i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı"

Transkript

1 _J'I /l...>_', ' - 1"0 _1_/ i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı ", "TÜRKİYE ' NİN GERÇEKLERi" Konulu Makale Yarışmasında Dereceye Giren Eserler 27 Haziran 1997

2 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Burç Murat METiN ideallerimiz VAR BiziM Bir latin atasözü şöyle der: "Ideal yıldızlar gibidir. Onları tutamayız ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik eder". Gerçekten de iyi seçilmiş hedefler, dogru yaklaşımlar. zaman da doğru kullanılırsa ülkeleri ve doğalolarak üzerinde yaşayan insanları daha iyiye ve güzele götürür. Her dünyal. gibi Türk insanın da birtakım hedefleri var. Kimilerinin küçük, kimilerınin büyük hedefleri. Ulaşabilmek için çok ter akıtılan. çok emek harcanan hedefler. Bir ömrün hıkayesi. Bir de Türkiye'nin hedefleri var. Yine uğruna çok ter akıtılan hedefler. Son zamanlar da çc,kça duyulan "AT ile entegrasyon", "21. yüzyıl başlarında bir olimpiyat", "dünyanın sanat ve kültür başkenti olmak", "enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi", "sağlık reformu" ve daha niceleri, Bireysel ve toplumsal hedefler hep içiçe girmiş: AT ile bütünleşme beraberinde ülke insanının da birtakım beklenti ve umutlarını yeşertiyor. Olimpiyat düzenlemek yetmiyor, yeni Naim'ler, Halil'ler, yeni altın adamlar yaratmak gerekiyor. Sanat için elele vermek, yeni Yaşar Kemal'ler, Gürer Aykal'lar, Idil Biret'ler yetiştirmek istiyoruz. Ekonoxnisi sağlam temeller üzerinde kurulu, dünya finansına yön veren bir Türkiye düşıüyoruz. Ulu Onder'in "Sagram kafa, saglam vücutta bulunur" sözleri hep hafızalarda. Türkiye bir çok açıdan şanslı bir ülke: -En büyük şansı da konumu- Iki kıtayı birleştirmek her ülkeye nasip olmuyor. Ipek yolu kervanlarından bu yana Avı upa - Asya ticaretinin atardamarı olmuş Anadolu. Birçok uygarlık, üç denizle çevrili bu verimli topraklara sahip olabilmek için yüzyıllar boyu mücadele vermiş. Kimi çok uzun süre yerleşik hayatı seçmiş, kimi çok kısa süre hükmetmiş. Sonuçta öylesine bir kültür alışverişi yapmıştırki Türkiye toprakları şu anda bir açık hava müzesi konumunda. Her yıl toprağın altından çıkarılan kültür, müze raflarında dünya insanına sunuluyor. Bir de toprağın üzerindeki insan kaynakları. Yüzyıllar boyunca akıp giden bu trafik sonucu Türkiye'de yirmiye yakın topluluk bir araya gelmiş. Türk, Ermeni, Rum, Kürt, Türkmen, Çerkez, Azeri bunlardan bazıları. Bir de dil ve din açısından birbirinden farklı özellikte topluluklar var. Çok kullanılan bir deyimle; tam bir "Kültür Mozaiği". Aslında mozaikten daha ziyade, bir pusula. Kutupları çok. Ancak pusulayı dengede tutabiirnek için olmazsa olmaz kutuplar bunlar: Kimi Batı'yı gösteriyor. Mıknatısı AT gibi hedeflere hep onlar çekiyor. Tek bir çatı altında toplanan Avrupa evine komşu olmak degil, bizzat ev sahiplerinden biri olmak arzusu. Kimi için kuzey doğu ön planda; yani Kafkasya ve Türki Cumhuriyetler. "Kökenimizden kapmayalım, Orta Asya'dan geldik" diyenler. Batı Asya'da lideı - ülke olma şansını iyi kullanmaktan yana olanlar. Iran, Irak, Suriye gibi komşular ve petrol zengini Arap ülkeler'i unutulmasın diyenler de az değil. "Müslüman toplumunun lideri olalım" düşüncesi. Böylece finansal açıdan güçlü olunabilir ve Kuzey Afrika dahil henüz demokratik yönetimleri tam özümsı~memiş ülkelere öncülük edilebilir. Ve daha niceleri... En çok kabul gören düşünce ise Avrupa ile bütünleşme. Doğaldır ki otuz yıllık bir mücadelenin sonucunun alınması herkesin en büyük dileği. Tabii AT'ye girip serbest dolaşım gibi olanaklardan faydalanamazsak bir anlamı kalmıyor. Avrupa ise bu isteğimizi yıllardır büyük bir Türk göçünden çekindiğinden kabul etmiyor. Kayıtlı 5 milyondan fazla işsizi olan bir ülke ilk bahane oluyor.

3

4 Ancak istihdam edilecek kalifiye 4 milyon insan, gerek özel s,;!ktörde gerek ise kamu kuruluşlarında bekleniyor. Dolayısı ile belki de entegrasyon sonucu, beklenenin aksine, Avrupa'dan Türkiye'ye iş gücü akışı hiç de şaşırtmamalı bizleri. At ülkelerinin, diğ-er müslüman ve ortadoğu ülkelerı ile ticari ilişkilerinde Türkiye'nin köprü görevi göreceği kuşkusuz. Aynı şey Türki Cumhuriyetler için de geçerli. Serbest ekonomıyi yeni yeni tanıyan bu ülkeler, Avrupa için çok büyük bir pazar konumunda. Yapılan ekonomik, demokratik ve sosyal reformlar ile Türkiye artık hiç de göz ardı edilemeyecek bir ortak. Avrupa Konseyi ve NATO gibi çok uluslu anlaşmalara imza koyan bir ülke zaten Avrupa'dan bağımsız düşünülemez. Batı'nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye'yi keşfeden dünyanın devleri birer birer Türkiye'ye geliyor. Rekabet gücü yüksek Türk firmaları bunlarla dişe diş bir mücadele veriyor. Rekabet edemeyenler ise ya daha da güçlenme ve yeniden yapılanma yolunu seçiyor ya da serbest piyasa ekonomisiınin gereği kaderlerin~ razı oluyorlar. Toplam kalite ve verimlilik gibi sözcükleri son zomanda çokça duyar olduk. Ozel sektördeki başarı devletin özellikle son dönemde dikkatini çekti ve ekonomide özelleştirme rüzgarları esti. Burada amaç devletin üzerindeki yükün azaltılması. Modern ülkelere bakıldığında bunun en çok uygulanan yöntem olduğu hemen göze çarpıyor. Aslında geç bile kalındı. Geçen yıııarda zarar eden birçok devlet kuruluşunun, bugün özel sektörde dünya devleri ile başa baş mücadelesini ve büyük karlar elde ettiklerini izliyoruz. Artık Avrupalı şirketler toplam kalite ve verimlilikte örnek alacakları modeııerı Anadolu Yarımadası'nda arıyor. Türk firmaları ucuz ve güvenilir ürünleri ile Avrupa pazarında ön sıralar için güreşiyor. Doı~aldır; rekabet beraberinde yenilikleri ve kaliteyi getiriyor. Yeniliklere çok açık bir toplumuz. Sihirli bir değneğin dokunması yeter: "Cep telefonu" dendi. Avrupa'nın en çok cep telefonu kullanan 4. ülkesi oluve~rdik. Birileri "Internet"ten söz etti. Şimdilerde çoğumuzun kart vizitinde adreslerimiz de yer alıyor. Onbeş sene önce Türkiye'de onlarca özel televziyon kanalı kurulacak dendiğinde hepimiz hafif tebessüm ile bakardık birbirimize. Oysa akşam hepimizin elinde bir uzaktan kumanda, o kanal senin, bu kanal benim dolaşıyoruz. Hatta çoğu evde bir televizyon yetmeı: oldu. Şimdilerde bir televizyon alana yanında ikincisi bedava. Yüzyılın ilk yarısında nüfusun büyük bölümü köylerde yaşadı. Tarımsal gelirleri ağır basan bir ekonomi vardı. Şimdilerde herşey bir filmin negatifi gibi değişti. Türk insanı ekmeğini topraktan çıkarmaz oldu. Devlet bunun farkına vardı. Verimli toprakları sulayabilmek için Türkiye'nin 3. büyük gölü inşa edildi. Gözü biraz sağlam olanlar uzaydan -çıplak gözle seçebilirler bu dev yapıyı. Sadece tarıma değil beraberinde hayvancılığa da büyük kaı:kısı oldu kuşkusuz. Türkiye yine gıda üretiminde dünyanın ön sıralarına çıkıyor. Bir yandan da erozyonla mücadele veriyoruz. Sadece ıstanbul'da 1996 yılında 80 bine yakın fidan dikildi. TEMA'ya destek vermek için sadece yakamıza birer yaprak takmakla kalmadık, çoğumuz hafta sonlarını fidan dikmekle geçirdi. Türkiye'de eskimeyen, değişmeyen tek şey Türk insaninın karakteri. Aile bilinci, misafirperverliği, hoşgörüsü, dürüstlüğü. toplumdaki ahlak anlayışı. Toplumun bir takım gelenekleri, yazılı kanunları kadar yaptırım gücüne sahip. Yazılı yaptırımları olmamasına karşın çoğu denge "gelenek, örf ve adetlerie" kuruluyor. Aslında hiçbirimizin daha önce eline alıp okumadığı bir kitabı hepimizin ezbere bilmesi gibi bir şey bu. Otobüste yaşlı hanıma yer veren üniversiteli genç. Tatile gelen turiste, koyevinde ikram edılen bir bardak buzlu ayran. Bayramda elli yaşındaki oğulun annesinin elini öpmesi. Yirmi yıl sonra sokakta rastlanılan asker arkadaşına özlemle sarılmak. Türkiye'nin, Türk insanının gerçekleri bunlar. Yarın Hayatı daha iyi yaşamak için. Dün olduğu gibi. yine, gün ağardığında yollara düşeceğiz. Çünkü... Ideallerimiz var bizim. Küçük, masum, uğruna ömür tüketilen idealler. Bir de yıldızlarımız. Karanlık gecelerde yol gösteren. Burç Murat METiN

5

6 Bilindiği gibi, bağımsızlık, can ve mal kayıplarına neden olan, zor ve meşakkatli savaş ve mücadele demektir. fakat bir ulusun çağdaşlaşma mücadelesi, bağımsızlık savaşına nazaran çok daha uzun süreli ve hatta devamlı bir süreçtır. Birlik, otorite ve eşitlik yolunda demokratikleşme mücadelesi bir çok batılı ülkede bir kaç yüzyıl gibi uzun sürerek ancak belirli bir düzeye gelebilmiştir. 11l- Türkiye'nin Gerçekleri Büyük Önder Atatürk'ün temellerini büyük bir dikkatle ve özenle attığı Cumhuriyet döneminde, sağlık, eğitim gibi sosyal, tarım, sanayi ve ulaştırma gibi ekonomik alanlardaki 72 yıllık gelişmeler, hiç küçümsenmeyecek kadar önemlidir, ancak hala çağdaşlaşma ölçüsünde yeterli boyuta gelememiştir. Bu hususta arasındaki gelişmeleri, resmi rakamlarla açıklamak yararlı olacaktır. (4) - Türkiye'nin 1927'de 13,5 milyon olan nüfusu i 955'te 62,5 milyon olmuştur. Artış 4,6 mislidir. Nüfusun %60'1 25 yaşın altında olup, genç, çalışmaya hazır ve talep dolu bir nüfus kesimi oluşturmaktadır. i 927'de nüfusun %73,S'1 kırsal kesimde yaşarken. i 990'da bu nüfusun %57,7'si kentlerde yaşayan bir nüfusa dönüşmüştür. Bu da, talebin canlı ve iyi yönlendirilirse verimli bir işgücünün varlığı demektir. - i 92S'de 107S olan hekim sayısı 1993'de 69.0S0'ye ulaşmıştır. Artış S6,6 mislidir. Toplam sağlık kuruluşlarının sayısı 1953'te iken bu sayı 1994'te 18.26S'e çıkarak S,S misli, hastane sayısı 6,3 misli, hastanelerdeki yatak sayısı ii,3 misli artmışt s0'de binde Ii,S olan ölüm oranı i 993'te binde 4,3'e gerilemiştir. Bu rakamlar, hiç şüphesiz yeterli değildir, sayılabilir. ancak sağlık k0l'1usunda olumlu gelişmelerin göstergesi - Eğitim konusunda iki önemli gelişme görülmektedir: 1- Türkiye'de eğitim hizmetleri, artan nüfusa karşılık çok daha hızla artmaktadır. 2- Eğitim düzeyi yükselme eğilimindedir. Türkiye'de okur-yazar olmayan 6 yaşından yukarı nüfusijn 193s'te %80,75 olan oranı, %22,6 1'e gerilemiştir. i 990'da %19,S'e gerilemiştir. 1985'te (3) Prof. Dr. Su na KILi a.g.e. sh.l8-9 (4) D.I.E Istatistik Göstergeler Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

7

8 1923'e göre 1995'te okul, ögretmen ve ögrenci sayıları şöyle gelişme göstermiştir. YIL ILKOKUL (say,) ÖGRENCI (say') Okul ögretmen Ögrenci Okul başına ögretmen başına Artıj (defa) 9, , ORTAOKUL Artıj (defa) III Art'j (defa) LISE MESLEKI VE TEKNIK OKUL Artıj (defa) II 18 YÜKSEKÖGRETIM Artıj (defa) , Tarım alanındaki gelişmeler. başlıca bir kaç ürün için ve nüfus başına düşen üretim miktarı ile aşagıda verilmektedir. T arımsal.~retim artışı başlıca şu dört temel etken e dayanmaktadır; 1- Tarımda makine leş me artmıştır. Ornegin Türkiye'deki traktör sayısı 19S2'ye nazaran 1994'te 763.S29'a ulaşarak, 24,3 misli artmıştır. 2- Gübre kullanımı önemli ölçüde artmıştır. 3- Tarım alanı kullanımı artmıştır. 4- Genelolarak, tarımsal üretimde büyük ölçüde verim artışları sağlanmıştır. YIL ÜRETIM (Nüfus bajma i Kg.) Buğday 79,6 280 Pamuk 5,6 LO Patates 3,4 71 Tarım'da toplam üretim ve verim artışlarına karşın iktisaden faal nüfusa oranla tarımda çalışan faal nüfus oranının azaldığı görülmektedir. Güneydoğu (GAP) projesi ile tarımsal üretimin çok daha hızlı artması beklenmektedir. Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

9

10 ikincilik ÖDÜLÜ: Prof. Dr. Yıldırım KIL.KIŞ i~ Giriş; TÜRKiYE'NiN GERÇI:KLERi Vatandaşlarımızın huzursuzluk ve karamsarlık içinde bacalamalarına neden olan bir çok olayı yaşadığımız bir dönemde bulunuyoruz. Bu olayların, kronik enflasyon artan dış ticaret açığı, dış borçlar, uyuşturucu trafiğinin boyutu ve kapsamı ve özellikle insan hakları gibi bazıları, dış aleme de yansımaktadır. Bu durum, ülkemiz için olumsuz bir imaj oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Topluğuna tam üye olma beklentisini de olumsuz etkileyeceği görüşünü kuvvetlendirmektedir. Türkiye'nin gerçeklerini, mümkün olduğu kadar tarafsız şekilde incelemek. ülkenin 72 yıllık Cumhuriyet dömeminde nereden nereye geldiğini hatırlamak, ileriye çok daha olumlu bakmamızı sağlayacaktır. Bunun da ülkemizdeki karamsarlığı geride bırakarak, önümüzdeki dönemde gerekli girişimleri ve atılımları yapmak üzere ihtiyaç olan iyimsı~rlik ve güveni oluşturacagına şüphe yoktur Diğer taraftan, böyle bir hatırlatma, Türkiye'yi, kendi gelişnıişlik penceresinden görme eğilimınde olan yabancı ülkelerin, ülkemiz gerçeklerini daha iyi anlamalarına ve eksiklerimizin giderilmesindeki gayret ve iyi niyetimizin, iyi niyetle degerlendirilmesine yararlı olacaktır. Türkiye'nin gerçeklerini en iyi degerlendirilmesi için, bazı önemli tarihsel gelişmeleri hatırlamakta yarar vardır ii~ Bağımsızlık ve Çağdaşlık 20. yüzyılın dünyamızdaki bütün uluslara getirdigi iki temel hedef vardır: Bagımsızhk ve çagdaşhk. Bu yüzyılın belki de en önemli niteligi, bagımsızlaşma özleminin güçlü bir olgu olarak tom dünyaya yayılmasıdır. (I) Bagımsızlık olgusunu asıl içerigi ile, gen işleyen "tam bağımsızlık" boyutunda tanımlamak gerekir. Fakat unutulmaması gereken en öne~mli ön koşul "siyasal bagımsızlık"tır. Siyasal bağımsızlığına kavuşan toplumların en büyük soı"unu "Birlik", "Otorite" ve "Eşitlik" konularıdır. Bu noktada. bagımsızhgına kavuşan ülkenin ç:ağdaşlaşma sorunu doğmaktadır. (2) Çağdaşlaşma, sadece örnek alınan gelişmiş batılı devleı:lerin siyasal kurumlarını, yasalarını, parlamentoculuğunu, seçim yöntemlerini, devlet örgütünün tüm birimlerini kopya etmek değildir. Çagdaşlaşma sadece sanayileşerek, teknolojinin en son yeniliklerini buluşiarını tekniklerini kullanarak kişiyi dünya nimetlerinden yararlandırmak ta degildir. Çağdaşlaşmak tüm bunlarla birlikte en son aşamada her alanda insanın özgürleşmesi, tc)plum ve devlet yaşamında insanlarda, değerler sisteminde, ahlakta erdemli olması, dogmalardan kurtulup usu ve bilimi. bilimsel, laik düşünceyi. dünyasal işlerin yol göstericisi olarak kabullenmesi ve insan olmaktan gelen maddi ve manevi tüm gereksinmelerine olumlu yanıt verecek düzeni kurmaktır. Çağdaşlaşma hefefine ulaşabilmek için, Türkiye Cumhur'iyetinin ilanından itibaren bu yönde düzenlerin kurulmasına, 609 yıllık Osmanlı Imparatorlu,~unun düzenlerinden önemli ölçüde ayrılmaya önem verilmiştir. Orneğin, giysilerde değişiklık, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, hukuk düzeninde değişmeler ve çagdaş yeni yasalar, Anayasa'nın laikleştirilmesi, yeni bir alfabenin kabulü, ölçü ve tartı sisteminde degişiklik, kadınlara saglanan haklar ve kadınların milletvekili seçilmesi, egitim in birleştirilmesi gibi sosyal, maliye. sanayi, tarım ve dış ticaret ile ilgili ekonomik bir çok uygulamalar benimsenmiştir. (I) PROF. Dr. Suna KiLl. Atatürk devrimi 2. baskı, Türkiye i~ Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No 221, 1981, Ankara sh.! i

11

12 - Türkiye'de sanayileşmenin 19S0'lerden sonra büyük hız kazanması, bu alandaki istatistik rakamların ancak bu tarihten sonra derlenmesine imkan vermektedir. Sanayileşmeye ait en dogru göstergeler, GSMH içindeki sektör paylarıdır. GSMH içindeki ekonomik sektör payları DIE rakamları ile şöyle gelişme göstermektedir. (%) Tarım defa azalma Sanayi 10,6 27,7 2,6 artış Hizmetler 46, ,24 defa artış Sanayi kesiminde işyeri ve çalışanların sayısı da, artan sanayinin payına paralelolarak artmış bulunmaktadır. 19S0 rakamlarına göre büyük işyeri sayısı ı 993'te 4 mısli artış göstermiştir. (I O işçiden fazla işçi çalıştıran işyerleri büyük işyeri sayılmaktadır.) Sanayide çalışan toplam işçi sayısı, 1979 işyeri sayımına göre i 990'da 7.2S0.S25 rakamına ulaşarak bu iki tarih arasında 43,8 misli artmış bulunmaktadır rakamlarına göre, 1995 yılında şeker üretimi 2, çimento üretimi 16,2, devlet demir çelik fabrikalarının üretimi ise 4 defa artmıştır. Aynı tarihlere göre, motorin üretimi 324,8 defa, benzin üretimi ise 45 defa artmış bulunmaktadır. i 968'e göre i 99S'te kamyon üretimi 2 defa, otomobil üretimi ise 17,2 defa artmıştır. - Ulaştırma ve Haberleşme konularında geli'~meler de şöyle özetlenebilir: Otomobil, kamyon ve otobüs sayıları, genellikle karayolu t:aşımacılığının ağırlıklı olduğu ülkemizde 1933'ten 1994'e kadar büyük ~.rtiş göstermiştir. Artış!Jtomobilde 670 misli, kamyonda 122 misli ve otobüste 278 mislidir. Ulkemizdeki otomobil sa)ıısı 3 milyonu, otobüs 90 bini. kamyon ise 300 bini geçmiştir. Deniz ticaret filomuz 6 milyon gros tonun üzerındedir. Telefon abone sayısı 1928'e göre 1995'te 807 defa artarak 13 milyon'a ulaşmıştır. - Türk Ekonomisinin iki yumuşak karnı vardır. Bunlardan birisi dış ticaret. diğeri de enflasyondur. Mal grupları itibarı ile ihracatımız toplam ihracatın %9'O'nına yakın oranda sanayi mallarına yönelmiştir. Ithalatımızda da yatırım malları ve hammaddeler toplam ithalatın %68'ini oluşturmaktadır. ıv- Sonuç Dünya Bankasının "Dünya kalkınma göstergeleri 97" raporuna göre (S) Türkiye, hızlı kalkınma gösteren ı o ülke arasında yer almaktadır. Sosyal alanda ise, toplam nüfusun %82,3'ünün sosyal güvenlik kapsamında (6) ve işsizlik oranının %6 civarında (7) olması da olumlu göstergelerdir. Özelolarak verilen yukarıdaki rakamların gösterdiği manzara, Türkiye'de sağlık, eğitim, çalışma, tarım ve sanayi alanlarında önemli gelişmelerin oldugunu kanıtlamaktadır. Hızlı artan nüfusuna karşın Türkiye'nin olumlu sosyo-ekonomik gelişme egilimleri içinde oldugu kesindir. Bu eğilimler, hiç şephesiz önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişmelere zemin teşkil edecektir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırma yapmadan, kendi içimizdeki bu olumlu eğilimlerin hiç bir politik grubun değil, çiftçisi, işçisi, işvereni, akademisyeni ve bürıjkratl ile tamamen Türk halkının eseri oldugu na inanıyorum. Türk halkının, 72 yıllık Cumhuriyet döneminde, kendi imkanları, gücü ve gayreti ile vardıgı ekonomik ve sosyal düzenin temeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün bu ülke halkına aşıladıgı bağımsızlık ve çağdaşlaşma isteğine ve özgüvenine dayanmaktadır. Çünkü Atatürk'e göre "kişisel girişim gücü korunmalı ve desteklenmelidir. (8) Gerçekten, Atatürk'ün Cumhuriyeti emenat ettiği Türk gençliği artık eskisi gibi memur olmamaktadır ve girişjmci ruha sahiptir. Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

13

14 Türk devrimi, Türk toplumunu temelden değiştirmek ve: çağdaşlaştırmak amacına yönelmiştir. Her alanda olduğu gibi ekonomik ve sosyal alanlarda daha uzun yıllar Atatürk'ün ışığı yol gösterecektir. (9) Gerçekten Türk halkı, bu ışığın çizgisinde ülkemizi çağdaşlaştırmaya yönelmiştir. Bu yönelmenin içinde, öğretim kurumları, fabrikalar, sağlık ve güvenlik kuruluşları, yabancı sermaye ortaklıkları, modern turistik tesisler, petrol rafinerileri, tersaneler yer almaktadır. Dış ticaretimizdeki dengesizliğin, gelişen sanayi ve tarım üretimi ile, turizm ve deniz ticaretimizle bir süre sonra düzene girmesi mümkündür. Insan hakları konusunda yasal ve idari önlemler alınmayil başlandığı görülmektedir. Dış alemin dost ülkelerinin iyi niyetinin bu alandaki eksiklerin gideı~ilmesine yararlı olacağı muhakkaktır. Avrupanın hasta adamı çoktan vefat etmiş, onun yerini, el'genlik çağında, genç, girişimci, ve talep dolu bir Cumhuriyet nesli almış bulunmaktadır. üretgen (5) Hürriyet Gazetesi, (6) 1997 Yılı Programı, resmi Gazete 9.[ No mükerrer sayısı (7) 1996 Istatistik yıllıgı Sh./2Sa Dev[et Istatistik Enstitüsü (a) Prof. Dr. Mustafa Aysan, Ekonomik Görüşüyle Atatürk, Mustafa Kemal Dernegi Yayınları (9) Prof. Dr. Mustafa Aysan, a,g,e- Sh. /166 No: 5 Istanbul 1984 sh.ll66 Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

15

16 BiRiNCiLiK ÖDÜLÜ: Okan GÜMÜŞ TÜRKiYE'NIN GERÇEKLERi Giriş; Türkiye'nin gerçeklerini anlamaya çalışırken. her görün(!n gerçek olmadığı gibi her gerçek de görünmez ilkesi gereğince. tüm çalışmalarda objektif değerlendirilmelerden çok subjektif yaklaşımlar ağır basacaktır. Ne kadar objektif verilerden yararlanılıyor olsa da herkesin Türkiye gerçekleri farklı olabilir. Belki de bu farıılıklar boyucu Türkiye gerçeğinin ta kendisidir. Biz, bu farklılıkların ortak zemininde, Türkiye'yi daha iyi anlayabilmek için konuyu jeopolitik, demografik. tarihsel, iç ve dış politik, ekonomik. dinsel, kültürel, askeri, psikolojik ve konjonktürel açılardan değerlendirmeye ve Türkiye gerçeğini bu farklı açıların eş zamanlı birleştiği noktada, bir anlık da olsa, yakalamaya çahşacagız. Tüm yönlerin kesiştiği nokta; Anadolu Türkiye 'nin jeopolitigi, hem dotuyu hem de batıyı eş zanıanlı anlayabilmesiyle, çok öncelerden beri dikkat çekici olmuştur. Eski kıta Avrupa'nın Asya ile birleştiti Anadolu'da, aynı zamanda iki büyük din olan Hristiyanlık ile Islam batı uygarhtı ile doğu uygarlıtı kesişmiş, daha dotrusu kaynaşmıştır. Işte bu yüzden, 2004 olimpiyat oyunlarına evsahiplik yapmak isteyen Istanbul 'un sloganı, haklı ve dotru olarak, "katıların birleştiti yerde buluşalım" olmuştur. Soğuk savaş döneminde batı bloğunun tüm güneydotusunu koruyan Türkiye, Balkanlar, Ortadotu ve Kafkasya'nın tam ortasındaki bugünkü konumu ile i 99t)'larda başladığı söylenen yeni dünya düzeninde de öneminden hiç bir şey kaybetmediğini Körfez'deki son savaşta göstermiştir. Kimilerine göre Türkiye kuzeyin güneyinde, güneyin kuzeyinde, batının doğusunda, doğunun batısındadır. Bu konumu değerlendirmek, çok zor görünmesine ratmen, aslında bir o kadar da fırsat vaadedicidir. Biz Türklerin yaklaşık üç bin yıllık tarihi, dünyanın dogusundan batısına, hiç kesilmeden devam eden bir yoleulugun hikayesinden başka bir şey değildir. Orta Asya'nın kurak çöllerinde başlayan bu maceralı yürüyüşün belki de tek nedeni önü alınmaz bir yeni yerler görme merakıdır. Büyük Hunlardan Selçukluiara, onlardan Osmanlılara bu merak hiç azalmamıştır. Istanbul'un Türklerin eline geçtiti Ortaçağ, Türklerin Avrupa'da kalabitmek için...erdikleri mücadelenin tarihidir. Ancak bu savaşlarla ki doğu ve batı adlarındaki farklı dünyalar YE~ni ilişkiler kurabilmiş Anadolu tam bir köprü görevini yerine getirmiştir. Türkiye sayısa.!. bakımdan, altmış milyondan fazla nüfusuylaı Avrupa'nın bir kaç büyük devletinden bir tanesidir. Ulke nüfusunun büyük bir bölümünün genç olması ve son yıllardaki ulusal çapta ki eğitim hamlesi kişisel verimliliği artırmaktadır. Artan k iş isel verimlilikler toplumun geneline sürekli yükselen eğilimli bir dinamizm ve kalite kazandırmaktadır. Ayrıca, Türkiye dışındaki diğer Türkler ile kurulan ve kurulacak ekonomik ve kültürel ilişkiler dünyadaki küreselleşme akımına paralel düşmektedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, ülkenin ve nüfusun boyutlarının gelişmeye elverişli olduğudur. Anadolu Türk toplumu antropolojik açıdan çok karmaşık ve zengin bir toplumdur. Üstelik bu karmaşıklığın ortak noktası ise. Türklerin tüm dünyaca tapınan misafirperverliklerinin kaynatı da, evrensel hoşgörüleridir. Üstelik bu kadar çok kültür ~;eşitliliğine rağmen önyargı yoktur, en azından başka ülkelere kıyasla çok azdır. Doğu.batılı, laik-müslüman bir demokrasi; Türkiye, kendi bölgesinde ne kadar eksiklikleri de olsa, parlamenter demokrasiyi geliştirebilmiş ve yarım yüzyıh aşkın bir süredir iktidarlarını -1960, 1972 'le ı 980 yıllarındaki askeri müdahaleler ile birlikte- özgür ve serbest seçimlerle değiştirebiimiş, laik-müslüman ve demokratik tek ülkedir.

17

18 OkanGÜMÜŞ Bazılarına göre, bugünün Türkiye'sinde aşılabilir bir siy~ısal tıkanıklığın yaşandığı bir gerçektir. Bunun nedenleri ülkenin kuruluşuna. çok partili rejime ge~çiş dönemlerine kadar gider. Insaniıgın çok uzun mücadeleler sonucu ulaştığı parlamenter demı:ıkrasi, hukuk devleti. insan hakları gibi evrensel degerlere kısa zamanda sahip olma arzusu, doğal süreci hızlandırdığı için, beraberinde bazı sorunlar da getirmiştir. Ancak, dönemine uygun olarak, yeni bir ulus yaratma çabaları geçen yetmiş yılda başarılı olmuştur. Dünyadaki yeni gelişme~ler ulus devlet kategorisinin sonunu hazırladığı, uluslararası birlikler döneminin geliştiği bugünlerde, Türkiye de bu geçiş döneminin sancısını çekmektedir. Güneydoğuda yıllardır yaşanan terörün sonuna gelindiği görülmektedir, ancak önümüzdeki günlerde hukuk devleti ve insan hakları gibi konular önem kazanmakta, Türkiye'nin kendisiyle olan çağdaşlaşma mücadelesi yoğunlaşmaktadır. Iyi niyetli milli ideoloji tartışmaları, Türkiye'deki sivil anla.yışlarm uygar dünyaya ayak uydurmayı başardığını göstermektedir. Gelişen özel sektör ve sivil toplum örgütleri, merkezdeki olumsuzluklardan etkilenmemeyi öğrendikleri gibi çözüm için özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Artık, başkent Ankara da siyasal istikrara kavuşmak için büyük bir hızla Türkiye'nin ardından koşmaktad ır ve inanıyoruz ki kısa bir zaman da bunu başaracaktır. Türkiye'nin askerı gücü ise, özellikle milyonla ifade edilen kara ordusu, caydırıctlık bakımından bölgesindeki NATO üyesi bir kaç büyük kuvvetten bir tanesidir. Kara ve hava gücündeki modernizasyon çalışmaları büyük bir hızla halen devam etmektedir. Türkiye'nin dış politikası 20. yüzyılın henüz başlarında cumhuriyet devleti kurulurken "Batıcılık" ve "Statükoculuk" ilkeleriyle temellendirilmiştir. Birinci ilkedeki amaç çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmak, ikincisinde ise yurt ve dünya barışının yanında olmaktır. Aradan geçen yetmişdört yılda, Türkiye dünyanın en büyük uluslararası örgütleri olan Milletler Cemiyet; ve daha sonra Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. Soğuk savaş yıllarında. yarım yüzyıl sonra doğu bloku karşısında demokrasi ve kapitalizmin temsilcisi olarak galip gelecek. batı blokunda yeraldı. Ameri~~ Birleşik Devletleri ile günümüze kadar gelen saglam bir ittifak kurdu. Kuzey Atlantik Andıaşması Orgütü'ne (NATO), dönemin iki süper devletinden birisi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSC.B.) komşu olduğu halde. batı bloğunun yüzde o(ijzunu doğrudan korumuştur. Avrupa Birliği ile otuz yılı aşkın bir süredir ciddi ilişkiler kurmluş, Avrupa Konseyi'ne üye olmuştur. Avrupa'da gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı'na (AGIT) ve Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Anlaşması'na (AKKA) gibi oluşumlara katılmıştır. Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan sorunları hariç, Avrupa ile çok büyük sorunlar yaşamamıştır.. i 989'da başlayan, Doğu Avrupa'daki kansız devrimlerle son bulan soğuk savaşın ardından ortaya çıkan belirsizlik, dış politika ile ilgili yeni ve farklı degerlendirmelere neden olmuş ve Türkiye yeni bir statüko arayışına girmiştir. Balkanlar ve Ortadogudaki çatışmaların ortasında, bir istikrar devleti olmayı başarmıştır ki, bu durum güçlü bir diplo~asi gerektiren çok yönlü ilişkiler kurabilmesini kolaylaştırmıştır. Karadeniz Ekonomik Işbirlig; Orgütü'nün (KEIB) oluşturulmasında Türkiye'nin inisiyatifi, yakın tarihinde hiç olmadıgı kadar, yaratıcı ve güçlüdür. DoğU bloğunun dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyet'leri ile olan yakınlığı, Ortadogunun bazı müslüman ülkeleri ile tarihten gelen birlikteliği ve ısrail gibi bölgedeki güçlü devletlerle gerçekleştirilen stratejik işbirlikleri Türkiye'ye yeni hedefler kazandırmaktadır. Türkiye'nin üç bin yılı aşkın tarihinden günümüze, güçlü bir şekilde ulaşan batıcılık yönündeki birikimleri ve günün getirdiği yeni hedeflerin ulusal çıkar baglamında değerlendirilmesi ile ulaşılacak 'yen i politikalar' uluslararası arenada kendisini kanıtlamış Türk diplomatl<t'rının ve dış politika yapıcıların son büyük başarısı olacaktır. Türkiye. yükselen dev; 29 Ocak 1980 ve 5 nisan ı 994 tarihleri Türk ekonomistlerce çok özel dönüm noktaları olarak kabul edilir. Bu tarihler ulusal ekonominin küreselleşen dünya ekonomisine uyarlanması aşamalarıdır. Türkiye'de serbest pazar ekonomik sistemi Avrupa'daki bir çok ülkeye örnek olacak kadar gelişmiştir. Özel sektörün güçlendirilme çabaları son on lu yıllarda başarılı olmuş.

19

20 ülkenin dış ticaret hacmi bir kaç katına çıkmıştrr Artık ülke ekonomisi için zorunlu hale gelen özelleştirme çalışmaları bu yıl (1997) hız kazanmış ve uygulamada çok başarılı örnekler verilmiştir. ~u, aynı zamanda devletin ekonomik yapıdaki yeni konumunun belirlenmesi anlamına gelmektedir. Ulke ekonomisinde yaşanan en büyü sorun olan aşırı enflasyon bir çok nedenden dolayı uzun yıllardır devam edegelmektedir. Aşırı enflasyonla birlikte varalan yüksek oranlı işsizlik ekonominin genelindeki sorunları arttırmaktadır. bundan sonraki hükümetlerin ilk görevi enflasyonu tekli rakamlara düşürmek olacak. bunu başarabilen ekonomik programlar da başarılı sayılacaklardır. Türkiye'deki politikacıların son yıllarda üzerinde en fazla uğraştıkları konular Avrupa Birliği ile Gümrük Birligini gerçekleştirmek, Karadeniz Ekonomik lşbirligi Projesine devam etmek, bölgesindeki güçlü ekonomilerle, ısrail gibi, serbest ticaret bölgeleri oluşturmak ve son olarak G-8 denilen gelişmekte olan müslüman ülkelerle işbirligine gitmek olmuştur, Bu da gösterıyor ki Türkiye'deki politikacılar da ülke ekonomisindeki açılımın farkına varmışlardır. Dünya Bankasının bu yıl hazırladı~ı "Dünya Kalkınma göstergeleri 9Tadlı raporda açıkladığı rakamlar da bu açılımı desteklemektedir. Raporda 1995 rakamlarına ve iki ayrı kritere göre Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 2,780 ve 5,580 dolar olarak yer aldı. Türkiye'de bebek ölümlerinin arasında binde 144'ten binde 48'e düştü~ü. temiz ve sa~lıklı bir çevreye yakınh~ı kriterinde yüzde 94 gibi çok yüksek bir noktada oldugu kaydedildi. Türkiye'de tarımın GSMH içindeki oranının yüzde 40'tan yüzde 16'ya düştügü ve t'icaretin payının da yüzde yüzde i O'dan yüzde 45'e yükseldiği ise ayrı bir göstergeydi. Son olar ak Türkiye, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı kriterinde yüz üzerinden tam not alan Türkiye, Dünya bankası'na göre dünyanın yeni gelişmekte olan devleri arasında yerini almıştır. Türklerin hoşgörü ka.ynaklı din yorumu; Türkiye sınırlarında olmayan din yok gibidir, Ülkede yüzde doksandan daha fazla bir oranda müslüman nüfus olsa da, tarihin her döneminde Tüddye'de Hristiyan, Musevi ya da diğer dinlerden birlikte yaşamayı başarmış insanlar olmuştur. Türklerin birlikte yaşamayı kabul ettiği ortaçağda, Avrupalı musevilerin Türk topraklarına toplu yerleşimleri buna en iyi örnektir. Yanyana inşa edilmiş cami, kilise ve havralar dünyanın eın eski ve güzel kentlerinden birisi olan Istanbul'un adeta kimli~i olmuştur. bu anlamda do~al olarak varolan 'Iaiklik' kavramı yüzyılın başlarında Türk anayasasına da girmiş, böylece din ve vicdan özgürlü~ü yasal koruma altına alınmıştır. Bu farklı dinlerin birarada yaşamayı başarabilmesi daha çok Türklerin Islam Dinini yorumlamalarındaki evrensel höşgörülerinden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan son yıllardaki uluslararası köktendinci akımlardan Türkiye'deki dinseloluşumlar ayrılmaktadır Türk insanının ulusal morali hiç bir zaman azalan eğimli olmamıştır. Bunu kendileri, bağımsızlığa olan tutkularıyla açıklarlar. Toplumdaki bu genel anlayış doğal. genel ve tam kabul gören liderini de ardından getirir. Bu gelenek devlet anlayışında da böyledir; duygusal bir anlayış olsa da, Türkler için devlet her şeydir, Yüzyılın başlarında yaklaşık altı yüzyıl yaşayan büyük Osmanlı Devletlerini yıkılmaktan kurtaramayanlar yeni liderlerini yaratmakta ve yeni devletlerini kurmakta hiç geç kalmamışlardır. Büyük devletten nispeten küçük de:vlete geçişte sıkıntılar yaşayan Türklerin ulusal liderleri Atatürk'e ve O'nun kurduğu yeni Cumhuriyette olan inançları tamdır. Bugün Türkiye'de genç, inançlı, çalışkan ve de~işimin çok hızlı olduğu açık bir toplum vardır ki; bu da dünyadaki küreselleşme eğilimine çok uygundur. Sonuç; OkanGÜMÜŞ Türkiye'nin gerçekleri nelerdir sorusundan çok, nasıl algılanmaktadır sorusu çok daha anlamlıdır. gerçekler nasılolursa olsun, algılamaların yarattı~ı imaj öne çıkmaktadır. Türkiye'nin gerçeklerini doğru algılamak isteyenler ya da Türkiye'nin imajını oluşturmak isteyenler Türk insanının ve toplumunun hoşgörü dolu psikolojisini, liderlerini ve devlet geleneklerini anlamak, batı uygarlı~ını kavradıkları kadar doğu uygarlığını da hissetmek zorundadırlar. Türkiye doğuluiara göre batılı, batılılara göre ise doğuludur. Ancak Türkiye'nin gerçe~i ise hem doğulu hem de batılı olduğudur.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions SARIYER MUNICIPALITY Şükrü GENÇ Mayor of Sarıyer DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 20 li yaşlarımdan bu yana, hem öğrencilik

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

GLOBAL EMTIA VE ENERJI TICARETI.

GLOBAL EMTIA VE ENERJI TICARETI. GLOBAL EMTIA VE ENERJI TICARETI. YALCIN COMMODITIES GLOBAL COMMODITY & ENERGY TRADING İçerik yalcom a hoşgeldiniz 5 Ürünlerimiz 6 Amacımız 7 Hizmetlerimiz 8 Risk yönetimi 10 Faaliyet alanımız 11 4 www.yalcom.ch

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2)

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2) SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2) Giriş: Prof. Dr. Nusret EKİN İstanbul- Üniversitesi İktisat Fakültesi Dünyada çok az ülke arasında Türkiye ile F. Almanya ilişkileri gibi çok yönlü,

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI Ekonomik sistem; faktör piyasaları, işletmeler, mal

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği tepav economic policy research foundation of turkey Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği Ankara, 23 October 2009 OIZs in Turkey Çerçeve Kısaca TEPAV Türkiye de yeni yükselen

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER İnsanoğlunun farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılacağı ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini söylemek mümkündür. Turizm hareketleri artarak ve çeşitlenerek

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var?

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? Güven SAK Ankara, 1 Şubat 2010 Dünya Bankası TEPAV Bilgi Merkezi 8 Kasım 2006 da kuruldu. 3 yılda

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türkmenistan da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Haluk ALKAN Özet: Türkmenistan, çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir. Sahip

Detaylı