ARAŞTIRMA PROJESİ KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA PROJESİ KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ARAŞTIRMA PROJESİ KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Proje Yüklenicisi: Yrd.Doç.Dr.Murat Şahin Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi KASIM İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.

2 İSTANBUL DAKİ KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Özet : İstanbul da sayıları hızla artmakta olan kültür merkezleri yeni işlevler ve imajlarıyla kent hayatına katılmaktadır. Kentin hangi bölgelerinde, ne zaman ve kaç tane kültür merkezi yapılmıştır? Bu yapıların işlevsel organizasyonu ve mekansal organizasyonları nasıldır? Bu ve benzeri sorulara yanıt arayan çalışmanın temel amaçları tespit çalışması yapmak, tarihsel süreci yorumlamak, geçmiş deneyimleri, projeleri zamanmekansal bağlamda incelemek ve sonuçlar çıkartmak, yapılan uygulamaların tanımlandığı bütüncül bir veri elde etmek ve gelecekte yapılacak kültür merkezleri projeleri için mimari bir tasarım rehberi nin önemli maddelerini belirlemek üzere girişimde bulunmak ve öneriler geliştirmektir. Konunun sosyal, kültürel, politik ve çevresel yönlerinin vurgulandığı bu araştırma projesi kültür merkezlerinin mimarlık boyutuna odaklanmıştır. Sosyal etkinliklerin yer aldığı farklı türde kültür merkezlerine yer verilmiş olmasına karşın, çalışmanın ana konusu, kültür merkezi adıyla işlev veren ve işletme ya da mülkiyeti belediyelere ait olan kültür merkezleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kültür merkezi yapı türünün tanımı, amaçları, genel nitelikleri, sınıflandırılmasının yanısıra, bir karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, yurt içinden ve yurtdışından örneklerin genel bilgileriyle, proje ve proje elde etme süreçlerine de yer vermektedir. Temsili örnek projelerin incelenmesi, yapıların ziyaret edilerek yerinde gözlenmesi, kullanıcılar ve belediyenin ilgili bölümlerinden görevlilerle yapılan görüşmelerle, toplanılan bilgi, genel ve sayısal çıkarımların yanı sıra, süreç, yer seçimi, işlev, esneklik ve sürdürülebilirlik, kimlik ve simgesellik, mimari dil ve cephe, detaylar ve malzeme kullanımı, isim başlıkları altında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, her yapının proje bilgileri ve mimari kimliğini yansıtan bir kimlik kartı tasarlanmıştır.

3 İSTANBUL DAKİ KÜLTÜR MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ Özet : İstanbul da sayıları hızla artmakta olan kültür merkezleri yeni işlevler ve imajlarıyla kent hayatına katılmaktadır. Kentin hangi bölgelerinde, ne zaman ve kaç tane kültür merkezi yapılmıştır? Bu yapıların işlevsel organizasyonu ve mekansal organizasyonları nasıldır? Bu ve benzeri sorulara yanıt arayan çalışmanın temel amaçları tespit çalışması yapmak, tarihsel süreci yorumlamak, geçmiş deneyimleri, projeleri zaman-mekansal bağlamda incelemek ve sonuçlar çıkartmak, yapılan uygulamaların tanımlandığı bütüncül bir veri elde etmek ve gelecekte yapılacak kültür merkezleri projeleri için mimari bir tasarım rehberi nin önemli maddelerini belirlemek üzere girişimde bulunmak ve öneriler geliştirmektir. Konunun sosyal, kültürel, politik ve çevresel yönlerinin vurgulandığı bu araştırma projesi kültür merkezlerinin mimarlık boyutuna odaklanmıştır. Sosyal etkinliklerin yer aldığı farklı türde kültür merkezlerine yer verilmiş olmasına karşın, çalışmanın ana konusu, kültür merkezi adıyla işlev veren ve işletme ya da mülkiyeti belediyelere ait olan kültür merkezleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kültür merkezi yapı türünün tanımı, amaçları, genel nitelikleri, sınıflandırılmasının yanısıra, bir karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, yurt içinden ve yurtdışından örneklerin genel bilgileriyle, proje ve proje elde etme süreçlerine de yer vermektedir. Temsili örnek projelerin incelenmesi, yapıların ziyaret edilerek yerinde gözlenmesi, kullanıcılar ve belediyenin ilgili bölümlerinden görevlilerle yapılan görüşmelerle, toplanılan bilgi, genel ve sayısal çıkarımların yanı sıra, süreç, yer seçimi, işlev, esneklik ve sürdürülebilirlik, kimlik ve simgesellik, mimari dil ve cephe, detaylar ve malzeme kullanımı, isim başlıkları altında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, her yapının proje bilgileri ve mimari kimliğini yansıtan bir kimlik kartı tasarlanmıştır.

4 INVESTIGATION OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY CENTERS IN ISTANBUL Abstract: The increasing number of Cultural Centers in Istanbul reflect various schemes, and introduce new images, and urban facilities to the city. How many cultural center complexes have been built in which parts of the city and when, up to now? What are their spatial and organizational characteristics? Searching for answers to such questions, this research aims to investigate the quantitative development of the cultural centers, to re-evaluate the existing cultural centers within the spatiotemporal dimension, to re-interpret the past experiences and projects, to obtain an integrated data and to attempt to outline the basic elements of a design guide to be exploited in future projects. Underscoring the significance of social, cultural, political and environmental viewpoints of this case, the research project is based on the examination of the cultural centers built in İstanbul from architectural point of view. In considering various typologies of social facilities functioning as cultural centers, the basic framework of the research is limited to the architectural and general aspects of cultural centers operated by municipalities. Besides quantitative evaluation of the data gathered, some representative projects were examined, existing cultural center buildings were visited and observed, and interviews with some users, occupants and officials from the relevant departments of municipalities were conducted. In conclusion, data gathered were re-interpreted in terms of quantity, process, site considerations, function, flexibility and sustainability, identity and symbolism, architectural language and façade, details and material. Another outcome of this research study is designing a fact sheet template, which illustrates basic information regarding project description, site, form, expression, capacity and function of the cultural centers.

5 1.Giriş Mimarlık anlatılan, aktaran, bilgi veren, etkileyen, etkilenen güçlü bir söylemdir. İnsanoğlu mimari araclığıyla düşüncelerini ve tasarım yapma yeteneğini görkemli ürünler vererek ortaya dökme fırsatı bulmuştur. Bu açıdan, mimarlık insan düşüncesinin ve kendine has üretiminin somutlaştığı bir yayındır diyebiliriz. Bir yere bir bina yaptığımızda o bina tıpkı yazı gibi bizim düşüncemizi temsil eden işlevsel bir üründür. Bir işe yarar ve yüzünde, duruşunda insan eliyle bilerek ya da bilmeden verilmiş bir ifade vardır - Bizler ister istemez o binlarla etkileşim halindeyizdir. Bir kitabı istersek okumayız, bir müziği dinlemeyiz ama mimariyi görür onun içinde yaşarız. Bilinen deyişle, bizler onu şekillendirirken, o da bizim yaşantımızı şekillendirir. Tarihin belli dönemlerini mimarlık üzerinden okuduğumuz gibi, kişisel deneyim olarak hepimiz mimarlıktan az ya da çok bir şeyler anlarız. Okuduğumuz kitaplar ruhumuzdadüşüncelerimizde ve dolayısıyla gündelik yaşamımızda bazı şeyleri değiştirir. Bizi saran ve içinde yaşadığımız mimarlık cümleleriyle dolu kent kitabı ile ise bilinçli ya da bilinçaltı düzeyinde çok daha güçlü bir etkileşim içinde olduğumuz tartışma götürmez bir gerçektir. Mimarlık kültürel yapının bir ögesi ve kültürün somutlaşan en büyük ürünüdür. Kültür Merkezleri, her toplumda farklı biçimlere bürünerek içinde bulunduğu toplumun değerlerinin ya da egemen kültürün göstergesi olmuştur. Geçmişte hristiyan dünyada katedraller bu rolü üstlenirken, Osmanlı da ve İslam Dünyasında Külliyeler birer toplumsal merkez haline gelmiştir. Günümüzde ise alışveriş merkezlerinden Stadyumlara kadar pek çok karmaşık işlevli yapı türü birer kültür merkezi olarak çalışmaktadır. Dünyada çağdaş Kültür Merkezlerinin tasarlanması konusunda Paris teki Pompidou Sanat ve Kültür Merkezi bir milat oluşturmaktadır. Bu merkez 70 li yılların başında bir yarışma ile elde edilmesine karşın, bugün bile hala düşünsel anlamdaki yeniliğini korumaktadır. Onu çevreleyen meydan ve yapılardan oluşan kültür ve sanat külliyesinin ana parçası olan Pompidou esnek, çok amaçlı ve tarihi çevrede olmasına rağmen teknolojik görünümlü kutu formuyla önemli tartışmalara yol açmıştır. Bu niteliği nedeniyle bu yapıdan ve hakkındaki eleştirilerden ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak söz edilmektedir. Kültür Merkezi İngilizcedeki Cultural Center kavramının Türkçe ye bire bir

6 çevirisidir. İngilizce deki diğer bir kavram olan Community Center kavramını Toplum Merkezi olarak çevirebilir ya da daha önce işlevsel içeriği gözönüne alındığında bu kavramı Halk Evi olarak yorumlayabiliriz. Bu araştırma Kültür Merkezi kavramının gerçekte ne olduğundan, Kültür Merkezi nin varlık sebeplerinin tartışılmasına kadar bir fırsat olarak görülmüştür.çalışma kültür kavramının- Kültür Merkezi kavramıyla etkileşiminin sorgulanması ile başlar. Kültür Merkezi kavramının sınırlı tanımına geçmeden önce, tarihte ne tür yapıların ve organizasyonların Kültür Merkezi olarak işlev verdiği aktarılmaktadır. Daha sonraki adımda yurtdışından ve Türkiye den seçilen önemli Kültür Merkezi yapılarının tasarım ve yapım aşamalarından çıkarılabilecek sonuçlar aktarılmaktadır. Son bölümde ise konunun esasını teşkil eden İstanbul genelindeki Kültür Merkezi yapıları hakkındaki tesbitler ve değerlendirme çalışması sunulmaktadır. Araştırmanın sonuç bölümünde özetle bu gelişim içindeki zengin kültürel birikimden nasıl yararlanabileceğimizden de söz edilmektedir. Çünkü Kültürün vazgeçilmez ögesi olan mimari de çoğu zaman, insanın kendi gelişiminde kullandığı bir yöntem olan geçmişi değerlendirerek yeni bir ürün oluşturma yöntemini kullanır. Bu yöntem var olan değerlerin incelenerek yorum lanmasına dayanır. Bu nedenle kültürümüzün bir parçası olan ve geçmişte birer Kültür Merkezi olarak işlev veren Külliyeler başta olmak üzere mimari birikimimizin yeniden sorgulanması gerekmektedir Çalışmanın Amacı a. Tesbit çalışması yapmak- Günümüze kadar olan süreçte İstanbul daki Kültür Merkezlerinin gelişimini zaman/mekan olarak mimari değerelendirmesini yapmak; b. Tarihsel Süreci Yorumlamak-Yasal süreçleri de gözönüne alarak, Kültür Merkezi adı esas alınmak üzere Kültür Merkezi olarak işlev veren diğer yapıları da içeren tarihçeyi genel olarak araştırmak ve yorumlamak; c. Geçmiş deneyimleri, projeleri incelemek ve öneriler geliştirmek- Şimdiye kadar olan Kültür Merkezi yapılarının ve projelerini inceleyerek yorumlamak; d. Buradan hareketle, gelecekte yapılacak kültür merkezlerinin nitelikli yapılar olmasına katkı sağlayabilecek mimari bir tasarım rehberinin önemli maddelerini belirlemek üzere girişimde bulunmak ve öneriler geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda mevcut kültürel değerler, yapılar,projeler, tasarımlar ve görüşler mimari açıdan yorumlanarak yeniden değerlendirilmiştir. Yapının diğer bilgileriyle birleştirilerek bir Yapı

7 Kimlik Belgesi-Temel veri Tablosu oluşturulması planlanmıştır. Bu belge ilgili kurumlardan alınacak bilgi ve yerinde tesbit çalışması ile doldurulacaktır. Bu belgeler olağanüstü durumlarda afet yönetimini kolaylaştırmak gibi farklı amaçlar için kullanılabilecektir Çalışmanın Kapsamı Pek çok kişi tarafından Kültür Merkezi kavramı çeşitli biçimlerde algılanmakta ve tarif edilmektedir. Tüm sanatsal etkinlikleri ve taşıdığı değerlerle gündelik yaşam ortamına bağlı olan çok renkli, çok yönlü öğretiler ve tekileşimlerle dolu İstanbul gibi bir kent bir Kültür Merkezi olarak gösterilebilir. AKM ve Atatürk Kitaplığı nın yanısıra sinemaların, sergi salonlarının, konsolosluk ve özel kuruluşların kültür merkezlerinin, kahvelerin, derneklerin, kitapçıların sıralandığı ve toplumun farklı kesiminden insanların biraraya geldiği, geçtiği Taksim civarı bölge olarak bir açıdan Kültür Merkezi olarak görülebilir. İstanbul'un 'Altın Boynuz'u HALİÇ kültür vadisi oluyor Zaman Gazetesi, 21 Nisan 2007, Cumartesi Haliç, görkemli günlerine geri dönüyor. Gün geçmiyor ki burada bir restoran, kafe ya da butik otel açılmasın! Bölge, müzeleri, sanat atölyeleri, restorant ve kafeleriyle İstanbul'un kültür ve eğlence merkezi olmaya hazırlanıyor. Kültür merkezi gibi çay ocağı Zaman Gazetesi, Serkan Deniz,25 Şubat 2007, Pazar Tokat'ın şirin ilçesi Turhal'da faaliyet gösteren Sohbet Çayevi kültür merkezlerini aratmıyor. Sigara içmenin yasak olduğu çayevinde kütüphanenin yanı sıra günlük gazetelerin okunduğu bir köşe yer alıyor. Nitelikli yapıların sayılarının ve kültürel etkinliklerin arttığı bir coğrafya parçası bir kültür merkezine dönüşebilmekte ya da bir toplanma ve bilgi alışverişinin yapıldığı küçük bir çay ocağına bu özelliğinden dolayı kültür merkezi benzetmesi yapılabilmektedir. Günümüzde Spor Kompleksleri, Alışveriş Merkezleri, Sanat Merkezleri, Sergi, Kongre ve Fuar Yapıları, Tiyatro Yapıları, Kütüphaneler gibi adı Kültür Merkezi olmayıp Kültür Merkezi olarak işlev verebilen

8 yapılar da aynı amaca hizmet edebilir. Örneğin adı Kültür Merkezi olan yapıların neredeyse olmadığı ve farklı kültürlerden insanların birarada yaşadıkları New York ta Halk Kütüphanesi (NYPL) kursları, seminerleri, çeşitli sanatsal etkinlikleri ile toplumun tüm katmanlarının kullanabildiği bir Kültür Merkezi olarak işlev verir. Aynı yerde çok sayıdaki dünyanın önde gelen müzesi de sergi, kurs, kafe, konser, kitap ve hediyelik eşya satışı gibi çok yönlü ortamı ile insanların sıklıkla biraraya geldiği birer Kültür Merkezi konumundadır. Bunun dışında, ülkemizde tarihsel süreçte farklı ölçeklerde Kültür Merkezi 1 olarak işlev veren Halkevi, Halk Eğitim Merkezi, Köy Enstitüsü, Semt Konağı, Sanat Merkezi, Kültür Evi, Kültür Sarayı, Opera Binası, Fuar ve Kongre Merkezi, Kültür Tesisi, Kültür Sitesi, (yakın dönemde) Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (YKYM ), Bilgi Evi, Sürekli Eğitim Merkezi, Toplum Merkezi, Mahalle Konağı gibi benzer yapı türlerinin farklı adlarla farklı ölçeklerde ortaya çıktığı görülmektedir. Süreyya Opearası /Kadıköy Halk Eğitim Merkezi/ Kadıköy Alışveriş Merkezi Semt Konağı Taksim Sanat Merkezi Adalar Kültür Evi Tophane Tablo. Kültür Merkezi olarak işlev veren farklı tipolojiler Mimar Cengiz Bektaş, Kültür Merkezi işlevinin tümüyle korunmuş bir sokağa verilmesini önermektedir. ( Mimarlık 77/2; 78) Kuzguncuk ta da bu düşünceyi hayata geçirebilecek resmi yolla olmayan yerleşmeyi bir kültür merkezi haline dönüştürme girişiminde bulunmuştur. Bugün Kuzguncuk, çok canlı olmasa da sanatsal olaylar, üretim ve gündelik yaşantının içiçe geçtiği bir yer konumundadır. 1 Kültür Merkezi adı aslında tartışılabilir. Sanatsal, eğitici, öğretici etkinlikler çerçevesinde farklı kesimlerden pek çok kişiye hitab eden işlevsel açıdan yaygın bir etki alanına sahip etkileşimli bir ortama sahip bir yapı türü merkez i çağrıştıran bir kavramın içine nasıl hapsolur? Külliye kavramı bile farklı parçalardan oluşan şeyler topluluğu anlamını çağrıştırırken demokratik bir ortamın içinde etkinlikleriyle insanların gündelik yaşamına ve zihinlerine sirayet eden karmaşık işlevli bu yapılar başka türlü bir isimle anılabilir mi?

9 Burada farklı din ve kültürlere mensup farklı yapı tiplerinin olması İstanbul a has bir zenginliğin ortaya çıkmasına neden olmakta ve kültür merkezlerinin amaçlarından biri olan biraraya gelme kavramına da derinlik kazandırmaktadır. (Bilindiği gibi, Kuzguncuk İstanbul da böyle bir karışımın olduğu tek yer değildir) Kültür merkezinin bu yorumunda, kültürün fiziksel ürünü yapılar ve geleneksel doku kısmen korunurken, sosyal çevreye de kültürel açıdan önemli bir katkı sağlanabilir. Ancak, bu değişim yerli nüfusun göç etmesi ve yeni insanların bölgeye gelmesiyle sosyal profilde bir değişime neden olursa böylesi bir koruma tartışmalı hale gelir li yıllarda yapılan bu öneri o yıllarda daha rahat uygulamaya konulabilirdi. Bugün ise olanaklar elverip tümüyle korunmuş bir sokak ya da yerleşme bulunabilirse bir alternatif çözüm olarak uygulanabilir. Bektaş ın önermesi mevcut bir çevrenin kültürel kimliğinin yeni eklerle dönüştürülerek sürdürülmesiyken, tamamı yeni tasarım olan yerleşme ölçeğinde kültür merkezleri de bulunmaktadır. Henüz tamamlanmamış olan, Peter Eisenman ın tasarladığı Galica Kültür Yerleşkesi, Kültür Merkezinin bir yapı olarak değil bir yerleşme olarak yorumlandığı modern grupyapı tasarımlarının en önemli örneklerinden biridir. Yeni Kaledonya, Nouméa da Renzo Piano tarafından tasarlanan Kültür Merkezi nde yöresel mimarinin izleri görülür. Simgesellik ön plandadır.kültür Merkezi yöresel geleneklerin modern dil aracılığı ile yeniden yorumlandığı, en büyüğü dokuz katlı bir bina yüksekliğinde olan farklı boyut ve işlevlere sahip on yapıdan oluşan gerçek bir köydür. ( Anıtsallık, ekolojik tasarım, mimari yorum ) Wolsburg da bir KM tasarlaması istenen Alvar Alto, bütün gün monoton işlerde çalışan insanoğlunu bundan kurtaracak yaşantılar inşa edilmesinin gerektiğini öne sürmektedir. ( Peter; 1994; 58) Konunun boyut kazanması için farklı isimdeki kültür yapılarına yer verilse de, çalışmanın odaklandığı yapılar, belediyelere bağlı ve Kültür Bakanlığı nca desteklenen adı Kültür Merkezi olan yapılardır.

10 Tablo 1. Çalışmanın Kapsamı 1.3. Çalışmanın Yöntemi Literatür taraması: Kavramsal çerçeve: Çalışma Kültür ve Kültür Merkezi ( yapı+organizasyon) kavramlarının ayrı ayrı ve biribiriyle olan ilişkilerinin irdelendiği kavramsal araştırma ile başladı Mekan-zamansal araştırma : Kültür Merkezi olarak işlev veren ve kültürün temsilcisi sayılan yapılar geleneksel külliyelerden güncel toplumsal merkezlere dek geniş bir yelpaze içinde incelendi Yayın taraması ve bilgi toplama: a. Örnek Toplama:Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan uygulama ve tasarımlarla, tartışmalara ait dökümanlar için önemli mimarlık yayınları ve elektronik ortamın taranması b.türkiye de ve İstanbul da Kültür Merkezleri nin gelişimi Yapılan Uygulamaların bilgilerinin edinilmesi: a. Yerel Yönetimler aracılığı ile bilgi edinme: Belediyelerden yapılan uygulamalar hakkında bilgi toplanması, b. Yerinde Gözlem: Belirlenen Kültür Merkezleri nden bazıları ziyaret edilerek yerinde gözlemle iç ve dış mekanlarının incelenmesi (Araştırılan, incelenen yapılara tek tek eleştiri getirmek yerine, her biri belli bir mimari düşünce ve emek içeren bu yapıların teknik özellikleri yazı, fotoğraf ve/veya çizimlerle aktarılmaktadır.) Eldeki Döküman ve Belgelerin Değerlendirilmesi Kültür Merkezlerinin Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi Bu bölümde Kültür Merkezlerinin çevre verileri, arazi koşulları, işlev- bina programı, biçim özellikleri, teknik koşullar ve iç mekan açısından mimari bir değerlendirmesi yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlar Kültür Merkezlerinin yapımı için oluşturulabilecek bir Tasarım Rehberi ne veri oluşturması beklenmektedir.

11 Çalışmanın sonunda ideal bir kültür merkezinin nasıl olması gerektiği konusundaki olası görüşlere bağlı olarak araştırmayı okuyanın genel bir değerlendirme yapmasına olanak sağlanması planlanmaktadır. 2. Kültür Kavramı ve Kültür Merkezi Yapı Tipi İlişkisi Sözcük olarak kültür en genel anlamıyla, bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden, her türlü duygu, düşüce, dil, sanat, yaşayış unsurlarının tümü, belli bir konuda edinilmiş, geniş ve sistemli bilgi şeklinde tarif edilmektedir de Tylor un yaptığı tanımıyla kültür ya da uygarlık, toplumun üyesi olarak, insan türünün öğrendiği, edindiği, bilgi, sanat, gelenek-görenek, ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bütündür. ( Güvenç,1984; 102) Rapaport farklı bilim dallarının ilgi alanlarına göre farklı değerlendirmelerinin yapıldığı kültür konusunda tanımları üç ayrı tip üzerinde toplar ( Rapaport, 2004;84-85): 1. İdealleri, normları, kuralları, rutin hale gelmiş davranışları da içeren insanların yaşama biçimi 2. Çocukların kültürlendirilmesi( veya topsullaştırılması) ve göçle gelenlerin kültürlendirilmesi yoluyla kuşaklar boyunca simgesel olarak aktarılan bir şemalar sistemi. Bu sistemde aktarım insanla olduğu kadar yapılar ve ortamların kullanış biçimiyle de sağlanmaktadır. 3. Ekolojik bir adaptasyon, kaynakların kullanımı Yine Rapaport a göre Kültür bir yaşama tasarımı sağlar, parçalara anlam kazandıran bir çerçeve oluşturmayı ve gurupları tanımlamayı amaçlar İnşa edilen çevre her ne kadar kültürü yansıtsa da, belli bir kültür için tasarım yapmak olanaksız bir görevdir. (ibid.) Kültür Merkezlerinin kolay gibi gözüken misyonundaki zorluk bu noktadan kaynaklanmaktadır. Kültür, kabaca yüzyıllar boyunca yaşatılan gelenekler ve yaşama biçimi bütünü olarak tanımlanabilir. Kendini koruyan belli bir nüvesi olmasına karşın aynı zamanda toplumla birlikte değişen ve gelişmeye açık bir değerler kümesidir. İstanbul gibi kentlerde yaş, cinsiyet, ırk, kast, din, eğitim, iş, güç, ideoloji gibi faktörlerin belirlediği farklı yaşam tarzı gurupları bulunması doğaldır. Ne tür boş zaman, eğitim ve üretim etkinliklerine nerelerde yer verileceği bu gurupların

12 doğru anlaşılmasına bağlı olarak değişkenlikler gösterecektir. Kültürün bu hem tanımlanabilir hem değişken yapısı gözönüne alınarak, bitmiş sonuna kadar tasarımlardan çok, açık uçlu, değişimlere yanıt veren ve esnekliğe olanak sağlayabilecek şekilde kullanıcılar ile ortamlar arasındaki uyumluluk ve destekleyicilik hedeflenmelidir. Çoğu zaman mimarlar az tasarlanmış şeyler yerine çok tasarlanmış şeyler yaratma tutkusuyla hareket ederler. Bu tutku, insanın kendi kültürü için tasarlaması yerine kullanıcıyı anlayarak onun kültürüne göre tasarlamasına doğru bir değişiklikle birleştirilmeli ve tasarım araştırmaya, çevre davranış etütlerine, antropolojiye ve ilgili diğer alanlarına dayandırılmalıdır. (Rapaport,2004;106) Bozkurt Güvenç kültürün farklı kavram ve anlamlarını tablolaştırarak beş maddede özetlemiştir.kültürün uygarlık-eğitim-sanat ve üretim olarak yapılan bu genelleme aslında kültür merkezlerinin bina programının şekillenmesine ilkesel bir zemin oluşturmaktadır. Tablo I: Çeşitli Kültür Kavramları ve Anlamları (Güvenç,1984; 100) Güvenç (ibid) İnsanbilimci Murdock (1950) a dayanarak kültürün niteliklerini topladığı alt başlıklar kullanılarak Kültür merkezinin işlevsel yapısı açıklanabilir. 1) Kültür, içgüdüsel ya da kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonra, yaşayarak kazandığı, öğrendiği bilgi, davranış ve alışkanlıklardır.

13 2) Bütün canlılar, yaşadıkları sürece, varlıklarını sürdürecek, kendilerini tehlikelerden koruyacak bazı beceriler kazanırlar. 3) Kültürün öğrettikleri yalnız, zaman boyutunda sürekli değil, fakat aynı zamanda, toplumsal, yani mekana görelidir.toplumdan topluma değişir 4) Kültür her ne kadar, ideal kural, davranış ve değerlerden oluşursa da, bireysel tutum ve davranışlar, büyük ölçüde ideallerden ayrılır. 5) Kültür, biyolojik (yaşamsal) ve onlardan doğan toplumsal ihtiyaçları karşılayıcı, yani işlevseldir 6) Hemen her kültürün öğeleri, uyum ve doyum sürecinin sonucu olarak bütünleşmek, ya da öyle görünmek eğilimindedir 7) Kültürün bir bütün ya da sistem olduğu sık sık yenilenir. Ancak, sistemi tanımlamak zor olduğu gibi, kültürün belki de tam bir sistem olmadığını savunmak daha kolaydır. İnsanlar ve toplumlar benzer, çünkü kültürleri benzer; insanlar ve toplumlar benzemez, çünkü kültürleri farklıdır; insanlar ve toplumlar değişir, çünkü kültürleri değişmektedir. Bozkurt Güvenç in bu saptaması kültürün hem değişmeyen, hem de değişen yönlerinin bulunduğunu belirtmektedir. Özgün bir karakteri olan İstanbul un da değişmeyen köklü kültürel değerlerinin yanısıra, değişime uğrayan çağdaş bir yüzü de vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın web sayfasında Kültür ve Medeniyet Başlıklı Yazı Ziya Gökalp ve Ağaoğlu nun kültür kavramını ele alışını şöyle özetlenmektedir (http://www.kultur.gov.tr) : Kültür konusu sosyal bilimlerde en çok tartışılan ve tanımlanmaya çalışılan konulardan birisidir. Bu husus Türk fikir hayatı ve modernleşme hareketleri bakımından da geçerlidir. Bu yazının sınırları içinde kavram etrafındaki tartışmaların tam bir dökümünü vermek mümkün değildir. Sadece Ziya Gökalp'in kültür (hars)-medeniyet ayrımından bahsetmek suretiyle Atatürk'ün kültür tanımının farklılığına işaret etmek yeterli olacaktır. Ziya Gökalp'e göre kültür (hars) ile medeniyet ayrıdır: "Evvelâ, (hars) millî olduğu hâlde, (medeniyet) beynelmileldir. Hars, yalnız bir milletin dinî ahlâkî, hukukî muakalevî, bediî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenkdar bir mecmuasıdır. Medeniyetse, aynı (mamure) ye dahil birçok milletlerin içtimaî hayatlarının müşterek bir mecmuudur. Meselâ Avrupa ve Amerika mamuresinde bütün Avrupalı milletler arasında müşterek bir (garp medeniyeti) vardır. Bu

14 medeniyetin içinde biri birinden ayrı ve müstakil olmak üzere bir İngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir Alman harsı ilh. mevcuttur." Gökalp bu ayrımla, batı medeniyetinden nelerin alınıp alınmayacağını tespit etmek istemektedir. Buna göre medeniyetten farklı olan kültürün (harsın) sahasında yer alan unsurlar muhafaza edilecektir. Alınacak olanlar ise bir tür yöntem ve teknolojidir. "Avrupa medeniyetinden ne alacağız? Şüphesiz, ondan millî bir lisan almayacağız. Çünkü halkımız arasında konuşulan millî bir lisanımız var. Fakat lisaniyat ilmine dair usullerimiz yok. O halde ondan lisan değil, lisaniyat ilmini alacağız [...] Şüphesiz Avrupa'dan millî bir ahlâk da almayacağız. Zira halkımız arasında millî ahlakımız da var. Fakat ahlâkiyat ilmine dair taharri [araştırma] usullerini bilmiyoruz. O halde ondan ahlâk değil, ahlâkiyat ilmini alacağız [...] Bizi Avrupa'dan her şeyden ziyade ayıran dindir. Avrupa daima Hristiyan kalacak, biz ebediyen Müslüman kalacağız. Bununla beraber, Avrupa'dan dinîyat ilmini almamızda da hiç mahzur yoktur. Çünkü dinîyat bütün dinlere aynı nazarla bakan bir ilimdir ve yalnız dinlerin nasıl tetkik edildiğine dair müsbet ve objektif usulleri gösterir [...] biz Avrupa'dan hatta müsbet ilimlerin oralardaki neticelerini bile almayacağız. İlmî hakikatleri kendimizde bulmak üzere yalnız ilimlerin usullerini alacağız, hatta tekniklerin, fenlerin mahsullerini değil, kendilerini alacağız. Meselâ, Avrupalı musikişinasların bestelerini değil, halkımız arasında terennüm edilen melodileri armonize edecek usûlleri alacağız." Ziya Gökalp'in medeniyet anlayışına karşılık Ahmet Ağaoğlu'nun medeniyet anlayışı kültürü de içine alacak genişliktedir. Ağaoğlu'na göre medeniyet bir hayat tarzıdır. "Yalnız hayat kavramını en geniş ve şümullü bir manada almalıdır. Hayatın bütün tecellilerini, maddî ve manevî bütün olaylarını o kavram içine koymalıdır. (...) Maddî kısım meselâ elbiselerin şekli, binaların biçimi, ibadet ve ayinlerin yapılış tarzı vs.den ibarettir. Manevî kısım ise, düşünce ve duyguya ait olduğundan, yayılış sahası daha geniştir. Genellikle denebilir ki, her medeniyetin kendine göre ortak bir düşünme gücü, bir zekâsı vardır; adeta bir dimağa sahiptir. Bunun gibi, her medeniyetin bir kalbi vardır. Bir duyuş tarzı vardır. Dolayısıyla, ortak bir ahlâka, bir değer duygusuna, ortak bir iyi ve kötü, güzel ve çirkin görüşüne sahiptir." Kültür sözüğü Raymond Williams a göre Endüstri Devrimi nden sonra ortaya atılan ya da yeni anlamlar kazanan sınıf, endüstri,demokrasi ve sanat gibi sözcüklerle aynı gruba girer. Ancak bütün modern devletler kültürün gelişmesi için bir ölçüde sorumluluk duydukları halde, bunun gerçekleşme biçimi tek tek her ülke için farklılık göstermiştir. ( Calquohoun,A.; ) Kültür Merkezlerinin kültür ü daha çok sanatsal kültürü ifade etse de genel anlamlarıyla kültürün nitelikleri bir Kültür Merkezi nin nasıl olması gerektiği yönünde ipuçları taşımaktadır.

15 Hiç şüphesiz, Kültür Merkezi bir yapı mı yoksa bir yer mi olduğu daha çok mimari kararlara bağlı olan çeşitlilik içinde birlik- birlik içinde çeşitliliğin desteklenebileceği kente ait bir tipolojidir. Bulundukları yerel ve evrensel uygarlık çerçevesinde, eğitim, sanat ve üretim ortamının sağlandığı yerlerdir. Toplumsal, tarihsel, kalıtsal, işlevsel, çoklu ögeleri olan ama bütüncül,devingen ve değişken bir ürün nasıl statik bir kabın içinde yer alır? Bu kap adeta formu olmayan bir içeriği uzun yıllar içinde nasıl taşır? Kültürleme(enculturation) toplumun bir üyesi olan breyin kim olduğunu belirleyecek etkinliklerle kendi kimliğini bulmasıdır. ( Bruner 1996; Cole 1996; Dewey 1938/1975) Bundan dolayı yerleşme- yapı ve içindeki etkinlikler bir yerleşmedeki insanlarda yer duygusu ve kimliğinin sağlıklı gelişimi için önemli bir rol üstlenmektedir Kültür Merkezi Yapısının Genel Tanımı Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri Yönetmeliği nde kültür merkezlerinin tanımı şöyle yapılmıştır: Kültür merkezi: Bireyler arasında sosyal ve kültürel iletişim ve etkileşim ortamlarının kurulması ile ulusal kültürün yaşatılması temel amaçlarına dönük olmak üzere; asli unsur olarak güzel sanatlar, sinema, geleneksel ve çağdaş el sanatları gibi her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerden en az birkaçının üretildiği, sergilendiği, bunların eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarının yapıldığı bölümler ile sağlık, spor, eğitim ve alışveriş gibi gereksinimlerin karşılandığı birimlerin de bulunduğu yapıları ifade eder. Yine, 21 Temmuz 2004 Tarihli Resmi Gazete, Sayı: 25529, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kanun No. 5225,(Kabul Tarihi : ) da belirtilen kültür yatırımı veya girişimi kapsamında Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi.teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler arasında gösterilmiştir. Madde 1: Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır. Aynı yönetmeliğin dördüncü bölümünde Kültür Merkezlerinin tanımı şöyle yapılmaktadır:

16 Madde 20 Kültür merkezleri, bireyler arasında sosyal - kültürel iletişim ve etkileşim ortamlarının kurulması ile ulusal kültürün yaşatılması temel amaçlarına dönük olmak üzere, asli unsur olarak her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin üretilmesi, sergilenmesi ve bunlara ilişkin eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmaların yapılmasına olanak verecek mekanları içeren yapılardır. Kültür merkezlerinde, kültürel faaliyetlere yönelik mekanların yanı sıra, yeme-içme faaliyetlerine, spor etkinliklerine, alışverişe, sağlık faaliyetlerine ve eğitime hizmet eden ticari mekanlar da bulunabilir. Bu mekanların büyüklüğü, bina toplam alanının yüzde kırk dokuz (%49) unu geçmemek üzere tesisin bulunduğu yörenin kültürel gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Kültür Merkezlerinin Yapım Amaçları Kültür Bakanlığı nın resmi internet sitesinde Kültür merkezi yapılarının amacı şöyle açıklanmaktadır:... toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmek, bu faaliyetlerin yapılmasında odak noktası olmak ve özel kültür faaliyetlerine örnek teşkil etmektir. Eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için kurulmuş olan bu yapıların aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerinin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde aracı rolü üstlenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra çağdaş sanatların tanıtılması ve yaşatılmasına imkân tanıyan kültür merkezleri, geleneksel kültür etkinliklerinin temsilinde de toplumsal merkezlerdir. Kültür Merkezleri breysel özelliklerin, kültürleme, kültürlenme ve kültürleşme süreçleriyle toplumsal bir uyum ya da iletim kazanması için yaratılan ortamlardan birisidir. Bu yapılarda mevcut kültürel değerler farklı çevrelerden breylerce paylaşılıp öğretilirken-öğrenilirken ve yaşatılırken, yeni değerlerle- çoğunlukla teknik-kültürün sağlıklı olarak gelişmesi, zenginleşmesi ve değişmesi için de sosyal ve mekansal bir ortamdır. Kültürün bir ürünü olan mimarlık da işlevsel yapının görünen etkileyen, etkilenen bir imgesidir. Kendileri birer prestij yapısı olarak görülen ve inşa edildikleri kültürün simgesi konumundaki Kültür Yapıları zamanımızın prestijli mimarlık işleri haline geldiler. Kendi kimliklerini zenginleştirmek isteyen pek çok kent statülerini yükseltebilecek bu tür işler için yıldız mimarlardan yararlanma yoluna gitmektedir. Bu tür yapılar endüstri kentinin endüstri sonrası kente dönüşmesinde önemli roller üstlenmektedir. Yapılan pek çok yapı bir dönüşüm projesinin bir parçası bile olsa tek başına duran, simge değeri güçlü anıtsal nitelikte tasarlanmaktadır. Batıda bunlar gelecek yeni çağın habercisi olan gelecekçi yapılar olmaktan çok, geçmiş dönemlerin izlerini taşıyan son yapıtlar olarak görülmektedir. Üretimin gelişmekte olan ülkelere kayması gelişmiş ülke kentlerinde endüstri yapıları başta olmak

17 üzere işlevsel bir dönüşüm yaşanmasına neden oldu. Bu da somut üretim yerine sanatsal-kültürel soyut bir üretim artışı demekti. Yaşlanmakta olan nüfusun da talebiyle, yerel nüfusa ve turistlere yönelik kültür etkinliklerinin ve bunlara sahne olan yapılarda bir artış gözlendi. Bunu Türkiye nin de sağlıklı bir biçimde yaşamadığı bilgi çağı ndan Kavramsal çağ olarak adlandırılan döneme geçiş izlemektedir. Bu süreçte Yaratıcılık, doku tanımlama, anlam çıkarma, estetik ayrım, duygusal yanıt ve empati gibi gücünü kültürden alan insani beceriler ön plana çıkmıştır. Buchanan bunu yapmak dan olmak a geçiş olarak yorumlamaktadır. ( Buchanan, P. 2005:10) Türkiye de de Kültür Merkezlerinin sayıları, batıdaki artışın nedenlerinin dışındaki gerekçelerle artmaktadır. Gerek büyük kentlere olan göç sonucunda yığılan kırsal kökenli nüfusun kentlileşmesi, sanat ve teknik üretim, eğitim ve paylaşım süreçleri içinde kente entegre olabilmeleri, hızlı ve düzensiz yapılaşma içindeki sosyal ve fiziksel donatıların eksiklerini bir ölçüde gidermek gibi nedenlere dayandığı öngörülebilir. 2.1.Kültür merkezlerinin genel nitelikleri İhtiyaç programlarının hazırlanmasında, Kültür Merkezlerinin yapılacağı il yada ilçenin nüfusu, kültürel, sosyal ve tarihi yapısı ve buna bağlı olarak ihtiyacı duyulan aktivitelerin nitelikleri belirleyici kriterler olmaktadır. (www.kultur.gov.tr) Kültür Merkezi yapılarında yer alan fonksiyonları, genel olarak şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Ana Giriş - Fuayeler : Kültür Merkezinin ana girişi ve kabul alanı olarak da kullanılan bu alanlarda danışma, sürekli satış yapılabilecek satış standları ve geçici sergileme birimleri yer almaktadır. Gösteri Mekanları : Gösteriler, uluslararası kongre, konferans ve konserleri düzenlemeye olanak sağlayan ve koltuk kapasitesi, kullanıcı yoğunluğu düşünülerek belirlenen çok amaçlı salon, küçük salon ve bunların gerektirdiği yardımcı birimleri (sahne arkası mekanları, çalışma odaları, vb.) kapsamaktadır. Sergileme Mekanları: Geçici sergilemenin yapıldığı açık ya da kapalı alanlar, kalıcı sergileme için tasarlanan müze bölümü (kent müzesi, resim-heykel müzesi )ve bunlara ait servis mekanlarını (depo, arşiv vb.) içerir. Eğitim Mekanları: Yetişkinler ve çocuklar için kütüphane ve kütüphaneye ait mekanları (okuma salonları, süreli yayınlar salonu, arşiv, kitap deposu, idari ve teknik bölümler vb.) içermektedir.

18 Atölyeler ve Çalışma Salonları: Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanlardır. Bu mekanlar, resim, heykel, seramik, el sanatları, fotoğrafçılık gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği atölyeler ile bale, folklor, müzik vb. çalışmaların yapıldığı salonlardır. Kafeterya: Giriş holü ve fuayelerle ilişkili ve kolay ulaşılabilir olması istenen mekanlardır. Açık ve kapalı oturma alanları, mutfak, depo gibi bölümleri içerir. Yönetim Mekanları: Kültür Merkezi nin işletmesi ve yönetimi için ayrılmış mekanlardır. Teknik Mekanlar: Kültür Merkezi binasının tümüne hizmet veren ısı merkezi, havalandırma merkezi, trafo ve jeneratör bölümü, ana tablo odası, kompresör odası, elektronik kontrol merkezi, kapalı devre TV bölümü, yangın ve güvenlik merkezi, çamaşırhane, bakım, onarım ve tamir atölyeleri, teknisyen odaları ve depolardan oluşmaktadır. Madde 21 Kültür merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar: a) Farklı sınıflardaki kültür merkezlerinde temel ünite çok amaçlı salondur. Sınıflarına göre çok amaçlı salon ve bununla ilişkili mekanlar ile kültür merkezinde yer alan kültürel faaliyetlere yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, çalışma salonu, atölye, stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema gibi birimlere ilişkin asgari nitelikler, ölçüler ve adetler Ek-1 de belirtilmiştir. b) Fuaye, giriş holü ve çok amaçlı salonla fiziksel olarak ilişkili olur. Bu mahalde, salon kapasitesine uygun yeterli sayıda oturma ünitesi ve vestiyer birimi yer alır. Giriş holü, fuaye ile ilişkili ön fuaye ya da sergileme mekanı olarak kullanılabilir. c) Kültür merkezinde yer alacak çok amaçlı salon ve sinema salonlarında toplam koltuk kapasitesinin yüzde beş (%5) i, bedensel engellilerin kullanımına ayrılır. d) Kültür merkezinde yer alacak kütüphane biriminde, yetişkin ve çocuk okuma salonları, süreli yayınlar okuma salonu, görsel-işitsel materyal bölümü, ihtisas kitaplarına ayrılacak bölüm ile depolama ile ödünç verme bölümleri bulunur. e) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak müze birimi; kalıcı teşhire yönelik salon, teşhir dışında kullanılan koleksiyon için depolar, bakım-onarım atölyeleri ile müze yönetimine ilişkin idari odaların bulunduğu mekanları içerir. Müze biriminin, güvenlik açısından kontrollü ayrı bir girişi olur. f) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sergi salonu veya galeri birimi, ana fuaye ve kafeterya ile ilişkili olur.

19 g) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sanat atölyesi veya stüdyosu, resim, heykel, seramik, fotoğrafçılık, tezyini sanatlar ile ağaç işçiliği, toprak işçiliği, dokuma, çalgı yapımı gibi geleneksel el sanatları ve benzeri farklı faaliyetlerde kullanılacak şekilde tasarlanır. h) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak derslikler, kültürel ve sanatsal etkinliklere hizmet eden uygulamalı derslerin ve kursların verilebileceği mekanlardır. i) Kültür merkezi bünyesinde, yapının bulunduğu yörenin kültürüne ait materyalin belgelenmesi ile elde edilen yazılı belge, negatif - pozitif film, mikrofilm, ses bandı, CD, videobant gibi taşıyıcı materyalin arşivlenerek korunması, saklanabilmesi ve kullanıcılara sunulmasına imkan veren halk kültürü belgeliği yer alır. j) Kültür merkezi bünyesinde yer alan ve kültür merkezi girişinden ayrı bir girişe ve fuayeye sahip olan sinemada aşağıdaki nitelikler aranır: 1) Giriş holü ve kafeterya ile doğrudan bağlantılı fuaye alanı, salon kapasitesi dikkate alınarak kişi başı 50 cm2 olarak hesaplanır. Birden fazla salonun aynı fuayeye bağlanması halinde, fuaye alanı büyük salonun kapasitesine göre hesaplanır. 2) Salonda tüm koltuklar sabit ve numaralandırılmış olmalıdır. Salon zemini basamaklı olarak yapılır; koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları arasında asgari 1 m bırakılır. Perde ile en ön koltuk arası, kapasitesi dört yüz (400) kişiye kadar olan salonlarda asgari 3 m, diğerlerinde ise asgari 5 m olur. 3) Salon bölümünde, sahne kotu ile en son sıradaki seyircinin bulunduğu zemin kotu arasındaki fark asgari 2,5 m olmalıdır. Balkon düzenlenmesi halinde, en üst balkonun en arka sırasındaki seyircinin göz hizası ile sahne önünü birleştiren hattın yatayla teşkil ettiği açı 30 dereceden büyük olmaz. 4) Projeksiyon odası, perdeyi tam karşıdan görecek bir konumda bulunur. Projeksiyon odasında sinema makinesi için asgari 6 m2 çalışma alanı ayrılmalı ve odanın tavan yüksekliği asgari 2,5 m olmalıdır. Projeksiyon odasıyla bağlantılı asgari 4 m2 büyüklüğünde bir film hazırlama bolümü ile enerji kontrol odası ve projeksiyon odasında, acil çıkışa yönelik ikinci bir kapı bulunur Kültür merkezlerinin sınıflandırılması Kültür Merkezleri çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. İlgili yasada Kültür Merkezleri A, B ve C sınıfı olmak üzere üç gurupta toplanmıştır. Bu sınıflama Bina Programına göre belirlenmiştir. Yani içindeki işlev çeşitliliği ve salon kapasitesi Kültür Merkezi nin sınıfını belirlemektedir. Ulusal ya da Uluslar arası Boyutta Kültür Merkezleri, Kentsel Ölçekli Kültür Merkezleri, Küçük Ölçekli Kültür Merkezleri ( Küçük

20 çaplı Sanat Merkezi ya da Semt/Mahalle Konağı ölçeğinde hizmet veren Kültür Merkezleri) gibi bir sınıflamaya gidilebilir. Madde 22 Kültür merkezleri, içerdikleri ortak mekan özelliklerinin yanı sıra Ek-1 de belirtilen ölçü, adet ve özellikler dikkate alınarak A, B ve C sınıfı kültür merkezi olarak sınıflandırılır. a) A sınıfı kültür merkezi: Tiyatro, sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari dört yüz (400) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az üç tanesine sahip olan tesislerdir. b) B sınıfı kültür merkezi: Tiyatro, sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari iki yüz elli (250) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az iki tanesine sahip olan tesislerdir. c) C sınıfı kültür merkezi: Sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari yüzelli (150) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az bir tanesine sahip olan tesislerdir. Madde 23 Çok amaçlı salonlar; asli unsur olarak opera, bale, tiyatro, konser, sinema, kongre, konferans, gibi çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliğin gerçekleştirildiği halkın eğlence ve dinlenme gibi diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği salon, sahne ve bunlarla ilintili teknik mekanlar ile sergilenen etkinliklere ilişkin eğitim, öğretim ve çalışmanın yapılmasına olanak sağlayan mekanları içeren yapılardır. Çok amaçlı salonların sınıflandırılması ve belgelendirilmesi Madde 24 Çok amaçlı salonlar, kapasiteleri ve mekansal nitelikleri açısından, A, B ve C sınıfı kültür merkezleri bünyesinde yer alan çok amaçlı salonlar ve bunlarla ilişkili mekanların sahip olduğu nitelikler dikkate alınarak A, B ve C sınıfı çok amaçlı salonlar olarak sınıflandırılır ve müstakilen belgelendirilebilir. Çok amaçlı salonlarda, kültür merkezlerinde yer alması öngörülen kütüphane, müze, sergi salonu, çalışma salonu, atölye ve stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema salonu aranmaz.

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK

YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ BELEDİYE MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Ne? Nasıl? Niçin? Kim Için? YAP/SAT STRÜKTÜR ARSA SAHİBİ MİMAR MEKANİK BELEDİYE YAPIM YÖNETİMİ SATIȘ MÜTEAHHİT/ FİNANSÖR ELEKTRİK Talep : Kaliteli yapı. Risk : Minimum tekel durumu Pazarlama : Minimum

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/08/20050816-3.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/08/20050816-3.htm Page 1 of 7 Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9

.88N BORNOVA KÜÇÜK PARK K*N9 N BORNOVA KÜÇÜK PARK K N OB A A AR 1 A AR ÜN V R ANA V A AR AKÜ N Ü R A AR B Ü Ü 3 O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam hayal etmek ve bu hayali gerçekleștirmeye

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

"1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU

1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ TEKNİK GEZİ RAPORU "1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, 1. İstanbul Tasarım Bienali teknik gezisi

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 )

A-KADIN SIĞINMA EVİ (toplam 980m 2 ) İHTİYAÇ PROGRAMI Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi projesinin, ihtiyaç programı aşağıda alt bileşenler ve açılımları ile birlikte verilmiştir. Bununla birlikte yarışmacılar ilgili yönetmeliklere bağlı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TUTANAK 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Aktepe

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler.

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler. Çayyolu nda olduğundan mıdır bilinmez, şehrin en modern ve en keyifli semtlerinden birisindedir. İçinde garip bir felsefe barındırır. Şehirdendir, bizdendir. Hem bu kadar yakın hem de bir o kadar sakindir.

Detaylı

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları

Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Uygulama Projesi (MMR 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulama Projesi MMR 403 Güz 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 204 Yapı Bilgisi

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/29 İstanbul, 23 Şubat 2009 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Tom Lloyd. Luke Pearson

Tom Lloyd. Luke Pearson PearsonL Tom Lloyd Luke Pearson Sıra Dısı Amacımızı geniş bir disiplin yelpazesinde çalışmak ve bir alandan diğerine kültür, fikir ve beceri aktarmak için elde edilmiş bilgiyi kullanmak olarak özetleyebilirim.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Biz bunu gerçekleştiririz!

Biz bunu gerçekleştiririz! İyi bir tiyatro.. .. salonu izleyici için sıcak, neşe dolu bir mekan, sanatçılar için konuksever, ilham kaynağı bir ortam, çalışmak için ise verimli ve güvenli bir yerdir Tiyatro Danışmanları Theateradvies,

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı