TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik gelişmişlik düzeyi ve performansları farklılık gösteriyor. En zengin İKÖ ülkesi ile en fakir İKÖ ülkesi arasında 220 kat fark var. Bu durum, soysal ve siyasal birçok olumsuzluk nedeni olmasının yanında, İKÖ ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de olumsuz etkiliyor. B irleşmiş Milletler den (BM) sonra hükümetler arası ikinci büyük kuruluş olan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin dünya üzerinde genel dağılımına baktığımızda dört kıtaya yayılan 57 ülkenin olduğunu görüyoruz. İKÖ üyesi ülkeler grup olarak dünya coğrafyasının 1/6 sını ve dünya nüfusunun da 1/5 inden fazlasını oluşturuyor. İKÖ ülkeleri ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerden oluşuyor ve ekonomik kalkınmışlık düzeyleri de farklılık gösteriyor. Homojen bir grup oluşturmayan İKÖ üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik gelişmişlik düzeyi ve performansları farklılık gösteriyor. 48 en az gelişmiş ülkeden 22 si İKÖ üyesi ülke ve bu ülkelerin ekonomileri büyük çoğunlukla, madenler ve ağırlıklı olarak tarım ürünlerine dayanıyor. İKÖ üyesi ülkelerden 19 u petrol ihraç eden ülkeler sınıfında yer alıyor. Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomileri ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı oluyor. Zengin ve fakir İKÖ üyesi ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı adeta bir uçurum oluş52 EKONOMİK FORUM l Mayıs 2011 turmuş durumda. Dünya Bankası tarafından yapılan sınıflandırmada; G 22 İKÖ üyesi ülke düşük-gelirli ülkeler (kişi başı milli geliri 975 dolar ve daha az) sınıfında gösteriliyor. G 28 İKÖ üyesi ülke orta-gelirli ülkeler sınıfında yer alıyor. Orta-gelir sınıfındaki ülkelerin 20 si düşükorta gelir (kişi başı milli geliri 976 dolar ila 3 bin 855 dolar) grubunda, 8 i de üst-orta gelir grubunda (kişi başı milli geliri 3 bin 856 dolar ile 11 bin 905 dolar) yer alıyor. G 7 İKÖ üyesi ülke üst-gelir grubu ülkeler (kişi başı milli geliri 11 bin 906 dolar üzerinde) arasında yer alıyor.

2 İKÖ Ülkelerinin Dünya Nüfusu, Üretimi ve İhracatındaki Payı (2009) %15 GÜ %63 %22 GYÜ İKÖ GSYİH %24 %7.2 GYÜ İKÖ %69 GÜ İhracat %27 GYÜ %10 İKÖ %63 GÜ Kaynak: SESRIC İKÖ: İslam Konferansı Örgütü Üyesi ülkeler GYÜ: İKÖ üyesi olmayan gelişmekte olan ülkeler GÜ: Gelişmiş Ülkeler 2009 yılı itibariyle, 10 İKÖ üyesi ülke, toplam İKÖ ülkelerinin gelir/üretimin % 70,9 unu, ihracatının da % 73,5 ini oluşturuyor. İKÖ üyesi ülkelerin dış borçlarına bakınca durumun daha da kötü olduğu görülüyor yılı itibariyle İKÖ üyesi ülkelerin dış borçları 836 milyar dolar. Dünya Bankası sınıflandırmasına göre 22 İKÖ üyesi ülke Yüksek Borçlu Fakir Ülkeler kategorisinde yer alıyor. İKÖ ülkelerine grup olarak bakıldığında, doğal kaynaklar, verimli tarım arazileri, enerji ve maden kaynakları açısından önemli ekonomik potansiyele sahip olduğu görülüyor. Önemli büyüklükte stratejik ticaret bölgesi olmalarına rağmen bu miras birçok İKÖ ülkesinin ekonomik ve insan kaynağı gelişimine yansımamış durumda yılında İKÖ ülkeleri dünya nüfusunun % 22,5 ini oluştururken, dünya GSYİH sının sadece % 7,2 sini üretmiş ve dünya toplam ihracatının da % 10,4 ünü gerçekleştirmiş bulunuyor. İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK YAPILARINA GENEL BAKIŞ Tarım, gelişmekte olan ülkelerinin ana ekonomik faaliyeti olarak bilinir. Oysa bu tespit İKÖ ülkeleri için geçerli değil. İKÖ ülkelerinin GSYİH ları içinde tarımın payı azalmaya devam ediyor yılında % 17,6 olan bu oran, 2008 yılında % 10,5 e gerilemiş durumda. Benzer eğilim, diğer gelişmekte olan ülkelerde de gözleniyor. Ülke bazında incelendiğinde, 2008 yılında tarımın 7 ülkede ekonominin ana unsuru olduğunu görüyoruz. Bu ülkeler; Afganistan, Komoros, Gine Bissau, Nijer, Sierra Leone, Somali ve Togo. Mayıs 2011 k EKONOMİK FORUM 53

3 AVRUPA BİRLİĞİ Tarım sektörünün aksine hizmet sektörü önemli rol oynamaya devam ediyor ve birçok İKÖ ülkesi için ana gelir kaynağı durumunda. Ancak, hizmet sektörünün 2007 yılında GSYİH da % 45 olan payı, 2008 yılında % 43,7 ye gerilemiş bulunuyor. Ülkeler itibariyle baktığımızda, Libya da % 21,4 iken Cibuti de % 79,7 oranında bir daikö Ülkelerinin ğılım gösteriyor. GSYİH ları İçindeki İKÖ ülkelerinde sanayi sektörünün GSYİH daki payı 2007 yılında % 45,7 iken, 2008 yılında bu oran % 44,1 gerilemiştir. Ancak, burada sanayi ürünü değer3,4 3,5 lendirmesi yapılırken, petrol ve/veya gaz üretimi de sanayi faaliyeti olarak sı4 Pakistan nıflandırılmaktadır. Örneğin, Libya da sanayi sektörünün ekonomideki payı % 76,5 4,2 4,5 olarak gözüküyor. Bununla birlikte bir ekonomide GSYİH içinde sanayinin payı, 4,6 aslında gerçek anlamda sanayileşme düzeyini göstermez. Bu nedenle, sanayi5,5 nin GSYİH içindeki payını gerçek imalat sanayine göre düşünmek gerekir. İKÖ ülkelerinde imalat sanayisi oldukça zayıftır. İKÖ ülkelerinde GSYİH için de imalat sanayisinin payı giderek azalmış ve 2008 yılında % 14 e gerilemiş bulunuyor. Oysa gelişmekte olan ülkelerde sanayinin ekonomideki payı ortalama % 26 civarındadır. Ülkeler bazında baktığımızda, İKÖ ülkelerinden Türkmenistan,,, Özbekistan, Tacikistan ve Surinam da ekonomi içindeki sanayi sektörünün payı son derece önemli ve bu pay % 22 ile % 38 arasında değişiyor. İKÖ ÜLKE EKONOMİLERİNDE ÜRETİM VE BÜYÜME İKÖ ülkelerinde yılları arasında ekonomi ciddi bir büyüme gösteriyor yılında 2,7 trilyon dolar olan GSYİH, 2008 yılında 4,7 trilyona ulaştı yılında ise ekonomik krizle birlikte, 400 milyar dolarlık azalma ile GSYİH 4,3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu büyüklüğün oransal anlamı ise şöyle: 2005 yılında İKÖ ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı % 5,9 iken, bu oran 2008 de % 7,5 e yükseldi yılında da oran % 7,2 ye gerilemiş oldu. Ancak, karşılaştırmalı olarak incelediğimizde karşımıza çıkan tablo, İKÖ ülkeleri açısından umut verici değil. Örneğin, 2009 yılında ABD nin dünya ekonomisindeki (GSYİH) payı % 24,6; Japonya nın % 8,7; Almanya nın % 8,5. Dolayısıyla, 57 İKÖ ülkesinin % 7,2 lik payı, 57 İKÖ ülkesinin sadece Almanya veya Japonya kadar dahi üretemediğini gösteriyor yılında İKÖ ülkelerinin toplam GSYİH sının 4,8 trilyon dolara yükselerek dünya 54 EKONOMİK FORUM l Mayıs 2011 Toplam Pay (İlk 10 Ülke) 8 8,9 14,8

4 En Çok İhracat Yapan 10 İKÖ Ülkesi (2009) UAE Kuveyt Katar 13,7 13,6 9,3 9,2 7,9 5,5 4 3,6 3,4 3,3 GSYİH sının % 7,8 ine tekabül edeceği tahmin ediliyor. Bu ekonomik büyüklükle gelişmekte olan ülkelerin toplam GSYİH larının ancak % 23,8 i İKÖ ülkeleri tarafından üretiliyor. Toplam üretimin dünya ekonomisinde ve gelişmekte olan ekonomilerdeki payının küçük olması yanında, bir başka dikkat çekici husus da, 2009 yılında İKÖ ülkelerinin toplam üretiminin % 70,9 unun 10 İKÖ ülkesi tarafından gerçekleştiriliyor olması. Bu 10 ülke, İKÖ ülkelerinin toplam nüfusunun ancak % 56,9 unun temsil ediyor. Bu durum, İKÖ ülkelerinin bütün olarak, bu 10 ülkenin performansına önemli ölçüde bağlı olduğunu gösteriyor. Zenginlik açısından, İKÖ ülkelerinin arasında ciddi bir uçurum bulunuyor. En zengin İKÖ ülkesi ile en fakir İKÖ ülkesi arasında 220 kat fark var. Bu durum, soysal ve siyasal birçok olumsuzluk nedeni olmasının yanında, İKÖ ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de olumsuz etkiliyor. İKÖ ÜLKELERİNDE TİCARET Dünya toplam ticaret hacmi 2005 yılında 21,1 trilyon dolar iken, 2008 yılında 32,5 trilyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde İKÖ ülkelerinin toplam ticareti, 2005 yılında 1,79 trilyon dolar iken, 2008 yılında 3,39 trilyon dolara (petrol fiyatlarındaki artış önemlidir) yükseliyor. Bu büyümeye bağlı olarak İKÖ ülkelerinin dünya ticaretindeki payı 2004 yılında % 8,5 iken, 2008 yılında % 10,4 e yükseldi; 2009 yılında ise ekonomik krizle birlikte de % 10,1 e geriledi. Mayıs 2011 k EKONOMİK FORUM 55

5 AVRUPA BİRLİĞİ En Çok İthalat Yapan 10 İKÖ Ülkesi (2009) Pakistan 3 3,1 3,5 3,5 4,8 7,5 9,3 10,9 11,2 12,3 ülkelerinin toplam ithalatının % 51,1 nin gerçekleştiriyor. Bu oran, Iran,,, ve Pakistan ın da ilave edilmesiyle toplam İKÖ ithalatının % 69 una ulaşıyor. İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARET İKÖ ülkelerinin toplam ihracatı 2008 yılında 1,879 trilyon dolar olarak gerçekleşti yılında krizle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, toplam ihracat 1,291 trilyon dolara geriledi. İKÖ ülkelerinin dünya ihracatındaki payı 2005 yılında % 9,5 iken, 2008 yılında % 11,7 ye yükseldi yılında ise % 10,4 e geriledi. En çok ihracat yapan 10 İKÖ ülkesi, aslında en çok üretim yapan 10 ülke ile aynı. 10 İKÖ ülke, tüm İKÖ ülkelerinin toplam ihracatının % 73,5 ini gerçekleştiriyor. ve nın her biri yaklaşık 175 milyar ihracat yaparken (ilk iki sıra), ise Birleşik Arap Emirlikleri () ve dan sonra beşinci sırada yer alıyor. İthalat rakamları açısından bakıldığında ise ithalat da yine aynı ülkeler arasında paylaşılıyor. İthalatta, 2009 yılı itibariyle 155 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, ise ikinci sırada bulunuyor.,,, ve, İKÖ 56 EKONOMİK FORUM l Mayıs 2011 İKÖ ülkeler arasında ticaret 2005 yılında 275 milyar doları iken, 2008 yılında bu miktar 556 milyar dolara yükseldi yılında da genel düşüşe paralel olarak 421 milyar dolara düştü yılı rakamlarına göre, İKÖ ülkeleri arasında ticaret, İKÖ ülkelerinin toplam ticaretinin % 16,5 i düzeyinde bulunuyor arasındaki dönemde İKÖ ülkeleri arasındaki ihracat ise 133 milyar dolardan 267 milyar dolara yükseldi yılında İKÖ ülkelerinin toplam ihracatının içinde, İKÖ ülkeleri arasındaki ihracat % 13,5 iken, aynı oran 2008 yılında % 14,2 ye çıktı yılında ise, İKÖ içindeki ticaretteki azalmaya rağmen, İKÖ ülkeleri içindeki ihracat, % 15,6 ya yükseldi. Diğer taraftan, İKÖ içi ihracatın % 74,9 u sadece 10 ülke tarafından gerçekleştiriliyor., 28,7 milyar dolar ile bir başka deyişle toplam İKÖ ticaretin % 14,3 lük oranıyla, İKÖ ülkelerine en çok ih-

6 AVRUPA BİRLİĞİ kenin İKÖ içi ihracatın % 56 sını gerçekleştirdiği görülüyor., Suriye,, Pakistan ve Kuveyt de İKÖ üyesi ülkeler arasındaki ihracatta ilk 10 arasında yer alıyor. Söz konusu 10 ülkenin İKÖ ülkelerine gerçekleştirdikleri ihracat, toplam ihracatlarının sadece % 30 u civarında. İKÖ İçi İhracat - İhracat Yapan Ülkeler (2009) Milyar $ 9,3 11,4 17,6 racat yapan ülke. yi, 27,8 milyar dolarla ve 27,1 milyar dolarla da takip ediyor. nın 17,6 milyar dolar ve nın 11,4 milyar dolarlık ihracatı eklenince, bu 5 ül- İKÖ ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Diğer birçok alanda olduğu gibi, doğrudan yabancı sermaye akışı da, az sayıda İKÖ ülkesinde yoğunlaşıyor yılında, 38,2 milyar dolarlık FDI ile en çok yabancı sermaye yatırımı olan İKÖ ülkesi oldu. Bu miktar, İKÖ ülkelerine yapılan toplam yabancı sermaye yatırımlarının da % 20,3 ünü oluşturuyor. ı, 20,3 milyar dolarla, 18,2 milyar dolarla, 14,5 27,1 milyar dolarla Kazakistan, 13,7 milyar dolarla da izliyor. Bu beş ülkedeki Doğ27,8 rudan Yabancı Yatırım / DYY (Foreign Direct Investment / FDI), İKÖ ülkelerine yö28,7 nelen toplam FDI ın % 57,4 üne tekabül etmektedir.,,, Katar ve Pakistan a gerçekleşen FDI ile birlikte düşünüldüğünde, İKÖ ülkelerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların % 77,9 unun 10 ülkeye yöneldiği görülüyor. Bu tablonun ortaya koyduğu gerçek, İKÖ ülkelerinin çoğunun Doğrudan Yabancı Yatırımlar için cazip olmadığıdır. Sonuç olarak, İKÖ ülkelerinin genel anlamda daha fazla FDI için uygun yatırım ve iş yapma ortamını sağlamaları gerekiyor. İKÖ Ülkelerinin Rekabet Gücü Sıralaması Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Rekabet Edebilirlik Endeksi ne göre İKÖ ülkelerinin rekabet gücü aşağıdaki tabloda yer alıyor. ÜLKE Katar Brunei Sultanlığı Tunus Kuveyt Bahreyn Azerbaycan Ürdün REKABET GÜCÜ ÜLKE Kazakistan Fas Arnavutluk Gambiya Lübnan Suriye Libya Surinam Benin Senegal Bangladeş REKABET GÜCÜ ÜLKE Guyana Kamerun Tacikistan Uganda Kırgızistan Pakistan Fildilşi Sahilleri Mozambik Mali Burkina Faso Moritanya Çad REKABET GÜCÜ Mayıs 2011 k EKONOMİK FORUM 57

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Orta Doğu, Petrol ve ABD

Orta Doğu, Petrol ve ABD Orta Doğu, Petrol ve ABD Mustafa ATİKER KTO Etüd-Araştırma Servisi Müdür V. Çalışma 14 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan BP 2006 Enerji İstatistikleri Raporu temel alınarak hazırlanmıştır. Güvenilir veri

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ

KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ KÜRESEL ÜRETİM BÖLGESEL PAYLAŞIM Dr. İ. Pınar NACAK Mustafa YAĞCIOĞLU İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Kasım 2011 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 Giriş Dünya nüfusu artıyor.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8 (3) BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (mi?)* Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ 7 Derya Nur KARAKAŞ 8 ÖZET

Detaylı

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY BRIC (Brasil, Russia, India, China) ve TÜRKİYE (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) 2010-2012 döneminde, BRIC ülkeleri içinde en yüksek kişi başına gelir düzeyi Rusya'da. Türkiye'ninki Rusya dışında kalanlardan

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

Ekonomik Kriz Belirtisi Olarak Cari Açık-Büyüme İlişkisi

Ekonomik Kriz Belirtisi Olarak Cari Açık-Büyüme İlişkisi 2008 ŞUBAT -EKONOMİ Ekonomik Kriz Belirtisi Olarak Cari Açık-Büyüme İlişkisi Dr. Orkun ÖZBEK Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan ve görülme sıklığı giderek artan krizlerin nedenlerine bakıldığında,

Detaylı

YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*)

YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*) YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*) Dr. Oktay KÜÇÜKKĠREMĠTÇĠ (**) Farklı tarihlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Strateji Belgesi,

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ İRLANDA EKONOMİSİ VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ Mustafa ÖZCAN* Giriş: Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi ni düzenli biçimde takip edenler, geçen sayıda yayımlanan ABD Ekonomisi ve Mortgage Krizi Nereye

Detaylı

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Meksika beşinci büyük olma yolunda En büyük 11. ekonomi olan Meksika nın 2050 de dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

Türkiye bölgesel merkez olma yolunda

Türkiye bölgesel merkez olma yolunda Türkiye bölgesel merkez olma yolunda G ün geçtikçe uluslarası firmaların yönetim merkezleri Türkiye ye doğru kayıyor. Egon Zehnder in yaptığı analize göre Türkiye de faaliyet gösteren en önemli 53 şirketin

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı