PROJE RAPORU. 1. Proje içeriğinin zümreler arasında paylaşılarak görev dağılımının yapılması,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE RAPORU. 1. Proje içeriğinin zümreler arasında paylaşılarak görev dağılımının yapılması,"

Transkript

1 PROJE RAPORU Silahtan Sanata Doğru Bireysel Silahsızlanma Projesinin Amacı: Proje ile bireysel silahlanmanın yaşama hakkı nı tehdit eden önemli sosyal sorunlardan biri olduğuna dikkat çekmek amaçlandı. Proje her zümrenin görev alanı doğrultusunda 9, 10 ve 11. Sınıflardan seçili öğrencilerle yapıldı. Her zümrenin projeden sorumlu öğretmeni alanıyla ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda öğrencileri yönlendirdi. Proje, Rehberlik, Sosyal Bilimler, Edebiyat, Müzik, Matematik, Ölçme Değerlendirme Zümreleri tarafından disiplinler arası eş güdüm sağlanarak şekillendirildi. Bu çalışmalardan diğer okulların öğrenci-öğretmenleri de konu hakkında bilgilendirilecektir. Görsel Sanatlar Zümresi karikatür ve üç boyutlu sanatsal obje tasarımı çalışmaları konusunda diğer okulları yönlendirecek ve sergilenmesini sağlayacaktır. Edebiyat Zümresi çalışmalardan bir bülten hazırlayacaktır. Proje Basamakları: 1. Proje içeriğinin zümreler arasında paylaşılarak görev dağılımının yapılması, 2. Her zümrenin görev alanı doğrultusunda 9, 10 ve 11. sınıflardan öğrenci seçmesi, 3. Öğrencilerin proje süreci ve konusu hakkında bilgilendirilmesi, 4. Aşağıda ifade edilen süreçlerin Öznur Nesipoğlu koordinasyonunda hayata geçirilmesi, 5. Karikatür ve üç boyutlu sanatsal eser çalışması, 6. Karikatür çalışmasının okulumuz, Sabancı Üniversitesi ERG platformunda atölye çalışması şeklinde yapılması,

2 7. Ortaya çıkan üç boyutlu ürünlerden uygun bulunanların Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG) platformunda ya da Ġstanbul Modern Sanatta sergilenmesi, 8. Sonuç ürünlerinin bir bültenle duyurulması ve bültenin Sabancı Üniversitesi ERG de dağıtılması, 9. Proje çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerinin sivil toplum örgütleriyle paylaşması. İş Bölümü: Sosyal Bilimler Zümre Başkanı Öznur Nesipoğlu: Projenin okulumuzda yürütülmesini ve diğer bölümlerin koordine edilmesini sağlayacaktır. Temel insan haklarının korunması, uzlaşma ve barış kültürünün yayılması için eğitim semineri veren, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenleyen Umut Vakfı ile ortak çalışmaları yürütecektir. Yapılan çalışmaların farklı platformlarda dikkat çekecek şekilde sergilenmesini sağlayacaktır. Felsefe Grubu Öğretmeni Baldan Partaner: Silah sahibi olmanın ülkemizdeki ve dünyadaki yasal yolunun yaş, cinsiyet, eğitim, bölge gibi boyutlarıyla araştırılmasında öğrencilere rehberlik yapacaktır. Bu bağlamda, 10. sınıflardan bir grup öğrenci seçilerek grubun konu ile ilgili bilgilendirilmesi, öğrencilerin bu konunun öneminin farkına varmaları, konuyla ilgili çözüm üretmeleri ve bunların bültene aktarılmaları sağlanacaktır. Beden Eğitim Öğretmeni Songül Öztürk: Bireysel silahlanmaya niçin gereksinim duyulduğunun ve bu silahların ülkemizde ve dünyada hangi olaylarda (futbol maçı vb.) kullanıldığının araştırılmasında öğrencilere rehberlik edecektir. Edebiyat Öğretmenleri Gülhiz Binici, Deniz Erten: Bireysel olarak sahip olunan silahların kullanımının Türk kültürüne yansımalarını, farklı dönemlerden seçili iki kitap (Türk Kültüründe Silah - Erkan Göksu, Ötüken Yayınları, Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu nda Kullanılan Silahlar - Nejat Eralp, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları) üzerinden inceleme yapılmasını, raporlanmasını ve tüm proje grubunun çalışmalarını içeren bir bülten hazırlanmasını sağlayacaklardır. Araştırma aşamaları: 1. Öğrenciler iki gruba ayrılacak ve aşağıdaki kaynak kitapları inceleyeceklerdir. a. Türk Kültüründe Silah - Erkan Göksu, Ötüken Yayınları

3 b. Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu nda Kullanılan Silahlar - Nejat Eralp, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 2. Öğrencilerin her iki kitabı inceledikten sonra elde ettikleri bilgileri rapor haline getirmeleri istenecektir. 3. Gruplardan biri kendi aralarında dörde ayrılacaktır: Her bir grup Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı dönemlerinden seçilen ikişer romanda bireysel silah kullanımının sonuçlarını inceleyecektir. 4. Öğrencilerin farklı dönemlerden seçilmiş romanlar üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçları ortak bir rapor halinde düzenlenecektir. Fizik Öğretmeni Sevda Yılmaz: Ülkemizde ve dünyada silah kullanımının basın yayın organları aracılığıyla teşvik boyutunun araştırılmasında öğrencilere rehberlik yapacaktır. Haberler, diziler, çizgi filmler vb. üzerinden araştırma yapılacaktır. Rehberlik Birimi Zümre Başkanı Ahmet Çetin: Çocuk oyunlarında silahın kullanımı, oyuncak silahların çocuk psikolojisine etkisi ve oyuncak seçimi konusunda ailelerin tutumu araştırılacaktır. Irmak anaokulu ve ilköğretim sınıfı öğrencilerine uygulanan oyun ve oyuncak tercihleri ile ilgili anket çalışması başka okullarda da yapılacaktır. Bir diğer çalışmada da bireyleri silah kullanmaya iten nedenler araştırılacaktır. Seçkisiz örneklem yoluyla bireylere örnek problem durumları verilecek ve olası çözüm yollarından tercih yapmaları istenecektir. Matematik Öğretmeni Esra Özbayrı ve Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Şebnem Renda: Projenin anket hazırlama (yaş, cinsiyet, eğitim, bölge, vb.) aşamasını ve anket verilerinden sayısal analiz yapılması ile bunların farklı ölçeklerle ifade edilmesi çalışmalarını yürüteceklerdir. Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Emel Aslıbay: Proje grubunun belirlediği okulların görsel sanatlar bölümleri ile iletişime geçecek, karikatür ve üç boyutlu sanatsal obje tasarımı çalışmasına katılım ile ilgili çalışmaları yürütecektir. Her iki etkinlik için de şartname hazırlanacak ve okul yönetimine sunulacaktır. Sergileme aşamasında karikatür görsellerinin fotoğrafları fotoblok şeklinde sunulacak, üç boyutlu çalışmalar uygun görülürse ERG nin, Ġstanbul Modern Sanat ın sunum alanlarında sergilenecektir. Kurumsal İletişim Sorumlusu Duygu Dabakoğlu: Konuyla ilgili çalışmalar yürüten, bu konuyla ilgili Umut Vakfı nın politikasını belirleyen ve çok sayıda kitap yazmış olan Prof. Dr. Ġpek Gürkaynak ın ya da Uzman Dr. Ayhan Akcan ın okulumuza davet edilmesiyle ilgili

4 çalışmaları yürütecektir. Sayın Gürkaynak aynı zamanda ERG de seçici kurulda etkin görev almakta, vatandaşlık eğitimine katkı sağlayacak makale ve kitaplar yazmaktadır. Müzik Öğretmeni Deniz Demiröz: John Lennon ın Imagine adlı şarkısının seçmiş olduğu öğrenciye hazırlatılıp, açılışlarda sunulmasından sorumlu olacaktır. Öznur NESĠPOĞLU Sosyal Bilimler Zümre Başkanı

5 Silahtan Sanata Doğru Bireysel Silahsızlanma Projesinin Amacı: Türk eğitim sistemi; bireyi çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapma amacını taşımaktadır. Bu amaç, ancak bireyin vasıf dokusunun geliştirilmesinde gösterdiği başarı ile gerçekleşebilmektedir. Ulaşılması düşünülen bu hedefler, değişim kültürünün doğasına büyük bir uyumluluk göstermelidir. Kendi değerleri üzerinde beden, ruh ve zihin dengesini kurmuş, dünya ile uyumlu bireyler, evrensel değerlerin beklentisi ile de uyum içindedir. Eğitim, çok çeşitli açılardan tanımlanan bir kavram olsa da değerlerle ilgilidir. Bu değerlerin en önemlileri; akıl yoluyla keşfetmek, sürekli değişen toplumda değişimin bir parçası olmak ve ilerlemektir. Sosyal sorumluluk anlayışımızla örtüşen bir niteliği sahip olan Silahtan Sanata Doğru Bireysel Silahsızlanma adlı proje; yukarıda tanımlanan eğitim anlayışından hareketle disiplinler arası eş güdüm sağlanarak şekillenecek ve öğrencilerimizi, diğer okulların öğrenci ve öğretmenlerini bilinçlendirecek, onların gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Silahtan Sanata Doğru Bireysel Silahsızlanma adlı bu proje ile bireysel silahlanmanın yaşam hakkı nı tehdit eden en önemli sosyal sorun olduğuna dikkat çekmek, sonuçlarını görünür kılmak ve öğrencilerimizin şiddetin nesnesine değil, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşma ve barışçıl yollarla çözümleyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Günümüzde, eğitimin bilgi aktarması görüşü giderek geçerliliğini yitirmiş; bunun yerine, gelişen, değişen topluma kolayca uyum gösterebilen, hızlı ve akılcı kararlar verebilen, birbirleriyle çevreleriyle etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirilmesi görüşü benimsenmeye başlamıştır. Kişilerin uyumlu yaşayabilmeleri, kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve çevrelerine katkıda bulunabilmeleri için kazanmaları gerekli olan becerilerin öğrencilere kazandırılması kaçınılmaz olmuştur. Mevcut programların bahsi geçen becerilerin kazandırılmasında yeterli olmadığını süreç içerisinde deneyimliyoruz. Bireysel silahlanmanın yaşam hakkı nı tehdit eden çok önemli bir sorun olduğunun ve çok az sivil toplum örgütünün konuyla ilgili bilinçlendirme çalışması yaptığının farkındayız. Bu bağlamda, sorunun çözümünde eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü de bilmekteyiz. Değişen toplumda eğitimi bina ve bir ders kitabı ile sınırlı tutmak, bireyin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve değişimi engellemektedir. Bu olgudan hareketle belirli olanla yetinmeyip öğrenciyi teşvik edecek, eyleme geçirecek, sorgulatacak ve kendisini dönüştürecek bireysel değerler sistemi oluşturacak projeler içinde yer almanın gerekliliği üzerine projenin yapılmasına karar verildi.

6 Çağımızda insanlarla ilişkilerimiz çok çeşitli nedenlerin ve etkilerin altındadır. Dolayısıyla sosyal yaşamı ve içindeki problemleri incelememiz tek yönlü olamaz. Bir problemi çeşitli yönleri ile ele almak ve çözmek zorundayız. Öğrenciye bu alışkanlığı kazandırmak için problemleri çok yönlü ele alıp çözüm yollarını araştırmasını sağlamalıyız. Bunu da problemlere disiplinler arası bir yaklaşmakla sağlamak mümkün olabilir. Bu noktada güncel sorunların öneminin farkına varmak, halk üzerinden sorunun kaynağına inerek araştırma yapmak ve çözümler üretmek her zaman mevcut eğitim programları ile mümkün olmayabilir. Çalışmaları okul dışındaki sahalarda ve birçok okul işbirliği ile eşgüdümlü bir şekilde yürütmek, problemlerin çözümünde sanatsal bir dönüşümle dikkat çekmek eğitim-öğretim sürecinde yeni bir uygulama biçimi diyebiliriz. Uygulama lise sınıf öğrencileri tarafından yapılacak yaş grubu, 60 öğrenci, Toplumsal olayları sorgulama ve öğrenmeye açık bir yaş grubu. Lise öğrencileri: Anket: Birçok disiplinin yönlendirmesiyle ile hazırlanan 6 yaş ve üstüne okullarda, sokakta uygulanan anket yapmak. Sonuçlarını grafiklere dökmek. Karikatür çalışması: Lise öğrencilerinin liderliğinde Karikatürist Varol Yaşaroğlu nun yönlendirmesi ile ilköğretim öğrencilerine silahı sanatsal bir nesneye dönüştürme çalışmasının yapılması. Üç boyutlu çalışma: Oyuncak silahlardan ya da başka nesnelerden bahsi geçen temalı üç boyutlu çalışma nın hazırlanması, Müzik: John Lennon ın Imagine adlı şarkısının öğrenciye hazırlatılıp, açılışlarda sunulması, Kitap: Öğrenciler iki gruba ayrılarak aşağıdaki kaynak kitapların incelenmesi. a. Türk Kültüründe Silah - Erkan Göksu, Ötüken Yayınları b. Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu nda Kullanılan Silahlar - Nejat Eralp, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

7 Uygulamanın nasıl yapıldığı ve uygulama örnekleri / Materyalin nasıl geliştirildiği ve uygulama örnekleri: 15 Şubat 2011 de karikatür 1. Proje içeriğinin zümreler arasında paylaşılarak görev dağılımının yapılması, 2. Her zümrenin görev alanı doğrultusunda 9, 10 ve 11. sınıflardan öğrenci seçmesi, 3. Öğrencilerin proje süreci ve konusu hakkında bilgilendirilmesi, 4. Aşağıda ifade edilen süreçlerin Öznur Nesipoğlu koordinasyonunda hayata geçirilmesi, 5. Karikatür ve üç boyutlu sanatsal eser çalışması, 6. Karikatür çalışmasının okulumuzda atölye çalışması şeklinde yapılması, 7. Ortaya çıkan üç boyutlu ürünlerden uygun bulunanların çeşitli platformlarda sergilenmesi, 8. Sonuç ürünlerinin bir bültenle duyurulması, 9. Proje çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerinin sivil toplum örgütleriyle paylaşması.

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2009

e itimde iyi örnekler konferans 2009 e itimde iyi örnekler konferans 2009 e itimde iyi örnekler konferans Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına katkıda bulunuyor: Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Okullarımız 3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? 4.Türk Eğitim Derneği nin Misyonu 5. Türk Eğitim Derneği nin Vizyonu 7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı 8. Bilgi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 7, Sayı 1, Mart 2010 N Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 7, Issue 1, March 2010 http://www.tused.org MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi

Detaylı