Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış"

Transkript

1

2 Açılış TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması EDES Giresun EDES Projeleri ARA (10 DK) Proje Başvuru Formu Örnek Çalışma Kapanış

3 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre, en az bir engeli (görme; duyma; konuşma; yürüme, merdiven inme çıkma; bir şeyler taşıma-tutma; yaşıtlarına göre öğrenme hatırlama gibi) olan nüfusun (3 ve daha yukarı yaş) oranı % 6,9'dur. En az bir engeli olan 3 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı en yüksek olan iller % 13,5 ile Giresun, % 12,4 ile Çorum ve % 12,4 ile Erzincan; en düşük olan iller ise % 4,3 ile Muş, % 4,6 ile Kocaeli ve % 5 ile Ankara'dır.

4 GÖRME Gözlük veya lens kullanıyor olsalar dahi görmede çok zorlanan veya hiç göremeyen nüfusun oranı ülkemizde % 1,4 Giresun da Oranı % 2,4 Nüfusa Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Görmüyor % 84,1 % 13,5 % 2,

5 DUYMA İşitme cihazı/implant kullanıyor olsa dahi duymada çok zorlanan veya hiç duymayan nüfusun oranı ülkemizde % 1,1 Giresun da Oranı %1,9 Nüfusa Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Duymuyor % 90,7 % 7,4 % 1,

6 KONUŞMA Konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı konuşma güçlüğü çeken nüfusun oranı ülkemizde % 0,7 Giresun da Oranı % 1,1 Nüfusa Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Konuşamıyor % 95,7 % 3,2 % 1,

7 YÜRÜME VE MERDİVEN İNME-ÇIKMA Yürümede, merdiven çıkmada veya inmede biraz zorluk çektiğini beyan edenlerin oranı % 6,7 Ev içinde veya dışında bacaklarını kullanarak hareket etmede (yürüme, merdiven inme-çıkma) çok zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten nüfusun oranı %3,3 tür. Giresun da Nüfusa Oranı % 5,7 Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Yapamıyor % 83,7 % 10,6 % 5,

8 TAŞIMA TUTMA Bir şeyler taşımada veya tutmada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden nüfusun oranı ülkemizde % 4,1 Giresun da Nüfusa Oranı % 9,0 Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Yapamıyor % 80,8 % 10,2 % 9,

9 ÖĞRENME - HATIRLATMA Akranları ile kıyaslandığında, yeni bilgi ve becerileri öğrenmede (okuma ve yazma, hesaplama, basit problemleri çözme vb.), yakın zamanlarda yaşanan olayları ve bunlara ilişkin zamanları hatırlamada ve dikkatini toplamada çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden nüfusun oranı % 2 Giresun da Nüfusa Oranı %5,5 Nüfus Zorluk Çekmiyor Biraz Zorlanıyor Çok Zorlanıyor/ Hiç Yapamıyor % 86,2 % 8,3 % 5,

10 Yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan destek programıdır.

11

12 19 Ağustos 2015

13 EDES Başvuruları Ne Zaman ve Nereye Yapılır? 19 Ağustos 2015 tarihi mesai bitimine kadar, Giresun Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezine 1 Asıl, 1 Nüsha ve CD ortamında Elden veya Posta ile başvurular alınacaktır.

14

15 Engelliler, Engellilerin aileleri ve Toplumun tüm kesimleridir.

16 1 Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler, 2 Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler, 3 Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler

17 1.Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler a) Toplumun engellilik konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına, b) Engelli bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik projelerdir.

18 2. Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler a) Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına, b) Engelli bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine, c) Engelliliğin nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına, ç) Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.

19 3. Engelllilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler a) Engelli bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesine, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulmasına, engellilerde okuma yazma oranının artırılmasına, engelli yakınlarına eğitim desteği verilmesine, kamu hizmetlerinden yararlanması için aksaklıkları tespit eden ve yerele ilişkin çözüm üreten modeller geliştirilmesine, b) Uygulama alanlarında engel gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesine, c) Engelli bireylere, engelli olmayan bireylerle birlikte kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesine, özellikle 65 yaş üstü engelli bireylere yönelik kültür, sanat, spor ve düzenli aktivitelerin sağlandığı gündüz merkezleri oluşturulmasına,

20 3. Engelllilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler (II) ç) Engellilerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesine, d) Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı engel gruplarının (otizm, serebral palsi, ruhsal ve duygusal engellilik, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı engellilik gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanmasına, e) Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla toplumun engelli bireylerle buluşturulması ve psikososyal rehabilitasyonu için projenin uygulandığı ilde ve EDES kapsamındaki illerde yapılacak kaynaştırma etkinliklerine yönelik projelerdir.

21 EDES E KİMLER BAŞVURABİLİR? Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, İl ve İlçe Özel İdareleri, İl, İlçe ve Belde Belediyeler, İl ve İlçe SYDV Başkanlıkları, Meslek Odaları, Proje ortağı sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir.

22 Okul, Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Çocuk, Gençlik, Bakım, Rehabilitasyon, Aile Danışma ve Sosyal Hizmet Merkezleri Huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

23 SÜRE Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. Bir defaya mahsus 3 aya kadar ek süre talep edilebilir. BÜTÇE Asgari Tutar TL Azami Tutar TL BÜTÇE KULLANIMI Bütçenin kullanılamayan kısmı EDES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılır. EŞ FİNANSMAN Projelere nakit olarak eş finansman sağlanamaz. Ancak, Engellilere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir.

24 Desteklenecek Projelerin Seçimi a) EDES amaçlarına uygunluk, b) Sürdürülebilirlik, c) Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık, ç) Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi, d) Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi, e) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler, f) Proje hedef kitlesinin genişliği, g) Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı, ğ) İldeki engelli bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri, göz önünde bulundurulur.

25 EDES kapsamındaki uygun maliyetler: Projede koordinatör veya idari personel olarak çalışan ve kamu görevlisi olan personele, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevlisi personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde ödeme yapılabilir. Bütçe büyüklüğü TL nin altında olan projelerde proje koordinatörüne EDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele tabi olduğu mevzuata göre aylık net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Bu ücret, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret; brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Bu ücretler, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir. Projede çalışan ve kamu görevlisi olan personele ödenecek ücretler, ilgili personelin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde belirlenir.

26 Yolculuk ve konaklama giderleri, Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı nın her yıl belirlediği harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri ise 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Piyasa fiyatlarına uygun olması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması ve daha önce EDES kapsamında alınmamış olması koşulu ile yeni ekipman ile hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri,

27 Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.), Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında kullanılacak alanların engellilere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak ve toplam proje bütçesinin % 10 unu aşmayan tadilat giderleri, Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri, Proje bütçesinin % 10 unu aşmayan il içi ve il dışı kaynaştırma etkinliği giderleri, Proje bütçesinin % 10 unu aşmayan görünürlük giderleri.

28 Farklı engel gruplarının katılımını sağlayan, hedef kitlesi geniş olan ve hedef kitle içerisinde engelli katılımının daha yüksek olduğu projelere öncelik verilir. Daha önce proje uygulamayan kurum ve kuruluşlara öncelik verilir. Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri EDES e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler EDES ten desteklenemez. Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması Proje kapsamında nakit veya demirbaş malzeme; harçlık, ödül veya sosyal yardım olarak verilemez. Kurum ve kuruluşlar ile projelerde ortak olarak aktif görev alan, en az iki yıl süreyle demirbaş malzemeleri engellilerle ilgili faaliyetlerde kullanacağını taahhüt eden, engelliler tarafından kurulan ve engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren ve valilik tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşlarına bir protokolle devredilir.

29 . Toplantısı.. Konferansı.. TV ve Radyo Programı.. Çalıştayı.. Eğitimi.. Proje Ekibinin Oluşturulması... Kaynaştırma Faaliyeti. Proje Ofisinin Oluşturulması... Etkinliği... Gezi Faaliyeti.. Kitapçığı Görünürlük Çalışmaları.. Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi... Raporlama Faaliyeti... Rehabilitasyonunu Faaliyeti

30 2. Aile Eğitimi 2.1 Eğitim Hazırlıkları Eğitim müfredatı ve dokümanların hazırlanması Eğitimcilerin seçilmesi Lojistik hazırlıkların yapılması Katılımcıların belirlenmesi 2.2 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi 2.3 Eğitim Değerlendirmesi Örnek Aile Eğitimi Konuları Akraba Evliliklerinden Kaynaklanan Engelliliğin Önlenmesi, Doğum Öncesi ve Sonrası Anne Beslenmesi, Hamilelik Süreci Yaşam Tarzı, Çocuk Bakımı, Emniyeti ve Beklenmedik Kazalar,

31 Faaliyet Ay Uygulama Sorumlusu 1. Hazırlık faaliyeti Müdürlüğü 2. Aile Eğitimi 2.1 Eğitim Hazırlıkları Eğitim dokümanların hazırlanması Eğitimcilerin seçilmesi Lojistik hazırlıkların yapılması Katılımcıların belirlenmesi 2.2 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi 2.3 Eğitim Değerlendirmesi Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü Müdürlüğü 3. Müdürlüğü

32 Bütçe kalemi Süre /adet Birim bedel (TL) 1. Hazırlık faaliyeti 1. Faaliyet toplam: 2. Faaliyet: Aile Eğitimi 2.1. Eğitim Hazırlıkları Eğitim Dokümanların hazırlanması Eğitimcilerin seçilmesi Lojistik hazırlıkların yapılması Katılımcıların belirlenmesi 2.2 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi 2.3 Eğitim Değerlendirmesi 2. Faaliyet toplam: 3. Faaliyet: Toplam (TL)

33 Bütçe kalemi Süre /adet Birim bedel Toplam (TL) (TL) 1. Hazırlık faaliyeti 1. Faaliyet toplam: 2. Faaliyet: Aile Eğitimi 2.1. Eğitim Hazırlıkları Eğitim dokümanların hazırlanması Not Defteri 500 Adet 1,50 TL 750,00 TL Kalem 500 Adet 0,60 TL 300,00 TL Kapaklı Dosya 500 Adet 1,00 TL 500,00 TL Eğitim Kitapçığı 500 Adet 5,00 TL 2.500,00 TL Eğitimcilerin seçilmesi Eğitimi Ek Ders Ücreti 160 Saat 9,80 TL 1.568,00 TL Eğitimi Ek Ders Ücreti 45 Saat 9,80 TL 441,00 TL Eğitimi Hizmet Alımı 5 Gün 200,00 TL 1.000,00 TL Lojistik hazırlıkların yapılması Eğitimi Salon Kirası 5 Gün 250,00 TL 1,250,00 TL Eğitimi Yemek Gideri 5 Gün x 40 Kişi 20,00 TL 4.000,00 TL Eğitimi İkram Gideri 5 Gün x 40 Kişi 5,00 TL 1.000,00 TL Katılımcıların belirlenmesi 2.2 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi Eğitimi Araç Kiralama 5 Gün x 2 Minibüs 250,00 TL 2.500,00 TL 2.3 Eğitim Değerlendirmesi 2. Faaliyet toplam: ,00 TL

34 EDES Projelerinin Benzer Projelerden Farkı Nedir? AB Proje Başvurusu EDES Proje Başvurusu Özet (en fazla 1 sayfa) Azami 500 sözcük Hedefler (en fazla 1 sayfa) Projenin ilgililiği (en fazla 3 sayfa) Azami 300 sözcük Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa) Azami 500 sözcük Yöntem (en fazla 4 sayfa) Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Azami 150 sözcük Beklenen Çıktılar (en fazla 5 sayfa) Azami 300 sözcük Mantıksal çerçeve VAR YOK Bütçe detayı VAR YOK Maliyetlerin gerekçelendirilmesi VAR YOK Kolay olması

35

36

37 ,00 TL

38 ,00 TL

39 ,00 TL

40

41 Katılımınız için teşekkür ederiz Ali YILMAZ T.C. Giresun Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi EDES Birimi Elektronik Adres: Elektronik Posta: Telefon/Faks : f/giresunab t/giresunab

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı 1 2 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 İçindekiler Giriş 3 1. Hibe Programının Amaçları... 4 2. Genel Koşullar... 4 3. Hibe Tutarı... 4 4. Uygunluk Kriterleri... 5 5. Desteklenecek Proje ve Faaliyetler...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKAMU

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı