1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı."

Transkript

1 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi. 1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. 11 Ocak 1905 : Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı. Ekim 1906 : Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu 23 Temmuz 1908 : Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları. 31 Mart 1909 : 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı. 13 Eylül 1911 : Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 9 Ocak 1912 : Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti. 27 Ekim1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

2 1 Mart 1914 : Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi. 2 Şubat 1915 : Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu. 25 Şubat 1915 : Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi. 25 Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu. 1 Haziran 1915 : Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi. 9 Ağustos 1915 : Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı. 10 Ağustos 1915 : Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı. 1 Nisan 1916 : Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi. 6 Ağustos 1916 : Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı. 20 Eylül 1917 : Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı. Ekim 1917 : Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü. 26 Ekim 1918 : Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 31 Ekim 1918 : Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması. 13 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 30 Nisan 1919: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması. 16 Mayıs1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919 : Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı. 15 Haziran 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı. 21 Haziran 1919 : Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı. 8 / 9 Temmuz 1919 : Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. 23 Temmuz 1919 : Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.

3 4 Eylül 1919 : Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması. 11 Eylül 1919 : Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi. 22 Ekim 1919 : Amasya Protokolü'nün imzalanması. 7 Kasım 1919 : Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi. 27 Aralık 1919 : Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi. 20 Mart 1920 : İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi. 19 Mart 1920 : Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması. 23 Nisan 1920 : Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 24 Nisan1920 : Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 5 Mayıs 1920: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı. 11 Mayıs 1920 : Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 24 Mayıs 1920: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı. 9 / 10 Ocak 1920 : Birinci İnönü Savaşı. 20 Ocak 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü. 30 Mart / 1 Nisan 1921 : İkinci İnönü Savaşı. 10 Mayıs 1921 : Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi. 5 Ağustos 1921 : Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi. 22 Ağustus 1921 : Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması. 13 Eylül 1921 : Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması. 19 Eylül 1921 : Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.

4 26 Ağustos 1922 : Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi. 30 Ağustos 1922 : Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması. 1 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" emrini vermesi. 9 Eylül 1922 : Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi. 10 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi. 11 Ekim 1922 : Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması. 1 Kasım 1922 : Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması. 29 Ocak 1923 : Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi. 24 Temmuz 1923 : Lozan Antlaşması'nın imzalanması. 9 Ağustos 1923 : Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması. 11 Ağustos 1923 : Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi. 29 Ekim 1923 : Cumhuriyet'in ilan edilmesi. 29 Ekim1923 : Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması. 1 Mart1924: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi. 3 Mart 1924 : Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi. 20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi. 17 Şubat 1925 : Aşarın kaldırılması. 24 Ağustos 1925 : Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi. 25 Kasım 1925 : Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi. 30 Kasım 1925 : Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

5 26 Aralık 1925 : Uluslararası takvim ve saatin kabulü. 17 Şubat 1926 : Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. 1 Temmuz 1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi. 15 / 20 Ekim 1927 : Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi. 1 Kasım1927 : Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 9 Ağustos 1928 : Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi. 3 Kasım 1928 : Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi. 15 Nisan 1931 : Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 4 Mayıs 1931 : Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 12 Temmuz 1932 : Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması. 29 Ekim 1933 : Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi. 24 Kasım 1934 : Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi. 1 Mart 1935: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 1 Mayıs 1937: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması. 31 Mart 1938 : Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu. 15 Eylül 1938 : Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması. 16 Ekim 1938 : Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması. 10 Kasım 1938: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05) 21 Kasım 1938 : Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması. 10 Kasım 1953 : Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi

6 "Yurtta barış, dünyada barış için çalışıyoruz." "Savaş zorunlu ve hayatî olmalı... Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, savaş bir cinayettir." İkinci Ordu Komutanı Mustafa Kemal, Ahmet İzzet Paşa ve subay arkadaşları ile, Halep'te (1917)

7 "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." BANDIRMA VAPURU İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920) TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Birinci İnönü Savaşı sırasında Dikmen sırtlarında dinlenirken (1921)

8 "Uygarlığın esası; ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır." Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım Cumhurbaşkanı Atatürk, kız kardeşi Makbule (Atadan) Hanım ile (1937) TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, eşi Lâtife Hanım (sağ baştaki) ve ailesi (Uşaklıgil) ile

9 "Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Atatürk, Ege Vapuru'nda küçük Ankara Palas'taki çocuk balosunda, Ömer İnönü ile Ülkü ile (Şubat 1935) (23 Nisan 1929) "Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kütahya Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da gençler arasında İstasyonu'nda bir yurttaş ile dilekçesi hakkında (5 Ağustos 1936) konuşurken(24ocak1933)

10 "Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Değerli evlâtlarının elinde daima yükselecek, sonsuza kadar yaşayacaktır." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, onuncu yılında Başbakan İsmet Paşa ile (29 Ekim 1933) Onuncu Yıl Nutku'nu okurken (29 Ekim 1933) "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kayseri'de yeni Türk harflerini öğretirken (20 Eylül 1928)

11 "Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır En ileri ve refahlı Türkiye ülküsüne ulaşabilmek için bu bir zorunluluktur." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Atatürk, Bursa Merinos Fabrikasının Hâkimiyet-i Millîye Matbaasının açılışında (2 Şubat 1938) yeni makinelerini incelerken (24 Ekim 1929) "Devlet ve milletin kaderinde, millî irade etken ve egemendir. Ordu, bu millî iradenin emrinde ve hizmetindedir." Cumhurbaşkanı Atatürk, Trakya manevralarında Cumhurbaşkanı Atatürk, siperdeki bir Türk (Ağustos 1937) askeri ile birlikte (20 Ağustos 1937)

12 "Dış işlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz, özellikle barış fikrine dayalıdır. Milletler arası herhangi bir sorunumuzu barış yoluyla çözümlemeyi aramak, çıkarımıza ve anlayışımıza uyan bir yoldur." Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yunanistan Başbakanı Venizelos Cumhuriyet Bayramı geçit töreninden sonra ile Cumhuriyet Bayramı balosunda (29 Ekim 1930) Rus Mareşali Voroşilof ile (29 Ekim 1933) "Yurt toprağı! sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaîyiz." Cumhurbaşkanı Atatürk, Afyon'da (20 Kasım 1937) Cumhurbaşkanı Atatürk, Diyarbakır'da (16 Kasım 1937)

13 "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. " Atatürk'ün naaşı, TBMM önünde katafalkta (20 Kasım 1938)

14 Anıtkabir Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. Mustafa Kemal Atatürk LÜLEBURGAZ DURAK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ Durak İlkokulu Müdürlüğü Web : e-posta Tel: : 0 (288)

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Mustafa kemal atatürkün hayatı

Mustafa kemal atatürkün hayatı Mustafa kemal atatürkün hayatı Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

ATATÜRK ÜNÖLÜMÜNÜN 74.YILDÖNÜMÜ ANMA TÖREN PROGRAMI

ATATÜRK ÜNÖLÜMÜNÜN 74.YILDÖNÜMÜ ANMA TÖREN PROGRAMI ATATÜRK ÜNÖLÜMÜNÜN 74.YILDÖNÜMÜ ANMA TÖREN PROGRAMI 1- AMAÇ: Bu program Atatürk ün Aramızdan Ayrılışının 74.yıldönümünü en iyi şekilde anmak; İlke ve İnkilaplarını benimsediğimizi göstermek, eserlerini

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi

ATATÜRK ÜN DOĞUMU. Ailesi ATATÜRK ÜN DOĞUMU Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881 yılında, Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Selanik yerlilerinden

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

" Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Kökü Mazide, olan Ati`yiz Kültürel ve Aktüel Dergi Kasım 2008 Ücretsizdir / KOSTENLOS Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ü vefatının 70. yıldönümünde rahmetle anıyor ve arıyoruz... -Atatürkün Bozkurt sevgisi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ Bölüm 1 : Ailemizin Tarihi Aile Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile deriz. Her insanın bir ailesi vardır. Aile toplumun en küçük kısmıdır. Aile toplumun özüdür.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI

8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Atatürk ün yetiştiği dönemde Osmanlı ülkesinde, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, Batı daki örneklerine göre eğitim veren askeri okullar ve çeşitli

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır:

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: AYIN MAKALESĠ Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ; ĠKĠ KARDEġ ODANIN MÜġTEREKEN

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIDIR.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIDIR. HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIDIR. Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle

Detaylı

Home Trips Of Atatürk and Efects Of This Trips On The Public Opinion

Home Trips Of Atatürk and Efects Of This Trips On The Public Opinion ATATÜRK ÜN YURT GEZİLERİ NİN KAMUOYU OLUŞTURMADAKİ ROLÜ Home Trips Of Atatürk and Efects Of This Trips On The Public Opinion Muhittin GÜL ÖZET Atatürk, ulusal devlet anlayışı ile yola çıkmış ve Milli Mücadele

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu Prof. Dr. Fikri A KDENİZ Çukurova Üniversitesi Önce Atatürkçülük ilkelerini hatırlatmak istiyorum: 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçılık 4. Devletçilik 5.

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz

Detaylı