ÜNİVERSİTE MENTORU (GÖNÜLLÜ DANIŞMAN) EĞİTİMİ MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE MENTORU (GÖNÜLLÜ DANIŞMAN) EĞİTİMİ MODELİ"

Transkript

1 ISSN: e-jurnal f New Wrld Sciences Academy 2009, Vlume: 4, Number: 1, Article Number: 1C0010 EDUCATION SCIENCES Received: February 2008 Accepted: January 2009 Series : 1C ISSN : İbrahim Çankaya University f Firat Elazig-Turkiye ÜNİVERSİTE MENTORU (GÖNÜLLÜ DANIŞMAN) EĞİTİMİ MODELİ ÖZET Eğitim örgütleri ayakta kalabilmek, kendilerini daha hızlı yenileyebilmek ve sağlıklı bir işleyişe sahip labilmek için sahip ldukları insan kaynaklarından etkili biçimde yararlanmak zrundadırlar. İnsan kaynaklarından etkili şekilde yararlanabilmenin en önemli yllarından biri örgütler içerisinde gönüllü faaliyet alanları luşturarak, işgörenlerin aktif katılımını sağlamaya çalışmaktır. Bu çalışmanın amacı, zengin bir insan kaynakları ptansiyeline sahip üniversiteler bünyesinde, uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için mentr (gönüllü danışman) eğitimi mdeli rtaya kymaktır. Çalışmada gönüllü danışmanlık knusu üzerinde literatür taraması yapılmış ve gönüllü danışmanlığın üniversite örgütleri için önemi ve faydaları vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Gönüllü Danışmanlık, Gönüllü Üniversite Danışmanlığı, İnsan Kaynakları, Gönüllü Faaliyetler, Sinerji MODEL OF UNIVERSITY MENTOR EDUCATION ABSTRACT Educatin rganizatins are bliged t benefit frm the surce f human that they already have effectively in rder t stand, t renew themselves faster and t have a healthier prcess. One f the mst imprtant way t benefit frm the human surce effectively is t cnstitute vluntary activity areas and try t btain the active participatin f the staff. The aim f this study is t suggest the mentring (vluntary cunseling) educatin prgram t apply and t becme widespread at universities which have rich human surce ptential. In this study, the literature has been searched fr the vluntary cunseling and the imprtance and benefits f vluntary cunseling fr the university rganizatins have been emphasized. Keywrds: Mentr, University Mentring, Human Resurces, Vluntary Activities, Synergy

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Sanayi tplumu süreci ile birlikte hızlanan, eğitimi geniş kitlelere yaymaya çalışmanın snucunda, kullarda bireysel beklentilerin, bireysel ilgi alanlarının ihmal edilmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirebilmesi için yeterli fırsat alanlarının luşturulamaması gibi lumsuz snuçlar rtaya çıkmıştır. Kitle eğitiminin lumsuz larak nitelendirilebilecek yönlerinden birisi de kullarda öğrencilerin karar almada ve bireysel tercih yapabilmede özgür iradelerinin dışında hareket etmek zrunda kalmalarıdır. Kitle eğitiminde birçk alanda lduğu gibi rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de kurumsallaşmıştır. Eğitim hizmetlerinin kurumsallaşması, faydalarının yanı sıra lumsuz snuçları da rtaya çıkarmaktadır. Bunlardan bazıları; bireylerin daha az inisiyatif kullanmaları ve buna bağlı larak zamanla bireylerde atalet (tembellik) durumunun artması, bireylerin özel yeteneklerini zamanla daha az kullanabilmeleri ve özgüven algısı düşük bireylerin yetişmesi larak gösterilebilir. Bu durum bireysel eğitimin gelişimine engel bir durum teşkil etmektedir (Lebne,1999). Bu süreç, eğitim örgütleri içerisinde bireysel ilgi ve ihtiyaçları dikkate alan, bireysel tercihlere daha fazla önem verebilen, gönüllü danışmanlık ve gönüllü rehberlik daklı faaliyetleri zrunlu kılmaktadır. Bu çalışmada bireysel eğitimin bir parçası larak kabul edilen ve Türkçe karşılığı Gönüllü Danışmanlık anlamında kullanılacak lan mentr kelimesi, Latincede güven veren sadık bir arkadaş, akıl hcası, gönüllü danışman ve bilge kişi anlamlarında kullanılmaktadır (Macrina,2000). Mentrlük (gönüllü danışmanlık), prblemlere çözüm üretmeyi amaçlayan daha çk gönüllülerden luşan, örgüt içi prblemlere alternatif çözümler aramaya çalışan iyimser bir yaklaşım biçimidir (Freedman,1992:4). Burada, mentrlük (gönüllü danışmanlık), kurumsallaşan rehberlik hizmetlerinden farklı larak bireysel larak yürütülebilen ideal bir ilişki biçimi larak tanımlanmaktadır. Gönüllü danışmanlık ile ilgili alanyazında yer alan diğer bazı tanımlar ise şöyledir: Her türlü şartlar içerisinde özellikle çcuklara, gençlere, ailelere ve yetişkinlere yönelik yardımlar sunabilen bir yaklaşım biçimi lup, alanlarında dnanımlı lan ve gönüllü lan kişilerin, ssyal ve duygusal destek amaçlı faaliyetlerini içermektedir (Bva, Phillips, 1988). Çalışma rtamında ssyal yalnızlığı azaltmak, özgüveni artırmak, çalışanların ssyalleşmesine katkı yapmak, işi ve bireysel yetenekleri geliştirmek amacıyla verilen bir ssyal destek biçimidir (Ssik, Gdshalk, 2002: 19). Takım halinde çalışmayı benimseyen, bireylerin özgüvenini artırabilmeyi amaçlayan kişilerin, çevresindeki kişilerle birlikte deneyimlerini paylaşmasıdır (Wulff, Fetham, 2005). Bireyler arası ilişkilerde güveni, samimiyeti ve dürüstlüğü temel alan ilkeli bir danışmanlıktır (Ayaln, 2007). İş veya eğitim örgütlerinde çalışan veya örgüte dışardan gönüllü katılabilen, mesleğinde daha tecrübeli lan bireylerin, daha az tecrübeli lan bireylere akıl danışmanlığı yapmasıdır (Harrisn, 2006). Genç ve yetişkinlere gelecek ile ilgili yl göstermek, gençlere kariyer danışmanlığı yapmak, gençlerin duygusal srunlarına çözüm üretmek ve gençlerin ailelerine yönelik yl gösterici hizmetlerde bulunmaktır (Sheehy, 1976). Örgütler içerisinde sadece üyelere yönelik değil yöneticilere yönelik larak ta gönüllü akıl danışmanlığında bulunmaktır. (Masn, Bailey, 2004). İyi bir arkadaş lmak, iyi bir sırdaş lmak ve bu şekilde bireylere verilen bir duygusal destek biçimidir (Fagan, 1982). Sürekli öğrenmeye açık, bir kişisel gelişim uzmanlığıdır (Evans, 2007). Ssyal destek ve psikljik-danışmanlık alanlarında eğitim almış lan veya eğitim almayan, özgüveni yüksek, girişimci duygulara sahip, prensipleri lan, alanında iyi bir iş 116

3 tecrübesi lan bireylerin çevreye sunduğu yardım daklı faaliyetleridir. (Clutterbuck, 1992). Görüldüğü gibi alan yazında gönüllü danışmanlık ile ilgili farklı tanımlar vardır. Bu tanımlar dğrultusunda gönüllü danışmanlık ile ilgili şu snuçlar çıkarılabilir: Örgütlerin kendi içerisindeki deneyimli üyelerinden labileceği gibi, dışardan örgütlere gönüllü larak ta katılabilen bireylerin, örgüt üyelerine yönelik vermiş ldukları; Bir tür ssyal ve duygusal destek, Gönüllü danışmanlık, Güven kazanmak amaçlı bir paylaşım, İdeal ilişkiler kurabilmek, Kendi kendine liderlik edebilmek için örgüt üyelerine rl mdeli lmak, Takım halinde prblemlere çözüm aramak, Gönüllü sırdaşlık ve arkadaşlık ilişkileri geliştirerek bireylerin özgüvenlerini artırmaya çalışmak, Örgüt içi ilişkileri gözden geçirmek ve tarafsız larak denetlemek ve benzer faaliyetleri kapsamaktadır Gönüllü Danışmanlık Çeşitleri (Kınds f Mentring) Ssyal ve duygusal destek içeren gönüllü danışmanlık hizmetleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerinde bulunan eğitim, sağlık ve iş örgütleri içerisinde faklı şekillerde uygulanmaktadır. Örgütlerin ihtiyaçları ve özellikleri göz önüne alındığında gönüllü danışmanlık hizmetleri de bu ihtiyaçlar ve özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Başlıca gönüllü danışmanlık hizmetleri beş farklı şekilde sınıflandırılmıştır (Gren, 1995): Bire bir mentrluk (danışmanlık): Okul ve iş örgütlerinde gençler ve yetişkinlere yönelik destek hizmetlerini içerir. Gönüllü danışmanlar, bireylerle haftalık ve aylık larak düzenli görüşmeler yaparak prblemlere karşılıklı birlikte çözümler üretirler. Örnek larak duygusal, psikljik, ailevi, çevre ve akranlarından dlayı prblemi lan bireylere yönelik çözüm önerileri sunmak, meslek seçimi ve kariyer tercihi knularından yardımcı lmak. Grup mentrluğu (danışmanlığı): Gönüllü danışmanların, grup halinde seminerlere katılan yetişkin ve gençlere yönelik larak sundukları prgramlı hizmetlerdir. Öğretmenlere, öğrencilere ve yöneticilere yönelik prje eğitimi faaliyetleri knularında danışmanlık yapmak. Takım mentrluğu (danışmanlığı): Takım çalışmasının yaygın lduğu eğitim ve iş örgütlerinde takım liderlerine ve üyelerine yönelik birlikte verilen hizmetleri içermektedir. Bireylerin örgüte bağlılığını artırmak ve bireylerin verimliliğini artırmak amacıyla, bireylere verilen ssyal ve psikljik destekleri içermektedir. İş ve sağlık örgütlerinde daha yaygındır. Akran mentrluğu (danışmanlığı): İş örgütlerinde çalışan persnelden, kul örgütlerinde ise gönüllü ve yetenekli lan öğrenciler arasından seçilen veya dışardan gönüllü labilen kişilerin, örgüt üyelerine yönelik larak sundukları beceri geliştirmek, pzitif iletişim kurmak, güven kazanmak, mtivasynu artırabilmek v.b. alanlarda verilen hizmetleri kapsamaktadır. 117

4 E-mentrlük (danışmanlık): Bireylerin, daha klay srunlarını paylaşabildikleri ve uzaktan iletişim teknljileri aracılığıyla sürdürdükleri hizmetleri içermektedir. Gönüllü danışmanlık hizmetlerini sürdüren kişilere mentr (gönüllü danışman)denir. Gönüllü danışmanlık hizmetlerini sürdürenlerin genel larak rlleri üç kategride sınıflandırılmıştır (Herrera, Vang ve Gale, 2005:22): Kişisel gelişime yönelik rlleri: Gönüllü danışmanların amacı örgüt içersindeki bireylerin özel yeteneklerini, temel becerilerini geliştirmeye çalışmaktır. Çalışanların iş rtamına dönük beklenti ve önerilerini değerlendirmek ve hayata geçirmek knusunda yönetim ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterirler. Bunun yanı sıra bireylerin duygusal srunlarına ve iş rtamından kaynaklanan srunlarına yönelik birlikte çözüm arayışları geliştirmeye çalışırlar. Çalışma rtamına yönelik rlleri: Gönüllü danışmanların temel rlleri arasında, çalışanlar içerisinde rtaya çıkan srunları çözmek, çalışanlar ve yönetim arasındaki srunlara yerinde çözüm üretmeye çalışmak, çalışma rtamlarının daha iyi hale getirilebilmesi için çalışanların görüş ve önerileri ile luşturulan rtak kararları hayata geçirmeye çalışmak gibi faaliyetler yer almaktadır. Örgütün çevresine yönelik rlleri: Çalışanların ailevi prblemlerine danışmanlık ve rehberlik yapmak, çalışanların özel hayatlarında aşamayacakları prblemleri karşısında çözüm önerilerinde bulunmak, örgütün çevre üzerinde etkiliğini artırmaya yönelik çalışanlar ile birlikte stratejiler geliştirmek gibi faaliyetler yer almaktadır. Gönüllü danışman bireylerin güven duydukları hem bir rehber hem de daha deneyimli iş tecrübesine sahip lan bir kişidir. Özellikle kul örgütlerinde yeni larak göreve başlayan öğretmenlerin ve kula yeni gelen öğrencilerin kula uyum sağlaması ve nlara yl göstermeye yönelik hizmetlerde bulunmaktadırlar. Bunların yanı sıra gönüllü danışmanların rlleri iki ana unsur etrafında yğunlaşmaktadır. Birincisi kariyer geliştirmeye yardımcı lmak, ikincisi ise psikljik destek sağlamaktır. Örgütsel faaliyetlere spnsr bulmak, çalışanlara liderlik etmek, öğrencilere kçluk yapmak, kariyer geliştirmeye yardımcı lmak alanı içerisinde değerlendirilmektedir. Danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri, arkadaşlık ve rl mdelliği ise psikljik destek alanı içerisinde değerlendirilmektedir (Zelditch, 1990) Gönüllü Danışmanlık Hizmetlerinin Rehberlik Hizmetleri İle Karşılaştırılması (T Cmpare Mentring Services With Guidance Services) Gönüllü danışman görevi üstlenen bireylerle, rehberlikhizmetlerini yürüten bireyler arasında benzerlikler lmasına rağmen gönüllü danışman hizmeti veren bireylerin farklı yönleri vardır. Bunların başında örgütler içerisinde çalışanlara yönelik prje danışmanlığı yapmak ve örgüte ait faaliyetlere spnsr bularak, yeni eknmik kaynak desteği sağlamak gibi faaliyetler yer almaktadır (Smith, 2007). Gönüllü danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini bireysel larak yürütürler, gönüllü danışman bir yönü ile hizmet ettiği örgüte yönelik çalışmalar ve prjeler için spnsr arayan bir kişidir, bir yönüyle de tarafsız bir uzman larak örgütlerdeki ilişkileri denetleyen kişidir. Gönüllü danışmanlık hizmetlerini yürüten bireylerle, rehber danışmanlık hizmetlerini yürüten bireyler arasındaki diğer farklılıklar genel larak şunlardır (Weiss, 2006:6). 118

5 Tabl 1. Gönüllü danışmanların rehber-danışmanlardan farklılıkları (Table 1. Differences vlunter mentrs frm guidence-cunsellrs) Gönüllü Danışmanlar Rehber-Danışmanlar Çalışanlar arasından veya dışarıdan gönüllü larak katılabilmektedirler. Takım halinde çalışmaya daklıdırlar. İletişim kurdukları bireylerle aralarında duygusal bir bağ vardır. Örgütsel değerlerden kaynağını alırlar. İşi geliştirmek, kariyer planlamak ve ssyal faaliyetleri rganize etmek gibi görevlerde bulunurlar. Hizmetlerini sadece örgüt üyelerine yönelik değil, çevre karşısında örgütün etkiliğini artırmaya yönelik larak ta sürdürürler. Deneyim ve birikimlerini aktararak örgüt içerisinde tecrübeli ve gönüllü kişilerinde bu görevlerde bulunmalarına katkı sağlarlar. Resmi görevlendirme ylu ile hizmetlerini yürütmektedirler. Faaliyetlerini bireysel larak yürütürler. İletişim kurdukları bireylerle aralarındaki mesafe daha resmidir. Resmi nrmlardan kaynağını alırlar. Çalışmalarını resmi bir görev larak sürdürürler. Daha çk prblemler karşısında çözüm önerileri sunarlar. Faaliyetleri örgüt içerisindeki faaliyetlerle sınırlıdır. Kendilerinden snra yerlerine gelebilecek kişilerin yetiştirilmesinden srumlu değildirler 1.3. Gönüllü Danışmanlığın Amaçları (The Aims f Mentring) Gönüllü danışmanlık hizmetlerinin temel amaçları arasında şunlar yer almaktadır: Hedef kitle içerisinde lan persnel veya öğrencilerin duygusal ve ssyal srunlarını çözmeye yönelik rehberlik yapmak, Persnelin veya öğrencilerin görüş, öneri, beklenti ve taleplerini değerlendirmek, Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik larak birlikte stratejiler belirlemek, Kaygı ve stres luşturan durumları tespit etmek ve bu knuda persneli veya öğrencileri cesaretlendirmek, Persnel veya öğrencilerle düzenli larak görüşmek ve nlara geri bildirimler sunmak, Persnelin veya öğrencilerin mesleki beklentilerini tespit etmek ve nları kariyer eğitimi için desteklemek, Persnel veya öğrenciler arasında kaynaşmayı hızlandırmak, Üyelere, takım halinde çalışma becerisini kazandırmaya çalışmak, Prblem çözebilmeyi klaylaştırmak, Örgüt üyelerinin deneyimlerini ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak, Çalışma rtamında güven duygusunun artmasına katkı sağlamak, Değer daklı yönetim anlayışının gelişmesini hızlandırmaya çalışmak, Örgüt içerisindeki yerel kaynakları etkili kullanma bilincini geliştirmeye katkı sağlamak, Öğrencileri ve persneli üretkenliğe teşvik etmek, Örgüt rtamında ataleti azaltmaya çalışmak, Çalışma rtamındaki paylaşımı artırmak ve örgüt kültürünü güçlendirmeye çalışmak, 119

6 Persnel veya öğrenciler ile birlikte geziler ve ssyal etkinlikler düzenleyerek nların üyesi ldukları örgüte lan bağlılıklarını artırmaya çalışmak Gönüllü Danışmanlarının Temel Görev alanları (The Base Duties f Mentrs) Mevcut örgütlere yönelik gönüllü danışmanlık yapanların temel görev alanları şunlardır(zelditch, 1990). Tabl 2. Gönüllü danışmanların temel görevleri (Table 2. The baseies duty f mentrs) Çalışanların prblemini çözmeye yardımcı lmak, Kariyer danışmanlığı yapmak, Prje danışmanlığı yapmak, Mesleki amaçlı geziler rganize etmek, Çatışmaları çözmek için arabuluculuk yapmak. Özel yeteneklerle ilgilenmek, Etkinlikler için spnsr bulmak, Etkili iletişim seminerleri vermek, Persnelin öneri ve yaklaşımlarını dikkate almak. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Dünyada eğitim örgütleri içerisinde gönüllü danışmanlık hizmetleri giderek önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde Chicag Lyla Üniversitesinde Tıp Fakültesinde en kıdemli akademisyenler mentrluk faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere ve mesleğe yeni başlayan, uzmanlık eğitimi süreci içerisinde lan dktrlara yönelik larak, akıl hcalığı, prje danışmanlığı, rehberlik, rl mdeli, takım kçluğu, sırdaşlık yaparak ssyal ve duygusal destek rtamı luşturmaktadırlar (Tbin, 2004). İngiltere de ise üniversitelerde görev yapan deneyimli akademisyenler, yaş gurubu gençlerle iletişim prblemleri yaşayan ailelere danışmanlık yapmaktadırlar. Kadınlara yönelik iş bulma fırsatları knusunda seminerler vererek, kariyer danışmanlığı ve mesleki mentrluk faaliyetlerini sürdürmektedirler (Clutterbuck and Ragins, 2002). Türk Eğitim Sistemi içerisinde gönüllü danışmanlık hizmetlerinin yaygın larak uygulanmadığı söylenebilir. Türk eğitim sistemi içerisinde kul örgütlerinde ve özellikle üniversitelerde yaygın larak rehberlik hizmetleri, medik- ssyal hizmetler bünyesinde görev yapan rehberdanışmanlar tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada, dünyada giderek yaygınlaşan, frmal faaliyetlerle sınırlı lmayan, rehberlik hizmetlerinden daha kapsamlı lan, gönüllü yapılan, duygusal ve ssyal bir destek biçimi lan, gönüllü danışmanlık hizmetlerinin Türk Eğitim Sistemi içerisinde yaygınlık kazanmasına yönelik larak üniversitelerde uygulanabilirliğine vurgu yapılarak, gönüllü danışmanlık hizmetlerinin önemi ve üniversite örgütlerine kazandırabileceği faydalar üzerinde durulmaktadır. 3. TÜRKİYE DE GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTE DANIŞMANI EĞİTİMİ MODELİ (MODEL OF EDUCATİNG UNİVERSİTY MENTOR İN TURKEY) Gönüllü danışmanlık hizmetleri, sn yirmi yıl içerisinde yaygınlaşmaya başlayan ve özellikle üniversitelerde öğrencilere yönelik ihmal edilen duygusal destek hizmetlerini, öne çıkarmaktadır (Halai, 2006). Gönüllü danışmanlık hizmetleri, özellikle şiddet eylemlerinin giderek artığı Amerika Birleşik Devletleri başta lmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan kullarda risk altında bulunan çcuk ve yetişkinlere yönelik yapılan kariyer planlaması ve 120

7 ssyal destek hizmetleri şeklinde yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır (Becker, 1994). Gönüllü danışmanlık hizmetleri önce özel şirketlerde ve sağlık örgütlerinde, 1990 lı yıllardan snrada eğitim örgütleri arasında giderek yaygınlaşan, özellikle üniversite örgütleri içerisinde, gençlerin temel duygusal beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik larak uygulanan bireysel veya grup halinde yapılan destek prgramlarından luşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan gönüllü danışmanlık hizmetleri eğitimleri dört aşamadan luşmaktadır. Bunlar; Gönüllü danışmanlık adaylığı dönemi, Gönüllü danışmanlıkta tecrübe edinme dönemi, Gönüllü danışmanlık adaylığından ayrılma dönemi ve Bağımsız bir gönüllü danışman larak çalışma dönemi dir (Kram, 1983). Gönüllü danışmanlık hizmetlerinin üniversite örgütleri içerisinde yaygınlaşmasını sağlayan temel faktörler şunlardır (Barnett, 2008:12): Üniversite örgütlerinde rehberlik faaliyetlerinin sınırlı düzeyde kalması, Üniversite örgütlerinde giderek artan takım çalışması gerekliliği, Öğrencilerin ve çalışanların duygusal desteğe ihtiyaç duymaları, Mevcut öğrencilerin yönetime katılımın yetersiz lması, Üniversite içerisinde çalışanlara ve öğrencilere sınırlı rller verilmesi, Öğrencilerin, rehber ve danışmanlarına güven duygusunun yetersiz lması, Mesleki kariyer açısından öğrencilerin bilgilerinin ve deneyimlerinin yetersiz lmasıdır. Türkiye de üniversitelerde gönüllü danışmanlık hizmetler yerine, rehberlik- danışmanlık hizmetleri yaygınlık göstermektedir. Rehberlikdanışmanlık hizmetleri, resmi bir statüye ve ayrı çalışma rtamına sahip uzman psiklglar ve danışmanlar tarafından yürütülmektedir. Her bölümde rehberlik hizmetleri verebilen uzmanlar bulunmadığı için üniversitelerin ssyal hizmetler daire başkanlıkları bünyesinde ve sınırlı mekânlarda rehberlik hizmetleri verilmektedirler. Danışmanlık hizmetleri ise daha çk ders danışmanlığı ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum danışmanlık hizmetlerinin bireysel larak yürütülmesini ve yaygınlaştırılmasını zrunlu kılmaktadır. Türkiye de mevcut üniversite örgütlerinde gönüllü danışmanlık eğitiminin sistemli larak yürütülebilmesi için üç aşamalı bir süreç izlenecektir bu aşamalar şunlardır. Tabl 3. Gönüllü üniversite danışmanı eğitimi aşamaları (Table 3. The stages f university mentr educatin) 1.AŞAMA Üniversite rektörlüğü bünyesinde psiklgların, rehber-danışmanların, ssyal hizmet uzmanlarının, örgüt içinden veya dışından labilen ve alanında mesleki deneyimi veya bilgi birikimi lan gönüllü bireylerin başvurup faaliyetlerini yürütebilecekleri bir krdinasyn biriminin luşturulması 2. AŞAMA Bu birimde gönüllü larak çalışanların, yeni katılabilecek lan gönüllü danışman adaylarına yönelik eğitim prgramlarının hazırlanması 3. AŞAMA Danışmanlık krdinasyn merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek lan danışman adaylarının üniversite içerisinde veya diğer örgütlere yönelik gönüllü hizmetlerini ve birikimlerini yeni adaylara aktarmaya devam etmeleri süreci 121

8 Gönüllü danışman adaylarını yetiştirmeye yönelik ilk eğitim faaliyetlerinin süresi bir yıl larak planlanmaktadır. Bir yıllık hazırlık eğitimi alan gönüllü danışman adayları bir snraki yıl içerisinde yeni gönüllü danışman adaylarının eğitiminde de rl alacaktır. Zamanla mevcut üniversite içerisinde gönüllü larak danışmanlık eğitimi çalışmalarına yeni katılmak isteyen persnel, öğrenci ve mezun öğrencilerin eğitim prgramlarını ve danışmanlıklarını ise, sn danışmanlık eğitimine katılmış lanlar yürüteceklerdir. Gönüllü danışmanlık eğitiminin öncelikli hedef kitlesi üniversite örgütü içerisinde yer alan yöneticiler, akademisyenler, memurlar ve öğrencilerdir. Üniversite bünyesinde verilecek eğitim süresi snrasında gönüllü danışmanlık yapmaya hak kazanan mevcut üniversitedeki idari ve akademik persnel, öğrenciler, mezun öğrenciler veya dışarıdan gönüllü larak katılanlar üniversitenin gönüllü danışmanlık faaliyetlerini yürütebilecekler ve rektörlük bünyesinde luşturulan gönüllü danışmanlık krdinasyn merkezine kayıtlı larak görev yapabileceklerdir. Danışmanlık krdinasyn merkezi, üniversite yönetim kurulu ile işbirliği içerisinde çalışacaktır. Üniversite bünyesinde ilk larak faaliyet gösterecek lan gönüllü danışmanlar bir araya gelerek, üniversite rektörlüğü bünyesinde danışmanlık faaliyetlerini düzenli larak yürütebilmek için ve gönüllü danışmanların kendi aralarında planlama ve işbirliği yapabilmelerini klaylaştırabilmek için gönüllü bir üniversite krdinatör danışmanı seçeceklerdir. Gönüllü üniversite krdinatör danışmanın süresi bir yıldır ve diğer danışmanlar gönüllü larak sırayla krdinatör görevinde bulunacaklardır. Mevcut gönüllü danışmanlık yapma hakkı elde edenler, aylık larak krdinasyn merkezinde üniversite krdinatör başkanlığında tplanarak, değerlendirme ve yeni stratejiler belirleme çalışmalarını yürütebileceklerdir. Gönüllü danışmanlık faaliyetlerine katılacak lan kişiler, üniversitenin mevcut persneli ve öğrencileri ile mezun öğrenciler veya dışarıdan deneyimli bireylerden luşabilecektir. Danışman adayları çalışmalarını gönüllü larak yürüteceklerdir. Gönüllü üniversite danışmanı yetiştirme süreci şema larak (Şekil 1) ise şu şekilde gösterilmiştir. Gönüllü yönetici, gönüllü akademisyen ve gönüllü öğrenci danışmanları, birbirleriyle işbirliği içerisinde lup, takım bilinci içerisinde faaliyetlerini sürdürülebileceklerdir. Türkiye de her üniversite bünyesinde ilk danışmanlık eğitimine katılacak lan gönüllü danışman adayları daha snra rtaya çıkabilecek gönüllü katılımcıların eğitilmesi görevini sırası ile üstlenebileceklerdir. Türkiye de üniversite örgütlerinde uygulanabilecek lan gönüllü danışmanlık eğitimi yukarıdaki şekilde de vurgulandığı gibi üç ayrı alanda gerçekleştirilecektir: Yönetici danışmanı eğitimi, akademisyen danışmanı eğitimi, öğrenci danışmanı eğitimi. 122

9 Gönüllü Danışman Krdinasyn Merkezi Gönüllü İlk Yönetici Danışmanlar Gönüllü İlk Akademisyen Danışmanlar Gönüllü İlk Öğrenci Danışmanlar Gönüllü Yönetici Danışmanı Adayları Gönüllü Akademisyen Danışmanı Adayları Gönüllü Öğrenci Danışmanı Adayları Şekil 1. Gönüllü danışman hizmetleri iletişim şeması (Figure 1. The cmunicatin plan f mentr services) Gönüllü Yönetici Danışmanı Eğitimi: Bu alanda danışmanlık eğitimine katılmak isteyenler öncelikle mevcut üniversitenin idari kadrlarında görevli lan persnel arasından veya dışarıdan gönüllü larak başvurabileceklerdir. Bu alanda danışmanlık hizmetleri eğitimi alan yöneticiler, srumlu ldukları idari alanlarda çalışan persnellere yönelik gönüllü danışmanlık yapabileceklerdir. Bu alanda danışmanlık eğitimine katılabileceklerin taşımaları gereken genel özellikleri ve ulaşılmak istenilen hedef rller şunlardır. Tabl 4. Gönüllü yönetici danışmanı eğitimi (Table 4. Educatin f manager mentr) Gönüllü Yönetici Danışmanı Eğitimine Katılabilecekler Aranan Özellikler Hedefler Daire Başkanları Başkan Yardımcıları Üniversite Sekreteri Fakülte Sekreterleri Bölüm Sekterleri Alanında en az 5 yıllık iş deneyimi lmalı, Mevcut işyerinde çalışıyr lmalı veya dışarıdan gönüllü katılmalı, Etkili iletişim kurabilmeli, Takım halinde çalışmayı benimsemeli, Öğrenmeye açık lmalı, İyi bir gözlemci ve dinleyici lmalı. İş rtamında persnele yeteneklerine göre görev verebilmek, Persnelin psikljik ve duygusal srunlarını çözebilmek, Persnelin yeteneklerini desteklemek, Persneli kariyer eğitimine yönlendirmek, İş rtamında çalışma takımları luşturabilmek, Persnel ile birlikte işi geliştirme amaçlı prjeler luşturabilmek. 123

10 Yönetici danışmanı eğitimine katılabilecek adaylar için psiklg, danışman, ssyal çalışma uzmanlarının ve deneyimli gönüllülerin yer aldığı grup tarafından verilen eğitim süreci içerisinde yapılacak faaliyetler şunlardır: Özel sektör veya diğer kuruluşlara yönelik geziler düzenlemek. Etkili iletişim seminerleri düzenlemek, takım halinde çalışabilme faaliyetleri düzenlemek, kariyer eğitimi, mtivasyn teknikleri, liderlik yaklaşımları knularında seminer ve görsel filmler izletmek. İş rtamında stresi azaltabilmek ve işi daha esnek hale getirebilmek knusunda eğitici seminerler vermek. Gönüllü Akademisyen Danışmanı Eğitimi: Bu alanda danışmanlık faaliyetlerine katılabilecek kişilerin, özellikleri ve hedef rller şunladır. Gönüllü Akademisyen Danışmanı Eğitimine Katılabilecekler Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri Okutmalar, Uzmanlar. Tabl 5. Gönüllü akademisyen danışmanı eğitimi (Table 5. Educatin f academician mentr) Aranan Hedefler Özellikler Alanında en az 3 yıllık iş deneyimi lmalı, Gönüllü lmalı, Öğrencilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmeli, Alanındaki yurt içi ve yurt dışı iş imkânlarını iyi takip etmeli, İyi bir dinleyici ve iyi bir gözlemci lmalı, Prje çalışmaları knusunda deneyimli lmalı, Öğrencilerin önerilerine ve yeni yaklaşımlarına açık lmalı, Hşgörülü lmalı. Öğrencilerle birlikte takım halinde çalışabilmek, Kariyer planlaması yapabilmek, Öğrencileri mtive edebilme tekniklerini öğrenebilmek, Özel yetenekleri desteklemek, Öğrenci srunları dinlemek ve çözümler üretebilmek, Öğrenciler ile birlikte iş deneyimleri kazanmak amaçlı prjeler hazırlamak. Öğrencilere çk yönlü danışmanlık yapabilmek Akademisyen danışmanlığı eğitimine katılabilecek adaylara yönelik psiklg, rehber danışman, alanında uzman deneyimli kişiler ve ssyal çalışma uzmanlarının desteğinde, etkili iletişim dersleri, etkili dinleme dersleri, ssyal prblemleri çözebilme teknikleri, mtivasyn ve stresi azaltabilme ylları knusunda dersler verilecektir. Kariyer danışmanlığı, alana yönelik yurt içi ve yurt dışı iş imkânları knusunda bilgilendirici seminerler verilecek lup ve mesleki amaçlı iş gezilerinin yapılacaktır. Gönüllü danışmanlık eğitimi alan akademisyenler öğrencilere, idari persnele ve çalışma rtamındaki meslektaşlarına yönelik gönüllü danışman labilirler. Gönüllü Öğrenci Danışmanı Eğitimi: Bu alanda gönüllü danışmanlık faaliyetlerine katılabilecek aday öğrencilerin taşımaları gereken özellikleri ve kazanmaya çalışacakları hedef rl davranışları şunlardır. 124

11 Öğrenci Danışmanı Eğitimine Katılabilecekler Üniversitenin Mevcut veya Mezun Öğrencileri Tabl 6. Gönüllü öğrenci danışmanı eğitimi (Table 6. Educatin f student mentr) Aranan Hedefler Özellikler Alanında 3. veya 4. sınıf öğrencisi lmalı veya mezun lmalı, Gönüllü lmalı, Ssyal faaliyetlere önem vermeli, İyi iletişim kurabilmeli, İyi bir dinleyici lmalı, Alt sınıftan srumlu lduğu ders lmamalı, Sabırlı lmalı, Görüş ve önerilere açık lmalı İyi arkadaş labilme yllarını öğrenmek, Planlı çalışabilmek, Hedefleri iyi belirlemek, Mesleki alan ile ilgili iş sahalarını bilmek, Takım halinde prje üretebilmek, Danışmanlık ve Rehberlik faaliyetlerinde bulunabilmek, Alan ile ilgili yurt içi ve yurt dışı prje faaliyetlerinde görev almak, Alt sınıflardaki öğrencilerin prblemlerini çözebilmek Bu alanda eğitim alabilecek gönüllü danışman adayı öğrencilere yönelik sunulabilecek eğitim prgramı içerisinde, alana yönelik gezilerin düzenlenmesi, danışmanlık knusunda seminerlerin verilmesi, etkili dinleme ve etkili iletişim knusunda derslerin verilmesi, kariyer planlaması knusunda seminerlerin verilmesi, planlı ve etkili çalışma teknikleri knusunda derslerin sunulması, mtivasyn teknikleri ve prje hazırlama faaliyetleri knularında seminerlerin verilmesi yer alacaktır. Gönüllü öğrenci danışmanlığı eğitimine katılan öğrenciler kendi sınıflarındaki öğrencilere, alt sınıflardaki öğrencilere, başka bölümlerdeki veya fakültelerdeki öğrencilere yönelik gönüllü danışman labilirler. 4. SONUÇ (RESULT) Örgütlerin sağlıklı işleyebilmeleri ve hızlı değişime ayak uydurabilmeleri için üyeleri arasında frmal ilişkilerin yanı sıra infrmal ilişkilere de önem vermeleri gerekmektedir. İnfrmal ilişkilerin başında örgüt içerisinde değerlerle yönetim yaklaşımını ve gönüllü katılım faaliyetlerini yaygınlaştırmak yer almaktadır. Temel sermayesi insan kaynakları lan eğitim örgütleri içerisinde bulunan üniversitelerin, kendi kendini besleyebilen, dışa daha az bağımlı labilen, insan kaynaklarından daha fazla faydalanabilen ve çevre ile insan kaynakları alış verişi knusunda daha esnek örgütsel özellikler kazanabilmeleri için gönüllü danışmanlık vb gönüllü katılım faaliyetlerini yaygınlaştırılmaları gerekmektedir. Diğer ssyal örgütler gibi üniversite örgütleri de ihtiyaç duydukları alanlarda sahip ldukları insan kaynaklarını işe kşarak tplumun ihtiyaç ve beklentilerine daha hızlı cevap verebilirler. İhtiyaçlarını giderebilmek için çevreye bağımlı lan ve meydana gelebilecek kas durumlarından hızlı bir şekilde etkilenebilecek lan üniversite örgütleri, sahip ldukları insan kaynaklarını aktif larak kullanarak mevcut karmaşık çevrenin durumundan daha az etkilenmenin yllarını arayabilirler. Üniversiteler bünyesinde mevcut larak hizmet veren medik-ssyal hizmet birimlerinin sınırlı faaliyet alanı taşıması, yetersiz lması, öğrenci ve çalışanlarla iletişim düzeylerinin yeterli düzeyde lmaması bireysel larak yapılan gönüllü danışmanlık hizmetlerine lan gereksinimi artırmaktadır. Üniversite örgütleri içerisinde gönüllü katılım faaliyetlerinin artırılması, öğrencilerin 125

12 ve persnelin lumlu bir örgüt iklimi çerçevesinde örgüte bağlılık ve mtivasyn düzeyleri üzerinde lumlu etki luşturabilmektedir. Türkiye de gönüllü danışman eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının üniversite örgütlerine yönelik temel faydaları şu şekilde ifade edilebilir: Yöneticiler açısından faydaları: Üniversitelerde öğrenci, akademisyen ve idari persnelin gönüllü danışman larak faaliyetlerde bulunması ile takım yönetimi anlayışının benimsenmesi klaylaşabilmektedir. Gönüllü danışmanlık hizmetleri örgüt üyelerini karara katılmaya teşvik edebilmektedir. Yöneticilerle üyeler arası ilişkilerin yakınlaşmasını sağlamaktadır. Üyeler açısından faydaları: Üniversitelerde öğrencilerin ve persnelin beklentilerine daha hızlı dönüt verilebilmektedir. Gönüllü danışmanlık faaliyetlerine katılan üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı örgüt içi bütünleşmeyi artırabilmektedir. Örgütlerde bireylerin sınırlı rllerinin dışında alternatif rller üstlenmesini sağlayabilmektedir. Öğrenci ve idari persnel, özel yeteneklerini sergileyebilme fırsatları bulabilmektedir. Üyeler arası paylaşımın artması, duygusal bağı güçlü ilişkiler luşturabilmektedir. Üyelerin mtivasynunu lumlu etkileyebilmektedir. Üniversiteye yeni başlayan öğrenci veya persnelin örgütün kültürü ve örgütün kuralları hakkında daha hızlı bilgilendirilmesini sağlayarak yeni üyelerin üniversite örgütüne daha hızlı uyum sağlamasına katkı sağlayabilmektedir. Üniversite örgütü açısından faydaları: Üniversite örgütlerinin örgüt içerisindeki veya dışarısındaki insan kaynaklarından etkili faydalanmasını klaylaştırabilmektedir. Dışarıdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri almayı azaltarak dışa bağımlılığı azaltabilmektedir. Takım kültürü içerisinde çalışabilmeyi klaylaştıran ilişki biçimlerinin gelişmesine neden larak esnek örgüt yapısının luşmasına klaylık sağlayabilmektedir. Ortak prje faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlayabilmektedir. Bu tür gönüllü faaliyetlerin yaygınlaşması örgüt yönetimi üzerindeki iş yükü yğunluğunu azaltabilmektedir. Prblemlerin yerinden çözülmesi sürecini klaylaştırabilmektedir. KAYNAKÇA (REFERENCE) Ayaln, A., (2007). A mdel fr teacher mentring f pr and minrity children. Mentring & Tutring, Vl:15 (1), pp:5 23. Becker, J., (1994). Mentring High-Risk Kids. Minneaplis MN: Jhnsn Institute Press. Barnett, J.E., (2008). Mentring, bundaries, and multiple relatinships. Mentring & Tutring Partnership in Learning, Vl:16 (1), pp:3-16. Bva, B.M., Phillips, R., (1988). Mentring as a learning experience fr adults. Jurnal Of Teacher Educatin, Vl: 35 (3), pp: Catheryn, M. ve Elizabeth, B., (2004). Benefits and Pitfalls f Mentring. USA: STC's 50th Annual Cnference Clutterbuck, D., (1992). Mentring. USA: Henley Distance Learning Centere Pres. 126

13 Clutterbuck, D. and Ragins, B.R., (2002). Mentring and Diversity. Oxfrd Auckland Bstn Jhannesburg Melburne New Delhı. Evans, D. A., (2007). Learning t be a Leader/Mentr. Mentring & Tutring: Partnership in Learning, Vl:15 (4), pp: Fagan, M.Michael. (1982). Mentring Amng Teachers. Jurnal Of Educatinal Research, Vl:76 (2), pp Freedman, M. (1992). Kindness f Strangers: Reflectins n the Mentring Mvement. New Yrk, NY: Frd Fundatin Press. Green, S.G. and Bauer, T.N., (1995). Relatinships With Dctral Student Ptential, Prductivity, and Cmmitment. Persnnel Psychlgy: Vl: 48 (2), pp: Gustava, L., (1999). Kitleler Psikljisi. İstanbul: Hayat Yayınları. Halai, A., (2006). Mentring in-service Teachers. Teaching and Teacher Educatin, Vl:22 (3), pp: Harrisn, J., (2006). Mentring Beginning Teachers in Secndary Schls. Teaching and Teacher Educatin, Vl: 22 (3), pp: Herrera, C., Vang, Z., and Gale, L., (2005). Grup Mentring. USA: Office f Educatinal Research and Imprvement Press. Kram, K.E., (1983). Phases f The Mentr Relatinship. Academy f Management Jurnal, Vl:26 (4), pp: Macrina, F.L., (2000). Mentring. (Chapter 3). In Scientific integrity: An intrductry text with cases (2nd Editin). Washingtn: American Sciety fr Micrbilgy Press. Sheehy, G., (1976). The Mentr Cnnectin. New Yrk Magazine, pp: Smith, A.A., (2007). Mentring fr Experienced Schl Principals: Prfessinal Learning in a Safe Place. Mentring & Tutring, Vl:15, (3), pp: Ssik, J.J. and David, L.L., (2002). Mentring In Organizatins: A Scial Judgment Perspective Fr Develping Tmrrw's Leaders. Jurnal f Leadership & Organizatinal Studies: Vl: 8,(17), pp: Tbin, M.,J., (2004). Mentring. American Jurnal f Respiratry and Critical Care Medicine, Vl: 170, pp: Weiss, J.A., (2006). Hw t Get the Mentring Yu Want. USA: University f Michigan Press. Wulff, D. And Fetham, B., (2005). Hw T Obtain The Mentring Need. USA: Graduate Schl University Of Washıngtn Press. Zelditch, M. (1990). Mentr Rles. Prceedings f the 32nd Annual Meeting f the Western Assciatin f Graduate Schls, Tempe, Arizna, pp:

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

KAYİYEM. Proje Sorumluları

KAYİYEM. Proje Sorumluları MENTORLUK PROGRAMI Programın Amacı Bilkent Mezunlar Derneği (BILMED) ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYIYEM) ile ortak yapılması planlanan projenin amacı Bilkent öğrencileri ile Bilkent

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

Aktif Öğrenmenin Tanımı

Aktif Öğrenmenin Tanımı Aktif Öğrenmenin Tanımı Öğrenmenin çğunlukla öğretmenlerle veya knunun kavramaları için öğrenenlere aktarılması şeklinde gerçekleşen pasif bir eylem lduğu düşünülmektedir. Oysa aktif öğrenme araştırma,

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm prgramlar Erasmus+

Detaylı

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mesut Ünlü Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul mesutunlu2005@gmail.cm Özet Bu çalışma, rtakul

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması IESEC Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yluyla İstihdam ve Standartların Artırılması (Increasing Emplyability and Standards f Elderly Caregivers thrugh Specialized Training and Innvative Empwerment)

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 29, Sayfa: 173-185 UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÖZET İlhan VARANK 1*

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR

3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR ANAOKULU Öğrencilerimizle duygularımızdan heyecan ve öfkeyi knuştuk. Bu duyguları hangi durumlarda ne yğunlukta hissettiğimizi, bu duyguları hissederken vücudumuzda neler lduğu; özellikle kalp çarpıntısı

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma merkezi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma merkezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma merkezi Çıkış noktamız Bağımlı nüfüs artışı 1)Ötelenmiş yetişkinlik 2)Doğurganlığın azalması ve ömrün uzaması nedeni ile nüfusun giderek yaşlanması=

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - Veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

http://www.yenibiris.com/bahcesehir-kolejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 Bahçeşehir Kolejleri

http://www.yenibiris.com/bahcesehir-kolejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 Bahçeşehir Kolejleri http://www.yenibiris.cm/bahcesehir-klejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 ; 22. 11. 2014 Bahçeşehir Klejleri KLJ-GM-MUY02 Muhasebe Uzman Yardımcısı İş Tanımı Türkiye nin 7 bölgesinde 100 kul

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27922 YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon»

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma Süreci Projenin Hedefi Ticari yaşamını sürdüren organizasyonunuz için, öncelikle yönetim kadrosu çalışanları ve sonrasında tüm çalışanları için, bir

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı