AİLE VE DİNÎ REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI. Proje Hazırlama Basamakları ve Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE VE DİNÎ REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI. Proje Hazırlama Basamakları ve Örnekler"

Transkript

1 AİLE VE DİNÎ REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Proje Hazırlama Basamakları ve Örnekler

2 AİRB Nasıl Çalışır? Aile birliğinin varlığında ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik dini danışmanlık ve rehberlik yapar. Aile bütünlüğünü destekleyici «aile odaklı» eğitim faaliyetlerinde bulunur. AİRB, kadın, çocuk ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kurumlarla ortak çalışmalar yapar.

3 AİRB Nasıl Çalışır? Yereli dikkate alır. Bunun için alan araştırmaları yapar. Sorunları tespit eder. Tekil değil, kapsayıcı, Devamlılık arz eden, Sistematik, denetlenebilir, hedef odaklı, profesyonel, İşbirliği esasına dayanan, kurum içi, bürolar arası ve diğer kurumlarla ortak çalışmalar yapabilme vizyonuna sahip PROJE bazlı çalışmalar yapar.

4 Proje Nasıl Hazırlanır? Proje Nedir? Tek bir etkinlik proje değildir! Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, önceden belirlenmiş bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri de yönetmek şartıyla, bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen ve bu doğrultuda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

5 1. Başlamadan Önce Her proje, bir fikirle başlar. Beyin fırtınası, eşit katılım, farklı ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Her fikir, bir proje değildir!

6 2. Analiz Aşaması Sağlam bir proje kurgusu, doğru sorun analizi ve planlama ile mümkündür. Sorun alanının tespiti ve analizi yapılmalıdır. Sorun analizi, temel soruna neden olan alt sorun alanlarının belirlenmesi ile olur. Sorun analizi yapılırken, istatistiki veriler ve araştırma sonuçlarına dayanılır. Kişisel görüşler, tahmin ve beklentiler, doğru sorun analizine imkan vermez.

7 SORUN ANALİZİ Sorun analizi yapılırken, ana sorun ve ana soruna neden olan alt sorunlar başlıklar halinde tespit edilir. ANA SORUN Alt sorun

8 3. Planlama ve Yazım TANITIM GEREKÇE UYGULAMA ADIMLARI METODOLOJİ LİTERATÜR

9 TANITIM Projenin Adı: Projenin amacını kısaca ifade eden, net ve öz bir isim verilmelidir. Proje teklif metni hazırlandıktan sonra isme karar verilmesi daha doğru olacaktır. Projenin Özeti: Proje Alanı: Projenin hangi il, ilçe ve yerleşim biriminde yürütüleceği burada belirtilir. Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin ana amacı ve varsa amacın alt hedefleri aktarılır. Hedefler, sorun alanındaki olumsuz ifadelerin olumluya çevrilmesiyle oluşturulur.

10 Projenin Özeti Amaç Uygulama adımları Beklenen sonuçlar Maliyet Süre Ortaklar Projenin Özeti

11 Hedef Grup: GEREKÇE Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak grupların kimler olduğu belirtilir. Hedef grupların net bir şekilde tanımlanması gereklidir. Hedef gruplar; kadınlar, erkekler, çocuklar, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar v.b olabilir. Seçilen hedef grubunun sorun ve ihtiyaçları belirtilir.

12 GEREKÇE Mevcut Durum, İhtiyaçlar ve Problemler Temel soruna neler yol açmaktadır? Bu sorunun sebepleri nelerdir? Bu sorun başka hangi sorunları etkilemektedir?

13 UYGULAMA ADIMLARI Proje çıktılarına ulaşmak için yürütülmesi gereken çalışmalardır. Bu adımlar, faaliyetler, madde madde yazılmalıdır. Faaliyetler, amaç için yapılması gerekenlerden oluşur. Bu sebeple, amaç, bütçe ve süre ile uyumlu olmalıdır. Faaliyetlerin her birinin bir sonucu bulunur. Sonuçlar, ölçülebilir, net ve somut olmalıdır.

14 METODOLOJİ Projeyi yürütme metodu ve bu metodun seçilme sebebi: Projenin hedeflerine ulaşılabilmesi için izlenecek uygulama adımlarında kullanılacak metot aktarılır. Bu metodun neden seçildiği belirtilir. Proje İzleme Mekanizması: Projenin izleme mekanizmasının nasıl işleyeceği ve bu işte hangi kurum, kuruluş veya grupların rol alacağı belirtilir. Proje izlemi için, belirlenmiş performans göstergeleri kontrol edilmelidir. Ortakların Katılımı ve Görevleri: Varsa paydaş kurum, kuruluş yada grupların hangi görev ve rolleri üstlenecekleri belirtilir. Ortakların Seçilme Sebepleri Proje Ekibi ve Görev Tanımları: Proje ekibinin kimlerden oluştuğu, koordinatör, sekreter, eğitmenler ve muhasebeci ayrımlarına gidilerek belirtilir.

15 LİTERATÜR İlgili alanda yurtiçi ve uluslararası literatür taranarak yapılan çalışmaların bir özeti ve önerilen projenin literatürdeki yeri belirtilir.

16 Başarılı Projenin Özellikleri Sorun, amaç, hedef, bütçe, süre ve faaliyet adımlarının uyumlu, İhtiyaca cevap veren, Çoğaltıcı etkiye sahip, Kurumsal, finansal ve politikalarının sürdürülebilirliği olan, Proje döngüsü yönetimi iyi proje

17 Proje Başvurusu -Kaynak Talebi Proje hazırlama aşaması tamamlandığında proje başvurusu için yapılması gerekenler sırasıyla şunlardır: 1. Projeyle başvurulacak kurum, fon ve kriterler hakkında detaylı bilgi alınması. 2. Başvuru kriterlerine uygun proje başvuru formatının hazırlanması ve gönderilmesi. 3. Başvuru sonrası sonuca ilişkin gerekli takibin yapılması. 4. Olumlu cevap alınması durumunda, bir sonraki prosedürün takip edilmesi. 5. Olumsuz cevap alınması durumunda, teşekkür mektubu yazılması ve eğer ret mektubunda yazmıyorsa reddedilme sebebinin ve kriterlerinin öğrenilmesi.

18 Sosyal Destek Programı (SODES) SODES istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden oluşur. İstihdam bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir. Sosyal içerme bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projeler ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir. Kültür, sanat ve spor bileşeni: Bu bileşen kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

19 SODES'in Kapsadığı İller Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay

20 ÖRNEK PROJELER ADIYAMAN MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Kur'an ı Gören Eller Projenin Süresi: 2 yıl (devam ediyor) Projenin Bütçesi:13 bin tl (2 yıllık servis ve iaşe giderleri) Proje Özeti: Görme engelli olan hanımların Kur an öğrenme isteklerini yerine getirmek amacıyla planlanmış bir projedir. Şehir dışından braille alfabesini bilen hafız ve kendisi de âma olan bir hoca hanım bulunup görme engelli dernekler ile iletişime geçilerek alt yapı hazırlanmıştır. Bir Kur an Kursunun bir sınıfı görme engellilere ayrılmış ve hiç okuma bilmeyen hanımlar braille alfabesi öğrenerek Kur an okumaya başlamışlardır.

21

22 ADIYAMAN MÜFTÜLÜĞÜ ÖRNEK PROJELER Projenin Adı: Romen Kardeşimi Seviyorum Projenin Süresi:6 ay Projenin Bütçesi: tl Proje Özeti: İl Emniyet Müdürlüğü paydaş kurumdur. Romen vatandaşların yoğun olduğu bölgede 40 romen aileye yönelik planlanmıştır. Kendilerini toplumun dışında bir kesim gibi gören Romenlerin adaptasyon sorununun çözümüne katkıda bulunmak üzere sosyal etkinliklerle birlikte dini ve ahlaki eğitim çalışmaları yapmak amaçlanmıştır. SODES projesidir.

23

24 ÖRNEK PROJELER BALIKESİR MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı : Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi Projenin Süresi : 6 Hafta ( Haftada 2 saat olmak üzere 32 saat) Projenin Bütçesi : tl Proje Özeti : Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kurumlarında çalışan bakıcı anneler ve yardımcı personelden 25 er kişilik gruplar oluşturularak, Müdürlüğün planladığı gün ve saatlerde bu gruplara 2 şer saatlik seminer verilmiştir. Seminerdeki konu başlıkları : Sevgi ve Merhamet erdemi, Öğrenilmiş Merhametsizlik, Merhametin Sembolü Anne, Şefkat ve Merhamet Peygamberi Hz Muhammed (s.a.v.), Hz Peygamber ve Yetimler

25

26 ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜ ÖRNEK PROJELER Projenin Adı: Altın Kitaplar Günlerde Buluşuyor Projenin Süresi: 8 ay (Mayıs-Aralık 2012) Projenin Bütçesi: 900 TL Projenin Amacı: Proje, Çankırılı Hanımların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen, kabul günleri, altın günleri vb. hanım toplantılarına yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Proje Yürütme Kurulu üyeleri, bu ziyaretlerde Kur an-ı Kerim tilaveti, güncel meseleler üzerine sohbetler, soru cevaplar ve ilahilerle katılımcı hanımlara hitap etmektedirler. Proje kapsamında, katılımcı hanımlara DİB yayınlarından kitaplar hediye edilmiştir. Bu vesile ile Çankırılı Hanımlar, dini eğitsel eserlerle buluşturulup kitap okumaya teşvik edilmektedirler.

27 ÖRNEK PROJELER ÇORUM MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Kadına Şiddetin Engellenmesinde Değerlerin Rolü Projenin Süresi: 6 ay Ortaklar: Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorum Barosu, Hitit Üniversitesi, Değerler Eğitimi Merkezi. Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Proje Özeti: Projenin öncelikli hedefi, toplumda değişen fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal şartlar içinde kadına bakış açısının durum tespitinin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra kadınların mağdur oldukları şiddet durumlarında haklarını ve nerelere başvurabileceklerinin anlatılması, caydırıcılığın sağlanması hedeflenmiştir.

28 ÖRNEK PROJELER MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Sağlıklı Eğitim İçin Sağlıklı Ortam Projenin Süresi:12 AY Proje Özeti: Mardin Müftülüğü ne bağlı eğitim kurslarında mevcut bulunan 17 sınıfın eğitim ortamının iyileştirilmesi, kütüphane oluşturulması, kursiyerlerin sosyo-kültürel seviyelerini yükseltmek ve bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla çeşitli kitapların satın alınması, alınacak kitapların muhafazası ve düzeninin sağlanması için kitaplık, elektronik malzeme, Mardin Müftülüğüne bağlı, olanakları kısıtlı eğitim kurslarına masa üstü bilgisayar, yazıcı ve güç kaynağı temini sağlanmıştır. Oluşturulacak kütüphaneden kursiyerler arasında, kitap okuma kampanyası başlatılarak her kurstan en çok kitap okuyanın dönem sonunda ödüllendirilmesi hedeflenmiştir. SODES projesidir.

29 ÖRNEK PROJELER

30 ÖRNEK PROJELER MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ (Akdeniz İlçe Müftülüğü) Projenin Adı: İl(le)de Roman Olsun Projenin Süresi: 12 Ay Projenin Bütçesi: TL Proje Özeti: Projeye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Romanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği de dahil edilmiştir. Roman vatandaşların sosyal alanda yaşadıkları sıkıntıları toplum gündemine taşımak ve kamuoyu duyarlılığını oluşturmak amacıyla tasarlanan projede eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle Roman vatandaşların bilgi ve kültür seviyelerinin artmasına destek vermek, komşuluk ve arkadaşlık bağlarının sağlamlaştırılması ve milli ve manevi değerlerin kuvvetlenmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. SODES projesidir.

31

32 ÖRNEK PROJELER MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Aileler Bilinçleniyor Şiddet Bitiyor Projenin Süresi: 12 Ay Projenin Bütçesi: 100 Bin TL Ortaklar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çağlayan Çalışan Kadınlar Derneği Projenin Özeti: Proje maddi imkânsızlıklar ve sosyal olaylar (terör) nedeniyle göç eden ailelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik planlanmıştır. Aileyi oluşturan temel unsurlardaki sorunların tespit edilmesi ve sorunların giderilmesini sağlamak için konusunda uzman kişiler tarafından eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve çeşitli kültürel-sanatsal etkinliklerle bu konu toplumun gündemine taşınarak bilinçli ailelerin oluşmasına ve şiddetin olmadığı huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Anne, baba ve çocukları kapsayan çok yönlü faaliyetler gerçekleştirilerek aileyi oluşturan bütün bireylere ulaşmak amaçlanmıştır. SODES projesidir.

33 ÖRNEK PROJELER MERSİN MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Kardeşlik Projenin Süresi: 12 ay Projenin Bütçesi:420,000 TL Ortaklar: İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Proje Özeti: Proje çerçevesinde Doğu ve Güneydoğudan göç alan, maddi manevi yoksunluk içinde bulunan, eğitim düzeyi düşük, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının az olduğu, dezavantajlı vatandaşların yoğunlukta olduğu bölge camilerinde «Kadın Yaşam Alanları» oluşturulacaktır. Faaliyetleri yürütmek üzere, bölge halkının dilini bilen, alanında uzman 20 kişilik (dışarıdan) yarı zamanlı personel istihdam edilecektir. Broşür, el ilanı, afiş ve eğitici kitabı basılacaktır. SODES projesidir.

34 ÖRNEK PROJELER KIRIKKALE MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Kul Hakkıdır (2012) Projenin Süresi: 2 yıl Proje Özeti: Şiddetin hak ihlali olduğunu vurgulayan manevi psiko-sosyal içerikli bir sunum hazırlanmış, 11 STK ve 13 Kur an Kursunda sunum yapılarak kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

35 ÖRNEK PROJELER KÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Toplumun Mayası Aile Projenin Süresi: Ortakları: Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, KUTSO Kadın Girişimciler İl Kurulu, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Halka Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Proje Özeti: Proje aile içi iletişimi güçlendirerek aile birliğini ve bütünlüğünü oluşturmak; sağlıklı, başarılı, mutlu nesiller inşa etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bireylere verilecek eğitimler, konferans, seminer ve paneller ile aile içi iletişimin temel öğeleri olan sevgi, saygı, sadakat, mutluluk, iletişim kavramlarına yönelik farkındalık yaratmak, Toplumun çekirdeği olan ailelerin aile içi iletişim becerilerini geliştirerek yaşam kalitelerinin arttırılması ve müftülük ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

36 ÖRNEK PROJELER TRABZON MÜFTÜLÜĞÜ Projenin Adı: Kalbimiz Seninle Yumuşasın Projenin Süresi: 2011 Projenin Bütçesi: TL Proje Özeti: 0-15 yaş arası yetimleri kapsayan projede her din görevlisi görev yaptığı bölgede ikamet eden yetim çocukları tespit etmiş, sisteme kaydedilen yaklaşık 550 yetime duygularını öğrenmek, ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla mektup gönderilmiştir. Çocukların mektuplara verdikleri cevaplar değerlendirilerek gıdadan giyime, mobilyadan elektronik eşyaya kadar farklı dilekleri yerine getirilmiştir.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI. Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller...

SOSYAL DESTEK PROGRAMI. Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller... SOSYAL DESTEK PROGRAMI Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller... ÖNSÖZ Türkiye, elde ettiği makro ekonomik istikrar, yüksek büyüme oranları, ihracat rekorları ve yabancı sermayeyi de çekebilen cazip yatırım

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu. Burcu Yeşiladalı SUNUŞ

Proje Hazırlama Kılavuzu. Burcu Yeşiladalı SUNUŞ Proje Hazırlama Kılavuzu Burcu Yeşiladalı SUNUŞ Bu kılavuz, Tarih Vakfı tarafından Rockefeller Vakfı'nın desteğiyle yürütülen Yerel Tarih Grupları Projesi kapsamında yayımlandı. Proje, Türkiye'nin farklı

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2011 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamuda denetimin esas fonksiyonu; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın 2013 Yılı Bütçesini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Detaylı