ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (EÜAġ) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 HİZMETE HĠZMETE ÖZEL ÖZEL ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAġ) 2011 YL RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YL RAPORU

2 . TOPLU BAKŞ tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin Bu rapor, son beş yıllık tarih faaliyetlerine 6085 sayılı ilişkin Sayıştay toplu Kanunu, bilgiler aşağıdaki tarih çizelgede 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 . TOPLU BAKŞ Kuruluşun adı tamamı : halka Eti Maden ait 1,5 İşletmeleri milyon TL Genel sermaye Müdürlüğü ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi Merkezi pazarlanması : konusunda Ankara faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar İlgili Bakanlık Bankası ndan kredi : Enerji kullanarak Tabii Kaynaklar karşılamıştır. Bakanlığı Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi Esas geri sermaye ödemelerinin : ,00 yapılamaması TL üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Ödenmiş sermaye : ,00 TL Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına Karar Organı %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Yönetim Kurulu) tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı Karar sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Görevli bulunduğu süre organındaki yapılan Genel Kurulda 3 milyon TL ye Temsil yükseltilmiştir. ettiği Kuruluştaki görevi unvanı Adı soyadı kuruluş ya mesleği Başlama tarihi Ayrılma tarihi Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, Başkan Orhan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Muhsin Ganioğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. 3-Üye Adnan Yılmaz Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Yücel Yalçınoğlu Eti Mad. İşl. G.M. Genel Md. Yrd Devam ediyor 4-Üye Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Süleyman Turgut ETK Bakanlığı İnşaat Mühendisi Devam ediyor Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. 5-Üye Dr. M. EminZararsız Hazine Müst.lığı MEB Müsteşar Dr. M. EminZararsız Hazine Müst.lığı MEB Müsteşar Devam ediyor 6-Üye Yücel Yalçınoğlu ETK Bakanlığı Müşavir Boş ETK Bakanlığı Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

4 RAPORUN İÇİNDEKİ KSALTMALAR. TOPLU BAKŞ AB : Avrupa Birliği AKA : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) BPH : Boraks Pentahidrat BDH : Boraks Dekahidrat BOREN : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BKK : Bakanlar Kurulu Kararı CLP : Classification Labelling and Packaging of Substances and Mixtures: Maddelerin : Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Paketlenmesi CFR : Cost, nsurance and Freight: Mal bedeli navlunu ödenmiş teslim ÇASGEM : Çalışma Sosyal Günlik Eğitim Araştırma Merkezi ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sermayeye EBA mahsup : European edilerek Borates Association: kredi ren Avrupa kuruluşlar Bor Birliği Şirkete ortak olmuşlardır. ECHA : European Chemicals Agency (AKA) FOB : Free on Board: Gemi bordasında teslim FCA : Free Carrier: Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim (alıcının konteyner/taşıyıcısına yüklenmiş : halde teslim) FFS : Form Fill Seal Şekillendir-doldur-kapat GCL : Jeomenbranla lamine edilmiş geosentetik kil kaplama GHS : Globally Harmonised System: Küresel uyumlaştırma sistemi GSYH : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat H360FD : May damage fertility or the unborn child. Fertilitiy and Delopment: Üremeye :doğmamış çocuğa zarar rebilir. Üreme Gelişim. İR : İşletme Ruhsatı yapılan KHK Genel : Kanun Kurulda Hükmünde 3 milyon Kararname TL ye yükseltilmiştir. KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü LNG : Liquified Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz MTA : Maden Tetkik Arama Enstitüsü MSDS : Material Safety Data Sheet: Malzeme Günlik Bilgi Formu NR : Near nfrared Technology: Yakın Kızıl Ötesi Teknolojisi NKB : Nano Kompozit Bor NTE : Nadir toprak elementleri ODTÜ : Orta Doğu Teknik Ünirsitesi PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi REACH : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: Kimyasalların : : Kaydı, Değerlendirilmesi Yetkilendirilmesi SAM : Seramik Araştırma Merkezi hisselerin SKKY devri : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gerçekleştirilmiştir. TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri TMB : Trimetil Borat TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam ilçesinde kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

5 İ Ç İ N D E K İ L E R. TOPLU BAKŞ -TOPLU BAKŞ... Sayfa A-Eti Maden İşletmeleri Genel tamamı Müdürlüğünce halka ait 1,5 üretilen milyon ürünlerin TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Dünya ilçesinde ekonomisindeki kurulan yeri ACSELSAN,... selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin B-Eti Maden üretimi İşletmeleri pazarlanması Genel Müdürlüğünün konusunda faaliyet tarihçesi, göstermektedir. Türkiye Şirket, yatırım işletmeye ekonomisindeki geçiş dönemlerinde yeri gelişimi finansman... ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden C-Öneriler sonra, yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz V kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler -İDARİ BÜNYE... 1 sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. A-Mevzuat Şirketin bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş 1 sermayesinin B-Teşkilat %76,83'ü... oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 4 bin C-Personel TL si T. Vakıflar durumu Bankası... TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım 8 Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma -MALİ BÜNYE Ek Sosyal... Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı A-Mali sermaye durum sistemine... geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, yapılan B-Mali Genel sonuçlar Kurulda... 3 milyon TL ye yükseltilmiştir. 24 V-İŞLETME Şirketin ÇALŞMALAR Denizli ilinde olan... yönetim merkezi Acıpayam 27 ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik A-İşletme CMC bütçesinin 300 ton/yıl genel saf durumu CMC... üretim kapasitesine sahip olan fabrika, yılında B-Finansman devreye... giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla 29 C-Giderler D-Tedarik işleri ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek E-Üretim maliyetler üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket F-Pazarlama hissesi, G-Sigorta ÖYK nın işleri tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş 135 hisselerin H-İşletme devri sonuçları gerçekleştirilmiştir Bağlı Şirket, ortaklıklar 4046 sayılı iştirakler Özelleştirme... Uygulamaları Hakkında Kanun un inci maddesi J-Kalkınma kapsamında planı Başbakanlık yıllık programlar... Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan V-BİLANÇO tarihli sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 181 Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek -Aktif Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü -Pasif gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. V-GELİR Şirketin TABLOSU son beş yıllık... faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 210 V-EKLER

6 . TOPLU BAKŞ A-Eti Maden İşletmeleri. Genel TOPLU Müdürlüğünce BAKŞ üretilen ürünlerin Dünya ekonomisindeki yeri (*) : Dünyada sekiz ülkede tamamı bor rezervi halka ait bulunmakla 1,5 milyon birlikte TL sermaye önemli ile bor Denizli yatakları, İli, başta Acıpayam Türkiye ilçesinde olmak üzere kurulan ABD ACSELSAN, Rusya da selüloz bulunmaktadır. sodyum 2011 karboksimetil yılı itibarıyla Kazakistan da türevlerinin üretimi bulunan pazarlanması 102 milyon tonluk konusunda rezerv faaliyet hariç bor göstermektedir. madenlerinin Şirket, Dünya yatırım rezervi yaklaşık işletmeye 1,2 milyar geçiş dönemlerinde ton bor oksit finansman (B2O3) olarak ihtiyacını hesaplanmakta ilk yıllarda olup DESİYAB, Türkiye nin, daha Dünya sonra T. bor Vakıflar rezervinin Bankası ndan yaklaşık % kredi 72 oranında kullanarak 865 karşılamıştır. milyon tonluk Uzun kısmına bir yatırım sahip bulunduğu döneminden tahmin sonra, edilmektedir yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak Eti Maden kredi geri İşletmeleri ödemelerinin Genel Müdürlüğü nün yapılamaması üzerine, sahip olduğu söz konusu 2011 yılı krediler bor rezervleri sermayeye resmi mahsup kayıtlarda edilerek 570 kredi milyon ren kuruluşlar ton B2O3 olarak Şirkete yer ortak almakta olmuşlardır. olup, geri kalan rezerv Şirketin (yaklaşık bin milyon TL ton) olan bor sermayesinin master plan tamamı çalışmaları ödenmiştir. ile kesinleşecektir. Şirketin ödenmiş sermayesinin Türkiye %76,83'ü dışında, oranında Dünya bor 462,5 rezervinin bin TL si yaklaşık TKB ye, olarak %19,67'si %8 i Rusya da, oranında %7 118,4 si ABD de bin TL si geri T. Vakıflar kalan %13 Bankası lük kısmı TAO da Memur Güney Amerika Hizmetlileri ülkeleri Emekli ile Çin, Sağlık Kazakistan Yardım Sandığı Sırbistan Vakfına, gibi diğer %1,5 i ülkelerde oranında bulunmaktadır TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Kazakistan da Ek Sosyal bulunduğu Günlik Vakfına tahmin edilen %2'si oranında rezervler 12 henüz bin TL si ekonomiye de gerçek kazandırılamamıştır. kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Bu konuda önemli olan bor rezervinin varlığından ya miktarından çok yapılan rezervin Genel ekonomik Kurulda olarak 3 milyon işletilebilmesidir. TL ye yükseltilmiştir. Bu da ağırlıklı olarak Türkiye ABD de yapılmaktadır. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine Dünya taşınmıştır. toplam 210 bor dönüm rezervinin, arazi üzerinde bugünkü tüketim m² değerleri kapalı alanda, dikkate alındığında ton/yıl daha teknik çok CMC uzun yıllar 300 Dünya ton/yıl bor saf ürünü CMC ihtiyacına üretim kapasitesine yeteceği kabul sahip edilmektedir. olan fabrika, yılında Dünya bor üretim kapasitesinin B2O3 bazında 2,2 milyon ton (ürün olarak 4,8 milyon ton) seviyelerine ulaştığı tahmin edilmektedir. ÖYK nın 2011 yılı itibarıyla kurulu tarih kapasite 2010/21 sayılı fiili kararıyla üretimin 18 ülke ayda bazında özelleştirilmek dağılımı aşağıda üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Kurulu kapasite dünyadaki yeri Fiili üretim hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Ülke Bin Ton % Bin Ton % Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci Türkiye(ETİ Maden İşletmeleri) maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Kuzey Amerika tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Güney Hükmünde Amerika Kararname, 3346 sayılı 807 Kanun 15.5 diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Asya Denetleme Kuruluna yapılmış 715 olan atıflar 14.3 Sayıştay a yapılmış 549 sayılır hükmü gereğince Toplam: Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede (*) Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2011 Yılı Bor Sektör Raporu yılında Dünya fiili bor üretimi 2010 yılına göre %9 oranında artarak 4,4 milyon ton (2,0 milyon ton B2O3) olarak gerçekleşmiştir.

7 Bor madeninden üretilen ürünler daha ziyade diğer ürünlerin üretilmesinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. Bir katkı maddesi olarak bor ürünlerinin çok sayıda kullanım alanı bulunmasına. TOPLU rağmen BAKŞ günümüz teknolojisinde tüketim miktarı itibarıyla önemli olan kullanım alanları sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bunların başlıcaları cam (cam elyafı, cam yünü, borosilikat camlar, likit kristal camlar), seramik (frit, sır), tarımsal uygulamalar tamamı (gübre, halka böcek ait 1,5 öldürücü), milyon deterjan, TL sermaye sabun ile Denizli kozmetik İli, Acıpayam ürünleri, alev ilçesinde geciktirici kurulan uygulamalardır ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım 2009 yılında %26 gibi önemli bir oranda küçülen bor tüketimi, 2010 yılında işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha Dünya ekonomisindeki büyümeden çok daha hızlı bir artış göstererek bor ürünleri sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım bazında yaklaşık %32 oranında bir artışla 3,9 milyon tona (yaklaşık 1,9 milyon ton döneminden B2O3) ulaşarak sonra, artış 1980 sürecine yılında geri işletmeye dönmüş alınan bir tesisin önceki kâra yıla geçmemesi göre %10 luk öz büyüme kaynak yaratılarak kaydetmiş kredi artış süreci geri ödemelerinin 2011 yılında da yapılamaması sürmüştür. üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Bor ürünleri tüketiminin B2O3 bazında bölgesel olarak dağılımına bakıldığında, ağırlık Şirketin Çin de olmak 602 bin üzere TL Asya nın olan sermayesinin % 47,7, Amerikanın tamamı ödenmiştir. % 34,1, Avrupa nın Şirketin ödenmiş % 15,7 sermayesinin diğer bölgelerin %76,83'ü de % oranında 2,5 bir paya 462,5 sahip bin olduğu TL si görülmektedir. TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Bor ürünleri kullanılarak üretim yapılan sanayilerin gelişmemiş olması Sandığı nedeniyle Vakfına, Türkiye de %1,5 i bor ürünleri oranında tüketimi çok TL si düşük T. Kalkınma düzeylerde Bankası bulunmaktadır. AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye Eti Maden aittir. İşletmeleri Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü Kurulu'nun Dünya pazarlarındaki tarih 97 payı sayılı itibarıyla izni ile kayıtlı 2005 yılından sermaye beri sistemine lider durumunda geçen Şirketin bulunmaktadır. kayıtlı sermaye Bu durum, tavanı, yılında üretime başlama konumuna gelmiş olan 240 bin ton kapasiteli Kırka V.Pentahidrat Fabrikası 100 bin tonluk Emet. Borik asit Fabrikasının devreye girmesiyle daha da kuvtlenmiştir. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine Eti taşınmıştır. Maden 210 İşletmeleri dönüm arazi Genel üzerinde Müdürlüğü, m² Bor kapalı Master alanda, Arama Projesi ton/yıl teknik kapsamında CMC MTA 300 Genel ton/yıl Müdürlüğü saf CMC ile üretim birlikte kapasitesine imzaladıkları sahip protokol olan fabrika, çerçesinde 2008 yılında bor madeni devreye arama giren çalışmalarını yeni kurutma sürdürmekte; hattıyla bir üretim yandan kapasitesini da yeni yatırımlarla ton/yıla üretim kapasitesini hızlı bir şekilde artırmaya çalışmaktadır. ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye üzere ekonomisindeki özelleştirme yeri kapsam gelişimi: programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Devletin Şirket maden hissesi, işletmeciliğine ÖYK nın ilgisi, 1924 tarih yılında 2011/105 kurulan sayılı Ergani kararıyla Maden Şirketi ne özelleştirilmiş Maliye Bakanlığı nın hisselerin devri üçte bir payla katılmasıyla gerçekleştirilmiştir. başlamıştır. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci tarih 2805 sayılı Kanunla, Türkiye nin yer altı varlıklarından maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 madenlerin teknolojik gereklere uygun, rimli bir işletmecilikle üretilmesini sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış dağıtımı ile bünye içinde bankacılık işlemleri yapmak tarihli üzere 233 Etibank sayılı kurulmuş Kamu İktisadi Maden Teşebbüsleri Tetkik Arama Hakkında Enstitüsü nün Kanun (MTA) Hükmünde bulacağı Kararname, madenlerin 3346 işletilmesinde sayılı Kanun öncelikle diğer görevlendirilmiştir. kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Etibank Sayıştay ın tarafından denetimine anılan tabi Kanun olmuştur. çerçesinde kurulmuş olan Divriği Demir Madenleri, 1955 yılında 6559 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Demir Çelik İşletmelerine; Şirketin kömür son beş işletmeleri, yıllık faaliyetlerine 1957 yılında ilişkin 6947 toplu sayılı bilgiler Kanunla aşağıdaki kurulan çizelgede Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna; elektrik üretim iletim tesisleri ise 1970 yılında 1312 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir.

8 1955 yılında 6590 sayılı Kanunla, Etibank bünye dışında da bankacılık yapma olanağına kavuşmuştur.. TOPLU BAKŞ 1978 yılında ise, gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yerli yabancı özel şirketler eliyle işletile gelen bor yatakları, tarih tamamı halka 2172 ait sayılı 1,5 milyon Devletçe TL sermaye İşletilecek Denizli Madenler İli, Hakkında Acıpayam Kanuna ilçesinde dayanılarak kurulan Bakanlar ACSELSAN, Kurulunun selüloz sodyum tarih karboksimetil 7/16681 sayılı türevlerinin kararnamesi üretimi ile Etibank a pazarlanması devredilmiştir. konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye 1983 geçiş yılında, dönemlerinde 2172 Sayılı finansman Kanunla ihtiyacını kamu kuruluşlarına ilk yıllarda devredilen DESİYAB, maden daha haklarını sonra T. yeniden Vakıflar düzenlemek Bankası ndan amacıyla, kredi kullanarak tarih karşılamıştır sayılı Uzun Bor bir Tuzları, yatırım Trona döneminden Asfaltit sonra, Madenleri 1980 yılında ile Nükleer işletmeye Enerji alınan Hammaddelerinin tesisin kâra geçmemesi İşletilmesini, öz kaynak Linyit yaratılarak Demir Sahalarının kredi geri Bazılarının ödemelerinin İadesini yapılamaması Düzenleyen üzerine, Kanun çıkarılarak, söz konusu bor krediler tuzları, trona sermayeye (tabii mahsup soda), asfaltit, edilerek uranyum kredi ren toryum kuruluşlar madenlerinin Şirkete ortak aranması olmuşlardır. işletilmesinin doğrudan Devlet eliyle yapılması yasal hükme bağlanmıştır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş Bu arada Etibank da gün 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 KHK ile yeniden düzenlenmiş 2840 sayılı Kanun gereği Devlet eliyle aranması bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım işletilmesi hükme bağlanmış olan bor tuzları, trona, uranyum toryum madenlerinin işletilmesi Sandığı Vakfına, aranması %1,5 i görevi oranında doğrudan TL si Etibank a T. Kalkınma rilmiş Bankası mevcut AŞ 2805 Personel sayılı Etibank Yardımlaşma Kanunu Ek yürürlükten Sosyal Günlik kaldırılmıştır. Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 1984 yılında, sistemine geçen Şirketin tarih kayıtlı 233 sermaye sayılı Kamu tavanı, İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konulmuştur. Anılan KHK ile 99 sayılı Etibank ın Kuruluşu Hakkında KHK yürürlükten kaldırılmış; 233 Sayılı KHK nın Şirketin geçici Denizli 5 inci ilinde maddesi olan uyarınca yönetim düzenlenen merkezi Etibank Ana Statüsü, Acıpayam Yüksek ilçesine Planlama taşınmıştır. Kurulu (Ekonomik 210 dönüm İşler arazi Yüksek üzerinde Koordinasyon m² kapalı Kurulu) alanda, tarafından ton/yıl kabul teknik edilmiş CMC ton/yıl tarih saf CMC sayılı üretim Resmi kapasitesine Gazetede sahip yayımlanarak olan fabrika, yürürlüğe 2008 yılında konulmuştur. devreye giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla MTA tarafından 1979 yılında Beypazarı nda bulunan 1983 yılında Teşekküle ÖYK nın devredilen Trona tarih sahasında 2010/ sayılı milyon kararıyla ton düzeyindeki 18 ayda özelleştirilmek trona rezervi üzere bulunmaktadır. özelleştirme 2840 kapsam sayılı Kanun da programına alınan TKB ye tarih ait %76, oranındaki sayılı Kanun la Şirket değişiklik yapılarak, trona asfaltit Devlet eliyle işletilecek madenler listesinden hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş çıkarılarak bu tarihten sonra özel sektöre açılmıştır. hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Yine 1994 yılında 3213 sayılı Maden Kanununda, tarih 5177 sayılı Kanunla Şirket, 4046 bor sayılı madenleri Özelleştirme için 2840 Uygulamaları sayılı Kanun Hakkında hükümleri Kanun un saklı tutulmakla 11 inci maddesi birlikte, kapsamında bu Kanunun Başbakanlık yürürlük n Yüksek Denetleme sonra toryum Kurulu nun uranyum denetimine madenlerinin 6085 aranması sayılı Sayıştay işletilmesi Kanunu nun 3213 sayılı geçici Maden 4 üncü Kanunu na maddenin tâbi 6 kılınmıştır. ncı fıkrasında 2007 yılında yer alan ilk kez özel sektör tarihli uranyum 233 ruhsatı sayılı almış, Kamu ancak İktisadi bu konuda Teşebbüsleri ne kamuda Hakkında ne de Kanun özel sektörde Hükmünde önemli Kararname, bir çalışmaya 3346 girişilmemiştir. sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü 1998 yılında, tarih 98/10552 sayılı BKK ile Etibank ın gereğince organizasyon Sayıştay ın yapısı tamamen denetimine değiştirilmiş tabi olmuştur. Eti Holding A.Ş. unvanlı bir İktisadi Devlet Şirketin Teşekkülü ne son beş dönüştürülerek yıllık faaliyetlerine işletme ilişkin müesseseleri, toplu bilgiler yeni aşağıdaki kurulan çizelgede 7 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmıştır. Yine 1998 yılında, tarih 98 / T-41 sayılı YPK kararı uyarınca, Beypazarı'nda bulunan sahalardan üretilen tronanın işlenerek doğal soda külü

9 V V eşdeğeri ürün üretmek amacıyla Teşekkülün % 26 hisseye sahip olduğu Eti Soda A.Ş. adıyla bir iştirak kurulmuş olup, anılan Şirket 2010 yılında üretim faaliyetine başlamıştır.. TOPLU BAKŞ 2000 yılı içerisinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile, Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Krom tamamı A.Ş., halka Eti Elektrometalurji ait 1,5 milyon TL A.Ş. sermaye özelleştirme ile Denizli kapsam İli, Acıpayam programına ilçesinde alınmış; kurulan Eti Pazarlama ACSELSAN, Dış selüloz Ticaret A.Ş. sodyum ise Yüksek karboksimetil Planlama türevlerinin Kurulunun üretimi pazarlanması tarih 2001 konusunda / T-9 sayılı faaliyet kararıyla göstermektedir. kapatılmıştır. Şirket, yatırım işletmeye 2003 geçiş yılı içerisinde dönemlerinde de finansman /49 ihtiyacını sayılı ilk Özelleştirme yıllarda DESİYAB, Yüksek Kurulu daha sonra kararı ile, T. Vakıflar Eti Alüminyum Bankası ndan A.Ş. özelleştirme kredi kullanarak kapsam karşılamıştır. programına alınmıştır. Uzun bir yatırım döneminden 2004 sonra, yılında, 1980 Resmi yılında Gazetenin işletmeye alınan tesisin tarih kâra geçmemesi sayılı nüshasında öz kaynak yaratılarak yayımlanan kredi 2004/6731 geri sayılı ödemelerinin Bakanlar yapılamaması Kurulu kararıyla, üzerine, Eti Holding söz konusu A.Ş. nin krediler ticarî sermayeye unvanı Eti mahsup Maden edilerek İşletmeleri kredi Genel ren Müdürlüğü kuruluşlar Şirkete olarak ortak değiştirilmiş, olmuşlardır. Teşekkülün bağlı ortaklığı Şirketin olan 602 Eti bin Bor TL A.Ş. nin olan sermayesinin tamamı tarihi itibariyle ödenmiştir. kapatılmasına Şirketin ödenmiş tüm varlıklarının Teşekküle devredilmesine karar rilmiştir. Bu bağlı ortaklığın sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 kapatılmasıyla bor işletmeciliği yapan işletmelerin hepsi Teşekküle bağlı olarak bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım faaliyet göstermeye başlamış fiiliyatta Teşekkülün iştigal konusu, bor madenlerinin Sandığı çıkarılması, Vakfına, bor türevlerinin %1,5 i oranında üretim pazarlanması TL si T. ile Kalkınma sınırlı hale Bankası gelmiştir. AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye Bu değişimler aittir. Sermaye nedeniyle Piyasası Kurulu'nun Teşekkülün yeniden hazırlanan tarih 97 sayılı Ana Statüsü izni ile kayıtlı YPK nın sermaye sistemine tarih geçen Şirketin 2004/T-16 kayıtlı sayılı sermaye kararıyla tavanı, onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Ana Statü son olarak tarih 2010/T-22 sayılı YPK kararı ile bir Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam kez daha yeniden düzenlenerek tarih sayılı Resmi Gazetede ilçesine yayımlanmıştır. taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer rilmiştir. ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

10 V V Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl Artış ya farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " TOPLU BAKŞ Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar " Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman " tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (37.979) (30) Acıpayam Yatırımların gerçekleşme ilçesinde oranı (nakdi) kurulan % ACSELSAN, selüloz sodyum 56 (21) karboksimetil (27) İştiraklere ödenen sermaye " (8.443) (13) türevlerinin İştirakler temettü geliri üretimi pazarlanması " konusunda faaliyet göstermektedir (12.997) Şirket, yatırım (71) işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Tüm alım tutarı (mal hizmet) Bin TL Başlıca üretim miktarları: Konsantre (toplam) BinTon (248) (10) -Tinkal " (305) (29) -Kolemanit " (6) 0 -Üleksit " Öğütülmüş kolemanit " Bor kimyasalları (toplam) " Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " Boraks dekahidrat " Borik asit " Sülfirik asit " (24) (13) Tüm üretim tutarları (tüm üretim maliyeti) Bin TL Başlıca satış miktarları Konsantre (toplam) BinTon Kolemanit " Üleksit " Öğütülmüş kolemanit " Bor kimyasalları (toplam) " Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " Boraks dekahidrat " Borik asit " Sülfirik asit " (25) (86) Net satış tutarı Bin TL Stoklar: -İlk madde malzeme " Yarı mamuller " Mamuller " Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, Ticari mallar (11) (10) -Diğer stoklar " (3.454) (70) Memur (ortalama) Kişi (12) (4) Sözleşmeli (ortalama) " İşçi (ortalama) " Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin -Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama giderler TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama giderler TL ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi Dönem kârına iliş.rgi kapsamında diğer yasal yük. Başbakanlık Bin TL Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine Tahakkuk eden rgiler " sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) tarihli 233 " sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 70 GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Ekonomik kârlılık % Faaliyet kârı Bin TL Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede Dönem kârı " Bilanço kârı "

11 V V Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2011 yılı üretim faaliyetlerini Kırka, Emet, Bigadiç Bandırma da bulunan işletmeleri ile pazarlama faaliyetlerini ise Genel Müdürlük, dış temsilcilikler. TOPLU bağlı BAKŞ işletmeleri ile yürütmüştür. Teşekkül sermayesinin günün şartlarına göre artırılması için 2010 yılında başlatılan çalışmalar 2011 yılında tamamı sonuçlanmış, halka ait 1,5 100 milyon milyon TL sermaye TL olan ile sermaye Denizli 200 İli, Acıpayam milyon TL ilçesinde ye yükseltilmiştir. kurulan 2011 ACSELSAN, yılı sonu itibariyle selüloz öz kaynaklar sodyum 1.106,1 karboksimetil milyon türevlerinin TL ye, yabancı üretimi kaynakları pazarlanması ise 690,0 konusunda milyon TL faaliyet ye ulaşmış göstermektedir. olup Teşekkül ün Şirket, kaynak yatırım sorunu bulunmamaktadır. işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra Son T. Vakıflar yıllarda Bankası ndan özellikle Uzak kredi Doğu kullanarak ağırlıklı olarak karşılamıştır. meydana Uzun gelen bir hızlı yatırım talep döneminden artışları nedeniyle sonra, 1980 yatırımlarda yılında işletmeye da hızlı alınan bir artış tesisin gözlenmektedir. kâra geçmemesi 2011 yılı öz kaynak nakdi yaratılarak yatırım harcamaları kredi geri 88,7 ödemelerinin milyon TL olarak yapılamaması gerçekleşmiştir. üzerine, Gerçekleşme söz konusu oranı krediler yatırım programına sermayeye mahsup göre %56 edilerek olmuştur. kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Şirketin 2010 yılında, 602 bin piyasadaki TL olan canlanma sermayesinin göz tamamı önünde ödenmiştir. tutularak, Kırka Şirketin V. ödenmiş boraks pentahidrat Emet. borik asit tesislerinin açılışları öne çekilerek 2011 yılı başında sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bu tesisler açılmış, yeni yatırım projelerine ilişkin çalışmalar da hızla devam bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım etmektedir. Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Son yıllarda Ek Sosyal Dünya Günlik bor piyasasındaki Vakfına payı %2'si hızla oranında yükselmiş 12 bin olan TL si Eti de Maden İşletmeleri gerçek kişiye Genel aittir. Müdürlüğü, Sermaye Piyasası gerek Kurulu'nun üretim gerek satış yönünden tarih 97 birinci sayılı izni sırada ile bulunmaktadır. kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, yapılan 2011 Genel yılındaki Kurulda tüm 3 milyon satışlardan TL ye 1.474,6 yükseltilmiştir. milyon TL satış hâsılatı elde edilmiştir 2011 yılında satışların %97 sı oranında 1.430,8 milyon TL lik kısmı yurt dışına, 43,8 Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam milyon TL lik kısmı da yurt içine yapılmıştır. Yurt dışına yapılmış olan satışların; %43 ünü ilçesine Kırka taşınmıştır. da üretilen 210 dönüm etibor-48 arazi ürünü, üzerinde % sını m² Bigadiç te kapalı alanda, üretilen öğütülmüş ton/yıl kolemanit teknik CMC ürünü 300 %15 ton/yıl ini de saf Emet de CMC üretim üretilen kapasitesine borik asit ürünü sahip olan %26 fabrika, sını da diğer 2008 ürünler yılında oluşturmuştur. devreye giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla Son yıllarda satışlar giderek bor kimyasallarına kaymaktadır. Bor kimyasalları içinde ÖYK nın en büyük bölümü ise; tarih Kırka 2010/21 İşletmesinde sayılı kararıyla üretilen Etibor 18 ayda özelleştirilmek 48, Emet Bandırma üzere özelleştirme işletmelerinde kapsam üretilen programına borik asit alınan Bigadiç TKB ye işletmesinde ait %76,83 üretilen oranındaki öğütülmüş Şirket kolemanit hissesi, ÖYK nın oluşturmuştur tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin Teşekkül devri yılı faaliyetlerini, gerçekleştirilmiştir. ortalama 284 ü memur, 1186 sı sözleşmeli, 2299 u Şirket, işçi statüsünde 4046 sayılı olmak Özelleştirme üzere toplam Uygulamaları 3769 personelle Hakkında yürütmüş, Kanun un ayrıca yardımcı 11 inci işler maddesi kapsamında bir kısım basit Başbakanlık işler hizmet Yüksek alımı Denetleme suretiyle Kurulu nun gördürülmüştür. denetimine Hizmet alımı 6085 suretiyle sayılı Sayıştay çalıştırılan Kanunu nun işçi sayısı ortalama geçici üncü olmuştur. maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Son yıllarda, tarihli ilgili 233 mercilerce, sayılı personel Kamu İktisadi alımına Teşebbüsleri getirilen kısıtlamalar Hakkında nedeniyle, Kanun özellikle Hükmünde üretim Kararname, yerlerinde 3346 ihtiyaç sayılı Kanun duyulan personel diğer kanunlarda temininde Başbakanlık güçlüklerle Yüksek karşı karşıya Denetleme gelinmiş, Kuruluna bu durum yapılmış hizmet olan alımına atıflar gitme Sayıştay a zorunluluğunu yapılmış artırmıştır. sayılır. hükmü gereğince Bu Sayıştay ın konu, tüm denetimine KİT leri ilgilendiren tabi olmuştur. bir sorun olup, ilgili mercilerce, hızla çözüme Şirketin kavuşturulması son beş gerekmektedir. yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede Teşekkülün karşılaştığı önemli sorunlardan bir tanesi de ürünlerin taşınmasında yararlanılan yolların durumudur.

12 Nitekim, ihraç edilen ürünlerin büyük bölümünü oluşturan, boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit, borik asit gibi ürünlerin Kırka, Emet Bigadiç işletmelerinden; Bandırma, İzmir/ Alsancak, İstanbul/. TOPLU Haydarpaşa BAKŞ Ambarlı limanları gibi ihraç limanlarına taşınması Emet İşletmesi nin ihtiyaç duyduğu sülfürik asidin, Bandırma dan Emet İşletme sine taşınmasında sorunlar yaşanmaktadır tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Bu nedenle ilçesinde bu kurulan yolların iyileştirilmesi ACSELSAN, önem selüloz kazanmış olup sodyum bu konuda karboksimetil yapılan girişimlerden türevlerinin üretimi henüz pazarlanması bir sonuç konusunda alınamamıştır. faaliyet Bor göstermektedir. ihracatının Şirket, daha sağlıklı yatırım gerçekleştirilebilmesi için, düşük standartlı karayollarının iyileştirilmesine yönelik işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha girişimlerin sürdürülmesi yanında, işletmelere yakın yerlerdeki tren istasyonlarının sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım işletmelere bağlanması imkânlarının araştırılması bu amaçla da ilgili merciler nezdinde döneminden girişimlerin sonra, 1980 sürdürülmesi yılında işletmeye gerekli görülmektedir. alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye Teşekkülün, mahsup edilerek ikisinin kredi merkezi ren kuruluşlar yurt dışında Şirkete olmak ortak üzere olmuşlardır. 3 önemli iştiraki bulunmaktadır. Merkezi Finlandiya da olan Eti Products OY adlı iştirak ile merkezi Lüksemburg ta Şirketin 602 olan bin Etimine TL olan SA sermayesinin adlı iştirak tamamı kuruluşun ödenmiştir. pazarlama Şirketin faaliyetlerinin ödenmiş geliştirilmesi sermayesinin amacıyla %76,83'ü kurulmuş oranında olup 462,5 bu bin yönde TL si çalışmalarını TKB ye, %19,67'si sürdürmektedirler. oranında Halen 118,4 dış bin TL si satışların T. Vakıflar önemli Bankası bir bölümü, TAO Memur Teşekkülün Hizmetlileri ajansı olarak Emekli faaliyet Sağlık gösteren Yardım bu iştirakler Sandığı Vakfına, aracılığı ile %1,5 i yapılmaktadır. oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma İştiraklerden Ek Sosyal Eti Günlik Soda A.Ş., Vakfına Beypazarı'nda, %2'si oranında tronadan 12 doğal bin TL si soda de külü eşdeğeri gerçek kişiye ürün aittir. üretmek Sermaye amacıyla Piyasası kurulmuş Kurulu'nun olup Teşekkülün Şirketteki tarih 97 sermaye sayılı izni payı ile %26 dır. kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Teşekkül, 2011 yılı çalışmaları sonucunda, 1,5 milyar TL satış hâsılatı elde etmiş bundan Şirketin 503,5 Denizli milyon ilinde TL olan tutarındaki yönetim satışların merkezi maliyetinin ,3 milyon Acıpayam TL tutarındaki ilçesine taşınmıştır. faaliyet giderlerinin 210 dönüm düşülmesi arazi üzerinde sonucu, çalışma m² kapalı dönemini alanda, 773, milyon ton/yıl TL faaliyet teknik CMC kârı ile 300 sonuçlandırmış; ton/yıl saf CMC diğer üretim faaliyetlerden kapasitesine olağan sahip gelir olan fabrika, kârlar 2008 ile olağandışı yılında devreye gelir giren kârların yeni kurutma zararların hattıyla dikkate üretim alınmasından kapasitesini sonra ,5 ton/yıla milyon TL dönem kârına ulaşmıştır. ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme C Öneriler: kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından Şirket, yapılan 4046 incelemeler sayılı Özelleştirme sonucunda Uygulamaları getirilen öneriler Hakkında aşağıdadır: Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine Sayılı Kanunun 2. Maddesine ila edilmesi teklif edilen fıkranın; sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Mülkiyeti Teşekkülde kalmak üzere, bu madenlerin üretimi zenginleştirilmesi teknik, ticari tarihli ekonomik 233 sebeple sayılı üçüncü Kamu şahıslara İktisadi gördürülebilir. şeklinde Teşebbüsleri Hakkında yeniden Kanun düzenlenmesi Hükmünde Kararname, için ilgili bakanlık 3346 sayılı nezdinde Kanun girişimlerde diğer kanunlarda bulunulması Başbakanlık (Sayfa 41-42), Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince 2-Bor Sayıştay ın madenlerinin denetimine uzun yıllar tabi olmuştur. işletileceği göz önünde tutularak, işletmelerin gerek doğrudan demiryollarına bağlanması suretiyle demiryollarından daha fazla yararlanma Şirketin imkânlarının son beş yıllık araştırılması, faaliyetlerine gerekse ilişkin işletmelere toplu bilgiler bağlantı aşağıdaki sağlayan çizelgede kara yollarının iyileştirilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:42-43), V V

13 V V 3-İşletmelerde üretim sürecine bağlı olarak ortaya çıkan satış imkanı olmaması nedeniyle de miktarı her yıl fazlalaşan ara ürün niteliğindeki düşük tenörlü kolemanit üleksit cevheri stoklarının. TOPLU BAKŞ değerlendirilmelerine yönelik araştırma çalışmalarının, maliyet yönü de göz önüne alınarak, etkinlikle sürdürülmesine devam edilmesi (Sayfa 82-84), tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam 4-Artan ilçesinde stok miktarları kurulan yanında, ACSELSAN, AB nin selüloz bor ürünlerinin sodyum sınıflandırılmasına karboksimetil türevlerinin ilişkin kararının üretimi satışlara pazarlanması olabilecek konusunda muhtemel olumsuz faaliyet göstermektedir. etkileri bor Şirket, piyasasındaki yatırım yoğun işletmeye rekabet geçiş gibi hususlar dönemlerinde da göz finansman önünde tutularak, ihtiyacını satışların ilk yıllarda artırılması DESİYAB, yönündeki daha çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülmesi (Sayfa: ), sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden 5- Raporun sonra, ilgili 1980 bölümlerinde yılında işletmeye yer alınan alan tesisin Ek:15 kâra te listelenen geçmemesi diğer öz öneri kaynak yaratılarak tavsiyelerin de kredi yerine geri getirilmesi. ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye mahsup edilerek kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Sonuç: Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bilançosu sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin ,92 TL si T. Vakıflar Türk Bankası Lirası dönem TAO Memur kârı ile kapanan Hizmetlileri gelir tablosu Emekli tasvibe Sağlık sunulur. Yardım Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

14 1 1 - İDARİ BÜNYE A Mevzuat:. TOPLU BAKŞ 1-Kanunlar kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Türkiye nin ilçesinde yer kurulan altı varlıklarından ACSELSAN, madenlerin selüloz teknolojik sodyum gereklere karboksimetil uygun olarak türevlerinin rimli üretimi bir işletmecilikle pazarlanması işletilmesini konusunda sağlamak; faaliyet göstermektedir. elektrik üretimi, Şirket, dağıtımı yatırım bünye işletmeye içinde geçiş bankacılık dönemlerinde yapmak finansman üzere, ihtiyacını tarihli ilk yıllarda 3035 DESİYAB, sayılı Resmi daha Gazete de sonra T. Vakıflar yayımlanan Bankası ndan kredi tarih kullanarak 2805 karşılamıştır. sayılı Kanunla Uzun bir ETİBANK yatırım kurulmuştur. döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye Teşekkül, mahsup edilerek kredi tarihli ren kuruluşlar sayılı Şirkete Resmi ortak Gazete de olmuşlardır. yayımlanan tarihli 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Şirketin Kanun 602 Hükmünde bin TL olan Kararname sermayesinin hükümlerine tamamı tabi ödenmiştir. olarak faaliyette Şirketin bulunmak ödenmiş üzere; sermayesinin 28/10/1983 %76,83'ü tarihli oranında ,5 Sayılı bin Resmi TL si TKB ye, Gazete de %19,67'si yayımlanan oranında ,4 tarihli bin TL si 99 T. Vakıflar sayılı Etibank Bankası Kuruluşu TAO Memur Hakkında Hizmetlileri KHK ile Etibank Emekli adı altında Sağlık yeniden Yardım teşkilatlandırılmış Sandığı Vakfına, %1,5 i 2805 oranında sayılı Etibank Kanunu TL si yürürlükten T. Kalkınma kaldırılmıştır. Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. tarihli Sermaye Piyasası sayılı Kurulu'nun mükerrer Resmi Gazete de tarih 97 yayımlanan sayılı izni 233 ile sayılı kayıtlı Kamu sermaye İktisadi sistemine Teşebbüsleri geçen Şirketin Hakkında kayıtlı KHK sermaye ile iktisadi tavanı, devlet teşekkülleri ile kamu yapılan iktisadi Genel Kurulda kuruluşlarının; 3 milyon hukuki TL ye bünye, yükseltilmiştir. amaç faaliyet konuları, organları teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar iştirakleri bunlar arasındaki ilişkileri diğer Şirketin hususları Denizli düzenlenmiş ilinde olan yönetim 60 sayılı merkezi İktisadi Devlet Teşekkülleri Acıpayam Kamu İktisadi ilçesine Kuruluşları taşınmıştır. Hakkında 210 dönüm Kanun arazi Hükmünde üzerinde Kararname m² kapalı yürürlükten alanda, kaldırılmıştır ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 yılında Teşekkül, devreye Etibank giren yeni Genel kurutma Müdürlüğü hattıyla unvanı üretim ile 233 kapasitesini sayılı KHK ye tabi ton/yıla bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmekte iken tarihli sayılı Resmi ÖYK nın Gazetede yayımlanan tarih /21 tarih sayılı kararıyla 98/ sayılı ayda Bakanlar özelleştirilmek Kurulu kararıyla üzere özelleştirme ETİ HOLDİNG kapsam A.Ş. programına unvanı ile yeniden alınan TKB ye teşkilatlandırılmıştır. ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Daha sonra tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan hisselerin devri gerçekleştirilmiştir tarihli 2001/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da Eti Holding Anonim Şirket, Şirketi 4046 ETİ sayılı MADEN Özelleştirme İŞLETMELERİ Uygulamaları GENEL Hakkında MÜDÜRLÜĞÜ Kanun un 11 adıyla inci yeniden maddesi teşkilatlandırılmış kapsamında Başbakanlık halen Yüksek faaliyetlerini Denetleme bu isim Kurulu nun altında sürdürmektedir. denetimine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Teşekkülce, tarihli bu değişiklikler 233 sayılı paralelinde Kamu İktisadi hazırlanan Teşebbüsleri yeni Ana Hakkında Statü Kanun tarihli Hükmünde 2004/T-16 Kararname, sayılı 3346 Yüksek sayılı Planlama Kanun Kurulu diğer kararıyla kanunlarda kabul Başbakanlık edilmiş, Yüksek tarihli Denetleme 6067 Kuruluna sayılı Türkiye yapılmış Ticaret olan Sicil atıflar Gazetesinde Sayıştay a yayımlanmıştır. yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün değişen Şirketin şartlarına son göre beş yıllık yeniden faaliyetlerine düzenlenmiş ilişkin yeni toplu şekliyle bilgiler YPK nın aşağıdaki çizelgede tarihli 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15 2 2 Yukarıda sıralanan kuruluşla ilgili genel yapılanma ile ilgili mevzuat dışında; a) 2805 sayılı Kanun çerçesinde. TOPLU madencilik BAKŞ konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunmakta iken tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun rdiği tamamı yetkiye halka dayanılarak ait 1,5 milyon kabul edilen TL sermaye ile Denizli tarihli İli, Acıpayam 7/16681 sayılı ilçesinde Bakanlar kurulan Kurulu kararı ACSELSAN, (BKK) selüloz tarihli sodyum karboksimetil sayılı Resmi türevlerinin Gazete de yayımlanmıştır. üretimi pazarlanması Bakanlar konusunda Kurulu kararıyla faaliyet bor göstermektedir. tuzlarının Devletçe Şirket, aranması yatırım işletilmesi; işletmeye geçiş anılan dönemlerinde madenin Etibank finansman eliyle aranması ihtiyacını ilk işletilmesi yıllarda DESİYAB, sağlanmıştır. daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden b) sonra, 1980 tarihli yılında 2840 işletmeye sayılı Bor alınan Tuzları, tesisin Trona kâra geçmemesi Asfaltit Madenleri öz kaynak ile yaratılarak Nükleer Enerji kredi Hammaddelerinin geri ödemelerinin İşletilmesini, yapılamaması Linyit üzerine, söz Demir konusu Sahalarının krediler sermayeye Bazılarının mahsup İadesini edilerek Düzenleyen kredi Kanun ren yürürlüğe kuruluşlar girmiştir. Şirkete ortak olmuşlardır. Şirketin c) 26/5/ bin tarihli TL olan 5177 sermayesinin sayılı Kanunun22 tamamı ödenmiştir. nci maddesi Şirketin ile değişikliğe ödenmiş sermayesinin uğrayan 3213 %76,83'ü sayılı Maden oranında Kanununun 462,5 bin 49 TL si uncu TKB ye, maddesi %19,67'si ile; 2840 oranında sayılı Kanun 118,4 bin hükümleri TL si T. saklı Vakıflar tutularak, Bankası 3213 TAO sayılı Memur Kanunun Hizmetlileri yürürlüğe Emekli girdiği Sağlık tarihten Yardım önce Sandığı bulunmuş Vakfına, sonra %1,5 i bulunacak oranında bor madenlerinin TL si aranması T. Kalkınma işletilmesinin Bankası AŞ devlet Personel eliyle Yardımlaşma yapılacağını hüküm Ek Sosyal altına Günlik almış; Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı d) sermaye 3213 sayılı sistemine Maden geçen Kanununun Şirketin 50 kayıtlı nci maddesi sermaye ile, tavanı, kanunun yürürlüğe girdiği yapılan Genel n Kurulda sonra 3 milyon toryum TL ye uranyum yükseltilmiştir. madenlerinin aranması işletilmesi 2840 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıştır. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine Teşekkül, taşınmıştır. yönetim 210 dönüm denetim arazi üzerinde bakımından; Ana m² Statüsü kapalı alanda, ile sayılı ton/yıl Kamu teknik İktisadi CMC Teşebbüsleri 300 Hakkında ton/yıl saf KHK; CMC 2/4/1987 üretim kapasitesine tarihli 3346 sahip sayılı olan Kamu fabrika, İktisadi 2008 yılında Teşebbüsleri devreye İle giren Fonların yeni Türkiye kurutma Büyük hattıyla Millet üretim Meclisince kapasitesini Denetlenmesinin ton/yıla Düzenlenmesi Hakkında Kanun, tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine ÖYK nın tabidir tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket Personele ise, statüsüne göre; 657 Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Kanunu, KİT lerin Personel Rejiminin Düzenlenmesine İlişkin 399 sayılı KHK, 2821 hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. sayılı Sendikalar Kanunu 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Şirket, Sosyal 4046 Sigortalar sayılı Özelleştirme Genel Sağlık Uygulamaları Sigortası Kanunu Hakkında uygulanmaktadır. Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı 2- Sayıştay Bakanlar Kanunu nun Kurulu kararları: geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Bakanlar Kararname, Kurulunun sayılı Kanun tarihli diğer 2010/967 kanunlarda sayılı Başbakanlık kararıyla Yüksek kabul edilen Denetleme kamu Kuruluna iktisadi teşebbüsleri yapılmış olan bağlı atıflar ortaklıklarının, Sayıştay a 2011 yapılmış yılına ait sayılır. Genel Yatırım hükmü gereğince Finansman Sayıştay ın Programı denetimine tabi tarihli olmuştur sayılı Resmi Gazete de, 2011 Yılı Genel Yatırım Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Esasların Şirketin Belirlenmesine son beş yıllık Dair faaliyetlerine Tebliğ ise ilişkin toplu tarihli bilgiler aşağıdaki sayılı çizelgede Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

16 3 3 Ayrıca, başta kadrolar ücretlerle ilgili olmak üzere tüm KİT leri ilgilendiren (kadro iptal ihdas kararnameleri gibi) Bakanlar Kurulu kararnameleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce de. TOPLU uygulanmıştır. BAKŞ 3- Yüksek Planlama Kurulu kararları: tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Yüksek ilçesinde Planlama kurulan Kurulunun ACSELSAN, tarihli selüloz 2011/T-8 sodyum sayılı kararıyla karboksimetil ; Eti Maden türevlerinin İşletmeleri üretimi Genel pazarlanması Müdürlüğünün konusunda faaliyet (Yüz göstermektedir. milyon) TL Şirket, olan nominal yatırım sermayesinin, işletmeye geçiş. dönemlerinde. tertip yedek finansman akçelerde ihtiyacını enflasyon ilk düzeltmesi yıllarda DESİYAB, sonucu meydana daha gelen sonra artışla T. Vakıflar karşılanmak Bankası ndan kaydıyla kredi kullanarak (ikiyüz karşılamıştır. milyon) TL ye Uzun yükseltilmesi bir yatırım kabul döneminden edilmiştir. sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye Yüksek mahsup Planlama edilerek Kurulunun kredi ren kuruluşlar tarihli Şirkete 2012/T-6 ortak olmuşlardır. sayılı kararıyla ; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi yakınında Şirketin yer 602 alan bin İR-3360 TL olan sayılı sermayesinin Toryum tamamı sahasında ödenmiştir. tespit edilen Şirketin kompleks ödenmiş cevherlerden sermayesinin Nadir %76,83'ü Toprak oranında Elementleri 462,5 bin (NTE) TL si Toryum, TKB ye, Florit %19,67'si Barit oranında üretiminin, 118,4 yapılacak bin TL si T. yatırımın Vakıflar başarılı Bankası olması TAO Memur halinde Kurum Hizmetlileri tarafından Emekli herhangi Sağlık bir Yardım kamu kaynağının Sandığı Vakfına, kullanılmaması; %1,5 i oranında üretilecek NTE TL si fiyatları, T. Kalkınma dolayısıyla Bankası projeden AŞ Personel elde edilecek Yardımlaşma gelirler Ek kullanılacak Sosyal Günlik teknolojiye Vakfına bağlı %2'si olduğundan, oranında teknoloji 12 bin seçimine TL si de azami derecede gerçek kişiye önem aittir. gösterilmesi; Sermaye Piyasası NTE Kurulu'nun üretiminde ihtiyaç duyulan tarih 97 know-how sayılı izni ile teknolojinin kayıtlı sermaye transferinin sistemine ülkemizde geçen Şirketin yapılması kayıtlı amacıyla, sermaye mümkün tavanı, olması durumunda hazırlanacak yapılan Genel şartnameye Kurulda 3 milyon Kurumun TL ye ihtiyaç yükseltilmiştir. duyması halinde yetiştirilmek üzere gerekli sayıda teknik personelin eğitilmesi şartının konulması; kaydıyla hizmet alımı yoluyla yapılabilmesi Şirketin kabul Denizli edilmiştir. ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik 4- CMC Özelleştirme 300 ton/yıl Yüksek saf Kurulu CMC üretim kararları: kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Hidrojen Peroksit San. Tic. A.Ş.'de ÖYK nın bulunan % 28,2 oranındaki tarih 2010/21 iştirak sayılı hissesinin kararıyla özelleştirme 18 ayda özelleştirilmek kapsam programına üzere özelleştirme alınması; kapsam söz konusu programına iştirak hissesinin alınan TKB ye satış ait yöntemi %76,83 ile oranındaki özelleştirilmesi, Şirket özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması konusundaki Özelleştirme hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli 2011/14 sayılı kararı tarihli hisselerin devri gerçekleştirilmiştir sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu karar ile kuruluşun Hidrojen Peroksit Şirket, Sanayi 4046 Ticaret sayılı A.Ş. Özelleştirme ile ilişkisi Uygulamaları kesilmiştir. Hakkında Kanun un 11 inci maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı 5- Sayıştay Yönetmelikler Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 2011 Kararname, yılı içinde 3346 raporun sayılı hazırlandığı Kanun tarih diğer itibarıyla; kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Genel Sayıştay ın Müdürlüğün; denetimine 4734 Sayılı tabi olmuştur. Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Esaslar Şirketin Hakkında son beş Yönetmelikte, yıllık faaliyetlerine Görevde ilişkin Yükselme toplu bilgiler Unvan aşağıdaki Değişikliği çizelgede Yönetmeliğinde, Görev, Yetki Sorumluluk, Konut, Prim, Muhasebe Esasları Yönergelerinde değişiklikler yapılmış,

17 4 4 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği, Maden Arama Arazi Çalışmaları Yönetmeliği, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim. TOPLU BAKŞ Denetim Esasları Yönergesi, Günlik Soruşturması Arşiv Araştırması Yönergesi, Haberleşme Yönergesi, Yayın Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Kuruluşun, ilçesinde 2011 kurulan yılsonu itibarıyla ACSELSAN, 10 yönetmeliği selüloz 21 sodyum yönergesinin karboksimetil olduğu, türevlerinin raporun hazırlandığı üretimi tarih pazarlanması itibarıyla konusunda ise; 9 yönetmelik faaliyet göstermektedir. 17 yönergenin Şirket, yürürlükte yatırım bulunduğu işletmeye görülmüştür. geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden B- Teşkilat sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye 1- Teşkilatın mahsup edilerek yapısı: kredi ren kuruluşlar Şirkete ortak olmuşlardır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş 1935 yılında Etibank Genel Müdürlüğü adıyla kurulan, daha sonra Eti Holding sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin A.Ş. TL si nihayet T. Vakıflar Eti Maden Bankası İşletmeleri TAO Memur Genel Müdürlüğü Hizmetlileri unvanıyla Emekli yeniden Sağlık Yardım Sandığı teşkilatlandırılan Vakfına, Teşekkülün, %1,5 i oranında teşkilat yapısına TL si ilişkin T. Kalkınma hukuki gelişmelere Bankası yukarıda AŞ Personel Yardımlaşma mevzuat bölümünde Ek Sosyal yer rilmiştir. Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek kişiye aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile Kuruluş halen 233 sayılı KHK Ana Statüsü gereği, tüzel kişiliğe sahip, kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, faaliyetlerinde özerk sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermektedir yılında çalışmalarını, merkezde; Genel Müdürlük, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile on daire başkanlığı ile, taşrada; ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl Bigadiç, Emet, Kırka Bandırma Bor Asit Fabrikaları İşletme Müdürlükleri ile teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 yılında faaliyetlerini devreye sürdürmüştür. giren yeni kurutma hattıyla üretim kapasitesini ton/yıla Teşekkülün organizasyonu, bor dışındaki faaliyetlerinin özelleştirme tasfiye suretiyle sona erdirilmesine rağmen özellikle personelin, mevzuat zorunlulukları ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek üzere nedeniyle özelleştirme ihtiyaca göre kapsam belirlenememesinden programına alınan dolayı TKB ye ihtiyacın ait %76,83 üstünde oranındaki süre gelmiştir. Şirket hissesi, Soruna ÖYK nın çözüm getirmek için tarih 2010 yılında 2011/105 bir sayılı danışmanlık kararıyla firmasından özelleştirilmiş da hisselerin hizmet satın devri alınarak Teşekkülün organizasyon gerçekleştirilmiştir. yapısının kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır. Şirket, Yapılan 4046 çalışmada, sayılı Özelleştirme personelin Uygulamaları hiyerarşik kademelenmesi, Hakkında Kanun un unvan yapısı, 11 inci maddesi görev kapsamında yetkilerinin tespitinde Başbakanlık bütünlük, Yüksek iş Denetleme bölümü, yönetim Kurulu nun alanı denetimine genişliği, kontrol 6085 sayılı koordinasyonun Sayıştay Kanunu nun sağlanması, geçici atıl kapasite 4 üncü kaynak maddenin israfının 6 ncı önlenmesi, fıkrasında idarede yer alan rimli bir işleyişin tarihli sağlanması, 233 sayılı iletişim Kamu hızının İktisadi yükseltilmesi Teşebbüsleri açılarından Hakkında incelemeler Kanun Hükmünde çalışmalar Kararname, yapılmıştır sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Dünyadaki Sayıştay ın bor denetimine kimyasalları tabi alanında olmuştur. lider konumuna gelmiş olan Teşekkül, yıllarını kapsayan Stratejik Planı gereği yapılan iş analizi örgüt analizi Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede çalışması raporunda yer alan öngörüler doğrultusunda ülke ekonomisine sağladığı katkıyı daha da artırabilmek için, üretim alanlarında gerçekleştirdiği değişimi, kurumsal büyümeyi yönetimi destekleyecek kolaylaştıracak sistem odaklı bir

18 5 5 yapılanmaya ulaşma hedefiyle iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü personel performans yönetim sistemi kurulması. TOPLU konularıyla BAKŞ ilgili ihaleyi gerçekleştirerek, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmıştır. Firma yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğu raporları tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, yönetime Acıpayam sunmuş, ilçesinde Yönetim kurulan bu raporlar ACSELSAN, doğrultusunda selüloz sodyum tarih karboksimetil 404/1 sayılı kararı türevlerinin ile merkeze üretimi ait yeniden pazarlanması yapılandırılan konusunda organizasyon faaliyet göstermektedir. şemasını kabul Şirket, etmiştir. yatırım Bu organizasyon işletmeye yapısına geçiş dönemlerinde göre; finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım 1) Planlama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının adının; Strateji Geliştirme döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi, yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye 2) İşletmeler mahsup edilerek Dairesi Başkanlığının kredi ren kuruluşlar adının; Lojistik Şirkete Dairesi ortak olmuşlardır. Başkanlığı olarak değiştirilmesi, Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin 3) İdari %76,83'ü Sosyal oranında İşler Dairesi 462,5 Başkanlığı bin TL si ile TKB ye, Maden %19,67'si Arama oranında Maden Hakları 118,4 bin TL si T. Vakıflar Bankası TAO Memur Hizmetlileri Emekli Sağlık Yardım Dairesi Başkanlığının Teşekkül organizasyon yapısından kaldırılması, Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma 4) Teşekkül Ek Sosyal organizasyon Günlik Vakfına yapısında Yönetim %2'si oranında Bilişim 12 bin Sistemleri TL si de Dairesi Başkanlığı nın gerçek kişiye aittir. kurulması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, ) Teşekkül organizasyon yapısında Enerji Otomasyon Dairesi Başkanlığı nın kurulması, Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine 6) taşınmıştır. İnsan Kaynakları 210 dönüm Yönetim arazi üzerinde Geliştirme Dairesi m² Başkanlığı kapalı alanda, adının; İnsan ton/yıl Kaynakları teknik CMC Yönetimi 300 Dairesi ton/yıl Başkanlığı saf CMC üretim olarak kapasitesine değiştirilmesi, sahip olan fabrika, 2008 kabul edilmiştir. Bu ÖYK nın durumun gerektirdiği tarih kadro 2010/21 iptal sayılı ihdası kararıyla işlemlerinin 18 ayda yapılabilmesi özelleştirilmek için ilgili üzere özelleştirme merciler nezdinde kapsam gerekli programına girişimlerde alınan TKB ye bulunulması ait %76,83 kararlaştırılmış oranındaki Şirket değişikliklerin hissesi, ÖYK nın gerektirdiği atamalar tarih bir kısmı 2011/105 kaleten sayılı olmak kararıyla üzere yapılmıştır. özelleştirilmiş hisselerin devri gerçekleştirilmiştir. Şirket, 2005 yılından 4046 sayılı itibaren Özelleştirme Dünya bor Uygulamaları pazarında lider Hakkında konuma Kanun un gelmiş Eti 11 Maden inci İşletmeleri maddesi kapsamında Genel Müdürlüğünün Başbakanlık bu Yüksek konumunu Denetleme daha da Kurulu nun ileriye taşıması, denetimine pazar payını 6085 artırması, müşteri istek beklentilerini karşılaması, rekabet üstünlüklerini sürekli sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan yükselen bir trendle kalıcı duruma getirmesi büyük önem arzetmektedir tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 2011 Kararname, yılı sonunda 3346 ise Yönetim sayılı Kanun Kurulu nun diğer kanunlarda tarih Başbakanlık 439/15 Yüksek sayılı kararı Denetleme ile taşra Kuruluna teşkilatının yapılmış organizasyonu olan atıflar da Sayıştay a yeniden yapılmış yapılandırılmıştır.yapılan sayılır. hükmü incelemelerde gereğince Sayıştay ın bu değişikliklerle denetimine tabi birlikte olmuştur. raporun hazırlandığı tarihe kadar 7 defa Yönetim Şirketin Kurulu son Kararı beş yıllık alınarak faaliyetlerine gerek merkez ilişkin gerekse toplu taşra bilgiler teşkilatı aşağıdaki organizasyon çizelgede yapılarında değişikliklere gidildiği görülmüştür. Teşkilat şemasının 2011 yıl sonu Temmuz 2012 itibarıyla son durumuna (Ek:1/a b) de yer rilmiştir.

19 Karar Organı Teşekkülün mevzuat gereği en yüksek seviyede yetkili sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu,. TOPLU genel müdürün BAKŞ başkanlığında bir başkan beş üyeden oluşmaktadır Yönetim kurulunun Ağustos tamamı 2012 halka itibarıyla ait 1,5 milyon oluşumunu TL sermaye gösterir çizelge ile Denizli raporun İli, Acıpayam baş tarafında ilçesinde yer almaktadır. kurulan ACSELSAN, selüloz sodyum karboksimetil türevlerinin üretimi pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, yatırım işletmeye 2011 yılında geçiş dönemlerinde 57 toplantı yapan finansman yönetim ihtiyacını kurulu, Teşekkül ilk yıllarda faaliyetleri DESİYAB, ile ilgili daha sonra konularda T. Vakıflar toplam 576 Bankası ndan karar almıştır. kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden sonra, 1980 yılında işletmeye alınan tesisin kâra geçmemesi öz kaynak yaratılarak 3- Yürütme kredi geri organı: ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye Teşekkülün mahsup edilerek yetkili kredi sorumlu ren kuruluşlar yürütme Şirkete organı ortak Genel olmuşlardır. Müdürlüktür. Genel müdürlük, Şirketin genel 602 müdür, bin TL dört olan genel sermayesinin müdür yardımcısı tamamı ödenmiştir. Ek-1 de Şirketin gösterilen ödenmiş bağlı sermayesinin birimlerden oluşmuştur. %76,83'ü oranında Kuruluşun 462,5 5/11/2010 bin TL si tarihli TKB ye, %19,67'si sayılı Resmi oranında Gazete de 118,4 bin yayımlanmış TL si T. Vakıflar Ana Statüsü Bankası ile genel TAO Memur müdür yardımcısı Hizmetlileri dörde Emekli çıkarılmış, Sağlık boş bulunan Yardım genel müdür yardımcısı kadrosuna tarihli sayılı Resmi Gazete de Sandığı Vakfına, %1,5 i oranında TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel yayımlanan ortak karar ile atama yapılmıştır. Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek 4- kişiye Servisler aittir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, yapılan Genel Genel Müdürlük Kurulda 3 milyon merkez TL ye teşkilatında yükseltilmiştir. yer alan faaliyetleri raporun ilgili bölümlerinde yer almayan servislerden gerekli görülenlere aşağıda kısaca değinilmiştir. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik -Teftiş CMC Kurulu 300 ton/yıl Başkanlığı: saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 105 sayılı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki sorumluluklar kapsamında çalışılmaktadır. Başkanlık ÖYK nın faaliyetlerini tarih 1 başkan, 2010/21 2 refakat sayılı müfettişi, kararıyla 1618 başmüfettiş, ayda özelleştirilmek 2 şef 2 memur üzere özelleştirme ile yürütmektedir. kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket hissesi, Hazırlanan ÖYK nın teftiş programları tarih dahilinde 2011/105 Teşekkülün sayılı kararıyla tüm merkez özelleştirilmiş taşra birimlerinin hisselerin devri yıllık işlemleri teftiş edilerek gerçekleştirilmiştir. rapor düzenlenmekte, raporlarda talimat gerektiren Şirket, hususlar 4046 ilgili sayılı birimlere Özelleştirme intikal ettirilmektedir. Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci maddesi Bunlar kapsamında dışında Başbakanlık gerekli hallerde Yüksek gerekli Denetleme talimatlara Kurulu nun göre de denetimine tahkikat, inceleme, 6085 basit raporlar düzenlenmektedir. sayılı Sayıştay Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan 2011 yılı içerisinde 20 adet teftiş, 2 adet tahkikat, 7 adet inceleme 3 adet de tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun basit rapor düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Hükmünde Kararname, 3346 sayılı Kanun diğer kanunlarda Başbakanlık Yüksek Denetleme - Hukuk Kuruluna Müşavirliği: yapılmış olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Hukuk Sayıştay ın müşavirliği denetimine çalışmalarını, tabi olmuştur. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Şirketin Yetki son Sorumluluk beş yıllık Yönergesi faaliyetlerine hükümlerine ilişkin göre toplu yürütmektedir. bilgiler aşağıdaki çizelgede Hukuk Müşavirliği;. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, avukatlar İdari Hizmetler Servisi personelinden oluşmakta Teşekkül Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Taşra teşkilatında, işletme müdürlükleri organizasyon yapısındaki

20 7 7 hukuk birimlerinde ise; hukuk müşaviri /ya avukatlar ile idari personel bulunmaktadır.. TOPLU BAKŞ Taşra teşkilatında, ise yeterli sayıda Hukuk Müşaviri, avukat görevlendirilmiştir tamamı halka ait 1,5 milyon TL sermaye ile Denizli İli, Acıpayam Öte yandan ilçesinde özellikle kurulan tahkim ACSELSAN, gibi uluslar selüloz arası tecrübe sodyum gerektiren karboksimetil davaların yürütülmesinde türevlerinin üretimi serbest pazarlanması hukuk konusunda bürolarından faaliyet da göstermektedir. hizmet alımı Şirket, yolu yatırım ile yararlanılmaktadır. işletmeye geçiş dönemlerinde finansman ihtiyacını ilk yıllarda DESİYAB, daha sonra T. Vakıflar Bankası ndan kredi kullanarak karşılamıştır. Uzun bir yatırım döneminden Hukuk sonra, Müşavirliğinin 1980 yılında 2011 işletmeye yılı yükü alınan şu şekilde tesisin kâra olmuştur. geçmemesi öz kaynak yaratılarak kredi geri ödemelerinin yapılamaması üzerine, söz konusu krediler sermayeye 2010 mahsup yılından edilerek 2011 yılına kredi çeşitli ren konularda kuruluşlar 394 Şirkete dava ortak devretmiştir. olmuşlardır yılında 8 i Teşekkül tarafından, 43 ü ise Teşekküle karşı açılmış olmak üzere 51 yeni dava açılmıştır. Şirketin 602 bin TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %76,83'ü oranında 462,5 bin TL si TKB ye, %19,67'si oranında 118,4 bin TL si 2011 T. yılında Vakıflar Bankası TL TAO tutarında Memur 88 Hizmetlileri dava Teşekkül Emekli lehine, Sağlık Yardım TL tutarında Sandığı Vakfına, 44 dava ise %1,5 i Teşekkül oranında aleyhine sonuçlanmıştır. TL si T. Kalkınma Bankası AŞ Personel Yardımlaşma Ek Sosyal Günlik Vakfına %2'si oranında 12 bin TL si de gerçek 2012 kişiye yılına aittir. ise Sermaye alacak Piyasası tutarı 26,7 Kurulu'nun milyon TL olan 90; borç tarih tutarı 976,7 sayılı milyon izni TL ile olan kayıtlı 248 sermaye olmak sistemine üzere toplam geçen 338 Şirketin dava devretmiştir. kayıtlı sermaye Bu tavanı, davalardan ü ceza, 91 i hukuk, yapılan Genel 42 si icra, Kurulda 165 i 3 milyon idari davalar TL ye yükseltilmiştir. olup, 26 sı ise diğer konulardaki davalardan oluşmuştur. Şirketin Denizli ilinde olan yönetim merkezi Acıpayam ilçesine - İç taşınmıştır. Hizmetler 210 Müdürlüğü dönüm arazi : üzerinde m² kapalı alanda, ton/yıl teknik CMC 300 ton/yıl saf CMC üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 2008 Müdürlüğün sorumluluğunda temizlik, yemek, lojman, misafirhane gibi hizmetler olup önemli bir bölümü hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Hizmet alımları, Hazine Müsteşarlığından alınan izinler doğrultusunda Kamu İhale Kanunu ÖYK nın tarih 2010/21 sayılı kararıyla 18 ayda özelleştirilmek kapsamında çıkılan ihalelerle yapılmaktadır. üzere özelleştirme kapsam programına alınan TKB ye ait %76,83 oranındaki Şirket Teşekkül mülkiyetinde olup bor dışındaki madencilik faaliyetlerinin sona hissesi, ÖYK nın tarih 2011/105 sayılı kararıyla özelleştirilmiş hisselerin ermesi nedeniyle devri atıl durumda kalan, gerçekleştirilmiştir. özellikle rgi, koruma bakım yönünden Teşekküle külfet getiren yapılan ihalelerde satılamayan taşınmazlar ise bedelsiz Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 11 inci olarak Hazine ye devredilmektedir. Bu işler 2011 yılında Strateji Dairesi maddesi kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine 6085 sayılı Başkanlığına Sayıştay devredilmiştir. Kanunu nun geçici 4 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan Atıl durumdaki tarihli bina, 233 sayılı arsa, tesis Kamu v.b. İktisadi ihtiyaç Teşebbüsleri dışı yerlerin, Hakkında gereksiz masraf Kanun Hükmünde yapılmasına Kararname, meydan rilmeden 3346 sayılı satılmak Kanun suretiyle diğer kanunlarda tasfiyesi yönündeki Başbakanlık çabaların Yüksek Denetleme etkinlikle sürdürülmesi Kuruluna yapılmış önerilir. olan atıflar Sayıştay a yapılmış sayılır. hükmü gereğince Sayıştay ın denetimine tabi olmuştur. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR TARIM İŞLETMELERİ (TİGEM) 2011 YILI RAPORU

HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR TARIM İŞLETMELERİ (TİGEM) 2011 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL T.C SAYŞTAY BAŞKANLĞ TOROSLAR ELEKTRİK TARM İŞLETMELERİ DAĞTM A.Ş. GENEL 2011 YL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU (TİGEM) 2011 YL RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984

Detaylı

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI Bor; atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal yarı metal bir elementtir. (2) bor.balıkesir.edu.tr (1) (1) (1) BOR MADENİNİN TARİHÇESİ; Bor

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2009 ÖZET Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından bu yana artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D1/2/H.H.Ü-99/2 Karar Sayısı : 00-1/2-2 Karar Tarihi : 04.01.2000 (Önaraştırma) A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU. Üyeler : Dr. Kemal

Detaylı

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun Geçici 7. maddesi ne göre "2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer

(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu nun Geçici 7. maddesi ne göre 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer 5837 BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1) Kanun Numarası : 2840 Kabul Tarihi :

Detaylı

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076)

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18076) Bor Tuzlan, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13.6.1983 Sayı : 18076)

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Tarih : 31.01.2013 Sayı : İST.YMM.2013/ 232 Sirküler No : İST.YMM.2013/ 12 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlendi 6102 sayılı Türk

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 18.03.2014 Sirküler No : 2014/13 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ Bilindiği üzere Yeni Türk

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan 21/8/2014

Detaylı

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ Esra BAKKALOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Kurupelit / SAMSUN es.bakkaloglu@hotmail.com Bu çalışmada

Detaylı

AYLIK EKONOM DERG S EYLÜL 2013 MODEM KODU 192639 SAYI 2013/9

AYLIK EKONOM DERG S EYLÜL 2013 MODEM KODU 192639 SAYI 2013/9 AYLIK EKONOM DERG S EYLÜL 2013 MODEM KODU 192639 SAYI 2013/9 Türkiye nin maden rezervleri artıyor Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü nün hazırladığı 2012 yılına ait Temel Ekonomik Göstergeler Raporu'nda

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

13 Mart Çeyrek GSD Grubu

13 Mart Çeyrek GSD Grubu 13 Mart 2017 2016 4.Çeyrek GSD Grubu Kuruluş 1986 2015 sonu itibarıyla 214.483 Bin TL Konsolide net kar 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 2016 sonu itibarıyla 1.453.703 Bin TL

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,23/03/2016 Sayı:2016/14

Detaylı

2009-2013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER

2009-2013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER BÜYÜME TEMA 20092013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 ler Gösterge Adı Ölçü Birimi 2008 Gerçekleş. Gerçekleş. hedef Gerçekleşen (Mevcut Durum) Dönem sonunda

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler;

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler; BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ 23.01. 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU MAYIS 2013 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır. 2 ÖZET Dünya bor pazarı 2010 yılında ekonomik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2016/104-1 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6741 sayılı Kanun ile Başbakanlığa

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 14 İST, 31.03.2016 ÖZET: Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi. ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3 34752 Kadıköy İSTANBUL Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 216 ) 574 22 12 ĠSTANBUL, 28.02.2013 SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28537 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2015/33-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI Sirküler Rapor 10.07.2012/130-1 TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderilen 3 Temmuz 2012 tarihli

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı