Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun sağlanması Böbrek yetersizliğine bağlı üremik toksisitenin ve metabolikbozuklukların bozuklukların önlenmesi veya iyileştirilmesi Kardiyovasküler, serebrovaskülerve ve periferik vaskülerhastalık riskinin azaltılması Böbrek yetersizliğinin ilerlemesinin önlenmesi veya geciktirilmesi

3 Kronik Böbrek Hastalığının İlerleyici Özelliği Remuzziet et al.: J Clin Invest116: , 296, 2006

4 1836: Kronik böbrek hastalığında azoteminin ilerlemesini yavaşlatmak için diyetteki proteinin kısıtlanması önerisi

5 Düşük Proteinli Diyet Folin(1905): Nişasta ve kremadan oluşan diyetle idrarda üre atılımında azalma Volhard(1918): Düşük proteinli (20-30 g/gün) diyetle üre artışında gecikme, üremik semptomlarda azalma Farrve Smadel(1939): Düşük proteinli diyet ile sıçanlarda nefrotoksiknefrit nefrit modelinde böbrek fonksiyonlarında korunma

6 1939: Ozmotik yük kavramı Böbrek yetersizliğinin ilerlemesinin yavaşlatılması için diyetteki proteinin kısıtlanması önerisi Thomas Addis

7 NefronKaybına Fonksiyonel ve HemodinamikAdaptasyon Kaufmanet al.: Circ Res36: , 293, 1975

8 SubtotalNefrektomiliSıçanlarda Geriye Kalan NefronlardaHiperfiltrasyonaBağlı Hasar Normal Diyet (%24 Protein) Düşük Proteinli Diyet (%6 Protein) P GC = 63 mm Hg SNGFR = 62.5 nl/dak P GC = 46 mm Hg SNGFR = 38.2 nl/dak Operasyondan 7 gün sonra Operasyondan 7 gün sonra Hostetteret al.: AmJ Physiol 241: F85-93, 1981

9 Hipertansiyon Pgc SNGFR Glomerüler Hücre Hasarı Proteinden Kısıtlı Diyet Glomeruloskleroz Proteinüri Böbrek Hastalığı Nefron Kaybı Tubuler Hücre Hasarı Anjiyotensin II Tubulointerstisyel Fibrozis Proinflamatuar ve Profibrotik Faktörler Taal MW, Slowing the Progression of Chronic Kidney Disease, Current Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension, 2009

10 Düşük Proteinli Diyet -Albüminüri Böbrek yetersizliği olan 15 hasta (10 E, 5 K) Kreatinin klirensi <25 ml/dak( ml/dak) Albüminüri> 1.5 g/24 saat ( g/24 saat) 6 ay boyunca düşük proteinli (0.3 g/kg), düşük fosforlu (5-7 mg/kg) ve 35 kcal/kg kalorili diyet + EAA ve ketoanalogları ile destek Albüminüri Serum Albümini Aparicioet al.: Nephron50: , 291, 1988

11 MDRD Çalışması (Modification of Diet in Renal Disease Study) GFR: ml/dak/1.73m 2 (n=585) Kronik Böbrek Yetersizliği Olan 840 Hasta Çalışma 1 Çalışma 2 Normal (1.3 g/kg/gün) proteinli veya düşük (0.58 g/kg/gün) proteinli diyet OAB: 107 mm Hg veya OAB: 92 mm Hg Klahr et al: N Engl J Med 330: , 1994 Takip süresi: 2.2 yıl GFR: ml/dak/1.73m 2 (n=255) Düşük (0.58 g/kg/gün) proteinli veya ketoasit-aminoasitlerle aminoasitlerle desteklenmiş çok düşük (0.28 g/kg/gün) proteinli diyet OAB: 107 mm Hg veya OAB: 92 mm Hg

12 MDRD Çalışması (Modification of Diet in Renal Disease Study) Çalışma 1 GFR: ml/dak dak/1.73 m 2 Levey et al: J Am Soc Nephrol 10: , 2439, 1999

13 MDRD Çalışması (Modification of Diet in Renal Disease Study) Çalışma 1 GFR: ml/dak dak/1.73 m 2 Levey et al: J Am Soc Nephrol 10: , 2439, 1999

14 MDRD Çalışması (Modification of Diet in Renal Disease Study) Çalışma 2 GFR: ml/dak dak/1.73 m 2 Kontrol grubu (normal proteinli diyet) yok! Klahr et al: N Engl J Med 330: , 1994

15 MDRD Çalışması (Modification of Diet in Renal Disease Study) Toplam Protein Alımı (g/kg/gün) İlerleme (GFR de düşüş) 0.2 g/kg/gün azalma %29 daha yavaş (P<0.01) 0.9 g/kg/gün 0.6 g/kg/gün %33 daha yavaş (P<0.01) Levey et al: Am J Kidney Dis 27: , 663, 1996

16 Diyabetik NefropatiDışındaki Hastalarda Düşük Proteinli Diyetin RenoprotektifEtkisi Düşük Proteinli Diyet Daha İyi Normal Proteinli Diyet Daha İyi Ihle, 1989 (n=64) Rosman, 1989 (n=248) Locatelli, 1991 (n=456) Williams, 1991 (n=60) Klahr, 1994 (n=585) TOPLAM 1413 Z = P = Risk Oranı Son dönem böbrek yetersizliği veya ölüm riskinde % 33 azalma Pedrini et al: Ann Intern Med 124: , 1996

17 Tip I Diyabeti Olan Hastalarda Düşük Proteinli Diyetin Renoprotektif Etkisi Düşük Proteinli Diyet Daha İyi Normal Proteinli Diyet Daha İyi Ciavarella, 1987 (n=16) Barsotti, 1988 (n=8) Walker, 1989 (n=19) Zeller, 1991 (n=35) Dullaart, 1993 (n=30) TOPLAM Risk Oranı Z = P = Böbrek fonksiyonlarının azalma hızında % 44 yavaşlama Pedrini et al: Ann Intern Med : , 1996

18 Kronik Böbrek Hastalarında Düşük Proteinli Diyetin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi p< 0.05 Düşük proteinli diyet ile böbrek fonksiyonlarının azalma hızında 0.53 ml/dak/yıl düşüş saptandı Kasiske et al: Am J Kidney Dis 31: , 1998

19 Düşük Proteinli Diyetin Böbrek Ölümü Üzerine Etkisi Böbrek Ölümü: Çalışma boyunca diyaliz tedavisine başlanması, transplantasyon yapılması veya ölüm Cochrane Database Systematic Reviews 2006

20 Düşük Proteinli Diyete Uyum, Proteinürive GFR Diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek yetersizliği olan 40 hasta (28 E, 12 K) Kreatinin klirensi <30 ml/dak Düşük proteinli (0.3 g/kg), düşük fosforlu (3-5 mg/kg) ve 35 kcal/kg kalorili diyet + EAA ve ketoanaloglarıile destek Ortalama takip süresi: ay Combeet et al.: Nephrol Dial Transplant 8: , 418, 1993

21 Düşük Proteinli Diyete Uyum, Proteinürive GFR Uyumlu Hastalar Uyumsuz Hastalar Tüm Hastalar Hasta Sayısı Yaş Cins (E/K) 22 / 5 6 / 7 28 / 12 GFR (ml/dak/1.73m 2 ) Sistolik Kan Basıncı (mm Hg) Diyastolik Kan Basıncı (mm Hg) ACEİ Kullanımı (n, %) 17 (%62.9) 9 (%69.2) 26 (%65) Combeet et al.: Nephrol Dial Transplant 8: , 418, 1993

22 Düşük Proteinli Diyete Uyum, Proteinürive GFR 5 Proteinüri gram/gün P< Önce Sonra Uyumlu Hastalar Önce Sonra Uyumsuz Hastalar Combeet et al.: Nephrol Dial Transplant 8: , 418, 1993

23 Düşük Proteinli Diyete Uyum, Proteinürive GFR Glomerüler Filtrasyon Hızında Azalma 0 Uyumlu Hastalar Uyumsuz Hastalar ml/dak/ay ml/dak/ay ml/dak/ay -1 P<0.02 Combeet et al.: Nephrol Dial Transplant 8: , 418, 1993

24 Antihipertansif Tedavi Hipertansiyon Pgc SNGFR Glomerüler Hücre Hasarı Proteinden Kısıtlı Diyet Glomeruloskleroz Proteinüri Böbrek Hastalığı Nefron Kaybı Tubuler Hücre Hasarı Anjiyotensin II Tubulointerstisyel Fibrozis RAAS Blokajı Proinflamatuar ve Profibrotik Faktörler Taal MW, Slowing the Progression of Chronic Kidney Disease, Current Diagnosis & Treatment Nephrology & Hypertension, 2009

25 Düşük Proteinli Diyet ve RAS Blokajı Kronik böbrek hastalığı ve >3 g/gün proteinürisi olan 14 hasta Gansevoort et al: Nephrol Dial Transplant 10: , 1995

26 Düşük Proteinli Diyet ve RAS Blokajı Grup A NPD LPD LPD+ACEĐ LPD Grup B NPD: LPD: NPD NPD+ACEĐ LPD+ACEĐ NPD+ACEĐ 2 AY 2 AY 2 AY 2 AY 1.5 g/kg protein (kreatinin klirensi >70 ml/dak ise) 1.0 g/kg protein (kreatinin klirensi <70 ml/dak ise) Protein alımında bazale göre %50 azalma ACEĐ: Enalapril (10 mg/gün) Gansevoort et al: Nephrol Dial Transplant 10: , 1995

27 Düşük Proteinli Diyet ve RAS Blokajı Grup A *P<0.05 (bazale göre); **P<0.05 (daha önceki tedavi dönemine göre) Gansevoort et al: Nephrol Dial Transplant 10: , 1995

28 Düşük Proteinli Diyet ve RAS Blokajı Grup B *P<0.05 (bazale göre); **P<0.05 (daha önceki tedavi dönemine göre) Gansevoort et al: Nephrol Dial Transplant 10: , 1995

29 KetoasitlerleDesteklenmiş Çok Düşük Proteinli Diyetin Kan Basıncına Etkisi Evre 4-5 Kronik Böbrek Yetersizliği olan 110 Hasta VLPD (n=30): 0.35 g/kg protein + KA (1 tab/5 kg) Bellizzi et al: Kidney Int71: , 251, 2007 LPD (n=57): 0.60 g/kg protein Takip süresi: 6 ay FD (n=23): Serbest diyet Tüm hastalarda >30 kcal/kg/gün enerji ve <100 mmol/gün sodyum

30 KetoasitlerleDesteklenmiş Çok Düşük Proteinli Diyetin Kan Basıncına Etkisi VLPD LPD FD N Yaş Cins (E / K) 18 / / / 9 Beden Kitle İndeksi (kg/m 2 ) Kr. klirensi (ml/dak/1.73 m 2 ) Böbrek Hastalığı (%) Glomerülonefrit Hipertansif nefropati Diyabetik nefropati Polikistik böbrek hastalığı Diğer veya bilinmeyen Bellizzi et al: Kidney Int71: , 251, 2007

31 KetoasitlerleDesteklenmiş Çok Düşük Proteinli Diyetin Kan Basıncına Etkisi Bellizzi et al: Kidney Int71: , 251, 2007

32 KetoasitlerleDesteklenmiş Çok Düşük Proteinli Diyetin Kan Basıncına Etkisi Bellizzi et al: Kidney Int71: , 251, 2007

33 DODE Çalışması (DietOrDialysisin in theeldery) Prospektif, çok merkezli, randomize kontrollü çalışma Diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek yetersizliği olan 112 hasta Yaş: >70 GFR: 5-7 ml/dak Randomizasyon: Diyaliz Diyet: 35 kcal/kg, 0.3 g/kg bitkisel kaynaklı protein + EAA ve ketoanalogları + vitaminler PrimerSonlanım Noktası: Mortalite Takip Süresi: 48 ay Brunori et al: Am J Kidnet Dis 49: , 2007

34 DODE Çalışması (DietOrDialysisin in theeldery) 1 yıllık sağkalım: % yıllık sağkalım: %83.7 Brunori et al: Am J Kidnet Dis 49: , 2007

35 DODE Çalışması (DietOrDialysisin in theeldery) Brunori et al: Am J Kidnet Dis 49: , 2007

36 21180 /hasta 6500 /hasta 682 /hasta Scalone et al: Nephrol Dial Transplant 25: , 2010

37 Periton Diyalizi Tedavisi Gören Hastalarda KetoAsitlerle Desteklenmiş Düşük Proteinli Diyet Jiang et al: Nephrol Dial Transplant 24: , 2009

38 Periton Diyalizi Tedavisi Gören Hastalarda KetoAsitlerle Desteklenmiş Düşük Proteinli Diyet Diyetle Protein Alımı egfr Toplam Enerji Alımı İdrar Hacmi Jiang et al: Nephrol Dial Transplant 24: , 2009

39 1. Protein kısıtlamasına yeterli adaptasyonun gerçekleşebilmesi 2. Geriye kalan nefronlarda yükün azalması 3. İnsülin direncinde azalma 4. Oksidatif streste azalma 5. Proteinüride azalma 6. Serum parathormon düzeylerinde azalma 7. Lipidprofilinde profilinde düzelme 8. ACE inhibitörü tedavisine aditif etki 9. Ölüm riskinde azalma veya diyalize başlanmasını geciktirme 10. Tedavi ile yüksek fayda şansı (düşük proteinli diyet alan her 18 hastadan birinde her yıl ölüm veya diyalize başlama ihtiyacının ortadan kalkması) 11. Düşük proteinli diyet önermemek için ciddi objektif bir neden olmaması 12. Ekonomik olması 13. Rezidüel renal fonksiyonu koruması? Nature Clinical Practice3: , 392, 2007

40 ObeziteninRenalEtkileri Saxena, Chopra: Dial Transplant 33: , 2004

41 ÜnilateralNefrektomiYapılan Hastalarda Ünilateralnefrektomiyapılan 73 hasta Nefrektominedenleri: ObeziteninEtkisi Nefrolitiyazis(29 hasta) Böbrekte kitle (14 hasta) Piyelonefritebağlı atrofi(14 hasta) Ünilateral hidronefroz(11 hasta) Renal tüberküloz (5 hasta) Ortalama takip süresi: yıl Praga et al: Kidney Int 58: , 2000

42 ÜnilateralNefrektomiYapılan Hastalarda ObeziteninEtkisi Ortalama arter basıncı (mm Hg) Serum kreatinin düzeyi (mg/dl) Böbrek fonksiyonu normal olan hastalar (n=53) Proteinüri/böbrek yetersizliği olan hastalar (n=20) P değeri < <0.001 Proteinüri (g/gün) <0.001 Ağırlık (kg) <0.001 Beden kitle indeksi (kg/m 2 ) <0.001 Praga et al: Kidney Int 58: , 2000

43 ÜnilateralNefrektomiYapılan Hastalarda ObeziteninEtkisi Proteinürisi Olmayan Hastalar (%) BKİ <30 kg/m 2 Böbrek Fonksiyonu Normal Olan Hastalar (%) BKİ <30 kg/m 2 P < P < BKİ >30 kg/m 2 BKİ >30 kg/m 2 Nefrektomi Sonrası Geçen Süre (yıl) Nefrektomi Sonrası Geçen Süre (yıl) Praga et al: Kidney Int 58: , 2000

44 Kronik Böbrek Hastalarında Kilo Kaybının Etkileri

45 Kronik Böbrek Hastalarında Kilo Kaybının Etkileri Navaneethan et al: Clin J Am Soc Nephrol 4: , 2009

46 K/DOQI Kılavuzu Diyaliz tedavisi görmeyen ve GFR si <25 ml/dak/1.73 m 2 olan kronik böbrek hastalarında 0.6 g/kg/gün düzeyinde düşük proteinli diyet önerilmelidir. Bu diyeti kabul etmeyen veya bu diyetle yeterli enerji alımı mümkün olamayacak hastalarda 0.75 g/kg/gün düzeyinde proteinli diyet önerilebilir. Düşük proteinli ve yüksek enerjili diyetler azotlu toksik maddelerin birikimini, üremik semptomları ve diğer metabolik komplikasyonları azaltır. Diyetle alınan proteinin en azından %50 si yüksek biyolojik değerlikli olmalıdır. American Journal of Kidney Diseases 35, Suppl 1, 2000

47 K/DOQI Kılavuzu Diyaliz tedavisi görmeyen ve GFR si <25 ml/dak/1.73 m 2 olan kronik böbrek hastalarında, 35 kcal/kg/gün (60 yaşından yaşlı ise kcal/kg/gün) düzeyinde enerji alımı önerilmelidir. Diyetle 35 kcal/kg/gün düzeyinde enerji alan hastalarda nötralazot azot dengesi sağlanır, serum albumindüzeyleri ve antropometrik ölçümler korunur. American Journal of Kidney Diseases 35, Suppl 1, 2000

48 ExpertWorkingGroup unraporu Protein dışı enerji (kcal kcal/kg/gün) Protein (g/kg/gün) GFR > 70 ml/dak > GFR ml /dak > GFR<25 ml/dak > (2/3 ü yüksek biyolojik değerlikli) 0.6 (2/3 ü yüksek biyolojik değerlikli) veya EAA veya KA desteği (uyumlu hastalarda ve sıkı takip altında) Toigo et al: Clinical Nutrition 19: , 2000

49 Journal of Renal Nutrition 19 (5 Suppl): S33-S35, 2009

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI

DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 15 Mayıs 2009-Antalya HİPERLİPİDEMİ Kardiyovasküler risk faktörü Önemli mortalite belirleyicisi KBY Hiperlipidemi

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 50 Yıl 14-15, Sayı: 50, 1 Kasım 2013 1 Ocak 2014 Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, 2014 yılının dünyamıza ve ülkemize huzur ve barış getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI Multipl Myelom ve Böbrek Dr.Mehmet Deniz AYLI MULTİPLE MYELOMA Monoklonal immunglobulin üreten plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karekterize klonal bir hematolojik malinitedir. MULTİPLE MYELOMA

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR? HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 33.8 30.7 16.7 80.9 42.3 52.4 % 71 18.6 % 102 22.8 Diyabet % 255 % 127 Yeni Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR Ürik asit, pürin metabolizması ürünüdür Hiperürisemi: Tanım Yaş ve cinsiyet ayırtetmeden

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı