Yusuf YILDIZ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf YILDIZ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ"

Transkript

1 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ

2 Niçin İhtiyaç Duyuldu Avrupa Parlementosu ve Konseyi 2002/91/EC Sayılı Direktifi: Binalarda Enerji Performansı BİNALARDA ENERJİ 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 7/ç Maddesinde: mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak Yayınlanma üzere mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, Tarih: elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, Resmi asgarî Gazete performans Sayısı: kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansına ilişkin usûl ve esaslar, 7/d Maddesinde: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir.

3 09 N Nisan BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Taslak nasıl değerlendirildi

4 Taslak nasıl değerlendirildi MADDELER M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 M.21 M.22 M.23 M.24 M.25 M.26 M.27 M.28 M.29 M.30 M.31 M.32 GENEL GEÇ.1 GEÇ.2 GEÇ.3 GELEN GÖRÜŞ SAYISI DÜZELTME İSTEYENLER 47 OLUMLU GÖRÜŞ GÖNDERENLER 23 TOPLAM KURUM KURULUŞ SAYISI 70

5 Kapsamında neler var Konut, Ticari, Hizmet Amaçlı Mimari tasarım, Isı yalıtımı, Mevcut ve Yeni Binalar Mekanik tesisat, Otomasyon, Aydınlatma, Yenilenebilir enerji kullanımı, Kojenerasyon sistemleri i Asgari performans kriterlerini, Enerji performansı hesaplama usullerini, Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesini, Bina denetleme ve periyodik kontrollerini, Yetkilendirmeleri, Yetkilerin Düzenlenmesini Sanayi binaları, Kullanım ömrü 2 yıldan az olan binalar, a Toplam kullanım alanı 50 m 2 nin altında olan binalar, Isıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar

6 İlkelerinde neler var Tasarımda ve proje değişikliğinde, BEP Yönetmeliğine uyulacak, Projeleri, BEP Yönetmeliğine uygun olmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecek, BEP Yönetmeliğine uygun projesine göre uygulama yapılmayan binalara, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek, Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartlarının tl güncel halleri, olmaması halinde ise, Avrupa Standartlarının güncel halleri kullanılacaktır, Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı görüşü alınacak.

7 Kimler Görevli, Yetki ve Sorumlulukları ne GÖREVİ YETKİSİ SORUMLULUĞU Tasarımcı Mühendis BEP Yönetmeliğine uygun tasarım Projenin eksik veya hatalı olması veya ve Mimarlar yapmak standartlara uygun olmaması halinde, E.K.B.D. Yetkili Kuruluşlar İlgili İdareler, Yapı denetim Mekanizmaları BEP Yönetmeliğine uygun E.K.B. düzenlemek BEP Yönetmeliğine uygun olmayan projelerin onaylanmaması, binalara ruhsat verilmemesi Hatalı E.K.B. düzenlenmesi halinde, Uygun olmayan projelerin onaylanması hali, Uygun olmayan binalara ruhsat verilmesi halinde, Yatırımcı Kuruluşlar BEP Yönetmeliğine uygun bina Yönetmeliğe aykırı tasarım ve yapım talepleri talepleri halinde, Bina sahipleri, yöneticileri, işletmeciler Uygulamacılar, üreticiler BEP Yönetmeliğine uygun işletme ve raporlama BEP Yönetmeliğine uygun projelerin hayata geçirilmesi Yönetmeliğe aykırı işletme ve kontrollerin yapılmaması halinde, Yönetmeliğe aykırı imalat yapılması halinde.

8 Yönetmeliğin Kurgusu ne Isıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, otomatik kontrol Bina ve Tesisat Yalıtımı Aydınlatma Ne kadar enerji tüketimi? Ne kadar CO 2 salımı?

9 Mimari Proje Tasarım ve Uygulamalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılmalıdır, Yenilenebilir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştırılmalı, Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez.

10 Bina ısı yalıtımı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde yalıtılacaktır, Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğuna dikkat edilecektir, Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır, Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulacaktır, TS 825 standardına uygun "ısı yalıtımı projesi" hazırlanacaktır.

11 Bina mekanik tesisat yalıtımı Mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılır, Soğuk akışkan taşıyan boru ve klima kanallar, ısı kazançları ve yoğuşma riskini önlemecek şekilde yalıtılır.

12 Bina ısıtma sistemleri BEŞİNCİ BÖLÜM Toplam kullanım alanının m 2 den büyük yeni yapılacak binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılacaktır, Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları kullanılacaktır, Gaz yakıtlı Merkezi ısıtma sistemleri ile kullanım alanı 250 m 2 nin üstünde olan gaz yakıtlı bireysel ısıtma sisteminde; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılacaktır, Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı, g ş ğ ile dış hava sıcaklık kontrolünü sağlayacak sistemler kullanılacaktır.

13 Bina ısıtma sistemleri Teshin merkezlerinde, kazanların ve buna bağlı cihazların verimliliğe engel olmayacak şekilde dizayn edilecektir, Katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduran kazanlar değiştirilecektir, Kazanların, yakıt cinsine göre dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönüşümler yapılamaz, İl ili ö t lik / t d tl d b li til i dik İlgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontroller, testler ve bakımlar yaptırılacaktır.

14 Bina soğutma sistemleri Soğutma ihtiyacı 500 kw dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m 2 den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılacaktır, Soğutma guruplarının kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistemler seçilecektir, Soğutma sistemi işletmecisinin, eğitimli olması zorunludur. 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya değişimleri şarttır.

15 Bina havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ALTINCI BÖLÜM Konut harici binalarda, farklı kullanıma sahip mekanların havalandırılması için bağımsız sistemler kurulabilir, Hava kanalları, klima santraları ve santralarda kullanılacak filitrelerde verimliliği artıracak tedbirlerin alınması gerekir, İklimlendirme sistemleri değişken insan yüküne bağlı olarak değişken hava debili çalışacak şekilde iç hava kontrolünü yapabilir olacaktır, İl ili t d tl d b li til i t i kti diği i dik İlgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrol, test ve bakım yapılarak raporlanması şarttır.

16 Bina sıcak su hazırlama sistemleri YEDİNCİ BÖLÜM Kullanım alanı 1000 m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar v.b. ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sistemi planlanacaktır, Ekipmanlar TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip olmalıdır, Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde cihaz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı, Her yıl bina işletmecisi tarafından kontrol Her yıl bina işletmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanmalıdır.

17 Bina otomatik kontrol sistemleri SEKİZİNCİ BÖLÜM Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılacaktır, Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılacaktır, Konut dışış binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılacaktır, Konut hariç 5000 m 2 'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulacaktır, Yeni yapılacak binalarda enerji tükettiklerini ayrı ayrı ölçülebilecek enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler kullanılacaktır.

18 Bina aydınlatma sistemleri DOKUZUNCU BÖLÜM Gün ışığından azami derecede faydalanılacak, Uygun olan mahallerde, ışığa duyarlı ekipmanlar, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihazlar ile yapay aydınlatmanın devreye girmesi sağlanarakğ enerji tasarrufu sağlanılacaktır. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu olduğuğ yerlerde aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkan verecek biçimde tedbirler alınmalı, Sistemlerde kullanılacak tüm elektrikli cihazların verimli seçilmesi gerekir,

19 Bina aydınlatma sistemleri Yüksek Basınçlı Sodyum Bütün çeşitleri ve sınıfları. Metal Halojenur EndiksiyonAydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, 16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde sınıflandırılmış yüksek verimli kumanda dişlisine i sahip lambalar ve (T12) lineer 2400 mm uzunluğunda fleurosan lambalar. Kompakt Fleurosan 11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji verimliliği 50 lümen/devrewatt tan büyükük olan bütünü çeşit ve sınıfları. Diğer Lambanın enerji verimliliği 50 lümen/devrewatt tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları. Genel aydınlatmada kullanılacak lambaların özellikleri yandaki tablodan seçilecektir, Enerji tüketimi yüksek lambaların genel aydınlatma amaçlı kullanılmaması esastır. Çalışma alanında yeterli aydınlık seviyesine göre aydınlatma armatürü seçim ve dağılımının yapılması gerekir. Aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN standardı kullanılacaktır.

20 Yenilenebilir enerji kaynakları ONUNCU BÖLÜM Yeni yapılacak olan ve m 2 nin üzerinde kullanımalanına sahip binalarda, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri değerlendirilecektir, Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için sunulan raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak l suretiyle, inşaat alanı m 2 ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı m 2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri dönüşüm kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur.

21 Kojenerasyon sistemleri Toplam inşaat alanı en az m 2 nin üzerindeki tasarımlarda kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat mahallerine yakın ve maliyetinin İnşaat mahallerine yakın ve maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır.

22 Periyodik test, kontrol, raporlama ONBİRİNCİ İ İ İ BÖLÜM Bütün sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda, ilgiliili standartlarda tl d belirtilen ve sistemin i gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur, Rapor, binanın yapı kullanım izin belgesi alınması safhasında hazırlayan tarafından bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binanın işletim safhasında bu rapora göre işlem yapılması gerekir, Periyodik kontrollara ait test, bakım, denetim ve raporlama ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

23 Enerji kimlik belgesi ONİKİNCİ BÖLÜM Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutmağ sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır, Toplam kullanım alanı m 2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir. EKB geçerlilik süresi 10 yıldır.

24

25 Enerji kimlik belgesi göstergeleri Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki l ki Uygulamalar l dikkate alınarak oluşturulmuştur.

26 Enerji kimlik belgesi için örnek uygulama Binalarda Isı yalıtımı yönetmeliği yayınlanmadan önce yapılmış, 9000 m 2 kullanım alanlı mevcut HASTANE binası ele alındı. Isıtma, Soğutmağ ve Sıcak su temini için harcanan nihai enerji: 660 kwh/m 2 -yıl Aydınlatma için harcanan nihai enerji: 18 kwh/m 2 -yıl Kullanılan yakıt: Doğalgaz Enerji Ölçümlerinden Enerji Ölçümlerinden l Birincil Enerji Dönüşüm Katsayıları: Doğalgaz: 1,36 Elektrik : 3,31 EN standardından Toplam Birincil Enerji Tüketimi: 660 x 1, x 3,31 = 959 kwh/m 2 -yıl F 959 / 600 (tablo 1 den) = 1,60 olup, tablo 3 den bakıldığında ğ d Bina Enerji Sınıfı:F Sağlık ğ Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme yurtları, sağlık ocaklarıvb.) 600 F 1,40*RG EP < 1,75*RG

27 Enerji kimlik belgesi için örnek uygulama Yönetmeliğe uygun yalıtım yapılırsa %40 tasarruf sağlanması ile Yenileneb bilir enerji kullanılırsa %25 tasarruf sağlanması ile Otomatik kontrol kullanılırsa, Periyodik kontrol ve bakım ile sistemlerin yenilenmesi ile 240 kwh/m 2 -yıl F Sınıfı C Sınıfı BSınıfı A Sınıfı 960 kwh/m 2 -yıl

28 Geçici ve son hükümler ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı, İhtiyaç duyulan, standardlar, TSE tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren çıkarılacak, İhtiyaç duyulan tebliğler, Bayındırlık veiskan Bakanlığı tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar 02 Mayıs 2017 tarihine kadar ENERJİ KİMLİK BELGESİ alacaklardır.

29 Temel hedeflerimiz BEK Belgesi düzenlemek suretiyle enerji verimliliğini yönlendirmek ve bir enerji kültürü oluşturmak, Verimlilik önlemleri ile enerji kullanımını azaltmak, Çevre ve ekolojik şartları korumak iyileştirmek, İklim değişikliği ve artık gazların sera etkisini azaltmak, Enerji harcamaları ile enerjinin maliyet üzerindeki oranını azaltmak gibi, enerji stratejisi ve politikası izlemek,

30 İlginiz i i için i teşekkür ederim Bayındırlık ve İskan k Bakanlığı, lğ Yapı İşleri l i Genel Müdürlüğü, Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Kat:7 Tel: / ,

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR?

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Mine YEŞİLATA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji

Detaylı

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Hosgeldiniz! Vorlage 1 09/2007 Viessmann Werke Tesisat örnekleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Program içeriği : Binalarda

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-05.12.2008. Prof. Dr. Zerrin YILMAZ www.serg.itu.edu.tr

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-05.12.2008. Prof. Dr. Zerrin YILMAZ www.serg.itu.edu.tr BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ-05.12.2008 Prof. Dr. Zerrin YILMAZ www.serg.itu.edu.tr BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ ÖNEMİ Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı Türkiye de enerji üretimi

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. 14 Nisan 2008 PAZARTEİ Resmi Gazete ayı : 26847 (Mükerrer) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK MERKEZİ IITMA VE IHHİ ICAK U İTEMLERİNDE IINMA VE IHHİ ICAK U GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMAINA İLİŞKİN

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU SİSTELERİNDE ISINA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN AYLAŞTIRILASINA İLİŞKİN YÖNETELİK 14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (ükerrer) ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam ENERJİ VERİMLİLİĞİ Gelecek Planlaması Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam 1 Enerji Sektörüne Bakış Büyüme: 8,9% - 2010 Enerjide ithatal bağımlılığı

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Geleneksel Gecemizde Üyelerimizle Biraradaydık

Geleneksel Gecemizde Üyelerimizle Biraradaydık Geleneksel Gecemizde Üyelerimizle Biraradaydık Odamızın kuruluşunun 54. yılı ve Şube kuruluşunun 40. yılı 0 Aralık 008 tarihinde Balçova Termal Tesisleri'nde 400 e yakın üyemizin katılımı ile kutlandı.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün

Detaylı