- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4"

Transkript

1 - - V. ULUSL İZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI -997 K t t H g B) t t L C). K e L şehieini bieştien doğu üzeinde aynı anda kaşı kaşıya e hızaı ie iki aaç haekete başıyo. İki aaç yoda kaşıaştıktan sona, K şehinden yoa çıkan aaç t zaan sona L şehine aıyo. L şehinden haeket eden aaç ise kaşıaştıktan sona t zaanı içinde kada yo aıp K şehine aıyo. hızı nedi? t t t t. Yaıçapı oan küese bi yüzeyden H yüksekiğinde buunan noktasa bi cisi sebest bıakııyo. Cisin küese yüzeye çaptığı noktadan geçiien yaıçap düşeye ik açı yapaktadı. Cisi ta esnek bi çapışadan sona küese yüzeyden uzakığında buunan dikey bi duaa çapaktadı. Cisin hızı duaa çaptığında yataydı. Cisin sebest bıakıasından duaa çapıncaya kada geçen zaan kaç saniyedi?, B) C), 4 E) 4, E) t t N. Özkütesi e oan addeeden yapıan eşit hacii üç küe bibiine ipe tuttuuuş oup, özkütesi oan bi sıı içinde dengededi. Üstteki iki küe sıı içinde yaıaına kada batış duudadıa. ttaki küenin ağıığı, üstteki küee aasındaki tepki kueti N e aaaındaki oan N 8 ise oanı nedi? B) C) 4 4 E) 8 K L 4. Eşit hacii K e L küeei ağııksız bi çubuğun bi ucuna e otasına şekideki gibi sabiteştiiişti. K küesi ağııksız oup L küesinin ağıığı di. Bu siste sıı ie dou bi kap içine yeeştiidiğinde, çubuk K küesi yaısına kada batış duuda oacak şekide dengeye geektedi. Çubuğa kabın M noktasında etki eden tepki kueti nedi? M B) tan C) sin 4 E) cotg. Kütesi 7 oan hoojen bi çubuğun at ucu yatay e sütünesiz bi asa üzeinde oup, üst ucu ise sütüne katsayısı 6 oan dikey dua ie teas etektedi. Çubuk at ucuna bağı e kütesi oan bi cisi ie akaadan geçen bi ip sayesinde dengededi. Çubuğun dengede kaabiesi için yataya yaptığı açısı hangi değee aasında değişebii? 7 B) 7 4 C) 7 4 E) 6

2 Bibiine yasanış e aaaındaki açı 9 oan e kütei iki çubuk şekideki gibi dengededi. kütei çubuk yataya açısı yapakta ise çubuka aasındaki sütüne katsayısı nedi? tan B) E) sin C) cot g c os g sin sin B) 7. Eği açısı oan bi eğik düzein uzunuğundaki üst kısında sütüne katsayısı, uzunuğundaki at kısında ise > di. Üst kısın başından haekete geçen bi cisin bu eğik düzein at kısının sonunda duası için oanı ne kada oaıdı? tan tan tan cotg tan C) tan tan E) cotg B) C) 8. Küteei e 4 oan iki cisi bibiine ipe bağı oup akı konuadan haekete başıyoa. Biinci cisi yaıküenin tepesinde iken sistein başangıç iesi a4 /s di. Eğe sistedeki cisie düşey doğutuya göe sietik konudan haekete başaasa başangıç iesi kaç /s ou? E) 4 g h 8 B) 6 a 9. yaıçapı siindiin iç taaında uak bi cisi buunaktadı. Siindi ie cisi aasındaki sütüne katsayısı oaak eiiyo. Siindi sabit a /s iesi ie yatay yönde ieeken kendi ekseni etaında da dönektedi. Bu haekette cisin sabit oaak h yüksekiğinde kadığı gözenektedi. Bu h yüksekiği kaç di? C) 4 E). Kütesi 8 g oan bi cisi düşey yukaı doğu hızı ie atıdıktan sona yee, /s ik daha küçük bi hıza düşüyo. Cise haeket boyunca cisin hızı ie doğu oantıı oan dieniş kueti etki etektedi. Bu dieniş kuetinin haeket boyunca sa ettiği otaaa güç kaç Wat tı? B) 8 C) 6 4 E). Sütünesiz yatay bi düze üzeinde buunakta oan kütei cisi duakta, kütei cisi ise hızı ie biinci cise doğu yakaşaktadı. İki cisi aasında ta esnek bi çapışa geçekeşiyo. Çapışadan sona biinci cisin hızı, ikinci cisin hızı di. Cisiein, genişiği oan bi kuyunun kaşı kenaına geçtikei gözenektedi. Biinci cisi kuyunun dikey kenaaı e kuyunun dibi ie, ikinci cisi ise sadece kuyunun dibi ie ta esnek oaak çapışaktadı. İki cisi kuyu dibinin ta ota noktasına çapaktadı. şağıdaki iadeeden hangisi doğudu? 6 B) 9 C) E) 4

3 - -. Uzunuğu, yaıçapı, kütesi oan siindiik bi çubuk özkütesi oan addeden yapıış oup yüksekiği e yaıçapı oan bi kabın içine konuuştu. Kap yaısına kada özkütesi oan bi sıı ie doudu. Bu duuda çubuğun otası sıı ie aynı seiyededi. Çubuğu sııdan taaen dışaı çıkaak için yapıacak iş nedi? 7g 9 g B) E) 9g C) g 7 g M. Yatay ekseni etaında sebestçe dönebien, yaıçapı, kütesi oan e düşey konuda buunan bi hoojen akaaya bei sabit M döne oenti uyguanaktadı. Makaanın bi taaında küteei oan iki özdeş cisi buunaktadı. Lehaa aasında buunan ağııksız dinaoete kuet 6g öçekte ise akaaya etki eden M döne oenti nedi? g B) g C) 7g g E) g 4. Uzunuğu e kütesi oan hoojen bi çubuk O g k O g x k yatay ekseni etaında O noktası sabit oak üzee sebestçe dönebiektedi. Çubuk diğe ucundan yay sabiti biineyen bi yaya yasandığında çubuğun denge duuu yatay duuudu. Bu duuda yayın sıkışa iktaı x osun. Sona çubuğun bu ucu yay x kada daha sıkışacak şekide aşağıya doğu indiiiyo e çubuk sebest bıakııyo. Çubuk dikey konuundan g geçeken eksene uyguadığı tepki kueti N oduğuna göe yayın yay sabiti k nedi? K 4g g L B) g 4 O C) g g E) g 6. Mekezi O e yaıçapı oan bi çebein K noktasından ik hızı oadan sabit teğetse ie ie haekete geçen bi aaba kayaya başayıncaya kada adyanık açı taaaktadı. aba ie yo aasındaki sütüne katsayısı,, aabanın kütesi kg oaak eiiyo. aba kayaya başadığı anda hacadığı güç kaç kw tı? 6 B) 8 C) E) 4 x 6. Yaıçapaı oan siindi şekindeki keesteee döşenen yo üzeinde kütesi oan bi aaba haeket etektedi. abanın döt tekeeğinden he bii bi aotisö üzeinde buunuyo. aba,8 k/h hızı ie haeket ettiğinde ezonans geçekeştiği gözenektedi. otisöeden he bii aabanın ağıığının etkisi ie x c kada sıkışıyo. Keesteein yaıçapı kaç c di? B) C) E)

4 - 4 - K L q D q D L M q D q 7. ğııkaı e yükei q oan özdeş K, L e M cisiei ipee asıdığında D dinaoetesi, D dinaoetesi değeeini gösteekte oup, oaak eiiyo. Sadece L e M cisiei asıdığında D dinaoetesinin göstediği değe kaç di? (İpein uzunukaı eşitti oup dinao- etee ağııksızdı.) 8 7 B) E) 9 9 C) 7 M q 8. Küteei e, yükei ise q e q oan noktasa iki cisi, bi doğu üzeinde haeket edebiektedi. Başangıçta cisie aasındaki uzakık x oup iki cisi haeketsiz duuda buunaktadı. İkinci cisi sabit tutuaak biinci cisi sebest bıakııyo. Cisie aasındaki uzakık oduğunda biinci cisin hızı /s oaak öçüektedi. Biinci cisi sabit tutuaak ikinci cisi sebest bıakıısa, cisie aasındaki uzakık yine oduğunda ikinci cisin hızı 4 /s oaak öçüektedi. Son oaak iki cisi aynı anda sebest bıakııyo. Cisie aasındaki uzakık oduğunda biinci cisin kaç /s ou? 9 B) C) 8 E) 9. Küteei oan özdeş K e L sakaçaının asıdıkaı yaıt- kan ipein uzunukaı 8 K - oaak eiektedi. (Şeki.) K L sakacı q yükü ie yükeniyo K L K e sabit e..k. ya bağı e pakaaı yatay oan paae ehaı Şeki. - Şeki. bi kondansatöün içine yeeştiiiyo. K sakacının titeşi Şeki. peiyodunun L sakacının titeşi peiyoduna eşit oası için K sakacının boyu oaıdı. 9 (Şeki.) L sakacı q yükü ie yükeniyo e aynı kondansatöün dikey konuda buunan pakaaı aasına yeeştiiiyo. Bu duuda K sakacının titeşi peiyodunun L sakacının titeşi peiyoduna q eşit oası için K sakacının boyu oaıdı. (Şeki.) L sakacına eien yükein oanı q 6 nedi? 4 B) 6 C) 4 8 E) 8 9. Sığaaı C oan n tane özdeş kondansatö sei bağı oup değei U oan sabit e..k. ı bi kaynağa bağandıktan sona kondansatöeden biisi deinip kısa dee yapıyo. Kondansatöün deinesinden sona e..k. nın yaptığı iş nedi? CU n n- B) CU n n- C) CU n n- CU n n E) CU n n

5 - - V - -. Pobe çözüeinde genede eektik deeeinde akan akıı etkieeek için apeeteein dienci sıı, oteteein dienci ise sonsuz büyükükte kabu ediektedi. eçek bi apeetenin e otetenin dienci ise beii bi değede oup deede akan akıı etkieektedi. İç dienci öneseneyen e e..k. sı 4 V oan doğu akı kaynağı, değeei e oan bibiine sei bağı oan iki dienç, özdeş V e V iki geçek otete ie idea bi V otete eiektedi. V otetesi paae oaak diencine bağandığında öçüen değe U V tu. V otetesi paae oaak diencine bağandığında öçüen değe U 8 V tu. İdea V otetesi diencine bağanısa öçüen değe kaç V tu? 4,8 B) 4,4 C) 4,6 E), V V -. Veien deede otete U9 V göstediğine göe iç dienci oan üetecin e..k. sı kaç V tu? V 4 7 B) 96 C) 4 8 E) - c d B. Yatay düzede buunan e bibiine paae oan iki tein diençei iha ediecek kada küçüktü. Bu tee özdienci,., öz ısı kapasitesi c, J/kg C e özkütesi d6 g/c oan bi dienç tei ie bibiine bağıdıa. Tee üzeinde diençsiz bi çubuk sabit hızı ie haeket etektedi. Bütün siste düşey B T anyetik indüksiyon aanı içinde buunuyo. saniyeik süede dienç teinin sıcakığının C kada atası için çubuğun hızı kaç /s oaıdı? (Isı kaybı iha ediektedi.) B) C) E) - K B H 4. Uzunuğu 4 c, dienci e kütesi 6 g oan bi çubuk, uzunuğu H oan ietken ipee düşey B, T anyetik indüksiyon aanı içinde asııştı. İpein uçaı e..k. sı V oan üetece bağıdı. Çubuk ipee beabe denge duuundan 7 ik açıya saptıııyo e K anahtaının kapatıasından sona sebest bıakııyo. Çubuk en at konuundan geçeken hızı kaç /s di? (İndüksiyon e..k. sı iha ediiyo.) B), C), E)4 S. Odak uzakığı oan bi çuku ayna optik ekseninden geçen doğudan kesiiyo e ede edien iki eş paça optik eksene dik oaak bibiinden kada uzakaştıııyo. ynanın optik ekseni üzeinde uzakıkta buunan noktasa S cisinin he iki ayna paçası taaından ouştuuan göüntüei aasındaki uzakık kaç di?, B) C), E),

6 - 6 - T S K 4 B) Odak uzakığı oan bi çuku aynanın T tepe noktası ie odağının ta otasında noktasa bi S ışık kaynağı buunaktadı. ynanın optik eksenine dik oacak şekide e tepe noktasından uzakıkta yeeştiien ekan üzeindeki K noktasında aydınana E di. Ekan, tepe noktasından uzakığa E konuduğunda ekanın aynı noktasındaki aydınanası E di. Buna göe E oanı nedi? C) 7 E) 4 n D α 7. Cadan yapıış bi dik üçgen pizanın kııcıık indisi n e tepe açısı α di. Pizanın yüzeinden biisine dik oaak gien bi ışık deetinin genişiği d D, zein üzeindeki deetin göüntüsünün genişiği d ise D oanı nedi? d - B) E) 4 C) 8. İnce kenaı bi ecek ie, eceğin ekseni üzeinde buunan ışıkı bi cisin ekan üzeinde üç kee büyük geçek göüntüsü ouştuuaktadı. Cisi eksen boyunca 4 c kada haeket ettiiiyo. Cisin göüntüsünü ouştuak için ekan ik konudan x kada uzağa konuuyo. Ouşan göüntü cisiden beş kee büyük ise x uzakığı kaç c di? B) C) 4 E) 6 T III II I S 9. He biinin odak uzakığı oan üç yakınsak ecek e bi çuku aynadan ouşan sistede en sağdaki ecekten uzakıkta buunan S noktasının göüntüsü ede ediektedi. Sistedeki göüntünün yine S noktasında ouşası için üçüncü ecek ie ayna aasındaki uzakık kaç oaıdı? B) 4, C) 4, E) S. Odak uzakıkaı e oan biisi ıaksak diğei yakınsak iki ecek aasındaki uzakık di. Iaksak eceğe paae oaak düşen ışık deeti yakınsak ecekten 4 uzakıkta S noktasında odakanaktadı. İki ecek aasındaki uzakık oduğunda ıaksak eceğe paae oaak düşen ışık de- 4 S eti yakınsak ecekten uzakıkta S noktasında odakanaktadı. Yakınsak eceğin odak uzakığı kaç di? 7 B) 9 4 E) 7 C) 8 4

7 - 7 - V. ULUSL İZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI ÇÖZÜMLEİ-997. İkinci aacın hızı t İki şehi aasındaki uzakık x, iki aaç bibiiye kaşıaşıncaya kada geçen süe τ osun. Bu duu için x x( )τ; τ ; x (t τ) t ; x (t τ) τ denkeeini yazabiiiz. Buadan hız x ( ) t τ t t ; x oaak buunu. t ; t ; t t t g H 9o x h. Cisi yaıküeye gh hızı ie çapaktadı. Cisin yatay e dikey hızaı x cos ; y sin oaak yazıabii. Cisin enzii x-sin, cos t cisin haeket süesi tt t ; t H g ; t y g ;, x y g 4g iadesinden topa süe oaak buunu. H tt t T 6o T T H g N 4, s g. Denge duuunda Tcos ; NTsin ; Tcos yazabiiiz. Biinci e - üçüncü denkeden - ; bağıntısı buunu. İpteki geie e tepki kuetei T cos o tan ; NTsin oaak yazabiiiz. Veien oanı kuanaak N 8 o 4-8 yazabiiiz. Özküteei e aaaındaki 4 oan için buunan iki bağıntıdan ; ; 4 oaak buunu.

8 Dikey yöndeki kuete için Ng e L cisine göe oent iadesinden cos. cos N. oaak buunu. ; N ; e N 4 s s T N α T α α N. He iki duuda TN g çubuk ağıığının etkisi ie dikey duaa göe kayabii. Bu duu için g cosn sin. scos. ; sn yazabiiiz. Buadan g tan g; tan - N ( ) 7 - ; oaak buunu. Cisin etkisi ie çubuğun ucu dikey duaa göe yukaıya doğu kayabii. Bu duu için g cosα scosα.n sinα.; sn yazabiiiz. Buadan g oaak buunu. tan - g; tanα N ( α ) 7 4 ; α 6 6 N s 6. Biinci çubuğun denge şatı g cosn ikinci çubuğun denge şatı s g sin şekinde yazıabii. Sütüne tan kueti e sütüne katsayısı sn; oaak buunu. 7. Cisin adığı yo için a e a yazabiiiz. Buadan oaak buunu. a a ; a g(sin- cos); a g( cos-sin); tan tan

9 İk duu için gsin-t a; T a; 4gsina yazabiiiz. Buadan a.4 sin 4g 4. ; 6 oaak buunu. İkinci duu için ie gsin -T a; T- gsin a; gsin a'; a' /s oaak buunu. g s h N a 9. Cisi h(-cos) yüksekikte buunaktadı. Cisi için ikinci Newton yasasını yazaı. Ncos ssing; Nsin- scosa; sn Bu denkeeden cos sin g ; tan 4; cos,8; h sin cos a oaak buunu.. Cisin kinetik enejisindeki değişi Κ -P ott oaak yazıabii. - Κ Cisin haeket süesi ( ) ( ) t g g oaak yazıabii. Dieniş kuetinin yön değiştiesinden doayı bei hız değişii bi çıkaıacak bi dea da topanıacak. İntega g hesabı biene bunu konto etsine. Buadan dieniş kuetin sa ettiği güç P W oaak buunu.. Çapışadan sona biinci cisi dikey dua oasaydı yatay yönde yo aı. İkinci cisi yatay yönde kada yo aı. Bu nedene iki cisin hızaının oanı için yazabiiiz. Moentu e enejinin kounuu yasaaından ( ) ( 9 ) ( ) (9 ) ; oaak buunu. Moentu kounuu yasasını kuanaak ( ) 6 ; oaak buunu.

10 - -. İk duudaki potansiye eneji Π g g π g π( - )g π g π( - )g oaak iade edii. Çubuk sııdan çekidikten sona kaptaki sıının yeni yüksekiği ' osun. Kütenin ' kounuu yasasından yeni yüksekik π( - ) π '; ' oaak buunu. kinci duudaki potansiye eneji ' Π g(') π 'g π g π g oaak iade edii. Yapıan iş - Π π g 4 8 π g 7g 9 9 oaak buunu. T a a α M. Makaa için oent denkeini a M-TJα; J ; α e cisie için ikinci Newton yasasını yazaı. T-g-a; -ga Buadan T; a g oaak buunu. Makaaya uyguanan oent g g. M oaak buunu. 4. Çubuk denge şatından g kx; x g k oaak buunu. Yay sıkıştığında çubuğun e yayın potansiye enejisi k ( x WΠ -gx ) g 8k oaak yazıabii. Çubuk dikey konuunda iken çubuğun küte ekezi yaıçapı çebe üzeinde haeket etektedi. Newton un ikinci yasasından g-nω g ; ω g ; ω oaak buunu. Çubuk dikey konua g gediğinde çubuğun kinetik e potansiye enejisi adı. Jω WΚ Π g ; J Enejinin kounuu yasasından k g 6 oaak buunu. ω >g ise N tepki kueti dikey aşağıya doğu oacaktı e bu duuda başka bi çözü buunuabii. Bunu siz kendiniz de deneyebiisiniz.

11 - -. aba sabit oan aτ teğetse iesi ie haeket etektedi. abanın kayaya başadığı anda ekezci iesi a n topa ie iadesinden aabanın hızı ag a n τ a e aabanın sa ettiği güç Pg kw oaak buunu. 6. aba aotisöei g x 4k ; g ( 4 ) /s kada deoe etektedi. abanın titeşi peiyodu e ezonans şatı x Tπ ; π g, c 4k oaak buunu. 7. İki koşu yük K-L, L-M aasında etki eden kuet q 4 π osun. Buada koşu yüke aasındaki uzakıktı. L-M aasında etki eden kuet q q π π oaak yazıabii. M cisine etki eden kuet için 4 4 L cisine etki eden kuet için ; 4; 4 oaak buunu. İkinci duuda M cisine etki eden kuet 9 ' oaak buunu. 8. Üç duu için enejinin kounuu yasasını yazaı. q q q q q q 4 x 4 4 π π π Eneji kounuu yasasından e oentuun kounuu yasasından u u oaak yazıabii. Bu denkeeden oaak buunu. u 8 /s q q u u 4 π

12 K e L sakaçaının ik duudaki titeşi peiyotaı T π g s oaak buunu. İkinci duuda K sakacının titeşi peiyodu T π g s L sakacının peiyodu ise T π q E g oaak yazıabii. Üçüncü duuda K sakacının titeşi peiyodu T π g s L sakacının peiyodu ise T π q E g oaak yazıabii. Buadan iki yükün oanı T -T T 9 q T T 4 -T 4 8 q oaak buunu.. Kondansatöein Cik e ikinci C duuadaki sığaaı C n; C n- e..k. nın yaptığı iş oaak buunu. CU n n- qu(c -C )U. Sei bağanan diençede U akı U aynıdı. U Biinci e Uikinci duu için V V ; yazabiiiz. Sayısa değeei koyduğuuzda V V oaak buunu. Deede idea otete oduğunda akı Ι öçüen potansiye ise UΙ 4,4 V oaak buunu.

13 Noktaaa etodu ie deenin eşdeğe dienci 6 oaak buunu. uk diençten U 9 akan akı Ι 9 uk diençten akan akı, üst koda akan akı, at koda akan akı 4 e ana koda akan akı 6 oaak buunu. Üetecin e..k. sı Ι()6.(6)8 V oaak buunu.. kıın akası sonucu açığa çıkan ısı etai ısıtaktadı. Isı Qc TdcV T; VS tein dienci S oaak yazıı. İndükte ediiş e..k. -B açığa çıkan ısı e bu duu için hız t B Vt Q ; oaak buunu. c d T B t /s - K 4. nahtaın kapatıası ie deede Ι oaak yazıabii. Buadan hız B Hsin gh cos - Ι oaak buunu. B Ι H akıı akaya başa. kıdan kaynakanan pe kueti denge duuun-dan dışaıya doğu oup ΙB oaak eiiyo. Yatay yönde bu kuet çubuğu denge duuuna geene kada xhsin kada haeket ettiektedi. Yapıan iş enejinin kounuu yasasından - x Κ Π 4 /s. Cisi aynadan a uzakıkta buunuyo. öüntü ie ayna aasındaki uzakık b di. Çuku ayna oüünden bu uzakık e büyüte oan a b h ; b ; k a b a - a H a - oaak yazıabii. Cisi ie göüntü aasındaki uzakık ah xhh a - iki göüntü aasındaki uzakık oaak buunu. ah x a -

14 Cisi çuku aynadan a, uzakıkta buunu. - ; b a b öüntü aynanın so taaında uzakıkta buunu. Bu göüntünün aydınanası ie ayna üzeindeki aydınanaaın eşit oa şatından göüntünün ışık şiddetini buabiiiz. J J' ; J'4J a b Ekan üzeindeki aydınana J ik e J' ikinci Jduuda J J' 8J 9 -, E -, ; E oaak yazıabii. Buadan aadığıız oan E 4 E 8 oaak buunu. n d D K M yaptığı açıdı. adığıız oan d ( - ) D α α L β 7. Eğik yüzeyde kııa yasası sinα sinβ n şekinde yazıabii. Buadan β4 oaak buunu. KL e KM uzunuğu için D Dcos KL ;KMKL.sin(9 -β) cosα cosαβ yazabiiiz. Zein üzeindeki deetin genişiği KM Dcos 4 D β d α β α cos cos cos - oaak yazıabii. Buada β-α zeine düşen deetin noae oaak buunu. 8. Cisi ecekten a uzakıkta buunusa a ; b a b a ; k b a a ; a 4 oaak buunu. Cisi ecekten a uzakıkta buunusa a ; b a b a ; k b a a ; a 6 oaak buunu. Bu duuda a -a 4 c oduğundan oaak buunu. c; b 8 c; b c; xb -b 6 c

15 Cisi ecekten a uzakıkta ise göüntü a b ; b biinci ecekten uzakıkta buunuyo. Bu göüntü ikinci ecek için cisi gibi daanıyo e ikinci ecekten a b - kada uzaktadı. Cisi eceğin sağ taaında oadığı için bu uzakığı eksi işaete aaıyız. Bu duuda ; b (-a) b oaak buunu. İkinci ecekte ouşan göüntü üçüncü ecekten a - uzakıkta buunu e bu eceğe göe bi cisi gibi daanı. Buadan a b ; b oaak buunu. Bu göüntü çuku aynanın optik ekezinde ise aynı you izeyeek gei döne. adığıız uzakık oaak buunu. Ya da ışın aynanın tepe noktasına geise yansı e bu duuda aanan uzakık ou.. Cisi ecekten a uzakıkta buunusa ıaksak ecek oüünden - - a b göüntü eceğin so taaından b uzakıkta buunduğunu buabiiiz. Bu göüntü yakınsak ecekten ik duuda a ikinci duuda a uzakıkta buunu. Buadan 4 yazabiiiz. Iaksak eceğin odak uzakığı için denkeinden - ;, 7 oaak buunu.

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2 . Bi nehin A ianından su ie aynı yönde yüzen bi bot B ianına 3 saatte aıyo. Nehi taafından süükenen bi kütük ise iki ian aasındaki esafeyi saatte aıyo. Buna öe bot B ianından A ianına kaç saatte ide? u.

Detaylı

Boyutları 80x150 m olan sürtünmesiz eğik düzlemin en üst A noktasından eğik düzlem 80 m

Boyutları 80x150 m olan sürtünmesiz eğik düzlemin en üst A noktasından eğik düzlem 80 m 1 1. Hızı v=300 /s oan bi uçaktan dübün ie yeyüzü üzeinde haeketsiz oan bi cisi özenektedi. Beii bi anda dübünün ekseni dikey ie =53, 14 saniye sona β=37 açı yapaktadı. Uçağın uçtuğu sabit yüksekik H kaç

Detaylı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı . Şekideki ibi paae ayada buunan teneden X tenin uzunuğu, Y tenin uzunuğu y di. Y y Y y y 4 İki tenin ızaının oanı = 3 oaak eiiyo. İki tenin aka Şeki. Şeki. taaaı başanıçta Şeki. deki ibi aynı izada, beii

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

noktasına geri dönüyor. oranı nedir?

noktasına geri dönüyor. oranı nedir? 5 o u L. Genişiği e akını ızı u oan nein e bi kıyısından ızı ie aynı anda iki kayık şekideki ibi aekee eçiyo. Biinci kayık O nokasından yoa çıkıp, O doğuusu boyunca idip iç sapadan zaanda idip eiyo. Diğe

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak - - XXI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNİ AŞAMA SINAVI-. Işığın boşuktaki ızı, c, iki tee sabite bağıdı. Buna; boşuğun dieektik sabiti ε e anyetik geçigeniği µ oup, c denkei ie eiektedi. ε e µ ın biiei angi

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir.

olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir. 1 ELEKTRİK ALAN VE POTANSİYELİ 1 1 1. Bi ipin ucuna kütesi =100 ve ükü 1 oan noktasa bi cisi asıı oup dene duuundadı. 1 ükünün başanıçta denede duduğu noktaa, sonsuzdan ükünü etiisek, 1 ükünün dene duuuna

Detaylı

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014 - - XXII. ULUAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA INAVI-4 4 b b 6 b. Bigisaya ie yapıan eğik atış siüasyonada çeki ivesi g4 b/s oup ava dienci ia ediektedi. iüasyonda yatay zein üzeinde buunan bi cisiden

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2 A β u B. A e B şeirerarasındaki uzakık oup bir uçak iki şeir arasında ızı ie idip eektedir. İki şeri bireştiren doğrutuya öre β açı e u ızı ie rüzar esektedir. Rotadan iç sapaa şartı ie uçağın idiş-eiş

Detaylı

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna 45 DÜZ AYNALAR. Bi düzem aynanın noktasına 45 ik açı ie geen ışık ekandaki A noktasına uaşmakta oup BA=0 cm di. Ayna noktası etaında saat yönünün tesine 7,5 döndüüüse ışık ekanda başka bi noktaya uaşmaktadı.

Detaylı

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r 1 1. Eiizde duan tenis aete doğu geen top tenis aetin noa yönü ie 6 açı yapatadı. Noae göe yansıa açısının 3 oası için tenis aeti nası bi hız ie haeet eteidi? 1 K M L. Şeide aynı doğutuda e zıt yönede

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

- 1 - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 2001-Lise II A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

- 1 - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 2001-Lise II A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 6 (/s) - - IX. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNCİ AŞAMA SINAVI -Lise II. Bi doğultu boyunca haekete başlayan bi cisin hız-zaan aiği koo-dinat sisteinin ekezinden eçen paabol şeklindedi. Hızın aksiu değei 6

Detaylı

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances) GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Ditance) Göüş uzunuğu üücünün iei doğutuda göebidiği yo uzunuğudu. Yo Emniyeti ( güveniği ) ve Youn Kapaitei ( hız düşee youn kapaitei de düşecekti ) açıından önemi bi uzunuktu

Detaylı

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda . Bir uçak sesten hızı oarak, yüksekiğinde üstüüzden uçarken ta tepeizden geçtikten τ süre sonra sesini duyabiiyoruz. Ses hızı c ise uçağın hızını buunuz. h u. =00 /s sabit hızı ie hareket eden tanecikerinin

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU NIMI. ÜNİE: DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE. onu : DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ Düzgün Çebesel Haeket. Ünite. onu Etkinlik nın Çözülei. ~ ~ 4 ad/ s bulunu. İpteki geile kuetlei; 60.. 0,5. 6.

Detaylı

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2 SABİT HIZI SORUARI. İki atet 360 meteik pakda yaışmaktadıa. Biinci atet pakn yaısını 8 m/s, diğe yaısını ise 4 m/s ıza koşmşt. İkinci atet ise koş zamanının yaısını 8 m/s e kaan zamanı da 4 m/s ıza koştğna

Detaylı

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E)

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E) ),, XXIII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNİ ŞM SINVI z,, B),, y ). Sürtünesiz bir eğik düze eksenini eksenini de z eksenini ise de y de kesektedir. Yerçekii ivesi z yönünde g= /s dir. Tepe noktasından,, bırakıan

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP A t - - EYLÜL KAMPI SINAVI- I. GRUP. A e cisilei aynı anda, aynı notadan haeete başlıyola. A cisinin hız zaan eğisi bi çebein dötte biidi. 'nin hız zaan eğisi bi doğudu. A cisi duduğu anda cisi ona yetişetedi.

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D)

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D) - - XXIv. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI- 9 8 7 5 v (/s). Sbit ivei eket ie igii bi deneyde eketinin ızını bei zn ık öçüekte ve ız-zn kdint sisteinde snuç işetenektedi. Aştıcı deneyse nktdn

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Sıvı üzerinde yayılan dalgaların hızı kütle çekimi ve yüzey gerilimden etkilenmektedir. Bu dalgaların faz hızı g v f =

Sıvı üzerinde yayılan dalgaların hızı kütle çekimi ve yüzey gerilimden etkilenmektedir. Bu dalgaların faz hızı g v f = 1 ŞUBAT KAMI SINAVI 1998 g 1. Sütünesiz asa üzeinde bulunan ve yan yana konuluş taban uzunluklu dik ikizkena pizalaın üzeine yaıçaplı bi silindi yavaşça bıakıldıktan sona cisile haekete başlıyola. Silindi

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx.

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx. . Aşağıdaki fonksiyonarın türvrini buunuz. a) y=-n ( ) - - + + + + sin cos b) y= 8 c) y= arctg + d) y= n n ) y= + +n f) y= arctan g) y= n ( ) + + + + + sin + -arctan arctan h) y= i) y=(-) α n + -n αsinβ

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ 6 BÖÜM ATENATİF AKIM AIŞTIMAA - ÇÖÜME DEESİ DEESİ DEESİ f 80 4 A olu 0 snωt snπft 4vsnπ50t 4vsn00πt olu Akıın zaanla dğş dnklndn, (t) snft sn50 400 sn 4 v A olu Gln aksu dğ, 0v 0v olu Gl dnkl, (t) snft

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x.

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x. - TÜREV KAVRAMI - TÜREV KAVRAMI 7 iadesinin türevini alınız. Çözüm lim lim 7 7 lim 7 7 lim lim onksionunun türevini alınız. Tanım onksionunda değişkeni artımını alırken de kadar artsın. oranının giderken

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Optik Sorularının Çözümleri

Optik Sorularının Çözümleri Ünite 4 Optik Soulaının Çözümlei 1- Gölgele ve Ayınlanma 2- Işığın Yansıması ve Düzlem Aynala 3- üesel Aynala 4- Işığın ıılması 5- Renkle 6- ecekle 1 Gölgele ve Ayınlanma Testleinin Çözümlei 3 Test 1

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

1. Şekildeki gibi düzenlenmiş sonsuz sayıdaki özdeş R dirençlerinden oluşturulan devrenin K ve L uçları arasındaki eşdeğer direnç nedir?

1. Şekildeki gibi düzenlenmiş sonsuz sayıdaki özdeş R dirençlerinden oluşturulan devrenin K ve L uçları arasındaki eşdeğer direnç nedir? 1 1. Şekildeki gibi düzenlenmiş sonsuz sayıdaki özdeş diençleinden oluştuulan devenin ve uçlaı aasındaki eşdeğe dienç nedi? ( 3 1) 3 Ω 6Ω Ω 4 Ω 5 Ω 1Ω. eilen devede ve noktalaının potansiyeli aynı olduğuna

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newon Kanunları. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal Hareke

Detaylı

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL MMOB Hata ve Kadasto Mühendse Odası ükye Hata Bse ve eknk Kuutayı Mat 5, Ankaa DAUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİE KONROL Y ŞİŞMAN, A DİLAER Kaadenz eknk Ünvestes, Güüşhane Mühendsk Fakütes, Jeodez ve Fotogaet Müh

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

- 1 - VI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 1998 Orta okul ve Lise I D) Masa üzerinde bulunan uzunluğunda homojen bir

- 1 - VI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 1998 Orta okul ve Lise I D) Masa üzerinde bulunan uzunluğunda homojen bir - - VI. UUA FİZİ OİMPİYATI BİİNCİ AŞAMA INAVI 998 Ota okul ve ise I. Bi kayık motou çalışıken nehin akış yönünde belli bi yolu t süede almaktadı. Aynı yolu ei itmek için t süesi eekmektedi. Bu kayığın

Detaylı

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75 - - XVII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI-9. Mtru bir kayık, sabit ıza akan bir neirde tru sabit güç tüketecek şekide areket etektedir. Kayık akıntı ızı ie aynı yönde areket ederse yere göre ızı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR UZY MRİ IN NL IRLMLR UZY SİYMLRI kı iki noktdn i tek doğu geçe oğus omyn fkı noktdn i tek düzem ÜÇ İM RMİ tı isim souını çözmede çok fydı i igidi geçe i doğu ve u doğu üzeinde uunmyn i nokt düzem eiti

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Atatürk Üniversitesi Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: ın

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖÜM TRİS UT TRİS N MD SRU - Dİ SRURIN ÇÖZÜMRİ uvveti bileşenleine ayılığına yatay ve üşey bileşenle bibiine eşit olu u uuma, 4 4 yü ü nün işa e ti ( ol ma lı ı yü ü nün yü ü ne uy gu la ığı ele ti sel

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir?

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir? . ilindi şeklindeki kabın içinde eşit kütleli ve özkütlelei ve olan iki ıvı bulunaktadı. İki ıvının topla yükekliği tı. ıvılaın kabın dibine uyguladığı ıvı baıncı nedi?. eit alanı olan özdeş kaplada şekildeki

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Helisel Dişli Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Erzurum Teknik Üniversitesi

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR IV: KONİK DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Atatürk Üniversitesi Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: ın

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı