9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar. 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar. 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir"

Transkript

1 EXCEL FONKSİYONLARI Matematik ve Trigonometri işlevleri 1. MUTLAK= Bir sayının mutlak değerini verir 2. ACOS= Bir sayının ark kosinüsünü verir 3. ACOSH= Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir 4. ASİN= Bir sayının ark sinüsünü verir 5. ASİNH= Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir 6. ATAN= Bir sayının ark tanjantını verir 7. ATAN2= Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir 8. ATANH= Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir 9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir 11. COS=Bir sayının kosinüsünü verir 12. COSH=Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir 13. EĞERSAY=Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar 14. DERECE=Radyanları dereceye dönüştürür 15. ÇİFT=Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar 16. ÜS=e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir 17. ÇARPINIM= Bir sayının çarpınımını verir 18. ÇİFTÇARPINIM= Bir sayının çift çarpınımını verir 19. TABANAYUVARLA= Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar 20. OBEB= En büyük ortak böleni verir 21. TAMSAYI= Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar 22. OKEK= En küçük ortak katı verir 23. LN= Bir sayının doğal logaritmasını verir 24. LOG= Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

2 25. LOG10= Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir 26. DETERMİNANT= Bir dizinin dizey determinantını verir 27. DİZEY_TERS= Bir dizinin dizey tersini verir 28. DÇARP= İki dizinin dizey çarpımını verir 29. MOD= Bölmeden kalanı verir 30. KYUVARLA= İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir 31. ÇOKTERİMLİ= Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir 32. TEK= Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar 33. Pİ= Pi değerini verir 34. KUVVET= Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir 35. ÇARPIM= Bağımsız değişkenlerini çarpar 36. BÖLÜM= Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir 37. RADYAN= Dereceleri radyanlara dönüştürür 38. S_SAYI_ÜRET= 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir 39. RASTGELEARADA= Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir 40. ROMEN= Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir 41. YUVARLA= Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar 42. AŞAĞIYUVARLA= Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar 43. YUKARIYUVARLA= Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar 44. SERİTOPLA= Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir 45. İŞARET= Bir sayının işaretini verir 46. SİN= Verilen bir açının sinüsünü verir 47. SİNH= Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir 48. KAREKÖK= Pozitif bir karekök verir 49. KAREKÖKPİ= (* Pi sayısının) kare kökünü verir

3 50. ALTTOPLAM= Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir 51. TOPLA= Bağımsız değerlerini toplar 52. ETOPLA= Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler 53. TOPLA.ÇARPIM= İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir 54. TOPKARE= Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir 55. TOPX2EY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir 56. TOPX2PY2= İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir 57. TOPXAY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir 58. TAN= Bir sayının tanjantını verir 59. TANH= Bir sayının hiperbolik tanjantının verir 60. NSAT= Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar Metin işlevleri 61. DAMGA=Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir 62. TEMİZ=Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır 63. KOD= Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir 64. BİRLEŞTİR= Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir 65. LİRA= Para birimi biçimi kullanarak, bir sayıyı metne çevirir 66. ÖZDEŞ= İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler 67. BUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır) 68. SAYIDÜZENLE= Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir 69. SOLDAN= Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir 70. UZUNLUK= Bir metin dizisindeki karakter sayısını verir 71. KÜÇÜKHARF= Metni küçük harfe dönüştürür

4 72. PARÇA AL= Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir 73. YAZIM.DÜZENİ= Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir 74. DEĞİŞTİR= Metnin içindeki karakterleri değiştirir 75. YİNELE= Metni, verilen sayıda defa yineler 76. SAĞDAN= Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir 77. MBUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir) 78. YERİNEKOY= Bir metin dizisinde, eski metnin yerine yeni metin koyar 79. M= Bağımsız değerlerini metne dönüştürür 80. METNEÇEVİR= Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür 81. KIRP= Metindeki boşlukları kaldırır 82. BÜYÜKHARF= Metni büyük harfe dönüştürür 83. SAYIYAÇEVİR= Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür Tarih ve Saat işlevleri 84. TARİH= Belirli bir tarihin seri numarasını verir 85. TARİHSAYISI= Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür 86. GÜN= Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür 87. GÜN360= İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar 88. SERİTARİH= Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce yada sonraki tarihin seri numarasını verir 89. SERİAY= Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir 90. SAAT= Bir seri numarasını, saate dönüştürür 91. DAKİKA= Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 92. AY= Bir seri numarasını aya dönüştürür 93. TAMİŞGÜNÜ= İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir 94. ŞİMDİ= Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

5 95. SANİYE= Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür 96. ZAMAN= Belirli bir zamanın seri numarasını verir 97. ZAMANSAYISI= Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür 98. BUGÜN= Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür 99. HAFTANINGÜNÜ= Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür 100. İŞGÜNÜ= Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir 101. YIL= Bir seri numarasını yıla dönüştürür 102. YILORAN= Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir Mantıksal işlevler 103. VE= Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir 104. YANLIŞ= YANLIŞ mantıksal değerini verir 105. EĞER= Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir 106. DEĞİL= Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir 107. YADA= Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir 108. DOĞRU= DOĞRU mantıksal değerini verir Veritabanı ve Liste Yönetimi işlevleri 109. VSEÇORT= Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir 110. VSEÇSAY= Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar 111. VSEÇSAYDOLU= Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar 112. VAL= Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır 113. VSEÇMAK= Seçili veritabanı girdilerinin en yüksek değerini verir 114. VSEÇMİN= Seçili veritabanı girdilerinin en düşük değerini verir 115. VSEÇÇARP= Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar 116. VSEÇSTDSAPMA= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

6 117. VSEÇSTDSAPMAS= Standart sapmayı, seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak hesaplar 118. VSEÇTOPLA= Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar 119. VSEÇVAR= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder 120. VSEÇVARS= Seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak, varyansı hesaplar 121. ÖZETVERİAL= Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir Bilgi işlevleri 122. HÜCRE= Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir 123. BOŞLUKSAY= Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar 124. HATA.TİPİ= Bir hata türüne ilişkin sayıları verir 125. BİLGİ= Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir 126. EBOŞSA= Değer boşsa, DOĞRU verir 127. EHATA= Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir 128. EHATALIYSA= Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir 129. EÇİFTSE= Sayı çiftse, DOĞRU verir 130. EMANTIKSALSA= Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir 131. EYOKSA= Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir 132. EMETİNDEĞİLSE= Değer, metin değilse, DOĞRU verir 133. ESAYIYSA= Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir 134. ETEKSE= Sayı tekse, DOĞRU verir 135. AREFSE= Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir 136. EMETİNSE= Değer, bir metinse DOĞRU verir 137. S= Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir 138. YOKSAY= #YOK hata değerini verir 139. TİP= Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

7 Arama ve Başvuru işlevleri 140. ADRES= Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir 141. ALANSAY = Bir başvurudaki alan sayısını verir 142. ELEMAN= Değerler listesinden bir değer seçer 143. SÜTUN= Bir başvurunun sütun sayısını verir 144. SÜTUNSAY= Bir başvurudaki sütunların sayısını verir 145. YATAYARA= Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir 146. KÖPRÜ= Bir ağ sunucusunda, intranette/internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır 147. İNDİS= Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır 148. DOLAYLI= Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir 149. ARA= Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar 150. KAÇINCI= Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar 151. KAYDIR= Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir 152. SATIR= Bir başvurunun satır sayısını verir 153. SATIRSAY= Bir başvurudaki satırların sayısını verir 154. DEVRİK_DÖNÜŞÜM= Bir dizinin devrik dönüşümünü verir 155. DÜŞEYARA= Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder Finansal işlevler 156. GERÇEKFAİZ= Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir 157. GERÇEKFAİZV= Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir 158. AMORDEGRC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir 159. AMORLINC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir

8 160. KUPONGÜNBD= Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir 161. KUPONGÜN= Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir 162. KUPONGÜNDSK= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir 163. KUPONGÜNSKT= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir 164. KUPONSAYI= Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir 165. KUPONGÜNÖKT= Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir 166. TOPFAİZTUTARI= İki dönem arasında ödenen birikimli faizi verir 167. TOPANAPARA= İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir 168. AZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir 169. ÇİFTAZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süredeki yıpranmasını verir ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir 170. İNDİRİM= Bir tahvilin indirim oranını verir 171. LİRAON= Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür 172. LİRAKES= Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür 173. SÜRE= Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir 174. ETKİN= Efektif yıllık faiz oranını verir 175. GD= Bir yatırımın gelecekteki değerini verir 176. GDPROGRAM= Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir 177. FAİZORANI= Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir 178. TOPÖDENENFAİZ= Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir 179. İÇ_VERİM_ORANI= Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir 180. MSÜRE= Varsayılan par değeri lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir.

9 181. D_İÇ_VERİM_ORANI= Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir 182. NOMİNAL= Yıllık nominal faiz oranını verir 183. DÖNEM_SAYISI= Bir yatırımın dönem sayısını verir 184. NBD= Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indi-rim oranına bağlı olarak verir 185. TEKYDEĞER= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her lirada bir verir 186. TEKYÖDEME= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir 187. TEKSDEĞER= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her lirada bir verir 188. TEKSÖDEME= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir 189. DEVRESEL_ÖDEME= Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir 190. FAİZTUTARI= Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir 191. DEĞER= Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını liralık değer başına verir 192. DEĞERİND= İndirimli bir tahvilin fiyatını liralık nominal değer başına verir 193. DEĞERVADE= Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını nominal değer başına verir 194. BD= Bir yatırımın bugünkü değerini verir 195. FAİZ_ORANI= Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir 196. GETİRİ= Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir 197. DA= Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir 198. YAT= Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir 199. HTAHEŞ= Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir 200. HTAHDEĞER= Bir Hazine bonosunun değerini, liralık nominal değer başına verir 201. HTAHÖDEME= Bir Hazine bonosunun ödemesini verir 202. DAB= Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan baki-ye yöntemi kullanarak verir

10 203. AİÇVERİMORANI= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim ora-nını verir 204. ANBD= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir 205. ÖDEME= Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir 206. ÖDEMEİND= İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir. Örneğin, bir Hazine bonosunun 207. ÖDEMEVADE= Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir İstatistiksel işlevler 208. ORTSAP= Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir 209. ORTALAMA= Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir 210. ORTALAMAA= Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir 211. BETADAĞ= Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir 212. BETATERS= Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir 213. BİNOMDAĞ= Tek terim binom dağılımı olasılığını verir 214. KİKAREDAĞ= Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir 215. KİKARETERS= Kikare dağılımın tek yanlı olasılığının tersini verir 216. KİKARETEST= Bağımsızlık sınamalarını verir 217. GÜVENİRLİK= Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir 218. KORELASYON= İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir 219. BAĞ_DEĞ_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar 220.BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar 221. KOVARYANS= Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir 222. KRİTİKBİNOM= Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir 223. SAPKARE= Sapmaların karelerinin toplamını verir 224. ÜSTELDAĞ= Üstel dağılımı verir

11 225. FDAĞ= F olasılık dağılımını verir 226. FTERS= F olasılık dağılımının tersini verir 227. FISHER= Fisher dönüşümünü verir 228. FISHERTERS= Fisher dönüşümünün tersini verir 229. TAHMİN= Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir 230. SIKLIK= Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir 231. FTEST= Bir F-test'in sonucunu verir 232. GAMADAĞ= Gama dağılımını verir 233. GAMATERS= Gama birikimli dağılımının tersini verir 234. GAMALN= Gama işlevinin doğal logaritmasını, G(x) verir 235. GEOORT= Geometrik ortayı verir 236. BÜYÜME= Üstel bir eğilim boyunca değerler verir 237. HARORT= Harmonik ortayı verir 238. HİPERGEOMDAĞ= Hipergeometrik dağılımı verir 239. KESMENOKTASI= Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir 240. BASIKLIK= Bir veri kümesinin basıklığını verir 241. BÜYÜK= Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir 242. DOT= Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir 243. LOT= Üstel bir eğilimin parametrelerini verir 244. LOGTERS = Bir lognormal dağılımının tersini verir 245. LOGNORMDAĞ= Birikimli lognormal dağılımını verir 246. MAK= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir 247. MAKA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en büyük değeri verir 248. ORTANCA= Verilen sayıların ortancasını verir 249. MİN= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

12 250. MİNA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en küçük değeri verir 251. KİP= Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir 252. NEGBINOMDAĞ= Negatif binom dağılımını verir 253. NORMDAĞ= Normal birikimli dağılımı verir 254. NORMTERS= Normal birikimli dağılımın tersini verir 255. NORMSDAĞ= Standart normal birikimli dağılımı verir 256. NORMSTERS= Standart normal birikimli dağılımın tersini verir 257. PEARSON= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir 258. YÜZDEBİRLİK= Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir 259. YÜZDERANK= Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir 260. PERMÜTASYON= Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir 261. POISSON= Poisson dağılımını verir 262. OLASILIK= Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir 263. DÖRTTEBİRLİK= Bir veri kümesinin kartil değerini verir 264. RANK= Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir 265. RKARE= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir 266. ÇARPIKLIK= Bir dağılımın çarpıklığını verir 267. EĞİM= Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir 268. KÜÇÜK= Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir 269. STANDARTLAŞTIRMA= Normalleştirilmiş bir değer verir 270. STDSAPMA= Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 271. STDSAPMAA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 272. STDSAPMAS= Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 273. STDSAPMASA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içeren, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

13 274. STHYX= Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir 275. TDAĞ= T-dağılımını verir 276. TTERS= T-dağılımının tersini verir 277. EĞİLİM= Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir 278. KIRPORTALAMA= Bir veri kümesinin iç ortasını verir 279. TTEST= T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir 280. VAR= Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 281. VARA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 282. VARS= Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 283. VARSA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 284. WEIBULL= Weibull dağılımını hesaplar 285. ZTEST= Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar Mühendislik işlevleri 286. BESSELI= Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir BESSELJ= Bessel işlevi Jn(x)'i verir BESSELK= Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir 289. BESSELY= Bessel işlevi Yn(x)'i verir BIN2DEC= İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür 291. BIN2HEX= İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür 292. BIN2OCT= İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür 293. KARMAŞIK= Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür 294. ÇEVİR= Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür 295. DEC2BIN= Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür 296. DEC2HEX= Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

14 297. DEC2OCT= Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür 298. DELTA= İki değerin eşit olup olmadığını sınar 299. HATAİŞLEV= Hata işlevini verir 300. TÜMHATAİŞLEV= Tümleyici hata işlevini verir 301. BESINIR= Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar 302. HEX2BIN= Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür 303. HEX2DEC= Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür 304. HEX2OCT= Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür 305. SANMUTLAK= Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir 306. SANAL= Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir 307. SANBAĞ_DEĞİŞKEN= Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir 308. SANEŞLENİK= Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir 309. SANCOS= Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir 310. SANBÖL= İki karmaşık sayının bölümünü verir 311. SANÜS= Karmaşık bir sayının üssünü verir 312. SANLN= Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir 313. SANLOG10= Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir 314. SANLOG2= Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir 315. SANKUVVET= Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir 316. SANÇARP= İki karmaşık sayının çarpımını verir 317. SANGERÇEK= Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir 318. SANSIN= Karmaşık bir sayının sinüsünü verir 319. SANKAREKÖK= Karmaşık bir sayının karekökünü verir 320. SANÇIKAR= İki karmaşık sayının farkını verir 321. SANTOPLA= Karmaşık sayıların toplamını verir 322. OCT2BIN= Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

15 323. OCT2DEC= Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür 324. OCT2HEX= Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür DDE ve Dış işlevleri 325. ÇAĞIR= Bir Devingen Bağlantı Kütüphanesi'ndeki (DLL) ya da kod kaynağındaki bir yor-damı çağırır 326. YAZMAÇ.KODU= Önceden kaydedilmiş olan, belirtilen DLL'nin ya da kod kaynağının kayıt kimliğini verir 327. SQLREQUEST= Bir dış veri kaynağına bağlanarak bir sorgu çalıştırır, makro gerektirmeden, sonucu bir dizi olarak verir

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. -Fonksiyonları Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır. Excel Fonksiyonları =TOPLA() Fonksiyonu Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015

Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015 Çözümleme Kavramları Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015 1 Duruma bir bakalım LHC-1 yeni bitti. Yeni parçacık olarak Higgs bosonu bulundu. Başka pek çok model için

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2 BANKALARDA OPERASYONEL RĠSKĠN ÖLÇÜMÜ: UÇ DEĞER TEORĠSĠ UYGULAMASI C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1 Murat MAZIBAŞ 2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü, Ankara,

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı