TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI"

Transkript

1 2013 TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

2 Bu çalışmada TRB2 Bölgesi'nde bulunan 29 ilçe arasındaki ekonomik ve sosyal kriterler açısından farklılıkların açığa çıkartılması ve bu farklılıkların hangi bileşenlerden oluştuğunun saptanabilmesi için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılarak ilçelerin gelişmişlikleri arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan analizde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerini yansıttığı varsayılan ve gelişmişliğin göstergeleri olarak ortaya çıkan 10 değişken 1 kullanılmıştır. Bu değişkenler ve değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 1: Temel Bileşenler analizinde kullanılan değişkenler ve değerleri Nüfus Yoğunluğu Kentli Nüfus Kentli Nüfus(%) Yaş bağımlılık oranı İlçe Dernek Sayıları Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlçelerdeki Hanehalkı Büyüklüğü Okuryazar Nüfus Oranı Bitlis 57, ,2 57, ,6 0, Adilcevaz ,6 74, , Ahlat 37, ,5 73, ,9 0, Güroymak 86, ,3 82, ,6 0,9 811 Hizan 39, ,9 82, ,7 0, Mutki 32, ,9 87, ,7 0, Tatvan ,4 59, ,9 0, Hakkari 36, ,8 55, ,5 0, Çukurca 16, ,9 42, ,3 0,9 316 Şemdinli ,3 61, ,1 0, Yüksekova 48, ,8 61, , Muş 68, ,5 68, ,4 0, Bulanık 50, ,6 84, ,3 0, Hasköy 72, , ,1 0, Korkut 53, ,1 81, ,8 0, Malazgirt 39, ,1 83, ,3 0, Varto 24, ,4 67, ,4 0, Van 242, ,4 63, , Bahçesaray 34, ,6 93, ,5 0, Başkale 22, ,4 80, ,7 0, Çaldıran 42, ,3 89, ,3 0, Çatak 12, ,5 83, , Edremit 96, ,3 64, ,9 0, Erciş 88, ,9 76, ,9 0, Gevaş 30, ,7 66, ,2 0, Gürpınar 9, , ,5 0, Muradiye 49, ,1 83, ,6 0, Özalp 47, , , Saray ,8 80, ,5 0, İlçedeki Çiftçi Sayısı 1 Nüfus değişkeni katsayılara etki etmemesi adına kullanılmamıştır. İlçelerdeki sigortalı çalışan ve işyeri sayılarının da kullanılması gerektiği öngörülmüştür fakat bu verilere ulaşılamamıştır. 2

3 UYGULAMA Temel bileşenler analizi ile değişkenlerin bileşkeleri diyebileceğimiz daha az sayıda yeni ve birbirinden bağımsız temel bileşenler oluşturulur. Böylece değişkenler arası bağımlılık yapısı da ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca temel bileşenler analizi çoklu doğrusal bağlantı problemine literatürde önerilen çözümlerden biridir. 2 Çalışma kapsamında kullanılan değişkenler arasındaki bağımlılık yapısının ortadan kaldırılması ve boyut indirgenmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi kullanılmış, böylelikle TRB2 Bölgesi ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri ve farklılıkları ortaya çıkartılmıştır. Analiz yapılırken MATLAB programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin önemli olup olmadığını ve kullanılan verilerin temel bileşenler analizine uygun olup olmadığını anlamak için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett Küresellik testleri uygulanmıştır. Buna göre KMO testi 0,667 olup 0,5'ten büyük olduğu için verilerimiz temel bileşenler analizi için uygundur. Bartlett Küresellik testi sonucu 0 olup 0,05 ten küçük olduğu için anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak değişkenler arasında yüksek korelasyon mevcuttur. Tablo 2: KMO ve Bartlett's Test Sonuçları KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.,667 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 213,530 df 45 Sig.,000 Verilerin ölçü birimleri farklı olduğu için verileri standartlaştırıp korelasyon matrisini kullanarak bu matrisin özdeğerlerinin bulunması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda varyansların yüzdeleri verilmiştir. Tablo 3: Varyans Yüzdeleri Başlangıç Özdeğerleri Bileşen Varyanslar Varyansın %'si Kümülatif %'si 1 4,36 43,59 43,59 2 2,47 24,70 68,29 3 0,97 9,71 78,00 4 0,72 7,19 85,19 5 0,62 6,17 91,35 6 0,38 3,80 95,15 7 0,23 2,28 97,43 8 0,15 1,54 98,97 9 0,08 0,76 99, ,03 0,28 100,00 2 Türkiye de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: Temel Bileşenler Analizi Ş.Mustafa ERSUNGUR, Alaattin KIZILTAN, Özgür POLAT 3

4 Şekil 1: Bulunan temel bileşenlerin varyans yüzde grafiği Bulunan özdeğerlere bakıldığında 1 den büyük iki özdeğer mevcuttur. Birinci özdeğer toplam varyansın %43,59'unu, ikinci özdeğer ise %24,70'ini açıklamakla birlikte ikisi toplam varyansın %68,29'unu açıklamaktadır. Bu iki temel bileşen toplam varyansın üçte ikisinden fazlasını açıklamaktadır ve 10 değişkenli veri setini 2 değişkenle açıklamak verileri görsel olarak gösterebilmek için mantıklı olacaktır. Bu durumda varyans kaybı %31,71 kadar olmakla birlikte bu kayıp göz ardı edilebilmektedir. Bu iki değişken kullanılarak bağımlılık yapısı ortadan kaldırılmakta ve boyut indirgemesi yapılmaktadır. Tablo 4: Kovaryans Matrisi Kovaryans Matrisi Bileşen ,000 0, ,000 1,000 Varyans kovaryans matrisi incelendiğinde iki temel bileşen arasındaki ilişkinin sıfır olduğu görülmektedir. Yani birbirleriyle ilişkili olan değişkenler aynı grupta toplanmış, değişkenler arasındaki bağımlılık yapısı ortadan kalkmıştır. 4

5 Tablo 5: Bileşen Matrisi Bileşen Veriler 1 2 Nüfus Yoğunluğu 0,311 0,383 Kentli Nüfus 0,348 0,407 Kentli Nüfus Yüzdesi 0,437-0,07 Yaş bağımlılık oranı -0,34 0,215 Dernek Sayıları 0,378 0,345 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı -0,18 0,414 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı -0,32 0,359 Hanehalkı Büyüklüğü -0,33 0,137 Okuryazar Nüfus Oranı 0,3-0,15 Çiftçi Sayısı -0,02 0,418 İlk iki bileşen için bileşen matrisi incelendiğinde birinci temel bileşenin ağrılıklı olarak kentli nüfus yüzdesi, dernek sayıları, kentli nüfus sayısı tarafından; ikinci bileşenin ise derslik başına düşen öğrenci sayısı, kentli nüfus ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı tarafından belirlendiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte her değişken için iki temel bileşen ve bu bileşenlerin hesaplanan skorları bir grafikte gözlenmektedir. Burada 10 değişkenin her biri birer vektör olarak gösterilmiştir ve bu vektörlerin yönleri ve uzunlukları her bir değişkenin iki temel bileşene nasıl katkıda bulunduğunu açıklamaktadır. Birinci temel bileşen için değişkenlerin vektörlerine baktığımızda okuryazar nüfus oranı, dernek sayıları, kentli nüfus, kentli nüfus yüzdesi, nüfus yoğunluğu pozitif yöndedir. İkinci temel bileşen için ise çiftçi sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, yaş bağımlılık oranı ve hanehalkı büyüklüğü negatif yöndedir. Dolayısıyla bu temel bileşenlerin değerleri bazı ilçeler için yüksekken bazı ilçeler için daha düşüktür. Bu da ilçeler arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. 5

6 Şekil 2: Biplot 6

7 Tablo 6: Birinci temel bileşene göre ilçe sıralaması İlçeler Birinci Temel Bileşen Van 6,480 Bitlis 3,075 Tatvan 2,623 Hakkari 2,417 Edremit 1,821 Muş 1,702 Ahlat 1,377 Adilcevaz 1,118 Çukurca 0,995 Yüksekova 0,892 Gevaş 0,353 Hasköy 0,186 Güroymak 0,181 Erciş 0,119 Varto 0,049 Hizan -0,697 Çatak -0,759 Şemdinli -0,931 Malazgirt -1,022 Muradiye -1,258 Bulanık -1,397 Saray -1,411 Gürpınar -1,500 Korkut -1,883 Mutki -2,057 Bahçesaray -2,363 Çaldıran -2,371 Başkale -2,460 Özalp -3,279 7

8 Tablo 7: İkinci Temel bileşene göre ilçe sıralaması İlçeler İkinci Temel Bileşen Van 5,357 Özalp 2,374 Başkale 2,326 Erciş 1,853 Çaldıran 1,570 Gürpınar 0,987 Muş 0,851 Bulanık 0,749 Muradiye 0,559 Korkut 0,122 Malazgirt 0,099 Bahçesaray 0,070 Yüksekova -0,325 Güroymak -0,367 Mutki -0,441 Saray -0,555 Şemdinli -0,625 Çatak -0,638 Hizan -0,788 Gevaş -0,924 Hasköy -0,940 Hakkari -1,098 Tatvan -1,121 Edremit -1,208 Ahlat -1,219 Adilcevaz -1,364 Bitlis -1,481 Varto -1,567 Çukurca -2,259 8

9 Şekil 3: Birinci ve ikinci temel bileşenlerin grafiği SONUÇ Bu çalışmada iki temel bileşene göre Bölge'de bulunan ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde Van İli her iki temel bileşene göre birinci sırada yer almıştır. 9

10 EK 1 : Matlab Kodu A=Textdata A; %Veri matrisi [n m] = size(a); AMean = mean(a) %Matrisin mean vektörü AStd = std(a) %Veri matrisinin standartlaştırılması B = zscore(a) %Standartlaştırılmış veri matrisi %Temel bileşenlerin bulunması [coeffs scores variances t2] = princomp(b) coeffs scores variances t2 var(scores) cumsum(var(scores)) / sum(var(scores)) corrcoef(scores) %İlk iki temel bileşene ait skorların grafikte gösterilmesi plot(scores(:,1),scores(:,2),'+') xlabel('1. Temel Bileşen') ylabel('2. Temel Bileşen') gname(ilceler) %ilçe isimlerinin grafiğe eklenmesi [v,t]=size(scores) %Varyans yüzde grafiğinin oluşturulması: pareto(variances) xlabel('temel Bileşen') ylabel('varyans Explained (%)') %Bütün değişkenler için iki temel bileşen ve bu bileşenlerin hesaplanan skorlarının grafiğinin oluşturulması: biplot(coeffs(:,1:2), 'scores',scores(:,1:2),... 'varlabels',textdata); xlabel('temel Bileşen 1') ylabel('temel Bileşen 2') 10

11 EK 2: Ek Tablolar Tablo 8: Standartlaştırılmış Veri Matrisi Standartlaştırılmış Veri Matrisi 0,130 0,148 1,574-1,363 1,193-0,844-0,958-1,636 1,192-1,193-0,317-0,320 0,275 0,041-0,321-0,723-0,958-1,187 1,745 0,199-0,324-0,216 0,856-0,032-0,144-0,783-0,958-1,299 1,192 0,331 0,812-0,210 0,406 0,670-0,259-0,502-0,174 0,607 0,639-0,800-0,275-0,366-0,541 0,710-0,300-0,723-0,174-0,402-0,744-0,759-0,453-0,490-1,567 1,106-0,426-0,502 0,274 0,719-1,020-0,991 0,034 0,453 1,926-1,186 0,556-0,723-0,734-1,299 0,639-0,675-0,360 0,330 1,603-1,509 0,807-0,783-0,846-0,626 0,915-0,195-0,817-0,404 0,729-2,574-0,530-0,783-0,398 0,271 0,639-1,114-0,271-0,217-0,375-1,033-0,373-0,542-0,174 2,289-0,744-0,594-0,069 0,471 0,968-1,008-0,133-0,582-0,846 1,056 0,086 0,607 0,402 0,668 0,319-0,444 1,454-0,582-0,510-0,739 0,086 1,386-0,029-0,169-0,507 0,864-0,342-0,139 0,946 0,271-1,020 0,597 0,496-0,337 0,362 0,315-0,457-0,844-0,286 0,046 0,086-1,002 0,041-0,472-1,264 0,573-0,457-0,663 1,395 0,831-0,744-0,503-0,285-0,207-0,141 0,775-0,457-0,582 0,722 0,271-0,467 0,349-0,629-0,374-0,419-0,524-0,384-0,723-0,734-1,860-1,573-0,912 4,480 4,872 1,926-0,863 4,462 0,424-0,286-1,187 0,639 1,498-0,392-0,475-0,947 1,533-0,541-0,663 0,274 0,495-2,679-0,235-0,674-0,338-0,908 0,501-0,332 2,175 1,731 0,719-0,744 2,225-0,217-0,315-0,864 1,243-0,447 1,189 1,507 1,392-0,191 0,848-0,910-0,429-0,561 0,743-0,373-0,260-0,734-0,066 0,086 0,500 1,058-0,317 0,748-0,782-0,394 0,364-1,294-1,299 1,192-1,085 0,861 0,660 0,485 0,202 0,222 1,712 0,946-0,178-0,191 0,275-0,503-0,363-0,062-0,645-0,353 0,545-0,622 0,159 1,745-0,201-0,985-0,440-1,186-0,008-0,290 1,209-0,510 0,495-0,467 2,647-0,057-0,312-0,531 0,751-0,436 1,651 0,050 0,607 0,086-0,267-0,102-0,363-1,171 1,396-0,426 2,436 3,075 1,056-0,744-0,112-0,646-0,471-1,132 0,549-0,520 0,243 0,274 0,495 0,362-0,825 11

12 Tablo 9: Bileşenler Matrisi Bileşenler Matrisi 0,311 0,383-0,300-0,278-0,072 0,235-0,234 0,235 0,581-0,285 0,348 0,407-0,170 0,017 0,138 0,041-0,074-0,111-0,130 0,793 0,437-0,070 0,084-0,139 0,083-0,152 0,402 0,707-0,289-0,053-0,342 0,215-0,263 0,054-0,544 0,517 0,142 0,224-0,361 0,035 0,378 0,345-0,140 0,098 0,055-0,039 0,061-0,449-0,480-0,518-0,177 0,414 0,496-0,314-0,224-0,334-0,464 0,153-0,225-0,024-0,315 0,359-0,076-0,358-0,009-0,324 0,671-0,191 0,213 0,034-0,332 0,137 0,043-0,258 0,758 0,409-0,058 0,110-0,194-0,084 0,300-0,153 0,557-0,387-0,190 0,497 0,208-0,304 0,059 0,069-0,022 0,418 0,470 0,669 0,093 0,144 0,207 0,131 0,252-0,063 Tablo 10: Skor Matrisi Skor Matrisi 3,075-1,481-0,054-0,439-0,432-0,611 0,314-0,358-0,408-0,387 1,118-1,364 0,936 0,350-1,081 0,865 0,360-0,253 0,259 0,182 1,377-1,219 0,683 0,636-0,923 0,454 0,535 0,213 0,050 0,106 0,181-0,367-0,544-0,994-0,054 1,151 0,117 0,491 0,059-0,213-0,697-0,788-1,179 0,329-0,548 0,037-0,114-0,108-0,099 0,040-2,057-0,441-1,416-0,039-0,031 0,425-0,399-0,591-0,218 0,037 2,623-1,121-0,012-0,153-0,106-0,733 0,509 0,408-0,310 0,106 2,417-1,098 0,537 0,105 0,584-0,420 0,521-0,018-0,437-0,075 0,995-2,259 0,611-0,746 1,594-0,970 0,098-0,324 0,346 0,154-0,931-0,625-0,441-0,437 2,445 0,185-0,516-0,019-0,021-0,118 0,892-0,325 0,460 0,411 1,669 0,370 0,004 0,692-0,050 0,238 1,702 0,851 0,123 1,423 0,097 0,086 0,286-0,424 0,036-0,394-1,397 0,749-0,601 0,519-0,074-0,047 0,513 0,216 0,276 0,014 0,186-0,940-0,898-0,569-0,131 0,520 0,079 0,459 0,206-0,104-1,883 0,122-1,175-0,411 0,353 0,166 0,507-0,615 0,579-0,089-1,022 0,099-0,459 0,361-0,015 0,254 0,821 0,225 0,135 0,150 0,049-1,567-1,279 1,131-0,804-1,549-0,658-0,163 0,222 0,184 6,480 5,357-1,171-0,013 0,244 0,333-0,358-0,334 0,070 0,170-2,363 0,070-2,139 1,126 0,030-0,183-0,212 0,560-0,291-0,066-2,460 2,326 1,709 0,590 0,027-0,805 0,285 0,097 0,151-0,083-2,371 1,570 0,609-0,433 0,091 0,439 0,391 0,068-0,082-0,028-0,759-0,638 0,363 0,991-0,419 0,665-0,144-0,096-0,354 0,131 1,821-1,208 0,437-0,987-1,037-0,066-0,997 0,471 0,602-0,208 0,119 1,853 0,378-0,837-0,495-0,756-0,145 0,573 0,004 0,120 0,353-0,924 1,628-0,726-0,034 0,479-0,351-0,444-0,059 0,104-1,500 0,987 1,958 2,028 0,344 0,050-0,713-0,066 0,132-0,141-1,258 0,559 0,654-0,823-0,467 0,144-0,902 0,258-0,441-0,017-3,279 2,374 0,240-1,707-0,564-0,885 0,446-0,196-0,141-0,013-1,411-0,555 0,042-0,686-0,266 0,400-0,276-0,722-0,213 0,198 12

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe 2016 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

BANKACILIK, VERGİ, YATIRIM VE DESTEKLER TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

BANKACILIK, VERGİ, YATIRIM VE DESTEKLER TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 5 BANKACILIK, VERGİ, YATIRIM VE DESTEKLER TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Yunus ERTAN, PPKB Uzmanı İlker TOPRAK, PPKB Uzmanı Mehmet ARTIK, PPKB Uzmanı Harun ÖRNEK, PPKB Uzmanı Plan

Detaylı

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe 2015 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3 2017 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe

2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe 2014 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI 2011 İÇİNDEKİLER 1. EĞİTİM... 3 1.1. Bölge de Okur-Yazarlık Oranları... 3 1.2. Okul Öncesi Eğitim... 6 1.3. İlköğretim... 8 1.4. Orta Öğretim... 10 1.5.

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TARIM SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. TARIM... 3 1.1. ARAZİ VARLIĞI... 3 1.2. GİRDİ KULLANIMI... 5 1.3. Örgütlenme... 7 1.4. BİTKİSEL ÜRETİM... 8 1.4.1. Tarla Ürünleri...

Detaylı

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 1 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. METODOLOJİ... 3 3. TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI... 6 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ... 8 5. SONUÇ... 26 6. EK- İLÇELERİN

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI KADRO UNVANIONT. BO EN KÜÇÜK EN BÜYÜK Ş PUAN PUAN AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / T 9 0 74,58013 79,00568

Detaylı

11 AFET YÖNETİMİ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

11 AFET YÖNETİMİ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 11 AFET YÖNETİMİ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 4 6 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 1. TÜRKİYE DE AFETLERE GENEL BİR BAKIŞ 2. TRB2 BÖLGESİ NDE AFETLER Bitlis

Detaylı

9 SOSYAL YAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

9 SOSYAL YAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 9 SOSYAL YAPI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 6 6 10 13 15 18 20 21 23 25 27 30 32 34 36 38 40 41 41 41 42 43 44 47 50 1. NÜFUS 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Artış Hızı, Nüfus Yoğunluğu ve Projeksiyonu

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ TÜRKİYE DE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Ş.Mustafa ERSUNGUR (*) Alaattin KIZILTAN (**) Özgür POLAT (***) Özet: Türkiye deki bölgeler arasında ekonomik ve sosyal

Detaylı

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV.2.00 2 Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EKLER 3 YILDIZ ANALİZİ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Temel bileşenler analizi

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213 T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ Ayhan Çakır 0D9 Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan İstanbul Aralık 04 İÇİNDEKİLER

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1. 2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin Türk Hava Yollarından bekledikleri hizmet kalitesi arasında fark olup olmadığını

Detaylı

Van TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Van TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Van TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Van Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 97-110. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma Önerisi

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ COĞRAFİ KONUM VE İKLİM

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ COĞRAFİ KONUM VE İKLİM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ COĞRAFİ KONUM VE İKLİM 2011 İÇİNDEKİLER 1. COĞRAFİ KONUM... 3 1.1. Bitlis İli Coğrafi Konumu... 3 1.2. Hakkâri İli Coğrafi Konumu... 3 1.3. Muş İli Coğrafi Konumu... 3

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis)

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis) 1. FAKTÖR ANALİZİ Faktör analizi (Factor Analysis) başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda sıkça kullanılan çok değişkenli analiz tekniklerinden biridir. Faktör analizi p değişkenli bir olayda

Detaylı

TR71 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ANALİZİ

TR71 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ANALİZİ TR71 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ANALİZİ Hazırlayan: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Mart-2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5.1.4. İlçelerin Gösterge Gruplarındaki Değişkenlerde

Detaylı

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe 3 YILI BÜTÇESİ DAKA/3 Bütçe İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 3. BÜTÇE... 4.. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 155 TÜRKİYE DEKİ LERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Hülya ŞEN * Fatih ÇEMREK ** Özer ÖZAYDIN *** Özet Bu çalışmada Türkiye deki 81

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 YILI BÜTÇESİ 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR...

Detaylı

Belediyesi Eş Başkanı. Belediyesi Eş Başkanı Diyarbakır Lice Belediyesi Eş Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi / Diyarbakır

Belediyesi Eş Başkanı. Belediyesi Eş Başkanı Diyarbakır Lice Belediyesi Eş Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi / Diyarbakır Alp Altınörs HDP Eş Genel Başkan Tokat T Tipi Cezaevi / Tokat Yardımcısı Atiye Eren HDP MYK Üyesi Sincan Kadın Kapalı Cezaevi - Sincan / Ankara Sebahat Tuncel DBP Eş Genel Silivri 9 Nolu F Tipi Yüksek

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup,

Detaylı

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT.

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 390160001 AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 9 0 74,58013 79,00568 390160037 AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 2 0 73,70239 75,50031

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

TABLO SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

TABLO SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN) TABLO 3-663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ LARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN) SB KODU KURUM ADI UNVANI İL ADI TEŞKİLAT 390160001 6005 AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

2 TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

2 TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 1 BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARI Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politikası bölgesel gelişme sorununun temel bileşenlerinden bir tanesidir. Toplamda 37 ilçeden oluşan Konya Karaman Bölgesi

Detaylı

08/25/2015 Sincan Women s Prison, Ankara. Co-Mayor of Hakkari 08/25/2015 Kırıkkale F Type, Kırıkkale

08/25/2015 Sincan Women s Prison, Ankara. Co-Mayor of Hakkari 08/25/2015 Kırıkkale F Type, Kırıkkale Name Title Date of Arrest Prison 1 Mr. Harun Erkuş Co-Mayor of Lice, 08/05/2015 D Type Prison, 2 Ms. Dilek Hatipoğlu Co-Mayor of 08/25/2015 Sincan Women s Prison, Ankara 3 Mr. Nurullah Çiftçi 4 Ms. Handan

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

TR82 BÖLGESİ SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

TR82 BÖLGESİ SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ TR2 BÖLGESİ SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ Seniha ÇETİNEL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Nisan, 20 Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TURİZM SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TURİZM SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ TURİZM SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. BİTLİS İLİ TURİZM POTANSİYELİ... 4 Turizm Arzı... 4 Konaklama Kapasitesi... 4 Seyahat Organizasyonu İşletmeleri... 5 Yiyecek-İçecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran 005 İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Ülkemizde ajanslar; kalkınmanın ülke sathında dengeli olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE Prof. Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 1 PROJENİN AMAÇLARI 1. Türkiye genelinde ilk defa mükellef hakları

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

27-28/11/2014 TARİHLERİNDE İLİMİZ MÜFTÜLÜĞÜNDE YAPILAN AÇIKTAN VEKİL İMAM- HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK SINAV SONUÇLARIDIR.

27-28/11/2014 TARİHLERİNDE İLİMİZ MÜFTÜLÜĞÜNDE YAPILAN AÇIKTAN VEKİL İMAM- HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK SINAV SONUÇLARIDIR. SIRA NO 27-28/11/2014 TARİHLERİNDE İLİMİZ MÜFTÜLÜĞÜNDE YAPILAN AÇIKTAN VEKİL İMAM- HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK SINAV SONUÇLARIDIR. NOT: Başarılı Olan ilk 23 kişinin 04/12/2014 Perşembe günü saat 12.00'

Detaylı

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi * Yalçýn KARAGÖZ Ýlker KÖSTERELÝOÐLU Özet: Bu çalýþmada; öðrenme süreci içinde öðrencilerin kendileri için anlam taþýyan

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ İl Müftülüğü VAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN SINAV İLANI

T.C. VAN VALİLİĞİ İl Müftülüğü VAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN SINAV İLANI T.C. VAN VALİLİĞİ İl Müftülüğü VAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN SINAV İLANI İlimiz Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray İlçe Müftülüklerinde 2015-2016 yılı Eğitim-Öğretim

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR ŞANLIURFA

TRC2 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR ŞANLIURFA TRC2 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI DİYARBAKIR ŞANLIURFA Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ 2014 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. VAN EDREMİT Van Türk Telekom Fen Lisesi ,342. VAN İPEKYOLU İpekyolu İMKB Fen Lisesi ,985

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. VAN EDREMİT Van Türk Telekom Fen Lisesi ,342. VAN İPEKYOLU İpekyolu İMKB Fen Lisesi ,985 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Van Türk Telekom Fen Lisesi 150 473,342 İpekyolu İMKB Fen Lisesi 150 465,985 Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 150 456,835 Erciş Fen Lisesi 120 447,962

Detaylı

Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları

Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları Alev Akıllı Öğr. Gör., Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO aakilli@beu.edu.tr Abdulrezzak Bakış Öğr. Gör., Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler

Detaylı

ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER

ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER Eldeki mevcut bilgilere göre düzenlenen verilerin analiz edilmesinde uygun istatistik tekniklerin seçimi oldukça önemlidir. Verilerin yapısı ile birlikte

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ Doç.Dr. Darçın AKIN UTOWN Hazırlayan Müge GÜRSOY

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM Manisa ve çevresindeki iller, sosyoekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2003 ve 2011 yıllarında birbirinden farklı değişkenlerle

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

b g 0 denklemine A nın karakteristik denklemi ve köklerine A

b g 0 denklemine A nın karakteristik denklemi ve köklerine A 4. Ders Özdeğer-Özvektör Hesaplamaları Dik Đzdüşüm Temel Bileşenler ÖZDEĞERLER, ÖZVEKTÖRLER ve SPEKTRAL AYRIŞIM A: n n tipinde reel sayıların bir matrisi olmak üzere, λ ya göre bir polinom denklemi olan,

Detaylı

GENEL BİLGİLER FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 136

GENEL BİLGİLER FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 136 GENEL BİLGİLER 0 2016 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Sayfa 0 / 136 KISALTMALAR AB ABPKM AR-GE BD BM BİS BTSO CBS DAKA DFD DP DTM DYK EMİTT EÜAŞ GAP HES IPA İBS İDB İZKA KAYS KB KOBİ KÖYDES KUDAKA MDP

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

Çalışma Türü. Adet 1

Çalışma Türü. Adet 1 ĐŞ (ÇALIŞMA) PROGRAMI 2007 MAKĐNE ĐKMAL Sıra Đlçe No Çalışma Türü Adet Đl Özel Đdaresi Yapım Greyderi Alımı 2 Đl Özel Đdaresi Paletli Excavatör Alımı 3 Đl Özel Đdaresi Kar Makinesi (Rotatif) Alımı 4 Đl

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ- ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ- ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yönetim, Yıl 15, Sayı 48, Haziran 2004, s 5379 TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ YrdDoçDr Ali Sait ALBAYRAK Zonguldak

Detaylı

Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı

Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976

Detaylı

İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI ADAPTATION OF DECISION MAKING COLLABORATION SCALE TO TURKISH

İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI ADAPTATION OF DECISION MAKING COLLABORATION SCALE TO TURKISH İŞBİRLİKLİ KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIM İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI Derya Kıcı Boğaziçi Üniversitesi derya.kici@boun.edu.tr Özet Bireyler karar verme sürecinde başkaları ile işbirliği

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAY RAPORU 8-9 HAZİRAN 2012 / HAKKARİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAY RAPORU 8-9 HAZİRAN 2012 / HAKKARİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAY RAPORU 8-9 HAZİRAN 2012 / HAKKARİ İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ GENEL SEKRETER SUNUŞ 8 10 BÖLÜM I KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ Küçükbaş Hayvancılığın Önemi

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ÖNSÖZ Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi

Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi Bankacılar Dergisi, Sayı 84, 2013 Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri İle İncelenmesi Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil * Arş. Gör. Duygu İçen ** Özet Gelişen dünyada ticari faaliyetteki

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK TRAFİK KAZALARININ MODELLENMESİ. Modeling of Traffi c Accidents by Using Factor Analysis

FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK TRAFİK KAZALARININ MODELLENMESİ. Modeling of Traffi c Accidents by Using Factor Analysis Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi International Journal of Traffic and Transportation Safety Cilt 1, Sayı 1, 2014 Vol. 1, No.1, 2014 FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK TRAFİK KAZALARININ MODELLENMESİ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ

TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ TR63 BÖLGESİ ALT BÖLGELEME ANALİZİ Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 7 Giriş 8 1. Amaç 14 2. Kapsam 15 3. Yöntem 15 3.1. Analizlerde Kullanılacak Göstergeler 16 3.2. Analiz Yöntemleri 20 4. Analizlerin Uygulama

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Ahmetli/MANİSA E-posta:

Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Ahmetli/MANİSA E-posta: İNSANİ GELİŞME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA BEŞERİ KALKINMANIN BOYUTLARI: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER Ece Demiray EROL Öğr.Gör.Dr. Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Ahmetli/MANİSA E-posta: ece.demiray@bayar.edu.tr

Detaylı

KURUM HİZMET ALANI. KURUM KODU KURUM ADI KURUM TÜR ADI 2 2 ADIYAMAN ÇELİKHAN 5 967208 Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 1

KURUM HİZMET ALANI. KURUM KODU KURUM ADI KURUM TÜR ADI 2 2 ADIYAMAN ÇELİKHAN 5 967208 Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 1 İL HİZMET BÖLGESİ İL KODU KURUM HİZMET ALANI KONTENJAN İL ADI İLÇE ADI KURUM KODU KURUM ADI KURUM TÜR ADI 2 2 ADIYAMAN ÇELİKHAN 5 967208 Şehit Şeyho Şişman Anadolu Anadolu 2 2 ADIYAMAN KAHTA 5 973980 Akıncılar

Detaylı

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM PROJELERİ

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM PROJELERİ KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM PROJELERİ VAN M U R A D İ Y E A Y R I M I Toplam 70 km uzunluğundaki yol bölünmüş yol standardındadır. Bu projenin 67 km si sathi kaplamalı bölünmüş yol

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ

TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ HATAY / KAHRAMANMARAŞ / OSMANİYE www.dogaka.gov.tr TR63 BÖLGESİ YAŞAM KALİTESİ ANALİZİ HATAY / KAHRAMANMARAŞ / OSMANİYE İÇİNDEKİLER 1. ARAŞTIRMA KAPSAMI ve YÖNTEMİ 14

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA. ,o.lim. DÜNDAR Vali a. Vali Yardımcısı

T.C. VAN VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA. ,o.lim. DÜNDAR Vali a. Vali Yardımcısı T.C. VAN VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Van H&K Mütfûrio&ir Sayı: 10912266/900/ " ) b UB /3.10/2014 Konu; Görevlendirme VALİLİK MAKAMINA VAN Müdürlüğümüz, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından

Detaylı

2010 YILI MODEL BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012

2010 YILI MODEL BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 2010 YILI MODEL BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 PROGRAMIN TANIMLANMASI Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı Bu

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı