2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Başvuru Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Başvuru Formu"

Transkript

1 Proje Başvuru Formu Projenin Adı SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI Proje No* GPDP 12 I Proje Yürütücüsüne İlişkin Bilgiler** Ad/Unvan T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Adres Fener Mahallesi Merkez Yerleşkesi RİZE Telefon Faks e-posta Web Sitesi Yürütücü(lerin) Türü Kamu Kurum/ Kuruluşu Mahalli İdare Sivil Toplum Kuruluşu Lise X Üniversite Bağımsız Spor Federasyonu Gençlik Topluluğu Proje Konusu 01-Hareketlilik 02-Gönüllülük 03-Katılım X 04-Sosyal Uyum 05-Spor 06-Girişimcilik 07-Kültür Sanat X 08-Eğitim 09-Bilimsel 10-Yenilikçi 11-Araştırma 12-Muhtelif (.) Proje Süresi 6 AY Projenin Uygulanacağı Yer(ler) RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ. Hedef Kitle Yaş Aralığı Kız Sayısı Erkek Sayısı YAŞ * Proje Numarası Bakanlık tarafından belirlenecek olup bu alan doldurulmayacaktır. ** Ortaklık halinde, bu tablo ortak sayısınca çoğaltılarak her ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1

2 1. TANIM 1.1 Projenin Adı Projeye verilen ismi yazınız. I. PROJE SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI. 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) Ülke, il, ilçe sıralamasıyla belirtiniz. TÜRKİYE, RİZE, MERKEZ. 1.3 Amaçları Projenin amaçlarını açıklayınız. Korunma ihtiyacı olması nedeniyle Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evlerinde kalan çocukların sanat, spor ve müzik etkinlikleri yoluyla sosyal uyumlarının arttırılması, Farklı kültürel ortamlardan çocuk evlerine gelen bakım ve korunma altındaki çocukların grup etkinlikleri ve atölye çalışmaları yoluyla yeni yaşam becerileri kazanmalarının sağlanması, Bakım ve korunma altında bulunan çocukların topluma uyum sorunlarına katkı sağlanması ve olumlu kişilik geliştirme çabalarının desteklenmesi, Bakım ve korunma altında olan çocukların Kuruluşta kalmaları nedeniyle toplumdan izole olma riskinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması, Psikolojik uyum sorunları nedeniyle olumsuz davranış sergileyen, toplu yaşam kurallarına uymakta zorlanan çocukların iş-uğraşı etkinlikleri yoluyla öz disiplin kazanmalarının sağlanması. 1.4 Özeti Projeyi amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz. Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evleri 7-18 yaş grubu kız ve erkek korumaya muhtaç çocuklara yatılı bakım hizmeti veren bir kamu kuruluşudur. Rize İli nde yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasında kalan çocuklar kademeli olarak çocuk evlerine nakledilerek yeni bir hizmet modeliyle hayata hazırlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde kalan çocuklar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 5393 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma kararı ya da bakım tedbiri alınmak suretiyle ailesi ya da yakınları yanından ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Anne-babanın vefatı, boşanması ve sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olması gibi nedenlerle korunma altına alınan bu çocuklar, ortak yaşamın olduğu kurallı bir kurum bakımı ortamına geldiklerinde uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde bakım ağırlıklı hizmet sunulmakta, ayrıca çocukların yaşam becerileri edinmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Ancak çocukların etkili iletişim becerileri geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri açısından planlı odak grup çalışmaları yapılması gerekmektedir. Özellikle ergenlik çağının başlamasıyla birlikte çocuklarda davranış sorunları ortaya çıkmakta ve kuralları uygulamaya çalışan kurum personeliyle çatışma yaşamaktadırlar. Yemek, temizlik ve bakım hizmetlerinin özel hizmet alımı yoluyla yerine getirildiği kurum bakımının yapısı gereği yeterince sorumluluk verilemeyen çocuklar, bağımsız yaşam için gerekli olan becerileri geliştirmekte ve sosyal yaşama uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle çocuklar, yaparak yaşayarak beceri kazanabilecekleri planlı grup etkinliklerine ihtiyaç duymaktadırlar. Proje kapsamında korunmaya muhtaç çocukların interaktif katılımlarının sağlanacağı eğlenceli ve eğitici grup etkinlikleri planlanarak gelecek yaşamda ihtiyaç duyacakları sorumluluk, iletişim, toplum içinde 2

3 uyumlu yaşama, sosyal normlara uyma, ekiple çalışma gibi beceri kazanmaları sağlanacaktır. Çocuk evlerinde görev yapan personelin ve çocukların görüşlerini almak için iki ayrı çalıştay düzenlenerek öncelikle ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenecek ve bu konularda alanlarında uzman öğretim elemanlarına bilgi ve beceri kazandırma etkinlik modülleri hazırlattırılacaktır. Hazırlanan modüllerin çocukların yaş durumları ve psiko-sosyal özelliklerine göre düzenlenen gruplara sunulması sağlanacaktır. Uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında etkinlik modüllerine son şekil verilecektir. Böylece Ülke genelinde korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti sunan kuruluşlara uygunluğu test edilmiş eğitim ve etkinlik modülleri kazandırılmış olacaktır. Eğitim ve etkinliklerin interaktif grup çalışması şeklinde yapılması çocuklar üzerinde grup dinamiği baskısı oluşturacağından, davranış değişikliği sağlayacaktır. Planlanan etkinlikler sayesinde korunmaya muhtaç çocuk olma etiketi nedeniyle sosyal dışlanma sorunu yaşayan çocuklar öz güven eksikliklerini giderecek ve sosyal uyum becerisi geliştirme konusunda cesaret kazanacaklardır. Aile içinde öğrenmeleri gereken pek çok yaşam becerisi atölye çalışmaları sayesinde çocuklara öğretilecek ve gelecek yaşamlarında bu modellerden yaralanarak bağımsız yaşam kurmaları desteklenecektir. Korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımına gelmeden önceki dönemde yaşadıkları örselenmenin etkisinden tamamen kurtulmaları çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ancak kendisi ve sosyal çevresindeki insanlarla barış içinde yaşaması sağlanırsa, geçmiş yaşantılarındaki olumsuz izlerin psikolojileri üzerindeki yıpratıcı etkisi azaltılabilmektedir. Proje kapsamında yapılacak sanat etkinlikleri korunmaya muhtaç çocuklarda terapi etkisi oluşturacak ve kaybettiği değerlerini yeniden kazanması sağlanacaktır. Özellikle benlik saygısı düşük, özgüven eksikliği olan çocuklarla yapılacak özel grup etkinlikleri güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmelerini sağlayacak ve incinmenin etkisini azaltacaktır. Kurum çalışanları lisans eğitimi sonrası özel risk grubu çocuklarla nasıl çalışacaklarıyla ilgili profesyonel eğitim almadıkları için Üniversitenin geliştireceği eğitim ve etkinlik modülleri sayesinde uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanacakladır. 1.5 Gerekçe Aşağıdaki bilgilere bu bölümde mutlaka yer veriniz Projenin, Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi Korunmaya muhtaç çocuklar topluma kazandırılması gereken özel risk grubu çocuklardır. Bu çocuklar kurum bakımına alınmadan önce olumsuz sosyo-ekonomik çevrede yaşamaları nedeniyle sosyal uyum sağlama konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Olumsuz sosyal çevrede büyümenin psiko-sosyal ve akademik gelişimleri üzerinde bıraktığı etkiler azaltılamazsa davranış problemi yaşamaya başlayan çocuklar kurum bakımından ayrıldıkları zaman sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısıyla bu projeyle programın önceliklerinden olan dezavantajlı korunmaya muhtaç çocukların demokratik yaşama katılımları, gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi sağlanacaktır Uygulanacağı bölgede tespit edilen sorunlar ve ihtiyaçların tanımlanması Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evleri korunma ihtiyacı olan çocuklara bakım hizmeti sunmaktadır. Her çocuğun korunma altına alınma nedeni farklılık arz etmekle birlikte ortak paydaları ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalmış olmalarıdır. Her çocuğun yaşam öyküsü, sosyokültürel yapısı, alışkanlıkları ve kişilik özellikleri farklı olması nedeniyle bireysel gelişim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk evlerinin yeni bir bakım modeli olması nedeniyle evlerde kalan çocuklara yönelik yaşam becerisi kazandırma programları hazırlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çocuklara, korunma altına alınma nedenlerine göre sosyal yaşama uyum sağlamaları konusunda profesyonel sosyal hizmet müdahalesi uygulanmalıdır. Korunma altında bulunan çocuklar ve kurum çalışanları desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu proje çocukların yaşam becerilerini geliştirerek davranış problemlerini en aza indirecek ve kurum çalışanlarının tükenmişlik sendromunu yenmelerini sağlayacaktır. 3

4 Kurum bakımında kalan çocuklar okulda ve kurum dışı sosyal ortamlarda uyum sorunları yaşamaktadırlar. Dışlanma deneyimlerine dayanarak ya da dışlanacakları korkusu ile girdikleri her ortamda bir alt kültür grubu oluşturarak kendi içlerine kapanmaktadırlar. Dışlanmaya karşı bu tepki bir noktada dışlanmanın sebebi haline gelmektedir. Kurum bakımında kalan çocuklarda yaşından büyük tavırlarda bulunmak, büyüklere özgü kabul edilen davranış kalıplarını izleme durumu gözlenmektedir. Çok önemli bir yaşam evresi olan çocukluk dönemini uygun şekilde geçirememiş bir çocuğun yaşadığı değersizlik duygusu ile baş etmek için sığındığı bu savunma mekanizmasından çıkabilmesi için özsaygısını geliştirmek gereklidir. Kurumdaki çocuğun negatif duygularını yine kendisi gibi kurumda kalan diğer çocuklara yönelttiği, güçlünün zayıf olanı ezdiği aslında kendisini de mağdur eden bir sistemi kendi içlerinde tekrar ettikleri gözlenmektedir. Çocuk mağduru olduğu şiddet döngüsünden çıkamamakta fırsat bulduğunda şiddetin faili de olabilmektedir. Bu şiddet döngüsünü kırmak amacı ile iletişim becerilerini arttıracak ve öfke kontrolünü geliştirecek, farkındalık duygusunu geliştirecek faaliyetler yapılmalıdır Hedef kitlenin tanımı ve tahmini sayıları Projenin hedef kitlesi Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne bağlı Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan 20 kız, 10 erkek olmak üzere 30 korunmaya muhtaç çocuktur (Bu sayı yeni açılacak çocuk evleri düşünülerek belirlenmiştir). Bu çocukların pek çoğunun yakınları olmasına rağmen sosyo-ekonomik koşulları uygun olmaması nedeniyle kurum bakımında kalmaları gerekmektedir. Kurum bakımı, özellikle çocuk evleri modeli fiziksel koşullar bakımından çok iyi düzeyde olsa da aile sıcaklığını verememektedir. Bu durum nedeniyle de zaten örselenmiş olan çocuklarda pek çok davranış sorunları ortaya çıkmaktadır. Kısacası bu çocuklar toplumun dezavantajlı kesimini oluşturmaktadır Hedef kitlenin belirtilen sorun ve ihtiyaçlarına Proje faaliyetleri ile getirilecek çözümler. Çocuk Evleri ağırlıklı olarak bakım hizmeti sunan kuruluşlardır. Çocuklar akademik eğitimlerini Milli Eğitime bağlı okullarda sürdürmektedirler. Çocuk Evleri Yönetmeliği nde çocukların sosyal yaşama uyumlarının sağlanması için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapılması ön görülmektedir. Çocuk evinde kalan çocuklar grup sorumlusu öğretmenleri tarafından sosyal etkinliklere ve beceri kurslarına yönlendirilmektedir. Planlı grup etkinlikleri yapılarak çocukların elde ettikleri becerilerin pekişmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan eğitim ve etkinlik modülleri sayesinde hem çocukların kurum bakımına gelmeden önce yaşadıkları örselenmenin olumsuz etkisinden uzaklaşması sağlanacak hem de gelecek yaşamalarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmış olacaklardır. Kurum personeli ile yapılan ön görüşmelerde çocuklarda sözel ve fiziksel şiddet davranışlarının yaygın olduğu, yalan söyleme, izinsiz arkadaşlarının eşyalarını alma, toplu yaşam kurallarına uymama, kuruluştan izinsiz ayrılma, akran zorbalığı, algılama düzeyi düşüklüğü gibi sorunlar yaşadıkları öğrenilmiştir. Proje faaliyetleri sayesinde çocuklara değerli oldukları hissettirilecek, etkin iletişim, öz saygı ve öz denetim becerileri geliştirmeleri sağlanarak psiko-sosyal uyumları arttırılacaktır. Çocuklarla bireysel çalışmanın yanında grup etkinlikleri yapılması çocuktan çocuğa yaklaşımı açısından daha etkili olmaktadır. Çocuklar grup kararı olarak geliştirdikleri görüşleri uygulama konusunda daha istekli davranmakta, grup baskısı nedeniyle davranışlarını değiştirme çabası içine girmektedir. 1.6 Faaliyetlerin Açıklaması Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. Birden fazla ortak var ise belirtilen faaliyetin hangi ortak tarafından gerçekleştirileceğini belirtiniz. 1. Proje Tanıtım Web Sitesinin Yayınlanması (7 Gün) Üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ndan destek alınarak web sitesinin tasarlanması ve yayınlanması. 2. Öncelik Belirleme Çalıştayları (15 Gün) 4

5 Çalıştaylar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü ve F.E.F. Sosyoloji Bölümü nden 3 Öğretim Elemanı tarafından yürütülecektir. Çalıştay organizasyonu R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir Ön Hazırlık: Çalıştaylar öncesinde çalıştayda kullanılacak proje çantası, dosya, not defteri, kalem, çalıştay programı, katılımcıların yaka kartları, katılımcılara verilecek promasyon ürünleri, proje tanıtım broşürleri, ikramlar için ön hazırlık yapılması (7 Gün) 2.2. Personel Çalıştayı: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri çalışanlarıyla bir araya gelinerek çocukların öncelikle ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi (3 Gün) 2.3. Çocuk Çalıştayı: Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan çocuklarla bir araya gelinerek eğlenceli ve interaktif katılımlı ihtiyaç belirleme çalışmasının yapılması (3 Gün) 2.4. Sonuç Raporu: Çalıştaydan elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve paydaşlarla görüşülerek rapor hazırlanması (2 Gün). 3. Eğitim ve Etkinlik Modül ve Materyallerinin Hazırlanması (1 Ay) Eğitim ve etkinlik modülleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü ve FEF Sosyoloji Bölümü nden 3 Öğretim Elemanı tarafından yürütülecektir. Modül hazırlama hizmeti R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir Çalıştaylardan elde edilen sonuçlara göre Çocuk Evlerinde kalan çocukların temel sorun ve ihtiyaç alanlarının tespit edilerek, Üniversite Öğretim Elemanlarıyla birlikte interaktif grup etkinlikleri modüllerinin, atölye çalışma programlarının, eğitim, sanat ve sosyal etkinlik materyallerinin hazırlanması (2 Ay). Örneğin; İletişim becerileri, Öfkenin kontrolü, Ölüm ve yas, Sorumluluk alma, Arkadaşlık, Özgüven, Zorbalık, Çatışma çözümü, İçsel güdülenme, Planlama becerileri, Bağımlılık, Okul korkusu, Felakete maruz kalmak, Disiplin, Ev ödevi, Ebeveynin boşanması, Üretkenlik, Amaç belirleme, Mesleki gelişim, Saygı, Marka bağımlılığı vb. konularda grup etkinlikleri hazırlama Eğitim ve etkinlik modüllerinin oluşturulması için kaynak kitap tespiti ve satın alınması (7 Gün) 4. Çocukların Yaş, Cinsiyet, İstismar Durumu Ve İlgi Alanlarına Göre Gruplandırılması (3 Gün) 4.1. Çocuk Evlerinde görev yapan grup sorumlularından destek alınarak çocukların ihtiyaç ve sorunlara göre gruplandırılması, 4.2 Gruplarda yer alan çocukların boş zaman durumlarına göre grup çalışmalarının zamanının ve sıklığının belirlenmesi, 5. Sanat, Spor, Müzik ve Gezi Etkinliklerinin Belirlenmesi (1 Ay) 5.1. Çocukların sıkılmadan grup faaliyetlerine katılabilmeleri için ilgi alanlarına göre eğlenceli ve ilgi çekici sosyal etkinlikler belirlenmesi ve düzenlenmesi, 5.2. Gruplarda oynanacak oyun ve drama etkinlikleri için Gençlik Merkezi tiyatro ve müzik eğitmenlerinden destek alınması, 5.3. Spor ve egzersiz faaliyetleri için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinden destek alınması, 5.4. Çocukların ufuklarının açılması ve monotonluklarının giderilmesi amacıyla doğa ve tarihi mekan gezileri planlanması. 5

6 6. Grup Etkinlikleri (2 Ay) Grup etkinlikleri Üniversiteden 3 Öğretim Elemanı tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitim hizmeti R.T.E. Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla yerine getirilecektir Hazırlanan eğitim ve etkinlik modülleri doğrultusunda grup çalışmalarının yapılandırılması ve bir çalışma takvimi hazırlanması, 6.2. Grup çalışmaları yapılacak fiziksel mekanın belirlenmesi ve grup çalışmalarında kullanılacak oyun, video, sunu, afiş, yönerge vb. materyallerin hazırlanması, 6.3. Her bir grup etkinliğinin ana temasının, grup üyelerinin yerine getirmesi gereken sorumlulukların, grup kurallarının, hedeflenen tutum ve davranış değişikliğinin, giriş, gelişme ve sonuç bölümünün, kullanılacak materyal, oyun ve müzik türünün planlanması, 6.4. Grup çalışmalarından elde edilen deneyimlerin kurum çalışanları ile paylaşılarak, çocukların edindikleri tutum ve davranışları sürdürmeleri için rehberlik yapılmasının sağlanması, 6.5. Grupta üretilen materyallerin sergilenerek çocukların motivasyonlarının canlı tutulmasının sağlanması, 6.6. Grup etkinlikleri yanında eğlenceli müzik, spor, tiyatro, sanat, gezi vb. etkinliklerin organize edilmesi ve bu çalışmalar için gönüllü üniversite öğrencilerinden destek alınması. 7. Profesyonel Bilgilendirme ve Farkındalık Konferansları (2 Gün) Korunmaya muhtaç çocuklarla çalışan personelin bilinçlendirilmesi amacıyla başka üniversitelerden öğretim elemanı davet edilerek konferans sunumu yapılması. 8. Proje Sonlandırma Etkinlikleri (1 Ay) Proje sonlandırma etkinlikleri proje koordinatörü tarafından gerçekleştirilecektir Proje süresince elde edilen bilgi, beceri ve deneyimlerin paylaşılması için çocukların da şiir, skeç, müzik, dans yeteneklerini sergileyecekleri halka açık bir final etkinliği düzenlenmesi, 8.2. Proje süresince grup çalışmalarında kullanılan yapılandırılmış eğitim ve etkinlik modüllerinin yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kitap baskısının yapılması ve Ülke genelinde korunmaya muhtaç çocuklara hizmet sunan kuruluşlara dağıtımının sağlanması, 8.3. Proje nihai sonuç raporunun hazırlanması, 8.4. Proje sürecinde etkinliklerden elde edilen yazılı ve görsel malzemelerin bülten baskısı şeklinde yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılması. 1.7 Yöntem. Aşağıda belirtilen hususları açıklayınız. Projede hedeflenen amaçlara ulaşmak için eğitim, sanat, müzik ve spor etkinliklerinin yer aldığı grup çalışmaları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir Teklif edilen yöntemin uygulama nedenleri ve gerekçeleri. Grup ve atölye çalışmaları, yaparak yaşayarak öğrenme metodunun en etkin tekniklerindendir. Özellikle çocuk ve gençlerle çalışılırken ilgi ve motivasyonlarını canlı tutmak, tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirmek için monolog şeklindeki anlatımdan daha çok interaktif eğitim metotlarını 6

7 kullanmanın daha etkin olduğu bilinmektedir. Ayrıca makro düzeyde toplum içinde kabul gören becerilerin bir benzeri atölye çalışması yöntemiyle mikro düzeyde temsil edilebilmekte, iyi planlanmış atölye etkinlikleriyle çocuklara ve gençlere pek çok yaşam becerileri kazandırılabilmektedir Yürütücü/yürütücülerin projedeki rollerinin ve hedef kitleden projenin yürütülmesi amacıyla katılım ön görülüyorsa onlara verilecek rollerin tanımlanması ve bu rollerin verilme sebepleri. Yürütücü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanları daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ne bağlı kuruluşlarda görev yapmaları nedeniyle yeterli saha deneyimine sahiptir. Ayrıca Sosyal Hizmet Bölümü korunmaya muhtaç çocuklarla çalışacak lisans düzeyinde Sosyal Hizmet Uzmanı yetiştiren bir öğrenim kurumudur. Proje hazırlık aşamasında projenin uygulanacağı çocukların bakım ve korunmasından sorumlu Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü idareci ve personelleriyle iki toplantı gerçekleştirilerek sorun ve ihtiyaç analizi yapılmıştır. Kurum çalışanlarına da hizmet sundukları çocuklarla ilgili çalışma teknikleri kazandıracak projede çocuk, personel ve öğretim elemanlarının aktif rol alacağı düşünülmektedir. Proje çocuk dostu yaşanabilir fiziksel ve sosyal çevre oluşturma amacına hizmet edecektir. Bu kapsamda iyi motive edildiği takdirde çocukların ve personelin geleceğe dair umut düzeyleri yükselecektir Proje uygulaması için önerilen ekip (işlevlerine göre açıklanacak olup, kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur.) Proje Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yürütülecektir. Sosyal Hizmet Bölümü nde 1 Sosyal Hizmet, 1 Psikoloji, 1 Sosyoloji kökenli hoca bulunması nedeniyle bölüm, proje yürütecek yetkinliğe sahiptirler. Üniversitenin Sosyoloji ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinden de destek alınacaktır. Çocuk Evleri idareci ve personelleri hizmet sundukları çocuklara yönelik asli görevlerini destekleyici nitelikte olan projede aktif katılımlı görev alacaklardır. Özellikle grup çalışmalarında, atölye çalışmalarında çocukların katılımlarının sağlanması, faaliyetlerin sevk ve idaresi konusunda destek sunacaklardır Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar (yöntem, ekipman, araç vb. ) Projenin istenilen sonuca ulaşması için etkin eğitim ve faaliyet modülleri geliştirilmesi planlanmaktadır. Oluşturulacak olan eğitim modülleri, Çocuk Evlerinde kalan çocukların özel durumları göz önünde bulundurularak hazırlanacağı için özgün bir çalışma olacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar için bilgisayar, projeksiyon cihazı, renkli yazıcı, kırtasiye ve el sanatları malzemeleri, fotoğraf makinesi, yazı tahtası vb araçların kullanılması planlanmaktadır. Üniversite ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün fiziksel mekanlarının kullanılacağı projede bina ve demirbaş malzeme giderleri olmayacaktır Projenin daha önce uygulanan bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine inşa ediliş biçimi. Proje ilk defa uygulanacağı için herhangi bir projenin devamı niteliğinde olmayacaktır Proje büyük bir programın parçası ise, programa uyum veya programla koordinasyon şekli. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin tamamı Çocuk Evleri Yönetmeliğinde belirtilen eğitim ve etkinlik çalışmaları olacağından kurumun çocukları yaşama hazırlama programına uygundur. 1.8 Proje Süresi Projenin süresi altı (6) aydır. Tahmini Başlangıç Tarihi 01/10/2012. Tahmini Bitiş Tarihi 30/03/ BEKLENEN SONUÇLAR 2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etkiler Projenin aşağıdaki konularda sağlayacağı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılacak objektif kriterleri(gösterge) belirtiniz. 7

8 2.1.1 Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme. Proje sonrasında Çocuk Evlerinde bakım ve korunma altında bulunan çocukların davranış sorunlarının % 50 oranında azalacaktır. Proje kapsamında interaktif katılımlı gerçekleştirilecek grup ve atölye çalışmaları sayesinde çocuklara ve gençlere olumlu yaşam becerileri öğretileceğinden sosyal yaşama uyumları % 80 oranında artacaktır. Proje kapsamındaki uygulamaların çocukların ruh sağlığına katkı sağlayacağı için kişilik sorunları önemli ölçüde azalacaktır. Proje etkinlikleri sayesinde öz güvenleri artacak olan çocuklar geçmişin olumsuz etkilerini azaltacak ve geleceğe daha umutla bakacaklardır Yürütücü/yürütücülerin kapasitelerindeki artış. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü yeni kurulan bir bölüm olmasına rağmen öğrencilerinin istihdam edileceği alana yönelik uygulama çalışması yapması, bölümün toplum nezdinde kabul görmesini sağlayacak ve ilgi duyan gençlerin bu alana yönlendirecektir. Üniversitenin bilimsel bilgi birikimi ve uygulama deneyimi ile hazırlayacağı eğitim ve etkinlik modülleri Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklara sosyal hizmet müdahalesi uygulayan personele yol gösterici olacak ve rehberlik yapacaktır. 2.2 Proje Ürünleri/Somut Çıktılar Proje sonunda elde edilmesi öngörülen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.) Projenin uygulanması sonrasında korunmaya muhtaç çocukların yaşadıkların sorunların çözümü ile ilgili en az 5 adet eğitim ve etkinlik programı kitabı basılı olarak ilgililerin faydasına sunulacaktır. Proje sonunda 30 korunmaya muhtaç çocuğun sosyal onay ve değerli olma ihtiyaçları karşılanacağı için yaşama ve insanlara daha güvenle bakmaları sağlanacaktır. Proje kapsamında uygulanacak grup etkinlikleri ve atölye çalışmaları sayesinde 30 korunmaya muhtaç çocuğa yeni yaşam becerileri ve davranış kalıpları öğretilecektir. Proje kapsamında uygulanacak faaliyetlerle korunmaya muhtaç çocukların ilgi ve yetenekleri keşfedilecek doğru mesleki yönlendirme konusunda rehberlik hizmeti almış olacaklardır. Proje sayesinde kurum çalışanlarının çaresizlik ve tükenmişlik duyguları azalacak ve çocukları yaşama hazırlama konusunda motivasyonları yükselecektir. Proje sosyal hizmet müdahalesi konusunda örnek uygulama olarak takdir görecek ve Ülkemizdeki diğer Sosyal Hizmet Bölümleri ve Kuruluşlarına ilham kaynağı olacaktır. Proje kapsamında yapılan etkinlikler web sitesinde ve basılı bülten olarak kamuoyu ile paylaşılacak bu sayede toplumun birçok kesiminin gönüllü katkısı Çocuk Evlerine yönelecektir. 2.3 Sürdürülebilirlik Aşağıdaki soruları yanıtlayınız Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde oluşturacağı somut etkiler devamlılık arz edecek mi? Çocuk Evlerinin temel hedefi korunmaya muhtaç çocukları sosyal yaşama hazırlamak olduğu için proje sürecinde elde edilecek bilgi ve deneyim sonraki dönemlerde sosyal hizmet müdahalesi uygulayacak personellere yol gösterici olacaktır. 8

9 Çocuklarda olumlu tutum ve davranış geliştirme amacıyla hazırlanacak eğitim ve etkinlik modülleri yapılandırılmış atölye çalışması örnekleri hem sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilere, hem de uygulayıcılara rehberlik yapacaktır. Proje faaliyetleri sonucu çocuklarda ortaya çıkan davranış değişiklikleri kurum çalışanları üzerinde pozitif etki oluşturacak ve daha sonraki süreçte kararlı ve tutarlı yaklaşım sergilemelerini sağlayacaktır Faaliyetler, proje tamamlandıktan sonra da sürdürülecek mi? Çocuk ve gençlerin ilgi alanlarına göre etkinlik düzenlemek Çocuk Evlerinin asli görevlerindendir. Ancak çocukların özel durumları dikkate alınarak etkinlik tasarlamak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Proje sayesinde kazanılan deneyim, proje bittikten sonra da kurum çalışanları tarafından sürdürülecektir Projenin bitiminden sonra sürdürülebileceği ön görülen faaliyetler için finansman gerekiyor mu? Finansman nasıl sağlanacak? Projenin bitiminden sonra çocuklar için yapılacak faaliyetlere gönüllü destek sağlanacağı için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ayrıca Çocuk Evlerine etkinlik yapmak için kendi Bakanlıkları tarafından ödenek gönderilmektedir. 2.4 Görünürlük Faaliyetleri Proje kapsamında ön görülen görünürlük faaliyetlerini açıklayınız. Projenin amacının ve faaliyetlerinin toplumla paylaşılması için başlangıçtan itibaren web sitesi yayını yapılacaktır. Korunmaya muhtaç çocuklarla yapılacak faaliyetler etik kurallara uymak kaydıyla yerel ve ulusal basınla paylaşılacağından hibe desteği sağlayan Bakanlığın tanıtımı da yapılmış olacaktır. Ayrıca proje kapsamında afiş, bülten, broşür gibi üretilen her bir üründe proje kılavuzunda belirtilen görünürlük kurallarına uyulacağı için yeterli tanıtım yapılmış olacaktır. Proje süresince yerel televizyonlara en az 2 TV Programı yapılarak toplumun ilgisi çekilecektir. 3. PROJE MALİYETİ VE FİNANSMAN KAYNAKLARI 3.1 Proje Toplam Maliyeti (Proje Bütçesi) ve Talep Edilen Destek Tutarı Projenin Toplam Maliyeti (a) Yürütücü/Yürütüc ülerin Toplam Katkısı Diğer Fon ve Kaynaklardan Sağlanan Katkı Talep Edilen Destek Tutarı (b) Talep Edilen Tutarın Toplam Maliyete Oranı (b/a*100) ,00 TL TL TL ,00 TL % Eş-Finansman Kaynakları 9

10 Proje yürütücü/yürütücülerinin toplam katkısının finansman kaynaklarını ve diğer fon ve kaynaklardan sağlanan ya da sağlanacak katkıları açıklayınız. Proje yürütücüsü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü ayrıca proje koordinatörü görevlendirmeyip, projeyi bölüm Öğretim Görevlisi Zeki Karataş ın koordinatörlüğünde yürütecektir. Koordinatör ücreti toplam TL. proje yürütücüsünün insan kaynağı desteği olarak projeye katkı sunacaktır. Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan (varsa) ayni katkıları belirtiniz. Faydalanıcı ve iştirakçi olarak projeye katılan Rize Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyelerinde bakım ve korunma altında bulunan çocukların proje sürecinde de gereksinim duydukları ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılamaya devam edecektir. Proje başka bir fona da teklif edilmiş ise fonun adına ve başvurunun durumuna yer veriniz. 10

11 4. GENÇLİK TOPLULUĞU* ÜYE BİLGİLERİ Aşağıda bilgileri yer alan gençler olarak, <Proje Adı> adlı projeyi birlikte yürüteceğimizi, proje koordinatörü** olarak <Koordinatör Adı Soyadı> seçtiğimizi, projeden doğacak her türlü sorumluluğu müştereken ve müteselsilen kabul ettiğimizi beyan ederiz Adı Soyadı TC Kimlik Numarası Adresi*** Cep Telefonu İmza * Gençlik topluluğunun yönetiminde yer alan kişilerin bilgileri girilecektir. ** Koordinatör, topluluk üyelerinden seçilmelidir. *** Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres yazılacaktır. 11

12 5. EKLER Koordinatör Görevlendirme Formu Koordinatör Özgeçmiş Formu Bütçe Harcama Takvimi Ortaklık Beyannamesi ve Taahhütnamesi (Ortaklık halinde yapılan başvurularda eklenecektir.) 12

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Konu: Proje Başvurusu kapsamında hazırlamış olduğumuz Proje ektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Engin YILMAZ USAD Dernek Başkanı

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

BAŞVURU FORMU. Genel Bilgiler :

BAŞVURU FORMU. Genel Bilgiler : Genel Bilgiler : BAŞVURU FORMU Başvuru rehberi ve eklerini www.baka.org.tr adresinden veya Ajans tan temin edebilirsiniz. Teklif çağrısının genelini ilgilendiren ve/veya diğer potansiyel yararlanıcıların

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ ve YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI ADIM ADIM BAŞVURU FORMU Son Teslim Tarihi: 16 Eylül 2011 Saat:

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2014 GİRİŞ Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 de İngiliz işgal

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı