1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ"

Transkript

1 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek

2 Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi, Kültürlerarası diyaloğun ilerletilmesi.

3 Temel kıstaslark En az 6 farklı ülkeden 6 ortak olmalıdır En az 3 yıl en fazla 5 yıl sürmeli Proje bütçesinin en fazla %50 si karşılanır ve miktar bin arası olur.

4 Programa başvuru Başvuru yapılırken son başvuru tarihine ve saatine dikkat edilmesi gerekiyor. 1Ekim 2009, saat Posta, ekspres kurye ve elden teslim kabul ediliyor. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme ( ) Programme Strand: Dizin 1.1 Çok Yıllıİşbirliği Projeleri Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B 1140 Brussels Belgium

5 Programa başvuru Web sitelerini düzenli olarak takip etmek gerekiyor

6 EDEBİ ÇEVİRİ PROJELERİ İlke TOYGÜR

7 Amaçlar Edebiyat eserlerinin ülkeler arası dolaşımını sağlamak, Avrupalıların edebiyat ve edebi miras bilgisini geliştirmek

8 Temel kıstaslark Geçerli Eserler: Roman, öykü, şiir, kısa hikaye, tiyatro oyunları, çizgi romanlar vb Programa başvuran kurumun projeden en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

9 Temel kıstaslark En az 1 en fazla 10 kitap çevirisi aynı projede sunulur (özellikle serilerin bütünlüğü korunmalıdır). Daha önceden yayımlanmış, ancak çevirisi yapılmamış eserler seçilmelidir.

10 Temel kıstaslark Başvuru sahibi yazarlar Program a dahil ülkelerden birinin vatandaşı olmalı ya da o ülkede ikamet etmelidir. Eser Program ülkelerinin ana dilinde ya da Latince ve Antik Yunanca olabilir.

11 Temel kıstaslark Proje bütçesinin en fazla %50 si karşılanır. Bütçe miktarı ,000 Avro arasındadır. Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil.

12 Temel kıstaslark Proje bütçesinin en fazla %50 si karşılanır. Bütçe miktarı ,000 Avro arasındadır. Şiir dışındaki edebi eserlerin sadece çeviri giderleri karşılanır, basım giderleri değil.

13

14 Program Takvimi Son Başvuru: 1 Şubat 2010 Sonuçların Açıklaması: 31 Temmuz 2010 Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2010 Süre: En fazla 24 ay

15 Programa başvuru Posta, ekspres kurye ve elden teslim / Online Başvuru Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme ( ) Programme Strand: Dizin Edebi Çeviri Projeleri Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B 1140 Brussels Belgium

16 Seçim kriterleri Programa katılan ülkeler ile ortaklık kurulmalı, AB resmi dillerinden biri ile yazılmalı (http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm) Tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu (el yazısı ile doldurulanlar kabul edilmez) Resmi ön yazı, başvuru formu, ekler ve talep edilen tüm belgeler.

17 Yasal statü İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Seçim kriterleri Kamu hukukuna tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu +Kuruluşuna ve tabi olduğu yasaya ilişkin belge Özel hukuka tabi tüzel kişiler: Tüzel kişilik formu (kdv numarası yazılmaz)+ ticari sicil kaydı veya resmi gazete kaydı. Ad, adres ve kayıt numarasını içermeli+ kdv ye tabi olduğuna dair belge+kuruluş maddeleri Tüzel kişilik formları

18 1. İşletme kapasitesi: Seçim kriterleri Mesleki yeterlilik Koordinatör kurumun son 2 yıllık faaliyet raporu AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş CV

19 2. Mali kapasite İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Seçim kriterleri Banka tarafından onaylanmış ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış mali bildirim formu (http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm) Mali yeterlilik formu (http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php ) Hibe miktarı 25bin Avro dan fazla olan projelerde, son mali yıla ilişkin kar-zarar tablosu. Talep edilen hibe miktarı 500bin Avro dan fazla ise dış denetim uzmanının sağladığı bir denetim raporunun da sunulması gerekir.

20 Mali hükümler h genel olarak Hibe miktarı, talep edilenden fazla olmaz Her başvuru sadece bir hibe alabilir. Aynı anda iki farklı programa başvuru yapılabilir, bunun Yürütme Ajansına bildirilmesi gerekir. Verilen hibe geriye etki etmez. Kar amacı güdemez. Ajans, mali risklerin azaltılması için bir garanti talep edebilir. Banka garantisi gibi bir garantinin hibe anlaşması ile birlikte sunulması gerekir.

21 Personel maaşları Geçerli erli harcamalar Harcırah ve ulaşım giderleri Dayanıklı ekipmanın satın alınması veya kiralanması Mali bildirimlerin belgelenmesi ve denetim Alt sözleşme, tedarik

22 Geçerli erli harcamalar Denetim ve çeviri giderleri Üçüncü ülke ile ilgili işlemlerden kaynaklanan giderler, faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcıdan kaynaklanan giderler toplam geçerli bütçenin %15 inden daha fazla olmamalıdır. Faydalanıcı ve/veya eş faydalanıcı tarafından doğrudan ödenmesi veya geri iade edilmesi durumları haricinde, bağlı ortaklardan kaynaklanan giderler ve üçüncü ülkedeki ortaklardan kaynaklanan giderler geçerli değildir.

23 Geçerli erli harcamalar Dolaylı geçerli giderler (yönetimsel / işletim giderleri): Faydalanıcı veya gerektiği yerde eş faydalanıcıdan kaynaklanan yönetimsel/işletim giderleridir ve proje bütçesinden ödenebilir. Sabit oran tutarı doğrudan geçerli diğerleri %7 yi aşmayan ve azami 180bin Avro olan projeler için geçerlidir.

24 Geçerli erli olmayan harcamalar sermaye geliri borçlar ve borç hizmet vergileri kayıplar için karşılık giderleri veya gelecekteki potansiyel taahhütler borçlu bulunulan pay şüpheli borçlar kur farkı zararı KVD, faydalanıcının bu bedelin karşılanamayacağını göstermesi durumu hariç bir AB hibe fonu alan diğer işlem veya çalışma programı ile ilgili olan giderler arazi ve bina satın alımları ayni yardım

25 Proje ödül l kriterleri Kültür Programı kapsamındaki projeler değerlendirilirken 7 adet ödül kriteri belirlenmiştir. Bu kriterlerin her biri için değerlendirme aşamasında 0-5 puan arasında puan verilmekte ve 35 üzerinden en az 26,25 puan alan projeler başarılı kabul edilmektedir (Yalnızca Dizin 1.3 için 8 kriter var ve değerlendirme 40 üzerinden yapılır).

26 Proje ödül l kriterleri Avrupa katma değeri Program ın özel amaçları ile ilgisi Kültürel etkinliklerin başarısı Ortaklığın kalitesi Proje çıktılarının beklenen düzeyi İletişim ve etkinliklerin tanıtılması Sürdürülebilirlik (Uluslararası işbirliği)

27 Ödeme Hibe sözleşmesi: Hibeye ilişkin şartları ve koşulları düzenler. Avro cinsinden hesap edilir. Ödemelerin yapılması için yararlanıcının talep etmesişarttır. Hibenin 750bin Avro ve daha fazla olması durumunda mali bildirimlere denetim sertifikası eklenmesi gerekir. Hibe anlaşmasının imzalanması ve gerekli garantilerin alınmasından sonra 45 gün içinde yapılır. Yatırılan paraya faiz işletilmesi halinde bu miktar Ajans tarafından geri alınır. Son ödeme, final raporu temelinde yapılır. Harcamaların ve hesapların Avro ya çevrilmesi gerekir.

28 Görünürlük k ve yaygınla nlaştırma çok önemli AB den mali yardım alındığı açık bir şekilde belirtilmeli. Faaliyetlerin medyada duyurulması için gerekli girişimler yapılmalıdır. İsimler ve logolarşu web sitesinden alınabilir: Web temelli bir araç olan EVE yaygınlaştırmanın sağlanması için oluşturuldu.

29 İstatistikler Kültür programı kapsamında 264 proje ödüllendirildi (1. dizin kapsamında): İtalya: 33 Almanya:25 Fransa: 22 Türkiye: 1

30 İstatistikler Ödüllendirilen projelerin %33 ünde hedef grup olarak genel halk gösterilmiş Kültür alanında uzman olanlar: %19 Sanatçılar: %17 Gençler: %16

31 İstatistikler Kabul edilen projelerde en çok yer alan tema edebiyat, kitap ve okuma. 116 projede temalar arasında gösterilmiş. Sanat icrası: 100 Disiplinler arası: 63 Kültürel miras: 52

32 Ön Ödeme Çok yılly llı işbirliği i için i in özel koşullar Proje süresinin 3 yıldan az olması halinde: o Hibe anlaşmasını takip eden 45 gün içinde hibenin %40 ı tahsis edilir. o İkinci ön ödeme, ara raporla birlikte faydalanıcı koordinatör kurum tarafından talep edilmesi doğrultusunda Ajans tarafından onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %40 tutarında yapılır.

33 Ön Ödeme Çok yılly llı işbirliği i için i in özel koşullar 37 ay-60 ay arası süren projeler için: o İlk ön ödeme 45 gün içinde %30 tutarında yapılır. o İkinci ön ödeme, Ajans tarafından ara raporun onaylanmasını takip eden 45 gün içinde %30 tutarında yapılır. Ara raporla beraber sunulan talebin Ajans tarafından onaylanması halinde, onayı takip eden 45 gün içinde %20 tutarında üçüncü ön ödeme yapılır.

34 İlginiz için teşekkürler CAN MİNDEK İLKE TOYGÜR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. Yayınevlerinin Edebî Çeviri Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Hibe Programı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. Yayınevlerinin Edebî Çeviri Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Hibe Programı T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yayınevlerinin Edebî Çeviri Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Hibe Programı çizimler: Bu program Avrupa Komisyonu ve T.C. Hükümeti nin ortak finansmanı ile desteklenmektedir.

Detaylı

Dizin 2 (Kültür Kurumları Destekleme)

Dizin 2 (Kültür Kurumları Destekleme) AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI Teklif Hazırlama Eğitimi HOŞGELDİNİZ Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı 02-03.06.2011 03.06.2011 İstanbul Programın Hedefleri Avrupa insanlarının paylaştığı Kültür Mirasını iyileştirmek

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-DFD Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2012 Saat 17:00 2 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 İçindekiler Giriş 3 1. Hibe Programının Amaçları... 4 2. Genel Koşullar... 4 3. Hibe Tutarı... 4 4. Uygunluk Kriterleri... 5 5. Desteklenecek Proje ve Faaliyetler...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

4. ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)

4. ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST) 4. ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST) Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Programın Tanımı ve Amacı En geniş anlamıyla program, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı