklenmekte olup, bu moleküller ise kendi termal enerjileriyle hareket etmektedirler. Bu sisteme laser uygulandığında ışığın saçılım hızı tamamen moleküler boyutla ilişkili ş olmaktadır.

61 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Dinamik ışık saçılımı (Dynamic light scattering; DLS) DLS daha çok 5 mikrometre çapına sahip partiküllerin saçılımından kaynaklı kısa süreli dinamiğe bağlı ışık saçılımını ölçmekte olup, daha küçük partiküller için difüzyon temelli Brownian hareketleri etkindir. DLS ile belirlenen partikülün hidrodinamik çapı olup, partikülün sıvı içersisinde ne kadar difüzlenebildiğiyle bağlantılıdır.

62 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Dinamik ışık saçılımı (Dynamic light scattering; DLS) Bu metodun en büyük avantajı, çok farklı yapıdaki proteinlere, kompleks bir önişlem gerektirmeksizin uygulanabilir olmasıdır. Ancak toz, hava kabarcığı vs etkilere karşı son derece hassas olup, santrüfüj, filtrasyon ve seyreltme gerekliliği söz konusu olabilmektedir.

63 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Mikroskopik yöntemler Elektron mikroskobu moleküler boyutu ve büyük proteinler yada assosiye kompleks k yapıların şeklini i direkt olarak veren görüntüleme yöntemidir. İlk olarak hemosiyanin agregatlarının daha sonraki süreçde membran proteinlerinin kristal array yapısının tanımlanmasında kullanılmıştır. ş Proteinin doğal ğ yapısı yada şekli hakkında aydınlatıcı bilgiler sağlamaktadır.

64 Molekül Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Alt birimlerin i i Analizi i Jel elektroforezi Alt birim analizinde en pratik uygulanabilen yöntem olup, amaca yönelik olarak hem non-denatüre hemde ardından denatüre koşullarda uygulamayı gerektirmektedir. ki k Denatüre koşullar altbirim ve assasiasyon tipiyle ilişkili olarak değişebilir. Örneğin, ğ ekstrem ph, SDS yada üre kullanımı vb. Tampon koşullarının farklanmasına paralel olarak mobilite farklanacaktır ki buda diğer yönde dikkate alınmalıdır dolayısıyla l analizin i assasiasyon ve dissasiasyon i durumunda yapıldığından emin olunmalıdır.

65 Molekül Boyutu/Kütlesi Analizi için MtdljikYkl Metodolojik Yaklaşımlarl Alt birimlerin i i Analizi i Jel elektroforezi Disülfid köprülerinin varlığı dikkate alınarak, bu bağları indirgeyici ajanın varlığında ve yokluğunda olacak şekilde SDS jel elektroforezi gerçekleştirilmelidir. Elde edilen bantlar karşılatırıldığında alt birim sayısı ve molekül kütlesi hakkında bilgi edinilmesi olasıdır.

66 Saflık Kontrolü ve Karakterizasyon Elektroforetik Teknikler Saflık kontrolü Fraksiyonlama Molekül Kütlesi Tayini İzoelektrik l Nokta Tayini i Alt birimlerin Belirlenmesi İzoenzimlerin belirlenmesi vb.

67 PAGE Tipleri 1. Doğal-PAGE Biyolojik(enzim) aktivite kaybı yok. 2. Denaturing-PAGE Biyolojik(enzim) aktivite kaybı var. *SDS SDS-PAGE(Molekül kütlesi)

68 Molekül Kütlesi Tayini (Mr)

69 Molekül Boyutu/Kütlesi Analizi için Metodolojik Yaklaşımlar Mikroskopik yöntemler Atomik kuvvet mikroskobu k (AFM) ile yine moleküler büyüklük yapı ve agregat yada alt birimlerin dağılımına ilişkin atomal düzeyde bilgi edinmek mümkündür. Bu yaklaşım ş ile, amiloid β-protein p düşük ş moleküler kütleli oligomerlerinin, insülin fibrillerinin ve konjuge IgG agregatlarının yapısı tanımlanabilmiştir. Burada dikkate edilmesi i gereken en önemli nokta ise homojen bir örnek hazırlanması ve doğru bölgeden görüntü alınabilmesidir.

70 Trimerik amonyum transporter AMTB EMBO reports VOL 5 NO Ki Kristalizasyon + AFM

71 Ki Kristalizasyon + SEM

72 ETKİLEŞİMLERİN SİMETRİSİ HAKKINDA BİLGİ!!

73 KUARTER YAPI-FONKSİYON OLİGOMERLERİN A.A DİZİSİ OLASI KUARTER YAPILARIN TAHMİNİ

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI 1-Primer Yapı (1 o ) 2-Sekonder Yapı (2 o ) -Alfa heliks -Beta kırmalı tabaka -Beta bendler (kıvrım, dirsek) -Tesadüfi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın.

Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Bur aya ileti nizi yerleş tirin. En i yi etki yi elde etmek içi n, i ki veya üç c üml e kullanın. Türkiye nin en çok okunan ve en uzun süreli ücretsiz bilim dergisi, NetBilim Dergisi Kuark Bilim Topluluğu

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı