Atığın Yakılması I P H. Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki. Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atığın Yakılması I P H. Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki. Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri"

Transkript

1 Atığın Yakılması Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri I P H 1

2 Nasıl yapılır... Burada modern bir termal işleme sistemi sunulmaktadır. Bu sistem ayrı bir hava kirlilik kontrolsistemi ile desteklenmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir, sürekli olarak kendini yenilemekte ve eksiklerini gidererek günümüz standartlarından daha fazla bir t eknolojiyi yakalmıştır.gelecek için bugün çalışmak. Açıklama Çevre bilincinin dünya çapında artması ile birlikte, kirli yerler sorun olmaya başlamıştır. Kamu haasasıyetleri, son kayıplar ve düzenlemeler, devamlı kontrol fiyatları, sağlık ve güvenlik rizikoları, ortaya çıkan değerler ve içme suyu ve deniz suyu kirlenmeleri gelecek için yeni çözümler aramaya neden olmaktadır. Artan çöp toplama kanunlarının gelecekte çevresel depozito gibi bir uygulama getireceği gibi, böyle bir uygulamanın gittikçe çoğalan endüstri, ev ve turizm atıkları için tek çözüm olacağı söylenebilir. 2

3 Atık depolama ve işleme için gerekli ( Dönen fırın ) Termal Oksidator e ait detaylar ve spesifikasyonlar Bu sistem, dönen bir primer yanma odasından, bir hava karıştırma bölülmünden, bir sekonder yanma odasından( Resim 1 ve 2), oluşmaktdır. Atık maddesi dönen bant sayesinde, primer Pyrolysis birimine girer. Bu ünite C de - hidrokarbonların buharlastığı değer- işlem yapar ve düşük oksijen altında reaksiyon veren yanıcı gaz üretir. Bu düşük sıcaklık işlemi ağır metallerin buharlaşmasını minimuma indirmektedir. Gazlar daha sonra bir siklon bölümden %50,ila 100 civarında kullanılmamış hava bulunduran Ard-yakıcıya aktarılır ve oksidasyon böylece C de gerçekleşir. Gazların oksidasyon bölümüne yerleşme süresi 1-2 saniyedir. Bu süre katı maddeler için, organik hidrokarbonların miktarına bağlı olaraktan dakika civarındadır ve Fırın dönüşünün hızına bağlıdır. Termal oksidatör, sistem hatalarının en düşük şek,lde oluştuğu, ful otomatik bir sistem tarafından kontrol edilmektedir. Fırının negatif basınç altında çalışması, sistemden gaz çıkışını minimuma indirmektedir. Mekanik yoğunlaştırıcılar da buna ek olarak gaz kaçağını önlemek için kullamılmaktadır. Bu gazlar ard-yakıcıdan çıkıp unitenin zehirli hava kontrol birimine gireceklerdir. Önemli özelliklerinden bazıları şunlardı: Moduler kurulum ve taşınabilirlik Diğer kullanılan yakma tesislerine göre; kontrol edilen bir havalandırma, dual Atmosfer, şu an kullanılan fırınlara karşın daha fazla enerji derecesi( günümüzde kullanılan fırınların yerine), yüksek verim kapasitesi, daha az kirli gaz hacmi ve daha yüksek kül kalitesi. Dikey, yandan yanmalı sekonder Yanma odası( günümüzde kullanılan yatay odalar yerine), mevcut külün ve artık maddenin kendiliğinden temizlenmesi ve fırında oluşan kimyasalların oksidasyonu için uygun; Termal Atık oksidatörün, su ya da temizleme bölümünde oluşan bir arızasında acilsistemlerin kullanımında kolaylık; kirli gaz çıkışının hızlı şekilde aktif edilmesi. Tek pille çalışan Merkezi Kontrol Sistemi Central Control System- (CCS), kesintisiz güç kaynağı uninterruptible Power Supply- (UPS)ve tesisin işlemesinde emniyet için güvenlik bariyerleri ; Emisyon Görüntüleme Sistemi Continuous Emissions Monitoring System (CEM) artık gazların değerlendirilmesi,gaz analizleri için düşünülmüş, tesisi kontrol etme amaçlı Merkezi Kontrol Sistemi(CCS) ile bağlantıyı sağlamakta ve regülatörlere doğru şekilde veriyi iletmektedir. Geniş değerli otomatik kontrol sistemi, Sistem kullanım parametreleri ve atık maddenin tam yanmasının sağlanması CAM sistemi istenilen emisyon seviyelerinin aşılması durumunda, artık gazların sürekli ölçümünü ve atık besleme işleminin kesilmesini sağlar. Fırın içerisindeki artık gazın hızının ayarlanması için Prolysis sistemi partikülleri küçülterek nakileder ve hava temizleme sistemine yönlendirir. Bu sistemde, düşük sıcaklıkta fırının çalışması diğer bilinen yakma sistemlerinden farklı olarak ağır metallerin buharlaşmasını minimize eder. Bu özellik ağır metallerin emisyon kriterlerinde bir yenilik olarak göze çarpar. Çok yönlülüğü, flexibel çalışma şekli, hafif kirlenmiş ve konsantre edilmiş sıvı ve çamurların organik madde dizilimini yok etme kapasitesi Atık imha teknolojisi ile kombine edildiği zaman etkili, efektiv yüksek kapasitede atık imha imkanı (65 milyon Btu/h), Mikron partiküllerinin aşırı yüklenmesi durumunda kullanılan gaz temizleme sistemi( atık maddenin zehirinin uzaklaştırlması karakteristiği); Performans kriterleri olarak şu an British Kolomboya da mevcut olan Emisyon sınırlamaları baz alınmıştır. 3

4 ÖZELLĠKLER Bundan sonraki paragraflar, Termal oxidatör hakkında daha detaylı bilgiler içerir. İşlem akış diyagramları, dizayn bilgileri, ısı ve kütle dengeleri, teklif kabul edildikten sonra sunulacaktır. Dönen fırın (Primer yanma odası) Atık depolama kapasitesini arttırmak için fırın, kontrollü hava modunda çalıştırılır. Dış havanın içeriye sızması özel contaların kullanılması ile en aza indirilir. Havanın engellenmesi sayesinde bantlar daha rahat boşaltılır. Hava kaçağının önlenmesi yakılacak maddelerin değerini ve akış techizatının kapasitesinin arttırılmasını sağlar. ( Bu artış artık gazda da görülür.) Yanma bölümü havalandırması, yanma odasının sonunda ( burası aynı zamanda kül boşaltma kısmıdır.) ek yakıtı ve atıklardan oluşan sınırlı miktarda hidrokarbonu okside etmek için gerekli sıcaklığı kontrol etmektedir. Yanma odasında kullanılan yakıt doğal gazdır, fakat dizel ya da atık yağı da kullanılabilir. Ön görülen Yakıcı, multi yakıt tipinde olup ve atık yağı kullanmaya da elverişlidir. Temiz ve basıncı uygun yakıt temini alıcının sorumluluğundadır. Atık beslemesinden buharlaşma ile oluşan gaz yakıt, oksidasyonun ve imha işleminin yüksek yakma sistemlerinde işlem gördüğü sekonder yanma odasına geçiş yapar. Kül, fırının içerisinde yanacak gazların ters yönünde hareket eder ve Absorbsiyon bölgesi denilen, yakıcı alevinden oluşan yüksek sıcaklığın ve etkili bir hararetin bulunduğu bölgede hareketini tamamlar ve geriye kalan organikleri imha eder. 4

5 Sekonder Yanma Odası SCC Fırından çıkan gazlar Sekonder Yanma Odasına (SCC) gönderilir. SCC-Modülü yüksek etkili yandan yanmalı bir yakıcı, vertıkal(dikey) konumlanmış saklama kazanı ve alt kısımda bulunan bir kül boşaltma bandından oluşur. Özel atıkların imhası yakma gazlarının burada bulunmasından dolayı, seçilen sıcaklıkta ( C) bu kısımda gerçekleştirilir. Bu işlem için gerekili süre 1-2 saniye civarındadır. Kontrollü sekonder Hava Enjeksiyonu yanma odasının tam kontroülnde ve NOx bileşenlerinin azaltılmasında kullanılır. Hararet ise fırın içerisinde (SCC) tanımlanmamış gazın kullanılması ve/ya doğal gaz veya sıvı yakıt ın kullanılmasıyla ortaya çıkar. Özel tasarlanmış gaz dağıtıcısı, yandan yanmalı yakıcı ve alt kısımda blulnan kül boşaltma bandı, katı atıkların fırına girişlerinde, tipik yatay yanma odalarında görülen, katı maddelerin toplanması problemini ortadan kaldırmaktadır. SCC birimine taşınan katı maddeler yüksek sıcaklığa maruz bırakılır ve yehirli bileşenlerinin tamamıyla ayrıştırılması saplanır. Gaz temizleme Modülü Kendine özgü has dizaynlı kuru fırçası ile Gaz Temizleme modülü, gas dinlendirme bölümü, iki yüksek sıcaklık ek ayrıştırma odası, bir değişken hızlı ID fan ve bir atık madde birimi(stack) den oluşmaktadır. Temizlenmiş artık gazlar yığın sayesinde emısyon Görüntüleme sistemi (CEM) ile tamamen boşaltılır. Bu sistemin temel şartı istenildiği şekilde atık girişinin yapılabilmesidir.sistemin bu parçaları uzun ömürlü ve fazla bakım ihtiyacı gerektirmeyen parçalardır. Gaz temizleme modülü sönmüş yanan gazdan alt mikro partikülleri alır. Sıcak gazlar SCC merkezinden direk su miktarının kontrol edildiği havalandırma bölümüne geçer, bu su 150 C derece civarında atık üzerine püskürtülür. Bu bölümde bulunan Püskürtme ucu ile su pompaları tarafından atomize edilmiş su sağlanır Kuru aktive edilmiş kireç, artık gaz içerisindeki asit ile reaksiyona girmek üzere reaksiyona girmek üzere gaz odasına enjekte edilir. Uygun sıcaklıkta İki ek ayrıştırma odası, odada bulunan kireci ve kirli gaz kanallarından ince tanecikleri uzaklaştırmayı sağlar. Temizlenen bu yanmış gaz, filtrasyon odacığınıdan çıkarak ID fanı ve Artık madde birimi(stack) aracılığı ile atmosfere bırakılır. Bağımsız diğer modüller Kontrol binası Merkezi Kontrol sisteminden(ccs) ve Motor kontrol Merkezinden oluşur. Merkezi kontrol sistemi santralin görüntülenmesini ve Termal oksidatörün kontrolünü sağlar. Boşaltılan yığın gazının oksijen, Karbondiokist ve karbonmonoksit miktarı sürekli olarak CEM tarafından analiz edilir CEM ayrıştırılmış örneklere ve analiz sistemine dayanır ve partikel filtreleri, örnek soğutma kabı, ve analiz makinasından oluşur. Düzeltilmiş değerler CEM tarafında n CCS içerisinde görüntülenir ve atık besleme mekanizmasını kontrol ve kapatma işlemi için kullanılır. 5

6 Termal oksitleyici dimensiyonları Aşağıdaki değerler normal boyutlardır: Primer Yanma Odası Yapı Malzemesi : Sekonder Yanma Odası Yapı Malzemesi : Dinlendirme Kulesi Yapı Malzemesi : Ek ayırma odası: Yapı Malzemesi : Artık madde bölümü: Yapı Malzemesi : Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Boyutlar Yükseklik A-36 Çelik Çap Uzunluk Karbon Çelik 8'-6 7'-0" 10'-0 8'-6 45'-0" 12'-0 11'-4 50'-0" 12'-0" x '-6" 4'-0 60'-0" Yardımcı Yanma Odası: Yardımcı yanma odaları bağımsız pilotlu veya extern fanlı doğal gaz ya da dizel yakıcı odalarıdır. Ana yanma odası 4 milyon cal/h lik bir verimle Maxon multifire ve sekonder yanma odası 2 milyon cal/h lik bir verimle Maxon kinemax C'dir. 6

7 Parametreler Parametre Besleme Oranı 20 den yukarı /h Organik İçerik (%0.5 den Yukarı) Rutubet Katkı Maddesı Kgs/h Kgs/h Kgs/h Sıcaklık Döner Fırın (Besleme Sonunda) C Döner Fırın (Yanma Odası Sonunda) C Ard-yakıcı C Artık madde bölümü C Pressure Rotary Kiln 0,2 negative inches water 7

8 Elekriksel Bileşenler Motor Kontrol Merkezi : Elektrik panelinde iki banka yerleştirilmiş anahtarlar, değişken frekans sürücüleri, giriş servis anahtarını,düşük voltaj (220V) transformatörünü,düşük voltaj dağıtım panelini, kontrol voltaj (24V) transformatörünü yönetir. Mevcut transformatörlerden sadece biri ID fan motorunun mevcut çizimini ve panel kapısı ID fan motorundaki dijital okuma displayini ölçmek içindir. Elektrik Motorları: Burada tanımlanan motorlar TEFC, F klas, 1.15 servis faktör, motor kontrol merkezinden gelen 380/3/60 güç kaynağı uygulamalı operasyonlar için uygun standart verimli elektrik motorlarıdır. KOMPONENT ADE T MOTOR BÜYÜKLÜĞ Ü yapay fan sürürcüleri KW hava kompressör sürücüleri 2 56 KW Fırın sürücüsü 1 16 KW Atık besleme matkabı sürücüsü 1 10 KW primer yanma fanı sürücüsü 1 26 KW Sekonder yanma fanı sürücüsü 1 35 KW primer hava fanı sürücüsü 1 11 KW sekonder hava fan sürücüsü 1 22 KW Gaz kondisyon odası havalandırma sürücüleri 1.75 KW Fabrika Filtre kilit(bariyer) sürücüleri 2.75 KW Su pompası sürücüleri KW Ana kül taşıyıcı sürücüsü 1 5 KW Fabrika filtrasyon kül depolama sürücüsü KW Sekonder yanma odası matkabı sürücüsü KW gaz kondisyon odası matkabı sürücüsü KW Modüler Motor Listesi: Burada tanımlanan modüler motorlar, motor kontrol merkezinden beslenen 120/1/60 güç kaynaklı operasyonlar için kullanılan motorlardır. KOMPONENT ADE T MOTOR Primer yanma odası aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Primer Hava aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Sekonder yanma odası aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Sekonder hava aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC ID Fan VIV Motoru (Modüler) / 1 / 50 8

9 Kontrol Sistemi Kontrol Konsolu Birbirine bağlı optimum görüntüleme ve tüm sistemin otomatik kontrolu için (PLC) kontrolörün temin edileceği bir siemens esas programlanabilir mantığa dayanıyor bir tümden tümleşik kontrol sistemi. PLC devamlı monitör pozisyon on/off durum sıcaklık basınç düzey akış ve çeşitli alt sistemden tehlike işaretleri ve alan alet yaklaşık olarak her 30 milli saniye. Uygun sinyal okuyarak operasyonun sonraki sırasını başlatıp uygun pid denetim dönüşümü yoluyla sistemin uygun operasyonunu sürdürür. Ana kontrol paneli giriş sisteminin statüsünü erken kontrol etmek amaçlı kurulmuştur.ana kontrol paneli buton, anahtarlar, statü göstergeleri, sıcaklık ve basınç göstergeleri ve ana video panelini içerir. Kontrol konsolu Siemans PLC, bilgisayar klavye 19"inch video monitör, Alan-Bradley motor starteri, butonlar ve acil kapatma anahtarı Primer ve Sekonder yanma odası alev koruma üniteleri Honeywell dijital serilerine dayanmaktadır.bu üniteler alev şiddetini aralıksız okuyacak şekildedir. Sistem tamamen düzenli ihtyaçlara göre kurulmuş olup ana yakıt deposu, pilot bariyerleri, hava basınçlı yanma fanı bariyerleri ve UV alev dedektörü bariyerleri içermektedir. Alev koruma üniteleri kontrol konsoluna yerleştirilmiştir. Aralıksız Emisyon Görüntüleme ünitesi (Continuous Emission Monitoring (CEM) Co, Oksijen ve CO2 ölçümleri içindir.cem ünitesi gaz kondisyon ünitesine dahil olup, sistemde bulunan tek analiz ünitesidir. Enstrumantasyon Ölçüm ve Görüntüleme için enstrümantasyon termal tesis işletim ve kontrol parametreleri Isı Sensörleri: TI 1 PCC (Yanma odası sonu) Isı Kontrol birimleri: TIC 1 Ana yanma odası (Pcc yanma odası sıcaklığı ) TI 2 PCC (Besleyici sonu ) TI 3 SCC (Yanma odası sonu ) TI 4 SCC (Çıkış sonu) TI 5 Fabrika filtrasyon girişi TI 6 Artık madde Sıvı Yakıt Analizi:: S-1 Oxygen TIC 2 Primer havalandırma (Pcc besleyici sıcaklığı ) TIC 3 Atık Besleme (Scc sıcaklığı ) TIC 4 Sekonder yanma odası (Scc sıcaklığı ) TIC 5 Sekonder havalandırma (Scc sıcaklığı ) TIC 6 Dinlendirme suyu (Gcc çıkış sıcaklığı ) Basınç Kontrol birimleri: PIC-1 I.D. Fan (pcc yanma odası basıncı ) S-2 CO S-3 CO 2 PIC-2 Basınç difrensiyel filtresi Basınç Göstergeleri: PI-1 PI-2 SCC Basınç difrensiyali Fabrika basınç difrensiyali filtresi 9

10 Sistem Bariyerleri: Fırın ve yanma odalarında çeşitli güvenlik ve opreasyonal bariyerler bulunmaktadır. Yanma odası bariyeri:bu bariyer aşağıdaki durumlarda yakıt akışını kapatmaktadır. Yanma havalandırması arızasında yakıt basıncının yokluğunda ve alev hatalarında veya düzensiz alevlerde Bariyer 1: Bu bariyer aşağıdaki durumlarda termal oksidatöre giden atık akışını kapatır. Fırının yüksek sıcaklığında Fırının düşük sıcaklığında Yanma odasının sonrasında Yüksek sıcaklıkta Yanma odasının sonrasında Düşük sıcaklıkta Düşük oksijen seviyesinde, (% 5 in altında) ve yüksek CO seviyesinde, (100 ppm üzerinde) Bariyer 2:Bu bariyer aşağıdaki durumlarda atık akışını durdurmakta ve yanma odasından sonra bulunan acil çıkış kapısını açmaktadır. Dinlendirme suyu arızasında Ana termal oksidatör fanı arızasında ve yüksek çıkış sıcaklığında Bariyer 3:Bu bariyer aşağıdaki durumlarda termal oksidatöre giden atık akışını durdurmaktadır. Düşük oksijen seviyesinde (% 5 in altında) 10

11 Ekipmanlar Termal oksidatör aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: I. Primer yanma odası (Dönen Fırın): 8'-6"O.D.x40'-0" uzunluğunda ateşe dayanıklı ray ve asansörlü çelik odacık sistem bir zincir mekanizmayla ve ağır silindir yatakları ile desteklenmektedir. Odacığın her iki sonunuda kapatmak için kutucuk ve mekanik kollar bulunur Bir kübik yard kapasiteli atık besleme ambarı sürüş dişli çark mahfazasını içeren 16"f vida besleme mekanizması Primer havalandırma fanı (5,000 m3/h) ve cok yakıtlı yanma odası(4mm/cal Alt kısım toplama kabı ve son platform Primer hava fanı (5,000 m3/h) çok yakıtlı yakıcı (4 MM cal); Alt kısım toplama kabı ve son platform II. Sekonder yanma odası: 10'-0" çaplı x50 adım uzunluğunda konik arka bölümlü ayaklı kazan partikül ve bu kısım partikül ve artık çamurun dışarı atılması için gereklidir. Fırından art-yakıcıya hava girişli venturi geçiş kanalı Sekonder havalandırma fanı (24,000 m3/h) ve yanma odası (4 MM Btu); Acil durumlarda atık toplama kabı Ateşe dayanıklı raylı geçiş kanalı Basamaklı palet ve erişim platformları III.Havalandırma odası ve reaktör 12'-0" çaplı x 50 adım uzunluğunda bölümlü ateşe dayanıklı raylı su atomizasyon başlıklı, ve kireç dönüştürme başlıklı ayaklı kazan. IV.Ek odacık(baghouses) 4:2:1 oranında hava akışlı % 60 büyüklüğünde Ek odacık(baghouse) erişimi Plenum çatısındandır.ek odacık(baghouse) ambar duvarı ısıtıcılarıyla yalıtılmıştır. Filtre torbalarından birisi teflon dokumalı fiberglas astardan yapılmıştır. Sinyal ve magnetik subaplar için Basamak ve erişim platformu, Ekodacık(baghouse) ın çatı kapısına erişim yeri. V.ID fan ve motor Geriye doğru yatık fan, 150 derecede 80,000 m3/h ve 23" V.G. statik basınçta motor.fan motoru 250 HP TEFC 3/50/560; Kontrol birimi 11

12 VI.Artık madde odası Yığın (Stack). 4'-0" çapında x60 adım yüksekliğinde girdap önleyicili yığın. Emisyon görüntüsü için merdiven ve erişim platformu VII.Kontrol odası, MCC, enstrumantasyon. Motor kontrol merkezinde tüm gerekli elektrik anahtarları matkap ve fırın sürücüleri için. Termal oksidatör kontrol merkezi için tüm gerekli enstrumantasyonlar MMC diyagramı anons paneli PİD logic kontrollörü ve çizelge kaydedicisi. Kontrol odası:8'-6" x 20'-0" ölçülerinde VIII.Diğer parçalar. ACC den baghouse ve baghouse dan ID fana ve yığına kanal. Gerekli bölümlere erişmek üzere ısıya dayanıklı raylar Isıya dayanıklı termal oksidatör şirket tarafından kurulacaktır.tüm gerekli boru, armatürler, kablolar, kablo boruları ve yanma odasının kurulması için gerekli kurulumlar Vancouver daki fabrikamızda yapılacaktır.karmaşık parçalar, yerinde kurulum için sevk edilecektir. Yerinde kurulum müşterinin yanında icra edilecektir. Şirket alıcıyı 3 komple setin işletimini ve yapı elemanlarını ile ayrı parça listesini termal oksidatörün nakliyesi ile aynı anda destekleyecektir. IPH GmbH Pretschgasse 12 A-1110 Wien Web: 12

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR

RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler TR RMF Model 110-132-160 kw ve 150-180 kw IVR RMF asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır. Bu

Detaylı

Hakkımızda : 2/40. Ahmet DORUK Genel Müdür

Hakkımızda : 2/40. Ahmet DORUK Genel Müdür Hakkımızda : 1967'den 1997 senesine kadar Almanya'da kimya fabrikaları, tersaneler, uranyum tesisleri, nükleer santraller ; Almanya ve İran, termik santraller, radyoaktif ışınlar, yüksek basınçlı kazan

Detaylı

EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE)

EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE) EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE) (Nükleer Madde ve Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman Ve İlgili Teknolojinin Listesi) İÇİNDEKİLER BÖLÜM A. NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ 1. NÜKLEER

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADKY - Yr (YER TİPİ) VE DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 6, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADKY - Yr (YER TİPİ) VE ADKY - Dv (DUVAR KULLANIM, TİPİ) MONTAJ ALÜMİNYUM ve DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL SERVİSGAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM

Detaylı

LEVENT KARAKOÇ ARTI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ ŞTİ.

LEVENT KARAKOÇ ARTI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ ŞTİ. SU SİSİ SİSTEMLERİ SUNUMU LEVENT KARAKOÇ ARTI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ ŞTİ. 4/16/2011 GİRİŞ : Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan ve yaşam alanlarımızın bir parçası haline gelen Sprinkler Söndürme

Detaylı

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR

62 305 512 15 02/2008. Kullanım Kılavuzu Kompresörler. RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR Kullanım Kılavuzu Kompresörler RME Model 55-75-90-110E KW 55-75-90-110 KW IVR TR RME asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır.

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar TERMO TEKNİK MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Evomax www.termoteknik.com İÇİNDEKİLER Termoteknik ve Ideal Sterad Group un Tanıtımı 4 Yoğuşma Teknolojisi 5 Evomax Kazanın Özellikleri

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TR. RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR

Kullanım Kılavuzu TR. RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR Kullanım Kılavuzu TR Kompresörler RMD Model 30-37-45-55 kw 30-37-45-55 kw IVR RMD asla özelliklerinin ötesinde veya bu işletim ve bakım kılavuzundaki talimatlara uymayacak şekilde çalıştırılmamalıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Sayfa 2 İZAYDAŞ KLİNİK ve TEHLİKELİ ATIK YAKMA & ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Sayfa 3 İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma Ve Değerlendirme A.Ş.

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

Enerji Teknolojileri ve Ürünleri

Enerji Teknolojileri ve Ürünleri A Member of Target Group of Companies Karbon Salınımı ve Sera Gazı Salınım Oranlarının Düşürülmesi, Enerji Verimliliği, Atık Isıdan Enerji Kazanımı, Düşük Yakıt Tüketimi ve Enerji Üretim Maliyetlerinin

Detaylı

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA -

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - NİHAT EĞRİ a CİHAT İMANCI b MEHMET SALİH AKPOLAT

Detaylı

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR 835 KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR Hayati OLGUN Murat DOĞRU Colin R. HOWARTH ÖZET Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR İçindekiler Kullanım Bölümü Genel Kurulum bilgileri Kurulum hakkında bilgiler Ürün bilgiler NIBE SPLIT özellikleri NIBE SPLIT çalışma esası Drenaj tepsisi ısıtıcı, kontrol

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI AYDINLATMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş.

ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş. ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş. Sayfa 2 ĐZAYDAŞ Sayfa 3 ĐZAYDAŞ KLĐNĐK ve TEHLĐKELĐ ATIK YAKMA ve ENERJĐ ÜRETĐM TESĐSĐ Açılış Tarihi : 05.04.1997 Yakma Kapasitesi : 52 500 ton/yıl

Detaylı