GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) e-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr"

Transkript

1 GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) e-posta: 1

2 CUMHURBAŞKANI Abdullah GÜL e-posta: 2

3 BAŞBAKAN Recep Tayyip ERDOĞAN e-posta: 3

4 İÇİŞLERİ BAKANI Muammer GÜLER e-posta: 4

5 ADIYAMAN VALİSİ Mahmut DEMİRTAŞ e-posta: 5

6 KAYMAKAM Ali Edip BUDAN e-posta: 6

7 BELEDİYE BAŞKANI Yusuf ÖZDEMİR e-posta: 7

8 Değerli Gölbaşılılar, S iyasî, iktisadî, coğrafî, tarihî ve kültürel açılardan Gölbaşı na hizmet yolunda 2012 yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Şirin İlçemize standartlara ve ihtiyaçlara uygun belediyecilik hizmeti vermek için çıktığımız bu yolda, geçmişin muhasebesini yaparak ilerlemek bizim temel prensibimizdir. Hesap verebilirlik, bizim yönetim felsefemizin temelini oluşturmaktadır Faaliyet Raporu, bu anlayışın bir ürünüdür. Bu rapor, ülkemizin yükselen bir değeri haline gelen Gölbaşı nda, geçtiğimiz bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların genel bir dökümünü içermektedir. Gölbaşı için gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım ve hizmet faaliyetlerinin böyle bir rapor kapsamında detaylıca sunulmasının mümkün olamayacağı aşikârdır. Bu nedenle, 2012 Faaliyet Raporumuzda hizmet, yatırım ve faaliyetlerimizi ana hizmet alanlarına göre gruplandırarak kısaca sunmaya çalıştık. Bu hizmet alanlarında gerçekleştirilen önemli faaliyetlerin önceki yıllara göre yıllık seyrinin kıyaslanabilir bir biçimde görülebilmesini sağlayan grafiklere de olabildiğince yer vermeye çalıştık. Hizmet ve yatırımlarımız bu bakış açısı ile incelendiğinde; imardan ulaşıma, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinden çevreye, afet yönetiminden kent ve toplum düzenine, genel yönetim hizmetlerinden, kültür, spor ve eğitim hizmetlerine kadar her alanda kayda değer iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlandığı, önemli hizmetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir yılı için bütçesi ,88- TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynaklarımızı olabildiğince etkili, verimli ve tutumlu bir biçimde kullanmaya gayret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçemizin % 72,94 gibi büyük bir oranını yatırımlara ayırdık yılı içinde gerçekleştirdiğimiz hizmet, yatırım ve faaliyetlerimizin Gölbaşı nın cazibesinin ve yaşam kalitesinin daha da artmasına ve her gün önemi artan ve sıralamada daima üste çıkmayı amaçlayan İlçe haline gelmesine ciddi katkılar sağlamakta olduğunu ifade etmenin gurur ve mutluluğunu taşıyorum. Hizmet ve çalışmalarımızda sağladığımız başarıyı başta değerli belediye meclis üyelerimiz olmak üzere, her kademede görev yapan belediyemizin değerli mensuplarının gayretlerine ve halkımızın bizlere sağladığı güven ve desteğe borçluyuz. Bu vesile ile hizmetlerimize emek ve destekleriyle katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi ve Gölbaşılı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Yusuf ÖZDEMİR Gölbaşı Belediye Başkanı e-posta: 8

9 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Ertan ŞAHİN AK Parti Veysel Evrin AK Parti H.Yusuf GÜLEÇ AK Parti Mustafa ARSLANTAŞ AK Parti Teyfik Nadir GÖKSU AK Parti Mustafa GÜRSES AK Parti Hüseyin KARAKUŞ AK Parti Mahmut KEBELİ AK Parti Mahmut DOĞAN AK Parti Ramazan ERSARAN AK Parti Mustafa TÜKENMEZ CHP Nuri ORUÇ CHP Cuma AĞCA CHP Mahmut UYANIK CHP Mehmet ARKCI CHP e-posta: 9

10 GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) İÇİNDEKİLER IABC1234IIIII- AA IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetlerin Özeti MÜDÜRLÜKLER VE SUNULAN HİZMETLER Yazı İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Su Tahakkuk ve Tahsilat Temizlik İşleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü Beyaz Masa Elektrik Cenaze ve Defin Hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Öneri ve tedbirler e-posta:

11 Gölbaşı Belediye Meclisinin Değerli Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. maddesi gereğince; Belediyemiz 2012 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlar, yıllık çalışma raporlarına, ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye Meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2012 yılı faaliyetleri aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Gölbaşı Belediyesi; kurumsal kimliğini oluşturmuş, hizmette kalite standardını yükseltmiş, şehircilikte örnek uygulamaları olan bir kurumdur. Yatırım ve hizmetlerimiz planlandığı gibi devam ederken; belediyemizin çalışanlarına, maliyeye, sigortaya ve piyasaya borcu bulunmaktadır. Belediyemiz başarılı çalışmalar ortaya koymakta ve bu çalışmalarıyla Gölbaşı nın gelişmesine ve geleceğine yön vermektedir. Çalışanlarımız, meclis üyelerimiz ve Personelimizle birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Belediye Meclisimize sunulan 2012 yılı faaliyet raporu geçtiğimiz yıllara göre farklılık arz etmektedir yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine göre Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik e uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporu hazırlığında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması, açık anlaşılır ve sade bir dil kullanılması, bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle ortaya konması, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân vermesi hususları dikkate alınmıştır. Gölbaşı Belediyesi; Gölbaşı halkına hızlı, etkin ve kalite standartları yüksek belediye hizmeti sunulan, yaşayanları eğitimli, kültürlü, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve gurur duyulan yaşanabilir bir şehir hayatının sağlandığı, katılımcı yönetim ve insan odaklı çalışarak sürekli gelişen ve örnek alınan istikrarlı bir belediye vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Selam ve saygılarımla. e-posta: 11

12 Genel M isyonumuz Bilgiler GÖLBAŞI YI HUZUR VE REFAH İÇİNDE YAŞANAN İLÇE YAPMAK. Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı nın, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir. e-posta: 12

13 Genel Bilgiler V izyonumuz HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. e-posta: 13

14 Genel Bilgiler Yetki, Görev ve Sorumluluklar; 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları MADDE Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. e-posta: 14

15 Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: MADDE 15.a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırı5 aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve(g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. e-posta: 15

16 İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı: Belediyemiz, İlçemizin Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç Caddesinde bulunan iki katlı hizmet binasında hizmetlerine devam etmektedir. 1. Katta Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ve Su Tahsilât Şefliği hizmet vermektedir 2. katta Başkanlık Makamı, Yazı işleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik müdürlüğü, Belediye Meclis Salonu ve Denetim salonu hizmet vermektedir. Cumhuriyet mahallesi Zafer Caddesinde İtfaiye hizmet binasında İtfaiye müdürlüğü hizmetlerini yürütmektedir. Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde Bulunan düğün salonu ek dairlerinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,su arıza ve temizlik ekipleri görevlerini yürütmektedir. e-posta: 16

17 İdareye İlişkin Bilgiler Örgüt Yapısı: 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmenlik ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar a uygun olarak 2009 yılı içinde Belediyemiz örgütlenmesi yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz örgüt yapısı ve birim müdürlerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir. e-posta: 17

18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İdareye İlişkin Bilgiler Belediyemiz bilgi çağında olmanın gereği olan bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek üzere yapılanmıştır. Katılımcı, şeffaf, hızlı ve verimli çalışan, daha çok bilgiye dayalı, karar verme süreci hızlanmış e-devlet ve Kent Bilgi Sistemlerine giden yolda önemli bir adım atmış bulunmaktadır. Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN) Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri vardır. Belediyemizde kullanılan bilgi sistemleri altyapısında çalışan 3 adet sunucu (server) belediyemizde mevcut kullanılan 35 adet bilgisayar ve 16 adet yazıcı bulunmaktadır. Bilgi İşlem Bürosunda olmak üzere, wireless ağ bağlantısı sağlanmaktadır. 3 adet El terminali bulunmaktadır. Belediyemizde kurum içi telefon santrali bulunmaktadır. Gerek personelin kendini geliştirmesi gerekse belediye uygulamalarının kullanılması amacıyla Internet kullanımı mevcuttur. Gölbaşı Belediyesi internet kullanıcılarıyla ve web siteleri aracılığı ile Gölbaşı belediyesinin kazanmış olduğu tüm bilgi birikimini, yürütmüş olduğu proje ve faaliyetleri daha hızlı, daha etkin bir şekilde geniş kitlelere sunabilmektedir. Belediyemiz E-BELEDİYE hizmeti de sunmaktadır. Belediyemiz web sitesi üzerinden tüm sorgulamaları ve ödemeleri yapmaktadır. Bankalarla anlaşma yapılarak su borçlarının otomatik ödeme ile ödenmesi sağlanmıştır. e-posta: 18

19 Belediyemizin 2012 yılına ait insan kaynakları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. MEMUR PERSONELİN KADRO DURUMU PERSONEL STATÜSÜ DOLU BOŞ TOPLAM Belediye Başkan Yardımcısı Müdür Şef İdari Hizmetler Personeli Teknik Hizmetler Personeli Sağlık Hizmetleri Personeli Avukatlık Hizmetleri Personeli Zabıta Personeli İtfaiye Personeli Hizmetli Personel TOPLAM İŞÇİ PERSONEL STATÜSÜ DOLU BOŞ TOPLAM Usta İşçi Operatör Şoför Temizlik İşçi TOPLAM e-posta: 19

20 2012 yılı Sunulan Hizmetlerin Özeti e-posta: 20

21 Sunulan hizmetler Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Atık su arıtma tesisi inşaat çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Gölbaşı belediyesi atık su arıtma tesisi 2 etaptan oluşmakta olup, birinci etap şu anki mevcut atık su kapasitesini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.. Atık su arıtma tesisi Gölbaşı nın 25 yıllık atık su ihtiyacını karşılayacaktır. İkinci etapta mevcut havalandırma ve çöktürme havuzlarına ilaveten birer adet daha havalandırma ve çöktürme havuzları inşası yapılacak ve ekipman temin edilecektir. e-posta: 21

22 Hayitli 1, Hayitli 2 ve Kırkbayır Dereleri Projesi e-posta: 22

23 Engellilerin Engelsiz Evi Projesi Engelli vatandaşlarımız sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları ve vakitlerini geçirebilecekleri engelli evi yapıldı. e-posta: 23

24 Her Mahalleye Park Projesi e-posta: 24

25 Sera Geliştirme Projesi e-posta: 25

26 Sıcak Asfalt Çalışmaları e-posta: 26

27 Sathi Kaplama Yol Çalışmaları e-posta: 27

28 Kilit Parke Yol Çalışmaları e-posta: 28

29 Kaldırım Çalışmaları e-posta: 29

30 Refüj Çalışmaları e-posta: 30

31 Bulvar Çalışmaları e-posta: 31

32 Ağaçlandırma Çalışmaları e-posta: 32

33 Yol Yama Çalışmaları e-posta: 33

34 Doğalgaz Çalışmaları e-posta: 34

35 Otogar Düzenleme Çalışmaları e-posta: 35

36 Yağmurlama ve Sulama Çalışmaları e-posta: 36

37 Araç Alım ve Modernizasyon Çalışmaları e-posta: 37

38 Yeni Su Deposu ve Su Deposu Bakım Çalışmaları İlaçlama Çalışmaları e-posta: 38

39 Köprü Çalışmaları Örme Çit Çalışmaları e-posta: 39

40 Kavşak Düzenlemeleri Kanalizasyon Çalışmaları e-posta: 40

41 Su Şebekesi Yenileme ve sondaj Çalışmaları Aydınlatma Çalışmaları e-posta: 41

42 E- Belediye ve Teknolojik Altyapı Çalışmaları Kültür Sanat Faaliyetleri e-posta: 42

43 Festival e-posta: 43

44 Sinema Gösterisi Aşıklar Şöleni e-posta: 44

45 İftar Çadırı Tanıtım e-posta: 45

46 Göl Çevresinde Gezi ve Dinlenme Amaçlı Fayton e-posta: 46

47 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevleri GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) Yazı İşleri Müdürlüğü a) Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye başkanında gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur. b) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder. c) Belediye Başkanlığına; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder. ç) Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak, yerine ulaşmasını sağlar. d) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. e) Meclis toplantı tarihini, Belediye başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta personeli marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapar, ayrıca Belediye Başkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılmasını sağlar. f) Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağının, Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapar. g) Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmesi durumunda yedi gün içinde meclisin yeniden toplanmasının sağlar, onaylanıp geri gelen kararların da Mülki amire ulaşılmasının kontrolünü yapar. ğ) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen gündemini hazırlar üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen toplantısına Belediye Kanununun 33, Maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır, toplantıda alınan kararların sonuçlarıyla birlikte Encümen kayıt defterine kayıt edilmek suretiyle yazılmasını, internet ortamından yayımının yapılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra arşivlenmesini yaptırır, Bununla birlikte Encümen ve meclis üyelerinin huzur hakkı bordrolarını hazırlatır, ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder. h) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunlar, idari ve genel yargı kararlarıyla birlikte Resmi Gazeteye abone olarak, ilgili birimlere sevkinin kontrolünü yapar, ı) Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir. i) Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlatır. Nikah salonlarının ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine teklif hazırlattırarak, salon ücretlerini belirlenmesini sağlar, kıyılan nikah akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar. j) Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. e-posta: 47

48 Belediye Meclis Toplantıları Belediye Meclisimiz 2012 yılı içerisinde bir ay tatil yapmıştır. Meclis toplantıları, mevzuata uygun olarak meclis üyeleri ve halka önceden duyurusu yapılmış, toplantı tutanakları, karar özetleri ve toplantı kararları bilgisayara yazılmış, yazılan kararlar başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilgili birimlere ve Gölbaşı Kaymakamlı makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi toplantıları ve alınan karar sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Yıllar Toplantı Sayısı Karar Sayısı yılı Konusuna göre meclis kararları M.KararıTarih Sayısı / 1 M.KararıTarih Sayısı / 7 Gündem Madde 1 Denetim Komisyonu seçimi Gündem Madde 1 Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi Madde 2 Sözleşmeli personel ücretinin Madde 2 Hizmet aracı alınması belirlenmesi Madde 3 Maktu mesainin belirlenmesi Madde 3 Kredi talebi Madde 4 Meclisin tatil ayının tespiti M.KararıTarih Sayısı / 8 M.KararıTarih Sayısı / 2 Gündem Madde 1 Belediye Logosunun değiştirilmesi Gündem Madde yılı gelir ve giderlerin denetim M.KararıTarih Sayısı /9 komisyona sevki Madde 2 İmar tadilat taleplerinin örüşülmesi Gündem Madde 1 1 Adet İtfaiye aracı 1 Adet süpürge aracı alınması Madde 3 Sözleşmeli çalışan personele ek M.KararıTarih Sayısı / 10 ödeme Madde 4 Kredi Talebinde bulunulması Gündem Madde Yılı bütçesinin komisyona sevki M.KararıTarih Sayısı / 3 Madde 2 Yeni imar planının komisyona sevki Gündem Madde 1 Arsa satışı M.KararıTarih Sayısı / 11 Madde 2 Kredi talebi Gündem Madde Mali yılı bütçe kabulü M.KararıTarih Sayısı / 4 Madde 2 Yeni imar planında yapılan ilave ve revizyonun kabulü Gündem Madde 1 Plan ve bütçe üyelikleri seçimi M.KararıTarih Sayısı / 12 Madde 2 İmar komisyonu üyeleri seçimi Gündem Madde 1 Artık parsel satılması Madde 3 Encümen üyelikleri seçimi Madde 2 Bazı parsellerin Hazineye devri Madde 4 S Plaka Ruhsat harcının görüşülmesi Madde 3 Hidrolik sepet bağışının kabul edilmesi Madde 5 Artık parsel satılması Madde 4 Billboard ların kira süresinin uzatılması Madde 6 Arsa Tahsisi Madde Yılı tarife cetvelleri Madde 7 Madde 8 M. Kararı Tarih Sayısı / 5 Gündem Madde 1 Denetim raporunun okunması 2011 faaliyet raporunun görüşülmesi 2011 yılı kesin hesabın görüşülmesi Madde yılı Ek bütçe talebinin plan ve bütçe komisyonuna sevki M.KararıTarih Sayısı / 6 Gündem Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde yılı ek bütçe talebinin görüşülmesi Kadro iptal ihdas cetvelleri Kredi talebi İmar Tadilat taleplerinin görüşülmesi e-posta: 48

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 A. SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 10 I-GENEL BİLGİLER A- Vizyonumuz 11 B- Misyonumuz 11 C- Kalite Politikamız 11 D- Yetki Görev ve Sorumluluklarımız 11-12-13

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 EREĞLİ BELEDİYESİ... 3 Meclis Üyelerimiz... 3 Başkanlık Divanı... 5 Belediye Encümeni... 6 Komisyonlarımız... 7 Kurumsal Şema... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin 01/04/2013

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı