Sosyal Destek Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Destek Programı"

Transkript

1 Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte olup Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda yürütülmektedir. Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller Sosyal Destek Programı Ekim - Kasım 2010

2 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İÇİNDEKİLER Sosyal Destek Programı (SODES) Yılı Projeleri 4 Uygulama Süreci 5 Projelerin Duyurulması 5 Valilikle Hibe Sözleşmesi 5 Kaynağın DPT'den aktarılması 5 Uygulamaya Geçilmesi 6 Proje Yürütücüleri İçin Örnekler 15 Proje Yürütücüleri İçin Kontrol Listesi 17 DAYANAK Bu rehber SODES 2010 uygulama usul ve esaslarının madde 3'teki 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin k bendi ile 5944 sayılı 2010 yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Programın Amacı; Bu program yılları arasında uygulanacak olan GAP Eylem Planı kapsamında GAP illerinde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik hazırlanan ve desteklenmesi uygun bulunan projelerin uygulamaya konulmasını amaçla-maktadır. Programın Kapsamı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki (DAP) İllerdeki Valiliklerin, İl Özel İdarelerinin, kamu kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenen öncelikler kapsamında istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerinin değerlendirilmesini içerir. İstihdam projeleri; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, 2

3 mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir. Sosyal İçerme projeleri; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacına yönelik projelerdir. Kültür Sanat ve Spor projeleri; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir YILI PROJELERİ 2010 yılı SODES uygulaması kapsamında Şanlıurfa ilinden toplam 1152 proje teklifiyle hibe başvurusunda bulunulmuştur. Bu tekliflerden 73 tanesi Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) desteklenmiş olup söz konusu projelere 2010 yılı için toplamda ,00 TL kaynak tahsis edilmiştir İL GENELİ TEKLİF EDİLEN PROJE SAYISI İL GENELİ TEKLİF EDİLEN PROJE BÜTÇESİ ,00 TL ONAYLANAN PROJELERİN TÜR BAZINDA DAĞILIMI PROJE TÜRLERİ İSTİHDAM K-S-SPOR SOSYAL İÇERME TOPLAM PROJE ADEDİ PROJE TUTARI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL KURUMSAL DAĞILIM! DİKKAT: Söz konusu projelerin süresi 12 ayı geçemez ve Valilikten alınacak olur ile proje en fazla bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla 3 ay uzatılabilir ya da 1 ay kısaltılabilir. (Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 7/1) PROJE ADEDİ KURUM ADI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ KHGB BELEDİYELER STK AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞI BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BOZOVA KAYMAKAMLIĞI CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI HALFETİ KAYMAKAMLIĞI HARRAN KAYMAKAMLIĞI HİLVAN KAYMAKAMLIĞI SİVEREK KAYMAKAMLIĞI SURUÇ KAYMAKAMLIĞI VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI TOPLAM 3 4 PROJE TUTARI (TL)

4 UYGULAMA SÜRECİ 1.ADIM PROJELERİN DUYURULMASI 2010 yılı SODES projeleri Devlet Planlama Teşkilatı'nın değerlendirme sürecinin ardından GAP ve DAP illerinde desteklenecek projelerin listesi Devlet Planlama Teşkilatı'nın ve Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi'nin web sitesinde 15 Ekim 2010 tarihinde ilan edilmiştir. 2.ADIM VALİLİKLE REVİZYON VE HİBE SÖZLEŞMESİ Şanlıurfa Valiliği ile proje yürütücüleri arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı uygulama usul ve esaslarının ekinde belirlenen hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Söz konusu hibe sözleşmesinin örneği, a d re s i n d e k i G ü n c e l D o s y a l a r l i n k i n d e bulunmaktadır. DPT uygulama usul ve esasları (EK II) olarak adlandırılmaktadır. 4.ADIM UYGULAMAYA GEÇİLMESİ 4.1 Revizyon çalışması; DPT tarafından revize edilen toplam 5 projenin bütçe düzenlemesinin yapılması, 4.2 Hibe yararlanıcıları ile 2010 yılı uygulamasına ilişkin toplantının yapılması, 4.3 Proje sahiplerinin Sözleşmeye davet edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması (Sözleşme imzalamaya kurumun en üst amiri veya resmi yazıyla görevlendirdiği kişi yetkilidir.) 4.4 Proje yürütücüleri, yalnızca SODES projesinde kullanılmak üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde hesap açtırarak İl Merkez Proje Ofisi'ne resmi yazıyla IBAN numarasını bildirmekle yükümlüdür. (DPT Uygulama Usul ve Esasları, Madde 11, b bendi)! DİKKAT: Birden fazla proje yürütecek olan kurumların her bir proje için ayrı banka hesabı açtırması gerekmektedir. Açılacak hesaba ödeneklerin aktarılmasına dair daha detaylı bilgi için imzalanacak standart finansman sözleşmesine bakınız. 3.ADIM KAYNAĞIN DPT'DEN AKTARILMASI Devlet Planlama Teşkilatının, 2010 yılı SODES projeleri için İle ayrılan kaynağı Şanlıurfa Valiliği'nin SODES-BİS aracılığı ile Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda Müsteşarlığa bildirir. Ödeneğin Valiliğin açacağı hesaba aktarması ve kaynağın kullanıma hazır hale gelmesi aşamasını içerir. 4.5 Projenin Başlatıldığına Dair Bilgilendirme Proje yürütücülerinin proje faaliyetlerine Başladıklarına dair Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine kurumun en üst düzeyde yetkilisinin imzasıyla bilgilendirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgilendirme yazısı ile birlikte; Ÿ Projeyi yürütecek ekibin (koordinatör) adsoyad, telefon, bilgileri yer almalı. Ÿİlk ödeme talep formu doldurularak teslim edilmelidir. 5 6

5 ! DİKKAT : Para talep formu örneği Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış olan SODES uygulama usul ve esaslarının ekinde (EK III) mevcuttur. Bu form örneği Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin adresinin Güncel Dosyalar linkinde mevcuttur. 4.6 Faaliyet Raporlamaları Proje yürütücüleri, hibe fon kaynağını sağlayan Devlet Planlama Teşkilatının 2010 yılı için yayınladığı SODES uygulama usul ve esasları yönetmeliğinin 10.maddesi ve Şanlıurfa Valiliği ile yapılan finans sözleşmesi gereği proje faaliyetlerinin fiziki ve mali gerçekleşmelerini gösterir raporları vermek zorundadır. Projelerin WEB tabanlı olarak izlenebilmesi için DPT Müsteşarlığı tarafından kurulmuş olan İzleme Bilgi Sistemine (SODES-BİS) gerekli girişleri Proje Yürütücüsü kurum yapar. Proje bitiminde nihai raporu Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine teslim eder. Nihai rapor projenin tamamlanmasının ardından en geç 20 iş günü içerisinde Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisine teslim edilmelidir.! DİKKAT: Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin yayınlamış olduğu uygulama usul ve esaslarının eklerinde bulunan Nihai rapor (EK VII) formatları Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin resmi internet sayfası olan ve adresinde Güncel Dosyalar linkinden indirilebilir. 4.7 Harcamalar Proje yürütücüleri harcamalarını Devlet Planlama Teşkilatının yayınlamış olduğu SODES 2010 Uygulama Usul ve Esaslarının 12. Maddesi ve Valilikle yapacakları hibe sözleşmesi maddeleri uyarınca gerçekleştirecektir. Proje bütçesi, hibe sözleşmesinde belirlenecek tarihlerde yürütücülerin açmış oldukları hesaba yapılacak ilk ödemenin ardından daha sonra aylık ve üç aylık ilerleme raporlarına ve harcamaların proje amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılarak Şanlıurfa Valiliği'nin onayı ile toplam 3 dilimde ödeme talep formları yoluyla aktarılır. Proje yürütücüleri tarafından yapılacak satın alma işlemlerinde Şanlıurfa SODES Koordinasyon Biriminde görevli bir personeli ihaleye gözlemci olarak çağırmak zorundadır. (Uygulama Usul ve Esasları Ek II, madde 9) İlk Ödeme Proje yürütücülerinin, her bir proje için ayrı olmak kaydıyla banka hesabı açtırmalarının ardından Şanlıurfa Valiliği ile imzalamış oldukları hibe sözleşmesi gereği; uygulama usul ve esasları ekinde (EK III) verilen Para ödeme talep formunu doldurarak projenin başlatıldığına dair resmi üst yazıyla Valiliğe iletir. Ödeme talep formunda yerine getirilecek faaliyet listesi eklenmelidir.! DİKKAT: Proje bütçesinin son dilimi proje bittikten ve nihai rapor incelemesi tamamlandıktan sonra transfer edileceğinden nihai rapor dosyasının tam ve düzenli olması transfer süresini kısaltacaktır. Valilik bu talebin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 iş günü içinde, projenin harcama ve faaliyet takvimine ve hibe sözleşmesinin 5.3 maddesinde yer alan ilk ödeme tutarını proje yürütücüsünün hesabına aktarır. (Uygulama Usul ve Esasları 10. Madde) 7 8

6 4.7.2 Sonraki Ödemeler Proje yürütücülerine yapılan ilk (ön) ödemenin ardından proje ödeneklerinin kalan kısımları, Nisan 2011 ve nihai ödeme olarak toplamda 3 (üç) dilimde gerçekleşecektir. Ÿİlk (ön) ödeme Proje toplam bütçesinin %30'u ŸNisan 2011 tutarı Proje toplam bütçesinin % 50'si Ÿ Nihai ödeme tutarı Nihai raporun sunulmasının ardından yapılan ödemedir. Proje toplam bütçesinin %20'si, Proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamaların ve ödeme talebinin Valilik tarafından uygun bulunması halinde, proje yürütücüsüne ait banka hesabına, nihai raporun onay kararından sonraki 15 iş günü içerisinde aktarılır.! DİKKAT: Projelerinizde ödemelerin serbest bırakılması harcama mevzuatına uygunluk, faaliyet ve proje ana temasına uygunluk kriterleri çerçevesinde yapılır. Proje yürütücüsü tarafından yapılacak Nisan 2011 ve nihai ödeme taleplerinde aşağıda belirtilen tüm belgelerin bulunması gerekmektedir. a) Ek VII'te sunulan Ara veya Nihai Rapor Formu, b) Ödeme Talep Formu ve eki destekleyici belgeler; 1. Ödeme Belgeleri (fatura, makbuz, mal alımlarında ise malın teslim alındığına dair teslimat tutanağı, sevk irsaliyesi, demirbaş tutanağı vb. destekleyici belgeler) 2. Alt Sözleşmelerin (hizmet, mal alımı ve yapım işleri) Listesi Proje uygulamasının proje yürütücüsünün satın alma yapmasını gerektirmesi 9 halinde proje yürütücüsü söz konusu alımları kendi tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde, Valilik söz konusu satın alımlarda objektifliği sağlamak amacıyla ilave tedbirler öngörebilir. (Uygulama Usul ve Esasları 12. Madde)! DİKKAT : Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve bütçe kalemlerinden artan paraların harcanması Şanlıurfa Valiliği makamından alınacak onay doğrultusunda gerçekleşecektir. Şanlıurfa Valiliği, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Belediyeler için Uygulama Usul ve Esaslarının Ek VI maddelerini uygun görmüştür.! DİKKAT: Proje yürütücüsü, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje için özel olarak açılmış hesap özetini, proje uygulamasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutmalıdır.! DİKKAT: Proje kapsamında proje yürütücüsünün proje için açmış olduğu banka hesabında oluşacak faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kesinlikle kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Şanlıurfa Valiliğinin Nihai Rapor Ekinde belirteceği hesaba aktarılır. 4.8 Revizyonlar Proje yürütücülerinin revizyonları 2010 yılı uygulama usul ve esasları 15. Maddesinde belirtilen 10

7 'Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişikliler' başlığında belirtildiği doğrultuda yapılmaktadır Revizyon yapılamayacak durumlar 2010 yılı uygulama usul ve esasları 15. Maddesinde belirtildiği üzere projenin amaçlarında ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz Pr o j e l e r d e y a p ı l a c a k t ü m değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla Valiliğimize ve Müsteşarlığa 10 gün içinde bildirir. (Uygulama Esas ve Usulleri Madde 15/9) Valiliğe Bildirilerek yapılacak revizyonlar Projede bütçe veya tanım değişikliğinin, projenin temel amacını etkilemediği, değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olduğu, ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki uygun maliyetlerinin %10 veya altında olduğu durumlarda, Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, banka hesabı değişikliği, adres ve telefon değişikliği, belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen donanım sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, donanım modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla) durumlarında, proje yürütücüsü Valilikten herhangi bir izin almaksızın söz konusu değişikliği uygulayabilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğe bildirilir. Proje yürütücülerinin bütçe revizyonu yaparken; 11 Revizyonun gerekçe metni, Devlet Planlama Teşkilatınca onaylanmış (eski) bütçe tablosu ve Revize edilmiş (yeni) bütçetablosunu resmi üst yazıyla birlikte İl Merkez Proje Ofisinin SODES Koordinasyon Birimine sunmaları gerekmektedir. Proje yürütücülerinin projenin yeri veya süresi konusunda değişiklik talepleri proje yürütücüsünün talebi ve Şanlıurfa Valiliği'nin onayı ile gerçekleşir. Valiliğin ilgili kararı bilgi için Müsteşarlığa iletilir. Uygulama olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik hesabına aktarılır.! DİKKAT: Bütçesi TL'nin altında olan projelerde Koordinatör ücreti ödenmez. (Madde-13)! DİKKAT : Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL'ye kadar harçlık ödenebilir. Söz konusu tutar damga vergisine tabidir ve düzenli bir şekilde imza sirküleri karşılığında ödenir.! DİKKAT: Proje Yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR'a kayıtlı olan kişiler arasından seçer (Madde-19) 4.9 Görünürlülükler Proje yürütücüleri gerçekleştirecekleri faaliyetlerde görünürlük kurallarını DPT uygulama usul ve esasları ekinde (EK-V) belirtildiği şekilde uygulamak zorundadır. Basılacak broşür, hazırlanacak bez afiş, branda, tabela, billboard v.b materyallerde mutlaka görünürlük kuralları uygulanması zorunludur. 12

8 ! DİKKAT: Söz konusu görünürlük materyallerinin en az biri faaliyetler esnasında kullanılmalı ve faaliyetler bu şekilde kayıt altına alınmalıdır.!dikkat : Hangi görünürlük kuralı uygulanırsa uygunlasın; Ş A N L I U R FA VA L İ L İ Ğ İ KO O R D İ N A S YO N U N DA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TA R A F I N DA N S O D E S P R O G R A M I KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR. ibaresine yer verilmelidir.! DİKKAT: Proje kapsamında satın alınan ve yürütücü tarafından kayıt altına alınan demirbaş proje bitiminde yürütücünün kullanımına geçer. Söz konusu demirbaş ve malzemeler en az üç yıl süre ile amacına uygun kullanılmalıdır. Üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Proje bitiminde Şanlıurfa Valiliği ile Proje Yürütücüleri Arasında protokol imzalanır. Proje Yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. (Uygulama Esas ve Usulleri Madde 18/2) 4.10 Basın Takibi ve Arşivi Proje Yürütücüleri proje süresince projeye ilişkin gerek ulusal gerekse yerel basında çıkmış haberleri takip etmeli, dijital ve basılı birer kopyasını arşivlemeli, bir kopyasını da aylık raporlarla birlikte Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi'ne ulaştırmalıdır Demirbaş Kayıtları Proje yürütücülerinin proje kapsamında satın aldıkları tüm demirbaş ve malzemeleri kayıt altına alma zorunluluğu bulunmaktadır.! DİKKAT : Proje yürütücüsü bu kayıtları tutarken demirbaş veya malzemenin hangi kapsamada edinildiğine dair açıklama bölümüne; Bu Ürün Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Finanse Edilen Projesi Kapsamında Finanse Edilmektedir. ibaresini kullanmalıdır

9 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN ÖRNEKLER Proje yürütücüleri görünürlük materyali, demirbaş kaydı ve basın takibi Örneklerini adresinde Güncel Dosyalar Linkinde bulabilir. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MERKEZ PROJE OFİSİ LOGOSU!Lütfen: 2010 SODES uygulamalarında kullanılacak logolar, demirbaş etiketi, tabela, branda ve sertifika örnekleri aşağıdaki gibi olacaktır. AFİŞ ÖRNEĞİ ÖRNEK SERTİFİKA VEYA KAYILIM BELGESİ DEMİRBAŞ ETİKET ÖRNEĞİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI VE ŞANLIURFA VALİLİĞİ LOGOLARI 15 TABELA ÖRNEĞİ 16

10 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Bu liste, proje yürütücüsünün Şanlıurfa Valiliği ile yaptığı finansman sözleşmesi ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın yayınladığı 2010 yılı SODES uygulama usul ve esasları yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerini hatırlatır nitelikte olup proje uygulayıcısına kolaylık sağlayacaktır. Proje uygulayıcısının bir sonraki sayfalarda (..) yer alan kontrol listesinin bir örneğini gerek aylık faaliyetlerinde gerekse projenin tamamında kullanması tavsiye edilir.! Lütfen: Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi ile ve adresini takip etmeyi ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisinin SODES Koordinasyon birimi ile koordineli çalışmayı ihmal etmeyin. 2-Projesinde revizyon var ise revizyon çalışması yapılıp bir nüshası kurum amiri tarafında imzalanıp İl Merkez proje Ofisine teslim edildi mi? 3-Valilik ile hibe sözleşmesi imzalandı mı? 4 - -Pr o j e y e ö z e l ka m u h a z n e d a r l ı ğ ı bankalarından SODES hesabı açıldı mı? 5-İl Merkez Proje Ofisine banka hesap Bilgileri bildirildi mi? 6-Projeden sorumlu personelin iletişim bilgileri İl Merkez Proje Ofisine bildirildi mi? 7-Proje /Projelere ilişkin kayıtların dijital ve basılı olarak muhafaza edileceği klasörler oluşturuldu mu? PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ 1-SODES 2010 başlangıç toplantısına katılım sağlandı mı? 8- Proje sahibi Proje muhasebe iş ve işlemlerini kendi tabii olduğu mevzuat çerçevesinde tutuldu mu? 17 18

11 9-Satın alma iş ve işlemleri sözleşmenin maddesinde belirtildiği gibi yapıldı mı? 15-Faaliyetler resim, video basılı materyaller v.s ile kayıt altına alınıyor mu? 10-Proje yürütücüsü projesi için iç deneticilik raporunu yazı ile İl Merkez Proje Ofisine ulaştırıldı mı? 1 6 -Fa a l i y e t l e r e s n a s ı n d a g ö r ü n ü r l ü k materyalleri (bez afiş, broşür, branda, tabela v.s) kullanarak fotoğraf, video v.b kayıtlar oluşturuldu mu? 11-Projesinde İl Merkez Proje Ofisi Uzmanlarınca Yapılan İzleme Ziyaretleri esnasında hazırlanan raporların bir nüshasını dijital ve basılı olarak arşivlendi mi? 12-Proje kapsamında Fotoğraf, Video Çekimi ve Basın ile ilgili haberler arşivlendi mi? 13-Görünürlük materyalleri (bez afiş, broşür, branda, tabela v.s) oluşturuldu mu? 17-Harcama materyallerinin (Ödeme talep formları, faturalar v.b) bir nüshası arşivlendi mi? 18-Hesap Defteri tutulmuş mu? 19-Gelen giden evrak kayıtları var mı? 20-Proje / projelere ilişkin yerel ya da ulusal basında çıkan haberlerin bir örneği arşivlendi mi? 14-Proje ofisinin talep edeceği banka hesap ekstresi mail ve resmi üst yazı ile basılı olarak İl Merkez proje Ofisine ulaştırıldı mı? 21-Proje Süresince Sürekli İl Merkez Proje Ofisiyle işbirliği yoluna gidildi mi? 19 20

12 22- Banka hesabında yer alan proje ödeneği 15 günden fazla atıl durumda bekledi mi? 21 22

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2015/DFD İlan Tarihi : 20.02.2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi : 20.02.2015 Son Elektronik Başvuru

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x i İÇİNDEKİLER 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 2 2009 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix - i - İÇİNDEKİLER 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 2008 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI... 1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-DFD Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2012 Saat 17:00 2 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı