2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR"

Transkript

1 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Belediye Meclis Üyesi Sıdıka İmran TOLACIOĞLU şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Belediyemizde Veteriner kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmayan personelin aylık ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Belgizar Yıldırım ın yapacağı inşaat için gazi olan oğlu nedeniyle kendisinden inşaat ruhsat harcı alınmaması talebi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin Belediye grupları itibari ile tespitine ilişkin karar Bakanlar Kurulunca tarihinde alınmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Resmi Gazetede Belediye gruplarına göre alınacak harçlar belirlenmiştir. Ayrıca Yasanın 2. Maddesinde 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir sınırlarına giren Belediyeler için belirlenen harçların %60 ı tahsil edilir hükmü mevcuttur. Bu nedenle tarih ve 2013/429 sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınan 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin; - İlan Reklam Vergisi - Eğlence Vergisi - İşgal Harcı - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harçları bölümlerinde uygulanan tarifenin kaldırılmasına; Aşağıda dökümü yapıldığı şekli ile uygulanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. Kanun : 2464 Madde : 15 İLAN REKLAM VERGİSİ İLAN VE REKLAMIN TÜRÜ a)dükkan, Ticari ve Sınai Müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan reklamların, beher m² yıllık olarak b)motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan reklamların beher m² den yıllık olarak c)cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m² den haftalık olarak (TL) 36,00 18,00 d)işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklâmlardan m² için yıllık olarak 48,00 e)ilan ve reklâm amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, 0,07 biblolar vb. her biri için f)maiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb beher m² 0,15 Kanun : 2464 Madde : 21 FIKRA : I/III EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE YERLERİ VE ALANI 1- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri Bar, Pavyon, Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabera, dansing, gibi eğlence yerlerinden çalışılan her 6,00 1

2 gün için a) 50 m2 ye kadar olan eğlence yerlerinden - 9,00 b) 51 m2-150 m2 arası - 12,00 c) 151 m2 300 m2 arası - 15,00 d) 301 m2 den yukarı - 18,00 e) 4 yıldızlı Otelde f) 5 yıldızlı Otelde - 24,00-30,00 2- Bilardo ve Masa Futbolu için eğlence yerlerinden çalışılan her gün için - 6,00 Kanun : 2464 Madde : 56 İŞGAL HARCI İŞGALİN TÜRÜ maddenin ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerinde yazılı işgallerden beher m² için günde maddenin ( 1 ) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,90 b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1, maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerden a)her taşıttan beher saat için 0,60 b)parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 1,20 0,90 Kanun : 2464 Madde : 60 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA HARCI İŞYERİNİN ALANI Her tür işyeri için yıllık olarak a)25 m2 ye kadar - 39,00 b)26 m2 100 m2 arası - 78,00 c)101 m2 250 m2 arası - 156,00 d) m2 arası - 240,00 e)500 m2 den yukarı - 360,00 Kanun 2464 Madde : 81 İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI İŞYERİNİN ALANI HER TÜR İŞYERİ İÇİN a)25 m2 ye kadar - 0,30 b) 26 m2 100 m2 arası - 0,42 c)101 m2 250 m2 arası - 0,48 d)251 m2 500 m2 arası - 0,54 e)501 m2 den yukarı - 0,60 05/03/2014 KARAR NO: Tahakkuk ettirilmeyen yola katılım bedellerinin halen yürürlükteki yasa geçerli olduğundan alınmamasına, tahakkuk edenlerin ise tahsil edilmesine, hiçbir kanun geriye dönük yürüyemeyeceğinden, tahakkuk eden bedellerin kaldırılmasında Belediyemizin yetkili olmadığına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Haydar Şahin tahakkuk eden ve etmeyen tüm yola katılım bedellerinin alınmaması doğrultusunda oy kullanmıştır. ) 2

3 05/03/2014 KARAR NO: Cumhuriyet Mahallesi Şarköy Yolunun İçkili Alanlar Bölgesine ilave edilmesi konusu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden Çevre ve Trafik komisyonunun görev süresi tamamlandığından dosyanın dairesine iade edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (B. Başkanı Fikret Akova, Levent Acartabak, Hasan Bayram Bu konuda Kaymakamlık Makamının olumlu görüşü olduğundan Şarköy Yolunun sağ tarafının içkili alanlar bölgesine ilave edilmesi yönünde oy kullandılar.) 05/03/2014 KARAR NO: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Gençlik Merkezimizde etkinlikler yapan, İlçemizde yapılan tüm bayram, açılış töreni ve etkinliklere çağrılan, İlçemizi Türkiye içerisinde temsil eden, tanıtımını sağlayan Halk Oyunları Ekibinin İlçemizi yurt dışında da temsil etmesi ve tanıtımını yapması amacıyla; Almanya, Bulgaristan, Avusturya ve Türkiye nin katılacağı Avrupa Birliği Projesinin Gençlik Buluşması programına Türkiye den sadece Kültürel paylaşım projesi ile katılacak olan Belediyemiz Gençlik Merkezinden aşağıda isimleri yazılı oyuncuların ailelerinden yazılı muvafakat alarak ve okullarına bilgi verilerek, hizmet içi pasaport işlemlerinin kendileri tarafından yapılmasına, seyahat sigortası ve katılım ücretlerinin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, bu konuda yapılacak işlemler ve yazışmalar için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 1- Ayfer Arıcan Halk Oyunları Ekibi Sorumlusu 2- Hüseyin Demirsaban Eğitmen 3- İlker Bartu Arıcan Oyuncu 4- Metin Çavdar Oyuncu 5- Emre Sofuoğlu Oyuncu 6- Yiğit Özkur Oyuncu 7- Mustafa Sağlam Oyuncu 8- Erdoğan Midilli Oyuncu 9- Burak Yiğit Oyuncu 10- Gürkan Telli Oyuncu 11- Nilay Öksüz Oyuncu 12- Zülal Yücel Oyuncu 13- Ece Ergül Oyuncu 14- Ayça Baldemir - Oyuncu 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören mahallesi Örentepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait P - O imar paftasında bulunan 443 ada 4 nolu parselin yer aldığı yapı adasının Kamu Kurum Alanı - Belediye Sosyal- Kültürel Tesisler Alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; Sağlık Bakanlığı Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin gün ve sayılı yazısında 443 ada 4 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsisli durumda olduğu, taşınmazda imar planı değişikliği ve tahsisin kaldırılmasına yönelik kurum görüşünün; ilçemiz Mahkeme Mahallesi Dikilitaş Suluklar Mevkii 309 ada 5 parselde kayıtlı m² lik taşınmazın Bakanlık adına tahsisi yapıldıktan sonra belediyemize bildirileceği belirtilmiş olduğundan ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Çoruk Köyü Yerleşik Alanında bulunan 2530, 2532, 2533 ve 2534 nolu parsellerin yer aldığı alanda tarihli Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları Revizyonunun maddesi hükümlerine istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; alt ölçekli imar planına esas kurum görüşlerinin toplanması ile dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 3

4 05/03/2014 KARAR NO: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde konut, ticaret gibi yapıların kat yüksekliklerinde yapılan değişiklik doğrultusunda; kent bütününde imar planlarındaki yapı adalarındaki yapılaşma tespitlerinin yapılarak yapı adalarında (hmaks) yükseklik değerlerinin belirlenerek revize edilmesi talep Yapılan incelemede; çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Hacı Mehmet Fevzi Köylü Terekesi tarafından verilen dilekçe ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi A nolu imar paftasında bulunan İlkokul lejantında bulunan yapı adasına Endüstri Meslek Lisesi yapılmak üzere Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı lejantı verilmesi ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan tapunun Şarköy 3258 ve 3259 parsel nosuna kayıtlı taşınmazların okul yapımı için tahsisi talep Yapılan incelemede; Belediyemiz Hukuk Servisinin 21/02/2014 gün ve 262/1911 sayılı yazısı ile Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hakimliğine sorulan görüş yazısının beklendiği anlaşıldığından ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Levent Acartabak oylamaya katılmamıştır.) 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Kocacami Mahallesi L R nolu imar paftası 123 ada 7 ve 8 nolu parsellerine kayıtlı ve PTT lejantlı taşınmazların ticaret lejantına alınarak Bitişik Nizam 5 katlı ticaret lejantlı yapı adasına dahil edilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; Belediyemiz Hukuk Servisinin 24/02/2014 gün ve 250/1686 sayılı görüş yazısında; sunulan plan tadilatının kabulü hakkında belediye meclisinin 07/01/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği ile bitişik nizam 5 katlı ticaret alanı lejantlı yapı adası bütünlüğü göz önüne alındığında herhangi bir yasal engelin bulunmadığının belirtilmiş olduğu, imar planlarına esas kurum görüşleri kapsamında Balıkesir PTT Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği görüşler doğrultusunda; plan değişikliği ile oluşturulan ada ayrım çizgisi ile 123 ada 6 nolu parselin tamamının Emniyet Hizmet ve Lojman Alanında bırakıldığı, 7 ve 8 nolu özel mülkiyete konu parsellerin PTT lejantından çıkartılarak bitişik nizam 5 katlı ticaret alanı lejantlı yapı adasına dahil edildiği ve yapı adası bütünündeki yapılaşma bütünlüğünün sağlandığı, yürürlükteki imar planında PTT lejantında eşdeğer bir alanın mevcutta var olduğu, söz konusu bölgenin enerji talebini karşılayan ve arazide mevcut olan trafo merkezinin imar planında da gösteriminin yapıldığı anlaşıldığından, L R nolu paftalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.(belediye Başkanı Fikret Akova red oyu kullanmıştır. ) 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi C nolu imar paftasında tapunun Geriş 721 ada 13 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın yer aldığı yapı adalarında yeşil alan, yol, otopark ve rekreaktif alan düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesi G nolu imar paftasında tapunun Ören-Ayaklı 253 ada 5 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu (TTA) - Turizm Tesis Alanı lejantlı yapı adasının, Müstakil Apart Otel Lejantına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından ve Meclis İmar Komisyonumuzun görev süresi sona ereceğinden, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 4

5 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan 1nci ve 2nci derece arkeolojik sit alanlarında hazırlanan Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifinin, görüş alınmak üzere Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep Yapılan incelemeler neticesinde; koruma amaçlı imar planı teklifi hakkında imar planına esas kurum görüşü alınmak üzere, dosyanın Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Mahkeme Mahallesi K nolu imar paftası 91 ada 1 parsel nolu taşınmaz maliki tarafından sunulan dosyada, ada ayrım çizgisi değişikliğine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; ada ayrım çizgisinin kadastral parsel sınırlarına getirilerek şuyulu durumun giderildiği görüldüğünden, K nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Pelitköy Belediye Başkanlığı nın gün ve 155 sayılı yazısı ekinde gönderilen Pelitköy 32 J IV C imar paftası 5820 nolu parselin yer aldığı yapı adasında taks=0,20 kaks=0,40 hmaks:6,50m. yapılaşma koşullu konut alanından, E:0,40 hmaks:4,50m. (1 kat) olacak şekilde ticaret alanına çevrilmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki Pelitköy Belediye Meclisinin gün ve 2014/06 sayılı kararının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1nci maddesi 2nci bendi gereği onaylanması talep Yapılan incelemede; plan değişikliği ile ticaret alanına dönüştürülmesiyle toplam emsalinde herhangi bir değişiklik getirilmediği ve yapı adasının yoğunluk bütünlüğünün korunduğu anlaşıldığından, imar planı değişikliğine ilişkin Pelitköy Belediye Meclisinin gün ve 2014/06 sayılı kararının; 6360 sayılı Kanunun geçici 1nci maddesi 2nci bendi hükümleri doğrultusunda onaylanmasına imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü Derneğinin tarihli talep dilekçesi ile gelişmekte olan ve büyüyen Burhaniye mizde spor potansiyelini karşılayabilmek için belediyemize ait belirlenen alanın spor tesis alanı olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılabilmesi ve yap işlet devret modeli ile kulübe 49 yıllığına tahsis edilebilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep Yapılan incelemede; ilçemiz Bahçelievler Mahallesi nolu imar paftasında belirlenen belediyemiz mülkiyetindeki alanın büyük bir kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında turizm+ii.konut alanında kaldığından talebin uygun olmadığına ve alternatif başka alanlarda söz konusu çalışmaların yapılması amacıyla, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Caddede pazaryerinin olduğu bölümün mevcut trafik yükünü kaldıramaz duruma geldiği ve bu alanda pazaryerine ait yapı adasının geriye çekilerek otopark düzenlemesi yapılması ve banka ATM lerinin de yerleştirilebileceği şekilde düzenlenmesi talep Yapılan incelemede; söz konusu alanda hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde pazaryerine ait yapı adası tarafında hattın geri çekilerek yolun genişletildiği, kaldırım alanlarında ve yol boyu otoparklarda düzenlemeye gidildiği anlaşıldığından, J nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Pelitköy Belediye Başkanlığının 15/01/2014 tarih ve 38 sayılı yazısı ekinde belediyemize gönderilen ve Pelitköy köyiçi mevkii U pafta 5234 nolu parselde kayıtlı bulunan 214 m² lik belediyeye ait taşınmazın kuran kursu yapılmak ve Burhaniye Müftülüğüne tahsis edilmesi şartıyla Maliye Hazinesine devri ile tarih ve 2013/20 say2ılı meclis kararıyla Müftülüğe devrini içeren kararının iptal edilmesini içeren 03/01/2014 gün ve 2014/03 sayılı Belediye Meclis Kararının, 6360 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi 2 nci bendi gereği onaylanması talep 5

6 Yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın kuran kursu yapılmak üzere ve Burhaniye Müftülüğüne tahsis edilmesi şartıyla Maliye Hazinesine devrine ilişkin Pelitköy Belediye Meclisinin gün ve 2014/03 sayılı kararının; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75nci maddesi d bendi ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi 2 nci bendi hükümleri doğrultusunda onaylanmasına ve Burhaniye Belediye Meclisimizin bu hususta daha önce almış olduğu 04/09/2013 gün ve 2013/305 sayılı kararının geri alınmasına imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliği tarafından gönderilen tarih ve 953 ve 956 sayılı talep yazılarında; ilçemiz Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallerinde enerji sıkıntısını gidermek ve can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla beton köşk tipi trafo konulması gerektiği ve bu amaçla imar planlarında belirlenen alanlarda imar planı değişikliğinin yapılması talep Yapılan incelemede; İlçemiz Hürriyet Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Alanı lejantlı yapı adasında 8 X 3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo yerleştirilmek üzere belirlenen 10 X 5 metre ölçülerindeki trafo tesis alanının düzenlenmesini ve yapı adasına civardaki yapılaşma koşulları da gözönüne alınarak maks.taks= 0.40 hmaks= 13,50 m. (3 kat) lejant verilmesini, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 8 X 3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo yerleştirilmek üzere belirlenen 10 X 5 metre ölçülerindeki trafo tesis alanının düzenlenmesini içeren, A nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliği tarafından gönderilen tarih ve 954 sayılı talep yazısında; ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde enerji sıkıntısını gidermek ve can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla beton köşk tipi trafo konulması gerektiği ve bu amaçla imar planlarında belirlenen alanda imar planı değişikliğinin yapılması talep Yapılan incelemede; ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1 adet alanda; 8 X 3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo yerleştirilmek üzere belirlenen 10 X 5 metre ölçülerindeki trafo tesis alanının düzenlenmesini içeren, I nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değiştirilmiş şekliyle kabul edilmesine Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Muhtelif zamanlarda belediye meclis kararıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimine havale edilen cadde ve sokaklara isimler verilmesini içeren toplu haldeki işlem dosyasına göre, söz konusu dosyada bulunan isimlerin ilçemizde belirlenecek cadde ve sokaklara verilerek belirlenmesi talep Yapılan incelemede; ilçemiz Ören Mahallesi Şehit Hakan Ünsal Caddesi kuzeyindeki yapı adaları arasındaki sokaklara batıdan doğuya doğru sırasıyla Sokak, Sokak, Sokak isimlerinin verilmesine, İskele Mahallesi 637. Sokak güneyindeki sokaklara batıdan doğuya doğru sırasıyla Sokak ve Sokak isimlerinin verilmesine, ilçemiz Geriş Mahallesinde yeni şehirlerarası otobüs terminali yapı adasının doğusundaki caddeye Gazi Süleyman Ağa Caddesi, aynı bölgede otogar sokak güneyindeki sokağa Hacı Köse Sokak isimlerinin verilmesine, ilçemiz Ören Mahallesi Ören Tepe Mevkiinin güneyinde bulunan caddeye Sanatçı Nihat Aydın Caddesi, aynı caddenin güneyindeki sokağa Sokak isminin verilmesine, ilçemiz Bahçelievler Mahallesinde Eğitimciler Sitesinin yer aldığı yapı adasının doğusundaki caddeye Öğretmenimiz Ata Ekren Caddesi, batısındaki caddeye Öğretmenimiz Mehmet Gürbüz Caddesi isimlerinin verilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesine göre Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Nurettin GEDİK ret oyu kullanmıştır.) 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Yunus Mahallesi 194 ada 71 parsel nolu taşınmazın yer aldığı yapı adasının bulunduğu R nolu imar paftasında yapılan inceleme sonucu imar planı tadilat numarasının işlenmediği ve söz konusu alandaki imar plan tadilatı hakkında tereddüte düşüldüğünden konunun incelenerek plan tadilatının geri alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep Yapılan incelemede; söz konusu tadilatın 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi b fıkrası uyarınca belediye meclisinin gün ve sayılı kararıyla kabul edildiği arşiv kayıtlarından 6

7 anlaşıldığından, talebe ilişkin dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Geriş Mahallesi L nolu imar paftasında yer alan bitişik nizam 3 katlı meskun konut alanı lejantlı 130 nolu yapı adasına, ticari lejant ve kat artışı verilmesini içeren imar planı değişikliği teklifinin kabulü talep Yapılan incelemede; bölgenin gelişim potansiyeli ve civarındaki yapı adalarının Merkezi İş Alanı (MİA) lejantlı 4 ve 5 kat yapılaşma koşullu alanlardan oluşmasından dolayı söz konusu yapı adasına Merkezi İş Alanı (MİA) lejantı verilmesini içeren ve belediye meclisinin gün ve sayılı kararıyla onaylanan nolu pafta 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda; yapı adasına bitişik nizam 4 katlı ticaret alanı lejantı verildiği, söz konusu yapı adasında ve kuzeyinde bulunan yapı adasının cephe hattında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yol genişlikleri ile ilgili hükümleri doğrultusunda ön bahçeli yapılaşma nizamı öngörüldüğü ve yapı adasına hmaks: 12,50 m. olarak hüküm getirildiği anlaşıldığından, L nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: İlçemiz Bahçelievler Mahallesi İmko Yapı Kooperatifi yanında mülkiyeti belediyemize ait olan 115 ada 1 parsel nosuna kayıtlı ve imar planında Kültür Tesis Alanı lejantlı yapı adasının emsal ve yükseklikle ilgili yapılanma koşullarının revize edilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulü talep Yapılan incelemede; Burhaniye Belediye Başkanlığına ait 115 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan Kültür Evi ve Hizmet Binası yapısının, yapılanma koşullarına göre oluşacak fiziki mekan açısından hizmet gereklerini karşılayamadığı anlaşıldığından, E:0,60 hmaks:6,50m. olan lejantının E:1,00 hmaks: 8,30 m. olarak düzenlenmesini içeren I nolu pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: S K nolu imar paftalarının birleşim yerlerinde koordinat sisteminin okunamaması ve birleşim yerlerindeki yapı adası gösterimlerinin örtüşmemesinden dolayı teknik hataların giderilerek paftaların düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması talep Yapılan incelemede; söz konusu imar paftalarında teknik hataların giderilerek düzeltmelerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Geliştirme Birimi tarafından yapılmasına, imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: sayılı yasanın 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 26/02/2014 tarihinden itibaren boş bulunan 1 adet 1. Dereceli Veteriner kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan personele ödenecek ücretin 07/01/2014 tarih ve 133 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden net 2.080,93 TL ücret ile 145 ek ödeme oranı olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 05/03/2014 KARAR NO: Gazilere, şehit ailelerine ve %40 ın üzerinde raporu olan özürlülere ve bunların 1. derece yakınlarına arsaları üzerine yapacakları inşaat için alınacak inşaat ruhsat harcında %50 indirim yapılmasına, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bu şekilde değişiklik yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. Fikret AKOVA Tarık ERDİL E. Oya ÖZARKON Belediye Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 7

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/06/2014 KARAR NO : 2014-190 Belediye Meclis Üyesi Melih ERSEZEN şehir dışında olmasından dolayı toplantıya katılamayacağından mazeretinin kabul

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI

GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLiS KARARI KARAR TARİHİ :05.12.2014 KARAR NUMARASI : 53 Bel. ve Mec. Başkanı Kamil ÖZ Kâtip Aysun YILDIRIM Kâtip Ahmet CÜLEN (Katılmadı) MECLİSİ TEŞKİL EDENLERİN Muhittin

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/11/2014 KARAR NO: 2014-340 Belediye Meclis Üyesi Süleyman Suavi SÖYLER rahatsız olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 023: Gündemin birinci maddesi; itibaren yeni seçilen Meclis

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1 2 3 4 1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA İLİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 18:00 de ve 05 Aralık 2014 Cuma günü saat 18:30

Detaylı