2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Başvuru Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Başvuru Formu"

Transkript

1 Proje Başvuru Formu Projenin Adı SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI Proje No* GPDP 12 I Proje Yürütücüsüne İlişkin Bilgiler** Ad/Unvan T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Adres Fener Mahallesi Merkez Yerleşkesi RİZE Telefon Faks e-posta Web Sitesi Yürütücü(lerin) Türü Kamu Kurum/ Kuruluşu Mahalli İdare Sivil Toplum Kuruluşu Lise X Üniversite Bağımsız Spor Federasyonu Gençlik Topluluğu Proje Konusu 01-Hareketlilik 02-Gönüllülük 03-Katılım X 04-Sosyal Uyum 05-Spor 06-Girişimcilik 07-Kültür Sanat X 08-Eğitim 09-Bilimsel 10-Yenilikçi 11-Araştırma 12-Muhtelif (.) Proje Süresi 6 AY Projenin Uygulanacağı Yer(ler) RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ. Hedef Kitle Yaş Aralığı Kız Sayısı Erkek Sayısı YAŞ * Proje Numarası Bakanlık tarafından belirlenecek olup bu alan doldurulmayacaktır. ** Ortaklık halinde, bu tablo ortak sayısınca çoğaltılarak her ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1

2 1. TANIM 1.1 Projenin Adı Projeye verilen ismi yazınız. I. PROJE SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI. 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) Ülke, il, ilçe sıralamasıyla belirtiniz. TÜRKİYE, RİZE, MERKEZ. 1.3 Amaçları Projenin amaçlarını açıklayınız. Korunma ihtiyacı olması nedeniyle Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evlerinde kalan çocukların sanat, spor ve müzik etkinlikleri yoluyla sosyal uyumlarının arttırılması, Farklı kültürel ortamlardan çocuk evlerine gelen bakım ve korunma altındaki çocukların grup etkinlikleri ve atölye çalışmaları yoluyla yeni yaşam becerileri kazanmalarının sağlanması, Bakım ve korunma altında bulunan çocukların topluma uyum sorunlarına katkı sağlanması ve olumlu kişilik geliştirme çabalarının desteklenmesi, Bakım ve korunma altında olan çocukların Kuruluşta kalmaları nedeniyle toplumdan izole olma riskinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması, Psikolojik uyum sorunları nedeniyle olumsuz davranış sergileyen, toplu yaşam kurallarına uymakta zorlanan çocukların iş-uğraşı etkinlikleri yoluyla öz disiplin kazanmalarının sağlanması. 1.4 Özeti Projeyi amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz. Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evleri 7-18 yaş grubu kız ve erkek korumaya muhtaç çocuklara yatılı bakım hizmeti veren bir kamu kuruluşudur. Rize İli nde yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasında kalan çocuklar kademeli olarak çocuk evlerine nakledilerek yeni bir hizmet modeliyle hayata hazırlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde kalan çocuklar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 5393 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma kararı ya da bakım tedbiri alınmak suretiyle ailesi ya da yakınları yanından ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Anne-babanın vefatı, boşanması ve sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olması gibi nedenlerle korunma altına alınan bu çocuklar, ortak yaşamın olduğu kurallı bir kurum bakımı ortamına geldiklerinde uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde bakım ağırlıklı hizmet sunulmakta, ayrıca çocukların yaşam becerileri edinmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Ancak çocukların etkili iletişim becerileri geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri açısından planlı odak grup çalışmaları yapılması gerekmektedir. Özellikle ergenlik çağının başlamasıyla birlikte çocuklarda davranış sorunları ortaya çıkmakta ve kuralları uygulamaya çalışan kurum personeliyle çatışma yaşamaktadırlar. Yemek, temizlik ve bakım hizmetlerinin özel hizmet alımı yoluyla yerine getirildiği kurum bakımının yapısı gereği yeterince sorumluluk verilemeyen çocuklar, bağımsız yaşam için gerekli olan becerileri geliştirmekte ve sosyal yaşama uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle çocuklar, yaparak yaşayarak beceri kazanabilecekleri planlı grup etkinliklerine ihtiyaç duymaktadırlar. Proje kapsamında korunmaya muhtaç çocukların interaktif katılımlarının sağlanacağı eğlenceli ve eğitici grup etkinlikleri planlanarak gelecek yaşamda ihtiyaç duyacakları sorumluluk, iletişim, toplum içinde 2

3 uyumlu yaşama, sosyal normlara uyma, ekiple çalışma gibi beceri kazanmaları sağlanacaktır. Çocuk evlerinde görev yapan personelin ve çocukların görüşlerini almak için iki ayrı çalıştay düzenlenerek öncelikle ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenecek ve bu konularda alanlarında uzman öğretim elemanlarına bilgi ve beceri kazandırma etkinlik modülleri hazırlattırılacaktır. Hazırlanan modüllerin çocukların yaş durumları ve psiko-sosyal özelliklerine göre düzenlenen gruplara sunulması sağlanacaktır. Uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında etkinlik modüllerine son şekil verilecektir. Böylece Ülke genelinde korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti sunan kuruluşlara uygunluğu test edilmiş eğitim ve etkinlik modülleri kazandırılmış olacaktır. Eğitim ve etkinliklerin interaktif grup çalışması şeklinde yapılması çocuklar üzerinde grup dinamiği baskısı oluşturacağından, davranış değişikliği sağlayacaktır. Planlanan etkinlikler sayesinde korunmaya muhtaç çocuk olma etiketi nedeniyle sosyal dışlanma sorunu yaşayan çocuklar öz güven eksikliklerini giderecek ve sosyal uyum becerisi geliştirme konusunda cesaret kazanacaklardır. Aile içinde öğrenmeleri gereken pek çok yaşam becerisi atölye çalışmaları sayesinde çocuklara öğretilecek ve gelecek yaşamlarında bu modellerden yaralanarak bağımsız yaşam kurmaları desteklenecektir. Korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımına gelmeden önceki dönemde yaşadıkları örselenmenin etkisinden tamamen kurtulmaları çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ancak kendisi ve sosyal çevresindeki insanlarla barış içinde yaşaması sağlanırsa, geçmiş yaşantılarındaki olumsuz izlerin psikolojileri üzerindeki yıpratıcı etkisi azaltılabilmektedir. Proje kapsamında yapılacak sanat etkinlikleri korunmaya muhtaç çocuklarda terapi etkisi oluşturacak ve kaybettiği değerlerini yeniden kazanması sağlanacaktır. Özellikle benlik saygısı düşük, özgüven eksikliği olan çocuklarla yapılacak özel grup etkinlikleri güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmelerini sağlayacak ve incinmenin etkisini azaltacaktır. Kurum çalışanları lisans eğitimi sonrası özel risk grubu çocuklarla nasıl çalışacaklarıyla ilgili profesyonel eğitim almadıkları için Üniversitenin geliştireceği eğitim ve etkinlik modülleri sayesinde uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanacakladır. 1.5 Gerekçe Aşağıdaki bilgilere bu bölümde mutlaka yer veriniz Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Korunmaya muhtaç çocuklar topluma kazandırılması gereken özel risk grubu çocuklardır. Bu çocuklar kurum bakımına alınmadan önce olumsuz sosyo-ekonomik çevrede yaşamaları nedeniyle sosyal uyum sağlama konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Olumsuz sosyal çevrede büyümenin psiko-sosyal ve akademik gelişimleri üzerinde bıraktığı etkiler azaltılamazsa davranış problemi yaşamaya başlayan çocuklar kurum bakımından ayrıldıkları zaman sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısıyla bu projeyle programın önceliklerinden olan dezavantajlı korunmaya muhtaç çocukların demokratik yaşama katılımları, gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi sağlanacaktır Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçların tanımlanması Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evleri korunma ihtiyacı olan çocuklara bakım hizmeti sunmaktadır. Her çocuğun korunma altına alınma nedeni farklılık arz etmekle birlikte ortak paydaları ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmış olmalarıdır. Her çocuğun yaşam öyküsü, sosyokültürel yapısı, alışkanlıkları ve kişilik özellikleri farklı olması nedeniyle bireysel gelişim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk evlerinin yeni bir bakım modeli olması nedeniyle evlerde kalan çocuklara yönelik yaşam becerisi kazandırma programları hazırlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çocuklara, korunma altına alınma nedenlerine göre sosyal yaşama uyum sağlamaları konusunda profesyonel sosyal hizmet müdahalesi uygulanmalıdır. Korunma altında bulunan çocuklar ve kurum çalışanları desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu proje çocukların yaşam becerilerini geliştirerek davranış problemlerini en aza indirecek ve kurum çalışanlarının tükenmişlik sendromunu yenmelerini sağlayacaktır. 3

4 Kurum bakımında kalan çocuklar okulda ve kurum dışı sosyal ortamlarda uyum sorunları yaşamaktadırlar. Dışlanma deneyimlerine dayanarak ya da dışlanacakları korkusu ile girdikleri her ortamda bir alt kültür grubu oluşturarak kendi içlerine kapanmaktadırlar. Dışlanmaya karşı bu tepki bir noktada dışlanmanın sebebi haline gelmektedir. Kurum bakımında kalan çocuklarda yaşından büyük tavırlarda bulunmak, büyüklere özgü kabul edilen davranış kalıplarını izleme durumu gözlenmektedir. Çok önemli bir yaşam evresi olan çocukluk dönemini uygun şekilde geçirememiş bir çocuğun yaşadığı değersizlik duygusu ile baş etmek için sığındığı bu savunma mekanizmasından çıkabilmesi için özsaygısını geliştirmek gereklidir. Kurumdaki çocuğun negatif duygularını yine kendisi gibi kurumda kalan diğer çocuklara yönelttiği, güçlünün zayıf olanı ezdiği aslında kendisini de mağdur eden bir sistemi kendi içlerinde tekrar ettikleri gözlenmektedir. Çocuk mağduru olduğu şiddet döngüsünden çıkamamakta fırsat bulduğunda şiddetin faili de olabilmektedir. Bu şiddet döngüsünü kırmak amacı ile iletişim becerilerini arttıracak ve öfke kontrolünü geliştirecek, farkındalık duygusunu geliştirecek faaliyetler yapılmalıdır Hedef kitlenin tanımı ve tahmini sayıları Projenin hedef kitlesi Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan 20 kız, 10 erkek olmak üzere 30 korunmaya muhtaç çocuktur (Bu sayı yeni açılacak çocuk evleri düşünülerek belirlenmiştir). Bu çocukların pek çoğunun yakınları olmasına rağmen sosyo-ekonomik koşulları uygun olmaması nedeniyle kurum bakımında kalmaları gerekmektedir. Kurum bakımı, özellikle çocuk evleri modeli fiziksel koşullar bakımından çok iyi düzeyde olsa da aile sıcaklığını verememektedir. Bu durum nedeniyle de zaten örselenmiş olan çocuklarda pek çok davranış sorunları ortaya çıkmaktadır. Kısacası bu çocuklar toplumun dezavantajlı kesimini oluşturmaktadır Hedef kitlenin belirtilen sorun ve ihtiyaçlarına Proje faaliyetleri ile getirilecek çözümler. Çocuk Evleri ağırlıklı olarak bakım hizmeti sunan kuruluşlardır. Çocuklar akademik eğitimlerini Milli Eğitime bağlı okullarda sürdürmektedirler. Çocuk Evleri Yönetmeliği nde çocukların sosyal yaşama uyumlarının sağlanması için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapılması ön görülmektedir. Çocuk evinde kalan çocuklar grup sorumlusu öğretmenleri tarafından sosyal etkinliklere ve beceri kurslarına yönlendirilmektedir. Planlı grup etkinlikleri yapılarak çocukların elde ettikleri becerilerin pekişmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan eğitim ve etkinlik modülleri sayesinde hem çocukların kurum bakımına gelmeden önce yaşadıkları örselenmenin olumsuz etkisinden uzaklaşması sağlanacak hem de gelecek yaşamalarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmış olacaklardır. Kurum personeli ile yapılan ön görüşmelerde çocuklarda sözel ve fiziksel şiddet davranışlarının yaygın olduğu, yalan söyleme, izinsiz arkadaşlarının eşyalarını alma, toplu yaşam kurallarına uymama, kuruluştan izinsiz ayrılma, akran zorbalığı, algılama düzeyi düşüklüğü gibi sorunlar yaşadıkları öğrenilmiştir. Proje faaliyetleri sayesinde çocuklara değerli oldukları hissettirilecek, etkin iletişim, öz saygı ve öz denetim becerileri geliştirmeleri sağlanarak psiko-sosyal uyumları arttırılacaktır. Çocuklarla bireysel çalışmanın yanında grup etkinlikleri yapılması çocuktan çocuğa yaklaşımı açısından daha etkili olmaktadır. Çocuklar grup kararı olarak geliştirdikleri görüşleri uygulama konusunda daha istekli davranmakta, grup baskısı nedeniyle davranışlarını değiştirme çabası içine girmektedir. 1.6 Faaliyetlerin Açıklaması Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. Birden fazla ortak var ise belirtilen faaliyetin hangi ortak tarafından gerçekleştirileceğini belirtiniz. 1. Proje Tanıtım Web Sitesinin Yayınlanması (7 Gün) Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ndan destek alınarak web sitesinin tasarlanması ve yayınlanması. 2. Öncelik Belirleme Çalıştayları (15 Gün) 4

5 Çalıştaylar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü ve F.E.F. Sosyoloji Bölümü nden 3 Öğretim Elemanı tarafından yürütülecektir. Çalıştay organizasyonu R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir Ön Hazırlık: Çalıştaylar öncesinde çalıştayda kullanılacak proje çantası, dosya, not defteri, kalem, çalıştay programı, katılımcıların yaka kartları, katılımcılara verilecek promasyon ürünleri, proje tanıtım broşürleri, ikramlar için ön hazırlık yapılması (7 Gün) 2.2. Personel Çalıştayı: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri çalışanlarıyla bir araya gelinerek çocukların öncelikle ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi (3 Gün) 2.3. Çocuk Çalıştayı: Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan çocuklarla bir araya gelinerek eğlenceli ve interaktif katılımlı ihtiyaç belirleme çalışmasının yapılması (3 Gün) 2.4. Sonuç Raporu: Çalıştaydan elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve paydaşlarla görüşülerek rapor hazırlanması (2 Gün). 3. Eğitim ve Etkinlik Modül ve Materyallerinin Hazırlanması (1 Ay) Eğitim ve etkinlik modülleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü ve FEF Sosyoloji Bölümü nden 3 Öğretim Elemanı tarafından yürütülecektir. Modül hazırlama hizmeti R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir Çalıştaylardan elde edilen sonuçlara göre Çocuk Evlerinde kalan çocukların temel sorun ve ihtiyaç alanlarının tespit edilerek, Üniversite Öğretim Elemanlarıyla birlikte interaktif grup etkinlikleri modüllerinin, atölye çalışma programlarının, eğitim, sanat ve sosyal etkinlik materyallerinin hazırlanması (2 Ay). Örneğin; İletişim becerileri, Öfkenin kontrolü, Ölüm ve yas, Sorumluluk alma, Arkadaşlık, Özgüven, Zorbalık, Çatışma çözümü, İçsel güdülenme, Planlama becerileri, Bağımlılık, Okul korkusu, Felakete maruz kalmak, Disiplin, Ev ödevi, Ebeveynin boşanması, Üretkenlik, Amaç belirleme, Mesleki gelişim, Saygı, Marka bağımlılığı vb. konularda grup etkinlikleri hazırlama Eğitim ve etkinlik modüllerinin oluşturulması için kaynak kitap tespiti ve satın alınması (7 Gün) 4. Çocukların Yaş, Cinsiyet, İstismar Durumu Ve İlgi Alanlarına Göre Gruplandırılması (3 Gün) 4.1. Çocuk Evlerinde görev yapan grup sorumlularından destek alınarak çocukların ihtiyaç ve sorunlara göre gruplandırılması, 4.2 Gruplarda yer alan çocukların boş zaman durumlarına göre grup çalışmalarının zamanının ve sıklığının belirlenmesi, 5. Sanat, Spor, Müzik ve Gezi Etkinliklerinin Belirlenmesi (1 Ay) 5.1. Çocukların sıkılmadan grup faaliyetlerine katılabilmeleri için ilgi alanlarına göre eğlenceli ve ilgi çekici sosyal etkinlikler belirlenmesi ve düzenlenmesi, 5.2. Gruplarda oynanacak oyun ve drama etkinlikleri için Gençlik Merkezi tiyatro ve müzik eğitmenlerinden destek alınması, 5.3. Spor ve egzersiz faaliyetleri için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinden destek alınması, 5.4. Çocukların ufuklarının açılması ve monotonluklarının giderilmesi amacıyla doğa ve tarihi mekan gezileri planlanması. 5

6 6. Grup Etkinlikleri (2 Ay) Grup etkinlikleri Üniversiteden 3 Öğretim Elemanı tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitim hizmeti R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla yerine getirilecektir Hazırlanan eğitim ve etkinlik modülleri doğrultusunda grup çalışmalarının yapılandırılması ve bir çalışma takvimi hazırlanması, 6.2. Grup çalışmaları yapılacak fiziksel mekanın belirlenmesi ve grup çalışmalarında kullanılacak oyun, video, sunu, afiş, yönerge vb. materyallerin hazırlanması, 6.3. Her bir grup etkinliğinin ana temasının, grup üyelerinin yerine getirmesi gereken sorumlulukların, grup kurallarının, hedeflenen tutum ve davranış değişikliğinin, giriş, gelişme ve sonuç bölümünün, kullanılacak materyal, oyun ve müzik türünün planlanması, 6.4. Grup çalışmalarından elde edilen deneyimlerin kurum çalışanları ile paylaşılarak, çocukların edindikleri tutum ve davranışları sürdürmeleri için rehberlik yapılmasının sağlanması, 6.5. Grupta üretilen materyallerin sergilenerek çocukların motivasyonlarının canlı tutulmasının sağlanması, 6.6. Grup etkinlikleri yanında eğlenceli müzik, spor, tiyatro, sanat, gezi vb. etkinliklerin organize edilmesi ve bu çalışmalar için gönüllü üniversite öğrencilerinden destek alınması. 7. Profesyonel Bilgilendirme ve Farkındalık Konferansları (2 Gün) Korunmaya muhtaç çocuklarla çalışan personelin bilinçlendirilmesi amacıyla başka üniversitelerden öğretim elemanı davet edilerek konferans sunumu yapılması. 8. Proje Sonlandırma Etkinlikleri (1 Ay) Proje sonlandırma etkinlikleri proje koordinatörü tarafından gerçekleştirilecektir Proje süresince elde edilen bilgi, beceri ve deneyimlerin paylaşılması için çocukların da şiir, skeç, müzik, dans yeteneklerini sergileyecekleri halka açık bir final etkinliği düzenlenmesi, 8.2. Proje süresince grup çalışmalarında kullanılan yapılandırılmış eğitim ve etkinlik modüllerinin yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kitap baskısının yapılması ve Ülke genelinde korunmaya muhtaç çocuklara hizmet sunan kuruluşlara dağıtımının sağlanması, 8.3. Proje nihai sonuç raporunun hazırlanması, 8.4. Proje sürecinde etkinliklerden elde edilen yazılı ve görsel malzemelerin bülten baskısı şeklinde yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılması. 1.7 Yöntem. Aşağıda belirtilen hususları açıklayınız. Projede hedeflenen amaçlara ulaşmak için eğitim, sanat, müzik ve spor etkinliklerinin yer aldığı grup çalışmaları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir Teklif edilen yöntemin uygulama nedenleri ve gerekçeleri. Grup ve atölye çalışmaları, yaparak yaşayarak öğrenme metodunun en etkin tekniklerindendir. Özellikle çocuk ve gençlerle çalışılırken ilgi ve motivasyonlarını canlı tutmak, tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirmek için monolog şeklindeki anlatımdan daha çok interaktif eğitim metotlarını 6

7 kullanmanın daha etkin olduğu bilinmektedir. Ayrıca makro düzeyde toplum içinde kabul gören becerilerin bir benzeri atölye çalışması yöntemiyle mikro düzeyde temsil edilebilmekte, iyi planlanmış atölye etkinlikleriyle çocuklara ve gençlere pek çok yaşam becerileri kazandırılabilmektedir Yürütücü/yürütücülerin projedeki rollerinin ve hedef kitleden projenin yürütülmesi amacıyla katılım ön görülüyorsa onlara verilecek rollerin tanımlanması ve bu rollerin verilme sebepleri. Yürütücü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanları daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ne bağlı kuruluşlarda görev yapmaları nedeniyle yeterli saha deneyimine sahiptir. Ayrıca Sosyal Hizmet Bölümü korunmaya muhtaç çocuklarla çalışacak lisans düzeyinde Sosyal Hizmet Uzmanı yetiştiren bir öğrenim kurumudur. Proje hazırlık aşamasında projenin uygulanacağı çocukların bakım ve korunmasından sorumlu Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü idareci ve personelleriyle iki toplantı gerçekleştirilerek sorun ve ihtiyaç analizi yapılmıştır. Kurum çalışanlarına da hizmet sundukları çocuklarla ilgili çalışma teknikleri kazandıracak projede çocuk, personel ve öğretim elemanlarının aktif rol alacağı düşünülmektedir. Proje çocuk dostu yaşanabilir fiziksel ve sosyal çevre oluşturma amacına hizmet edecektir. Bu kapsamda iyi motive edildiği takdirde çocukların ve personelin geleceğe dair umut düzeyleri yükselecektir Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre açıklanacak olup, kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur.) Proje Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yürütülecektir. Sosyal Hizmet Bölümü nde 1 Sosyal Hizmet, 1 Psikoloji, 1 Sosyoloji kökenli hoca bulunması nedeniyle bölüm, proje yürütecek yetkinliğe sahiptirler. Üniversitenin Sosyoloji ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinden de destek alınacaktır. Çocuk Evleri idareci ve personelleri hizmet sundukları çocuklara yönelik asli görevlerini destekleyici nitelikte olan projede aktif katılımlı görev alacaklardır. Özellikle grup çalışmalarında, atölye çalışmalarında çocukların katılımlarının sağlanması, faaliyetlerin sevk ve idaresi konusunda destek sunacaklardır Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar (yöntem, ekipman, araç vb. ) Projenin istenilen sonuca ulaşması için etkin eğitim ve faaliyet modülleri geliştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulacak olan eğitim modülleri, Çocuk Evlerinde kalan çocukların özel durumları göz önünde bulundurularak hazırlanacağı için özgün bir çalışma olacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar için bilgisayar, projeksiyon cihazı, renkli yazıcı, kırtasiye ve el sanatları malzemeleri, fotoğraf makinesi, yazı tahtası vb araçların kullanılması planlanmaktadır. Üniversite ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün fiziksel mekanlarının kullanılacağı projede bina ve demirbaş malzeme giderleri olmayacaktır Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi. Proje ilk defa uygulanacağı için herhangi bir projenin devamı niteliğinde olmayacaktır Proje büyük bir programın parçası ise, programa uyum veya programla koordinasyon şekli. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin tamamı Çocuk Evleri Yönetmeliğinde belirtilen eğitim ve etkinlik çalışmaları olacağından kurumun çocukları yaşama hazırlama programına uygundur. 1.8 Proje Süresi Projenin süresi altı (6) aydır. Tahmini Başlangıç Tarihi 01/10/2012. Tahmini Bitiş Tarihi 30/03/ BEKLENEN SONUÇLAR 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etkiler Projenin aşağıdaki konularda sağlayacağı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılacak objektif kriterleri(gösterge) belirtiniz. 7

8 2.1.1 Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme. Proje sonrasında Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan çocukların davranış sorunlarının % 50 oranında azalacaktır. Proje kapsamında interaktif katılımlı gerçekleştirilecek grup ve atölye çalışmaları sayesinde çocuklara ve gençlere olumlu yaşam becerileri öğretileceğinden sosyal yaşama uyumları % 80 oranında artacaktır. Proje kapsamındaki uygulamaların çocukların ruh sağlığına katkı sağlayacağı için kişilik sorunları önemli ölçüde azalacaktır. Proje etkinlikleri sayesinde öz güvenleri artacak olan çocuklar geçmişin olumsuz etkilerini azaltacak ve geleceğe daha umutla bakacaklardır Yürütücü/yürütücülerin kapasitelerindeki artış. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü yeni kurulan bir bölüm olmasına rağmen öğrencilerinin istihdam edileceği alana yönelik uygulama çalışması yapması, bölümün toplum nezdinde kabul görmesini sağlayacak ve ilgi duyan gençlerin bu alana yönlendirecektir. Üniversitenin bilimsel bilgi birikimi ve uygulama deneyimi ile hazırlayacağı eğitim ve etkinlik modülleri Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklara sosyal hizmet müdahalesi uygulayan personele yol gösterici olacak ve rehberlik yapacaktır. 2.2 Proje Ürünleri/Somut Çıktılar Proje sonunda elde edilmesi öngörülen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.) Projenin uygulanması sonrasında korunmaya muhtaç çocukların yaşadıkların sorunların çözümü ile ilgili en az 5 adet eğitim ve etkinlik programı kitabı basılı olarak ilgililerin faydasına sunulacaktır. Proje sonunda 30 korunmaya muhtaç çocuğun sosyal onay ve değerli olma ihtiyaçları karşılanacağı için yaşama ve insanlara daha güvenle bakmaları sağlanacaktır. Proje kapsamında uygulanacak grup etkinlikleri ve atölye çalışmaları sayesinde 30 korunmaya muhtaç çocuğa yeni yaşam becerileri ve davranış kalıpları öğretilecektir. Proje kapsamında uygulanacak faaliyetlerle korunmaya muhtaç çocukların ilgi ve yetenekleri keşfedilecek doğru mesleki yönlendirme konusunda rehberlik hizmeti almış olacaklardır. Proje sayesinde kurum çalışanlarının çaresizlik ve tükenmişlik duyguları azalacak ve çocukları yaşama hazırlama konusunda motivasyonları yükselecektir. Proje sosyal hizmet müdahalesi konusunda örnek uygulama olarak takdir görecek ve Ülkemizdeki diğer Sosyal Hizmet Bölümleri ve Kuruluşlarına ilham kaynağı olacaktır. Proje kapsamında yapılan etkinlikler web sitesinde ve basılı bülten olarak kamuoyu ile paylaşılacak bu sayede toplumun birçok kesiminin gönüllü katkısı Çocuk Evlerine yönelecektir. 2.3 Sürdürülebilirlik Aşağıdaki soruları yanıtlayınız Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi? Çocuk Evlerinin temel hedefi korunmaya muhtaç çocukları sosyal yaşama hazırlamak olduğu için proje sürecinde elde edilecek bilgi ve deneyim sonraki dönemlerde sosyal hizmet müdahalesi uygulayacak personellere yol gösterici olacaktır. 8

9 Çocuklarda olumlu tutum ve davranış geliştirme amacıyla hazırlanacak eğitim ve etkinlik modülleri yapılandırılmış atölye çalışması örnekleri hem sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilere, hem de uygulayıcılara rehberlik yapacaktır. Proje faaliyetleri sonucu çocuklarda ortaya çıkan davranış değişiklikleri kurum çalışanları üzerinde pozitif etki oluşturacak ve daha sonraki süreçte kararlı ve tutarlı yaklaşım sergilemelerini sağlayacaktır Faaliyetler, proje tamamlandıktan sonra da sürdürülecek mi? Çocuk ve gençlerin ilgi alanlarına göre etkinlik düzenlemek Çocuk Evlerinin asli görevlerindendir. Ancak çocukların özel durumları dikkate alınarak etkinlik tasarlamak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Proje sayesinde kazanılan deneyim, proje bittikten sonra da kurum çalışanları tarafından sürdürülecektir Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği ön görülen faaliyetler için finansman gerekiyor mu? Finansman nasıl sağlanacak? Projenin bitiminden sonra çocuklar için yapılacak faaliyetlere gönüllü destek sağlanacağı için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ayrıca Çocuk Evlerine etkinlik yapmak için kendi Bakanlıkları tarafından ödenek gönderilmektedir. 2.4 Görünürlük Faaliyetleri Proje kapsamında ön görülen görünürlük faaliyetlerini açıklayınız. Projenin amacının ve faaliyetlerinin toplumla paylaşılması için başlangıçtan itibaren web sitesi yayını yapılacaktır. Korunmaya muhtaç çocuklarla yapılacak faaliyetler etik kurallara uymak kaydıyla yerel ve ulusal basınla paylaşılacağından hibe desteği sağlayan Bakanlığın tanıtımı da yapılmış olacaktır. Ayrıca proje kapsamında afiş, bülten, broşür gibi üretilen her bir üründe proje kılavuzunda belirtilen görünürlük kurallarına uyulacağı için yeterli tanıtım yapılmış olacaktır. Proje süresince yerel televizyonlara en az 2 TV Programı yapılarak toplumun ilgisi çekilecektir. 3. PROJE MALİYETİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI 3.1 Proje Toplam Maliyeti (Proje Bütçesi) ve Talep Edilen Destek Tutarı Projenin Toplam Maliyeti (a) Yürütücü/Yürütüc ülerin Toplam Katkısı Diğer Fon ve Kaynaklardan Sağlanan Katkı Talep Edilen Destek Tutarı (b) Talep Edilen Tutarın Toplam Maliyete Oranı (b/a*100) ,00 TL TL TL ,00 TL % Eş-Finansman Kaynakları 9

10 Proje yürütücü/yürütücülerinin toplam katkısının finansman kaynaklarını ve diğer fon ve kaynaklardan sağlanan ya da sağlanacak katkıları açıklayınız. Proje yürütücüsü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü ayrıca proje koordinatörü görevlendirmeyip, projeyi bölüm Öğretim Görevlisi Zeki Karataş ın koordinatörlüğünde yürütecektir. Koordinatör ücreti toplam TL. proje yürütücüsünün insan kaynağı desteği olarak projeye katkı sunacaktır. Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan (varsa) ayni katkıları belirtiniz. Faydalanıcı ve iştirakçi olarak projeye katılan Rize Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyelerinde bakım ve korunma altında bulunan çocukların proje sürecinde de gereksinim duydukları ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılamaya devam edecektir. Proje başka bir fona da teklif edilmiş ise fonun adına ve başvurunun durumuna yer veriniz. 10

11 4. GENÇLİK TOPLULUĞU* ÜYE BİLGİLERİ Aşağıda bilgileri yer alan gençler olarak, <Proje Adı> adlı projeyi birlikte yürüteceğimizi, proje koordinatörü** olarak <Koordinatör Adı Soyadı> seçtiğimizi, projeden doğacak her türlü sorumluluğu müştereken ve müteselsilen kabul ettiğimizi beyan ederiz Adı Soyadı TC Kimlik Numarası Adresi*** Cep Telefonu İmza * Gençlik topluluğunun yönetiminde yer alan kişilerin bilgileri girilecektir. ** Koordinatör, topluluk üyelerinden seçilmelidir. *** Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres yazılacaktır. 11

12 5. EKLER Koordinatör Görevlendirme Formu Koordinatör Özgeçmiş Formu Bütçe Harcama Takvimi Ortaklık Beyannamesi ve Taahhütnamesi (Ortaklık halinde yapılan başvurularda eklenecektir.) 12

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. 112 Sağlık personeli 7-24 saat ülkemizde insanlara etkili ve hızlı acil sağlık

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Konu: Proje Başvurusu kapsamında hazırlamış olduğumuz Proje ektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Engin YILMAZ USAD Dernek Başkanı

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ ASÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönerge; Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Akademisi Koordinatörlüğü

Detaylı

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK "MÜDAHALE MODELİNİN" GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMANIN İLGİ: EDU/TURA/2014-A DESTEKLENMESİ Program/Proje/Faaliyetin Adı ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI DUYURUSU

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI Program Hakkında YFU-Youth For Understanding 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. YFU, dünya çapında 50 den

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi:

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: 1) Proje irtibat bilgisi a) Başvuran kuruluşun adı b) Başvuran kuruluşun

Detaylı

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Hazırlık Aşaması Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Uygulama Faaliyetler Faaliyet Planlaması İş paketleri oluşturma Faaliyet ve Zaman Planlaması FAALİYET PLANLAMASI,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ Çalışma Hayatının Sorunlarına

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Aralık 2012 İÇİNDEKİLER 1. Uzaktan Eğitim Programlarının

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti Avrupa Gelişim Planı Kurumumuzun, kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında, hem kurumsal açıdan hem yönetim açısından hem de eğitim personeli açısından ihtiyaçları bulunmaktadır. Personel açısından

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 OKUMA YILI HEDEF 1 YILDA 1 MİLYON KİTAP 2011 2012 1 ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAYAN KALMASIN PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Projenin Adı: OKUMAYAN

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı