sayısını göz önüne alırız. Böylece f (z) yerine ((dw)/(dz)) yazarak (2) denklemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sayısını göz önüne alırız. Böylece f (z) yerine ((dw)/(dz)) yazarak (2) denklemi"

Transkript

1 TÜREVLER f tanım kümesi z₀ ın bir komşuluğunu kapsayan bir fonksiyon olsun. Limitin var olması halinde f (z₀)=lim_{z z₀}((f(z)-f(z₀))/(z-z₀)) #1 denklemiyle tanımlanır. f nin z₀ da türevi varsa f ye z₀ da diferansiyellenebilir denir. Δz=z-z₀ dersek (1) tanımı f (z₀)=lim_{δz 0}((f(z+Δz)-f(z₀))/(Δz)) #2 şeklinde yazılabilir. f z₀ ın bir komşuluğunda tanımlı olduğundan Δz ın yeterince küçük değerleri için f(z+δz) sayısı daima tanımlıdır. şekil 21 Türevin (2) tanımını alırken z₀ daki alt indisi düşürerek çoğu zaman f nin z deki Δz değişimine karşılık gelen değer değişimini gösteren Δw =f(z+δz)-f(z) sayısını göz önüne alırız. Böylece f (z) yerine ((dw)/(dz)) yazarak (2) denklemi şeklini alır. ((dw)/(dz))=lim_{δz 0}((Δw)/(Δz)) #3 Örnek 1 f(z)=z² fonksiyonunu alalım. Herhangi bir z C için lim_{δz 0}((Δw)/(Δz))=lim_{Δz 0}(((z+Δz)²-z²)/(Δz))=lim_{z 0}(2z+Δz)=2z Örnek 2 f(z)= z ² fonksiyonunu alalım. ((Δw)/(Δz))=(( z+δz ²- z ²)/(Δz))=(((z+Δz)(z+Δz)-zz)/(Δz))=z+Δz+z((Δz)/(Δz)) dir. Eğer Δz 0 için ((Δw)/(Δz)) limiti mevcut ise bu Δz=(Δx,Δy) noktasını Δz düzleminde orijine herhangi bir şekilde yaklaştırarak bulunabilir. Özel olarak Δz reel eksende yatay olarak (Δx,0) noktaları ile yaklaştığında Δz=Δz yazılabilir. Böylece eğer ((Δw)/(Δz)) limiti mevcut ise z+z değerine eşit olmalıdır. Fakat eğer Δz orijine imajiner eksen boyunca dikey olarak (0,Δy) noktaları ile yaklaşırsa Δz=-Δz olacağından limit varsa değeri z-z değerine eşit olmalıdır. Limit tek olacağından eğer ((dw)/(dz)) mevcut olacaksa olmalıdır. z+z=z-zveya z=0

2 ((dw)/(dz)) nin aslında z=0 da mevcut olduğunu göstermek için sadece z=0 iken Δz sayısına indirgeneceğidir. Bu yüzden ((dw)/(dz)) nin sadece z=0 da mevcut olduğu sonucuna varırız ve bu noktadaki değeri de 0 dır. Örnek 2 bir fonksiyonun bir noktada diferansiyellenebilir olmasına rağmen bu noktanın herhangi bir komşuluğunda hiçbir noktada diferansiyellenemeyebileceğini gösterir. f(z)= z ²=x²+y²+i0=u(x,y)+iv(x,y) u(x,y)=x²+y², v(x,y)=0 fonksiyonları (0,0) noktasında her mertebeden sürekli kısmi türevlere sahip olmalarına rağmen fonksiyon hala z=0 da diferansiyellenemiyor. Demekki bir komleks değişkenli fonksiyonunun bileşenleri bir noktada her mertebeden sürekli kısmi türevlere sahip olsalar bile fonksiyon hala onoktada diferansiyellenemeyebiliyor. f(z)= z ² düzlemde her noktada sürekli çünkü bileşenleri düzlemde her noktada sürekli. Demekki bir noktada süreklilik o noktada türevlenebilmeyi gerektirmiyor. Fakat bir fonksiyonun bir noktada türevinin olması o noktada sürekli olmasını gerektirir: lim_{z z₀}[f(z)-f(z₀)] = lim_{z z₀}((f(z)-f(z₀))/(z-z₀)) = f (z₀).0 = 0 lim_{z z₀}f(z)=f(z₀) 16.DİFERANSİYEL FORMÜLLERİ Aşağıdaki formüllerde f nin z deki türevini (d/(dz))f(z) veya f¹(z) gösterimleri ile göstereceğiz. c kompleks bir sabit ve fz noktasında türevi mevcut olan bir fonksiyon olsun. Bu durumda aşağıdakileri göstermek kolaydır. (d/(dz))c=0, (d/(dz))z=1, (d/(dz))[cf(z)]=c.f¹(z) #1 Eğer n pozitif tam sayı ise (d/(dz))zⁿ=n.zⁿ ¹ #2 bu formül z 0 olmak üzere n negatif tam sayı olduğunda da geçerlidir. Eğer f ve g fonksiyonlarının z de türevi mevcut ise (d/(dz))[f(z)+g(z)] = f (z)+g (z) #3 (d/(dz))[f(z).g(z)] = f¹(z)g(z)+g¹(z)f(z) #4 ve g(z) 0 iken (d/(dz))[((f(z))/(g(z)))]=((f¹(z)g(z)-g¹(z)f(z))/([g(z)]²)) #5 CAUCHY-RİEMANN DENKLEMLERİ f(z)=u(x,y)+v(x,y)

3 ve f (z₀)=lim_{δz 0}((f(z₀+Δz)-f(z₀))/(Δz)) #2 olsun. z₀=x₀+iy₀ ve Δz=Δx+iΔy dersek limit teoremlerinden biliyoruzki Re[f (z₀)]=lim_{(δx,δy) 0}Re[((f(z₀+Δz)-f(z₀))/(Δz))] #3 dir. Burada Im[f (z₀)]=lim_{(δx,δy) 0}Im[((f(z₀+Δz)-f(z₀))/(Δz))] #4 ((f(z₀+δz)-f(z₀))/(δz)) = ((u(x₀+δx,y₀+δy)-u(x₀,y₀))/(δx+iδy)) +((v(x₀+δx,y₀+δy)-v(x₀,y₀))/(δx+iδy)) şeklindedir. (3) ve (4) (Δx,Δy) (0,0) a nasıl yaklaşırsa yaklaşsın geçerlidir. Özel olarak (Δx,Δy) (0,0) a yatay olarak (Δx,0) noktaları ile yanaşsın. Bu (5) denkleminde Δy=0 olması demektir. O halde (3) ve (4) den Re[f (z₀)]=lim_{(δx,δy) 0}[((u(x₀+Δx,y₀)-u(x₀,y₀))/(Δx))] yani, Im[f (z₀)]=lim_{(δx,δy) 0}((v(x₀+Δx,y₀)-v(x₀,y₀))/(Δx)) f (z₀)=u_{x}(x₀,y₀)+iv_{x}(x₀,y₀) #6 dır. (Δx,Δy) yi (0,0) a dikey olarak (0,Δy) noktaları ile de yaklaştırabilirdik. Bu durumda (5) de Δx=0 olurdu ve f (z₀) için f (z₀)=v_{y}(x₀,y₀)-iu_{y}(x₀,y₀) #7 ifadesini elde ederdik. (7) denklemi aynı zamanda f (z₀)=-i[u_{y}(x₀,y₀)+iv_{y}(x₀,y₀)] şeklinde de yazılabilir. (6)ve (7) denklemleri f (z₀) türevini sadece f nin bileşenleri olan u ve v nin kısmi türevleri cinsinden vermekle kalmaz aynı zamanda f (z₀) türevinin varlığı için gerek koşullar da verir.(6)ve (7) denklemlerinin sağ taraflarını eşitleyerek f (z₀) türevinin varlığının u_{x}(x₀,y₀)=v_{y}(x₀,y₀) ve u_{y}(x₀,y₀)=-v_{x}(x₀,y₀) #8 olmasını gerektirdiğini görürüz.. (8) denklemlerine bu denklemleri keşfeden ve kullanan Fransız matematikçi A.L. Cauchy ( ) ve bunları bir değişkenli kompleks

4 fonksiyonlar teorisini geliştirmede temel yapan Alman matematikçi G.F.B. Riemann ( ) onuruna Couchy-Riemann denklemleri adı verilmiştir. Yukarıdaki çıkarımı aşağıdaki şekilde özetleriz. Teorem. f(z)=u(x,y)+v(x,y) ve z₀=x₀+iy₀olsun. Budurumda f (z₀)mevcut uve vnin (x₀,y₀) da birinci-mertebe kısmi türevleri vardır ve bu kısmi türevler Couchy-Riemann denklemlerini sağlarlar Üstelik f (z₀)=u_{x}(x₀,y₀)+iv_{x}(x₀,y₀) Örnek1. f(z)=z²=(x+iy)²=x²-y²+2ixy=u(x,y)+iv(x,y) fonksiyonunun her noktada diferansiyellenebilir olduğunu ve f (z)=2z olduğunu biliyoruz. Bunu yukarıdaki teoremden görelim: u_{x}=2x=v_{y},v_{x}=2y=-(-2y)=u_{y} <K1.1 ilk="table" > u(x,y)=x²-y² u_{x}=2x, u_{y}=-2y v(x,y)=2xy v_{x}=2y, v_{y}=2x olup bu her yerde C-R denklemlerinin sağlandığını gösterir. Ayrıca olur. f (z) = u_{x}+iv_{x} = 2x+i2y = 2(x+iy) = 2z Not. Bir z₀=(x₀,y₀)noktasında C-R şartları sağlanmıyorsa o noktada türev yoktur. Örnek2. olsun. f(z)= z ²= x+iy ²=x²+y²=u(x,y)+iv(x,y) x = 0 2x=u_{x}=v_{y}=0,fakat x 0 2x=u_{x} v_{y}=0 y = 0 0=v_{x}=-u_{y}=-2y,fakat y 0 0=v_{x} -u_{y}=-2y

5 <K1.1 ilk="table" > u(x,y)=x²+y² u_{x}=2x, u_{y}=2y v(x,y)=0 v_{x}=0, v_{y}=0 olduğundan fnin (x,y)=(0,0) noktası hariç hiçbir noktada türevi yoktur. 18 DİFERANSİYELLENEBİLME İÇİN YETER ŞARTLAR z₀=(x₀,y₀) noktasında C-R sağlanması onoktada f(z)fonksiyonunun türevinin varlığını garantilemek için yeterli değildir. Fakat belli süreklilik şartları altında aşağıdaki kullanışlı teoremimiz var. Teorem. f(z)=u(x,y)+v(x,y) fonksiyonu bir z₀=x₀+iy₀ noktasının bir ε komşuluğunda tanımlı olsun. u ve v nin bu komşulukta x ve y ye kismi türevleri var ve bu kısmi türevler z₀=(x₀,y₀) noktasında sürekli olsun. Bu durumda bu kısmi türevler z₀=(x₀,y₀) noktasında C_R şartlarını sağlarsa f (z₀) mevcuttur. İspat. 0< Δz <ε olmak üzere Δz=Δx+iΔy ve Δw=f(z₀+Δz)-f(z₀) diyelim. Böylelikle olur burada Δw=Δu+iΔv Δu = u(x₀+δx,y₀+δy)-u(x₀,y₀) #1 Δv = v(x₀+δx,y₀+δy)-v(x₀,y₀) dir. Şimdi u ve v nin birinci-mertebe kısmi türevlerinin (x₀,y₀) noktasında sürekliliğinden Δu = u_{x}(x₀,y₀)δx+u_{y}(x₀,y₀)δy+ε₁ ((Δx)²+(Δy)²) #2 Δv = v_{x}(x₀,y₀)δx+v_{y}(x₀,y₀)δy+ε₂ ((Δx)²+(Δy)²) dir. Burada (Δx,Δy) Δzdüzleminde (0,0) yaklaştıkça ε₁ veε₂ 0 a gider. Böylece, Δw = u_{x}(x₀,y₀)δx+u_{y}(x₀,y₀)δy+ε₁ ((Δx)²+(Δy)²) #3 +i[v_{x}(x₀,y₀)δx+v_{y}(x₀,y₀)δy+ε₂ ((Δx)²+(Δy)²)] olur. Birinci-mertebe sürekli kısmi türevlere sahip iki reek değişkenli fonksiyonlar için (2) tipindeki ifadelerin varlığı ileri analiz derslerinde diferansiyellerle bağlantılı olarak verilir.

6 (x₀,y₀)noktasında Cauchy-Riemann denklemlerinin sağlandığını varsayarak (3) denkleminde u_{x}(x₀,y₀)ile v_{y}(x₀,y₀), v_{x}(x₀,y₀) ile de u_{y}(x₀,y₀) nin yerlerini değiştirip sonrada Δzye bölerek ((Δw)/(Δz))=u_{x}(x₀,y₀)+iv_{x}(x₀,y₀)+(ε₁+iε₂)(( ((Δx)²+(Δy)²))/(Δz)) #4 elde ederiz. Fakat ((Δx)²+(Δy)²)=Δz olup (( ((Δx)²+(Δy)²))/(Δz)) =1 dir. Üstelik, (Δx,Δy) (0,0) (ε₁+iε₂) (0,0) dır.böylece Δz=(Δx)+i(Δy)0 a gittikçe(4) denkleminin sağındaki son terimde 0 a gider.bunun anlamı (4) denkleminin solundaki limit mevcuttur ve dır. f (z₀)=u_{x}(x₀,y₀)+iv_{x}(x₀,y₀) #5 Örnek 1. f(z)=e^{x}(cos y+isin y) olsun. u(x,y)=e^{x}cos y ve v(x,y)=e^{x}sin y dir. Her (x,y)için u_{x}(x,y)=e^{x}cos y=v_{y}(x,y)ve v_{x}(x,y)=-u_{y}(x,y)olup butürevler her (x,y)için sürekli olduklarındanteoremdeki koşullar Kompleks düzlemdeki her noktada sağlanır. Böylece f (z) mevcuttur ve f (z)=u_{x}+iv_{x}=e^{x}(cos y+isin y) dir. Yani, f (z)=f(z) dir. Örnek 2. f(z)= z ²=x²+y²=u(x,y)+iv(x,y)fonksiyonu z=0 da bir türeve sahiptir ve f (0)=0+i0 dır. Daha önce gördükki bu fonksiyon sıfırdan farklı hiçbir noktada Cauchy-Riemann denklemlerini sağlamadığından türevlenemez. 21 REFLEKSİYON KURALI Bu bölümün son iki konusunda analitik fonksiyonların teorik olarak önemli olmasının yanında uygulamalarda da önemli olan bazı önemli özelliklerini geliştireceğiz. Aşağıdaki teoremin anlattığı şey bazı analitik fonksiyonların belli bölgelerde (domainlerde) f(z)=f(z) özelliğini sağladığı, bazılarınında sağlamadığıdır. Örneğin;z+1ve z²fonksiyonları tüm kompleks düzlemde (D=C) bu özelliğe sahip fakat z+ive iz²fonksiyonları değildir. Teorem reflection principle olarak bilinir ve f(z)nin reel eksen üzerindeki refleksiyonunun ne zaman z nin refleksiyonuna karşılık geleceğini bilmeye yarar. TEOREM ffonksiyonu x-ekseninin bir parçasını (doğru parçası olarak) bulunduran vebu eksene göre simetrik olan bir Ddomaininde analitik olsun. Bu durumda D deki her z noktası için

7 f(z)=f(z) dır ancak ve ancak D nin içinde bulunan ve x-ekseninin bir parçasındaki her x için f(x)reeldir. İSPAT Kabul edelim ki f(x) doğru parçası üzerindeki her noktada reel olsun. F(z)=f(z) #2 fonksiyonunun D de analitik olduğunu gösteririz, bu kabulü (1)denklemini elde etmek için kullanırız. Şimdi F(z)nin analitikliğini gösterelim: f(z)=u(x,y)+iv(x,y),f(z)=u(x,y)+iv(x,y)diyelim. f(z)=u(x,-y)-iv(x,-y) #3 dir.f(z) vef(z)nin bileşenleri U(x,y) = u(x,t) #4 V(x,y) = -v(x,t) denklemleri ile bağlanır. Burada t=-y dir.şimdi f(x+it)fonksiyonu x+itnin analitik fonksiyonu olduğundan u(x,t)vev(x,t)fonksiyonlarının birinci mertebe kısmi türevleri D boyunca süreklidir ve u_{x}=v_{t},u_{t}=v_{x} #5 C-R koşullarını sağlar.dahası (4)denklemlerinden U_{x}=u_{x},V_{y}=-v_{t}((dt)/(dy))=v_{t} elde ederiz.bu son denklemler ve (5)denklemlerinin ilkinden U_{x}=V_{y} olur.benzer şekilde U_{y}=u_{t}((dt)/(dy))=-u_{t},V_{x}=-v_{x} ve (5)denklemlerinin ikincisinden U_{y}=-V_{x} elde ederiz. Böyle olunca U(x,y)ve V(x,y)nin birinci mertebeden kısmi türevlerinin C-R denklemlerini sağladığı görülür ve bu kısmi türevler sürekli olduğundan F(z)nin D de analitik olduğunu görmüş oluruz. f(x),ddeki doğru parçası üzerinde v(x,0)=0 dır ve(4)denklemlerine göre bu F(x)=U(x,0)+iV(x,0)=u(x,0)-iv(x,0)=u(x,0)

8 yani; doğru parçası üzerindeki herz=xnoktasında F(z)=f(z) #6 demektir.şimdi ilerde elde edilecek bir teoremden bahsedelim. -Bir D domaininde analitik olan fonksiyon D de bulunan herhangi bir doğru parçası üzerindeki değerleri ile tek türlü belirlenir. Böylece F(z)fonksiyonunun (2)tanımından da F(z)=f(z) dır, bu da denklem (1)ile aynıdır. Teoremin öbür yönünü ispatlamak için (1) denleminin sağlandığını varsayalım. (3)ifadesinden, (1)denkleminin (7)şekli u(x,-y)-iv(x,-y)=u(x,y)+iv(x,y) şeklinde yazılabilir. Özel olarak, eğer (x,0)d deki doğru parçası üzerindeki bir nokta ise u(x,0)-iv(x,0)=u(x,0)+iv(x,0) dır. Buradan da imajiner kısımları eşitleyerek v(x,0)=0 buluruz. Bu da f(x) in x-ekseninin Dde bulunan doğru parçası üzerinde reel olduğunu gösterir. Örnekler teoremden önce belittiğimiz gibi z Ciçin z+1=z+1ve z²=z² dir. Aynı zamandaz+ive iz²fonksiyonları reflection özelliğine sahip değildir. Çünküxreel iken x+ive ix²reel değildirler. 22 HARMONİK FONKSİYONLAR H:D R² R(Ddomain) fonksiyonu Dboyunca birinci ve ikinci mertebeden sürekli kısmi türevlere sahip ve H_{xx}(x,y)+H_{yy}(x,y)=0 Laplace denklemini sağlıyor ise bu fonksiyona D harmoniktir denir. Harmonik uygulamalı matematikte önemli rol oynar. Örneğinxy-düzlemindeki ince plakalardat(x,y)sıcaklıkları çoğu zaman harmoniktir. Yükten arındırılmış üç boyutlu bir bölge içinde sadecexvey değişkenlerine göre değişenv(x,y)elektrostatik potansiyeli harmoniktir. Örnek 1 T(x,y)=e^{-y}sin xfonksiyonu xy- düzleminde bütün domainlerde harmoniktir. Özel olarak da 0<x<π,y>0 yarı sonsuz şeridinde harmoniktir. Fonksiyon şeridin kenarlarında da değerler alır.(bkz şekil)

9 (şekil) Daha açık olarak T aşağıdaki koşulların hepsini sağlar. T_{xx}(x,y)+T_{yy}(x,y)=0 T(0,y) = 0 T(π,y) = 0 T(x,0) = sin x limt(x,y) = 0 Bu kenarlar boyunca belirtilen koşullar hariç yalıtılmış hiç bir sıcaklık kaynağına sahip olmayan xy- düzleminde zayıf homojen bir plakada T(x,y)sıcaklığını tanımlar. Örnek 1 deki gibi sıcaklık ve diğer problemlerin çözümünde kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinin kullanımı sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenecektir. (chapter 10). Bu teori aşağıdaki teoreme dayanır. TEOREM 1 f(z)=u(x,y)+iv(x,y) fonksiyonu bir D domaininde analitik ise f nin uvevbileşen fonksiyonları D de harmoniktir. İSPAT Bu teoremin ispatında ileride ispatlanacak bir teorem kullanılacaktır. Bu teorem şudur: Eğer f=u+ivbir noktada analitik ise uvev fonksiyonları bu noktada her mertebeden sürekli kısmi türevlere sahiptir. Şimdi ispata geçelim. f,dde analitik olsun. Bu durumda D de C-R sağlanır. Yani Dboyunca u_{x}=v_{y},u_{y}=-v_{x} #2 dir.buradan denklemlerin her iki tarafında x e göre türev alınarak u_{xx}=v_{yx},u_{yx}=-v_{xx} #3 benzer şekilde (2)nin iki tarafınıda y ye göre türevleyerek u_{xy}=v_{yy},u_{yy}=-v_{xy} #4 elde edilir. Kısmi türevler sürekli olduğundan ileri analizden biliyoruz ki u_{xy} = u_{yx} v_{xy} = v_{yx} dir.o halde (3)ve(4)den u_{xx}+u_{yy} = 0 v_{xx}+v_{yy} = 0 elde ederiz ki bu da uvevnind de harmonik olduğunu gösterir.

10 Örnek 2:f(z)=e^{-y}sin x-ie^{-y}cos x fonksiyonu tam fonksiyondur. (Gösteriniz). Böylece T(x,y)=e^{-y}sin xfonksiyonu xy- düzlemindeki her domainde harmoniktir. Örnek 3:f(z)örnek 2 deki fonksiyon ve g(z)=z²=(x+iy)²=x²-y²+i2xy olsun. fve gtam olduğundan f.gde tamdır. Dolayısıyla Re[f(z).g(z)]=e^{-y}[(x²-y²)sin x+2xycos x] fonksiyonu tüm xy- düzleminde harmoniktir.(tabiki bu çarpımın imajiner kısmı da tüm xydüzleminde analitiktir.) Harmonik Eşlenik:uvevbirD domaininde harmonik ve birinci mertebeden kısmi türevleri D de C-R şartlarını sağlarsa v ye u nun harmonik eşleniği denir. Not: Bu znin eşleniği z anlamında değildir. TEOREM 2 f(z)=u(x,y)+iv(x,y)d(domain) de analitiktir. v, u nun harmonik eşleniğidir. İSPAT f,d de analitik ise uvevdde harmonik veuvevdde C-R şartlarını sağlar ise v, u nun harmonik eşleniğidir. v D de u nun harmonik eşleniği iseuvevharmonik olduğunda birinci ve ikinci mertebe kısmi türevleri D de sürekli (birinci mertebesi yeter) v, u nun harmonik eşleniği olduğunda da D de C-R şartları sağlanır. f=u+iv,dde analitiktir. Uyarı:vbir domainde u nun harmonik eşleniği ise (genel olarak) bu bölgede u da v nin harmonik eşleniğidir diyemeyiz. Örnek 4:u(x,y)=x²-y²,v(x,y)=2xyolsun Bunlar f(z)=z²tam fonksiyonunun bileşenleri olduğundan v, u nun harmonik eşleniğidir.(teorem 2) Fakat 2xy+i(x²-y²)fonksiyonu hiç bir yerde Bunu şöyle kısaca ifede edelim. f analitik ise imajiner bileşen reel bileşenin harmonik eşleniğidir. f analitik değil ise imajiner bileşen reel bileşenin harmonik eşleniği değildir. Eğer u ve v nin herbiri diğerinin harmonik eşleniği ise u ve v nin her ikiside sabit fonksiyon olmalıdır. Bununla birlikte D domaininde v, u nun harmonik eşleniği ise -u da v nin harmonik eşleniğidir. Çünkü, f(z) = u(x,y)+iv(x,y) -if(z) = v(x,y)-iu(x,y) dir ve f,dde analitik ise-if de Dde analitik olacağından-u, v nin harmonik eşleniği olur. İleride (bölüm 9) göreceğiz ki billi tipte bir domainde harmonik olan bir u fonksiyonunun orada daima bir harmonik eşleniği vardır. Böylece o gibi domainlerde her harmonik fonksiyon bir analitik fonksiyonun reel kısmıdır. Diğer yandan harmonik eşlenik varsa toplam sabiti hariç tektir. Şimdi verilen bir harmonik fonksiyonun harmonik eşleniğini bulmak için bir metod göstereceğiz. Örnek 5: u(x,y)=y³-3x²yolsun. u_{xx}(x,y) = -6y

11 x,yiçin u_{yy}(x,y) = 6y u_{xx}(x,y)+u_{yy}(x,y)=-6y+6y=0 olduğundan xy- düzleminde harmoniktir. Şimdi vharmonik eşleniğini bulalım. u_{x}(x,y) = -6xy v_{y}(x,y)=-6xy v_{y}(x,y)dy= -6xydy v(x,y)=-3xy²+φ(x) (d/(dx))[v(x,y)]=(d/(dx))[-3xy²+φ(x)] v_{x}(x,y)=-3y²+φ (x)=-3y²+3x² Φ (x)=3x² Φ(x)=x³+c v(x,y)=-3xy²+x³+c f(z) = (y³-3x²y)+i(x³-3xy²+c) #* = i(z³+c) Bu form (*) da y=0 alınırsa f(x)=i(x³+c) elde edilir mantığı ile bulunur. 4.BÖLÜM İNTEGRALLER 30. w(t)kompleks DEĞERLİ FONKSİYONU f(z) nin basit bir şekilde integralini vermek için ilk olarak t reel değişkenli ve kompleks değerli w fonksiyonunun türevini ve belirli integralini göz önüne alacağız. uvev,t reel değişkenli reel değerli fonksiyonlar olmak üzere w fonksiyonunu w(t)=u(t)+iv(t) #1 şeklinde yazarız. (1)fonksiyonunun t noktasındaki w (t)veya ((dw)/(dt))türevi u ve v türevlerinin t noktasında mevcut olması koşuluyla w (t)=u (t)+iv (t) #2 şeklinde tanımlanır. (2)tanımından her z₀=x₀+iy₀ kompleks sabiti için (d/(dt))[z₀w(t)] = (d/(dt))[(x₀+iy₀)(u+iv)]

12 = (d/(dt))[(x₀u-y₀v)+i(y₀u+x₀v)] = (d/(dt))(x₀u-y₀v)+i(d/(dt))(y₀u+x₀v) = (x₀u -y₀v )+i(y₀u +x₀v ) = (x₀+iy₀)u +i(x₀+iy₀)v = (x₀+iy₀)(u +iv ) yani, (d/(dt))[z₀w(t)]=z₀(d/(dt))[w(t)]=z₀w (t) #3 olur. Toplam çarpım vs gibi Calculustaki fonksiyonlar için olan kurallar burada da geçerlidir.ispatlar reel değerli fonksiyonlarınkinden yararlanarak yapılır. Diğer bir diferansiyel formulü (d/(dt))e^{z₀t}=z₀e^{z₀t} #4 tir. NOT: Calculustaki her türev kuralının burada geçerli olmadığına dikkat edilmelidir.aşağıdaki örnek bunu açıklar. Örnek:w(t)=u(t)+iv(t)fonksiyonu a t b aralığı üzerinde sürekli olsun. a<t<b aralığında w (t)mevcut olsa bile ortalama değer teoremi uygulanabilir diyemeyiz.daha açık bir dille, w (c)=((w(a)-w(b))/(a-b)) olacak şekilde bir c (a,b) olması gerekmez. Bunu görmek için sadece w(t)=e^{it},0 t 2π fonksiyonunu göz önüne almak yeterlidir.çünkü, dir ve bu w (t)= ie^{it} =1 w(2π)-w(0)=0 olduğu halde w (t) nin hiç bir zaman sıfır olamayacağını anlatır. (1) tipindeki fonksiyonların a t büzerindeki belirli integralleri sağdaki uve v nin integralleri mevcut iken w(t)dt+ u(t)dt+i v(t)dt #5 şeklinde tanımlanır. Böylece Re w(t)dt= Re[w(t)]dt

13 ve w(t)dt= Im[w(t)]dt dır. Örnek 2: (1+it)²dt = (1-t²)dt+i 2tdt = [t-((t³)/3)]+i[t²] = (2/3)+i NOT: w(t) nin sınırsız aralıklarda has olmayan integralleri benzer şekilde tanımlanır. (5) tanımında u ve v fonksiyonları a t baralığı üzerinde parçalı sürekli fonksiyonlar ise bunların integrallerinin varlığı garantilenir.tabi bu oluşumda a da sağ, b de sol limitin olması gerekir. u ve v parçalı sürekli ise w fonksiyonu bu özelliğe sahiptir denir. Sabit ile çarpımın integrali, toplamın integrali ve integrasyon sınırlarını değiştirme kuralları burada da geçerlidir. Bu kurallar ve w(t)dt= w(t)dt+ w(t)dt özelliği Calculustaki benzer sonuçlardan yararlanılarak ispatlanabilir. Antitürevleri içeren Calculusun temel teoremi (5) tipindeki integrallere uygulamak için genişletilebilir.mesela, w(t)=u(t)+iv(t) W(t)=U(t)+iV(t) fonksiyonlarının a t b aralığı üzerinde sürekli olduğunu kabul edelim.eğer a t b iken ise W (t)=w(t) U (t) = u(t) V (t) = v(t) dir. Böylece (5) den yani w(t)dt = U(t)]+iV(t)] = [U(b)-U(a)]+i[V(b)-V(a)] = [U(b)+iV(b)]-[U(a)+iV(a)] w(t)dt = W(t)]

14 = W(b)-W(a) Örnek 3: (e^{it}) =ie^{it} olduğundan e^{it}dt = (1/t)e^{it}] = -ie^{i(π/4)}-(-ie⁰) = -i((( 2)/2)+i(( 2)/2))+i Burayı integrallerin mutlak değerinin önemli bir özelliği ile bitiriyoruz.bu özellik w(t)dt w(t)dt(a b) #8 dır. 31.ÇEVRELER Kompleks değişkenli kompleks değerli fonksiyonların integrali reel eksen üzerindeki aralıklardan çok kompleks düzlemdeki eğriler üzerinde tanımlanır. Bu bölümde bu tip integraller için gerekli eğri sınıflarını vereceğiz. x(t) ve y(t) t değişkenli sürekli fonksiyonlar olmak üzere #1 x=x(t), y=y(t) (a t b) ise kompleks düzlemdeki z=(x,y) noktalarının kümesine bir yay denir. C ile gösterilir. Bu tanım a t b aralığının xy-düzlemine yada z-düzlemine sürekli bir resmedilişini belirtir ve görüntü noktası t nin artan değerlerine göre sıralanır. C nin noktalarını #2 z=z(t) (a t b) denklemiyle tanımlamak uygundur; burada z(t)=x(t)+iy(t) #3 şeklindedir. t₁ t₂ iken z(t₁) z(t₂) ise yani yay kendini kesmiyorsa C yayı basit yay yada Jordan yayıdır. z(a)=z(b) olması durumunda C basit yay ise C ye kapalı eğri yada Jordan eğrisi deriz. Yayların geometrik mahiyetine göre (2) denklemindeki t parametresi için farklı notasyonlar kullanılabilir. Örnek 1: z={ #4 x+ix, 0 x 1

15 x+i, 1 x 2 bir basit yay beliritir. Bu yay 0 dan 1+i ye 1+i den 2+i ye olan doğru parçalarından oluşur. Örnek 2: [Figure ] #5 z=e^{iθ} (0 θ 2π) orjin merkezli birim çemberi saat yönünün tersinde yönlendirirlmiş basit kapalı eğridir. Buradan z₀ merkezli R yarıçaplı #6 z=z₀+re^{iθ} (0 θ 2π) çemberi de basit kapalı eğridir. Aynı nokta kümeleri farklı yaylar oluşturabilir. Örnek 3: z=e^{-iθ} (0 θ 2π) yayı (5) denklemiyle tanımlanan yayla aynı değildir. Noktalar aynı olmasına göre çember saat yönünde taranmıştır. Örnek 4: #8 z=e^{i2θ} (0 θ 2π) yayı üzerindeki noktalar (5) ve (7) yayını oluşturan noktalar ile aynıdır. Fakat bu yayda yine (5) ve (7) yaylarından ayıran şey çemberin saat yönünün tersinde iki kez taranmasıdır. Şimdi kabul edelim ki (3) fonksiyonunun bileşenlerinin x (t) ve y (t) türevleri a t baralığında mevcut ve sürekli olsun. Bu koşullar altında C ye diferansiyellenebilir yay denir. z(t)nin türevi olacağından z (t)=x (t)+iy (t) #9 z (t) = ([x (t)]²+[y (t)]²)

16 reel değerli fonksiyonu a t b aralığında integrallenebilir ve yayın uzunluğu da L= z (t) dt #10 olur. (10) daki tanım Calculus'daki yay uzunluğudur. Tabiki C nin parametrik gösterimi tek değildir. Buna rağmen L uzunluğu bütün gösterimler için aynıdır. Mesela φ, α τ β aralığını a t b aralığı üzerine resmeden reel değerli bir fonksiyon olmak üzere t=φ(τ) α τ β olsun. φ yi ve türevini sürekli kabul ediyoruz. Üstelik her τ için φ (τ)>0 kabul ediyoruz. Bu t nin τ ile artmasını sağlar. Denklem (11) de belirtilen değişken değişimi ile C eğrisinin uzunluğu için (10) ifadesi L= z (φ(τ)) φ (τ)dτ #11 şeklini alır. Böylece eğer C #12 z=z(τ)=z[φ(τ)] α τ β gösterimine sahipse z (τ)=z [φ(τ)]φ (τ) #13 olması (ödev) (10) ifadesini L= z (φ(τ)) dτ şeklinde yazmamıza imkan sağlar. Eğer z=z(t) (a t b) diferansiyellenebilir bir yay ise ve a<t<b aralığında z (t) 0 ise bu durumda T=((z (t))/( z (t) )) birim tanjant vektörü bu aralıktaki her t için iyi tanımlıdır ve eğim açısı arg z (t) dir. Üstelik T döndükçe t de a<t<b aralığında sürekli olarak değişir. T için olan bu ifade z(t) yarıçap vektörü ile temsil edildiğinde Calculus'da öğrenilen ile aynıdır. Böyele bir yaya düzgün (smooth) denir. z=z(t) (a t b) düzgün yayından bahsediyorsak t (a,b) için z (t) 0 demektir. Sonlu sayıda düzgün yayın uç uca eklenmesiyle elde edilen yaya parçalı düzgün yay veya çevre denir. Böylece eğer (2) denklemi bir çevreyi gösteriyorsa z (t) parçalı sürekli, bunun

17 yanında z(t) süreklidir. Örneğin (4) poligonal yolu bir çevredir. Sadece başlangıç ve bitiş değerleri olan çevreye basit kapalı çevre denir. Üçgenler, dikdörtgenler, (5) ve (6) denklemlerindeki çemberler basit kapalı çevrelerdir. Herhangi bir basit kapalı eğri veya basit kapalı C çevresi üzerindeki noktalar iki farklı domain'in sınır noktalarıdır; bunlardan birisi C nin içidir ve sınırlıdır. Diğeri C nin dışıdır ve sınırsızdır. Bu Jordan çevre teoremidir ve geometrik olarak bu ifade açık olmasına rağmen ispatı zordur. 32.ÇEVRE İNTEGRALLERİ Şimdi kompleks değişkenli kompleks değerli f fonksiyonlarının integrallerini inceleyeceğiz. Böyle bir integral kompleks düzlemde verilen ve z=z₁ noktasını z=z₂ noktasına bağlayan bir C üzerindeki f(z) nin değerleri cinsinden tanımlanır. Bu yüzden bu tip integralin değeri genelde f nin yanı sıra C çevresine bağlıdır. Bu integral için f(z)dz f(z)dz gösterimini kullanırız. İkinci gösterim integralin değerinin z₁ noktasını z₂ noktaına bağlayan çevrelerden bağımsız olduğunda kullanılır. İntegrali toplamın limiti olarak da tanımlayabiliriz. Fakat burada yukarıda verdiğimiz belirli integral cinsinde vereceğiz. Kabul edelimki #1 z=z(t) (a t b) z₁=z(a) noktasını z₂=z(b) noktasına bağlayan C eğrisini göstersin. f(z) fonksiyonu C üzerinde parçalı sürekli olsun. Yani f[z(t)] a t b üzerinde parçalı sürekli olsun. f nin C boyunca eğrisel integralini veya çevre integralini aşağıdaki şekilde tanımlarız: f(z)dz= f[z(t)]z (t)dt #2 NOT: C bir çevre olduğundan z (t) a t b aralığında parçalı süreklidir. Böylece (2) integralinin varlığı garanti edilmiş olur. Çevre integralinin değeri C çevresinin gösteriminden bağımsızdır(c nin gösterimdeki değişiklikten kastettiğimiz bir önceki bölümdeki gibi anlaşılacak). Bunu görmek için yay uzunluğunun değişmezliğindeki metodu kullanabiliriz. w(t) kompleks değerli fonksiyonun integrallerin özelliklerinden ve (2) tanımından z₀ C sabit olamak üzere ve z₀f(z)dz=z₀ f(z)dz #3 [f(z)+g(z)]dz= f(z)dz+ g(z)dz #4

18 olduğunu görürüz. (2) integralinde verilen C çevresi ile aynı noktalardan oluşan fakat bu noktaların tersine sıralanmış olduğu, z₂ noktasını z₁ noktasına bağlayan çevreyi -C ile gösteririz. Bu çevre artık başka bir çevredir. -Cnin parametrik gösterimi z=(-t) (-b t -a) dır ve f(z)dz= f[z(-t)][-z (-t)]dt olur. Burada z (-t) z(t) nin t ye göre türevini alıp t yerine -t yazmakla elde edilir. Bu son integralde değişken değiştirme yapılarak f(z)dz=- f(z)dz #5 elde edilir. Kabul edelimki C z₁ i z₀ a bağlayan C₁ çevresi ve z₀ ı z₂ ye bağlayan C₂ çevrelerini uç uca eklenmesi ile oluşsun. Bu durumda öyle bir c sayısı vardır ki z₀=z(c) dir ve C₁:z=z(t) (a t c) ile C₂: z=z(t) (c t b) ile temsil edilir. olduğundan f(z)dz= f[z(t)]z (t)dt+ f[z(t)]z (t)dt f(z)dz= f(z)dz+ f(z)dz #6 dır. Bazen C ye C₁ ve C₂ nin toplamı denir ve C₁+C₂ ile gösterilir. C₁ ve C₂ aynı son noktalara sahip olduğundan C₁ ve -C₂ nin toplamları iyi tanımlıdır ve C₁-C₂ şeklinde gösterilir. Son olarak (2) tanımından ve önceden gördüğümüz (bölüm 30) f(z)dz f[z(t)]z (t) dt olur. Buradan C üzerindeki noktalarda f(z) M eşitsizliğini sağlayan herhangi bir negatif olmayan M sabiti için f(z)dz M z (t) dt dir. L= z (t) dt olduğu düşünülürse f(z)dz ML #7 olduğunu görürüz. Bunun anlamı şudur: f nin C boyunca integralinin değerinin modülü ML sayısını geçemez. f(z) <M ise (7) eşitsizlik de kesindir. NOT: Burada bahsettiğimiz bütün integral yolları çevreler ve integrantlar bu çevreler üzerinde parçalı sürekli fonksiyon olduklarından (7) eşitsizliğindeki M sayıları daima mevcuttur. Bunun nedeni f C üzerinde sürekli olduğundan f[z(t)] reel-değerli fonksiyonuda a t b aralığında süreklidir ve bu fonksiyon M maksimum değerini bu aralık üzerinde alır. Böylece f(z) C üzerinde sürekli olduğunda f(z) C üzerinde bir maksimum değere sahiptir. Aynı şey f C üzerinde parçalı sürekli olduğunda da doğrudur. Calculusta integraller alanlarla veya başka temsillerle temsil edilebilir. Özel durumlar hariç kompleks düzlemdeki integraller için geometrik veya fiziksel benzer temsiller yoktur.

19 33.ÖRNEKLER Örnek 1: C z =2 çemberinin sağ yarısı yani, C:z=2e^{iθ} (-(π/2) θ (π/2)) olmak üzere I= zdz integralinin değerini bulalım. Önceki bölümdeki tanım (2) den I = 2e^{iθ}(2e^{iθ}) dθ = 2e^{-iθ}.2ie^{iθ}dθ = 4i dθ = 4iπ olur. NOT: z noktası z =2 çemberi üzerinde ise z.z=4 veya z=(4/z) olur. Böylece I=4iπ sonucu ((dz)/z)=iπ #2 şeklinde yazılabilir. Örnek 2: C₁ aşağıdaki şekildeki OAB çevresi ve f(z)=y-x-i3x² (z=x+iy) olmak üzere f(z)dz= f(z)dz+ f(z)dz #3 integralini hesaplayalım. OA bacağı parametrik olarak z=0+iy (0 y 1) şeklinde ifade edilebilir ve bu bacak üzerindeki noktalarda x=0 olduğundan f nin oradaki değerleri f(z)=y (0 y 1) denklemi ile değişir. Sonuç olarak, f(z)dz= yidy=i ydy=(i/2) AB bacağı üzerinde z=x+i0 (0 x 1) olup f(z)dz = (1-x-i3x²)1dx = (1-x)dx-3i x²dx = (1/2)-i. Sonuç olarak (3) denkleminden f(z)dz=(1/2)-i+(i/2)=((1-i)/2) #4

20 dir. Eğer C₂ y=x doğrusunun şekildeki OB parçasını gösteriyorsa bunun parametrik gösterimi z=x+ix (0 x 1) olmak üzere f(z)dz = -i3x²(1+i)dx #5 = 3(1-i) x²dx = 1-i dir. Buradan şunu anlıyoruz: C₁ ve C₂ yollarının başlangıç ve bitiş noktaları aynı olmasına rağmen f(z) nin bu yollar üzerindeki integralleri farklıdır. [Figure ] Diğer yandan OABO yada C₁-C₂ basit kapalı çevresi üzerindeki f(z) nin integrali f(z)dz- f(z)dz=((-1+i)/2) olur. Örnek 3: z=z(t) (a t b), z₁ noktasından z₂ noktasına bir düzgün yay olsun. I = zdz= z(t).z (t)dt = (d/(dt))(([z(t)]²)/2)dt=(([z(t)]²)/2) = (([z(b)]²-[z(a)]²)/2) = (((z₂²-z₁²))/2). I nın değeri sadece C nin uç noktalarına bağlı olduğundan yoldan bağımsız olduğundan zdz=((z₂²-z₁²)/2) #6 yazabiliriz(bunu örnek 2 ile karşılaştırınız, burada integral yola bağlıydı). (6) ifadesi C düzgün olması gerekmeyen bir çevre olsa da geçerlidir. Çünkü bir çevre z_{k} ları z_{k+1} lere bağlayan sonlu sayıda düzgün C_{k} yaylarının uç uca eklenmesiyle oluşur. Buradan zdz= zdz= ((z_{k+1}²-z_{k}²)/2)=((z_{n+1}²-z₁²)/2) #7 olur. (7) ifadesi kompleks düzlemde bütün kapalı eğriler üzerinde f(z)=z fonksiyonunun integralinin sıfır olduğu görülür(gene örnek 2 ile karşılaştırınız. Burada belirli bir çevre boyunca integral sıfırdan farklı idi). Kapalı bir çevre boyunca bir kompleks değişkenli fonksiyonun integralinin ne zaman sıfır olacağı sorusu kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinde merkezdir. Örnek 4: C:z=3e^{iθ} (0 θ π) z^{(1/2)} fonksiyonunun #8 f(z)= re^{i(θ/2)} (r>0, 0<θ<2π) branşı C çevresinin z=3 başlangıç noktasında tanımlı olmadığı halde bu branşın

21 I= z^{(1/2)}dz #9 integrali yine de mevcuttur. Çünkü integrand C üzerinde parçalı süreklidir. Bunu görmek için z(θ)=3e^{iθ} olmak üzere f[z(θ)]= 3e^{i(θ/2)}= 3cos(θ/2)+i 3sin(θ/2) (0 θ π) fonksiyonunun reel ve sanal kısımlarının θ=0 daki sağ limitlerinin sırasıyla 3 ve 0 olduğunu gözlemleriz. Böylece f[z(θ)], değeri θ=0 da 3 olarak tanımlandığında 0 θ π aralığında sürekli olur. Sonuç olarak, ve I= 3e^{i(θ/2)}3ie^{iθ}dθ=3 3i e^{i((3θ)/2)}dθ e^{i((3θ)/2)}dθ=(2/(3i))e^{i((3θ)/2)} =-(2/(3i))(1+i) dir. Sonuç olarak elde edilir. Örnek 5: I=-2 3(1+i) C_{R}:z=Re^{iθ} (0 θ π) yarı çembersel yolu z^{(1/2)} de bir önceki örnekteki karekök fonksiyonunun (8) branşını göstersin. İntegralin değerini bulmadan lim ((z^{(1/2)})/(z²+1))dz=0 #10 olduğunu gösterelim. z =R>1 iken ve z^{(1/2)} = Re^{i((3θ)/2)} = R z²+1 z ²-1 =R²-1. Sonuç olarak C_{R} üzerindeki integrandın tanımlı olduğu noktalarda

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen

Bu Cennet Vatan için Şehit Düşenlere İthafen ÖNSÖZ Optimizasyon Teorisinin mühendislik, üretim, işletme, ekonomi, haberleşme, ulaştırma, sanayi gibi pek çok alanda uygulanması, YA nı vazgeçilmez kılmıştır. Özellikle bilgisayarların yaygın bir kullanım

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009

DOKTORA TEZİ. Emel YAVUZ DUMAN. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Haziran 2009 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARMONİK YALINKAT FONKSİYONLAR DOKTORA TEZİ Emel YAVUZ DUMAN 0509242001 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Haziran 2009 Tezin Savunulduğu Tarih :

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

1956 da... Ali Nesin

1956 da... Ali Nesin 1956 da... Ali Nesin Nesin Yayıncılık Ltd. Şti. künye... Ali Nesin Sayma (ya da Kombinasyon Hesapları) İçindekiler Önsöz................................... 1 I Temel Yöntemler 3 1 Güvercin Yuvası İlkesi

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

Adi diferansiyel denklemler notlari. Arzu Erdem

Adi diferansiyel denklemler notlari. Arzu Erdem Adi diferansiyel denklemler notlari Arzu Erdem c 9/ Güz dönemi mühendislik notları. Kayley Rectorys- Survey of Applicable Analysis. William Boyce and Richard DiPrima - Elementary differential equations

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi 1 1. Giriş Rastlantısal değişkenler ve işleyişler hakkındaki çalışmalar birçok farklı alan için temel oluşturmaktadır. Temel olasılıkla ilgili birçok kavram şansa oyunlarından hareketle elde edilebilir.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 2. Küresel geometr ın ın ınşası 2.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1

ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 2. Küresel geometr ın ın ınşası 2.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1 1 orijin 1 KÜRESEL GEOMETRİ VE DENİZCİLİK Ferit Öztürk ıç ındek ıler 1. Küresel geometr ı ve den ızc ıl ık 1. Küresel geometr ın ın ınşası 1.1. Küresel geometr ın ın analitik modeli 1.. Küresel üçgen 3.

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

Olasılık ve İstatistik TASLAK

Olasılık ve İstatistik TASLAK Aydın ÜSTÜN 2014 İçindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Ölçme, Olasılık ve İstatistiğe Genel Bakış................ 1 1.2 Deney Tasarımı: Anakütle ve Örneklem Uzayı............. 2 1.2.1 Örneklem süreci..........................

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Balık http://www.hasanbalik.com/ info@hasanbalik.com

Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Balık http://www.hasanbalik.com/ info@hasanbalik.com 1 EMÜ242 ELEKTROMANYETİK II. Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Balık http://www.hasanbalik.com/ info@hasanbalik.com 2 3 4 5 Yararlanılacak Kaynaklar 1. Electromagnetic Fields and Waves (Paul Lorrain etc., W.H. Freeman

Detaylı

(14) (19.43) de v yi sağlayan fonksiyona karşılık gelen u = F v fonksiyonunun ikinci türevi sürekli, R de 2π periodik ve

(14) (19.43) de v yi sağlayan fonksiyona karşılık gelen u = F v fonksiyonunun ikinci türevi sürekli, R de 2π periodik ve nin her g L 2 (S için tek çözümünüm olması için gerekli ve yeterli koşulun her j için λ λ j olacak biçimde λ j ifadesini sağlayan R \ {} de bir λ j dizisinin olduğunu gösteriniz. (13) Her λ j için (19.43)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı