Bahar Dönemi Proje III ve Bitirme Çalışması Konuları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-2013 Bahar Dönemi Proje III ve Bitirme Çalışması Konuları"

Transkript

1 Bahar Dönemi Proje III ve Bitirme Çalışması Konuları 1. Prof. Dr. Semra ÖZTÜRK 1. Güç Kalitesi 2. Enerji Planlaması 3. Đletim Sistemi Problemleri 4. Güç Kalitesi 5. Şalt Tesisi ve Ekipmaların Tanıtımı 6. Analog ve Sayısal Röle Yapıları 7. Kojenerasyon Santralleri 8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 9. Yük Akışı Analizi 10. Ferrorezonans ve Etkileri 11. Güç Sistemlerinde Koruma 12. Elektrik Tesislerinde Topraklama 2. Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU 1. D.C. Motor veya generatör tasarımı ve projelendirilmesi 2. Magnetik devre tasarımı 3. Anahtarlı Relüktans Motoru tasarımı, kontrolü, uygulamaları. 4. D.C. Motorların kontrolü ve uygulamaları 5. Frekans dönüştürücüler yardımıyla asenkron motor kontrolü 6. Transformatör tasarımı ve projelendirilmesi 7. Rüzgar paneli tahrik sistemleri (As.generatör..) ve modeli 8. Güneş panelleri ve güneş enerjisinin elde edilmesi, uygulama alanları, güç izleme 9. Faz kontrol devresi i) Lineer basamak tek. (uyg.) ii) Cos geçiş tekniği 10. Analog ve dijital yöntemlerle D.C. motor kontrolu (uyg.) 11. Yeni jenerasyon anahtarlama elemanlarının yapıları, uygulama örnekleri (teo.) 12. Anahtarlı relüktans motor imalatı (uyg.) 13. Güç elektroniği devrelerinde akım dalga şeklini ölçmek için kullanılan yöntemler 14. Nonlineer alan değişiminin matematiksel modellenmesi 15. Rogowski sargısının uygulanması (akım, akı ve endüktans ölçümleri) 16. Daimi mıknatıslı mot. mikromotorlar, küçük elk. Mot. (teo.) 17. Akü şarj kontrol devresi 18. Elektrikli ve hibrid taşıt uygulamaları 19. Transformatör tasarımını bilgisayar programının oluşturulması, 20. Asansör projesi, 21. Asenkron motorun vektör kontrolu modeli, 22. Asenkron motorun frekans kontroluna ilişkin modeli Page 1 of 9

2 3. Prof. Dr. Nurettin ABUT 1. Güç yarıiletkenleri özellikleri ve kullanımı 2. Güç devrelerinde sürücü/tetikleme devreleri ve düzenleri/uygulamaları 3. Alternatif akım ayarlayıcıları 4. D.C. akım ayarlayıcıları, gerilim yükselticiler 5. Doğrultucular, adaptörler ve güç kaynakları 6. Eviriciler (Denetimi, DGA-PWM, harmonikler) 7. Anahtarlama sorunları ve anahtarlamalı kaynaklar 8. Röleler yapısı, tasarımı, uygulamaları 9. Elektrik makinaları yapısı, kontrolü ve servo uygulamaları 10. Asenkron motorlarda frekans ile devir ayarı 11. Güç elektroniği ile statik kompanzasyon 12. Doğrusal (Lineer) motorlar ve uygulamaları 13. Yüksek gerilimin insan sağlığı üzerindeki etkileri 14. Elektrikli taşıtların (Otomobil, Tren, v.b. ) denetimi, 15. Adım motorları ve denetim uygulamaları 16. Yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulamaları 17. Enerji üretiminde santral ve jeneratörlerin denetimi uygulamaları 18. Akü ve pil şarj devreleri ve uygulamaları 19. Kesintisiz güç kaynakları 20. Algılayıcılar ve uygulamaları 21. MATLAB, Simulink, Pspice, Proteus, v.b. simulasyon çalışmaları 22. Gemi elektrik sistemleri ve kontrolü 23. LED sürücü denetimi 24. Güç Elektroniği Uygulamaları (ZVC, ZCT, HVDC, STATCOM, FACTS, DTC, SMPS, Elektronik sigortalar, Yakıt Hücreleri ) (Tüm konularda yeterli teorik altyapı olması durumunda pratik uygulamalar yapılabilir) 4. Prof. Dr. Bekir ÇAKIR 1. Bilgisayar destekli hız denetim uygulamaları 2. PIC-Denetleyicili (16f84) basit uygulamalar 3. PC-USB(Universal Serie Bus) port üzerinden ölçme ve denetimuygulamaları, 4. Termik, magnetik, seviye ve yaklaşım sensörlü sayısal uygulamalar 5. PWM-Modülasyonlu inverter sürme devresinin PIC ile denetimi 6. Bilgisayar destekli denetimli doğrultucu 7. DC-Kıyıcı devrelerinin Proteus ile benzetimi 8. PIC-denetleyici 16x8xx ile tuş takımı ve LCD-ekran sürme 9. Üç basamak ileri/geri sayıcı devresi 10. Sayısal POT çıkış direnci (0 1kOhm veya 0 10kOhm) 11. En Büyük Güç Noktası Đzleyici (MPPT) algoritmalarının incelenmesi ve bir uygulama 12. Yumuşak Anahtarlama Teknikleri ve bir Uygulama 13. IGBT- Güç anahtarı sürme devreleri 14. IGBT Güç anahtarının yüksek frekans davranışının incelenmesi 15. Matlab ile modelleme ve benzetimler Page 2 of 9

3 5. Doç.Dr. H. Tarık DURU 1. D.C.-A.C. Motor kontrol devreleri (teo. ve pratik) 2. Temel güç elektroniği devreleri 3. D.C., A.C. Servo sistemlerin incelenmesi 4. Matlab ortamında motor ve sürücü sistemlerin simülasyonu ve modellenmesi 5. Bilgisayar destekli magnetik analiz (GEMINI programı ile) 6. Transformatörlerin korunması ve arızalar 7. Harmonikler ve giderilme yöntemleri 8. Statik kompanzasyon 9. Küçük ve orta güçlü rüzgar enerji sistemleri 10. Fotovoltaik sistemler 6. Doç.Dr. Bora ALBOYACI 1. Kompanzasyon 2. Güç Kalitesi 3. Đletim ve Dağıtım Sistemleri Dizaynı 4. Elektrik Enerji Üretim teknolojileri 5. Dağıtım Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim (SMART GRID) 6. Güç Sistemleri Analiz Program Uygulamaları 7. Güç Sistemlerinde Koruma 8. Güç Sistemlerinde Yük tahmini 9. Aydınlatma Teknolojileri 10. Güç Transformatörleri 7. Doç.Dr. Ayşen Basa ARSOY 1. Kompanzasyon 2. Güç kalitesi problemleri ve çözüm yöntemleri ( Harmonik, gerilim yükselmesi, gerilim düşmesi, kırpışma vb) 3. Đletim ve Dağıtım Sistemlerinde Arızalara karşı Koruma 4. Koruma Röleleri Seçimi ve Koordinasyonu 5. Dağıtılmış üretim teknolojileri ve uygulamaları (Gaz, buhar türbinleri, rüzgar türbinleri, fotovoltaik, yakıt pili, mikrotürbin, enerji depolama) 6. Transformatör merkezi elemanları ve seçimi 7. Elektrik enerji piyasası ve ilgili yönetmeliklerin incelenmesi 8. Simulink ve paket programlarla modelleme ve analizi 9. Güç kalitesini arttırıcı çözümler ve uygulamaları 10. Dağıtılmış üretim, mikro şebeke, akıllı şebeke yapıları, etkileri ve benzetim uygulamaları 11. Güç sistemleri modelleme ve analizi, analiz program uygulamaları (Yük akışı, kısadevre ve kararlılık analizleri 12. Güç sistemlerinde frekans ve gerilim kontrolü 13. Güç sistemlerinde yük tahmini 14. Güç sistemlerinde sayısal koruma 15. Güç elektroniğinin elektrik iletim ve dağıtım sistemlerine uygulanması Not : 1-8 Proje konuları, 9-15 Bitirme Çalışması konularıdır. Page 3 of 9

4 8. Yrd. Doç. Dr. Birol ARĐFOĞLU 1. PIC Đle PLC Tasarımı 2. PIC Uygulamaları 3. SCADA Đle Process Kontrolü 4. PLC Đle Process Kontrolü 5. SCADA Đle PLC lerin Haberleşme Protokolleri 6. PIC Đle LCD Sürücü Tasarımı 7. Servo Sürücüler (DC-AC) 8. Bina Otomasyonu 9. Anahtarlamalı Güç Kaynağı (SMPS) Tasarımı (Uygulamalı)- (Bitirme Çalışması) 10. PLC Uygulamaları - (Bitirme Çalışması) 9. Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇAMUR 1. Rüzgar Enerjisi Đle Elektrik Üretimi 2. Servomotor Uygulamaları 3. Kumanda Elemanları (Sensörler) 4. 3 Fazlı Kontrollü Doğrultucu 5. Kesintisiz Güç Kaynakları 6. Servomotor Đle Hedefe Kilitleme Devre Tasarımı - (Bitirme Çalışması) 7. PLC Đle Motor Sürücü Devresi Kontorlü (Mikro Master) -(Bitirme Çalışması) 10. Yrd.Doç.Dr. M. Zeki BĐLGĐN 1. MATLAB/Simulink te model geliştirme 2. Diyot ve SCR elemanlarının karakteristikleri ve Modellenmesi ( teorik + modelleme + deneysel) 3. Yenilenebilir Enerji Modelleme ve Uygulamaları(Güneş, yakıt hücresi, hidrojen, Rüzgar Enerjisi..) 4. Elektrik Makinalarının Dinamik Modellenmesi (MATLAB) 5. AC/DC, DC/AC,DC/DC, AC/AC Dönüştürücüler (teorik + Modelleme) 6. PWM AC kıyıcı modelleme ve uygulaması, 7. DC Kıyıcı denetimli Doğru Akım Motor Kontrolü, 8. Yapay Sinir Ağları ile sistem modelleme ve denetim 9. Senkron Generatörler 10. Magnetik devrelerin bilgisarla analizi (modelleme) 11. Yrd. Doç. Dr. Şule KUŞDOĞAN 1. Enerji Depolama Sistemleri 2. Elektrikli Taşıtlar 3. Santraller 4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Page 4 of 9

5 12. Yrd. Doç Dr. Gül KURT 1. Rüzgar Santralleri Şebeke Entegrasyonu 2. Rüzgar Santralleri Güç Kalite Problemleri 3. Enerji Depolama Sistemleri 4. Güç Sistemlerinin Sistemlerinin Modellenmesi ve MATLAB Uyg. 13. Yrd.Doç.Dr. Tarık ERFĐDAN 1. Mikrodenetleyici Uygulamaları (PIC, Atmel, Intel,..) a- Led, b- Motor Sürücü (step, dc motor,..) c- Motor Kontrol, d- LCD, e- Sıcaklık, f- Kablosuz Đletişim,.. 2. Bilgisayar Uygulamaları a- Paralel Port, b- Seri Port, c- USB kullanarak yapılacak uygulamalar,.. 3. Güç Elektroniği Uygulamaları a- 1-fazlı ve 3-fazlı inverterler, b- Dc-dc dönüştürücüler, c- UPS, d- Güç Kaynakları, e- Alternatif Akım Makineları sürücü devreleri, 4. Benzeşim uygulamaları a- Pspice, b- Matlab, c- Proteus, d- Programlama Dilleri (pascal, c,..) 5. Pratik Devreler. Not : 1. ve 2. konu başlığında proje ve bitirme alacak öğrencilerin assembler veya c dilini bilmeleri veya bu dillerle ilgili alt yapıyı tamamlamaları gerekmektedir. Bitirme alacak öğrencilerin mutlaka ön görüşme yapmaları gerekmektedir. Page 5 of 9

6 14. Yrd. Doç. Dr. Canan PERDAHÇI 1. Led lambalar : Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 2. Fluoresan lambalar : Klasik, elektronik balast ve kompakt fluoresan lambaların bağlantı şemalarını inceleyerek çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarını incelemek. 3. Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar : Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 4. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 5. Metal halojen lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 6. Tungsten halojen lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 7. Yüksek basınçlı civa buharlı lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 8. Đç tesisat anahtarları ve koruma elemanları: Komütatör, vaeviyen...gibi çeşitli iç tesisat anahtarlarının; zil, kapı otomatiği,merdiven otomatiği...gibi devrelerin ve sigorta, kaçak akım koruma rölesi, kompakt şalter...gibi koruma elemanlarının ve otomatik sigortaların bağlantı şemaları incelenerek çalışma prensiplerini öğrenmek, proje uygulamalarını incelemek. 9. Aydınlatma hesapları bilgisayar uygulamaları: Đç aydınlatma hesabında kullanılan aydınlatma programlarını kullanabilmek. 15. Yrd.Doç.Dr. Hasbi ĐSMAĐLOĞLU 1. Aşırı Gerilimlerin Oluşumu, 2. Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma, 3. Elektrostatik Alanların Ölçülmesinde Deneysel Yöntemler, 4. Elektrostatik Alanların Đncelenmesinde Sayısal Yöntemler, 5. Elektriksel Alanların Hesaplanması/Ölçülmesi, 6. Magnetik Alanların Hesaplanması/Ölçülmesi, 7. Elektromagnetik Girişim, Elektromagnetik Uyumluluk, 8. Büyük Akımların Ölçülmesi, Yeni Teknikler, 9. Yüksek Gerilimlerin Ölçülmesi, 10. Kısmi Boşalmaların Etkileri, Ölçülmeleri, 11. Katodik Koruma, 12. Y. Gerilim Laboratuvarında PIC Uygulamaları, 13. Bilgisayar (USB üzerinden) ve Mikroişlemci Kontrollü AD/DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması, 14. Ölçme Kürelerinin Bilgisayar (USB üzerinden) ve Mikroişlemci Kontrollü Tasarımı ve Uygulaması, 15. Yüksek Gerilimde Aygıt Tasarımı ve Gerçekleme. Page 6 of 9

7 16. Yrd.Doç.Dr. Mehlika ŞENGÜL Proje Konu Başlıkları 1. Şalt tesisi ve ekipmaların tanıtımı 2. Elektrik tesislerinde kompanzasyon 3. Statik kompanzasyon 4. Güç sistemlerinde arızalar 5. Kojenerasyon santralleri 6. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sigortalarının incelenmesi 7. Akım ve gerilim transformatörlerinin incelenmesi 8. Optik ölçü transformatörleri ve DC akım transformatörleri (DCCT) 9. Nükleer santraler (Yapısı, çalışma prensipleri, Güvenlik önlemleri ve diğer santrallerle karşılaştırılması) 10. Yenilenebilir Enerji kaynakları Bitirme Çalışması Konu Başlıkları 1. Güç kalitesi problemleri ve çözüm yöntemleri 2. Đletim hatlarının kompanzasyonu 3. Transformatör koruma sistemleri 4. Koruma röleleri( Elektromekanik, Statik ve Dijital Röleler) ve röle koordinasyonu 5. Harmonikler ve enerji sistemlerindeki etkilerinin incelenmesi 6. Güç sistemlerinde rezonans ve ferrorezonans olayları ve etkileri 7. Güç sistemlerinde interharmonikler 17. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞĐN 1. Topraklama 2. Harmonikler 3. Enerji Kalitesi 4. Termik Santraller 5. Hidroelektrik Santraller 6. Küçük Hidroelektrik Satraller 7. Hidrojen Enerjisi ve Bor 18. Yrd. Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ 1. Bilgisayar destekli devre analizi 2. Harmonik analizi ve uygulamaları 3. Aktif ve pasif filtreler Page 7 of 9

8 19. Yrd. Doç. Dr. Nuran YÖRÜKEREN 1. Güç Kalitesi 2. Enerji Đletim ve Dağıtım Sistemlerinin Dizaynı 3. Güç Sistemlerinde Koruma 4. Alternatif Enerji Kaynakları 5. Dağıtılmış Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları 6. Güç sistemlerinde yük tahmini 7. Güç sistemleri modelleme ve analizi, analiz program uygulamaları (Yük akışı, kısadevre ve kararlılık analizleri) 8. Güç Sistemlerinde Harmonikler 9. Enerji Đletim Hatlarının Dizaynı 10. Hava Hattı iletkenleri 11. Yer altı Kabloları 12. Bina Otamasyonu 13. Güç Transformatörleri 20. Yrd.Doç.Dr. Necmi ÖZDEMĐR Proje Konu Başlıkları 1. Đnönü Stadının (Đstanbul) Uefa ve Fıfa Kriterlerine Göre Aydınlık Düzeyinin Ölçümsel Đncelenip, Öneriler Sunulması 2. Bir Trafo Merkezinde (En Az 2500 Kva) Yangına Karşı Yapılması Gerekenler Đle Đlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 3. Bir Benzin Đstasyonunda Yangına Karşı Yapılması Gerekenler Đle Đlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 4. Bir Beş Yıldızlı Otelde Yangına Karşı Yapılması Gerekenler Đle Đlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 5. Bolu Tünelinin Aydınlatma Projesi Katlı Her Katta 4 Daire Bulunan (Toplam 80) Görüntülü Konuşma Ve Zil Tesisatının Çizilmesi Ve Görüntü Dağıtım Noktalarının Belirlenmesi 7. Bolu Tünelinin Kapalı Devre Sisteminin Analizi Ve Öneriler 8. Bolu Tünelinin Yangın Güvenliği Ve Öneriler 9. Bir Hastanede Yangın Algılama & Yangın Söndürme Sistemlerinin Projelendirilmesi 10. Umuttepe Kampüsü Arkasındaki Orman Bölgesinin Yangına Karşı Kameralarla Đzlenmesi 11. Olimpik Standartlardaki Kapalı Yüzme Tesisinin Komple Aydınlatılması 12. Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasının Dış Aydınlatmasının Projelendirilmesi, Öneriler 13. Ulusal Ve Uluslararası Yangın Standart Ve Yönetmeliklerinin Đrdelenmesi 14. Deprem Ve Yangın Đlişkisinin Elektriksel Sistemlerde Đrdelenmesi, Önlem Önerileri 15. Kocaeli Büyükşehir Bağçeşme Asri Mezarlığının Otomasyon Sistemi Đle Mezar Yeri Bulma Projesi Bitirme Çalışması Konu Başlıkları 1. Dağıtım Trafolarının Dengesiz Yüklenmesi (Gökmen Çebi Sedaş) 2. Enerji Kalitesi Parametrelerinin Đncelenmesi (Gökmen Çebi Sedaş) Page 8 of 9

9 3. Üretim Hollerinde Enerji Yönetimi Đle Đlgili Örnek Uygulamalar (Ahmet Şen) 4. Đşletmelerin Elektrik Alanlarındaki Risk Analizleri Ve Önlemleri (Ahmet Şen) 5. Türkiyede Enerji Birim Fiyatlarının Oluşturulmasında Devlet Ve Özel Sektör Etkilerinin Gelecekteki Değişimini Etkileyecek Faktörler (Adnan Borazancı) 6. Elektrik Tesisleri Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Pratik Seçim Kriterleri (Adnan Borazancı) 7. 5 Yıldızlı Ulusoy Otel (Đzmit) Kuvvetli Ve Zayıf Akım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Nazmi Keskin) 8. Ncıty Avm nin Yanma Gerekçelerinin Elektriksel Bağlamda Analizleri (Suat Türker) 9. Mekanik Sayaçların Dıgıtal Sayaçlara Dönüştürülmesiyle Oluşacak Kazançların Uygulamalı Đrdelenmesi (Erol Sancak Sedaş) 10. Sedaş Tarafından Kullanılan Trafoların Yaşam Ömrünün Đrdelenmesi (Bakımla Yaşam Süreleri Mi Uzatılmalı Yenilenmeli Mi? Matematiksel Hesapları) Erol Sancak Sedaş) 11. Ultra Kapasitörlerin Analizleri (Oğuzhan Sezgi) 12. Avm lerde Kullanılanmak Üzere Tasarlanan Akülü Tren Projesi (Oğuzhan Sezgi) 13.Kesicilerin Tarihçesi, Vakum Kesicilerin Ayrıntılı Đrdelenmesi.Bu Kapsamda Ekonomik Ve Teknik Açıdan Sf6 Đle Karşılaştırılması.(Yetkin Saner) 14. Kompanzasyonda Harmoniklerin Đncelenmesi Örneklerle Çözümlemeler Ve Excell De Kondansatör Hesap Yöntemlerinin Đrdelenmesi(Yetkin Saner) 15. Orta Gerilim Kondansatörlerinin Đncelenmesi (Yetkin Saner) (Yabancı Dili Đyi Olan Adaylar Đçin) 16. Yönetmeliklerde Ve Piyasada Kullanılan Güç Tanımlamalarının Açılımları.Şehir Şebekelerinde Trafogüçlerinin Seçimi.Ayrıca Şebeke Dallarındaki Yaylı Yüklerin Belirlenmesi(Yetkin Saner) 21. Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 1. PIC Uygulamaları (Led, Display, LCD, vs.) 2. PIC ile USB, Eternet veya Seri Haberleşme Uygulamaları 3. PIC ile DC veya AC Motor Kontrol Uygulamaları 4. SCADA ile Proses Uygulamaları 5. PLC Uygulamaları 6. 1 Faz veya 3 Faz Evirici Simulasyonu veya Uygulaması 7. 1 veya 3 Fazlı, Yarım veya Tam Kontrollü Doğrultucu Simulasyonu veya Uygulaması 8. DC Kıyıcı Simulasyonu veya Uygulaması 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Đlgili Araştırma 10. Aktif ve Pasif Harmonik Filtreler ile Đlgili Araştırma 11. Kompanzasyon ile Đlgili Araştırma Page 9 of 9

2011-2012 Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları

2011-2012 Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları 2011-2012 Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları 1. Prof. Dr. Semra ÖZTÜRK 1. Güç Kalitesi 2. Enerji Planlaması 3. İletim Sistemi Problemleri 4. Güç Kalitesi 5. Şalt Tesisi ve Ekipmaların

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TBY 113 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ (2+0) Vektörler, Parçacık dinamiği, İş ve Enerji, Dönme Kinematiği, Akışkan Mekaniği, Isı ve

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ EE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER-I Doğrusal Uzaylar: Alanlar, doğrusal bağımsızlık, temel, doğrudan toplam dekompozisyonu, ölçülendirilmiş

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I KREDİ: (2-0-2) AKTS :2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU Porsuk Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. öğretim), Matbaacılık (I. ve II. öğretim), Radyo- Televizyon Tekniği (I. ve II. öğretim) programlarının

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS I.YARIYIL N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 0690220023 0690070015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2 0690220024

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL TDİ101 TÜRKDİLİ 1 A. Dil, Diller ve Türk Dili B. Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle C. Kelime Türleri D. Anlatımın

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008 ÖNSÖZ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İş Alanları ve Tanımları Komisyonu, yoğun bir çalışma sonucu "Mühendislik ve Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri (EEBM) İş Alanları Raporu" nu hazırlamış

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (24.12.2014) 1. YARIYIL.. 3302105 FİZİK 3 1 4 3,5 6 Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr BÖLÜM: Elektrik ve Enerji Bölümü PROGRAM: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı I.Yarıyıl 101 Matematik (2+1) Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme.

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2005 ANKARA ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve nedenleri, k Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa nın etkili olduğu kongreler konuları ders içeriğini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HEL 107 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) Z Bu derste öğrencilere,

Detaylı

www.delorenzoglobal.com www.technical-education.it www.delorenzoenergy.com

www.delorenzoglobal.com www.technical-education.it www.delorenzoenergy.com Engineering Training Solutions www.delorenzoglobal.com www.technical-education.it www.delorenzoenergy.com CFU Uluslar arası Şirketler Grubu; danışmanlık, proje yönetimi, ticaret, üretim ve temin konusunda

Detaylı