i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı"

Transkript

1 _J'I /l...>_', ' - 1"0 _1_/ i ST A NBlJL T ic A RET O D AS ı ", "TÜRKİYE ' NİN GERÇEKLERi" Konulu Makale Yarışmasında Dereceye Giren Eserler 27 Haziran 1997

2 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Burç Murat METiN ideallerimiz VAR BiziM Bir latin atasözü şöyle der: "Ideal yıldızlar gibidir. Onları tutamayız ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik eder". Gerçekten de iyi seçilmiş hedefler, dogru yaklaşımlar. zaman da doğru kullanılırsa ülkeleri ve doğalolarak üzerinde yaşayan insanları daha iyiye ve güzele götürür. Her dünyal. gibi Türk insanın da birtakım hedefleri var. Kimilerinin küçük, kimilerınin büyük hedefleri. Ulaşabilmek için çok ter akıtılan. çok emek harcanan hedefler. Bir ömrün hıkayesi. Bir de Türkiye'nin hedefleri var. Yine uğruna çok ter akıtılan hedefler. Son zamanlar da çc,kça duyulan "AT ile entegrasyon", "21. yüzyıl başlarında bir olimpiyat", "dünyanın sanat ve kültür başkenti olmak", "enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi", "sağlık reformu" ve daha niceleri, Bireysel ve toplumsal hedefler hep içiçe girmiş: AT ile bütünleşme beraberinde ülke insanının da birtakım beklenti ve umutlarını yeşertiyor. Olimpiyat düzenlemek yetmiyor, yeni Naim'ler, Halil'ler, yeni altın adamlar yaratmak gerekiyor. Sanat için elele vermek, yeni Yaşar Kemal'ler, Gürer Aykal'lar, Idil Biret'ler yetiştirmek istiyoruz. Ekonoxnisi sağlam temeller üzerinde kurulu, dünya finansına yön veren bir Türkiye düşıüyoruz. Ulu Onder'in "Sagram kafa, saglam vücutta bulunur" sözleri hep hafızalarda. Türkiye bir çok açıdan şanslı bir ülke: -En büyük şansı da konumu- Iki kıtayı birleştirmek her ülkeye nasip olmuyor. Ipek yolu kervanlarından bu yana Avı upa - Asya ticaretinin atardamarı olmuş Anadolu. Birçok uygarlık, üç denizle çevrili bu verimli topraklara sahip olabilmek için yüzyıllar boyu mücadele vermiş. Kimi çok uzun süre yerleşik hayatı seçmiş, kimi çok kısa süre hükmetmiş. Sonuçta öylesine bir kültür alışverişi yapmıştırki Türkiye toprakları şu anda bir açık hava müzesi konumunda. Her yıl toprağın altından çıkarılan kültür, müze raflarında dünya insanına sunuluyor. Bir de toprağın üzerindeki insan kaynakları. Yüzyıllar boyunca akıp giden bu trafik sonucu Türkiye'de yirmiye yakın topluluk bir araya gelmiş. Türk, Ermeni, Rum, Kürt, Türkmen, Çerkez, Azeri bunlardan bazıları. Bir de dil ve din açısından birbirinden farklı özellikte topluluklar var. Çok kullanılan bir deyimle; tam bir "Kültür Mozaiği". Aslında mozaikten daha ziyade, bir pusula. Kutupları çok. Ancak pusulayı dengede tutabiirnek için olmazsa olmaz kutuplar bunlar: Kimi Batı'yı gösteriyor. Mıknatısı AT gibi hedeflere hep onlar çekiyor. Tek bir çatı altında toplanan Avrupa evine komşu olmak degil, bizzat ev sahiplerinden biri olmak arzusu. Kimi için kuzey doğu ön planda; yani Kafkasya ve Türki Cumhuriyetler. "Kökenimizden kapmayalım, Orta Asya'dan geldik" diyenler. Batı Asya'da lideı - ülke olma şansını iyi kullanmaktan yana olanlar. Iran, Irak, Suriye gibi komşular ve petrol zengini Arap ülkeler'i unutulmasın diyenler de az değil. "Müslüman toplumunun lideri olalım" düşüncesi. Böylece finansal açıdan güçlü olunabilir ve Kuzey Afrika dahil henüz demokratik yönetimleri tam özümsı~memiş ülkelere öncülük edilebilir. Ve daha niceleri... En çok kabul gören düşünce ise Avrupa ile bütünleşme. Doğaldır ki otuz yıllık bir mücadelenin sonucunun alınması herkesin en büyük dileği. Tabii AT'ye girip serbest dolaşım gibi olanaklardan faydalanamazsak bir anlamı kalmıyor. Avrupa ise bu isteğimizi yıllardır büyük bir Türk göçünden çekindiğinden kabul etmiyor. Kayıtlı 5 milyondan fazla işsizi olan bir ülke ilk bahane oluyor.

3

4 Ancak istihdam edilecek kalifiye 4 milyon insan, gerek özel s,;!ktörde gerek ise kamu kuruluşlarında bekleniyor. Dolayısı ile belki de entegrasyon sonucu, beklenenin aksine, Avrupa'dan Türkiye'ye iş gücü akışı hiç de şaşırtmamalı bizleri. At ülkelerinin, diğ-er müslüman ve ortadoğu ülkelerı ile ticari ilişkilerinde Türkiye'nin köprü görevi göreceği kuşkusuz. Aynı şey Türki Cumhuriyetler için de geçerli. Serbest ekonomıyi yeni yeni tanıyan bu ülkeler, Avrupa için çok büyük bir pazar konumunda. Yapılan ekonomik, demokratik ve sosyal reformlar ile Türkiye artık hiç de göz ardı edilemeyecek bir ortak. Avrupa Konseyi ve NATO gibi çok uluslu anlaşmalara imza koyan bir ülke zaten Avrupa'dan bağımsız düşünülemez. Batı'nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye'yi keşfeden dünyanın devleri birer birer Türkiye'ye geliyor. Rekabet gücü yüksek Türk firmaları bunlarla dişe diş bir mücadele veriyor. Rekabet edemeyenler ise ya daha da güçlenme ve yeniden yapılanma yolunu seçiyor ya da serbest piyasa ekonomisiınin gereği kaderlerin~ razı oluyorlar. Toplam kalite ve verimlilik gibi sözcükleri son zomanda çokça duyar olduk. Ozel sektördeki başarı devletin özellikle son dönemde dikkatini çekti ve ekonomide özelleştirme rüzgarları esti. Burada amaç devletin üzerindeki yükün azaltılması. Modern ülkelere bakıldığında bunun en çok uygulanan yöntem olduğu hemen göze çarpıyor. Aslında geç bile kalındı. Geçen yıııarda zarar eden birçok devlet kuruluşunun, bugün özel sektörde dünya devleri ile başa baş mücadelesini ve büyük karlar elde ettiklerini izliyoruz. Artık Avrupalı şirketler toplam kalite ve verimlilikte örnek alacakları modeııerı Anadolu Yarımadası'nda arıyor. Türk firmaları ucuz ve güvenilir ürünleri ile Avrupa pazarında ön sıralar için güreşiyor. Doı~aldır; rekabet beraberinde yenilikleri ve kaliteyi getiriyor. Yeniliklere çok açık bir toplumuz. Sihirli bir değneğin dokunması yeter: "Cep telefonu" dendi. Avrupa'nın en çok cep telefonu kullanan 4. ülkesi oluve~rdik. Birileri "Internet"ten söz etti. Şimdilerde çoğumuzun kart vizitinde adreslerimiz de yer alıyor. Onbeş sene önce Türkiye'de onlarca özel televziyon kanalı kurulacak dendiğinde hepimiz hafif tebessüm ile bakardık birbirimize. Oysa akşam hepimizin elinde bir uzaktan kumanda, o kanal senin, bu kanal benim dolaşıyoruz. Hatta çoğu evde bir televizyon yetmeı: oldu. Şimdilerde bir televizyon alana yanında ikincisi bedava. Yüzyılın ilk yarısında nüfusun büyük bölümü köylerde yaşadı. Tarımsal gelirleri ağır basan bir ekonomi vardı. Şimdilerde herşey bir filmin negatifi gibi değişti. Türk insanı ekmeğini topraktan çıkarmaz oldu. Devlet bunun farkına vardı. Verimli toprakları sulayabilmek için Türkiye'nin 3. büyük gölü inşa edildi. Gözü biraz sağlam olanlar uzaydan -çıplak gözle seçebilirler bu dev yapıyı. Sadece tarıma değil beraberinde hayvancılığa da büyük kaı:kısı oldu kuşkusuz. Türkiye yine gıda üretiminde dünyanın ön sıralarına çıkıyor. Bir yandan da erozyonla mücadele veriyoruz. Sadece ıstanbul'da 1996 yılında 80 bine yakın fidan dikildi. TEMA'ya destek vermek için sadece yakamıza birer yaprak takmakla kalmadık, çoğumuz hafta sonlarını fidan dikmekle geçirdi. Türkiye'de eskimeyen, değişmeyen tek şey Türk insaninın karakteri. Aile bilinci, misafirperverliği, hoşgörüsü, dürüstlüğü. toplumdaki ahlak anlayışı. Toplumun bir takım gelenekleri, yazılı kanunları kadar yaptırım gücüne sahip. Yazılı yaptırımları olmamasına karşın çoğu denge "gelenek, örf ve adetlerie" kuruluyor. Aslında hiçbirimizin daha önce eline alıp okumadığı bir kitabı hepimizin ezbere bilmesi gibi bir şey bu. Otobüste yaşlı hanıma yer veren üniversiteli genç. Tatile gelen turiste, koyevinde ikram edılen bir bardak buzlu ayran. Bayramda elli yaşındaki oğulun annesinin elini öpmesi. Yirmi yıl sonra sokakta rastlanılan asker arkadaşına özlemle sarılmak. Türkiye'nin, Türk insanının gerçekleri bunlar. Yarın Hayatı daha iyi yaşamak için. Dün olduğu gibi. yine, gün ağardığında yollara düşeceğiz. Çünkü... Ideallerimiz var bizim. Küçük, masum, uğruna ömür tüketilen idealler. Bir de yıldızlarımız. Karanlık gecelerde yol gösteren. Burç Murat METiN

5

6 Bilindiği gibi, bağımsızlık, can ve mal kayıplarına neden olan, zor ve meşakkatli savaş ve mücadele demektir. fakat bir ulusun çağdaşlaşma mücadelesi, bağımsızlık savaşına nazaran çok daha uzun süreli ve hatta devamlı bir süreçtır. Birlik, otorite ve eşitlik yolunda demokratikleşme mücadelesi bir çok batılı ülkede bir kaç yüzyıl gibi uzun sürerek ancak belirli bir düzeye gelebilmiştir. 11l- Türkiye'nin Gerçekleri Büyük Önder Atatürk'ün temellerini büyük bir dikkatle ve özenle attığı Cumhuriyet döneminde, sağlık, eğitim gibi sosyal, tarım, sanayi ve ulaştırma gibi ekonomik alanlardaki 72 yıllık gelişmeler, hiç küçümsenmeyecek kadar önemlidir, ancak hala çağdaşlaşma ölçüsünde yeterli boyuta gelememiştir. Bu hususta arasındaki gelişmeleri, resmi rakamlarla açıklamak yararlı olacaktır. (4) - Türkiye'nin 1927'de 13,5 milyon olan nüfusu i 955'te 62,5 milyon olmuştur. Artış 4,6 mislidir. Nüfusun %60'1 25 yaşın altında olup, genç, çalışmaya hazır ve talep dolu bir nüfus kesimi oluşturmaktadır. i 927'de nüfusun %73,S'1 kırsal kesimde yaşarken. i 990'da bu nüfusun %57,7'si kentlerde yaşayan bir nüfusa dönüşmüştür. Bu da, talebin canlı ve iyi yönlendirilirse verimli bir işgücünün varlığı demektir. - i 92S'de 107S olan hekim sayısı 1993'de 69.0S0'ye ulaşmıştır. Artış S6,6 mislidir. Toplam sağlık kuruluşlarının sayısı 1953'te iken bu sayı 1994'te 18.26S'e çıkarak S,S misli, hastane sayısı 6,3 misli, hastanelerdeki yatak sayısı ii,3 misli artmışt s0'de binde Ii,S olan ölüm oranı i 993'te binde 4,3'e gerilemiştir. Bu rakamlar, hiç şüphesiz yeterli değildir, sayılabilir. ancak sağlık k0l'1usunda olumlu gelişmelerin göstergesi - Eğitim konusunda iki önemli gelişme görülmektedir: 1- Türkiye'de eğitim hizmetleri, artan nüfusa karşılık çok daha hızla artmaktadır. 2- Eğitim düzeyi yükselme eğilimindedir. Türkiye'de okur-yazar olmayan 6 yaşından yukarı nüfusijn 193s'te %80,75 olan oranı, %22,6 1'e gerilemiştir. i 990'da %19,S'e gerilemiştir. 1985'te (3) Prof. Dr. Su na KILi a.g.e. sh.l8-9 (4) D.I.E Istatistik Göstergeler Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

7

8 1923'e göre 1995'te okul, ögretmen ve ögrenci sayıları şöyle gelişme göstermiştir. YIL ILKOKUL (say,) ÖGRENCI (say') Okul ögretmen Ögrenci Okul başına ögretmen başına Artıj (defa) 9, , ORTAOKUL Artıj (defa) III Art'j (defa) LISE MESLEKI VE TEKNIK OKUL Artıj (defa) II 18 YÜKSEKÖGRETIM Artıj (defa) , Tarım alanındaki gelişmeler. başlıca bir kaç ürün için ve nüfus başına düşen üretim miktarı ile aşagıda verilmektedir. T arımsal.~retim artışı başlıca şu dört temel etken e dayanmaktadır; 1- Tarımda makine leş me artmıştır. Ornegin Türkiye'deki traktör sayısı 19S2'ye nazaran 1994'te 763.S29'a ulaşarak, 24,3 misli artmıştır. 2- Gübre kullanımı önemli ölçüde artmıştır. 3- Tarım alanı kullanımı artmıştır. 4- Genelolarak, tarımsal üretimde büyük ölçüde verim artışları sağlanmıştır. YIL ÜRETIM (Nüfus bajma i Kg.) Buğday 79,6 280 Pamuk 5,6 LO Patates 3,4 71 Tarım'da toplam üretim ve verim artışlarına karşın iktisaden faal nüfusa oranla tarımda çalışan faal nüfus oranının azaldığı görülmektedir. Güneydoğu (GAP) projesi ile tarımsal üretimin çok daha hızlı artması beklenmektedir. Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

9

10 ikincilik ÖDÜLÜ: Prof. Dr. Yıldırım KIL.KIŞ i~ Giriş; TÜRKiYE'NiN GERÇI:KLERi Vatandaşlarımızın huzursuzluk ve karamsarlık içinde bacalamalarına neden olan bir çok olayı yaşadığımız bir dönemde bulunuyoruz. Bu olayların, kronik enflasyon artan dış ticaret açığı, dış borçlar, uyuşturucu trafiğinin boyutu ve kapsamı ve özellikle insan hakları gibi bazıları, dış aleme de yansımaktadır. Bu durum, ülkemiz için olumsuz bir imaj oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Topluğuna tam üye olma beklentisini de olumsuz etkileyeceği görüşünü kuvvetlendirmektedir. Türkiye'nin gerçeklerini, mümkün olduğu kadar tarafsız şekilde incelemek. ülkenin 72 yıllık Cumhuriyet dömeminde nereden nereye geldiğini hatırlamak, ileriye çok daha olumlu bakmamızı sağlayacaktır. Bunun da ülkemizdeki karamsarlığı geride bırakarak, önümüzdeki dönemde gerekli girişimleri ve atılımları yapmak üzere ihtiyaç olan iyimsı~rlik ve güveni oluşturacagına şüphe yoktur Diğer taraftan, böyle bir hatırlatma, Türkiye'yi, kendi gelişnıişlik penceresinden görme eğilimınde olan yabancı ülkelerin, ülkemiz gerçeklerini daha iyi anlamalarına ve eksiklerimizin giderilmesindeki gayret ve iyi niyetimizin, iyi niyetle degerlendirilmesine yararlı olacaktır. Türkiye'nin gerçeklerini en iyi degerlendirilmesi için, bazı önemli tarihsel gelişmeleri hatırlamakta yarar vardır ii~ Bağımsızlık ve Çağdaşlık 20. yüzyılın dünyamızdaki bütün uluslara getirdigi iki temel hedef vardır: Bagımsızhk ve çagdaşhk. Bu yüzyılın belki de en önemli niteligi, bagımsızlaşma özleminin güçlü bir olgu olarak tom dünyaya yayılmasıdır. (I) Bagımsızlık olgusunu asıl içerigi ile, gen işleyen "tam bağımsızlık" boyutunda tanımlamak gerekir. Fakat unutulmaması gereken en öne~mli ön koşul "siyasal bagımsızlık"tır. Siyasal bağımsızlığına kavuşan toplumların en büyük soı"unu "Birlik", "Otorite" ve "Eşitlik" konularıdır. Bu noktada. bagımsızhgına kavuşan ülkenin ç:ağdaşlaşma sorunu doğmaktadır. (2) Çağdaşlaşma, sadece örnek alınan gelişmiş batılı devleı:lerin siyasal kurumlarını, yasalarını, parlamentoculuğunu, seçim yöntemlerini, devlet örgütünün tüm birimlerini kopya etmek değildir. Çagdaşlaşma sadece sanayileşerek, teknolojinin en son yeniliklerini buluşiarını tekniklerini kullanarak kişiyi dünya nimetlerinden yararlandırmak ta degildir. Çağdaşlaşmak tüm bunlarla birlikte en son aşamada her alanda insanın özgürleşmesi, tc)plum ve devlet yaşamında insanlarda, değerler sisteminde, ahlakta erdemli olması, dogmalardan kurtulup usu ve bilimi. bilimsel, laik düşünceyi. dünyasal işlerin yol göstericisi olarak kabullenmesi ve insan olmaktan gelen maddi ve manevi tüm gereksinmelerine olumlu yanıt verecek düzeni kurmaktır. Çağdaşlaşma hefefine ulaşabilmek için, Türkiye Cumhur'iyetinin ilanından itibaren bu yönde düzenlerin kurulmasına, 609 yıllık Osmanlı Imparatorlu,~unun düzenlerinden önemli ölçüde ayrılmaya önem verilmiştir. Orneğin, giysilerde değişiklık, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, hukuk düzeninde değişmeler ve çagdaş yeni yasalar, Anayasa'nın laikleştirilmesi, yeni bir alfabenin kabulü, ölçü ve tartı sisteminde degişiklik, kadınlara saglanan haklar ve kadınların milletvekili seçilmesi, egitim in birleştirilmesi gibi sosyal, maliye. sanayi, tarım ve dış ticaret ile ilgili ekonomik bir çok uygulamalar benimsenmiştir. (I) PROF. Dr. Suna KiLl. Atatürk devrimi 2. baskı, Türkiye i~ Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No 221, 1981, Ankara sh.! i

11

12 - Türkiye'de sanayileşmenin 19S0'lerden sonra büyük hız kazanması, bu alandaki istatistik rakamların ancak bu tarihten sonra derlenmesine imkan vermektedir. Sanayileşmeye ait en dogru göstergeler, GSMH içindeki sektör paylarıdır. GSMH içindeki ekonomik sektör payları DIE rakamları ile şöyle gelişme göstermektedir. (%) Tarım defa azalma Sanayi 10,6 27,7 2,6 artış Hizmetler 46, ,24 defa artış Sanayi kesiminde işyeri ve çalışanların sayısı da, artan sanayinin payına paralelolarak artmış bulunmaktadır. 19S0 rakamlarına göre büyük işyeri sayısı ı 993'te 4 mısli artış göstermiştir. (I O işçiden fazla işçi çalıştıran işyerleri büyük işyeri sayılmaktadır.) Sanayide çalışan toplam işçi sayısı, 1979 işyeri sayımına göre i 990'da 7.2S0.S25 rakamına ulaşarak bu iki tarih arasında 43,8 misli artmış bulunmaktadır rakamlarına göre, 1995 yılında şeker üretimi 2, çimento üretimi 16,2, devlet demir çelik fabrikalarının üretimi ise 4 defa artmıştır. Aynı tarihlere göre, motorin üretimi 324,8 defa, benzin üretimi ise 45 defa artmış bulunmaktadır. i 968'e göre i 99S'te kamyon üretimi 2 defa, otomobil üretimi ise 17,2 defa artmıştır. - Ulaştırma ve Haberleşme konularında geli'~meler de şöyle özetlenebilir: Otomobil, kamyon ve otobüs sayıları, genellikle karayolu t:aşımacılığının ağırlıklı olduğu ülkemizde 1933'ten 1994'e kadar büyük ~.rtiş göstermiştir. Artış!Jtomobilde 670 misli, kamyonda 122 misli ve otobüste 278 mislidir. Ulkemizdeki otomobil sa)ıısı 3 milyonu, otobüs 90 bini. kamyon ise 300 bini geçmiştir. Deniz ticaret filomuz 6 milyon gros tonun üzerındedir. Telefon abone sayısı 1928'e göre 1995'te 807 defa artarak 13 milyon'a ulaşmıştır. - Türk Ekonomisinin iki yumuşak karnı vardır. Bunlardan birisi dış ticaret. diğeri de enflasyondur. Mal grupları itibarı ile ihracatımız toplam ihracatın %9'O'nına yakın oranda sanayi mallarına yönelmiştir. Ithalatımızda da yatırım malları ve hammaddeler toplam ithalatın %68'ini oluşturmaktadır. ıv- Sonuç Dünya Bankasının "Dünya kalkınma göstergeleri 97" raporuna göre (S) Türkiye, hızlı kalkınma gösteren ı o ülke arasında yer almaktadır. Sosyal alanda ise, toplam nüfusun %82,3'ünün sosyal güvenlik kapsamında (6) ve işsizlik oranının %6 civarında (7) olması da olumlu göstergelerdir. Özelolarak verilen yukarıdaki rakamların gösterdiği manzara, Türkiye'de sağlık, eğitim, çalışma, tarım ve sanayi alanlarında önemli gelişmelerin oldugunu kanıtlamaktadır. Hızlı artan nüfusuna karşın Türkiye'nin olumlu sosyo-ekonomik gelişme egilimleri içinde oldugu kesindir. Bu eğilimler, hiç şephesiz önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişmelere zemin teşkil edecektir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırma yapmadan, kendi içimizdeki bu olumlu eğilimlerin hiç bir politik grubun değil, çiftçisi, işçisi, işvereni, akademisyeni ve bürıjkratl ile tamamen Türk halkının eseri oldugu na inanıyorum. Türk halkının, 72 yıllık Cumhuriyet döneminde, kendi imkanları, gücü ve gayreti ile vardıgı ekonomik ve sosyal düzenin temeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün bu ülke halkına aşıladıgı bağımsızlık ve çağdaşlaşma isteğine ve özgüvenine dayanmaktadır. Çünkü Atatürk'e göre "kişisel girişim gücü korunmalı ve desteklenmelidir. (8) Gerçekten, Atatürk'ün Cumhuriyeti emenat ettiği Türk gençliği artık eskisi gibi memur olmamaktadır ve girişjmci ruha sahiptir. Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

13

14 Türk devrimi, Türk toplumunu temelden değiştirmek ve: çağdaşlaştırmak amacına yönelmiştir. Her alanda olduğu gibi ekonomik ve sosyal alanlarda daha uzun yıllar Atatürk'ün ışığı yol gösterecektir. (9) Gerçekten Türk halkı, bu ışığın çizgisinde ülkemizi çağdaşlaştırmaya yönelmiştir. Bu yönelmenin içinde, öğretim kurumları, fabrikalar, sağlık ve güvenlik kuruluşları, yabancı sermaye ortaklıkları, modern turistik tesisler, petrol rafinerileri, tersaneler yer almaktadır. Dış ticaretimizdeki dengesizliğin, gelişen sanayi ve tarım üretimi ile, turizm ve deniz ticaretimizle bir süre sonra düzene girmesi mümkündür. Insan hakları konusunda yasal ve idari önlemler alınmayil başlandığı görülmektedir. Dış alemin dost ülkelerinin iyi niyetinin bu alandaki eksiklerin gideı~ilmesine yararlı olacağı muhakkaktır. Avrupanın hasta adamı çoktan vefat etmiş, onun yerini, el'genlik çağında, genç, girişimci, ve talep dolu bir Cumhuriyet nesli almış bulunmaktadır. üretgen (5) Hürriyet Gazetesi, (6) 1997 Yılı Programı, resmi Gazete 9.[ No mükerrer sayısı (7) 1996 Istatistik yıllıgı Sh./2Sa Dev[et Istatistik Enstitüsü (a) Prof. Dr. Mustafa Aysan, Ekonomik Görüşüyle Atatürk, Mustafa Kemal Dernegi Yayınları (9) Prof. Dr. Mustafa Aysan, a,g,e- Sh. /166 No: 5 Istanbul 1984 sh.ll66 Prof. Dr. Yıldırım KILKIŞ

15

16 BiRiNCiLiK ÖDÜLÜ: Okan GÜMÜŞ TÜRKiYE'NIN GERÇEKLERi Giriş; Türkiye'nin gerçeklerini anlamaya çalışırken. her görün(!n gerçek olmadığı gibi her gerçek de görünmez ilkesi gereğince. tüm çalışmalarda objektif değerlendirilmelerden çok subjektif yaklaşımlar ağır basacaktır. Ne kadar objektif verilerden yararlanılıyor olsa da herkesin Türkiye gerçekleri farklı olabilir. Belki de bu farıılıklar boyucu Türkiye gerçeğinin ta kendisidir. Biz, bu farklılıkların ortak zemininde, Türkiye'yi daha iyi anlayabilmek için konuyu jeopolitik, demografik. tarihsel, iç ve dış politik, ekonomik. dinsel, kültürel, askeri, psikolojik ve konjonktürel açılardan değerlendirmeye ve Türkiye gerçeğini bu farklı açıların eş zamanlı birleştiği noktada, bir anlık da olsa, yakalamaya çahşacagız. Tüm yönlerin kesiştiği nokta; Anadolu Türkiye 'nin jeopolitigi, hem dotuyu hem de batıyı eş zanıanlı anlayabilmesiyle, çok öncelerden beri dikkat çekici olmuştur. Eski kıta Avrupa'nın Asya ile birleştiti Anadolu'da, aynı zamanda iki büyük din olan Hristiyanlık ile Islam batı uygarhtı ile doğu uygarlıtı kesişmiş, daha dotrusu kaynaşmıştır. Işte bu yüzden, 2004 olimpiyat oyunlarına evsahiplik yapmak isteyen Istanbul 'un sloganı, haklı ve dotru olarak, "katıların birleştiti yerde buluşalım" olmuştur. Soğuk savaş döneminde batı bloğunun tüm güneydotusunu koruyan Türkiye, Balkanlar, Ortadotu ve Kafkasya'nın tam ortasındaki bugünkü konumu ile i 99t)'larda başladığı söylenen yeni dünya düzeninde de öneminden hiç bir şey kaybetmediğini Körfez'deki son savaşta göstermiştir. Kimilerine göre Türkiye kuzeyin güneyinde, güneyin kuzeyinde, batının doğusunda, doğunun batısındadır. Bu konumu değerlendirmek, çok zor görünmesine ratmen, aslında bir o kadar da fırsat vaadedicidir. Biz Türklerin yaklaşık üç bin yıllık tarihi, dünyanın dogusundan batısına, hiç kesilmeden devam eden bir yoleulugun hikayesinden başka bir şey değildir. Orta Asya'nın kurak çöllerinde başlayan bu maceralı yürüyüşün belki de tek nedeni önü alınmaz bir yeni yerler görme merakıdır. Büyük Hunlardan Selçukluiara, onlardan Osmanlılara bu merak hiç azalmamıştır. Istanbul'un Türklerin eline geçtiti Ortaçağ, Türklerin Avrupa'da kalabitmek için...erdikleri mücadelenin tarihidir. Ancak bu savaşlarla ki doğu ve batı adlarındaki farklı dünyalar YE~ni ilişkiler kurabilmiş Anadolu tam bir köprü görevini yerine getirmiştir. Türkiye sayısa.!. bakımdan, altmış milyondan fazla nüfusuylaı Avrupa'nın bir kaç büyük devletinden bir tanesidir. Ulke nüfusunun büyük bir bölümünün genç olması ve son yıllardaki ulusal çapta ki eğitim hamlesi kişisel verimliliği artırmaktadır. Artan k iş isel verimlilikler toplumun geneline sürekli yükselen eğilimli bir dinamizm ve kalite kazandırmaktadır. Ayrıca, Türkiye dışındaki diğer Türkler ile kurulan ve kurulacak ekonomik ve kültürel ilişkiler dünyadaki küreselleşme akımına paralel düşmektedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, ülkenin ve nüfusun boyutlarının gelişmeye elverişli olduğudur. Anadolu Türk toplumu antropolojik açıdan çok karmaşık ve zengin bir toplumdur. Üstelik bu karmaşıklığın ortak noktası ise. Türklerin tüm dünyaca tapınan misafirperverliklerinin kaynatı da, evrensel hoşgörüleridir. Üstelik bu kadar çok kültür ~;eşitliliğine rağmen önyargı yoktur, en azından başka ülkelere kıyasla çok azdır. Doğu.batılı, laik-müslüman bir demokrasi; Türkiye, kendi bölgesinde ne kadar eksiklikleri de olsa, parlamenter demokrasiyi geliştirebilmiş ve yarım yüzyıh aşkın bir süredir iktidarlarını -1960, 1972 'le ı 980 yıllarındaki askeri müdahaleler ile birlikte- özgür ve serbest seçimlerle değiştirebiimiş, laik-müslüman ve demokratik tek ülkedir.

17

18 OkanGÜMÜŞ Bazılarına göre, bugünün Türkiye'sinde aşılabilir bir siy~ısal tıkanıklığın yaşandığı bir gerçektir. Bunun nedenleri ülkenin kuruluşuna. çok partili rejime ge~çiş dönemlerine kadar gider. Insaniıgın çok uzun mücadeleler sonucu ulaştığı parlamenter demı:ıkrasi, hukuk devleti. insan hakları gibi evrensel degerlere kısa zamanda sahip olma arzusu, doğal süreci hızlandırdığı için, beraberinde bazı sorunlar da getirmiştir. Ancak, dönemine uygun olarak, yeni bir ulus yaratma çabaları geçen yetmiş yılda başarılı olmuştur. Dünyadaki yeni gelişme~ler ulus devlet kategorisinin sonunu hazırladığı, uluslararası birlikler döneminin geliştiği bugünlerde, Türkiye de bu geçiş döneminin sancısını çekmektedir. Güneydoğuda yıllardır yaşanan terörün sonuna gelindiği görülmektedir, ancak önümüzdeki günlerde hukuk devleti ve insan hakları gibi konular önem kazanmakta, Türkiye'nin kendisiyle olan çağdaşlaşma mücadelesi yoğunlaşmaktadır. Iyi niyetli milli ideoloji tartışmaları, Türkiye'deki sivil anla.yışlarm uygar dünyaya ayak uydurmayı başardığını göstermektedir. Gelişen özel sektör ve sivil toplum örgütleri, merkezdeki olumsuzluklardan etkilenmemeyi öğrendikleri gibi çözüm için özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Artık, başkent Ankara da siyasal istikrara kavuşmak için büyük bir hızla Türkiye'nin ardından koşmaktad ır ve inanıyoruz ki kısa bir zaman da bunu başaracaktır. Türkiye'nin askerı gücü ise, özellikle milyonla ifade edilen kara ordusu, caydırıctlık bakımından bölgesindeki NATO üyesi bir kaç büyük kuvvetten bir tanesidir. Kara ve hava gücündeki modernizasyon çalışmaları büyük bir hızla halen devam etmektedir. Türkiye'nin dış politikası 20. yüzyılın henüz başlarında cumhuriyet devleti kurulurken "Batıcılık" ve "Statükoculuk" ilkeleriyle temellendirilmiştir. Birinci ilkedeki amaç çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmak, ikincisinde ise yurt ve dünya barışının yanında olmaktır. Aradan geçen yetmişdört yılda, Türkiye dünyanın en büyük uluslararası örgütleri olan Milletler Cemiyet; ve daha sonra Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. Soğuk savaş yıllarında. yarım yüzyıl sonra doğu bloku karşısında demokrasi ve kapitalizmin temsilcisi olarak galip gelecek. batı blokunda yeraldı. Ameri~~ Birleşik Devletleri ile günümüze kadar gelen saglam bir ittifak kurdu. Kuzey Atlantik Andıaşması Orgütü'ne (NATO), dönemin iki süper devletinden birisi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSC.B.) komşu olduğu halde. batı bloğunun yüzde o(ijzunu doğrudan korumuştur. Avrupa Birliği ile otuz yılı aşkın bir süredir ciddi ilişkiler kurmluş, Avrupa Konseyi'ne üye olmuştur. Avrupa'da gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı'na (AGIT) ve Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Anlaşması'na (AKKA) gibi oluşumlara katılmıştır. Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan sorunları hariç, Avrupa ile çok büyük sorunlar yaşamamıştır.. i 989'da başlayan, Doğu Avrupa'daki kansız devrimlerle son bulan soğuk savaşın ardından ortaya çıkan belirsizlik, dış politika ile ilgili yeni ve farklı degerlendirmelere neden olmuş ve Türkiye yeni bir statüko arayışına girmiştir. Balkanlar ve Ortadogudaki çatışmaların ortasında, bir istikrar devleti olmayı başarmıştır ki, bu durum güçlü bir diplo~asi gerektiren çok yönlü ilişkiler kurabilmesini kolaylaştırmıştır. Karadeniz Ekonomik Işbirlig; Orgütü'nün (KEIB) oluşturulmasında Türkiye'nin inisiyatifi, yakın tarihinde hiç olmadıgı kadar, yaratıcı ve güçlüdür. DoğU bloğunun dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyet'leri ile olan yakınlığı, Ortadogunun bazı müslüman ülkeleri ile tarihten gelen birlikteliği ve ısrail gibi bölgedeki güçlü devletlerle gerçekleştirilen stratejik işbirlikleri Türkiye'ye yeni hedefler kazandırmaktadır. Türkiye'nin üç bin yılı aşkın tarihinden günümüze, güçlü bir şekilde ulaşan batıcılık yönündeki birikimleri ve günün getirdiği yeni hedeflerin ulusal çıkar baglamında değerlendirilmesi ile ulaşılacak 'yen i politikalar' uluslararası arenada kendisini kanıtlamış Türk diplomatl<t'rının ve dış politika yapıcıların son büyük başarısı olacaktır. Türkiye. yükselen dev; 29 Ocak 1980 ve 5 nisan ı 994 tarihleri Türk ekonomistlerce çok özel dönüm noktaları olarak kabul edilir. Bu tarihler ulusal ekonominin küreselleşen dünya ekonomisine uyarlanması aşamalarıdır. Türkiye'de serbest pazar ekonomik sistemi Avrupa'daki bir çok ülkeye örnek olacak kadar gelişmiştir. Özel sektörün güçlendirilme çabaları son on lu yıllarda başarılı olmuş.

19

20 ülkenin dış ticaret hacmi bir kaç katına çıkmıştrr Artık ülke ekonomisi için zorunlu hale gelen özelleştirme çalışmaları bu yıl (1997) hız kazanmış ve uygulamada çok başarılı örnekler verilmiştir. ~u, aynı zamanda devletin ekonomik yapıdaki yeni konumunun belirlenmesi anlamına gelmektedir. Ulke ekonomisinde yaşanan en büyü sorun olan aşırı enflasyon bir çok nedenden dolayı uzun yıllardır devam edegelmektedir. Aşırı enflasyonla birlikte varalan yüksek oranlı işsizlik ekonominin genelindeki sorunları arttırmaktadır. bundan sonraki hükümetlerin ilk görevi enflasyonu tekli rakamlara düşürmek olacak. bunu başarabilen ekonomik programlar da başarılı sayılacaklardır. Türkiye'deki politikacıların son yıllarda üzerinde en fazla uğraştıkları konular Avrupa Birliği ile Gümrük Birligini gerçekleştirmek, Karadeniz Ekonomik lşbirligi Projesine devam etmek, bölgesindeki güçlü ekonomilerle, ısrail gibi, serbest ticaret bölgeleri oluşturmak ve son olarak G-8 denilen gelişmekte olan müslüman ülkelerle işbirligine gitmek olmuştur, Bu da gösterıyor ki Türkiye'deki politikacılar da ülke ekonomisindeki açılımın farkına varmışlardır. Dünya Bankasının bu yıl hazırladı~ı "Dünya Kalkınma göstergeleri 9Tadlı raporda açıkladığı rakamlar da bu açılımı desteklemektedir. Raporda 1995 rakamlarına ve iki ayrı kritere göre Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 2,780 ve 5,580 dolar olarak yer aldı. Türkiye'de bebek ölümlerinin arasında binde 144'ten binde 48'e düştü~ü. temiz ve sa~lıklı bir çevreye yakınh~ı kriterinde yüzde 94 gibi çok yüksek bir noktada oldugu kaydedildi. Türkiye'de tarımın GSMH içindeki oranının yüzde 40'tan yüzde 16'ya düştügü ve t'icaretin payının da yüzde yüzde i O'dan yüzde 45'e yükseldiği ise ayrı bir göstergeydi. Son olar ak Türkiye, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı kriterinde yüz üzerinden tam not alan Türkiye, Dünya bankası'na göre dünyanın yeni gelişmekte olan devleri arasında yerini almıştır. Türklerin hoşgörü ka.ynaklı din yorumu; Türkiye sınırlarında olmayan din yok gibidir, Ülkede yüzde doksandan daha fazla bir oranda müslüman nüfus olsa da, tarihin her döneminde Tüddye'de Hristiyan, Musevi ya da diğer dinlerden birlikte yaşamayı başarmış insanlar olmuştur. Türklerin birlikte yaşamayı kabul ettiği ortaçağda, Avrupalı musevilerin Türk topraklarına toplu yerleşimleri buna en iyi örnektir. Yanyana inşa edilmiş cami, kilise ve havralar dünyanın eın eski ve güzel kentlerinden birisi olan Istanbul'un adeta kimli~i olmuştur. bu anlamda do~al olarak varolan 'Iaiklik' kavramı yüzyılın başlarında Türk anayasasına da girmiş, böylece din ve vicdan özgürlü~ü yasal koruma altına alınmıştır. Bu farklı dinlerin birarada yaşamayı başarabilmesi daha çok Türklerin Islam Dinini yorumlamalarındaki evrensel höşgörülerinden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan son yıllardaki uluslararası köktendinci akımlardan Türkiye'deki dinseloluşumlar ayrılmaktadır Türk insanının ulusal morali hiç bir zaman azalan eğimli olmamıştır. Bunu kendileri, bağımsızlığa olan tutkularıyla açıklarlar. Toplumdaki bu genel anlayış doğal. genel ve tam kabul gören liderini de ardından getirir. Bu gelenek devlet anlayışında da böyledir; duygusal bir anlayış olsa da, Türkler için devlet her şeydir, Yüzyılın başlarında yaklaşık altı yüzyıl yaşayan büyük Osmanlı Devletlerini yıkılmaktan kurtaramayanlar yeni liderlerini yaratmakta ve yeni devletlerini kurmakta hiç geç kalmamışlardır. Büyük devletten nispeten küçük de:vlete geçişte sıkıntılar yaşayan Türklerin ulusal liderleri Atatürk'e ve O'nun kurduğu yeni Cumhuriyette olan inançları tamdır. Bugün Türkiye'de genç, inançlı, çalışkan ve de~işimin çok hızlı olduğu açık bir toplum vardır ki; bu da dünyadaki küreselleşme eğilimine çok uygundur. Sonuç; OkanGÜMÜŞ Türkiye'nin gerçekleri nelerdir sorusundan çok, nasıl algılanmaktadır sorusu çok daha anlamlıdır. gerçekler nasılolursa olsun, algılamaların yarattı~ı imaj öne çıkmaktadır. Türkiye'nin gerçeklerini doğru algılamak isteyenler ya da Türkiye'nin imajını oluşturmak isteyenler Türk insanının ve toplumunun hoşgörü dolu psikolojisini, liderlerini ve devlet geleneklerini anlamak, batı uygarlı~ını kavradıkları kadar doğu uygarlığını da hissetmek zorundadırlar. Türkiye doğuluiara göre batılı, batılılara göre ise doğuludur. Ancak Türkiye'nin gerçe~i ise hem doğulu hem de batılı olduğudur.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393. BizdenHaberler. Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı.

Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393. BizdenHaberler. Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı. Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393 BizdenHaberler Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı. ülkem İçİn engel tanımıyoruz Koç Topluluğu çalışanları

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-57-4 YAYIN NO: KB: 2858 - ÖİK: 712 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

AFRİKA. Bir İnsanlık Dramı Olarak Afrika da Su Sorunu. Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri

AFRİKA. Bir İnsanlık Dramı Olarak Afrika da Su Sorunu. Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri Nisan 2015 Yıl: 2 Sayı: 6 Hem Seviyeli Hem Keyifli AFRİKA Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri Türkiye nin Avrasya Ekonomik Birliği ne Üyeliği Mümkün mü? Küba Füze Krizi ve Vladimir Putin Bir İnsanlık

Detaylı

GİRİŞ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır

GİRİŞ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır GİRİŞ Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır Ülkemizin ekonomik, siyasi, askeri, kültürel alanlarda mevcut durumuna ilişkin gerçekçi ve yararlı bir değerlendirme yapabilmek için, dünya ekonomisindeki

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

AZERBAYCAN Ülke Bülteni

AZERBAYCAN Ülke Bülteni 2013 AZERBAYCAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Azerbaycan İş Konseyi 0 Genel Bilgiler Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Bakü Diğer şehirler: Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran,

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

Jean-Pierre Lehmann KÜRESEL BAĞLAMDA TÜRKİYE NİN 2023 EKONOMİK HEDEFİ. Haziran 2011

Jean-Pierre Lehmann KÜRESEL BAĞLAMDA TÜRKİYE NİN 2023 EKONOMİK HEDEFİ. Haziran 2011 KÜRESEL BAĞLAMDA TÜRKİYE NİN 2023 EKONOMİK HEDEFİ Jean-Pierre Lehmann Haziran 2011 Dr. Jean Pierre-Lehmann IMD Uluslararası Politik Ekonomi Profesörü ve Evian Grubu Kurucu Başkanı dır. Küresel Bağlamda

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ Dosya Konusu TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ Ayşin AŞKIN Öğr. Gör., Ç.O.M.Ü. Biga MYO, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü aysinaskin@comu.edu.tr Selin NEHİR Öğr. Gör., Ç.O.M.Ü. Biga MYO, Elektrik

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı