BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

2 TEŞEKKÜR Bu çalışmamı azılaması süecide baa yadımcı ola bilgi ve tecübeleide e zama yaaladığım saygı değe ocam Pof. D. Miail ET e üzeimdei emeleide dolayı ço teşeü ede, saygıla suaım. Ayıca egi bilgi ve biiimide yaaladığım yüse lisas eğitimim boyuca yaımda ola, desteğii içbi zama esigemeye değeli ocalaım Yd. Doç. D. Yavuz ALTIN a ve D. Hıfsı ALTINOK a teşeü sumayı bi boç biliim. Muammed ÇINAR I

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...I İÇİNDEKİLER... II ŞEKİLLER LİSTESİ... III SİMGELER LİSTESİ...IV ÖZET... V ABSTRACT...VI. GENEL KAVRAMLAR..... Temel Taımla İstatistisel Yaısalı Lacuay İstatistisel Yaısalı BULANIK KÜMELER VE BULANIK SAYI DİZİLERİ Bulaı Kümele Bulaı Sayıla Bulaı Sayı Dizilei ve İstatistisel Yaısalığı Bulaı Sayı Dizileii Heme Heme Lacuay İstatistisel Yaısalığı KAYNAKLAR... 3 II

4 ŞEKİLLER LİSTESİ Şeil.. İi ümei bibiie uzalılaı... 4 Şeil 2.. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa yaısaması... 7 Şeil 2.2. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısaması... 9 Şeil 2.3. İstatistisel yaısa olmaya, aca sıılı ola bi bulaı sayı dizisi Şeil 2.4. Yaısa olmaya, aca istatistisel yaısa bi bulaı sayı dizisi... 2 III

5 SİMGELER LİSTESİ : Doğal sayıla ümesi : Reel sayıla ümesi : -boyutlu Ölid Uzay : Komples sayıla ümesi : Lacuay dizi L( ) : Bulaı sayıla ümesi A α : A bulaı ümesii α-esimi.. : eme eme e IV

6 ÖZET Yüse Lisas Tezi BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR Fıat Üivesitesi Fe Bilimlei Estitüsü Matemati Aabilim Dalı 2007, Sayfa: 32 İi bölümde oluşa bu çalışmaı il bölümüde, daa soai bölümde ullaılaca ola bazı taım ve teoemle veilmiş ve istatistisel yaısalığı bazı özellilei icelemişti. İici bölümde bulaı üme, bulaı sayı ve bulaı sayı dizisi avamlaı veildite soa bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı ve eme eme lacuay istatistisel yaısalığı icelemişti. Aata Kelimele: Bulaı üme, Bulaı sayı, Bulaı sayı dizisi, İstatistisel yaısalı, Lacuay dizisi V

7 ABSTRACT Maste Tesis SEQUENCES OF FUZZY NUMBERS AND THEİR STATİSTİCAL CONVERGENCE Muammed ÇINAR Fıat Uivesity Gaduate Scool of Sciece ad Tecology Depatmet of Matematics 2007, Page: 32 I te fist capte of tis tesis tat cosists of two captes, we give some fudametal defiitios ad teoems wic will be used i te ext capte ad examie some popeties of statistical covegece. I te secod capte we give te cosepts of fuzzy set, fuzzy umbe ad te sequeces of fuzzy umbe ad ivestigate tat statistical covegece ad almost lacuay statistical covegece of te sequeces of fuzzy umbe. Key Wods: Fuzzy set, Fuzzy umbe, Sequece of fuzzy umbes, Statistical covegece, Lacuay sequece, VI

8 . GENEL KAVRAMLAR.. Temel Taımla Taım... X bi üme ve K omples sayıla cismi olma üzee; + :X X X,.:K X X fosiyolaı aşağıdai özellilei sağlıyosa, X ümesie K sale cismi üzeide bi vetö uzayı (liee uzay) adı veili. He x, y, z X ve e λ, µ K içi i) x+y=y+z ii) iii) iv) (x+y)+z=x+(y+z) He x X içi x+ = x olaca şeilde bi X vadı. He bi x X içi x+(-x)= olaca şeilde bi (-x) X vadı. v) x = x vi) vii) λ(x+y)=λx+λy (λ+µ).x=λx+µx viii) λ(µx)=(λµ)x [] Taım..2. X boş olmaya bi üme olsu. He x, y, z X içi i) d(x,x) 0 ii) iii) iv) d(x,y)=0 x=y d(x,y)=d(y,x) d(x,z) d(x,y)+d(y,z) özellileie saip d: X X fosiyoua meti ve (X,d) iilisie de meti uzay dei []. Taım..3. X, K cismi üzeide bi liee uzay olsu. +.:X x x

9 döüşümü aşağıdai şatlaı sağlıyosa bu döüşüme bi om ve ( X,. ) iilisie de bi omlu uzay dei. x,y X içi N) x 0 N2) x = 0 x = N3) ax = α x (α sale) N4) x+ y x + y (N3) şatı p>0 olma üzee bi p-omlu uzay dei [2]. αx p = α x şatı ile değiştiilise bu tatide X e Taım..4. Bi (X,d) meti uzayıda e Caucy dizisi yaısa ise bu meti uzaya tam meti uzay dei [2]. Taım..5. Bi ( X,. ) omlu uzayı tam ise, yai bu uzayda alıa e Caucy dizisi bu uzayı bi otasıa yaısıyosa bu omlu uzaya Baac uzayı dei [2]. Taım..6. Komples teimli bütü x=(x ), (=,2,3 ) dizileii ümesii w ile gösteeceğiz. x=(x ), y=(y ) ve α bi sale olma üzee; x+y=(x )+(y ) ax=(ax ) şelide taımlaa işlemle altıda w bi liee uzaydı. w ı e alt uzayıa bi dizi uzayı dei [2]. Taım..7. Bi X vetö uzayıı bi Y alt ümesi veilsi. Eğe y, y 2 Y olduğuda oluyosa Y alt ümesi ovesti dei [2]. { λ ( λ ) λ 2 } M = y Y:y= y + y,0 Y Taım..8. Bi A ümesii e açı ötüsüü solu bi alt ötüsü vasa A ya ompat üme dei, A ümesi ompat ise e A açı ötüsüü solu sayıda, öeği 2

10 tae, açı ümede oluşa bi { A A : i,...,} yazılabili [3]. i = alt sııfı vadı ve A A i= i Taım..9. X bi dizi uzayı olsu. X bi Baac uzayı ve τ τ ( x ) = x ( =,2,3... ) :X, döüşümü süeli ise X e bi BK-uzayı dei [4]. Taım..0. (Miowsi Eşitsizliği) i) p ve =,2,, içi a,b 0 ise p p p p p p a + b a + b = = = eşitsizliği sağlaı []. ii) 0< p olsu. α, β K (i=,2,,) olma üzee; i i p p p α + β α + β i i i i i= i= i= Taım... (Hölde Eşitsizliği) <p,q< ve + = p q ( )( ) α, β K K =, i =,2,..., i i olma üzee olsu. p p q α. β α. β i i i i i= i= i= q eşitsizliği sağlaı []. Taım..2. (p ) esi pozitif eel sayılaı sıılı bi dizisi ve H=sup p olsu. Bu tatide D=max(,2 H- ) ve a, b olma üzee eşitsizliği sağlaı [5]. { } p p p a + b D a + b (..) 3

11 Taım..3. (Hausdoff Metiği) (X,d) bi tam meti uzay olsu. X i boş olmaya bütü ompat alt ümeleii sııfıı η(x) ile gösteelim. A,B η(x) ümelei içi A ümesii B ümesie uzalığı d(x,b)= if d(x,y) olma üzee y B d( A,B) = supd( x,b) şelide taımlaı. A ve B ümelei içi geellile d( A,B) d( B,A) dı (Şeil.). x A Şeil.. İi ümei bibileie uzalılaı Buada d(a,a)=0 olduğu açıtı. A, B, C η(x) ümelei içi d( A,B) d( A,C ) + d(c,b) bağıtısı sağlaı. Geçete, e z C otası içi x A y B x A y B x A y B [ ] d( A,B ) = supif d( x,y ) supif d( x,z ) + d( z,y ) sup d( x,z ) + if d( z, y ), z C yazılabili. Bu bağıtı sağ taaftai e ii teimde de C ümesii e z otasıı yeleştidiğimizde geçeli olduğua göe biici teimde d(x,z) uzalığıı miimum, iici teimde ise d(z,y) uzalığıı masimum yapa z otalaıı ullaısa; d( A,B) supif d( x,z ) + supif d( z,y ) = d( A,C ) + d(c,b ) x A z C z C y B buluuz. + Şimdi η(x)üzeide bi : η(x ) η(x ) { 0} A,B η (X) içi; { } fosiyouu e ( A,B ) = max d( A,B ),d( B, A ) (..2) 4

12 şelide taımlayalım. Bu fosiyo η(x) üzeide meti şatlaıı sağla. Yai bu üme fosiyou geçete bi meti olup Hausdoff metiği adıı alı [3]..2. İstatistisel Yaısalı İstatistisel yaısalı avamı Fast [6] ve Scoebeg [7] taafıda bibileide bağımsız olaa veilmişti. O zamada bei istatistisel yaısalı, falı isimle altıda Fouie aaliz, egodic teoi ve sayıla teoiside ullaılmıştı. He ii aaştımacı taafıda sıılı istatistisel yaısa bi dizii Cesao toplaabili olduğu ifade edilmişti. Daa soa istatistisel yaısalı, Fidy [8], Salat [9], Coo [0], Musalee [], Tipaty [2], Savaş [3], Fidy ve Oa [4] gibi biço matematiçi taafıda çalışılmıştı. So zamalada, uvvetli itegal toplaabilmede ve loal ompat uzayla üzeidei sıılı süeli fosiyolaı idealleii yapısıda istatistisel yaısalığı geelleştiilmesi göülmetedi. Taım.2.. K olma üzee bi K ümesii doğal yoğuluğu şelide taımlaı. Buada { } elemalaıı sayısıı göstemetedi [5]. δ(k) = lim : K { } : K ifadesi K ümesii de büyü olmaya Eğe δ (K) = 0 ise K ümesie sıfı yoğululu üme dei. Taım.2.2. Heagi bi x=(x ) dizisii teimlei bi P özelliğii sıfı yoğululu bi üme dışıda bütü la içi sağlıyosa, (x ) dizisi eme eme e içi P özelliğii sağlıyo dei... biçimide gösteili [8]. Doğal yoğulu avamıda faydalaaa istatistisel yaısalı taımı aşağıdai gibi veili. Taım.2.3. x=(x ) omples teimli bi dizi olma üzee, e ε>0 içi lim { : x L ε} = 0 veya.. içi x L < ε olaca şeilde bi L sayısı vasa x=(x ) dizisi L sayısıa istatistisel yaısatı dei ve S-limx =L veya x s L biçimide gösteili. 5

13 İstatistisel yaısa dizilei uzayı S ile gösteili. Eğe özel olaa L=0 ise x=(x ) dizisie istatistisel sıfı dizisi dei. İstatistisel yaısa sıfı dizileii ümesi S 0 ile gösteili. Bua göe; ve şelide taımlıdı. S = x= ( x ):lim { : x L ε} = 0 S = x = ( x ): lim { : x ε} = 0 0 Açıça göüleceği gibi yaısa e dizi istatistisel yaısatı. Yai limx =L ise S-limx =L di, faat buu tesi doğu değildi. Geçete, x 2, = m, m =,2,... = 0, m 2 şelide taımlamış x=(x ) dizisii göz öüe alalım. He ε>0 içi; olduğuda { ε } { } : x :x 0 lim { : x 0} lim = 0 elde edili. Bu S-limx =0 olduğu alamıa geli. Aca (x ) yaısa değildi. Diğe taafta istatistisel yaısa bi dizi sıılı olma zouda değildi. Yai ve S uzaylaı bibileii apsamazla, aca ota elemalaı vadı. Geçete x 2, = m, m =,2,... = 2, m şelide taımlaa x=(x ) dizisi içi S-limx = di, aca x di. x=(,0,,0, ) dizisi sıılıdı, aca istatistisel yaısa değildi. 6

14 Bi dizi istatistisel yaısa ise istatistisel limiti teti, yai S-limx =L, S-limx =L 2 ise L =L 2 di. Taım.2.4. Bi x=(x ) omples teimli dizisii göz öüe alalım. ε > 0 veilsi. Eğe.. içi x x < ε olaca şeilde bi N=N(ε) doğal sayısı vasa yai, N lim { : x x ε} = 0 N ise x=(x ) dizisie istatistisel Caucy dizisi dei [8]. Teoem.2.5. S-limx =a, S-limy =b ve c bi eel sayı olsu. Bu tatide i) S-limcx =ca ii) S-lim(x +y )=a+b di [6]. Bu teoeme göe istatistisel yaısa dizilei ümesi bi liee uzay olu. Teoem.2.6. Aşağıdai öemele deti. i) x dizisi istatistisel yaısatı, ii) x dizisi istatistisel Caucy dizisidi, iii).. içi x =y olaca şeilde yaısa bi y=(y ) dizisi vadı [8]..3. Lacuay İstatistisel Yaısalı Taım.3.. = ( ), pozitif tamsayılaı ata bi dizisi olsu. 0 =0 olma üzee içi = - - ise = ( ) dizisie lacuay dizi dei. = ( ) dizisi taafıda belilee aalıla I = (, ] ile gösteileceti. Lacuay dizileide x = i i= + i I x i olaa alıaca ve q = olacatı. Taım.3.2. Heagi bi = ( ) lacuay dizisi içi 7

15 lim x L = 0 I olaca şeilde bi L sayısı vasa (x ) dizisi L sayısıa uvvetli lacuay yaısatı dei ve uvvetli lacuay yaısa dizilei ümesi dı. N ile gösteili yai N = = 0 x=(x ):lim x -L I N uzayı x = sup x I omu ile bi BK-uzayıdı [6]. Lacuay istatistisel yaısalı, Fidy ve Oa [4] taafıda aşağıdai gibi taımlamıştı. Taım.3.3. = ( ) bi lacuay dizi olsu. Eğe e ε>0 içi; lim { I : x L ε} = 0 ise x=(x ) dizisi L sayısıa lacuay istatistisel yaısatı dei. Eğe x=(x ) dizisi bi L sayısıa lacuay istatistisel yaısa ise bu S - limx =L veya x L(S ) biçimide gösteili. Lacuay istatistisel yaısa dizilei uzayı S ile gösteili, yai; dı. Teoem.3.4. = ( ) S = x = ( x ): lim { I : x L ε} = 0 bi lacuay dizi olsu. Bu duumda i) x L( N ) ise x L( S ) ii) x ve x L( S ) ise x L( N ) di [4]. iii) S = N 8

16 2. BULANIK KÜMELER VE BULANIK SAYI DİZİLERİ Bu bölümü il ısmıda bulaı ümei taımıı ve bu ümei bi soai ısımda taımı yapılaca ola bulaı sayı taımıda ullaılaca bazı özellileii veeceğiz. İici ısımda bulaı sayıla aasıdai bazı cebisel işlemlede ve bu sayılaı oluştuduğu L( ) bulaı sayıla ümesii üzeide taımlaa metiği yapısıda basedeceğiz. Üçücü ısımda ise bulaı sayı dizileii ve bu dizilei istatistisel yaısalığı avamı aıda ısa bi bilgi suacağız. Bu ısımda ayıca, eel sayı dizileide taımlaa istatistisel yaısalı ve sıılılı avamlaıı bulaı sayı dizilei baımıda aşılılaıı ifade etme içi açılayıcı öele eleyeceğiz. Dödücü ısımda ise bulaı sayılaıı eme eme lacuay istatistisel yaısalığı avamıda basedeceğiz. 2.. Bulaı Kümele Bulaı ümeyi taımlamada öce bi ümei aateisti fosiyouu taımlama geei. Bi A ümesii aateisti fosiyo aşağıdai gibi taımlaı. Taım 2... X eagi bi üme ve A, X i bi alt ümesi olsu. Bu duumda şelide taımlaa f : X A, x A ise f(x) = A 0, x A ise fosiyoua A ümesii aateisti fosiyou dei. Bua göe X i bi A alt ümesii aateisti fosiyo yadımıyla şelide de taımlayabiliiz. { } A= x X : f (x) = Kaateisti fosiyou ullaaa X i eagi bi elemaıı A ümesii elemaı olup olmadığıı esi olaa alayabiliiz. Taım χ, elemalaı x ile gösteilmiş bi esele ümesi olsu. χ ümeside bi A bulaı ümesi χ dei e bi otayı [0, ] aalığıdai bi eel sayıya aşılı getie bi X A (x) aateisti fosiyou ile aateize edili [7]. A 9

17 χ dei bi A bulaı ümeside basedilie X : [ 0,] aateisti fosiyo daima mevcuttu. Bu fosiyo A χ şelide bi x A içi X ( x ) ( 0, ],x A içi X (x) = 0 biçimide taımlaabili. Bu şeilde taımlamış aateisti A fosiyoa buda soa üyeli fosiyou diyeceğiz. Üyeli fosiyou taımıda yaalaaa bi A bulaı ümesii { χ ( 0 A ]} A= x : X (x), şelide taımlayabiliiz. Buada X A (x) i değei A bulaı ümesidei x otasıı üyeli deecesii göstemetedi. Bua göe X A (x) i e yaı değei, A bulaı ümesidei x i e yüse üyeli deecesidi. Eğe A ümesi lasi alamda bi üme ise üyeli fosiyou sadece 0 ve değeleii alı. Buada X A (x)= veya X A (x)=0 olması x i A ya ait olması veya olmaması demeti. Bua göe X A (x), A ümesii bilie aateisti fosiyoua idigemiş olu. Taım Bi A bulaı ümesii omal olması içi gee ve yete şat X(x 0 )= olaca şeilde e az bi x0 χ olmasıdı. Kovesli avamı, lasi ümeledei pe ço özelli ouaca şeilde bulaı ümelee geişletilebili. Bu avam, bulaı sayı taımıı yapabilme içi geeli ola öemli özellilede biisidi. Kovesliği taımıı vemede öce A α ile gösteile A ı α-esimii şelide taımlayalım [7]. { χ α} α A x : X (x) A = Bu taımı bezei ola ve bulaı ümelede sı ullaıla Deste avamıı şu şeilde taımlayabiliiz. Taım A bi bulaı üme olsu. A ı desteği, üyeli deecesi sıfı olmaya tüm otalaı ümesidi yai dı [7]. { χ } sup p( A ) = x : X ( x ) > 0 A A 0

18 Taım χ, boyutlu boyutlu Ölid uzayı olsu. Bi A bulaı ümesii oves olması içi gee ve yete şat e α ( 0, ] içi A α olmasıdı [7]. Kovesliği diğe bi taımı ise şöyle veilebili. ümesii oves Taım Bi A bulaı ümesii oves olması içi gee ve yete şat e λ [ 0, ] ve e x,x χ içi 2 ( λ + ( λ) ) { ( ) ( )} X x x mi X x,x x A 2 A A 2 eşitsizliğii sağlamasıdı. Bu taımda X A (x) i x e bağlı bi oves fosiyo olduğu alaşılmalıdı [7] Bulaı Sayıla Bulaı sayı avamıı taımlamada öce eel aalı avamıı taımlayalım. Taım a ve b ii eel sayı olma üzee { x :a x b} şelide taımlaa eel sayı ümesie apalı bi aalı dei. A bi aalı olma üzee bu aalığı uç otalaıı A ve A ile gösteeceğiz. Yai A= A,A şelide bi gösteim ullaacağız. Ayıca bi [α, α] aalığıı a eel sayısıa aşılı getieceğiz. A ve B yuaıdai şeilde taımlamış ii aalı olma üzee eel sayıla içi taımlamış ola ve < sıalama bağıtılaıı aalıla içi aşağıdai gibi geişletebiliiz: A B A B ve A B A< B A< B ve A< B A= A,A ve B = B,B olma üzee; A,A + B,B = + + A B,A B şelide taımlaı. Bua göe ii aalığı toplamı yie bi aalıtı.

19 A ve B aalılaı aasıdai çıama işlemi de şelide taımlaı. A,A B,B = A B,A B Reel sayıla doğusu üzeidei bütü apalı ve sıılı A,A aalılaıı ümesii D ile gösteelim. Heagi A, B D içi d( A,B) = max( A B, A B ) şelide taımlamış bi d fosiyouu D üzeide bi meti taımladığı ve (D, d) i de bi tam uzay olduğu olayca gösteilebili [8]. Ayıca bağıtısı D üzeide ısmi sıalama bağıtısıdı. Taım Bi eel bulaı sayısı aşağıdai şatlaı sağlaya bi X : [ 0,] fosiyoudu. i) X omaldi, yai X(x 0 )=olaca şeilde bi x 0 mevcuttu, ii) X bulaı ovesti, yai eagi x,y ve 0 λ içi eşitsizliği sağlaı, ( λ + ( λ) ) { } X x y mi X(x),X( y) iii) X üst-yaı-süelidi, 0 iv) X = ( x : X(x) > 0) ümesii apaışı ompattı [9]. Tüm eel bulaı sayıla ümesii L( ) ile gösteeceğiz. L( ) ümeside α-esim ümelei içi bazı aitmeti işlemle şu şeilde taımlaı. ve ( ) X,Y L bulaı sayılaıı toplamı ve faı sıasıyla ( X + Y)( x) = supmi{ X ( y ),Y( z )} x= y+ z 2

20 { } ( X Y)( x) = supmi X ( y ),Y( z ) x= y z şelide taımlaı. X ve Y gibi ii bulaı sayısıı α-esim ümeleie göe toplamı ve faı ise şu şeilde taımlaı. X,Y ( ) α α α [ X ] X,X ve [ ] = α α α = L ve bulaı α-esim ümelei α [0,] içi Y Y,Y olsu. Bu tatide; [ ] α α α α α X + Y = X + Y,X + Y, [ ] α α α α α X Y = X Y,X Y, di. + Bi X bulaı sayısıı bi eel sayısıyla çapımı da [ ] α α α α α.a =,. X,X =.X,.X şelidedi. He bi eel sayı edisii aateisti fosiyouyla ifade edilebili. Ayıca bulaı sayıı taımıa göe e bi aateisti fosiyo bi bulaı sayı olu. Yai içi L( ) bulaı sayısı, x = ise ( x ) = 0, x ise şelide taımlaı. Böylece e eel sayı içi [,] = şelide bi gösteim vadı. Bu düşücede aeetle eel sayıla ümesi, L( ) bulaı sayıla ümesie gömülebili [20]. Bulaı sayıla ümesi üzeidei sıalama bağıtısı, eel aalıla aasıdai sıalama bağıtısıa bezeli göstei. X,Y L( ) içi ısmi sıalama bağıtısı şelide taımlaı [2]. [ ] α α X Y α 0, içi X Y ve X Y α α 3

21 Taım A L( ) ümesi veilsi. He X A bulaı sayısı içi X U olaca şeilde bi U bulaı sayısı vasa A ümesie üstte sıılıdı ve U bulaı sayısıa da A ümesii bi üst sııı dei. Eğe A ümesii e µ üst sııı içi U µ ise U bulaı sayısıa A ümesii e üçü üst sııı (supemumu) dei. Bi üme içi altta sıılılı ve ifimum avamlaı da beze şeilde taımlaı [22]. olma üzee L( ) üzeide Hausdoff metiği olaa bilie meti, ( L,d) şelide taımlaı. ( ) mutla değe metiğie idigei. α α α α α α ( ) = ( ) d X,Y max X Y, X Y ( ) L( ) α α ( ) = ( ) d:l d X,Y supd X,Y 0 α bi tam meti uzaydı [23]. Bu meti, üzeidei C( ), ölid uzayıı boş olmaya, ompat ve oves alt ümeleii ailesii göstesi. Bu tatide C( ) üzeide toplama ve salee çapma e A, B C( ) içi; ve e A C( ) ve λ içi A + B= { z:z = x+ y, x A ve y B } { λ } λa= z:z = x,x A şelide taımlaı. Buadai toplama ve çapma işlemlei C( ) üzeide bi liee yapı üeti. A ve B ümelei aasıdai uzalı δ ( A,B) = max{ supif a b,supif a b } b B a A a A b B 4

22 Hausdoff metiğiyle taımlaı. Buada. sembolü ile dei alışılmış Ölid omu (,δ ) gösteilmetedi. C ( ) uzayıı bi tam meti uzay olduğu bilimetedi [23]. Bi bulaı sayıı taımı aşağıdai biçimde geelleştiilebili. Taım boyutlu Ölid uzayı üzeidei bi bulaı sayı aşağıdai şatlaı sağlaya bi X : [ 0,] fosiyoudu: i) X omaldi, yai X(x 0 )= olaca şeilde e az bi x 0 mevcuttu, ii) X bulaı ovesti, yai eagi x,y ve 0 λ içi ( λ + ( λ) ) { ( ) ( )} X x y mi X x,x y eşitsizliği sağlaı, iii) X üst-yaı-süelidi iv) X 0 = { x : X ( x) > 0} ümesii apaışı ompattı. üzeidei bütü bulaı sayılaı ümesi ( ) 0 α L ile gösteili. içi X α esim ümesii göz öüe alalım. Taımıda, X α C( ) olduğu açıtı. L( ) dei toplama ve sale ile çapma X,Y L( ) olma üzee; şelide taımlaı. ve Şimdi, e bi q< içi α α α [ X + Y] = X + Y ve [ X ] α = X q q α α dq ( X,Y) = δ ( X,Y ) da 0 0 α α α ( ) d = supδ X,Y metileii taımlayalım. q s içi d q d s olma üzee α ve 5

23 ( C,d ) q olduğu açıtı. ( ) edili. ( ) = ( ) d X,Y limd X,Y q meti uzayı tamdı [24]. Buda soai ısımlada d q yeie d otasyou ullaılacatı. Açıça = içi L( ) ümeside, L( ) ve üzeide taımlı meti elde 2.3. Bulaı Sayı Dizilei ve İstatistisel Yaısalığı Taım Bulaı sayılaıı bi X = ( X ) dizisi, doğal sayıla ümeside L( ) içie taımlı bi X fosiyoudu. Bu duumda e bi pozitif tamsayısıa bi X() bulaı sayısı aşılı geli. Buda soai bölümlede X() yeie X yazacağız [25]. Taım X L 0 ( ) omşuluğu d( X,X0 ) ε q ve ε > 0 veilsi. Bua göe X 0 bulaı sayısıı ε- < olaca şeilde bütü X bulaı sayılaıı ümesidi. Bi X 0 bulaı sayısıı ε-omşuluğu K( X,ε 0 ) ile gösteili [25]. Taım X = ( X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. He ε > 0 sayısı içi > N ie d( X,X 0) < ε olaca şeilde bi N sayısı mevcut ise (X ) dizisi yaısatı ve limiti X 0 dı dei. Bu duumda lim X = X yazılı. Eğe limx 0 mevcut değilse (X ) dizisi ıasatı dei [25]. Öe x +, x,4 ise X ( x ) = x, x 4, ise , diğe duumlada şelidei X=(X ) bulaı sayı dizisii göz öüe alalım. Bu dizii limiti [ ] [ ] x 3, x 3,4 ise X 0 ( x) = x + 5, x 4,5 ise 0, diğe duumlada 6

24 di (Şeil 2.). Tüm yaısa bulaı sayı dizileii ümesii c(f) ile gösteeceğiz. Şeil 2.. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa yaısaması Teoem Yaısa bi X= (X ) bulaı sayı dizisii limiti teti [25]. Teoem X= (X ) ve Y= (Y ) bulaı sayı dizileii limitlei sıasıyla X 0 ve Y 0 olsu. Bu duumda aşağıdai özellile sağlaı [25]. i) ( ) lim X + Y = X + Y ii) ( ) 0 0 lim X Y = X Y iii) ( ) 0 0 lim X.Y = X.Y 0 0 X X 0 iv) lim = Y Y 0 (Eğe bütü la içi 0 sup py ve 0 sup py ) 0 Taım He ε > 0 içi,m > N olduğuda d( X,X ) m < ε olaca şeilde pozitif bi N tamsayısı mevcutsa X= (X ) bulaı sayı dizisie bi Caucy dizisi dei [25]. Reel sayı dizileide olduğu gibi yaısa e bulaı sayı dizisi ayı zamada bulaı Caucy dizidi. Taım He sayısı içi L X U olaca şeilde L ve U bulaı saılaı mevcut ise X= (X ) bulaı sayı dizie sıılıdı dei [25]. Bütü sıılı bulaı sayı dizileii ümesii ( F ) ile gösteeceğiz. Teoem Yaısa e bulaı sayı dizisi sıılıdı [25]. 7

25 Taım Bi X= (X ) bulaı sayı dizisii ve doğal sayılaı ata bi { } dizisii göz öüe alalım. Bu duumda ( ) X dizisie ( ) X dizisii bi alt dizisi dei [25]. Teoem Yaısa bi X= (X ) bulaı sayı dizisii e alt dizisi de yaısatı ve alt dizii limiti X= (X ) dizii limiti ile ayıdı [25]. Reel sayı dizileii istatistisel ve uvvetli Cesáo yaısalığı avamlaı bibileide bağımsız olaa taımlamış ve il otaya çıtığı zamalada güümüze ada bibileide bağımsız bi şeilde ayı ayı olaa geliştiilmeleie devam edilmişti. Buula bilite bu ii taım geel yapı itibaiyle bibileie bezemete olup sıılı dizile içi detile. Reel sayı dizileide istatistisel yaısalı avamı pe ço matematiçi taafıda çalışılmıştı. Bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı avamı Nuay ve Savaş [26] taafıda taımlamıştı. Daa soa Kwo [27] bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı ile bulaı sayı dizileii uvvetli Cesáo yaısalığı aasıdai ilişiyi icelemişti. Taım X=(X ) bi bulaı sayısı olsu. He ε > 0 içi, lim { : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı mevcut ise, yai.. içi d( X,X 0) eşitsizliğii sağlaya bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısatı dei. (X ) dizisi X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısa ise X X ( S 0 ( F) ) yazılı [26]. S( F) ile istatistisel yaısa bulaı sayı dizileii ümesii gösteeceğiz. Özel olaa X = 0 alıısa S 0 ( F ) yeie S0 ( ) F yazacağız. Bilidiği gibi solu bi ümei doğal yoğuluğu sıfıdı. Buda dolayı ( ) S( F) c F göebiliiz. apsaması açıtı. Bu apsamaı esi olduğuu da aşağıdai öete < ε 8

26 Öe 2.3.3: X= (X ) bulaı sayı dizisii X ( x) [ ] [ ] x, x, + x + + 2, x +,+ 2 = 0, diğe duumlada X 0 ( x) = 3 ise =,2. 3 ise olaca biçimde taımlayalım. Buada olup, e ε 0 içi [ ] [ ] x, x,2 ise X 0 ( x) = x + 3, x 2,3 ise 0, diğe duumlada { : d ( X,X ) ε} 0 { 8,27,64... } ({ ε 0 }) olduğuda δ ( ) istatistisel yaısatı. Aca { :d( X,X 0) ε} :d X,X = 0dı. Bu edele X= (X ) dizisi X 0 a dizisi X 0 a yaısa değildi (Şeil 2.2). ümesi solu olduğu içi (X ) Şeil 2.2. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısaması S(F) ve ( F ) uzaylaı bibileii apsamazla. Yuaıdai öete veile X=(X ) bulaı sayı dizisii göz öüe alalım. Bu dizi istatistisel yaısatı faat sıılı değildi. Şimdi de sıılı olup istatistisel yaısa olmaya bi dizi öeğii veelim. 9

27 Öe 2.3.4: [ ] [ ] x, x,2 x + 3, x 2,3 te ise 0, diğe duumlada X(x) = x 8, x [ 8,9] x + 0, x [ 9,0] çift ise 0, diğe duumlada şelide taımlaa (X ) bulaı sayı dizisi sıılıdı, aca istatistisel yaısa değildi (Şeil 2.3). Şeil 2.3. İstatistisel yaısa olmaya, aca sıılı ola bi bulaı sayı dizisi Yaısa e bulaı sayı dizisi ayı zamada em istatistisel yaısa em de sıılı olduğuda S( F) ( F) di. Hatta c( F) S( F) ( F) esidi. Buula ilgili bi öe aşağıda veilmişti: apsaması 20

28 Öe 2.3.5: X= (X ) bulaı sayı dizisii x +, x,4 ise x +, x 4, ise X(x) = , diğe duumlada X (x), 0 = 3 ise =, 2 3 şelide taımlayalım. Buada [ ] [ ] x 8, x 8,9 ise X 0 ( x) = x + 0, x 9,0 ise 0, diğe duumlada olup X= (X ) dizisi em sıılıdı, em de X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısatı. Aca bu dizi yaısa değildi (Şeil 2.4.) Şeil 2.4. Yaısa olmaya, aca istatistisel yaısa bi bulaı sayı dizisi Taım X= (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Eğe lim d ( X,X 0) = 0 = olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı dizisi X 0 bulaı sayısıa uvvetli Cesáo yaısatı dei. Kuvvetli Cesáo yaısa bulaı dizileii ümesii w(f) ile gösteeceğiz. Bi başa ifadeyle 2

29 w( F ) = X = ( X ): lim d ( X,X ) = 0, 0 = e az bi X 0 içi di. X=(X ) bulaı dizi X 0 bulaı sayısıa uvvetli Cesáo yaısa ise 0 ( ( )) X X w F yazacağız [27]. Nuay [28], = ( ) lacuay dizisii ullaaa istatistisel yaısalı avamıı aşağıdai şeilde bulaı sayı dizileie geişletti. Taım Eğe e ε > 0 içi lim { I : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa, X=(X ) bulaı dizisi X 0 bulaı sayısıa lacuay istatistisel yaısatı dei. Bu duumda S lim X = X yazılı. Lacuay 0 istatistisel yaısa dizilei ümesi S ( ) 0 dizilei ümesi ise S ( F) ile gösteili. F ile sıfıa Lacuay istatistisel yaısa 2.4. Bulaı Sayı Dizileii Heme Heme Lacuay İstatistisel Yaısalığı Bu ısımda bulaı sayı dizileii eme eme lacuay istatistisel yaısalığı ve uvvetli eme eme yaısalığı avamlaıı taımlayaca ve bula aasıdai ilişiyi iceleyeceğiz. Bulaı sayı dizileii beze özellilei Altıo [29] ve Altı [30] taafıda veildi. Taım = ( ) bi lacuay dizisi ve X=(X ) bulaı sayılaıı bi dizisi olsu. He ε > 0 içi lim { I : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa lacuay eme eme istatistisel yaısa dei. Bu duumda X ˆ X0( S ) veya S ˆ lim x = X yazılı. 0 Bulaı sayılaıı bütü lacuay eme eme istatistisel yaısa dizileii ümesi Ŝ ile gösteili. Özel olaa = (2 ) alıısa Ŝ yeie Ŝ yazılı. 22

30 Taım = ( ) bi lacuay dizisi ve p=(p ) pozitif eel sayılaı eagi bi dizisi olsu. Eğe p ( ) lim d X,X = I olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa eme eme uvvetli lacuay yaısatı dei. Bu duumda X [, ] X0 M p yazılı. [ M, p] bulaı sayılaıı eme eme uvveti lacuay yaısa dizileii ümesii gösteme içi ullaılı. Özel olaa =(2 ) ve p = bütü içi [ M, p] yeie sıasıyla [ AC, p ] ve [ AC] yazılı. Teoem (X ) ve (Y ) ii bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide İspat: i) Ŝ limx = X ve c ise Ŝ limcx = cx dı. 0 0 ii) Ŝ limx = X ve Ŝ limy Y 0 0 dı [3]. Ŝ lim X + Y = X + Y = ise ( ) 0 0 i) α [0,] ve c olsu. X +i, Y +i, X 0 ve Y 0 ı α seviye ümelei sıasıyla α α α X,Y,X ve Y α olsu. + i + i 0 0 olduğuda elde edili. Buada ( cx α,cx α i 0 ) c ( X α,x α i 0 ) δ = δ + + ( ) = ( ) d cx,cx c d X,X + i 0 + i 0 ε { I : d ( cx,cx i 0) ε} I : d ( cx,cx + + i 0) c yazabiliiz. Böylece Ŝ limcx = cx dı. 0 ii) Kabul edelim i S limx = X 0 taımıda ve S limy = Y 0 olsu. δ metiğii 23

31 yazılabili. buluu. α α α α α α α α α α α α ( X Y,X Y i i 0 0 ) ( X Y,X Y i i i 0 ) ( X Y,X Y i i 0 0 ) α α α α =δ ( X,X i 0 ) +δ ( Y + Y ) δ + + δ + + +δ Miowsi eşitsizliğide Bu edele dı. Böylece ( ) ( + ) ( ) + ( ) d X,Y,X Y d X,X d Y,Y + i + i i 0 + i 0 { I :d ( X + i Y i,x + 0 Y 0) ε + + } { I :d ( X i,x 0) + d ( Y i,y 0) ε + + } ε ε I :d( X,X ) + I :d( Y,Y ) i 0 + i 0 S lim X + Y = X + Y du. 0 0 Aşağıdai souç, Teoem ü bi soucudu. Souç X ve Y ii bulaı sayı dizisi olsu. i) Eğe Ŝ limx = X ve c ise bu tatide Ŝ limcx = cx dı. 0 0 ii) Eğe Ŝ limx = X ve S limy = Y 0 0 ise ( ) Ŝ lim X + Y = X + Y dı 0 0 [3]. Teoem = ( ) bi lacuay dizi ve X= (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide i) limif q > içi [ AC,p] [ M,p] ii) limif q < içi [ M ] [ AC,p] iii) Eğe limif q limsup q < < ise [ M,P] [ AC,P] = di. İspat: i) X [ AC,p] ve limifq > olsu. 24

32 X Bu duumda e içi q +δ olaca şeilde δ > 0 mevcuttu. Bu tatide [ AC,p] yazılabili. içi p p p d ( X,X ) d( X,X i 0 i 0) d( X,X + = + i 0) + I = = p p d ( X,X i 0) d ( X,X + + i 0) = = = + δ = olduğuda, ve elde edili. δ δ = p ( + i 0) ve d( X,X ) + i 0 d X,X içi sıfıa düzgü yaısa (i ye göe düzgü). Böylece X [ M,p] ii) Kabul edelim i şeilde B > 0 vadı. X [ M,p] Bu tatide; A = d X,X <ε = p teimleii e iisi de di. limsupq < olsu. Bua göe e içi q < B olaca ve ε > 0 veilsi. p ( + ) e j R içi olaca şeilde R > 0 sayısı vadı. j i 0 j Ij He j=,2, içi A j < K olaca şeilde K > 0 buluabili. sayısı > R olma üzee < şatıı sağlayaca şeilde alısı. Bu tatide p p p d( X,X ) d( X,X ) d( X,X + i 0 + i 0 = ) + i 0 = = I p p d( X,X i 0)... d( X,X + i 0) + I2 I p d ( X + i,x 0) I = 25

33 2 2 d X i,x 0 + I2 ( ) ( ) ( ) ( ) R R... d X,X R R i 0 + IR + + ( ) ( ) p... d X,X i 0 + I = A + A A 2 R R 2 R R+ R + A A R+ R R R supa supa K B j + j < +ε j j R p p elde edili. = ie - olduğuda i ye düzgü olaa ( ) p d X,X 0 + i 0 buluu. Teoem = ( ) lacuay dizisi ve X = (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide 0 < =fp p sup p = H olma üzee X X M,p x x S i) 0[ ] 0( ) ii) X ( F) ve X X ( S ) X [ M,P] 0 iii) X ( F) ise S = [ M,p] [3] dı. İspat: i) ε > 0 ve X X [ M,p] olsu. Bua göe i ye göe düzgü olaa 0 26

34 d( X,X ) = d( X,X ) + d( X,X ) p p p + i 0 + i 0 + i 0 I I I dx ( + i,x0) ε dx ( + i,x0) <ε p d ( X, X i 0) + I dx ( + i,x0) ε yazılabili. Böylece X X 0( Sˆ ) ( ) I dx ( + i,x0) ε ε p mi ε, ε H ( ) I dx ( + i,x0) ε I : d X,X mi, { ( + i 0) } ε ε ε dı. ii) Kabul edelim i X ( F) ve X X 0( S ) H dı. X ( F) d X,X T olaca şeilde sabit bi T > 0 vadı. Veile ε > 0 içi + i 0 p d( X,X ) = d( X,X ) I olu. Böylece X [ M,p] 0 + i 0 + i 0 I dx ( + i,x0) ε di. iii) i ve ii de elde edili. I dx ( + i,x0) ε ( ) p + d( X,X + i 0) p max T,T + ε olduğuda H İ I I dx ( + i,x0) ε dx ( + i,x 0 ) ε max T,T I : d X,X ε H ( ) { ( + i 0) } H ( ) + max ε, ε Teoem = ( ) bi lacuay dizi ve X = (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. bu tatide limsup q < ise S ˆ S ˆ, i) 27

35 ii) limif q > ise S ˆ ˆ S iii) < limif q limsup q < ise S ˆ = S ˆ [3] dı. İspat: i) Eğe limsup q < ise e içi q < T olaca şeilde bi T > 0 vadı. Kabul edelim i X X 0( Sˆ ) ve e bi i içi { ( + ) } N = I :d X,X ε olsu. Bu tatide i i 0 N 0 <ε () olaca şeilde bi 0 vadı. { } = olsu ve i 0 M max N tadide e bi i içi; < olaca şeilde seçelim. Bu { :d( X,X i 0) ε} { :d ( X,X + + i 0) ε} { N N... N N... N i 2i 0i ( ) } 0 + i i = M N( 0 ) i N M N i + sup 0 { } 0 + > 0 M 0 + ε 0 M +ε 0 q M +ε 0 K elde edili. Bu da ispatı tamamla. 28

36 ii) Kabul edelim i limif q > olsu. Bu duumda yeteice büyü le içi δ q +δ olaca şeilde bi δ>0 vadı. = - - olduğuda elde edili. +δ 0 ( ˆ ) X X S olsu. Bu tatide e i ve ε > 0 içi dı. Böylece S ˆ ˆ buluu. S iii) (i) ve (ii) de elde edili. Teoem p q dı. { :d ( X i,x 0) ε + } { I :d ( X i,x 0) ε + } δ I :d X,X ε +δ { ( + i 0) } < ve ( q /p ) sıılı olsu. Bu tatide [ M,q] [ M,p] İspat: X= ( X ) [ M,q] olsu. He içi w d i ( X,X + + i 0) diyelim. Bu tatide e içi olaca şeilde seçilsi ( u,i) ve (,i) [3] q p = ve λ = q 0< λ olu. λ sayısı e içi 0<λ λ v dizileii aşağıdai gibi taımlayalım: w içi u = w ve v = 0 i,,i,i i, w < içi u = 0 ve v = w,i i, i, i, He içi w = u + w,i,i,i w = u + v λ λ λ,i,i,i olu. Buada da λ λ u u w ve v v buluu. Bu edele λ,i,i,i,i,i 29

37 λ ( ) ( ) λ λ =,i,i I I v U λ λ λ ( (,v,i) ) ( ) λ ( ) λ λ I I v =,i I v v +,i,i v,i I I I λ böylece ( ) Bua göe X [ M,p] elde edili. Teoem [ ] ( ) olma üzee [ AC, p] = ( m, p) [3]. λ p AC, p = X (X ) : sup d X,0, = < + i,i,0 p { ( ) } (m,p) = X = (X ):sup d X,0 < i+ p İspat: t = d( X,0) = d( X,0) alalım. Bu duumda ve elde edili. i + i = = i+ ( ) p sup d X,0 i+ sup t sup sup i d X,0,i =+ i λ p p ( ) (2) = = ( ) i,i i+,i i p+ i sup t sup t = sup d X,0 (3) (2) ve (3) de [ AC, p] = ( m, p) elde edili. 30

ÖZET Yüse Lisas Tezi İSTTİSTİKSEL LİMİT NOKTLRI Filiz KOCBIYIK aa Üivesitesi Fe Bilimlei Estitüsü Matemati abilim Dalı Daışma: Pof. D. Ciha Oha Bu tez

ÖZET Yüse Lisas Tezi İSTTİSTİKSEL LİMİT NOKTLRI Filiz KOCBIYIK aa Üivesitesi Fe Bilimlei Estitüsü Matemati abilim Dalı Daışma: Pof. D. Ciha Oha Bu tez NKR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSNS TEZİ İSTTİSTİKSEL LİMİT NOKTLRI Filiz KOCBIYIK MTEMTİK NBİLİM DLI NKR 2005 He haı salıdı ÖZET Yüse Lisas Tezi İSTTİSTİKSEL LİMİT NOKTLRI Filiz KOCBIYIK

Detaylı

REEL ANALĐZ UYGULAMALARI

REEL ANALĐZ UYGULAMALARI www.uukcevik.com REE NĐZ UYGUMRI Sou : (, Α, µ ) ölçü uzayı olsu. = N, Α= ( N ) ve µ ( E) olduğuu östeiiz. N üzeide alması içi eek ve yete koşul < di. Gösteiiz. µ oksiyouu veile taımıı uyulayalım; µ (

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ MATEMATİK DENEME SINAVI ÇÖZÜMLERİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI / çözümlei. DENEME. Veile öemelede yalız III kesi olaak doğudu. Bu edele doğu cevap seçeeği B di..

Detaylı

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN:306-3 e-joual of New Wold Scieces Academ 009 Volume: 4 Numbe: 4 Aticle Numbe: 3A006 PHSIAL SIENES eceived: abua 009 Accepted: Septembe 009 Seies : 3A ISSN : 308-7304 009 www.ewwsa.com Goca İceoğlu

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açı Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerde alıtı yapma veya Kullaım Koşulları haıda bilgi alma içi http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.aciders.org.tr adresii ziyaret ediiz. 18.102

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Teçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska Yovaka Teçeva Smileski İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF IV İKTİSAT - HUKUK MESLEĞİ EKONOMİ TEKNİSYENİ Deetleyele: D. Bilyaa

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

Aritmetik Fonksiyonlar

Aritmetik Fonksiyonlar BÖÜM V Aiteti osiyola Taı 5. Taı üesi oğal sayıla ola, : N C, şeliei osiyolaa aiteti osiyola ei., içi.. oşuluu sağlaya aiteti osiyolaa ise çaısal osiyola ei. Öe He N içi, ve 3 0 şelie taılaa osiyola bie

Detaylı

8. f( x) 9. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin

8. f( x) 9. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin . MAEMAİK çapıldığıda, çapım olu? 6 ifadesi aşağıdakilede hagisi ile ) 6 + ifadesie eşit ) D) 6 + 8. f( ) ile taımlı f foksiouu e geiş taım kümesi aşağıdaki sg( ) lede hagisidi? 6,@ ) 6,@ ) ^, h, ^, +

Detaylı

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir.

BÖLÜM II. Asal Sayılar. p ab ise p a veya p b dir. BÖLÜM II Asal Sayılar Taım. p > tam sayısıı de ve ediside başa bölei yosa bu sayıya asal sayı deir. de büyü asal olmaya sayılara da bileşi sayı deir. Teorem. Eğer p bir asal sayı ve p ab ise p a veya p

Detaylı

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1)

TÜMEVARIM. kavrayabilmek için sonsuz domino örneği iyi bir modeldir. ( ) domino taşını devirmek gibidir. P ( k ) Önermesinin doğru olması halinde ( 1) TÜMEVARIM Matematite ulladığımız teoremleri ispatlamasıda pe ço ispat yötemi vardır. Özellile doğal sayılar ve birço ouda ispatlar yapare tümevarım yötemii sıça ullaırız. Tümevarım yötemii P Öermesii doğruluğuu

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

BÖLÜM III. Kongrüanslar. ise a ile b, n modülüne göre kongrüdür denir ve

BÖLÜM III. Kongrüanslar. ise a ile b, n modülüne göre kongrüdür denir ve BÖLÜM III Kogrüaslar Taım 3. N sabit bir sayı, a, b Z olma üzere, eğer ( a b) ise a ile b, modülüe göre ogrüdür deir ve a b(mod ) şelide gösterilir. Asi halde, yai F ( a b) ise a ile b ye modülüe göre

Detaylı

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi,

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi, . Ders Büyü Sayılar Kauları Kouya geçmede öce DeMoivre-Stirlig formülüü ve DeMoivre-Laplace teoremii hatırlayalım. DeMoivre, geel terimi, a!,,, 3,... e ola dizii yaısa olduğuu göstermiş, aca limitii bulamamış.

Detaylı

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul

Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) c) faklı dağıtılabili! Özdeş üç kutuya pay, pay, pay dağıtımı yapılısa; pay ala kutuu diğeleiyle ola özdeşliği bozul Kutu Poblemlei (Tekalı Kombiasyo) KUTU PROBLEMLERİ Bu kouyu öekle üzeide iceleyeek geellemele elde edelim Öek a) faklı ese, kutuya pay, kutuya pay ve kutuya pay olacak şekilde kaç faklı dağıtılabili? b)

Detaylı

Bir Sınıf Jacobi Matrisi İçin Özdeğer Problemi 1

Bir Sınıf Jacobi Matrisi İçin Özdeğer Problemi 1 S Ü Fe Ed Fa Fe Derg Sayı 7 (6-8, KONYA Bir Sııf Jacobi Matrisi İçi Özdeğer Problemi Oza ÖZKAN Selçu Üiversitesi, Fe-Edebiyat Faültesi, Matemati Bölümü 479 Kampüs, Koya simetri Jacobi matrislerii özdeğerleri

Detaylı

Tümevarım ve Özyineleme

Tümevarım ve Özyineleme Tümevaım ve Özyieleme CSC-59 Ayı Yapıla Kostati Busch - LSU Tümevaım Tümevaım ço ullaışlı bi ispat teiğidi. Bilgisaya bilimleide, tümevaım algoitmalaıı özellileii aıtlama içi ullaılı. Tümevaım ve öz yieleme

Detaylı

KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM. Neslihan KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM. Neslihan KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANTOROVICH-STANCU TİP OPERATÖRLER İLE YAKLAŞIM Nesliha KOZAN BAŞAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 00 ANKARA Nesliha Koza BAŞAK taraıda hazırlaa KANTOROVICH-STANCU

Detaylı

H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Kısım Bir Reel Değişkeli Foksiyolar Teorisi Prof.Dr.Hüseyi Çakallı 3 H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Reel

Detaylı

2. İLETİM İLE ISI TRANSFERİNE GİRİŞ

2. İLETİM İLE ISI TRANSFERİNE GİRİŞ üm aı alaı of. D. Büle Yeşilaa a aii. İisi çoğalılama.. İEİM İE ISI RANSFERİNE GİRİŞ. Isı ileimi deei e delemi Şeil. de göseile a üei allmış silidii bi çubua, falı A, Δ e Δ değelei ullaılaa apıla deele

Detaylı

v = ise v ye spacelike vektör,

v = ise v ye spacelike vektör, D.P.Ü. Fe Bilimleri Estitüsü 1. ayı Mayıs 6 emi-pozitif Ortogoal Matrisler içi Alteratif İi Yötem WO ALERNAIVE MEHOD FOR EMI-POIIVE OROGONAL MARICE B. BÜKCÜ* *Gaziosmapaşa Üiversitesi, Fe-Edebiyat Faültesi,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI FİBONACCİ SAYILARI VE ÜÇGENSEL GRAFLAR

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI FİBONACCİ SAYILARI VE ÜÇGENSEL GRAFLAR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI İBONACCİ SAYILARI VE ÜÇGENSEL GRALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ HURİYE KORKMAZ BALIKESİR, OCAK - 06 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ

Detaylı

S IGELER D IZ IN I w N C c 0 l 1 c R C üzeinde tan l bütün dizile uzay Do¼gal say la cülesi Fa opeatöü Koples say la cülesi Koples teili s f dizilei uzay Koples teili s n l dizile uzay Koples teili ya

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ADİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİNİN CHEBYSHEV POLİNOMLARI İLE ÇÖZÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ Sema

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI. Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI. Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLANABİLİRLİK ALANLARININ ÇARPAN UZAYLARI Mehmet ÜNVER MATEMATİK ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her haı salıdır ÖZET Yüse Lisas Tezi TOPLANAB

Detaylı

TÜME VARIM Bu bölümde öce,kısaca tümevarım yötemii, sorada ÖYS de karşılamakta olduğumuz sembolüü ve sembolüü ele alacağız. A. TÜME VARIM YÖNTEMİ Tümevarım yötemii ifade etmede öce, öerme ve doğruluk kümesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Polinomlar II. ve III. Dereceden Denklemler Parabol II. Dereceden Eşitsizlikler... İÇİNDEKİLER Ö Söz... Poliomlar... II. ve III. Derecede Deklemler... Parabol... 9 II. Derecede Eşitsizlikler... 8 Trigoometri... 8 Logaritma... 59 Toplam ve Çarpım Sembolü... 7 Diziler... 79 Özel Taımlı

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ A.BURCU ÖZYURT SERİM

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ A.BURCU ÖZYURT SERİM TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ ABURCU ÖZYURT SERİM DOKTORA TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN PROF DR MUSTAFA BAYRAM İSTANBUL,

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

BAĞINTI VE FONKSİYON

BAĞINTI VE FONKSİYON BAĞINTI VE FONKSİYON SIRALI N-Lİ x, x, x,..., x tae elema olsu. ( x, x, x,..., x ) yazılışıda elemaları sırası öemli ise x, x, x,..., x ) e sıralı -li deir. x, x, x,..., x ) de ( x (, x, x ( x, ) sıralı

Detaylı

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz.

Bu bölümde birkaç yak nsak dizi örne i daha görece iz. 19B. Yak sak Gerçel Dizi Örekleri Bu bölümde birkaç yak sak dizi öre i daha görece iz. Verdi imiz örekleri her biri hem kedi bafl a hem de kulla la yötem aç s da öemlidir. Örek 19B.1. lim 1/ = 1. Ka t:

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI GAUSS BALANS VE GAUSS KOBALANS SAYILARI ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ MUSTAFA YILMAZ DENİZLİ, TEMMUZ - 07 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden

8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerden MC TEST I Seriler ve Diziler www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir2@yahoo.com.tr 8. Bir aritmetik dizide a 2 = 2, a 7 = 8 ise, ortak fark aşağıdakilerde hagisidir? A) 0,8 B) 0,9

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s -

Bu bölümde kan tlayaca m z teoremi, artan ve üstten s - 18. S rl ve Arta Diziler Bu bölümde ka tlayaca m z teoremi, arta ve üstte s - rl bir gerçel say dizisii üsts ra çarpmas a ramak kal r biçimide özetleyebiliriz. (Üsts r kavram Bölüm 19 da görece iz.) flte

Detaylı

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P.

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P. 0..006 MAT3 AYRIK MATEMATİK ARASINAV SORULARI Numarası :..................................... Adı Soyadı :...................................... F,. Fiboacci sayısıı gösterme üzere, ( 0 P.) (a) F + = F

Detaylı

(Sopphie Germain Denklemi) çarpanlarına ayırınız. r s + t r s + t olduğunu ispatlayınız. + + + + olduğunu. + + = + + eşitliğini ispatlayınız.

(Sopphie Germain Denklemi) çarpanlarına ayırınız. r s + t r s + t olduğunu ispatlayınız. + + + + olduğunu. + + = + + eşitliğini ispatlayınız. Sayılar Teorisi Kouları Geel Sıavları www.sbelia.wordpress.com SINAV I(IDENTITIES WITH SQUARES) 4 4. a 4b (Sopphie Germai Deklemi) çarpalarıa ayırıız.. 4 4 = A ise A ı sadece = durumuda asal olduğuu ispatlayıız..

Detaylı

VII. OLİMPİYAT SINAVI. Sınava Katılan Tüm Talebe Arkadaşlara Başarılar Dileriz SORULAR k polinomu ( )

VII. OLİMPİYAT SINAVI. Sınava Katılan Tüm Talebe Arkadaşlara Başarılar Dileriz SORULAR k polinomu ( ) Sıava Katıla Tüm Talebe Arkadaşlara Başarılar Dileriz SORULAR 2 997. ( )( )( ) ( ) ( ) k x x x... k. x... 997. x poliomu ( ) a x a x... a x, a 0 ve k < k

Detaylı

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+

Sisteme gire aışaı eerjisi; ieti, potasiyel, aış eerjileri ile i eerjii toplamıda oluşmata olup, Q m& g m& Z g Z z0 ref. E g E + E p + u+ E A + gz +u+ 4. BÖLÜM AÇIK SİSEMLERDE ERMODİNAMİĞİN I. KANUNU Aı aışlı sistemleri sııfladırılması Aı Sistem Aışlı Kararlı aışlı Kararsız aışlı dm dm 0 m& g m& 0 m& g m& dt dt Not: Aı sistemlerde eerji depolaması sözousu

Detaylı

Bağıntı YILLAR ) AxB BxA. 2) Ax(BxC) = (AxB)xC. 4) s(axb) = s(bxa) = s(a).s(b)

Bağıntı YILLAR ) AxB BxA. 2) Ax(BxC) = (AxB)xC. 4) s(axb) = s(bxa) = s(a).s(b) Bağıtı YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - - - BAĞINTI ÖZELLĐKLER: SIRALI ĐKĐLĐ: (a,) şeklideki ifadeye ir sıralı ikili yada kısaca ikili deir (a,) sıralı ikiliside a ya irici

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARALIK SAYI DİZİLERİNİN BAZI DİZİ UZAYLARI SİBEL YASEMİN MATEMATİK ANABİLİM DALI 2013 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER BÖLÜM YOT MOELLER.1. Bi diyodu liee olmaya davaıı lei yöde kutulamı bi joksiyouu akım-geilim kaakteistii gei bi bölgede ekil-.1 deki gibi üstel bi deiim göstei. cak, geek küçük geekse büyük akımlaa dou

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONVEKS FONKSİYONLAR VE MATRİS EŞİTSİZLİKLERİ Vilda BACAK YÜKSEK LİSANS TEZİ Matemati Aabilim Dalı Temmuz- KONYA Her Haı Salıdır ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

MATEMATİK ANABİLİM DALI

MATEMATİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serka ÖKTEN -NORMLU UZAYLAR MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 00 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ -NORMLU UZAYLAR Serka ÖKTEN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Fonksiyonlarda Limit. Dizi fonksiyonu, tanım kümesindeki bütün 1, 2, 3,, n, sayma sayılarına, sırasıyla

Fonksiyonlarda Limit. Dizi fonksiyonu, tanım kümesindeki bütün 1, 2, 3,, n, sayma sayılarına, sırasıyla Foksiyolarda Limit Foksiyolarda it: Bu bölümde y f ( ) foksiyou ve sayısı verildiğide, bağımsız değişkei sayısıa (solda veya sağda) yaklaşırke ya da sosuza yaklaşırke, foksiyou da bir L sayısıa (veya ya

Detaylı

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine *

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine * S Ü Fe Fa Fe Derg Sayı 37 (011) 9-14, KONYA Matrisleri Hadaard Çarpıı Üzerie * İ. Halil GÜMÜŞ, Necati AŞKARA Selçu Üiversitesi, Fe Faültesi, Mateati Bölüü, Koya Özet: Bu çalışada lieer cebirde öeli bir

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU.

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisas Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU Elif SERİN Tez Daışmaı Yrd. Doç. Dr.Abdullah SÖNMEZOĞLU Yozgat 202

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005 8.6 Professor Strag FİNAL 6 Mayıs 25 ( Pua) P,..., P R deki oktalar olsu. ( ai, ai2,..., a i) P i i koordiatlarıdır. Bütü P i oktasıı içere bir cx +... + cx = hiperdüzlemi bulmak istiyoruz. a) Bu hiperdüzlemi

Detaylı

( KÜME LİSTE, ORTAK ÖZELLİK, ŞEMA YÖNTEMİ ELEMAN SAYISI BOŞ, SONLU, SONSUZ KÜME ALT KÜME VE ÖZELLİKLERİ ) ... BOŞ KÜME. w w w. m a t b a z.

( KÜME LİSTE, ORTAK ÖZELLİK, ŞEMA YÖNTEMİ ELEMAN SAYISI BOŞ, SONLU, SONSUZ KÜME ALT KÜME VE ÖZELLİKLERİ ) ... BOŞ KÜME. w w w. m a t b a z. KÜME KAVRAMI Küme matematiği taımsız bir kavramıdır. Acak kümeyi, iyi taımlamış kavram veya eseler topluluğu diye tarif edebiliriz. Kümeler A, B, X, K,... gibi büyük harflerle Bir kümeyi oluştura eseleri

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

( 1) ( ) işleminde etkisiz eleman e, tersi olmayan eleman t ise te kaçtır? a) 4/3 b) 3/4 c) -3 d) 4 e) Hiçbiri

( 1) ( ) işleminde etkisiz eleman e, tersi olmayan eleman t ise te kaçtır? a) 4/3 b) 3/4 c) -3 d) 4 e) Hiçbiri V MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATI (ÜNV ÖĞR) I AŞAMA SINAV SORULARI ( Nisa 8) de ye taımlı, birebir ve örte f ve g foksiyoları her bir içi koşuluu sağlası g( a ) = ve f ( ) ( ) ( ) f = g a 4 = a ise a sayısı

Detaylı

Hiperbolik ve Küresel Uzaylarda Bir Simetrik Dörtyüzlünün Hacmi Üzerine. Abstract. Özet

Hiperbolik ve Küresel Uzaylarda Bir Simetrik Dörtyüzlünün Hacmi Üzerine. Abstract. Özet Hiperboli Küresel Uzaylarda Bir Simetri Dörtyüzlüü Hacmi Üzerie Bai KARLIĞA arliaga@gazi.edu.tr Gazi Üirsitesi Fe Edebiyat Faültesi atemati Bölümü 06500 Aara T.oullar/Aara urat SAVAŞ msavas@gazi.edu.tr

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI

ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ELĐPTĐK-PARABOLĐK DĐFERENSĐYEL DENKLEMLERĐN LOKAL OLMAYAN SINIR DEĞER PROBLEMLERĐ ĐÇĐN FARK ŞEMALARI Oa GERÇEK FBE Matemati Aabilimdalı Matemati Programıda

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları Kimyasal Reasiyon Mühendisliği Hız Kanunlaı 1 Tanımla Homojen Reasiyon Te fazlıdı. Heteojen Reasiyon Ço fazlıdı, easiyon genel olaa fazla aasındai aaesitlede meydana geli. Tesinmez (Te yönlü) Reasiyon

Detaylı

Elektrik&Elektronik Müh. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deney 2

Elektrik&Elektronik Müh. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deney 2 Ayrı Sistemler Eletri&Eletroi Mü. Böl. İşaret İşleme Uygulamaları Deey 2 Prof. Dr. Aydı Aa Dr. Erol Öe Baatti Karaaya Koray Sistemleri Özellileri 1. Doğrusallı Liearity: y a ay Ölçeleme scalig, a armaşı

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

2. TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI

2. TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI İstatistik Kavamı İstatistik bi olaya (eve, aa kütle,toplu, kolektif ve yığı şeklideki) ait veilei (aket, deey ve gözlem vb) toplaaak sayısal olaak ifade edilmesii ve bu veilei

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi MAT407 REEL ANALİZ Prof. Dr. Ertan İBİKLİ ve

Detaylı

KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ. Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK METRİK UZAYLAR VE BAZI SABİT NOKTA TEOREMLERİ Muhib ABULOHA DOKTORA TEZİ MATEMATİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 009 ANKARA Muhib ABULOHA tarafıda hazırlaa KONİK METRİK UZAYLAR

Detaylı

İDEAL ÇARPIMLARI (IDEAL PRODUCTS)

İDEAL ÇARPIMLARI (IDEAL PRODUCTS) T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (IDEAL PRODUCTS) 070216013 TUĞBA ÖZMEN 080216038 AYŞE MUTLU 080216064 SEVİLAY HOROZ Nil ehri, Düyaı e uzu ehridir (6.650

Detaylı

... SERİLER Tanım: 2 3 toplamı kaçtır? Çözüm: serisinde 10. kısmi terimler. Ör: bir reel sayı dizisi olmak üzere

... SERİLER Tanım: 2 3 toplamı kaçtır? Çözüm: serisinde 10. kısmi terimler. Ör: bir reel sayı dizisi olmak üzere SERİLER Tım: bir reel syı dizisi olm üzere...... 3 toplmı SERİ deir. gerçel syısı serii geel terimi deir. S 3... toplmı SERİNİN N. KISMİ (PARÇA) TOPLAMI deir. S dizisie SERİNİN N. KISMİ TOPLAMLAR DİZİSİ

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

MUTLAK DEĞER Test -1

MUTLAK DEĞER Test -1 MUTLAK DEĞER Test -. < x < olduğuna göre, x x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7 B) 7 x C) x 7 D) x 7 E) 7 x 5. y < 0 < x olduğuna göre, y x x y x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden xy B) xy C) xy D) xy

Detaylı

D( 4 6 % ) "5 2 ( 0* % 09 ) "5 2

D( 4 6 % ) 5 2 ( 0* % 09 ) 5 2 3 BÖLÜM KAALI SİSEMLEDE EMODİNAMİĞİN I KANUNU I Yasaya giriş Birii bölümde eerjii edilide var veya yo edilemeyeeği vurgulamış, sadee biçim değiştirebileeği belirtilmişti Bu ile deeysel souçlara dayaır

Detaylı

TÜMEVARIM DİZİ - SERİ

TÜMEVARIM DİZİ - SERİ 99 A = {, N } ve P() öemes vels. Eğe :. P() doğu,. A ç P() doğu e P(+) öemes de doğu se; P() öemes A ç doğudu. TOPLAM SEMBOLÜ R ve N olm üzee;... dı. c c. c c b b < m < ç m m p p p 0 F F F F F F F F A

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE AMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜÇGENSEL MATRİS METODLARININ MUTLAK YAKINSAKLIK ALANLARI VE TAUBERIAN TEOREMLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Güllü Caa HAZAR Aabilim Dalı : Matematik Tez

Detaylı

ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLERİ

ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN BEKLENEN DEĞER VE MOMENTLERİ BÖLÜ 3 ŞANS DĞİŞKNLRİNİN BKLNN DĞR ONTLRİ atematsel belet avamı şas oyulaıda doğmuştu. yalı bçmyle, b oyucuu azaableceğ mta le azama olasılığıı çapımıdı. Sözgelm büyü ödülü 4800TL olduğu b çelşte 0.000

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748 ISBN - 978-605-563-60-4 Sertifia No: 748 GENEL KOORDİNATÖR: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR REDAKTE: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR SERDAR DEMİRCİ SABRİ ŞENTÜRK Basm Yeri: EVOS BASIM - ANKARA Bu itab tüm basm ve yay halar

Detaylı

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri,

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri, POLİNOMLAR Taım : a0, a, a,..., a, a reel sayılar ve doğal sayı olmak üzere P x = a x + a x +... + a x + a x + a biçimideki ifadelere x e bağlı reel katsayılı poliom (çok terimli) deir. 0 a 0 ax + a x

Detaylı

Örnek 2.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Markov Süreçleri Ders 7. Koşulsuz Durum Olasılıkları. Örnek 2.1

Örnek 2.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Markov Süreçleri Ders 7. Koşulsuz Durum Olasılıkları. Örnek 2.1 Örek.1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III Markov Süreçleri Ders 7 Yrd. Doç. Dr. Beyazıt Ocakta Web site: ocakta.bau.edu.tr E-mail: bocakta@gmail.com Reault marka otomobil sahilerii bir soraki otomobillerii de Reault

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

ÇİN KALAN TEOREMİ. Chinese Remainder Theorem A.KILIÇ & V.SERT Ç ANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇİN KALAN TEOREMİ. Chinese Remainder Theorem A.KILIÇ & V.SERT Ç ANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Chiese Remaider Theorem A.KILIÇ & V.SERT 2012 Ç ANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İçidekiler Sayfa o Semboller 2 Ösöz 3 Öbilgiler 4 Geel Halkalar içi Çi Kala Teoremi 7 Çi Kala Teoremii Tamsayılar Halkasıa

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Mustafa Akkol

Yrd.Doç. Dr. Mustafa Akkol komşuluğu: Taım: ; isteildiği kadar küçük seçilebile poziti bir sayı olmak üzere a a açık aralığıa a R sayısıı komşuluğu deir Örek : Taım: a a a a ve 0 00 olsu ' i 0 00 0 00 999 00 : Z R bir dizi deir

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

( KÜME LİSTE, ORTAK ÖZELLİK, ŞEMA YÖNTEMİ ELEMAN SAYISI BOŞ, SONLU, SONSUZ KÜME ALT KÜME VE ÖZELLİK- LERİ ) ... BOŞ KÜME. w w w. m a t b a z.

( KÜME LİSTE, ORTAK ÖZELLİK, ŞEMA YÖNTEMİ ELEMAN SAYISI BOŞ, SONLU, SONSUZ KÜME ALT KÜME VE ÖZELLİK- LERİ ) ... BOŞ KÜME. w w w. m a t b a z. KÜME KAVRAMI Küme matematiği taımsız bir kavramıdır. Acak kümeyi, iyi taımlamış kavram veya eseler topluluğu diye tarif edebiliriz. Kümeler A, B, X, K,... gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeyi oluştura

Detaylı

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI OLASILIK HESABI Bu derste, uygulamalarda sıkça karşılaşıla, Olasılık Uzaylarıda bazılarıa değieceğiz ve verilmiş bir Olasılık Uzayıda olasılık hesabı yapacağız. Ω. Ω solu sayıda elemaa sahip olsu. Ω {

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı