ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 HİZMETE HĠZMETE ÖZEL ÖZEL ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YL RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YL RAPORU

2 . TOPLU BAKŞ tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin Bu rapor, son beş yıllık tarih faaliyetlerine 6085 sayılı ilişkin Sayıştay toplu Kanunu, bilgiler aşağıdaki tarih çizelgede 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 . TOPLU BAKŞ Kuruluşun adı tamamı : halka Eti Maden ait 1,5 İşletmeleri milyon TL Genel sermaye Müdürlüğü ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi Merkezi pazarlanması : konusunda Ankara faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar İlgili Bakanlık Bankası ndan kredi : Enerji kullanarak Tabii Kaynaklar karşılamıştır. Bakanlığı Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi Esas geri sermaye ödemelerinin : ,00 yapılamaması TL üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Ödenmiş sermaye : ,00 TL Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına Karar Organı %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Yönetim Kurulu) tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı Karar sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Görevli bulunduğu süre organındaki yapılan Genel Kurulda 3 milyon TL ye Temsil yükseltilmiştir. ettiği Kuruluştaki görevi unvanı Adı soyadı kuruluş ya mesleği Başlama tarihi Ayrılma tarihi Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, Başkan Orhan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. 3-Üye Adnan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Yücel Yalçınoğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 4-Üye Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Devam ediyor Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. 5-Üye Dr. M. EminZararsız Hazine Müst.lığı MEB Müsteşar Dr. M. EminZararsız Hazine Müst.lığı MEB Müsteşar Devam ediyor 6-Üye Yücel Yalçınoğlu ETK Bakanlığı Müşavir Boş ETK Bakanlığı Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

4 RAPORUN İÇİNDEKİ KSALTMALAR. TOPLU BAKŞ AB : Avrupa Birliği AKA : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) BPH : Boraks Pentahidrat BDH : Boraks Dekahidrat BOREN : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BKK : Bakanlar Kurulu Kararı CLP : Classification Labelling and Packaging of Substances and Mixtures: Maddelerin : Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Paketlenmesi CFR : Cost, nsurance and Freight: Mal bedeli navlunu ödenmiş teslim ÇASGEM : Çalışma Sosyal Günlik Eğitim Araştırma Merkezi ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sermayeye EBA mahsup : European edilerek Borates Association: kredi ren Avrupa kuruluşlar Bor Birliği Şirkete ortak olmuşlardır. ECHA : European Chemicals Agency (AKA) FOB : Free on Board: Gemi bordasında teslim FCA : Free Carrier: Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim (alıcının konteyner/taşıyıcısına yüklenmiş : halde teslim) FFS : Form Fill Seal Şekillendir-doldur-kapat GCL : Jeomenbranla lamine edilmiş geosentetik kil kaplama GHS : Globally Harmonised System: Küresel uyumlaştırma sistemi GSYH : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat H360FD : May damage fertility or the unborn child. Fertilitiy and Delopment: Üremeye :doğmamış çocuğa zarar rebilir. Üreme Gelişim. İR : İşletme Ruhsatı yapılan KHK Genel : Kanun Kurulda Hükmünde 3 milyon Kararname TL ye yükseltilmiştir. KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü LNG : Liquified Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz MTA : Maden Tetkik Arama Enstitüsü MSDS : Material Safety Data Sheet: Malzeme Günlik Bilgi Formu NR : Near nfrared Technology: Yakın Kızıl Ötesi Teknolojisi NKB : Nano Kompozit Bor NTE : Nadir toprak elementleri ODTÜ : Orta Doğu Teknik Ünirsitesi PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi REACH : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: Kimyasalların : : Kaydı, Değerlendirilmesi Yetkilendirilmesi SAM : Seramik Araştırma Merkezi hisselerin SKKY devri : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gerçekleştirilmiştir. TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri TMB : Trimetil Borat TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

5 İ Ç İ N D E K İ L E R. TOPLU BAKŞ -TOPLU BAKŞ... Sayfa A-Eti Maden İşletmeleri Genel tamamı Müdürlüğünce halka ait 1,5 üretilen milyon ürünlerin TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Dünya ilçesinde ekonomisindeki kurulan yeri ACSELSAN,... selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin B-Eti Maden üretimi İşletmeleri pazarlanması Genel Müdürlüğünün konusunda faaliyet tarihçesi, göstermektedir. Türkiye Şirket, yatırım işletmeye ekonomisindeki geçiş dönemlerinde yeri gelişimi finansman... ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden C-Öneriler sonra, yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz V kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler -İDARİ BÜNYE... 1 sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. A-Mevzuat Şirketin bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş 1 sermayesinin B-Teşkilat %76,83'ü... oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 4 bin C-Personel TL si T. Vakıflar durumu Bankası... TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım 8 Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma -MALİ BÜNYE Ek Sosyal... Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı A-Mali sermaye durum sistemine... geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, yapılan B-Mali Genel sonuçlar Kurulda... 3 milyon TL ye yükseltilmiştir. 24 V-İŞLETME Şirketin ÇALŞMALAR Denizli ilinde olan... yönetim merkezi Acıpayam 27 ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik A-İşletme CMC bütçesinin 300 ton/yıl genel saf durumu CMC... üretim kapasitesine sahip olan fabrika, yılında B-Finansman devreye... giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla 29 C-Giderler D-Tedarik işleri ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek E-Üretim maliyetler üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket F-Pazarlama hissesi, G-Sigorta ÖYK nın işleri tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş 135 hisselerin H-İşletme devri sonuçları gerçekleştirilmiştir Bağlı Şirket, ortaklıklar 4046 sayılı iştirakler Özelleştirme... Uygulamaları Hakkında Kanun un inci maddesi J-Kalkınma kapsamında planı Başbakanlık yıllık programlar... Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan V-BİLANÇO tarihli sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 181 Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek -Aktif Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü -Pasif gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. V-GELİR Şirketin TABLOSU son beş yıllık... faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 210 V-EKLER

6 . TOPLU BAKŞ A-Eti Maden İşletmeleri. Genel TOPLU Müdürlüğünce BAKŞ üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri (*) : Dünyada sekiz ülkede tamamı bor rezervi halka ait bulunmakla 1,5 milyon birlikte TL sermaye önemli ile bor Denizli yatakları, İli, başta Acıpayam Türkiye ilçesinde olmak üzere kurulan ABD ACSELSAN, Rusya da selüloz bulunmaktadır. sodyum 2011 karboksimetil yılı itibarıyla Kazakistan da türevlerinin üretimi bulunan pazarlanması 102 milyon tonluk konusunda rezerv faaliyet hariç bor göstermektedir. madenlerinin Şirket, Dünya yatırım rezervi yaklaşık işletmeye 1,2 milyar geçiş dönemlerinde ton bor oksit finansman (B2O3) olarak ihtiyacını hesaplanmakta ilk yıllarda olup DESİYAB, Türkiye nin, daha Dünya sonra T. bor Vakıflar rezervinin Bankası ndan yaklaşık % kredi 72 oranında kullanarak 865 karşılamıştır. milyon tonluk Uzun kısmına bir yatırım sahip bulunduğu döneminden tahmin sonra, edilmektedir yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak Eti Maden kredi geri İşletmeleri ödemelerinin Genel Müdürlüğü nün yapılamaması üzerine, sahip olduğu söz konusu 2011 yılı krediler bor rezervleri sermayeye resmi mahsup kayıtlarda edilerek 570 kredi milyon ren kuruluşlar ton B2O3 olarak Şirkete yer ortak almakta olmuşlardır. olup, geri kalan rezerv Şirketin (yaklaşık bin milyon TL ton) olan bor sermayesinin master plan tamamı çalışmaları ödenmiştir. ile kesinleşecektir. Şirketin ödenmiş sermayesinin Türkiye %76,83'ü dışında, oranında Dünya bor 462,5 rezervinin bin TL si yaklaşık TKB ye, olarak %19,67'si %8 i Rusya da, oranında %7 118,4 si ABD de bin TL si geri T. Vakıflar kalan %13 Bankası lük kısmı TAO da Memur Güney Amerika Hizmetlileri ülkeleri Emekli ile Çin, Sağlık Kazakistan Yardım Sandığı Sırbistan Vakfına, gibi diğer %1,5 i ülkelerde oranında bulunmaktadır TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Kazakistan da Ek Sosyal bulunduğu Günlik Vakfına tahmin edilen %2'si oranında rezervler 12 henüz bin TL si ekonomiye de gerçek kazandırılamamıştır. kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Bu konuda önemli olan bor rezervinin varlığından ya miktarından çok yapılan rezervin Genel ekonomik Kurulda olarak 3 milyon işletilebilmesidir. TL ye yükseltilmiştir. Bu da ağırlıklı olarak Türkiye ABD de yapılmaktadır. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine Dünya taşınmıştır. toplam 210 bor dönüm rezervinin, arazi üzerinde bugünkü tüketim m² değerleri kapalı alanda, dikkate alındığında ton/yıl daha teknik çok CMC uzun yıllar 300 Dünya ton/yıl bor saf ürünü CMC ihtiyacına üretim kapasitesine yeteceği kabul sahip edilmektedir. olan fabrika, yılında Dünya bor üretim kapasitesinin B2O3 bazında 2,2 milyon ton (ürün olarak 4,8 milyon ton) seviyelerine ulaştığı tahmin edilmektedir. ÖYK nın 2011 yılı itibarıyla kurulu tarih kapasite 2010/21 sayılı fiili kararıyla üretimin 18 ülke ayda bazında özelleştirilmek dağılımı aşağıda üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Kurulu kapasite dünyadaki yeri Fiili üretim hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Ülke Bin Ton % Bin Ton % Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci Türkiye(ETİ Maden İşletmeleri) maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Kuzey Amerika tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Güney Hükmünde Amerika Kararname, 3346 sayılı 807 Kanun 15.5 diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Asya Denetleme Kuruluna yapılmış 715 olan atıflar 14.3 Sayıştay a yapılmış 549 sayılır hükmü gereğince Toplam: Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede (*) Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2011 Yılı Bor Sektör Raporu yılında Dünya fiili bor üretimi 2010 yılına göre %9 oranında artarak 4,4 milyon ton (2,0 milyon ton B2O3) olarak gerçekleşmiştir.

7 Bor madeninden üretilen ürünler daha ziyade diğer ürünlerin üretilmesinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Bir katkı maddesi olarak bor ürünlerinin çok sayıda kullanım alanı bulunmasına. TOPLU rağmen BAKŞ günümüz teknolojisinde tüketim miktarı itibarıyla önemli olan kullanım alanları sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bunların başlıcaları cam (cam elyafı, cam yünü, borosilikat camlar, likit kristal camlar), seramik (frit, sır), tarımsal uygulamalar tamamı (gübre, halka böcek ait 1,5 öldürücü), milyon deterjan, TL sermaye sabun ile Denizli kozmetik İli, Acıpayam ürünleri, alev ilçesinde geciktirici kurulan uygulamalardır ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım 2009 yılında %26 gibi önemli bir oranda küçülen bor tüketimi, 2010 yılında işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha Dünya ekonomisindeki büyümeden çok daha hızlı bir artış göstererek bor ürünleri sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım bazında yaklaşık %32 oranında bir artışla 3,9 milyon tona (yaklaşık 1,9 milyon ton döneminden B2O3) ulaşarak sonra, artış 1980 sürecine yılında geri işletmeye dönmüş alınan bir tesisin önceki kâra yıla geçmemesi göre %10 luk öz büyüme kaynak yaratılarak kaydetmiş kredi artış süreci geri ödemelerinin 2011 yılında da yapılamaması sürmüştür. üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Bor ürünleri tüketiminin B2O3 bazında bölgesel olarak dağılımına bakıldığında, ağırlık Şirketin Çin de olmak 602 bin üzere TL Asya nın olan sermayesinin % 47,7, Amerikanın tamamı ödenmiştir. % 34,1, Avrupa nın Şirketin ödenmiş % 15,7 sermayesinin diğer bölgelerin %76,83'ü de % oranında 2,5 bir paya 462,5 sahip bin olduğu TL si görülmektedir. TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Bor ürünleri kullanılarak üretim yapılan sanayilerin gelişmemiş olması Sandığı nedeniyle Vakfına, Türkiye de %1,5 i bor ürünleri oranında tüketimi çok TL si düşük T. Kalkınma düzeylerde Bankası bulunmaktadır. AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye Eti Maden aittir. İşletmeleri Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü Kurulu'nun Dünya pazarlarındaki tarih 97 payı sayılı itibarıyla izni ile kayıtlı 2005 yılından sermaye beri sistemine lider durumunda geçen Şirketin bulunmaktadır. kayıtlı sermaye Bu durum, tavanı, yılında üretime başlama konumuna gelmiş olan 240 bin ton kapasiteli Kırka V.Pentahidrat Fabrikası 100 bin tonluk Emet. Borik asit Fabrikasının devreye girmesiyle daha da kuvtlenmiştir. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine Eti taşınmıştır. Maden 210 İşletmeleri dönüm arazi Genel üzerinde Müdürlüğü, m² Bor kapalı Master alanda, Arama Projesi ton/yıl teknik kapsamında CMC MTA 300 Genel ton/yıl Müdürlüğü saf CMC ile üretim birlikte kapasitesine imzaladıkları sahip protokol olan fabrika, çerçesinde 2008 yılında bor madeni devreye arama giren çalışmalarını yeni kurutma sürdürmekte; hattıyla bir üretim yandan kapasitesini da yeni yatırımlarla ton/yıla üretim kapasitesini hızlı bir şekilde artırmaya çalışmaktadır. ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye üzere ekonomisindeki özelleştirme yeri kapsam gelişimi: programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Devletin Şirket maden hissesi, işletmeciliğine ÖYK nın ilgisi, 1924 tarih yılında 2011/105 kurulan sayılı Ergani kararıyla Maden Şirketi ne özelleştirilmiş Maliye Bakanlığı nın hisselerin devri üçte bir payla katılmasıyla gerçekleştirilmiştir. başlamıştır. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci tarih 2805 sayılı Kanunla, Türkiye nin yer altı varlıklarından maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 madenlerin teknolojik gereklere uygun, rimli bir işletmecilikle üretilmesini sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış dağıtımı ile bünye içinde bankacılık işlemleri yapmak tarihli üzere 233 Etibank sayılı kurulmuş Kamu İktisadi Maden Teşebbüsleri Tetkik Arama Hakkında Enstitüsü nün Kanun (MTA) Hükmünde bulacağı Kararname, madenlerin 3346 işletilmesinde sayılı Kanun öncelikle diğer görevlendirilmiştir. kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Etibank Sayıştay ın tarafından denetimine anılan tabi Kanun olmuştur. çerçesinde kurulmuş olan Divriği Demir Madenleri, 1955 yılında 6559 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Demir Çelik İşletmelerine; Şirketin kömür son beş işletmeleri, yıllık faaliyetlerine 1957 yılında ilişkin 6947 toplu sayılı bilgiler Kanunla aşağıdaki kurulan çizelgede Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna; elektrik üretim iletim tesisleri ise 1970 yılında 1312 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir.

8 1955 yılında 6590 sayılı Kanunla, Etibank bünye dışında da bankacılık yapma olanağına kavuşmuştur.. TOPLU BAKŞ 1978 yılında ise, gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yerli yabancı özel şirketler eliyle işletile gelen bor yatakları, tarih tamamı halka 2172 ait sayılı 1,5 milyon Devletçe TL sermaye İşletilecek Denizli Madenler İli, Hakkında Acıpayam Kanuna ilçesinde dayanılarak kurulan Bakanlar ACSELSAN, Kurulunun selüloz sodyum tarih karboksimetil 7/16681 sayılı türevlerinin kararnamesi üretimi ile Etibank a pazarlanması devredilmiştir. konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye 1983 geçiş yılında, dönemlerinde 2172 Sayılı finansman Kanunla ihtiyacını kamu kuruluşlarına ilk yıllarda devredilen DESİYAB, maden daha haklarını sonra T. yeniden Vakıflar düzenlemek Bankası ndan amacıyla, kredi kullanarak tarih karşılamıştır sayılı Uzun Bor bir Tuzları, yatırım Trona döneminden Asfaltit sonra, Madenleri 1980 yılında ile Nükleer işletmeye Enerji alınan Hammaddelerinin tesisin kâra geçmemesi İşletilmesini, öz kaynak Linyit yaratılarak Demir Sahalarının kredi geri Bazılarının ödemelerinin İadesini yapılamaması Düzenleyen üzerine, Kanun çıkarılarak, söz konusu bor krediler tuzları, trona sermayeye (tabii mahsup soda), asfaltit, edilerek uranyum kredi ren toryum kuruluşlar madenlerinin Şirkete ortak aranması olmuşlardır. işletilmesinin doğrudan Devlet eliyle yapılması yasal hükme bağlanmıştır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş Bu arada Etibank da gün 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 KHK ile yeniden düzenlenmiş 2840 sayılı Kanun gereği Devlet eliyle aranması bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım işletilmesi hükme bağlanmış olan bor tuzları, trona, uranyum toryum madenlerinin işletilmesi Sandığı Vakfına, aranması %1,5 i görevi oranında doğrudan TL si Etibank a T. Kalkınma rilmiş Bankası mevcut AŞ 2805 Personel sayılı Etibank Yardımlaşma Kanunu Ek yürürlükten Sosyal Günlik kaldırılmıştır. Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 1984 yılında, sistemine geçen Şirketin tarih kayıtlı 233 sermaye sayılı Kamu tavanı, İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konulmuştur. Anılan KHK ile 99 sayılı Etibank ın Kuruluşu Hakkında KHK yürürlükten kaldırılmış; 233 Sayılı KHK nın Şirketin geçici Denizli 5 inci ilinde maddesi olan uyarınca yönetim düzenlenen merkezi Etibank Ana Statüsü, Acıpayam Yüksek ilçesine Planlama taşınmıştır. Kurulu (Ekonomik 210 dönüm İşler arazi Yüksek üzerinde Koordinasyon m² kapalı Kurulu) alanda, tarafından ton/yıl kabul teknik edilmiş CMC ton/yıl tarih saf CMC sayılı üretim Resmi kapasitesine Gazetede sahip yayımlanarak olan fabrika, yürürlüğe 2008 yılında konulmuştur. devreye giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla MTA tarafından 1979 yılında Beypazarı nda bulunan 1983 yılında Teşekküle ÖYK nın devredilen Trona tarih sahasında 2010/ sayılı milyon kararıyla ton düzeyindeki 18 ayda özelleştirilmek trona rezervi üzere bulunmaktadır. özelleştirme 2840 kapsam sayılı Kanun da programına alınan TKB ye tarih ait %76, oranındaki sayılı Kanun la Şirket değişiklik yapılarak, trona asfaltit Devlet eliyle işletilecek madenler listesinden hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş çıkarılarak bu tarihten sonra özel sektöre açılmıştır. hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Yine 1994 yılında 3213 sayılı Maden Kanununda, tarih 5177 sayılı Kanunla Şirket, 4046 bor sayılı madenleri Özelleştirme için 2840 Uygulamaları sayılı Kanun Hakkında hükümleri Kanun un saklı tutulmakla 11 inci maddesi birlikte, kapsamında bu Kanunun Başbakanlık yürürlük n Yüksek Denetleme sonra toryum Kurulu nun uranyum denetimine madenlerinin 6085 aranması sayılı Sayıştay işletilmesi Kanunu nun 3213 sayılı geçici Maden 4 üncü Kanunu na maddenin tâbi 6 kılınmıştır. ncı fıkrasında 2007 yılında yer alan ilk kez özel sektör tarihli uranyum 233 ruhsatı sayılı almış, Kamu ancak İktisadi bu konuda Teşebbüsleri ne kamuda Hakkında ne de Kanun özel sektörde Hükmünde önemli Kararname, bir çalışmaya 3346 girişilmemiştir. sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü 1998 yılında, tarih 98/10552 sayılı BKK ile Etibank ın gereğince organizasyon Sayıştay ın yapısı tamamen denetimine değiştirilmiş tabi olmuştur. Eti Holding A.Ş. unvanlı bir İktisadi Devlet Şirketin Teşekkülü ne son beş dönüştürülerek yıllık faaliyetlerine işletme ilişkin müesseseleri, toplu bilgiler yeni aşağıdaki kurulan çizelgede 7 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmıştır. Yine 1998 yılında, tarih 98 / T-41 sayılı YPK kararı uyarınca, Beypazarı'nda bulunan sahalardan üretilen tronanın işlenerek doğal soda külü

9 V V eşdeğeri ürün üretmek amacıyla Teşekkülün % 26 hisseye sahip olduğu Eti Soda A.Ş. adıyla bir iştirak kurulmuş olup, anılan Şirket 2010 yılında üretim faaliyetine başlamıştır.. TOPLU BAKŞ 2000 yılı içerisinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile, Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Krom tamamı A.Ş., halka Eti Elektrometalurji ait 1,5 milyon TL A.Ş. sermaye özelleştirme ile Denizli kapsam İli, Acıpayam programına ilçesinde alınmış; kurulan Eti Pazarlama ACSELSAN, Dış selüloz Ticaret A.Ş. sodyum ise Yüksek karboksimetil Planlama türevlerinin Kurulunun üretimi pazarlanması tarih 2001 konusunda / T-9 sayılı faaliyet kararıyla göstermektedir. kapatılmıştır. Şirket, yatırım işletmeye 2003 geçiş yılı içerisinde dönemlerinde de finansman /49 ihtiyacını sayılı ilk Özelleştirme yıllarda DESİYAB, Yüksek Kurulu daha sonra kararı ile, T. Vakıflar Eti Alüminyum Bankası ndan A.Ş. özelleştirme kredi kullanarak kapsam karşılamıştır. programına alınmıştır. Uzun bir yatırım döneminden 2004 sonra, yılında, 1980 Resmi yılında Gazetenin işletmeye alınan tesisin tarih kâra geçmemesi sayılı nüshasında öz kaynak yaratılarak yayımlanan kredi 2004/6731 geri sayılı ödemelerinin Bakanlar yapılamaması Kurulu kararıyla, üzerine, Eti Holding söz konusu A.Ş. nin krediler ticarî sermayeye unvanı Eti mahsup Maden edilerek İşletmeleri kredi Genel ren Müdürlüğü kuruluşlar Şirkete olarak ortak değiştirilmiş, olmuşlardır. Teşekkülün bağlı ortaklığı Şirketin olan 602 Eti bin Bor TL A.Ş. nin olan sermayesinin tamamı tarihi itibariyle ödenmiştir. kapatılmasına Şirketin ödenmiş tüm varlıklarının Teşekküle devredilmesine karar rilmiştir. Bu bağlı ortaklığın sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 kapatılmasıyla bor işletmeciliği yapan işletmelerin hepsi Teşekküle bağlı olarak bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım faaliyet göstermeye başlamış fiiliyatta Teşekkülün iştigal konusu, bor madenlerinin Sandığı çıkarılması, Vakfına, bor türevlerinin %1,5 i oranında üretim pazarlanması TL si T. ile Kalkınma sınırlı hale Bankası gelmiştir. AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye Bu değişimler aittir. Sermaye nedeniyle Piyasası Kurulu'nun Teşekkülün yeniden hazırlanan tarih 97 sayılı Ana Statüsü izni ile kayıtlı YPK nın sermaye sistemine tarih geçen Şirketin 2004/T-16 kayıtlı sayılı sermaye kararıyla tavanı, onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Ana Statü son olarak tarih 2010/T-22 sayılı YPK kararı ile bir Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam kez daha yeniden düzenlenerek tarih sayılı Resmi Gazetede ilçesine yayımlanmıştır. taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer rilmiştir. ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarihli 6085 sayılı Kanun ve 24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 09/10/2013

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Plan ve Risk Yönetim i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İçindekiler GENEL MÜDÜR

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Bağlı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı