Diyabet ve. Tedavisi: Novartis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabet ve. Tedavisi: Novartis"

Transkript

1 Diyabet ve Tedavisi: Mekanizmaya Yönelik Yaklaşımlar Dr. Kemal Kendir Novartis CV&M Medikal Müdür

2 Diabetes Mellitus (T2DM) Tanımı Güncel Tanımı 1 T2DM, insülin etkisine karşı direnç ve yetersiz insülin salgılanmasından kaynaklanan, hiperglisemi ile karakterize bir metabolik hastalıktır. T2DM iki primer patojenik süreci içerir: ankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma 2,3 -Azalmış insülin sekresyonu 2-İnsüline karşı azalmış dok yanıtları (insülin direnci) 2,4 - Yetersiz derecede baskılanan glukagon

3 İnsülin Direnci Durum munda Adacık Hücresi Fonksiyonun nun Bozulması İnsülin direnci Tanı Adacık hücresi fonksiyo NGT Diyabet öncesi (IFG / IGT) Diyabet

4 Pankreas adacık disf fonksiyonu T2DM de hiperglisemiye yol açmaktadır rsiz insulin Daha az β Hücresi Pankreas Langerhans Adası α Hücresi Hipertrofisi Artan Gl Glukoz ukoz Alımı

5 ücresi fonksiyonu T2D DM de girişimden bağıms olarak azalmaya devam etmektedir β-hücresi fonksiyonu (%) İlerleyici β-hücre fonksiyonu kaybı tanıdan önce meydana gelmektedir Sülfonilüre (n=511 Diyet(n=110) Metformin (n=

6 tetikleyicisi pankreas adacık hücresi disfonksiyonuna yönelik değildir ine karşı azalmış doku yanıtı Pankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma İnsülin Direnci (Bozuk insülin etkisi) Yetersiz nsülin sekresyonu (β-hücresi disfonksiyonu) Yetersiz glukagon baskılanması (α-hücresi disfonksiyonu) β-hücresi fonksiyonund ilerleyici azalm TZD Sülfonilüre

7 T2DM si olan çoğu has sta HbA1c hedeflerine ulaşamam maktadır NHANES III ( ) ve NHANES da HbA1c si <%7.0 Olan Erişkin Yüzdeleri 60 ABD deki erişkinler (%) %44.3 %37.0 NHANES III (n=1218) NHANES (n=404) 0

8 İnkretinlerr ve DPP-4 inhibisyonu

9 İnkretinler Benzer düzeydeki hiperglisemik oral ve i.v. uyarı karşısında vücudun insülin cevabı farklıdır larda La Barre barsak kaynaklı bir hormonal aktivitenin pankreas üzerinde etkili olduğuna dair bir yayın yaparak İnkretin kavramını ortaya koymuştur.

10 nzer düzeydeki hiperglisemik oral ve i.v. uyarı karşısında vücudun insülin cevabı farklıdır 11 Oral Glukoz IV Glukoz Plazma insülini(nmol/l) İnkretin Et Zaman (dak) Zaman (dak)

11 GLP 1 ve GIP besin al ımına yanıtla barsakta sentezlenmekte ve sekrete edilmektedir Proglukagon ProGIP GLP-1 Barsak yüzeyindeki GIP Barsak yüzeyindek K-hücresi

12 rolünü anlamak GLP-1 Yemeklerin sindirimi ile birlikte salgılanır Beyin: Tokluk hissini arttırır İştahı azaltır Alpha Hücreleri: Yemek sonrası glukagon salgısı Beta Hücreleri: ukoz bağımlı insülin sekresyonu artar KC: Hepatik Glukoz Yapımı Mide: Boşalmasını yavaşlatır

13 sülin ve glukagon yanıt tlarını glukoza duyarlı bi şekilde ona armaktadır Glukoz (mg/dl) GLP-1 infüzyonu 3.0 C-peptid (nmol/l) GLP-1 infüzyonu 30 Glukagon (pmol/l) GLP-1 infüzyonu Zaman (dak) Zaman (dak) Zaman (dak)

14 DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase 4) DPP-4 N His Ala Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Val Ser Glu Lys Ala Ala Gln Gly Glu Leu Tyr Ser Phe Ile Ala Trp Leu Val Lys Gly Arg GLP-1 DPP-4

15 ildagliptin : Potent bir DPP-4 inhibitörüdür H O N H O N N Bir substrat gibi görev gören yüksek dere seçici DPP-4 inhibitörüdür. İnsana ait enzim için yüksek affiniteye sah Geri dönüşümlü inhibisyon sağlar İnsana ait DPP-4 ün aktif bölgesine (sarı) bağlanmış vildagliptinin X-ışını

16 Vildagliptin : Aktif GLP-1 miktarını arttırır Artmış Akt GLP-1 ek rası İleumdan GLP-1 salgılanır Aktif GLP-1 DPP-4 DPP-4

17 Vildagliptin plazma DPP-4 ünü inhibe eder

18 dagliptin T2DM de aktif inkretin miktarını arttı GIP (pmol/l) GLP (pmol/l) // // 15 // // 10 5 // // Time (h) Time (h)

19 resyonunu azaltarak ad dacık hücresi fonksiyonu güçlendir rmektedir Tek Bir Oral Vildagliptin Dozundann (100 mg) 30 Dakika Sonraki OGTT g glukoz İnsülin (pmol/l) Doz glukoz (mmol/l) Glukagon (ng/l) Vildagliptin 100 mg plasebo (n=16

20 Vildagliptin in glukagon üzerine etkileri 170 Yemek Dose 7.5 mm 5.0 mm 2.5 mm Glukagon (ng/l)

21 Artan glukoz seviyelerinde glukagonu baskılar; düşük glukoz seviyelerindee glukagonu stimule eder Yemeğe karşı cevap ( 80%) Hipoglisemiye karşı cevap (+38%) Glukagon AUC0-120 (ng/lmin) Glukagon (ng/l)

22 ldagliptin : β Hücresi kütlesini iyileştirmektedir Yenidoğan sıçanda pankreas büyüme modeli) İnsülin Etkisiz madde Vildaglipti 60 mg/kg 21 gün Replikasyon Apoptoz β-hücresi kütle Taşıyıcı P <0.001 Vildagliptin ApopTag-pozitif hücreler (%) Taşıyıcı P <0.05 Vildagliptin β-hücresi kütlesi (mg) Taşıyıcı P < Vildaglip

23 Vildagliptin in β hücrelerinin glukoz duyarlılığınaetkisi Glukoz Duyarlılığı Zaman (Hafta) 7 mm de glukoz sekresyonu (pmol/min/m 2 ) Basal Sekretuar Ton Zaman (Hafta)

24 -hücre fonksiyonunun 2 yıl boyunca sürekliliği Tedavi Dönemi Hafta Arınma Tedavi Dönemi Hafta Arınma Ortalama ISR/G (pmol/min/m 2 /mm) Süre (Hafta)

25 Vildagliptin: Fa armakokinetik 4-7 Oral uygulamadan sonra hızlı emilim (t max 0,5 1,5 saat) 1 Doza bağımlı, yüksek derecede seçici ve geri dönüşümlü DPP-4 inhibisyonu 1 Biyoyararlanım >%80, gıda etkisi yoktu ur 2,3 Çok düşük protein bağlanması (%9) Metabolizma 2 Hidroliz Majör metabolit farmakolojik olarak inaktiftir P450 yi (CYP) inhibe etmemektedir / indüklememektedir veya kullanmamak Atılım %85 idrarla atılmaktadır (çoğunlukla inaktif metabolit olarak), %15 i dışkı ile atılmaktadır 3

26 Vİldagliptin Klinik Çalışmalar

27 erikan Klinik Endokrin nologlar Derneği: T2DM s olan hastalar için algoritma Hiç ilaç almamış hastalar HbA1c %6.5 %7.5 Monoterapi başlatılmalıdır Metformin, TZD, DPP-4 inhibitörleri, AGI Yaşam tarzı değişimleri HbA1c %7.6 %9 HbA1c %9 %10 HbA1c >%10 Halen farmakolojik olarak tedavi edilen hastalar Kombinasyon terapisi başlatılmalıdır GLP-1 veya DPP-4 MET + TZD Glinid veya SU TZD + GLP-1 veya DPP-4 MET + Covesevelam, AGI Kombinasyon terapisi yoğunlaştırılmalıdır Açlık ve post-prandiyal glukoz düzeylerine yönelik İnsülinn terapisi başlatılmalıdır/yoğunlaştırılmalıdır Yukarıdaki gibi Hedeflere ulaşılmayan hastalarda oral terapiler ile eksenatid kombi edilebilir

28 HbA1c deki 1% Azalma Dİyabete Bağlı Komplİkasyonlarda anlamlı azalma sağlar HbA1c deki %1 azalmaya karşılık %RR azalması Amputasyon veya PVH bağlı ölüm -43% Mikrovasküler Hastalık -37% Katarakt -19% Kalp Yetmezliği MI İnme -16% -14% -12% -50

29 ildagliptin ile gerçekleştirilen kapsamlı klinik çalışma programı SU ilavesi TZD ilavesi Metformin ile ilk kombinasyon Plaseboya karşı metformin ilavesi TZD ile ilk kombinasyon SU ya karşı Metformin ilavesi TZD ye karşı Metformin ilavesi İnsülin ilave OAD kombinasyonu İnsülin kombinasyonu Diyabet öncesi Diyet ve egzersiz OAD monoterapisi İnsülin monoterapisi IFG de Plaseboya karşı Monoterapi Metformine karşı başabaş monoterapi Akarboza karşı başa baş monoterapi

30 Roziglitazon a karşı Vildagliptin in etkinliği ve tolerabilitesi Metformin e karşı Vildagliptin in etkinliği ve tolerabilitesi Roziglitazona karşı Vildagliptin: 24. hafta a Toplam BL HbA1c ortalam ası ~%8.7 HbA1c >%9 BL ortalam ası ~% Vildagliptine karşı Metformin : 104. hafta (52 haftalık ana çalışmanın 52 haftalık uzatması da Ortalama HbA1c (%) 7.5 Toplam BMI >35 kg/m2 Günde iki kez Vildagliptin 50 mg Günde iki kez Metformin 1000 mg Zaman (Hafta) Gastrointestinal AE İnsidansı (%) 88 Metformine ka

31 Galvus : Endikasyonve kullanım şekli Vildagliptin, Tip 2 diyabet tedavisinde endikedir: İkili oral tedavi olarak; Tolere edilebilen maksimum dozda metformin monoterapisine rağmen gliseminin yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığı hastalarda metformin ile, Tolere edilebilen maksimum dozda sülfonilüre ile gliseminin yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığı ve kontrendikasyon ya da intolerans nedeniyle metformin kullanımının uygunolmadığı hastalarda sülfonilüre ile kullanılır. Kullanım şekli ve dozu: Metformin ile birlikte ikili kombinasyon halinde 2 x 1 50 mg vildagliptin Sülfonilüre ile birlikte ikili kombinasyon halinde 1 x 1 50 mg vildagliptin

32 Süre: 24 hafta PBO ya karşı PBO ya karşı Sülfonilüreye ilave olarak Vildagliptin: 24 hafta boyunca HbA1c de azalma Bir SU ya İlave Tedavi (günde bir kez 4 mg glimepirid)

33 Prandiyal GLP-1de Vildagliptin ve Metform min arasındaki sinerji agliptin DPP-4 enziminin ibisyonu ile aktif GLP-1 düzeylerini kat artırmaktadır 1-4 Metformin ile tedavi edilen hastalara kar ilaç almamış hastalarda vildagliptinin pra aktif GLP-1 düzeyleriüzerine etkisi tformin, varsayımsal olarak DPP-4 ibisyonu ile değil, GLP-1 sentezini ırarak, GLP-1 düzeylerini seltmektedir 5-7 agliptin ve metforminin GLP-1 zeylerinin en üst düzeye artılmasında sinerji sergilediği nmektedir 8,9 Aktif GLP-1 AUC0-2saat (pmol/l) Hiç ilaç almamıs hastalarda vildagliptin Metformin alan hast vildagliptin

34 Metformine İlave Olarak Vildagliptin: 4. Haftada HbA1c nin Etkili Şekilde Azaltılmas PBO ya karşı Ortalama Fark BL ~%8.4 HbA1c değişimi(%) nde bir kez Vilda 50 mg + met (n=143) nde iki kez Vilda 50 mg + met (n=143)

35 adığında β-hücresi Fonksiyonunu Artırır ve PPG İyileş ştirir 10.0 β-hücre fonksiyonu 2 saatlik PPG ayarlanmış ortalama değişim ,9 7,3 2 saatlik PPG deki ayarlanmış ortalama değişim (mmol/l) ,9-2,3-0, ,6-3.0 Süre Günde bir kez Vilda 50 mg + met (n=53)

36 (%) Metformine ilave olarak pioglitazona karşı Vildagliptin n: HbA1c azalması Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama 2,0 g) Toplam Ortalama BL ~%8,4 n HbA1c >%9 Ortalama BL ~%9, Fark anlam lı değil Süre: 24 hafta

37 Metformine ilave olar rak pioglitazona karşı Vildagliptin: Ağırlık artışı gözlenmemiştir Tüm Hastalar Ortalama BL ~91,8 kg BMI >35 kg/m 2 Ortalama BL ~110,4 kg GözlenenAyarlanmış Ortalama Değişim n

38 Vildagliptin: Metformine eklendiğinde 52. haftada Glimepirid kadar etkilidir Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama ~1,9 g) %0,4 %0,5 NI: CI (0 Süre: 52 hafta

39 Vildagliptin ile ağırlık artışı gözlenmemiştir - Metformine İlave Tedavi (günlük ortalama ~1,9 g)

40 Süre: 52 hafta limepiride karşı Vildagliptin: Metformin tedavisine ilave olar uygulanan terapide 10 kat daha az hipoglisemi Hipoglisemik Olay Sayısı Ağır Olaylar (Derece 2 ve Şüpheli Der Günde iki kez Vildagliptin 50 mg + metformin Günde bir kez 6 mg a kadar Glimepirid + metfor

41 Vildagliptin e ilişkin komb binasyon çalışmalarında %5 ten büyük adv vers olay insidansı Tercih edilen terim Günde bir kez Vilda 50 mg n=693 % Günde iki kez Vilda 50 mg n=2343 % Toplam plasebo n=718 % Toplam karşılaştırılan n=2387 % Herhangi Bir Olay 59,3 Nazofarenjit 6,3 Baş dönmesi 4,8 Baş ağrısı 4,9 İnfluenza 2,6 Asteni 3,2 Tremor 3,3 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 4,6 Hiperhidroz 2,5 Hipoglisemi 0,6 62,6 65,2 67,5 5,.4 5,7 5, ,0 8,7 5,3 2,9 4,8 3,7 5,6 3,5 3,6 3,9 6,1 3,6 6,5 12,4 3,2 5,7 3,2 3,1 5,7 10,3 2,5 7,0 9,4

42 Özet ETKİNLİK Metformine ilave tedavi olarak kullanıldığında HbA1c de ek olarak %1,1 sağlar. 3 Galvus+metformin kombinasyonu HbA1c nin düşürülmesindemetformin kombinasyonu kadar etkilidir. 1 Galvus+metformin kombinasyonu HbA1c nin düşürülmesindemetformin kombinasyonu kadar etkilidir. 2 GÜVENLİLİK İyi tolere edilmiştir. 3 Plasebo ile benzer bir hipoglisemiinsidansı vardır. 3 Bir SU ile karşılaştırıldığında ağır hipoglisemik olay olmaksızın hipoglise olaylarda anlamlı azalma sağlamıştır. 2 Ağırlık artışı üzerine nötr etkilidir. 1

43 Metformin+Galvus ile T2DM deki bozulmuş metabolik süreçle erin hedeflenmesi ine karşı azalmış doku yanıtı Pankreas adacık fonksiyonunda ilerleyici azalma İnsülin Direnci (Bozuk insülin etkisi) Yetersiz nsülin sekresyonu (β-hücresi disfonksiyonu) Yetersiz glukagon baskılanması (α-hücresi disfonksiyonu) ) β-hücresi fonksiyonund ilerleyici azalm Metformin + Vildagliptin

44 Teşekkürler...

45 itagliptin Vildagliptin + metformin Sitagliptin + metformin Breakfast Lunch Dinner

46 agliptin vs. Sitagliptin 90 Vildagliptin + metformin Sitagliptin + metformin Breakfast Lunch Dinner

47 Sitagliptin Vildagliptin 50 mg twic Sitagliptin 100 mg onc Drug exposure 1 Drug Levels Time (hours)

48 Competitive inhibitors Substrates acting as inhibitor F F NH 2 O onovalent F N N Sitagliptin 1 N N CF 3 Covalent (cyanopyrrolidine) NC N O N H HO Vildagliptin 2 onovalent H 3 C O N O N N CN NH 3 + PhCO 2 - Alogliptin 3 Covalent (cyanopyrrolidine) H NC N H O NH 2 HO Saxagliptin 4

49 mıştır Lankas ve ark lektif İkili DPP-8/-9 İnhibitörü ve farelerde 2 haftalık toksisite bulguları rda: 13 haftalık bir preklinik çalışmada vildagliptin plazma düzeyleri DPP-8 ve -9 hibisyonu için yeterince yüksek olmuştu Alopesi Trombositopeni Retikülositopeni Büyümüş dalak Mortalite de: Mortalite Vildagliptin dozu: Daha önce DPP-8 ve e farelerde toksisite Burkey ve ark 2008 Fareler: 1500 mg/kg/gün e kadar Sıçanlar: 900 mg/kg/gün e kadar ve ark 2005 Burkey ve ark Vildagliptin -9 inhibisyonu sıçan Sıçan ve farelerde 13 haftalık toksisite bul ile ilişkili olmuştur Lank Lankas ve ark. tarafından vildagliptin tanımlanan toksisite OLMAMIŞTIR yüksek vildagliptin dozlarında dahi (DPP-8/-9 inhibisyonu için gerekenden fazla antrasyonlar) selektif DPP-8/-9 inhibisyonunu gösteren toksisiteler GÖZLENMEMİŞT

50 agliptin kemirgenlerde daha önce bildirilen toksisitelerle ilişkili olmamıştır Lankas ve ark lektif İkili DPP-8/-9 İnhibitörü ve farelerde 2 haftalık toksisite bulguları rda: 13 haftalık bir preklinik çalışmada vildagliptin plazma düzeyleri DPP-8 ve -9 hibisyonu için yeterince yüksek olmuştu Alopesi Trombositopeni Retikülositopeni Büyümüş dalak Mortalite de: Mortalite Vildagliptin dozu: Daha önce DPP-8 ve e farelerde toksisite Burkey ve ark 2008 Fareler: 1500 mg/kg/gün e kadar Sıçanlar: 900 mg/kg/gün e kadar ve ark 2005 Burkey ve ark Vildagliptin -9 inhibisyonu sıçan Sıçan ve farelerde 13 haftalık toksisite bul ile ilişkili olmuştur Lank Lankas ve ark. tarafından vildagliptin tanımlanan toksisite OLMAMIŞTIR ok yüksek vildagliptin dozlarında dahi (DPP-8/-9 inhibisyonu için gerekenden fazla trasyonlar) selektif DPP-8/-9 inhibisyonunu gösteren toksisiteler GÖZLENMEMİŞTİR

51 140 mmhg ve DBP 90 mmhg) Kan Basıncı Üzerine Etki Süre: 24 hafta et e ilave Vilda Metformine İlave Tedavi (Günlük Ortalama 2.1 g) DBP SBP n = Günde iki kez Vilda 50 mg + met PBO + met

52 idleri Üzerine Nötr Etki BL=başlangıç; HDL-C=yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; LDL-C=düşük dansiteli lipoprotein kolesterol; Süre: 24 hafta et e ilave Vilda Metformine İlave Tedavi (Günlük Ortalama 2.1 g) TG TC LDL-C HDL-C Günde bir kez Vilda 50 mg + met (n=142) Günde iki kez Vilda 50 mg + met (n=141) PBO (n=128)

53 Vildagliptin tüm dünyada 57 ülkedee onaylanmıştır ve 24 ülkede piyasaya sunulmuştur agliptin-metformin tüm dünyada 35 ülkede onaylanmıştır ve 14 ülkede piy sunulmuştur Onaylandı Onaylandı ve piya sunuldu Norveç Guatemala Meksika El Salv ador Nikaragua Kosta Rika Ekv ator Peru Şili Honduras Hollanda Dominik Cumhuriy eti Slov eny a Panama İtaly abulgaristan Venezuella Kolombiy a Brezily a İzlanda İrlanda Lüksemburg İsviçre İspany a Portekiz Fransa Belçika İsveç AB Danimarka İngiltere Malta Çek Cumhuriy eti Finlandiy a Estony a Letony a Litv any a Almany a Polony a Av usturya Slov aky a Liechtenstein Yunanistan Hungary İsrail Kıbrıs Hindistan BAE Pakistan Güney Af rika Romany a Malezy a Rusya Singapur Güney Kore Bangladeş Tayvan Filipinler Hong Kong Endonezy a

54 lenmiş KV olaylar açısından risk artışı yoktur Belirlenmiş KV olaylar için tedaviye göre insidanslar ve olasılık oranları Risk Oranı Vildagliptin Referans n / N (%) n / N (%) 0 mg qd # 10 / 1393 (0.72) 14 / 1555 (0.90) M-H RR (%95 GA) 0.88 ( ) 0 mg bid # 81 / 6116 (1.32) 80 / 4872 (1.64) 0.84 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin dah ıda ve İlaç Dairesi tarafından oluşturulan yöntem setine göre tüm karşılaştırma ilaçlarına karşı vildagliptin id verilerinin meta-analizi [50 mg bid olasılık oranı = 0.84 (%95 GA )]. vers olaylar; bid=günde iki kez; GA=güven aralığı; KV=kardiyovasküler; M-H RR=Mantel-Haenszel risk oranı; qd=günde bir kez; vilda=vild

55 ılaştırma ilaçlarıyla tedavi edilen hastalarda benzerd Normal Böbrek Fonksiyonu Hafif Böbrek Bozukluğu Vildagliptin 50 mg qd Vildagliptin 50 mg bid Toplam plasebo Toplam karşılaştırma ylar= N=

56 gliptin hastalarında daha azdır Normal Böbrek Fonksiyonu Hafif Böbrek Bozukluğu Vildagliptin 50 mg qd Vildagliptin 50 mg bid Toplam plasebo Toplam karşılaştırma ylar= N=

57 Olasılık Oranı Vildagliptin Tüm karşılaştırma ilaçları n / N (%) n / N (%) Peto olasılık oranı (%95 GA) iyonlar / infestasyonlar 0 mg qd 356 / 1502 (23.07) 432 / 1662 (26. 0) 0.88 ( ) 0 mg bid 2099 / 6116 (34.3) 1697 / 4872 (34.8) 1.04 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin daha

58 Olasılık Oranı Vildagliptin Tüm karşılaştırmalar Peto olasılık oranı n / N (%) n / N (%) (%95 GA) atit olayları 0 mg qd 2 / 1502 (0.13) 4 / 1662 (0.24) 0.76 ( ) 0 mg bid 7 / 6116 (0.11) 9 / 4872 (0.18) 0.70 ( ) Vildagliptin daha iyi Vildagliptin dah

59 arımı ve Amaç Amaç: plasebo + insüline karşı vildagliptin + insülin ile sağlana üstün HbA1c azalmasının gösterilmesi edef popülasyon: İnsülin ile tedavi edilen T2DM hastaları; HbA % N=296 n=144: Günde iki kez Vildagliptin 50 mg + insülin İnsülin n=152: plasebo + insülin 4 hafta 24 hafta

60 lma ve Daha Az Hipoglisemi Olayı 24 hafta ne ilave: karşı vilda 0,0-0,2-0,4-0,6-0, Toplam Ortalama başlangıç = %8.4 n = ,5 Olay sayısı 113 İnsüline 185-0,2 ilave tedavi Günde iki kez Vilda 50 mg + insülin PBO + insülin Ağır olay sayısı >65 Yaş için Ortalama başlangıç = % ,7-0,1 Ağır Olay Sayısı 6

61 oödem artmıştır Anjiyoödem için olasılık oranı Tüm doğrulanmış vakalar ACEI+ doğrulanmış vakalar ACEI- doğrula vakalar mg qd 50 mg qd 50 mg qd Sabit 1.72) Sabit 1.08 ( ) Sabit 0.13 ( ) stgele 4.27) Rastgele 1.07 ( ) Rastgele 0.13 ( ) g bid 50 mg bid 50 mg bid Sabit 5.70) Sabit 7.51 ( ) Sabit 0.78 ( ) stgele 5.70) Rastgele 7.51 ( ) Rastgele 0.85 ( ) Vildagliptin azaldı Vildagliptin arttı Vildagliptin azaldı Vildagliptin arttı Vildagliptin azaldı V it etki modeli tgele etki modeli

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır.

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:113-120 Yeni antidiyabetik ilaçlar Kubilay Ükinç 1, Alper Gürlek 2, Aydan Usman 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.5 mg repaglinid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Füsun ERDENEN DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı