BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI"

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

2 TEŞEKKÜR Bu çalışmamı azılaması süecide baa yadımcı ola bilgi ve tecübeleide e zama yaaladığım saygı değe ocam Pof. D. Miail ET e üzeimdei emeleide dolayı ço teşeü ede, saygıla suaım. Ayıca egi bilgi ve biiimide yaaladığım yüse lisas eğitimim boyuca yaımda ola, desteğii içbi zama esigemeye değeli ocalaım Yd. Doç. D. Yavuz ALTIN a ve D. Hıfsı ALTINOK a teşeü sumayı bi boç biliim. Muammed ÇINAR I

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...I İÇİNDEKİLER... II ŞEKİLLER LİSTESİ... III SİMGELER LİSTESİ...IV ÖZET... V ABSTRACT...VI. GENEL KAVRAMLAR..... Temel Taımla İstatistisel Yaısalı Lacuay İstatistisel Yaısalı BULANIK KÜMELER VE BULANIK SAYI DİZİLERİ Bulaı Kümele Bulaı Sayıla Bulaı Sayı Dizilei ve İstatistisel Yaısalığı Bulaı Sayı Dizileii Heme Heme Lacuay İstatistisel Yaısalığı KAYNAKLAR... 3 II

4 ŞEKİLLER LİSTESİ Şeil.. İi ümei bibiie uzalılaı... 4 Şeil 2.. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa yaısaması... 7 Şeil 2.2. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısaması... 9 Şeil 2.3. İstatistisel yaısa olmaya, aca sıılı ola bi bulaı sayı dizisi Şeil 2.4. Yaısa olmaya, aca istatistisel yaısa bi bulaı sayı dizisi... 2 III

5 SİMGELER LİSTESİ : Doğal sayıla ümesi : Reel sayıla ümesi : -boyutlu Ölid Uzay : Komples sayıla ümesi : Lacuay dizi L( ) : Bulaı sayıla ümesi A α : A bulaı ümesii α-esimi.. : eme eme e IV

6 ÖZET Yüse Lisas Tezi BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR Fıat Üivesitesi Fe Bilimlei Estitüsü Matemati Aabilim Dalı 2007, Sayfa: 32 İi bölümde oluşa bu çalışmaı il bölümüde, daa soai bölümde ullaılaca ola bazı taım ve teoemle veilmiş ve istatistisel yaısalığı bazı özellilei icelemişti. İici bölümde bulaı üme, bulaı sayı ve bulaı sayı dizisi avamlaı veildite soa bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı ve eme eme lacuay istatistisel yaısalığı icelemişti. Aata Kelimele: Bulaı üme, Bulaı sayı, Bulaı sayı dizisi, İstatistisel yaısalı, Lacuay dizisi V

7 ABSTRACT Maste Tesis SEQUENCES OF FUZZY NUMBERS AND THEİR STATİSTİCAL CONVERGENCE Muammed ÇINAR Fıat Uivesity Gaduate Scool of Sciece ad Tecology Depatmet of Matematics 2007, Page: 32 I te fist capte of tis tesis tat cosists of two captes, we give some fudametal defiitios ad teoems wic will be used i te ext capte ad examie some popeties of statistical covegece. I te secod capte we give te cosepts of fuzzy set, fuzzy umbe ad te sequeces of fuzzy umbe ad ivestigate tat statistical covegece ad almost lacuay statistical covegece of te sequeces of fuzzy umbe. Key Wods: Fuzzy set, Fuzzy umbe, Sequece of fuzzy umbes, Statistical covegece, Lacuay sequece, VI

8 . GENEL KAVRAMLAR.. Temel Taımla Taım... X bi üme ve K omples sayıla cismi olma üzee; + :X X X,.:K X X fosiyolaı aşağıdai özellilei sağlıyosa, X ümesie K sale cismi üzeide bi vetö uzayı (liee uzay) adı veili. He x, y, z X ve e λ, µ K içi i) x+y=y+z ii) iii) iv) (x+y)+z=x+(y+z) He x X içi x+ = x olaca şeilde bi X vadı. He bi x X içi x+(-x)= olaca şeilde bi (-x) X vadı. v) x = x vi) vii) λ(x+y)=λx+λy (λ+µ).x=λx+µx viii) λ(µx)=(λµ)x [] Taım..2. X boş olmaya bi üme olsu. He x, y, z X içi i) d(x,x) 0 ii) iii) iv) d(x,y)=0 x=y d(x,y)=d(y,x) d(x,z) d(x,y)+d(y,z) özellileie saip d: X X fosiyoua meti ve (X,d) iilisie de meti uzay dei []. Taım..3. X, K cismi üzeide bi liee uzay olsu. +.:X x x

9 döüşümü aşağıdai şatlaı sağlıyosa bu döüşüme bi om ve ( X,. ) iilisie de bi omlu uzay dei. x,y X içi N) x 0 N2) x = 0 x = N3) ax = α x (α sale) N4) x+ y x + y (N3) şatı p>0 olma üzee bi p-omlu uzay dei [2]. αx p = α x şatı ile değiştiilise bu tatide X e Taım..4. Bi (X,d) meti uzayıda e Caucy dizisi yaısa ise bu meti uzaya tam meti uzay dei [2]. Taım..5. Bi ( X,. ) omlu uzayı tam ise, yai bu uzayda alıa e Caucy dizisi bu uzayı bi otasıa yaısıyosa bu omlu uzaya Baac uzayı dei [2]. Taım..6. Komples teimli bütü x=(x ), (=,2,3 ) dizileii ümesii w ile gösteeceğiz. x=(x ), y=(y ) ve α bi sale olma üzee; x+y=(x )+(y ) ax=(ax ) şelide taımlaa işlemle altıda w bi liee uzaydı. w ı e alt uzayıa bi dizi uzayı dei [2]. Taım..7. Bi X vetö uzayıı bi Y alt ümesi veilsi. Eğe y, y 2 Y olduğuda oluyosa Y alt ümesi ovesti dei [2]. { λ ( λ ) λ 2 } M = y Y:y= y + y,0 Y Taım..8. Bi A ümesii e açı ötüsüü solu bi alt ötüsü vasa A ya ompat üme dei, A ümesi ompat ise e A açı ötüsüü solu sayıda, öeği 2

10 tae, açı ümede oluşa bi { A A : i,...,} yazılabili [3]. i = alt sııfı vadı ve A A i= i Taım..9. X bi dizi uzayı olsu. X bi Baac uzayı ve τ τ ( x ) = x ( =,2,3... ) :X, döüşümü süeli ise X e bi BK-uzayı dei [4]. Taım..0. (Miowsi Eşitsizliği) i) p ve =,2,, içi a,b 0 ise p p p p p p a + b a + b = = = eşitsizliği sağlaı []. ii) 0< p olsu. α, β K (i=,2,,) olma üzee; i i p p p α + β α + β i i i i i= i= i= Taım... (Hölde Eşitsizliği) <p,q< ve + = p q ( )( ) α, β K K =, i =,2,..., i i olma üzee olsu. p p q α. β α. β i i i i i= i= i= q eşitsizliği sağlaı []. Taım..2. (p ) esi pozitif eel sayılaı sıılı bi dizisi ve H=sup p olsu. Bu tatide D=max(,2 H- ) ve a, b olma üzee eşitsizliği sağlaı [5]. { } p p p a + b D a + b (..) 3

11 Taım..3. (Hausdoff Metiği) (X,d) bi tam meti uzay olsu. X i boş olmaya bütü ompat alt ümeleii sııfıı η(x) ile gösteelim. A,B η(x) ümelei içi A ümesii B ümesie uzalığı d(x,b)= if d(x,y) olma üzee y B d( A,B) = supd( x,b) şelide taımlaı. A ve B ümelei içi geellile d( A,B) d( B,A) dı (Şeil.). x A Şeil.. İi ümei bibileie uzalılaı Buada d(a,a)=0 olduğu açıtı. A, B, C η(x) ümelei içi d( A,B) d( A,C ) + d(c,b) bağıtısı sağlaı. Geçete, e z C otası içi x A y B x A y B x A y B [ ] d( A,B ) = supif d( x,y ) supif d( x,z ) + d( z,y ) sup d( x,z ) + if d( z, y ), z C yazılabili. Bu bağıtı sağ taaftai e ii teimde de C ümesii e z otasıı yeleştidiğimizde geçeli olduğua göe biici teimde d(x,z) uzalığıı miimum, iici teimde ise d(z,y) uzalığıı masimum yapa z otalaıı ullaısa; d( A,B) supif d( x,z ) + supif d( z,y ) = d( A,C ) + d(c,b ) x A z C z C y B buluuz. + Şimdi η(x)üzeide bi : η(x ) η(x ) { 0} A,B η (X) içi; { } fosiyouu e ( A,B ) = max d( A,B ),d( B, A ) (..2) 4

12 şelide taımlayalım. Bu fosiyo η(x) üzeide meti şatlaıı sağla. Yai bu üme fosiyou geçete bi meti olup Hausdoff metiği adıı alı [3]..2. İstatistisel Yaısalı İstatistisel yaısalı avamı Fast [6] ve Scoebeg [7] taafıda bibileide bağımsız olaa veilmişti. O zamada bei istatistisel yaısalı, falı isimle altıda Fouie aaliz, egodic teoi ve sayıla teoiside ullaılmıştı. He ii aaştımacı taafıda sıılı istatistisel yaısa bi dizii Cesao toplaabili olduğu ifade edilmişti. Daa soa istatistisel yaısalı, Fidy [8], Salat [9], Coo [0], Musalee [], Tipaty [2], Savaş [3], Fidy ve Oa [4] gibi biço matematiçi taafıda çalışılmıştı. So zamalada, uvvetli itegal toplaabilmede ve loal ompat uzayla üzeidei sıılı süeli fosiyolaı idealleii yapısıda istatistisel yaısalığı geelleştiilmesi göülmetedi. Taım.2.. K olma üzee bi K ümesii doğal yoğuluğu şelide taımlaı. Buada { } elemalaıı sayısıı göstemetedi [5]. δ(k) = lim : K { } : K ifadesi K ümesii de büyü olmaya Eğe δ (K) = 0 ise K ümesie sıfı yoğululu üme dei. Taım.2.2. Heagi bi x=(x ) dizisii teimlei bi P özelliğii sıfı yoğululu bi üme dışıda bütü la içi sağlıyosa, (x ) dizisi eme eme e içi P özelliğii sağlıyo dei... biçimide gösteili [8]. Doğal yoğulu avamıda faydalaaa istatistisel yaısalı taımı aşağıdai gibi veili. Taım.2.3. x=(x ) omples teimli bi dizi olma üzee, e ε>0 içi lim { : x L ε} = 0 veya.. içi x L < ε olaca şeilde bi L sayısı vasa x=(x ) dizisi L sayısıa istatistisel yaısatı dei ve S-limx =L veya x s L biçimide gösteili. 5

13 İstatistisel yaısa dizilei uzayı S ile gösteili. Eğe özel olaa L=0 ise x=(x ) dizisie istatistisel sıfı dizisi dei. İstatistisel yaısa sıfı dizileii ümesi S 0 ile gösteili. Bua göe; ve şelide taımlıdı. S = x= ( x ):lim { : x L ε} = 0 S = x = ( x ): lim { : x ε} = 0 0 Açıça göüleceği gibi yaısa e dizi istatistisel yaısatı. Yai limx =L ise S-limx =L di, faat buu tesi doğu değildi. Geçete, x 2, = m, m =,2,... = 0, m 2 şelide taımlamış x=(x ) dizisii göz öüe alalım. He ε>0 içi; olduğuda { ε } { } : x :x 0 lim { : x 0} lim = 0 elde edili. Bu S-limx =0 olduğu alamıa geli. Aca (x ) yaısa değildi. Diğe taafta istatistisel yaısa bi dizi sıılı olma zouda değildi. Yai ve S uzaylaı bibileii apsamazla, aca ota elemalaı vadı. Geçete x 2, = m, m =,2,... = 2, m şelide taımlaa x=(x ) dizisi içi S-limx = di, aca x di. x=(,0,,0, ) dizisi sıılıdı, aca istatistisel yaısa değildi. 6

14 Bi dizi istatistisel yaısa ise istatistisel limiti teti, yai S-limx =L, S-limx =L 2 ise L =L 2 di. Taım.2.4. Bi x=(x ) omples teimli dizisii göz öüe alalım. ε > 0 veilsi. Eğe.. içi x x < ε olaca şeilde bi N=N(ε) doğal sayısı vasa yai, N lim { : x x ε} = 0 N ise x=(x ) dizisie istatistisel Caucy dizisi dei [8]. Teoem.2.5. S-limx =a, S-limy =b ve c bi eel sayı olsu. Bu tatide i) S-limcx =ca ii) S-lim(x +y )=a+b di [6]. Bu teoeme göe istatistisel yaısa dizilei ümesi bi liee uzay olu. Teoem.2.6. Aşağıdai öemele deti. i) x dizisi istatistisel yaısatı, ii) x dizisi istatistisel Caucy dizisidi, iii).. içi x =y olaca şeilde yaısa bi y=(y ) dizisi vadı [8]..3. Lacuay İstatistisel Yaısalı Taım.3.. = ( ), pozitif tamsayılaı ata bi dizisi olsu. 0 =0 olma üzee içi = - - ise = ( ) dizisie lacuay dizi dei. = ( ) dizisi taafıda belilee aalıla I = (, ] ile gösteileceti. Lacuay dizileide x = i i= + i I x i olaa alıaca ve q = olacatı. Taım.3.2. Heagi bi = ( ) lacuay dizisi içi 7

15 lim x L = 0 I olaca şeilde bi L sayısı vasa (x ) dizisi L sayısıa uvvetli lacuay yaısatı dei ve uvvetli lacuay yaısa dizilei ümesi dı. N ile gösteili yai N = = 0 x=(x ):lim x -L I N uzayı x = sup x I omu ile bi BK-uzayıdı [6]. Lacuay istatistisel yaısalı, Fidy ve Oa [4] taafıda aşağıdai gibi taımlamıştı. Taım.3.3. = ( ) bi lacuay dizi olsu. Eğe e ε>0 içi; lim { I : x L ε} = 0 ise x=(x ) dizisi L sayısıa lacuay istatistisel yaısatı dei. Eğe x=(x ) dizisi bi L sayısıa lacuay istatistisel yaısa ise bu S - limx =L veya x L(S ) biçimide gösteili. Lacuay istatistisel yaısa dizilei uzayı S ile gösteili, yai; dı. Teoem.3.4. = ( ) S = x = ( x ): lim { I : x L ε} = 0 bi lacuay dizi olsu. Bu duumda i) x L( N ) ise x L( S ) ii) x ve x L( S ) ise x L( N ) di [4]. iii) S = N 8

16 2. BULANIK KÜMELER VE BULANIK SAYI DİZİLERİ Bu bölümü il ısmıda bulaı ümei taımıı ve bu ümei bi soai ısımda taımı yapılaca ola bulaı sayı taımıda ullaılaca bazı özellileii veeceğiz. İici ısımda bulaı sayıla aasıdai bazı cebisel işlemlede ve bu sayılaı oluştuduğu L( ) bulaı sayıla ümesii üzeide taımlaa metiği yapısıda basedeceğiz. Üçücü ısımda ise bulaı sayı dizileii ve bu dizilei istatistisel yaısalığı avamı aıda ısa bi bilgi suacağız. Bu ısımda ayıca, eel sayı dizileide taımlaa istatistisel yaısalı ve sıılılı avamlaıı bulaı sayı dizilei baımıda aşılılaıı ifade etme içi açılayıcı öele eleyeceğiz. Dödücü ısımda ise bulaı sayılaıı eme eme lacuay istatistisel yaısalığı avamıda basedeceğiz. 2.. Bulaı Kümele Bulaı ümeyi taımlamada öce bi ümei aateisti fosiyouu taımlama geei. Bi A ümesii aateisti fosiyo aşağıdai gibi taımlaı. Taım 2... X eagi bi üme ve A, X i bi alt ümesi olsu. Bu duumda şelide taımlaa f : X A, x A ise f(x) = A 0, x A ise fosiyoua A ümesii aateisti fosiyou dei. Bua göe X i bi A alt ümesii aateisti fosiyo yadımıyla şelide de taımlayabiliiz. { } A= x X : f (x) = Kaateisti fosiyou ullaaa X i eagi bi elemaıı A ümesii elemaı olup olmadığıı esi olaa alayabiliiz. Taım χ, elemalaı x ile gösteilmiş bi esele ümesi olsu. χ ümeside bi A bulaı ümesi χ dei e bi otayı [0, ] aalığıdai bi eel sayıya aşılı getie bi X A (x) aateisti fosiyou ile aateize edili [7]. A 9

17 χ dei bi A bulaı ümeside basedilie X : [ 0,] aateisti fosiyo daima mevcuttu. Bu fosiyo A χ şelide bi x A içi X ( x ) ( 0, ],x A içi X (x) = 0 biçimide taımlaabili. Bu şeilde taımlamış aateisti A fosiyoa buda soa üyeli fosiyou diyeceğiz. Üyeli fosiyou taımıda yaalaaa bi A bulaı ümesii { χ ( 0 A ]} A= x : X (x), şelide taımlayabiliiz. Buada X A (x) i değei A bulaı ümesidei x otasıı üyeli deecesii göstemetedi. Bua göe X A (x) i e yaı değei, A bulaı ümesidei x i e yüse üyeli deecesidi. Eğe A ümesi lasi alamda bi üme ise üyeli fosiyou sadece 0 ve değeleii alı. Buada X A (x)= veya X A (x)=0 olması x i A ya ait olması veya olmaması demeti. Bua göe X A (x), A ümesii bilie aateisti fosiyoua idigemiş olu. Taım Bi A bulaı ümesii omal olması içi gee ve yete şat X(x 0 )= olaca şeilde e az bi x0 χ olmasıdı. Kovesli avamı, lasi ümeledei pe ço özelli ouaca şeilde bulaı ümelee geişletilebili. Bu avam, bulaı sayı taımıı yapabilme içi geeli ola öemli özellilede biisidi. Kovesliği taımıı vemede öce A α ile gösteile A ı α-esimii şelide taımlayalım [7]. { χ α} α A x : X (x) A = Bu taımı bezei ola ve bulaı ümelede sı ullaıla Deste avamıı şu şeilde taımlayabiliiz. Taım A bi bulaı üme olsu. A ı desteği, üyeli deecesi sıfı olmaya tüm otalaı ümesidi yai dı [7]. { χ } sup p( A ) = x : X ( x ) > 0 A A 0

18 Taım χ, boyutlu boyutlu Ölid uzayı olsu. Bi A bulaı ümesii oves olması içi gee ve yete şat e α ( 0, ] içi A α olmasıdı [7]. Kovesliği diğe bi taımı ise şöyle veilebili. ümesii oves Taım Bi A bulaı ümesii oves olması içi gee ve yete şat e λ [ 0, ] ve e x,x χ içi 2 ( λ + ( λ) ) { ( ) ( )} X x x mi X x,x x A 2 A A 2 eşitsizliğii sağlamasıdı. Bu taımda X A (x) i x e bağlı bi oves fosiyo olduğu alaşılmalıdı [7] Bulaı Sayıla Bulaı sayı avamıı taımlamada öce eel aalı avamıı taımlayalım. Taım a ve b ii eel sayı olma üzee { x :a x b} şelide taımlaa eel sayı ümesie apalı bi aalı dei. A bi aalı olma üzee bu aalığı uç otalaıı A ve A ile gösteeceğiz. Yai A= A,A şelide bi gösteim ullaacağız. Ayıca bi [α, α] aalığıı a eel sayısıa aşılı getieceğiz. A ve B yuaıdai şeilde taımlamış ii aalı olma üzee eel sayıla içi taımlamış ola ve < sıalama bağıtılaıı aalıla içi aşağıdai gibi geişletebiliiz: A B A B ve A B A< B A< B ve A< B A= A,A ve B = B,B olma üzee; A,A + B,B = + + A B,A B şelide taımlaı. Bua göe ii aalığı toplamı yie bi aalıtı.

19 A ve B aalılaı aasıdai çıama işlemi de şelide taımlaı. A,A B,B = A B,A B Reel sayıla doğusu üzeidei bütü apalı ve sıılı A,A aalılaıı ümesii D ile gösteelim. Heagi A, B D içi d( A,B) = max( A B, A B ) şelide taımlamış bi d fosiyouu D üzeide bi meti taımladığı ve (D, d) i de bi tam uzay olduğu olayca gösteilebili [8]. Ayıca bağıtısı D üzeide ısmi sıalama bağıtısıdı. Taım Bi eel bulaı sayısı aşağıdai şatlaı sağlaya bi X : [ 0,] fosiyoudu. i) X omaldi, yai X(x 0 )=olaca şeilde bi x 0 mevcuttu, ii) X bulaı ovesti, yai eagi x,y ve 0 λ içi eşitsizliği sağlaı, ( λ + ( λ) ) { } X x y mi X(x),X( y) iii) X üst-yaı-süelidi, 0 iv) X = ( x : X(x) > 0) ümesii apaışı ompattı [9]. Tüm eel bulaı sayıla ümesii L( ) ile gösteeceğiz. L( ) ümeside α-esim ümelei içi bazı aitmeti işlemle şu şeilde taımlaı. ve ( ) X,Y L bulaı sayılaıı toplamı ve faı sıasıyla ( X + Y)( x) = supmi{ X ( y ),Y( z )} x= y+ z 2

20 { } ( X Y)( x) = supmi X ( y ),Y( z ) x= y z şelide taımlaı. X ve Y gibi ii bulaı sayısıı α-esim ümeleie göe toplamı ve faı ise şu şeilde taımlaı. X,Y ( ) α α α [ X ] X,X ve [ ] = α α α = L ve bulaı α-esim ümelei α [0,] içi Y Y,Y olsu. Bu tatide; [ ] α α α α α X + Y = X + Y,X + Y, [ ] α α α α α X Y = X Y,X Y, di. + Bi X bulaı sayısıı bi eel sayısıyla çapımı da [ ] α α α α α.a =,. X,X =.X,.X şelidedi. He bi eel sayı edisii aateisti fosiyouyla ifade edilebili. Ayıca bulaı sayıı taımıa göe e bi aateisti fosiyo bi bulaı sayı olu. Yai içi L( ) bulaı sayısı, x = ise ( x ) = 0, x ise şelide taımlaı. Böylece e eel sayı içi [,] = şelide bi gösteim vadı. Bu düşücede aeetle eel sayıla ümesi, L( ) bulaı sayıla ümesie gömülebili [20]. Bulaı sayıla ümesi üzeidei sıalama bağıtısı, eel aalıla aasıdai sıalama bağıtısıa bezeli göstei. X,Y L( ) içi ısmi sıalama bağıtısı şelide taımlaı [2]. [ ] α α X Y α 0, içi X Y ve X Y α α 3

21 Taım A L( ) ümesi veilsi. He X A bulaı sayısı içi X U olaca şeilde bi U bulaı sayısı vasa A ümesie üstte sıılıdı ve U bulaı sayısıa da A ümesii bi üst sııı dei. Eğe A ümesii e µ üst sııı içi U µ ise U bulaı sayısıa A ümesii e üçü üst sııı (supemumu) dei. Bi üme içi altta sıılılı ve ifimum avamlaı da beze şeilde taımlaı [22]. olma üzee L( ) üzeide Hausdoff metiği olaa bilie meti, ( L,d) şelide taımlaı. ( ) mutla değe metiğie idigei. α α α α α α ( ) = ( ) d X,Y max X Y, X Y ( ) L( ) α α ( ) = ( ) d:l d X,Y supd X,Y 0 α bi tam meti uzaydı [23]. Bu meti, üzeidei C( ), ölid uzayıı boş olmaya, ompat ve oves alt ümeleii ailesii göstesi. Bu tatide C( ) üzeide toplama ve salee çapma e A, B C( ) içi; ve e A C( ) ve λ içi A + B= { z:z = x+ y, x A ve y B } { λ } λa= z:z = x,x A şelide taımlaı. Buadai toplama ve çapma işlemlei C( ) üzeide bi liee yapı üeti. A ve B ümelei aasıdai uzalı δ ( A,B) = max{ supif a b,supif a b } b B a A a A b B 4

22 Hausdoff metiğiyle taımlaı. Buada. sembolü ile dei alışılmış Ölid omu (,δ ) gösteilmetedi. C ( ) uzayıı bi tam meti uzay olduğu bilimetedi [23]. Bi bulaı sayıı taımı aşağıdai biçimde geelleştiilebili. Taım boyutlu Ölid uzayı üzeidei bi bulaı sayı aşağıdai şatlaı sağlaya bi X : [ 0,] fosiyoudu: i) X omaldi, yai X(x 0 )= olaca şeilde e az bi x 0 mevcuttu, ii) X bulaı ovesti, yai eagi x,y ve 0 λ içi ( λ + ( λ) ) { ( ) ( )} X x y mi X x,x y eşitsizliği sağlaı, iii) X üst-yaı-süelidi iv) X 0 = { x : X ( x) > 0} ümesii apaışı ompattı. üzeidei bütü bulaı sayılaı ümesi ( ) 0 α L ile gösteili. içi X α esim ümesii göz öüe alalım. Taımıda, X α C( ) olduğu açıtı. L( ) dei toplama ve sale ile çapma X,Y L( ) olma üzee; şelide taımlaı. ve Şimdi, e bi q< içi α α α [ X + Y] = X + Y ve [ X ] α = X q q α α dq ( X,Y) = δ ( X,Y ) da 0 0 α α α ( ) d = supδ X,Y metileii taımlayalım. q s içi d q d s olma üzee α ve 5

23 ( C,d ) q olduğu açıtı. ( ) edili. ( ) = ( ) d X,Y limd X,Y q meti uzayı tamdı [24]. Buda soai ısımlada d q yeie d otasyou ullaılacatı. Açıça = içi L( ) ümeside, L( ) ve üzeide taımlı meti elde 2.3. Bulaı Sayı Dizilei ve İstatistisel Yaısalığı Taım Bulaı sayılaıı bi X = ( X ) dizisi, doğal sayıla ümeside L( ) içie taımlı bi X fosiyoudu. Bu duumda e bi pozitif tamsayısıa bi X() bulaı sayısı aşılı geli. Buda soai bölümlede X() yeie X yazacağız [25]. Taım X L 0 ( ) omşuluğu d( X,X0 ) ε q ve ε > 0 veilsi. Bua göe X 0 bulaı sayısıı ε- < olaca şeilde bütü X bulaı sayılaıı ümesidi. Bi X 0 bulaı sayısıı ε-omşuluğu K( X,ε 0 ) ile gösteili [25]. Taım X = ( X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. He ε > 0 sayısı içi > N ie d( X,X 0) < ε olaca şeilde bi N sayısı mevcut ise (X ) dizisi yaısatı ve limiti X 0 dı dei. Bu duumda lim X = X yazılı. Eğe limx 0 mevcut değilse (X ) dizisi ıasatı dei [25]. Öe x +, x,4 ise X ( x ) = x, x 4, ise , diğe duumlada şelidei X=(X ) bulaı sayı dizisii göz öüe alalım. Bu dizii limiti [ ] [ ] x 3, x 3,4 ise X 0 ( x) = x + 5, x 4,5 ise 0, diğe duumlada 6

24 di (Şeil 2.). Tüm yaısa bulaı sayı dizileii ümesii c(f) ile gösteeceğiz. Şeil 2.. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa yaısaması Teoem Yaısa bi X= (X ) bulaı sayı dizisii limiti teti [25]. Teoem X= (X ) ve Y= (Y ) bulaı sayı dizileii limitlei sıasıyla X 0 ve Y 0 olsu. Bu duumda aşağıdai özellile sağlaı [25]. i) ( ) lim X + Y = X + Y ii) ( ) 0 0 lim X Y = X Y iii) ( ) 0 0 lim X.Y = X.Y 0 0 X X 0 iv) lim = Y Y 0 (Eğe bütü la içi 0 sup py ve 0 sup py ) 0 Taım He ε > 0 içi,m > N olduğuda d( X,X ) m < ε olaca şeilde pozitif bi N tamsayısı mevcutsa X= (X ) bulaı sayı dizisie bi Caucy dizisi dei [25]. Reel sayı dizileide olduğu gibi yaısa e bulaı sayı dizisi ayı zamada bulaı Caucy dizidi. Taım He sayısı içi L X U olaca şeilde L ve U bulaı saılaı mevcut ise X= (X ) bulaı sayı dizie sıılıdı dei [25]. Bütü sıılı bulaı sayı dizileii ümesii ( F ) ile gösteeceğiz. Teoem Yaısa e bulaı sayı dizisi sıılıdı [25]. 7

25 Taım Bi X= (X ) bulaı sayı dizisii ve doğal sayılaı ata bi { } dizisii göz öüe alalım. Bu duumda ( ) X dizisie ( ) X dizisii bi alt dizisi dei [25]. Teoem Yaısa bi X= (X ) bulaı sayı dizisii e alt dizisi de yaısatı ve alt dizii limiti X= (X ) dizii limiti ile ayıdı [25]. Reel sayı dizileii istatistisel ve uvvetli Cesáo yaısalığı avamlaı bibileide bağımsız olaa taımlamış ve il otaya çıtığı zamalada güümüze ada bibileide bağımsız bi şeilde ayı ayı olaa geliştiilmeleie devam edilmişti. Buula bilite bu ii taım geel yapı itibaiyle bibileie bezemete olup sıılı dizile içi detile. Reel sayı dizileide istatistisel yaısalı avamı pe ço matematiçi taafıda çalışılmıştı. Bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı avamı Nuay ve Savaş [26] taafıda taımlamıştı. Daa soa Kwo [27] bulaı sayı dizileii istatistisel yaısalığı ile bulaı sayı dizileii uvvetli Cesáo yaısalığı aasıdai ilişiyi icelemişti. Taım X=(X ) bi bulaı sayısı olsu. He ε > 0 içi, lim { : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı mevcut ise, yai.. içi d( X,X 0) eşitsizliğii sağlaya bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısatı dei. (X ) dizisi X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısa ise X X ( S 0 ( F) ) yazılı [26]. S( F) ile istatistisel yaısa bulaı sayı dizileii ümesii gösteeceğiz. Özel olaa X = 0 alıısa S 0 ( F ) yeie S0 ( ) F yazacağız. Bilidiği gibi solu bi ümei doğal yoğuluğu sıfıdı. Buda dolayı ( ) S( F) c F göebiliiz. apsaması açıtı. Bu apsamaı esi olduğuu da aşağıdai öete < ε 8

26 Öe 2.3.3: X= (X ) bulaı sayı dizisii X ( x) [ ] [ ] x, x, + x + + 2, x +,+ 2 = 0, diğe duumlada X 0 ( x) = 3 ise =,2. 3 ise olaca biçimde taımlayalım. Buada olup, e ε 0 içi [ ] [ ] x, x,2 ise X 0 ( x) = x + 3, x 2,3 ise 0, diğe duumlada { : d ( X,X ) ε} 0 { 8,27,64... } ({ ε 0 }) olduğuda δ ( ) istatistisel yaısatı. Aca { :d( X,X 0) ε} :d X,X = 0dı. Bu edele X= (X ) dizisi X 0 a dizisi X 0 a yaısa değildi (Şeil 2.2). ümesi solu olduğu içi (X ) Şeil 2.2. (X ) bulaı sayı dizisii X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısaması S(F) ve ( F ) uzaylaı bibileii apsamazla. Yuaıdai öete veile X=(X ) bulaı sayı dizisii göz öüe alalım. Bu dizi istatistisel yaısatı faat sıılı değildi. Şimdi de sıılı olup istatistisel yaısa olmaya bi dizi öeğii veelim. 9

27 Öe 2.3.4: [ ] [ ] x, x,2 x + 3, x 2,3 te ise 0, diğe duumlada X(x) = x 8, x [ 8,9] x + 0, x [ 9,0] çift ise 0, diğe duumlada şelide taımlaa (X ) bulaı sayı dizisi sıılıdı, aca istatistisel yaısa değildi (Şeil 2.3). Şeil 2.3. İstatistisel yaısa olmaya, aca sıılı ola bi bulaı sayı dizisi Yaısa e bulaı sayı dizisi ayı zamada em istatistisel yaısa em de sıılı olduğuda S( F) ( F) di. Hatta c( F) S( F) ( F) esidi. Buula ilgili bi öe aşağıda veilmişti: apsaması 20

28 Öe 2.3.5: X= (X ) bulaı sayı dizisii x +, x,4 ise x +, x 4, ise X(x) = , diğe duumlada X (x), 0 = 3 ise =, 2 3 şelide taımlayalım. Buada [ ] [ ] x 8, x 8,9 ise X 0 ( x) = x + 0, x 9,0 ise 0, diğe duumlada olup X= (X ) dizisi em sıılıdı, em de X 0 bulaı sayısıa istatistisel yaısatı. Aca bu dizi yaısa değildi (Şeil 2.4.) Şeil 2.4. Yaısa olmaya, aca istatistisel yaısa bi bulaı sayı dizisi Taım X= (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Eğe lim d ( X,X 0) = 0 = olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı dizisi X 0 bulaı sayısıa uvvetli Cesáo yaısatı dei. Kuvvetli Cesáo yaısa bulaı dizileii ümesii w(f) ile gösteeceğiz. Bi başa ifadeyle 2

29 w( F ) = X = ( X ): lim d ( X,X ) = 0, 0 = e az bi X 0 içi di. X=(X ) bulaı dizi X 0 bulaı sayısıa uvvetli Cesáo yaısa ise 0 ( ( )) X X w F yazacağız [27]. Nuay [28], = ( ) lacuay dizisii ullaaa istatistisel yaısalı avamıı aşağıdai şeilde bulaı sayı dizileie geişletti. Taım Eğe e ε > 0 içi lim { I : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa, X=(X ) bulaı dizisi X 0 bulaı sayısıa lacuay istatistisel yaısatı dei. Bu duumda S lim X = X yazılı. Lacuay 0 istatistisel yaısa dizilei ümesi S ( ) 0 dizilei ümesi ise S ( F) ile gösteili. F ile sıfıa Lacuay istatistisel yaısa 2.4. Bulaı Sayı Dizileii Heme Heme Lacuay İstatistisel Yaısalığı Bu ısımda bulaı sayı dizileii eme eme lacuay istatistisel yaısalığı ve uvvetli eme eme yaısalığı avamlaıı taımlayaca ve bula aasıdai ilişiyi iceleyeceğiz. Bulaı sayı dizileii beze özellilei Altıo [29] ve Altı [30] taafıda veildi. Taım = ( ) bi lacuay dizisi ve X=(X ) bulaı sayılaıı bi dizisi olsu. He ε > 0 içi lim { I : d ( X,X 0) ε} = 0 olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa lacuay eme eme istatistisel yaısa dei. Bu duumda X ˆ X0( S ) veya S ˆ lim x = X yazılı. 0 Bulaı sayılaıı bütü lacuay eme eme istatistisel yaısa dizileii ümesi Ŝ ile gösteili. Özel olaa = (2 ) alıısa Ŝ yeie Ŝ yazılı. 22

30 Taım = ( ) bi lacuay dizisi ve p=(p ) pozitif eel sayılaı eagi bi dizisi olsu. Eğe p ( ) lim d X,X = I olaca şeilde bi X 0 bulaı sayısı vasa X= (X ) bulaı sayı dizisi X 0 bulaı sayısıa eme eme uvvetli lacuay yaısatı dei. Bu duumda X [, ] X0 M p yazılı. [ M, p] bulaı sayılaıı eme eme uvveti lacuay yaısa dizileii ümesii gösteme içi ullaılı. Özel olaa =(2 ) ve p = bütü içi [ M, p] yeie sıasıyla [ AC, p ] ve [ AC] yazılı. Teoem (X ) ve (Y ) ii bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide İspat: i) Ŝ limx = X ve c ise Ŝ limcx = cx dı. 0 0 ii) Ŝ limx = X ve Ŝ limy Y 0 0 dı [3]. Ŝ lim X + Y = X + Y = ise ( ) 0 0 i) α [0,] ve c olsu. X +i, Y +i, X 0 ve Y 0 ı α seviye ümelei sıasıyla α α α X,Y,X ve Y α olsu. + i + i 0 0 olduğuda elde edili. Buada ( cx α,cx α i 0 ) c ( X α,x α i 0 ) δ = δ + + ( ) = ( ) d cx,cx c d X,X + i 0 + i 0 ε { I : d ( cx,cx i 0) ε} I : d ( cx,cx + + i 0) c yazabiliiz. Böylece Ŝ limcx = cx dı. 0 ii) Kabul edelim i S limx = X 0 taımıda ve S limy = Y 0 olsu. δ metiğii 23

31 yazılabili. buluu. α α α α α α α α α α α α ( X Y,X Y i i 0 0 ) ( X Y,X Y i i i 0 ) ( X Y,X Y i i 0 0 ) α α α α =δ ( X,X i 0 ) +δ ( Y + Y ) δ + + δ + + +δ Miowsi eşitsizliğide Bu edele dı. Böylece ( ) ( + ) ( ) + ( ) d X,Y,X Y d X,X d Y,Y + i + i i 0 + i 0 { I :d ( X + i Y i,x + 0 Y 0) ε + + } { I :d ( X i,x 0) + d ( Y i,y 0) ε + + } ε ε I :d( X,X ) + I :d( Y,Y ) i 0 + i 0 S lim X + Y = X + Y du. 0 0 Aşağıdai souç, Teoem ü bi soucudu. Souç X ve Y ii bulaı sayı dizisi olsu. i) Eğe Ŝ limx = X ve c ise bu tatide Ŝ limcx = cx dı. 0 0 ii) Eğe Ŝ limx = X ve S limy = Y 0 0 ise ( ) Ŝ lim X + Y = X + Y dı 0 0 [3]. Teoem = ( ) bi lacuay dizi ve X= (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide i) limif q > içi [ AC,p] [ M,p] ii) limif q < içi [ M ] [ AC,p] iii) Eğe limif q limsup q < < ise [ M,P] [ AC,P] = di. İspat: i) X [ AC,p] ve limifq > olsu. 24

32 X Bu duumda e içi q +δ olaca şeilde δ > 0 mevcuttu. Bu tatide [ AC,p] yazılabili. içi p p p d ( X,X ) d( X,X i 0 i 0) d( X,X + = + i 0) + I = = p p d ( X,X i 0) d ( X,X + + i 0) = = = + δ = olduğuda, ve elde edili. δ δ = p ( + i 0) ve d( X,X ) + i 0 d X,X içi sıfıa düzgü yaısa (i ye göe düzgü). Böylece X [ M,p] ii) Kabul edelim i şeilde B > 0 vadı. X [ M,p] Bu tatide; A = d X,X <ε = p teimleii e iisi de di. limsupq < olsu. Bua göe e içi q < B olaca ve ε > 0 veilsi. p ( + ) e j R içi olaca şeilde R > 0 sayısı vadı. j i 0 j Ij He j=,2, içi A j < K olaca şeilde K > 0 buluabili. sayısı > R olma üzee < şatıı sağlayaca şeilde alısı. Bu tatide p p p d( X,X ) d( X,X ) d( X,X + i 0 + i 0 = ) + i 0 = = I p p d( X,X i 0)... d( X,X + i 0) + I2 I p d ( X + i,x 0) I = 25

33 2 2 d X i,x 0 + I2 ( ) ( ) ( ) ( ) R R... d X,X R R i 0 + IR + + ( ) ( ) p... d X,X i 0 + I = A + A A 2 R R 2 R R+ R + A A R+ R R R supa supa K B j + j < +ε j j R p p elde edili. = ie - olduğuda i ye düzgü olaa ( ) p d X,X 0 + i 0 buluu. Teoem = ( ) lacuay dizisi ve X = (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. Bu tatide 0 < =fp p sup p = H olma üzee X X M,p x x S i) 0[ ] 0( ) ii) X ( F) ve X X ( S ) X [ M,P] 0 iii) X ( F) ise S = [ M,p] [3] dı. İspat: i) ε > 0 ve X X [ M,p] olsu. Bua göe i ye göe düzgü olaa 0 26

34 d( X,X ) = d( X,X ) + d( X,X ) p p p + i 0 + i 0 + i 0 I I I dx ( + i,x0) ε dx ( + i,x0) <ε p d ( X, X i 0) + I dx ( + i,x0) ε yazılabili. Böylece X X 0( Sˆ ) ( ) I dx ( + i,x0) ε ε p mi ε, ε H ( ) I dx ( + i,x0) ε I : d X,X mi, { ( + i 0) } ε ε ε dı. ii) Kabul edelim i X ( F) ve X X 0( S ) H dı. X ( F) d X,X T olaca şeilde sabit bi T > 0 vadı. Veile ε > 0 içi + i 0 p d( X,X ) = d( X,X ) I olu. Böylece X [ M,p] 0 + i 0 + i 0 I dx ( + i,x0) ε di. iii) i ve ii de elde edili. I dx ( + i,x0) ε ( ) p + d( X,X + i 0) p max T,T + ε olduğuda H İ I I dx ( + i,x0) ε dx ( + i,x 0 ) ε max T,T I : d X,X ε H ( ) { ( + i 0) } H ( ) + max ε, ε Teoem = ( ) bi lacuay dizi ve X = (X ) bi bulaı sayı dizisi olsu. bu tatide limsup q < ise S ˆ S ˆ, i) 27

35 ii) limif q > ise S ˆ ˆ S iii) < limif q limsup q < ise S ˆ = S ˆ [3] dı. İspat: i) Eğe limsup q < ise e içi q < T olaca şeilde bi T > 0 vadı. Kabul edelim i X X 0( Sˆ ) ve e bi i içi { ( + ) } N = I :d X,X ε olsu. Bu tatide i i 0 N 0 <ε () olaca şeilde bi 0 vadı. { } = olsu ve i 0 M max N tadide e bi i içi; < olaca şeilde seçelim. Bu { :d( X,X i 0) ε} { :d ( X,X + + i 0) ε} { N N... N N... N i 2i 0i ( ) } 0 + i i = M N( 0 ) i N M N i + sup 0 { } 0 + > 0 M 0 + ε 0 M +ε 0 q M +ε 0 K elde edili. Bu da ispatı tamamla. 28

36 ii) Kabul edelim i limif q > olsu. Bu duumda yeteice büyü le içi δ q +δ olaca şeilde bi δ>0 vadı. = - - olduğuda elde edili. +δ 0 ( ˆ ) X X S olsu. Bu tatide e i ve ε > 0 içi dı. Böylece S ˆ ˆ buluu. S iii) (i) ve (ii) de elde edili. Teoem p q dı. { :d ( X i,x 0) ε + } { I :d ( X i,x 0) ε + } δ I :d X,X ε +δ { ( + i 0) } < ve ( q /p ) sıılı olsu. Bu tatide [ M,q] [ M,p] İspat: X= ( X ) [ M,q] olsu. He içi w d i ( X,X + + i 0) diyelim. Bu tatide e içi olaca şeilde seçilsi ( u,i) ve (,i) [3] q p = ve λ = q 0< λ olu. λ sayısı e içi 0<λ λ v dizileii aşağıdai gibi taımlayalım: w içi u = w ve v = 0 i,,i,i i, w < içi u = 0 ve v = w,i i, i, i, He içi w = u + w,i,i,i w = u + v λ λ λ,i,i,i olu. Buada da λ λ u u w ve v v buluu. Bu edele λ,i,i,i,i,i 29

37 λ ( ) ( ) λ λ =,i,i I I v U λ λ λ ( (,v,i) ) ( ) λ ( ) λ λ I I v =,i I v v +,i,i v,i I I I λ böylece ( ) Bua göe X [ M,p] elde edili. Teoem [ ] ( ) olma üzee [ AC, p] = ( m, p) [3]. λ p AC, p = X (X ) : sup d X,0, = < + i,i,0 p { ( ) } (m,p) = X = (X ):sup d X,0 < i+ p İspat: t = d( X,0) = d( X,0) alalım. Bu duumda ve elde edili. i + i = = i+ ( ) p sup d X,0 i+ sup t sup sup i d X,0,i =+ i λ p p ( ) (2) = = ( ) i,i i+,i i p+ i sup t sup t = sup d X,0 (3) (2) ve (3) de [ AC, p] = ( m, p) elde edili. 30

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RADYAL EPİTÜREVLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN:306-3 e-joual of New Wold Scieces Academ 009 Volume: 4 Numbe: 4 Aticle Numbe: 3A006 PHSIAL SIENES eceived: abua 009 Accepted: Septembe 009 Seies : 3A ISSN : 308-7304 009 www.ewwsa.com Goca İceoğlu

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Teçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska Yovaka Teçeva Smileski İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF IV İKTİSAT - HUKUK MESLEĞİ EKONOMİ TEKNİSYENİ Deetleyele: D. Bilyaa

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi,

12. Ders Büyük Sayılar Kanunları. Konuya geçmeden önce DeMoivre-Stirling formülünü ve DeMoivre-Laplace teoremini hatırlayalım. DeMoivre, genel terimi, . Ders Büyü Sayılar Kauları Kouya geçmede öce DeMoivre-Stirlig formülüü ve DeMoivre-Laplace teoremii hatırlayalım. DeMoivre, geel terimi, a!,,, 3,... e ola dizii yaısa olduğuu göstermiş, aca limitii bulamamış.

Detaylı

H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Kısım Bir Reel Değişkeli Foksiyolar Teorisi Prof.Dr.Hüseyi Çakallı 3 H.L.Royde Real Aalysis çeviri ve düzeleme Prof.Dr.Hüseyi Çakallı Reel

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER

BÖLÜM 2 D YOT MODELLER BÖLÜM YOT MOELLER.1. Bi diyodu liee olmaya davaıı lei yöde kutulamı bi joksiyouu akım-geilim kaakteistii gei bi bölgede ekil-.1 deki gibi üstel bi deiim göstei. cak, geek küçük geekse büyük akımlaa dou

Detaylı

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P.

3. Bir kabı, biri 17 diğeri 55 litre su alan ölçeklendirilmemiş iki kap yardımıyla tam olarak 1 litre suyla nasıl doldurursunuz açıklayınız. (10 P. 0..006 MAT3 AYRIK MATEMATİK ARASINAV SORULARI Numarası :..................................... Adı Soyadı :...................................... F,. Fiboacci sayısıı gösterme üzere, ( 0 P.) (a) F + = F

Detaylı

(Sopphie Germain Denklemi) çarpanlarına ayırınız. r s + t r s + t olduğunu ispatlayınız. + + + + olduğunu. + + = + + eşitliğini ispatlayınız.

(Sopphie Germain Denklemi) çarpanlarına ayırınız. r s + t r s + t olduğunu ispatlayınız. + + + + olduğunu. + + = + + eşitliğini ispatlayınız. Sayılar Teorisi Kouları Geel Sıavları www.sbelia.wordpress.com SINAV I(IDENTITIES WITH SQUARES) 4 4. a 4b (Sopphie Germai Deklemi) çarpalarıa ayırıız.. 4 4 = A ise A ı sadece = durumuda asal olduğuu ispatlayıız..

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ A.BURCU ÖZYURT SERİM

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ A.BURCU ÖZYURT SERİM TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEBİRSEL RICCATI DENKLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ ABURCU ÖZYURT SERİM DOKTORA TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN PROF DR MUSTAFA BAYRAM İSTANBUL,

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU.

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisas Tezi GENELLEŞTİRİLMİŞ NÖRLUND TOPLANABİLME METODU Elif SERİN Tez Daışmaı Yrd. Doç. Dr.Abdullah SÖNMEZOĞLU Yozgat 202

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748

ISBN - 978-605-5631-60-4 Sertifika No: 11748 ISBN - 978-605-563-60-4 Sertifia No: 748 GENEL KOORDİNATÖR: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR REDAKTE: REMZİ ŞAHİN AKSANKUR SERDAR DEMİRCİ SABRİ ŞENTÜRK Basm Yeri: EVOS BASIM - ANKARA Bu itab tüm basm ve yay halar

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi MAT407 REEL ANALİZ Prof. Dr. Ertan İBİKLİ ve

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI

{ 1 3 5} { 2 4 6} OLASILIK HESABI OLASILIK HESABI Bu derste, uygulamalarda sıkça karşılaşıla, Olasılık Uzaylarıda bazılarıa değieceğiz ve verilmiş bir Olasılık Uzayıda olasılık hesabı yapacağız. Ω. Ω solu sayıda elemaa sahip olsu. Ω {

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi

Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum için Analizi Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Der. Sciece a Eg. J of Fırat Uiv. 8 (), 3-3, 006 8 (), 3-3, 006 Yalıtımlı Duvarlara Isı Geçişii Kararlı Periyoi Durum içi Aalizi Meral ÖZEL ve Kâzım PIHILI Fırat Üiversitesi

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ATH ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Zeliha Kagısız Osmangazi Ünivesitesi, İtisadi ve İdai Bilimle Faültesi, İşletme Bölümü, Saısal Yöntemle

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C BLS Öcei erste; DN izilerie,,g, bazlarıı izilişi, RN izilerie,,g,u bazlarıı izilişi ve protei izilerie amio asitleri izilişi baımıa, orta bir alfabe ile yazılmış izileri hizalaması üzerie urulu. Hizalamış

Detaylı

A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A dan B ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir?

A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A dan B ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir? ÖRNEK 1 : A= {1,,}, B={1,,5,7}kümeleri veriliyor. A da B ye taımlaa aşağıdaki bağıtılarda hagisi foksiyo değildir? A) {(1,), (,5), (,7)} B) {(1,), (1,5), (,1)} C) {(1,1), (,1), (,1)} D) {(1,5), (,1), (,7)}

Detaylı

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b

ATOM MODELLER THOMSON ATOM MODEL. -parçacığının sapma açısı, ( ) ; tan θ = k. q α.q ç 1. 2 2.E k b ATOM MODLLR THOMSON ATOM MODL TOR ; Bu modele göe atom yaklaşık 10 10 mete çaplı bi küe şeklidedi. Pozitif yükle bu küe içie düzgü olaak Dağıtılmıştı. Negatif yüklü elektola ise küe içide atomu leyecek

Detaylı

VOLTERRA-WİENER SERİSİ KULLANILARAK OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYODUN ANALİZİ

VOLTERRA-WİENER SERİSİ KULLANILARAK OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYODUN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 998 : 4 : -2 : 675-683

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir.

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir. Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri Düzlemin noktalarını, düzlemin noktalarına eşleyen bire bir ve örten bir fonksiyona düzlemin bir dönüşümü denir. Öteleme: a =(a 1,a ) ve u =(u 1,u ) olmak

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı Damızlık Değeri, geotipik değer, allel frekasları Aki Pala, aki@comu.edu.tr ttp://members.comu.edu.tr/aki/ Damızlık değeri esabı µ Ökkeş =800 gr gülük calı ağırlık Sürü A Sürü µ Döller µ 500gr 700 DD esabı

Detaylı

PEANO UZAYLARI VE HAHN-MAZURKIEWICZ TEOREMİ ÜZERİNE

PEANO UZAYLARI VE HAHN-MAZURKIEWICZ TEOREMİ ÜZERİNE SAÜ Fe Edebiyat Dergisi (-) Z.GÜNEY ve M.ÖZKOÇ PEANO UZAYLAR VE HAHN-MAZURKEWCZ TEOREMİ ÜZERİNE Zekeriya GÜNEY, Murad ÖZKOÇ Muğla Üiversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fe ve Matematik Alalar Eğitimi

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads.

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads. http://oeis.org/a - (,,) Origial wor by Ata Aydi Uslu Hamdi Gota Ozmeese.. Explaatio: Number of bracelets made with blue, idetical red ad idetical blac beads. Usage: Chemistry: CROSSRES: A85 A989 A989

Detaylı

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir.

ISO 45001. M. Görkem Erdoğan. Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına www.gorkemerdogan.com adresinden erişilebilir. ISO 45001 M. Gör Erğa Bu suuya ve ouu pdf syasıa adreside işilebilir. 1 Giriş ISO 45001 e Nede İhtiyaç Duyuldu? Farlılılar Souç 2 Giriş ILO ya göre, h yıl 2.2 milyo çalışa iş azası veya mesle hastalığıda

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARTLARDA AKTİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARTLARDA AKTİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eg. Ach. Gazi Uiv. Cilt 6, No, 307-313, 011 Vol 6, No, 307-313, 011 SİNÜZOİDAL OLMAYAN ŞARLARDA AKİF OLMAYAN GÜÇLER ÜZERİNE BİR ANALİZ M. Eha BALCI 1* ve M. Haka HOCAOĞLU

Detaylı

TEST ljçbztïm/erf/ Sl/alama,BasitEçitsizlikler. Dojrucevap HB'seçenejidir. Dojru cevap 'IC'seçenej idir. Doj rucevap $;C'seçenejidir.

TEST ljçbztïm/erf/ Sl/alama,BasitEçitsizlikler. Dojrucevap HB'seçenejidir. Dojru cevap 'IC'seçenej idir. Doj rucevap $;C'seçenejidir. öss Matematik -/Slralama,BasitEsitsizlikler Sl/alama,BasitEçitsizlikler TEST ljçbztïm/erf/ - 0, - 0,0 - O,2 a b c esitlijininhertarafl- 00iIeçarpllrsa, 0 20 a b c eçitlijieldeedilir.bueyitlikte a= 0 seçilirse,

Detaylı

ÇÖZÜM.1. S.1. Uyarılmış bir hidrojen atomunda Balmer serisinin H β çizgisi gözlenmiştir. Buna göre,bunun dışında hangi serilerin çizgileri gözlenir?

ÇÖZÜM.1. S.1. Uyarılmış bir hidrojen atomunda Balmer serisinin H β çizgisi gözlenmiştir. Buna göre,bunun dışında hangi serilerin çizgileri gözlenir? KONU:ATOM FİĞİ ebuyukfizikci@otmail.com HAIRLAYAN ve SORU ÇÖÜMLERİ:Amet Selami AKSU Fizik Öğretmei www.fizikvefe.com S.1. Uyarılmış bir idroje atomuda Balmer serisii H β çizgisi gözlemiştir. Bua göre,buu

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 5.KONU Cebiresel yapılar; Grup, Halka 1. Matematik yapı 2. Denk yapılar ve eş yapılar 3. Grup 4. Grubun basit özellikleri 5. Bir elemanın kuvvetleri

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR GRAFIN TERS WIENER ENERJĠSĠ VE TERS WIENER-ESTRADA ĠNDEKSĠ Sez ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Matemat Aablm Dalı OCAK-0 KONYA Her Haı Salıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

Permütasyon Kombinasyon Binom Aç l m. Olas l k ve statistik. Karmafl k Say lar

Permütasyon Kombinasyon Binom Aç l m. Olas l k ve statistik. Karmafl k Say lar 0 0 0 Gerçek Say lar Kümesii Geiflletme Gere i Kümesi Aalitik Düzlemde Gösterilmesi Efllei i Modülü da fllemler ki Karmafl k Say Aras daki Uzakl k Karmafl k Say Geometrik Yeri Kutupsal Gösterimi Karmafl

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LISANS TEZİ MARKOV ZİNCİRLERİNDE BOOTSTRAP. Serhat DUMAN İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2006

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LISANS TEZİ MARKOV ZİNCİRLERİNDE BOOTSTRAP. Serhat DUMAN İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LISANS TEZİ MARKOV ZİNCİRLERİNDE BOOTSTRAP Serhat DUMAN İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 26 Her hakkı saklıdır Yrd. Doç. Dr. İhsa KARABULUT u daışmalığıda,

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir. BĞANTI - FONKSİYON 1. Sıralı İkili : (a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.! (x 1,x 2, x 3,x 4,...x n ) : sıralı n li denir. Örnek, (a,b,c) : sıralı

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER I. ATAMA PROBLEMLERİ PROBLEM 1. Bir isletmenin en kısa sürede tamamlamak istediği 5 işi ve bu işlerin yapımında kullandığı 5 makinesi vardır. Aşağıdaki

Detaylı

VERİ. gelir (bin) y l ÜNİTE 66 VERİ 2,5 1,5 1,2 KAVRAMSAL ADIM. Sayfa No VERİ... 478 496. σ = 1. İstatistik, Veri ve Grafikler...

VERİ. gelir (bin) y l ÜNİTE 66 VERİ 2,5 1,5 1,2 KAVRAMSAL ADIM. Sayfa No VERİ... 478 496. σ = 1. İstatistik, Veri ve Grafikler... ÜİTE KAVRAMSAL ADIM Sayfa o.... 8 9 İstatistik, Veri ve Grafikler.... 8 Merkezi, Eğilim ve Yayılım Ölçüleri... 8 Açıklık, Çeyrekler Açıklığı........................................................ 8 Varyas

Detaylı

1. KODLAMA KURAMINA GİRİŞ 1

1. KODLAMA KURAMINA GİRİŞ 1 ÖNSÖZ Bu çalışmaı oluşumu esasıda emeğ, blgs ve sosuz desteğyle baa yol göstere değerl hocam Prof. Dr. Erol BALKANAY a; alayışı, desteğ ve atılarıda ötürü değerl hocam Yrd. Doç. Dr. Recep KORKMAZ a teşeürlerm

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ Sevgi GÜRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yd. Doç. D. Fiket İŞIK EDİRNE-0

Detaylı

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ

KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Uludağ Üivesitesi Mühedislik Fakültesi Degisi, Cilt 21, Saı 1 ARAŞTIRMA DOI: 10.17482/uujfe.90925 KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ Tufa Güka

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi İtabul Üvete İşlete Faülte Deg Itabul Uvety Joual of the School of Bue Adtato Clt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 167-185 ISSN: 1303-1732 - www.fdeg.og 2008 Ve zaflaa aalz (VZA) le Tüye de vaıf üvetele etlğ ölçüle

Detaylı

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak

Venn Şeması ile Alt Kümeleri Saymak Ve Şeması ile lt Kümeleri Saymak Osma Ekiz Bu çalışmada verile bir kümei çeşitli özellikleri sağlaya alt küme veya alt kümlerii ve şeması yardımıyla saymaya çalışacağız. Temel presibimiz aradığımız alt

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Gibi faktörlerin alt kümlerindeki kritik faktörler (mali ve operasyonel) dikkate alınarak her bir yöntem için ayrı ayrı olmak üzere ;

Gibi faktörlerin alt kümlerindeki kritik faktörler (mali ve operasyonel) dikkate alınarak her bir yöntem için ayrı ayrı olmak üzere ; KULLANILACAK SOFTWARE: AVRA a) Geel Açılama Uzmaları özel değerledirmeleri ve firmaları prestijleri temel olmala beraber, dereceledirme çalışmalarımızda, eoomi ve matemati bilimlerii birlite ürettiği teorilerde

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

İLERLEYEN TÜR TİP-II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PARAMETRELERİNİN JACKKNİFE TAHMİN EDİCİSİ

İLERLEYEN TÜR TİP-II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PARAMETRELERİNİN JACKKNİFE TAHMİN EDİCİSİ ooet ve İtatt Sayı: 5-9 İSTANBUL ÜNİVSİTSİ İKTİSAT FAKÜLTSİ KONOMTİ V İSTATİSTİK DGİSİ İLLYN TÜ TİP-II SAĞDAN SANSÜLÜ ÖNKLM DAYALI DÜZGÜN DAĞILIMIN PAAMTLİNİN JACKKNİF TAHMİN DİCİSİ D. Coşu Kuş Bu aale

Detaylı

İstatistiksel Proses Kontrol - Seminer Notları -

İstatistiksel Proses Kontrol - Seminer Notları - MÜSEM - KALİTE YÖNETİCİLİĞİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI 06 Nisa 00 İstatistisel Proses Kotrol - Semier Notları - Marmara Üiversitesi, Tei Eğitim Faültesi e-posta eoer@marmara.edu.tr GSM 053 910016 - Telefo

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

OLASILIK VE TÜMEVARIM*

OLASILIK VE TÜMEVARIM* OLASILIK VE TÜMEVARIM* Yaza: Has Reichebach** Çevire: Hasa Aydı*** Tümevarım Soruu: Sık sık yieleme şeklideki olasılık yorumu, olasılık kuramı içeriside iki işleve sahiptir. İlki, sık sık yieleme bir olasılık

Detaylı

EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üivesitesi Jeodezi ve Fotogameti Müedisliği Öğetimide 30. Yõl Semozyumu16-18 Ekim 00 Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİTG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ

Detaylı

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü.

Bir Kompleks Sayının n inci Kökü. Prof.Dr.Hüsy ÇAKALLI Br Komplks Sayıı c Kökü. hrhag br sab doğal sayı olmak ür, br komplks sayıı c kökü, c kuvv bu sayıya ş ola komplks sayıdır. ( r(cos s olsu v (cos s dylm. Bu akdrd ( [ (cos s] dr v

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı