Bu teknik şartnameye konu iş sonrası kurulacak sistemden yararlanacak ve sistemin sahibi tüzel kişi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu teknik şartnameye konu iş sonrası kurulacak sistemden yararlanacak ve sistemin sahibi tüzel kişi"

Transkript

1 OTOMATİK SAYAÇ OKUMA ve ENERJİ İZLEME/YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ Bu teknik şartname, dahilinde tüketicilere ait elektrik/su/doğalgaz sayaçlarının uzaktan okunması, OG ve AG ölçüm noktalarında, kompanzasyon panolarında elektriksel ölçümlerin yapılması, jeneratör, kesintisiz güç kaynaklarından durum ve ölçüm bilgilerinin okunması, okunan ölçüm değerlerinin hem kurum yönetimi hem de tüketici tarafından online (web tabanlı) izlenmesi, raporlanması ve gerektiğinde kurum tarafından uzaktan açma/kesme işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlayacak olan donanım ve yazılım altyapısını içeren otomatik sayaç okuma ve enerji izleme/yönetim sistemini ve bu sistemdeki bileşenlerin koşul ve şartlarını tarif etmek amacıyla hazırlanmıştır. KAPSAM Otomatik sayaç okuma ve enerji izleme/yönetim sistemi; sayaçlar, enerji analizörleri, reaktif güç kontrol röleleri, jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, veri toplama üniteleri, iletişim ortamı, ana kontrol ve izleme yazılımı, faturalandırma ve abone yönetim yazılımı gibi bileşenleri kapsamaktadır. Bu sistem, sayaçların ve analizörlerin okunmasından fatura kesimine ve tahakkuların muhasebeleştirilmesine kadar olan tüm aşamaları otomatize ederek kontrol altına alacaktır. Böylece şebekeden kaynaklı kayıpların tespiti, yetkisiz müdahaleden kaynaklanan kaçakların tespiti, tüketimi normal seviyeden daha düşük abonelerin tespiti, ani tüketim düşüşlerinin (sayaç by-pass) algılanması, sayaç endekslerinin anlık olarak takibi, trafoların yüklerinin takibi, reaktif kompanzasyon değerlerinin takibi, ödenmeyen faturaların tespiti sağlanacaktır. KISALTMA VE TARİFLER TEDAŞ YARARLANICI YÜKLENİCİ HABERLEŞME ÜNİTESİ SAYAÇ EPDK PMUM ÖLÇÜM NOKTASI (ÖN) OSOS İlgili Elektrik Dağıtım A.Ş. Bu teknik şartnameye konu iş sonrası kurulacak sistemden yararlanacak ve sistemin sahibi tüzel kişi Bu teknik şartnameye konu iş için sözleşme imzalayan tüzel kişi Sayaçlar ile merkezi yazılım arasındaki haberleşmeyi sağlayan ünite Elektrik tüketimini ölçmek için kullanılan, EPDK yönetmeliklerine uygun (Monofaze ve/veya trifaze) (Aktif enerji ve/veya Kombi ölçüm yapabilen) digital enerji sayaçları, su tüketimini ölçmek için kullanılan sayaç, doğalgaz tüketimini ölçmek için kullanılan sayaç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Tüketim bilgilerinin alınacağı sayaç veya sisteme entegre edilecek diğer ölçüm cihazlarının bulunduğu yer Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 1 / 14

2 SİSTEME GENEL BAKIŞ Bu sistem; Elektrik/gaz/su sayaçlarının uzaktan okunması, Enerji izleme, kompanzasyon panosu ve reaktif enerji takibi, Isı, nem, basınç, ışık, gürültü, hız, ph, açık/kapalı, aktif/pasif, debi gibi çeşitli sensörler ile uzaktan veri toplama, ölçüm ve kontrolü, Jeneratörler, su pompaları, asansörler, iklimlendirme sistemlerinin uzaktan takibi, Yiyecek/içecek (sıcak/soğuk) otomat makinelerinin uzaktan takip edilmesi ve kontrolü, Akıllı ev/bina, çevre ve tesis yönetim, hırsız/yangın alarm, elektronik yetkilendirilmiş geçiş kontrolü, Araç takip ve filo yönetimi, konum tabanlı ve rota optimizasyon, RFID ve otomatik veri toplama (OT/VT), akıllı ulaşım, Fabrika süreç kontrol (PLC/SCADA) entegrasyonu gibi uygulamalar için de kullanılabilmelidir. SİSTEM BİLEŞENLERİ 1 1 Elektrik sayacı Su sayacı Doğalgaz sayacı ve/veya doğalgaz hacim düzelticisi Enerji Analizörü Reaktif Güç Kontrol Rölesi Jeneratör Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) RF haberleşme ünitesi RF veri toplama ünitesi GSM/GPRS haberleşme ünitesi Web tabanlı online ana kontrol ve izleme yazılımı Abone yönetim ve faturalama yazılımı DONANIM 1 Elektrik sayacı: Tüketicilerin kullandıkları elektrik miktarlarını ölçen sayaçlar. Su sayacı: Tüketicilerin kullandıkları temiz ve/veya atık su miktarlarını ölçen sayaçlar. Doğalgaz sayacı: Tüketicilerin kullandıkları doğalgaz miktarlarını ölçen sayaçlar. Doğalgaz hacim düzelticisi: Tüketicilerin kullandıkları sıcaklık ve basınç faktörlerine göre düzeltilmiş doğalgaz miktarlarını ölçen cihazlar. Enerji Analizörü: Şebekedeki enerjinin harmoniklerini, kalitesini ve kompanzasyon bilgilerini (aktif, reaktif, görünür güç vs.) ölçen cihazlar. Reaktif Güç Kontrol Rölesi: Merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif gücünü kontrol ederek aktif gücün görünür güce oranı olarak tanımlanan güç katsayısının değerini kendisine bağlanan kapasitif ve/veya indüktif yükleri kullanarak kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlar. Jeneratör: Tesise veya tesisteki bir bölüme şebeke elektiriği olmadığında enerji sağlayan güç kaynakları. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS): Tesise veya tesisteki bir bölüme şebeke elektiriği olmadığında varsa jeneratör devreye girene kadar "kesintisiz" olarak enerji sağlayan güç kaynakları. RF haberleşme ünitesi: Sayaç, enerji analizörü, reaktif güç kontrol rölesi, jeneratör veya ups gibi cihazlar ile seri port seri port (RS232/RS485) üzerinden iletişim kurarak topladığı verileri veya kendi üzerindeki GPIO'lara bağlı sensörlerden elde ettiği verileri RF iletişim ortamı üzerinden "RF veri toplama" ünitesine gönderen cihaz. RF veri toplama ünitesi: RF haberleşme ünitelerinin mesh network (örgü ağ) yapısını kuran, bu ağ üzerinde koordinatör rolü ile çalışan, toplanan verileri GSM/GPRS ve/veya Ethernet üzerinden merkezi yazılıma ileten cihaz. GSM/GPRS haberleşme ünitesi: RF mesh ağının uygulanamayacağı yerlerde ölçüm noktalarında sayaç, enerji analizörü, reaktif güç kontrol rölesi, jeneratör veya ups gibi cihazlar ile seri port (RS232/RS485) üzerinden iletişim kurarak topladığı verileri veya kendi üzerindeki GPIO'lara bağlı sensörlerden elde ettiği verileri GSM/GPRS üzerinden merkezi yazılıma ileten cihaz. YAZILIM 2 / 14

3 Web tabanlı online ana kontrol ve izleme yazılımı: Haberleşme ve veri toplama ünitelerinden alınan verileri işleyen, saklayan, raporlama için hazır hale getiren, kullanıcılara grafikler, göstergeler ve raporlar halinde sunan herhangi bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilen online takip yazılımı. Abone yönetim ve faturalama yazılımı: Abone yönetim ve faturalandırma süreçlerini yöneten, muhasebe yazılımları ile entegrasyon sağlayan windows işletim sistemi üzerinde çalışan online takip yazılımına entegre istemci (client) yazılımı. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ GENEL GEREKSİNİMLER Sahadaki ölçüm noktaları ile ilgili tüm montaj, demontaj gibi her türlü işçilik işleri yükleniciye ait olacaktır, Sistemde istenildiği kadar kullanıcı tanımlanabilecektir. Sistem 7x24 saat esasına göre kesintisiz olarak çalışacak, hizmetin sürekliliği yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sisteminde kullanılacak haberleşme altyapısı 4 GHz RF veya GSM/GPRS iletişim şekillerini destekleyecek haberleşme üniteleri kullanılacaktır. RF üniteleri merkeze bağlayan ve bu üniteler üzerinden sayaç, enerji analizörü, reaktif güç kontrol rölesi, jeneratör, ups gibi cihazlarla haberleşerek verileri toplayan "veri toplama ünitesi (konsantratör)" ise GSM/GPRS iletişim şeklinin yanı sıra Ethernet üzerinden iletişimi de destekleyecektir. SİSTEMDEN SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER Sayaç endeks bilgileri: Elektrik sayaçları için enerji tüketimi, güç, demand gibi su ve doğalgaz sayaçları için ise son endeks gibi anlık tüketim bilgileri, Sayaç envanter bilgileri: Markası, tipi, imal yılı, montaj tarihi, seri numarası, sayaç çarpanı, sayaç akım trafosu gibi bilgiler Yük profil bilgileri: Elektrik sayaçları için günlük/haftalık/aylık/yıllık tüketim değerleri, akım, gerilim, demant ve yük profil eğrileri, Enerji ölçüm değerleri: Faz ve nötr akım değerleri, faz-nötr gerilim değerleri, frekans, toplam güç (aktif, reaktif, görünür), güç faktörü - Cosφ (toplam, faz başına), aktif enerji, reaktif enerji, görünür enerji, akım, toplam aktif güç, toplam reaktif güç, toplam görünür güç, toplam tahmini ortalama güç, toplam harmonik bozulması (akım, gerilim) Jeneratör durum bilgileri: Çalışma durumu, arıza durumu, otomatik/manual devreye alma durumu, akü durumu, yağ seviyesi, aşırı hız, aşırı ısı, marj hatası, acil durma bilgisi, jeneratör senkronizasyon bilgisi, toplam çalışma süresi, günlük yakıt seviyesi Kesintisiz güç kaynağı durum bilgileri: Normal ve bypass çalışma durumu, genel arıza durumu, akü durumu, çıkış voltajı, çıkış akımı TEMEL İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER Sayaçların endeks bilgilerinin uzaktan okunması, Enerji analizörü, reaktif güç kontrol rölesi ölçüm değerlerinin okunması, Jeneratör kontrol ünitesi durum verilerinin okunması, Kesintisiz güç kaynağı kontrol ünitesi durum verilerinin okunması, Alarm durumlarında uyarı alınması, Tahakkuk verilerinin okunması ve raporlanması, Tüm okunan verilerin web ortamından izlenmesi, Faturalamaya esas tahakkuk verilerinin muhasebede kullanılan yazılıma entegrasyonunun yapılması. DONANIM GEREKSİNİMLERİ ELEKTRİK SAYACI Şartname dahilinde özellikleri belirtilen elektrik sayaçlarının temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen elektrik sayaçları ile uyumlu olacaktır. OSOS sistemi kapsamında kullanılacak sayaçlar; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Tip Onay Belgesine vey MID belgesine sahip ve EPDK'nın yayınladığı Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ ve yine EPDK'nın yayınladığı OSOS kapsamında kullanılacak sayaçların asgari teknik özelliklerine uygun elektrik sayaçları olacaktır. 3 / 14

4 OSOS kapsamında kullanılacak sayaçların asgari teknik özelliklerine uygun elektrik sayaçları olacaktır. Sayaçlar yürürlükteki mevzuat ve hükümlere uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır. Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatlarında öngörülen asgari teknik özellikleri taşımalıdırlar. Sayaç üzerinde uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak optik porttan bağımsız olarak RS-485 haberleşme portu bulunmalı ve harici haberleşme donanımı ile bu port üzerinden IEC ModC protokolü ile iletişim kurabilmelidir. Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır. Sayaçar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. TRİFAZE DİREK BAĞLANTILI AKTİF SAYAÇLAR Akım girişi en az 3x10(100) A olmalı. Gerilim girişi en az 3x230/400 VAC olmalı. Çalışma başlangıç akımı en fazla 40mA olmalı. Ölçüm hassasiyeti CI:1 uyumlu olmalı. Üzerinde LCD gösterge olmalı. Tüketilen Aktif Enerjiyi ölçmeli. 4 Tarifeli olmalı (T1, T2, T3, T4). -40 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmeli. Her faz için ayrı ayrı akım, faz-nötr gerilimi, aktif güç demandı, aktif enerji ölçümü yapabilmeli. 1 adet standart IR optik port, 1 adet RS485 portu olmalı ve bu portlardan IEC ModC iletişim protokolünü desteklemeli. AKIM TRAFOSU ÜZERİNDEN BAĞLANAN ÇİFT YÖNLÜ KOMBİ SAYAÇLAR Akım girişi X/5 A (akım trafolu) olmalı. Gerilim girişi 3x57/100 VAC ve 3x230/400 VAC olmalı. Çalışma başlangıç akımı en fazla 20mA olmalı. Ölçüm hassasiyeti CI:1 uyumlu olmalı. Üzerinde LCD gösterge olmalı. Tüketilen Aktif ve Reaktif Enerjiyi ölçmeli. 4 Tarifeli olmalı (T1, T2, T3, T4). -40 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmeli. Her faz için ayrı ayrı akım, aktif güç demandı, aktif enerji ve reaktif enerji ölçümü yapabilmeli. 1 adet standart IR optik port, 1 adet RS485 portu olmalı ve bu portlardan IEC ModC iletişim protokolünü desteklemeli. TRİFAZE DİREKT BAĞLANTILI KOMBİ SAYAÇLAR Akım girişi en az 3x10(100) A olmalı. Gerilim girişi en az 3x230/400 VAC olmalı. Çalışma başlangıç akımı en fazla 40mA olmalı. Ölçüm hassasiyeti CI:1 uyumlu olmalı. Üzerinde LCD gösterge olmalı. Tüketilen Aktif ve Reaktif Enerjiyi ölçmeli. 4 Tarifeli olmalı (T1, T2, T3, T4). -40 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmeli. Her faz için ayrı ayrı akım, faz-nötr gerilimi, aktif güç demandı, aktif enerji ve reaktif enerji ölçümü yapabilmeli. 1 adet standart IR optik port, 1 adet RS485 portu olmalı ve bu portlardan IEC ModC iletişim protokolünü desteklemeli. SU SAYACI Şartname dahilinde özellikleri belirtilen su sayaçlarının temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen su sayaçları ile uyumlu olacaktır. Su tüketim ölçümü için kullanılan tüm sayaçlar LF (low frequency) pulse çıkışlı olmalıdır. Bu çıkışı sağlayan modül opsiyonel ise sayaç ile birlikte sahaya monte edilmelidir. 4 / 14

5 DOĞALGAZ SAYACI Şartname dahilinde özellikleri belirtilen doğalgaz sayaçlarının temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen doğalgaz sayaçları ile uyumlu olacaktır. Doğalgaz tüketim ölçümü için kullanılan tüm sayaçlar LF (low frequency) pulse çıkışlı olmalıdır. Bu çıkışı sağlayan modül opsiyonel ise sayaç ile birlikte sahaya monte edilmelidir. DOĞALGAZ HACİM DÜZELTİCİSİ Şartname dahilinde özellikleri belirtilen hacim düzelticilerin temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen hacim düzelticiler ile uyumlu olacaktır Hacim düzelticiler PTZ tipi sıcaklık sensörü ve gazlı ortamlarda çalışmaya uyumlu olacaktır (Zone 1). RF veya GPRS haberleşme ünitesi istasyon dışında güvenli bir bölgede harici ortama uygun bir muhafaza kutusu (en az IP65 desteklemeli) içinde temin edilecektir. Hacim düzelticiler -20 C, +50 C sıcaklık aralığında AGA (American Gas Association) normlarına uygun olarak standart ölçüm, hesaplama ve veri toplama özelliklerinde hiçbir eksilme olmaksızın çalışacaktır. Bu şartlarda ölçüm doğruluk değeri %0.5'den (reel) daha fazla olmamalıdır. Hacim düzelticiler şu ölçüm standartlarını desteklemelidirler:hacim düzelticilerde gerçek zaman saati bulunacaktır. d. e. f. g. Sıkıştırılabilirlik katsayısı, AGA NX 19, AGA-8, DC-92 (Detail Characterization) ve GERG 88 standartlarına göre hesaplanabilmelidir. Ölçüm hesaplama metodu elektronik hacim düzelticisinin konfigürasyon yazılımı üzerinden yapılabilmelidir. Bu ölçüm metotlarına uygun olarak "Custody Transfer" yapabileceği akredite bir labaratuvar tarafından belgelenmiş olmalıdır. Referans basınç değeri bar ve referans sıcaklık değeri 15 C (2815 K) olarak girilebilmeli ya da program içinde bu şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Hacim düzelticiler Türkçe dilini destekleyecektir. Hacim düzelticiler, bir şifre veya kilit sistemi ile yetkisiz kişilerin kullanımına karşı korunmuş olacaktır. Hacim düzenleyiciler haberleşme üniteleri ile birlikte çalışacaklarından dolayı harici (dışarıdan) bir enerji kaynağına ihtiyaç duyabilir. Bu kaynak 220 VAC şebeke gerilimine uygun olarak temin edilecektir. 220 VAC şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda sistem haberleşmesinin ve sinyallerin enerjilerinin kesilmemesi maksatlı olarak en az 4 saatlik bir kesintisiz güç kaynağı veya akü beslemesi sağlanacaktır. Bu kesintisiz güç kaynağı veya akü, haberleşme ünitesini, hacim düzenleyiciyi ve hacim düzenleyiciye bağlı sensörleri verilen süre boyunca aktif tutacaktır. Kullanılacak basınç transducer/transmiiter'leri harici tip olmalıdır. İstasyon borusuna monte edilmeli ve bilgileri kablo vasıtası ile hacim düzelticisine göndermelidir. Hacim düzelticiler ölçüm bilgisini doğalgaz sayacından LF (low frequency) pulse girişi yoluyla, sıcaklık bilgisini PT100, PT500 veya PT1000 probe ile ve basınç bilgisini ise mutlak basınç transducer'i yoluyla almalıdır. Basınç transducer'i basınç aralıklarının işletme basıncına yakın dar aralıklarda olması gerekmektedir. Hacim düzeltici cihazlarda HF (high frequency) pulse girişi de ileriye yönelik olarak bulunacaktır. Hacim düzeltici içerisindeki pil ömrü en az 5 yıl olmalıdır. Bu süreden önce bitecek piller tedarikçi veya ithalatçı firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir. Elektronik hacim düzeltici ile birlikte sağlanan konfigürasyon yazılımı tüm LOG'ları kaydetmelidir. Elektronik hacim düzelticisinde saatlik bazlı en az 180 gün süreli log tutulabilmelidir ve bu loglar basınç, sıcaklık, düzeltilmiş hacim, düzeltilmemiş hacim, hatalı düzeltilmiş hacim, hatalı düzeltilmemiş hacim, dönüşüm faktörü, düzeltilmiş saatlik akış, düzeltilmemiş saatlik akış, sıkıştırma faktörü bilgilerini içermelidir. Yazılım her türlü ölçüm, konfigürasyon, alarm ve arşiv bilgilerinin tamamını okuyabiyecek ve kendi veritabanında kaydedebilecektir. Hacim düzeltici cihazlar istasyonlarda bulunan körüklü sayaçta düzeltme yapılarak merkezi sisteme veri aktarımı sağlanmalıdır. Elektronik hacim düzenleyici kendi üzerinde en az aşağıdaki tüm sinyalleri alabilecek en az 8 dijital girişe sahip olacaktır (Burada sinyal vericilerin sahada olduğu düşünülmektedir. Aksi durumda yararlanıcı kurum yönetimi bu sinyal vericilerin sahaya kurulup kurulmayacağına karar verecektir): hat filtre kirli/temiz sinyali hat filtre kirli/temiz sinyali hat regülatör slam shut sinyali hat regülatör slam shut sinyali By-Pass vana pozisyonu 1 açık/kapalı İstasyon kapısı açık/kapalı Yedek 1/2 1 Hacim düzelticilerin en az 2 adet dijital çıkışı olacaktır ve bu çıkışlar istenildiği gibi programlanabilir olacaktır:hacim düzeltici en az 1 adet LF (low frequency) mekanik sayaçtan gelen pulse bilgisi okunmalıdır. Gerektiğinde ihtiyaç duyulursa HF (high frequency) pulse 5 / 14

6 1 1 adet LF (low frequency) mekanik sayaçtan gelen pulse bilgisi okunmalıdır. Gerektiğinde ihtiyaç duyulursa HF (high frequency) pulse bilgisini de oluyabilir özellikte olmalıdır.cihazda en az 1 LF ve 1 HF pulse bilgisini alabilecek girişler olmalıdır. 1 adet pulse çıkışı (düzeltilmiş hacim için) alarm veya kontak çıkışı Cihaz üzerinde dahili kayıt saklama hafızası olmalı ve en az 6 (altı) ay süreli saatlik, günlük, aylık bazdaki verileri saklayabilecek ve istendiğinde RS-485 bağlantı arayüzü üzerinden MODBUS-RTU protokolü ile bir SCADA yazılımına veya haberleşme ünitesine transfer edebilecektir. ENERJİ ANALİZÖRÜ Şartname dahilinde özellikleri belirtilen enerji analizörlerinin temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen enerji analizörleri ile uyumlu olacaktır. Enerji kalitesini analiz edebilen enerji analizöründe standart olarak aşağıdaki işlevler bulunmalıdır: ANLIK RMS DEĞERLER ÖLÇÜMLERİ d. e. Faz ve nötr akım değerleri, Faz-Nötr gerilim değerleri, Frekans Toplam Güç (Aktif, Reaktif, Görünür) Güç Faktörü (Toplam, faz başına) ENERJİ DEĞER ÖLÇÜMLERİ Aktif Enerji Reaktif Enerji Görünür Enerji ORTALAMA DEĞER ÖLÇÜMLERİ Akım, Toplam aktif, reaktif, görünür güç Toplam tahmini ortalama GÜÇ KALİTE ÖLÇÜMLERİ Toplam harmonik bozulması (akım, gerilim) GİRİŞ/ÇIKIŞ 1 dijital giriş ve 1 dijital çıkış HABERLEŞME RS-485 iletişim arayüzü üzerinden Modbus-RTU protokolünü desteklemeli ve register tabloları herkese açık olmalıdır. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Reaktif Güç Kontrol Röleleri, merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif gücünü kontrol ederek aktif gücün görünür güce oranı olarak tanımlanan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışır. Şartname dahilinde özellikleri belirtilen reaktif güç kontrol rölelerinin temini yararlanıcı kurum sorumluluğunda olacaktır ve teklife dahil edilmeyecktir. Ancak teklif edilen sistem aşağıda özellikleri verilen reaktif güç kontrol röleleri ile uyumlu olacaktır. Reaktif güç kontrol rölelerinde standart olarak aşağıdaki işlevler bulunmalıdır: En az 8 kademeli olmalıdır 1 Faz için 1 Akım Trafosu veya bağlantısı yapılabilmelidir. 3 Faz için 3 Akım Trafosu 1 Fazlı Kondansatör ve/veya 3 Fazlı Kondansatör bağlantısı yapılabilmelidir. THD (Total Harmonic Distortion - Toplam Harmonik Bozulması) koruması olmalıdır. En az 1 hedef Cosφ ayarı yapılabilmelidir. Haberleşme seçeneği olarak RS-485 iletişim arayüzü üzerinden Modbus-RTU protokolünü desteklemeli ve register tabloları herkese açık olmalıdır. JENERATÖR Jeneratör markası, modeli, çıkış gücü, motor özellikleri ne olursa olsun kontrol ünitesi RS-232 veya RS-485 iletişim arayüzleri üzerinden Modbus-RTU gibi bilinen bir iletişim protokolü ile şu bilgileri sağlamalıdır: Çalışma durumu, 6 / 14

7 1 1 Çalışma durumu, Arıza durumu, Otomatik/manual devreye alma durumu, Akü durumu, Yağ seviyesi, Aşırı hız, Aşırı ısı, Marj hatası, Acil durma bilgisi, Jeneratör senkronizasyon bilgisi, Toplam çalışma süresi, Günlük yakıt seviyesi KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI - UPS UPS markası, modeli, çıkış gücü ne olursa olsun kontrol ünitesi RS-232 veya RS-485 iletişim arayüzleri üzerinden Modbus-RTU gibi bilinen bir iletişim protokolü ile şu bilgileri sağlamalıdır: Normal ve bypass çalışma durumu, Genel arıza durumu, Akü durumu, Çıkış voltajı, Çıkış akımı RF HABERLEŞME ÜNİTESİ Ünite, 4 GHz RF frekans bandında çalışmalı ve Zigbee mesh protokolünü desteklemelidir ve mesh ağında router olarak görev yapmalıdır. Ünite üzerinde en az 2dBi kazançlı harici SMA konnektörlü anten olmalıdır. Ünite, OG noktalarında 100 VAC; AG noktalarında ise 220 VAC ile çalışabilmelidir. Bunun için ünitenin dahili veya harici güç kaynağı olmalıdır. Ünite üzerinde cihazların bağlanabilmesi için RS485 ve RS232 seri portları olmalıdır. Gerektiğinde RS232 veya RS485 destekli bir cihaz ile haberleşebilmelidir. Ünite elektrik sayaçları ile iletişim kurabilmesi için IEC ModC haberleşme protokolünü desteklemelidir. Ünitenin üzerinde en az 4 adet dijital giriş (ki bu girişler aynı zamanda pulse sayıcı özelliğine de da olmalıdır) ve 4 dijital çıkış olmalıdır. Böylece gerektiğinde girişlerden pulse saymak veya açık/kapalı bilgisi almak ve çıkışlar üzerinden bir süreci uzaktan kontrol ederek açıp/kapatmak mümkün olabilmelidir. Dijital girişlere takılacak bir AC voltaj dedektörü ile elektrik açık/kesik algılaması yapılabilmeli, çıkışlara takılacak bir röle modülü ile elektrik açıp kesilebilmelidir. Ünitenin üzerinde su sayaçlarının okunması için pulse sayıcı girişlerinin olması gerekmektedir. Ünitenin üzerinde doğalgaz hacim düzelticilerin okunması için pulse sayıcı girişlerinin olması gerekmektedir. Ünite üzerinde enerji durumu, çalışma (sistem hazır) durumunu ve 10 Mbps ve 100 Mbps LAN (yerel ağ) durumunu için ayrı ayrı, seri haberleşme durumu (hem RS232 hem de RS485 için RX ve TX için ayrı ayrı) ve kablosuz ağ durumunu gösteren LED'ler bulunmalıdır. Ünite, -20 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. Ünite iletken olmayan ve yoğunlaşmayan %90 bağıl nemde çalışabilmelidir. Ünite dış muhafazasının koruma sınıfı en az IP54 olmalıdır. Ünite üzerinde herhangi bir probleme karşı fabrika ayarlarına geri dönülmesi için RESET butonu bulunmalı ve bu buton kolaylıkla basılabilecek şekilde olmamalıdır. Bu butona basmak için sivri bir araç kullanılmalı, dolayısı ile kazara basılmalara karşı önlem alınmış olmalıdır. Ünite üzerinde bir Ethernet portu bulunmalı ve yazılım güncelleme, konfigürasyon değiştirme operasyonları için bu porttan SSH ile bağlanarak işlemler yapılabilmelidir. Ünite duvara monte montajlara uyumlu olmalı bunun için ünitede uygun kulakçıklar ve vida delikleri olmalıdır. Ünitenin muhafazası metal olmalı ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 1 RF VERİ TOPLAMA ÜNİTESİ Ünite, 4 GHz RF frekans bandında çalışmalı ve Zigbee mesh protokolünü desteklemelidir ve bu mesh ağında koordinatör olarak görev yapmalıdır. 7 / 14

8 görev yapmalıdır. Ünite, 4-band GPRS Class 12 destekli GSM modül barındırmalıdır. Veri toplama ünitesi en az 128 adet haberleşme ünitesini yönetebilmeli, 128 ünite ile mesh network (örgü ağ) kurabilmelidir. Ünite üzerinde en az 5dBi kazançlı harici SMA konnektörlü antenler olmalıdır. Ünite 220 VAC şebeke elektriği ile çalışabilmelidir. Bunun için ünitenin dahili güç kaynağı olmalıdır. Ünite üzerinde enerji durumu, çalışma (sistem hazır) durumunu ve LAN (yerel ağ durumunu) gösteren LED'ler bulunmalıdır. Ünite, -20 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. Ünite iletken olmayan ve yoğunlaşmayan %90 bağıl nemde çalışabilmelidir. Ünite dış muhafazasının koruma sınıfı en az IP54 olmalıdır. Ünite üzerinde bir Ethernet portu bulunmalı ve yazılım güncelleme, konfigürasyon değiştirme operasyonları için bu porttan SSH ile bağlanarak işlemler yapılabilmelidir. Ünite üzerindeki Ethernet portu GSM iletişim kanalının yedeği olarak kullanılabilmeli, eğer bu porta bir bağlantı yapılırsa GSM şebekesi devre dışı olduğu durumlarda verileri merkezi yazılıma iletebilmelidir (Önemli Not: Ethernet portunun bağlı olduğu yerel ağda bir gateway üzerinden internete çıkış mevcut olmalıdır). Ünite duvara monte montajlara uyumlu olmalı bunun için ünitede uygun kulakçıklar ve vida delikleri olmalıdır ya da eklenecek harici duvar montaj aparatlarını desteklemelidir. Ünitenin muhafazası darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Elektrik kesintilerinde geçici olarak güç sağlaması ve bu durumun merkeze uyarı mesajı olarak gönderebilmesi için ünite üzerinde dahili şarj edilebilir batarya veya süper kapasitör bulunmalıdır. 1 GSM/GPRS HABERLEŞME ÜNİTESİ Ünite, 4-band GPRS Class 12 destekli GSM modül barındırmalıdır. Ünite üzerinde harici SMA veya FME konnektörlü anten olmalıdır. Ünite, OG noktalarında 100 VAC; AG noktalarında ise 220 VAC ile çalışabilmelidir. Bunun için ünitenin dahili veya harici güç kaynağı olmalıdır. Ünite üzerinde cihazların bağlanabilmesi için RS485 veya RS232 seri portlarının en az birisi olmalıdır. Gerektiğinde RS232 veya RS485 destekli bir cihaz ile haberleşebilmelidir. Ünite elektrik sayaçları ile iletişim kurabilmesi için IEC ModC haberleşme protokolünü desteklemelidir. Ünite enerji analizörleri, reaktif güç kontrol röleleri, jeneratörler veya kesintisiz güç kaynakları ile iletişim kurabilmesi için Modbus-RTU haberleşme protokolünü desteklemelidir. Ünitenin üzerinde en az 4 adet GPIO (dijital giriş/çıkış) olmalıdır ve girişler aynı zamanda pulse sayıcı özelliğine de da olmalıdır. Böylece gerektiğinde girişlerden pulse saymak veya açık/kapalı bilgisi almak ve çıkışlar üzerinden bir süreci uzaktan kontrol ederek açıp/kapatmak mümkün olabilmelidir. Dijital girişlere takılacak bir AC voltaj dedektörü ile elektrik açık/kesik algılaması yapılabilmeli, çıkışlara takılacak bir röle modülü ile elektrik açıp kesilebilmelidir. Ünitenin üzerinde su sayaçlarının okunması için pulse sayıcı girişlerinin olması gerekmektedir. Ünitenin üzerinde doğalgaz hacim düzelticilerin okunması için pulse sayıcı girişlerinin olması gerekmektedir. Ünite, -20 C, +70 C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. Ünite iletken olmayan ve yoğunlaşmayan %90 bağıl nemde çalışabilmelidir. Ünite dış muhafazasının koruma sınıfı en az IP54 olmalıdır. Ünite duvara monte montajlara uyumlu olmalı bunun için ünitede uygun kulakçıklar ve/veya vida delikleri olmalıdır ya da eklenecek harici duvar montaj aparatlarını desteklemelidir. Ünitenin muhafazası darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. YAZILIM GEREKSİNİMLERİ GENEL Yazılım sahadaki sayaçlarla haberleşecek ve alacağı verileri fatura, rapor, icmal oluşturulması için saklayacaktır. Yazılım sayaçları 15 dakika sıklıkla otomatik olarak uzaktan okumalıdır. Bu şekilde sayaç markası ve modeli ne olursa olsun elektrik sayaçlarının yük profili merkezi yazılım üzerinde ayrı bir çalışmaya gerek kalmadan tutulabilmeli, istenildiğinde geçmişe yönelik raporlar alınabilmelidir. Sistem aynı anda eş zamanlı olarak birçok sayaçtan veri alabilecek şekilde çalışmalıdır. Sayaçların teker teker okunduğu bir yapı, okuma süresini çok uzatacağı için tercih edilmeyecektir. Sistem okuma ile ilgili raporlar oluşturup problemli olan noktalar hakkında bilgi verebilmelidir. Yazılım Türkçe arayüze sahip olmalıdır. Bunun yanında sistem çoklu dil desteğine sahip olmalıdır. Sisteme eklenen tanımlar, özellikler (örneğin roller) Türkçe dışında belirlenen diğer diller için çevirileri ile birlikte girilebilmelidir. 8 / 14

9 özellikler (örneğin roller) Türkçe dışında belirlenen diğer diller için çevirileri ile birlikte girilebilmelidir. WEB TABANLI (ONLINE) TAKİP VE RAPORLAMA YAZILIMI Online veri toplama, izleme ve raporlama yazılımı en az aşağıdaki modüllerden/ekranlardan ve bu modüllerde/ekranlarda belirtilen özelliklerden meydana gelmelidir. ANLIK İZLEME Kullanıcılar, ölçüm verilerin son değerlerini görebilmelidir. Varsa tesiste bulunan jeneratörlerin her biri için çalışma durumu, arıza durumu, otomatik/manual devreye alma durumu, akü durumu, yağ seviyesi, aşırı hız, aşırı ısı, marj hatası, acil durma bilgisi, jeneratör senkronizasyon bilgisi, toplam çalışma süresi, günlük yakıt seviyesi bilgileri izlenebilmelidir. Varsa tesiste bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) normal ve bypass çalışma durumu, genel arıza durumu, akü durumu, çıkış voltajı, çıkış akımı bilgileri izlenebilmelidir. Varsa enerji analizörleri ile ölçüm yapılan noktalardan okunan elektriksel ölçüm parametreleri ile ilgili günlük, aylık, yıllık ayrıntı raporlar elde edilebilmelidir. Varsa reaktif güç kompanzasyon panoları üzerinde bulunan reaktif güç rölelerinden alarm bilgileri alınmalıdır. Ayrıca anlık olarak hangi kademenin devrede olduğu izlenebilmelidir. Varsa tesisin yangın pompalarının beslendiği şalterlerin durum bilgileri, pompaların çalışma durumları, arıza durumları izlenebilmelidir. Varsa ana girişlerde bulunan harmonik ölçen enerji analizörlerinden alınacak bilgilere göre bar grafik olarak harmonik seviyeleri izlenebilmelidir. Elektrik sayaçlarından alınan şu anlık verilerden bir veya daha fazlasının (sayaçlar bu bilgileri sağlıyor ise) son değerleri, ölçüm noktası adı, ölçüm zamanı ile birlikte her biri ayrı birer gösterge üzerinde ve aynı sayfada gösterilebilmelidir: Su, doğalgaz sayaçlarından ve doğalgaz hacim düzelticilerinden alınan toplam tüketim miktarının son değeri, ölçüm noktası adı, ölçüm zamanı ile birlikte ayrı bir gösterge üzerinde ve aynı sayfada gösterilebilmelidir. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. a a a Sayaç Saati Toplam Aktif Tüketim T1/T2/T3/T4 Tüketim Endeksi Maksimum Aktif Güç Maksimum Aktif Güç Zamanı Pil Durum Kodu (1: Normal, 0: Zayıf) Son Terminal Kapağı Açılma Tarihi Son Terminal Kapağı Açılma Sayısı Gövde Açılma Tarihi En Yüksek Güç Ölçüm Zamanı Kalibrasyon Tarihi İndüktif Reaktif Tüketim Kapasitif Reaktif Tüketim Demand Reset Sayısı Voltaj Uyarı Sayısı Mevcut Uyarı Numarası 3 Faz Kesinti Sayısı L1/L2/L3 Fazı Kesinti Sayısı L1/L2/L3 Fazı Anlık Pozitif Aktif Güç L1/L2/L3 Fazı Anlık Pozitif Reaktif Güç L1/L2/L3 Fazı Anlık Güç Faktörü L1/L2/L3 Fazı Görünen Anlık Güç Frekans L1 Faz Frekansı 1 Ay Önceki Toplam Aktif Güç Tüketimi 2 Ay Önceki Toplam Aktif Güç Tüketimi Yük Profili Ölçüm Zamanı Yaz Saatinden Faydalanma Meydana Gelen Demand Aşımı ad. Demand Aşım Değeri 9 / 14

10 ad. Demand Aşım Değeri ELEKTRİK SAYAÇ OLAYLARI İZLEME Elektrik sayaçlarından alınan şu olay verilerinden bir veya daha fazlasının (sayaçlar bu bilgileri sağlıyor ise) son değerleri, ölçüm noktası adı, ölçüm zamanı ile birlikte her biri ayrı birer gösterge üzerinde ve aynı sayfada gösterilebilmelidir: d. e. f. g. 1/2/3/.../12 Ay Önceki Terminal Kapağı Açılma Tarihi 1/2/3/.../12 Ay Önceki Terminal Kapağı Açılma Sayısı 1/2/3/.../12 Önceki Demand Reset Zamanı 1/2/3/.../10 Önceki Voltaj Uyarısı Başlangıç/Bitiş Zamanı 1/2/3/.../10 Önceki Akım Uyarısı Başlangıç/Bitiş Zamanı 1/2/3/.../10 Önceki 3 Faz Kesilmesi Başlangıç/Bitiş Zamanı 1/2/3/.../10 Önceki L1/L2/L3 Fazı Kesilme Başlangıç/Bitiş Zamanı FATURALAMAYA TABİ TÜKETİM BİLGİLERİ Elektrik sayaçlarından alınan şu faturalamaya tabi verilerinden bir veya daha fazlasının (sayaçlar bu bilgileri sağlıyor ise) son değerleri, ölçüm noktası adı, ölçüm zamanı ile birlikte her biri ayrı birer gösterge üzerinde ve aynı sayfada gösterilebilmelidir: d. e. f. g. h. 1/2/3/.../12 Ay Önceki Maksimum Aktif Güç 1/2/3/.../12 Ay Önceki Maksimum Aktif Güç Zamanı 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık T1 Tüketim 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık T2 Tüketim 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık T3 Tüketim 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık T4 Tüketim 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık İndüktif Tüketim 1/2/3/.../12 Ay Önceki Toplam Aylık Kapasitif Tüketim GEÇMİŞ TARİHLİ GRAFİKLER VE RAPORLAR Kullanıcılar tarih aralığı seçerek ilgili aralık içinde kalan geçmişe yönelik verileri grafikler üzerinde görebilmeli görebilmeli ve bu grafikleri "png", "jpeg", "pdf" ve "svg" formatında indirebilmelidir. Kullanıcılar tarih aralığı seçerek ilgili aralık içinde kalan geçmişe yönelik verileri tablo üzerinde tarih zaman etiketi ile görebilmeli görebilmeli ve bu tabloları "excel" ve "pdf" formatında indirebilmelidir. Elektriksel ölçüm parametrelerine (Ör: akım, gerilim, güç, güç faktörü değişikleri, vs.) ait anlık ve geçmişe yönelik trendler çizecek grafikler olmalıdır. Geçmişe yönelik grafiklerin tarih zaman aralıkları istenilen şekilde belirlenebilmelidir. AÇMA/KESME MODÜLÜ Sistem üzerinden OG ve AG ölçüm noktalarında açma/kesme yapılabilmelidir. AG noktalarında bulunan tüm kesici açık/kapalı durumları izlenebilmelidir. OG noktalarında bulunan tüm kesici, ayırıcı, toprak ayırıcısı açık/kapalı durumları izlenebilmelidir. Gerektiğinde AG Dağıtım kısmında bulunan ana panolardaki tüm şalterlerin açık ve kapalı bilgileri ile şalter arıza bilgisi (kuru kontak şeklinde veriliyorsa) alınabilmelidir. Tesiste oluşacak şalter ve kesici açma/kapama durumları zamana göre kayıt altına alınmalı ve operatöre alarm olarak uyarı verilmelidir. HARİTA MODÜLÜ Ölçüm noktaları tanımlanırken harita üzerinde gösterilebilmesi için enlem ve boylam değerleri girilebilmelidir. Konum bilgisi (enlem, boylam) girilmiş ölçüm noktaları isimleri ile birlikte harita üzerinde gösterilmelidir. Harita üzerinden seçilen noktaların ölçüm değerleri sayfada gösterilebilmelidir. Harita üzerinde ölçüm noktasını temsil eden simgeye tıklandığında açılan popup balonda haberleşme cihazı ile ilgili marka, model ismi ve hiyerarşik ağaç üzerindeki yeri gösterilmelidir. Aynı popup balon üzerinde cihazdan alınan bilgilerin neler olduğu ve varsa bağlanan sensörler gösterilmeli, marka modele ait dinamik alan değerleri (kullanıcı tarafından tanımlanan özel öznitelikler) gösterilebilmelidir. Haritanın tercihlerinde harita yüksekliği, sayfa yüklendiğinde hangi haberleşme ünitesinin, ünite grubunun veya organizasyonun ölçüm noktalarının göstereceği seçilebilmeli, haritanın tipi, cadde gösterimi, pan kontrolleri, zoom kontrolleri ve harita üzerinde bir 10 / 14

11 ölçüm noktalarının göstereceği seçilebilmeli, haritanın tipi, cadde gösterimi, pan kontrolleri, zoom kontrolleri ve harita üzerinde bir ölçüm noktasına tıklandığında güncellenecek grafik ve göstergelerde hangi tarih aralığındaki değerlerin gösterileceği (ör: son 1 gün, son 3 ay, vs.) ayarlanabilmelidir. ORGANİZASYON YÖNETİMİ Yararlanıcı kurumun kendisi de dahil tüm abonelerinin tüzel kişilikleri bir organizasyon olarak sisteme tanımlanabilmelidir. Bir organizasyon başka bir organizasyonun "alt organizasyonu" olarak da tanımlanabilmelidir. Böylece yararlanıcı kurumun üst organizasyon, hizmet alan abonelerin de alt organizasyon şeklinde hiyerarşisi modellenebilmelidir. Organizasyon tipi olarak şube de tanımlanabilmelidir. Abonenin merkez şubesi ile diğer şubeleri ayrı ayrı tanımlanabilmelidir. İstenirse sistem üzerinde her organizasyonun kendine ait bir sitesi yani herkese açık ve şifre ile giriş gerektiren sayfaları oluşturulabilmelidir. Bu sayfalardan şifre gerektirenlere erişim sadece organizasyonun kullanıcıları ve üst yönetici rollerine sahip kullanıcılar tarafından sağlanmalıdır. Organizasyonun kendisine ait sayfalarda istenirse organizasyonun logosu kullanılabilmelidir. Bir organizasyonun detayları (isim, adres, telefon, , web sitesi) sisteme girilebilmelidir. Bu detay bilgilerin dışında özel kullanım amacı ile yönetici tarafından tanımlanacak bir " öznitelik" organizasyon ile ilişkilendirilebilmeli, organizasyon tanımlanırken veya düzenlenirken bu öznitelik de aynı standart detay bilgileri gibi girilebilmelidir (Örneğin, "vergi dairesi" bir organizasyon özniteliği olarak tanımlanacak ise, yeni bir organizasyon eklenirken veya var olan bir organizasyon düzenlenirken vergi dairesi özniteliğinin değeri de girilebilmelidir). Bir organizasyon yetki verildiğinde organizasyona dahil tüm kullanıcılar da otomatik olarak aynı yetkileri almalıdır. KULLANICI YÖNETİMİ 1 1 Sistem çok kullanıcılı olarak tasarlanmış olmalıdır. Yararlanıcı kurumunun yönetimi, teknik birimi ve aboneler için kullanıcılar oluşturulabilmeli, her biri kısıtlanan yetkiler çerçevesinde sistemi online olarak kullanabilmelidir. Sisteme istenildiğinde kullanıcı adı veya kullanıcı ID numarası veya kullanıcının birincil eposta adresi ile giriş (login) yapılabilmelidir. Bir kullanıcı birden fazla organizasyona dahil olabilmelidir. Yönetici rolündeki bir kullanıcı oluşturduğu veya düzenlediği diğer bir kullanıcıyı (ki bu kullanıcı kendisinden daha düşük seviyedeki bir role sahip olmalı) istenen kullanıcı gruplarına veya rollere atayabilmelidir. İstenildiğinde bir kullanıcının kendi kişisel profilini (herkese açık) ve özel sayfalarını oluşturmasına izin verilebilmelidir. Kullanıcının her türlü detay bilgisi (adres, telefon numaraları, eposta adresleri, anlık ileti hesap bilgileri, sosyal ağ hesapları, varsa web siteleri) girilebilmelidir. Bu detay bilgilerin dışında özel kullanım amacı ile yönetici tarafından tanımlanacak bir " öznitelik" kullanıcı ile ilişkilendirilebilmeli, kullanıcı tanımlanırken veya düzenlenirken bu öznitelik de aynı standart detay bilgileri gibi girilebilmelidir (Örneğin, "işe giriş tarihi" bir kullanıcı özniteliği olarak tanımlanacak ise, yeni bir kullanıcı eklenirken veya var olan bir kullanıcı düzenlenirken işe giriş tarihi özniteliğinin değeri de girilebilmelidir). Kullanıcının varsayılan dili, zaman dilimi ve selamlama mesajı girilebilmelidir. Kullanıcı resmi yüklenebilmelidir. Kullanıcının şifresi değiştirilebilmelidir. Kullanıcıya roller atanabilmeli ve değiştirilebilmelidir. Kullanıcı, "Kullanıcı gruplarına" dahil edilebilmelidir. ROL YÖNETİMİ Kullanıcılar Müşteri, Teknisyen, Ara Yönetici, Yönetici, Üst Yönetici gibi farklı rollere uygun olmalı, bu rollere dahil olan kullanıcıların gördükleri bilgiler de yetki seviyelerine göre farklı olmalıdır. Tanımlanan kullanıcılar dahil oldukları rollere göre yetkilendirilmiş sayfalara ulaşabilecekler, daha üst düzey role sahip kullanıcıların görmesine müsade edilen sayfalara erişemeyeceklerdir. Rollere toplu atamalar yapılabilmelidir. Bir organizasyondaki veya kullanıcı grubundaki tüm kullanıcılar tek bir seferde bağlı oldukları organizasyon veya kullanıcı grubu ile bir role atanabilmelidir. Çok kullanıcılı bir organizasyon için kullanıcılar teker teker bir role atanmak zorunda bırakılmamalıdırlar. Sistem rollerinin dışında tanımlanan yeni roller için bu rol ile ilişkilendirilecek izinler tanımlanabilmelidir. Sistem rollerinin dışındaki bir role aşağıda listelenmiş izinler tanımlanabilmelidir: Portal Geneli i. ii. iii. iv. Kontrol Paneline Git Kullanıcı Ekle Organizasyon Ekle Rol Ekle v. Sayfa Ekle 11 / 14

12 M2M ve Telemetri Çözümleri d. e. f. v. Sayfa Ekle Kullanıcı Görüntüle, Güncelle, Sil, İzinlerini Ayarla Organizasyon Görüntüle, Güncelle, Rol Ata, Mevcut Kullanıcılarını Yönet, Yeni Üye Ata, Sil, İzinlerini Ayarla Rol Görüntüle, Güncelle, Sil, İzinlerini Ayarla, Üyelerini Yönet Şifre Politikası Görüntüle, Güncelle, Sil, İzinlerini Ayarla, Üyelerini Yönet Diğer yazılım modüllerine/servislerine olan erişimler (görüntüleme), tercihlerini değiştirme, yardım sayfasını görüntüleme, sayfaya yeni modül ekleme, izinleri ayarlama HABERLEŞME ÜNİTESİ GRUP YÖNETİMİ Ölçüm noktalarındaki sayaçların ve/veya haberleşme üniteleri için tanımlanmış grupların listelenebileceği, yenilerinin tanımlanabileceği, var olanlarının düzenlenebileceği veya silinebileceği bir yönetim ekranı olmalıdır.,, Yönetim ekranında; Gruplara etiket ekleyerek veya var olan etiketleri düzenleyerek kullanıcının istediği şekilde tasniflemesine izin verilecektir. Gruplara erişime izin verilecek kullanıcı rolü eklenebilmelidir. Her bir kullanıcıya teker teker yetkilendirme yapmak yerine atanan role sahip olan tüm kullanıcılar aynı anda erişim yetkisini kazanabilmelidirler. Gruplara sayaç ve/veya haberleşme üniteleri dahil edilebilmelidir/atanabilmelidir. Grup isimlerinin çeşitli dillere göre çevirileri girilebilmelidir. Grup ismine göre arama yapılabilmelidir. Etiketlere göre arama yapılabilmelidir. Listeleme ekranında grup adı, varsa üst grup adı, organizasyon ve etiketler gösterilmelidir. 1 HABERLEŞME ÜNİTESİ YÖNETİMİ Ölçüm noktalarındaki sayaçların ve/veya haberleşme ünitelerinin listelenebileceği, tanımlanabileceği, var olanlarının düzenlenebileceği veya silinebileceği bir yönetim ekranı olmalıdır. 1 1 Yönetim ekranında; Sayaç ve/veya haberleşme ünitesi tanımlamak için ölçüm noktası/sayaç/haberleşme ünitesi adı, tipi, benzersiz id numarası, marka ve modeli, organizasyonu girilebilecek veya seçilebilecektir. Ünitenin bağlı olduğu marka modele ait dinamik alanlar (özel öznitelikler) varsa bu alanlar da girilebilecektir. Sayaçlara ve/veya haberleşme ünitelerine etiket ekleyerek veya var olan etiketleri düzenleyerek kullanıcının istediği şekilde tasniflemesine izin verilecektir. Sayaçlara ve/veya haberleşme ünitelerine erişime izin verilecek kullanıcı rolü eklenebilmelidir. Her bir kullanıcıya teker teker yetkilendirme yapmak yerine atanan role sahip olan tüm kullanıcılar aynı anda erişim yetkisini kazanabilmelidirler. Sayaçlar ve/veya haberleşme üniteleri bir gruba dahil edilebilmelidirler. Sayaçlar ve/veya haberleşme ünitelerinin giriş çıkış portlarına sensörler atanarak ölçüm verileri yönetilebilmelidir. Sayaçlar ve/veya haberleşme ünitelerinin isimlerinin çeşitli dillere göre çevirileri girilebilmelidir. Ölçüm noktası/sayaç/haberleşme ünitesi ismine göre arama yapılabilmelidir. Tip, marka ve modele göre arama yapılabilmelidir. Organizasyon hiyerarşisine göre arama yapılabilmelidir. Etiketlere göre arama yapılabilmelidir. Listeleme ekranında sayaç ve/veya haberleşme ünitelerinin detaylarına tıklandığında ünitenin tipi, ismi, benzersiz id numarası, markası, modeli, varsa etiketleri, hiyerarşik organizasyon ağacı üzerindeki konumu gösterilmelidir. 1 KULLANICI BAZLI GRUP/ÜNİTE ERİŞİM YETKİLENDİRMESİ Sistemde cihazların listeler veya ağaç üzerinde görüntülenmesi, raporlamaların yapılması ile ilgili erişim yetkilendirmeleri rol tabanlı olmalıdır. Rollerin dışında belirlenecek kullanıcılara rol harici istisnai yetkilendirmeler yapılacaksa cihaz gruplarına veya cihazlara ait 12 / 14

13 olmalıdır. Rollerin dışında belirlenecek kullanıcılara rol harici istisnai yetkilendirmeler yapılacaksa cihaz gruplarına veya cihazlara ait erişim yetkilerinin verileceği bir yönetim ekranı olmalıdır. Yönetim ekranında: Sistemde tanımlı organizasyonlara dahil kullanıcıların listelenmeli, bu kullanıcılar seçildiğinde kullanıcılara ait erişim yetkileri görüntülenmelidir. Seçilen organizasyonun altındaki kullanıcının yine aynı organizasyon altında tanımlı olan haberleşme ünitesi grupları ve haberleşme ünitelerinin listelendiği bir bölüm olmalıdır. Bu bölüm üzerinde gruplara veya cihazlara tıklandığında "yetkilendir/yetkilendirmeyi kaldır" gibi seçenekler olmalıdır. 1 BAKIM, ARIZA YÖNETİM MODÜLÜ Haberleşme arızası, hatalı veri alımı, enerji kesilmeleri gibi durumlarda "iş emri" oluşturulabilmelidir. İş emirleri operatörlere ve sistemde tanımlı olan diğer kullanıcılara e-posta ile bildirilebilmelidir. Beklenmedik iletişim problemlerinde "Haberleşme Arızası" iş emri oluşturulabilmelidir. Dağıtım trafolarının yüklenme durumları alt sayaçların tüketimleri aracılığı ile takip edilebilmeli ve yüklenme raporları oluşturulup gerekli durumlarda iş emirleri oluşturulabilmelidir. Sözleşme gücünü geçen aboneler için gerektiğinde "Güç Artırımı" iş emri oluşturulabilmelidir. 1 DENETİM MASASI MODÜLÜ Kullanıcı kendi hesabını yönetebilmeli ve kendi hesabı ile ilgili değişiklikleri yapabilmelidir. Kullanıcı kendi özel ve açık (profil) sayfalarını yönetebilmeli, bu sayfaların içeriklerini, görünüşlerini istediği gibi düzenleyebilmelidir. Organizasyon yöneticisi rolündeki bir kullanıcı dahil olduğu organizasyonu ve alt organizasyonları düzenleyebilmeli organizasyonlarla ilgili tanım bilgilerini güncelleyebilmelidir. Organizasyon yöneticisi rolündeki bir kullanıcı dahil olduğu organizasyon içinde ve alt organizasyonlar içinde kullanıcılar tanımlayabilmelidir ve bu kullanıcıları istediği organizasyonlara atayabilmelidir. Organizasyon yöneticisi rolündeki bir kullanıcı dahil olduğu organizasyon altına yeni organizasyonlar (abonelerin tüzel kişiliklerini temsil eder) tanımlayabilmelidir. Organizasyon sahibi rolündeki bir kullanıcı ilgili organizasyon içinde "Organizasyon Yöneticisi" rolünde kullanıcılar tanımlayabilmelidir. 1 FATURA VE ABONE YÖNETİM YAZILIMI Programda abonelerin tanımlanabileceği, abonelere ait bilgilerin el ile girilebileceği ve abonelere ait sayaçların atanabileceği veya tüm bu bilgileri online sayaç okuma yazılımından alınabileceği arayüzler ve entegrasyon kabiliyetleri olmalıdır. Faturalama ve Abone Yönetim Yazılımı, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, büyük dağıtıcılar, sanayi siteleri ve konutlar gibi enerji dağıtım kurum ve kuruluşlarının dağıtım hizmetlerini faturalandırmaları için hazırlanmış kapsamlı bir faturalama yazılımı olmalıdır. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olmalı ve EPDK standartlarıyla tam uyumlu olmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su, atık su, buhar ve aidat faturalama ve arşivleme özelliklerine sahip olmalıdır ve bu özelliklerin her biri modüler olmalı, opsiyonel olarak ayrı ayrı modüller şeklinde satın almaya uygun olmalıdır. Programa kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmalı, yetkisiz herhangi bir işleme izin verilmemelidir. Tüm fatura tipleri için dönemsel takip esasıyla çalışmalı ve her abone için ay bazında fatura takibini mümkün kılmalıdır. Abonelere ait tüm gerekli tanımlar bir kere yapılmalı ve değişmedikçe her fatura döneminde tekrar, tekrar girilmesine gerek olmamalıdır. Program, gerekli tanımlar yapıldığında sadece fatura kesilecek olan dönemin son endeks bilgilerini veya bir önceki aya ait tüketim miktarını sayaç okuma yazılımından alarak kısa sürede tüm faturaların hazırlanmasını sağlamalıdır. Her fatura arşivlenmeli ve geriye dönük olarak incelenebilmeli veya raporlanabilmelidir. Program, kesilen faturaları hızlı bir şekilde muhasebe programınıza aktarabilmeli ve faturaları kapatmalıdır. Program, Logo ve Netsis gibi muhasebe yazılımlarına uyumlu olmalı, muhasebe yazılımı tarafından gerekli arayüzler ve API'ler sağlandığı sürece diğer başka muhasebe yazılımlarına entegre olabilecek bir altyapıya sahip olmalıdır sayılı tebliğ gereğince oluşturulan faturalar "Gelirler Dairesi Başkanlığına" uygun formatta otomatik olarak aktarılabilmelidir. Bu kapsamda programda BTRANS entegrasyonu olmalıdır. Bu sayede abone ve fatura bildirimlerini saniyeler içinde hazırlanarak kolayca bildirilebilecek hale getirilmelidir. Programda manuel ve ara dönem faturası kesme özelliği olmalıdır. Faturalara otomatik olarak sıra numarası atanmalıdır. 1 Program faturaları tekrar hesaplayabilmeli, gerekirse kesilmiş faturaları tekrar güncelleyebilmelidir (Muhasebeden kapatılmamış ise). 13 / 14

14 Program faturaları tekrar hesaplayabilmeli, gerekirse kesilmiş faturaları tekrar güncelleyebilmelidir (Muhasebeden kapatılmamış ise). Tüm yazıcılardan çıktı almaya uygun olmalıdır. Programda isteğe bağlı olarak edinilebilecek fatura tasarım modülü bulunmalıdır. Bu tasarım modülü ile kurum kendi faturasının tasarımını değiştirebilmeli veya yeni fatura tasarımı ekleyebilmelidir. Faturanın basılacağı kağıt boyutu da istenildiği gibi seçilebilmelidir. Programda isteğe bağlı olarak edinilebilecek ihtarname tasarım modülü bulunmalıdır. Bu tasarım modülü ile kurum abonelerine iletilecek olan ihtarnamelerin tasarımını değiştirebilmeli veya yeni ihtarname tasarımı ekleyebilmelidir. Program faturaları abonelere ve/veya faks ile gönderebilecek yeteneğe sahip olmalıdır. Program ihtarnameleri abonelere ve/veya faks ile gönderebilecek yeteneğe sahip olmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz tarifeleri program üzerinden değiştirilebilmeli, faturaların bu program üzerinden ödeme bilgileri yönetilebilmelidir. DİĞER SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON Sistem; ERP, SCADA, GIS gibi diğer sistemlere gerçek zamanlı veri sağlayabilir olmalıdır. Bu özellik için güvenilier ve yaygın olan bir teknoloji olan web servisleri kullanmalıdır. Diğer sistemlerle veri değişimini sağlayacak bu özellik için Türkçe Entegrasyon dökümanı sağlanmalıdır. KABUL VE EĞİTİM Söz konusu sistemlerin kabul olacağı tarih yararlanıcı kuruma yüklenici tarafından 1 hafta önceden bildirilecektir. Yararlanıcı kurum tarafından 3 kişilik bir muayene heyeti teşekkül ettirilecek bu heyete yükleniciden en fazla 2 kişi ile iştirak edilecektir. Heyet; yüklenicinin montajı tamamlayarak hazır hale getirdiği sistemleri teknik şartname doğrultusunda test ve kontrole tabi tutacaktır. Heyet, test ve kontroller esnasında görülen ve tespit edilen ve teknik şartnameye uymayan aksaklıkları düzeltmeye yönelik değişiklikleri yaptırmaya yetkilidir. Kabul heyetince yapılması istenen bu düzeltme ve değişiklikler nedeni ile 2 haftayı aşmamak kaydıyla uygun görülecek bir süre uzatımı verilebilecektir. Verilecek süre uzatımı yararlanıcı kurumun çalışma programına engel oluşturmayacak şekilde düzenlenecektir. Sistemin kurulum ve devreye alınmasına ait kabul işleri için, devreye alma tamamlandıktan sonra uygulanacak olan 2 hafta süreli test, deneme ve kontrol işleri sonucunda kesin kabul raporu düzenlenecektir. Satın alınan sistem kullanıcı eğitimi kabul işleri tamamlandıktan sonra yararlanıcı kurum tarafından uygun görülen kişilere 1 günlük ücretsiz hizmet içi eğitim yararlanıcının yönetim binasında verilecektir. GARANTİ Şartname dahilinde teklif olarak verilen ve sözleşme ile dökümante edilerek devreye alınan sistem 24 ay süre ile her türlü malzeme, imalat, tasarım ve montaj hatalarına karşı garanti altında olacaktır. Yüklenici tarafından temin edilen tüm teçhizat ve yazılımlarlar ilgili işletme, bakım onarım ve teknik servis hizmetleri, garanti bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti mukabilinde verilecektir. Garanti süresinden sonra imzalanacak işletme, bakım onarım ve teknik servis hizmetleri sözleşmesi 1'er yıllık periyotlar halinde yürürlükte kalacaktır. Bakım sözleşmesinin bitiş tarihinden 1 ay önce yazılı olarak ihbarda bulunulmadığı taktirde bakım sözleşmesi 1 yıl daha kendiliğinden uzayacak ve bu süre en fazla 10 yıl ile sınırlı olacaktır. YEDEK MALZEME Sözleşme ekindeki malzeme listesinde bulunan malzemele ihtiyaç durumuna göre yüklenici firmadan talepte bulunulabilecektir. Yüklenici son merkezin geçici kabul onay tarihinden itibaren 2+10 yıl süre ile sistemlerin tüm yedek malzemesini bedeli karşılığı sağlamayı garanti ve taahhüt edecektir. Yararlanıcı kurum sözleşme teçhizat bedelinin %10'una kadar yedek malzeme siparişi verebilecektir. 14 / 14

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR VE HABERLEŞME TEKNİK YAYIN TARİHİ: 01.01.2008 İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİGAZ Sayfa: 1 / 10 REVİZYON TABLOSU

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) Kapsamına Dahil Edilecek Sayaç, Haberleşme Ünitesi ve Altyapı Asgari Teknik Özellikleri Haberleşme Üniteleri ile ilgili Genel Gereksinimler; Haberleşme Ünitesi daha

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI 03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 23.maddedeki Lisans Verilmesi,

Detaylı

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU... 2 2. TANIMLAR... 2 3. TARAFLAR... 4 4. PROJENİN KAPSAMI... 4 5. GENEL HÜKÜMLER... 5 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ... 6 7. SİSTEM MODÜLLERİ... 10 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ...

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi:

Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: Geçiş Kontrol Sistemi Şartnamesi: A) AMAÇ:. Tesislerinin Güvenliği, giriş ve çıkışların denetlenmesi ve personel devamının kontrolü için Bilgisayar denetimli Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin tesis edilmesidir.

Detaylı

TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Mevcut trafik sorunlarının çözümü için trafik kontrol merkezi kurulacaktır. Sistem ile ana arterlerdeki trafik akışının sürekliliğini sağlamak,

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör)

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) DOKÜMAN No: DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ VE KAPSAM 2- STANDARTLAR 3- TEKNİK ÖZELLİKLER

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı