Atığın Yakılması I P H. Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki. Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atığın Yakılması I P H. Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki. Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri"

Transkript

1 Atığın Yakılması Çevre için sürekli güvenlik Yeryüzü Sorumluluğu Geleceğe Etki Mali Ekolojiye mantıklı Çözümler İnsan Kaynakları talepleri I P H 1

2 Nasıl yapılır... Burada modern bir termal işleme sistemi sunulmaktadır. Bu sistem ayrı bir hava kirlilik kontrolsistemi ile desteklenmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir, sürekli olarak kendini yenilemekte ve eksiklerini gidererek günümüz standartlarından daha fazla bir t eknolojiyi yakalmıştır.gelecek için bugün çalışmak. Açıklama Çevre bilincinin dünya çapında artması ile birlikte, kirli yerler sorun olmaya başlamıştır. Kamu haasasıyetleri, son kayıplar ve düzenlemeler, devamlı kontrol fiyatları, sağlık ve güvenlik rizikoları, ortaya çıkan değerler ve içme suyu ve deniz suyu kirlenmeleri gelecek için yeni çözümler aramaya neden olmaktadır. Artan çöp toplama kanunlarının gelecekte çevresel depozito gibi bir uygulama getireceği gibi, böyle bir uygulamanın gittikçe çoğalan endüstri, ev ve turizm atıkları için tek çözüm olacağı söylenebilir. 2

3 Atık depolama ve işleme için gerekli ( Dönen fırın ) Termal Oksidator e ait detaylar ve spesifikasyonlar Bu sistem, dönen bir primer yanma odasından, bir hava karıştırma bölülmünden, bir sekonder yanma odasından( Resim 1 ve 2), oluşmaktdır. Atık maddesi dönen bant sayesinde, primer Pyrolysis birimine girer. Bu ünite C de - hidrokarbonların buharlastığı değer- işlem yapar ve düşük oksijen altında reaksiyon veren yanıcı gaz üretir. Bu düşük sıcaklık işlemi ağır metallerin buharlaşmasını minimuma indirmektedir. Gazlar daha sonra bir siklon bölümden %50,ila 100 civarında kullanılmamış hava bulunduran Ard-yakıcıya aktarılır ve oksidasyon böylece C de gerçekleşir. Gazların oksidasyon bölümüne yerleşme süresi 1-2 saniyedir. Bu süre katı maddeler için, organik hidrokarbonların miktarına bağlı olaraktan dakika civarındadır ve Fırın dönüşünün hızına bağlıdır. Termal oksidatör, sistem hatalarının en düşük şek,lde oluştuğu, ful otomatik bir sistem tarafından kontrol edilmektedir. Fırının negatif basınç altında çalışması, sistemden gaz çıkışını minimuma indirmektedir. Mekanik yoğunlaştırıcılar da buna ek olarak gaz kaçağını önlemek için kullamılmaktadır. Bu gazlar ard-yakıcıdan çıkıp unitenin zehirli hava kontrol birimine gireceklerdir. Önemli özelliklerinden bazıları şunlardı: Moduler kurulum ve taşınabilirlik Diğer kullanılan yakma tesislerine göre; kontrol edilen bir havalandırma, dual Atmosfer, şu an kullanılan fırınlara karşın daha fazla enerji derecesi( günümüzde kullanılan fırınların yerine), yüksek verim kapasitesi, daha az kirli gaz hacmi ve daha yüksek kül kalitesi. Dikey, yandan yanmalı sekonder Yanma odası( günümüzde kullanılan yatay odalar yerine), mevcut külün ve artık maddenin kendiliğinden temizlenmesi ve fırında oluşan kimyasalların oksidasyonu için uygun; Termal Atık oksidatörün, su ya da temizleme bölümünde oluşan bir arızasında acilsistemlerin kullanımında kolaylık; kirli gaz çıkışının hızlı şekilde aktif edilmesi. Tek pille çalışan Merkezi Kontrol Sistemi Central Control System- (CCS), kesintisiz güç kaynağı uninterruptible Power Supply- (UPS)ve tesisin işlemesinde emniyet için güvenlik bariyerleri ; Emisyon Görüntüleme Sistemi Continuous Emissions Monitoring System (CEM) artık gazların değerlendirilmesi,gaz analizleri için düşünülmüş, tesisi kontrol etme amaçlı Merkezi Kontrol Sistemi(CCS) ile bağlantıyı sağlamakta ve regülatörlere doğru şekilde veriyi iletmektedir. Geniş değerli otomatik kontrol sistemi, Sistem kullanım parametreleri ve atık maddenin tam yanmasının sağlanması CAM sistemi istenilen emisyon seviyelerinin aşılması durumunda, artık gazların sürekli ölçümünü ve atık besleme işleminin kesilmesini sağlar. Fırın içerisindeki artık gazın hızının ayarlanması için Prolysis sistemi partikülleri küçülterek nakileder ve hava temizleme sistemine yönlendirir. Bu sistemde, düşük sıcaklıkta fırının çalışması diğer bilinen yakma sistemlerinden farklı olarak ağır metallerin buharlaşmasını minimize eder. Bu özellik ağır metallerin emisyon kriterlerinde bir yenilik olarak göze çarpar. Çok yönlülüğü, flexibel çalışma şekli, hafif kirlenmiş ve konsantre edilmiş sıvı ve çamurların organik madde dizilimini yok etme kapasitesi Atık imha teknolojisi ile kombine edildiği zaman etkili, efektiv yüksek kapasitede atık imha imkanı (65 milyon Btu/h), Mikron partiküllerinin aşırı yüklenmesi durumunda kullanılan gaz temizleme sistemi( atık maddenin zehirinin uzaklaştırlması karakteristiği); Performans kriterleri olarak şu an British Kolomboya da mevcut olan Emisyon sınırlamaları baz alınmıştır. 3

4 ÖZELLĠKLER Bundan sonraki paragraflar, Termal oxidatör hakkında daha detaylı bilgiler içerir. İşlem akış diyagramları, dizayn bilgileri, ısı ve kütle dengeleri, teklif kabul edildikten sonra sunulacaktır. Dönen fırın (Primer yanma odası) Atık depolama kapasitesini arttırmak için fırın, kontrollü hava modunda çalıştırılır. Dış havanın içeriye sızması özel contaların kullanılması ile en aza indirilir. Havanın engellenmesi sayesinde bantlar daha rahat boşaltılır. Hava kaçağının önlenmesi yakılacak maddelerin değerini ve akış techizatının kapasitesinin arttırılmasını sağlar. ( Bu artış artık gazda da görülür.) Yanma bölümü havalandırması, yanma odasının sonunda ( burası aynı zamanda kül boşaltma kısmıdır.) ek yakıtı ve atıklardan oluşan sınırlı miktarda hidrokarbonu okside etmek için gerekli sıcaklığı kontrol etmektedir. Yanma odasında kullanılan yakıt doğal gazdır, fakat dizel ya da atık yağı da kullanılabilir. Ön görülen Yakıcı, multi yakıt tipinde olup ve atık yağı kullanmaya da elverişlidir. Temiz ve basıncı uygun yakıt temini alıcının sorumluluğundadır. Atık beslemesinden buharlaşma ile oluşan gaz yakıt, oksidasyonun ve imha işleminin yüksek yakma sistemlerinde işlem gördüğü sekonder yanma odasına geçiş yapar. Kül, fırının içerisinde yanacak gazların ters yönünde hareket eder ve Absorbsiyon bölgesi denilen, yakıcı alevinden oluşan yüksek sıcaklığın ve etkili bir hararetin bulunduğu bölgede hareketini tamamlar ve geriye kalan organikleri imha eder. 4

5 Sekonder Yanma Odası SCC Fırından çıkan gazlar Sekonder Yanma Odasına (SCC) gönderilir. SCC-Modülü yüksek etkili yandan yanmalı bir yakıcı, vertıkal(dikey) konumlanmış saklama kazanı ve alt kısımda bulunan bir kül boşaltma bandından oluşur. Özel atıkların imhası yakma gazlarının burada bulunmasından dolayı, seçilen sıcaklıkta ( C) bu kısımda gerçekleştirilir. Bu işlem için gerekili süre 1-2 saniye civarındadır. Kontrollü sekonder Hava Enjeksiyonu yanma odasının tam kontroülnde ve NOx bileşenlerinin azaltılmasında kullanılır. Hararet ise fırın içerisinde (SCC) tanımlanmamış gazın kullanılması ve/ya doğal gaz veya sıvı yakıt ın kullanılmasıyla ortaya çıkar. Özel tasarlanmış gaz dağıtıcısı, yandan yanmalı yakıcı ve alt kısımda blulnan kül boşaltma bandı, katı atıkların fırına girişlerinde, tipik yatay yanma odalarında görülen, katı maddelerin toplanması problemini ortadan kaldırmaktadır. SCC birimine taşınan katı maddeler yüksek sıcaklığa maruz bırakılır ve yehirli bileşenlerinin tamamıyla ayrıştırılması saplanır. Gaz temizleme Modülü Kendine özgü has dizaynlı kuru fırçası ile Gaz Temizleme modülü, gas dinlendirme bölümü, iki yüksek sıcaklık ek ayrıştırma odası, bir değişken hızlı ID fan ve bir atık madde birimi(stack) den oluşmaktadır. Temizlenmiş artık gazlar yığın sayesinde emısyon Görüntüleme sistemi (CEM) ile tamamen boşaltılır. Bu sistemin temel şartı istenildiği şekilde atık girişinin yapılabilmesidir.sistemin bu parçaları uzun ömürlü ve fazla bakım ihtiyacı gerektirmeyen parçalardır. Gaz temizleme modülü sönmüş yanan gazdan alt mikro partikülleri alır. Sıcak gazlar SCC merkezinden direk su miktarının kontrol edildiği havalandırma bölümüne geçer, bu su 150 C derece civarında atık üzerine püskürtülür. Bu bölümde bulunan Püskürtme ucu ile su pompaları tarafından atomize edilmiş su sağlanır Kuru aktive edilmiş kireç, artık gaz içerisindeki asit ile reaksiyona girmek üzere reaksiyona girmek üzere gaz odasına enjekte edilir. Uygun sıcaklıkta İki ek ayrıştırma odası, odada bulunan kireci ve kirli gaz kanallarından ince tanecikleri uzaklaştırmayı sağlar. Temizlenen bu yanmış gaz, filtrasyon odacığınıdan çıkarak ID fanı ve Artık madde birimi(stack) aracılığı ile atmosfere bırakılır. Bağımsız diğer modüller Kontrol binası Merkezi Kontrol sisteminden(ccs) ve Motor kontrol Merkezinden oluşur. Merkezi kontrol sistemi santralin görüntülenmesini ve Termal oksidatörün kontrolünü sağlar. Boşaltılan yığın gazının oksijen, Karbondiokist ve karbonmonoksit miktarı sürekli olarak CEM tarafından analiz edilir CEM ayrıştırılmış örneklere ve analiz sistemine dayanır ve partikel filtreleri, örnek soğutma kabı, ve analiz makinasından oluşur. Düzeltilmiş değerler CEM tarafında n CCS içerisinde görüntülenir ve atık besleme mekanizmasını kontrol ve kapatma işlemi için kullanılır. 5

6 Termal oksitleyici dimensiyonları Aşağıdaki değerler normal boyutlardır: Primer Yanma Odası Yapı Malzemesi : Sekonder Yanma Odası Yapı Malzemesi : Dinlendirme Kulesi Yapı Malzemesi : Ek ayırma odası: Yapı Malzemesi : Artık madde bölümü: Yapı Malzemesi : Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Dış Çap İç Çap Uzunluk Isıya dayanıklı karbon çelik Boyutlar Yükseklik A-36 Çelik Çap Uzunluk Karbon Çelik 8'-6 7'-0" 10'-0 8'-6 45'-0" 12'-0 11'-4 50'-0" 12'-0" x '-6" 4'-0 60'-0" Yardımcı Yanma Odası: Yardımcı yanma odaları bağımsız pilotlu veya extern fanlı doğal gaz ya da dizel yakıcı odalarıdır. Ana yanma odası 4 milyon cal/h lik bir verimle Maxon multifire ve sekonder yanma odası 2 milyon cal/h lik bir verimle Maxon kinemax C'dir. 6

7 Parametreler Parametre Besleme Oranı 20 den yukarı /h Organik İçerik (%0.5 den Yukarı) Rutubet Katkı Maddesı Kgs/h Kgs/h Kgs/h Sıcaklık Döner Fırın (Besleme Sonunda) C Döner Fırın (Yanma Odası Sonunda) C Ard-yakıcı C Artık madde bölümü C Pressure Rotary Kiln 0,2 negative inches water 7

8 Elekriksel Bileşenler Motor Kontrol Merkezi : Elektrik panelinde iki banka yerleştirilmiş anahtarlar, değişken frekans sürücüleri, giriş servis anahtarını,düşük voltaj (220V) transformatörünü,düşük voltaj dağıtım panelini, kontrol voltaj (24V) transformatörünü yönetir. Mevcut transformatörlerden sadece biri ID fan motorunun mevcut çizimini ve panel kapısı ID fan motorundaki dijital okuma displayini ölçmek içindir. Elektrik Motorları: Burada tanımlanan motorlar TEFC, F klas, 1.15 servis faktör, motor kontrol merkezinden gelen 380/3/60 güç kaynağı uygulamalı operasyonlar için uygun standart verimli elektrik motorlarıdır. KOMPONENT ADE T MOTOR BÜYÜKLÜĞ Ü yapay fan sürürcüleri KW hava kompressör sürücüleri 2 56 KW Fırın sürücüsü 1 16 KW Atık besleme matkabı sürücüsü 1 10 KW primer yanma fanı sürücüsü 1 26 KW Sekonder yanma fanı sürücüsü 1 35 KW primer hava fanı sürücüsü 1 11 KW sekonder hava fan sürücüsü 1 22 KW Gaz kondisyon odası havalandırma sürücüleri 1.75 KW Fabrika Filtre kilit(bariyer) sürücüleri 2.75 KW Su pompası sürücüleri KW Ana kül taşıyıcı sürücüsü 1 5 KW Fabrika filtrasyon kül depolama sürücüsü KW Sekonder yanma odası matkabı sürücüsü KW gaz kondisyon odası matkabı sürücüsü KW Modüler Motor Listesi: Burada tanımlanan modüler motorlar, motor kontrol merkezinden beslenen 120/1/60 güç kaynaklı operasyonlar için kullanılan motorlardır. KOMPONENT ADE T MOTOR Primer yanma odası aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Primer Hava aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Sekonder yanma odası aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC Sekonder hava aktüatör motoru (Modüler) 1 24 VOLTS AC ID Fan VIV Motoru (Modüler) / 1 / 50 8

9 Kontrol Sistemi Kontrol Konsolu Birbirine bağlı optimum görüntüleme ve tüm sistemin otomatik kontrolu için (PLC) kontrolörün temin edileceği bir siemens esas programlanabilir mantığa dayanıyor bir tümden tümleşik kontrol sistemi. PLC devamlı monitör pozisyon on/off durum sıcaklık basınç düzey akış ve çeşitli alt sistemden tehlike işaretleri ve alan alet yaklaşık olarak her 30 milli saniye. Uygun sinyal okuyarak operasyonun sonraki sırasını başlatıp uygun pid denetim dönüşümü yoluyla sistemin uygun operasyonunu sürdürür. Ana kontrol paneli giriş sisteminin statüsünü erken kontrol etmek amaçlı kurulmuştur.ana kontrol paneli buton, anahtarlar, statü göstergeleri, sıcaklık ve basınç göstergeleri ve ana video panelini içerir. Kontrol konsolu Siemans PLC, bilgisayar klavye 19"inch video monitör, Alan-Bradley motor starteri, butonlar ve acil kapatma anahtarı Primer ve Sekonder yanma odası alev koruma üniteleri Honeywell dijital serilerine dayanmaktadır.bu üniteler alev şiddetini aralıksız okuyacak şekildedir. Sistem tamamen düzenli ihtyaçlara göre kurulmuş olup ana yakıt deposu, pilot bariyerleri, hava basınçlı yanma fanı bariyerleri ve UV alev dedektörü bariyerleri içermektedir. Alev koruma üniteleri kontrol konsoluna yerleştirilmiştir. Aralıksız Emisyon Görüntüleme ünitesi (Continuous Emission Monitoring (CEM) Co, Oksijen ve CO2 ölçümleri içindir.cem ünitesi gaz kondisyon ünitesine dahil olup, sistemde bulunan tek analiz ünitesidir. Enstrumantasyon Ölçüm ve Görüntüleme için enstrümantasyon termal tesis işletim ve kontrol parametreleri Isı Sensörleri: TI 1 PCC (Yanma odası sonu) Isı Kontrol birimleri: TIC 1 Ana yanma odası (Pcc yanma odası sıcaklığı ) TI 2 PCC (Besleyici sonu ) TI 3 SCC (Yanma odası sonu ) TI 4 SCC (Çıkış sonu) TI 5 Fabrika filtrasyon girişi TI 6 Artık madde Sıvı Yakıt Analizi:: S-1 Oxygen TIC 2 Primer havalandırma (Pcc besleyici sıcaklığı ) TIC 3 Atık Besleme (Scc sıcaklığı ) TIC 4 Sekonder yanma odası (Scc sıcaklığı ) TIC 5 Sekonder havalandırma (Scc sıcaklığı ) TIC 6 Dinlendirme suyu (Gcc çıkış sıcaklığı ) Basınç Kontrol birimleri: PIC-1 I.D. Fan (pcc yanma odası basıncı ) S-2 CO S-3 CO 2 PIC-2 Basınç difrensiyel filtresi Basınç Göstergeleri: PI-1 PI-2 SCC Basınç difrensiyali Fabrika basınç difrensiyali filtresi 9

10 Sistem Bariyerleri: Fırın ve yanma odalarında çeşitli güvenlik ve opreasyonal bariyerler bulunmaktadır. Yanma odası bariyeri:bu bariyer aşağıdaki durumlarda yakıt akışını kapatmaktadır. Yanma havalandırması arızasında yakıt basıncının yokluğunda ve alev hatalarında veya düzensiz alevlerde Bariyer 1: Bu bariyer aşağıdaki durumlarda termal oksidatöre giden atık akışını kapatır. Fırının yüksek sıcaklığında Fırının düşük sıcaklığında Yanma odasının sonrasında Yüksek sıcaklıkta Yanma odasının sonrasında Düşük sıcaklıkta Düşük oksijen seviyesinde, (% 5 in altında) ve yüksek CO seviyesinde, (100 ppm üzerinde) Bariyer 2:Bu bariyer aşağıdaki durumlarda atık akışını durdurmakta ve yanma odasından sonra bulunan acil çıkış kapısını açmaktadır. Dinlendirme suyu arızasında Ana termal oksidatör fanı arızasında ve yüksek çıkış sıcaklığında Bariyer 3:Bu bariyer aşağıdaki durumlarda termal oksidatöre giden atık akışını durdurmaktadır. Düşük oksijen seviyesinde (% 5 in altında) 10

11 Ekipmanlar Termal oksidatör aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: I. Primer yanma odası (Dönen Fırın): 8'-6"O.D.x40'-0" uzunluğunda ateşe dayanıklı ray ve asansörlü çelik odacık sistem bir zincir mekanizmayla ve ağır silindir yatakları ile desteklenmektedir. Odacığın her iki sonunuda kapatmak için kutucuk ve mekanik kollar bulunur Bir kübik yard kapasiteli atık besleme ambarı sürüş dişli çark mahfazasını içeren 16"f vida besleme mekanizması Primer havalandırma fanı (5,000 m3/h) ve cok yakıtlı yanma odası(4mm/cal Alt kısım toplama kabı ve son platform Primer hava fanı (5,000 m3/h) çok yakıtlı yakıcı (4 MM cal); Alt kısım toplama kabı ve son platform II. Sekonder yanma odası: 10'-0" çaplı x50 adım uzunluğunda konik arka bölümlü ayaklı kazan partikül ve bu kısım partikül ve artık çamurun dışarı atılması için gereklidir. Fırından art-yakıcıya hava girişli venturi geçiş kanalı Sekonder havalandırma fanı (24,000 m3/h) ve yanma odası (4 MM Btu); Acil durumlarda atık toplama kabı Ateşe dayanıklı raylı geçiş kanalı Basamaklı palet ve erişim platformları III.Havalandırma odası ve reaktör 12'-0" çaplı x 50 adım uzunluğunda bölümlü ateşe dayanıklı raylı su atomizasyon başlıklı, ve kireç dönüştürme başlıklı ayaklı kazan. IV.Ek odacık(baghouses) 4:2:1 oranında hava akışlı % 60 büyüklüğünde Ek odacık(baghouse) erişimi Plenum çatısındandır.ek odacık(baghouse) ambar duvarı ısıtıcılarıyla yalıtılmıştır. Filtre torbalarından birisi teflon dokumalı fiberglas astardan yapılmıştır. Sinyal ve magnetik subaplar için Basamak ve erişim platformu, Ekodacık(baghouse) ın çatı kapısına erişim yeri. V.ID fan ve motor Geriye doğru yatık fan, 150 derecede 80,000 m3/h ve 23" V.G. statik basınçta motor.fan motoru 250 HP TEFC 3/50/560; Kontrol birimi 11

12 VI.Artık madde odası Yığın (Stack). 4'-0" çapında x60 adım yüksekliğinde girdap önleyicili yığın. Emisyon görüntüsü için merdiven ve erişim platformu VII.Kontrol odası, MCC, enstrumantasyon. Motor kontrol merkezinde tüm gerekli elektrik anahtarları matkap ve fırın sürücüleri için. Termal oksidatör kontrol merkezi için tüm gerekli enstrumantasyonlar MMC diyagramı anons paneli PİD logic kontrollörü ve çizelge kaydedicisi. Kontrol odası:8'-6" x 20'-0" ölçülerinde VIII.Diğer parçalar. ACC den baghouse ve baghouse dan ID fana ve yığına kanal. Gerekli bölümlere erişmek üzere ısıya dayanıklı raylar Isıya dayanıklı termal oksidatör şirket tarafından kurulacaktır.tüm gerekli boru, armatürler, kablolar, kablo boruları ve yanma odasının kurulması için gerekli kurulumlar Vancouver daki fabrikamızda yapılacaktır.karmaşık parçalar, yerinde kurulum için sevk edilecektir. Yerinde kurulum müşterinin yanında icra edilecektir. Şirket alıcıyı 3 komple setin işletimini ve yapı elemanlarını ile ayrı parça listesini termal oksidatörün nakliyesi ile aynı anda destekleyecektir. IPH GmbH Pretschgasse 12 A-1110 Wien Web: 12

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

FERMANTASYON GRUBU (NDO) Nihai Dinlendirme Odası, (NDO) Nihai Dinlendirme Tüneli

FERMANTASYON GRUBU (NDO) Nihai Dinlendirme Odası, (NDO) Nihai Dinlendirme Tüneli Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! FERMANTASYON GRUBU () Nihai Dinlendirme Odası, () Nihai Dinlendirme Tüneli / NDT NİHAİ DİNLENDİRME ODASI Ekmek hamurunun pişirme öncesi ideal hacim ve gözenek yapısına

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ FİLTRASYON SİSTEMİ

SOĞUTMA KULESİ FİLTRASYON SİSTEMİ Arıtma Tipi; Su içerindeki kum gibi sudan ağır kaba partiküllerin filtrasyon işlemi. Özellikleri; 70 mikrona kadar tüm partikülleri tutar 1 m3 / saat-5000 m3 / saat arasında filtrasyon Sistem çalışıyor

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com Zareba Sensepoint Sensepoint sabit gaz dedektörleri yanıcı - patlayıcı, zehirleyici gazlar ve oksijen algılamada düşük maliyetli çözüm Sensepoint Genel özellikler Yanıcı-patlayıcı gazlar, zehirleyici gazlar

Detaylı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı

Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Verimli Kümesler İçin Isı Geri Kazanım Cihazı www.tavsan.com.tr Isı geri kazanım entegreli, yüksek ve dengeli ısıtma sistemi. Dikili tip ve diğer kombinasyonlar ile mükemmel çevreci.

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

RMF bsft yakit filtre sistemleri

RMF bsft yakit filtre sistemleri RMF bsft yakit filtre sistemleri Değerli kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon dünyasında günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF BSFT ürün ve çözümlerini kısaca tanıtmak

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ VE CNC EKİPMANLARI AŞ. ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ HP1 50-120 Bar Arası Çalışma Dişli Pompa Sistemi (Winman) Dişli Pompa Sistemi (Casappa) Ops. 9lt /Dakika (Standart) 12/16 lt/dakika (Ops.) Tek Çıkışlı

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011

3. Biogas-Training. Bileşenler. Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) 13.09.2011 3. Biogas-Training Bileşenler Michael Köttner, International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) Nesta Boutique Hotel Ankara, 12.-13.09.2011 13.09.2011 1 Biyogaz Eğitim Semineri Bileşenler

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler Gaz Yakıtlı Brülörler Vectron Modeller 14,5 2.100 kw kapasite aralığında, kolay erişebilirlik ve servis imkanı, kompakt, hafif, farklı namlu uzunlukları seçenekleri ile küp formasyonunda brülör sökülmeden

Detaylı

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi DPT projesi desteği ile tasalanarak kurulan gaz atomizasyon ünitesinin genel görünümü şekil 1 de verilmiştir. Dumlupınar Gaz Atomizasyon ünitesi altı ana bölümden oluşmaktadır.

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin 1/10 CO2 DOZAJ SİSTEMİ CO2 dozajlama sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1 - O2 trimli (etematik) mikro işlemcili brülör (otomatik yanma izleme sistemi), 2 - O2 trim sisteminin diğer komponentleri,

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c

SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c CR8112EC SICAK SU ABSORBSİYONLU SOĞUTUCU c (DÜŞÜK SICAKLIKTA SICAK SU UYGULAMALARI) Model RCH Güneş ısısı için Yakma tesislerinden çıkan atık ısılar için Dünyamızla dost... kaynak sularının ve fabrika

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ Demir çelik sektörü: Nursan Çelik A.Ş. de alevsiz yakma sistemi. 32m 3 /ton gaz tüketimi ve %0.67 tufal 2, 2, x Endüstriyel yakma sistemlerinde tecrübeli teknik servis ekibimiz sisteminizi revize eder,

Detaylı

Buharlı kaynatma kazanı

Buharlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 2014 OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ 0 www.ogendidactic.com GAZ ABSORBSİYON VE DESORBSİYON EĞİTİM SETİ 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Deney seti endüstriyel proseslerdeki absorpsiyon işlemi uygulamalarına

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ

Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü AKIŞKAN KONTROLÜ SEVİYE VE SICAKLIK KOMBİNE KONTROLÜ VE ŞALTERLERİ NTM G3/4" 4 ayrı seviye kontakt noktası 3 ayrı seviye kontakt noktası ve Sıcaklık göstergesi

Detaylı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com Verim Artışı %3-5 Yakıt Tasarrufu Kazan/Brülör MM Kontrol Modülü DTI Bilgi Aktarım Ünitesi EGA Baca Gazı Analiz Cihazı Yardımcı Ekipmanlar YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ Yüksek teknoloji ürünü Autoflame Yakma

Detaylı

Yüksek Basınç Pompaları -70-100 Bar 1 x 30lt/dk, Elektrik motor 380V 50Hz. 1 x 5.5 kw Basınç ayar regülatörleri ve Baypas Manometre 0-160 Bar. Giriş Suyu Kontrol Valfi Düşük Basınç Uyarı Switch 2. Su Filtre

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI Isıtma ve soğutma sistemlerinden havanın tamamen atılması içindir. En küçük hava kabarcıklarını gidermekle kalmaz aynı zamanda suda erimiş durumdaki

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 2014 Yanma Yanma Yanma Doğal Gazın Hacimsel Bileşimi Bileşenler

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE Tam Otomatik Ters Yıkamalı AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE AZUD HELİX OTOMATİK DİSKLİ FİLTRE SİSTEMLERİ AZUD HELĠX OTOMATĠK DĠSKLĠ FĠLTRE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Kirli su, filtre kabı içerisine girer ve helix içerisinden

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016

www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016 www.tamsan.com.tr Genel Ürün Kataloğu 2016 Küresel Türk Markası Memnuniyet Üretiyoruz Vidalı Hava Kompresörleri Düşük Ses Seviyesi Tamsan, vidalı kompresörlerinin tasarımını yaparken, dikkate aldığı

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı