Diyabet ve. Tedavisi: Novartis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabet ve. Tedavisi: Novartis"

Transkript

1 Diyabet ve Tedavisi: Mekanizmaya Yönelik Yaklaşımlar Dr. Kemal Kendir Novartis CV&M Medikal Müdür

2 Diabetes Mellitus (T2DM) Tanımı Güncel Tanımı 1 T2DM, insülin etkisine karşı direnç ve yetersiz insülin salgılanmasından kaynaklanan, hiperglisemi ile karakterize bir metabolik hastalıktır. T2DM iki primer patojenik süreci içerir: ankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma 2,3 -Azalmış insülin sekresyonu 2-İnsüline karşı azalmış dok yanıtları (insülin direnci) 2,4 - Yetersiz derecede baskılanan glukagon

3 İnsülin Direnci Durum munda Adacık Hücresi Fonksiyonun nun Bozulması İnsülin direnci Tanı Adacık hücresi fonksiyo NGT Diyabet öncesi (IFG / IGT) Diyabet

4 Pankreas adacık disf fonksiyonu T2DM de hiperglisemiye yol açmaktadır rsiz insulin Daha az β Hücresi Pankreas Langerhans Adası α Hücresi Hipertrofisi Artan Gl Glukoz ukoz Alımı

5 ücresi fonksiyonu T2D DM de girişimden bağıms olarak azalmaya devam etmektedir β-hücresi fonksiyonu (%) İlerleyici β-hücre fonksiyonu kaybı tanıdan önce meydana gelmektedir Sülfonilüre (n=511 Diyet(n=110) Metformin (n=

6 tetikleyicisi pankreas adacık hücresi disfonksiyonuna yönelik değildir ine karşı azalmış doku yanıtı Pankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma İnsülin Direnci (Bozuk insülin etkisi) Yetersiz nsülin sekresyonu (β-hücresi disfonksiyonu) Yetersiz glukagon baskılanması (α-hücresi disfonksiyonu) β-hücresi fonksiyonund ilerleyici azalm TZD Sülfonilüre

7 T2DM si olan çoğu has sta HbA1c hedeflerine ulaşamam maktadır NHANES III ( ) ve NHANES da HbA1c si <%7.0 Olan Erişkin Yüzdeleri 60 ABD deki erişkinler (%) %44.3 %37.0 NHANES III (n=1218) NHANES (n=404) 0

8 İnkretinlerr ve DPP-4 inhibisyonu

9 İnkretinler Benzer düzeydeki hiperglisemik oral ve i.v. uyarı karşısında vücudun insülin cevabı farklıdır larda La Barre barsak kaynaklı bir hormonal aktivitenin pankreas üzerinde etkili olduğuna dair bir yayın yaparak İnkretin kavramını ortaya koymuştur.

10 nzer düzeydeki hiperglisemik oral ve i.v. uyarı karşısında vücudun insülin cevabı farklıdır 11 Oral Glukoz IV Glukoz Plazma insülini(nmol/l) İnkretin Et Zaman (dak) Zaman (dak)

11 GLP 1 ve GIP besin al ımına yanıtla barsakta sentezlenmekte ve sekrete edilmektedir Proglukagon ProGIP GLP-1 Barsak yüzeyindeki GIP Barsak yüzeyindek K-hücresi

12 rolünü anlamak GLP-1 Yemeklerin sindirimi ile birlikte salgılanır Beyin: Tokluk hissini arttırır İştahı azaltır Alpha Hücreleri: Yemek sonrası glukagon salgısı Beta Hücreleri: ukoz bağımlı insülin sekresyonu artar KC: Hepatik Glukoz Yapımı Mide: Boşalmasını yavaşlatır

13 sülin ve glukagon yanıt tlarını glukoza duyarlı bi şekilde ona armaktadır Glukoz (mg/dl) GLP-1 infüzyonu 3.0 C-peptid (nmol/l) GLP-1 infüzyonu 30 Glukagon (pmol/l) GLP-1 infüzyonu Zaman (dak) Zaman (dak) Zaman (dak)

14 DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase 4) DPP-4 N His Ala Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Val Ser Glu Lys Ala Ala Gln Gly Glu Leu Tyr Ser Phe Ile Ala Trp Leu Val Lys Gly Arg GLP-1 DPP-4

15 ildagliptin : Potent bir DPP-4 inhibitörüdür H O N H O N N Bir substrat gibi görev gören yüksek dere seçici DPP-4 inhibitörüdür. İnsana ait enzim için yüksek affiniteye sah Geri dönüşümlü inhibisyon sağlar İnsana ait DPP-4 ün aktif bölgesine (sarı) bağlanmış vildagliptinin X-ışını

16 Vildagliptin : Aktif GLP-1 miktarını arttırır Artmış Akt GLP-1 ek rası İleumdan GLP-1 salgılanır Aktif GLP-1 DPP-4 DPP-4

17 Vildagliptin plazma DPP-4 ünü inhibe eder

18 dagliptin T2DM de aktif inkretin miktarını arttı GIP (pmol/l) GLP (pmol/l) // // 15 // // 10 5 // // Time (h) Time (h)

19 resyonunu azaltarak ad dacık hücresi fonksiyonu güçlendir rmektedir Tek Bir Oral Vildagliptin Dozundann (100 mg) 30 Dakika Sonraki OGTT g glukoz İnsülin (pmol/l) Doz glukoz (mmol/l) Glukagon (ng/l) Vildagliptin 100 mg plasebo (n=16

20 Vildagliptin in glukagon üzerine etkileri 170 Yemek Dose 7.5 mm 5.0 mm 2.5 mm Glukagon (ng/l)

21 Artan glukoz seviyelerinde glukagonu baskılar; düşük glukoz seviyelerindee glukagonu stimule eder Yemeğe karşı cevap ( 80%) Hipoglisemiye karşı cevap (+38%) Glukagon AUC0-120 (ng/lmin) Glukagon (ng/l)

22 ldagliptin : β Hücresi kütlesini iyileştirmektedir Yenidoğan sıçanda pankreas büyüme modeli) İnsülin Etkisiz madde Vildaglipti 60 mg/kg 21 gün Replikasyon Apoptoz β-hücresi kütle Taşıyıcı P <0.001 Vildagliptin ApopTag-pozitif hücreler (%) Taşıyıcı P <0.05 Vildagliptin β-hücresi kütlesi (mg) Taşıyıcı P < Vildaglip

23 Vildagliptin in β hücrelerinin glukoz duyarlılığınaetkisi Glukoz Duyarlılığı Zaman (Hafta) 7 mm de glukoz sekresyonu (pmol/min/m 2 ) Basal Sekretuar Ton Zaman (Hafta)

24 -hücre fonksiyonunun 2 yıl boyunca sürekliliği Tedavi Dönemi Hafta Arınma Tedavi Dönemi Hafta Arınma Ortalama ISR/G (pmol/min/m 2 /mm) Süre (Hafta)

25 Vildagliptin: Fa armakokinetik 4-7 Oral uygulamadan sonra hızlı emilim (t max 0,5 1,5 saat) 1 Doza bağımlı, yüksek derecede seçici ve geri dönüşümlü DPP-4 inhibisyonu 1 Biyoyararlanım >%80, gıda etkisi yoktu ur 2,3 Çok düşük protein bağlanması (%9) Metabolizma 2 Hidroliz Majör metabolit farmakolojik olarak inaktiftir P450 yi (CYP) inhibe etmemektedir / indüklememektedir veya kullanmamak Atılım %85 idrarla atılmaktadır (çoğunlukla inaktif metabolit olarak), %15 i dışkı ile atılmaktadır 3

26 Vİldagliptin Klinik Çalışmalar

27 erikan Klinik Endokrin nologlar Derneği: T2DM s olan hastalar için algoritma Hiç ilaç almamış hastalar HbA1c %6.5 %7.5 Monoterapi başlatılmalıdır Metformin, TZD, DPP-4 inhibitörleri, AGI Yaşam tarzı değişimleri HbA1c %7.6 %9 HbA1c %9 %10 HbA1c >%10 Halen farmakolojik olarak tedavi edilen hastalar Kombinasyon terapisi başlatılmalıdır GLP-1 veya DPP-4 MET + TZD Glinid veya SU TZD + GLP-1 veya DPP-4 MET + Covesevelam, AGI Kombinasyon terapisi yoğunlaştırılmalıdır Açlık ve post-prandiyal glukoz düzeylerine yönelik İnsülinn terapisi başlatılmalıdır/yoğunlaştırılmalıdır Yukarıdaki gibi Hedeflere ulaşılmayan hastalarda oral terapiler ile eksenatid kombi edilebilir

28 HbA1c deki 1% Azalma Dİyabete Bağlı Komplİkasyonlarda anlamlı azalma sağlar HbA1c deki %1 azalmaya karşılık %RR azalması Amputasyon veya PVH bağlı ölüm -43% Mikrovasküler Hastalık -37% Katarakt -19% Kalp Yetmezliği MI İnme -16% -14% -12% -50

29 ildagliptin ile gerçekleştirilen kapsamlı klinik çalışma programı SU ilavesi TZD ilavesi Metformin ile ilk kombinasyon Plaseboya karşı metformin ilavesi TZD ile ilk kombinasyon SU ya karşı Metformin ilavesi TZD ye karşı Metformin ilavesi İnsülin ilave OAD kombinasyonu İnsülin kombinasyonu Diyabet öncesi Diyet ve egzersiz OAD monoterapisi İnsülin monoterapisi IFG de Plaseboya karşı Monoterapi Metformine karşı başabaş monoterapi Akarboza karşı başa baş monoterapi

30 Roziglitazon a karşı Vildagliptin in etkinliği ve tolerabilitesi Metformin e karşı Vildagliptin in etkinliği ve tolerabilitesi Roziglitazona karşı Vildagliptin: 24. hafta a Toplam BL HbA1c ortalam ası ~%8.7 HbA1c >%9 BL ortalam ası ~% Vildagliptine karşı Metformin : 104. hafta (52 haftalık ana çalışmanın 52 haftalık uzatması da Ortalama HbA1c (%) 7.5 Toplam BMI >35 kg/m2 Günde iki kez Vildagliptin 50 mg Günde iki kez Metformin 1000 mg Zaman (Hafta) Gastrointestinal AE İnsidansı (%) 88 Metformine ka

31 Galvus : Endikasyonve kullanım şekli Vildagliptin, Tip 2 diyabet tedavisinde endikedir: İkili oral tedavi olarak; Tolere edilebilen maksimum dozda metformin monoterapisine rağmen gliseminin yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığı hastalarda metformin ile, Tolere edilebilen maksimum dozda sülfonilüre ile gliseminin yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığı ve kontrendikasyon ya da intolerans nedeniyle metformin kullanımının uygunolmadığı hastalarda sülfonilüre ile kullanılır. Kullanım şekli ve dozu: Metformin ile birlikte ikili kombinasyon halinde 2 x 1 50 mg vildagliptin Sülfonilüre ile birlikte ikili kombinasyon halinde 1 x 1 50 mg vildagliptin

32 Süre: 24 hafta PBO ya karşı PBO ya karşı Sülfonilüreye ilave olarak Vildagliptin: 24 hafta boyunca HbA1c de azalma Bir SU ya İlave Tedavi (günde bir kez 4 mg glimepirid)

33 Prandiyal GLP-1de Vildagliptin ve Metform min arasındaki sinerji agliptin DPP-4 enziminin ibisyonu ile aktif GLP-1 düzeylerini kat artırmaktadır 1-4 Metformin ile tedavi edilen hastalara kar ilaç almamış hastalarda vildagliptinin pra aktif GLP-1 düzeyleriüzerine etkisi tformin, varsayımsal olarak DPP-4 ibisyonu ile değil, GLP-1 sentezini ırarak, GLP-1 düzeylerini seltmektedir 5-7 agliptin ve metforminin GLP-1 zeylerinin en üst düzeye artılmasında sinerji sergilediği nmektedir 8,9 Aktif GLP-1 AUC0-2saat (pmol/l) Hiç ilaç almamıs hastalarda vildagliptin Metformin alan hast vildagliptin

34 Metformine İlave Olarak Vildagliptin: 4. Haftada HbA1c nin Etkili Şekilde Azaltılmas PBO ya karşı Ortalama Fark BL ~%8.4 HbA1c değişimi(%) nde bir kez Vilda 50 mg + met (n=143) nde iki kez Vilda 50 mg + met (n=143)

35 adığında β-hücresi Fonksiyonunu Artırır ve PPG İyileş ştirir 10.0 β-hücre fonksiyonu 2 saatlik PPG ayarlanmış ortalama değişim ,9 7,3 2 saatlik PPG deki ayarlanmış ortalama değişim (mmol/l) ,9-2,3-0, ,6-3.0 Süre Günde bir kez Vilda 50 mg + met (n=53)

36 (%) Metformine ilave olarak pioglitazona karşı Vildagliptin n: HbA1c azalması Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama 2,0 g) Toplam Ortalama BL ~%8,4 n HbA1c >%9 Ortalama BL ~%9, Fark anlam lı değil Süre: 24 hafta

37 Metformine ilave olar rak pioglitazona karşı Vildagliptin: Ağırlık artışı gözlenmemiştir Tüm Hastalar Ortalama BL ~91,8 kg BMI >35 kg/m 2 Ortalama BL ~110,4 kg GözlenenAyarlanmış Ortalama Değişim n

38 Vildagliptin: Metformine eklendiğinde 52. haftada Glimepirid kadar etkilidir Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama ~1,9 g) %0,4 %0,5 NI: CI (0 Süre: 52 hafta

39 Vildagliptin ile ağırlık artışı gözlenmemiştir - Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama ~1,9 g)

40 Süre: 52 hafta limepiride karşı Vildagliptin: Metformin tedavisine ilave olar uygulanan terapide 10 kat daha az hipoglisemi Hipoglisemik Olay Sayısı Ağır Olaylar (Derece 2 ve Şüpheli Der Günde iki kez Vildagliptin 50 mg + metformin Günde bir kez 6 mg a kadar Glimepirid + metfor

41 Vildagliptin e ilişkin komb binasyon çalışmalarında %5 ten büyük adv vers olay insidansı Tercih edilen terim Günde bir kez Vilda 50 mg n=693 % Günde iki kez Vilda 50 mg n=2343 % Toplam plasebo n=718 % Toplam karşılaştırılan n=2387 % Herhangi Bir Olay 59,3 Nazofarenjit 6,3 Baş dönmesi 4,8 Baş ağrısı 4,9 İnfluenza 2,6 Asteni 3,2 Tremor 3,3 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 4,6 Hiperhidroz 2,5 Hipoglisemi 0,6 62,6 65,2 67,5 5,.4 5,7 5, ,0 8,7 5,3 2,9 4,8 3,7 5,6 3,5 3,6 3,9 6,1 3,6 6,5 12,4 3,2 5,7 3,2 3,1 5,7 10,3 2,5 7,0 9,4

42 Özet ETKİNLİK Metformine ilave tedavi olarak kullanıldığında HbA1c de ek olarak %1,1 sağlar. 3 Galvus+metformin kombinasyonu HbA1c nin düşürülmesindemetformin kombinasyonu kadar etkilidir. 1 Galvus+metformin kombinasyonu HbA1c nin düşürülmesindemetformin kombinasyonu kadar etkilidir. 2 GÜVENLİLİK İyi tolere edilmiştir. 3 Plasebo ile benzer bir hipoglisemiinsidansı vardır. 3 Bir SU ile karşılaştırıldığında ağır hipoglisemik olay olmaksızın hipoglise olaylarda anlamlı azalma sağlamıştır. 2 Ağırlık artışı üzerine nötr etkilidir. 1

43 Metformin+Galvus ile T2DM deki bozulmuş metabolik süreçle erin hedeflenmesi ine karşı azalmış doku yanıtı Pankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma İnsülin Direnci (Bozuk insülin etkisi) Yetersiz nsülin sekresyonu (β-hücresi disfonksiyonu) Yetersiz glukagon baskılanması (α-hücresi disfonksiyonu) ) β-hücresi fonksiyonund ilerleyici azalm Metformin + Vildagliptin

44 Teşekkürler...

45 itagliptin Vildagliptin + metformin Sitagliptin + metformin Breakfast Lunch Dinner

46 agliptin vs. Sitagliptin 90 Vildagliptin + metformin Sitagliptin + metformin Breakfast Lunch Dinner

47 Sitagliptin Vildagliptin 50 mg twic Sitagliptin 100 mg onc Drug exposure 1 Drug Levels Time (hours)

48 Competitive inhibitors Substrates acting as inhibitor F F NH 2 O onovalent F N N Sitagliptin 1 N N CF 3 Covalent (cyanopyrrolidine) NC N O N H HO Vildagliptin 2 onovalent H 3 C O N O N N CN NH 3 + PhCO 2 - Alogliptin 3 Covalent (cyanopyrrolidine) H NC N H O NH 2 HO Saxagliptin 4

49 mıştır Lankas ve ark lektif İkili DPP-8/-9 İnhibitörü ve farelerde 2 haftalık toksisite bulguları rda: 13 haftalık bir preklinik çalışmada vildagliptin plazma düzeyleri DPP-8 ve -9 hibisyonu için yeterince yüksek olmuştu Alopesi Trombositopeni Retikülositopeni Büyümüş dalak Mortalite de: Mortalite Vildagliptin dozu: Daha önce DPP-8 ve e farelerde toksisite Burkey ve ark 2008 Fareler: 1500 mg/kg/gün e kadar Sıçanlar: 900 mg/kg/gün e kadar ve ark 2005 Burkey ve ark Vildagliptin -9 inhibisyonu sıçan Sıçan ve farelerde 13 haftalık toksisite bul ile ilişkili olmuştur Lank Lankas ve ark. tarafından vildagliptin tanımlanan toksisite OLMAMIŞTIR yüksek vildagliptin dozlarında dahi (DPP-8/-9 inhibisyonu için gerekenden fazla antrasyonlar) selektif DPP-8/-9 inhibisyonunu gösteren toksisiteler GÖZLENMEMİŞT

50 agliptin kemirgenlerde daha önce bildirilen toksisitelerle ilişkili olmamıştır Lankas ve ark lektif İkili DPP-8/-9 İnhibitörü ve farelerde 2 haftalık toksisite bulguları rda: 13 haftalık bir preklinik çalışmada vildagliptin plazma düzeyleri DPP-8 ve -9 hibisyonu için yeterince yüksek olmuştu Alopesi Trombositopeni Retikülositopeni Büyümüş dalak Mortalite de: Mortalite Vildagliptin dozu: Daha önce DPP-8 ve e farelerde toksisite Burkey ve ark 2008 Fareler: 1500 mg/kg/gün e kadar Sıçanlar: 900 mg/kg/gün e kadar ve ark 2005 Burkey ve ark Vildagliptin -9 inhibisyonu sıçan Sıçan ve farelerde 13 haftalık toksisite bul ile ilişkili olmuştur Lank Lankas ve ark. tarafından vildagliptin tanımlanan toksisite OLMAMIŞTIR ok yüksek vildagliptin dozlarında dahi (DPP-8/-9 inhibisyonu için gerekenden fazla trasyonlar) selektif DPP-8/-9 inhibisyonunu gösteren toksisiteler GÖZLENMEMİŞTİR

51 140 mmhg ve DBP 90 mmhg) Kan Basıncı Üzerine Etki Süre: 24 hafta et e ilave Vilda Metformine İlave Tedavi (Günlük Ortalama 2.1 g) DBP SBP n = Günde iki kez Vilda 50 mg + met PBO + met

52 idleri Üzerine Nötr Etki BL=başlangıç; HDL-C=yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; LDL-C=düşük dansiteli lipoprotein kolesterol; Süre: 24 hafta et e ilave Vilda Metformine İlave Tedavi (Günlük Ortalama 2.1 g) TG TC LDL-C HDL-C Günde bir kez Vilda 50 mg + met (n=142) Günde iki kez Vilda 50 mg + met (n=141) PBO (n=128)

53 Vildagliptin tüm dünyada 57 ülkedee onaylanmıştır ve 24 ülkede piyasaya sunulmuştur agliptin-metformin tüm dünyada 35 ülkede onaylanmıştır ve 14 ülkede piy sunulmuştur Onaylandı Onaylandı ve piya sunuldu Norveç Guatemala Meksika El Salv ador Nikaragua Kosta Rika Ekv ator Peru Şili Honduras Hollanda Dominik Cumhuriy eti Slov eny a Panama İtaly abulgaristan Venezuella Kolombiy a Brezily a İzlanda İrlanda Lüksemburg İsviçre İspany a Portekiz Fransa Belçika İsveç AB Danimarka İngiltere Malta Çek Cumhuriy eti Finlandiy a Estony a Letony a Litv any a Almany a Polony a Av usturya Slov aky a Liechtenstein Yunanistan Hungary İsrail Kıbrıs Hindistan BAE Pakistan Güney Af rika Romany a Malezy a Rusya Singapur Güney Kore Bangladeş Tayvan Filipinler Hong Kong Endonezy a

54 lenmiş KV olaylar açısından risk artışı yoktur Belirlenmiş KV olaylar için tedaviye göre insidanslar ve olasılık oranları Risk Oranı Vildagliptin Referans n / N (%) n / N (%) 0 mg qd # 10 / 1393 (0.72) 14 / 1555 (0.90) M-H RR (%95 GA) 0.88 ( ) 0 mg bid # 81 / 6116 (1.32) 80 / 4872 (1.64) 0.84 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin dah ıda ve İlaç Dairesi tarafından oluşturulan yöntem setine göre tüm karşılaştırma ilaçlarına karşı vildagliptin id verilerinin meta-analizi [50 mg bid olasılık oranı = 0.84 (%95 GA )]. vers olaylar; bid=günde iki kez; GA=güven aralığı; KV=kardiyovasküler; M-H RR=Mantel-Haenszel risk oranı; qd=günde bir kez; vilda=vild

55 ılaştırma ilaçlarıyla tedavi edilen hastalarda benzerd Normal Böbrek Fonksiyonu Hafif Böbrek Bozukluğu Vildagliptin 50 mg qd Vildagliptin 50 mg bid Toplam plasebo Toplam karşılaştırma ylar= N=

56 gliptin hastalarında daha azdır Normal Böbrek Fonksiyonu Hafif Böbrek Bozukluğu Vildagliptin 50 mg qd Vildagliptin 50 mg bid Toplam plasebo Toplam karşılaştırma ylar= N=

57 Olasılık Oranı Vildagliptin Tüm karşılaştırma ilaçları n / N (%) n / N (%) Peto olasılık oranı (%95 GA) iyonlar / infestasyonlar 0 mg qd 356 / 1502 (23.07) 432 / 1662 (26. 0) 0.88 ( ) 0 mg bid 2099 / 6116 (34.3) 1697 / 4872 (34.8) 1.04 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin daha

58 Olasılık Oranı Vildagliptin Tüm karşılaştırmalar Peto olasılık oranı n / N (%) n / N (%) (%95 GA) atit olayları 0 mg qd 2 / 1502 (0.13) 4 / 1662 (0.24) 0.76 ( ) 0 mg bid 7 / 6116 (0.11) 9 / 4872 (0.18) 0.70 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin dah

59 arımı ve Amaç Amaç: plasebo + insüline karşı vildagliptin + insülin ile sağlana üstün HbA1c azalmasının gösterilmesi edef popülasyon: İnsülin ile tedavi edilen T2DM hastaları; HbA % N=296 n=144: Günde iki kez Vildagliptin 50 mg + insülin İnsülin n=152: plasebo + insülin 4 hafta 24 hafta

60 lma ve Daha Az Hipoglisemi Olayı 24 hafta ne ilave: karşı vilda 0,0-0,2-0,4-0,6-0, Toplam Ortalama başlangıç = %8.4 n = ,5 Olay sayısı 113 İnsüline 185-0,2 ilave tedavi Günde iki kez Vilda 50 mg + insülin PBO + insülin Ağır olay sayısı >65 Yaş için Ortalama başlangıç = % ,7-0,1 Ağır Olay Sayısı 6

61 oödem artmıştır Anjiyoödem için olasılık oranı Tüm doğrulanmış vakalar ACEI+ doğrulanmış vakalar ACEI- doğrula vakalar mg qd 50 mg qd 50 mg qd Sabit 1.72) Sabit 1.08 ( ) Sabit 0.13 ( ) stgele 4.27) Rastgele 1.07 ( ) Rastgele 0.13 ( ) g bid 50 mg bid 50 mg bid Sabit 5.70) Sabit 7.51 ( ) Sabit 0.78 ( ) stgele 5.70) Rastgele 7.51 ( ) Rastgele 0.85 ( ) Vildagliptin azaldı Vildagliptin arttı Vildagliptin azaldı Vildagliptin arttı Vildagliptin azaldı V it etki modeli tgele etki modeli

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: GALVUS 50 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: GALVUS 50 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Yardımcı maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: GALVUS 50 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Vildagliptin Yardımcı maddeler: Susuz laktoz Sodyum nişasta glikolat Yardımcı maddeler

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Vildagliptin Metformin hidroklorür Yardımcı maddeler: 50 mg 850

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ Dr.Canan ERSOY Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 22 MART 2017 BURSA Sunum Akışı Dünyada

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALVUS MET 50 / 850 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Vildagliptin Metformin hidroklorür Yardımcı maddeler: 50 mg 850

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül Beyaz veya beyazımsı renkli toz içeren, opak beyaz renkli 1 numara sert jelatin kapsüller

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapsül Beyaz veya beyazımsı renkli toz içeren, opak beyaz renkli 1 numara sert jelatin kapsüller KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: JANTY 50 mg kapsül 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vildagliptin Yardımcı maddeler: Laktoz susuz DC Sodyum nişasta glikolat 50mg 131.40 mg 15.0

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Açık sarı renkli, kenarları oval şekilde kesilmiş oblong, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Açık sarı renkli, kenarları oval şekilde kesilmiş oblong, bikonveks film kaplı tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VİLMET 50 / 850 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Vildagliptin 50 mg Metformin hidroklorür 850 mg Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALIPTIN MET 50 / 1000 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALIPTIN MET 50 / 1000 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GALIPTIN MET 50 / 1000 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Vildagliptin 50 mg Metformin hidroklorür 1000 mg Yardımcı maddeler:

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİKLER

ORAL ANTİDİYABETİKLER ORAL ANTİDİYABETİKLER UZM.DR.İSMAİL ARSLAN 4.ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 8-9 EKİM 2016 SUNUM PLANI 1. İnsülin duyarlılığını artıranlar 2. Karbonhidrat emilimini azaltanlar 3. İnsülin sekresyonunu artıranlar

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 08.10.2016 12 yıldır DM TA: 120/75 mmhg, VKİ: 35 kg/m 2 Diyetine mümkünce uyumlu Dizlerde osteoartroz

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi İnkretin Bazlı Tedavi Dr. Banu Mesçi İNKRETİNLER Oral glukoz alınmasına karşı oluşan insülin cevabının yaklaşık 2/3 si, barsak kaynaklı inkretin hormonlarının etkileriyle ortaya çıkmaktadır. İNKRETİNLER

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi METFORMİN Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi 15 Ekim 2011 Patogenezden mesajlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir.

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir. FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 120 mg nateglinid içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, titan dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Nateglinid, kimyasal ve farmakolojik bakımdan

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim

Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Tip 2 diyabet tedavisinde eksenatid: Klinik verilerden güncel uygulamaya Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Glukoz regülasyonunda rol oynayan sistemler Pankreas -hüc:

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı)

Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı) Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı) Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 49.

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: GLĐFĐX 30 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi Okan BAKINER 1.TANIM Prediyabet; plazma glukoz düzeylerinin normalin üzerinde olduğu ancak diyabet sınırlarına ulaşmadığı durumlardır. Prediyabet

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP

DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP Diabetes mellitus; pankreastaki insülin yapımının yetersiz oluşu nedeniyle, özellikle karbonhidrat metabolizmasında olmak üzere lipid ve protein metabolizmalarında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KOMBOGLYZE 2.5 mg/850 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 0.9 1.6 18.2 32.9 9.1 28.3 22.8 16.7 18.6 33.8 80.9 42.3 30.7 52.4 %

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ. DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne

POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ. DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne POSTPRANDİYAL (REAKTİF) HİPOGLİSEMİ DR. ARMAĞAN TUĞRUL TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI AD-ENDOKRİNOLOJİ BD- Edirne Fizyolojik glukoz metabolizması ve insüliner sistem + beyin direkt glukoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KOMBOGLYZE 2.5 mg/1000 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Metformin hidroklorür

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

0.5 mg Tablet. NovoNorm. Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. NovoNorm 0.5 mg Tablet. Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir.

0.5 mg Tablet. NovoNorm. Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. NovoNorm 0.5 mg Tablet. Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir. NovoNorm 0.5 mg Tablet Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir. Farmakolojik özellikleri Farmakodinamik özellikleri: Repaglinide, yeni bir kısa etki süreli oral salgılattırıcıdır. Repaglinide,

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

ROSENDA 8 mg FİLM TABLET

ROSENDA 8 mg FİLM TABLET ROSENDA 8 mg FİLM TABLET Tiazolidindion grubu ilaçlar (Rosiglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçların

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı. Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma İnsülin Direnci: Tedavi Yaklaşımı Prof. Dr. Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma IR Tedavisi: Yaşam tarzı değişiklikleri Beslenme tedavisi KH ve yağ kısıtlaması Fruktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearat.

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearat. KULLANMA TALİMATI GALVUS 50 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 50 mg vildagliptin içerir. Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat ve magnezyum

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Dr. Tuncay Delibaşı Sunum akışı DM, survi ve hedefler

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

Glifix. Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz. Monoterapide. Kombine Tedavide. 15-45 mg Glifix/gün

Glifix. Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz. Monoterapide. Kombine Tedavide. 15-45 mg Glifix/gün Glifix Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz Monoterapide 15-45 mg Glifix/gün Kombine Tedavide 15-30 mg Glifix/gün + Sülfonilüre. 15-30 mg Glifix/gün + Metformin. 15-30 mg Glifix/gün + Đnsülin. Hipoglisemi

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı