9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar. 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar. 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir"

Transkript

1 EXCEL FONKSİYONLARI Matematik ve Trigonometri işlevleri 1. MUTLAK= Bir sayının mutlak değerini verir 2. ACOS= Bir sayının ark kosinüsünü verir 3. ACOSH= Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir 4. ASİN= Bir sayının ark sinüsünü verir 5. ASİNH= Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir 6. ATAN= Bir sayının ark tanjantını verir 7. ATAN2= Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir 8. ATANH= Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir 9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar 10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir 11. COS=Bir sayının kosinüsünü verir 12. COSH=Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir 13. EĞERSAY=Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar 14. DERECE=Radyanları dereceye dönüştürür 15. ÇİFT=Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar 16. ÜS=e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir 17. ÇARPINIM= Bir sayının çarpınımını verir 18. ÇİFTÇARPINIM= Bir sayının çift çarpınımını verir 19. TABANAYUVARLA= Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar 20. OBEB= En büyük ortak böleni verir 21. TAMSAYI= Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar 22. OKEK= En küçük ortak katı verir 23. LN= Bir sayının doğal logaritmasını verir 24. LOG= Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

2 25. LOG10= Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir 26. DETERMİNANT= Bir dizinin dizey determinantını verir 27. DİZEY_TERS= Bir dizinin dizey tersini verir 28. DÇARP= İki dizinin dizey çarpımını verir 29. MOD= Bölmeden kalanı verir 30. KYUVARLA= İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir 31. ÇOKTERİMLİ= Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir 32. TEK= Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar 33. Pİ= Pi değerini verir 34. KUVVET= Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir 35. ÇARPIM= Bağımsız değişkenlerini çarpar 36. BÖLÜM= Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir 37. RADYAN= Dereceleri radyanlara dönüştürür 38. S_SAYI_ÜRET= 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir 39. RASTGELEARADA= Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir 40. ROMEN= Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir 41. YUVARLA= Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar 42. AŞAĞIYUVARLA= Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar 43. YUKARIYUVARLA= Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar 44. SERİTOPLA= Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir 45. İŞARET= Bir sayının işaretini verir 46. SİN= Verilen bir açının sinüsünü verir 47. SİNH= Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir 48. KAREKÖK= Pozitif bir karekök verir 49. KAREKÖKPİ= (* Pi sayısının) kare kökünü verir

3 50. ALTTOPLAM= Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir 51. TOPLA= Bağımsız değerlerini toplar 52. ETOPLA= Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler 53. TOPLA.ÇARPIM= İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir 54. TOPKARE= Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir 55. TOPX2EY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir 56. TOPX2PY2= İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir 57. TOPXAY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir 58. TAN= Bir sayının tanjantını verir 59. TANH= Bir sayının hiperbolik tanjantının verir 60. NSAT= Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar Metin işlevleri 61. DAMGA=Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir 62. TEMİZ=Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır 63. KOD= Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir 64. BİRLEŞTİR= Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir 65. LİRA= Para birimi biçimi kullanarak, bir sayıyı metne çevirir 66. ÖZDEŞ= İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler 67. BUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır) 68. SAYIDÜZENLE= Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir 69. SOLDAN= Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir 70. UZUNLUK= Bir metin dizisindeki karakter sayısını verir 71. KÜÇÜKHARF= Metni küçük harfe dönüştürür

4 72. PARÇA AL= Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir 73. YAZIM.DÜZENİ= Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir 74. DEĞİŞTİR= Metnin içindeki karakterleri değiştirir 75. YİNELE= Metni, verilen sayıda defa yineler 76. SAĞDAN= Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir 77. MBUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir) 78. YERİNEKOY= Bir metin dizisinde, eski metnin yerine yeni metin koyar 79. M= Bağımsız değerlerini metne dönüştürür 80. METNEÇEVİR= Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür 81. KIRP= Metindeki boşlukları kaldırır 82. BÜYÜKHARF= Metni büyük harfe dönüştürür 83. SAYIYAÇEVİR= Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür Tarih ve Saat işlevleri 84. TARİH= Belirli bir tarihin seri numarasını verir 85. TARİHSAYISI= Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür 86. GÜN= Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür 87. GÜN360= İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar 88. SERİTARİH= Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce yada sonraki tarihin seri numarasını verir 89. SERİAY= Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir 90. SAAT= Bir seri numarasını, saate dönüştürür 91. DAKİKA= Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 92. AY= Bir seri numarasını aya dönüştürür 93. TAMİŞGÜNÜ= İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir 94. ŞİMDİ= Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

5 95. SANİYE= Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür 96. ZAMAN= Belirli bir zamanın seri numarasını verir 97. ZAMANSAYISI= Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür 98. BUGÜN= Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür 99. HAFTANINGÜNÜ= Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür 100. İŞGÜNÜ= Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir 101. YIL= Bir seri numarasını yıla dönüştürür 102. YILORAN= Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir Mantıksal işlevler 103. VE= Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir 104. YANLIŞ= YANLIŞ mantıksal değerini verir 105. EĞER= Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir 106. DEĞİL= Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir 107. YADA= Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir 108. DOĞRU= DOĞRU mantıksal değerini verir Veritabanı ve Liste Yönetimi işlevleri 109. VSEÇORT= Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir 110. VSEÇSAY= Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar 111. VSEÇSAYDOLU= Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar 112. VAL= Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır 113. VSEÇMAK= Seçili veritabanı girdilerinin en yüksek değerini verir 114. VSEÇMİN= Seçili veritabanı girdilerinin en düşük değerini verir 115. VSEÇÇARP= Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar 116. VSEÇSTDSAPMA= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

6 117. VSEÇSTDSAPMAS= Standart sapmayı, seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak hesaplar 118. VSEÇTOPLA= Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar 119. VSEÇVAR= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder 120. VSEÇVARS= Seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak, varyansı hesaplar 121. ÖZETVERİAL= Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir Bilgi işlevleri 122. HÜCRE= Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir 123. BOŞLUKSAY= Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar 124. HATA.TİPİ= Bir hata türüne ilişkin sayıları verir 125. BİLGİ= Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir 126. EBOŞSA= Değer boşsa, DOĞRU verir 127. EHATA= Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir 128. EHATALIYSA= Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir 129. EÇİFTSE= Sayı çiftse, DOĞRU verir 130. EMANTIKSALSA= Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir 131. EYOKSA= Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir 132. EMETİNDEĞİLSE= Değer, metin değilse, DOĞRU verir 133. ESAYIYSA= Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir 134. ETEKSE= Sayı tekse, DOĞRU verir 135. AREFSE= Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir 136. EMETİNSE= Değer, bir metinse DOĞRU verir 137. S= Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir 138. YOKSAY= #YOK hata değerini verir 139. TİP= Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

7 Arama ve Başvuru işlevleri 140. ADRES= Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir 141. ALANSAY = Bir başvurudaki alan sayısını verir 142. ELEMAN= Değerler listesinden bir değer seçer 143. SÜTUN= Bir başvurunun sütun sayısını verir 144. SÜTUNSAY= Bir başvurudaki sütunların sayısını verir 145. YATAYARA= Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir 146. KÖPRÜ= Bir ağ sunucusunda, intranette/internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır 147. İNDİS= Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır 148. DOLAYLI= Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir 149. ARA= Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar 150. KAÇINCI= Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar 151. KAYDIR= Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir 152. SATIR= Bir başvurunun satır sayısını verir 153. SATIRSAY= Bir başvurudaki satırların sayısını verir 154. DEVRİK_DÖNÜŞÜM= Bir dizinin devrik dönüşümünü verir 155. DÜŞEYARA= Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder Finansal işlevler 156. GERÇEKFAİZ= Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir 157. GERÇEKFAİZV= Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir 158. AMORDEGRC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir 159. AMORLINC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir

8 160. KUPONGÜNBD= Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir 161. KUPONGÜN= Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir 162. KUPONGÜNDSK= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir 163. KUPONGÜNSKT= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir 164. KUPONSAYI= Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir 165. KUPONGÜNÖKT= Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir 166. TOPFAİZTUTARI= İki dönem arasında ödenen birikimli faizi verir 167. TOPANAPARA= İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir 168. AZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir 169. ÇİFTAZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süredeki yıpranmasını verir ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir 170. İNDİRİM= Bir tahvilin indirim oranını verir 171. LİRAON= Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür 172. LİRAKES= Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür 173. SÜRE= Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir 174. ETKİN= Efektif yıllık faiz oranını verir 175. GD= Bir yatırımın gelecekteki değerini verir 176. GDPROGRAM= Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir 177. FAİZORANI= Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir 178. TOPÖDENENFAİZ= Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir 179. İÇ_VERİM_ORANI= Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir 180. MSÜRE= Varsayılan par değeri lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir.

9 181. D_İÇ_VERİM_ORANI= Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir 182. NOMİNAL= Yıllık nominal faiz oranını verir 183. DÖNEM_SAYISI= Bir yatırımın dönem sayısını verir 184. NBD= Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indi-rim oranına bağlı olarak verir 185. TEKYDEĞER= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her lirada bir verir 186. TEKYÖDEME= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir 187. TEKSDEĞER= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her lirada bir verir 188. TEKSÖDEME= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir 189. DEVRESEL_ÖDEME= Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir 190. FAİZTUTARI= Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir 191. DEĞER= Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını liralık değer başına verir 192. DEĞERİND= İndirimli bir tahvilin fiyatını liralık nominal değer başına verir 193. DEĞERVADE= Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını nominal değer başına verir 194. BD= Bir yatırımın bugünkü değerini verir 195. FAİZ_ORANI= Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir 196. GETİRİ= Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir 197. DA= Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir 198. YAT= Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir 199. HTAHEŞ= Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir 200. HTAHDEĞER= Bir Hazine bonosunun değerini, liralık nominal değer başına verir 201. HTAHÖDEME= Bir Hazine bonosunun ödemesini verir 202. DAB= Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan baki-ye yöntemi kullanarak verir

10 203. AİÇVERİMORANI= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim ora-nını verir 204. ANBD= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir 205. ÖDEME= Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir 206. ÖDEMEİND= İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir. Örneğin, bir Hazine bonosunun 207. ÖDEMEVADE= Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir İstatistiksel işlevler 208. ORTSAP= Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir 209. ORTALAMA= Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir 210. ORTALAMAA= Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir 211. BETADAĞ= Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir 212. BETATERS= Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir 213. BİNOMDAĞ= Tek terim binom dağılımı olasılığını verir 214. KİKAREDAĞ= Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir 215. KİKARETERS= Kikare dağılımın tek yanlı olasılığının tersini verir 216. KİKARETEST= Bağımsızlık sınamalarını verir 217. GÜVENİRLİK= Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir 218. KORELASYON= İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir 219. BAĞ_DEĞ_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar 220.BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar 221. KOVARYANS= Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir 222. KRİTİKBİNOM= Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir 223. SAPKARE= Sapmaların karelerinin toplamını verir 224. ÜSTELDAĞ= Üstel dağılımı verir

11 225. FDAĞ= F olasılık dağılımını verir 226. FTERS= F olasılık dağılımının tersini verir 227. FISHER= Fisher dönüşümünü verir 228. FISHERTERS= Fisher dönüşümünün tersini verir 229. TAHMİN= Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir 230. SIKLIK= Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir 231. FTEST= Bir F-test'in sonucunu verir 232. GAMADAĞ= Gama dağılımını verir 233. GAMATERS= Gama birikimli dağılımının tersini verir 234. GAMALN= Gama işlevinin doğal logaritmasını, G(x) verir 235. GEOORT= Geometrik ortayı verir 236. BÜYÜME= Üstel bir eğilim boyunca değerler verir 237. HARORT= Harmonik ortayı verir 238. HİPERGEOMDAĞ= Hipergeometrik dağılımı verir 239. KESMENOKTASI= Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir 240. BASIKLIK= Bir veri kümesinin basıklığını verir 241. BÜYÜK= Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir 242. DOT= Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir 243. LOT= Üstel bir eğilimin parametrelerini verir 244. LOGTERS = Bir lognormal dağılımının tersini verir 245. LOGNORMDAĞ= Birikimli lognormal dağılımını verir 246. MAK= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir 247. MAKA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en büyük değeri verir 248. ORTANCA= Verilen sayıların ortancasını verir 249. MİN= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

12 250. MİNA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en küçük değeri verir 251. KİP= Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir 252. NEGBINOMDAĞ= Negatif binom dağılımını verir 253. NORMDAĞ= Normal birikimli dağılımı verir 254. NORMTERS= Normal birikimli dağılımın tersini verir 255. NORMSDAĞ= Standart normal birikimli dağılımı verir 256. NORMSTERS= Standart normal birikimli dağılımın tersini verir 257. PEARSON= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir 258. YÜZDEBİRLİK= Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir 259. YÜZDERANK= Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir 260. PERMÜTASYON= Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir 261. POISSON= Poisson dağılımını verir 262. OLASILIK= Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir 263. DÖRTTEBİRLİK= Bir veri kümesinin kartil değerini verir 264. RANK= Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir 265. RKARE= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir 266. ÇARPIKLIK= Bir dağılımın çarpıklığını verir 267. EĞİM= Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir 268. KÜÇÜK= Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir 269. STANDARTLAŞTIRMA= Normalleştirilmiş bir değer verir 270. STDSAPMA= Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 271. STDSAPMAA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 272. STDSAPMAS= Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 273. STDSAPMASA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içeren, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

13 274. STHYX= Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir 275. TDAĞ= T-dağılımını verir 276. TTERS= T-dağılımının tersini verir 277. EĞİLİM= Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir 278. KIRPORTALAMA= Bir veri kümesinin iç ortasını verir 279. TTEST= T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir 280. VAR= Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 281. VARA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder 282. VARS= Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 283. VARSA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar 284. WEIBULL= Weibull dağılımını hesaplar 285. ZTEST= Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar Mühendislik işlevleri 286. BESSELI= Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir BESSELJ= Bessel işlevi Jn(x)'i verir BESSELK= Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir 289. BESSELY= Bessel işlevi Yn(x)'i verir BIN2DEC= İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür 291. BIN2HEX= İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür 292. BIN2OCT= İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür 293. KARMAŞIK= Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür 294. ÇEVİR= Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür 295. DEC2BIN= Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür 296. DEC2HEX= Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

14 297. DEC2OCT= Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür 298. DELTA= İki değerin eşit olup olmadığını sınar 299. HATAİŞLEV= Hata işlevini verir 300. TÜMHATAİŞLEV= Tümleyici hata işlevini verir 301. BESINIR= Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar 302. HEX2BIN= Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür 303. HEX2DEC= Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür 304. HEX2OCT= Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür 305. SANMUTLAK= Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir 306. SANAL= Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir 307. SANBAĞ_DEĞİŞKEN= Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir 308. SANEŞLENİK= Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir 309. SANCOS= Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir 310. SANBÖL= İki karmaşık sayının bölümünü verir 311. SANÜS= Karmaşık bir sayının üssünü verir 312. SANLN= Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir 313. SANLOG10= Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir 314. SANLOG2= Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir 315. SANKUVVET= Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir 316. SANÇARP= İki karmaşık sayının çarpımını verir 317. SANGERÇEK= Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir 318. SANSIN= Karmaşık bir sayının sinüsünü verir 319. SANKAREKÖK= Karmaşık bir sayının karekökünü verir 320. SANÇIKAR= İki karmaşık sayının farkını verir 321. SANTOPLA= Karmaşık sayıların toplamını verir 322. OCT2BIN= Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

15 323. OCT2DEC= Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür 324. OCT2HEX= Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür DDE ve Dış işlevleri 325. ÇAĞIR= Bir Devingen Bağlantı Kütüphanesi'ndeki (DLL) ya da kod kaynağındaki bir yor-damı çağırır 326. YAZMAÇ.KODU= Önceden kaydedilmiş olan, belirtilen DLL'nin ya da kod kaynağının kayıt kimliğini verir 327. SQLREQUEST= Bir dış veri kaynağına bağlanarak bir sorgu çalıştırır, makro gerektirmeden, sonucu bir dizi olarak verir

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI 1 SIKÇA KULLANILAN EXCEL FORMÜLLERİ 1 AŞAĞI YUVARLAMA =aşağıyuvarla(c7;2) 2 YUKARI YUVARLAMA =yukarıyuvarla(c7;2) 3 YUVARLAMA =yuvarla(c7;2) 4 TAVANA YUVARLAMA =tavanayuvarla(c7;5) 5 TABANA YUVARLAMA =TABANAYUVARLA(E2;5)

Detaylı

COS işlevi Sözdizimi COS sayı Sayı Uyarılar Örnek 1 Formül Açıklama (Sonuç) 2 3 4 SİN işlevi Sözdizimi SİN sayı Sayı Uyarı

COS işlevi Sözdizimi COS sayı Sayı Uyarılar Örnek 1 Formül Açıklama (Sonuç) 2 3 4 SİN işlevi Sözdizimi SİN sayı Sayı Uyarı COS işlevi Verilen açının kosinüsünü verir. COS(sayı) Sayı kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. çı derece cinsindense, açıyı radyana dönüştürmek için ya Pİ()/80 ile çarpın ya da RDYN işlevini

Detaylı

1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM

1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM 1 Satır, Sütun ve Hücre Nedir? 1 Basit Toplama İşlemi 3 Excel Programını Açmak 3 Excel Açıldığında 6 Boş Çalışma Kitabı Şablonu 6 Günlük Zaman Çizelgesi

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

ENF-101 DERS NOTLARI EXCEL PROGRAMINDA KULLANILAN TEMEL İŞLEVLER Hazırlayan: Arş. Gör. Erdal IRMAK 1. EĞER FONKSİYONU

ENF-101 DERS NOTLARI EXCEL PROGRAMINDA KULLANILAN TEMEL İŞLEVLER Hazırlayan: Arş. Gör. Erdal IRMAK 1. EĞER FONKSİYONU 1. EĞER FONKSİYONU =EĞER(MANTIKSAL SINAMA; DOĞRUYSA DEĞER ; YANLIŞSA DEĞER ) Örnek : =EĞER(H2>=30; İYİ ; KÖTÜ ) 2. TOPLA FONKSİYONU =TOPLA(HÜCRE1;HÜCRE2) YA DA =TOPLA(HÜCRE1:HÜCRE2) Örnek : =TOPLA(A1;A10)

Detaylı

Microsoft Excel 4.BÖLÜM

Microsoft Excel 4.BÖLÜM Microsoft Excel 4.BÖLÜM İstatistiksel fonksiyonları kullanma: EĞERSAY, BOŞLUKSAY, KAÇINCI EĞERSAY fonksiyonu EĞERSAY işlevi, bir aralıkta yer alan ve belirtilen tek bir ölçüte uyan hücrelerin sayısını

Detaylı

ÜNİTE 9 ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 9 ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 9 MICROSOFT EXCEL - II BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek Veriler ile ilgili işlemler Grafikler ler Sıralama Yapmak Filtreleme Yapmak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 ÖĞRENME FAALİYETİ 6 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında ihtiyacınız olan fonksiyonu seçerek hatasız kullanabileceksiniz. ARAŞTIRMA Matematikte kullandığınız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan;

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan; 7. FORMÜLLER SEKMESİ Excel in en çok kullanılan yönü hesaplama yönüdür. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da anlatılacaktır.

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

DERSLER çalışma sayfası içerisinde yer alan başlık satırının tamamının biçimlerini METİN olarak değiştirilmesi,

DERSLER çalışma sayfası içerisinde yer alan başlık satırının tamamının biçimlerini METİN olarak değiştirilmesi, Bu bölümde TBTK dersi Hesap tablosu 2. hafta içeriğinde yer alan Hesap tablosu Modül 5 ve Modül 6 ya ait ana uygulama adımları ve ek uygulamalar sunulacaktır. Ana Uygulama 8 Metin ve Sayı Biçimleri Kullanımı

Detaylı

EXCEL FORMÜL ÖRNEKLERİ

EXCEL FORMÜL ÖRNEKLERİ 1. AY FONKSİYONU A EXEL FORMÜL ÖRNEKLERİ 1 30 1 30 gün 1 ay olduğundan 1 hücresine 1 yazıldı 2 99 4 99 gün 3+1 ay olduğundan 2 hücresine 4 yazıldı 3 125 5 Özet olarak Ay fonksiyonu seçilen hücrede yazılan

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

NEDEN EXCEL NASIL BAŞLATABİLİRİZ: EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ

NEDEN EXCEL NASIL BAŞLATABİLİRİZ: EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ EXCEL Uzantısı.xls(2003 ve öncesi) yada.xlsx(2007 ve sonrası) dır. Uzantı: ilgili dosyanın hangi programlar tarafından açılabileceği veya hangi programlar tarafından oluşturulduğunu hem bizim hem de yazılımın

Detaylı

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır. Excel Fonksiyonları =TOPLA() Fonksiyonu Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ Ofis Düğmesi EXCEL NEDİR? NEDEN EXCEL? Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel

Detaylı

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ

EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ EXCEL 2013 ELEKTRONI K TABLOLAMA MUSTAFA DÜZENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu

Detaylı

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. -Fonksiyonları Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR 1 Excel Hücreler Metin Formül Excel de hücrelere hangi değerler girilebilir? Rakam

Detaylı

Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR

Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR Microsoft Excel 2007 DERS-3 FONKSİYONLAR MANTIKSAL FONKSİYONLAR Matematiksel Fonksiyonlar Matematiksel fonksiyonlardan Topla ve Çarpım bir önceki bölümde Temel Fonksiyonlar başlığı altında anlatılmıştı.

Detaylı

Dolgu Rengi: Seçili hücre veya hücrelerin arka planını renklendirir.

Dolgu Rengi: Seçili hücre veya hücrelerin arka planını renklendirir. Microsoft Excel Nedir? Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü bilgiyi (özellikle sayısal bilgileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu bilgilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A F O N K S Ġ Y O N L A R Temel Fonksiyonlar Matematiksel Fonksiyonlar Ġstatiksel Fonksiyonlar Metinsel Fonksiyonlar Tarih Fonksiyonları

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu

Detaylı

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Beklenti Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Yöntem... 3 IV- Tanımlar ve Hesaplamalar... 3 V- Yayımlama...

Detaylı

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR

RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR RAPOR VE FORMLARDA KULLANILAN FONKSİYONLAR Rapor ve formlarda kullanılan fonksiyonları ve açıklamalarını bu makalede bulabilirsiniz. 1- MIN(number, number) 2- MAX(number, number) 3- MOD(number, divisor)

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 Excel - Hücreler Excel de hücrelere hangi değerler girilebilir? Metin Rakam Tarih ve Saat Formül 1 HÜCRE SEÇİMİ Matematikteki

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI İçerik Matlab Nedir? Matlab ın Kullanım Alanları Matlab Açılış Ekranı Matlab Programı İle Temel İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Vektör İşlemleri

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER,, olmak üzere 2. ÜNİTE. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER ve FONKSİYONLAR

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER,, olmak üzere 2. ÜNİTE. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER ve FONKSİYONLAR - 1-2 ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER ve FONKSİYONLAR ÖĞRENME ALANI CEBİR İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER,, olmak üzere Şeklindeki açık önermelere, ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI Hazırlayan : Çağatay Tengiz Bu belge Creative Commons lisansı ile lisanslanmıştır. En son sürümününe http://www.tengiz.net adresinden ulaşabilirsiniz. ĐÇĐNDEKĐLER 1 YOĞUN

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

İLERİ DÜZEY EXCEL EĞİTİMİ

İLERİ DÜZEY EXCEL EĞİTİMİ İLERİ DÜZEY EXCEL EĞİTİMİ Tarih : 15-16-17 Mart 2016 Saat : 09.30 17.00 Yer : Gaziantep Ticaret Odası Kimler Katılmalı: - Aktif Excel i kullanan ve tablolar, listeleri ile çalışanlar - Excel in Fonksiyonlarını

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Microsoft Excel Uygulaması 2

Microsoft Excel Uygulaması 2 Microsoft Excel Uygulaması 2 Dört Temel İşlem: MS Excel hücrelerinde doğrudan değerlere ya da hücre başvurularına bağlı olarak hesaplamalar yapmak mümkündür. Temel aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

TÜRKÇE İNGİLİZCE FONKSİYON ADLARI

TÜRKÇE İNGİLİZCE FONKSİYON ADLARI TÜRKÇE İNGİLİZCE FONKSİYON ADLARI Kaynak: http://www.excelgurusu.com/bazi-fonksiyonlar/ TÜRKÇE İNGİLİZCE KATEGORİ AÇIKLAMA ADRES ADDRESS Arama & Başvuru AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal Bir başvuruyu, çalışma

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf. Ölçme ve Değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf. Ölçme ve Değerlendirme - Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Antrenörlük Eğitimi 4. Sınıf ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Merkezi Eğilim Ölçütleri Mod En çok görülen puandır ve hesaplanma yöntemi yoktur. İnceleme yolu ile bulunur. Terminal istatistiktir.

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar ASCII Kodlama Sistemi Bilgisayar sayılar üzerine kurulmuş makinalar olduklarından onların düşünmeleri ve hatırlamaları sayısal değerlerle olmaktadır. Bundan dolayı

Detaylı

a = b ifadesine kareköklü ifade denir.

a = b ifadesine kareköklü ifade denir. KAREKÖKLÜ SAYILAR Rasyonel sayılar kümesi sayı ekseninde sık olmasına rağmen sayı eksenini tam dolduramamaktadır;çünkü sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılar da vardır. Karesi

Detaylı

FİNANSAL MATEMATİK. Oğuzhan ın 10 yıllık dönem müddetince yaptığı toplam ödeme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

FİNANSAL MATEMATİK. Oğuzhan ın 10 yıllık dönem müddetince yaptığı toplam ödeme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? FİNANSAL MATEMATİK SORU 1 Oğuzhan 10 yıl süreli 10.000 TL lik yıllık %9 efektif faiz ile bir borç almaktadır. Her yılın sonunda, borca ilişkin faizi ve %8 efektif faiz lik borç ödeme fonuna ilişkin ana

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nizamettin Erbaş Yrd.Doç.Dr.Tuğba Altıntaş Dr.Yeliz Sevimli Saitoğlu A. Zehra Çelenli Başaran Azize Sağır

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015 RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME MAYIS 2015 SORU 2: Motosiklet sigortası pazarlamak isteyen bir şirket, motosiklet kaza istatistiklerine bakarak, poliçe başına yılda ortalama 0,095 kaza olacağını tahmin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01 Ortak Varyans ve İstatistiksel Bağımsızlık Bir rassal değişken çifti istatistiksel olarak bağımsız ise aralarındaki ortak varyansın değeri 0 dır. Ancak ortak varyans değerinin 0 olması, iki rassal değişkenin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER Sürekli Rassal Değişkenler Sürekli Rassal Değişken: Değerleriölçümyadatartımla elde edilen, bir başka anlatımla sayımla elde edilemeyen, değişkene sürekli rassal değişken denir.

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Faiz: Paranın maliyeti Ekonomik Eşdeğerlik Faiz Formülleri Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir. Şans Değişkenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesikli

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 SORULARI 1) Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir? A. Standart araç çubuğu B. Biçimlendirme araç çubuğu C. Menü araç çubuğu D. Formül araç çubuğu 2) Excel de sayıları veya yazıları

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur?

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı