Hüseyin Fadlallah n Ard ndan Hizbullah ve Lübnan fiiileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hüseyin Fadlallah n Ard ndan Hizbullah ve Lübnan fiiileri"

Transkript

1 Hüseyin Fadlallah n Ard ndan Hizbullah ve Lübnan fiiileri Aygül MURAN* Lübnan ve Ortadoğu nun en önemli Şii ve Lübnan Hizbullah ının dini lideri olan Hüseyin Fadlullah 4 Temmuz 2010 da hayatını kaybetti. Fadlallah 1935 yılında Irak ın Necef şehrinde doğmuştur. Necef te İslami İlimleri okudu ve 1966 yılında Lübnan a yerleşti. El-Hikme adındaki dergiyi yayınladı. Neba daki Şer i Enstitü de dersler verdi. Kendi ideolojisi ile örtüştüğü tabanını oluşturdu. Halkı arasında bir idol olan ve kurduğu okul, hastane ve yetimhaneler ile büyük destek kazanan Fadlallah, birçok Lübnanlı için asla yeri doldurulamayacak biri haline gelmişti. 1 Fadlallah İslam birliğini savunan, ABD ile İsrail politikalarına şiddetle karşı çıkan ama bir o kadar da Lübnan da ulusal birliğin ve beraberliğin olması gerektiğini savunan ve bu düşünceleriyle de Hizbullah ın perde arkasındaki yumuşak gücü olarak gösterilen, özellikle Lübnan Şiilerinin yükselişinde önemli rol oynamış bir dini liderdi. Direnişçi bir ruha sahip olmasıyla birlikte Fadlallah aynı zamanda İslam düşüncesinin çağımızdaki en önemli simalarındandı. Fadlallah ın Hizbullah ın İdeolojisindeki Yeri Hizbullah ın kurucularından ve Lübnan ın önde gelen din alimlerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Fadlallah ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi üzerine gözler Lübnan da İsrail e karşı mücadele veren Hizbullah a ve her defasında Hizbullah ı savunan Lübnan parlamentosuna çevrildi. Nasrallah, Hizbullah adına yaptığı açıklamada davalarından vazgeçmeyeceklerini artık bu davada adanmış bir kişinin var olduğunu ve ona verdikleri sözden asla dönmeyeceklerini ifade etti. Fadlallah ı öven mesajlar sadece Hizbullah tarafına ait değildi. Beklendiği gibi Lübnan daki siyasetçiler ve İran dan da taziye mesajları ardı ardına geldi. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri gönderdiği mesajda Fadlallah ı öven ifadeleri defalarca kullandı. Bununla beraber başsağlığını Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile paylaşan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Lübnan ın ulusal birliğinde önemli bir rol oynadığını belirttiği Fadlallah için direnişin örnek kişisi ifadelerini kullandı. Lübnan da Hıristiyan Maruniler ve Sünni Müslümanlardan sonra Şiiler üçüncü sıradaki dini ve etnik gruptur. Şiiler gelir düzeyi,yaşam standardı ve eğitim seviyesi en düşük toplum kesimini oluşturuyordu. Bu sosyal altta olma durumu devam ettiği halde, hızlı nüfus artışı sebebiyle 1980 lerde nüfusça cemaatlerin önüne geçmişlerdir. Lübnan iç savaş süresince bilenmişler, radikalize olmuşlardı. Hizbullah ın, kuruluş yılı olan 1983 ten bu yana İsrail e karşı yürüttüğü direniş, Lübnan ın Şii nüfusu içindeki desteğinin artmasında büyük rol oynamıştır. Direniş hareketi, Şii toplumunun kendi içindeki bütünleşmesini teşvik etmiş ve bu durum Hizbullah a daha güçlü destek verilmesine ve örgütün kapasitesinin gelişmesine hizmet etmiştir. Bu gerçekleşirken örgütün en önemli fikir babalığını Fadlallah gerçekleştirmişti. Dini liderlerin eserleri örgüt ideolojisinde başyapıt olarak değerlendirilmiştir. * 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Lübnan, Ürdün, İsrail uzmanı 1 Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [63]

2 Aygül Muran Her ne kadar Fadlallah, Humeyni nin velayet el-fakih 2 unvanını reddetse ve bu öğretiye sert bir şekilde karşı çıksa ve sürekli olarak İran ın dini otoritesine itiraz edip yanlış olduğunu savunsa da hatta Hizbullah ın ruhani lideri olmadığını belirtse de yazılarının ve düşüncelerinin özellikle en önemli iki kitabı olan ve Lübnan daki El-halaü l-islamiyye nin büyük amaçlarını ve hedeflerini dayandırdığı El-İslam ve Mantık El-Kuvva (1976) ve El-Hareke El-İslamiyye nin (1984) Hizbullah ın ideolojisini ve düşüncesini etkilemediği söylenemez. Fadlallah El-Hareke El-İslamiyye de kendisine göre idealist ve İslam devletinde ve genel olarak toplumda kök salmamış olan mutlak velaye nin tersine ümmetin kendi kendisini yönetmesini savunur. Kitapta ideolojik kavramlar büyük bir olasılıkla İslamiyete dayandırıldığından yayımlandıktan on yıl sonra İslami hareketin referans sistemi haline geldi.böylece Hizbullah, bu ortak İslam kimliğini rehber ve temel uygulama ilkeleri gibi gördü ve bu kimlikle özdeşleşti. 3 Fadlallah, başlıca siyasi eseri İslam ve Gücün Mantığı (İslam and Logic of Force, Mayıs 1976) adlı kitabının son paragraflarında, eserinin Hizbullah gibi bir örgütün kurulması için bir temel oluşturması ümidini vurguluyordu. Fadlallah, hayatı boyunca yüzyıllarca pasif kalan Şii Müslümanların siyasete katılması ve milisler oluşturması gerektiği görüşünü savundu. Şii lider, İsrail ve müttefiklerinin ileri teknoloji silahlar kullanmasına misilleme olarak İslam ın her türlü silaha izin verdiğini savundu. 4 Fadlal- 2 İran Devrimi nde toplumu Humeyni nin peşinden sürükleten ana güdüleyici, İran İslam Cumhuriyeti nin temel taşı olmuştur; bu ilke, devletin ve halkın nefes borusudur. Velayet-i fakih e duyulan inanç, toplumu rasyonel ve irrasyonel, bilinçli ve bilinçdışı biçimlerde çok derinden kuşatmış olup İran halkının tüm siyasal ve dinsel tasavvurlarını etkilemektedir. İran daki mevcut sisteme muhalif olanların da yıkmaya çalıştıkları asıl nokta, velayet-i fakih ilkesidir. 3 Alagha,J.,Hizbullah, İstanbul, 2007, s ( ). [64] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

3 Hüseyin Fadlallah n Ard ndan Hizbullah ve Lübnan fiiileri lah ın hükümleri, halkın en yüksek dini otoriteden duymak istediği türden sözlerdi. Görüşlerine büyük değer verilen Fadlallah, ABD nin politikalarını eleştirmiş, Irak ve Afganistan işgallerini kınamış, İslam ın öğretilerine göre hareket etmediğini düşündüğü Usame bin Ladin e de tepki göstermişti. Fadllallah, ABD ye yönelik eleştirilerine rağmen, 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül saldırılarını da kınamıştı. Şii lider, 11 Eylül de Dünya Ticaret Merkezi ne çarpan uçakları kullanan militanların şehit olmadıklarını, sadece intihar ettiklerini söylemişti. Fadlallah ın özellikle üzerinde durduğu ve bunu da Lübnan da uygulama arzusunda olduğunu ifade ettiği diğer nokta ise mezhep savaşlarıydı. Özellikle Irak savaşından sonra daha fazla baş gösteren Şii-Sünni çatışmalarına atıfta bulunarak tüm alimleri sorumlu tutmuştur. Bahreyn El-Vasat gazetesinde 2006 Lübnan savaşını değerlendiren Fadlallah mezheplerle ilgili olarak en ünlü açıklamasını yapmıştır: Irak ta mezhep savaşı engellenmeli. Tarih boyunca Sünni ve Şiiler arasında mezhep fitnesi yaşamayan Irak taysa bir yandan tekfirci çevreler diğer yandan işgal güçleri halkın birbirine düşmanlaşması ve işgalin başarısı için çalışıyor. Gerçek trajedi insanların kimliklerine göre öldürülmesidir. Bu durum İslam kültürünü diriltmeye çalışan bizlerin yenilgisini getirecek. Bu yüzden sorumluluğu Sünni ve Şii alimlerde buluyorum. Alimler düşmanlığa son vermek ve işgalin Irak taki Müslümanlar arasında uçurum oluşturma hedefini gerçekleştirmesinin önüne geçmek için harekete geçmeli. Görüfllerine büyük de er verilen Fadlallah, ABD nin politikalar n elefltirmifl, Irak ve Afganistan iflgallerini k nam fl, slam n ö retilerine göre hareket etmedi ini düflündü ü Usame bin Ladin e de tepki göstermiflti. Tüm bu düşünceleri onun Hizbullah ın arkasındaki beyin olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Çünkü Hizbullah diğer Şii milislerin haricinde Lübnan daki tüm grupların ülke çıkarları doğrultusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Lübnan Direniş Tugayları nı işte bu ortak hareket etmeye örnek gösterebiliriz. Hasan Nasrallah, Lübnanlı Hıristiyanlardan kardeşlerimiz diye bahsetmekte ve birlikte kardeşçe yaşayabileceklerini her fırsatta dile getirmektedir. Hatta Nasrallah döneminde Hizbullah ın bünyesinde birçok Hıristiyan da bulunmaktadır. Lübnan Direniş Tugayları nın kurulmasında da sadece Müslümanların değil diğer grupların da Lübnan için mücadelesinin gerektiği düşüncesi etkin olmuştur. Ancak Hizbullah ın kesin bir amacı var ki o da İsrail işgali bitene kadar direnişe devam etmektir. Fadlallah ın Ardından Peki Fadlallah tan sonra Lübnan da gidişat Şiilerin aleyhine mi olacak? Yoksa mazlum psikolojisi ile direnişin örnek kişisine verilmiş söz ile daha güçlenen bir Şii hareketini mi izleyeceğiz? Şeyh Muhammed Hüseyin Fadlallah, Hizbullah ın asıl kurucusu (ruhani lideri) olarak görülüyordu. Güneydeki Şii saflarında yaptığı davet çalışmalarının 1982 de sahneye çıkan ve 1985 te resmen ilan edilen Hizbullah a gösterilen sevginin hız kazanmasında büyük etkisi oldu. Fadlallah Lübnan daki Şii algısının yıkılmasında hiç şüphesiz çok büyük rol oynadı. Birçok kez suikasta uğradı bunlardan en çok ses getireni Mart 1985 teki bir suikast eylemi idi. Bomba yüklü bir araç evinin yakınlarında patlatıldı ve Fadlallah bu suikasttan kurtuldu. Çünkü Cuma namazından dönen başka bir aracı Fadlallah ın aracına benzeterek bombayı patlatmışlardı. Bu olayda 80 kişi hayatını kaybetmişti- ama bu durum onun geri planda kalmasına değil halkın gözünde daha fazla yükselmesine neden oldu. Fadlallah ın cenaze töreninde Şiiler ile birlikte yürüyen Sünniler ve Hıristiyanlar gösteriyor- Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [65]

4 Aygül Muran du ki o sadece bir dini otorite değil aynı zamanda ulusal bütünlüğü simgeleyen bir liderdi. Özellikle 2009 seçiminden bu yana etnik ve dini farklılıklara rağmen cenaze töreni ulusal bütünlüğü her defasında belirten hükümetin izlediği politikanın bir portresiydi.hariri suikastı sonrasında ellerinde Lübnan bayrakları ile gördüğümüz o kitle bu sefer daha çok renklenmiş ve siyasi lider için değil bir dini lider için birleşmişti. İç savaştan bu yana Şiiler Lübnan da siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan her zaman geri planda kalmış grubu oluşturuyordu yılı ve sonrasında Hizbullah ile net bir şekilde başlayan ilerleme Şiileri özellikle siyaset sahnesinde daha güvenilir bir yere taşımıştır. Artık Lübnan için alınan kararlarda Şiilerin varlığı her daim göz önünde bulundurulmaya başlanmıştı. Şiiler Lübnan da istediklerini almış ve zaferlerine yaklaşmış durumdalar. İsrail ile olan problemlerinde yakın bir zamana kadar yalnız olan örgütde artık parlamento desteği ile etkinliğini daha da ağırlaştırmıştır. Böyle bir resimde bizlere Fadlallah ın ölümünün Hizbullah ın davasında bir aksaklık oluşturmayacağını ve Şiilerin eski konumlarına dönmelerinin zor olacağını göstermektedir. Aksine İsrail daha çok hırslanan ve artık liderlerine sözü olan bir örgüt ile karşı karşıya olacaktır Lübnan savaşındaki yenilginin intikamını almak için Lübnan a tekrar saldırma planı içinde olan Tel Aviv ki BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail-Lübnan ilişkilerinde son dönemde yükselen gerilimin iki ülke arasında yeni bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu- bu sefer maneviyatı daha güçlü gerilla gruplarıyla karşılaşacaktır. Çünkü Fadlallah siyasi ve askeri lider değil dini liderdi. Nasrallah, Fadlallah ın Yerini Doldurabilecek mi? Hizbullah ın ilk genel sekreteri El Tufeyli dir. Ancak El Tufeyli Lübnan hükümetine karşı [66] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

5 Hüseyin Fadlallah n Ard ndan Hizbullah ve Lübnan fiiileri tek taraflı sivil isyan etmesi sonrası istifaya zorlandı. Göreve Şeyh Abbas Musevi geldi ancak dokuz aydan fazla kalamadı. İsrail 1992 de Musevi ye suikast düzenledi ve Hizbullah ın genel sekreterliği görevine Hasan Nasrallah getirildi yılında doğan Seyyid Hasan Nasrallah,1978 de EMEL hareketindeki siyasi faaliyetlere katıldı ve EMEL hareketinin Bekaa bölgesindeki siyasi sorumlusu oldu. 5 Tufeyli den sonra örgütün genel sekreterliğine seçilen Abbas Musevi nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hasan Nasrallah, İran ın da icazetiyle Hizbullah ın üçüncü lideri seçildi deki genel kurulda örgütün başına gelen Nasrallah, tıpkı diğer iki liderin yaptığı gibi Hizbullah ın çizgisinde değişiklik olmayacağını bildirdi ve İran ile gönül bağlarının devam edeceğini duyurdu. Tufeyli ve Musevi ile aynı ekolden gelen radikal bir Şii mollasıydı. Aynı zamanda Fadlallah ın en gözde öğrencilerinden birisi idi. Örgütün Güney Lübnan daki Baalbek ve Bekaa bölgelerinde tutunması ve örgütlenmesinde büyük emeği geçen Nasrallah, bugün kendine direk bağlı 3 binden fazla savaşçının(mücahidin) sahip olduğu bir örgütün başında bulunmaktadır. Genel sekreter Nasrallah ın sert açıklamalarının ardından daha yumuşak ve geçerli üslup kullanan Fadlallah ın Şiiler ve İsrail karşıtı tüm halk için itibarı yüksekti. Manevi lidersiz yola devam edecek olan Hizbullah ın, hem resmi hem de manevi liderleri olarak Nasrallah ı kabul etmeleri bu noktada biraz zor gibi görünebilir. Fadlallah Hizbullah ın kurucu liderlerinden biri olması sebebiyle itibar gösterilen ve manevi lider olarak adlandırılan kişisiydi. Ölümünün ardından yerinin doldurulmasının mümkün olmadığı açıktır. Tıpkı Hizbullah ın tabi olduğu Şia mezhebinde 12 imam inancında olduğu gibi Fadlallah burada kayıp imam misali yerine kimsenin geçemeyeceği ama Şiilerin bir o kadar yıllar geçmesine rağmen ideolojisi ve davasıyla her zaman sahipleneceği lider olarak kalmaya devam edecektir. Hamas ta yıllarca Filistin davasında mücadele veren manevi lider olarak bilinen ve birçok kez İsrail tarafından suikasta uğrayan Şeyh Ahmet Yasin gibi Hizbullah içinde Fadlallah aynı liderlik vasfıyla yıllarca Hizbullah ın maneviyatında yer alacaktır. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ın büyük oğlu Seyyid Hadi İsrail in gerçekleştirdiği bir operasyonda öldürülmüştü. Lübnan tarihinde gerek iç savaş döneminde gerekse İsrail işgaline karşı yürütülen savaş sırasında, siyasi veya milis grupların liderlerinden birisinin oğlunun savaş meydanında öldürüldüğü görülmemişti. Bu olay Lübnan daki toplumsal kesimlerde Hizbullah Genel Sekreterine yönelik duygusal bağın ve ona karşı duyulan saygı ve hayranlığın artmasına sebep oldu. Hangi dinden veya mezhepten olursa olsun tüm Lübnan halkı bu olayın etkisi altında kalmıştı. Lübnan siyasi liderleri birbiri ardına Hasan Nasrallah a taziye ziyaretinde bulundular. Bu taziyeler Lübnan la sınırlı kalmadı. Dönemin Suudi Arabistan Veliahdı Emir Abdullah gibi devlet adamları dahi ilk kez Hizbullah Genel Sekreterine bir başsağlığı mesajı göndermişti. Bu olayla başlayan halkın Nasrallah sevgisi İsrail e karşı başarılar devam ettikçe daha da artmıştı. Bununla birlikte Nasrallah ın kendine özgün üslubu ve özellikle savaş esnasındaki açıklamalarındaki kendinden emin tavrı sadece Hizbullah taraftarlarının değil tüm İsrail ve ABD karşıtlarının da hayranlığını kazanmıştır. İsrail Askeri İstihbaratı içindeki üst düzey bir subay tarafından hazırlanan akademik bir araştırmanın sonucunda otuz yıldan beri konuşmalarıyla Yahudileri etkileyen ilk ve tek liderin Seyyid Hasan Nasrallah olduğu ortaya çıktı. Fadlallah gerek savaş gerek kriz dönemlerinde olsun her zaman Nasrallah ın sert üslubunun toparlayıcısı olmuştur.hiçbir zaman Nasrallah ı eleştirmemiş ve onu iyi bir öğrencisi olarak anlatmıştır. Aralarındaki güç- 5 Boran,Y.,Lübnan daki İran Hizbullah,İstanbul,2007,s.208. Fadlallah gerek savafl gerek kriz dönemlerinde olsun her zaman Nasrallah n sert üslubunun toparlay c s olmufltur. Nasrallah babadan o ula geçen miras gibi Hizbullah n tek vazgeçilmez lideri olacakt r. Ağustos 10 Sayı: YÜZYIL [67]

6 Aygül Muran lü diyalog ve saygı onları halkın nezdinde karşı karşıya getirecek bir açık olmasını engellemiştir. Bu durum Fadlallah ın ölümünden sonra da devam edecektir ve artık Nasrallah babadan oğula geçen miras gibi Hizbullah ın tek vazgeçilmez lideri olacaktır. Lübnan, tarihinden kaynaklanan yapısı ile zor bir ülkedir. Siyasette olgularla yola çıkılıp önceden tahminde bulunmak neredeyse imkansız gibidir. Hariri suikastının tek sorumlusu gösterilen ki ardından baskılar sonucu askerlerini çekmek zorunda kalmıştı- Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkiler bitti denildikten sonra aksine tarihlerinde hiç olmadığı şekilde diplomatik ilişkilerini başlatıp devam ettirmektedirler. Aynı durumu yeri doldurulamaz diyebileceğimiz Fadlallah için de geçerli olmaktadır. İsrail 2006 daki saldırısında yaptığı hataları yinelerse Fadlallah olmadan da Nasrallah lı Hizbullah ın gücü konuşulmaya başlanacak aksi gerçekleşirse tüm sorumluluk Nasrallah a kalacaktır. 21. YÜZYIL [68] 21. YÜZYIL Ağustos 10 Sayı: 20

2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE

2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE 2009 Lübnan Seçimleri: KAZANANLAR, KAYBEDENLER VE TÜRKİYE Rapor No: 4 Temmuz 2009 2009 Bu raporun içeriğinin telif hakları ORSAM'a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek

Detaylı

(IŞ)İD ÇERÇEVE METNİ. Muhammed Cihad EBRARİ. Danışman Nazan ÜSTÜNDAĞ

(IŞ)İD ÇERÇEVE METNİ. Muhammed Cihad EBRARİ. Danışman Nazan ÜSTÜNDAĞ (IŞ)İD ÇERÇEVE METNİ Muhammed Cihad EBRARİ Danışman Nazan ÜSTÜNDAĞ Sunuş: İslam Devleti nin 1 son zamanlarda Ortadoğu da genişleyerek ilerlemesi, Suriye ve Irak ta çok çeşitli cephelerde savaşması ve kontrol

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. DÜRZİLİK ve DÜRZİLİĞİN TARİHİ... 4 A. Dürzî Tarihi... 4 B. Dürzi İnancı... 7 C. Dürzi

Detaylı

IRAK RAPORU AGUSTOS 2015 IRAK RAPORU 1

IRAK RAPORU AGUSTOS 2015 IRAK RAPORU 1 IRAK RAPORU AGUSTOS 2015 IRAK RAPORU 1 Ağustos 2015 Hazırlayan: Dr. Ahmet Emin Dağ Asaad Hamid Sulaiman (Bağdat Araştırma Merkezi) Yayına hazırlayan: İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İHH İnsan

Detaylı

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER THE STATE OF KUWAIT: RELATIONS WITH TURKEY, WAR AND PEACE AND THE AL-SABAH GOVERNMENT IN BETWEEN : إ 8 %رة ا 46

Detaylı

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM Ortadoğu ve Arap Yarımadası geçmişten günümüze dünya tarihinin seyrini değiştiren pek çok önemli olaya sahne olmuştur. Dinler tarihinde, sömürgecilik tarihinde

Detaylı

Türkiye-Lübnan İlişkileri: LÜBNANLI DİNSEL ve MEZHEPSEL GRUPLARIN TÜRKİYE ALGILAMASI

Türkiye-Lübnan İlişkileri: LÜBNANLI DİNSEL ve MEZHEPSEL GRUPLARIN TÜRKİYE ALGILAMASI Türkiye-Lübnan İlişkileri: LÜBNANLI DİNSEL ve MEZHEPSEL GRUPLARIN TÜRKİYE ALGILAMASI Rapor No: 5 Ağustos 2009 2009 Bu raporun içeriğinin telif hakları ORSAM'a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı

RAPOR IRAK ANLAMA KILAVUZU

RAPOR IRAK ANLAMA KILAVUZU RAPOR IRAK SIYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU IRAK SİYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU COPYRIGHT 2013 SETA SETA Yayınları XXVIII I. Baskı : 2013 ISBN : 978-605-4023-29-5 Kapak Tasarımı Tasarım ve Uygulama Baskı İletişim

Detaylı

REÇANAL Z. Ortadoğu nun Örgüt Haritası. TEK SORU İKİ CEVAP: Müfid Yüksel ve DOSYA: Erol Katırcıoğlu. Özdemir ile. SAYI: 10. Ağustos-Eylül 2014.

REÇANAL Z. Ortadoğu nun Örgüt Haritası. TEK SORU İKİ CEVAP: Müfid Yüksel ve DOSYA: Erol Katırcıoğlu. Özdemir ile. SAYI: 10. Ağustos-Eylül 2014. Ferguson ve Akılsız Kitle Üzerine Yatsı Oldu, Mum Sönecek S REÇANAL Z SAYI: 10. Ağustos-Eylül 2014. 7tl Hakikat Her Şeyi Kuşatır Ortadoğu nun Örgüt Haritası DOSYA: Yeşil Sermaye Erol Katırcıoğlu ile Röportaj

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ

IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ 0 IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ NO.1 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ 1 IMPR OKUL BÖLGE BÜLTENİ, NO.1, İRAN 4 KASIM 2013 1 OCAK 2014 İRAN BÜLTENİ İRAN LİDERİ ROUHANI NÜKLEER GÖRÜŞMELER HAKKINDA PEK İYİMSER

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU

DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU 4 2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU 1 Kapak Fotoğrafı Pakistan Ordusu Taliban ı desteklediğini iddia ettiği Aşiret Bölgesi Svat Vadisi ne yönelik Mayıs ayı ortalarında, ABD destekli büyük bir saldırı başlattı.

Detaylı

ANALİZ MART 2015 SAYI: 120 SINIRLARI AŞAN KRIZ SURIYE UFUK ULUTAŞ KILIÇ BUĞRA KANAT CAN ACUN

ANALİZ MART 2015 SAYI: 120 SINIRLARI AŞAN KRIZ SURIYE UFUK ULUTAŞ KILIÇ BUĞRA KANAT CAN ACUN ANALİZ MART 2015 SAYI: 120 SINIRLARI AŞAN KRIZ SURIYE UFUK ULUTAŞ KILIÇ BUĞRA KANAT CAN ACUN ANALİZ MART 2015 SAYI: 120 SINIRLARI AŞAN KRIZ SURIYE UFUK ULUTAŞ KILIÇ BUĞRA KANAT CAN ACUN COPYRIGHT 2015

Detaylı

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 48-73, Kasım 2010 48 MISIR DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİSTEME ETKİSİ Mehmet DALAR * ÖZET ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ toprağı olan Cemmu-Keşmir i zor kullanarak işgal etme ve Indus nehri suları üzerinde egemenlik kurma isteği bulunduğunu düşünmüş,

Detaylı

İsrail i kınıyoruz. ABD-İsrail-Türkiye üçlüsünden bölge halklarına fayda yok!

İsrail i kınıyoruz. ABD-İsrail-Türkiye üçlüsünden bölge halklarına fayda yok! FHKC gerici Arap rejimlerini kınadı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) 22 Ocak ta, son haftalara damgasını vuran halk isyanları ile ilgili bir açıklama yaparak meydanlarda ve alanlarda toplanan ve ayaklanan,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR Mustafa AYDINTEPE, İzzettin ARTOKÇA

HAZIRLAYANLAR Mustafa AYDINTEPE, İzzettin ARTOKÇA HAZIRLAYANLAR Mustafa AYDINTEPE, İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 55 YEMEN HAZIRLAYANLAR Mustafa AYDINTEPE, İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. YEMEN İN KISA TARİHİ... 4 3. GÜNEY YEMEN İN

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Türk şoförlerin kurtarılması için yoğun trafik içindeyiz... 2 Bayrak provokasyonu ve Çözüm Süreci Fadime Özkan Star Gazetesi... 2 Ankara-Tahran İlişkilerine Suriye Gölgesi

Detaylı

EZBERLERİ BOZMAK. Ayda Bir Merhaba TÜRK SİYASİ AKLI, İSLÂMCILIK VE JÖNKÜRTLER. Umran

EZBERLERİ BOZMAK. Ayda Bir Merhaba TÜRK SİYASİ AKLI, İSLÂMCILIK VE JÖNKÜRTLER. Umran EZBERLERİ BOZMAK TÜRK SİYASİ AKLI, İSLÂMCILIK VE JÖNKÜRTLER Ayda Bir Merhaba O tuz küsur yıldır silahlı mücadele yürüten PKK nın silah bırakmasına dönük görüşmelerin tekrar gündeme geldiği bir vasatta,

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 67 HAZİRAN 2015 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 67 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Terörün Geldiği Yeni Boyut: IŞİD Örneği Yazar: Doç. Dr. Atilla SANDIKLI ISBN:

Detaylı

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Hasan Duran [Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü] Özet 1946 yılında bağımsızlığını ilan eden Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Detaylı

HAMAS: Filistin Direnişinde Politik İslam *

HAMAS: Filistin Direnişinde Politik İslam * HAMAS: Filistin Direnişinde Politik İslam * Veysel AYHAN ** Öz Dünyada, Filistin kadar her üç dinin üzerinde hak iddia ettiği hiçbir toprak görülmemiştir. Müslümanların ilk kabesi ve Miraç ın gerçekleştiği

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Yeni bir sayı ile karşınızdayız, Allah a

Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Yeni bir sayı ile karşınızdayız, Allah a Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Yeni bir sayı ile karşınızdayız, Allah a hamd olsun bize bu güzel nimeti tattırdığı için. Sizleri selamların en güzeli ile selamlıyoruz, Allah ın selamı,

Detaylı