Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu"

Transkript

1 İnönü; Kahraman mı diktatör mü? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ın AKP hükümetini Hitler e benzetmesi ile yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Başbakan Baykal a yanıt verirken TC nin kanlı sicili de yeniden ortaya saçılmış oldu. Erdoğan ın kendi kimliği, duruşu ve böylesi açıklamalarının amacı ve sahtekarlığı bir yana ülkemiz tarihinin bir döneminin en önemli sorumlularından İsmet İnönü, tartışılmayı gerçekten de hak etmektedir. Objektifin İnönü üzerine çevrilmesi bize devletin üzerine inşa edildiği temel felsefeye dair önemli belgeler de sunacaktır. Haksızlık yapmamak adına İnönü den önce benzetmenin esas kahramanı Hitler e bir göz atmak faydalı olacaktır. Sayfa 8 Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu ya da YİBO Siirt in ardından Pervari ilçesinde Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) da yaşananlar gözleri bir kez daha YİBO lara çevirdi. Konu çocuklar olunca zalimin bile mezalimden kaçınacağını düşünmek istiyor insan. Ama gerçekler tam tersini söylüyor. Son günlerde çocuklar gözaltına alınma, tutuklanma, işkence, taciz ve tecavüzün mağduru olarak çıkıyor karşımıza. YİBO lar bunun tek nedeni değil elbette ama YİBO larda yaşanan sorunlar da sadece bunlarla sınırlı değil. Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu YİBO lar kapatılsın! Sayfa 8 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Sayı: 65 * Mayıs 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X ANAYASALAR SİYASAL SİSTEMLERİN HUKUKİ TARİFLERİ... Anayasa değişikliği, egemenlerin çıkış yolu arayışlarıdır Hoşçakal Güler, ölümsüzlüğün onurumuzdur! Teridin ta kendisidir ölüm! Böyle diyordu Güler Zere, yazdığı son mektubunda 14 yıllık tutsaklığın sonucu, devletin tecrit politikası onda hiç unutamayacağı izler bırakmıştı. Öyle izlerdi ki bunlar, dört duvar ile özgürlüğünü kısıtlamakla yetinmiyor, yaşam hakkını bile elinden çekip alıyordu. Hapishane koşulları ve devletin sistemli, programlı sessiz imha politikaları sonucu ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı Zere Güler e 6 Kasım günü dışarıda ölme hakkı verilmişti, yoldaşlarının ve dostlarının mücadelesi sonucunda. Ve Güler Zere, 7 Mayıs günü herkesi geride bırakarak güneşe gidenlerin yolunu tuttu. Zere nin cenazesi 9 Mayıs günü Küçükarmutlu da yapılan uğurlama töreni sonrası vasiyeti üzerine Elazığ a gönderildi. Sayfa 7 Milletvekillerinin yaka paça, yumruk yumruğa kavgalarıyla anılacak bir Anayasa Değişikliği süreci yaşandı Mecliste 9 gün boyunca. Bu 9 gün içinde meclisten yansıyan görüntüler, egemen sınıfların gerçek niteliğine ve de şu süreçte içinde bulundukları duruma, bir kez daha ayna tuttu. Son birkaç yıldır ortaya çıkan darbe versiyonlarını bir yana bırakırsak, 12 Eylül Askeri Faşist Cuntası, darbe denilince ilk akla gelen tarih oluyor. Bu elbette Anayasa Değişikliği tartışmalarında, günümüz darbe karşıtlarının 12 Eylül ü öne çıkarmalarını beraberinde getiriyor. Yaratılan hava, 12 Eylül faşizmiyle hesaplaşma olarak ortaya çıkarken, yapılan değişikliklerle Anayasa dan tüm anti-demokratik maddelerin temizlendiği dahi iddia ediliyor. Ama herkes biliyor ki, 12 Eylül, öyle 3-5 generalin hadi darbe yapalım diye gerçekleştirdiği bir darbe değildi. 12 Eylül, tıpkı bugünkü Anayasa değişikliği ve diğer gündemlerin dayatılmasının ardındaki gerçek güçlerin yani emperyalistlerin güdümünde/bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş bir darbeydi. Ve her iki dönemin politikalarının belirleyeni aynı emperyalist güçlerdir. Bu nedenle, 12 Eylül ile hesaplaşma sadece 3-5 general için yargı yolunun açılması değil, emperyalizmin uşağı konumundaki tüm sistemle hesaplaşmaktır. Ve bu hesaplaşmayı ancak ve ancak emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı ezilen işçi ve emekçi halk yapabilir! Belediye işçileri: Bu yaz çok sıcak geçecek! Belediye-İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık zaptı tutuldu. İlçe belediyelerle birlikte yaklaşık 35 bin işçiyi kapsayan görüşmelerde sendikanın ileri sürdüğü talepler, özellikle Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul görmüyor. Sendika özellikle TİS in kapsamı ile ilgili maddelerde değişiklik yapılması konusunda ısrarcı. TEKEL direnişinin ortaya çıkardığı tablo ve yarattığı atmosfer üzerinden önceki sözleşme sürecinin bir adım ilerisinde bir TİS e imza atmayı hedefleyen sendika, özellikle de aynı işkolunda çalışan tüm işçilerin sözleşme kapsamına alınmasını istiyor. Sayfa 4 Kültür Başkenti İstanbul un Ayazma halleri Sel sularının getirdiği çamur deryası ile taşan Ayazma da emekçiler zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. O günden bugüne tam 8 ay geçti. Şu anda yaşananlar da geçmişi aratmıyor. Çamurdan ve topraktan temizlenmiş evler daha önce olduğu gibi bugün de yıkım tehdidi ile karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yıkım kararı tebligatlarını gönderdiği haberi karşısında Ayazma halkı tepkilerini 1 Mayıs günü Küçükçekmece Belediyesi nde yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi. 24 saat oturma eylemi yapan Ayazma halkı, arazilerin kendilerine satıldığını ve haklarına sahip çıktıklarını belirttiler. Sayfa 2 Taşeronlaşmaya karşı duvar direnişlerle örülecek Tuzla Havzasındaki birçok fabrikada üretim, az sayıda işçiyle çalışan taşeron şirketler aracılığıyla yapılıyor. Bu durum Deri-İş Sendikasının örgütlenmesini de zorlaştırıyor. Bu saldırılara karşı sendikaları ile taşeronlaşmaya duvar örmeye çalışan işçiler ise haklarını talep ettikleri için işten atılıyor, baskılara maruz kalıyor. Son örnek Kazım Süren Deri Fabrikası nda sendikal çalışma yürüten iki işçinin işten atılması oldu. Sayfa 5 MHP; Çorum aydınlatılsa ne olur? AKP Çorum milletvekili Agah Kafkas ve beraberinde 14 AKP li milletvekili daha Çorum, Sivas, Maraş ve 77 1 Mayıs olaylarının araştırılması için 26 Nisan 2010 da bir araştırma önergesi hazırladılar. Kafkas, faillerin bulunmasını bu denli canı gönülden istiyorsa, parçası bulunduğu iktidar öbeğine şöyle bir göz atsın yeterlidir! Varlık zemini kontrgerilla örgütlenmesi olan MHP, prestij kaybetmekten duyduğu korkuyla demokratikleşme masalının karşısına buradan dikiliyor işte! Sayfa 6 Yunanistan halkı sel olup alanlara aktı Yüz binlerce insan İşçi, esnaf, öğrenci, işsiz, kadın, erkek, çocuk, yaşlı 5 Mayıs günü Atina, 2001 yılından bu yana gördüğü en kitlesel eyleme tanık oldu. Kimi kaynaklarda 200 bin kişiden bahsedilmekte. Tüm sendika kortejlerinde canlılık ve dinamizm hakimdi. Devlet daireleri, hastaneler, limanlar, basın kuruluşları, belediye çalışanları, özel sektör emekçileri ve esnaf işbaşı yapmayarak alanlara akın etti. Sayfa 13 İşçi-köylü den Sınıfsal Yaklaşım Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bakış Saldırılara karşı 1 Mayıs taki coşkuyu büyütelim! Sayfa 2 1 Mayıs ı taşımak Haklılığına inanmak Hak verilmez alınır, ABD nin Ortadoğu dikeni: zorluklarla savaşmanın zafer sokakta kazanılır! İran ön koşuludur! Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden Kültür Baflkenti stanbul un Geçti imiz Eylül ay nda yo un ya fllarla birlikte stanbul un kitelli Baflakflehir Arnavutköy, Sultangazi, Ba c lar, Eyüp, Esenler, Bahçelievler, Büyükçekmece bölgeleri ve Tekirda n Saray ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaflanan can kay plar n hepimiz hat rl yoruz. 31 kiflinin hayat n kaybetti i felaketin ard ndan R. T. Erdo an ve ekibi sahne alarak süreci özetlemiflti. Erdo an n Sen derenin yan na ev kurarsan derenin intikam a r olur sözlerini stanbul Valisi Muammer Güler ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n y k m tehditleri takip etmiflti. Sel, umutlar da sürükleyerek en yak n denizin bilinmeyen k y s na b rak rken, kapal kasa minibüste afl r kâr h rs na 8 emekçi kad n kurban edilmiflti. Bu sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden biri de Ayazma yd. Sel sular n n getirdi i çamur deryas ile taflan Ayazma da emekçiler zorlu bir yaflam mücadelesi veriyor. O günden bugüne tam 8 ay geçti. fiu anda yaflananlar da geçmifli aratm yor. Çamurdan ve topraktan temizlenmifl evler daha önce oldu- u gibi bugün de y k m tehdidi ile karfl karfl ya. Evlerin y k laca sinyalleri kitelli- Ayazma da veriliyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin y k m karar tebligatlar n gönderdi i haberi karfl s nda Ayazma halk tepkilerini 1 May s günü Küçükçekmece Belediyesi nde yapt klar bas n aç klamas yla dile getirdi. 24 saat oturma eylemi yapan Ayazma halk, arazilerin kendilerine sat ld n ve haklar na sahip ç kt klar n belirttiler. Memleketimden insan manzaralar KENTSEL DÖNÜfiÜM DE YIKIM AfiAMASINA GEL ND Ayazma Halleri! Ayazma halk n n y k mlara karfl eylem yapt haberini al r almaz biz de flçi-köylü gazetesi olarak solu u Ayazma da ald k. Daha önce de birçok defa gitti imiz Ayazma da yaflanan ve belediyenin uygulad bu y k m ve yok saymaya sessiz kalmak mümkün de ildi. Onca sefalete ra men fabrika, inflaat vb. at klar n at ld bölgeyi belediye görmezden geliyor. Bölge halk na kitelli den Ayazma ya giden yol çevresi içinde moloz y nlar ile dolu bir yaflam sunuluyor. Hiçbir geçim kayna olmayan Ayazma halk n n hayvan yetifltiricili i yapmas na, burada hayvan besleyemezsiniz fleklinde müdahale eden belediye, bölgenin çöplük gibi kullan l p moloz dökülmesine, fabrikan n sa l a zararl birçok kimyasal at n n dereler oluflturmas na göz yummakta. Gelenleri a r bir koku ile karfl layan mahallenin hemen yan nda kültür baflkenti nin olimpiyat stad bulunuyor. Hemen üstünde Medeniyet in yollar ve bu yollar afl nd ran metro var. lk olarak moloz y nlar n n içinden demir ç kararak geçim kayna elde etmeye çal flan, daha do rusu ekme ini tafltan ç karan yafll bir amca ile karfl laflt k. Bir murç, bir balyoz, bir de moloz y n Amca bizleri büyük bir sevinçle karfl - l yor. Çal flmaktan nas rlaflm fl elleri ile ellerimizi s k yor. Ard ndan amcaya kendimizi tan t yoruz. Devrimci oldu umuzu söylememiz bizlere her fleyi anlatmas için yeterli oluyor. Ad lbey Tafldemir. - lbey amca selin ard ndan burada neler de iflti? - Selin ard ndan burada de iflen bir fley yok, herkes yavafl yavafl terk ediyor. Selde ölenler oldu. ki çocuk babas bir kifli geçim kayna olarak besledi i ineklerini selden kurtar rken öldü. Sular 30 metre yükseldi. Bizler yard m bekliyorduk, y k m haberleri geldi. TOK bu bölgeye göz dikmifl, bir flekilde bizleri ç karmaya çal fl yor. - Buradaki evler selde mi yoksa y - k m ekipleri taraf ndan m y k ld? - Bir k sm selde y k ld bir k sm da Geçti imiz günlerde, Mersin Valisi yapt bir aç klamada 3 y ld r gündemde olan Çay, Çilek, Özgürlük, Kiremithane mahallelerinin y k m yla ilgili projede art k somut giriflimlere bafllanaca n belirtti. Aç klamas nda, hiç kimsenin ma dur olmayaca na de indikten sonra, içerisinde bizlerin de yer ald, söz konusu mahallelerde çal flma yürüten ve halk devletin ma dur eden politikalar na karfl uyaran örgütleri kastederek; Y k m politikas - n istismar edip halk kand rarak k flk rtanlar var dedi. Ancak mahalle muhtar n n d fl nda mahalle sakinleri her fleyin fark nda. TOK nin onlara verece i 60 metrekarelik evlerde yaflamayacaklar n düflünüyorlar. Toplu konut sisteminin onlar n yaflam tarz na uymayaca n, çocuklar n o flekilde büyütemeyeceklerini söylüyorlar. Kald ki Türkiye nin di er yerlerindeki y k lan mahallelerde TOK nin evlerin büyük ço unun de erini vermemifl oldu unu biliyorlar ve bundan dolay TOK ye güvenmiyorlar. Ayr ca devletin imar izni olmad ve çarp k kentleflme gerekçesiyle y kmak istedi i bu mahallelerde, halk elektrik, su, telefon vb. abonelikleri var ve halk bunlar için de vergi ödüyor. Do all nda bu durum mahallelileri düflündürüyor ve bu durumun bir çeliflki oldu unu vurguluyorlar. evlerin TOK ye verilmesiyle y k ld. Selde evleri y k lanlar ise mecbur kald klar için arazilerini TOK ye satt. Sel TOK nin iflini kolaylaflt rd. Belediye bizlere flimdi buralar terk etmemiz için tebligat gönderiyor. Kendi yapt evlere 80 milyar diyor. Bizim evlerin metre karesini ise TL den hesapl yor. Ev alanlar n hepsi flimdi borçlu. - Burada evini vermeyenler var m? - Elbette var. Mesela ben vermem. Buradan ç kmak istemiyoruz. Ne olursa olsun beni ç karmak için evimi y kmalar gerekiyor. Burada 300 hane vard. fiimdi 50 hane kald. Bunlar da evini vermeyenler. - Peki, amca siz neden ç kmak istemiyorsunuz? - Buray köyüme benzetiyorum. Biz köylüyüz, köyde yaflamaya al flm fl z. Köyde topra m z vard, ekebiliyorduk, de irmenimiz vard ö ütebiliyorduk. Devaml çal fl yorduk. Ben çal flmasam dayanamam, s k nt dan patlar m. Zaten geçimimizi sa layam yoruz. Sabahtan akflama kadar molozlar k r p demir ç kar yorum sadece 10 TL için, durumumuz böyleyken TOK ye borçlanamam. Zaten torunlar mla birlikte burada 40 kifli yafl yoruz. Bu durumda istesem de ç kamam. Yaklafl k 40 kifli 3 daire demek, 3 daire de 240 milyar yap yor. Evimin metre karesine ise 600 TL veriyorlar. - Köyden geldi inizi söyledin, sizi buraya gelmeye zorlayan neden nedir? - Gerillaya yard m etti imizi söylediler. Sonra da sürgün ettiler. Be kardeflim adam da da aç kalm fl, senin evine gelip ekmek istiyor, sen vermez misin? Ben veririm! fiimdi siz buraya kadar gelmiflsiniz, merhaba demiflsiniz, konuflmak istediniz. Ben de sizle konufltum. Ayn fley de il mi? Bafl m n üstünde yeriniz var, onlar n da öyle. Gerilladan korkuyorlard, gelip bizi dövüyorlard. Genç-yafll, büyük-küçük demeden küfür Geçti imiz dönemin CHP li olan Akdeniz Belediyesi nin onaylam fl olu u projenin sonucu 2 y ld r mahallelerdeki bütün evlerin görüntüleri al nm fl fakat mahalle halk ndan kimseye en ufak bir aç klama dahi yap lmam flt r. Dolay s yla bu durum halk flüphelendirmifl ve evlerini y kt rmama e ilimini güçlendirmifltir. TOK nin y k m projelerinde yer verdi- i evleri parça parça y kma sistemi, valinin aç klamas nda yer almaktad r. Bu da tepkileri parça parça k rmak için yap lan bir pland r ve mahalleliler bu duruma da oldukça tepkili. Son olarak mahallelilerle konufltu umuzda oldukça büyük bir ço- unlu unun evlerini y kt rmak istemediklerini söyleyebiliriz. (Mersin) Derbent te y k ma karfl direnifl! Sar yer e ba l Derbent Mahallesinde emekçiler, evlerinin y k lmak istenmesine karfl direnifle geçti. 3 May s günü Derbent Merkez Camii önünde biraraya gelen mahalle halk Derbent bizimdir, bizim olacak, bar nma hakk m z engellenemez yaz l pankart açarak bir eylem gerçeklefltirdi. Derbent i biz kurduk, bizim kalacak, flgalci de iliz Derbentliyiz sloganlar n hayk ran mahalle halk, evlerine y k m tebligatlar gönderen Cemre nflaat protesto etti. Mahallede bulunan 18 yöre derne- inin ve Sar yer Belediye Baflkan Yard mc s n n destek verdi i eylemde bas n aç klamas n Çaml tepe Derbent Mahallesi Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Yard mc s Köksal Do an okudu. Do an, mahalle halk n n tapular - n n bulunmas na ra men bilirkifli raporunun bölgeyi fidanl k olarak gösterdi- ini ve tapular n da iptal edildi ini dile getirdi. Muhtar Metin Atefl de evlerin boflalt lmas için 5 günlük süre verildi ini yapt klar görüflmelerin sonunda bu süreyi 2 aya ç kard klar n söyledi. ( stanbul) ediyorlard.1938 de Dersim den A r ya insanlar getirip katletmifller. Atatürk döneminde bafllad bunlar n hepsi. Zilan Deresinde yüzlerce insan öldürülmüfl. Bizler odun kesmeye giderdik, kemik ç - kart rd k. Öldürmek yetmedi, sürdüler, sürüldü ümüz yetmedi flimdi de evlerimiz y k lmak isteniyor. Buna izin vermeyiz. Sohbetin ard ndan lbey amca bizi Sêr çawê m n (Gözümün üstüne), Sêr Serê m n (Bafl m n üstüne), Ez Kurbanâ we (Size kurban olurum) sözleri ile u urluyor bizi. lbey amcan n yan ndan ayr ld ktan sonra bir saat önce y k lan bir evin yan na do ru yol al yoruz. Ev, sahibi taraf ndan y k lm fl. Evin neden y k ld n evin y k m - n yard m eden Celalettin Aslan a soruyoruz. - Evinizi neden y kt n z? - Ev benim de il, ben sadece komfluma yard m ediyorum. Arkadafl evini TO- K ye satm fl, evi karfl l nda iki daire alm fl. Evinin de eri ald daireleri karfl lamad ndan arta kalan paray yeni evine borç olarak götürecek. - Peki, sizce bu do ru mu? - Do ru de il ama dayanacak güç kalmad insanlarda. Her gün tehdit insanlar y ld rd art k. Sel oldu, fabrika art klar, Olimpiyat Stad n n la m sular buraya b - rak l yor. Hastal k ald bafl n gidiyor. O kadar baflvuru yap yoruz de iflen bir fley yok. - Size herhangi bir tebligat geldi mi? Geldiyse ne yapmay düflünüyorsunuz? - Bana tebligat gelmedi ama y k m yap laca haberleri geliyor. Ben evimi hiçbir flekilde vermem. Kepçeyi gelsinler evin alt na dayas nlar. Bizim de yapacaklar m z vard r elbet. ( stanbul) Yay nevimizin son kitaplar Kafkaslar n Lenin i fiahumyan, G.K Orjonikidze ve Ermenistan da Sovyetler ktidar n n Kuruluflu, Atefl Çemberindeki Ülke: Filipinler, Fulin Umut Yay mc l k bürolar nda ve kitapç larda! flçi-köylü den Sald r lara karfl 1 May s taki coflkuyu büyütelim! flçi s n f n n uluslararas birlik, dayan flma ve mücadele günü olan 1 May s, yayg n ve coflkulu bir flekilde kutland. Yüz binler Taksim de ve ülkenin birçok yerinde taleplerini hayk rd! Birleflerek direndik ve bedel ödeyerek kazand k. Yüz binlerin hayk r fl, egemenlerin korkusunu, ezilenlerin umudunu büyüttü. Bu y lki 1 May s kutlamalar n n özgünlü ü, iflçi ve emekçilere ödetilmeye çal fl lan krizin faturas na, esnek çal flt rma, tafleronlaflt rma, dayat lan örgütsüzlefltirmeye karfl bir mücadeleyi içermesidir. S n f n, Tekel direnifliyle bafllayan Esenyurt, Tarifl, Marmaray ve Samatya ile devam eden direniflinin Taksim de daha ileri bir noktaya tafl nmas d r. fiimdi görev; yakalanan bu moral ve motivasyonla mücadelenin tüm alanlar nda ileriye do ru srarla bu ad mlar daha da h zland rmakt r. Bu yap l rsa iflçi s n f n n ve di er emekçilerin Tekel, Esenyurt vb. direniflleri, Taksim e yürüyüflleri daha bir anlam kazan r. Taksim zaferi, uflak Tayyip i öfkelendirdi. Kimsenin bu iktidardan kopara kopara ald bir fley yok. Kopara kopara alma güçleri varsa 1977 den beri neredeydiler? diye ç l k at - yor. Görünen o ki; iflçilerin, emekçilerin Taksim in 1 May s kutlamalar na aç lmal d r talebine karfl ayaklar bafl olursa k yamet kopar söylemlerini unutmufl. Hiç flüphesiz tüm uflak tak m bu zaferin direnilerek, bedel ödenerek elde edildi ini biliyor; ama ezilenlerin birleflik örgütlü gücünün kudretini perdelemek için her türlü yalana baflvurmay görev say yorlar. Son süreçte Siirt te yaflanan cinsel taciz olaylar ndan dolay genel olarak kad nlara ve çocuklara dönük yap lan bu sald r lar, belli yönleriyle kamuoyunu meflgul etti. Hemen flunu belirtmeliyiz ki; kapal toplumlar n bu tür taciz olaylar n üretmeye ne kadar yatk n oldu u bir gerçek ise; bu ve benzeri olaylar n kamuoyuna yans - yandan çok daha büyük bir boyutta oldu u da bir o kadar gerçektir. BDP genel baflkan Selahattin Demirtafl n afla da aktaraca - m z aç klamalar egemen s n f sözcülerinin ikiyüzlülü flaflk nl klar na fl k tutmaktad r: Siirt te kufl uçsa devletin haberi olur. Üç kifli yan yana yürüyüp kendi aralar nda konuflurken bile kay t alt na alan ve bunun istihbarat n yapan devlet iki y l boyunca bir e itim kurumunda böyle bir facia yaflan rken (habersiz) diyemeyiz. Evet habersiz de iller. Çünkü iflin içinde devlet görevlileri de vard r. E itim yuvas dedikleri Y BO lar n kurucusu devletin kendisidir. Ve bu okullar n daha çok Kürt illerinde olmas n n da bir nedeni vard r. Gelinen aflamada e itim yuvas denilen bu kurumlar n, çürümenin yuvalar haline gelmesinin tek sorumlusu da faflist Kemalist diktatörlüktür. Çünkü sistem, ezilenlerin sorunlar na duyarl, sömürü ve zulme karfl mücadelede sorumluluk alacak bir kufla n yetiflmesini istemiyor. Onlar n istedi i, her türlü toplumsal soruna yabanc laflm fl, kendine karfl güvensiz, bencil-bireyci bir kuflak, bir toplum yaratmakt r. Yani kendine karfl dahi sayg s n yitirmifl, hiçlefltirilmifl bir kuflak... Sistem fuhuflla, uyuflturucuyla baflta gençlik olmak üzere toplumun genifl kesimlerini politik mücadelede uzaklaflt rmaya çal fl - yor. Bugün, geçmiflte daha s cak devrimci bir mücadeleyle iç içe olan baz alanlarda, yukar da alt n çizdi imiz temelde olumsuzluklar n yaflanmas, kitleler içinde zay flayan devrimci sayg nl n ve otoritenin etkisi oldukça büyüktür. S kça ifade edildi i gibi tarih boflluk tan maz. Ve burjuva feodal egemenlik sistemi dün oldu u gibi bugün de toplumu bireycilefltirmeye, yozlaflt rmaya, hiçlefltirmeye, yani u runda namusluca dövüflülecek, namusluca yaflanacak hiçbir de er b rakmaz. Egemenlerin Kürtlere dönük imha ve inkar politikas na karfl kitlesel protesto eylemlerinin yan s ra farkl alanlarda Gerilla sald r lar giderek artmaya bafllad. fiüphesiz rkç ve faflist gösteriler böylesi süreçlerde her daima gündeme gelmiflti. Bu süreçteki tek özgünlük devletin deste iyle AKP taraf ndan bafllat lan Kürt aç l - m eksenli tart flmalarda aç l m politikas karfl t olan kesimlerin son geliflmelerle birlikte daha sald rgan bir tutum içine girmeleri, gericili in etkisi alt nda olan genifl kesimleri kendi karfl devrimci politikalar na alet etmeleri bak m nda daha uygun bir ortam yakalamalar d r. Sürmekte olan Anayasa tart flmalar yaklaflan seçimleri de göz önüne ald m zda bu çat flmalar n kolay kolay dinmeyece ini gösteriyor. Aç l m projesi yaln z Kürt ulusal güçlerini hareketsiz k lmay, sürece yay lm fl bir beklenti içine sokmay de il, imha ve diplomatik kuflatmay da içeriyordu. Baharla birlikte yo unlaflan operasyonlar, üçlü mekanizma aras nda yap lan toplant lar, TC D fliflleri Bakan n n Barzani yi Ankara ya davet etmesi -ki bu davet Barzani taraf ndan kabul edilmifltir- Suriye, ran la bu eksende sürdürülen ortak politikalar, TC nin sürece dair nas l bir yol izlemeye çal flt - n n göstergeleri olarak okunmal d r. PKK nin son yönelimi bir stratejik de iflikli i içermese de, egemenlerin demokratikleflme maskesiyle gizlemeye çal flt klar sessiz ve yavafl yavafl yok etme projesini silahlar n gücüyle tart fl l r hale getirmesi, di er bir ifadeyle sessizli i bozmas egemenlerin planlar n n bofla ç kar lmas sürecine hizmet edecektir. Bu sürecin daha da derinlefltirilmesi, AKP nin Kürt illerinde var olan etki düzeyinin daha da geri bir noktaya çekilmesi anlam na gelir. ABD emperyalizmi ile Irak Kürdistan ndaki federal Kürt hükümeti aras ndaki iliflkiler bilinmektedir. Ama buna karfl n PKK hareketine dönük TC nin yürütmüfl oldu u tasfiye politikas na, ABD nin sundu u destekte ortadad r. Keza Kürt hareketinin yasal ve illegal sözcüleri taraf ndan defalarca ABD ye Kürt sorununun çözümüne olumlu katk da bulunun temelinde yap lan ça r lar da biliniyor. Bilinen di er bir gerçek ise; ABD nin haydut sözcülerinin PKK hareketini sürekli düflman olarak ilan etmeleridir. Dolay s yla ABD ve di er emperyalist güçlerin sorunun çözümünde ne anlad klar da bu pratik tutumlar yla daha net olarak aç a ç kmaktad r.

3 Politika-yorum flçi-köylü 3 Görev zor ama imkans z de il! Geride b rak lan son iki haftan n gündemleri aras nda öne ç kanlardan biri yine Anayasa de iflikli i üzerinde yürütülen tart flmalar oldu. Anayasa paketinin Meclis Genel Kurulu ndaki ilk turu tam 9 gün sürdü. Bu dokuz gün içinde meclisten yans yan görüntüler, egemen s n flar n gerçek niteli ine ve de flu süreçte içinde bulunduklar duruma, bir kez daha ayna tuttu. Yaka-paça kavgalar n oda ndaki Anayasa De iflikli inin AKP cephesinde tafl d önemin alt da bu vesile ile çizilmeyi sürdürürken üzerinde tek tek tart fl lan maddelerin içeri i gerek medyan n gerekse kamuoyunun ilgi oda haline geldi/getirildi. Say s z uzman meseleye iliflkin görüfl bildirmeye ça r ld. Ça r lanlar n büyük bölümünün de ifliklikten yana bir tutum içinde olmalar ise dikkatlerden kaçmad. Öyle anlafl l yor ki egemen s n flar süreçte sistemlerinden nemalananlara ve onun sözcülü üne soyunanlara yeni bir misyon daha yüklemifller. Bu misyon Anayasa de iflikli- inin allan p pullanarak en genifl kesimlere kabul ettirilmesinden baflka bir fley de il, art k aç kça görüldü ü gibi. Güce tapanlar n darbe karfl tl Özellikle de egemen medyan n manflete tafl d yorumlar n yan s ra, köfle yazarlar n da konuyla ilgili özel denebilecek bir görevin yükümlülü ü alt na soktu u da giderek belirginlefliyor. Gerçi onlar n bu ve benzeri görevleri gönüllü olarak üstlendikleri biliniyor. Bu köfle tutanlar içinde eski solcu, sonradan liberal kesimin bu kabul ettirme, ikna etme görevini en ciddiye alanlar oldu unun da alt n çizmek gerekir. Toplumun nabz n en hassas noktalardan tutma çabas nda da yine bunlar birkaç ad m önde gidiyorlar. Darbe karfl tl n n asl nda yarat lan suni atmosferin de etkisiyle bugün genifl kesimlerde yank bulmas, bunlar n hassas nokta aray fllar n da kolaylaflt rm fl bulunuyor. Son birkaç y ld r ortaya çeflitli darbe versiyonlar at lsa da darbe denince akla ilk gelenin 12 Eylül AFC si olmas, günümüz darbe karfl tlar n n propagandalar nda 12 Eylül ü öne ç karmalar n da beraberinde getiriyor. Dahas de iflikli e (Anayasa) ikna çabalar nda ellerini güçlendiren önemli bir etken ifllevi görüyor. Meclis Genel Kurulu nda 15. Maddenin tart fl ld günlerde, bu çabalarda adeta bir patlama yafland. Çünkü bu maddenin üzerinde yap lacak de ifliklikle birlikte ya da maddenin kald r lmas durumunda ki esas olarak gündemlefltirilen budur- 12 Eylül AFC sini gerçeklefltiren darbeci generallere yarg yolunu açma olarak özetlenebilecek bu geçici maddenin üzerinde yürütülen tart flmalar ise demokratikleflmenin kan t olarak sunulmak isteniyor. Daha da ileri gidilerek Anayasa dan tüm anti-demokratik maddelerin temizlendi i iddia ediliyor. (Oral Çal fllar, 30 Nisan, Radikal) 12 Eylül üzerinden yap lan propagandaya dönecek olursak 12 Eylül ün öyle 3-5 generalin sabah kalk p hadi darbe yapal m diyerek gerçeklefltirdi i bir darbe olmad n propaganda sahipleri çok iyi biliyor asl nda. Bugün s k bir darbe karfl tl na soyunan, ço u ise 12 Eylül öncesi yine s k solcu olanlar n, 12 Eylül ün hemen ard ndan sergiledikleri durufla dair birkaç somut örnek verirsek bunlar n bildik- samimiyetleri konusunda da fikir sahibi olur ya da en az ndan haf zalar m - z tazelemifl oluruz. Bak n, bugün köflesinde 12 Eylül e lanet okuyan Oral Çal fllar darbeden sadece 6 gün sonra kaleme ald yaz s nda ne demifl: Gazetemiz yeni yönetimin ilan etti i amaçlar n baflar lmas na katk da bulunmaya haz rd r. Her zaman oldu u gibi Bir di er köfle kad s asl nda niteli i gün gibi ortada olan, ancak 12 Eylül (bir bütün olarak da darbe) karfl tl n n prim yapmas yla az l 12 Eylül karfl tlar aras nda yer alan Ertu rul Özkök ise, daha darbe karfl tl na karar vermedi i(!) günlerde kat ld bir programda flöyle diyor: 12 Eylül bütün dünya alg m de ifltirdi. Önce bir dakika sen demokrat bir adams n, nas l askeri darbeden memnun kalabilirsin? dedim. Bir dakika sonra Boflver! Oh allah m, hayat m kurtuldu dedim ve Kenan Evren aleyhine hiç yaz yazmad m! Onlar güce tapman n aç k ifadesi olan durufllar sayesinde 12 Eylül ün ard ndaki esas gücün-güçlerin de fark na varm fllard. Devrimci hareketin 12 Eylül öncesi yükselifli ve bu yükseliflin getirdi i güç onlar solcu hatta devrimci yapm flt. fiimdi art k güç baflkalar ndayd ve do alar gere i bu gücün yan nda yer almakta bir sak nca yoktu. T pk bugün Anayasa de iflikli i vd. gündemlerin dayat lmas n n ard ndaki gerçek güçlerin fark nda olup, dün yan nda-emrinde olduklar n n karfl s na geçmekte sak nca görmedikleri gibi. Fark nda olduklar -bildikleri bir di er fley ise, her iki dönemin politikalar n -geliflmelerini belirleyenin ayn güç-güçler olufluydu. 12 Eylül vb. süreçlerle köklü bir hesaplaflman n yap lamayaca (egemen güçler taraf ndan) çünkü bunun bir bütün olarak sistemle hesaplaflma anlam na gelece ini-geldi ini çok iyi bilmekte-görmekteler. T pk emperyalizme, faflizme ve her türden gericili e karfl bir hesaplaflmay ancak ezilenlerin yapabilece ini bildikleri gibi. Tek de iflim bask ve zorun art fl nda yaflanacak! Sonuç olarak Anayasa de iflikli i tart flmalar s ras nda birkaç maddenin yan s ra, özellikle de 15. Maddenin öne ç kar lmas demokratikleflme aldatmacas n pekifltirmekte, baflka da bir fleye hizmet etmemektedir. Bunu, ülkedeki anti-demokratik uygulamalar n en somut göstergelerinden olan ve tafl atan çocuklar üzerinden gündemlefltirilen TMK da de ifliklik yap ls n-yap lmas n tart flmalar nda çok net görebilmek mümkün. Egemen s n flar n temsilcilerinin TMK y kald rmay b rakal m, iyilefltirmeye dönük en küçük bir de iflikli in bile nas l karfl s nda durduklar na herkes flahittir. Unutulmas n ki anayasalar siyasal sistemlerin hukuki tarifleridir! çinde bulunulan sistem, egemen s n flar n bask ve zora dayal sömürü sistemidir. De- ifliklik de ancak bask ve zorun araç ve yöntemlerinde gerçekleflebilir, bu da sömürü ve zulmün artmas ndan öte bir anlam ifade etmez-edemez. Sistemin içinde bulundu u ve bir türlü çözüm bulamad bir siyasal-ekonomik kriz söz konusudur. Bu süreçte egemenler cephesinden at lan her ad m, bu krizin izlerini tafl maktad r, krizden ç k fl yolu aray fl sürmektedir. Anayasa de iflikli i de en fazla egemen s n flar n ç k fl yolu! arama çabalar n n ürünüdür. A naya paketinin Meclis Genel Kurulu ndaki ilk turu tam 9 gün sürdü. Bu dokuz gün içinde meclisten yans yan görüntüler, egemen s n flar n gerçek niteli ine ve de flu süreçte içinde bulunduklar duruma, bir kez daha ayna tuttu. Neden baflkanl k sistemi? Anayasa paketine yedirilmeye çal fl lan bir di er mesele ise, baflkanl k sistemine geçifltir. Daha önceki dönemlerde de, ancak daha k s k bir sesle dillendirilen bu e ilimi Erdo an n, ABD ziyaretinden hemen sonra yüksek sesle dile getirmesi de dikkatlerden kaçmayan bir baflka noktad r. Bilinmektedir ki baflkanl k sistemi, uyguland ülkelerde, egemen s - n flar n tek merkezden yönetmelerini hedefler tarzda ele al nmaktad r. Baflkanl k sisteminin özü de budur zaten. Yönetici s n flar n gücünü-sevk ve idareyi, tek merkezde toplamak! Devletin tüm kurumlar n da bu tek merkeze ba- ml k lmak! Bu kurumlarda görev verilenlerin, bu hedefe uygun bir duruflta olanlardan seçilmesine özen göstermek! Ayn zamanda da, egemen s - n flar aras ndaki hegemonya çat flmas n n bu kurumlar üzerinden d fla vurmas n n önüne geçmek! Yani devletin kurumlar -görevlileri aras nda çatlak sesler ç kmas n engellemek. Tüm bunlarla birlikte, baflkanl k sisteminin özünde yatan esas neden, ezilen s n flar üzerinde tam hakimiyet kurmay kolaylaflt rmakt r. Ve buna ise bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaçlar vard r. Hem ülke egemen s n flar n n hem de ba l olduklar emperyalist güçlerin Görev zor ama imkans z de il! flçi ve emekçi y nlar n taleplerini hayk rd 1 May s eylemlerinin en görkemlisi hiç flüphesiz Taksim de gerçekleflti. Taksim yüz binlerce emekçiyi 32 y l aradan sonra ba r - na basarken kitlelerin kahredici de ifltiricidönüfltürücü gücünü de aç a ç kard. Taksim in bu y l 1 May s a aç lmas, egemen s n flar ve sözcüleri taraf ndan demokratikleflmenin ürünü olarak getirilmektedir. Evet, egemen s n flar n demokratikleflme ad alt nda gerçeklefltirmeye çal flt klar yeniden yap lanma çabalar, bu yönlü konjonktürel politikalar, bunda (Taksim in aç lmas nda) önemli bir rol oynam flt r. Bunun aldatmaca sürecine hizmet etmesi hesaplanm flt r. Ancak Taksim in aç lmas nda emek cephesinde yaflanan geliflmelerin, örne in TE- KEL direnifli gibi uzun soluklu ve onlar hayli zora sokan bir direniflin ve daha irili-ufakl direnifllerin, eylemlerin daha büyük bir rolünün oldu unun alt n önemle çizmek gerekiyor. Ve Taksim in aç lmas için, son y llarda belirgin bir flekilde yükselen mücadelenin ve de bu mücadele içinde devrimcilerin tuttu u yerin-ödedikleri bedellerin de ayn flekilde alt n çizmek gerekiyor. Son olarak; tüm geliflmelerin toplam na bakarak söylenecek olursa; egemenler cephesinden emekçilere yönelen ve fliddeti giderek artan sald r lar, emek cephesindeki karfl koyufllarda kaç n lmaz olarak- belirgin bir art fla neden olmaktad r. Bu karfl koyuflun toplumsal bir alt üst oluflu (devrimi) h zland rmas ise, ancak s n fsal bir zemine çekilmesiyle mümkündür. Bunu baflarma görevi ise, s n f hareketi olma iddias ile yola ç kanlar n yani devrimci ve komünistlerin omzundad r. Bu zor bir görevdir, ancak sürecin do ru okunmas, emekçi y nlar n somut güncel sorunlar -talepleri ile temel devrimci taleplerin ustaca birlefltirilmesi baflar s gösterilebildi i ölçüde de imkans z de ildir! S n fsal Yaklafl m 1 MAYIS I TAfiIMAK Son y llar n militan ve direngen kimli iyle öne ç kan 1 May s lar n n sonucu olarak gerçekleflen baflka bir 1 May s üzerine konuflmak durumunday z. Bu baflkal k ilk önce bar flç bir görünüm alan eylemin tam da bu zemine oturtularak içinin boflalt lmas tezgâh na dikkat çekmenin önemini hat rlat yor. Evet, flenlik ve e lence havas yla bulan klaflt r lmaya çal fl lan ve düzen içi bir konuma kayd r lmak istenen 1 May s gerçekli i üzerinde durmak gerekiyor. 1 May s elbette bir yönüyle flenlik ve kutlamad r. S n f n coflkusunu d fla vurdu u, mücadeledeki azmi ve baflar lar na kutlama yapt, kendine ve davas na güvenini pekifltirdi i bir gündür. Bu yüzden 1 May s gösterilerinin meydan okuma, ant içme ve savafl ilan misyonuna, flenlik ve kutlama formu giydirilmesinde çeliflen ve bulan klaflan bir yön yoktur. Ancak her fley tam da bu birkaç yön ve misyon aras ndaki denge ve geçifllerin ustaca bozulmas yla vücuda gelir ki burjuvazinin revizyonist ve reformist gömle iyle kalk flt /heveslendi i budur. Bu durum yaln zca 1 May s a özgü de ildir ama en çok da bugün etkili olmak durumundad r. B rakal m tarihi, bugünkü etki gücünü görmek isteyenler sadece 2010 a bakarak bile durumu anlayabileceklerdir May s, geçen y l resmi tatil ilan edilmesinin ard ndan onursal simge haline gelen Taksim in mitinge aç lmas yla da bir zafer bayram na dönüflmüfl ve baflarabilme ad na önemli bir dönemeç niteli i alm flt r. Böylesi baflar lara ihtiyaç oldu unu inkâr edenler varsa, aynaya bakmaya cesaret edemeyiflleri ya da samimiyet testinden firar edifllerinden söz etmek gerekecektir yaln zca stanbul da de il di- er birçok il ve bölgedeki kutlamalar n kitleselli i ve coflkusuyla ele al nmal d r. Son y llarla k yas üzerinden yap lan de erlendirmenin bir geliflme hatta s çrama olarak an labilecek bir trende basamak oluflturmas ndan söz edilebilir. Bunu önümüzdeki süreç gösterecektir ama böyle söylemek de- il buna hizmet etmenin görev bellendi i bir pozisyondan konuflmak durumunda oldu umuz hat rdan ç kar lmamal d r. 1 May s, tabelalar nda sosyalizm ve komünizm yazan bir dizi devrimci ve ilerici parti ve kurum vesilesiyle ortaya ç kan tablosuyla, özlem duyulan iktidar ve ideoloji bak mdan dikkate de er bir potansiyele iflaret etmektedir. Komünistlerin bu tablo içerisinde arzu edilen bir pozisyon alamay fllar elbette kabul edilemez bir durumdur ama bunu aflman n hiç de zor olmad - kendini aç k biçimde göstermektedir. Nitekim s n fla ba kurmada genel olarak yaflanan sorunun afl ld nadir örneklerde bütün eksiklerine karfl n komünistlerin üstlendi i rol belli bafll ipuçlar verir mahiyettedir. Ama daha önemlisi, esas ç k fl noktas n n devrim yolunda kaydedilecek ad mlarla bulunaca n n görülmesidir. 1 May s 2010, iflçi s n f ndan kopuk duruma bir kere daha ayna tutmufl ve s n f n örgütsüz hali ile sendikal platformdaki reformist-gerici-faflist koalisyonun cenderesini çarp c biçimde aç a sermifltir. Kitlesellik boyutuyla, Ulusal Hareket in yön verdi i eylemlerden sonraki en yüksek say ya ulaflan eyleme s n f n mesleki örgütleri saflar ndaki kat l m ortadad r (di er saflardaki kat l m n düflüklü üne de ayr ca vurgu yapm flt k). Buna, s n f n politikleflmeyle ba na da vurgu ba lam nda, hangi sendika flubelerince istisna getirildi i yeterince aç klay c d r. D SK ve KESK in genel olarak devrimcilerin çal flmalar ve inisiyatif üstlenmelerinde nispeten farkl bir yere sahip oldu u gerçektir ama bu yaln zca Türk- fl ve Hak- fl le k yaslama çerçevesinde do rudur. Nitekim onlarda da ancak baz flubeler üzerinden kitlesellik ve coflkudan söz edilebilir. Hatta bu bak mdan Türk- fl in kimi kollardaki örgütlenmeleri daha ileri bir pozisyon alabilmektedir. Nitekim çeflitli eylemlerle güçlenen sendikal mücadele ve direnifllerin önderlik bak m ndan yaratt de iflim ve evrim dikkat çekicidir. 1 May s, iflçi s n f n n iktidar mücadelesi, devrim, sosyalizm ve komünizme yürüyüflünde vitesi büyütmek için hamle yapt, kendini tazeledi i ve biledi i bir gündür. Bunun savafl ilan ve and na vesile k l nd n da söyledik. Bu manas yla egemen s n flara gözda - d r, gövde gösterisidir. Bu gösteri belli boyutlar yla temafla sanat n da içerir ama bunun dozu ve s n r önemli olsa gerektir. Bu ölçüyü kaç rman n düflmanla de il dostlarla ilgisi vard r ve pratikte halk içi sorunlar n çözümünde fliddet ifllevli olursa durum daha kötü biçimde s r t r 1 May s lar n bir di er boyutunu bilindi i gibi sonras ndaki yorum ve de erlendirmeler oluflturmaktad r. Bunlar n yine toplam bir coflku ve kitlesellik kadar rekabet le harmanlanan yönü üzerinde durmak gerekir. Türkiye devrimci hareketinde var olma ve ilerlemeyi di er devrimcilerin olumsuz ya da sorunlu hallerine endeksleyenlerin, yaz lar nda s k s k baflkalar n çökmüfl, göçmüfl, bölünmüfl olarak gösterenlerin ruh hali gerçekten incelemeye de er olmal d r. Ancak düflman n alabilece i böyle bir keyif, aç kças ibretlik bir halin d flavurumudur. Konuya iliflkin baz de erlendirmelere ba l olarak kimi tespit ve saptamalar baflka bir fleydir, bunu s k s k belirtmek, kendine pay ç kartmak ve tespiti aflan ifadelerle vurgularda bulunmak baflka bir fley Bugün en az 3-4 siyasi hareketin böyle bir tarza tevessül etti i, yay nlar takip eden herkes taraf ndan görülüyor olmal d r. Bunun kimi mitinglere iliflkin haberlefltirmelerde say sal ya da kitlesellik ölçümü üzerinden yap lmas da (daha önemlisi nesnellikten yoksun, çarp tan ve yok sayan bir tarzda) ayn amaca hizmet edicidir. Böyle bak ld takdirde egemen s n f partilerinin çok çeflitli miting ve etkinlikleri karfl s nda teslim bayra çekmek ya da s radan bir pop flark c - s n n izdihaml konserini görünce umutsuzlu a kap lmak gerekir. Kitlesellik hiç kuflkusuz çok önemli ve nihai olarak da belirleyici bir role sahiptir. Politika ve prati in kitlelerde buldu u yank y test etme arac d r ama bunun gerçekten nicel bir geliflmeye iflaret etti i durumlar haricindeki görece geliflmelerin (e er varsa) bu kadar abart lmas, tam tersi bir ruh halinin eseridir E er 1 May s özgülündeki duruma yaln zca kitlesellik ölçe inden bak - lacak olursa, de il baz reformist, revizyonist ak mlar n hiç de küçümsenemeyecek tablosunu, kimi demokratik kitle örgütleri de ciddi boyutlarda kat l m sergilemifltir. Üstelik coflku nun daha az oldu una dair avuntu lar da yersizdir. Bunlar çok çeflitli verilerle birlikte ölçülüp biçilmeli ve de erlendirmelerde bulunulmal d r. Aksi takdirde yap lan kafa say s hesab n n, sanal biçimde yaratt dünyada kendini tatminden öte anlam yoktur ve 33 y l sonra yap lan mitingdeki yar yar - ya düflüflün yaln zca 12 Eylül le izah da mümkün olamayacakt r. Riyakârl k ve inkârc l kta s n r tan - maz bir tutum sergilenmektedir. 1 May s n tatil olmas, yasal bir güvenceye (hak olarak) al nmas ve nihayet Taksim e miting izni konusunda engelleyici bir konum alarak düflmanla iflbirli ine girenler dahi kazan m kendi hanelerine yazd rmak istemektedir. Özellikle kürsüden yap lan sendikac konuflmalar ibretliktir. Ama di er yandan ayn durum hiç de flafl rt c olmayan biçimde devrimci saflarda yaflanmakta ve kendisini çeflitli eylem birlikleri ve platformlar n üstüne ç karanlar, yaln z bafl na kurtar c ve muzaffer rolüne soyunmaktad r. 1 May s 2010, Taksim de yap lmas, kitleselli i ve coflkusuyla bir sürecin ürünüdür ama yaln z bafl na bir anlam ifade etmeyece i görülmelidir. Onun tam da s n f ad na ifllevli bir rol oynamas için yaratt /yarataca motivasyon ve potansiyel iyi de erlendirilmek durumundad r. Zira çok önceden vurguland gibi yak nda Tekel direnifli çerçevesinde kararlaflt r lan genel eylem günü vard r. 26 May s, 4 fiubat ve 1 Nisan n ak betine u ramamal d r. 1 May s ta yakalanan havan n prati e katk s sa lanmal, böylelikle ifllevine dair belirlemenin hayatiyeti hissettirilmelidir. Zira daha çok 1 May s lar vard r ve bunlar katlanarak yükselecek bir kavgan n rampalar haline getirilmek zorundad r. S n fa sald r, ezilenlere yönelim genel geçer bir söylem de ildir. Faflist diktatörlük, kâh kendi iç dalafl ndaki atmosferden yararlanarak, kâh çeflitli varyetelerde bulunarak, kâh da dikkatleri tamamen farkl yöne çekerek ve dinamizmi dinamitleyerek s n f mücadelesini kontrol alt nda sürdürme gayretindedir. Kendi verileri dahi enflasyondaki büyük art fl, ücretlerdeki erime (hem de nominal düzeyde yüzde 13) ve iflsizlikteki t rman fl n oluflturdu- u vahim tabloyu resmetmektedir. Durum yoksullar n cephesindeki alarm çanlar n hiç durmaks z n çald rmaktad r. 1 May s 2010 elbette nostaljik bir boyut tafl maktad r; bu manada önemli bir dönemeç oluflturmufl ve ciddi bir baflar n n sembolü olmufltur. Ama gerçek katk s n, sürmekte olan kavgaya katacaklar ile gösterecektir ve bu tafl ma ve katma ifli öncelikle ve özellikle s n f bilinçli iflçilerin omuzlar ndad r

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler Açlığın dili olmaz, yoksulluğun vatanı... Kapitalizm öncesi toplumlarda açlık sorunu, var olmasına karşın kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmde olduğu gibi, hiçbir toplumsal evrede bugünkü

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı