Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS Eııuuaını. ııurnmrı in. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS 1994. Eııuuaını. ııurnmrı in. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS 1994 Eııuuaını ııurnmrı in tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ASIL ÇELİK, ISO 9002, TUV, TSE, FORD Q 101, RENAULT, ZF, CATERPILLAR. EATON KALİTE SERTİFİKALARINA SAHİPTİR ASIL ÇELİK Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Ercan Han 121/K: Gayrettepe-İstanbul facil Tel: (0-212) Telex: ACEL TR Fax: (0-212) I I S I L.

3 ENfiür-rni llliiurnnirıir\ ııuuaını llluncııuıjuıı Cilt: 5 Sayı: 4 TEMMUZ / AĞUSTOS 1994 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır YANSIMA 3 Çeviren: iffeltyigün Bu çalışmada, zaman-maliyet pronilerinin endüstrideki uygulamaları, bir şirketin bu yöntemi performansını belirlemede nasıl kullanılabileceği özetlenmektedir. SUNUŞ 19 ÇAĞDAŞ KALİTE KONULARININ TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ Bahadır AKIN Bu vazıda, TKY felsefesi ve ISO 9000 standartları konusunda, hem çeşitli kuruluşlarda hem de Kalite Derneği adına, eğitici, uygulayıcı ve değerlendirici (denetçi) olarak çalışırken edinilen deneyimlerden çıkarılan (ve özellikle son 6 yılı içeren) yorum ve sonuçlar sunulmaktadır. 8 TÜRKİYE'DE KALİTE ALANINDA KURUMSAL DÜZENLEME KONUSUNUN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ J j o O o 0 o O o I Sayfa fi "^o oo KÜÇÜK VE ORTA BOY SANAYİ İŞLETMELERİNDE KALİTE DÜZEYİ VE thtiyaçlari BELİRLEME ARAŞTIRMASI: BİR ANKET ÇALIŞMASI Müfit AKYOS KUçUk ve Orta Boy işletme (KOBt)1erden oluşan bir sanayi sitesinde, önceden belirlenmiş 97 firmada, KOSGEB Kalite Çalışma Grubu'unca gerçekleştirilen bir anket çalışmasının istatistiksel sonuçları ile yorum ve öneriler sunulmuştur. 35 KİM KİMDİR? İsmet ÖZTl'NAl.I Yazının birinci bölümünde Ülkemizde kalite alanında yapılmış düzenlemeler, kalkınma planlan, bakanlıklar ve örgütler, yabancı kaynaklı projeler ayrımında belirtilmiştir. Buna göre oluşmuş, kurumsal yapı değerlendirilmiş ve mevcut yapının yetersizliği nedeniyle kurumlaşma gereksinimi ve Ulusal Kalite Sağlama Kurumu kurulması önerilmiştir. Sayfa ODADAN 38 SÜRELİ YAYINLAR KALİTE MALİYETLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DENETİMİ: 1990'LARIN KALİTE METRİĞİ OLARAK MALİYET-ZAMAN PROFİLLERİ M Güven tvic.f N Sayfa 19 YAYIN POLİTİKASI 40 CONTENTS TEMMUZ/AĞUSTOS JULY/AUGUST Cilt 5 Volume Sayı 4 No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher Murat ÖNDER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Managing Editör Nesim ERKİP Yayın Sekreteri Technical Secretary Yaprak BOYLA Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK Sait ATINÇ Nesim ERKİP Ahmet HASIRCI Güney ÖZALTAN H. Kürşat SERTPOYRAZ Işık TEKİN Baskı mprintedby MF Tanıtım Ltd. Şti. (312) Grafik Dizgi Graphist Type Setting Ali Rıza FALCIOĞLU MMO (312) ANKARA Baskı Sayısı Circulation 3000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 36/1 -A Kızılay - ANKARA Tel : (312) Fax: (312)

4 YANSIMA j / "Kalite Özel Sayısı" olarak elinize gelen bu sayıda aslında yayın hayatımızın başından beri önemsediğimiz kalite konusuna biraz daha derinlemesine girme- j ye çalıştık. Yayın Kurulu olarak özellikle son birkaç yıl içinde kalite sayfalarını / doldurmakta hemen hiç sorun yaşamadık. Bu da bize meslekdaşlanmızın büyük ' bir bölümünün kalite konusuna ne kadar önem verdiğinin somut bir göstergesi. f Böyle bir sonuçtan hareketle bu sayıyı konusunda uzman bir arkadaşımızın, Sn. Bahadır Akın'in editörlüğünde "Özel Kalite Sayısı" olarak çıkarma kararını aldık. Kalite konusunda ülkemizde son yıllarda giderek artan ilginin ortaya ISO 9000 gibi standartları ve Kalder gibi öncü kuruluşları çıkarması sevinerek izlediğimiz gelişmeler. Vardığımız noktadan sonra görmek istediklerimiz ise büyük işletmelerde oluşan kalite anlayışının giderek orta ve küçük ölçekli kuruluşlara ; da yansıması, kalite felsefesine uygun yönetim biçimlerinin yaygınlaşması ve / devletin kalite konusunda gerçekleştirmesi gereken düzenlemelerdir. V Kalite seferberliği bize çok şey öğretti: Kalite, bir işletmede tüm çalışanların /' sorunudur; kalite müşteri isteklerinin karşılanmasıdır; kalite kontrol edilmez, üretilir vb. gibi. Şimdi sıra bu öğrendiklerimizi tabana kadar yaymaya ve ürünlerimizi dünya pazarına sunmaya gelmiştir. Bu özel sayımızın sayfalarında yer alan kaliteli yazılardan keyif almanız dileği ile. Saygılarımızla, EM Yayın Kurulu

5 Kalite... Hergün hepimizin yaşadığı ve "kalite" ile ilişkili bir çok mutluluk veren ve sinir bozan olaylar olduğuna göre, kalite herkesin bildiği bir olgu değil midir? Bir restoranda karşılaştığınız güleryüz, güzel yemekler ve kabarık olmayan bir fatura, zamanında kalkmayan uçak, sözverdiği sürede gitmeyen tren, hemen yanıt veren 118 no.lu telefon, vergi yatırdığınızda teşekkür eden bir memur, teksisine bindiğinizde günaydın diyen bir şoför, dükkanına girdiğinizde homurdanan bir tezgahtar, boyası dökülen, bozulan bir takım ev gereçleri, Aziz Nesin'in bir öyküsünde anlattığı gibi, açılması gerektiği halde açılamayan, açılmaması gerektiği halde açılan bir takım şişe ve kutular... Benzer örneklerle sayfaları dolduramaz mıyız? Günümüzde, kalite anlayışında belirleyici öğenin "müşteri" olduğu kabul edilmektedir. Her ürünün (mal olsun, hizmet olsun) mutlaka bir müşterisi vardır. Müşteri kitlesi bazen milyarlarla, bazen de tek basamaklı sayılarla ifade edilebilir, ürünün cinsine göre. Bu önemli değil. Çağdaş anlayış, malı ve hizmeti üreten sistemin odağında müşterinin olması gerektiğini söylüyor bize. Önemli olan, müşteri beklentilerinin ve gereksinimlerinin tam olarak karşılanması... Bu da isteklerin doğru belirlenmesini, mal veya hizmetin ve onun sağlayacak sistemin bu istekler doğrultusunda tasarlanmasını gerektiriyor. Zorla güzellik olmaz... Peki, zorla kalite olur mu? Aslında zorlayıcılığın müşteri kesiminden gelmesi gerekiyor. Bu da öncelikle sözkonusu ürünün rekabetçi bir piyasada boy göstermesini gerektiriyor. Ekonominin her sektöründe rekabetin olmasıyla ve rekabeti önleyici faktörlerin ortadan kalkmasıyla "müşterinin ciddiye alınma oranının" artacağını ve kalitenin yükseleceğini söyleyebiliriz. *# Kalite konusu, içerdiği tüm anlamlar ve kapsadığı tüm boyutlarıyla ülkemizde tartışılabilir hale gelmiştir. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Özellikle son on yıl içinde dünyadaki yeni eğilimleri izleyebilme olanağımızın ve yeteneğimizin artmış olduğunu gözlüyoruz. Kalite düşüncesinin evriminde ulaşılan en son basamak günümüzde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) olarak adlandırılmaktadır. TKY, iş dünyasında madalyonun iki tarafını da dikkate alan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Bir yanda müşteri, öteki yanda üretici... TKY getirdiği ilkelerle hem müşterinin tam tatminini hedefliyor, hem de bu ilkelere göre yönetilen bir kuruluşun, sürekliliği sağlaması koşuluyla, kalitesini rekabet gücünü ve çalışanlarının tatminini en üst düzeye çıkartacağını kanıtlıyor. Yurdumuzda TKY üniversite ve sanayi çevrelerinde tartışılmakta ve uygulama çabaları görülmektedir. Sanayi çevrelerinin konuyla ilgilenmelerinde dışa açılma, Avrupa Topluluğu ile bütünleşme çabaları, artan müşteri bilinci, dolayısıyla yurtdışı ve yurtiçi rekabete daha duyarlı hale gelme gibi nedenler önemli rol oynamıştır. Bu koşullar varoldukça sanayimizin Çağdaş Kalite konularına ilgisi ister istemez sürecektir. Ancak konunun sanayi kesiminde tüm boyutlarıyla ve bütünsellik içinde anlaşıldığı, bilinçli ve etkin uygulamaların yapıldığı iddia edilemez. TKY bir kültürdür; benimsenmesi tepe yönetimlerinden başlayarak bir dizi değişimi gerektirmektedir. Eski alışkanlıkların, kestirme yöntemlerin terkedilmesi ise kolay olmamaktadır. Üniversitelerin de programlarında çağdaş kalite konularına hakettiği yeri verdiği söylenemez. Yönetici ve mühendis yetiştiren tüm dallarda, temel kalite kavram ve tekniklerinin ders programlarında yer alması önemli bir eksikliği giderecektir. Son olarak, kamu kesiminde ve devlet yönetim mekanizmasında çağdaş kalite yönetim ve ilkelerine ilginin yok denecek kadar az olduğunu söylemeliyiz. Oysa bu kesimlerce üretilip sunulan her karar, her ürün çok geniş bir "müşteri" kitlesini etkilemektedir. A.B.D. yönetimi, 1980'li yıllarda Japonya'yı yakalamak için kalite atağına kalktığı zaman Başkan Reagan'ın bizzat ilgilendiği bir grup kurulmuştu. Nasıl şirketlerde tepe yönetiminin bilinçli katkısı ve desteği olmadan çağdaş kalite yöntemleri yerleştirilemiyorsa, ülke düzeyinde de yönetim mekanizmasında görev alanların bu konularda bilgi sahibi olmaları ve özendirici bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. BAHADIR AKIN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ CİM : 5 Sayı :4 1994

6 Mâm ÇAĞDAŞ KALİTE KONULARININ TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ* Bu yazıda, göztemferden çıkarılan (m özettikte $op akı ythjceretft) ymun w sonuçlar &tmıtmaktadtr r Yazıda temel olarak şu kmufar yer atmaktadır: 1, Çağdaş kalite konularmuı Törkty&d& doğuşu ve gelişimi. Z Çağdaş kaiite mlaytşınm itygu(anma$ifida karşılaşılan tattışmaft kavranrfar. Bahadır AKIN ArçelikAŞ. Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi Kalite Güvence Müdürü Bu yazı, YA/EM XVI. Ulusal Kongresi'nde günü yapılan "Toplam Kalite Yönetimi" panelindeki sunuş esas alınarak hazırlanmıştır. 1. ÇAĞDAŞ KALİTE KONULARININ TÜRKİYE'DE DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 1980'lerin başlarında bellibaşlı büyük holdingler tarafından Kalite Çemberleri (KÇ) uygulamaları başlatılmıştır. Bu, 80'lerin sonuna doğru hızını kaybederken aynı anda İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) uygulamaları ilgi çekmeye başlamıştır. 1990'ların başında Toplam Kalite Yönetimi fikri yaygın olarak duyulmaya başlarken, hemen hemen aynı zamanlara rastlayan bir ISO 9000 'salgım' TKY'nin çıkışını ve yayılmasını frenlemiştir. Bu kısa tarihçeye baktığımızda ve batı dünyasıyla kendimizi karşılaştırdığımızda iki nokta dikkatimizi çekmektedir. (Tablo. 1) TABLO. 1 ÇAĞDAŞ KALİTE KONULARININ KALİTE ÇEMBERLERİ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 TKY + KALİTE ÖDÜLÜ RE-ENGINEERING 1. Türkiye'de gelişmenin izlediği yol Batı ile paraleldir (orada da sırasıyla, KÇ, İPK, TKY ve ISO 9000 ilgi odağı olmuştur). 2. Yapı taşlarının adaptasyonunda, Batıyla aramızdaki faz farkı gittikçe kapanmaktadır. Yani, KÇ'ni Türkiye bir 10 yıl farkla 'keşfederken', TKY'ni yaklaşık 7, ISO 9000'i yaklaşık 3 yıl sonra yaygın olarak konuşmaya ve uygulamaya başlamıştır. Burada parantez açıp bir üçüncü noktaya dikkat çekilebilir: Kalite Çemberleri hariç diğer iki konunun yurtiçinde tanınıp yayılmasında akademik kuruluşlar değil daha çok sanayi kuruluşları önayak olmuşlardır. 1990'ların ortasına yaklaşırken, son iki yıldır ISO 9000 TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ 1980'LER ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Cilt: 5 Sayı :4 1994

7 standartlarına ilginin azaldığını buna karşın Kalite Ödülünün ilgi çektiği görülmektedir. (Burada bir başka hatırlatma yapmakta yarar görüyorum: Biraz sonra değineceğim kavramsal karışıklıkların bir ölçüde düzelmesine 1991 yılında resmen kurulan, 1992 yılında etkin bir şekilde çalışmalarına başlayan KalDer'in çok büyük katkısı olmuştur.) Kalite Ödülü, KalDer ve TÜSİAD tarafından ortaklaşa kurulan ve desteklenen bir ödüldür; Avrupa Kalite ödülü esas alınarak hazırlanmıştır. Kriterlerini tam anlamıyla karşılayan bir kuruluş, "TKYni tam olarak uygulayan mükemmel bir kuruluştur" olarak tanımlanır. Ödüle başvuran kuruluşlar birbirlerine göre değil "mutlak" olarak değerlendirilirler. Yani ödül her yıl ille de verilmek zorunda değildir. Kısaca, TKY ödülün özendirici etkisiyle yeniden gündemde öncelik kazanmıştır. Bugünlerde ise yurdumuzda "TKY mi, reengineering mi" konusu günceldir. Burada Batı ile aramızda hiç faz farkı yoktur!! 2. ÇAĞDAŞ KALİTE ANLAYIŞININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN TARTIŞMALI KAVRAMLAR Öncelikle şu belirlemeleri yapmak durumundayız: 1. Her kuruluş istediği yönetim modelini seçip uygulamakta özgürdür. Yönetim modelinin TKY'ne göre şekillenmesini zorlayan bir düzenleme yoktur. 2. Aynı şekilde, yönetim sisteminin ISO 9000 standartlarından birisine göre olmasını zorlayan ne ulusal ne de uluslararası bir yasal düzenleme vardır. Ancak belirli bir müşteri, o kuruluşu kendisinden ürün almanın bir önkoşulu olarak ISO 9001/9002 standartlarından birisine göre belgeli olmasını zorlayabilir. 3. TKY için herkesin üzerinden anlaştığı tek bir model yoktur. Deyim hoşgörülürse, TKY'nin tanımı, bu işin içinde olanlarca bile, biraz filin tanımı gibidir. Benim kişisel olarak benimsediğim modeli basitçe şöyle tanımlayabilirim: Deming'in 14 ilkesiyle çerçevesi çizilen, Juran'ın örgütlenme modeli ve tanınmış "sürekli gelişme sarmalıyla" içi doldurulabilecek bir TKY modeli. 4. TKY modelinin (sonuçlarının geçerliliği açısından) açıkça söylenmeyen ama üstü örtülü en temel varsayımı, serbest rekabete açık bir ekonominin varlığıdır. 5. TKY insana (hem kendi çalışanına hem müşteriye) saygıyı, demokratik bir çalışma ortamını temel alarak kalitenin sürekli gelişimini ve karlılığın uzun vadede sürekliliğini garanti eder. Bu son iki saptamayı şu nedenle yapıyoruz: Kuruluşlar elbette TKY'den başka yönetim modelleriyle de karlı olabilir; hele rekabetin olmadığı ekonomilerde kısa dönemde karlı olmak veya görünmek çok kolaydır. Şimdi en çok karşılaşılan ve tartışılan sorulara bakabiliriz: 1. ISO 9000 standartları TKY'ne geçiş için bir önkoşul mudur? 2. ISO 9000 standartları TKY'ne geçişi kolaylaştırır mı? 3. ISO 9000 standartları TKY standardı mıdır? 4. ISO 9000 standartları ile TKY ilişkisi nedir? 5. TKY için kalite çemberleri ne kadar önemlidir, KÇ olmadan TKY olabilir mi, KÇ TKY için ilk adım mıdır? Soruları tartışmadan önce TKY, ISO 9000 ve KÇ ilişkisini nasıl gördüğümü basitçe anlatmak için çizdiğim Venn Diyagramını incelemek yararlı olur: Denetim/Belgelendirme Soru 1: Hayır, önkoşul değildir. Soru 2: Kuruluşun amaçlarına bağlıdır. Özellikle, üst yönetim uzun vadeli yönetim modeli olarak TKY'ni seçmişse bilinçli bir ISO 9000 uygulaması, geniş bir katılım sağlar, geçişi kolaylaştırır. Öte yandan müşteri/pazar koşulları gerektirmiyorsa ISO 9000 uygulaması yapılmaksızın TKY modeli bilinçli ve planlı olarak uygulamaya konulabilir. Soru 3: Kesinlikle hayır. Venn diyagramıyla göstermek istediğim budur zaten. TKY ve ISO 9000'in arakesiti vardır, ama tam çakışan iki küme değildir. ISO 9000'in dışarıda kalan kısmı standartlara göre yapılan denetimler ve belgelendirme süreçlerini göstermektedir. Öte yandan, TKY bir standarda bağlanamayan, bu anlamda denetimi yapılamayacak bir olgudur. Soru 4: O halde ISO 9000 ve TKY ilişkisi için şu söylenebilir: İkisinin de üst yöneti- Cilt:5 Sayı:

8 min sorumluluğu, kalite sistemi, tasarım kontrolü, eğitim, istatistiksel teknikler gibi birbirleriyle çok yakından ilişkili alanları vardır. Fakat TKY ISO 9000'in gerektirdiğinden çok daha kapsamlı, özellikle kaliteyi sürekli geliştirmeye yönelik teknikleri içeren bir anlayıştır. Oysa ISO 9000 ile yalnızca, ulaşılmış bir kalite düzeyi sürdürülür. Soru 5: Çok kısa ve yalın bir yanıt vermek gerekirse "KÇ olmadan TKY olabilir ama KÇ olması da tek başına TKY'ni sağlamaz" denilebilir. Öte yandan, sağlıklı bir KÇ uygulamasının TKY'ni güçlendireceği muhakkaktır. Çünkü yönetimle çalışanların ilişkilerinin iyileşmesine olağanüstü katkıları olabilir. (Bu arada KÇ'nin batıda ve Japonya'da farklı uygulandıklarını da anımsamak gerekir.) KÇ'nin TKY için, ilk adım olabilmesi için TKY'nin tüm öğelerinin planlanması ve uygulamaya sokulması gerekir. "İlk Adım"dan çok "bütünün parçası" deyimi ise daha yerinde olur. Özetle, ISO 9000 ve TKY için uçlarda fikirler vardır. Yelpazenin nedenli geniş olduğunu belirtmek için kısaca şu örnekleri okumak yeterli olabilir: Juran "ISO 9000 gelişmenin önemini, üst yönetimin katılımının önemini, çalışanların katılımını içermemektedir... ISO 9000 sistemine sahip olun olmayın sürekli geliştirme yapmak zorundasınız... Pazarlama amacıyla ISO 9000'e uymak zorunda olabilirsiniz, ama bu kalitede önderlik için yetmek. MB ve Avrupa Kalite ödüllerindeki kriterler de eklenmelidir." demektedir. (European Ouality, vol. 1, no.1,1994) Japonya iş çevrelerinde de ISO 9000 ve TKY karşılaştırması son yılların hararetli konuları ndandır. Japanese Standards Association tarafından yakın geçmişte düzenlenen bir toplantıda ISO 9000 ve TKY ilişkileri çok yönlü olarak tartışılmıştır. Toplantıda, aralarında Deming ödülü kazananlar, ISO 9001/9002 belgeli şirketler, belgelendirme kuruluşları ve kamu sektörü temsilcilerinin de bulunduğu çok geniş bir kesim görüşlerini bildirmişlerdir. Bu sempozyumda Dainippon Ink and Chemicals (DIC) şirketinin TKY Departmanı Direktörünün hazırladığı bir "ilişki matrix tablosu" da görüşülmüştür. Burada dikkat çeken, Japonların da TKY'nin ISO 9000'den örnek alıp güçlendirmeleri gereken yönleri olduğunu belirtmeleridir. (Örnek vermek gerekirse, kalite sistemi, sözleşmenin gözden geçirilmesi, doküman kontrolü, ürün tanımı ve izlenebilirliği, muayene ve deney...) (ISO 9000 News, vol. 3, no.1, Jan/Feb 1994) 3. TKY KÜLTÜRÜNÜN BENİMSENMESİNDE YAŞANAN BAŞLICA GÜÇLÜKLER Bir kuruluşun performansının organizasyon kültürünün doğrudan ifadesi olduğunu varsayarsak, TKY anlayışının ve tekniklerinin uygulanmasıyla, o kuruluşun performansının artırılabileceğini söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, organizasyon kültürünün değiştirilmesiyle performans da değişecek, gelişecektir. O nedenle, bilinçli, sistematik ve planlı olarak organizasyon kültürü değiştirilmelidir. Böylece "düşünce yapısı" değişmiş olacak ve TKY anlayışının önündeki en büyük kısıtlayıcı faktör elenmiş olacaktır. Bugüne kadar edindiğim deneyim ve gözlemler, bu "değişimin" önündeki engellerin başlıcalarını şöyle sıralamama yol açıyor: 1. ilgisiz üst yönetim: Katılım eksikliği (eğiticilik, denetçilik, liderlik, politika ve strateji belirleme, coach'luk, uygulamalar). Mizuno "üst yönetimin katılımcı olmadığı bir şirket kafası kesik tavuk gibidir; çok enerji harcar, koşar, bir yere gitmez" demektedir. Çoğunlukla, üst yönetim ilk baştaki heyecanını ve desteğini sürekli kılamamaktadır. 2. Üst yönetimin alt kademelere uzak oluşu: Organizasyon kademelerinin çokluğu, liderlik ve katılımcılık eksikliği, çalışanlarda motivasyon kaybına yol açmakta, iletişimi bozmaktadır. 3. Üst yönetimce belirlenmiş net TKY hedefleri olmaması: Niçin TKY uygulanmakta? Neler bekleniyor? Çoğunlukla bu konuda üst yönetimlerin kafasının berrak olmaması, hedeflerin somut ve gerçekçi olmasını önlemektedir. 4. Üst yönetimce belirlenen hedeflerin alt kademelere ulaştırılamaması: Ya ulaştırılması gerektiğinin bilincinde olmamaktan ya da böyle bir mekanizma olmadığından, tüm çalışanların çabalarının, kuruluşun ortak amaçlarına hizmet etmesi sağlanamamakta veya üst yönetimden aktarılan mesajların içeriği bozulmaktadır. Bu da yanlış uygulamalara ve işlerin tekrarına yol açmaktadır. 5. Rolünü anlamamış bir orta yönetim kademesi: Kuruluşlarda TKY araç ve tekniklerinin uygu- Cilt: 5 Sayı :4 1994

9 lanmasını sağlayacak, özendirecek kademe budur. TKY'ni içeriğinin anlaşılamaması ve teknikleri bilmemek çok büyük yanlışlıklara yol açmakta, işlerin gidişini yavaşlatmaktadır. 6. Departmanların birbirinden kopuk oluşu: TKY çalışmalarına her departmanın katılımı şarttır. Ayrıca, departmanların çalışma hedeflerinin, iş programlarının kuruluşun ortak amaçlarına maksimum katkıyı sağlayacak biçimde olması gerekir. "Fonksiyonlararası yönetim" biçiminin olmadığı yerlerde işlerin duplikasyonu, yetki karışıklığı ve işlerin sahipsiz kalması kaçınılmazdır. 7. Çok teori az uygulama: TKY çalışmalarına büyük istekle başlayan kuruluşlar genellikle kavramlara ağırlık verip, özellikle istatistiksel tekniklerin yaygın kullanımını gözardı etmektedir. Denge iyi kurulmalıdır. 8. Ürün kalitesine ilişkin politikaların eksikliği: Bulundukları yeri iyi belirlemeyen ve nereye ulaşmak istediklerini iyi tanımlamayan kuruluşlar, kalite politikalarına ilişkin temel soruları yanıtsız bıraktıkları için, TKY için yapılan diğer planlamalar doğru olmamaktadır. 9. Törenselliğin vurgulanıp içeriğin unutulması: Karmaşık sistemler kurma, formlar geliştirme, süslü sunuşlar yapma gerçekten TKY uygulanıyor sanısını yaratabilir. Tüm çabaların, tüm faaliyetlerin kuruluşun belirlediği tüm çabaların, tüm faaliyetlerin kuruluşun belirlediği temel hedeflere katkısı olmasına, katma değeri olmasına, bu anlamda "içeriği olmasına" özen gösterilmelidir. 10. Eğitim eksikliği: Özellikle üst ve orta kademe yöneticilerinin "zaman yokluğu" nedeniyle yeterli eğitim almamaları, aslında uygulayabilecek düzeyde bilmeleri gereken birçok teknikten habersiz kalmalarına yol açmaktadır. Bu da doğru ve etkin planlama yapılamamasına neden olmaktadır. 4. SONUÇ Juran "İnsanların zihnini açan krizdir" diyor. Ama kuruluşların "inşallah kriz olmaz" deyip günlerini geçirmemeleri gerekir. TKY uzağı görme ve krizleri en az hasarla atlatma olanaklarını sağlayan bir yönetim biçimidir. Şirketler teknelere benzer. Tekneler kaptanın manevralarına belli bir gecikmeyle yanıt verir. İyi bir kaptanın, bu nedenle, hedefini belirlemesi, rotasını çizmesi ve yapacağı manevraları önceden planlaması gerekir. Şirketlerde de ana hedeflerin belirlenmesi, buna uygun politika ve stratejilerin çizilmesi, zamanında ve doğru kararların verilmesi gerekir. Bu da yönetimin en başta gelen görevlerindendir. Özellikle kararların da etkisini belli bir gecikme ile göstereceği yöneticiler tarafından akılda tutulmalıdır. Bugün kaliteye önem verilmemesi, kalite geliştirme planlarının yapılmaması, müşteri/pazar/ rekabet koşullarının sürekli izlenmesini sağlayan göstergelerin kullanılmaması, bugün iyi gibi görünen bilanço karlarına karşın bir şirketi apansız krize sürükleyebilir. Önlem alınacağı zaman ise iş işten geçmiş olur ya da alınan önlemler çok geç etkisini gösterir. KAYNAKÇA 1. Mizuno, S., Company-VVide Total Ouality Control, Asian Productivity Center Juran, J. M., "Juran's Message for Europe", European Ouality, vol. 1, no. 1, , Tomiyama, T., "Combining ISO and Japanese TQC", ISO 9000 News, vol. 3, no. 1, Bahadır AKIN 1976 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 1979 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesi aldı. Yüksek lisans çalışması sırasında Petkim'de Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Sırasıyla; ODTÜ, TÜBİTAK ve Şişecam'da görev yaptı. Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Arçelik Ankara Işletmesi'nde Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmaktadır. KalDer'in asil üyesi olup, derneğin eğitim ve ödül gruplarında çeşitli görevler üstlenmektedir. Cilt: 5 Sayı: E VnîTCTHI

10 TÜRKİYE'DE KALİTE ALANINDA KURUMSAL DÜZENLEME KONUSUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Bikün üf bölümden afu$m$tut< Birimib&ümdfy ammizctö fcs/fle zlamnda yaptimş döz^ntemeter; Kalkmana pimhr), Bakantfktarv* Styüttet, Yabamt kaynaktı prc/ater, aynmnda bemtmtşitr, ikinci BSiömda, birinoi bötûmd» belirttim düzmtermlerte olüşnu? kuruman! yapttmn cteğeriömtlnltn&siyaptlmışttr. Üçüncü Bölümde, mevcut yapmm yetersizliği nedeniyle yeniden kurumlaşma gerek$tntm ve ULUSAL KAÜ- T SAĞLAMA KURUMU kurulması önerilmiştin İsmet ÖZTUNAU MMO Kalite Sağlama Komisyonu Üyesi Bu yazı daha önce 93' Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2'de yayınlanmıştır. Yazının dergimizde yayınına izin veren MMO Yönetim Kurulu'na ve yazara teşekkür ederiz. 1. YAPILMIŞ DÜZENLEMELER 1.1. Üretim ile birlikte kalite konusu da gündeme gelmiştir. Çağlar süreci içinde gelişmeleri belirtmek olanaklıdır. Ancak, ülkemizde "Beş Yıllık Kalkınma Planlan" döneminden bu yana olan gelişmelere kısaca ve yeterince değinilecektir Kalkınma Planları: - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Mamullerin kalite kontrolü yapılacaktır. Belirli kalitede ve standartta olmayanların satışına engel olacak tedbirler alınacaktır. - İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Sanayi Bakanlığı kalite tayin ve denetleme işlemleri için gerekli yetki ve sorumluluklarla teçhiz edilecektir. Seri imalat yapan sınai işletmelerin bünyelerinde kalite kontrol met odlarının uygulanması için gerekli teknik yardım Devlet tarafından sağlanacaktır. - Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Kalite kontrolünün daha etkili hale getirilmesi için gerekli organizasyon getirilecektir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Kaliteli ürün ve hizmet üretimini sağlamak üzere kuruluşlarda entegre kalite kontrol tekniklerinin kullanılmasının başlatılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi temel alınacaktır. Ulusal Kalite Kontrol sisteminin kurularak, sistemde yer alan kuruluşların çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve eksik görülen yeni kuruluşların oluşması gerçekleştirilecektir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Modern kalite kontrol bilincinin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olacak denetim etkisinin arttırılması, kalite belgelendirme işlemlerinin tüketicinin korunmasını sağlayacak şekilde ve aynı ilkelere göre yapılması ve etkin bir ulusal kalite kontrol sistemi kurulması çalışmaları tamamlanacaktır. Kamu ve özel kuruluşların elindeki MI ın Cilt: 5 Sayı :4 1994

11 cihazların kalibrasyonunu sağlamak için kalibrasyon laboratuvarlarının kurulması Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir. - Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ): Entegre kalite kontrol teknikleri, belgeleme faaliyetleri ve tüketicinin eğitimi ile mal ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünde çalışmalara devam edilecektir. Sınai seviyede kalibrasyon hizmetinin verilebilmesi için ekonomik olmak kaydıyla sabit ve gezici ölçme birimleri oluşturulacaktır Bakanlıklar ve Örgütler: Aşağıda belirtilen görev ve yetkileri bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: a. İç ticarete konu olan ürünlerin standartlaştırılmasını sağlamak; b. İhraç mallarının standardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek; c. Sanayi mamullerinin standardlarını hazırlamak ve hazırlatmak; d. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı çalışmaları ile eğitim, danışmanlık ve kalite geliştirme hizmetlerini yürütmek; e. İmalat Sanayii Yönetmeliğine dayalı olarak, İmalat Belgesi; bazı mamullere Garanti Belgesi vermek; f. Gelişen teknolojik şartlara uygun üretilen malların kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak; g. Yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek uygun kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak; h. Sayaçlar ile, uzunluk, hacim ve kitle ölçülerinin kontrollerini yapmak; ı. Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulan standardların standartına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak; i. Standardı bulunmayan Sanayi mamulleri ve emniyet kuralları için denetimlerine esas olacak özellikleri tespit ile, j. Mecburi uygulamada bulunan Türk standardları kapsamında ithal edilen madde, mamul ve mahsullerin denetimini yaptırmak; l, k. Sanayi mamumeftnin kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak; I. Sanayii geliştirmek için kalite kontrolü merkez laboratuvarlarım kurmak veya kurdurmak, kuruluşlarla işbirliği yapmak; m. İşletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulundurmak; n. Bakanlıkla ilgili kalite kontrol sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize ve koordine etmek; o. Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyon sağlamak; Tarım ve Köy işleri Bakanlığı: a. Gıda standardları ve kalite kriterlerini tespit etmek; b. Tarım alet ve makinalarının standardizasyonunu sağlamak; c. Tarım alet ve makinalarının imalatına izin vermek^ d. Tarım ilaçlarının kullanılmasına izin vermek; e. Gıda ve diğer tarım, hayvancılık ürünlerinin kalite ve standardlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin etmek; f. Gıda standardlarının uygulanmasına ve kontroluna yardımcı olmak; Türk Gıda kodeksinin uygulanmasını gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek; g. Tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin denetleme yapmak; h. İhraç ve ithal edilen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrollarım yapmak; ı. Gıda maddeleri ve tarım ürünleri ithalatında kontrol uygulamak; g. Gıda alanında kalite kriterleri ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak; Sağlık Bakanlığı: a. Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren levazımın (gereçlerin) sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak; b. İlaçların kaliteli olarak ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak; bu amaçla gerekli kontrolları yapmak; c. Gıda maddelerinin kaynakta kontrolü esaslarını düzenlemek; d. Gıda maddelerinin muayenesine mahsus laboratuvariar tesis etmek; Orman Bakanlığı a. Orman ürünleri ve sanayii mamullerinin standardlarını geliştirme çalışmaları yapmak, uygulanmasını sağlamak, kalite kont- Cilt: 5 Sayı: _J7"Vr -» TO r r' > TLM11 FI71WT \TOr /~<

12 rollarını yapmak ve bunları en uygun şekilde değerlendirmek; b. Orman ürünlerinin rasyonel ve ekonomik olarak değerlendirilmesi için memleket koşullarının gerektirdiği yeni teknolojiyi uygulamak ve uygulatmak; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı: a. İhraç mallarının standardlaştırılmasım sağlamak; b. ithal mallarının standardlaştırılmasım sağlamak; c. İhracatın standardlaşma yönünden denetlenmesi işleriyle uğraşmak ve bunlara ait mevzuatı uygulamak; d. Dış ticarete konu olan ve mecburi uygulamaya konulan standardların denetimlerini yapmak veya yaptırmak; e. Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere ticarete konu olan ürün ve mamullerin standardlaştırılmasım sağlamak; f. İthalatta kalite kontrol işlerini düzenlemek; g. Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda koordinasyonu sağlamak; Türk Standardları Enstitüsü: a. Her türlü standardları hazırlamak veya hazırlatmak; b. Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik için ilgili belgeleri tanzim etmek; c. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu: a. Teknoloji buluşların kullanım alanına aktarılmasını sağlayacak projeleri inceleyip görüş bildirmek; b. Yeni teknolojileri ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına sunmak; Üniversiteler: Bazı fakültelerin ilgili bölümlerinde kalite ve kalite kontrol alanında, dersler verilmesi, projeler yapılması, seminerlerde tebliğler sunulması ve tezler hazırlanması; Milli Prodüktivite Merkezi: Kalite ve kalite kontrol konularında; yayınlar hazırlanması, seminerler düzenlenmesi, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği: Normların ve fenni şartnamelerin incelenmesi ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerin bildirilmesi görev ve yetkisi kapsamında; kalite, kalite kontrol, belgeleme seminerleri düzenlenmesi, yayın ve danışmanlık çalışmaları yapılması, kalite belgeleri verilmesi; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği: Kalite ve yeterlilik belgeleri vermek; 1.4. Yabancı Kaynaklı Projeler: 1- Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Kurulması Projesi: Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü arasında 17 Kasım 1977 tarihinde imzalanmıştır. Uygulanması, Bakanlar Kurulunca 'de kararlaştırılmış ve 16 Haziran 1978 tarihli resmi Gazete'de yayınlanmıştır. "Projenin aşağıda belirtilen ivedi amaçları bulunmakta idi: Seçilecek küçük, orta ve büyük ölçekte endüstriyel kuruluşlarda (özel ve devlet sektöründe) ülke çapında kalite kontrol faaliyetlerini üstlenmek; Kalite kontrolü alanında (istatistiksel kalite kontrolü dahil) gereken öncelikleri saptamak; - Kalite kontrolü standardları alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve diğer ilgili bakanlıkların faaliyetlerini daha fazla geliştirme ve kuvvetlendirme amacını taşıyan önlemleri önermek; - Endüstriyel kuruluşlarda yeterli kalite kontrol sistemlerinin organizasyonu ve işletilmesinde danışma hizmetleri ve teknik yardım sağlamak; - Mevcut kalite kontrol test laboratuvarlarının daha fazla gelişme ve güçlenmesini sağlayacak önlemleri önermek; - Halihazırda (TSE, Mühendis ve Mimar Odaları Birilği (TMMOB) ) Türkiye'de organize edilen kalite belgesi verme usullerini daha fazla geliştirmek; Kalite kontrolü, test ve belge verme alanlarında değişik düzeylerdeki eğitim programlarının organizasyonu ve uygulamasına yardım etmek; - İhracat ve ihracatı teşvik konularında önemle durarak sevkıyattan önce inceleme ve test mekanizması ve işlemlerini geliştirecek 10- Cilt: 5 Sayı :4 1994

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ııunııımırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır Cilt: 6 Sayı: 2 MART-NİSAN 1995 ISSN 1300-3410 E STANDARDS lwstrrım.0n

ııunııımırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır Cilt: 6 Sayı: 2 MART-NİSAN 1995 ISSN 1300-3410 E STANDARDS lwstrrım.0n ISSN 1300-3410 E Cilt: 6 Sayı: 2 MART-NİSAN 1995 ııunııımırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır t Mit" V&lftAİH' rflsı, ".-SfA-fr >' STANDARDS lwstrrım.0n TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ' ULUSLARARASI

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 616 Eylül 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı